fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Arbetskraftsinvandring och arbetsvillkor

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 220125:

Dagens Industri debatt 22-01-11:

Debatt: Det behövs inga fler regler - följ de som finns till sidans topp

Det behövs inte fler regler och lagar för att komma till bukt med arbetskraftsinvandringens avarter. Magdalena Andersson borde göra rent framför sin egen dörr med de verktyg som redan finns, skriver Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

När Magdalena Andersson tillträdde som statsminister för en dryg månad sedan aviserade hon hårdare tag mot arbetskraftsinvandring genom nya lagar. Det är paradoxalt att hon nu själv får illustrera det verkliga problemet med arbetskraftsinvandringen i Sverige - Det är inte att lagar saknas utan förekomsten av företag som inte följer de lagar och regler som finns.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 22-01-12:

Det ska inte gå att leva i Sverige utan tillstånd till sidans topp

Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M)

Att en efterlyst person utan uppehållstillstånd påträffas i anslutning till Magdalena Anderssons bostad blixtbelyser det skuggsamhälle som breder ut sig i Sverige.

Vid det här laget känner vi alla till bakgrunden: En efterlyst person utan uppehållstillstånd greps utanför Magdalena Anderssons bostad i samband med att ett företag utan kollektivavtal utförde städtjänster hemma hos henne.

Det är ett tungt fall för Magdalena Andersson, som gärna sätter sig till doms över andra personer. Senast i sitt installationstal som partiledare för S betonade hon det "personliga ansvaret" för de som anlitar arbetskraft till "orimligt låga priser".

Men det inträffade sätter fingret på ett allvarligare problem än Magdalena Anderssons dubbelmoral.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet ledare 22-01-13:

Paulina Neuding: Migrationsverket kan redan stoppa utvisningarna till sidans topp

Politiken är bara en del av problemet när det gäller kompetensutvisningarna från Sverige. En annan är rättstillämpningen på Migrationsverket.

Rameez Hussain är senior apputvecklare från Indien som arbetat i Sverige i sju år.

Han har en masterexamen i datavetenskap från Umeå universitet.

Och nu ska han utvisas ur landet.

Skälet?

Hans förrförra arbetsgivare valde för fem år sedan fel försäkringspaket för honom. I stället för att ange Hussain som "tjänsteman" angav den förrförra arbetsgivaren honom av misstag som "arbetare". Därmed har Hussain tidigare saknat fullgott försäkringsskydd, och på grund av detta har Migrationsverket och därefter Migrationsdomstolen i Malmö slagit fast att han ska utvisas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 22-01-20: Migrationsverket i replik: "Kompetensen behålls" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211231:

Expressen debatt 21-12-14:

M & KD skapade fusk och misär - med berått mod till sidans topp

Uppehållstillstånd som sålts till diskare för 100 000 kronor. Arbetsgivare som ljuger för Migrationsverket.

Brottsligheten kring arbetskraftsinvandring har underlättats av M och KD i riksdagen. Det har inte gått en dag de senaste tolv åren utan att facken behövt ta strider för migrantarbetare som blivit utnyttjade, skriver Hotell- och restaurangfackets ordförande Malin Ackholt.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna bjuder i en debattartikel 9 december in Socialdemokraterna till förhandlingar för att strama åt arbetskraftsinvandringen. M och KD har antingen glömt att de själva skapade det här systemet, eller hoppas att vi andra gjort det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

Expressen debatt 21-12-09:

Vi bjuder in S för att minska arbetskraftsinvandringen till sidans topp

Regelverket för arbetskraftsinvandringen till Sverige behöver stramas åt och anpassas efter samhällsutvecklingen. Våra tre partier bjuder nu in Socialdemokraterna till förhandlingar.

Tillsammans kan vi skapa en stabil majoritet för ett hållbart regelverk. Vi ger S möjligheten att gå från ord till handling, skriver Maria Malmer Stenergard (M), Ludvig Aspling (SD) och Hans Eklind (KD).

Svensk ekonomi och svenska företag behöver arbetskraftsinvandring för att kunna konkurrera i en alltmer global värld. Vi vill att Sverige ska vara ett attraktivt land för kvalificerad arbetskraftsinvandring.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211122:

Aftonbladet debatt 21-11-21:

S missar att vi behöver arbetskraftsinvandring till sidans topp

Abir Al-Sahlani (C)

Sverige står inför enorma ekonomiska och demografiska utmaningar. För att möta dem, behöver vi nya förslag för en förbättrad arbetskraftsinvandring.

Som huvudförhandlare för EU-parlamentets arbetsmarknadsinitiativ - som röstas om på onsdag - lägger jag fram flera förslag för att skapa nya möjligheter för företag att rekrytera rätt kompetens från utlandet, men också för att komma till bukt med fusket.

Tyvärr så verkar Socialdemokraterna blunda för de behov Sverige står inför när de, som enda part utanför den europeiska högerextrema miljön, inte röstade för rapporten i utskottet. Vill Helene Fritzon inte ta ansvar för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

Eskilstuna-Kuriren ledarkrönika 21-09-29:

Alex Voronov: Motståndet mot invandring gör Sverige dummare till sidans topp

Efter sommaruppehållet larmar svenska lärosäten att tusentals utländska forskare kan tvingas lämna Sverige. Orsak: den nya utlänningslagen som trädde i kraft 20 juli.

Tidigare kunde forskarstudenter, liksom andra arbetsinvandrare, få permanent uppehållstillstånd om de varit verksamma här i fyra år under en sjuårsperiod. Med den nya lagen krävs därutöver egen försörjningsförmåga med "viss varaktighet". Migrationsverket definierar detta som fast anställning, visstidsanställning och i undantagsfall provanställning på sammanlagt 18 månader från den dag ansökan om permanent uppehållstillstånd prövas.

Anställningarna på universitet och högskolor löper ofta ett år i taget och tjänsterna är många gånger kopplade till tillfälliga forskningsanslag. Men inte heller i näringslivet, dit en hel del nydisputerade söker sig, kan folk räkna med ett jobb på minst 18 månader direkt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-09-29:

Anna Dahlberg: Jobbinvandringen har blivit en smitväg till Sverige till sidans topp

En ny underrättelserapport visar hur arbetstillstånd har blivit en handelsvara som används för att ge personer permanent uppehållstillstånd i Sverige.

För ett år sedan släpptes rapporten "Olle" från Nationellt underrättelsecentrum (NUC). Den visade hur arbetstillstånd inom den personliga assistansen utnyttjas systematiskt för att möjliggöra bedrägerier, illegal migration, arbetskraftsexploatering och brukarimport.

Nu har en slags uppföljning till denna rapport skickats in till regeringskansliet. Granskningen heter "GRUNDEN" och är genomförd av det regionala underrättelsecentret i västra Sverige (RUC Väst).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210921:

Expressen debatt 21-09-15:

Hälften av arbetskraftsinvandrarna får åka hem om lönekraven höjs till sidans topp

Hälften av alla arbetskraftsinvandrare förlorar arbetstillståndet om Moderaternas förslag på inkomstkrav genomförs.

I vissa bristyrken blir det omöjligt att rekrytera nödvändig kompetens utifrån. Även högkvalificerade branscher kommer att drabbas, skriver Almega.

Sverige har i dag ett öppet system för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Den som blir erbjuden ett arbete med lön enligt svenska avtal eller praxis får arbeta här, oavsett yrke. Varje år kommer omkring 20 000 personer hit för att arbeta. De flesta stannar en kortare tid, arbetar och försörjer både sig själva och sina medföljande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Aftonbladet debatt 21-07-13:

Slavvillkor accepteras under hot om utvisning till sidans topp

Emil Boss, Stockholms LS, Gaby Kass Elias och Idiss Mohamed, arbetare Zalandos mfl

En gång i tiden hade arbetsgivare rätt att fysiskt bestraffa anställda. I dag har arbetsgivare rätt att deportera inte bara anställda utan även deras familjer till världens fattigaste länder. Blindheten inför avhumaniseringen och dess konsekvenser inom LO-yrkena är det i särklass största hotet mot fackföreningsrörelsen.

Shamim halvspringer runt i villaområden. Han delar ut en lokal gratistidning för fyrtio kronor i timmen i ett försök att stoppa utvisningen av hans familj till Bangladesh. Han vet att lönen är för låg, men han säger ingenting.

Alejandra arbetar på en stor lagerterminal. Hon är gravid men det är förbjudet att sitta ner eller att gå på toaletten annat än på rasten. Om hon förlorar jobbet förlorar hon rätten att stanna i Sverige. Hon gör abort.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

Värmlands Folkblad ledare 21-05-14:

Vad skulle du själv vara beredd att utstå för att få stanna i Sverige? till sidans topp

Susanne Sjöstedt

Att säga "du får stanna i Sverige om du kan fixa en fast anställning" gör inte fler än bara gymnasielagens ungdomar till måltavlor för oseriösa arbetsgivare på arbetsmarknaden.

På pappret låter det som en fantastisk andra chans. Migrationsverket bedömer att du inte har vad som krävs för att beviljas asyl och därför inte borde få Sverige.

Men omständigheterna är röriga och asylprocessen har tagit väldigt lång tid. Så i stället får du lite mer tid på dig och lyckas du först ta en gymnasieexamen och sedan skaffa dig en minst tvåårig fast anställning under den tiden, ja då kan du få stanna ändå.

Nu är ditt uppehållstillstånd inte längre beroende av asylstatus utan av anställningsstatus. Något du faktiskt har möjlighet att påverka själv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

Aftonbladet debatt 21-03-31:

Varför står C och MP på slavdrivarnas sida? till sidans topp

Fickpengar i lön, smällkalla sovsalar, beväpnade arbetsgivare och ständiga hot om utvisning. Delar av den svenska arbetskraftsinvandringen har övergått i slaveri.

Det behövs flera lagskärpningar för att komma tillrätta med problemen. Varför fortsätter Miljöpartiet och Centerpartiet försvara den nuvarande ordningen?

Förespråkare för dagens arbetskraftsinvandring påstår ofta att Sverige inte klarar sig utan kompetens från andra länder. De visar upp programmerare på Spotify, läkemedelsexperter i Lund eller andra högavlönade specialister inom bristyrken. Kampanjen från Svenskt näringsliv har varit effektiv.

I verkligheten anställs gästarbetare främst inom städ, skogsbruk, personlig assistans, service och snabbmatskök. Någon brist på arbetskraft råder inte. Däremot är det bekvämt eftersom man kan halvera lönen och slänga arbetsvillkoren genom fönstret.

Det som krävs för att Migrationsverket ska godkänna en ansökan är att lönen är minst 13 000 kronor och att arbetsgivaren eventuellt, kanske, kan tänka sig teckna en sjukförsäkring. I praktiken är det valfritt att försäkra den anställde.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

Sveriges Radio 21-03-03:

Facket sågar gräddfil för arbetskraftsinvandring till sidans topp

Det kommer ny kritik mot systemet med arbetskraftsinvandring från facket Sveriges Ingenjörer som menar att det certifieringssystem som Migrationsverket använder för arbetsgivare öppnar för fusk och borde skrotas.

"Det finns stora brister när det gäller tillsyn, kontroll och trygghet", säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Migrationsverket framhåller att de kontrollerar att villkoren har uppfyllts när arbetstillståndet ska förlängas.

- Problemet är att de inte sköter kontrollen över huvud taget utan förlitar sig på att de som ingår i certifieringssystemet gör en så kallad egenkontroll, säger Ulrika Lindstrand.

Arbetsgivare kan ta in arbetskraft från länder utanför EU om lön och andra villkor följer kollektivavtal eller annan praxis i yrket. Processen med arbetstillståndet kan snabbas på om arbetsgivaren är certifierad, då kan den ta tio dagar i stället för flera månader. Tanken är att arbetsgivare med återkommande behov ska få en snabb handläggning.

2019 kom nära 7 000 migranter i ingenjörs- och datayrken, de flesta från Indien. Nästan alla kom inom certifieringssystemet, enligt en rapport från Sveriges Ingenjörer. Många har kvar till exempel sjukförsäkringar i hemlandet, enligt ansökan, men enligt de företag som facket varit i kontakt med sker ingen kontroll.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Aftonbladet debatt 21-02-09:

Prata med oss, Löfven - annars går vi till M till sidans topp

V: Regeringen måste stoppa utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare

Arbetskraftsinvandring bidrar till vårt lands utveckling. Människor från andra delar av världen kan fylla luckor på den svenska arbetsmarknaden och samtidigt förbättra sina livsvillkor. Men det förutsätter att regelverken fungerar.

Det regelverk som Reinfeldt-regeringen och MP införde 2008 har tyvärr lett till en helt annan situation, vilket Vänsterpartiet och fackföreningsrörelsen förutsåg redan då.

Människor luras hit från andra länder, utnyttjas under slavliknande arbetsförhållanden och riskerar att straffas om de anmäler arbetsgivaren. Det förstärker den ojämlika maktbalansen på arbetsmarknaden och försämrar villkoren för landets löntagare. Inom vissa branscher sker utnyttjandet närmast systematiskt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

SvT Nyheter 21-02-02:

Moderaterna vill stoppa utlandsrekrytering av lågkvalificerad arbetskraft till sidans topp

Moderaterna vill stoppa arbetskraftinvandring för lägre kvalificerade arbeten då man anser att det finns gott om folk i Sverige som kan ta de jobben. Anställda där man tjänar mindre än den svenska medianlönen ska inte kunna rekryteras från utlandet.

Enligt Moderaterna har Sverige fortsatt stort behov av högkvalificerad arbetskraft. Men, genom att sätta stopp för mindre kvalificerad arbetssökande utanför EU så kan man bekämpa fusk och kriminalitet som är kopplad till arbetskraftinvandring och samtidigt få bukt med den höga arbetslösheten bland utlandsfödda.

- Det här är jobb som vi tycker att boende i Sverige borde kunna ta, säger partiets migrationspolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard vid en pressträff på tisdagen.

Det handlar bland annat om yrken som kockar, kallskänkor och städare.

Medianlön nytt riktmärke

Ny huvudregel för om ett jobb anses som lågkvalificerat eller inte bör enligt Moderaterna vara lönenivån. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas för arbeten med lön som ligger över den svenska medianlönen, något som varje år fastställs av Statistiska Centralbyrån (SCB). För närvarande uppgår den till 31 700 kronor i månaden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 21-02-07: Johansson (S): "Bättre om jobben gick till folk som redan befinner sig i Sverige" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 21-02-04:

Människor utnyttjas i välfärden till sidans topp

Det hänsynslösa utnyttjandet av människor och välfärdssystem måste stoppas. För att det ska vara möjligt måste vinsterna i välfärden stoppas och regelverket kring arbetskraftsinvandringen reformeras. Om S vill agera på riktigt måste de skrota flera av punkterna i januariavtalet, skriver ledande företrädare för V.

SVT har i flera reportage visat hur privata företag inom assistanssektorn utnyttjar regelverk och utsatta människor för att tjäna stora pengar från välfärden. Problemet är inte nytt. Genom att lura fattiga och utsatta människor som har barn med funktionsnedsättning till Sverige i hopp om ett bättre liv, har dessa företag tjänat stora pengar. Väl i Sverige är arbetsvillkoren usla och lönerna betydligt lägre än lovat. Förhoppningarna om ett bättre liv för barnen grusas. Den som klagar på villkoren riskerar utvisning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Aftonbladet debatt 21-01-14:

Dags att förenkla för arbetskraftsinvandring till sidans topp

Debattörerna: Lär av Kanada och inför ett poängsystem

Erik Ageberg, Catharina Bildt Grape, Daniel Wiberg

Vad är problemet med Sveriges system för arbetskraftsinvandring? Vi kan börja med några exempel.

Företaget Lastvagnsservice i Härnösand hade behov av en lastbilsmekaniker med specifik kompetens som skulle kunna ersätta en tidigare medarbetare och hittade rätt person i Irak.

Migrationsverket satte utan möjlighet till dialog eller rimlig förklaring stopp för detta. Maskiningenjören Ali Omumi med familj blev efter nio år i landet utvisad för att hans förrförra arbetsgivare glömt att teckna några försäkringar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

TT / AB 20-11-28:

Ministern: Vi behöver ingenjörer - inte diskare till sidans topp

Sverige bör inte tillåta arbetskraftsinvandring till lågkvalificerade yrken där det inte råder brist på arbetskraft, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) till Sydsvenskan.

I dagsläget får ett företag bjuda in en person från ett land utanför EU för att jobba med vad som helst, utan att det först prövas om det råder brist på arbetskraft.

- Vi har ultraliberala regler. Sverige är det enda land i världen som tillåter arbetskraftsinvandring till yrken där vi inte har någon brist, säger Morgan Johansson till Sydsvenskan.

Det bäddar för exploatering av arbetskraft, anser ministern.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Dagens Nyheter 20-10-22:

"Sverige skadas inte av att människor kommer hit och försörjer sig själva" till sidans topp

Caspian Rehbinder, Timbro: Under 2018 bidrog arbetskraftsinvandringen med 34 miljarder kronor i ökad produktion och 12 miljarder kronor i ökade skatteintäkter.

När Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad (S) går till storms mot arbetskraftsinvandringen är det inte mycket nytt under solen - partiets motstånd mot att låta människor från andra länder jobba i Sverige är väl känt. Men som vanligt håller inte argumenten för närmare prövning.

Sedan reformen 2008 kan människor från andra länder komma och jobba i Sverige som arbetskraftsinvandrare. För att få komma måste de ha ett arbete på plats, försörja sig själva och ha kollektivavtalsenliga löner och villkor, och arbetet måste ha varit utlyst hos Arbetsförmedlingen i tio dagar. Rådström Baastad skriver att vi "utestänger människor i Sverige från att ta de jobben med sämre integration till följd". Det stämmer inte.

Varje år gör Arbetsförmedlingen bedömningar av huruvida det är brist, balans eller överskott på arbetskraft för olika yrken. Av de beviljade arbetstillstånden 2018, 2019 och 2020 går så gott som alla till bristyrken.

Den svenska modellen för arbetskraftsinvandring är värdefull. Under 2018 bidrog arbetskraftsinvandringen med 34 miljarder kronor i ökad produktion och 12 miljarder kronor i ökade skatteintäkter. Företag som annars inte hade kunnat expandera kan växa, vilket skapar fler jobb. Arbetskraftsinvandringen möjliggör allt från klockreparationer och tyghandel till tung industri och programmering. OECD har också konstaterat att Sverige är ett av de mest attraktiva länderna för högkvalificerad arbetskraft, delvis tack vare vårt enkla regelverk för arbetstillstånd - som Socialdemokraterna vill riva upp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik debatt 20-11-02:

"Ska virus avgöra rätt till uppehållstillstånd?" till sidans topp

Madeleine Käärik

Pandemin, och rätt att arbeta och vistas i landet - är det två relevanta företeelser?

För de flesta av oss - inte alls. Vi försöker att hålla oss friska och hoppas på att viruset ger sig så småningom med bättre behandling och profylax. Invandrare med arbetstillstånd ser dock ett annat perspektiv framför sig...

En humanitär katastrof håller på att utvecklas berörande tusentals lagligt arbetande invånare i Sverige - utan att situationen fått adekvat uppmärksamhet.

Redan i april månad i år uttalade Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik i klartext i sin intervju till Dagens nyheter att tusentals personer kommer att förlora sina arbetstillstånd på grund av den pågående pandemin. Det har nu gått ett halvår, och varken regeringen, lagstiftaren eller politikerna har agerat på denna varningssignal från den berörda myndigheten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 20-11-05:

Sluta med kompetensutvisningar tills lagarna har ändrats till sidans topp

Reglerna för människor med tillstånd att arbeta i Sverige är uppbyggda på så sätt att små byråkratiska misstag kan leda till att människor med efterfrågade kunskaper på arbetsmarknaden utvisas från Sverige. Vi tycker att det är orimligt att människor som gjort rätt för sig, arbetat, betalat skatt och skapat sig ett nytt liv i vårt land blir utvisade på grund av bisarra regler, skriver Robert Hannah (L) och Kjell Björkqvist (L).

Fallet med Nasrin Ghanbari, hennes make Hosein och sexåriga dotter Atrina, som tidigare har uppmärksammats av GP, visar tydligt hur kompetensutvisningar förstör liv för människor som bidrar till vårt land. Migrationsverket beslutade att utvisa Nasrin eftersom hon tjänat 928 kronor för lite i februari månad. Familjen Ghanbari levde emellertid då på två fasta inkomster, betalade för eget boende och hade ett ordnat liv. Maken Hosein har varit politiskt engagerad i hemlandet för ett avskaffande av dödsstraffet och riskerar därför fängelsestraff vid en utvisning till Iran. De sökte sig därför till Sverige där Nasrin lyckades hitta en fast anställning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.