fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Uppgivenhetssyndrom, apatiska barn

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 220125:

Expressen ledare 22-01-03:

Linda Jerneck: Dumsnälla regler leder till assistansfusk och apati till sidans topp

Skrupellösa föräldrar manipulerar sina barn för att få uppehållstillstånd, och sedan för att få assistansersättning. Värna barnen - skärp kontrollerna.

Att föräldrar kan manipulera eller droga sina barn till att spela apatiska ville få tro - tills två före detta apatiska barn sökte upprättelse i magasinet Filter 2019. Vittnesmålen om hur föräldrarna hade svultit och misshandlat dem, och hållit dem inlåsta och borta från både skola och vänner i åratal, blev en iskall hink vatten över debatten.

Tidigare hade det i breda kretsar ansetts vara främlingsfientligt att påtala att det finns risk för att barn pressas till apati, trots att det kan vara den ömmande omständighet som ändrar ett avslag till ett uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

Expressen debatt 21-08-01:

Vänta inget förlåt-vi-hade-fel om de apatiska barnen till sidans topp

Peter Santesson

Socialstyrelsen skriver att uppehållstillstånd är en nyckel för att göra apatiska flyktingbarn friska. Men ny forskning pekar på motsatsen. Forskarna frågar sig till och med om den rekommenderade behandlingen har bidragit till fenomenet.

Frågan om apatiska flyktingbarn var ett sorgligt förskalv till den akuta migrationskrisen. Fenomenet nådde sin kulmen mellan 2003 och 2005, men förekommer ännu, och fortfarande är det ett specifikt svenskt fenomen. Striden om apatifenomenet bidrog till att göra hela diskussionen om migrationsfrågor ännu mer infekterad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.