fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Krav på amnesti

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211122:

Syre debatt 21-11-18:

Skäms Morgan Johansson! till sidans topp

Örjan Carlbring, Ellie Cijvat, Kia Edvardsson, Malin From,EvaMärta Granqvist mfl

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) anser att de afghanska medborgare som väntat på besked om sin framtid i vårt land i ett halvt decennium, de får skylla sig själva, enligt en intervju i tidningen Syre. Vi grundare av kampanjen "Håll ihop Sverige" häpnar över cynismen och kräver det enda rimliga: Ett omedelbart beslut om permanenta uppehållstillstånd.

Som försvarare av mänskliga rättigheter i allmänhet, och de ensamkommande ungas i synnerhet, tar vi oss för pannan när Morgan Johansson i en intervju med tidningen Syre utbrister:

"De flesta av dem skulle ha lämnat Sverige för länge sedan och har själva försatt sig i den här situationen. Jag tycker inte att Sverige står i någon slags moralisk skuld till dem."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Länstidningen Östersund insändare 21-08-13:

Kräv amnesti och försvara asylrätten till sidans topp

Det är svårt att förstå hur 40 år av krig påverkar ett land och dess människor. Nu riskerar Afghanistan att bli en bas för terrorism. Miljontals har lämnat landet, regeringen är korrupt och moralen låg. Vägen ligger öppen för talibanerna.

Både Ryssland och USA har försökt kontrollera landet men har fått lämna landet utan någon lösning. Den offensiv vi ser nu är obeskrivligt grym. Regeringen saknar förmåga att försvara sitt folk. Regeringen har redan överlämnat mer än hälften av alla distrikt till talibanerna. Det är en tidsfråga innan Kabul faller. Talibanerna har kontroll över tullar, livsmedelspriserna ökar och leder landet till en ekonomisk och humanitär katastrof.

Vi som har afghanska vänner ser hur noga de följer utvecklingen. Vi hör hur deras familjer är instängda i sina hus och kämpar för att överleva. Ingen vet vad som ska hända dem, om de kan ta sig till säkrare områden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-08-16:

Fortsätt så, Morgan - hög tid för amnesti till sidans topp

En amnesti, grundad i det nya katastrofala och livsfarliga läget i Afghanistan, skulle vara en humanitär åtgärd av största betydelse som också stärker viktiga samhällssektorer och därmed Sveriges välfärd, ekonomi och internationella anseende, skriver Pierre Schori.

När USA och Nato nu tvingas lämna Afghanistan, kommer miljontals nya flyktingar att söka skydd främst i grannländerna medan andra riskerar liv och lem på hemmaplan undan hårdföra och hämndlystna talibaner.

Först nu kommer vi alla att kunna se och förstå varför så många förföljda och mordhotade ungdomar skickades utomlands av sina desperata familjer.

(...)

Expressen debatt 21-08-16: (Extern länk)

Fortsätt så, Morgan - hög tid för amnesti

Hela artikeln

Se även:

Anders Göransson i Göteborgs-Posten 21-09-03: Sluta med ryggdunkar ­ ge afghaner asyl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 21-08-17:

Bolund utesluter inte amnesti för unga afghaner till sidans topp

Per Bolund ser ingen möjlighet att verkställa utvisningar till Afghanistan under de närmaste åren.

Språkröret och vice statsministern utesluter inte att Miljöpartiet kommer driva frågan om amnesti för afghanska medborgare i Sverige.

- Jag hoppas att vi kan vara stora nog som land att faktiskt ta ett ansvar för de människor som i värsta fall skulle få betala med sina liv.

De ensamkommande afghanerna har varit en het politisk fråga under flera år. Med anledning av pandemin föreslog regeringen lättnader i den så kallade gymnasielagen, men på Centerpartiets begäran infördes i stället en ny humanitär grund i migrationslagen som klubbades i början av sommaren.

Samtidigt har omkring 7 000 afghanska medborgare i Sverige redan fått ett utvisningsbeslut. Förra månaden valde Migrationsverket att tillfälligt stoppa alla utvisningar till Afghanistan och nya beslut i afghanska ärenden, med hänvisning till säkerhetsläget i samband med talibanernas maktövertagande.

Många har släppts ur förvar, men situationen innebär också ett juridiskt limbo där man varken kan utvisas eller arbeta. Frivilligorganisationer pressar nu regeringen att bevilja amnesti för afghanska flyktingar i Sverige.

"Oansvarigt att utvisa till Afghanistan"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-18: V och MP öppnar för amnesti till afghaner (Extern länk)

TT / VK 21-08-18: Svagt stöd i riksdagen för amnesti för afghaner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledarkrönika 21-08-17:

Pontus Almquist: Vad händer med de ensamkommande nu? till sidans topp

Händelseutvecklingen i Afghanistan är förfärande, men förbaskat nog också förväntad efter USA:s tillbakadragande. För svensk del berör situationen de ca 9000 ensamkommande från landet som de senaste fem-sex åren varit föremål för ett hänsynslöst juridiskt limbo. Under den lagstiftning som fanns på plats när de ensamkommande faktiskt kom till Sverige hade många fått asyl beviljad, men när prövningarna väl skedde hade lagstiftningen såväl som säkerhetsläget i Afghanistan hunnit ändras, och de ensamkommande hamnade mellan stolarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Liberalerna Kronoberg i Smålandsposten 21-08-17: Lös frågan om uppehållstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 21-08-19:

Ge de afghanska ungdomarna uppehållstillstånd till sidans topp

Med talibaner i Kabul finns inget acceptabelt alternativ till permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap för de afghanska ungdomar som redan befinner sig i Sverige, skriver journalisten och författaren Mikael Thörnqvist.

Sammanbrottet i Afghanistan måste få snabba konsekvenser i Sverige. Under överskådlig framtid kommer det att vara omöjligt att skicka asylsökande tillbaka till Afghanistan. De hazariska ungdomarna som levt i osäkerhet i snart sex år bör därför snarast få besked om permanent uppehållstillstånd.

Limbo är en plats där forna tiders katoliker placerade själar som inte ansågs kvalificerade för vare sig paradiset eller helvetet. Exempel på sådana var odöpta spädbarn och fromma människor som levt i förkristen tid. Limbo har kommit att associeras med något slags evigt tomrum där man visserligen slipper de värsta plågorna men där man heller aldrig kan hoppas på en bättre tillvaro.

På många sätt påminner katolikernas numera avskaffade limbo om den situation som en del av de flyktingar befinner sig i som under de senaste åren kommit till Sverige. Den näst största gruppen - efter syrierna - av asylsökande från 2015 och framåt är afghaner. Bland afghanerna dominerar folkgruppen hazarer, och även i gruppen ensamkommande ungdomar är hazarerna flest.

Flytt från livsfara

Dessa ungdomar har flytt från livsfara i Afghanistan eller från trakasserier i Iran, där de behandlats som paria. I Sverige vill de bygga sin framtid men många har hamnat i asylsökarnas limbo: de får inte vara kvar i landet men kan heller inte utvisas. Andra, mer lyckligt lottade, har fått tillfälligt uppehållstillstånd men lever också med en stor oro för framtiden. Vad händer till exempel vid en förändrad majoritet i riksdagen?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

Borås Tidning krönika 21-08-01:

Jesper Strömbäck: Utfärda uppehållstillstånd för alla afghaner som har sökt asyl till sidans topp

Till sist insåg även Migrationsverket det som insatta bedömare länge har hävdat: att situationen i Afghanistan är för osäker och farlig för att någon ska kunna utvisas dit.

I mitten av juli infördes därför ett tillfälligt besluts- och verkställighetsstopp. Det innebär att både alla beslut i pågående asylärenden och utvisningar till Afghanistan pausas.

Samtidigt som detta är på tiden väcker det två frågor. Den första är vad som menas med "tillfälligt". Med tanke på talibanernas snabba framryckningar och extrema grymheter, och att allt talar för att de snart kommer att ta över hela landet, finns det ingenting som talar för att Afghanistan inom överskådlig tid kommer att bli ett säkert land. Den religiösa fundamentalismen kommer åter ha makten, och ingen som inte lever efter deras fanatiska tro eller tillhör någon minoritet kan känna sig säker. Varför då bara införa ett tillfälligt stopp?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 21-07-27:

Sluta fega ur - amnesti för ensamkommande är lösningen till sidans topp

De flesta ensamkommande ungdomar är i en omöjlig position i dag. Tillfälliga lösningar hindrar dem från att bli en del av det svenska samhället. Bara genom en amnesti kommer vi att kunna ta tillvara på den resurs de faktiskt är, skriver Matilda Brink-Larsen.

Afghanistan är snart helt i talibanernas våld och civilbefolkningen lider. Mina unga vänner rapporterar om läget. De som återvänt. Som jag hjälpt att återvända, eftersom de inte kunnat stanna i mitt land. Eftersom de har varit papperslösa här. Av idiotiska anledningar. Åldersuppskrivningar, avslag utan rimliga skäl (som ofta inneburit brott mot vår socialtjänstlagstiftning), eller den helt befängda gymnasielagen. För att bara nämna några. Deras rapporter är dystra. Det går inte åt rätt håll. Afghanistan stänger gränserna för återvändande och Migrationsverket stoppar tillfälligt deportationerna. Konsekvenserna det får här i Sverige liknar dem vi sett med de somaliska ensamkommande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Peter Liljeqvist i Syre 21-07-23: "Hög tid att erkänna afghaner som skyddsbehövande" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Sveriges Radio Dalarna 21-07-09:

Vill stoppa utvisningar till Afghanistan: "Fruktansvärt med maktlösheten" till sidans topp

Sverige borde ge amnesti till alla som flytt hit från Afghanistan, omvärdera säkerhetsbedömningen av landet och tänka mer på barnen i asylprocessen.

Det menar falubon Janina Bengtsdotter, som oroas över den allt farligare situationen i Afghanistan.

I ett uppmärksammat inlägg på sociala medier skriver hon om sin relationen till en treårig flicka hon lärt känna.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

Svenska Dagbladet debatt 21-05-08:

"Ge amnesti till unga afghaner i Sverige" till sidans topp

Precis som det talas om vårdskuld under pandemin, måste vi inse att vi har en medmänsklig skyldighet gentemot de unga afghaner som redan finns i vårt land. Det skriver Helle Klein och Pierre Schori med flera.

I april 2017 skulle Donald Trump visa världen hur man vinner kriget i Afghanistan. Det skulle ske med en aldrig tidigare använd tio tons "monsterbomb". Det enda resultatet av denna västerländska modernitet var ett okänt antal döda och sårade afghaner och en stigande vrede.

Fyra år senare tog det så slut, inte med en skräll, utan med ett gnyende. Efter en konflikt som varat längre än två världskrig och Vietnamkriget tillsammans lämnar USA kriget - och freden - till afghanerna själva, till de allt starkare talibanerna och en korrumperad och kringskuren elit i Kabul.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Aftonbladet debatt 21-04-11:

Kravet - en amnesti till de ensamkommande till sidans topp

Thomas Avén, Ulf Bjereld, Sara Brachet, Maud Edgren-Schori, Abdul Ghafoor m fl

Regeringens förslag till ny migrationslag innebär att Sverige ytterligare stänger sina gränser och gör det svårare för nödställda människor på flykt att få en fristad i vårt land. Lagförslaget försvårar integrationen och riskerar att leda till ökat utanförskap och ett snabbt växande skuggsamhälle.

Vi ambassadörer för kampanjen "Håll ihop Sverige" ser med sorg och vrede på denna utveckling. Vi välkomnar de förslag till migrationspolitiska lättnader för barnfamiljer som just nu förs fram av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen med flera. Organisationerna belyser de drastiska försämringar i migrationslagstiftningen som hotar. De ger även starkt stöd för den utökade möjlighet att få uppehållstillstånd av humanitära skäl som föreslås av regeringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-04-12:

Ge amnesti till de som omfattas av gymnasielagen till sidans topp

Framtida generationer kommer fråga sig om vår migrationspolitik var mänskligt hållbar.

De 7 500 ungdomar som i dag eller tidigare har omfattats av gymnasielagen har utsatts för osäkerhet och lidande. Vi vädjar till riksdagspolitikerna att ge dem amnesti, skriver biskoparna Andreas Holmberg och Martin Modéus.

Just nu pågår debatten om vad som är en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det är bra och nödvändigt, men migrationspolitiken måste också vara långsiktigt human. Framtida generationer kommer inte bara fråga sig om vår generations migrationspolitik var ekonomiskt och organisatoriskt hållbar, utan också om den var mänskligt hållbar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen insändare 21-04-14:

Står svarslösa inför älskade pojkar - dags för amnesti till sidans topp

Säg nej till förslaget om ny migrationslagstiftning. Ge amnesti! Återgå till den lagstiftning som gällde före 2016.

Alldeles nyss ringde vi varandra. "Vad ska vi göra nu, är frågan som andas genom luren. Hon säger; det finns nog ingen återvändo.

Jag är tyst.

Vad ska jag svara.

Runt om i Sverige sitter vi. Mammor och pappor till en ung människa. Han heter Ali, Amir, Morteza eller kanske något annat. Det började med att vi lärde känna varandra på språkcafeer, hvb-hem, i skolan, i kyrkan eller kanske som tilldelat familjehem från kommunen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

Dagens Nyheter insändare 21-03-19:

"Ge amnesti åt alla ensamkommande afghaner" till sidans topp

Svenska staten borde be unga afghaner som kom till Sverige 2015 om ursäkt för hur de har behandlats. Ge amnesti åt alla ensamkommande som kom under flyktingvågen för fem år sedan, skriver socionomen Linnéa Johansson som arbetar med unga utan uppehållstillstånd i Stockholmsområdet.

"Kriget mot terrorismen" mot den islamistiska talibanregeringen inleddes mot Afghanistan efter terrordåden mot World Trade Center i New York den 11 september 2001. Läget i landet försämrades markant efter den utländska truppreträtten 2014.

Talibanerna stärkte därefter sitt grepp om delar av landet. Även Islamiska staten (IS) etablerade sig i Afghanistan, enligt en rapport som gjorts av Europeiska stödkontoret för asylfrågor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

Borås Tidning ledare 21-02-27:

Mikael Hermansson: Sluta krångla och ge de unga amnesti! till sidans topp

Gymnasielagen behöver inte kompletteras, den behöver avvecklas.

Den så kallade Gymnasielagen, som var tänkt att ge de ensamkommande unga som hamnade i kläm när Sverige 2015 begränsade asylrätten en andra chans, kommer inte att gå till den svenska rättshistorien som ett föredöme för hur lagar ska skrivas. Inte minst har den gräns som satts för kravet att efter avklarad utbildning hitta ett fast jobb inom sex månader visat, att det saknas både hjärta och hjärna hos de som hittade på dessa villkor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

Östersunds-Posten debatt 21-01-04:

Insändare: Låt den som vistats i Sverige mer än ett år få stanna till sidans topp

Sigbritt Herbert

Nytt år, nya möjligheter. Vad kan vi önska av det nya året? Vaccin mot Covid-19 finns redan och vi kan se fram mot att livet så sakteliga återvänder till något slags normalitet.

Inom våra gränser finns ett antal människor som också drömmer om något slags normalitet. Det är människor som kom hit i fruktan för sina liv och som har bott här i fem år eller mer. Migrationsverket har nagelfarit deras asylansökningar med ett svenskt förstoringsglas i stället för med glasögon från deras hemländer.

Med ett svenskt förstoringsglas är det inte farligt att återvända för alla råkar inte illa ut. Är det så att det är farligt för dig att återvända till din hemprovins kan du alltid åka till en annan del av ditt hemland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Dagen debatt 20-12-17:

Ge Sveriges många papperslösa amnesti till sidans topp

Att ge papperslösa människor amnesti skulle innebära att de får möjlighet att etablera sig och börja bidra till samhället, skriver Karin Asplund.

Åren 2013, 2014 och med kulmen 2015 inträffade den så kallade flyktingkrisen. Sammanlagt sökte närmare 300 000 personer asyl i Sverige under de här tre åren (fördelade på cirka 54 000 sökande 2013, cirka 80 000 sökande 2014 och cirka 160 000 sökande 2015).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.