menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt

Asylnytt är ett nyhetsbrev som innehåller klipp och citat om asylfrågor från media och organisationer, sammanfattningar av asylärenden, tips om kultur och aktiviteter samt bakgrundsartiklar och kommentarer. Redaktör: Sanna Vestin.

Använd den grå meny-rutan för att navigera mellan avdelningarna!

Asylnytt 21-07-20

Utvisningsstopp till Afghanistan - oklart läge

Hundratusentals internflyktingar, en ny covidvåg och talibanstyrkor som tar mark. Verkställigheter av utvisningar stoppas men besluten upphävs inte

Läs veckans brev!