menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt

Asylnytt är ett nyhetsbrev som innehåller klipp och citat om asylfrågor från media och organisationer, sammanfattningar av asylärenden, tips om kultur och aktiviteter samt bakgrundsartiklar och kommentarer. Redaktör: Sanna Vestin.

Använd den grå meny-rutan för att navigera mellan avdelningarna!

Asylnytt 21-10-18

Vad betyder konventionerna?

Pushbacks sätter asylrätten ur spel, utvisningar sätter barnets bästa ur spel och afghaner hamnar i limbo efter Kabuls fall.

Läs veckans brev!