fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Kalender

Denna sida innehåller tips om namninsamlingar, möten, kurser mm i asyl- och flyktingfrågor. De flesta tipsen är hämtade från arrangörernas hemsidor. Föreslå gärna fler!

Tipsa Asylnytt!

Pågående aktioner:

FARR 19-04-24:

Överraskande resultat när kandidaterna till EU-parlamentet tar ställning i asylfrågor till sidans topp

Bara 3 av 9 partier tar tydlig ställning emot EU:s ekonomiska samarbete med kustbevakningen i Libyen. Detta visar enkäten inför EU-valet som Refugees Welcome Sverige, RWS, och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, publicerar idag.

Enkäten, som skickats ut till topp-kandidaterna från de partier som finns representerade i EU-parlamentet, består av 7 frågor. Några frågor behandlar EU:s migrations- och gränssamarbeten med länder utanför EU. Andra gäller CEAS (Common European Asylum System). En av frågorna rör EU:s ekonomiska samarbete med Libyen. Den libyska kustbevakningen har vid upprepade tillfällen öppnat eld mot, skjutit sönder och sänkt migrantbåtar. De migranter och flyktingar som omhändertas av den libyska kustbevakningen sätts i migrationshäkten där de utsätts för tortyr, svält och våldtäkter och riskerar att bli sålda.

- Det är otroligt problematiskt att kandidaterna från 6 partier inte tar ställning mot samarbetet med Libyen. EU är medskyldigt till den omänskliga behandling som flyktingar och andra migranter utsätts för. Våra skattepengar ska aldrig gå till att beväpna illegitima aktörer så som den libyska kustbevakningen. Alla satsningar bör istället gå till att hjälpa människor på flykt, säger Kamal El Salim, ordförande för Refugees Welcome Sverige, RWS.

CEAS är ett europeiskt lagpaket som behandlar EU:s asylpolitik och som just nu håller på att omförhandlas. Flera direktiv skall göras om och bli till förordningar. Syftet med att införa förordningar är att det ska bli lika villkor oberoende av vilket EU-land som tar emot asylsökande. Inget land får ha bättre eller sämre villkor för dem som söker internationellt skydd. Förordningar är överstatliga och tvingande. Förslagen kommer alltså att påverka asylrätten i Sverige.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs alla resultat från undersökningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR April 2019:

UNHCR's seven key calls to European Parliament candidates till sidans topp

Conflict, violence and persecution are forcing more and more people to flee their homes. Most of them stay in their own country or flee to neighbouring countries, not Europe. Even though fewer people now seek safety in Europe, too many are still tragically dying at sea in search of a new future. Pushbacks and abuses at land borders also continue and many people seeking protection cannot enter Europe.

The European Union (EU) can play a leading role in protecting refugees in Europe and abroad, including by supporting the implementation of the Global Compact on Refugees. This new global deal will help provide stronger support for the countries where most refugees live. It also encourages sharing more fairly the responsibility of helping those who are forced to flee their country and seek refuge elsewhere.

With a common response, EU countries can securely and humanely manage arrivals of people in a way that works for both refugees and the communities that host them. By supporting countries outside of Europe, the EU can also reduce dangerous journeys and help find long-term opportunities for refugees to thrive and not just survive.

Better protect refugees in the EU and globally

Video: Seven actions. One common future. It's in your hands (Extern länk)

Members of the next European Parliament have a unique and important opportunity to:

Protect people's right to safety and asylum (Extern länk)

Create fair and fast EU asylum procedures (Extern länk)

Show solidarity between EU countries (Extern länk)

Offer more legal options for refugees to reach safety in Europe (Extern länk)

Save lives at sea (Extern länk)

Welcome refugees into their new homes (Extern länk)

Help refugees thrive wherever they are (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-03-08:

Nu samlas namn för att Ahmad ska få stanna till sidans topp

Nu har en namninsamling på nätet startats för femtonårige Ahmad från Uppsala som lever med utvisningsbeslut. Artikeln om honom har väckt starka reaktioner.

I lördags berättade vi om Ahmad Alkawasmeh vars jordanska föräldrar i domstol avsagt sig vårdnaden för honom. Ahmad bor sedan han var tio år hos sin mormor i Gottsunda. Här har han också morbröder, mostrar och kusiner. Men Migrationsverket låter honom inte stanna i Sverige.

På flera sätt påminner Ahmads historia om den ukrainska pojken Denis, som dock till sist fick stanna i Sverige och Uppsala efter en plötslig ändring av Migrationsverket. Det är också vad de personer hoppas på som nu skrivit under en namninsamling på nätet. Där uppmanas Migrationsverket att ompröva sitt beslut om Ahmad.

Listan, som snabbt samlade hundratals namnunderskrifter, är startad av skolkuratorn Maria Oldberg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Böcker, filmer och utställningar:

Arena Idé 19-04-29:

Vem är en brottsling? till sidans topp

Nu släpps det tredje avsnittet av den nya podden Vem har rätt - en podcast om rörelsejuridik.

Hur hänger politik, makt, demokrati och juridik ihop? Hur kan juridiken användas för progressiv samhällsförändring?

Det är några av frågeställningarna i den nya podcasten Vem har rätt, som riktar sig till alla som är intresserade av samhällsfrågor och vill veta mer om juridik. Programledare är Fatima Osman och Joanna Herskovits. I varje avsnitt bjuder podden in gäster som arbetar med eller berörs av det aktuella temat.

- Det är tydligt att det finns en skillnad mellan att ha rätt och att få rätt i Sverige idag. I den här podden vill vi undersöka det glappet och vi tror på den organiserande kraften av folkbildning, säger Fatima Osman.

Nu har Vem har rätt sänt tre avsnitt. I det första ställer de sig frågan: Vad är rörelsejuridik? I det andra avsnittet har de besök av två gäster och diskuterar för- och nackdelar med att förbjuda rasistiska organisationer. I det senaste avsnittet intervjuar de Leandro Schclarek Mulinari, doktorand i kriminologi vid Stockholms Universitet, och fördjupar sig i etnisk profilering.

- Under våren har vi arrangerat en studiecirkel och en föreläsningsserie om rörelsejuridik och där märktes ett stort behov av att tillsammans diskutera den här typen av frågor, kopplingen mellan juridik och makt, säger Joanna Herskovits.

Fatima Osman läser juristprogrammet vid Stockholms universitet och jobbar på Antidiskrimineringsbyrån samt Åklagarmyndigheten. Hon är intresserad av kritisk rättsfilosofi och hur man kan omvärdera legala normer utifrån behoven i dagens samhälle.

(...)

Till podden "Vem har rätt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning kultur 19-04-06:

En resa i vanmakt och ändlöst lidande till sidans topp

Debutanten Daniel Yousefis bok är en ärlig och plågsam skildring av författarens tid som volontär i olika flyktingläger. Det var 2016 som Yousefi lämnade Sverige för att volontärjobba som tolk i flyktingläger i Grekland och Turkiet. Hans bok är en skakande berättelse om mänsklig utsatthet och lidande bortom allt tal om flyktingmottagandets volymer eller strängare gränskontroller.

Titeln är en metafor för alla de miljontals människor som i dag befinner sig på flykt runtomkring i världen. Man uppskattar antalet till närmare 70 miljoner. De bildar tillsammans den åttonde kontinenten. Boken är en poetisk-dokumentär skildring av flyktingkrisen där egna iakttagelser blandas med intervjuer, samtal och reportage från flyktingläger i södra Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo.se 19-04-03:

Den nya utgåvan av Migrationsinfo för alla är här! till sidans topp

Nu kan du beställa den fjärde och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället. Boken ryms i innerfickan för att kunna användas på alltifrån fikarasten på arbetsplatsen till nämndsammanträdet - och den ska kunna läsas i de delar man behöver för stunden på en bussresa eller i valstugan.

Behovet av fakta och kunskap om invandring är större än någonsin. Hur ska man veta vad som gäller? Boken hjälper dig att förstå och få en överblick över migration och integration i Sverige, EU och världen. Migrationsinfo för alla fokuserar nu för första gången extra mycket på EU. Okunskapen om vad EU bestämmer och vart EU är på väg är väldigt stor. Dessutom står EU:s migrationspolitik inför ett vägval den kommande mandatperioden. EU:s beslut på området påverkar oss i Sverige direkt. Boken innehåller därför fler texter om EU och migration än tidigare utgåvor.

Migrationsinfo för alla är baserad på texter från hemsidan migrationsinfo.se, en av Sveriges mest besökta hemsidor för frågor om migration och integration. Migrationsinfo.se upprättades och drivs av Fores och syftar till att på ett lättillgängligt sätt presentera forskning, fakta och statistik om migration och integration i Sverige, EU och världen. Vi vill bidra till en mer saklig och kunskapsbaserad debatt fri från mytbildning.

Tove Hovemyr är redaktör för boken och migrationsinfo.se samt sakkunnig på Fores migration- och integrationsprogram. Ett stort tack riktas till Hedvig Heijne, Oskar Adenfelt, Andreas Bergh, Jerzy Sarnecki, Louise Dane, Adam Reuben, Elisabeth Sköns, Magnus Andersson, John Hultengård, Johanna Hemberg och Sofia Rönnow Pessah som också arbetat i projektet. Boken ges ut av Fores i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs mer och hämta eller beställ boken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 19-03-07:

Vi behöver ett genusperspektiv på asyl! till sidans topp

Trifa Shakely som är ny chefredaktör för FARR:s tidning Artikel 14, är stolt över att få presentera det här numret med djuplodande och konkreta texter om hur det faktiskt ligger till för kvinnor på flykt, både ur ett internationellt, europeiskt och svenskt perspektiv. "Vi höjer ribban från att prata om kvinnors rätt till kvinnlig tolk, till att hävda det asylrättsliga områdets akuta behov av ett tydligt genusperspektiv," påpekar Trifa i ledaren, och fortsätter:

I detta nummer skriver Nadja Hatem om kvinnor i asylprocessen, juristen Anna-Pia Beier betonar vikten av kunskap om könsrelaterat våld och förtryck i handläggningen av kvinnors asylärenden. Psykologen och psykoterapeuten Mona Lindqvist slår hål på myten om flyktingkvinnors psykiska ohälsa och söker kunskap om aktörskap och rätten till egna definitioner. Vidare skriver forskaren Katarina Stigwall om genusperspektivet i olika europeiska länder, och hur Sverige ligger till i den statistiken. Forskaren Majsa Allelin tar oss till Beirut för att berätta om situationen för arbetande migrantkvinnor i det så kallade Kefalasystemet - ett slavliknande rekryteringssystem av hushållsarbetare. Juristen Roba Azzam riktar skarp kritik mot ett system där könsrelaterad förföljelse enbart verkar existera på papper.

Vi tittar tillbaka i historien. Läs utdrag ur Lawen Mohtadis bok om Katarina Taikon. För då som nu drevs asylrörelsen framåt och bestod mest av kvinnor. Läs även om kampanjen Ain't I a Woman, ett antirasistiskt, feministiskt arbete för papperslösa kvinnors rätt till skydd.

Prenumerera på Artikel 14, forsätt diskussionen och hjälp oss att skapa ett tydligare genusperspektiv i den flyktingpolitiska debatten!

Läs smakprov ur det nya numret här! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Short of the week 19-02-18:

Lifeboat - Documentary by Skye Fitzgerald till sidans topp

One of the nominees for Oscar, volunteers from a German non-profit risk the waves of the Mediterranean to pluck refugees from sinking rafts in the middle of the night.

Documentary about humanity in live-action

Directd by Skye Fitzgerald

Produced by Spin film & Ryot & the New Yorker

Se kortfilmen! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Röster februari 2019:

Podserie: Ensamkommande tjejer till sidans topp

Sveriges Röster och Fanzingo lyfter problematiken, förhoppningarna och dödshoten i en serie om ensamkommande tjejer

Idag släpper Sveriges Röster tillsammans med Fanzingo en ny intervjuserie med fokus på ensamkommande tjejer där Sara 18 år från Afghanistan är en av huvudpersonerna.

- Ensamkommande tjejer har varit helt osynliga i svensk media, och det va något som ensamkommande killar från Afghanistan uppmärksammade oss på Fanzingo om, säger Ellen Tejle verksamhetschef på Fanzingo.

(...)

Lyssna till tjejerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 19-02-16:

Angelica ställer ut bilder från flyktingläger till sidans topp

Fotografen Angelica Harms har följt flyktingar i Grekland. Nu ställer hon ut i Kumla.

- Jag är både aktivist, forskare och fotograf, säger hon.

Vid flera tillfällen har Angelica Harms besökt den grekiska ön Lesbos. I dag, lördag, är det premiär för hennes utställning Osäkar liv, utsatta kroppar på biblioteket i Kumla.

- Det är viktigt att visa hur de här människorna behandlas. Ibland har jag varit tvungen att lägga kameran åt sidan och hjälpa till istället.

Skickas till Turkiet

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Maj 2019:

Ingen Människa är Illegal 2019:

Lördagar, Umeå: Vegansk Soppa <3 Ingen Illegal till sidans topp

Kulturhuset Klossen

Ingen Människa Är Illegal serverar vegansk soppa varje lördag med bröd, kaffe/te och kaka mellan kl 13 och 16! Betala vad du vill och kan (rekommenderat pris för hela sopplunchen är 30-60 kr, men du får vara så generös eller sparsam du vill!) Alla pengar går oavkortat till Imäi Umeås arbete eftersom alla jobbar volontärt i köket. Betala med Swish eller kontanter!

Vill du vara med och hjälpa till i köket med matlagning, disk och/eller städning? Oavsett hur erfaren du är med vegansk mat eller matlagning generellt så kan du hjälpa till på din nivå och lära dig allt eftersom! Vi vägleder och lär dig som är ny. Skriv ett meddelande till Facebook-sidan Imäi Umeå om du har några funderingar eller bara dyk upp för att äta och/eller hjälpa till Det går också bra att mejla till umea@ingenillegal.org

Vi ses på lördag!

English:

No Human Is Illegal serve vegan soup lunch every saturday with bread, coffee/tea and cookie between 1 pm and 4 pm! Pay what you want and can (recommended price for the whole soup lunch is 30-60 kr, but you can be as generous or thrifty as you like!) All money goes in its entirety goes to Imäi Umeå and its work since everyone work on a volonteer basis in the kitchen. Pay by the banking app Swish or with cash!

Would you like to help out in the kitchen cooking, wash up or cleaning? Regardless of how experienced you are with vegan food or cooking in general, you can help out at your level and we'll teach you as we go! We guide and teach you who are new. Write a message to the Facebook page Imäi Umeå if you got any questions or just show up to eat and/or help out You can also e-mail to umea@ingenillegal.org

See you on saturday!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksantikvarieämbetet 2019:

15-16 maj, Stockholm: Heritage and Migration - New Methods and Historical Contexts till sidans topp

Welcome to this international conference at the Stockholm City Museum 15-16 May 2019, organised by the Swedish National Heritage Board in collaboration with the Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change.

Migration is an urgent global concern. As a social and historical phenomenon, migration can be understood as an aspect of the human condition. Transnational migration has intensified in recent years, and researchers claim that climate change will cause further escalation. Simultaneously, the construction of separating walls increases globally, and the requirements for crossing borders legally have risen dramatically and unequally.

Interweaving theory and practice

How is cultural heritage linked to these processes? This conference will elucidate and complicate relations between cultural heritage and migration - from new methods within local integration practices to historical and global contexts. How does migration relate to notions of place, home and borders as heritage? How can migration be understood as a form of cultural heritage? How can cultural heritage professionals enhance their expertise in relation to migration? The conference programme interweaves theoretical analysis and practice based knowledge, and invites the heritage and museum sector to active participation in panel debates and group discussions.

(...)

Läs mer om programmet, medverkande, kostnad, registrering mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Juli 2019:

Rights in Exile 2019:

Courses on representing the field and on Palestine refugees till sidans topp

Conceptualizing, Navigating, and Representing the Field in Migration Studies Summer School, 1-5 July 2019, Budapest

The Central European University in Budapest, Hungary, will be hosting a summer school entitled "Conceptualizing, Navigating, and Representing the Field in Migration Studies" on 1-5 July 2019. Applications can be made via this form.

Notisen med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Odysseys Network 2019:

1-12 juli, Bryssel: 2019 Summer School on EU Immigration and Asylum Law and Policy till sidans topp

The Summer School - in its 18th edition - is organised by the Odysseus Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe, which was founded in 1999 with the support of the European Commission and is coordinated by the Institute for European Studies of the Université libre de Bruxelles (ULB).

Participants in the Summer School typically include PhD and graduate students, researchers, lectur- ers, EU and Member State officials, representatives from NGOs and International Organisations, lawyers, judges, social workers and more. The classes are taught by academics collaborating in the Odysseus Network, which is represented in all EU Member States, and by high-ranking officials from the European Institutions.

DOCTORAL SEMINAR

Every year, during the 2018 Summer School a PhD seminar offers 10 doctoral researchers the op- portunity to individually present their PhD project and receive feedback on the subject, structure and methodology of their thesis from a panel of Odysseus Network Members from various European universities. The doctoral sessions are also open to all Summer School participants who wish to at- tend as part of the audience.

REFUGEE SCHOLARSHIPS AND #REFYOUGEES CAMPAIGN

The objective of the project is to allow refugee students to take part to the Summer School. By par- ticipating to the programme, refugee students will have the possibility to gain knowledge in Euro- pean immigration and asylum law and to further their education, which may have been interrupted by their forced departure from their home countries. These year's participants will present themselves in a dedicated booklet ('Refugee Voices') and during the 'Who is Who' event on Thursday 5 July.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Crowdfunding: Scholarships for Refugees 2019 - The objective is to allow 10 refugee students to take part (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nordic Summer University 2019:

28 juli-4 aug, Roosta, Estland: Understanding migration in Nordic and Baltic countries till sidans topp

The Call

The research circle Understanding Migration in the Nordic and Baltic Countries is pleased to announce the call for our summer 2019 symposium in Roosta, Estonia, to be held Sunday, July 28 through Sunday, August 4, 2019.

During this session we will explore the dual framework of loss and remaining, considering both terms as both concepts and as as experience.

Humans and non-humans are exposed to loss through war, displacement, abuse, disease, ecological changes, death, and detention. By connecting different aspects of loss-landscapes, affect, and memory-we wish to explore the violence of loss as well as its hopeful corollary, as loss can also force upon us the question of what remains or what may emerge.

For this symposium we seek to bring together individuals from diverse disciplines and practices, including anthropology, cultural studies, geography, citizenship and diaspora studies, health, ecology, journalism, art, filmmaking, and photography, among others.

Who should apply?

We are interested in contributions that address a range of concerns, artistic, legal, ethical, theoretical and pragmatic. The idea of the study circle is to bring together a diverse and motivated group of people to share projects and work collaboratively through complicated questions related to the chosen topic. In this spirit, we invite artists, established and emerging scholars, practitioners, and others directly concerned with the theme of our symposium to apply with prepared presentations and/or advanced stage works-in-progress to share and discuss in an open, cross-disciplinary environment.

(...)

Läs mer och ansök (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll