fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 25 januari 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedeparrtementet 19-12- 19:

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Migrationsverket till sidans topp

Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019:20:1 utg.omr. 8, bet. 2019/20:SfU4, rskr. 2019:20:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Migrationsverkets huvudsakliga uppgifter framgår i förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket.

1. Mål och återrapporteringskrav

Mål för myndighetens verksamhetsutveckling

Myndigheten ska fortlöpande uppnå högre effektivitet i verksamheten bl.a. med hjälp av digitalisering och automatisering. I arbetet ska informationssäkerhet särskilt beaktas.

Arbetet med att effektivisera prövningsverksamheten ska fortsätta med särskilt fokus på anknytnings- och medborgarskapsärenden.

Handläggning av ansökningar om asyl och uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning bör påbörjas inom en kort tid från ansökan. Ensamkommande barn ska prioriteras så att de snabbt kan få ett beslut.

I asylärenden ska fokus särskilt ligga på att klarlägga de sökandes identitet och hemvist tidigt i processen.

Kostnaderna för förvaltning av Asyl-, migrations- och integrationsfonden fonden (AMIF-fonden) ska minska genom effektivisering.

Återrapportering avseende myndighetens verksamhetsutveckling

Myndigheten ska redovisa:

Antal avgjorda ärenden per årsarbetskraft, kostnad per avgjort ärende samt genomsnittliga handläggningstider fördelat på handläggningsprocess och segment.

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-01-24:

Kan Sverige säkra rättssäkerheten i en lista över säkra ursprungsländer? till sidans topp

Frågan om säkra ursprungsländer har seglat upp som en viktig fråga i Sverige efter en dom i EU-domstolen 2018. Den 31:a januari 2020 kommer utredningen om uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer att publiceras. Asylrättscentrum har tillsammans med Concords arbetsgrupp för migration utrett frågan och delat med oss av våra synpunkter till den pågående utredningen. Nu publicerar vi Asylrättscentrums analys.

Inom svensk migrationsdebatt har frågan om säkra ursprungsländer och möjligheten att Sverige ska upprätta en sådan lista pågått under en period. Syftet är att ha en lista över länder där det generellt inte förekommer förföljelse eller övergrepp som staten inte kan skydda den enskilde individen ifrån. Listan skulle användas för att snabbare kunna hantera asylansökningar från personer som kommer från de länderna.

Under sommaren 2019 tillsatte regeringen en utredning som ska titta på hur Migrationsverket kan få större utrymme att snabbt bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad. I december 2019 gick Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni ut med att de vill ha ett snabbspår för att neka asyl.

Sverige har idag inte upprättat någon nationell lista över säkra ursprungsländer. Däremot finns det i svensk lagstiftning möjligheten till avvisning med omedelbar verkställighet för asylansökningar som anses vara uppenbart ogrundade. Detta gäller oavsett från vilket land den asylsökande kommer. Enligt en dom i EU-domstolen måste Sverige upprätta en nationell lista på säkra ursprungsländer för att i vissa fall kunna tillämpa avvisning med omedelbar verkställighet för så kallade uppenbart ogrundade ansökningar.

(...)

Läs mer och hämta hela analysen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-01-14:

Nytt regeringsförslag ska "rensa upp" samordningsnummer till sidans topp

Systemet med samordningsnummer har kritiserats från flera håll den senaste tiden. Nu presenterar finansminister Magdalena Andersson (S) förändringar i systemet.

- Det finns brister i det system som vi har i dag, säger finansministern vid en pressträff.

Polisen och Skatteverket har länge larmat om problem kopplat till systemet med samordningsnummer. Bland annat att det inte har funnits krav på styrkt identitet för den som har fått ett nummer men även att systemet utnyttjas av kriminella, vilket SVT Nyheter har rapporterat om.

Både Kristdemokraterna och Moderaterna har riktat kritik mot regeringen och föreslagit att alla samordningsnummer ska återkallas.

Vid en pressträff presenterar finansminister Magdalena Andersson (S) nu förändringar i systemet.

- Det finns brister i det system som vi har i dag, säger Andersson.

Ska "rensa upp" i systemet

Regeringens förslag beskriver hon som en "omstart". Bland annat ska samordningsnummer automatiskt avregistreras efter fem år eller om fel upptäcks. Den som har ett samordningsnummer ska vara skyldig att anmäla en aktuell adress.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-01- 06:

Grekland/ Government adopts a list of safe countries of origin till sidans topp

The Greek government adopted on January 4 a Joint Ministerial Decision that declares 12 countries as safe countries of origin. This includes Albania, Algeria, Armenia, Gambia, Georgia, Ghana, India, Morocco, Senegal, Togo, Tunisia and Ukraine.

The possibility for the establishment of a list of safe countries of origin is foreseen by the new International Protection Act (IPA) which has been heavily criticised for introducing several restrictions on individual rights and procedural guarantees in the Greek asylum system. Article 87(1) IPA thus provides the rules for the establishment of such a list by way of Joint Ministerial Decision and Article 83(9) IPA foresees that applicants originating from a safe country of origin are subject to the accelerated procedure.

Until last week, there was no national list of safe countries in Greece and the rules relating to safe countries of origin in Greek law were not applied in practice.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-01-16:

Grekland/ New (Old) ministry on migration to face resistance against new centres till sidans topp

Six months after scrapping the ministry for Migration and Asylum, the Greek government announced the reintroduction of the ministry under the former deputy minister of labour and social affairs, Notis Mitarakis. The ministry will be responsible for dealing with the challenging situation on the Greek islands including overcrowding of reception facilities and processing of asylum applications.

The Greek government also announced the creation of ten new camps on the mainland and the transfer of 10,000 refugees from islands by the end of February. New centres with greater capacity are also planned on the islands where most people arrive and where around 42,000 asylum seekers are trapped in critical conditions. According to the government, new centres on the islands were to host between 1,000 and 5,000 people and replace the open overcrowded camps.

(...)

Artikeln med källor och länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-01-10:

Italien/ Report on effects of the "Security Decrees" on migrants and refugees in Sicily till sidans topp

Borderline-Europe publishes its 2019 report "The situation of refugees in Sicily", focusing on the impact of the Decree Law 113/2018, implemented by Law 132/2018 on the asylum system. Despite a change of government in Italy in September 2019, the Law on immigration and security was neither abolished nor amended, resulting in profound consequences on the reception, protection and basic provisions in Sicily and across Italy.

With the aim to make the asylum system more effective, the Law transformed the System of protection for asylum seekers and refugees (SPRAR) to the System of protection of refugees and unaccompanied minors (SIPROIMI), excluding asylum seekers and beneficiaries of humanitarian protection status from the second-line reception centres. This means that the two groups are channelled into the existing Emergency Accommodation Centres (CAS), which do not offer integration opportunities and are often located in isolated areas. Additionally, the new Law massively reduced funds for CAS, which accommodates approximately 75-90% of all migrants, as well as funds for mediation and legal advice in them. Due to the reduction of funds, many CAS had to lower their services or close their facilities in Sicily.

The asylum procedure was affected through a legislate reform, abolishing the humanitarian protection status, which was frequently granted before the 2018 law reform. The report highlights how this led to the irregularization of migrants who were eligible for the humanitarian protection status, aggravating their access to the reception system and leaving them in destitution. The Law also repealed the rules governing civil registration, prohibiting asylum-seekers to register as residence, excluding them from basic health care and social coverage.

(...)

Artikeln med länkar till rapporten och annan information (Extern länk)

Human Rights Watch 20-01-31: Italy: Revoke Abusive Anti-Asylum Decrees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

The New Humanitarian 20-01-20:

Från Afghanistan/ On the move: Conflict, refugee returns fuel Afghanistan displacement till sidans topp

Most returnees end up displaced as conflict swells.

Nearly one million people were on the move in Afghanistan last year, displaced by conflict and disasters or pushed home from neighbouring countries, according to new UN figures.

The tally underscores how conflict and migration continue to drive humanitarian needs in Afghanistan, even as new uncertainties pile up in 2020 - particularly next door in Iran.

More than 465,000 Afghan refugees or migrants returned from neighbouring Iran or Pakistan last year, according to the UN's humanitarian aid arm, OCHA, which published the statistics on 18 January. At least 22,000 Afghans were also deported from Turkey.

They joined some 437,000 others displaced by war and disasters within Afghanistan's borders

In total, more than 900,000 Afghans were displaced or returned home to conflict in 2019.

Internal displacement and returns are closely linked in Afghanistan, where conflict continues to kill and injure thousands of civilians each year. Many Afghans return to find their homes behind conflict lines, and a stumbling economy and job shortages mean many end up worse off than they did living as refugees in other countries.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

IDMC January 2020: A different kind of pressure: The cumulative effects of displacement and return in Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-01- 21:

Från Gambia/ "Misslyckande att inte nå Europa" till sidans topp

Över 5 000 migranter från Gambia har de senaste tre åren återvänt hem igen från Libyen och sin väg mot Europa, med hjälp av FN:s migrationsorganisation IOM. Nu de senaste dagarna pågår det intensiva förhandlingar för att nå en vapenvila i det våldsamma Libyen där många migranter hamnar och lever under förfärliga förhållanden.

Gambierna som är hemma igen är tacksamma över att ha överlevt, men de möter fortfarande stora problem i sitt hemland.

Mamina Jallow kom till Libyen i januari 2015. Men lyckades inte ta sig vidare.

Han hade hunnit betala smugglarna ungefär 10 000 kronor för båten mot Europa, när han greps dygnet efteråt och sattes i fängelse i Libyen.

- Det var fruktansvärt där, säger Mamina Jallow.

2017 fick han chansen att bli evakuerad hem till Gambia av FN:s organisation IOM. Men idag tre år senare står han fortfarande utan jobb.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-01-23: Ungdomsexplosion i Gambia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetaren 20-01-17:

Från Palestina/ Palestinier protesterar mot svensk asylpolitik till sidans topp

Migrationsverket tonar ner hotbilden på Gazaremsan och menar att Sverige kan utvisa palestinier dit, som fått avslag på sina asylansökningar. Samtidigt växer gruppen av palestinier som inte alls kan utvisas på grund av sin statslöshet, och som istället hamnar i stor utsatthet i det svenska samhällets skuggor. Nu protesterar palestinier mot asylpolitiken i en sittstrejk i Göteborg.

En iskall januarivind blåser in över Gustaf Adolfs torg i centrala Göteborg. Det har nyss regnat. Vädret är ungefär lika ogästvänligt som den svenska staten nu beter sig, tycker palestinierna som har rest ett protesttält vid torgets ena kant. När Arbetaren kommer dit finns ett sextiotal personer på plats. Kvinnorna och barnen sitter runt en ensam värmelampa i tältet. I ett hörn ligger några skumgummimadrasser.

Palestinierna påbörjade en sittstrejk i Göteborg den 8 januari för att protestera mot Sveriges asylpolitik. De vänder sig bland annat emot Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande angående situationen på Gazaremsan, som kom i november 2019. I ställningstagandet erkänner Migrationsverket att det råder en väpnad konflikt på Gazaremsan. Men antalet dödsoffer är i dag lägre än jämfört med några år sedan. I dagsläget anser Migrationsverket därför att situationen inte är fullt så farlig att samtliga invånare har så kallat skyddsbehov.

Det försvårar möjligheterna för dessa palestinier att få asyl i Sverige. Migrationsverket anser även att det inte längre finns några praktiska generella hinder för att utvisa personer till Gazaremsan, eftersom Egypten underlättat möjligheten att korsa gränsen till och från området. Nu växer oron och ilskan bland drabbade palestinier.

- Jag är från Gaza och kom till Sverige i mars 2018. För några dagar sedan fick jag ett andra avslag på min asylansökan. Migrationsverket vet att vi är flyktingar som är registrerade hos FN-organet UNRWA, men man erkänner ändå inte vår status och våra rättigheter, säger Kanan Abu Amra, en av männen i tältet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 20-01-17:

Från Palestina/ Låt dem som inte kan återvända stanna till sidans topp

Sedan de tillfälliga migrationslagarna infördes i Sverige 2016 har de de statslösas möjlighet till skydd och trygghet kraftigt försämrats. Deras limbosituation kan närmast beskrivas som ett utdraget Kafka-tillstånd, skriver Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning.

I det råa januariregnet pågår en strejk på Gustav Adolfs Torg. Palestinier, de flesta statslösa, försöker skapa uppmärksamhet kring sin limbosituation av att få avslag på asylansökan men inte kunna utvisas någonstans. Statslösa är en kategori vars möjligheter till skydd kraftigt försämrats i Sverige med de tillfälliga migrationslagarna som infördes 2016. Att vara "statslös" innebär att inte inneha medborgarskap eller nationalitet i något land. Som statslös saknar du helt medborgerliga rättigheter, du saknar skydd, trygghet och säkerhet.

I Sverige är de flesta statslösa palestinier från Syrien, från Gazaremsan och andra delar av Arabvärlden. Statslösa palestinier från Syrien erhöll under 2013-2016 omedelbart permanent uppehållstillstånd och kunde ansöka om medborgarskap efter fyra år i Sverige. Sedan den tillfälliga lagstiftningen implementerades är detta inte möjligt. Statslösa flyktingar och asylsökande erhåller tillfälliga uppehållstillstånd (om alls).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

BADIL 19-12-11:

Från Palestina/ Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons till sidans topp

On BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights launched the Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons 2016-2018, attended by representatives from various community based organizations, diplomatic missions, international organizations, academics and activists, which including significant youth participation. This is the 9th edition of the survey, a core and essential BADIL research that is produced periodically every two years.

The main findings of the survey were presented: the most up to date statistical and socio-economic data concerning Palestinian refugees and internally displaced persons (IDPs); and the results from the questionnaire on the practicality of return which focused on the opinions and perceptions of youth in Mandatory Palestine and abroad.

Since the last survey (8th Edition), the Palestinian people have experienced an ever more repressive and limited space within which to demand and exercise their collective and individual rights. This has been characterized by the rapid advancement of Israeli annexation policies in the West Bank, underpinned by entrenched apartheid policies throughout Mandatory Palestine, and coupled with the renewed attacks on the rights of Palestinian refugees, particularly in the delegitimization of the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). It is in this context that BADIL elected to focus this survey on the right of return and its feasibility, recognizing that its denial is one of the root causes of the ongoing Nakba. Conversely, examining the practicality of return and envisioning its implementation is an overlooked approach to resolving the conflict, realizing justice and ending impunity.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-01-09:

Från Syrien/ EASO publishes a new Country of Origin Information report: Syria - Actors till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) has published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria - Actors". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and September 2019 (some 51 200) was lower than in the same period in 2018 (about 57 000). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 58 300 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of September 2019, there were some 44 600 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, EASO COI Report: Syria - Actors, aims to provide relevant information regarding the main actors in Syria for the assessment of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection, and in particular to inform the EASO country guidance development on Syria.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-01-14:

Från Venezuela/ Flykten från Venezuela - största folkvandringen i Latinamerika till sidans topp

Stora delar av den venezolanska befolkningen fortsätter att fly det krisdrabbade hemlandet. Totalt beräknas uppemot fem miljoner människor ha lämnat Venezuela - den största folkvandringen i Latinamerikas historia och snart en större migrantkris än den syriska.

I den judiska stadsdelen Villa Crespo i Argentinas huvudstad Buenos Aires trängs nu kosherprodukterna med venezolanska specialiteter i delikatessbutikernas skyltfönster. Och Argentina är långt ifrån ensamt. Gatubilden i Latinamerika har förändrats dramatiskt under de senaste åren.

Möter venezolaner överallt

Plötsligt hörs melodisk venezolansk dialekt i alla regionens storstäder. Jag har mött venezolaner som restaurangpersonal i Chile, frisörer i Mexiko, snabbmatsbud i Colombia, gatuförsäljare i Peru och taxichaufförer i Argentina.

För de latinamerikanska länderna innebär den omfattande migrationen stora utmaningar. Först en helt ny självbild för länder som haft större vana av att se den egna befolkningen lämna än att ta emot invandrare.

Och sedan stora påfrestningar för samhällen som saknar viktig erfarenhet och nödvändiga institutioner och som redan har stora problem med fattigdom och sociala klyftor. Men migrationen medför också ekonomiska möjligheter i form av hundratusentals unga i arbetsför ålder - många välutbildade.

Maduro stärker sitt grepp

Venezuela börjar 2020 med större politisk stabilitet än under 2019. President Maduro har konsoliderat sitt grepp om makten efter att oppositionsledaren Guaidó misslyckats med att vända militären mot regeringen. Oppositionen är åter splittrad och luften har gått ur gatuprotesterna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Småland 20-01- 08:

Misstänkt människosmugglare från Småland anhållen till sidans topp

Enligt vittnesuppgifter till SVT hämtades den tidigare S-politikern från Småland av ett tiotal poliser på onsdagen. Han är nu anhållen misstänkt för människosmuggling.

Det var tidningen Expressen som gjorde granskningen, i en film tidningen publicerat skryter politikern om att ha smugglat in många flyktingar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 19-10-03: Lokalpolitiker i Småland avslöjad som människosmugglare (Extern länk)

SvT Småland 19-10-03: Gränspolisen har anmält S-politikern (Extern länk)

SvT Småland 19-10-03: S i Kronoberg: "Det är inte acceptabelt att göra så" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 20-01- 14:

Föreningen Kontrapunkt anklagas för skenäktenskap till sidans topp

Medlemmar i föreningen Kontrapunkt i Malmö har hjälpt till att arrangera skenäktenskap i syfte att ordna uppehållstillstånd. En man som tidigare jobbat för Kontrapunkt hävdar att kulturföreningen tvingat honom att arbeta för fickpengar och hjälpt till med hans brors skenäktenskap.

Mannen, som vi kallar Samir, kom till Sverige 2011. Han jobbade hos kulturföreningen Kontrapunkt i Malmö, som bland annat arbetar med att hjälpa flyktingar och hemlösa. När Samir berättade om familjens svåra situation i Libanon bestämde sig medlemmar i Kontrapunkt för att de skulle hjälpa hans bror att komma till Sverige.

- Vi gjorde en överenskommelse som innebar att jag och min bror skulle arbeta för Kontrapunkt tills han fick sitt medborgarskap, säger Samir.

För att brodern skulle kunna bosätta sig i Sverige skulle han ingå ett skenäktenskap med en svensk kvinna. Samir menar att Kontrapunkt hjälpte till att arrangera äktenskapet. En ung svensk kvinna från föreningen åkte 2015 till Libanon och gifte sig med brodern.

- Äktenskapet fungerade inte så istället ordnade Kontrapunkt ett visum åt min bror så han kunde arbeta som volontär i föreningen, berättar Samir.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Aftonbladet 20-01-15: Kontrapunkt bekräftar inblandning i skenäktenskap (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-01-10:

Spanien/ Summary expulsion of 42 people to Morocco till sidans topp

On 3 January, the Spanish NGO Caminando Fronteras reported the summary removal by Spanish authorities of 42 people disembarked in the morning at Chafarinas, a Spanish group of small islands situated 3.5 km from the Moroccan Coast.

As testified by a recorded message sent by a person involved in the push-back, people were returned to Morocco by the Spanish Civil Guard while they believed they were approaching the Spanish enclave of Melilla. Only when they heard Arabic voices, they realized they were back at the starting point.

(...)

Artikeln med källor och länkar (Extern länk)

ECRE News 20-01-23: Two persons pushed back to Morocco after 300 attempt to cross border fence in Ceuta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch Analysis Januari 2020:

Italien/ guilty of refoulements in 2009 handover of Eritrean shipwreck survivors to Libya till sidans topp

Yasha Maccanico

An Italian court has ruled that the country's Cabinet presidency and defence ministry were responsible for the refoulement of 14 Eritrean nationals in July 2009, when a warship rescued some 80 people and took them back to Libya, ignoring requests for international protection.

On 14 November 2019, the first section of the Rome civil court ruled on a case brought by 14 Eritrean nationals against the interior, defence and foreign affairs ministries and the Cabinet presidency, for a collective refoulement at sea on 1 July 2009. The court, presided over by judge Monica Velletti, handed down a sentence upholding the claims made by the 14. The Italian state has been ordered to pay €15,000 in compensation to each individual and to permit them entry into Italy to apply for international protection.1

This sentence upholds several basic legal principles that are being actively undermined by current EU and Italian efforts to prevent sea crossings in cooperation with the so-called Libyan coastguard. In particular, the sentence clarifies that an act undertaken in accordance with an Italian ministerial decree against irregular migration and a bilateral treaty between Italy and Libya does not allow authorities to disregard the international, EU and national legal frameworks - the latter take precedence over the former.

The normative framework that applied at the time obliged Italian authorities to accept the submission of asylum claims and prohibited refoulements to unsafe territories. 2 This reasoning could be extended to the so-called "code of conduct" for NGOs3 that seeks to subordinate the law of the sea to instrumental measures aimed at obstructing rescues by civilians and to operative arrangements giving the so-called Libyan coastguard exclusive responsibility for maritime rescues in the central Mediterranean.

Hämta dokumentet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-01- 15:

Medelhavet/ Migranter återförs till krigsdrabbade Libyen till sidans topp

Nästan 1 000 flyktingar och migranter har förts tillbaka till Libyen från båtar i Medelhavet under årets två första veckor, uppger FN:s migrationsorganisation IOM.

Samtidigt är striderna intensiva i Libyen, trots försök från omvärlden att skapa en vapenvila.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 20-01- 07:

Medelhavet/ Malta: German migrant rescue ship captain wins appeal till sidans topp

The German captain of a Mediterranean migrant rescue ship has had a conviction overturned by a Maltese court. Claus-Peter Reisch helped over 200 migrants in the Mediterranean Sea.

A Maltese appeals court on Tuesday overturned the conviction of the German captain of a ship that rescued migrants.

Claus-Peter Reisch was found guilty in May of not having the correct ship registration to enter Maltese waters when he transported migrants in the Mediterranean Sea.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 20-01-14:

Grekland/ Heartbreak as women and children perish in migrant shipwreck till sidans topp

"I saw some light of hope in people's eyes hoping that their children or wives were alive but I had to give them the terrible news that some of their family members had died. Then I saw the deepest level of helplessness and desperation in their eyes. I had to inform a recently wed man that his wife and baby had died. I cannot find words to express how he hugged his deceased wife and child as a last farewell.''

The words of Mehmet Emin Ayhan, a member of the IOM Turkey Mediterranean Response Team describing the scenes as survivors and the dead came ashore in Çesme, Western Turkey at the weekend.

Eleven people including eight children lost their lives in the shipwreck on Saturday (11/01) when their small boat carrying 19 migrants capsized 250 metres after launching, on the short journey to the nearby Greek islands.

The eleven deceased - all Syrian nationals - were recovered by the Turkish coast guard at around 20:30 Turkish time. Among the eight survivors are four men, three women and one child. IOM Turkey's Mediterranean Response Team was called to the disembarkation point and provided assistance in the form of blankets, hot drinks, first aid and comfort to the shocked survivors.

This latest tragedy comes during an apparent spike in departures from the western coast of Turkey. In the past two weeks a boat carrying 15 migrants capsized and eight people died in the locality. A few days after that a vessel carrying 56 migrants capsized nearby leaving four migrants dead and one still missing. In a separate incident on Saturday, 20 people were rescued and twelve died when their boat capsized on an unusual route in the Ionian Sea near the Greek island of Paxos. Seventeen people are reported missing.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Violence Monitoring Network 20-01-15:

Kroatien/ New yearly report on torture of asylum seekers at EU external borders till sidans topp

Together with a number of NGOs such as Human Rights Watch, Are You Syrious / Centre for Peace Studies, and Amnesty International, the Border Violence Monitoring Network has been working to document illegal pushbacks and police violence along the EU's external borders in the Western Balkans since the formal closure of the route in 2017. While the existence of systematic illegal pushbacks along the Croatian and Hungarian borders with Serbia and Bosnia is evidenced extensively, this report focuses on the increasing violence that is applied to refugees and migrants under the framework of the Croatian case.

By analyzing data on violent pushbacks across Croatian borders in the course of 2019, the report demonstrates how the systematic violence by Croatian authorities constitutes clear and purposeful cases of torture or cruel, inhumane and degrading treatment. More than 80% of our case reports collected in 2019 contained one or, in most cases, multiple features of violence indicating either torture or cruel, inhumane and degrading treatment. Focusing on six patterns of abuse and misconduct by Croatian authorities identified from within our data, case reports are summarized and analyzed alongside existing domestic and international legal mechanisms. The result is an inventory of systematic practices of torture and cruel, inhumane or degrading treatment ranging from physical force (like violence, abuse and disproportionate force as well as abusive use of Electric Discharge Weapons) to psychological violence, humiliations and threats (such as forced undressing for an extended periods of time or excessive force with firearms) to brutality during detention or transport (such as detention lacking basic facilities).

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

ECRE 20-01-31: Croatia: New report on torture of asylum seekers by authorities (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-01-20:

Storbritannien/ Britain cannot turn its back on lone children now till sidans topp

Alex Firth, Associate, Children's Rights Division

Eighty-one years ago last month, the first of the Kindertransport trains arrived in the United Kingdom, bearing children fleeing conflict and persecution ahead of the outbreak of World War II. In total, the Kindertransport rescue effort ferried 10,000 child refugees to safety in Britain. But now, the government is threatening to turn its back on vulnerable children.

This month, members of parliament from the ruling Conservative Party blocked a move to guarantee the right of unaccompanied asylum-seeking children to be reunited with family members living in the UK after Brexit. Unless the amendment to a bill is blocked by the House of Lords or by the courts, countless vulnerable children across Europe will be left without a safe and legal way to rejoin their families.

This will be a devastating blow for human rights in post-Brexit Britain, and will reinforce previous governments' 'hostile environment' culture around immigration.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT 20-01- 19:

Mexiko/ Migrantkaravan stoppad vid Mexikos gräns till sidans topp

Omkring 1 500 migranter från Centralamerika har hejdats vid den mexikanska gränsen mot Guatemala.

Det flesta av migranterna gav sig av från Honduras i tisdags och kom på lördagsmorgonen lokal tid fram till en bro över Suchiatefloden, som utgör gräns mellan Guatemala och Mexiko.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / SvT 20-01-22: Tusentals migranter försökte ta sig in i Mexiko (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Sjuhärad 20-01-24:

Kockyrket lockar arbetslösa nyanlända till sidans topp

Läraren Amina Al-Ghareb och ekonomen Hala Al-Qadi valde båda att skola om sig till kockar när de kom till Sverige, för att få en snabbväg in på arbetsmarknaden. Men trots att det är ett bristyrke har ingen av dem fått jobb som kock.

- Det har inte gått så bra, trots att jag har lärt mig mycket om svensk mat och allergier och skaffat körkort, säger Amina Al-Ghareb.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 20-01- 10:

Hakkorsflagga hissades vid asylboende till sidans topp

I ett videoklipp som tidningen Expo tagit del av hissar medlemmar från medborgargardet Soldiers of Odin en hakkorsflagga intill ett asylboende i Norrahammar.

Händelsen utreddes av polisen men ärendet lades ned eftersom ingen person kunde bindas till flagghissandet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-01-14:

Migrationsverket varslar om uppsägningar till sidans topp

Migrationsverket fortsätter att minska antalet medarbetare för att anpassa verksamheten till en minskad budget. Idag, tisdag, varslar Migrationsverket Arbetsförmedlingen om att 146 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Migrationsverket har planerat sin verksamhet under 2020 utifrån en mindre budget än föregående år. Varslet gäller både huvudkontoret och den operativa verksamheten och kommer att påverka fem län.

Ett varsel är en tidig information till Arbetsförmedlingen i de olika länen så att de är förberedda på att det kan behövas stödinsatser. I praktiken blir antalet medarbetare som sägs upp troligen lägre än de 146 som idag varslas till Arbetsförmedlingen.

- Vem eller vilka som i slutändan blir uppsagda på grund av arbetsbrist är för tidigt att svara på. Naturlig personalomsättning, omplacering och även nya förutsättningar kan påverka hur många medarbetare som till sist behöver sluta, säger Annette Bäcklund, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Behålla kompetens viktigt

Nu börjar centrala förhandlingar. Efter att dessa är avslutade kommer det stå klart hur många som behöver sägas upp.

- Medarbetarna är myndighetens värdefullaste tillgång. Arbetsgivarens mål är att behålla så många medarbetare som möjligt och därmed värna verkets kompetens, säger Anette Bäcklund.

Så här är varslen geografiskt fördelade per län:

Västerbotten: 6

Västernorrland: 5

Stockholm: 94

Östergötland: 18

Skåne: 23

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-01-14: Migrationsverket varslar 146 om uppsägning (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 20-01-14: Närmare 100 anställda varslas på Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 20-01-14: Personal på Migrationsverket i Skåne riskerar att sägas upp (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 20-01-14: Migrationsverket minskar antalet anställda igen - så drabbas länet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 20-01-08:

Anställd på Migrationsverket misstänks för dataintrång till sidans topp

En man i 50-årsåldern som tillhört Migrationsverkets trotjänare har åtalats för omfattande dataintrång i ett register över personer som söker asyl i Sverige.

Han gjorde slagningar på bland annat en släktings ex-sambo och dennes barn.

Han misstänks ha gjort dataintrång i Wilma, ett så kallat ärendehanteringssystem som finns hos Migrationsverket. Wilma är också ett register över personer som söker asyl i Sverige. I samma system registreras också ansökningar från personer som vill besöka eller bosätta sig i Sverige.

I en dom från Arbetsdomstolen beskrivs mannens agerande som klandervärt. Domstolen konstaterar att han förtjänar allvarlig kritik för att medvetet gjort otillåtna slagningar. Men i samma dom konstaterar Arbetsdomstolen att Migrationsverket handlat fel när man avskedade honom och dömer myndigheten att betala ett skadestånd till mannen på 50 000 kronor.

Gjorde slagningar på ambassad

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-01-23:

Italien/ Updated report on the reception system with a focus on Dublin returnees till sidans topp

This week the Swiss Refugee Council OSAR published an updated report on the situation of asylum seekers and beneficiaries of international protection in Italy. The report is part of a broader project of monitoring the Italian Asylum System with a particular focus on difficulties faced by people transferred under the Dublin III Regulation.

Given its geographical position, Italy is the main destination for transfers from Switzerland under the Dublin regulation, receiving 35 per cent of all transfers. The so-called Salvini decree restricted the access to second-line reception centres (SIPROIMI) in Italy to people with international protection and unaccompanied minors, leaving Dublin returnees including vulnerable people in the first-line reception centres. Most of these centres were originally established as emergency centres (CAS) and the quality of services according to the report: "have further deteriorated significantly."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan gränser 20-01- 23:

Grekland/ Greece denies healthcare to seriously ill refugee children on Lesbos till sidans topp

+ Seriously ill children - including those with life-threatening diseases - living on Lesbos, Greece, are being deprived of medical care.

+ The Greek government has also revoked access to public medical care for all 55,000 asylum seekers and people who have arrived undocumented in Greece.

+ MSF urges the Greek government to immediately evacuate all people, prioritising children, who are suffering from chronic, complex and serious diseases.

In Moria camp, on the island of Lesbos, Greece, the Greek government is deliberately depriving at least 140 children with chronic, complex and life-threatening diseases of adequate medical care. Médecins Sans Frontières (MSF) is calling on the Greek government to act on these grave medical concerns and evacuate all severely ill children to the Greek mainland or other EU member states, where they can receive appropriate medical care.

"We see many children suffering from medical conditions, such as diabetes, asthma and heart disease, who are forced to live in tents, in abysmal, unhygienic conditions, with no access to the specialised medical care and medication they need," says Dr Hilde Vochten, MSF's medical coordinator in Greece. "MSF is in discussions with the Greek authorities in order to transfer children to the mainland for urgent medical care, but despite the fact that some children were screened, none have been transferred yet."

"The government's general unwillingness to find a swift, systemic solution for these children, including some babies, is outrageous - it harms their health and could lead to life-long consequences or even death," Dr Vochten says.

In July 2019, the Greek government revoked access to public healthcare for asylum seekers and undocumented people arriving in Greece, leaving more than 55,000 people without medical care.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-01-17:

Grekland/ 'Moria is a hell': new arrivals describe life in a Greek refugee camp till sidans topp

Originally intended to hold 3,000 people, 19,000 now live at the Moria refugee camp - with no electricity, scant water and, for many, no shelter at all. Journalist Harriet Grant and photographer Giorgos Moutafis met some of those attempting to cope with life there

Above a hill on the north shore of Lesbos, volunteers watch the sea and the twinkling lights of Turkey day and night with binoculars. The coastguard hurry to respond when they see a boat approaching, trying to arrive in time to stop children falling in the icy cold water as they clamber onto rocks and beaches.

On the morning of 11 January, a group of migrants from Afghanistan make it ashore without being spotted and walk to an olive grove where they light a fire and call for help.

While they wait for the bus that will take them to the Moria refugee camp, the families hold the young children near the fire to warm them. The toddlers are tearful and sleep deprived, rubbing their tired eyes.

There are several unaccompanied minors in the group, including Jalila, who is laughing as she talks, despite the cold and her hunger.

"We haven't eaten for two days, we hope there will be food at the camp."

She feels lucky to be here, to have left behind the Taliban and the violence in her country. "The Taliban tell me to stop going to school: they say I can read and I know the Koran, that is enough. That is why I left my province to go to Kabul."

But in Kabul she found only violence.

"Have you seen the news about Afghanistan? About three times a bomb blasted in front of me. I was in class one time, the school shook. The next time, it was a truck bomb that shook the whole area. My father is an open-minded person, he wants me to leave. He stops the men who want me to be married at a young age. He says, 'Inshallah, you will have a bright future.' The main thing is that he knows Europe is a safe place for girls."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Grekland/ Moria nightmare: Uttalande med krav från RSA and PRO ASYL (Extern länk)

AYS 20-01- 09: EASO steps up 'to ensure individual cases are dealt with in a coherent way' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-01-24:

Etiopien/ UNHCR seeks support for refugees and hosts in Ethiopia till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency and partners are appealing for robust international support for refugee operations in Ethiopia with the launch of a funding appeal for US$658 million to assist over 735,000 refugees and more than half a million Ethiopian hosts in 2020.

International support and solidarity is vital to ensure the implementation of the wide range of rights granted to refugees by Ethiopia during the last three years. The country's revised laws grant refugees the right to work and access social services, facilitating their inclusion among the communities where they live in Ethiopia.

The Ethiopia Refugee Response Plan, launched in Addis Ababa this morning, covers humanitarian activities by UNHCR and 57 other humanitarian partners. It seeks to address huge gaps in health and nutrition, education, and shelter while also investing in sectors including sanitation, energy and livelihoods.

In January last year Ethiopia adopted progressive laws, which allow refugees to obtain work permits, access primary education and obtain drivers' licenses. Additionally, they enable refugees to register essential events such as births and gain access to national financial services, such as banking.

Resources are needed to expand existing social services infrastructure in health, education, water and sanitation, environmental protection, social protection and employment as part of the broad refugee response.

Ethiopia has a long history of hosting refugees and asylum seekers. It is currently hosting more than 735,000 from 26 nationalities, the majority from South Sudan (329,123), Somalia (191,575), Eritreans (139,281) and Sudan (42,285). The number of refugees is expected to grow substantially during the course of the year as the country continues to receive refugees with nearly 100,000 new arrivals last year.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Infomigrants 20-01-20:

Libyen/ What does the Libyan conference accords mean for migrants? till sidans topp

Representatives from the international community met the Libyan warring parties in Berlin on Sunday, January 19. The summit was intended to broker a ceasefire and lasting peace for the country. But what was agreed and what could that mean for the more than 40,000 migrants in Libya?

Leaders and lawmakers arrived in Berlin from France, Italy, Britain, Russia, Turkey, Egypt, the United Arab Emirates, Algeria, Democratic Republic of Congo, China and the US. Fayez al-Sarraj, prime minister from Libya's UN-recognized Government of National Accord (GNA) and Khalifa Haftar, the commander of the opposition Libyan National Army (LNA) were also present, although they didn't directly meet each other. Representatives from the United Nations (UN), the European Union (EU) the African Union (AU) and the Arab League (AL) took part too.

The summit is being applauded as a first step in a political process to finding a lasting solution to the conflict in Libya. The details of what will materialize in Libya still need to be built upon. 16 states and organizations signed a final communique.

Main points on foreign intervention, human rights

German Chancellor Angela Merkel announced that foreign powers would uphold a UN arms embargo and stop supplying weapons to both sides in the Libyan conflict.

The signatories to the final statement "call on all parties concerned to redouble their efforts for a sustained suspension of hostilities, de-escalation and a permanent ceasefire."

The signatories "urge all parties in Libya to fully respect international humanitarian law and human rights law."

They call for an "end to the practice of arbitrary detention" and urge the Libyan authorities to "gradually close the detention centers for migrants and asylum seekers."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 20-01- 17:

Mexiko/ African migrants fall foul of US, Mexico policy changes till sidans topp

Pablo Manto Lusa's elation morphed into dread and uncertainty.

A day before, the 43-year-old rejoiced with his family after they obtained permanent residency cards issued by the Mexican immigration authorities. The cards represented freedom - or at least freedom of movement after months of being held at a camp for migrants and asylum seekers in Tapachula, a border town in southern Mexico.

But then Lusa began rethinking the implications of regularising his stay in Mexico.

Lusa, his wife Nacha, and their three kids fled political persecution in the Democratic Republic of Congo. They are among thousands of African migrants and asylum seekers seeking passage to the United States but stranded in Tapachula, in Mexico's Chiapas region. They come mostly from countries like Cameroon and Congo.

Many arrived in Tapachula in the first half of 2019. But in June Mexico succumbed to threats of trade tariffs from US President Donald Trump if the migrant flow wasn't drastically reduced. The Mexican government started enforcing restrictions, cracking down hard on those attempting to leave Tapachula for the United States.

Mexico's Instituto Nacional de Migración (INM) stopped issuing exit permits allowing movement north in July, prompting angry protests - the new permits only allowed exits south, back to Guatemala where most had come from. Most refused to take them.

Protests continued through October and in some instances turned violent. Pressure from the migrants and civil rights activists forced INM to begin processing permanent residency (PR) status for Africans in November as a solution to the deadlock. Lusa and his family were some of the first to obtain their PR cards.

Many initially didn't apply, fearing that although PR status in Mexico could allow them to travel out of Tapachula to the US border, it could also affect their asylum cases in the United States or Canada.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Migrationsverket 20-01-21:

Migrationsverket om hantering av ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående hanteringen av ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder och ansökningar om uppehållstillstånd som görs av en person som redan har uppehållstillstånd

/Utdrag ur Sammanfattning:/

I processuellt avseende görs ingen skillnad på olika typer av uppehållstillstånd beroende på de bakomliggande skälen för tillståndet. Ett uppehållstillstånd ger en rätt att vistas i Sverige antingen under en viss tidsperiod eller utan tidsbegränsning. Det innebär att en person endast kan inneha ett uppehållstillstånd för samma tidsperiod. Detta gäller oavsett om det är ett permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd. En person som har ett uppehållstillstånd kan således inte beviljas ett nytt uppehållstillstånd för samma eller delvis överlappande tidsperiod. En person som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan inte heller beviljas ett permanent uppehållstillstånd för samma period som det tidsbegränsade tillståndet gäller.

Olika typer av uppehållstillstånd ger olika rättsverkningar och olika rättigheter för den enskilde. I det fall det finns förutsättningar för att bevilja uppehållstillstånd på flera olika grunder samtidigt ska vi därför bevilja det mest förmånliga uppehållstillståndet sett till tillståndstidens längd. Det betyder att ett permanent uppehållstillstånd ska beviljas framför ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, och att prövningsordningen i 5 kap. utlänningslagen därmed i undantagsfall kan behöva frångås. I valet mellan olika tidsbegränsade uppehållstillstånd ska prövningsordningen i 5 kap. utlänningslagen följas.

Eftersom man bara kan inneha ett uppehållstillstånd vid varje givet tillfälle, och eftersom olika typer av uppehållstillstånd har olika materiella rättsverkningar, måste prövningen av rätten till uppehållstillstånd på olika grunder göras i ett sammanhang. Prövningen måste alltså hållas samman. Det gäller oavsett om prövningen är förenad med en fråga om utvisning eller inte.

Hämta ställningstagandet, SR 01/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sjukhusläkaren 20-01-14:

Rättsläkare riktar skarp kritik mot att utredning dröjer till sidans topp

Mer än ett år har gått sedan Statens medicinsk-etiska råd (Smer) uppmanade regeringen att tillsätta en oberoende granskning för att se över de medicinska åldersbedömningarna. I april förra året meddelade regeringen att en utredning skulle tillsättas - men det har fortfarande inte skett. Cyniskt, enligt Tommie Olofsson, tidigare avdelningschef på Rättsmedicinalverket i Uppsala.

Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar i asylärenden, som myndigheten utför på uppdrag av regeringen, har fått skarp kritik i omgångar. En lång rad forskare har kritiserat metoden - som i korthet bygger på röntgenundersökningar av visdomständer och magnetkameraundersökningar av knäleder - och betonat att den har bristfälligt vetenskapligt stöd. En annan kritik som återkommande har ventilerats handlar om att rättsläkarna inte har rätt kompetens för att göra bedömningarna.

Under hösten 2017 och efterföljande vår drabbades Rättsmedicinalverket (RMV) i Uppsala av ett flertal avhopp. Under våren 2018 slutade tre specialistläkare inom rättsmedicin och en ST-läkare i protest mot de medicinska åldersbedömningarna. De var från början åtta anställda läkare på enheten. Efter protesterna tilldelades rättsläkarna Tommie Olofsson, Anna Ybo, Fredrik Tamsen, Ann-Sofie Ceciliason, Håkan Sandler och Jacob Andersson förra våren Sjukhusläkarnas pris Årets Visslare för att de slagit larm.

Nu har det gått mer än ett år sedan Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en skrivelse till justitiedepartementet uppmanat regeringen att tillsätta en oberoende granskning för att säkerställa att asylsökande ensamkommande barn tillförsäkras en rättssäker och etiskt godtagbar process. Även Svenska Läkaresällskapet och Barnläkarföreningen har krävt en utredning.

Smer framhåller att det finns oklarheter kring bedömningarna, inte minst om huruvida Rättsmedicinalverket på ett rättvisande sätt redovisar aktuella risker och osäkerheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-01- 13:

Utökat ansvar för Migrationsverket vid utlandsmyndigheterna till sidans topp

Migrationsverket har den 1 januari 2020 tagit över huvudansvaret för migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter.

- Det är ett stort förtroende som vi har fått på myndigheten och som vi är stolta över, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket har vid årsskiftet tagit över huvudansvaret för migrationsverksamheten vid de svenska utlandsmyndigheterna från Utrikesdepartementet.

Det utökade uppdraget innebär bland annat ansvar för utsänd personal från Sverige som arbetar heltid med migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna, samt rekryteringen av dessa. Utlandsmyndigheterna kommer även fortsättningsvis att ansvara för den lokalanställda personal som arbetar med migration, däremot tar Migrationsverket över kostnadsansvaret för dem. Migrationsverket tar även över kostnadsansvaret för utsänd personal från Utrikesdepartementet som arbetar deltid med migration.

Uppdraget väntas ge myndigheten bättre förutsättningar att följa upp och fortsätta utvecklingen av migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.

- Att ansvaret för hela verksamheten nu samlas hos oss skapar en ökad tydlighet för de sökande. Vi kommer nu fortsätta arbetet med att utveckla migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna, vilket kommer att innebära ett fortsatt djupt och intensivt samarbete mellan Migrationsverket, UD och utlandsmyndigheterna, säger Mikael Ribbenvik.

För det utökade uppdraget har riksdagen beslutat att öka Migrationsverkets anslag med 165,5 miljoner kronor för 2020.

(...)

Läs mer och se karta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-01-23:

Migrationsverket om beräkningen av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd till sidans topp

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 2 a § andra stycket utlänningslagen får den sammanlagda tillståndstiden för ett arbetstillstånd som beviljas med stöd av 6 kap. 2 § utlänningslagen vara högst fyra år. Om det finns särskilda skäl får däremot den sammanlagda tillståndstiden vara högst sex år. En person som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för arbete får beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § utlänningslagen.

När en person har haft fyra års arbetstillstånd är utgångspunkten att det inte är möjligt att bevilja ytterligare tidsbegränsat uppehållstillstånd utan att det finns särskilda skäl. I de fall en sådan person inte kan få permanent uppehållstillstånd uppstår ibland frågan om - och i så fall när - det är möjligt att påbörja en ny period för beräkning av sammanlagd tillståndstid. I förarbeten och praxis ges ingen uttrycklig vägledning i frågan. Uttalanden i förarbetena talar dock för att lagstiftaren har avsett att reglerna i 5 kap. 5 § och 6 kap. 2 - 2 a §§ utlänningslagen ska betraktas som ett sammanhängande regelsystem.

Mot denna bakgrund bör prövningen om det är möjligt att påbörja en ny sammanlagd tillståndsperiod utgå ifrån den sjuårsperiod som omnämns i 5 kap. 5 § utlänningslagen. En person som haft uppehållstillstånd för arbete i fyra år bör kunna inleda en ny sammanlagd tillståndsperiod när han eller hon inte längre har fyra hela års arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen under de sju år som föregår Migrationsverkets beslut.

(...)

Hämta ställningstagandet, dokumentnr 43935 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sciendo 19-10-11:

Finland/ "Because Migri Says So" - Legitimation in negative asylum decisions in Finland till sidans topp

Erna Bodström, University of Helsinki, Finland

Abstract

This article argues that authorisation and moral evaluation are the dominant legitimation strategies used in asylum decisions by the Finnish Immigration Service (Migri). After the migration events of 2015, the percentage of accepted asylum claims dropped dramatically in Finland, causing concern about the legal rights of asylum seekers. Drawing on theoretical literature concerning asylum decisions, borders and language, this article is based on a systematic analysis of 77 asylum decisions. It aims to answer the following questions: What strategies of legitimation does Migri use to support their negative asylum decisions? How are these strategies used? The study reports that the reasons behind negative asylum decisions are often not openly provided. Instead, the decisions largely rely on authorisation and implicit moral evaluation; the decision is so 'because Migri says so'. This lack of transparency has adverse consequences for the due process of asylum seekers, and these consequences can be life-changing.

Läs eller hämta artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 19-12-23:

USA/ Bureaucracy as a weapon: Trump administration is slowing asylum cases till sidans topp

One man came to America fleeing political persecution in Cuba, only to have his application for asylum rejected because his attorney had not listed a middle name - a middle name he does not have.

Another asylum-seeker from the Democratic Republic of the Congo had their application rejected, in part, for putting a dash ("-") in the space to list other names they have gone by - even though they have never gone by any other name.

And a child from El Salvador, who entered the country alone, dutifully listed the names of their two siblings - only to have their application rejected because the form provided space for four names and the child left the two remaining spaces blank.

Cases like these are becoming alarmingly frequent, immigration attorneys say, as the Trump administration increasingly refuses to process asylum applications for pedantic reasons. Over a half-dozen immigration attorneys across the country interviewed by the Guardian describe how the US Citizenship and Immigration Services (USCIS) has returned applications unprocessed over the equivalent of failing to dot an I or cross a T - a shift with potentially life-altering consequences for their vulnerable clients.

The rejection of an application by USCIS does not necessarily mean the client won't get a chance to fix the application and send it back again. But it does force asylum seekers to begin their claim afresh, at best delaying a person's ability to work and, at worst, jeopardizing their ability to remain in the country at all.

It is not clear how many applications have been refused over such minor issues, but the American Immigration Lawyers Association says such reports "have recently grown more frequent". The group traces it back to October, when USCIS modified the language on its website to state that it would decline to process an asylum application "if you leave any fields blank" - something immigration attorneys had been doing largely without a problem for years.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

ELENA legal update 20-01-10:

Interim measures to unaccompanied minors living in the RIC and Samos Island till sidans topp

The European Court of Human Rights recently issued interim measures to unaccompanied minors living in reception and identification centres (RIC) and Samos Island.

The case, which was brought by the Greek Council for Refugees, together with Still I Rise and Doctors Without Borders, concerned five unaccompanied teenage asylum seekers living in RIC and Samos Island pending their transfer to a centre with better living conditions. The applicants in the case complain that their living conditions constituted a gross violation of Article 3 ECHR due to a lack of access to medical services, security, food, and adequate hygiene facilities. Such conditions are exacerbated due to the age of the applicants, who also alleged that adults were able to access areas specifically reserved for minors. The organisations have called upon the Greek authorities to take prompt steps to ensure the effective protection of young people seeking international protection. Such effective protection would include, inter alia: the introduction of an effective guardianship system; increasing access to suitable accommodation for minors; and prohibiting the legalisation of juvenile detention.

Interim measures, issued under Rule 39 of the Rules of Court, serve as an indication to the Greek authorities to refrain from transferring the unaccompanied applicants, but are also brought to ensure that the reception conditions are compatible with the European Convention on Human Rights, namely Article 3.

ELENA Weekly Legal Update (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen / Migrationsverket 20-01-10:

EU-domstolen: Familjeåterförening får avslås på grund av brott under tidigare vistelse till sidans topp

EU-domstolens dom den 12 december 2019 i mål C-381/18 och C-382/18 (G.S. och V.G.)

Artikel 6.1 och 6.2 i familjeåterföreningsdirektivet (2003/86) hindrar inte en nationell praxis, enligt vilken myndigheterna kan avslå en ansökan om uppehållstillstånd på grundval av en fällande brottmålsdom som meddelats under en tidigare vistelse i den berörda medlemsstaten. Vidare kan de återkalla ett uppehållstillstånd eller avslå en ansökan om förlängning om den sökande har dömts till ett straff som är av en viss stränghetsgrad i förhållande till vistelsens längd.

Förutsättningen är att det brott som personen har dömts för är så allvarligt att det är nödvändigt att hindra denne från att vistas inom medlemsstaten, och att myndigheterna gör en sådan individuell bedömning som föreskrivs i artikel 17 i direktivet.

Sakfrågan i målen var om en ansökan om uppehållstillstånd kan avslås, eller ett uppehållstillstånd kan återkallas enligt artikel 6.1 respektive artikel 6.2 familjeåterföreningsdirektivet, på grund av hänsyn till allmän ordning och säkerhet när den berörda personen har begått brott.

I det ena fallet hade den sökande dömts till fängelse i fyra år och tre månader för medverkan i narkotikasmuggling. I det andra fallet hade personen genom fyra domar dömts till samhällstjänst eller böter för butiksstöld och rattfylleri.

(...)

Hämta Migrationsverkets referat, dokument nr 44019 (Extern länk)

EU-domstolens avgörande i målen C-381/18 och C-382/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ELENA Legal Update 20-01- 14:

Grand Chamber rule that return of migrants to Morocco did not breach Convention till sidans topp

On 13 February 2020, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (GC) published its judgment in the case of N.D and N.T v Spain (Application Nos. 8675/15 and 8697/15) concerning the immediate return of two men to Morocco after attempting to cross the border of the Melilla enclave.

The applicants, nationals of Mali and Côte d'Ivoire, arrived in Morocco independently of one another after fleeing from their countries of origin. On 13 August 2014, a group of around 600 migrants attempted to cross the border fence. N.D and N.T, who succeeded in doing so, were helped down by the Spanish border guards and immediately handed over to Moroccan authorities. They allege that no identification procedures were carried out in Spanish territory and that they were not given the opportunity to explain their individual circumstances before being removed to Morocco. They complained that they were subject to a collective expulsion without an individual assessment of circumstances and legal assistance contrary to Article 4 of Protocol No. 4. They also complain under Article 13 in conjunction with Article 4 Protocol No. 4 that they had no access to an effective remedy with suspensive effect by which to challenge their immediate return. In its Chamber judgment, the Court had previously found violations in relation to both complaints.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Amnesty International 20-02-13: ECHR judgment a blow to refugee and migrant rights (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

OHCHR 20-01- 21:

Historic UN Human Rights case opens door to climate change asylum claims till sidans topp

In its first ruling on a complaint by an individual seeking asylum from the effects of climate change, the UN Human Rights Committee* has stated that countries may not deport individuals who face climate change-induced conditions that violate the right to life.

In 2015, Ioane Teitiota's asylum application in New Zealand was denied, and he was deported with his wife and children to his home country of Kiribati. He filed a complaint to the UN Human Rights Committee, arguing that by deporting him, New Zealand had violated his right to life. Mr. Teitiota argued that the rise in sea level and other effects of climate change had rendered Kiribati uninhabitable for all its residents. Violent land disputes occurred because habitable land was becoming increasingly scarce. Environmental degradation made subsistence farming difficult, and the freshwater supply was contaminated by salt water.

The Committee determined that in Mr. Teitiota's specific case, New Zealand's courts did not violate his right to life at the time of the facts, because the thorough and careful evaluation of his testimony and other available information led to the determination that, despite the serious situation in Kiribati, sufficient protection measures were put in place. "Nevertheless," said Committee expert Yuval Shany, "this ruling sets forth new standards that could facilitate the success of future climate change-related asylum claims."

The Committee also clarified that individuals seeking asylum status are not required to prove that they would face imminent harm if returned to their countries. The Committee reasoned that climate change-induced harm can occur both through sudden-onset events (such as intense storms and flooding), and slow-onset processes (such as sea level rise, salinization and land degradation). Both sudden-onset events and slow-onset processes can prompt individuals to cross borders to seek protection from climate change-related harm.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta dokumentet Com. nr 2728/2016, Ioane Teitiota v Nya Zeeland (Extern länk)

Expressen 20-01-20: FN: Klimatflyktingar får inte skickas tillbaka (Extern länk)

AYS 20-01-22: How Groundbreaking is the UN's Ruling on "Climate Refugees"? (Extern länk)

ECRE 20-01-23: Effects of climate change can trigger non-refoulement obligations (Extern länk)

Elena Legal Update 20-01-24: HR Committee: Risk to right to life as a result of climate change and sea level rise (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-01- 22:

Chefsjuristen kommenterar: Tidpunkt för åberopande av nya skyddsskäl till sidans topp

Vad innebär det att någon inte kunnat berätta om en omständighet tidigare och vilka konsekvenser kan det få i asylansökan. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad förklarar MIG 2019:25 om tidpunkt för när skyddsskäl åberopas.

Avgörandet rör en afghansk man som ansökte om asyl i Sverige i oktober 2015. Ansökan avslogs genom ett beslut som fick laga kraft i november 2018. I januari 2019 gav mannen in en anmälan om verkställighetshinder till Migrationsverket. Skälet för anmälan var att han konverterat till kristendomen. Han gav in ett dopbevis och fotografier från dopceremonin. Migrationsverket beslutade att inte bevilja uppehållstillstånd med stöd av 12 kap. 18 § utlänningslagen och att inte heller ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning med stöd av 12 kap. 19 § samma lag.

Varit i Sverige för lång tid när mannen berättade om sina skyddsskäl

Mannen överklagade beslutet och gav in en skrivelse från sin doppräst. Domstolen avslog överklagandet. Domstolen ansåg att det var fråga om en ny omständighet och att denna nådde upp till det beviskrav som krävs för att en ny prövning ska beviljas - vilket är att det ska vara antagligt att det finns skyddsgrundande omständigheter. Domstolen ansåg dock att kravet på giltig ursäkt i bestämmelsen inte var uppfyllt - det var alltså inte ursäktligt att han inte tidigare berättat om sina tankar kring trostillhörighet och den kristna tron, särskilt som han varit så länge i Sverige. Det framgick av underlaget i ärendet att mannen redan när han kom till Sverige inte längre identifierade sig offentligt som muslim.

Kunde omständigheterna kommit upp tidigare?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Council 20-01-10:

Child refugees prevented from being with their family, fresh research shows till sidans topp

Fresh research published by the Refugee Council, Amnesty International and Save the Children shows that the UK Government is deliberately and destructively preventing child refugees from being with their families here in Britain.

The 38-page report - Without My Family - shows how the UK Government's refugee family reunion rules - which block child refugees in the UK from being reunited with their families - are at odds with national law and a flagrant breach of international law, causing irreversible harm to children in this country.

Current UK law allows adult refugees rebuilding their lives in the country to sponsor their immediate family members to join them. Child refugees, however, are deprived of this right. The UK is one of the only countries in Europe to prevent child refugees from sponsoring their family members to join them.

Based on first-hand testimonies from children and young people aged 15-25 (all of whom arrived in the UK whilst under 18) the report details the devastating effects of family separation on children who have sought safety in this country, including constant anxiety, fear for their families' safety, and in some cases serious mental health consequences.

Habib*, 17, fled Sudan after being tortured and imprisoned at just 15 years old. He travelled to Libya, leaving behind his mother and younger siblings. In Libya he remained unsafe, treated so badly he still spoke of his flashbacks several years later. He finally found safety in the UK but remains separated from his family. He said:

"I haven't seen my family for nearly three years now. It is a long time and I miss my mum. It is really hard. It is something that you cannot forget about. You can cover it, but you can't forget...Being without your family, it is like you have a body without a soul."

(...)

Artikeln med länkar till rapporten och till Families Together campaign (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Europarådet 20-01- 07:

Danmark/ Denmark needs to improve conditions in migration detention centres till sidans topp

A report from the Committee for the Prevention of Torture (CPT) has called on Denmark to improve conditions in two centres where migrants are detained. It also recommended improvements in two prisons, as well as better procedures for prolonged restraint of psychiatric patients, and more access to lawyers for detainees in police stations.

Regarding visits to two migration detention centres, the CPT considered it unacceptable that living conditions and rules for detainees in both centres were prison-like, bearing in mind that detainees were generally neither suspected nor convicted of criminal offences. It called for major refurbishment of both centres, with freer access to mobile phones for detainees.

Concerning prison conditions, the Committee found that despite repeated recommendations, there was still no systematic and prompt medical screening of newly-arrived prisoners in the prisons visited, nor was there a proper system for doctors to record and report injuries. Staff shortages were acknowledged to be a major challenge for the Danish prison system, which is operating slightly above full capacity. The CPT recommended improved staffing levels in the prisons visited.

Concerning police establishments, material conditions were generally satisfactory for short stays, and the treatment of the detainees were reportedly correct. Nevertheless, there were some allegations of excessive use of force and of threatening behaviour by police officers. The Committee repeated previous recommendations, not yet implemented, on the right of all detainees to be granted effective access to a lawyer at the very outset of their deprivation of liberty. In addition, detainees should be given clear information in a language they can understand about their rights in police custody.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta rapporten och sammanfattning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-01-13:

Italien/ Administrative detention centers, CPR, Italian Guantanamo till sidans topp

In the last weeks, some Italian media outlets have "discovered" the inhumane conditions of Italian CPR, administrative detention centres for rejected asylum seekers, who - it's good to remember- have committed no crimes.

Recent investigations have revealed abuses, violence, a systematic lack of health care and services, unhygienic conditions and overcrowding. Truth be told, nothing new. Prisoners of the Italian CPRs and people in solidarity have denounced the conditions they were forced to suffer since the first detention centres were opened with their different names. Unheard from most media and politicians.

In Turin, protests and revolts have been constant events over the last year, and have started again in 2020. At the moment, as reported by macerie collective, after the revolt exploded in the first week of the year, and the brutal repression that followed, only 30 places are available within the centre.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-01-23:

Tyskland/ Dublin transfer to Denmark despite church asylum till sidans topp

The ecumenical network Asylum in Churches in Germany reported that on January 13, 2020, German immigration authorities have taken a young Afghan man out of "Church asylum" and transferred him to Denmark under the Dublin III Regulation, where he may face deportation to Afghanistan.

The man's parents and minor brother also received Church Asylum until November 2019 and are now in an asylum procedure in Germany. By providing sanctuary the church hoped to prevent the family's transfer to Denmark and a subsequent chain deportation to Afghanistan. With his transfer, the family was separated. In North-Rhine Westphalia, the regional government guaranteed not to intervene in cases of church asylum as a matter of principle since 1995. The instance is the first time public authorities forcefully intervened in such a sanctuary in four years.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-01-09:

Kazakstan/ Improper Prosecution of Asylum Seekers from China till sidans topp

Men from Xinjiang at Risk of Arrest, Torture

Update: On January 21, 2020, Kaster Musakhanuly and Murager Alimuly were sentenced to one year in prison for illegally crossing the border. The court ruled not to deport them to China, but their lawyer said an asylum request in Kazakhstan is still pending. Due to time already served, they will be eligible for release in six months. As a party to the 1951 Refugee Convention it is a violation of Kazakhstan's treaty obligations (see art.31) to impose penalties on refugees for illegal entry.

(Berlin) - Kazakhstan should not forcibly return two Chinese citizens fleeing ill-treatment in Xinjiang or prosecute them for illegal border crossing while their asylum claims are pending, Human Rights Watch said today.

On January 6, 2020, court hearings against the two ethnic Kazakh men, Kaster Musakhanuly and Murager Alimuly, on charges of illegal border crossing began in the remote eastern town of Zaysan. The hearing was adjourned after only two hours, although dozens of witnesses and supporters had traveled there to testify on their behalf, and the case was postponed to January 21. If returned to China, the men would almost certainly face detention and a real risk of torture.

"The government should immediately drop charges of illegal border crossing, halt these proceedings, and guarantee that these men will not be sent back to China as long as their refugee claims are pending," said Laura Mills, Europe and Central Asia researcher at Human Rights Watch. "Kazakhstan can take this opportunity to demonstrate that, unlike in the past, it is a country that upholds its international legal obligations, respects refugee rights, and won't return people to risk of torture."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Göteborg 20-01- 20:

Papperslös med drömmar om svenska operascenen till sidans topp

Majid, 22, lever gömd utanför Göteborg för att slippa utvisas till Afghanistan. Samtidigt arbetar Gränspolisen i region Väst med att söka efter papperslösa som är här illegalt. Ett liv under radarn och ett polisuppdrag som pågår parallellt.

22-åriga Majid flydde till Sverige från Afghanistan för fem år sedan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 20-01-20:

Majid lever gömd - vägrar återvända till Afghanistan till sidans topp

I över två år har Majid, 22, hållit sig gömd utanför Göteborg för att slippa utvisas. Samtidigt arbetar gränspolisen med att söka efter papperslösa som är här illegalt.

Ett liv under radarn och ett polisuppdrag som pågår parallellt.

- Mellan 15-20 poliser har vi som ständigt är ute och letar, säger Lars Skoglund, poliskommissarie vid gränspolisen i region Väst

- När jag vänder mig om för att ha koll på baksidan är rädslan som finns inom mig svår att förklara, säger Majid.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Skaraborg 20-01-20:

Ankidos liv i limbo till sidans topp

Ankido Khoshaba har levt som papperslös i Skaraborg i sex år. Han flydde från Syrien men får inte stanna i Sverige. Mot sin vilja har han blivit utvisad till Libanon.

Men Libanon tar inte emot honom. Han och familjen har hamnat i limbo.

- Jag vill jobba och ha ett vanligt liv, som alla andra, säger han.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Skaraborg 20-01-20: Migrationsverket om Ankido (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 20-01-22:

Det brinner men brandkåren kommer inte - Dagbok från Kabul vecka 4 till sidans topp

Jag heter Mohammad och kommer från Afghanistan. I Sverige var jag asylsökande. Det här är min dagbok.

18:e januari

Att ha ett hem och att kunna skaffa sig mat, de är de viktigaste sakerna i livet. Sånt som alla människor och djur behöver för att fortsätta leva. Men tyvärr finns det många som är hemlösa här och som inte ens har ett tillfälligt boende.

Jag träffar ofta ungdomar som utvisats från Sverige och jag frågar dem om deras liv och situation. De säger att de inte kan klara sig, att de inte har jobb och att situationen blir sämre och sämre.

I dag träffade jag två killar som utvisades från Sverige för ett år sedan. De har fortfarande inte någon bostad här. En av dem har sin familj i Pakistan, där de lever som asylsökande, men efter utvisningen kunde han inte flytta dit, för han kan inte bo olagligt i Pakistan.

Här i Afghanistan har han inte hittat ett jobb och nu letar han efter gratis boende, så att han inte ska frysa ihjäl i kylan.

Vårt land påstår att de tar emot återvändande flyktingar. Men Afghanistan kan tyvärr inte ens klara att skaffa mat till sin befolkning. Landets makthavare tigger pengar av olika länder, stöd för att hjälpa flyktingar och sänka fattigdomen. Världens länder och FN tror att pengarna ska användas till sån hjälp, men tyvärr används en del av summorna till helt andra saker - ingen vet vart allt tar vägen.

Makthavare och politiker kan bete sig hur som helst. När deras bilar passerar, så måste alla andra bilar stanna tills deras bil åkt förbi gatan. Polisen vaktar gränderna och många polisbilar eskorterar politikerns bil, både bakom och framför.

Men de säger att Afghanistan är säkert och att de vill ha de utvisade ungdomarna tillbaka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mayor of London januari 2020:

Storbritannien/ London's children and young people who are not British citizens till sidans topp

Undocumented Londoners, many of whom are entitled to British Citizenship, are struggling to access their rights in the country they call home. Without legal status, they face restrictions in accessing higher education, employment, healthcare and housing - despite being born in the UK or having spent most of their lives here. They are unable to register to vote and face barriers to participating in daily life.

Following changes in Government policies and cuts since 2010, more individuals have risked becoming undocumented with fewer prospects to secure their status. Londoners who try to secure their status in the UK face a long, complex and expensive process. Some of the young people affected are the family members of the Windrush generation, who were failed by the Government and are still struggling to secure their status in the UK.

Many more are now at risk of becoming undocumented as a result of Brexit. European Londoners who live and work in the capital could face losing their rights overnight if they are unable to access the EU Settlement Scheme. If just five percent of people required to apply fail to secure their status, it would equate to 50,000 more Londoners without proper documentation and subject to the Government's discriminatory hostile environment.

The Mayor of London is committed to supporting Londoners to access their rights to residency and citizenship. To do this effectively, it is necessary to know the current number of undocumented Londoners struggling without immigration status. This summary report aims to provide robust, evidence-based estimates of the size of the undocumented population in London and the UK.

For Londoners who are struggling without their status, the Mayor is calling on the Government to:

1. reinstate legal aid for children's immigration cases;

2. reduce the extortionate profit-making element of immigration fees; and

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio Blekinge 20-01- 24:

Riksdagsledamoten Manhammar på återbesök i flyktingläger till sidans topp

På söndag åker Magnus Manhammar (S) till grekiska ön Lesbos för att hjälpa flyktingar.

Det är tredje gången som Magnus Manhammar besöker Lesbos och det omtalade lägret Moria.

- Det knyter sig i magen när jag tänker på hur situationen var när vi var där senast, 2015 och 2016.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 20-01-21:

Konvertiten Sina Ghaderi ska utvisas - kristna protesterar med helsidesannons i DN till sidans topp

Engagerade församlingsmedlemmar i Sankt Pauli församling i Göteborg har samlat in pengar till en annons i Sveriges största morgontidning. Tanken bakom är att inte bara lyfta det enskilda asylfallet Sina som beskrivs, utan konvertiternas situation i sin helhet.

Med vänlig blick och milt leende tittar han rakt in i kameran. I bakgrunden går det att se en suddig Jesus bredvid ett tänt ljus inne i kyrkolokalen.

"Hej! Mitt namn är Sina Ghaderi och jag bor i Göteborg", inleds texten som Dagens nyheters läsare utanför Stockholm kan ta del av.

Det här är inte vilken annons som helst, för inget är till salu, utan snarare är det en vädjan om att Sina Ghaderis kristna tro ska erkännas och att han därmed ska få skydd i Sverige. Han förklarar själv i annonsen varför.

"Min ansökan om uppehållstillstånd i Sverige har avslagits i alla instanser eftersom de svenska myndigheterna anser att det inte är trovärdigt att jag är kristen. De utgår ifrån att jag kommer att avsäga mig min tro och ser därför inget hinder för att sända mig till Iran."

Men, invänder Sina Ghaderi i annonsen, det som väntar på honom i Iran som kristen är förhör, tortyr och kanske döden i ett fängelse. Han avrundar sitt budskap i annonsen med en vädjan till att Sverige ska stå upp för kristna flyktingars rättigheter.

Församling står bakom

Hand i hand med DN-annonsen sker också en offensiv i sociala medier under vinjetten #latsinastanna där det går att läsa in sig mer på hans asylärende.

Att sätta in en helsidesannons i en tidning är inte billigt och bakom initiativet står några engagerade medlemmar i Sankt Pauli församling i Svenska kyrkan i Göteborg där Sina Ghaderi är engagerad.

Varför gör ni så här?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Karin Wiborn och Olle Kristenson, Sveriges kristna råd i Kyrkans Tidning 20-01-16: Kampen för människor på flykt får inte tappa styrka (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosa Luxemburg Stiftung December 2019:

Europa/ Solidarity Cities in Europe till sidans topp

Stefanie Kron, Wenke Christoph mfl

Across Europe, urban solidarity movements are gaining momentum. Under the label of 'Welcoming Cities', 'Cities of Refuge' or 'Solidarity Cities', civil society groups, local politicians and city administrations are defying the growing restrictions of border regimes and migration policies on the European and national level. At the same time, these movements develop specific municipal policies for the protection or social inclusion of people with precarious status. Finally, they act as discursive counterweights to the rise of right-wing parties across Europe who are pushing for the fortification of borders and the criminalisation of migrants.

The 'Sanctuary City' concept has existed in North America since the 1980s, when hundreds of thousands of refugees from the war-torn countries of Central America sought protection from persecution in the USA and Canada. The US governmentunder Ronald Reagan granted asylum to only a handful of these war refugees, leading to increased pressure from religious organisations and migrant initiatives on local politicians and authorities to protect refugees from deportation and to improve their legal status. San Francisco was the first city to pass a 'City of Sanctuary' resolution in 1985, followed by a decree in 1989 which prohibited municipal authorities and police from cooperating with national authorities in the identification, persecution, incarceration and deportation of non-status migrants (Bauder 2016: 176, Lippert/Rehaag 2013). This Don't Ask, Don't Tell (DADT) policy spread quickly across North America. To date, over 500 American and Canadian cities and municipalities, as well as some US states, have joined the Sanctuary movement.

(...)

Läs mer och hämta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Asylrättscentrum 20-01-09:

Dödläge, nytt fokus och nya aktörer - EU:s gemensamma asylsystem till sidans topp

Sedan april 2016 har EU-kommissionen arbetet med att reformera EU:s gemensamma asylsystem (CEAS). Asylrättscentrums jurist Sara Jonsson följer arbetet och har sammanställt en lägesanalys.

I april 2016 meddelade EU-kommissionen att de ville reformera EU:s gemensamma asylsystem (CEAS). Vi på Asylrättscentrum har följt arbetet och har vid flera tillfällen kommenterat och analyserat det som sker. Eftersom en ny kommissionär med ansvar för migrationsfrågot har tillsatts och då det allt mer i den svenska debatten lyfts ett behov av ett gemensamt system, har vår jurist Sara Jonsson sammanställt en nulägesanalys av arbetet med att reformera CEAS.

Tidigare analyser visar på många problem med rättssäkerhet

Asylrättscentrum har under våren 2018 kommenterat och analyserat merparten av de centrala rättsakterna i reformarbetet. Vi såg då flera grundläggande rättssäkerhetsproblem med det föreslagna asylpaketet, som vi i vissa delar anser vara svårförenligt med flyktingkonventionen och principen om non-refoulement.

Samtidigt som vi ser många problem med rättssäkerheten med den föreslagna reformen, anser vi att det finns behov av harmonisering och solidaritetsåtgärder inom EU:s asylpolitik.

Arbetets utveckling - dödläge och nya spelare

I slutet av juni 2018 hölls ett toppmöte i Sofia där målsättningen var att det så kallade CEAS-paketet skulle antas. Mötet slutade dock med man konstaterade att man inte hittade enighet i frågan om CEAS och större delen av mötet diskuterades andra frågeställningar, bland annat lyftes vikten av att stoppa så kallad "olaglig migration".

Under hösten 2018 hände det inte så mycket gällande CEAS. På migrationsområdet diskuterades istället avtal med tredje länder såsom Egypten, och ett reviderat förslag på återvändandedirektiv presenterades.

(...)

Läs mer och hämta hela analysen (Extern länk)

UNHCR 20-01-09: UNHCR issues recommendations for EU to make 2020 year of change for protection (Extern länk)

Read UNHCR's full Recommendations for the Croatian and German Presidencies of the Council of the European Union (Extern länk)

Sveriges Radio 20-01-10: Sverige tvingas släppa krav om flyktingmottagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Corren 20-01-23:

Bister vinter i flyktingpolitiken till sidans topp

Ilskan och oenigheten fortsätter att omgärda flyktinghanteringen i EU.

Ordförandelandet Kroatien slår sig för bröstet för sin obefintliga taggtråd - men får i stället besk kritik för gränspolisens tuffa tag.

Och i Grekland är läget bistert.

På Samos, Lesbos och Chios i den grekiska övärlden demonstrerade tusentals invånare i onsdags mot situationen kring öarnas flyktingläger.

Här hålls runt 40 000 asylsökande och migranter i läger som egentligen är till för knappt 5 000. Usla förhållanden, våld och självmord tär på tålamodet.

Våra öar kan inte längre vara fängelser. Vi är också instängda, tillsammans med migranterna och flyktingarna, säger en av demonstranterna, Stratis Ververis, till nyhetsbyrån Reuters.

Europa måste ta sitt ansvar och också ta in migranter. Man kan inte gå ute på kvällarna. Folk blir knivhuggna, säger en annan, Efstratios Peppas, till nyhetsbyrån AFP.

EU-förslag dröjer?

Inom EU är dock oenigheten fortsatt stor om vad ansvaret egentligen ska innebära. EU-kommissionens förslag om nya regler och omfördelningar av asylsökande har suttit fast i flera år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-01-09:

ECRE policy note: Migration control conditionality: A flawed model till sidans topp

ECRE has published a Policy Note which discusses proposal to make EU external funding, including development assistance, conditional on third country governments' willingness to increase cooperation on readmission.

The new leadership of the European Commission and the Council of the EU are currently discussing how to increase the number of people returned to third countries. Return and readmission is a priority for the new Commission and a continued disproportionate focus on deportations is likely, with an increased number of people returned from Europe seen as one - if not the most - important indicator of a successful migration policy.

To achieve this objective, the Commission and Member States are currently considering different policy options to increase pressure on third countries to cooperate on return and readmission. Early discussions have centred on how to use visa restrictions or facilitations for nationals of a third country to increase cooperation. In addition , the use of EU external funding, including development assistance, is being considered and the negotiations on the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) in the next Multi-annual Financial Framework (MFF) is viewed by EU Member States as an opportunity to anchor such an approach in the legislation that will underpin spending from 2021 onwards.

The Policy Note points out the various flaws in this approach, many of which also apply to using other policies, such as trade or security policy, to further the EU's return objectives. It ends with recommendations regarding future cooperation on return and readmission as well as the negotiations of EU development funding after 2021.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 20-01-18:

Hoppas lösa Libyen-kaos: "Borde sända trupper" till sidans topp

Maktstriderna mellan krigsherrar, olika beväpnade miliser och den väststödda regeringen i Libyen är ett säkerhetshot för hela Europa. Dessutom räknar EU med Libyens hjälp med att stoppa flyktingbåtar från att korsa Medelhavet. På söndagen görs ännu ett försök att få till en vapenvila i det nordafrikanska landet.

Försöken att nå vapenvila i Libyen svajar och Tyskland förbundskansler Angela Merkel har därför bjudit in premiärministrar och andra dignitärer från bland annat USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike, Italien och så EU och FN till ett möte i Berlin på söndagen.

Där ska man försöka överbrygga gapet mellan de stridande parterna i det nordafrikanska landet - ett land som också just nu samarbetar med EU för att stoppa flyktingbåtar från att korsa Medelhavet och ta sig till Europa.

Libyen har också helt nyligen slutit ett avtal med Turkiets ledare Recep Tayyip Erdo?an om vilka maritima zoner i Medelhavet de bägge länderna ska göra anspråk på - inklusive vatten som både Grekland och Cypern menar är deras.

Det är också ett land till vilket tusentals syriska jihadister tros ha anlänt för att strida tillsammans med krigsherrar mot den FN-stöttade regeringen i Tripoli - jihadister som kan utgöra ett hot mot även Europas säkerhet.

Libyen är alltså en kokande konfliktzon i sig själv, men också en bricka i ett mycket större och mycket intrikat pussel av intressen och faror för hela regionen och för Europa.

Till mötet i Berlin på söndagen kommer både den libyske krigsherren general Khalifa Haftar, som nyligen ledde en militärattack mot det västuppbackade styret i Tripoli, och premiärministern i den regeringen, Fayez al-Sarraj.

Turkiet sände nyligen soldater till Libyen för att strida för Fayez al-Sarraj och styret i Tripoli. Ryssland däremot stöttar den andra sidan, ledd av generalen Khalifa Haftar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrant 20-01-24:

How does the European 'solidarity mechanism' work for migrants rescued at sea? till sidans topp

In 2018, several European countries agreed to set up a "solidarity mechanism" with the aim of fairly redistributing migrants, rescued in the Mediterranean, among them. InfoMigrants takes a closer look at the scheme's function and limitations.

The trigger for the European allocation scheme came after the humanitarian vessel Aquarius in June 2018, spent a total of nine days sailing the Mediterranean after being refused entry in several European ports. The ship, chartered by SOS Mediterranée and Doctors Without Borders (MSF), carried some 630 migrants and was turned away by both Italy and Malta before finally receiving approval to enter the Spanish port of Valencia, on June 17, 2018.

A few days prior to the migrants disembarking in Valencia, France announced that it would take in some of them, on condition they "fulfilled the requirements for the right to asylum." Fifty-two of the ship's passengers were then granted refugee status in France.

At the end of June, France announced it would also take in migrants from the rescue ship Lifeline which had arrived in Malta on June 27. Spain, Malta and Portugal all followed suit, and agreed to also accept some of the migrants onboard the vessel.

The European discussions and negotiations regarding the "redistribution" of the rescued migrants was the start of the so-called "solidarity mechanism" which was ratified in Valletta on September 23, 2019, by France, Germany, Italy and Malta, and later also by Ireland, Portugal, Luxembourg, Slovenia and Romania.

The European Asylum Support Office (EASO) has since been in charge of coordinating the redistribution of the migrants who arrive in Malta and Italy. "The procedure is done on a voluntary basis. EU member states can participate at any time," the agency explained to InfoMigrants.

So how does it work?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 20-01-08:

Visa facilitation and readmission: the European Union and Belarus sign agreements till sidans topp

Today, the European Union and Belarus signed a visa facilitation agreement and a readmission agreement. The agreements represent an important step in EU-Belarus relations and pave the way for improved mobility of citizens, contributing to closer links between the EU and its Eastern Partnership neighbours. At today's signing ceremony, Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson, together with Deputy Prime Minister and Minister of Interior of Croatia as Council Presidency, Davor Bo?inovi?, signed for the EU, while Belarus was represented by the Minister of Foreign Affairs, Vladimir Makei.

Commissioner Johansson said: "These agreements between the European Union and Belarus are a significant step forward in our cooperation. They will improve the mobility of our citizens in a well-managed and secure environment and help build closer links between the European Union and Belarus. From the European side, we will now move ahead rapidly with ratification procedures, so citizens can feel the benefits as soon as possible."

The visa facilitation agreement will make it easier for Belarusian citizens to acquire short-term visas to come to the European Union. Once the visa facilitation agreement enters into force, the visa fee will be reduced to €35. In addition, the service fee will be limited and the deadline for consulates to take a decision on a visa application will be shortened. Several categories of travellers, including journalists, students and members of official delegations, will be able to receive multiple-entry visas with increasingly longer validity, while having to submit less supporting documents to prove their purpose of travel. Belarus has unilaterally introduced measures to facilitate short-term visa-free travel for EU citizens arriving in Minsk.

The main objective of the EU-Belarus readmission agreement is to establish, on the basis of reciprocity, procedures for the safe and orderly return of persons who reside irregularly in the EU or Belarus, in full respect of their rights under international law.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

UNHCR 20-01- 17:

Key takeaways from the Global Refugee Forum till sidans topp

A month after the historic meeting wrapped up, these are the pledges and commitments that will boost opportunities for refugees and their hosts.

The first-ever Global Refugee Forum drew 3,000 participants from across the world to Geneva from 16-18 December. It aimed to reboot responses for the millions uprooted by wars and persecution and to support the communities that host them.

Now is a moment to look back at the wide-ranging and substantial commitments made at the Forum to improve the lives of 25.9 million refugees, together with their hosts, most of whom are in developing nations.

Some 840 pledges have been made, and they continue to come in a month after the event wrapped up at the Palais des Nations. Participants also shared more than 400 examples of good practices that show how the Global Compact on Refugees is already making a difference in the lives of refugee and host communities

Participants made 100 pledges in support of inclusive national policies. States and others pledged, for example, to support policies for refugees living outside camps, strengthened asylum systems, refugees' access to work and financial services, and the inclusion of refugees in national and local development plans and national systems for education and health.

More than half of the world's refugees are children. Above 140 pledges focused on expanding access to quality education for refugees and their hosts. Commitments ranged from early childhood, primary, and secondary education to tertiary, technical, and vocational education.

(...)

Hela referatet (Extern länk)

Summary of participation and pledges at the Global Refugee Forum (Extern länk)

Trafig comment by Jeff Crisp, Refugee Studies Centre, University of Oxford 20-01- 22: After the Forum: new directions in global refugee policy (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-01- 09:

Så många ärenden har Migrationsverket tagit emot och avgjort under 2019 till sidans topp

2019 tog Migrationsverket emot 21 958 nya asylansökningar. De fem vanligaste ursprungsländerna för nya asylsökande var Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och Georgien.

Några fakta om 2019:

+ Under året som gått har verket avgjort 24 569 nya asylärenden, varav 6 540 fick bifall, vilket ger en total bifallsandel på knappt 27 procent. Den genomsnittliga handläggningstiden för nya asylärenden var 288 dagar.

+ 902 av alla nya asylansökningar registrerades som ensamkommande asylsökande barn.

+ Förutom nya asylansökningar tog verket i fjol också emot 36 610 förlängningsansökningar i asylärenden. 19 951 förläningsärenden avgjordes varav 18 835 fick bifall och 332 fick avslag.

+ Under 2019 inkom 140 867 nya tillståndsärenden och 59 427 ärenden som rörde förlängningar i tillståndsärenden. Arbete och anknytning utgjorde de två största ärendekategorierna* med 59 308 respektive 44 568 nya ansökningar. Bifallsandelen för nya arbetstillstånd var 80 procent och i anknytningsärenden 56 procent. I förlängningsärenden är bifallsandelen högre.

+ 91 498 inkomna medborgarskapsärenden registrerades 2019. Verket avgjorde 76 232 ärenden varav 64 944 fick bifall.

+ Totalt avgjorde myndigheten förra året cirka 340 000 ärenden.

+ De övriga är studerande-, besöks- och EES-ärenden.

Läs mer (Extern länk)

Expressen 20-01-08: Tuffa budskapet till Stefan Löfven om migrationen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-01- 11: Fler asylsökande från Latinamerika under 2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo 20-01-24:

Migrationsinfo sammanfattar migrationsåret 2019 till sidans topp

Hur många människor fick uppehållstillstånd 2019? Hur många sökte asyl? Vilka viktiga händelser skedde under året? Migrationsinfo ger dig en sammanfattning över migrationsåret 2019.

De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Historiskt sett har invandringen till Sverige varierat och under vissa perioder har migration haft speciellt stor betydelse. Kriget i Syrien resulterade i att antalet personer som sökt asyl i Sverige var på historiskt höga nivåer under 2015, då knappt 163 000 personer sökte asyl i Sverige. Sedan 2016 har invandringen minskat till följd av att färre personer från Syrien har kommit till Sverige.

2019 fick 119 577 personer uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa var familjeanknytning den vanligaste typen av uppehållstillstånd som utfärdats, följt av uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl och därefter asyl. Detta går att jämföra med 2016 då asylskäl var det vanligaste skälet för uppehållstillstånd i Sverige.

Hur många kom hit som anhöriginvandrare?

2019 fick 57 233 personer uppehållstillstånd för att de var anhöriga till en person i Sverige som har antingen svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige. Inom denna grupp omfattas uppehållstillstånd som har beviljats för anhöriga till personer som är svenska medborgare, anhöriga till personer som har fått asyl, anhöriga till personer som arbetar här, barn födda i Sverige till förälder med permanent uppehållstillstånd, anhöriga till EU/EES-medborgare som är varaktigt bosatta i Sverige, anhöriga till gäststudenter och adoption. Knappt 13 procent var anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder. Bland dessa 57 233 personer fick 15 129 personer, motsvarande 26 procent, uppehållstillstånd som anhöriga till personer som har arbetskraftsinvandrat till Sverige. Totalt inkom 44 569 ansökningar om anhöriginvandring under 2019.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-01-17:

Stadig ökning av anmälningar om människohandel till sidans topp

Under 2019 upptäckte Migrationsverket 481 fall av misstänkt människohandel, vilket är nästan hundra fler jämfört med året före. Det framgår när Migrationsverket nu sammanställt statistiken för 2019.

- Vi blir bättre och bättre på att upptäcka misstänkt människohandel, säger Migrationsverkets centrala samordnare för människohandel, Lisa Hultin Knutas.

Migrationsverkets insatser för att upptäcka misstänkt människohandel har lett till att myndighetens medarbetare kunnat rapportera allt fler fall av misstänkt människohandel till polisen. Det bekräftar trenden sedan flera år tillbaka att antalet rapporter om misstänkt människohandel ökar.

- Att systematiskt utnyttja människor som befinner sig i en utsatt situation är ett allvarligt brott. Därför är det en viktig del i Migrationsverkets arbete att upptäcka de som utnyttjas, säger Lisa Hultin Knutas.

Det går dock inte att säga om ökningen även betyder att människohandeln i Sverige ökar i omfattning.

- Vi kan bara konstatera att vi har blivit bättre på det här området och att våra insatser leder till att vi upptäcker fler misstänkta fall, säger Lisa Hultin Knutas.

Kompetensen har ökat stadigt i takt med att stora utbildningsinsatser genomförts. Under 2019 har även specifika insatser gett resultat. Migrationsverkets förvar i Märsta har till exempel satsat extra på att utbilda sina medarbetare om människohandel, vilket lett till att personalen där har rapporterat fler ärenden.

Unga kvinnor utsätts ofta

För att upptäcka misstänkt människohandel finns flera indikationer som Migrationsverkets medarbetare är extra uppmärksamma på i kontakter med sökande. Det kan röra sig om människor som arbetar i Sverige men uppger att de inte har ett bankkort eller att de byter adress ofta.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / AB 20-01-17: Fler barn än väntat offer för människohandel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Journal of International Relations 19-11-06:

Transforming refugees into migrants: institutional change till sidans topp

Lama Mourad, Kelsey P Norman

Abstract

Since the 2015 refugee "crisis," much has been made of the distinction between the legal category of refugee and migrant. While migration scholars have accounted for the increased blurring of these two categories through explanations of institutional drift and policy layering, we argue that the intentional policies utilized by states and international organizations to minimize legal avenues for refugees to seek protection should also be considered. We identify four practices of policy "conversion" that have also led to the increasingly problematic distinction between migrants and refugees: (1) limiting access to territory through burden-shifting and other practices of extraterritorialization; (2) limiting access to asylum and local integration through procedural and administrative hindrances; (3) the use of group-based criteria as a basis of exclusion; (4) the inclusion of non-Convention criteria within resettlement schemes. Drawing upon a historical institutionalist approach and a wide array of empirical sources-including 3 years of combined primary field research conducted in Egypt, Lebanon, Morocco, Tunisia, and Turkey between 2013 and 2016-we demonstrate that states are actively pursuing a greater degree of control over the selection of refugees, in practice making refugee resettlement closer to another immigration track rather than a unique status that compels state responsibility.

Artikeln i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nuffield Foundation December 2019:

Asylum policies in Europe and the refugee crisis till sidans topp

Project overview

The current refugee crisis has triggered a variety of uncoordinated policy reactions across European countries. These policies may have several intended and unintended consequences, which are not well understood and have not yet been the focus of sufficient research.

This project will use multiple data sets from the UK and across Europe to investigate three specific aspects of the interplay between asylum policies and refugees' outcomes:

The influence of border control policies on the composition, size and direction of migrant and refugee flows, and the impact on the migration-related risk of death.

The impact of different asylum and refugee policies on refugees' socio-economic integration in the host countries.

The feedback into policy-making through the effect of refugee flows on natives' voting behaviour.

The project will assess the effectiveness of asylum policies in reaching their stated objectives, but will also investigate other unintended, but potentially relevant, longer term consequences. The combined findings will provide policy-relevant evidence on the role of asylum policies.

Hämta slutrapporten mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 20-01- 03:

Mediterranean arrivals reach 110,699 in 2019; deaths reach 1,283, world deaths fall till sidans topp

The International Organization for Migration reported today 110,669 migrants and refugees entered Europe by sea during the year just ended, marking the sixth straight year that at least 100,000 arrivals were recorded on three Mediterranean Sea Routes. The total is only slightly below the 116,273 men, women and children who crossed the Mediterranean in this fashion in 2018, a decline of about five per cent.

Deaths recorded on the three main Mediterranean Sea routes through 2019 are at 1,283 individuals-or about 44% of the 2,299 deaths confirmed during the same period in 2018. The Mediterranean has claimed the lives of at least 19,164 migrants since 2014.

Missing Migrants Project

2019 is the sixth year of IOM's efforts to systematically record deaths on migration routes worldwide through its Missing Migrants Project. Since the beginning of 2014, the project has recorded the deaths of 34,532 people, including 3,368 in 2019 (see chart below).

As has been the case since 2014, the Mediterranean's central route between North Africa and Italy remains the region's deadliest corridor. Missing Migrants researchers estimate one in 33 people died attempting to cross the Central Mediterranean in 2019, compared to one in 35 in 2018 and one in 51 in 2017.

Though the number of deaths recorded fell from 2,299 in 2018 to 1,283 in 2019, these figures do not include a rising number of shipwrecks still yet to be confirmed, according to data collected by IOM's Missing Migrants Project, based at IOM's Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) in Berlin, Germany.

That is, this year's figures do not fully reflect the several ghost boats which went missing in the Mediterranean in 2019, totaling at least 413 people lost at sea whose deaths may never be fully verified. In these cases of ghost boats, no migrants were rescued at sea around the time of the distress calls.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

World Economic Forum 20-01- 10:

Global migration, by the numbers: who migrates, where they go and why till sidans topp

There are an estimated 272 million international migrants - 3.5% of the world's population.

While most people leave their home countries for work, millions have been driven away due to conflict, violence and climate change.

Most migrants come from India; the United States is the primary destination.

There are an estimated 272 million international migrants around the world. And while that equals just 3.5% of the world's population, it already surpasses some projections for 2050. Since 1970, the number of people living in a country other than where they were born has tripled.

The scale and speed of migration - defined by the International Organization for Migration (IOM) as the movement of persons away from their place of usual residence, either across an international border or within a state - is notoriously difficult to predict given it can go hand in hand with events such as severe instability, economic crisis or conflict.

While the overall figure has remained relatively stable as a proportion of the global population, the numbers from the World Migration Report 2020, published by the International Organization for Migration (IOM), clearly demonstrate the impact that events of the past two years have had on the movement of people around the world.

Conflict in countries including Syria, Yemen, the Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo and South Sudan, as well as the kind of extreme violence that forced Rohingya to seek safety in Bangladesh, have led to the displacement of millions of people.

Although refugees and internally displaced persons make up a relatively small portion of the total number of migrants, they are often most in need of help.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Skåne 20-01-14:

Kommuner slår larm hos civilministern om social dumpning till sidans topp

Flera kommuner som drabbats av "social dumpning" träffade på tisdagen civilminister Lena Micko (S). Kommunerna, bland annat Lund och Östra Göinge, menar att de får ta emot nya invånare utan egen försörjning, som egentligen hör till en annan kommun.

I en enkät från TT uppger drygt 70 procent av Sveriges kommuner att de upplever att socialt utsatta människor kan ha uppmuntrats - till och med hänvisats - att söka bostad hos dem i stället för i sin hemkommun.

Flera av dem bjöds in till ett möte med civilminstern på tisdagen. Från Skåne kom representanter från Malmö, Lund, Bromölla och Östra Göinge.

- Vi har drabbats av att en kommun har placerat flyktingar hos oss i Lund, men egentligen hör de hemma i den andra kommunen enligt bosättningslagen, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun, till SVT Nyheter.

Vill se över kontakter mellan kommunerna

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 20-01-14: Civilministern agerar mot social dumpning: "Inte solidariskt" (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 20-01-15: Domstol: Staffanstorp har ansvaret för nyanlända familjen (Extern länk)

SvT Skåne 20-01-15: Nyanländ familj fick rätt mot Staffanstorps kommun (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hem & Hyra 20-01-16:

Färre nyanlända oroar i norr - men Gholam bygger framtid till sidans topp

Flyktingvågen fick Norrland att växa. När flyktingarna nu blir allt färre hotas tillväxten i många mindre kommuner i norr, befarar länsstyrelsens representant. Golam Mozaferi berättar om hur han kom till Överkalix som ensamkommande barn för fem år sedan.

Tio mil till närmaste större stad och minus 39 grader på vintern. Det borde skrämma bort de flesta. Men här har nyanlända fått både jobb och bostad - och väljer att stanna.

Gholam Mozaferi, 20, är nygift. Han kom till Överkalix som ensamkommande barn för fem år sedan.

- Först bodde jag på ett "camp" och sen hos en svensk familj innan jag flyttade till egen lägenhet, berättar han.

Han bor ensam i en hyresrätt på 47 kvadrat. I somras åkte han till Iran för att gifta sig. Nu väntar han på att frun ska komma hit. Till Norrbottens näst minsta kommun strax söder om polcirkeln.

- Ja, det är litegrann kallt. Men jag tror jag kommer att bo kvar. Människorna är snälla och jag har jobb på fabriken.

Fabriken är Isolamin. Ett expanderande bolag som producerar bland annat hotell- och lägenhetsmoduler. De byggs i två delar och sätts ihop likt klossarna i spelet Tetris. För tre år sedan var 80 personer anställda här, idag är de 120.

Omsättningen hade inte varit densamma utan de nyanlända.

- Då hade vi absolut haft svårt att hinna med. Vi söker folk hela tiden. Just nu har vi 30 anställda från bland annat Iran, Venezuela, Syrien, Afghanistan och Irak, berättar platschefen Magnus Hansson.

Och det finns det fler exempel på. Som arbetsledaren Basir Akbari, 27. Han kom hit för nio år sedan från Afghanistan. Och har valt att stanna.

- Jag trivs. Även om det kanske inte finns så mycket att göra här i Överkalix...

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 20-01-08:

Lyckat projekt i Kalmar - 18 nya läkare till sidans topp

2015 tog region Kalmar kontakt med de flyktingar som hade någon sjukvårdsutbildning och erbjöd dem att läsa sjukvårdssvenska med sikte på att kunna jobba inom svensk sjukvård. Nu fyra år senare har satsningen resulterat i att 18 läkare har fått svensk läkarlegitimation.

Det som började som ett integrationsprojekt är i dag en rekryteringsväg som regionen använder sig av.

- Vi är mycket nöjda med det resultatet och att det gått så snabbt, säger Jacqueline Doohan som är handläggare på regionstaben i Region Kalmar.

80 sjukvårdsutbildade har deltagit

Sedan starten 2015 har omkring 80 sjukvårdsutbildade personer med utländsk bakgrund deltagit i regionens utbildningsprojekt. 18 läkare är nu klara och jobbar ute i verksamheten. Utöver de 18 läkarna handlar det om en sjuksköterska. Fler sjukvårdsutbildade med utländskt ursprung är dessutom på väg att få sina legitimationer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsmarknadsnytt 20-01-20:

"Vi klarar oss inte utan de nyanlända" till sidans topp

Nordmaling får höga betyg för sitt företagsklimat. Det beror dels på en nära kontakt med företagen, dels på viljan att satsa på nyanlända som en resurs för att möta rekryteringsproblemen. "Det handlar om att se människor som en tillgång", säger kommunstyrelsens ordförande.

En mindre kommun i Norrland. Utflyttning, svårighet att rekrytera arbetskraft i allmänhet och kompetenta medarbetare i synnerhet. Listan över de sedvanliga problemen är lätt att känna igen och går att göra längre.

Men Nordmaling i södra Västerbotten dignar inte under problembeskrivningarna utan har bestämt sig för att problem är till för att lösas. Det syns bland annat i Svenskt Näringslivs ranking över näringslivsklimatet i landets kommuner: Där har Nordmaling klättrat från plats 278 till 48 - på sex år. Och kan därmed räkna sig till landets mesta snabbklättrare. Madelaine Jakobsson är sedan 2014 kommunstyrelsens ordförande och är en av drivkrafterna bakom att alla pilar just nu pekar uppåt.

- Det är företagen som skapar förutsättningarna för välfärd och tillväxt. Svårare än så är det inte, men det behöver upprepas många gånger. Vi ska visa uppskattning för vad företagen gör, varifrån skattepengarna kommer och att de är förutsättningen för välfärden. Vi har ju ingen sedelpress här i kommunhusets källare, säger hon.

Därför har hon tilldelat sig själv uppdraget att träffa så många av ortens företagare som möjligt - "minst ett i veckan" - enligt den egna målsättningen. Närkontakten med företagarna ger viktiga kunskaper om vilka behov som finns men fungerar också omvänt, att visa på och erbjuda möjliga vägar för att till exempel lösa de rekryteringsbekymmer som ibland uppstår.

- Då kan jag påtala den resurs som våra nyanlända innebär och hur vi aktivt arbetar med att ge dem en plats på arbetsmarknaden. Vi tog emot många människor 2015 och alla här ställde upp på ett sätt som gör mig stolt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-01-16:

Allt fler syrier på svenska universitet till sidans topp

Antalet studenter från Syrien på svenska universitet och högskolor har nästan fördubblats de senaste två åren, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

2019 antogs drygt 2 100 syrier till svenska universitet och högskolor, en siffra som enbart består av syrier med syriska gymnasiemeriter. Syriska studenter med svensk gymnasieexamen räknas inte in i statistiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Karolinska Institutet januari 2020:

Podd från Medicinvetarna: Migrationsforskning - hur påverkar flykt hälsan? till sidans topp

Människor på flykt utsätts för påfrestningar som aldrig skulle kunna upprepas i ett vetenskapligt experiment. Det är en av anledningarna till att det är intressant att forska om flyktingars hälsa.

Om alla världens migranter skulle utgöra en nation skulle det bli en av planetens folkrikaste. Många av dessa individer utsätts för trauman av olika slag, och dessa trauman ger utslag i deras hälsa. Det är bara en av anledningarna till att det är intressant att forska om flyktingar och migranters hälsostatus, inte minst i jämförelse med personer som aldrig tvingats byta land.

Anna-Clara Hollander forskar vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet, och hon har belyst hälsoaspekter i olika befolkningsgrupper, från olika perspektiv. Hon har bland annat visat att flyktingar och migranter är mindre självmordsbenägna än infödda svenskar, i alla fall de tjugo första åren i Sverige. Men hon var också med och gjorde studien som visade att ensamkommande flyktingbarn är kraftigt överrepresenterade i självmordsstatistiken. I avsnitt 31 av Medicinvetarna berättar hon hur studier på migranter och flyktingar kan lära oss hur psykiska sjukdomar hos människor påverkas av trauman och andra faktorer.

Hör också diabetesforskaren Sofia Carlsson vid institutet för miljömedicin, svara på lyssnarfrågan om vilka yrken som är mest överrepresenterade i diabetes-statistiken.

Pressmeddelandet med länkar till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Vetenskapsradion 20-01-10:

Flyktingar har lägre risk för självmord än svenskfödda till sidans topp

Flyktingar som kommit till Sverige har i genomsnitt lägre självmordsrisk än svenskfödda personer. Det enligt en ny studie som har tittat på situationen fram till år 2015.

Anna Clara Hollander, forskningssamordnare vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet, trodde egentligen att situationen skulle vara tvärtom.

Hennes hypotes var att flyktingar skulle ha högre risk för självmord, det som kallas suicid, än personer som fötts i Sverige.

Det trodde hon också skulle gälla jämfört med personer som har kommit hit från andra länder utan att fly.

När hon i register gick igenom vad som hänt för 1.5 miljoner personer i Sverige födda mellan 1970-1984, och såg vad som inträffat dem från att de var 16 år gamla och fram till 2015, visade det sig att hennes hypotes inte stämde.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 20-01- 12:

Grundläggande välfärd har skjutits över på civilsamhället till sidans topp

Civilsamhällets organisationer som fick stöd för att arbeta för nyanlända barn och ungas etablering i samhället blev istället tvungna att arbeta med grundläggande behov som mat och sovplatser. En ny rapport visar hur omsvängningen i asylpolitiken kraftigt har försvårat unga nyanländas situation, det skriver rapportförfattarna i veckans debatt.

"Jag har arbetat med barn i utsatta situationer i 30 år och har aldrig tidigare sett en svårare situation". Uttalandet kom från en av paneldeltagarna på Allmänna arvsfondens konferens i förra veckan då civilsamhällets organisationer, myndighetsrepresentanter och politiker diskuterade vår utvärderingsrapport Nyanlända barns och ungas etablering och delaktighet i samhället under en tid av ovisshet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Arbetet debatt 20-01-21:

Man kan inte vara en garant mot SD lite grann till sidans topp

Det finns ett stort utrymme för partier som står stadigt för solidaritet. Solidaritet som modell för hur man bygger ett starkt land, och för hur man agerar globalt, skriver Gustav Fridolin, fd språkrör Miljöpartiet i en slutreplik.

Annelie Karlsson skriver att jag fabulerar om att Socialdemokraterna försöker göra det till en paradfråga att hjälpa färre människor på flykt.

Så skönt.

När hon får tillfälle får hon gärna berätta det för sitt partis PR-folk också. Men det är lite bråttom, för annars riskerar fler tro på de här fantasierna.

Statsministern till exempel.

Dagen efter Annelie Karlssons svar råkade han ju säga till DN att "rejält många färre" flyktingar hit är ett av S viktigaste mål de kommande åren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydöstran ledare 20-01-24:

Asylrätten är en icke-fråga till sidans topp

Elina Gustafsson

Ja, du läste rätt. Migration kan man diskutera, invandring kan man ha åsikter om. Antalet kvotflyktingar ett land ska ta emot kan man ha synpunkter på. Diverse ersättningsnivåer, arbetsmarknadsbehov och bostadspolitiska frågor kan debatteras frisk. Det är inga problem. Det är vad politiker sysslar med dagligen.

Men asylrätten är ingenting man kan diskutera. Antingen är man för den eller så är man emot den. Är man för asylrätten, vilket jag anser att varje anständig människa bör vara, så går det inte att sätta upp egna regler och undantag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-01-09:

M: Invandringen till Sverige är fortsatt ohållbar till sidans topp

Statistiken för det senaste decenniet visar att Sveriges invandring fortfarande är för hög. Nu krävs ett volymmål, skriver Ulf Kristersson och Maria Malmer Stenergard, Moderaterna.

I dagarna presenterade Migrationsverket statistik för det gånga året. Det ger oss en möjlighet att sammanställa invandringen till Sverige under de senaste tio åren. Totalt handlar det om 1,3 miljoner uppehållstillstånd på tio år, varav 430 500 asylrelaterade uppehållstillstånd.

Riktig stor invandring och riktigt dålig integration är en riktigt farlig kombination.

Hälften av alla arbetslösa är utrikes födda, och kvinnor är särskilt utsatta. Antalet utrikes födda elever som inte är behöriga till gymnasiet ökar. Unga kvinnor och flickor utsätts för förtryck och kontroll i hederns namn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Smålandsposten ledare 20-01-11: Moderaterna orkar tänka nytt i frågan som de flesta vill sluta tänka på. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-01- 06:

M-förslag till ny migrationspolitik - inget EU-land ska tvingas ta emot asylsökande till sidans topp

Snart lägger EU-kommissionen fram sitt förslag till ny asyl- och migrationspolitik. Svenska moderaterna föregriper detta med en egen plan. M vill inte att ett medlemsland ska tvingas ta emot asylsökande.

EU-parlamentarikern Tomas Tobé (M) och partiledaren Ulf Kristersson försöker få med sig sina partikamrater i europeiska EPP-gruppen (där även KD ingår) i ett förslag till ny asyl- och migrationspolitik inom EU.

De båda vill, precis som EU-kommissionär Ylva Johansson sagt flera gånger, låsa upp knutarna som finns mellan medlemsstaterna.

- Medlemsstaterna måste i ökad utsträckning känna att de kan påverka volymen. Hamnar vi i ett läge där Bryssel bestämmer hur många varje land ska ta emot, då vinner inte politiken gehör, säger Tomas Tobé.

Det betyder att M-duon inte vill att medlemsstaterna ska tvingas ta emot asylsökande, vilket är den linje svenska regeringen driver.

Enskilda medlemsstater som inte vill ta emot asylsökande ska i stället tvingas bidra på annat sätt, till exempel ekonomiskt.

Danska regeringen driver frågan att alla som söker asyl ska göra det utanför EU. Det är en tankegång som Tomas Tobé och Ulf Kristersson också har.

- Kan vi pröva asylskäl utanför Europa kan vi komma åt problemet med människosmuggling som vi har i dag, säger Tomas Tobé.

Han tror dock att fortfarande måste det finnas ett system där man prövar asylskälen vid EU:s yttre gräns. Då behövs mer stöd till länder som Grekland.

- EU:s asylbyrå behöver få ett starkare mandat. Det behövs även ökad harmonisering av hela regelverket för att det ska bli effektfullt, säger Tomas Tobé.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Karlstadstidningen ledare 20-01-08:

Vad gör vi om fler flyr Mellanöstern? till sidans topp

Johan Chytraeus

Efter förra veckans drönarbombning där USA slog ut den iranske toppgeneralen Qassem Soleimani och medföljande i hans konvoj håller världen nu andan inför Irans förväntade motdrag.

Bedömare menar att en motreaktion med största säkerhet kommer inträffa men i vilken form återstår att se. Qassem Soleimani var inte vem som helst. Han var ledare för det iranska revolutionsgardets specialstyrka Quds och ansågs vara en av de mäktigaste personerna i Iran. En smart militärstrateg och nationalhjälte, enligt vissa. En mördare med många oskyldiga människoliv på sitt samvete, konstaterar andra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Correspondent 20-01-22:

War of the words: how Europe is exporting its migration philosophy till sidans topp

Maite Vermeulen

A new language is being spoken in Nigeria: Migration-speak. And the language lessons are being paid by Europe.

A few months ago, I inadvertently signed up for one of these classes.

I say inadvertently because the workshop I'd signed up for was simply called "Migration Reporting". It was run by the Wole Soyinka Center for Investigative Journalism,

an organisation I hold in high regard. Against the odds, they're trying to stand up for independent investigative journalism in Nigeria - a country where free press is sometimes rewarded with either a one-way ticket to prison

or an assassination.

The two-day workshop took place in Lagos, where I live, in a hotel, and I thought it would be fun to get in touch with other migration journalists and learn from them. I went with Ajibola Amzat, the Nigerian colleague I was working with on a project to map European migration flows to Nigeria.

When everyone was seated, the lights were dimmed and the first slide appeared on the screen. My mouth fell open. I glanced over at Ajibola and saw the same look of surprise on his face.

The logo of the Italian ministry of foreign affairs had popped up on the screen. The migration journalism course was being funded by Italy. In other words, as journalists investigating how Europe spends billions to curb migration,

we were in the middle of a European migration project in Nigeria. We were part of the kind of projects we were investigating.

Oops.

Italy had funded the course through Unesco,

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 20-01- 18:

Ska vi tvingas tillbaka in i garderoben? till sidans topp

I världen upp och ner så vill Migrationsverket låsa in oss HBTQ-personer i en garderob, som en lösning på problemet att vi inte är heterosexuella och har mänskliga rättigheter, skriver Ali Hosseini, en ung afghan som suttit frihetsberövad i förvar i Gävle i två månder

Jag heter Ali och har precis blivit utsläppt ur förvar, där jag sattes för att Migrationsverket inte tror att jag är gay och vill skicka tillbaka mig till Afghanistan. Jag är inte den första kristna HBTQ-personen som genomgått en rättsosäker asylprocess, och jag kommer tyvärr nog inte att vara den sista.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan insändare 20-01-11:

För en mor som har fått en ny son är utvisningen något outhärdligt till sidans topp

Ulla Premmert

Utanför sjukhuset möter jag en gammal god vän. Hon har tillbringat natten på akuten och utretts för tryck i bröstet och yrsel. Men det är inget fysiskt fel på henne. Hennes besvär beror på panikångest och hon delar sin situation med många andra.

Min vän har en extrason boende hos sig och han är nu utvisningshotad.

Med tårarna rinnande beskriver hon det orimliga i att tvingas se hur en ung, ambitiös människa bryts ner inför hotet om att återvända till Afghanistan, världens farligaste land. Han är född i Iran och har endast bott i Afghanistan två år. Han har sedan flykten 2015 inte haft kontakt med sin mamma och syskon. De förlorade varandra i det kaos som uppstod när hundratusentals människor flydde.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Offensiv 20-01-17:

Mortaza Ahmadzadha: "Man flyr inte om det inte finns starka skäl" till sidans topp

Mortaza Ahmadzadha är en 21-årig kille boende i Sverige som hotas av utvisning till det av religiöst förtryck hårt präglade Afghanistan. Det här är hans historia.

- Jag lämnade Afghanistan och min familj våren 2015. Då var jag 16 år. Jag bodde i en liten by i Ghazniprovinsen. I oktober samma år nådde jag Sverige och sökte asyl här. Jag är fortfarande asylsökande efter mer än fyra år då jag fått avslag i samtliga instanser på de skäl jag har sökt asyl för. Nu har jag fått möjlighet till ny prövning hos Migrationsverket av nytt asylskäl, som är min icke-tro som ateist.

- Efter att jag tvingades sluta gymnasiet på grund av åldersuppskrivning har jag varit inskriven på flera folkhögskolor och det har varit mycket bra för mig. Man träffar många olika människor och man hjälps åt och samarbetar. Jag går nu stödassistentutbildningen på Göteborgs folkhögskola och blir klar till sommaren.

- Jag vill berätta min historia för att få förklara varför jag har lämnat mitt hemland och min familj. Man gör inte det om det inte finns starka skäl. Det har varit mycket svårt, särskilt eftersom min mamma var sjuk och mina bröder är yngre än mig. Pappa hade "försvunnit", som man säger, flera år tidigare och vi förstod att han hade dödats. Vi är hazarer, en av Afghanistans ursprungsbefolkningar som är shiamuslimer. Vår grupp har varit involverade i strider och utsatta för politiskt förtryck från talibanerna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sigbritt Herbert i Offensiv 20-01-17: Sluta utvisa till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten insändare 20-01-10:

Skrämmande med bitterhet när andra hjälper folk i nöd till sidans topp

Signatur Stojfen 2020 - Dalmas utan knätofsar!

Ibland brinner det till ordentligt i min normalt överaktiva hjärna, och när det gör det måste jag hålla handen hårt mot bensömmarna i skallen för att inte fontanellen ska öppna sig och kasta ut all frustration i ett gigantiskt vulkanutbrott av brinnande känslor!

Jag tänker på det enorma engagemang som finns i vårt fantastiska land runt de ensamkommande barnen och ungdomarna, och hur skrämmande det är att folk kan vara så bittra över att folk engagerar sig i att hjälpa människor i nöd.

Att frivilligorganisationer (som #vistårinteut) finns och lägger ner så mycket energi och resurser på att hjälpa folk på flykt undan krig, borde ju istället vara något positivt för alla som tänker på vart skattepengarna går. Hur mycket pengar tror ni inte staten har sparat in på att dessa organisationer slitit häcken av sig runtom i landet för att hjälpa till där staten misslyckats med sitt ansvar?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-01-20:

Hur många flyktingar kan Sverige ta emot? till sidans topp

Carlos Rojas: Skippa dramat och för konkreta politiska samtal

Tänk dig att en kommunstyrelseordförande skulle fråga sin kommuns 20 000 invånare om de trodde att de skulle klara av att ta emot 40 asylsökande under året. Det är krig på olika håll och sett till hur många som antas komma till Sverige under året, är det 40 personer som skulle söka asyl i just den kommunen.

Det mest sannolika är att Migrationsverket, om de bedömer som vanligt, kommer att ge hälften av dessa 40 uppehållstillstånd, de andra får åka tillbaka.

Vad tror du de 20 000 kommuninvånarna skulle säga? Att det var orimligt att klara av 40, som sedan blir 20? Eller rimligt? Skulle de känna att det spelade roll om det var 20 asylsökande istället för 40, eller 50 istället för 40?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aktullt i Politiken debatt 20-01-13:

Anne-Marie Lindgren: Vi måste strama åt arbetskraftsinvandringen till sidans topp

Begreppet "invandring" verkar i dagens hetsiga debatt mest associeras med flyktinginvandringen. Men flyktinginvandringen är i dagens läge faktiskt den totalt mindre delen.

Under perioden januari-november 2019 (årsstatistiken är i skrivande stund inte klar) beviljade Migrationsverket 6?086 uppehållstillstånd för asylsökande. Totalt behandlades 22?635 ansökningar under årets elva första månader. Bifallsprocenten var alltså 27 procent - eller 35 procent, om man räknar bort Dublinärenden och de ärendens som avskrevs.

Det är avsevärt lägre än tidigare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-01- 16:

Interpellationsdebatt: Restriktioner vid verkställighetshinder till sidans topp

Interpellation 2019/20:238 av Ludvig Aspling (SD)

Den 29 november hölls en särskild riksdagsdebatt om hur Sverige ska verkställa utvisning av personer som utgör säkerhetshot.

Sverigedemokraterna föreslog att personer som väntar på verkställighet ska kunna åläggas med särskilda restriktioner. Exempelvis bör inte imamer som utgör ett hot mot rikets säkerhet tillåtas att verka i moskéer. Inrikesminister Mikael Damberg avfärdade förslaget eftersom han inte riktigt visste hur [SD] har tänkt att det ska leva upp till internationella konventioner.

Storbritannien har brottats med samma problem under en längre tid och införde 2011 vad som kalls restricted leave policy. Regelverket tar sikte på personer som utgör hot mot rikets säkerhet men där utvisning inte kan verkställas eftersom de riskerar att fara illa i hemlandet, och det ger möjlighet att belägga dessa personer med begränsningar av rätten att arbeta, studera, ta emot ekonomiskt bistånd och välja bostadsort.

Sverige och Storbritannien omfattas av samma internationella konventioner; mest relevant i detta fall är Europadomstolens artikel 8 om rätten till privatliv och kanske även artikel 9 om religionsfrihet. Brittisk domstol, inklusive migrationsöverdomstolen, har vid ett par tillfällen funnit att lagen ligger i linje med Europakonventionen. Europadomstolen själv har aldrig, såvitt vi vet, valt att pröva lagen.

Även om beslutet att porta våldsbejakande imamer från moskéer potentiellt skulle kunna strida mot Europakonventionen så finns inget prejudikat som talar för det. Tvärtom finns en tydlig praxis från en välfungerande rättsstat i vårt närområde som pekar ut en bred katalog av verktyg som vi utan tvekan får använda men som Sverige av någon anledning väljer att inte använda.

Jag vill därför fråga statsrådet Mikael Damberg:

(...)

Riksdagsdebatten med svar av statsrådet Mikael Damberg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-12-11:

2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till sidans topp

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2019, och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.

Regeringen har under den aktuella perioden fattat elva beslut med stöd av lagen. Sex av besluten innebar avslag på överklaganden av Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning. Två av besluten innebar att tidigare meddelade utvisningsbeslut upphävdes efter anmälan från Säkerhetspolisen. Ett beslut innebar avslag på begäran om omprövning av utvisningsbeslut efter begäran från den enskilde. De två övriga besluten innebar avslag på begäran från den enskilde om upphävande av anmälningsplikt respektive avslag på överklagande av Migrationsverkets beslut om anmälningsplikt.

Hela skrivelsen (Extern länk)

Motion (V): "regeringen bör ge ett tilläggsdirektiv (...) i syfte att se över rättssäkerheten" (Extern länk)

Motion (L): "en breddad översyn av lagen om särskild utlänningskontroll" (Extern länk)

Motion (SD): "den fakultativa delen av 1 lagen 1991:582 om särskild utlänningskontroll ska vara tvingande" (Extern länk)

Motion (M): "att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med förslag om att skärpa lagen om särskild utlänningskontroll" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-01-13:

Säpo vill kunna ta fler säkerhetshot i förvar till sidans topp

Säpo vill att fler personer som anses utgöra säkerhetshot mot Sverige ska kunna tas i förvar och utvisas.

Även de som kan befaras göra sig skyldiga till terrorfinansiering eller terrorrekrytering bör omfattas av lagen om särskild utlänningskontroll.

- Vi tycker att vi borde få bättre verktyg för att hantera allt som kan vara ett hot mot rikets säkerhet, säger Säpo-chefen Klas Friberg till TT.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Voice of America 20-01-09:

40 US States Agree to Accept Refugees till sidans topp

With a provisional deadline looming, around 80% of U.S. states have agreed to continue accepting newly arrived refugees since the Trump administration made resettlement participation optional.

To date, the State Department says the governors of 37 of America's 50 states submitted letters of consent, and another three - Alaska, Kentucky and Vermont - indicated they had their sent letters to Washington.

The letters comply with a Trump administration mandate issued in September 2019 that in order to receive refugees, states and localities must opt in to the resettlement program.

While there is no official letter of consent from New York, refugee advocates say they expect the state's pro-refugee governor, Andrew Cuomo, will agree to continue taking in newcomers.

The activity precedes a January 21 deadline for refugee aid agencies to request resettlement funding from the State Department.

Notable holdouts

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-01-10:

Hånet mot de döda i flygkraschen är lika motbjudande som okunnigt till sidans topp

Oisin Cantwell

Tävlingen i bristande empati över människor som dog i flygkraschen i Iran är lika motbjudande som förväntad.

Mer förvånande är att människor som är så besatta av asylrätten kan så lite om den.

Botten kommer aldrig att nås.

De senaste dygnens feststämning i vissa svenska kretsar i sociala medier över flygkraschen utanför Teheran når för all del en hittills okänd nivå av vedervärdighet, men rekord är till för att slås och förr eller senare kommer dessa nätets kloaker att fyllas av än värre stank.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expo 20-01-11: Så hånas offren i flygkraschen (Extern länk)

Dagens Nyheter 20-01-11: Många ensamkommande från Sverige omkom i flygkraschen (Extern länk)

Jönköpings-Posten 20-01-16: Läraren om eleven som omkom i flygkraschen: "Sorgen vet inga gränser" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-01-17:

Löfven: Antalet asylsökande ska bli rejält många färre till sidans topp

Statsminister Stefan Löfven pekar ut migrationen som en av de viktigaste frågorna de kommande åren. Sverige ska inte ta emot fler än vi klarar av att integrera, enligt statsministern.

- Vi ska visa att antalet asylsökande blir färre - rejält många färre för att vi ska klara integrationen, säger Stefan Löfven.

Opinionsmätningarna har under det senaste året inte varit någon upplyftande läsning för S-ledaren Stefan Löfven. S ligger runt 24-25 procent i de flesta mätningar, en bra bit under valresultatet. Samtidigt växer Sverigedemokraterna och hotar S om positionen som landets största parti.

(...)

- Nu är det viktigt att visa resultat när det gäller gängkriminaliteten, sprängningar och skjutningar. På helheten är Sverige ett hyfsat tryggt land men det är klart att när det smäller och det skjuts upplevs fullt förståeligt en otrygghet. Vi ska visa att antalet asylsökande blir färre - rejält många färre för att vi ska klara integrationen. Då ser människor att de som kommer hit också går till jobbet och bidrar - plikt, rätt, säger Stefan Löfven.

Hur ska det gå till?

- Att vi tar in till landet så många som vi kan integrera, det är helt avgörande. Människor som kommer hit ska göra sin del i samhället. Det är inget konstigt eftersom de också vill det. Det handlar om konkreta resultat på migration och integration, och konkreta resultat på sprängningar och skjutningar så vi visar att samhället är starkare.

Det här är lösningar som lika gärna skulle kunna uttalas av moderater eller sverigedemokrater, vad är det som är unikt socialdemokratiskt med detta?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-01-21:

S-toppen kritisk efter Löfvens uttalanden: "Vi ska försvara människors rätt till skydd" till sidans topp

Stefan Löfvens uttalanden om att antalet asylsökande ska bli färre möter kritik - både från regeringspartnern Miljöpartiet och internt i S.

- Genèvekonventionen och asylrätten är glasklara. Vi ska alltid försvara människors rätt till skydd undan krig och förföljelse, säger riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S).

I fredags sa statsminister Stefan Löfven, (S) till DN att antalet asylsökande ska bli rejält färre för att Sverige ska klara integrationen. Det har fått flera miljöpartister att reagera. Under tisdagen riktade också tidigare MP-ministern, numera EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke kritik mot Löfven.

"Jag minns en tid runt statsministerns bord då han och hans sosseministrar, var och varannan torsdag bräkte högt och länge om hur förkastlig de danska socialdemokraternas flyktingpolitik var. Det var inte länge sedan. Nu kan vi läsa i DN vad Stefan Löfven tycker och vill i dag. Den (s)olidariska kappan de stoltserar med, visar sig vara vändbar", skriver hon på Instagram.

Också internt i socialdemokratin väcks nu kritik. Riksdagsledamoten Magnus Manhammar betonar att Stefan Löfvens uttalanden får stå för honom och Sverige förbundit sig till att följa asylrätten.

- Vi har internationell rätt att förhålla oss till. Människor på flykt har rätt att söka asyl i alla världens länder, inklusive Sverige. Genèvekonventionen och asylrätten är glasklara och det innebär att vi alltid ska försvara människors rätt till skydd undan krig och förföljelse.

Han efterlyser en bredare migrationsdiskussion i partiet, som baseras på fakta och forskning, och inte lägger fokus på skärpningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-01-23: Socialdemokrater debatterar migrationspolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Forced Migration Current Awareness 20-01- 15:

New Issue of Journal of Refugee Studies till sidans topp

A special issue of the Journal of Refugee Studies (JRS) has been published. The theme is "New Perspectives on the European Refugee Crisis. An Empirical Review." Contents of vol. 32, spec. issue no. 1 (Dec. 2019) include:

New Perspectives on the European Refugee Crisis. An Empirical Review. Introduction to the special issue [abstract]

Accommodation as Displacement: Notes from Refugee Camps in Greece in 2016 [abstract]

Safety, Health and Trauma among Newly Arrived Refugees in Greece [abstract]

Non-communicable Diseases among Refugee Claimants in Greek Refugee Camps: Are Their Health-care Needs Met? [abstract]

Asylum-seeking Parents' Reports of Health Deterioration in Their Children since Fleeing Their Home Country [abstract]

Gender, Parenthood and Feelings of Safety in Greek Refugee Centres [abstract] [ReliefWeb]

Experiences of Discrimination and Self-reported Health [abstract]

Infectious-disease Screening and Vaccination for Refugees and Asylum Seekers Entering Europe in 2015-16: A Scoping Study of Six European Union Countries [abstract]

Questionnaire Design and Translation for Refugee Populations: Lessons Learned from the REHEAL Study [abstract]

Is the Strengths and Difficulties Questionnaire with a Trauma Supplement a Valuable Tool in Screening Refugee Children for Mental Health Problems? [abstract]

Is the Refugee Health Screener a Useful Tool when Screening 14- to 18-Year-Old Refugee Adolescents for Emotional Distress? [abstract]

Culturally Sensitive PTSD Screening in Non-Western Youth: Reflections and Indications for Mental Health Practitioners [abstract]

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-01-05:

Många idrotter växer efter flyktingvågen till sidans topp

Boxning, teakwondo och cricket är några exempel på sporter i Sverige som fått många nya medlemmar de senaste åren.

Flera idrotter i Sverige har vuxit snabbt sedan det stora flyktingmottagandet 2015. Cricket är en sport där antalet aktiva har ökat snabbt de senaste åren.

- Den massiva utvecklingen kom 2014, 2015 då flyktingvågen var här, och på det sättet har ju folk med utländsk bakgrund bidragit till utvecklingen av cricket. Dels för att vi har fått ett utökat antal medlemmar, dels för att vi har fått så många volontärer och funktionärer som vill jobba för utvecklingen av cricket, säger Tariq Zuwak, ordförande i Svenska Cricketförbundet.

Även om cricket har spelats i Sverige sedan mitten av 1900-talet, så har antalet utövare varit få och det har inte funnits någon rikstäckande organisation förrän Svenska cricketförbundet bildades 1990.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.