fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 2 oktober 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Finansdepartementet 19-09-18:

Budgetpropositionen för 2020 till sidans topp

I dag överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att jobben ska bli fler, klimatutmaningen mötas, välfärden tryggas i hela landet och brottsligheten och dess orsaker bemötas. Förslagen i propositionen bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Utgiftsområde 8 - Migration (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Väst 19-09-18:

Segregationen ska brytas - kommuner får 9 miljoner i statsbidrag till sidans topp

När regeringens budget presenterades under onsdagen fick Trollhättan och Uddevalla ett tillskott på vardera 9 miljoner kronor - för att motverka segregation.

- Det är ganska lite pengar om man ser till vad som behöver göras här i Trollhättan. Vi har större behov än så och budgeten är alldeles för spretig, säger Peter Eriksson som är moderat oppositionsråd i Trollhättan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 19-09-18: Bengtsfors kommunalråd glad över budgetmiljoner (Extern länk)

SvT Småland 19-09-18: Extrapengar till kommuner med stort flyktingmottagande (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 19-09-18: Kommunalrådet besviken på budgeten: "Gärna sett större stöd" (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna: Dalakommuner får extrapengar i regeringens budget (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 19-09-18: Extrapengar till Härnösand för mottagande av nyanlända (Extern länk)

Sveriges Radio Skaraborg 19-09-18: Ser inte att statsbidraget gör stor skillnad (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 19-09-18: Extrapengar till värmländska kommuner med många flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 19-09-18: Patric Åberg (M): Långt ifrån vad vi hade behövt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsmarknadsdepartementet 19-09-13:

Tilläggsdirektiv till Barnkonventionsutredning till sidans topp

Förlängd tid för uppdraget

Uppdraget skulle redovisas senast den 15 november 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 november 2020.

Hämta tilläggsdirektivet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 19-09-17:

Malmö välkomnar nya ändringen av EBO-lagen till sidans topp

På tisdagen föreslog regeringen att reglerna för EBO, lagen om eget boende, ska ändras. Det är ett efterlängtat besked för Malmös kommunledning, som drivit frågan i många år.

För att asylsökande som vill bo i eget boende (EBO), ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett bättre mottagande, föreslår regeringen ändrade regler. Asylsökande som bosätter sig i vissa områden med socioekonomiska utmaningar, ska som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag, enligt regeringsförslaget.

Det meddelade regeringen på tisdagen vid en presskonferens.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 19-09-18: Malmö vill porta asylsökande i eget boende i hela stan (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 19-10-16: Segregation bekämpas i särskilt utsatta områden - men inte i Ronneby (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 19-09-19: Han kritiserar regeringens förslag: "Kan leda in i kriminalitet" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-09-13:

USA/ Supreme court lifts ban on safe third country policy, legal battle continues till sidans topp

The Trump administration can start implementing a 'safe-third-country' policy that denies asylum requests to people who have travelled through another country, such as Mexico, without seeking protection.

By a vote of 7-2, the justices said the administration can enforce the rule announced in July while a legal challenge is still on-going. They did not explain the reasoning behind their decision, which came after a District Judge had initially blocked the new rule from taking effect in late July, saying "it is inconsistent with the existing asylum laws." A three-judge panel of the U.S. 9th Circuit Court of Appeals narrowed that order, ruling it only applied in California and Arizona. Another intervention from the District judge was again overturned early this week.

A record number of Central American families have sought asylum in the United States. The Justice Department says there are more than 436,000 pending cases. According to the new rule, they can only claim asylum in the U.S. if their asylum claims in the country they transited has been rejected.

If asylum seekers are believed to face grave danger in their country of origin, their deportation can still be halted under the Convention Against Torture Non-refoulement principle. This "withholding of removal" is a lesser status that blocks their deportation but does not put them on a path to legal U.S. residency.

Dissenting Justice Sonia Sotomayor wrote that "the rule the Government promulgated topples decades of settled asylum practices and affects some of the most vulnerable people in the Western Hemisphere - without affording the public a chance to weigh in." The other dissenting judge commented "the Government implemented its rule without first providing the public notice and inviting the public input generally required by law."

(...)

Läs mer (Extern länk)

Amnesty International 19-09-12: Trump administration's asylum ban could be a death sentence for people seeking safety (Extern länk)

Human Rights Watch 19-09-25: US move puts more asylum seekers at risk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-09-12:

USA/ Tillfälligt stopp att söka asyl i USA till sidans topp

Högsta domstolen har slagit fast att Vita huset har rätt att tillfälligt stoppa människor från att söka asyl vid gränsen mot Mexiko.

Stor seger i högsta domstolen twittrar president Trump om beslutet. Det var i juli som Vita huset gav direktiv om att stoppa möjligheten att söka asyl i USA för personer som passerat genom annat land utan att ha sökt asyl där. I praktiken blir det därmed nästan omöjligt för den stora gruppen centralamerikaner som idag oftast reser genom Mexiko för att nå USA.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New York Times 19-09-14:

USA/ Is Trump's America tougher on asylum than other Western countries? till sidans topp

The Supreme Court this week allowed the Trump administration to move forward with a plan to bar most migrants, particularly Central Americans, from seeking asylum in the United States.

Under President Trump's plan, migrants cannot apply for asylum unless they have already tried - and failed - to receive it in one of the countries they passed through on their way to the United States. Guatemalans would be sent back to Mexico, for example, while people from El Salvador and Honduras would be returned to Guatemala.

Given how unsafe those countries can be for their own citizens - much less for migrants - the move has been portrayed by critics as another deviation from global rights standards under Mr. Trump. It follows his frequent attempts to expand barriers along the United States-Mexico border, as well as a deterioration in the treatment of migrants after they reach America.

But Mr. Trump's plan is also in keeping with a wider international trend of curtailing the right to asylum, as Western nations try to curb migration from the global south, where the overwhelming majority of displaced people live.

To stifle record levels of migration to Europe in 2015 and 2016, the continent's big powers reached deals with neighboring countries like Turkey to keep migrants from European shores. Australia, determined to stop maritime migration from Indonesia, now deports asylum seekers to its neighbors in the Pacific Ocean. Israel tried to send African migrants to Rwanda.

"It is currently the objective of most countries of the global north to prevent migrants" from entering their territory, said François Crépeau, a former United Nations Special Rapporteur on migrant rights and an expert on international refugee law at McGill University.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Vice 19-09-26: It's not just Trump: There's a worldwide war on asylum seekers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vox 19-10-01:

USA/ America is stepping down as a global leader on refugees till sidans topp

Trump's cuts to the refugee program signal the end of an era.

The United States' refugee program once served as a global model of how a powerful country should support the world's most vulnerable people. But under President Donald Trump, America is now accepting fewer refugees than ever, signaling that not even they are immune to the president's restrictionist immigration policies.

On Thursday, the administration announced that the US will accept 18,000 refugees at most over the next year, the fewest in history and down from a cap of 110,000 just two years ago. A new executive order from Trump will allow state and local authorities to block refugees from settling in their areas.

The Trump administration claims that lowering refugee admissions would allow the US to take in more asylum seekers: people fleeing violence and persecution who apply for protection when they are already in the US, unlike refugees, who are processed by international organizations.

But the administration is also doing everything it can to keep asylum seekers out of the US. Migrants can be returned to Mexico to await decisions on their asylum applications, barred from obtaining asylum if they passed through another country before arriving in the US, or sent back to the Northern Triangle countries of Guatemala, El Salvador, and Honduras to seek protections there.

During his campaign, Trump painted refugees fleeing the Syrian civil war as national security threats. In office, his administration hasn't distinguished among asylum-seekers, refugees, and other migrants. It's painted them all as a threat to or drain on American society and has crafted policies that try to keep as many people out of the US as possible.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 19-09-30:

Från Eritrea/ EASO publishes a Country of Origin Information (COI) report on Eritrea till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report on Eritrea. The report provides updated information on selected topics (national service, exit from Eritrea, and treatment of returnees), relevant for international protection status determination. Between August 2018 and July 2019, more than 14 475 Eritrean applications were registered in the EU+ countries.1

This EASO COI report on Eritrea was drafted by the Swiss State Secretariat for Migration (SEM), Division Analysis. The report updates and expands on the EASO COI report on national service and illegal exit (in Eritrea) from 2016. It provides a brief overview of Eritrea's latest political developments, in the period 2016-2019, including the rapprochement with Ethiopia, the legal framework in force, and the relevant human rights issues. For the same reference period, the report then focuses on three main topics: (1) structure and functioning of the national service; (2) legal and illegal exit from the country; (3) voluntary and forced return. Transversally to the above mentioned subjects, the report details forms of punishment and treatment of deserters, draft evaders, persons illegally exiting the country, and returnees. Besides relevant public and governmental sources, the report relies extensively on interviews with key informants and experts, which were mostly carried out in the period May-July 2019.

The report was peer reviewed by EASO and other COI researchers from the following national asylum authorities: Germany, Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), Country Analysis; and Sweden, Swedish Migration Agency, Section for Information Analysis. The report was drafted and reviewed in accordance with EASO's COI Report Methodology.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-09-30:

Från Georgien/ Lifosrapport: Georgien - rätts- och säkerhetssektorn till sidans topp

/Utdrag ur sammanfattande analys:/

Tillsammans med de baltiska staterna uppvisar Georgien ett av få demokratiska maktskiften samtidigt som man kan se tillbaka på en period av veritabelt gangstervälde, en välvillig men auktoritär regim samt en utrikespolitik som lätt kolliderat med ryska intressen. Situationen i dagens Georgien är inte oproblematisk. Man befinner sig på kollisionskurs med Ryssland och den territoriella integriteten präglas av två ryskstödda utbrytarrepubliker man helt saknar kontroll över. Oaktat detta har man, visserligen med ett starkt stöd från EU och framförallt USA, lyckats skapa något av en oas i den postsovjetiska världen.

Georgien måste idag betraktas som en rättsstat med en funktionell och ändamålsenlig rätts- och säkerhetssektor vars främsta syfte är att tjäna de georgiska medborgarna. Polisens främsta motivation är att skydda medborgarna mot brott och upprätthålla allmän ordning samtidigt som åklagarmyndigheten och domstolarna strävar efter att upprätthålla sina funktioner i rättskedjan. Problematiska ingredienser efter den sovjetiska administrativa kulturen kvarstår dock alltjämt, aspekter av kapacitetsbrister återfinns hos samtliga aktörer och integritetshotande faktorer kan identifieras, särskilt i fall som inbegriper politiska intressen på hög nivå.

Georgien är dock idag i mångt och mycket en modern rättsstat som kan visa prov på mindre korruption än flera av EU:s medlemsländer och där organiserad brottslighet bekämpats med framgång.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-09-27:

Från Nigeria/ Brutal violence in northern Nigeria forces thousands into Niger till sidans topp

More than 40,000 people have now been forced to cross from northwest Nigeria into Niger as a result of an upsurge in violent attacks on civilians over the last ten months.

The escalating violence in the Nigerian states of Sokoto, Zamfara and Katsina - violence by groups other than Boko Haram - has led to a new humanitarian emergency in Niger's border regions. Nigerian refugees continue to arrive in more than 50 villages in the departments of Guidan Roumji, Guidan Sori and Tibiri. On September 11 alone, more than 2,500 people fled when civilians were targeted by armed groups on the Nigerian side. As the security situation continues to deteriorate in Sokoto State, we are expecting more refugees to arrive in Niger.

People are seeking safety from indiscriminate attacks unleashed by organized armed groups on men, women and children alike. There have been frequent reports of kidnappings, torture, extortion, murder, sexual violence and destruction of houses and property.

UNHCR, the UN Refugee Agency, is working with local authorities and its humanitarian partners to assist refugees, many of whom are arriving traumatized and with few belongings.

Fleeing villagers report the attackers to be well-equipped and well organized, and that some refugees have been chased over the border into Niger. Some village chiefs in Niger are also reported to have been targeted and killed by the armed groups.

Refugees, many of them women and children, are arriving with gruesome details of extreme violence. A 14-year-old refugee told UNHCR staff that attackers killed more than 50 people in her village, including her family members. Her father and two young sisters, aged three and four, were shot dead, while her five year-old brother was killed with a machete. Attackers stole all her family's belongings.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-09-16:

Från Palestina/ Chefsjuristen kommenterar: Hinder för återvändande till Gaza till sidans topp

Kan praktiska eller juridiska hinder att återvända till Gaza göra att skyddet eller biståndet från UNRWA anses ha upphört? Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar Migrationsöverdomstolens dom om återvändande till Gaza och möjligheten att få flyktingstatus.

Avgörandet rör en man från Gaza i Palestina som ansökte om asyl i Sverige 2015. Han uppgav i ansökan att han riskerade att dödas eller utsättas för annan skyddsgrundande behandling om han tvingades återvända till Gaza.

Mannen var registrerad hos United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). UNRWA är ett FN-organ som ska skydda och hjälpa palestinska flyktingar i Gaza, Västbanken, Jordanien, Libanon och Syrien. En person måste vara registrerad hos UNRWA för att ha rätt till skydd och hjälp från organet. Om man har en sådan registrering kan man inte få skydd enligt Genèvekonventionen, men om skyddet och hjälpen istället skulle upphöra ska personen få flyktingstatusförklaring. Detta framgår av Genèvekonventionen, skyddsgrundsdirektivet, EU-domstolens avgörande El Kott m.fl. och Migrationsdomstolens tidigare avgöranden MIG 2013:19 och MIG 2018:3.

Migrationsdomstolen beviljade flyktingstatus

Migrationsverket bedömde att mannen inte riskerade skyddsgrundande behandling, eftersom han inte gjort sannolikt att skyddet från UNWRA hade upphört. Migrationsverket ansåg dock att de praktiska svårigheterna att resa in i Gaza medförde att det omöjligt för mannen att återvända till Gaza. Mannen beviljades därför ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11 § utlänningslagen. Migrationsdomstolen ändrade beslutet och beviljade mannen flyktingstatusförklaring på grund av samma omständigheter - att det var praktiskt omöjligt att resa till Gaza.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-10- 01:

Från Syrien/ Sverige kan bli först att utvisa till Syrien till sidans topp

Sverige kan bli ett av de första länderna i Europa som utarbetar en praxis för utvisningar till Syrien. Det säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer till Ekot.

I slutet av augusti kom Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande angående asylsökande från Syrien, där man bedömer att säkerhetsläget i vissa regioner har blivit bättre. Det innebär bland annat att det blir möjligt att i vissa fall neka asyl eller verkställa utvisningar till Syrien en tydlig förändring mot den tidigare bedömningen, som under flera års tid gett praktiskt taget alla asylsökande från Syrien åtminstone tillfälligt uppehållstillstånd.

Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer säger till Ekot att Sverige nu kan bli ett av de första länderna i Europa som utarbetar en praxis för utvisningar till Syrien.

- Vi är nog bland de första i linjen här. Eftersom vi inte är politiskt påverkade så går ofta våra beslutsgångar lite snabbare. Så jag tror att Sveriges bedömningar kommer att vara något som många andra länder kommer att titta på.

Fredrik Beijer säger att ställningstagandet till en början endast kommer att påverka ett fåtal personer. I ett första skede kommer man att undersöka om man kan verkställa utvisningar av personer dömda till utvisning på grund av brott. Det handlar om ett tiotal personer i hela landet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-10-01:

Från Syrien/ Kritik mot beskedet att utvisa till Syrien till sidans topp

Migrationsverket öppnar för att genomföra utvisningar till Syrien. Nu reagerar syriska organisationer på beskedet.

Migrationsverket har börjat undersöka möjligheterna att genomföra utvisningar till Syrien. Syriska organisationer som Ekot har pratat med reagerar nu på Migrationsverkets beskrivning av säkerhetsläget i landet.

- Jag blev förvånad faktiskt över det här beskedet. Och risken är väldigt stor för oppositionella om de ska lämnas tillbaka till Syrien från Sverige, att regimen kommer att arrestera dem, säger Nadia Alhaj, ordförande i Föreningen Syrien Sverige.

I slutet av augusti kom Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande angående Syrien. Beslutet innebär att Migrationsverket inte längre kommer att ge asylsökande uppehållstillstånd enbart på den grund att de kommer från Syrien. Nu klassas vissa områden som möjliga att leva i, om det inte finns en individuell hotbild. Ställningstagandet öppnar också för möjligheten att utvisa personer till Syrien, till exempel till Damaskus. Det säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 19-10-01: Rädsla för att utvisas till Syrien efter nytt beslut från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Statewatch News 19-09-30:

Spanien/ Moroccan borders upgraded with cameras, facial recognition and barbed wire till sidans topp

The Spanish government is seeking a 50% reduction in illegal immigration and to achieve this goal is deploying new surveillance cameras and facial recognition technology at its borders with Morocco in Ceuta and Melilla. The Spanish government also plans to remove the barbed wire fences at those borders - but the Moroccan government is constructing its own.

New surveillance technology

The Spanish interior ministry has updated the CCTV system at the border between the enclave of Ceuta and Morocco, replacing 52 cameras (mainly dating from the mid-90s) with 14 new ones, backed up by a new control system.

Facial recognition technology will also be deployed, not only at Ceuta's border with Morocco, but also at that with the enclave of Melilla. The stated objective is to reduce the time taken to conduct border checks and to increase security at crossings used by thousands of people daily.

It is not clear how exactly the facial recognition system will be used - for example, while the technology could be used to compare an individual's face against the image stored in their passport (a 'one-to-one' match), it may also be possible to scan faces in a crowd against police databases.

Barbed wire: out and in

In the summer of 2018 the announcement from the Spanish interior ministry that the barbed wire between Spain's enclaves and Morocco would be removed was welcomed by many as a positive development.

However, on the other side of the border, Morocco is installing its own barbed wire fencing, which according to El Confidencial has its origins in an agreement between the EU and Morocco through which Brussels will provide €140 million for migration control.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Statewatch 19-09-03: "Migration control, not rescue": squeezing search and rescue in the Mediterranean by Jane Kilpatrick (Extern länk)

ECRE 19-10-04: Rights of Asylum Seekers Deteriorating at Border with Morocco (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 19-09-27:

Medelhavet/ EU extends Operation Sophia, Libyan coast guard cooperation till sidans topp

The European Union has extended Operation Sophia, its anti-migrant-smuggling mission along the Libyan Mediterranean coast, by six months to the end of March 2020. Actual naval operations remain halted, however; the mandate now mainly consists of air support and training Libya's controversial coast guard, Europe's go-to partner to stem migration.

European Union member states resolved to extend the naval mission Operation Sophia for another six months. The mandate was due to expire at the end of September, According to a press release by the European Council, the core aim of the operation, which was set up four years ago, is to "disrupt the business model of migrant smugglers and human traffickers" in the southern central Mediterranean. Albeit not an official goal, the desired result is fewer migrants successfully crossing the Mediterranean Sea from northern Africa to Europe.

The operation's new mandate is to run until the end of March 2020, EU member states announced on Thursday. Due to a spat over migrant disembarkation, however, naval patrols were halted in March, and the Sophia thus cannot save distressed migrants at sea.

Operation Sophia, officially European Union Naval Force - Mediterranean (EUNAVFOR MED), currently only commences from the air and trains Libya's controversial coast guard and navy. It also "monitors the long-term efficiency of the training and contributes to the implementation of the UN arms embargo on the high seas off the coast of Libya." It further "conducts surveillance activities and gathers information on illegal trafficking of oil exports from Libya."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Politico 19-09-12: EU extends Operation Sophia for 6 months, still without ships (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-09-12:

Italien/ New UNHCR evacuation of refugees from Libya, as Tripoli fighting continues till sidans topp

A group of 98 vulnerable refugees have been today evacuated out of Libya to Italy, the third direct humanitarian evacuation to the country this year.

With Libya continuing to suffer under conflict, such evacuations are a lifeline for the most vulnerable refugees living in detention centres and urban areas, who are in dire need of safety and protection,

The evacuees are from Eritrea, Ethiopia, Somalia and Sudan, and include 52 unaccompanied children. The youngest is Yousef, a seven-month-old baby from Somalia, born in detention and traveling with his parents. Many of the refugees had been held in detention in Libya for long periods, some for more than eight months.

"Today we have taken 98 people to safety, but this is still only a small number of the thousands who need such help. There are still some 3,600 refugees in detention centres. We urgently need to find solutions for them, as well as thousands more vulnerable refugees living in urban areas," said Jean-Paul Cavalieri, UNHCR Chief of Mission for Libya.

UNHCR is grateful for the co-operation of the Libyan Ministry of Interior, and for the support of our partner LibAid, for their assistance with securing their release and transfer out of the detention centres.

"Today's evacuation is an example of solidarity, and we thank the Italian authorities for making this possible. We hope that other countries will heed this example and provide similar, life-saving humanitarian evacuations," said Roland Schilling, UNHCR Regional Representative for Southern Europe.

Prior to the evacuation, the refugees were being hosted in the Gathering and Departure Facility (GDF) in Tripoli, after UNHCR had secured their transfer from detention. In the GDF, they were provided with food, shelter, medical assistance including psycho-social support, as well as clothes and hygiene kits.

Following this evacuation, UNHCR has assisted 1,474 vulnerable refugees with leaving Libya in 2019, including 710 to Niger, 393 to Italy, and 371 who have been resettled to other countries in Europe and Canada.

Läs mer (Extern länk)

: Läs mer om situationen i Libyen och nedan under rubriken "Mottagande och bemötande av asylsökande"

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-09-13:

Italien/ Stand-offs Continue at the Mediterranean despite new government in Italy till sidans topp

Despite the change of government in Italy the stand-offs on the Med continue. With the Ocean Viking awaiting a safe port for disembarkation, there are no operational civilian rescue vessels in the Central Mediterranean.

After 11 days at sea, Malta allowed the rescue vessel Alan Kurdi to disembark the five remaining people it rescued in the Mediterranean last week. The German NGO Sea-Eye, which operates the ship, had filed a judicial protest calling on the Maltese Prime Minister and the Commander of the Armed Forces to coordinate the disembarkation. They reportedly revoked the protest in exchange for being allowed to disembark. Eight out of thirteen people had already been disembarked in previous days for medical reasons including attempted suicide. Two EU member states agreed to accept those rescued.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 19-09-14:

Italien/ Migrantskepp får lägga till i Italien till sidans topp

Italien har gått med på att låta räddningsfartyget Ocean Viking, med 82 migranter ombord, gå i hamn på Lampedusa, uppger den franska hjälporganisationen SOS Mediterranée som kör båten.

"Ocean Viking har alldeles nyss fått instruktioner från samordningscentralen för sjöräddning i Rom att fortsätta till Lampedusa", twittrar organisationen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-09-17:

Italien/ 260 drunknade - kustbefäl åtalas för dråp till sidans topp

Två befäl från italienska flottan och kustbevakningen åtalas för dråp, efter att de försenat en räddningsinsats på Medelhavet 2013 och därmed orsakat att minst 260 flyktingar drunknade.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

ECRE 19-09-20: Officials of the Italian coast guard prosecuted for shipwreck in 2013 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR USA 19-09-18:

Italien/ Life-saving programme offers safe path to Italy for refugees till sidans topp

Humanitarian Corridors, a unique partnership set up by religious organizations, is the Europe regional winner for UNHCR's Nansen Refugee Award.

This was not just any arrival at Rome's busy main airport. These 15 families have the chance to start a new life, thanks to a unique partnership called Humanitarian Corridors.

At first they looked nervous as they walked into the terminal building after the flight from Lebanon, unsure of how they would be received.

But a line of volunteers greeted them as they walked through the gate. They told the 77 refugees they were welcome - even saying the word "welcome" in Arabic. The volunteers regaled them with flowers and snacks and offered the children balloons. Soon the mood lightened.

"I was afraid before I arrived here," said a woman soon after landing with her husband and their four-year-old boy. "I didn't know people. Maybe they would be unfriendly .... When I came in (to the airport) and saw people smiling and the welcome, I was no longer afraid."

In Italy the programme is facilitated by an agreement between a consortium of religious organizations, Sant'Egidio Community; Caritas Italiana, the Federation of Evangelical Churches in Italy (FCEI) and the Waldensian Table, together with the foreign and interior ministries. It has been expanded to several other European countries.

The programme was selected as the regional winner for Europe for UNHCR's Nansen Refugee Award - a prestigious annual prize that honours those who have gone to extraordinary lengths to support forcibly displaced and stateless people - for sponsoring refugees to resettle in Italy and start a new life.

In less than four years Humanitarian Corridors has brought more than 2,000 people to Italy and 350 more to France, in a legal way with a humanitarian visa in their hands. A recently signed agreement will allow 600 more refugees and other vulnerable people to travel from Jordan, Lebanon, Ethiopia and Niger.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-09-13:

Rumänien/ Young women and men beaten up and pushed back by the border police till sidans topp

On 1 September a group made up of three women, and six men experienced a violent group expulsion by the Romanian border police, volunteers active in Serbia have reported.

The group left Serbia on 30 August, walked several hours to cross the border in an unknown location and then spent two days and two nights walking through a Romanian forest without water or food. At around 12 am, they were walking on the side of a road, as a police car approached them. One police car with two policemen. The group was asked to sit on the side of the road.

Ten minutes later, a bigger police car arrived with three men and a woman on board. Both cars belonged to the police and the police officers were wearing the uniform of the Romanian Border Police (one of the men was wearing a different uniform, and another one had three stars on the shoulder). They moved the people into the forest and one of the policemen reportedly spat on them. A bit later a coach arrived and they were all made to get on board. After fifteen minutes of drive, they arrived at the Serbian border, but remained on Romanian soil.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-09-13:

Ungern/ Fler migranter försöker ta sig in i Ungern till sidans topp

Ungerns hårdbevakade gränsstängsel mot Serbien har gjort att antalet migranter och flyktingar som försöker ta sig in i Ungern sjunkit kraftigt de senaste åren - men nu ökar antalet igen.

- Jämfört med förra året har antalet migranter som försökt passera vår gräns ökat med 35 procent, det säger Laszlo Balazs, som är chef för gränskontroll inom ungerska polisen.

Det rör sig om nästan 7000 i Ungern illegala försök att korsa gränsen från Serbien in i Ungern sedan början på året.

- Jag tror det beror på att gränskontrollen mellan Bosnien och Kroatien har blivit hårdare, och att man har börjat skicka tillbaka folk från Kroatien till Bosnien i högre utsträckning än förut, säger Laszlo Balazs.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Västernorrland 19-09-12:

Sollefteå kommun tar strid mot myndighet till sidans topp

Sollefteå kommun har surnat till på Migrationsverket och menar att myndighetens dåliga planering kostar kommunen mellan tre och fyra extra miljoner - pengar som inte finns.

Kommunen tycker inte att myndigheten sköter sina betalningar och inte planerar var och hur asylsökande ska bo.

Birgitta Häggkvist, Västra initiativet, är kommunstyrelsens vice ordförande och har nyss skickat ett argt brev till Migrationsverket.

- Sollefteå kommun vill att Migrationsverket sköter sitt uppdrag. Deras utbetalningar är jättesena, man förhalar och det man givit bifall till tidigare ger man nu avslag till, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 19-09-13: Migrationsverkets svar på kritiken från Sollefteå (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-10-01:

Grekland/ Greece must act to end dangerous overcrowding, EU support crucial till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is today calling on Greece to urgently move thousands of asylum-seekers out of dangerously overcrowded reception centres on the Greek Aegean islands. Sea arrivals in September, mostly of Afghan and Syrian families, increased to 10,258 - the highest monthly level since 2016 - worsening conditions on the islands which now host 30,000 asylum-seekers.

The situation on Lesvos, Samos and Kos is critical. The Moria centre on Lesvos is already at five times its capacity with 12,600 people. At a nearby informal settlement, 100 people share a single toilet. Tensions remain high at Moria where a fire on Sunday in a container used to house people killed one woman. An ensuing riot by frustrated asylum-seekers led to clashes with police.

On Samos, the Vathy reception centre houses 5,500 people - eight times its capacity. Most sleep in tents with little access to latrines, clean water, or medical care. Conditions have also deteriorated sharply on Kos, where 3,000 people are staying in a space for 700.

Keeping people on the islands in these inadequate and insecure conditions is inhumane and must come to an end.

The Greek Government has said that alleviating pressure on the islands and protecting unaccompanied children are priorities, which we welcome. We also take note of government measures to speed up and tighten asylum procedures and manage flows to Greece announced at an exceptional cabinet meeting on Monday. We look forward to receiving details in writing to which we can provide comments.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

UNHCR 19-08-09: Submission by UNHCR in the case of ICJ and ECRE v. Greece before the European Committee of Social Rights (Extern länk)

AYS 19-09-16: Unbearable on the Aegean islands, transfer to Larissa denied (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-09-19:

Grekland/ Allt fler försöker ta sig med båt till Grekland - lägren överfulla till sidans topp

Allt fler migranter och flyktingar försöker ta sig med båtar från Turkiet över till Grekland. Där är lägren överfulla och människor lever under fruktansvärda förhållanden, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.

Omkring 38 000 människor har under 2019 tagit sig över med båtar till Grekland från Turkiet. Om tendensen håller i sig blir det fler än förra året, då 50 000 migranter och flyktingar tog sig till de grekiska öarna.

- Förhållandena är förfärliga. Situationen i Grekland har förvärrats de senaste veckorna med överfulla läger. På Samos finns nu sju gånger fler migranter och flyktingar än man har kapacitet för. I lägret Moria på Lesbos uppehåller sig 11 000 människor, fyra gånger fler än det finns plats för, säger Åsa Widell, generalsekreterare för Sverige för UNHCR, insamlingspartner till FN:s flyktingorgan.

EU:s ansvar

Hon anser att EU bör ta ett större ansvar.

- Grekland är ett land i ekonomisk kris och får bära en alltför tung börda, säger Åsa Widell.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-09-19:

Grekland/ Vädjan till EU från grekiska flyktingläger till sidans topp

Inifrån flyktinglägren på den grekiska ön Lesbos vädjar man nu om EU:s hjälp för att klara av den alltmer kritiska situationen.

Sedan i somras har antalet flyktingar och migranter som kommer till Grekland ökat markant och sovplatserna under tak är för länge sedan slut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

The Guardian 19-09-17: Aid workers warn of catastrophe in Greek refugee camps (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-09-23:

Grekland/ From one bad thing to another, the transfer strategy till sidans topp

2292 people crossed from Turkey to the Greek islands since last Monday. Moria now has admitted and hosts over 12,000 people. Greek media report that an interim administrator informed the prosecutor that new arrivals won't be formally admitted to the hot-spot anymore.

At the same time, 218,301 asylum claims have been accepted by Greece since 2016, while 69,387 are currently pending.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP-Reuters / UNT 19-09-29:

Grekland/ Brand i migrantläger - minst två döda till sidans topp

Minst två personer omkom när en brand bröt ut i ett överbefolkat migrantläger på den grekiska ön Lesbos. I samband med branden uppstod oroligheter och sammandrabbningar med polis.

Enligt den grekiska nyhetsbyrån ANA:s. poliskällor är de två omkomna en kvinna och ett barn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP-Reuters / UNT 19-09-30:

Grekland/ Grekland: 10 000 migranter ska tillbaka till sidans topp

Grekland planerar att skicka tillbaka tusentals migranter till Turkiet. Regeringens mål är att 10 000 personer ska sändas tillbaka innan slutet av nästa år.

Regeringen har även beslutat att skärpa bevakningen vid gränserna och att bygga "stängda anläggningar" för dem som har fått avslag på sina asylansökningar.

Beskedet kom en dag efter branden i det överbefolkade migrantlägret Moria på ön Lesbos. Minst en person omkom, enligt vittnen även ett barn, i branden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även artikeln om att EU håller fast vid EU-Turkiet-avtalet, nedan under rubriken "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 19-09-17:

Frankrike/ Flyktingläger töms i franska Dunkerque till sidans topp

Fransk polis har börjat evakuera närmare 1 000 migranter från en sporthall nära staden Dunkerques hamn, efter att en domstol bedömt att flyktinglägret utgör en hälso- och säkerhetsrisk.

2018 öppnade borgmästaren i Grande-Synthe sporthallen för migrantfamiljer som sökte skydd från kylan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Wath 19-09-13:

Bangladesh/ Internet Blackout on Rohingya Refugees till sidans topp

New telecommunications and internet restrictions on Rohingya refugee camps in Bangladesh will disrupt critical humanitarian and emergency services, Human Rights Watch said today. The network shutdown imposed on camp locations in Teknaf and Ukhiya in Cox's Bazar severely limits communications and access to information for nearly one million refugees.

On September 9, 2019, the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission directed all telecommunication operators to shut down 3G and 4G services in the camps, media reports said. Camp residents report that high-speed service has been shut down since September 10. A week earlier, the government had ordered a shutdown of all 3G and 4G services between 5 p.m. and 6 a.m. While 2G services appear to remain available, this may only allow limited calls and text messaging. The Bangladesh government should immediately lift the restrictions.

"The Bangladesh government has a responsibility to ensure safety and security in the Rohingya camps, but shutting down internet access isn't the way to do it," said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. "Restricting communications in the refugee camps will hinder desperately needed services, worsening already dire living conditions and putting lives at risk."

Humanitarian aid workers have reported that the shutdown has hampered their ability to provide assistance, including responding to emergencies. One aid worker said they can no longer receive photos and other data from refugees to deliver emergency infrastructure repairs during the monsoons. Refugees "who are affected by the heavy rainfall have to wait until we can reach them," he said. The weekend before the restrictions, monsoon rains displaced about 15,000 people in the refugee camps.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-09-30:

Bangladesh/ Halt plans to fence-in Rohingya refugees! till sidans topp

The Bangladesh government's plans for barbed wire and guard towers around Rohingya refugee camps in Cox's Bazar violate refugees' rights to freedom of movement, Human Rights Watch said today. Home Minister Asaduzzaman Khan announced the plan on September 26, 2019, saying it was specifically ordered by Prime Minister Sheikh Hasina.

While the authorities have a duty to protect camp residents, security measures should not infringe upon basic rights and humanitarian needs. The proposed measures do not meet the standards of necessity and proportionality for restricting free movement under international human rights law.

"Prime Minister Sheikh Hasina opened Bangladesh's borders to Rohingya refugees fleeing mass atrocities in Myanmar, but she now seems intent on turning the camps into essentially open air prisons," said Brad Adams, Asia director. "By cutting the refugees off from the outside world, the Bangladesh government risks squandering the global goodwill it had earned."

On September 4, the Bangladesh Parliamentary Standing Committee on Defense recommended building a security fence around the camps "so that no one can come out of the camps and no one can enter inside the camps." Instead of protecting the security of refugees, denying them all freedom of movement infringes on a fundamental right. It also places them at serious risk should they need to evacuate in an emergency or obtain emergency medical and other humanitarian services.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 19-09-17:

Libyen/ The ongoing disasters in Libya till sidans topp

/Artikeln innehåller citat från en läckt EU-skrivelse om situationen i Libyen/

A Note from the Council Presidency to national delegations; Libya and the surrounding area: current situation and need for immediate action opens by saying:

"Libya is a major transit point for migrants and refugees travelling from different parts of Africa and the Middle East towards Europe, and an important destination country for African migrants looking for work. Conditions for migrants in Libya have deteriorated severely recently due to security concerns related to the conflict and developments in the smuggling and trafficking dynamics and economy, in addition to the worsening situation in the overcrowded detention facilities." [emphasis added throughout]

Despite the reduction in the number of arrivals in the EU from Libya through the Central Med route:

"On 25 July 2019, about 150 migrants died in a shipwreck off the coast of Libya while trying to reach Europe. It was the largest loss of life in the Mediterranean so far this year. According to IOM, 578 people had reportedly died or gone missing in the Central Mediterranean by 15 August 2019."

Up to 16 August this year the Libyan Coast Guard (LCG)::

"has so far rescued or intercepted 5 280 people at sea in 2019 (up to 16 August) and brought them back to Libya."

However, "the situation remains highly volatile" and:

"The IOM estimates that currently there are between 700,000 and 1 million migrants in Libya. 94 % of identified migrants come from 27 different African countries."

Detention centres

The most damning section of the Note concerns the "situation in the detention centres:

(...)

Läs mer (Extern länk)

(Hela skrivelsen:) Council Presidency 19-09-04: Libya and the surrounding area: current situation and need for immediate action (Extern länk till pdf-fil)

ECRE 19-09-20: EU praise of Libyan coast guard out of touch with reality (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 19-09-16:

Libyen/ Misstänks ha torterat migranter - tre gripna till sidans topp

Italiensk polis har gripit tre personer misstänkta för att ha kidnappat och torterat migranter som velat ta sig från Libyen till Europa.

De tre personerna, en 27-åring från Guinea och två egyptier i åldrarna 24 och 26, greps sedan polisen samlat in vittnesmål mot dem från andra migranter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 19-09-18:

Libyen/ Torture victims share their stories in Libyan camps till sidans topp

Dozens of migrants who were imprisoned at a detention camp in Libya have shared their personal testimony of torture and violence at the hands of three men who were arrested on Monday in Messina. The accused are currently being held in pre-trial detention.

Three men suspected of torturing migrants at a detention camp in Libya were arrested by the Palermo anti-mafia squad in Messina on Monday. Their alleged victims have come forward with reports recounting the horrifying tortures they had to undergo.

One of the migrants who was imprisoned at the detention camp in Zawiya recounted that all the women in the camp were systematically and violently raped by two Libyans and three Nigerians who were in charge of managing the structure.

"We were locked up. The two Libyans and one Nigerian were armed with submachine guns, while the other two Nigerians had two clubs. Living conditions inside the structure were unspeakable. They gave us seawater to drink, and every once in a while, hard bread," the migrant, who wanted to remain anonymous, recalled, adding that while the women suffered sexual abuse, the men were "beaten in order to make our relatives pay money in exchange for our release.

"They gave us a phone that we had to use to contact them to tell them the terms of payment. During my imprisonment, I saw the organizers shoot and kill two migrants who were trying to escape".

Beaten and tortured to death

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

SvT Skåne 19-09-26:

Migrationsdomstolen hårt pressad - "Inte försvarbart" till sidans topp

Nu slår Migrationsdomstolarna larm om att minskade resurser kommer att göra att väntetiderna ökar kraftigt.

- Det är varken samhällsekonomiskt eller humanitärt försvarbart, säger Lars Sjöström, lagman vid Förvaltningsrätten i Malmö.

Domstolsverket hade begärt en förstärkning på 300 miljoner från staten i årets höstbudget. Det blev 122 miljoner och det kommer att slå hårt mot verksamheten menar domstolarna.

Vid Migrationsdomstolen i Malmö finns det runt 200 heltidstjänster. Alla dem kommer man inte att kunna behålla om budgeten klubbas i december.

- Domarna har en väldigt stark anställningstrygghet. Det är för att säkerställa domstolarnas oberoende, säger Lars Sjöström.

- Det gör att minskningen kommer att ske bland den personal som servar domarna. Och det gör att vi kan få en obalans i personalen som också påverkar arbetet.

Kraftigt längre väntetider

Det Lars Sjöström mest oroar sig för är att väntetiderna kommer att öka kraftigt. Idag tar det runt 1,5 år från det att ett mål kommer in till Migrationsdomstolen till att det avgörs.

- Med den nya budgeten så kan den väntetiden öka med ytterligare ett år, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-09-26:

Tvingas resa fram och tillbaka till Brasilien för att hålla ihop familjen till sidans topp

Myndigheternas beslut skiljde Leile de Souza Holmström från hennes förstfödda dotter.

För att hålla ihop familjen tvingas maken Morgan ideligen flänga över Atlanten med lilla Evelyn. Han har också fått avveckla delar av sitt företagande i Sverige, vilket kostat honom omkring en miljon.

- Det känns som att vårt liv är på standby, säger han.

Evelyn fyller snart ett år och har precis börjat gå. Därmed håller hon föräldrarna Leile och Morgan strängt upptagna.

- Det är fullt upp. Hon växer så snabbt. Det är väldigt kul att se hur hon utvecklas, säger Morgan.

När Aftonbladet når honom på telefon befinner han sig i den lilla orten Conceição do Araguaia i norra Brasilien. Dit, till hustrun Leiles hemstad, har han rest gång på gång de senaste månaderna.

- Vi vill att Evelyn ska växa upp i Sverige. Eftersom Leile inte fick vara kvar i landet så kommer jag och Evelyn hit så ofta vi kan.

- Det är tufft och jobbigt, men alternativet är att hon skulle växa upp utan sin ena förälder och det vill inte vi. Vi anser att myndigheternas agerande strider mot barnkonventionen.

Fick avslag för att Evelyn rest till Sverige

Familjens problem grundar sig på ett beslut från Migrationsverket som paret menar är helt felaktigt. Efter en långdragen process har högre instanser gett dem rätt - men när den prövningen var klar hade Leile redan rest till Sverige för att föda. Därför fick hon avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, trots att de övriga kraven var uppfyllda.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-09-27:

Storbritannien/ Report catalogues fifteen years of home office failures till sidans topp

A new report entitled "Lessons not Learned: the failures of asylum decision-making in the UK" compiles findings from over 50 publications issued over the last fifteen years on the quality of decision-making processes in the UK Home Office. Responding to the upcoming publication "Windrush Lessons Learned review" by the Home Office, the Refugee Council, Freedom from Torture and six other organisations warn that the Home Office is instead set to repeat the mistakes made in Windrush.

Built on an analysis of over 1800 asylum cases and 140 interviews, the report charts the consistent failure of the Home Office to implement recommendations to improve procedures. A negligence with devastating impact on individual asylum seekers. It documents flawed credibility assessments and finds that the current system places an unrealistic and unlawful evidential burden on applicants. It also describes a starting point of disbelief for applicants and a broader 'refusal culture' in the approach of the Home Office.

Maurice Wren, Chief Executive of the Refugee Council, stated "That those who have looked to Britain for protection from the violence, persecution, rape or torture they have endured, should be treated so unfairly and insensitively at the hands of the UK Home Office, is simply unacceptable." The report describes the current approach of the Home Office as a "legal and a moral failure with a high human and economic cost for applicants" and calls for radical reform.

Artikeln med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Los Angeles Times 19-09-19:

USA/ Border patrol agents interviewing families for 'credible fear' till sidans topp

Border Patrol agents, rather than highly trained asylum officers, are beginning to screen migrant families for "credible fear" to determine whether applicants qualify for U.S. protection, the Los Angeles Times has learned.

The first Border Patrol agents arrived last week to start training at the South Texas Family Residential Center in Dilley, the nation's largest immigrant family detention center, according to lawyers working there and several employees at U.S. Citizenship and Immigration Services.

The move expands the Trump administration's push for Border Patrol agents to take over the interviews that mark the first step in the lengthy asylum process. Border Patrol agents began training to conduct asylum interviews in late April, but agents have now deployed to family detention facilities for the first time.

As a result, Border Patrol agents - law enforcement personnel who detain migrant families at the border - will also have authority to decide whether those families have a "credible fear" of being persecuted in their home countries.

Customs and Border Protection has provided few details about the Border Patrol asylum training and has not publicly acknowledged whether agents have yielded significantly lower approval rates than federal asylum officers, but internal communications and other official documents obtained by The Times indicate early problems with the program.

The Citizenship and Immigration Services personnel requested anonymity for fear of retaliation. Neither the agency nor Customs and Border Protection, the Border Patrol's parent agency, immediately responded to requests for comment by deadline.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylrättscentrum 19-09-12:

Chefsjuristen kommenterar: Prövning av säker resväg till sidans topp

När och hur ska frågan om det finns en säker resväg till en asylsökandes hemort prövas? Migrationsöverdomstolen meddelade den 2 september 2019 dom i ett mål som ger vägledning i frågan. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar domen.

Målet rörde en man som är hazar och kommer från byn Yalmara i provinsen Balkh. Både Migrationsverket och migrationsdomstolen bedömde att mannens asylskäl inte var sådana att mannen kunde anses ha ett skyddsbehov. Migrationsverket konstaterade att resvägen till hemorten inte innebar att mannen riskerade förföljelse. Migrationsdomstolen ansåg att det inte kommit fram uppgifter som gjorde det sannolikt att det inte fanns en säker resväg för mannen till hemorten. Den 2 september 2019 meddelade Migrationsöverdomstolen sin dom i målet.

Prövningen som en del av bedömningen av skyddsbehov

Migrationsöverdomstolen konstaterar att det som en del av bedömningen av en asylsökandes skyddsbehov ska göras en prövning av om det finns en säker resväg för denne till hemorten. Man hänvisar bl.a. till avgöranden från Europadomstolen och från den brittiska övre tribunalen för flykting- och immigrationsmål.

I domen ger Migrationsöverdomstolen vägledning i vilka omständigheter som krävs för att säker resväg ska prövas. Man säger att frågan om sökanden kan göra resan tillbaka utan att riskera skyddsgrundande behandling kan vara aktuell då en asylsökande inte bedöms riskera någon illabehandling på hemorten eller i hemlandet i övrigt. Domen säger även att frågan om resväg kräver en noggrann prövning om den asylsökande ska åka till ett land där det pågår strider eller säkerhetsläget av andra skäl är allvarligt. Det gäller i synnerhet om säkerhetssituationen varierar mellan olika delar av landet.

Prövning utifrån individuella omständigheter

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Blankspot 19-09-16:

"Utvisningarna gör något med Sverige" till sidans topp

Det chartrade flygplanet till Kabul har för länge sedan landat. Bussarna som körde de deporterade är tillbaka i reguljär trafik. Men hur går tankarna hos en av de volontärer som blev kvar?

Elisabet Rundqvist värmer händerna runt tekoppen på Espresso House ovanför Uppsala Centralstation.

För ett par dygn sedan stod hon utanför förvaret i Märsta och demonstrerade mot att ett 50-tal personer skulle utvisas till Afghanistan. Sedan dess har hon svårt att tänka på annat än de deporterade.

- Man vänjer sig aldrig vid maktlösheten, säger hon medan mörkret faller utanför.

Under en period åkte hon inte på demonstrationerna, eftersom hon visste att det skulle ta flera dagar att återhämta sig.

Första gången hon stod tillsammans med anhöriga och vänner till de som utvisades beskriver hon som att kliva över en känslomässig barriär.

- Efter den erfarenheten går det inte att backa bandet och gå tillbaka till sitt gamla liv.

Att uppleva den avgrundslösa rädslan hos de som reser. Det kan inte göras ogjort.

Utanför förvaret i Märsta stod Elisabet den här gången bredvid en ung afghan vars bästa vän nu skulle deporteras. De hade träffats under flykten och vandrat genom Europa tillsammans för att nu skiljas åt. Allt i den juridiska verktygslådan var prövat och bara sorgen återstod.

- De var som bröder, inte i kött och blod, men på alla andra sätt.

Elisabet berättar hur han höll igång talkören tills rösten inte längre bar. Inte för att det skulle göra någon skillnad.

Men för att vännen där inne skulle höra honom.

- Det finns inga ord i det läget, berättar Elisabet, men hon försökte säga till honom att han hade gjort allt han kunnat och varit stark.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 19-09-27:

Malåbo tvingas till Knivsta - engagerade kritiska till Migrationsverkets agerande till sidans topp

Trots att 24-åringen, boende i Malå, har ansökt om verkställighetshinder för utvisning och beslut ännu inte är fattat, så har Migrationsverket utfärdat biljetter till ett utreseboende i Knivsta. Helt enligt reglerna säger Migrationsverket. Men de som engagerat sig för mannen är upprörda.

- Det här kan inte vara rättssäkert, konstaterar Alec Lundström som är en av dem som engagerat sig i fallet.

Mannen, som kom till Sverige från Afghanistan år 2015, har fått avslag på sin asylansökan. Men under tiden processen pågått har han konverterat till kristendom vilket är den huvudsakliga anledningen till att han ansökt om verkställighetshinder.

- Hela hanteringen är psykiskt nedbrytande för människor som söker asyl i vårt land. Migrationsverket arbetar med begrepp som frivillighet och medverkan men i själva verket handlar det om tvång, kommenterar Maria Ekstedt som är legitimerad läkare och präst och en av dem som följt med mannen till så kallade återvändandesamtal.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna 19-09-28:

En deporterads berättelse om hur det går till i praktiken till sidans topp

En av dem som utvisades när riksdagen öppnade var 22-årige Mujtaba. Hans berättelse ger en inblick i vad gränspolisen menar med "humant och medmänskligt". På tisdag, 1 oktober, planeras en ny grupputvisning till Afghanistan, som enligt samstämmiga internationella källor är världens farligaste land.

Den 10 september skickades 50 personer med ett chartrat flyg från Arlanda till Afghanistans huvudstad Kabul. De deporterades mot sin vilja efter att ha suttit inlåsta på förvar eller i häkten, många av dem i åtskilliga månader. Gränspolisens talesman anger i ett pressmeddelande att alla dessa "återvändare" var män och att inga var minderåriga. Polisen försäkrar också att allt deras arbete utgår från ett "humant, medmänskligt och rättssäkert bemötande" och att "personens grundläggande rättigheter ska tillgodoses och särskild hänsyn ska tas till exempelvis ålder eller fysiska och psykiska hälsotillstånd."

Mujtabas berättelse är översatt av Vahedeh Aida Ghardagian. Den bekräftas av flera andra utvisade från samma plan.

MUJTABAS BERÄTTELSE

"De hade inte sagt något till mig, jag visste ingenting. Det var tisdagkväll. Klockan var runt nio när de kom in i mitt isoleringsrum. Jag hade ätit kvällsmat och skulle gå och lägga mig. De bara dök upp.

- Det är dags, du ska åka nu.

- Var ska ni skicka mig?

- Till Afghanistan.

Jag blev rädd.

- Varför säger ni så? Ni måste berätta några dagar innan. Nu? Ingen har sagt något till mig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-10-01:

19-årige Ahmads utvisning uppmärksammades i Karlstad till sidans topp

19-årige Ahmad Alizade utvisades till Afghanistan under tisdagskvällen. Han har levt i Sverige i fyra år och bott hos familjen Kullberg på Hammarö som medverkade i manifestationen "Circle of silence" på Stora torget i Karlstad.

- Medan hans skolkamrater funderar över studenten måste Ahmad fundera över hur han ska överleva, säger Kristoffer Kullberg.

Ahmad gick på Nobelgymnasiet och läste till barnskötare, men kom en vecka försent till Sverige för att kunna omfattas av den så kallade gymnasielagen som skulle innebära en ny chans för ensamkommande att få uppehållstillstånd. På tisdagen utvisades han till Afghanistan.

- Det var så hemskt när vi besökte Ahmad på förvaret i Märsta. Den här killen är så stark. Han är så lugn, kanske för att han inte kunnat ta in det än. Han sa i princip att allt kommer ändå ta slut någon gång. Det känns... inte alls bra, säger Kristoffer Kullberg.

Påverkar

Trots att Ahmad suttit i förvar de senaste månaderna har han ändå försökt avsluta sin utbildning, berättar Kristoffer Kullberg.

- Han fick hjälp av sin lärare och fick med sig några böcker, men det har varit svårt för honom under all press.

Hela familjen Kullberg har påverkats av Ahmads utvisningsprocess.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om manifestationerna för de utvisade nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 19-09-17:

Albanien/ Council of Europe anti-torture Committee publishes report on Albania till sidans topp

The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) has published today the report on its most recent visit to Albania carried out in November 2018.

/Utdrag:/

For the first time, the delegation visited the country's sole detention centre for foreigners in Karreç. The Centre is located in the vicinity of Durres and was opened in 2010. With an official capacity of 125 places, it comprised three detention units (Nos. 1 and 3 for single males and No. 2 for families and single females). Since its opening, the actual number of detainees had usually been relatively low (with an exceptionally high number of more than 80 detainees in the autumn of 2018). At the time of the visit, it was accommodating a total of twelve detainees (ten single men,19 one married couple,20 no minors), most of whom had been held in the Centre for several months.

(...)

As regards material conditions, it is positive that communal spaces and detention rooms were spacious (30 m2, including annexe with toilet and shower, with four beds) and well lit. The CPT acknowledges that furnishings and equipment had recently been damaged to some extent by detainees during a violent protest. Further, many of the sanitary facilities were found to be in a very poor state of repair as well as in appalling hygienic conditions. Moreover, many complaints were received about insufficient heating and the shortage of personal hygiene products. Several foreign nationals claimed that up to four persons had to share one bar of soap and one toothbrush.

Hämta rapporten och Albaniens svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-09-17:

Danmark/ Prisoners of Ellebæk, the Danish deportation camp, release joint statement till sidans topp

The state of Denmark has put rejected asylum seekers in a place considered by many as worse than Danish prisons. These people have done nothing illegal, besides crossing borders.

The following pictures are a joint statement from the prisoners of Ellebæk camp.

The statement was gathered by inmate Andrew Martins, block 18 east, cell number 45.

It was read out loud to the activists outside Ellebaek prison doing a 48 hour protest from 30th of August to the 1st of September. He gave the statement to his visitor, an activist who herself has been a visitor to Ellebæk for the last 4 months.

The statement is important, these are human beings behind the fence, the inmates, have fled from their country of origin to Denmark. They have been denied safety and basic human rights by the government of Denmark.

Läs brevet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-09-20:

Frankrike/ Police evicts hundreds from camp in Grande-Synthe till sidans topp

Around 1000 people were removed from a Sports hall in Grande-Synthe, Northern France, in the largest eviction so far this year.

French police "evacuated" around 170 people living inside and around 800 who had settled around the sports hall, offered by local authorities toto accommodate migrants since December 2018. The eviction proceeded calmly and people were driven to emergency shelters across Northern France. However, many of the former inhabitants, a majority of which are Iraqi Kurds, are expected to return quickly to the settlement awaiting a chance to cross the channel to the UK.

Following an order by the French Council of State in June, the northern prefecture of France installed sanitary services in the area to support the inhabitants of the settlement. In the beginning of September, an administrative court in Lille ordered the evacuation after complaints fromresidents of the surrounding area.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 19-09-30:

Tyskland/ 'Inhumane' Frontex forced returns going unreported till sidans topp

On a late evening August flight last year from Munich to Afghanistan, an Afghan man seated in the back of the plane struggled to breath as a German escort officer repeatedly squeezed his testicles.

The man, along with another Afghan who had tried to kill himself, was being forcibly removed from Germany and sent back to a country engulfed in war.

The EU's border agency Frontex coordinated and helped pay for the forced return operation, as part of a broader bid to remove from Europe unwanted migrants and others whose applications for international protection had been rejected.

By then, almost 20 years of war and civil conflict had already ravaged Afghanistan - with 2018 registering its worst-ever civilian death rate since counting had started.

Also seated on the plane for the 14 August flight were independent observers of the anti-torture committee (CPT) of the human rights watchdog, the Strasbourg-based Council of Europe.

In a report, they describe in detail how six escort officers had surrounded the terrified man in an effort to calm him.

The 'calming' techniques involved an officer pulling the man's neck from behind while yanking his nose upwards.

His hands and legs had been cuffed and a helmet placed on him. Another knelt on the man's knees and upper legs, using his full weight to keep him seated.

After 15 minutes, the kneeling officer "then gripped the returnee's genitals with his left hand and repeatedly squeezed them for prolonged periods."

Another 503 have been sent to Afghanistan in flights coordinated by Frontex since the start of this year.

Vicki Aken, the International Rescue Committee's Afghanistan country director, says those returned are invariably put in harm's way.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

CPT 18-12-03: Germany: Visit 2018 (return flight) ... Use of force and means of restraint (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Sörmland 19-09-25:

Papperslöse Mustafa: När ska mardrömmen ta slut? till sidans topp

Vid ett seminarium om ensamkommande ungas situation på Mälardalens högskola i Eskilstuna under onsdagen framträdde den papperslöse Mustafa.

- Mitt liv är en mardröm. När ska den här mardrömmen ta slut? Jag vet inte, säger han.

Mustafa, som egentligen heter något annat, har skrivit en bok om sin situation som papperslös - och hemlös.

- Jag skrev den för att berätta min historia så att andra förstår varför jag kom till Sverige, varför jag bodde här och varför jag fått avslag och nu lever som papperslös, säger han.

Kan utvisas

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetaren 19-09-25:

Frankrike/ På väg till livet: "Lyssna på ungdomarna" till sidans topp

Faiaz Dowlatzai och Benjamin Fayzi ansökte om att göra ett medieprojekt och startade medlemsföreningen På väg till livet. De reste till Paris för att dokumentera situationen för de många asylsökande ungdomar som flytt Sverige för att undvika utvisningarna till Afghanistan. I fem dagar var de i Paris för att träffa ungdomarna. I Arbetaren berättar de om projektet.

Vår resa började med en tanke, en idé för sex månader sen. Vi visste att många ensamkommande ungdomar, vuxna och även familjer, åkte till Frankrike för att få asyl efter att ha fått negativt besked eller utvisningsbeslut i Sverige.

Inte många visste mycket om hur asylprocessen gick till där - inklusive oss. Här i Sverige hade vi och många andra bara hört talas om att Frankrike inte verkställer utvisningar till Afghanistan, åtminstone inte tvångsutvisningar. Vi som jobbade med ensamkommande nästan varje dag ville göra något.

Benjamin kom på idén om att åka till Paris och göra ett reportage om läget där. Den dagen började vår resa. Tillsammans startade vi medlemsföreningen På väg till livet hos Ung Media och sökte pengar till ett projekt. Det tog oss mer än två månader att få svar på vår ansökan, men till sist fick vi positivt besked och den 14:e september reste vi ner till Paris. Dagen därpå var vi redan på gatorna för att träffa ungdomarna och intervjua dem om deras situation. Inte många ville bli fotade eller filmade, men alla hade nånting att säga.

Vi lyssnade på deras historier, men kunde inte hjälpa dem på något annat sätt än att försöka få deras röster att bli hörda. Så vi började dokumentera allting skriftligt - berättelser som snart kommer ut i bokform. Vi stannade i Paris i fem dagar, träffade tiotals ungdomar och ställde de vanliga frågorna till dem. Vi frågade: när kom du till Paris? Var sökte du asyl innan du kom hit? Varför kom du till just Frankrike? Hur var resan hit? Hur ser din nuvarande situation ut?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Ingen Människa är Illegal Göteborg september 2019:

Vi behöver ditt stöd! till sidans topp

Kylan har anlänt till Göteborg och nätverket Ingen Människa är illegals resurser börjar sina. Vi behöver din hjälp!

Vi behöver dig som vill engagera sig för att förändra den svenska asylpolitiken. Dig som vill driva politiska kampanjer. Dig som vill vara kontaktperson tillsammans med andra till en familj som kan behöva stöd med allt från att spela fotboll en stund till att ringa runt och leta efter bostad. Vi behöver dig som vill trycka tröjor och väskor som kan säljas för att få in pengar till papperslösa. Dig som vill anordna stödfester där både situationen i Sveriges migrations system uppmärksammas och där förhoppningsvis ett ekonomiskt stöd kan komma in. Vi behöver dig som kan tolka, dig som kan följa med till sjukhuset eller hjälpa till att hitta en förskoleplats. Vi behöver dig som vill vara månadsgivare via autogiro och dig som vill dela ut flyers om livsvillkoren för flyktingar i Sverige 2019.

Just nu är vi inte så många aktiva i nätverket men behoven för de papperslösa vi arbetar tillsammans med är lika stora.

Kom på vårt nästa medlemsmöte som är tisdagen 8/10 på Syndikalistiskt Forum (i Viktoriahuset, Linnégatan 21) kl 17.30. Här får du träffa andra aktiva, veta vad som är på gång just nu, möjlighet att engagera dig i någon av våra arbetsgrupper eller kanske starta upp en ny? Gamla och nya medlemmar är välkomna!

Vi behöver ditt ekonomiska stöd! Det kan du ge genom en engångssumma till vårt konto (276364-7) där alla bidrag är välkomna! Ännu bättre är om du, eller någon du känner, vill bli månadsgivare och stötta oss med en fast summa varje månad.

(...)

Till autogiroblankett (Extern länk)

Läs mer om stöd till IMäI (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västmanland 19-09-19:

Hon utvisas trots dödshot: Jag kommer att bli mördad till sidans topp

Ett avvisningsbeslut mot 19-åriga västeråstjejen Midia Moloudpoor som hotas av hedersmord i Iran, har fått över 8 500 människor att skriva under ett upprop för att hon ska få en chans till i Migrationsdomstolen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Gotland 19-09-12:

"Det här har lyft många afghanska kvinnor" till sidans topp

Eva Hållsten har gjort sig känd för sitt stora engagemang för afghanska flyktingar. De senaste demonstrationerna har förändrat deltagarna.

Under de senaste dagarna har det hållits flera demonstrationer mot att afghaner avvisas från Sverige. På torsdagen avslutades manifestationen i Stockholm. Eva Hållsten var på plats för att visa sitt stöd för afghanerna som vill få stanna i Sverige.

- Majoriteten av deltagarna är de som redan har fått alla avslag. I går, onsdag, demonstrerade främst mammor. Det var 750 personer ungefär. På torsdagen var det omkring 200, främst ensamkommande, säger Eva Hållsten.

De flesta av barnfamiljerna kom till Sverige för att söka asyl under 2015, men har fått avslag. Sedan i juli har det hållits en sittstrejk vid Norra Bantorget i närheten av LO-borgen.

- Den är avslutad nu och det blev en värdig final på det hela. Det börjar bli kallt ute nu och barnen skulle kunna bli sjuka om den fortsatte, säger Eva Hållsten.

Under tisdagskvällen utvisades 50 personer till Kabul i ett chartrat plan. Det är det högsta antalet som samtidigt utvisats från Sverige i en sådan insats.

- Jag tror inte att de här demonstrationerna kommer att påverka vilken politik som förs. Det som har varit mest positivt är att se hur de här demonstrationerna har gått de afghanska kvinnorna att växa.

Inför och under demonstrationerna har kvinnorna varit tongivande, medan männen tagit hand om barn och hjälpt till i bakgrunden.

- Den otroliga styrka som många av de här kvinnorna har fått av den här aktionen imponerar på mig. Det är annorlunda mot de mönster som gällde när de först kom till Sverige och framför allt emot hur det är där de kommer från.

Eva Hållsten är bekant för många som "svensk mamma" åt den flicka som fått smeknamnet Guldkråkan. Historien kring flickan i tioårsåldern har tagit en ny vändning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-10-01:

Tyst protest i Karlstad mot utvisningar till Afghanistan till sidans topp

Runt om i landet hölls tysta manifestationer mot utvisningar till Afghanistan.

I Karlstad manifesterade ett 80-tal personer under tisdagskvällen på torget för Ahmad Alizade som var en av drygt 50 personer som flögs till Afghanistan under natten.

Med bilder av 19-årige Ahmad Alizade om halsen stod människor från hela Värmland i en cirkel under parollen "Circle of silence".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 19-09-13:

Tyst manifestation mot utvisningar till Afghanistan: "Asylprocesser i fyra år" till sidans topp

Under fredagen hölls en tyst manifestation på Stortorget i Gävle för att uppmärksamma Sveriges utvisningar till Afghanistan. Arrangörerna riktar kritik mot den tid som processerna har tagit.

- Ungdomarna som det handlar om har gått i skola, lärt sig svenska och är några terminer från att börja jobba, säger Sandra Söderqvist.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 19-09-30:

Lommabor i manifestation för flyktingfamiljer till sidans topp

På måndagkvällen samlades boende i Lomma och Bjärred till en manifestation mot Lomma kommuns planer på att säga upp hyreskontrakten för flyktingar som bott i kommunen i två år eller mer.

En av initiativtagarna till manifestationen är Bjärredsbon Rune Nilsson.

- Vi vill ställa upp och ställa oss bakom den lista som kommunens rektorer skrivit. Vi tycker att man bör sätta barnen i centrum och vi tycker att Lomma kommun är en rik kommun, som borde kunna lösa det här, säger Rune Nilsson, till SVT Nyheter Skåne.

När SVT Nyheter Skåne besökte mötet på måndagkvällen säger Dania Mustafa att hon inte känt till att de måste flytta efter två år.

- Ingen har berättat det här för oss, att vi måste lämna lägenheten efter två år. På vårt hyreskontrakt står det att det är tillsvidare, säger Dania Mustafa.

På mötet samlades många Lommabor för att ställa frågor och föra fram sina åsikter. Många undrar just om hur hyreskontrakt som är tillsvidare plötsligt kan sägas upp.

- Där har vi gjort fel. Det är ett av områdena som vi måste bli bättre på, säger Robert Wenglén (M), kommunstyrelsens ordförande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Skåne 19-10-03: Socialnämndens ordförande i Lomma: "Inga familjer kommer att ställas på gatan" (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 19-10-01: Inget beslut om boende för nyanlända i Lomma (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-parlamentet 19-10-01:

Utfrågning av nominerade svenska EU-kommissionären Ylva Johansson till sidans topp

På tisdagen frågade Europaparlamentets medborgarrättsutskott ut Sveriges tilltänkta nya EU-kommissionär Ylva Johansson om migration och asyl, säkerhetsfrågor och Schengenområdets framtid.

Medborgarrättsutskottets (LIBE) samordnare kommer nu att sammanträda inom 24 timmar för att bedöma resultatet av utfrågningen. Ylva Johansson har nominerats som EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor i den nya EU-kommissionen som väntas tillträda den första november i år med tyska kristdemokraten Ursula von der Leyen som ordförande.

En nystart för migration- och asylpolitiken

I sitt inledningsanförande under utfrågningen underströk Ylva Johansson att en av hennes huvuduppgifter kommer att bli att föreslå en ny migrations- och asylpakt. "Det är svårt, men ett misslyckande är helt enkelt inte ett alternativ", sa hon.

Lagliga och säkra vägar till EU för migranter och asylsökande är också en del av lösningen, påpekade Ylva Johansson.

Ledamöterna uppmanade den tilltänkta nya svenska EU-kommissionären att klargöra hur hon planerar att skapa konsensus kring en reform av EU:s asylsystem. De frågade också ut Ylva Johansson om sök- och räddningsinsatser på Medelhavet, situationen för migranter och asylsökare som är fast i Libyen och om EU:s olika samarbetsavtal med länder utanför unionen om migration.

EU:s säkerhetsstrategi och framtiden för Schengen

Ylva Johansson förklarade att hennes mål är att bygga en effektiv säkerhetsunion. Hon åtog sig att arbeta outtröttligt för att bekämpa terrorism och alla former av radikalisering. När det gäller Schengenområdet underströk Ylva Johansson att det är av yttersta vikt att återgå till ett fullt fungerande Schengenområde utan inre gränskontroller.

(...)

Läs mer och se utfrågningen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-10-01: Inget grönt ljus för Ylva Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-09-27:

Commission express commitment to Turkey agreement as situation worsen in Greece till sidans topp

While the EU Commission signals awareness of the increase in arrivals to Greece and principle willingness to assist, it also underlines that the current number of arrivals remains 91 per cent lower than during the period prior to the EU Turkey agreement in 2016. Despite weekly transfers to the mainland the hotspots and migrant centres in the Greek islands hosting 29,000 people are severely overcrowded with Moria on Lesvos hosting 12.000 people or four times its capacity.

According to the UN Refugee Agency (UNHCR) arrivals in Greece have reached 41,940 in 2019, as of September 22. Spokesperson Natasha Bertaud confirmed that the Commission has: "noted with concern the large number of arrivals reported in Lesvos over the past weeks, which is undoubtedly putting additional pressure on a system that is already under great strain, but we did underline that the arrivals over the summer remain just a fraction of what they were in the months preceding the EU-Turkey Statement". The Commission also confirmed that it was still committed to the EU Turkey agreement and is currently negotiating to resolve recent tensions with Ankara over the funding of assistance to and hosting of refugees under the deal.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-09-23:

EU-länder överens om asylsökande på Medelhavet till sidans topp

Tunga EU-länder har enats om en tillfällig omfördelning av asylsökande som räddas på Medelhavet. Även om det kräver uppslutning från andra medlemsländer kan det bana väg för en permanent lösning i migrationsfrågan inom EU.

- I dag har vi tagit steg mot en förutsägbar och strukturell tillfällig lösning, sa EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos på en blåsig presskonferens på Malta.

Malta och Italien, de två länderna som tar emot många asylsökande i centrala Medelhavet, har tillsammans med EU:s jättar Tyskland och Frankrike nått en uppgörelse som man hoppas ska lösa den akuta frågan om vem som ska ta ansvar för asylsökande som räddas på havet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Le Monde diplomatique September 2019: An end to Mediterranean standoffs? (Extern länk)

EU-parlamentet 19-09-23: Sassoli: Migration agreement respects fundamental principles of Parliament's proposal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-09-25:

Deal reached in Malta to create more reliable system for disembarking rescued people till sidans topp

The 182 people trapped on the Ocean Viking were FINALLY able to disembark in Messina. UNHCR in Italy noted on welcoming the people to safe harbour that this failure in speed highlights that:

"It is necessary to restore an adequate rescue capacity in the Mediterranean, which to date this year has claimed 932 victims."

This comes on the heals of the deal reached in Malta today, concerning a more lawful way to disembarked people rescued in the Central Mediterranean.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 19-09-27:

The "temporary solidarity mechanism" on relocation - what does it say? till sidans topp

Germany, France, Italy and Malta have drafted a declaration (pdf) establishing a "predictable and efficient temporary solidarity mechanism" aimed at ensuring the "dignified disembarkation" of people rescued at sea in the Mediterranean. If those rescued are eligible for international protection they will be relocated to a participating EU member state within four weeks, while ineligible persons will be subject to "effective and quick return."

The mechanism set out in the declaration is designed to address "the need to protect human life and provide assistance to any person in distress," whilst preventing the emergence of any new irregular maritime routes into the EU. All signatories will be obliged to call on other EU and Schengen Member States to participate. Offers - or refusals - to do so are expected to come at the Justice and Home Affairs Council in Luxembourg on 8 October.

The mechanism

Signatories to the declaration will have to ensure that persons rescued on the high seas are disembarked "in a place of safety". Member states may also "offer an alternative place of safety on a voluntary basis". Where rescue is carried out by a state-owned vessel, disembarkation will take place in the territory of the flag State.

Following disembarkation, participating states should provide "swift relocation, which should not take longer than 4 weeks", a process which will be coordinated by the European Commission - as has been the case with recent voluntary relocations following rescue at sea.

(...)

Hela artiklar med länkar, bland annat till deklarationen (Extern länk)

Europarådet 19-10-03: PACE to Europe's governments: 'It is your duty not to let people drown in the Mediterranean' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Medium 19-09-22:

NGOs: Croatia's membership should be halted until human rights are respected till sidans topp

Open letter signed by groups and NGOs working with the victims of border violence in Bosnia, Serbia and Croatia strongly indicates that Croatia is still not ready to maintain its borders while observing international legal standards and the Schengen aquis

Today, Croatia recieved the green light from the European Commission to enter the border-free Schengen Area. While we agree that expanding the Schengen space could be a positive and much-needed move towards improvement of free movement inside the European Union, Croatia's Schengen membership should be made conditional on the immediate end to the Croatian Government's illegal and violent push-back of migrants. Such practice at the soon-to become Schengen border not only directly violates provisions of the Schengen Border Code, but represents a violation of international and EU law, including the Geneva Convention on the Status of Refugees. .

For the past three years, civil society organisations and activists from Croatia (Welcome Initiative, Are You Syrious, Centre for Peace Studies), institutions such as the Ombudsperson's Office together with many international governmental and non-governmental actors (UN Special Rapporteur on the human rights of migrants, Council for Europe Commissioner for Human Rights, Human Rights Watch, Amnesty International, Medecins Sans Frontieres, Asylum Protection Center) have been warning about the illegal and violent police practices towards refugees and migrants trying to enter Croatia from the borders with Serbia and Bosnia and Herzegovina.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-09-27:

Guidance to respect children's rights in return policies and practices till sidans topp

This week, an extensive guidance on respective children's rights in return policies and practices was published by UNICEF, the UN Human Rights Office (OHCHR), the International Organization for Migration (IOM), Save the Children, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), the European Council for Refugees and Exiles (ECRE) and Child Circle.

The document provides guidance for state authorities on the design and implementation of return procedures that are child rights compliant. In particular, it sets out concrete measures necessary to ensure respect for the rights of every child, including children in families, when implementing return legislation and policy in Europe. It provides guidance to bring policy and legislation in line with international law obligations, in particular the UN Convention on the Rights of the Child (CRC), the EU Charter of Fundamental Rights, and the EU Return Directive where applicable. Accordingly, the guidance is targeting those designing and implementing return procedures.

The guidance is based upon the existing legal and policy framework, including the EU Return Directive and the revised Return Handbook. It also takes account of recommendations and actions in the 2010 - 2014 EU Action Plan on unaccompanied minors, and Commission Communication on the protection of children in migration of 12 April 2017. The guidance has been developed through a process of consultations, first among United Nations agencies and civil society experts on migration and children's rights, and then with EU agencies, the European Commission and member state representatives. It aims to serve as the basis for dialogue with state authorities in the context of EU return procedures from EU member states, complementing the 2017 revised Return Handbook.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Arbetsmarknadsnytt 19-09-16:

Tio miljoner i vinst - Migrationsverket: De tjänar för lite till sidans topp

I 33 år har hotellet varit stabilt och lönsamt. I dag gör det årliga vinster på tio miljoner. Men att anställa en diskare på 70 procent, det har de inte råd med - anser Migrationsverket. Flera företag vittnar nu om märkliga avslagsbeslut i arbetstillståndsärenden på grund av påstådd låg lönsamhet.

Företagen gör miljonvinster år efter år och har stora summor likvida medel sparade. Kunderna köar, vinstmarginalen är hög och företagen vill anställa fler. Men de får inte för Migrationsverket - som säger att de tjänar för lite pengar. Företag efter företag vittnar nu om nya svårigheter att anställa människor från tredje land - i många fall människor med specialistkunskaper som inte går att finna i Sverige.

- Migrationsverket anser på allvar att företagen inte har råd att anställa. Jag vill hävda att Migrationsverkets handläggare inte kan läsa siffror eller har de nödvändiga ekonomiska kunskaperna, säger ekonomen Joachim Blom, ekonomikonsult hos ett av de drabbade företagen.

Ett av exemplen gäller restaurangen Sushiyaki i Skövde som är i trängande behov av japanska kockar för att tillmötesgå den växande efterfrågan. Företaget har funnits i tre år och har redan från början gjort miljonvinster. Men när ägaren, De Phat Ly, skulle anställa fler japanska kockar blev det stopp - Migrationsverket sa nej, med hänvisning till att de inte trodde att företaget skulle förmå att betala lönerna.

- Det är helt absurt på många sätt, säger De Phat Ly som har varit tvungen att skära ner på antalet öppna dagar och tvingas nu se sina kunder köa i uppemot en timma för hämtmaten på grund av personalbristen.

"Alla möjligheter i världen att anställa"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / NSD 19-09-30:

Ministern: Fullkomligt oacceptabelt till sidans topp

Det är fullkomligt oacceptabelt att städerskor arbetar för löner så låga som 12 kronor i timmen, och byggjobbare för 30.

Det säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark efter TT:s rapportering om den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen

TT har i flera artiklar rapporterat om problemen som följt med Sveriges unika regler om arbetskraftsinvandring.

Såväl myndigheter som forskare och polis vittnar om att systemet utnyttjas. Bland annat sker sammanblandning mellan arbetskraftsinvandringen och asylsystemet, och många lågutbildade arbetskraftsinvandrare tvingas jobba under slavliknande villkor. Handel med arbetstillstånd är enligt både Arbetsmiljöverket och polisen mycket vanligt.

STORT PROBLEM

Nu reagerar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Att lågkvalificerad utländsk arbetskraft utnyttjas är ett stort problem, säger hon.

TT: Arbetsmiljöverket nämner att städerskor jobbar för 12 kr i timmen och byggarbetare för 30-35 kr.

- Det är fullkomligt oacceptabelt. Det ska inte förekomma på svensk arbetsmarknad, säger Eva Nordmark.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 19-09-17:

'Burning up our future': How climate crisis is triggering increasing displacement till sidans topp

Migration caused by natural disasters and violent conflict is on the rise: In the first half of 2019 alone, more than 10 million new people lost their homes due to extreme weather and political instability. Humanitarians and activists are warning of a "climate apartheid" and an "unprecedented" threat to human rights.

In Kelibia, a port town on Tunisia's northeastern coast, fishing is a vital part of the local economy. Similar to many other fishing towns along the Tunisian Mediterranean coast, Kelibia's some 50,000 residents rely heavily on fishery and its related industries. But as the pressures of the climate crisis decimate global fish stocks, the fishing trade in Tunisia - and many other parts of the world - has begun to dwindle.

In fact, 90 percent of the world's fish stocks are now "fully exploited, overexploited or depleted," according to the UN's Food and Agriculture Organization (FAO). As a result, fishermen in Kelibia and around the world are being forced to stay out longer in deeper, rougher waters in order to get the same catch.

As socioeconomic pressures grow and increasingly threaten their livelihood, fishermen in Tunisia and elsewhere are turning to second jobs - or illicit sources of income, including smuggling goods and even people. After all, Kelibia is only a short sail away from Sicily (160 kilometers), Lampedusa (200 kilometers) and Malta (300 kilometers); all desired destinations for migrants trying to reach Europe via the central Mediterranean route.

A ride in a small fishing boat can net a smuggler up to 6,000 Tunisian dinars, roughly €1,850, a fisherman from Kelibia told The Guardian. It's no surprise that Tunisia's coastline is part of a people-smuggling route that extends deep into the Sahel and beyond. But in another Tunisian fishing town near the Libyan border, fishermen have become an "integral part of the rescue mission to aid sunken migrant boats they see while out at work," according to the same Guardian article.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 19-09-20:

Roundup: The soaring humanitarian costs of climate change till sidans topp

How to tackle the impacts of climate change is front and centre as world leaders, environmental activists, and concerned citizens young and not-so-young gather in New York, with the UN Climate Action Summit kicking off a week of debates and high-level meetings at the General Assembly on Monday.

There's a lot to discuss: A new study estimates that the number of people caught in humanitarian crises fuelled by climate change will nearly double if countries fail to limit rising global temperatures - inaction that could also cost billions in humanitarian responses.

The report, from the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, estimates that some 200 million people will need humanitarian aid each year by 2050 due to climate-linked disasters. And the cost of responding to these emergencies could reach $20 billion every year, the report said.

Monday's climate summit is aimed at solidifying plans on how countries will meet commitments to shrink greenhouse gas emissions over the next decade and beyond.

But as our recent reporting indicates, the humanitarian consequences of a warming world are already evident, often in countries and communities with the fewest resources to adapt. Super-charged storms, longer-lasting floods, more frequent drought, and searing heatwaves are already intensifying food insecurity, resource-related conflict, and displacement, climate experts say.

So as 16-year-old climate activist Greta Thunberg leads a brigade of young people from 150 countries in a "climate strike" on 20 September, spend some time with our latest coverage on how climate change is already having a humanitarian impact around the world.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Uppsala 19-09-13:

Boendet i Jälla ska stängas - då skrev han brev till politikerna till sidans topp

Kommunen har beslutat att stänga det tillfälliga boendet för ensamkommande i Jälla i slutet av september. Beskedet fick Javad Rezai att skriva ett brev till Uppsalapolitikerna.

- I det här samhället har vi friheten att kunna ta en penna och skriva till någon för att göra sin röst hörd. Politikerna kan inte veta allt - så jag vill berätta hur bra vi har det här, säger han.

Javal Rezai kom till Sverige för ungefär fyra år sedan. I Jälla har han bott tillsammans med ett 20-tal killar sedan november förra året. De flyttade dit i väntan på svar på deras asylansökningar och i dag har de uppehållstillstånd genom gymnasielagen. Miljön beskriver han som lugn och trygg.

- Jag har bott på flera stökiga boenden. Här är det tvärtom. Alla är skötsamma. Vi lagar mat, kollar på fotboll och pluggar. Jag vill att politikerna inser hur bra det är och att de ändrar sitt beslut, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-09-17:

Bengtsfors vägrar ta emot fler flyktingar till sidans topp

Bengtsfors kommun i Dalsland vill inte ta emot några fler flyktingar, säger det moderata kommunalrådet Stig Bertilsson. Enligt honom har kommunen tagit emot tillräckligt många och fler kommuner borde ta sitt ansvar.

- Det är helt rätt. Det är rimligt att andra kommuner steppar upp och tar ett större ansvar.

Kommunalrådet Stig Bertilsson säger att kommunen inte längre vill ta emot några flyktingar från kvoten av för unga personer som Länsstyrelsen har.

- Vi har noll i kvoten när det gäller vuxna. Nu vill vi ha det när det gäller unga också

Men det handlar inte om speciellt många personer, runt tre nästa år.

Men moderaten Stig Bertilsson tycker ändå att detta är en viktig handling.

- Det är viktigt att statsmakten ger bidrag till alla de som tar emot flyktingar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-09-17:

Expert: Kommunerna kommer inte att lyckas till sidans topp

Bengtsfors kommun väljer nu att följa Sölvesborgs exempel och bestrida den så kallade bosättningslagen, som innebär att Migrationsverket har rätt till att fördela nyanlända som fått uppehållstillstånd mellan Sveriges kommuner.

- Chansen att det skulle gå igenom tror jag är väldigt liten, säger Folke Johansson, expert på kommunal politik.

Precis som Sölvesborgs kommun sa i förra veckan säger nu de ledande politikerna i Bengtsfors kommun att de vill utmana bosättningslagen.

Folke Johansson är professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och expert på kommunal politik. Han tror inte att kommunerna kommer att få igenom sina krav. Det är bosättningslagen, som infördes 2016, som kommer att övertrumfa kommunallagen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 19-09-19:

850 barn kan bli hemlösa när hyreskontrakten går ut till sidans topp

2700 nyanlända riskerar att stå utan boende de kommande åren. Fyraårskontrakten börjar löpa ut från och med nästa år. 850 av de är barn. - Det är ett bekymmersamt läge, där konsekvenserna kan bli ökad hemlöshet, säger avdelningschef på fastighetskontoret Erik Gedeck.

I och med bosättningslagen som trädde i kraft 2016, är en kommun skyldig att ta emot nyanlända som anvisats till kommunen för bosättning. Fastighetskontoret har ansvar att lösa bostäder till anvisade nyanlända i kommunen. Nästa år börjar kontrakten löpa ut, något som GP tidigare rapporterat.

- Man har valt att lösa det på olika sätt i kommunerna. I Göteborg har man valt att ha genomgångslägenheter med hyreskontrakt på fyra år. De första fyraårskontrakten, de som anvisades hit 2016, börjar löpa ut nästa år, säger Erik Gedeck, avdelningschef på fastighetskontoret.

850 barn berörs

Antalet anvisningar baseras på befolkningsstorlek, förutsättning till arbete, hur många nyanlända och ensamkommande barn kommunen tagit emot totalt och omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Totalt är det 2700 nyanlända som kan komma att stå utan bostad när kontrakten börjar löpa ut från och med maj nästa år. 850 av dem är barn.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Väst 19-09-19: MP och KD inte överens i hur man ska lösa boendesituationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-09-27:

Uppsalapolitiker i protest mot staten till sidans topp

Uppsalas politiker protesterar mot statens ersättningar för flyktingar. I en skrivelse till regeringen kräver de att staten tar större ekonomiskt ansvar.

Kommunerna får ta en alltför stor kostnad för nyanlända. Det menar politikerna i arbetsmarknadsnämnden i Uppsala, som nu ska skicka en skrivelse till arbetsdepartementet, socialdepartementet, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting.

- Vi pekar ut områden där det behövs förändringar, säger Mohamad Hassan (L), ordförande i nämnden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 19-09-16:

Mustafas kunskaper räddar sekelskiftesrenovering i Skara till sidans topp

Mustafa Aldabbas flyr från Syrien och hamnar i Skaraborg. I Skara söker ett fastighetsbolag yrkesskickliga som kan laga stuckaturer och annat i gamla tingshuset som renoveras. Av en slump hittar de varann och efter en kort tid är nu tre flyktingar på väg in i fasta jobb.

- Det var ju verkligen en lyckoträff, säger Cecilia Meijer på fastighetsbolaget Emprender.

I det gamla tingshuset i Skara från 1905 har Skara skolscen huserat i över 50 år. Men nu ska den gamla tingssalen och andra rum återskapas till originalskick när huset blir lägenheter. Här fick bland andra Mustafa Aldabbas jobb.

- Jag tittade på originalstuckaturen och gjorde en egen form för avgjutningar. Sedan har jag nytillverkat den stuckatur som var borta här i tingssalen, berättar Mustafa Aldabbas stolt för SVT Nyheter Väst.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Väst 19-09-16: Jobbet i Skara revolutionerade deras liv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 19-09-17:

Riskerar utvisning efter att ha nekats gymnasieplats till sidans topp

Flera ensamkommande unga i Karlstad, som tidigare fått tillfälligt uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen, riskerar nu utvisning. Anledningen är att de inte får gymnasieplats, för att de har fyllt 20 år.

Nätverket Världen i Värmland känner till ett 20-tal personer i Karlstad, som har tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen men som riskerar att inte få det förlängt eftersom de nekas plats på gymnasieskolans språkintroduktion.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KomHIT Flykting 19-09-19:

Nya verktyg på 12 språk om rätt till vård och att hitta rätt i vården till sidans topp

Nu finns två nya informationsmaterial på 12 olika språk om var man ska söka vård samt om rättigheter till vård för asylsökande och personer utan nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige.

Att navigera i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och att känna till sina rättigheter är inte så lätt för personer som nyligen migrerat till Sverige. Detta utgör ett hinder för patienter att få den vård de har rätt till. En annan konsekvens är att det leder till oplanerade besök på vårdmottagningar.

Nu finns två nya bildstöd som kan underlätta i kommunikationen för personer som inte kan svenska. Bildstöden, som är fria att använda, innehåller bilder med enkel text och finns på 12 olika språk. De har tagits fram av projektet KomHIT Flykting vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med Lärandecentrum för migration och hälsa i Västra Götalandsregionen. Materialet kan med fördel användas i såväl reception hos vårdgivare som i samband med samhällsinformation.

Var ska jag söka vård? Information om vart man ska vända sig för att söka vård med förklaring om de olika vårdinstanserna - 1177 Vårdguiden, vårdcentral, akut vård och tandvård.

Rätt till vård Information om rättigheter till hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som är i Sverige utan tillstånd.

Bildstöden är fria att ladda ner och skrivas ut som häften i A5-format från KomHIT Flyktings webbsida. Verksamheter inom Västra Götalandsregionen kan även beställa bildstöden från Marknadsplatsen.

Se materialet på webbsidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholms Stadsmission oktober 2019:

Maria och Lotten hyr ut boende till Zabih till sidans topp

Zabih är en av de gymnasiestuderande som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Efter många år utan hem fick han flytta in hos Maria och Lotten i ett av deras rum.

- För oss har det gått jättebra att ha en inneboende. Zabih smälter in väldigt bra och vi lär känna honom med och mer för varje dag som går, säger Maria.

Marias kompis Karin jobbar med nyanlända och Maria hade sett hur hon via facebook efterlyste boende åt ensamkommande nyanlända.

-- Jag såg det igen och började fundera på om vi kunde hjälpa till, säger Maria.

Stadsmissionen hade en informationsträff som de gick till. Både Maria och Lotten tyckte de fick bra information om vad det innebar att låta någon bo hos dem. Efter mötet pratade de med barnen som hade många synpunkter och tankar. Tillsammans bestämde de att ta emot en inneboende.

Bra stöd och information från Stadsmissionen

Men innan inflytten hade Maria och Lotten en del frågor till Stadsmissionen.

-- Både vår kompis Karin och Stadsmissionen har varit väldigt tålmodiga och kunniga och svarat på alla våra frågor. Stadsmissionen har varit otroligt bra på att stötta och det har känts jättetryggt att ha dem att vända sig till om vi hade behövt det, säger Lotten.

-- Ja de har verkligen funnits där. Jag känner att vi kan lita på att de stödjer oss helt om det skulle hända något, säger Maria.

Viktigt att göra något bra

För Maria och Lotten har inte den ekonomiska biten varit den drivande när de bestämde sig för att ha en inneboende. Men de förstår att det kan vara en vägande orsak till varför andra hyr ut ett rum eller sitt attefallshus.

-- Om någon frågar mig om 20 år "Vad gjorde du?" vill jag inte säga att vi inte gjorde något. Att vi bara tittade på. För mig är det jätteviktigt att försöka vara med och göra något bra i det här, säger Maria.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om Stadsmissionens hyresförmedling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New York Times 19-09-19:

Tyskland/ Syrian children saved a German village. And a village saved itself. till sidans topp

Four years after Germany took in over one million migrants, integration is quietly working, one village at a time.

The invitation was risky, and Mayor Frank Schütz knew it.

Bringing Syrian immigrants to his remote German village, where the anti-immigrant far right is popular and many locals already feel like second-class citizens?

"Madness," the hairdresser opined.

"Impossible," a farmer concluded.

But it was the only way to save the village school - the soul and center of Golzow, which like many rural areas of the former communist East Germany lost a third of its population in the disruptive years after the Berlin Wall fell.

In the summer of 2015, as hundreds of thousands of migrants made their way to Germany, the number of school-age children in Golzow had fallen to a new low. There was not going to be a first grade. It was the beginning of the end for a school that was once the backdrop for "The Children of Golzow," an epic Communist-era documentary that followed a cohort of first graders through decades of life behind the Iron Curtain.

But then Kamala, Bourhan, Hamza, Nour, Tasnim, Ritaj, Rafeef, Roaa, big Mohammad and little Mohammad arrived with their parents. The new children of Golzow, the mayor called them.

"The Syrians saved our school," Mr. Schütz said in a recent interview.

And Golzow, in a way, saved itself.

When it comes to welcoming migrants, Golzow is a microcosm of Germany, at least arithmetically. The 16 Syrians that settled in this village of 820 inhabitants represent the same share of the population as the roughly 1.5 million who arrived nationwide after 2015.

Their story is a tale about befriending the other even as one in four people in the town voted for the far-right Alternative for Germany in recent elections.

(...)

Hela artikeln - fotoreportage (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Sveriges Kristna Råd 19-09-17:

Kyrkoledare i öppet brev till landets partiledare "Värna människovärdet" till sidans topp

Presidiet för Sveriges kristna råd skriver idag ett öppet brev till landets partiledare. Kyrkoledarna skriver om människors rätt att fly från krig och förtryck. Det öppna brevet är undertecknat av Daniel Alm, Antje Jackelén, Anders Arborelius, Karin Wiborn och Benjamin Dioscoros Atas.

Öppet brev till landets partiledare:

Värna människovärdet

Riksmötet har öppnats och ett nytt riksdagsår har börjat. Vi som ledare för kyrkorna i Sverige, tillsammans med medlemmar i våra lokala församlingar, ber för er i era ansvarsfulla uppdrag. Det är svårt att mitt uppe i ett historiskt skede avgöra hur viktigt detta skede är i förhållande till tider som gått. Varje riksdagsår har sina problem att söka lösningar på, sina nationella och internationella utmaningar att möta med god, välavvägd och human politik. För oss är det viktigt att människors värde och värdighet är i fokus.

Under riksdagsåret som ligger framför finns ett stort antal mycket viktiga områden och frågor som behöver bearbetas, respektive besvaras. Ni känner dessa områden och frågor väl: klimatkrisen, sjukvård, skola, trygghetsfrågor, de ökande ekonomiska och sociala klyftorna mellan människor, brott och straff och arbetslöshet för att nämna några. Vi som kyrkor och samfund vill stötta och bidra till ett gott samhälle.

Vi förstår att det finns en fara för att med allt detta för ögonen förlora blicken för världen utanför vårt land. En av era företrädare, Alf Svensson, varnade nyligen i en krönika i tidningen Dagen för risken att hamna i "något slags nationalistisk slummer"? Kyrkofadern Augustinus beskrev vid skiftet 300- och 400-talet människans problem som att hon är eller riskerar att bli "incurvatus in se" - "inkrökt i sig själv". Kan samma öde drabba ett helt land och människorna där? Vi ser och hör oroväckande inslag i samhällsdebatten. Röster höjs för att vårt lands gräns ska stängas till allt mer, och att gränsen för så få människor som möjligt ska få bli en port till frihet och trygghet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Jimmie Åkesson och Aron Emilsson (SD) i Aftonbladet 19-09-27: Kyrkan ska inte lägga sig i flyktingpolitiken (Extern länk)

Ärkebiskopen i Aftonbladet 19-09-30: Vi låter oss inte inordnas i ert svensk-nationalistiska projekt (Extern länk)

Replik från SKR i Aftonbladet 19-10-02: När människovärdet hotas reagerar vi, SD (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 19-09-22:

Vittnesmål från civilsamhället till sidans topp

Idag skickas den sista uppehållstillståndsansökan in för F. Vilken resa detta är. I 5 år har jag nu fajtats med näbbar och klor för ensamkommande, hela familjen har involverat sig och vi har levt i ett undantagstillstånd. Vår tilltro till svensk myndighetsutövning har urholkats. Vår tro på vårat parti sedan urtiden har helt krashat. Vi är partilösa, varje val en plåga, strategiskt lagda röster utan övertygelse.

Varför gör vi då detta? Varför har vi inte bara satsat på oss själva?

Det är inte för att dessa ungdomar är smartare än andra ungdomar, det är inte för att de är bättre än andra ungdomar. De är precis som alla ungdomar, de gör bort sig, de vet bäst själv, en del är rent otrevliga ibland, de tror att de är centrum av universum, ibland helt hopplösa. Men de är unga människor på tillväxt. Vad de går igenom kommer prägla resten av deras liv. Att vända ryggen mot en ung människa kan skapa ett krig längre fram alldeles oavsett omfattning. Vi vuxna har ett ansvar att se till att unga människor behåller hoppet, att de känner att de har ett värde, oavsett ursprung.

Vi gör detta lika mycket för vår egen skull eftersom ett Sverige med växande skuggsamhälle inte är ett land som vi vill att våra barn skall behöva axla ansvaret för. Det räcker gott och väl att de måste ta över våran trashade miljö. #vistårinteut men #vistårkvar

#viberättar

****

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 19-09-12:

Vem dödade Mahdi? till sidans topp

Antalet självmord bland ensamkommande var under 2017 nio gånger högre än bland andra jämnåriga i Sverige. Mahdi var en av dem. Jag anklagar Stefan Löfven, Morgan Johansson och Anders Ygeman för hans död, skriver Sten Wiktorsson.

Mahdi kom som ensamkommande barn till Sverige hösten 2015. Han sökte uppehållstillstånd och fick avslag, överklagade och fick avslag igen. Det tog sammanlagt tre år. Då tog han sitt liv, hängde sig för att slippa utvisas till Afghanistan. Enligt en forskningsrapport från KI var antalet självmord bland ensamkommande under 2017 nio gånger högre än bland jämnåriga i landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-09-23:

Apatiska barn berättar i Filter: Tvingades spela sjuka till sidans topp

Flyktingbarnens funktion var att se till att deras familjer fick uppehållstillstånd i Sverige.

Nu berättar barnen själva om hur de spelade apatiska under asylprocessen.

- Jag bad till Gud varje gång att någon skulle säga till min pappa: "Vad håller ni på med, din unge är ju frisk?" De var ju utbildade läkare, de måste ha fattat. Men ingen sa något, säger ett av barnen till Filter.

Det är magasinet Filter som har pratat med personer som uppger sig ha spelat sjuka, för att på så sätt få asyl, som barn.

Det första fallet i Sverige är från 1998. En 15-årig pojke från Tjetjenien vägrade gå, äta och prata. Pojken var helt apatisk och BUP-mottagningen i Boden/Luleå hade aldrig sett något liknande. Efter nio månader fick pojkens familj uppehållstillstånd och han blev utskriven, skriver magasinet Filter i sin granskning "Ohörda rop".

2005 släpptes den första av totalt tre statliga utredningar om apatiska flyktingbarn. Utredarna konstaterade att 400 barn med någon grad av uppgivenhetssyndrom hade registrerats de två senaste åren. Det som stack ut var att drygt 80 procent av familjerna kom från forna Sovjetstater eller länder på Balkan.

En annan sak som stack ut var att problematiken med apatiska flyktingbarn i stort sett bara fanns i Sverige. I andra länder förekom inte fenomenet, inte ens i stora flyktingläger i Mellanöstern med tiotusentals barn. Reportrar från The New Yorker, BBC och Al Jazeera har kommit till Sverige för att rapportera om "The Swedish mystery illness", skriver Filter.

Enligt utredningarna fanns det ingen diagnos eller beprövad behandling som fungerade. Det enda som verkade hjälpa var ett permanent uppehållstillstånd. När familjen fick klartecken att stanna i Sverige tillfrisknade i stort sett alla barn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 19-09-24: Per Brolin, svenska barnläkarföreningen, Ola Sandstig, artikelförfattare, och Gellert Tamas, journalist och författare (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 19-09-25: Intervju med en av dem som berättat i Filter, samt samtal med barn- och ungdomspsykiater Sven Roman (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 19-09-26:

Granskning lyfter ny debatt om apatiska flyktingbarn till sidans topp

För drygt 15 år sedan debatterades frågan om så kallade apatiska asylsökande barn flitigt i Sverige. Nu lyfts frågan återigen bland forskare och vårdpersonal efter att tidskriften Filter publicerat ett reportage i ämnet. Två personer, som i dag är vuxna, vittnar i den om hur de tvingades spela apatiska som barn. Syftet ska ha varit att öka familjens chanser att få uppehållstillstånd.

1998 dokumenterades det första fallet av ett flyktingbarn som slutade äta, gå och prata. Det skriver tidskriften Filter, som publicerat granskningen "Ohörda rop". De har tittat närmare på fenomenet apatiska flyktingbarn, en fråga som blossade upp i mitten av 00-talet och delade debattörer i två läger. På ena sidan fanns de som trodde att föräldrar vanvårdat sina barn för att familjen lättare skulle få uppehållstillstånd i Sverige. På den andra sidan menade man att barnen var sjuka på riktigt, till följd av en traumatisk livssituation.

Forskaren: En komplex fråga

Frågan om de bakomliggande orsakerna är komplexa menar Karl Sallin, barnläkare och forskare vid Karolinska institutet, som gjort studier om just uppgivenhetssyndrom hos asylsökande.

- Jag tror inte att någon av förklaringsmodellerna ensamma kan förklara hela den stora mängden av barn med uppgivenhetssyndrom som vi har sett i Sverige, säger Karl Sallin till SVT Nyheter.

Svenska barnläkarföreningen är inne på samma spår.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 19-10-03: Debatten om apatiska barn: Henry Ascher svarar på kritiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-09-27:

Gellert Tamas kritisk mot artikeln om apatiska barn till sidans topp

Nu väcks kritik mot tidningen Filters "Ohörda rop". Bland annat för att reportaget - utifrån endast två enskilda fall - driver en tes om att apatiska barn som spelar sjuka är ett utbrett fenomen.

Detta gör diskussionen snedvriden och felaktig, anser Gellert Tamas, författare till boken "De apatiska".

- De här fallen utgör bara två promille av alla apatiska barn i Sverige, säger han.

Tidningen Filter publicerade tidigare i veckan sin granskning "Ohörda rop" där de gräver djupare i debatten om de apatiska flyktingbarnen. Något som var en infekterad fråga i Sverige för drygt tio år sedan.

I granskningen söker reportern Ola Sanstig upp två personer som berättar om hur de som barn tvingades spela sjuka och apatiska för att deras familjer skulle få uppehållstillstånd. Bland annat berättar Nermin om hur han som barn tvingades spela avsvimmad i en liggstol på sjukhuset.

- Jag fick inte öppna ögonen. Men jag kunde inte alltid hålla mig, och då fick jag en hård jävla smäll i nacken, säger Nermin till Filter.

Gellert Tamas skrev 2009 boken "De apatiska", efter att i flera år granskat barn med uppgivenhetssyndrom. Han tycker det finns flera problem med Filters reportage. Viktiga pusselbitar saknas, bland annat vilka diagnoser Nermin och de andra barnen som spelade sjuka fick, röster från läkare och vårdpersonal som behandlade barnen samt varför de här fallen inte har anmälts till socialtjänsten.

- Det är synd, man får bara fragment och berättelsen blir ofullständig. Jag vill vara tydlig med att jag verkligen inte vill förringa det här. Varje övergrepp på barn är ett övergrepp för mycket. Det är två väldigt starka fall och det är svårt att inte bli berörd. Men det är viktigt att sätta det här i ett perspektiv, säger Gellert Tamas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Läkaresällskapet 19-09-26:

Rättsmedicinalverket om differentierad felmarginal vid medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Svenska Läkaresällskapet är engagerad i frågan om medicinska åldersbedömningar och har bland annat ifrågasatt om de tillämpade metoderna (MR-knä samt tandröntgen) är vetenskapligt sunda samt om de medger tillräcklig precision. Till synes verkar Rättsmedicinalverket nu acceptera en differentierad felmarginal, och förhoppningsvis förändrar och förtydligar de sitt skrivsätt i utlåtandena.

Rättsmedicinalverket har regeringens uppdrag att utföra medicinska åldersbedömningar som en del i Migrationsverkets utredning om ålder. Det gäller asylsökande som enligt Migrationsverket inte lyckats göra det troligt att de är under 18 år.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har under flera år engagerat sig i frågan och ifrågasatt om de tillämpade metoderna för åldersbedömningar (MR-knä samt tandröntgen) är vetenskapligt sunda, om de medger tillräcklig precision samt det sätt som RMV i sina utlåtanden hanterar osäkerheten runt bedömningarna. Under 2018 uppvaktade SLS generaldirektören för RMV och erbjöd oberoende experthjälp, som RMV senare tackade nej till med hänvisning till att Justitiedepartementet skulle tillsätta en utredning. En utredning som såvitt känt ännu inte är tillsatt.

I juni 2019 läggs en skrivelse ut på RMV:s hemsida med titeln "Sammanställning av det vetenskapliga underlaget om medicinsk åldersbedömning av personer med manligt kön baserat på magnetkameraundersökning av knä- och tandröntgen".

Av denna skrivelse framgår att 19.7% av undersökta pojkar/män i åldern 17-18 år kan förväntas ha slutna tillväxtzoner i antingen tand eller knä, och därmed riskerar att bli felaktigt bedömda som att undersökningen "talar för" att vederbörande är över 18 år.

Tidigare har RMV angett en generell felmarginal på ca 10 % utan att tydliggöra hur man beräknat denna siffra. Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik kommenterar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Karlstads-Tidningen ledare 19-09-18:

Om värdet av att göra tvärtom till sidans topp

Utvisningarna av unga afghaner har kommit i gång på allvar nu. För ett par veckor sedan deporterades femtio stycken med ett och samma flyg till Kabul och det talades då om rekord.

Och kanske är det något att glädjas över? Att lagvunna utvisningsbeslut faktiskt verkställs. Ändå är det med en känsla av olust som man läser om rekordutvisningen. Det gäller inte minst när man råkar ta del av rasistpöbelns skadeglädje på olika nätforum. Den står i skarp kontrast till klasskamraters och värdfamiljers sorg och förtvivlan över att en vän förts bort. Båda sidor är förstås lika övertygade om vad som är rätt och fel.

Men tänk om man skulle göra precis tvärtom? Istället för att deportera svensktalande, relativt driftiga ungdomar till ett av världens mest våldsammaste länder skulle man ju kunna behålla dem här? Stora resurser har ju redan lagts på varje ungdom i form av utbildning och integration och den resan skulle man ju kunna fortsätta så att de får fotfäste på arbetsmarknaden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

eFolket ledare 19-09-19:

eFOLKET kräver: Stoppa deportationerna till Afghanistan omedelbart! till sidans topp

Brittiska BBC har genomfört en kartläggning av våldet i Afghanistan. Man fann att under Augusti månad dödades i snitt 74 människor varje dag. Det är mer än i Syrien och Jemen.

Till detta Afghanistan deporterar Sverige i dag ungdomar. Bara för några dagar sedan sattes 50 ungdomar på ett plan och skickades till Kabul. Det är i Kabul som de senaste massakrerna med bombattentat ägt rum. Vi talar om ungdomar som i många fall har mycket liten relation till Afghanistan. Många är uppväxta i Iran och andra länder Många har inga släktingar eller kontakter i Afghanistan. Andra har flytt Afghanistan för att de levt under hot. I egenskap av att vara Shiamuslimer eller tillhöra någon etnisk utsatt grupp, motsatt sej talibanerna eller andra orsaker.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 19-09-12:

Att invandring kostar Sverige är fel till sidans topp

Enligt riksdagsmajoriteten har flyktingarna varit en dyr affär för Sverige och därför måste "volymerna" ner.

Med hjälp av en europeisk utblick förklarar Peo Hansen varför detta är ett grovt felslut.

Den 4 juli rapporterade Financial Times att EU-kommissionen beslutat att inte försöka bötfälla Italien för dess brott mot EU:s budgetregler. I gengäld hade Rom lovat att skära i utgifterna för att, som det hette, krympa underskottet till 2,04 procent under innevarande år. Detta är naturligtvis nonsens. Ingen prognosmakare kan i förväg veta var budgetsaldot ska hamna; det vet man först året därpå. Varför? Jo, bland annat för att ingen på förhand kan veta hur hushållen och företagen kommer att konsumera, investera och spara. Därmed kan ingen heller säga något exakt om hur mycket skatt som kommer att betalas in.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-09-12:

Interpellationsdebatt: Sveriges utvisningspolitik till sidans topp

Interpellation 2018/19:234 av Louise Meijer (M)

Nyligen kom det ett nytt prejudikat från Högsta domstolen angående förutsättningarna för utvisning på grund av brott när den tilltalade har vistats länge i Sverige. En man dömdes för våldtäkt men undgick utvisning på grund av att hans anknytning till Sverige inte ansågs vara särskilt svag och att det vid en helhetsbedömning inte fanns synnerliga skäl för utvisning.

Mannen hade bott i Sverige i åtta och ett halvt år men hade ingen egen familj här. Han hade under större delen av sin vistelse här haft sysselsättning i form av studier, praktik eller anställning. Vid tiden för gripandet var han dock både arbetslös och bostadslös.

Denne man får stanna i Sverige. Samtidigt utvisas familjer som bott här längre tid än så, för så små saker som felaktig semesterlön, att personen i fråga inte tagit ut semesterdagar eller arbetsgivarens försäkringsmissar. Trots Migrationsöverdomstolens domar från år 2017, som innebar en mer generös tolkning av reglerna i förhållande till den sökande, kvarstår problemen med arbetskraftsutvisningar.

Detta är en orättvis utvisningspolitik och urholkar förtroendet för politikens förmåga att skilja mellan rätt och fel.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

Vilka initiativ är ministern beredd att ta med anledning av det som framförts?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 19-10-09: Svar på skriftlig fråga av Ellen Juntti (M): Utvisning av våldtäktsmän (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-09-17:

De som är här illegalt ska lämna vårt land till sidans topp

SD: Gör det kriminellt att gömma dem som saknar rätt att vistas här

Fler än 11 000 personer som fått ett utvisningsbeslut från Migrationsverket gömmer sig i Sverige, enligt Sveriges Radio P4. Det är minst sagt en sanning med modifikation.

Sanningen är att ingen vet hur många människor som befinner sig illegalt i vårt land. Sedan 2012 har Polisen tagit emot exakt 86 000 avvisningsärenden från Migrationsverket och domstolarna, av dessa har 37 683 verkställts.

Hur många av de 48 317 som inte utvisats och som valt att leva illegalt i Sverige vet ingen. Även om vissa rest vidare och sökt lyckan i andra länder är det inte orimligt att anta att många - kanske rentav merparten - fortfarande finns inom landets gränser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 19-09-25:

Macron skärper tonen i migrationspolitiken till sidans topp

Frankrike kan bli nästa EU-land som skärper migrationspolitiken.

I en intervju med radiokanalen Europe 1 säger president Emmanuel Macron att landet inte kan "ta emot alla".

Presidenten understryker att Frankrike alltid har varit ett invandrarland och att fenomenet knappast är nytt, men konstaterar samtidigt att invandringen har ökat på senare år, framför allt i samband med flyktingkrisen 2015, och att Frankrike har tagit emot allt fler afrikanska migranter.

Frankrike kan inte ta emot alla om vi vill ha ett bra mottagande. För mig är det den utmaning som vi måste fokusera på, säger Macron.

Han beskriver invandringen av personer som söker sig till Frankrike av vårdrelaterade skäl som "explosionsartad".

För att kunna ha ett värdigt mottagande kan vi inte vara ett alltför attraktivt land, det vill jag säga helt frankt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet paragraf krönika 19-09-14:

Svenskarna som har det värre än de som har det värst till sidans topp

Andreas Magnusson

Under torsdagskvällen publicerade Expressen en artikel om femtio personer som utvisats till Afghanistan och Facebooksidan kokade över. Inte i första hand med bestörtning över att vi utvisar människor till det land som just nu klassas som världens farligaste. Nej, det var framförallt klang och jubelfest kombinerat med djup besvikelse över att "bara" femtio hade kastats ut.

"Bra att det kommit igång" skriver Thomas som brukar kommentera på Paragrafs sida också. Hans profilbild föreställer en sjö.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-09-15:

Sätt ett tak för invandringen - krav från socialdemokratiskt kommunalråd till sidans topp

Sätt ett tak för för invandringen och begränsa asylrätten. Det vill nu flera socialdemokrater och förslagen har gett upphov till en intensiv debatt inom regeringspartiet.

- Vi har en åsiktsklyfta i partiet, säger riksdagsledamot Elin Lundgren.

Det pågår en intensiv debatt inom socialdemokratin som handlar om vilken invandringspolitik partiet ska ha. Ledningen vill inte ha tillbaka den generösa flyktingpolitiken och på många håll förs det fram krav på en betydligt stramare flyktingpolitik.

En av de som vill ha en stramare politik är Jimmy Jansson, socialdemokratiskt kommunalråd i Eskilstuna. Han vill ha ett tak för flyktinginvandringen och att taket ska sättas med hänsyn till hur länge utrikesfödda är arbetslösa och hur mycket pengar som betalas ut i bidrag.

- Sverige behöver ta fram nyckeltal: Hur ser det ut med trångboddheten, hur lång tid tar det att komma in i det svenska samhället och hur ser det ut med kommunernas resurser? Och allt det här ska vara grunder för hur stort vårt mottagande ska vara, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Kalle Sundin, Katalys i Svenska Dagbladet: "Färre flyktingar räcker inte som ny S-politik" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 19-09-30:

Löfven vill inte ha asyltak till sidans topp

Inom Socialdemokraterna pågår en debatt om asylinvandringen och segregationen i Sverige.

- Jag välkomnar debatten, säger Löfven.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) kallade nyligen i ett långt Facebookinlägg den "stora" segregationen för ett "allvarligt hot mot sammanhållningen, jämlikheten och tilliten i vårt land". En av hans slutsatser var att Sverige behöver hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer.

Jimmy Jansson, socialdemokratiskt kommunalråd i Eskilstuna, har efterlyst en diskussion i partiet om hur många nyanlända Sverige kan ta emot. Han har i intervjuer talat om ett slags tak, eller nyckeltal, för asylmottagningen.

Löfven upplever dock inte en stor press inom partiet för en stramare politik än den som gäller i dag. Han hänvisar också till att en parlamentarisk utredning tillsatts som ska ta fram en hållbar migrationspolitik.

- Vi måste hålla den på en låg nivå, för något annat är inte hållbart, säger Löfven.

Han vill dock inte ha ett tak för asylmottagningen. Han pekar på att den internationella asylrätten i grund och botten kom till efter att judar på flykt från nazisternas förföljelser inte fick tillträde till andra länder.

- Du måste ha rätt att söka asyl om ditt liv är hotat och du är förföljd, säger Löfven.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

UNHCR September 2019:

Guidance on responding to irregular onward movement till sidans topp

Guidance on responding to irregular onward movement of refugees and asylum-seekers

/Utdrag:/

This guidance aims to assist States in responding to the significant challenges posed by onward movement of refugees and asylum-seekers, in a manner consistent with international law and good practice. It describes international legal provisions and guiding principles relevant to onward movement. Building on existing guidance from international instruments, conclusions of the Executive Committee of the High Commissioner's Programme (ExCom) and from UNHCR, as well as State practice and leading jurisprudence, it provides recommendations around approaches to determining which State shall take responsibility for considering a claim and providing international protection to individual refugees, and the applicable standards to be met. It highlights the importance of addressing the causes of onward movement, including through enhanced cooperation and responsibility-sharing among States to ensure access to international protection. It proposes arrangements between States, strategies and processing options which aim to help authorities ensure that national asylum or refugee status determination systems are better equipped to manage claims from refugees and asylum-seekers who move onward after claiming asylum or receiving international protection, or refraining from seeking such protection in a Statewhere they had a reasonable opportunity to do so.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 19-09-16;

Ny modell för beräkning av biståndskostnader för asylsökande och skyddsbehövande till sidans topp

För att säkerställa transparens och bättre planeringsförutsättningar för biståndet har regeringen nu tagit fram en ny modell för beräkning av kostnader för mottagandet av asylsökande och skyddsbehövande inom biståndsramen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna.

I enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer ingår kostnader för mottagande av asylsökande och skyddsbehövande från låg- och medelinkomstländer under deras första år i Sverige i biståndsramen. Kostnaderna räknas som bistånd på humanitära grunder och för att spegla ett gemensamt ansvarstagande med låg- och medelinkomstländer, vilka är värdar för de flesta av världens flyktingar.

Modellen som regeringen nu föreslår utgår från andelen personer från låg- och medelinkomstländer som befunnit sig mindre än 12 månader i Migrationsverkets mottagandesystem. Den baseras på OECD/DAC:s förtydligade direktiv, som beslutades vid DAC:s högnivåmöte i oktober 2017. Modellen kommer att tillämpas fullt ut från och med 2020 och ska verifieras av OECD/DAC i juni 2020.

Kostnader för asylsökande- och skyddsbehövande inom biståndsramen blir ca 370 miljoner kronor lägre 2020 jämfört med om den tidigare modellen hade fortsatt att användas.

Budgeten för år 2020 läggs fram i ett samarbete mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fakta om modellen

- Modellen avser anslag inom utgiftsområde 8 Migration och utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / NSD 19-09-29:

Flyktingar från Kina förföljs i Sverige till sidans topp

Rädsla för spioneri, hot mot familjen och en ständig osäkerhet om vad som hänt släktingar.

Flera uiguriska flyktingar i Sverige vittnar för TT om att det gått år utan de kunnat kontakta sina släktingar i Kina.

Varje dag när jag vaknar tänker jag att jag kanske kommer att kunna prata med min familj igen.

En stor blå flagga med en vit måne och stjärna sitter uppsatt på en vägg i en tom lokal i en förort till Stockholm. Flaggan tillhör staten Östturkestan som har existerat två gånger - under 30 och 40-talet.

Området utgör i dag den kinesiska delrepubliken Xinjiang, där uppskattningsvis en miljon människor från främst den muslimska folkgruppen uigurer har fängslats i det regeringen kallar utbildningscenter och människorättsorganisationer benämner omskolningsläger.

Folkgruppen är massivt övervakad i regionen, både fysiskt och digitalt. Människor fängslas utan rättegångar för att ha haft kontakt med "fel" personer eller för att de inte ansetts lojala med Kina och Kommunistpartiet. I omskolningslägren utsätts de för tortyrliknande metoder, enligt människorättsorganisationer.

De hot och förföljelser som folkgruppen utsätts för i Kina följer i många fall med de uigurer som lyckas lämna landet.

Våra landsmän får ständigt hot och varningar om att deras släktingar kommer att råka illa ut om de inte samarbetar med kinesiska myndigheter. De har sagt åt dem att inte vara med i politiska aktiviteter, tala med medier eller berätta om vad som pågår eller vad som hänt våra släktingar i Kina, säger Nijat Turghun, ordförande i den uiguriska utbildningsföreningen i Sverige.

Fängslad i Xinjiang

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / SvD 19-09-29: Säpo: Kinas spionage mot Sverige ökar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 19-09-24:

VR-besök i flyktinglägers vardag till sidans topp

"Shelter - virtuell flykt till verkligheten" på Tom Tits Experiment i Södertälje visar vardagslivet i flyktingläger med hjälp av Virtual Reality.

- Man ska känna hur det är, inte när det är katastrof utan när första hjälpen har hänt och det har lugnat ner sig lite och man kommer in i en vardagslunk ändå och någon form av normalitet infinner sig, säger utställningens producent Jonas Kellagher.

Genom VR-glasögonen bjuds jag in till verklighetens vardag i tre flyktingläger. Till matlagning under bar himmel i Lombok, i jordbävningshärjade Indonesien. Till barberaren som har dörren öppen mot gatan där det kör bilar och cyklar, i Za'atari-lägret i Jordanien. Till en skola i Bidibidi-lägret i Uganda, där barnen skriker i kapp när läraren ställler en fråga.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 19-09-26:

Midnight Traveler: a powerful refugee documentary filmed on a phone till sidans topp

A humanising and deeply moving portrait of a migrant family traveling from Afghanistan is brought to the screen in an unusual, and striking, manner

In 2015, Hassan Fazili, an Afghan film-maker, and his family - his wife and fellow film-maker Fatima Hussaini and their young daughters, Nargis and Zahra - were running out of time. They had fled Afghanistan for Tajikistan 14 months earlier after the Taliban targeted their Kabul arts cafe, and soon Tajikistan would send them back. As their choices narrowed, the Fazilis consulted with Emelie Mahdavian, a California-based documentarian they met in Tajikistan, on the possibility of documenting their journey with the only equipment available: their mobile phones.

Four years later, what began as a few cellphone videos has emerged as Midnight Traveler, a feature-length documentary on one family's still unfinished journey to safety and stability. The plight of Europe's largest refugee crisis since the second world war - a million refugees in 2015 alone - is well documented and gutting, on film and in print. Countless headlines on the risks of travel to Europe - downed boats, the photo of Alan Kurdi, a two-year-old who drowned, on the beach in Greece - serve as shorthand for an experience many understand in broad strokes, in unspecific sympathy for someone else's unfathomable pain and stress.

Midnight Traveler is, intentionally, not one of those stories. The movie, shot entirely by Hassan and his family on three Samsung phones, is less a migration story than the story of a family's formative years; their liminal status as refugees without a home country is relegated from headline to the background. "There's already so much information out there in the press that's journalistic and valid; documentary films made by outsiders who are trying to document what's happening," Mahdavian told the Guardian. "What this film can offer is that other side of the story."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Youtube 19-09-15: Midnight Traveler - Official Trailer - Oscilloscope Laboratories HD (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena kultur 19-09-29:

Inifrån flyktingkrisen till sidans topp

Thord Erikssons nya bok Dom som stod kvar tacklar flyktingkrisen på ett nytt sätt. "Vi kommer att se tillbaka med stolthet över de människor som engagerade sig och med kritisk blick på politiken", säger han.

Tidigt 2017 blev Thord Eriksson engagerad i flyktingfrågan. Nu är har aktuell med boken Dom som stod kvar. Han skildrar vägen från Stefan Löfvens "Europa som inte bygger murar" till riksdagspartierna som nästan tävlar om vem som kan ha mest strikt migrationspolitik, genom de ensamkommande, och framför allt de svenskar som ställt upp för dem.

Tidigare har han skrivit boken Folk dör här, som behandlar missförhållanden i den svenska äldreomsorgen. Den gemensamma nämnaren för hans böcker är att de grundar sig i en personlig upplevelse.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 19-10-23: Bokrecension: En förtvivlad berättelse om människorna vi inte längre bryr oss om (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.