fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 17 maj 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 19-05-09:

Fortsatt gränskontroll vid inre gräns till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat att återinföra gränskontroll vid inre gräns i sex månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

- Säkerhetspolisen bedömer att den nuvarande hotbilden ligger kvar på en förhöjd nivå och därför beslutar regeringen om att återinföra gränskontrollen i ytterligare sex månader. Sverige är ett av en handfull länder som har inre gränskontroller med anledning av bristande gränskontroller vid Schengens yttre gränser, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen har beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i sex månader. Kontrollerna kommer att fortgå till den 11 november 2019. Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning och baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Säkerhetspolisen bedömer också att terrorhotnivån är fortsatt förhöjd. Det finns fortfarande brister i kontrollen av de yttre gränserna runt om i Schengen, vilket gör att Sverige måste ha kvar de inre gränskontrollerna.

Sveriges agerande ligger i linje med andra Schengenmedlemsstater som Tyskland, Österrike, Norge och Danmark. Dessa länder har också tillfälligt återinfört inre gränskontroll och samtliga har meddelat att de i likhet med Sverige avser fatta beslut som gäller i sex månader samt att de tänker fortsätta med kontrollerna så länge som ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten kvarstår.

Polismyndigheten bestämmer var och hur gränskontroll ska genomföras och kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att värna allmän ordning och inre säkerhet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 19-05-06:

Från Azerbajdzjan/ Lifosrapport: Azerbajdzjan - statligt förtryck och repression till sidans topp

/Ur inledningen:/

De senaste åren har antalet asylsökande från Azerbajdzjan ökat. Lifos genomförde under 2018 en behovsanalys där resultatet visade att en stor andel av de asylsökande anförde politiska skäl och där förföljelsen utgick från myndigheterna. Syftet med denna rapport är att tillhandahålla aktuell och relevant information gällande statligt förtryck och repression av oppositionella och regimkritiker i Azerbajdzjan.

Utgångspunkt för rapporten är att, genom att skissa de azerbajdzjanska maktstrukturerna och regimens1 grundläggande funktionssätt, skapa en ram inom vilken den statliga repressionen kan förstås.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-05-06:

Från Irak/ COI note on the situation of Yazidi IDPs in the Kurdistan region of Iraq till sidans topp

In August 2014, the Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS) seized the districts of Sinjar, Tel Afar and the Ninewa Plains, leading to a mass exodus of Yazidis, Christians and other religious communities from these areas. Soon, reports began to surface regarding war crimes and serious human rights violations perpetrated by ISIS and associated armed groups. These included the systematic targeting of members of ethnic and religious minorities. By March 2015, 500,000 Yazidis, predominantly from Sinjar District, had been displaced, with the majority fleeing to the Kurdistan Region of Iraq (KR-I) and particularly Dohuk Governorate.1

Some 3,000 Yazidis, mostly women and children, reportedly continue to be missing after having been abducted by ISIS in 2014.2 Since Kurdish forces retook Sinjar in mid-November 2015, dozens of mass graves containing the remains of Yazidis have been found.3

1) Access to the Kurdistan Region of Iraq (KR-I)

Access to the KR-I via Erbil Airport or internal land borders is generally possible, provided the individual holds valid travel documents. There are no visa requirements for Iraqi nationals to enter the KR-I.

Persons originating from outside the KR-I must approach the local Directorate General of Asayish (Asayish)4 in the neighbourhood in which they seek to reside in order to obtain a residency card. They do not require a sponsor.5

2) Humanitarian / Socio-Economic Situation in the KR-I

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 19-05-03:

Från Libyen/ På flykt från Libyen till sidans topp

I Libyen fortsätter krigsherren Haftar sin offensiv mot huvudstaden Tripoli för att ta över makten från regeringen där som stöds av FN. Landet har sedan många år varit i kaos med strider mellan olika miliser, men de senaste veckorna har kriget intensifierats.

Och mitt i detta finns flera hundratusen migranter.

Italien har bett EU att utveckla en plan om det skulle bli en ny massiv våg av flyktingar över Medelhavet, men har det inte skett.

Däremot har en del migranter lyckats sätta sig i säkerhet i grannlandet Tunisien. Vår migrationskorrespondent Alice Petrén har träffat Caddie från Sierra Leone som berättar om skräcken i Libyen.

Lyssna till inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ritzau / Jyllands-Posten 19-05-03:

Från Syrien/ Syrere har fået nej til forlængelse af opholdstilladelse till sidans topp

Udlændingestyrelsen ændrede i februar vurdering. Nu skal otte sager om syrere prøves ved Flygtningenævnet.

Den 12. og 26. april har Udlændingestyrelsen sagt nej til at forlænge opholdstilladelsen til i alt syv syrere fra Damaskus-området, der har fået midlertidig beskyttelse i Danmark.

Det skriver Information på baggrund af et indlæg fra den danske regering i en sag ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

De syriske flygtninge har i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 fået midlertidig beskyttelse i Danmark.

Men i februar i år meldte Udlændingestyrelsen ud, at situationen flere steder i Syrien ikke længere giver krav på midlertidig beskyttelsesstatus for asylansøgere, hvilket ville få betydning for kommende sager.

Det var første gang siden 2013, at ikke alle steder i Syren gav krav på midlertidig beskyttelsesstatus for asylansøgere.

Vurderingen skete med henvisning til en rapport fra Dansk Flygtningehjælp og Udlændingestyrelsen, der beskriver, at forholdene i netop Damaskus-området er forbedret.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-05-07:

Från Venezuela/ Regional campaign for those fleeing massive human rights violations till sidans topp

WHY ARE PEOPLE LEAVING VENEZUELA?

Venezuela is suffering an unprecedented human rights crisis that is not only affecting millions of people inside the country but which has also forced one in every ten people in Venezuela to leave their homes in the last four years. These millions of people, both inside and outside the country, have suffered and are continuing to suffer human rights violations such as the right to life, health or food, rights which are neither guaranteed nor protected by Nicolás Maduro's government.

Instead of acknowledging and addressing this deep human rights crisis, the authorities are implementing a systematic and widespread policy of repression against those people who are bravely calling for a change in government and for guaranteed access to medicines, water, education, work and other human rights.Moreover, a biased justice system is denying victims the right to truth, justice and reparations, reinforcing the lack of protection of those suffering these violations. Faced with this reality, millions are leaving to seek the protection of other states.

"If you want to find a way forward, you have to leave. Because if you want to die, you stay there," says Khristopher Castillo in Bogotá. Khristopher arrived in Bogotá on 16 March 2018. He is a 33-year-old journalist from Maracaibo, close to the border with Colombia.

He explains that the lack of medicines in Venezuela was one of the reasons that forced him to leave his home and his family behind. He also recalls seeing "whole families eating out of the garbage" for lack of food. During his last two years in Venezuela, Khristopher lost 20 kilos due to limited access to food.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Daily Sabah 19-05-12:

Spanien/ Spain says 52 migrants force entry into its African enclave till sidans topp

Spanish authorities say 52 migrants have climbed a guarded fence to gain entry into Spain's North African enclave of Melilla from Morocco.

An official with the Spanish Interior Ministry in Melilla says four police officers and one migrant sustained light injuries as the group scaled the high fence around dawn Sunday.

The official spoke on condition of anonymity, in line with government rules.

About 100 migrants tried to storm the barbed wire fence at dawn but Spanish and Moroccan security force prevented "around half" from entering Melilla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-05-10:

Malta/ Interception and Return of 170 Refugees to Libya till sidans topp

Last week the Libyan coastguard reportedly intercepted two boats with 170 people fleeing the conflict in Libya. The NGO Mediterranea denounces Maltase authorities for allegedly leading the coastguard to one of the boats and facilitating their return to detention camps in conflict-ridden Libya, where human rights violations continue.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-Reuters / UNT 19-05-11:

Malta/ 85 migranter räddade från sjunkande båt till sidans topp

En grupp med 85 migranter har räddats från en sjunkande träbåt utanför Maltas kust.

De förs i land av den maltesiska patrullbåt som räddade dem, uppger landets militär. De flesta omhändertagna kommer från östra och norra Afrika.

Malta har gått i spetsen för att försöka få EU-länderna att hjälpas åt att ta hand om de migranter som räddas i Medelhavet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Al Jazeera 19-05-13:

Italien/ Mediterranea defiant as Italy impounds refugee rescue ship till sidans topp

Crew of Mare Jonio face criminal investigation for 'promoting illegal immigration' after rescuing 30 refugees at sea.

The Italian rescue ship Mare Jonio was 64km off the Libyan coast on Thursday evening when its crew sighted a raft in distress. The five-metre rubber dinghy was crammed with 30 people, and its engine was broken.

"It was so small that [navy] radar probably could not detect it," said Maso Notarianni, a rescuer on board the Mare Jonio's sister ship, Alex. "The first thing those on board told us was: 'We come from hell'."

The Mare Jonio, operated by the Italian charity Mediterranea, immediately alerted the Italian Maritime Rescue Coordination Centre, but were told to contact the Libyan coastguard instead.

But returning the refugees and migrants "back to a country at war, where human rights are not respected, was simply inconceivable", said Notarianni.

The Mare Jonio headed for Italy, reaching the island of Lampedusa on Friday morning. Among those it rescued were two pregnant women and five children, including a one-year-old infant.

As the ship neared Lampedusa, two Italian maritime police boats came up alongside it. The police jumped onboard, carried out routine inspections and escorted the boat into the island's harbour.

As the refugees and migrants disembarked, Matteo Salvini, Italy's interior minister, tweeted: "This is their last voyage ... Blocked and seized. Bye bye." The ANSA news agency meanwhile said the Mare Jonio's crew was being investigated for "promoting illegal migration".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-05-10:

Medelhavet/ 65 reported drowned after shipwreck off coast of Tunisia till sidans topp

Some 65 people have drowned after their boat sank approximately 45 nautical miles off the coast of Tunisia early this morning, in one of the worst incidents on the Mediterranean in months.

16 people were pulled from the water and have been brought to the coast of Zarzis by the Tunisian Navy. One person has been immediately transferred to hospital for medical treatment, while the others await permission to disembark.

According to the survivors, the group left Zuwara, around 120km west of Tripoli, yesterday evening. Their boat ran in to trouble soon afterwards when encountering strong waves.

"This is a tragic and terrible reminder of the risks still faced by those who attempt to cross the Mediterranean," said Vincent Cochetel, UNHCR Special Envoy for the Mediterranean."

UNHCR staff are ready to assist the survivors with emergency shelter, food and blankets, and to conduct an assessment of their protection needs. UNHCR's partner, Tunisian Red Crescent, is standing-by to provide medical assistance.

This latest incident is the highest loss of life since some 117 died or went missing in mid-January. For some months, UNHCR has been raising the alarm at the lack of search and rescue capacity on the central Mediterranean.

164 people died on the route between Libya and Europe in the first four months of 2019, considerably less than in previous years, however, the journey is becoming increasingly fatal for those who risk it. In the first four months of this year, one person has died on the central Mediterranean for every three that have reached European shores after departing from Libya.

"Across the region, we need to strengthen the capacity of search and rescue operations," said Cochetel. "If we don't act now, we're almost certain to see more tragic events in the coming weeks and months."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-05-10:

Medelhavet/ 70 people died at sea, 100 others sent to death in Libya till sidans topp

At least 70 people have died in the Mediterranean, off the coast of Tunisia today. It is the deadliest incident in the Mediterranean since January. 443 deaths have been recorded in the Mediterranean in 2019, but unfortunately the actual figure is much higher. It should be noted that the proportion of deaths versus attempted crossings has risen from 1.2% in 2018 to 1.6% in 2019, as reported by The Missing Migrants project.

Alarm Phone reports that the boat most likely departed from Libya and the numbers of deceased are likely to rise. 16 people were saved by fishermen.

In another incident that occurred off the coast of Libya, 100 people, including 24 women and 8 children, have been intercepted and returned to Libya by the Libyan Coast Guard. Their boat was in distress due to engine failure, reports Alarm Phone.

Today a report was released by Channel 4 News (UK) that showed an attack that occurred on a detention center in Libya. Truly horrific scenes are witnessed as at least two refugees were killed and dozens injured by gunfire in the detention center.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-05-13:

Medelhavet/ Krav på böter för räddning av migranter till havs till sidans topp

De senaste dagarna har det åter varit dramatiskt på Medelhavet med flyktingbåtar som lämnat Libyens kust. Många människor har räddats när gummibåtar sjunkit i havet, men många har också omkommit.

Libyens kustbevakning uppger att den under helgen har räddat 150 flyktingar och migranter, som var på väg mot Europa. 96 personer kom i en gummibåt som sjönk i vatten väster om Tripoli. 51 andra påträffades och räddades i vatten tio mil öster om Tripoli.

Samtliga ska ha förts tillbaka till Libyen, där det råder krig och kaos. Migranter uppger ständigt till olika medier hur de är skräckslagna och försöker ta sig därifrån.

Tunisiska fiskare har också räddat migranter de senaste dagarna. 16 personer. Men ungefär 60 hann drunkna. En av de överlevande, bangladesharen Bilal, säger till nyhetsbyrån AFP att han lämnade Bangladesh för ett halvår sedan och nu förstått hur smugglaren lurar människor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoKolpa / Statewatch May 2019:

Slovenien/ Report on illegal practice of collective expulsion on Croatian border till sidans topp

This report is the result of a civil society initiative InfoKolpa, which started in the spring of 2018. The civil initiative was a response to an alarming number of reported illegal actions through which Slovenian police started systematically denying people the right to seek asylum in Slovenia.

The number of people who were denied asylum procedure and were collectively pushbacked to Croatia under the guise of a readmission agreement increased drastically after May last year. Reports of rejected migrants implied that the Slovenian police is treating migrants in way that is indicating a serious abuse of power.

Many of those who managed to cross the border and expressed intention to seek asylum in Slovenia were denied their right and were handed over to the Croatian police, without going through the adequate legal procedures.

The police inborder police stations has been and still is falsifying interviews with asylum seekers, trying to show as if people do not wish to seek asylum in Slovenia, which gives the police a legal option to process people through the procedure enacted by the bilateral agreement for readmission that was signed by Slovenia and Croatia in 2006. In this way, 4653 people were expelled (by the readmission mechanisms) from Slovenia to Croatia during the last year.

Many migrants who were present at slovenian police stations also report violence, threats, being asked for bribes and being forced to sign documents without getting access to any translation. Many of those who were returned to the Croatian police from Slovenia were also victims of abuse and violence later on the Croatian-Bosnian border in form of beating and theft of money and personal property.

Slovenian police are carrying out systematic readmission of migrants on the border while being fully aware that there is high risk of torture and abuse being done by Croatian police in the process of collective expulsions to Bosnia and Herzegovina. This violence is undeniable, has been documented, reported and is under investigation for some time now. By denying the right to asylum and conducting collective expulsion of thousands of people Slovenian authorities are directly involved in a systematic abuse of human rights in the Balkan region.

Hämta rapporten med många tidigare vittnesmål och foton efter misshandel (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Democracy 19-05-15:

Tyskland/ Hungry, homeless, exploited. Does Europe protect the vulnerable children? till sidans topp

Ella Dodd

Teenagers Ali and Musa have the right, enshrined in law, to be reunited with their families. What's stopping them?

Musa* arrived in Greece alone. He was 16. After fleeing Afghanistan on foot, he crossed the Evros River, which runs along the border between Greece and Turkey. His first encounter in Greece was with the police.

Thousands of unaccompanied children, like Musa, travel to and across Europe, through mountainous terrain and across dangerous seas in flimsy boats. They hope to reach countries where they a have chance of finding safety and asylum, and to be reunited with lost family. Musa has an older brother living in Germany.

Musa had been in Greece only hours when the police arrested him and locked him in a cell with adults. They confiscated all of his belongings including the small amount of money he had and his identity documents. The police refused to help him request asylum. After being locked up for a week, Musa was released onto the streets, alone.

He hid on a train to Athens. For several weeks he slept in parks. "I was not safe, people were carrying knives, selling drugs and people stole my phone. Older men would come and ask me to do bad things to them for money."

Eventually Musa moved into an overcrowded squat with hundreds of strangers. He shared a bedbug infested room with 16 other young boys. "The rooms are cold and often we don't have electricity. There is one toilet for 200 people."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Nyheter 19-05-12:

Renforsskolan tog bort förberedelseklasserna - skolresultaten förbättrades till sidans topp

Rekordmånga utlandsfödda barn har kommit till den svenska grundskolan de senaste fyra åren. Inte ens en tredjedel klarar behörigheten till gymnasiet. Men i Vindeln utanför Umeå har skolan tänkt om och tagit bort förberedelseklasserna - med positiva resultat.

I samhället Vindeln i Västerbottens inland bor bara drygt 5000 personer, men likt de flesta kommuner i landet har man fått många nya invånare sedan flyktingkrisen 2015.

En av dem är 16-årige Abdinasir Mohammad. För två år sedan kom han till Vindeln från Somalia. Då hade han aldrig gått i skolan tidigare och kunde knappt läsa eller skriva. Nu går han sista terminen i nian på Renforsskolan.

- Att lära mig svenska var mitt första mål, vilket var väldigt tufft. Man vill ju vara en del av samhället, säger han.

Om Abdinasir kommit till annan skola hade han förmodligen gått i en förberedelseklass med andra nyanlända. Men läraren Lligo Matson hade andra planer. För ett och ett halvt år sedan fick han och kollegan Eva Grönlund skolan att ta bort de traditionella förberedelseklasserna. Förhoppningen var att fler elever skulle gå ut med godkända betyg.

- Det gamla systemet med förberedelseklass innebär att eleverna blir exkluderade. De nyanlända hamnar i ett eget klassrum och lär sig svenska i upp till två år. När de kommer ut har de för kort tid på sig att lära sig de övriga 16 ämnena i skolan, säger Lligo Matson, som är en av fyra lärare som fått årets lärarpris av Kungliga Vetenskapsakademien, för sina skolinsatser.

Vanlig klass efter åtta veckor

Renforsskolans metod går ut på att de nyanlända eleverna flyttas till vanliga klasser redan efter två månader, även om de inte hunnit lära sig så mycket svenska.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 19-05-09:

Kommuner vill ta emot fler flyktingar - men lagen sätter stopp till sidans topp

Flera kommuner i Västerbotten vill ta emot fler nyanlända - men hindras bland annat av bosättningslagen. Hårdast drabbas de små kommunerna.

- Flera kommuner har fått problem och det höjs röster från många olika håll att se över systemet, säger Elin Eriksson, integrationsutvecklare.

Tidigare var det frivilliga överenskommelser mellan kommuner som avgjorde hur många flyktingar man tog emot. Det fanns inget tvång och blev ingen konsekvens om man inte levde upp till överenskommelsen. Detta ledde till att vissa kommuner tog emot många flyktingar - och andra inga alls.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Västerbotten 19-05-09: Hur fördelas flyktingarna? - så fungerar bosättningslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Public Health Magazine May 2019:

Grekland/ In Greece, unaccompanied minor refugees fall through service gaps till sidans topp

In a fly-infested kitchen at the Thiva refugee camp about 50 miles from Athens, Greece, 16-year-old Fayaz slices up watermelon for a snack. Tall with prominent front teeth and wearing a faded pink t-shirt, he lives in a white, trailer-like box that camp residents call containers.

Originally a textile mill, the remote facility was converted two years ago into a camp, which now houses about 800 refugees. Many of them came to Greece during the height of the European refugee crisis in 2015 and early 2016.

The influx of more than a million people strained Greece's refugee and migrant facilities beyond the breaking point. Arrivals were held on Greek islands in overcrowded and squalid camps known as reception and identification centers, or RICs.

Fayaz was 12 when he left his home in Afghanistan in 2014 to escape a turbulent combination of family instability and political violence. Traveling through the same illegal immigration networks that Afghans have used for 30 years, Fayaz arrived in Turkey. There, he got a job working 14 hours a day in an electronics factory.

In April 2016, he boarded a fragile boat on Turkey's Aegean coast. Crowded with fellow immigrants, it set out on the perilous journey to Greece. Since arriving on Lesbos island, Fayaz has been shuttled through a series of facilities for unaccompanied minors operated primarily by NGOs-first on Lesbos, then in Athens, now in Thiva.

Two years after arriving, he hasn't found the life he had hoped for.

A Patchwork of Shelters

Fayaz belongs to the most vulnerable of refugee groups in Greece: the 3,600 unaccompanied minors. As soon as they reach Greek shores, most UAMs begin their odyssey through the child protection system at chronically under-resourced RICs. The next move might be to a shelter. Typically, these are hotels, houses or apartments managed by NGOs.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-05-08:

Libyen/ Move refugees in Tripoli out of harm's way, urges UNHCR till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency is calling for refugees and migrants in detention centres in conflict areas in Tripoli to be immediately evacuated to safety, after an airstrike hit a target less than 100 metres away from Tajoura detention centre, where over 500 refugees and migrants are being detained.

More than 500 people are currently being held in Tajoura, two of whom were injured and required medical assistance. When the hostilities intensified late last night, refugees and migrants were trapped inside and unable to flee to safety.

Given the ongoing violence in Tripoli and the clear risk to lives, it is now more urgent than ever that those responsible for these centres allow the immediate release of people being held there so they can be moved to safety.

"The risks are simply unacceptable at this point," said Vincent Cochetel, UNHCR Special Envoy for the Central Mediterranean. "People inside detention centres in Tripoli are facing ever-increasing dangers, making it vital that we immediately move them out of harm's way."

Since the onset of the conflict in Tripoli last 4 April, UNHCR has relocated over 1,200 persons from high-risk locations to safer areas. However, some 3,460 refugees and migrants remain in detention centres near to conflict-affected areas.

No evacuations have taken place out of Libya since 146 people were relocated to Italy on 29 April. UNHCR urges the international community to come forward with further offers of humanitarian corridors and relocation.

UNHCR is also concerned at the use of detention centres for storing weapons and military equipment. Utilising civilian infrastructure in this manner constitutes a violation of international humanitarian law and must be avoided at all costs.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Rådgivningsbyrån 19-05-06:

Staten JK-anmäls för brister i medicinsk åldersbedömning till sidans topp

I dag lämnar Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och Civil Rights Defenders in en anmälan till Justitiekanslern (JK) i ett fall där en minderårig pojke fått sina mänskliga rättigheter kränkta i samband med sin asylprövning.

Pojken flydde ensam till Sverige och sökte asyl hösten 2015. Han genomgick en medicinsk åldersbedömning på begäran av Migrationsverket där tillväxten av hans visdomständer och knäled undersöktes. Rättsmedicinalverket bedömde att undersökningen talade för att han var 18 år eller äldre och hans ansökan om asyl avslogs som följd.

Nu JK-anmäler Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och Civil Rights Defenders staten eftersom den bristfälliga bedömningen av pojkens ålder har lett till att han nekats asyl.

Stor felmarginal

Sedan Rättsmedicinalverket inledde sina kritiserade undersökningar av ensamkommande ungdomars tänder och knäleder i mars 2017 har över 10 000 personer genomgått en medicinsk åldersbedömning. Fortfarande ifrågasätter en lång rad experter de undersökningar som görs och tillförlitligheten i de resultat som produceras. Det har bland annat framförts att en tredjedel av alla barn som bedömts av Rättsmedicinalverket år 2017 felaktigt klassats som vuxna.

- Att metoden fortsätter användas, trots alla larm om stor felmarginal, är under all kritik. I kombination med att Migrationsverket och migrationsdomstolarna fortsätter med sin bristfälliga bevisvärdering leder det till att barn bedöms som vuxna och felaktigt utvisas till länder där de riskerar att utsättas för grova människorättsbrott, säger Tilda Pontén, jurist på Civil Rights Defenders.

Många drabbade

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 19-05-10: Sweden: Case against the State on Medical Age Assessment Before Chancellor of Justice (Extern länk)

SvT Nyheter 19-05-06: Staten JK-anmäls för åldersbedömningarna (Extern länk)

Läkartidningen 19-05-06: Staten JK-anmäls för bristande åldersbedömningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 19-05-16:

Riksdagsledamöter reagerar över åldersbedömningarna till sidans topp

"Resultaten från utredningen borde varit klara igår". Så sade Sofia Rönnow Pessah, en av dem som granskat hur Migrationsverket använt de medicinska åldersbedömningarna. Hon syftade på den utredning som regeringen beslöt i januariöverenskommelsen med Liberalerna och Centerpartiet. Såvitt känt är utredningen ännu inte tillsatt. En vanlig tid för utredningar är två år. Det är alltså en skandal som utreds i efterhand.

(...)

Två riksdagsledamöter, läkaren Barbro Westerholm (L) och Rasmus Ling (MP), bjöd in till ett riksdagsseminarium om medicinska åldersbedömningarna av asylsökande, i samarbete med Civil Rights Defenders (CRD), Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Barnrättsscentrum vid Stockholms universitet och Sveriges Advokatsamfund den 15 maj 2019. Samtalet modererades av Anna Lindblad, chefsjurist på Rådgivningsbyrån. Riksdagsseminarier är sällan välbesökta, men denna gång fick extra stolar bäras in.

Barbro Westerholm deltog i formuleringen av skrivelsen från Statens medicinetiska råd (SMER) i december 2018. Här kritiserades användningen av medicinska åldersbedömningar, och kompetensen hos de undersökande läkarna ifrågasattes. Man bedömde läget som akut och begärde att en utredning med oberoende forskare skulle tillsättas utan dröjsmål. Ansvariga myndigheter måste klargöra osäkerheten och hellre fria en fälla.

(...)

Hela artikeln med referat av debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 19-05-06:

Staten JK-anmäls för brister i åldersbedömningarna till sidans topp

"Mänskliga rättigheter har kränkts av Rättsmedicinalverket, Migrationsverket och migrationsdomstolen", står det i en JK-anmälan om åldersbedömning av en asylsökande.

- Ett strukturellt problem, säger Tilda Pontén på Civil Rights Defenders.

Nyligen beslutade regeringen att de hårt kritiserade medicinska åldersbedömningarna i asylprocessen ska utredas. Detta efter att SvD i en omfattande granskning avslöjat en rad felaktigheter och frågetecken kring metoden som används för att bedöma ålder på asylsökande.

Civil Rights Defenders (CRD) och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar anmäler nu svenska staten till Justitiekanslern (JK) i ett fall där de hävdar att en bristfällig åldersbedömningen lett till att en ensamkommande nekats asyl.

- Vi vill att JK gör en bedömning av vår klients situation och konstaterar människorättskränkning, som vi menar har skett. Det aktuella fallet är ett exempel på ett strukturellt problem. JK:s bedömning blir därför viktig för alla personer som befinner sig i en liknande situation, säger Tilda Pontén som är jurist på CRD.

Tilda Pontén berättar att Rådgivningsbyrån och CRD sedan i somras efterlyst fall där medicinsk åldersbedömning varit en del av asylprocessen med syfte att granska hur sådana ärenden hanterats av myndigheter samt hitta ett fall att driva.

Ärendet, som nu anmäls till JK, handlar om en ensamkommande som sökte asyl i Sverige hösten 2015. Precis som cirka 10 000 andra asylsökande genomgick han en medicinsk åldersbedömning där mognadsgraden av hans visdomstand och knäled undersöktes.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 19-05-06:

"Fler bör granskas för åldersbedömningarna" till sidans topp

Utöver Rättsmedicinalverket bär även Migrationsverket och migrationsdomstolarna ett stort ansvar för att de rättsosäkra medicinska underlagen om ålder har fått ett så stort genomslag i asylärenden för ensamkommande unga. Det skriver flera debattörer.

(...)

Enligt vår bedömning har Migrationsverket och migrationsdomstolarna återkommande godtagit Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar och samtidigt inte tillräckligt beaktat andrahandsutlåtanden från experter, jämte övrig bevisning som talar för att den asylsökande är under 18 år.

Resultaten av den starkt kritiserade och ifrågasatta medicinska metoden för åldersbedömning borde givetvis behandlas med stor försiktighet av Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Till detta kommer att Migrationsverket och migrationsdomstolarna ofta förbiser att ta ställning till om bevislättnad enligt principen om "benefit of the doubt" ska ges den som söker asyl, vilket utifrån svensk och internationell rätt är ett krav.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-05-17:

Migrationsöverdomstolen: Domstol får inte avskriva för att personen lämnat Sverige till sidans topp

En person fick avslag på sin asylansökan av Migrationsverket och överklagade. Innan domstolen fattat beslut lämnade han Sverige och sökte asyl i Tyskland. Där fick han beslut om överföring till Sverige i enlighet med Dublinförordningen. Trots detta avskrev domstolen ärendet. Enligt domstolen hade personen agerat av egen fri vilja och verkställt sig själv vilket måste ses som att han återkallat asylansökan. Detta synsätt avfärdas nu av Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen påpekar att en avskrivning får betydande rättsverkan eftersom det innebär att utvisningsbeslutet vinner laga kraft (till skillnad från om personen lämnar Sverige innan Migrationsverket fattat beslut). Att ha lämnat landet kan enligt Migrationsöverdomstolen inte i sig innebära att en person som överklagat inte har rätt till prövning. Däremot kan det påverka beslutet. Domstolen borde alltså ha behandlat ärendet. Migrationsöverdomstolen fattade även beslut i det enskilda ärendet. Eftersom personen inte återkommit och Sveriges ansvar enligt Dublinförordningen nu löpt ut så återförvisades ärendet inte till domstolen utan Migrationsöverdomstolen avslog överklagan.

Hämta domstolens referat i mål UM 12342-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 19-05-06:

Höggravida Najahs man utvisas dagar efter parets födsel till sidans topp

Fembarnsfamiljen Yamout från Ljusne upplever en extremt tuff tid just nu. För två veckor sen meddelade Migrationsöverdomstolen att pappan Adib Yamouts utvisning står fast.

28 maj ska Adib Yamout utvisas - bara tre dagar efter det att mamma Najah Kolailat väntas föda familjens sjätte barn.

- Det är inte bara sommaren som förstörs, utan hela livet. Om han åker till Libanon och försvinner eller dödas så vet jag inte vad som händer, säger Najah Kolailat.

Vi träffar höggravida mamma Najah på servicehuset Kastanjen i Ljusne där hon har fast anställning som sjuksköterska.

Om tre veckor, 25 maj, är familjens sjätte barn planerat att komma, men lyckan blir kortvarig för familjen då pappa Adib Yamout utvisas 28 maj.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-05-10:

Tyskland/ PRO ASYL recommendations for decision-making and asylum procedures till sidans topp

In a comment on the Green Party's proposal for the improvement of asylum procedures in Germany ECRE member PRO ASYL made recommendations for improving the quality of decision-making in asylum procedures and adjusting asylum procedural law to ensure that individual circumstances are taken into account on a case-by-case basis and guarantee access to legal remedies.

Decision-making practices in the German Federal Office for Asylum (BAMF) have come under increased scrutiny as data revealed that in 2018 31.4% of negative asylum decisions were overturned upon appeal (without cases not proceeded to judgment); for applicants from Afghanistan the rate is as high as 58%. As 310,000 appeals regarding asylum decisions are pending at the end of 2018 PRO ASYL is concerned that political pressure leading to the acceleration and truncation of asylum procedures, e.g. in AnkER Centres, is affecting the quality of decision-making, shifts a disproportionate burden on administrative courts and lawyers and effectively limits asylum seekers' access to rights.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 19-05-17:

Prövningstillstånd: Borde en konvertit ha berättat om konversionen före dopet? till sidans topp

En man från Afghanistan berättade i en anmälan om verkställighetshinder att han blivit kristen. Av ansökan framgick att han funderat över religionen redan i hemlandet och närmat sig kristendomen under lång tid. Han döptes dock först efter slutligt avslag och religionsskäl fanns inte med i grundärendet. Enligt Migrationsverket finns ingen förklaring till varför han inte berättat mer om sin religiösa övertygelse och därför har han inte "gjort antagligt" de nya omständigheterna. Migrationsdomstolen däremot ansåg att mannen gjort antagligt att det finns skyddsgrundande omständigheter, men eftersom det inte finns "giltig ursäkt" för att han inte åberopat omständigheterna tidigare beviljades inte ny prövning. Migrationsöverdomstolen kommer nu att pröva frågan om "giltig ursäkt". I en dom nyligen återförvisades ett ärende av Migrationsöverdomstolen i en liknande situation, men fallen skiljer sig. i det tidigare fallet hade migrationsdomstolen bedömt att det fanns "skälig anledning att anta" att personen löpte en skyddsgrundande risk. Med detta högre beviskrav behövs enligt Migrationsöverdomstolen ingen giltig ursäkt för att bevilja en ny prövning. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-05-15:

Migrationsverkets beslut: Selma Yohannes ska inte utvisas under asylprövningen till sidans topp

Selma Yohannes kommer inte att utvisas innan hennes ansökan om uppehållstillstånd prövats av Migrationsverket. Igår beslutade verket om inhibition, vilket innebär att någon utvisning inte ska verkställas nu.

- Hon har ju ansökt om det här och det är ett helt fantastiskt besked hon fått nu, säger Viktoria Sterner i Karlstad som hjälpt Selma Yohannes.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 19-05-08:

Imam tagen i förvar av Säpo - tidigare verksam i Skåne till sidans topp

En imam från Västerås, tidigare verksam i Skåne, har tagits till Migrationsverkets förvar. Mannen är den tredje imamen som gripits av Säkerhetspolisen på kort tid. - Jag är inte förvånad över att det är just de här personerna som blivit intressanta för Säkerhetspolisen, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp.

Gripandet av imamen från Västerås var Expressen först att berätta om men Migrationsverket bekräftar gripandet för TT. Beslutet om att ta imamen i förvar togs under tisdagskvällen.

- Det här är en person som har haft sina rötter i Skåne sedan han kom till Sverige. 2015 flyttade han till Västerås och blev imam där, berättar Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan.

- Han var inflytelserik under tiden när IS byggdes upp och är radarpar med imamen Abo Raad i Gävle som var den första att tas i förvar och som är själva huvudpersonen, säger han.

I ett mejl till Expressen kommenterar Säkerhetspolisens pressekreterare Gabriel Wernstedt gripandet:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Expressen 19-05-08: Västerås-imamen Fekri Hamad tagen i förvar (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 19-05-16: Ytterligare en man med koppling till Gävleimamen gripen (Extern länk)

SvT Väst 19-05-17: Lagen om särskild utlänningskontroll - så funkar den (Extern länk)

Aftonbladet 19-05-18: Manifestation för gripna imamer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Lokaltidningen.se 19-05-09:

SD vill polisanmäla ensamkommande som fått åldern uppskriven till sidans topp

Sverigedemokraterna i Sjöbo vill ta efter partikollegorna i grannkommunen och polisanmäla ensamkommande flyktingungdomar som fått åldern uppskriven av Migrationsverket.

Det är partiets främsta företrädare i kommunen Kent Borgström (SD) och André af Geijerstam (SD) som ligger bakom motionen. Det man vill är att en handlingsplan tas fram för att polisanmäla unga ensamkommande för bidragsbrott, förutsatt att deras ålder blivit uppskriven av Migrationsverket.

Vidare vill man att kommunstyrelsen undersöker möjligheterna att göra dessa personer återbetalningsskyldiga.

"Det är viktigt att alla som ansöker om stöd från samhället behandlas lika i Sjöbo. Sverigedemokraterna menar därför att det är viktigt att polisanmäla ensamkommande som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

JO 19-05-16:

Avskiljande av förvarstagna som använt eller anträffats med narkotika till sidans topp

Uttalanden om tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering på förvarstagna som använt narkotika eller anträffats med narkotika utan att vara påverkade

Med anledning av iakttagelser som gjordes vid JO:s inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg, i mars 2018 beslutade JO att utreda hur verket tillämpar bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering på förvarstagna som använt narkotika och förvarstagna som anträffats med narkotika utan att misstänkas för att vara påverkade. Av iakttagelserna vid inspektionen och av Migrationsverkets yttrande i detta ärende drar JO slutsatsen att verket i stor utsträckning använder möjligheterna att avskilja respektive säkerhetsplacera förvarstagna i situationer där de rättsliga förutsättningarna för det inte finns, men där det framstår som nödvändigt att någon form av åtgärd vidtas eftersom de förvarstagne använt narkotika eller på något annat sätt hanterat narkotika.

I beslutet anger JO hur bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering bör tillämpas när en förvarstagen använt eller innehaft narkotika.

(...)

Läs mer och hämta beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-05-17

Prövningstillstånd om hur förvarstidens längd ska räknas efter försök att verkställa till sidans topp

Som rapporterades i Asylnytt 19-02-19 har Migrationsverket och Polisen olika uppfattning om hur förvarstiden ska räknas efter att polisen gjort ett misslyckat försök att verkställa utvisningen av en förvarstagen person. Migrationsverket anser att förvarstiden ska slås ihop och fortsätta räknas från tidigare förvarsbeslut. Polisen anser att förvarstiden ska räknas om från noll, eftersom personen däremellan lämnat landet. Hur tiden räknas påverkar dels när personen kan få en muntlig förhandling om förvar igen och hur länge förvarstagandet kan pågå. Maximal tid för verkställighetsförvar är tolv månader, men om tiden nollställs kan den sammanlagda tiden bli längre. Ett ärende av det här slaget har nu beviljats prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen.

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-05-10:

Spanien/ Human rights violations in the detention centre of Aluche till sidans topp

A group of 101 people held in a detention centre (CIE) in Madrid have submitted a letter of complaint to the local court and the Spanish Ombudsman against human rights violations being committed in the centre.

Signed on the 28 April, the letter presents a long list of grievances, including racist treatment, physical abuse and threats from authorities, as well as lack of access to medical assistance, detaining of individuals with serious mental health illnesses, use of solitary confinement, and suicide attempts by those detained as a result of the grave treatment.

(...)

Artikeln med bakgrundslänkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 19-05-09:

Tyskland/ CPT: Ensure better treatment of foreign nationals removed by air till sidans topp

The monitoring of a return flight of Afghan nationals from Munich to Kabul (Afghanistan) on 14 August 2018 is the subject of a new report published today by the Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) (see the executive summary)

Along with the German government response, the report is based on a CPT visit to Germany from 13 to 15 August 2018 to assess the return flight of the Afghan nationals, carried out under the authority of the German Federal Police and in co-operation with the European Border and Coast Guard Agency (Frontex). In its fifth examination of a removal operation by air, the CPT delegation observed all stages of the operation, including preparations at Eichstätt Prison (Centre for detention pending deportation).

The CPT concludes that the operation was well prepared and generally carried out in a professional manner. Detained persons were treated correctly by escorting police officers, with one exception. The exception concerns the apparent ill-treatment of a returnee on board the aircraft who violently resisted his removal. The CPT recommends that techniques which impede a person's capacity to breath and/or inflict severe pain to gain compliance (i.e. squeezing a person's genitals) must not be applied by police escorts. Further, all escorting police officers should wear means of identification during removal operations and the overall number of trained escorts should be increased.

Read full press release (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-05-08:

Ungern/ Hungary's coerced removal of Afghan families deeply shocking till sidans topp

Hungary's actions overnight to force two asylum-seeking Afghan families to leave the country under duress is deeply shocking and a flagrant violation of international and EU law, the UN Refugee Agency said today.

The two families, four adults and seven children, who had been detained since January in a transit zone on the Hungarian-Serbian border, were escorted to a border gate with Serbia at night on 7 May. They were presented with a choice of entering Serbia or being flown back to Afghanistan on a flight organized by Frontex, the European Border and Coast Guard Agency.

"The treatment of these families, including their removal from Hungarian territory with no serious effort to look at their claims to refugee status, is deeply regrettable" said Filippo Grandi, the UN High Commissioner for Refugees.

"Their case highlights our deep concerns about what is happening in Hungary, where asylum-seekers are rejected not on the merits of their claim, but because under Hungary's legislation, their claims are automatically considered inadmissible."

Under this legislation, Hungary rejects without the safeguards required under EU law any asylum seeker who has previously been in a country that Hungary deems safe - in the case of these families, Serbia.

The UN Refugee Agency, which initially learned that the families faced removal to Afghanistan, on 6 May appealed to the Hungarian authorities to prevent the return. UNHCR now reiterates its appeal to Hungary to refrain from any attempts to send people back to their country of origin or otherwise remove them from Hungarian territory without proper assessment of their claim to asylum.

UNHCR staff in Hungary, who do not have access to the pre-removal part of the transit zone where the families were being held, observed them crossing the border. They alerted colleagues in Serbia who in turn informed the Serbian authorities of the Afghans' arrival.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

ECRE 19-05-10: Hungary gives Afghan families 'an offer you can't refuse' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets mr-kommissionär 19-05-09:

Europa/ Ethnic profiling: a persisting practice in Europe till sidans topp

"Racial or ethnic profiling in policing has been defined as "the use by the police, with no objective and reasonable justification, of grounds such as race, colour, languages, religion, nationality or national or ethnic origin in control, surveillance or investigation activities". Though by no means new, this phenomenon is still widespread across the Council of Europe area, despite a growing awareness of the need to confront it supported by an evolving body of case-law", says Dunja Mijatovi?, Council of Europe Commissioner for Human Rights, in her Human Rights Comment published today.

"There are several areas in which ethnic profiling may manifest itself more prominently. Government policies may provide excessive discretionary powers to law enforcement authorities, who then use that discretion to target groups or individuals based on their skin colour or the language they speak."

Läs uttalandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Stöttepelaren 19-04-28:

Stöttepelaren: 1 miljon kronor samlades in första verksamhetsåret till sidans topp

Redan på våren 2017 stod det klart att vi skulle få ett stort antal ensamkommande ungdomar utan ekonomiskt stöd. Medlemmar ur nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! startade i oktober 2017 föreningen Stöttepelaren - stöd för ensamkommande barn och unga från Afghanistan.

Föreningen startade i liten skala men växte fort. Första årsbokslutet visar att över 1 miljon kronor har samlats in och delats ut till inte mindre än 17 lokalgrupper, spridda över hela landet. Allt arbete sker frivilligt, utan arvode. Ofta sker samarbete med lokala organisationer.

Bidragen kommer via månadsbidrag från engagerade givare, födelsedagsinsamlingar, insamlingskampanjer via facebook, bössinsamlingar, försäljning och donationer.

En miljon kronor låter mycket - men det räcker långt ifrån till. Bara i Stockholm finns hundratals ungdomar som inte längre får stöd från samhället.

- Vi skulle behöva få mångdubbelt mera, säger kassören och tillförordnade ordföranden Karin Fridell Anter. Många behöver hjälp med bostad, förutom mat och kort för kollektivtrafiken.

Stöttepelaren, tillsammans med alla de hjälpare som på olika sätt stöder ungdomarna, har bidragit till att minska den mänskliga katastrofen med ungdomar som inte är välkomna någonstans. Utan alla dessa hjälpare hade våra gator varit mycket osäkrare.

Det första årsmötet efter föreningens start äger rum den 18 maj 2019. Det ser ut som om föreningen då får en ny styrelse.

Arbetet behöver intensifieras då antalet ungdomar utan stöd ökar. Allra störst är behovet i Stockholm.

- Det är mycket som behöver göras, säger Karin Fridell Anter. Våra grupper ute i landet larmar hela tiden om utsatta ungdomar som behöver hjälp.

Läs mer i pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 19-05-11:

Möte med Maryam till sidans topp

En manifestation mot att barnfamiljer får utvisningsbesked till Afghanistan

Den 6 april 2019 startade Österlens stödförening för flyktingar (ÖSF) en manifestation i Simrishamn för att protestera mot att barnfamiljer får utvisningsbesked till Afghanistan. Gruppen valde att fokusera på denna grupp eftersom barnfamiljer inte har uppmärksammats så mycket i media eller på andra ställen. Följande artikel innehåller gruppens egen berättelse.

Möte med Maryam

I slutet av februari 2019 fanns det, enligt statistik från Migrationsverket, 1800 personer (vuxna och barn) i barnfamiljer från Afghanistan som fått avslag på sina asylärenden. Vi uppskattar att minst 1000, förmodligen fler, av dessa är barn i åldrarna 0 - 17 år.

De flesta av dessa familjer har varit i Sverige i flera år. Många av dem kom 2015. När de väl fått avslag i sista instans lever de i en slags limbo-situation där de vuxna inte får studera eller arbeta och ofta är deras dagersättning nedsatt till ett minimum. Livet blir en oändlig och oviss ångestfylld väntan och de vet att de vilken dag som helst kan bli tilbakaskickade till det land de flydde från.

Vi har varit i kontakt med många av dessa familjer och gemensamt för dem tycks vara att Migrationsverket inte anser att de gjort sannolikt att de behöver skydd. Många av dem har utsatts för hedersrelaterade hot och våld och ofta har det varit mycket svårt för dem att berätta vad de har utsatts för, kanske på grund av posttraumatiska tillstånd som gjort att de inte kunnat prata om vad som hänt dem eller helt enkelt för att de inte har vågat berätta. Kvinnor berättar till exempel vanligtvis inte något som har med sexualitet att göra om det finns män i närheten. När historierna väl kommit fram blir de inte sannolika, enligt Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln med länkar till logga, flygbladsförslag och Maryams berättelse som inspiration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingrid Eckerman (Stoppa utvisningarna) 2019:

12-16 juni, Stockholm: Järvaveckan: Rösta nej till tillfälliga lagen! till sidans topp

Spånga Idrottsplats

Flygbladsutdelning och samtal med politiker på Järvaveckan. Den tillfälliga lagen 2010 syftade till att minska antalet flyktingar i Sverige. Nu utvisas gamla, barn, kvinnor, sjuka, unga till länder i krig och konflikt. Den 18 juni ska riksdagen rösta för att förlänga lagen i två år. Vi vill att några politiker röstar enligt sina samveten!

Onsdag 12 juni 14-21: Miljöpartiet, Centerpartiet och Feministiskt initiativ talar.

Torsdag 13 juni 14-21: Vänsterpartiet och Kristdemokraterna talar.

Fredag 14 juni 14-21: Liberalerna och Sverigedemokraterna talar.

Lördag 15 juni 14-21: Socialdemokraterna talar

Söndag 16 juni 14-21: Moderaterna talar

Se eventet för kontakt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jönköping 19-05-06:

Därför ringer kyrkklockorna starkare på tisdagarna i maj till sidans topp

Från och med första tisdagen i maj månad kommer kyrkklockorna i Jönköping att ringa extra starkt vid middagsbönen. Anledningen är att kyrkorna går samman i en så kallad ekumenisk manifestation för de konvertiter som har blivit utvisade.

Det är Jönköpings kristna samarbetsråd (JKR) som tyckte att kyrkorna borde gå samman i bön för församlingarnas konvertiter, alltså personer som antar en annan religion än den de tidigare varit en del av eller växt upp inom.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-05-10:

Tyskland/ German pilots prevent 506 deportations amid concerns over rights violations till sidans topp

German pilots prevented 506 deportations in 2018 as they refused to carry rejected asylum seekers due to health and security risks. Along with a report by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) the growing resistance by pilots raises concerns over the toughening of removal procedures.

(...)

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 19-05-02:

Grekland/ Refugee, volunteer, prisoner: Sarah Mardini and Europe's hardening line till sidans topp

They are 'literally just taking a humanitarian activity and labelling it as a crime'

Early last August, Sarah Mardini sat on a balcony on the Greek island of Lesvos. As the sun started to fade, a summer breeze rose off the Aegean Sea. She leaned back in her chair and relaxed, while the Turkish coastline, only 16 kilometres away, formed a silhouette behind her.

Three years before, Mardini had arrived on this island from Syria - a dramatic journey that made international headlines. Now she was volunteering her time helping other refugees. She didn't know it yet, but in a few weeks that work would land her in prison.

Mardini had crossed the narrow stretch of water from Turkey in August 2015, landing on Lesvos after fleeing her home in Damascus to escape the Syrian civil war. On the way, she almost drowned when the engine of the inflatable dinghy she was travelling in broke down.

More than 800,000 people followed a similar route from the Turkish coast to the Greek Islands that year. Almost 800 of them are now dead or missing.

As the boat Mardini was in pitched and spun, she slipped overboard and struggled to hold it steady in the violent waves. Her sister, Yusra, three years younger, soon joined. Both girls were swimmers, and their act of heroism likely saved the 18 other people on board. They eventually made it to Germany and received asylum. Yusra went on to compete in the 2016 Olympics for the first ever Refugee Olympic Team. Sarah, held back from swimming by an injury, returned to Lesvos to help other refugees.

On the balcony, Mardini, 23, was enjoying a rare moment of respite from long days spent working in the squalid Moria refugee camp. For the first time in a long time, she was looking forward to the future. After years spent between Lesvos and Berlin, she had decided to return to her university studies in Germany.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Legal Centre Lesvos / Statewatch 19-05-11:

Grekland/ Peaceful demonstration and the human right to freedom of assembly prevails till sidans topp

Yesterday, 9 April 2019, in the Misdemeanours Court of Mytilene, the 110 on trial for resistance against authorities, rioting, and illegal occupation of public property were found not-guilty of all charges against them.

The charges were brought last year, after a peaceful sit-in of approximately 180 refugees took place in a small part of Sappho Square in the centre of Mytilene, Lesvos, between April 17- 23, 2018, in protest against poor living conditions in Moria Camp, lack of medical care and access to health services, imprisonment on the island and the long delay in their asylum process. The trigger of the mobilisation was the hospitalisation and death of an Afghan asylum seeker with serious health problems.

What fundamentally differentiated this peaceful demonstration from previous demonstrations by refugees in Sappho Square was the unprecedented organised violent assault against the protestors by far-right elements with fascist and racist motives from the afternoon of 22 April up to 4 a.m. the following day, 23 April.

While the police initially made efforts to protect the protestors during the attack, as is their duty, and formed a protective ring around them so as not to come in direct contact with the attacking mob, they did not manage to protect them from the continuous throwing of stones, glasses, flaming objects, tiles, and bottles; which resulted in many injuries to the demonstrators and those standing in solidarity with them.

Throughout the night, the police did not arrest any of the attackers, as one might expect. Instead, in the early morning when the situation was seemingly calm, the police continued the assault against the demonstrators and carried out a swift and violent evacuation of the Square, using tear gas and riot gear to forcibly encircle the demonstrators. The fearful and panicked demonstrators, including many mothers and young children, were arrested and led to the police vans without any prior warning, making it self evident in the trial that no rioting or resistance during the operation of the evacuation could have taken place.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Bakgrund:

Legal Centre Lesvos 19-05-09: Trial of Sapfous 122 - Today in Mytilene (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fire Brigades Union 19-05-09:

Europa/ Firefighters protest prison for rescuing refugees till sidans topp

UK firefighters will protest outside the Italian embassy in London today, on Europe Day, in support of a Spanish firefighter facing prison for rescuing refugees. Fire Brigades Union (FBU) activists will call on the Italian government to drop its investigation and end its anti-migrant crusade.

Spanish firefighter Miguel Roldan faces 20 years in prison for helping to rescue drowning refugees in the Mediterranean. Italian authorities have accused him of aiding illegal immigration and working with human traffickers, amidst pressure from far-right politician Matteo Salvini.

Matt Wrack, FBU general secretary, said:

"The charges against Miguel must be dropped. Firefighting is a humanitarian profession and Miguel was carrying out humanitarian work. We cannot stand idly by while one of our own is punished for trying to save lives.

"Across Europe, Salvini and politicians of his ilk are spreading hatred. We will not allow racists and fascists to divide us. We stand with those fleeing war and terror who seek safety, refuge and security."

Nottinghamshire firefighter Brendan Woodhouse was previously held off the coast of Italy for 10 days in a refugee-rescue vessel, as port authorities refused to let the boat land. The FBU called on Foreign Secretary Jeremy Hunt to aid in his release. Brendan will speak at today's protest.

Brendan Woodhouse said:

"The criminalisation of humanitarian rescue has become all too commonplace. It's a stain on European politics to see rescuers threatened with prison.

"In January I was part of a rescue crew threatened with prosecution for saving lives at sea. We had done nothing wrong. In the same way, Miguel is being taken through the courts. His crime? Saving lives!"

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRR 19-04-25:

Europa/ Government targeting of migrant solidarity activists for prosecution must stop till sidans topp

The Institute of Race Relations (IRR) publishes today a compelling new report on 'crimes of solidarity', drawing attention to a dramatic increase in prosecutions, restrictions and penalties, against a variety of civil society actors.

The online publication of When Witnesses Won't be Silenced: citizens' solidarity and criminalisation comes just days after the Global Legal Action Network petitioned the European Court of Human Rights arguing that the prosecution in January 2016 of Salam Kamal-Aldeen, the founder of Team Humanity, for his rescue work in the Aegean Sea constitutes a violation of human rights law.

The IRR's second report on 'crimes of solidarity' in eighteen months highlights the escalation in prosecution of migrant solidarity activists throughout Europe under aiding illegal immigration laws since the publication in November 2017 of our first report, documenting seventeen new cases involving ninety-nine people in 2018 and the first three months of 2019. (1)

Case studies reveal that people have been prosecuted for rescue at sea and on land, or for giving homeless people shelter, or halting deportations. Not only has there been a dramatic increase in prosecutions but, significantly, a step change in the type of charges being brought as well as greater restrictions on individuals once place under investigation. For instance:

*Charges have included membership of a criminal network or gang as well as, in the Stansted 15 case, terrorism-related offences

* In some cases, individuals and organisations have had phones tapped and bank accounts frozen

* In the case of search and rescue NGOS investigation and/or prosecution has been accompanied by 'smear campaigns' which seem to be spearheaded by the Italian government to delegitimise, slander and obstruct aid associations

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

AYS 19-05-05:

Border agreement with Albania now operational till sidans topp

Since the beginning of this month, an agreement between Albania, and the European Border and Coast Guard, also known as Frontex, is operational.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådet i rättsliga och inrikes frågor 19-05-14:

Interoperabilitet mellan EU:s informationssystem: rådet antar förordningar till sidans topp

I dag antog rådet två förordningar om interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området rättsliga och inrikes frågor. Ett enklare informationsutbyte kommer att förbättra säkerheten i EU avsevärt, göra kontrollerna vid EU:s yttre gränser effektivare, förbättra spårningen av multipla identiteter och bidra till att förebygga och bekämpa olaglig migration. Samtidigt skyddas de grundläggande rättigheterna.

Om informationssystemen fungerar bättre ihop kan de komplettera varandra, göra det enklare att identifiera personer och bidra till att bekämpa identitetsbedrägerier. Genom förordningarna införs följande komponenter för att öka interoperabiliteten:

En europeisk sökportal där man kan söka i flera informationssystem samtidigt, med både biografiska och biometriska data.

En gemensam biometrisk matchningstjänst där man kan söka och jämföra biometriska data (fingeravtryck och ansiktsbilder) från flera system.

En gemensam databas för identitetsuppgifter med biografiska och biometriska uppgifter från olika EU-informationssystem om personer från länder utanför EU.

En detektor för multipla identiteter som kontrollerar om de biografiska uppgifterna i en sökning finns i andra anknutna system. Detektorn gör att man kan upptäcka om det finns flera identiteter med samma biometriska uppgifter.

De system som omfattas av de två förordningarna är till stöd för nationella myndigheter när det gäller säkerhet, gräns- och migrationsförvaltning, handläggning av visering och asylärenden. De nya förordningarna ändrar inte på den åtkomsträtt som avses i den rättsliga grunden för vart och ett av de europeiska informationssystemen, men de kommer att underlätta och förbättra informationsutbytet.

Pressmeddelandet med infografik (Extern länk)

Se även de slutliga förslagen till förordningar:

Ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar (Extern länk till pdf-fil)

Ram för interoperabilitet på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration (Extern länk till pdf-fil)

EU-kommissionen 19-05-14: The EU closes gaps between information systems for security, borders and migration (Extern länk)

EU-kommissionen 19-05-14: EU Protects online and in real life: DG Migration and Home Affairs at the EU Open Day 2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Caught You Red-Handed 19-05-13:

The lack of transparency surrounding EUROPOL and the hotspots till sidans topp

The 2015 European Agenda on Migration envisaged a significant role for FRONTEX, EASO, and EUROPOL, the function to operationally implement the Agenda and closely cooperate in the management of the hotspots established in Italy and Greece. Due to the extraordinary migratory pressure at the external borders of these frontline Member States, FRONTEX, EASO, and EUROPOL were called to support the competent national authorities "on the spot".

EUROPOL is present in the hotspots and actively participates with FRONTEX and EASO. EUROPOL's core mission in the hotspots is threefold: to reinforce the exchange of information, verify such intelligence within the relevant databases, and deploy teams of experts on the ground. The objective is to ensure a comprehensive European law enforcement approach and operationally assist the concerned frontline Member States in averting and combating migrant smuggling, human trafficking, and terrorist networks.

To achieve such an objective, EUROPOL is namely responsible for fast-tracking information, improving the national investigations, conducting operational and strategic analysis, being present at the screening of the arrived migrants, and providing forensic support in the hotspots. However, Regulation 2016/794 on EUROPOL does not mention the operational role that the agency plays in the hotspots.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Intercept 19-05-11:

Swarms of drones, piloted by artificial intelligence, may soon patrol Europe's borders till sidans topp

Zach Campbell

Imagine you're hiking through the woods near a border. Suddenly, you hear a mechanical buzzing, like a gigantic bee. Two quadcopters have spotted you and swoop in for a closer look. Antennae on both drones and on a nearby autonomous ground vehicle pick up the radio frequencies coming from the cell phone in your pocket. They send the signals to a central server, which triangulates your exact location and feeds it back to the drones. The robots close in.

Cameras and other sensors on the machines recognize you as human and try to ascertain your intentions. Are you a threat? Are you illegally crossing a border? Do you have a gun? Are you engaging in acts of terrorism or organized crime? The machines send video feeds to their human operator, a border guard in an office miles away, who checks the videos and decides that you are not a risk. The border guard pushes a button, and the robots disengage and continue on their patrol.

This is not science fiction. The European Union is financing a project to develop drones piloted by artificial intelligence and designed to autonomously patrol Europe's borders. The drones will operate in swarms, coordinating and corroborating information among fleets of quadcopters, small fixed-wing airplanes, ground vehicles, submarines, and boats. Developers of the project, known as Roborder, say the robots will be able to identify humans and independently decide whether they represent a threat. If they determine that you may have committed a crime, they will notify border police.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 19-05-10:

Amending the visa code: Collective punishment of visa nationals? till sidans topp

By Elspeth Guild, Professor ad personam, Radboud University Nijmegen

The EU legislature has agreed about a substantial reform of the Visa Code which still needs to be adopted officially. It will tie the cost, processing time of visas and availability of multiple entry visas to the success rate of Member States' return efforts to the relevant country. The idea, proposed by the Commission and accepted both by the Council and the Parliament, is that nationals of countries on the EU's visa black list, should be punished for the inability of EU Member States to return people (both nationals of the state and where permitted non-nationals who travelled through) to their state.

This collective punishment would take the form of a doubling of the cost of a visa (from the proposed € 80 to € 120 or even € 160) or exclusion from:

(a) simplified visa application procedures,

(b) waivers for holders of diplomatic and service passports,

(c) the 15 day visa processing time and

(d) access to multiple entry visas.

Further, the penalties would not necessarily apply to all nationals of the 'offending' country but possibly only to some categories (unspecified) of them.

This principle could constitute discrimination on the basis of nationality within the class of States which are on the EU's visa black list and discrimination on the basis of economic, social and/or educational status in the delivery and cost of EU visas for nationals of the same state.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-05-08:

Detention of applicants for international protection in the context of the CEAS till sidans topp

Judicial Analysis - Compilation of Jurisprudence

Through its Network of Courts and Tribunals' Members, EASO is developing Professional Development Series (PDS) and Professional Development Workshops intended for members of EU+ courts and tribunals.

The PDS are developed for judges by judges under the coordination of EASO, with full respect of judicial independence. The series aim to offer courts and tribunals members an overview of the full spectrum of EU international protection law and procedures and to that end they comprise a judicial analysis, a compilation of jurisprudence and a judicial trainers guidance note (restricted to judicial trainers) for each subject covered. Under the auspices of the PDS, EASO organises professional development workshops that aim to provide members of courts and tribunals, including judicial trainers, expertise in the topics covered by the PDS.

Following recommendations from the Network, a new PDS chapter on detention of applicants for international protection in the context of the Common European Asylum System has been developed by a group of judicial experts from Austria, Bulgaria, Czech Republic, France, Germany, Greece, Slovenia together with a representative of UNHCR, making it the first EASO publication to focus on this sensitive issue. The new PDS chapter, which is the 9th of the relevant series, analyses the legal framework pertaining to detention and addresses relating key issues, such as the definition of detention and the definition of an applicant for international protection, the legal grounds for detention and relating evidential issues, the duration and conditions of this measure as well as alternative measures to detention and specific safeguards for applicants.

Läs mer och hämta sammanställningarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-05-09:

Mats Knutson: "Gemensam asylpolitik för EU framstår som en hägring" till sidans topp

Migrationspolitiken är en huvudfråga för svenska väljare inför det kommande EU-valet. Oavsett valutgång lär det dock dröja länge innan EU kan lösa denna kontroversiella fråga. Frågan är om det ens är möjligt att komma överens med tanke på de stora åsiktsskillnaderna.

Splittringen inom EU i synen på asylpolitiken påminner en hel del om splittringen mellan de svenska partierna. Det här illustrerades tydligt också under partiledardebatten i Agenda i söndags. En majoritet av partierna i riksdagen vill ha en mer generös asylpolitik samtidigt som man hoppas på ett europeiskt fördelningssystem.

Sverigedemokraterna vill gå rakt motsatt väg. I debatten i söndags framhöll i stället SD-ledaren Jimmie Åkesson Ungerns agerande under flyktingkrisen som ett föredöme. Genom murar och stängsel fredade Ungern EU:s yttre gräns, menade Åkesson.

Förhoppningarna grusats

Ungern är ett av de EU-länder som sagt definitivt nej till att ta emot en enda flykting via EU:s fördelningssystem. En grupp medlemsländer med Polen och Ungern i spetsen motarbetar alla planer på en gemensam asylpolitik som innebär att de själva tvingas ta emot asylsökande.

Sverige har sedan länge drivit på för en mer enhetlig asylpolitik inom EU. Redan under Alliansregeringen var det dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldts linje i förhandlingarna inom EU.

Gång efter gång har svenska politiker förhoppningsfullt uttalat sig om en annalkande uppgörelse. Varje gång har förhoppningarna grusats när flera medlemsländer satt sig på tvären. Ambitionen att nå en gemensam uppgörelse om asylpolitiken har därmed mer och mer framstått som en politisk hägring.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

SvT Småland 19-05-13:

Utvisas efter sex år i Sverige - fick för lite semesterersättning till sidans topp

Familjen Hoxha från Albanien i Lenhovda utvisas efter 6 år i Sverige - anledningen är att pappan fått för lite semesterersättning. Familjen är ännu ett fall av så kallade kompetensutvisningar där arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av fel som arbetsgivare begår.

Gentian och Aida Hoxha har tre barn ihop och de har bott i Sverige och Lenhovda i sex år.

Gentian Hoxhas ansökan om förlängt arbetstillstånd har avslagits eftersom han har fått för lite semesterersättning och måste därför lämna landet, det har Migrationsverket beslutat.

- Företaget betalade inte ut min semesterersättning i tid eftersom de hade ont om pengar och det är inte mitt fel, säger Gentian Hoxha.

Enligt regelverket får man spara enbart 5 semesterdagar till senare semesterår och Gentian hade 58 innestående semesterdagar som han tjänat in på tre år.

Företaget betalade ut semesterersättning till Gentian i mars 2018, bara dagar efter Migrationsverkets utvisningsbeslut. Men det har inte hjälpt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-05-16:

IDAHOT: UNHCR launching consultations on LGBTI refugees' rights till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, has launched this week a series of consultations to identify ways of ensuring that lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) refugees are better protected against harm, and are able to seek justice and support when they experience violence and discrimination.

Echoing the theme chosen for this year's International Day against Homophobia, Transphobia, and Biphobia (IDAHOT), "Justice and Protection for All", the first round of consultations with LGBTI organizations and advocates took place today, 16 May 2019, in Geneva. Other consultations will take place in different parts of the world in the coming months.

"UNHCR has been working hard to ensure that LGBTI asylum seekers and refugees are protected wherever they are, but we need to mobilize further. This is why it is so important to hear from and join up forces with individuals and organizations that have expert knowledge on this issue," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi.

With over 70 countries around the world still criminalizing same-sex relationships, many LGBTI people continue to experience severe human rights abuses and persecution in their home countries. Forced to seek safety and protection abroad, they often face similar or even greater risks once arrived in neighboring countries.

"It is vital that we create safe spaces for LGBTI asylum seekers and refugees so they don't feel compelled to conceal their sexual orientation or gender identity in an effort to protect themselves," said Grandi, noting that over the past years, UNHCR has invested in developing guidance, tools and training on LGBTI issues for its staff and partners.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-05-08:

Confronting the barriers to IDP women and girls' participation in humanitarian settings till sidans topp

By the end of 2017, there were an estimated 40 million people internally displaced by conflict and violence, while during the same year over 19 million people were estimated to have been displaced by disasters. According to the Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), 2017 dramatically demonstrated an increase in internal displacement across the globe with an estimated 30.6 million displacements. Although the numbers are high, internal displacement has not received sufficient attention from the international community and internally displaced persons (IDPs) are among the most vulnerable, struggling to access protection and their rights.

IDP women and girls are disproportionally affected by internal displacement both in terms of numbers and impacts. In most instances, gender- specific outcomes of internal displacement are ignored, despite the significant impact that gender has at different phases of internal displacement. Gender experiences influence the way women and men live which affects pre-displacement, the experience and the process of displacement and their choice of return, local integration and settlement elsewhere in the country, and achievement of durable solutions. In many armed conflicts, gender is an important factor that determines the cause of displacement as women and girls are systematically targeted as a tool of war.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-05-10:

More people displaced inside their own countries than ever before till sidans topp

More people displaced inside their own countries than ever before. A record 41.3 million people were displaced within their own countries because of conflict and violence at the end of 2018, according to the Internal Displacement Monitoring Centre's annual global report released today. IDMC recorded 28 million new internal displacements in 2018, 10.8 million of which were linked to conflict and violence. Ongoing conflicts in the Democratic Republic of the Congo and Syria, and a rise in intercommunal tensions in Ethiopia, Cameroon and Nigeria triggered most of the new displacements. Another 17.2 million new displacements were associated with disasters, the majority of them caused by extreme weather events. Increasing numbers of internally displaced people suggested the more global crises were long-lasting, said Alexandra Bilak, IDCM's director. "Unresolved internal displacement has all sorts of knock-on effects - one of them being that IDPs today could become refugees tomorrow," she told Reuters.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-05-14:

Nationals with visa-free access lodge over a quarter of asylum applications in EU+ till sidans topp

Applications for international protection from Latin American countries continue to increase.

In March 2019, applications for international protection in the EU+ were significantly higher than a year ago, at 58 778 (+20 % compared to March 2018). This increase is partly due to the highest recorded number of applications by nationals exempt from visa requirements to enter the Schengen area, which constituted more than 28 % of all applications lodged in March.

Within this group, nationals of Venezuela (2nd), Colombia (5th), Albania (9th) and Georgia (10th) were among the top ten countries of origin of applicants in the EU+ in the reporting period.

Latin-American countries of origin continue to be a focus due to their steady rise in terms of applications lodged. The European Asylum Support Office (EASO) recently reported that applications from this region had reached a record.

With 4 304 applications lodged in March, Venezuela was the second main country of origin for a second consecutive month, following Syria (5 336 applications). The number of Venezuelan applications in March translates into a record number for the country after the one already set in February (3 995). Over the past six months, some 43 % of Venezuelan applicants received international protection in the first-instance, even though for many others the decisions remain pending.

Colombian nationals also lodged an unprecedented high number of applications for international protection in the EU+. In March, Colombian applications totalled more than 2 551, a 32 % increase compared to February, and the third consecutive month with increasing applications. The recognition rate for Colombian nationals remained much lower compared to Venezuelans, at 11 % over the past six months, even though the number of first-instance decisions issued was very low.

In addition to Venezuelans and Colombians, there were also increases in applications by other Latin-American nationalities, such as Salvadorians, Nicaraguans, Hondurans and Peruvians, although at a lower scale.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Mer statistik från mars / första kvartalet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 19-05-14:

Migratory situation in April - Fewer migrants reach Europe till sidans topp

In April, the number of detections of illegal border crossings on Europe's main migratory routes fell by 19% from the previous month to 4 900, mainly due to a drop in the Eastern Mediterranean. The total for the first four months of 2019 was 27% lower than a year ago at around 24 200.

Eastern Mediterranean

The Eastern Mediterranean route accounted for more than half of irregular migrants detected at EU borders in April. It remained the busiest migratory route into Europe despite lower activity than in March, mainly because of poor weather conditions. The number of migrants taking this route last month fell by one-fourth to 2 940.

In the first four months of this year, the total number of detections in this region fell 18% from a year ago to close to 12 750.

One out of four detected migrants in this route were nationals of Afghanistan, usually arriving by sea. One out of every five was of Turkish nationality, mainly crossing the land border.

Western Mediterranean

The number of irregular migrants taking the Western Mediterranean in April doubled from the previous month to around 900.

The total for the January-April period rose to more than 6 300, or nearly one-third above the figure from the same period of last year.

Nationals of Morocco, Guinea, Mali and Ivory Coast accounted for the largest number of detected migrants on this route in the first four months of 2019.

Central Mediterranean

The number of migrants passing through the Central Mediterranean in April halved from March to slightly more than 200.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DR 19-05-12:

Politikerne advarede om 'tusindvis' af flygtninge: 116 personer er familiesammenført till sidans topp

Politikere frygtede, at tusinder af flygtninge ville ankomne som følge af familiesammenføringer.

Danske politikere har ved flere lejligheder advaret om, at børn, koner og mænd i tusindvis var på vej til Danmark som følge af flygtningenes ret til familiesammenføring.

Det har særligt handlet om en gruppe af syriske flygtninge, og de store tal har været brugt som argument for udlændingestramninger.

Men nu viser det sig, at det kun drejer sig om 116 personer samlet i 2018 og 2019 ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet, skriver Berlingske.

I 2014 kom der omkring 14.000 flygtninge til Danmark. Det tal steg året efter, hvor omkring 21.000 flygtninge søgte asyl i landet.

Men det var ikke alle, der havde deres familie med, da de ankom.

Udlændingestyrelsen vurderede, at yderligere 11.000 ville komme til Danmark som familiesammenførte i 2015.

Det fremgår af en aktindsigt fra Statsministeriet til Jyllands-Posten i 2015: Den viser, at regeringens økonomiudvalg i januar 2015 fik at vide, at myndighederne regner med "cirka 11.000 forventede opholdstilladelser som følge af familiesammenføring svarende til en fordobling af tidligere udmelding".

Det fik et flertal på Christiansborg til at beslutte, at en bestemt gruppe af flygtninge fra Syrien skulle have deres familiesammenføring udsat i tre år.

'Det er tusindvis af mennesker, vi taler om'

Udlændinge med asyl i Danmark har som udgangspunkt krav på familiesammenføring med mindreårige børn og ægtefælle eller samlever, ifølge de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-05-13:

Kroatien/ Många unga lämnar Kroatien till sidans topp

När SVT:s korrespondent Samir Abu Eid besöker den lilla staden Ilok är gatorna öde, husen tomma och övergivna. Den fria arbetsmarknaden i EU öppnade en dörr för den unga befolkningen i Kroatien med drömmar om en högre levnadsstandard. I Ilok har en majoritet av stadens invånare lämnat sin hembygd för ett annat EU-land.

För många länder är en av de viktigaste frågorna i det kommande EU-valet migrationen, oron för invandring växer i Europa men det är istället utvandringen som skapar problem i Kroatien.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Special 19-05-08:

De flydde till Sorsele - nu flyttar de därifrån till sidans topp

Flyktingboenden klappar igen. En fotbollstränare står utan lag. Flyktingarna skulle bli lilla Sorseles räddning från avfolkningen, men nu har spelplanen ändrats. 17-årige Bilal är en av dem som nu kanske måste flytta. Hans drömmar är för stora i Sveriges näst minsta kommun.

- Kan ni hjälpa mig? Jag vill bara springa.

Bilal Jemaoui sitter på sitt rum på Napoleongården i Sorsele. Det nedlagda demensboendet känns mörkt och tomt, fem ensamkommande unga delar på de sjukhusliknande lokalerna.

När SVT kommer in med tv-kameror tänds ett hopp.

17-åringen visar stolt upp ett par medaljer han har vunnit i långdistanslopp på Sicilien. Men i Sorsele dit han kom som ensamkommande flyktingbarn för sju månader sedan finns ingen möjlighet att träna friidrott.

- Jag får ingen hjälp, Sorsele är för litet. Hade vi bott i en stor kommun hade vi kunnat hitta en tränare.

Bilal Jemaoui, född i Marocko, är en av många ensamkommande som hamnat i Sorsele efter en lång flykt. Han är också en av de sista att komma hit om inget oväntat händer.

I juni stänger Napoleongården, som det sista av fyra boenden för ensamkommande i kommunen.

Vad som då ska hända med Bilal vet han ännu inte.

Här i Sorsele, landets näst minsta kommun, dör fler än det föds och befolkningssiffrorna är ofta en dyster läsning. Om trenden fortsätter är kommunen snart den allra minsta.

När Sveriges kommuner bråkade om vem som skulle ta ansvaret för de nyanlända som kom under flyktingkrisen 2015 så räckte Sorsele upp handen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 19-05-08:

Politikerna om satsningen på flyktingar i Sorsele: "Är inget misslyckande" till sidans topp

Att många flyktingar väljer att lämna Sorsele är tråkigt, men inget som de lokala politikerna kan göra någonting åt. Det säger flera politiker som SVT har pratat med.

I ett längre reportage från Sorsele beskriver SVT idag bland annat problematiken med att kommunen saknar gymnasieskola och att många ensamkommande därför väljer att lämna kommunen för att studera.

Men de politiker som SVT pratar med säger att det inte finns tillräckligt med elevunderlag för att ha en egen gymnasieskola på orten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 19-05-08:

21-årige Yasin vill aldrig lämna Sorsele till sidans topp

Många av de flyktingar som SVT pratat med i Sorsele säger att de inte tänker stanna i kommunen. Vissa kan inte stanna eftersom det saknas gymnasium. Men 21-årige Yasin Heydari från Afghanistan har fått jobb och vill nu stanna för alltid.

Yasin Heydari kom till Sorsele för fyra år sedan. Han är målvakt i Sorsele IF och hyser en stor kärlek till den lilla kommunen i Västerbottens inland även om stödet vid fotbollsmatcherna inte är som han önskat.

- När vi har match kommer nästan ingen och hejar på för de vet att det bara är flyktingar i laget. Ibland blir jag ledsen, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 19-05-07:

Region Halland vill locka fler nyanlända läkare till sidans topp

Underläkaren Majed Faleh var läkare redan när han flyttade till Sverige. Men att få svensk läkarlegitimation var en utmaning.

Region Halland vill locka fler nyanlända läkare för att minska läkarbristen. Men vägen till den svenska läkarlegitimationen är fylld med hinder, det berättar underläkaren Majed Faleh.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockhoolm 19-05-09:

Ensamkommande flickor klarar sig sämre på arbetsmarknaden än pojkar till sidans topp

Forskare på Stockholms universitet har studerat hur det går senare i livet för de ensamkommande unga som kommit till Sverige. Enligt flera rapporter är det svårare för ensamkommande flickor att ta sig in på arbetsmarknaden än för ensamkommande pojkar.

Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, har kartlagt hur 20 000 ensamkommande unga etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Genom att studera registerdata för de som fick asyl i Sverige 2003-2014, upptäckte han stora skillnader mellan ensamkommande pojkar och flickor.

- Närmare 70 procent av pojkarna kommer in på arbetsmarknaden, men bara drygt 50 procent av flickorna, säger Eskil Wadensjö, professor vid institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

Kortare utbildning - blir tidigt förälder

Var fjärde ensamkommande som fått asyl i Sverige är flicka. Men jämfört med andra invandrargrupper är det relativt få av dessa flickor som arbetar vid 27 års ålder.

Enligt Eskil Wadensjö finns det flera förklaringar till svårigheterna att ta sig på arbetsmarknaden. Bland annat har de brister i svenska språket och många skaffar familj tidigt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 19-05-09:

Vårdmässa lockade många nyanlända till sidans topp

Catherine Lentz är säker på sin sak - hon vill jobba inom vården, helst med äldre. Och hon behövs. Inom äldreomsorgen finns det ett skriande behov av personal.

Under torsdagen var det en rekryteringsmässa för vård- och omsorg i Östersund. Catherine Lentz var en av dom som var på plats.

- Jag har ett stort intresse av att jobba inom vården och jag vill utbilda mig som undersköterska. Därför är jag här för att få veta mer om vad som gäller, vad som krävs och hur länge det tar, säger hon.

Under dagen fick nyfikna information, dessutom fick de prova på olika saker, som att ta blodtryck.

- Den här dagen är tänkt att locka till både långsiktig och kortsiktig rekrytering i Jämtlands län, säger Carina Rodhe som är ordförande för vård- och omsorgscollege.

Vill höja statusen

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 19-05-12:

Så fick Abd Alaliem jobb efter ett år i skolan till sidans topp

20 av 21 personer som utbildar sig till vårdbiträde i en unik utbildning i Karlskrona har fått jobb inom vården efter bara ett år. En av dem är Abd Alaliem Al Darwiesh.

- Det är jätteroligt att arbeta med äldre, säger han.

Det är Karlskrona kommun och Arbetsförmedlingen som står bakom utbildningen som är två-årig, men då teori och praktik kombineras är redan 20 av de 21 eleverna ute i arbetslivet efter ett år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-05-06:

Samlade pantflaskor som flykting i Sverige - nu kör han Giro d'Italia till sidans topp

Som flykting i Sverige samlade Awet Gebremedhin pantflaskor för att kunna köpa en racercykel.

Nu har han tagits ut till Giro d'Italia.

- Jag har stor respekt för de som går och samlar flaskor i Sverige. Alla gör det av någon anledning, säger han.

Två cyklister kommer att köra under svensk flagg när årets Giro d'Italia, ett av cykelsäsongens tre stora treveckorslopp, startar i helgen. Båda bor i Jönköping.

Den ene är Tobias Ludvigsson, svensk lagslagscyklist i Groupama-FDJ. Den andre är Awet Gebremedhin i Israel Cycling Academy, som inte är svensk medborgare men har en eritreansk och en svensk flagga på sin tröja.

- Under tre veckor behöver man någon att prata med omkring sig, så det kommer att bli trevligt, säger Awet Gebremedhin om att ha sin Jönköpingskompis i klungan.

Att bli uttagen till Girot är det största i hans karriär hittills. Han fick beskedet av den finlandssvenske sportdirektören Kjell Carlström.

- Jag började prata med honom på svenska: "tack så mycket". Jag var väldigt glad och jag ser verkligen fram emot att starta och att göra någonting bra. Jag tror att det kommer att bli en stor sak i livet, en ny historia, en ny bok att öppna, säger Awet Gebremedhin på telefon från Spanien där han tränar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 19-05-09:

De kom som ensamkommande flickor till Sverige till sidans topp

Under flyktingvågen 2015 sökte över 163 000 människor asyl i Sverige. Knappt en tredjedel av dem var kvinnor som flydde krig och förtryck i hemländerna. Vi har träffat fyra av dem som nu för första gången berättar sin historia.

Vi träffar Petra och Marzieh från Afghanistan, Amal från Somalia och Masoumeh från Iran. De är fyra av totalt 50 000 kvinnor och flickor som flydde 2015 och som nu bor i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-05-09:

Engaging with employers in the hiring of refugees till sidans topp

A 10-point multi-stakeholder action plan for employers, refugees, governments and civil society

The OECD and UNHCR have a longstanding and fruitful co-operation in many areas of mutual strategic interest, including enhancing pathways to protection and solutions for refugees, assessing and supporting their economic and social integration, and better programming and monitoring of official development assistance in the context of forced displacement.

The skills and attributes of refugees represent significant economic potential for receiving countries. However, for this to be fully realised, well-coordinated efforts by a range of actors and entities are required. Our Organisations are committed to supporting host countries and communities, as well as refugees themselves, to harness and maximise that potential. We work together in a range of ways to evaluate policies and disseminate good practice, to identify promising innovative approaches, and to counter xenophobia and prejudice by providing sound evidence of the challenges refugees face and the contributions they can make to host countries. We are committed to fostering dialogue amongst all stakeholders so that we can offer concrete and sustainable guidance on how to improve the livelihoods of people in host and refugee communities, and to contribute to better integration outcomes.

This Action Plan is a product of our joint endeavours in this area. It draws on extensive consultations with employers and others who play a key role in promoting the integration of refugees in local and national labour markets. The Action Plan also highlights the challenges, opportunities, and good practices identified through the consultation process, and sets out a clear way forward through a checklist of actions that can optimise the contributions of a range of actors to supporting successful refugee employment.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NRK 19-05-13:

Norge/ Heile bygda vil hjelpe familien som mista alt i husbrannen till sidans topp

Flyktningfamilien mista det dei hadde igjen då huset deira stod i flammar. No har den vesle bygda i Luster samla inn så mykje at frivilligsentralen måtte seie stopp.

- Det kjenst no som at dette er heimlandet mitt, seier Hiba Almobarak.

Familien Almobarak kom til Noreg frå Syria for knappe to år sidan. Dei hadde berre med seg nokre få gjenstandar frå heimlandet deira, som minne om kvar dei kom frå.

No er alt borte.

Lokalsamfunnet stiller opp

I etterkant av brannen, natt til fredag førre veke, har ikkje responsen latt vente på seg. Lokalsamfunnet i Luster har slått ring om familien Almobarak.

Hiba, som er eldst i søskenflokken på åtte, er svært takknemleg for omtanken.

- Det kjenst veldig godt at folk bryr seg om oss. Alle har lyst til å hjelpe. Ein tenkjer mindre på problemet då, seier ho.

Måtte seie stopp

På frivilligsentralen i Luster har dei fått inn så mykje sko og klede, at dei no har måtte seie stopp til dei som ønsker å gje meir.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 19-05-16:

Migrants continue to suffer from harsh stance in Member States till sidans topp

Migrants' fundamental rights continue to be challenged by a tightening up of national policies and laws towards migration, finds FRA's latest report. It highlights emerging concerns as support for healthcare and housing is cut as well as perennial problems resulting from overcrowding and asylum processing.

Yet again, the report points to examples in some Member States of changes in their position towards asylum seekers and migrants that negatively affects migrant lives.

For example, the Danish Parliament passed a bill in which all residence permits for refugees and their family members are temporary. It also foresees limiting the number of residence permits issued for family reunification if asylum applications in Denmark grow significantly in a short time period. Sanctions for rejected asylum seekers who do not stay at their designated centre will be tougher, leading to 40 days in prison in some cases.

In Greece, some people who were granted refugee status before 31 July 2017 will no longer receive housing assistance. This could lead to an increase in homelessness and hamper access to some services, such as continued education for children.

In Germany, social services are refusing to reimburse hospitals for emergency treatment of irregular migrants. In some instances, access to healthcare depends on the outcome of asylum procedures. In addition, it was reported that on average asylum seekers had to wait over seven months for access to psychotherapy, and 45% of applications for psychotherapy were rejected at the start of 2019 compared with 35% in 2018.

Elsewhere, there are new tougher asylum proposals in Austria. These include: housing in departure centres during admission; curfews; 20 days for asylum procedures which can hamper the proper scrutiny of claims; the withdrawal of asylum for certain criminal acts; and preventative detention for some asylum seekers.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

UNHCR News 19-05-09:

FN uppmanar säkerhetsrådet att ge klara besked om människor på flykt till sidans topp

Filippo Grandi, som är FN:s flyktingkommissarie, påminde idag de internationella ledarna vid FN:s säkerhetsråd om att de har en viktig roll när det kommer till att vidta nödåtgärder gällande den världsomspännande flyktingkrisen. Detta sker i en tid då tongångarna mot flyktingar och migranter blir allt hårdare.

I ett tal inför FN:s säkerhetsråd i New York lade Grandi fram vägen framåt för att ta itu med de många kriserna världen över.

"Att porträttera detta som en global kris som inte går att hanteraär enligt min mening... felaktigt" sa han. "Det är möjligt och brådskande att ta itu med dessa kriser. Det går att göra med hjälp av politisk vilja på högsta nivå, vilket ni har, och med förbättrade åtgärder i enlighet med vad som slås fast i det globala avtalet om flyktingar som godkändes av generalförsamlingen i december. Ni i säkerhetsrådet har en betydande roll."

Fler än någonsin - 68,5 miljoner människor i världen - har tvingats att fly. Bland dem är knappt 25,4 miljoner flyktingar, och över hälften av dem är under 18 år. Majoriteten av flyktingarna finns i utvecklingsländer.

UNHCR:s chef vädjade till säkerhetsrådet på tre punkter. För det första uppmanade han säkerhetsrådet att arbeta tillsammans för att ta itu med bristen på fred och säkerhet, som är de grundläggande orsakerna till krisen.

"Majoriteten av de nästan 70 miljoner människor som befinner sig på flykt eller är flyktingar flyr från konflikter" konstaterade han. "Om vi kunde undvika eller lösa konflikter skulle de flesta flyktingströmmarna försvinna. Trots detta ser vi mycket fragmenterade försök till fredsskapande och otillräckliga försök till fredsbyggande."

Han nämnde det växande våldet i Libyen där alla civila riskerar att drabbas och uttryckte särskild oro för de flyktingar och migranter som är fast i förvar i områden med pågående strider.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 19-05-04:

Släpp fantasierna om flyktingläger utanför EU till sidans topp

Den som vill söka asyl i EU ska hänvisas till läger utanför unionens gränser. Där ska asylansökan prövas. De som beviljas asyl ska få bosätta sig inom EU, övriga ska resa tillbaka till sina ursprungsländer.

Så ser den modell för asylmottagande ut som många europeiska politiker drömmer om. De svenska Moderaterna driver detta som en viktig reform i valet till Europaparlamentet.

Till skillnad mot många andra frågor som debatteras inför EU-valet hör denna på sätt och vis hemma i EU-parlamentet. Efter att förslaget om ett nytt europeiskt asylsystem har strandat, på grund av oenighet om obligatorisk omfördelning av asylsökande mellan EU-länder, söker politiker olika vägar framåt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Globe Post 19-05-09:

Lessons from Sweden: How not to solve an asylum crisis till sidans topp

Bernd Parusel

"The right of asylum must be safeguarded in Sweden, in Europe, and internationally." This was Swedish Prime Minister Stefan Lofven's main positive programmatic message on refugees and asylum when he delivered his Statement of Government in January. The Riksdag had just re-elected him.

The leader of the Social Democratic Party also added that "those with grounds for protection must rapidly become a part of society, and those without such grounds must return promptly."

In the eyes of many Swedes, this is exactly where the government has so far delivered too little.

Unaccompanied Minors

It is one particular group that Sweden has struggled with ever since the 2015 European "refugee crisis." That year, over 160,000 people came to Sweden and applied for asylum. About 35,000 of them were registered as "unaccompanied minors," children and youth younger than 18 traveling without parents or legal guardians. And within this group, a large majority, around 23,500, had fled from Afghanistan. They had managed to cross many borders until they finally arrived in Sweden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-05-15:

EU-debatt om migration: "Skandalös lösning" till sidans topp

Debatten om migration bland EU-partigruppernas toppkandidater hettade till direkt när migrationen diskuterades.

Jan Zahradil, som tillhör Sverigedemokraternas partigrupp, vill se mottagningscentrum för flyktingar i Afrika för att stoppa människosmuggling.

- Varje gång en människa dör i medelhavet förlorar Europa en del av sin själ, säger Frans Timmermans som tillhör Socialdemokraternas partigrupp.

Under onsdagskvällen hålls en debatt mellan toppkandidaterna från EU:s partigrupper i parlamentet.

Det första ämnet på dagordningen var migration.

"Vi måste bekämpa människosmuggling"

- Vi måste bekämpa människosmuggling och ha mottagningscentrum utanför unionen för att lyckas med det. Vi måste sluta återförandeavtal med andra länder och ha ett tätt samarbete med dem, säger Jan Zahradil, toppkandidat för ECR där SD ingår.

Den tyske parlamentsledamoten Manfred Weber är toppkandidat för gruppen EPP, i vilken Moderaterna och Kristdemokraterna ingår.

- Min kansler Angela Merkel visade att vi kan ta ansvar och ingå i ett avtal med Turkiet, säger han.

"Ser invandring som en möjlighet för länderna"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-05-13:

EU:s asylpolitik: "Det pågår en kapplöpning mot botten" till sidans topp

Trots en skärpt flyktingpolitik hör Sverige fortfarande till de länder som tar emot flest asylsökande i EU. Ett skäl är att EU, fyra år efter flyktingskrisen, inte har lyckats enas om nya asylregler. I stället får Libyen och Turkiet agera gränsvakter åt Europa.

- Det pågår en kapplöpning mot botten, säger Caroline Bach på UNHCR.

Han hade röd t-shirt och blå kortbyxor. Som vilken liten pojke som helst. Men treårige Alan Kurdi blev symbolen för att den syriska tragedin nu hade nått Europas stränder.

Det var den 2 september 2015.

Sedan kablades bilder ut på till synes ändlösa led av flyktingar på vandring upp genom Europa, i sökandet efter en fristad från krigets förödelse. Det blev uppenbart att EU:s gemensamma asylpolitik stod inför ett sammanbrott.

Vi klarar det, sade Tysklands Angela Merkel.

Kom inte hit, sade Ungerns Viktor Orbán.

När 2015 gick mot sitt slut hade Tyskland tagit emot 476.000 asylsökande.

Sverige hade tagit emot 163.000.

EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker insåg att han måste agera. 2016 presenterades ett omfattande paket med lagförslag som skulle stöpa om EU:s asylsystem i grunden, för att klara migrationsströmmar som ingen tidigare hade kunnat föreställa sig .

Tre år senare, när valet till EU-parlamentet står för dörren, har inget av lagförslagen trätt i kraft. Att antalet asylsökande gått ner beror i stället till stor del på hårt kritiserade uppgörelser med Turkiet och Libyen, som får agera gränsvakter åt Europa. De får stöd av EU:s organ för gränsbevakning Frontex, som tillförs stora resurser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 19-05-16:

"Biståndet ska inte gå till att stoppa flyktingar" till sidans topp

Förhandlingarna som pågår om EU:s framtida bistånd domineras av viljan att hindra migration. EU är en otroligt viktig kraft för fattigdomsbekämpning, demokrati och försvar av mänskliga rättigheter runt om i världen. Biståndet måste fortsätta vara styrt av demokratiska värderingar och internationell solidaritet, skriver flera organisationer.

När EU:s biståndsministrar möts den 16 maj är det för att förhandla om budgeten för det framtida biståndet. Det handlar om hur närmare 90 miljarder euro ska användas under sju år framåt. Vår regering måste säkra att biståndet går till rätt saker och utformas efter människors behov och fördelas dit behoven är som störst. EU:s globala ledarskap är kritiskt för om vi ska nå Agenda 2030 med de globala målen om hållbar utveckling.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 19-05-05:

"Hög tid för Sverige att ta hoten mot ateister på allvar" till sidans topp

Sverige måste sluta utvisa ateister till länder där de riskerar dödsstraff. Vi har en skyldighet att ge skydd till personer som riskerar förföljelse, men just nu är det slumpen som avgör vem som får uppehållstillstånd och vem som utvisas. Det är hög tid för Migrationsöverdomstolen att sätta ner foten, skriver 11 jurister, forskare, författare och företrädare för Humanisterna.

Den internationella organisationen Humanists International har sammanställt tillgängliga aktuella uppgifter om de mänskliga rättigheternas ställning i olika länder. De finner att avfall från landets religion kan straffas med döden i 12 länder. Ett av dessa länder är Afghanistan, som Sverige under de senaste åren tagit emot ett stort antal asylsökande från.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 19-05-06:

Rättsosäker, rättsosäkrare, rättsosäkrast till sidans topp

Maria Ripenberg: Korrupt rättssäkerhet är farligt för hela samhället.

Nyligen kunde vi läsa på UNT Debatt (20/4) att forskare och jurister i Konvertitutredningen sågat Migrationsverkets metod att bedöma graden av "genuin tro" hos afghaner som konverterat från islam till kristendom i Sverige. Utredningen konstaterade att metoden som används är djupt ovetenskaplig. Migrationsverkets "husförhör" värderar nämligen den intellektuella kapaciteten hos konvertiterna, som förmågan att resonera teologiskt och att svara på kunskapsfrågor om bibliska händelser.

Med religionsvetenskapliga kriterier är det dock exempelvis dop och religiösa handlingar som avgör graden av tro. Och med dessa kriterier var nästan samtliga som omfattas av Konvertit-utredningen kristna. I praktiken får 68 procent avslag. I snitt, alltså, för de geografiska skillnaderna är stora. Och i Migrationsdomstolen ökar risken för utvisning ju fler Sverigedemokrater som är nämndemän (yrkar på avslag i 93 procent av fallen).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa 19-05-03:

M:s kompis i Paris och den infernaliska maskinen Dublin till sidans topp

Annette Rosengren

Jag får ett samtal i Stockholm en kväll i slutet av april. M, som jag har känt i åtta år, är darrig och allvarlig på rösten:

"Min kompis ringde, han är på Arlanda. Dom skickade honom till Sverige. Du vet han var i Paris och vi pratade om ifall han skulle gå till migrationsverket där eller inte. Han hade en kallelse och han visste att det var farligt. Han hade Dublin. Sverige ville ta emot honom och han hade varit i domstol och berättat att Sverige skulle skicka honom till Afghanistan. Men domstolen sa att han skulle skickas till Sverige. Vi kom fram till att han i alla fall skulle gå eftersom han var kallad och att han skulle höra vad dom skulle säga. Vi hoppades att det skulle gå bra och att han skulle ta sig hit själv och sedan leva här svart tills vi hoppades att det skulle lösa sig.

Men dom kallade på polis och sen skickade dom honom till Arlanda. Och på Arlanda sa polisen att dom skulle skicka honom direkt till Afghanistan. Han har aldrig varit i Afghanistan. Han har vuxit upp i Iran. Precis som jag. Han känner INGEN i Afghanistan. Och det är FARLIGT att sen försöka ta sig till Iran från Afghanistan och det kostar mycket pengar. Och kommer han dit blir han svart där, och polisen kan ta honom och skicka honom till Afghanistan."

M själv kom till Sverige i en tid när minderåriga ensamkommande med hans bakgrund och skyddsbehov fick uppehållstillstånd. Men hans kompis, som kom 2015, har utsatts för samma behandling som tusentals andra unga från Afghanistan: Lång väntan på beslut, uppskrivning i ålder till vuxenstatus, misstänkliggörande av asylskälen med avslag i alla instanser, slutligen avslag också på att få studera genom Nya gymnasielagen.

Från Arlanda fördes M:s kompis till förvaret i Gävle och där är han nu. M har kontaktat en advokat och hoppas att advokaten kan hjälpa honom.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-05-05:

An Unjust Life's Journey: Norway deports Abbas, my friend, to Afghanistan till sidans topp

Monday, May 6, 2019 will be a sad and shameful day.

Abbas H., my 19-year-old Afghan refugee friend will be deported from Oslo, Norway to Afghanistan where he knows no one and hasn't lived since he was a young child. After two years of leading a safe, happy, productive life in Norway, he is being forced to leave a country he has grown to love, an older brother who will soon be graduating from a college in Oslo, good friends, and a Norwegian family who has adopted him as their own.

After his third asylum appeal was rejected, Abbas was given a choice: voluntarily agree to be deported and have the possibility of returning to the EU in three years or be forcibly deported, never to be allowed in the EU again. He chose to voluntarily leave. The date was set for May 6, 2019.

Abbas is deported in good company. Norway just deported a fragile 80-year-old man to Afghanistan. He was accompanied on his flight by two Norwegian doctors to ensure he would survive the flight to Kabul. A refugee family who traveled from Jordan has been living in Norway for 10 years. The son, who is now 16, is being deported by himself because his mother mistakenly said she came from a different city when they first applied for asylum. The conservative, anti-immigrant party in Norway seems determined to no longer be the welcoming place for refugees it had once been.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Listen to Abbas' story, in his own words, on a podcast in which he was interviewed by USC graduate students in a course on Non-Profit Marketing Communications (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deportation Monitoring Aegean 19-05-13:

The Death of Dreams - A Voice from Prison till sidans topp

Many people who come to Europe looking for freedom and safety find themselves imprisoned. While the EU politics forcibly keep people trapped in overcrowded and barbed wired camps on the Greek islands, the Greek police uses harsh crack down strategies in order to suppress conflicts and protests arising from the unbearable living conditions in the camps.

Migrants on the Greek islands find themselves in a situation of detainability - regardless of whether they committed an offense or not, they do not only have to bear the constant insecurity of the camp but have to live under the constant threat of being arrested and detained.

Below, we reproduce the account of Aftab Mohammadi (name changed) who was arrested in Moria camp in July 2018 and has since then been held in the prison of Chios Island. It is one of many stories of a senseless and cruel detention practice beyond any reason.

Nine months ago, it was a night like other nights. There was a fight in the camp between a few people that lasted for more than two hours. The fight started between two people and after a while others in the camp got involved. It all started because of the bad conditions of the people who have to live in the camp. Some have mental issues, because they live in these terrible conditions and do not have any mental support.

The police was present and they saw what happened. I felt terrible this night, especially when I saw that the children were holding onto their moms, they were very scared and crying. But for the police it was a special night. They were laughing at the people. For them it was like a watching an online movie. We were asking them for help but they were only laughing at us, taking photos and recording us.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-03:

Interpellationsdebatt: Konsekvenserna av gymnasielagen till sidans topp

Interpellation 2018/19:200 av Maria Malmer Stenergard (M)

Vi får nu rapporter om de allvarliga konsekvenserna av gymnasielagen, som S-MP-regeringen drev fram. Det rör sig om unga män som står utan bostad, tvingas bo på gatan och utnyttjas av kriminella gäng. Kommunerna står villrådiga inför hur de ska hantera situationen. Även från socialdemokratiska kommunalråd hörs kritiken.

Det allvarliga läget kan samtidigt knappast komma som en överraskning. Det rör sig om en lagstiftning som fick sällsynt skarp kritik från remissinstanser och Lagrådet. Inte minst vad gällde bristen på konsekvensanalys.

Gymnasielagen har lett till ca 6 000 uppehållstillstånd för vuxna personer som saknar skyddsskäl. Den riktar sig till unga vuxna som fått, eller skulle ha fått, ett utvisningsbeslut. De får nu i stället stanna i Sverige - inte för att de har skyddsbehov utan för att de studerar eller haft för avsikt att studera på gymnasiet.

För att få permanenta uppehållstillstånd måste de som omfattas av lagen få jobb och egen försörjning inom sex månader efter färdiga studier. Den som inte klarar detta ska då utvisas efter att ha varit en längre tid i Sverige. Det moraliskt riktiga och humana i detta kan ifrågasättas. Lagen riskerar snarare att bli en långvarig utvisning, vilket påtalats av bland andra Skåne Stadsmission.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka utvärderingar har regeringen gjort gällande konsekvenserna av gymnasielagen, och vilka slutsatser har regeringen dragit av dessa?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 19-05-06:

Öppet brev till riksdagsledamöterna Kadir Kasirga (s) och Hans Eklind (kd) till sidans topp

Ingrid Eckerman

Till riksdagsledamöterna Kadir Kasirga (s) och Hans Eklind (kd). Jag hoppas att jag får era kommentarer till denna text. Det är bra om ni svarar just på de frågor jag ställer, gärna ja/nej + kommentar. Ni behöver inte kommentera sådant som jag inte skrivit.

Häromdagen såg vi tillsammans, i förorten Hallunda, en liten film gjord av några ensamkommande ungdomar från Afghanistan. Trots att den bara varade några minuter lång fick den med allt - livet i Sverige med fotboll och osäkerhet, kontakten med familjen, oron för bästa vännen, väntan på brevet från Migrationsverket, reaktionen när avslaget kom och hoppet försvann. I publiken fanns ett stort antal av just dessa ensamkommande ungdomar med afghanskt medborgarskap.

Därefter vidtog en paneldebatt med er två och Christina Höj Larsen (v). Jag blev skrämd av hur ni herrar undvek att beröra själva ämnet - ungdomarna i publiken.

Kadir - du kom till Sverige under en annan lagstiftning. Du hänvisade till att vi under 2015 tog emot många fler asylsökande i förhållande till vår folkmängd än vad andra EU-länder gjorde. Menar du att människors asylskäl ska avgöras av hur många flyktingar vi släpper in över våra gränser? Ska vi sluta göra individuella bedömningar? Ja/nej? Om ja: motivering? Ska vi inte följa konventionen om mänskliga rättigheter? Ja/nej? Om nej: motivering!

Sverige har en annan syn på säkerhetsläget i Afghanistan än andra länder, och därför är det lättare att få asyl i t.ex. Frankrike. UNHCR:s rekommendationer är att internflykt inte är rimligt i Afghanistan. Afghanistans flyktingministrar ber att Europa ska sluta tvångsutvisa flyktingar för att de inte kan få ett värdigt mottagande. Sverige ligger under det invandrarfientliga Ungern när det gäller att ge uppehållstillstånd till afghanska medborgare. Är det rätt att Sverige har en annan bedömning av säkerhetsläget än andra europeiska länder och UNHCR? Ja/nej? Om ja: motivering?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Stoppa utvisningarna 19-05-13: Svar från Hans Eklind (kd) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-03:

Svar på skriftlig fråga: Vård till personer utan tillstånd till sidans topp

Fråga 2018/19:521 av Lars Beckman (M)

Av Sveriges 21 regioner har sex (Östergötland, Västernorrland, Gävleborg, Sörmland, Västmanland och Västerbotten) valt att ge utökad vård till vuxna asylsökande och personer utan tillstånd att vistas i landet, enligt riksdagens utredningstjänst. Omfattningen av vilken vård som erbjuds är i princip densamma, det vill säga att vård ges i enlighet med vad som gäller för folkbokförda i regionen, men den skiljer sig något avseende till exempel åldersgränser och om utökad tillgång till tandvård ges eller inte.

Kostnaden för den planerade vården för personer som befinner sig illegalt i Sverige är oklar. Sedan 2017 redovisar SKL uppgifter om kostnader för personer som vistas i landet utan tillstånd och som söker vård i Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. SKL framhåller att det finns stora brister i statistiken och att uppgifterna därför ska tolkas med stor försiktighet. I rapporten extrapolerar SKL dessa till hela landet och får då fram att kostnaden för 2016 var ca 193 miljoner kronor och för 2017 ca 222 miljoner kronor, sålunda en ökning jämfört med tidigare år. Regionerna erhåller statsbidrag för vårdkostnaderna för denna grupp.

(...)

Anser ministern att det är rimligt att regioner ger planerad vård till personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd, och vilka åtgärder avser ministern att vidta i tjänsten för att motverka detta?

/Utdrag ur svar av Socialminister Lena Hallengren (S):/

Sådan vård som går utöver den vård som landstingen är skyldiga att erbjuda ersätts inte enligt den kommunala finansieringsprincipen (prop. 2012/13:109).

Hur enskilda landsting väljer att organisera sin vård och vilken vård de erbjuder personer som vistas i Sverige utan tillstånd är en fråga som varken jag som statsråd eller som regeringen kan överpröva.

(...)

Hela frågan med svar av Socialminister Lena Hallengren (S) (Extern länk)

Se även:

Svar på skriftlig fråga av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M): Sjukvård för vuxna som vistas i landet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-03:

Interpellationsdebatt: Kompetensutvisningar till sidans topp

Interpellation av Maria Malmer Stenergard (M)

Problemet med kompetensutvisningar fortgår. På nyhetssajten Entreprenör rapporterades nyligen om en forskare vid Karolinska institutet som ska utvisas från Sverige enligt en dom från migrationsdomstolen i Stockholm från november 2018. Migrationsdomstolen bekräftade därmed Migrationsverkets beslut från januari 2018. Att forskaren inte får förlängt uppehållstillstånd, och därmed utvisas, beror på att han bedrivit delar av sin forskning i USA.

Domen är överklagad, och Migrationsöverdomstolen har i mars 2019 beviljat prövningstillstånd. Det finns därmed en möjlighet att domen ändras. Forskaren har dock under lång tid haft att förhålla sig till beslutet om utvisning. I en intervju säger en av forskarens handledare vid Karolinska institutet att projekten inte har kunnat slutföras, eftersom forskaren inte fått resa tillbaka till USA för att göra de avslutande experimenten.

Det är absurt att forskare utvisas från Sverige för att delar av forskningen har bedrivits i ett annat land. Sverige ska vara ett attraktivt land för kompetent arbetskraft, drivna företagare och duktiga studenter. Då kan sådana här beslut inte förekomma.

Det har nu gått drygt tre månader sedan januariöverenskommelsen slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Däri anges: Problemet med kompetensutvisningar måste lösas. Hittills har dock från den socialdemokratiskt ledda regeringen, som tillträdde den 21 januari 2019 och vars politik bygger på bland annat januariöverenskommelsen, inte redovisats några politiska initiativ för att kompensutvisningarna ska få sitt slut.

Mina frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är

Vilka åtgärder vidtar regeringen och ministern för att forskare inte ska utvisas från Sverige för att de bedrivit delar av sin forskning i ett annat land?

När i tiden kommer den lösning på problemet med kompetensutvisningar som aviserades i januariöverenskommelsen att vara på plats?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of Oxford 19-04-25:

Warehousing asylum seekers: Salvini's attempt to dismantle the reception system till sidans topp

Guest post by Lorenzo Vianelli, University of Exeter

On 1st December 2018, the Italian Parliament converted into law the controversial decree no. 113/2018 on security and immigration (so-called 'Salvini decree'). The new legislative act, Law no. 132, amends substantially national asylum policies, by introducing several restrictive changes that pertain to residence permits, the reception system, detention, cessation of protection, safe country of origin, manifestly unfounded asylum claims and subsequent asylum applications. This raft of measures is in line with the political strategy of the current Minister of Interior, Matteo Salvini, who based most of his electoral campaign on the fight against migrants.

Two provisions introduced by the new law were particularly criticised by non-governmental organisations (NGOs) as well as mayors of Italian cities. The first relates to the revocation of residence permits based on humanitarian grounds, which benefitted 25% of applicants in 2017. These permits were granted to those who were not eligible for international protection on the basis of the Directive 2011/95/EU, but who could not be returned to their country of origin as this would have breached constitutional as well as international obligations. The second provision concerns an overall reorganisation of the national reception system, the implications of which are the subject of this blog post. The discussion of this much contested reorganisation will in turn open the way for some general reflections on the negative effects of implementing reception measures that merely address basic needs, such as food and accommodation. These minimum provisions, it is argued, lead to the warehousing of asylum seekers, thus fostering processes of dehumanisation and victimisation.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 19-05-09:

Peter Lundgren (SD): "Inrätta transitcenter på andra sidan medelhavet" till sidans topp

EU ska ha mindre inflytande över Sverige och gränskontrollerna måste skräpas - bland annat genom transitcenter. Det menar Sverigedemokraternas Peter Lundgren, partiets toppkandidat till EU*, när han blev utfrågad i P4 Stockholm.

Generellt vill Sverigedemokraterna se att EU:s inflytande över Sverige minskar. Men de är positiva till EU-kommissionens förslag om utökad gränskontrollstyrka.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sörmlands Nyheter 19-05-08:

Tobé (M) kräver tuffare tag i Europa till sidans topp

Tomas Tobé är ingen ivrig beundrare av överstatlighet. Men när det kommer till brottsbekämpning och utrikespolitik är inställningen en annan.

Moderaternas toppkandidat vill ge EU:s gemensamma polisstyrka mer befogenheter, stärka unionens yttre gränser och på vissa områden skrota medlemsländernas vetorätt.

Brottsbekämpning står högt upp på dagordningen då Moderaternas Tomas Tobé kandiderar till Europaparlamentet.

EU-nämndens vice ordförande värnar den inre marknaden - men anser att den fria rörligheten för kriminella måste få ett stopp. Bland annat genom att se över och stärka medlemsländernas rätt att utvisa brottsliga EU-medborgare.

Hälften av alla inbrott i Sverige begås nu av utländska stöldligor och Europa har tyvärr fått uppleva ett stort antal terrordåd, säger han.

- Då tycker jag att det är viktigt att göra mer på europeisk nivå.

"Gemensamma problem"

Moderaternas toppkandidat tycker inte att EU ska lägga sig i sociala frågor, såsom svenska arbetsvillkor och socialförsäkringssystem.

Men när det kommer till brottsbekämpning och terrorism resonerar han annorlunda.

Tobé vill att upprustningen av EU:s gemensamma gränsskydd Frontex ska gå snabbare och att unionens gemensamma polisstyrka Europol bör ges mer befogenheter. På hemmaplan propagerar han till och med för att Sverige ska ansluta sig till samarbetet om en europeisk åklagarmyndighet.

Jag gör uppdelningen utifrån vad jag tycker är ett genuint överskridande, och jag har svårt att förstå varför Frankrike och Tyskland ska vara inne och detaljreglera svensk arbetsmarknad.

Däremot har vi gemensamma problem med kriminalitet och terrordåd, och då ser jag att det finns en fördel med att få ett gemensamt agerande från en åklagare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 19-05-20: Tobé: Sverige får ta ett alldeles för stort ansvar för invandringen (Extern länk)

Expressen 19-05-04: Moderaterna vill kunna utvisa EU-medborgare (Extern länk)

Tomas Tobé i Aftonbladet 19-05-11: Ska gymnasieamnestin till Bryssel nu, Fritzon? (Extern länk)

Tomas Tobé (M) intervjuad i Sveriges Radio 19-05-16: "Utvisa stöldligor och neka dem inresa till Sverige" (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 19-05-16: Palme om M-förslaget: Är osannolikt (Extern länk)

Riksdagen 19-05-03: Interpellation av Maria Malmer Stenergard (M): Behovet av en långsiktig migrationspolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-05-11:

KD - varför skiter ni i människor på flykt? till sidans topp

Alice Bah Kuhnke (MP)

Jag vet att många politiker är trötta på att prata om frågan, men det spelar ingen roll, asylpolitiken är ett olöst problem som kostar människors liv, varje dag.

Därför är det skamligt att se hur Kristdemokraterna, med Sara Skyttedal i spetsen, inte presenterar ett enda skarpt förslag för hur vi ska lösa Europas asylpolitik i sitt valmanifest.

Skyttedals budskap är tydligt: Europa ska samarbeta mindre, alla ska rå om sitt eget hus. Inte mer än så. EU ska bli "lagom" igen.

I Kristdemokraternas valmanifest finns några sparsmakade, politiskt korrekta ord om migrationspolitiken - "Europa bör ha en ordnad, human och långsiktigt ansvarsfull migrationspolitik" - men inte ett enda förslag, inte ett enda presenteras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 19-05-16:

Socialdemokraterna: Alla EU-länder måste ta emot asylsökande till sidans topp

Socialdemokraterna vill att alla EU-länder ska tvingas ta emot asylsökande personer. Det är viktigt att alla länder hjälper till och tar ansvar, säger Heléne Fritzon.

- Jag tycker fortfarande att man ska hålla i att det ska vara ett gemensamt ansvarstagande. Det ska vara ett solidariskt åtagande. Och det ska vara långsiktigt hållbart, säger Heléne Fritzon till P1 Morgon.

Heléne Fritzon tycker att länder som inte tar emot asylsökande ska förlora sitt ekonomiska bidrag från EU. Det är till exempel länder som Ungern och Polen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Expressen 19-05-16:

EU:s hotbrev till Sverige - om flyktinghjälpen till sidans topp

EU-kommissionen kan dra tillbaka uppemot en miljard kronor.

I ett brev till regeringen formuleras hotet som grundar sig i att Sverige använt endast en bråkdel av bidraget som ska gå till stöd för flyktingmottagande.

160 000 människor sökte asyl i Sverige under den stora flyktingströmmen under 2015.

Sverige var en av EU:s medlemsnationer som tog emot absolut flest flyktingar när krisen var som störst. För att kunna hantera antalet asylsökande har Sverige fått flera miljarder kronor i bidrag från EU.

Fonden som pengarna går via heter Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF, och förvaltas av Migrationsverket på regeringens uppdrag.

Men nu kan EU kräva tillbaka miljardbidraget, vilket DN var först med att rapportera.

EU:s hotbrev till Sverige - om flyktinghjälpen

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Maps of Solidarity 2019:

30 aug - 1 sept, Malmö: Maps of Solidarity - Conference on borders and justice till sidans topp

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BORDERS AND JUSTICE

Welcome to Malmö, Sweden to a conference for those of us that want to see a completely different world. Now is an urgent time to meet, share experiences and ideas, and organise together.

As states and other actors are increasingly organising themselves across nation borders to build higher fences, the solidarity and progressive movements are in need of spaces to organise against these repressive and violent politics.

We hereby invite you to a conference filled with workshops, lectures and, more importantly, a place to build new alliances and strategies together.

The programme will be continuously updated! Stay tuned!

LOCATION: TBA

ACCOMMODATION: For those coming from afar, we will provide accommodation as far as possible. Let us know if you need somewhere to stay!

TRANSLATION: Most of the conference will be held in English, but contact us if you would need translation and we will do our best to find a solution.

OTHER NEEDS: If there is anything else that we can do to make it easier for you to attend the conference, please write to us!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-05-10:

Interview on the European Summit of Refugees and Migrants till sidans topp

"We thought that Europeans should hear from us"

An Interview with Ula Al-Khateeb from Syria, an Education specialist and member of Diaspora Network Alliances (DNA) who migrated to Spain. She participated in the European Summit of Refugees and Migrants as a co-facilitator of the education group.

On 4-6 May, over 60 refugee and migrant representatives from the 28 EU Member States gathered in Brussels for the first European Summit of Refugees and Migrants. After two days of working together to develop policy proposals, they were joined by over 40 delegates from INGOs, private sector, academia, EU institutions, UNHCR and foundations to discuss and exchange views on key issues including civic engagement, health & wellbeing, education, protection, agency & participation.

The European Summit of Refugees and Migrants in Brussels was designed to ensure the inclusion of the experience and perspectives of the people most directly affected by the asylum and migration policies at EU and member state level in the debate - people with a refugee background. Could you tell us how you see the current representation of people with refugee background in the political debate?

While refugees and migration policy is such a hot topic in the EU parliamentary Election, refugees and migrants are missing from the discussions. We thought that Europeans should hear from us, the most affected ones - the refugees and migrants. That's why the Diaspora Networks Alliances (DNA) and partners took the initiative to organize the first-ever European Summit of Refugees and Migrants by Refugees and Migrants. In this historic event, we were able to work, collaborate, and come up with concrete policy recommendations so that we make sure that our voices are heard in the coming election and beyond.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 19-05-08:

Förlist flyktingbåt visas på Venedigbiennalen till sidans topp

En båt som 2015 sjönk med hundratals migranter ombord i Medelhavet ställs nu ut som en installation på konstbiennalen i Venedig. Bakom verket står den schweizisk-isländska konstnären Christoph Büchel.

Det var i april 2015 som fiskebåten som lämnat Libyens huvudstad Tripoli kraschade in i ett fraktfartyg och sjönk i Medelhavet. Enligt en utredning av FN fanns vid händelsen över 800 personer ombord på skeppet som var byggt för en besättning om 15. Endast 27 personer överlevde, skriver Art news.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 19-05-09:

Reportaget om flyktingkrisen blev en roman till sidans topp

När Daniel Yousefi åkte för att besöka flyktingläger på ön Lesbos i Grekland 2015, var det för att skriva ett lyriskt reportage. Men det blev romanen "Den åttonde kontinenten".

När författaren Daniel Yousefi åkte iväg för att besöka flyktingläger på ön Lesbos i Grekland för fyra år sedan, var det för att samla intryck till ett alternativt flyktingreportage för dagspressen. En lyrisk text som skulle ge nya och andra bilder av flyktingkrisen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.