fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 19 augusti 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

FARR 18-08-08:

Klargörande om inhibition efter ansökan för studier till sidans topp

Migrationsverket t.f. rättschef Aisha Butt har i ett brev till FARR klargjort att ungdomar som har slutligt avslag på asylansökan och ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier (enligt den nya gymnasielagen) ska informeras om de får inhibition eller ej. Migrationsverket ska fatta beslut rörande inhibition i alla sådana ärenden och beslut ska skickas ut de sökande oavsett om det är positivt eller negativt. I en av Migrationsverkets regioner har rutinerna inte följts, enligt t.f. rättschefen, men detta har nu åtgärdats.

Klargörandet gjordes som svar på ett brev från FARR:s ordförande Emma Persson till Migrationsverkets generaldirektör och rättschef. FARR hade uppmärksammat att en del ungdomar inte fick information om inhibition och därför inte visste om deras utvisning var inställd tills vidare och inte kunde få ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-16:

Migrationsverket: Gymnasielagen går att använda till sidans topp

Migrationsverket godkänner beredningen av gymnasielagen, som ger flera tusen unga en ny chans att få stanna i Sverige. Det framgår av ett yttrande som verket lämnat till Migrationsöverdomstolen, som prövar frågan.

Turerna kring den nya så kallade gymnasielagen fortsätter. Det handlar om lagen som ger cirka 9.000 unga personer, framför allt afghaner, en ny chans att få uppehållstillstånd.

Två av landets fyra migrationsdomstolar har vägrat att använda lagen, de anser att beredningen har varit bristfällig. Därmed minskar chansen för de unga afghanerna att få stanna.

Men nu prövas frågan i högsta instans, migrationsöverdomstolen, som kommer att fälla det slutgiltiga avgörandet, oklart när.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-08-13:

Utredning om mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd till sidans topp

/under en samlad artikel om "Arbetskraftsinvandring och kompetensförsörjning":/

Regeringen har ... under andra halvåret 2017 låtit utreda möjligheten att, under vissa omständigheter, avstå från att återkalla tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete även om Migrationsverket påtalat brister i villkoren.

Mot bakgrund av avgöranden i Migrationsöverdomstolen under 2017 (MIG 2017:24 och MIG 2017:25) av vilka det framgår att det ska göras en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor och därefter rådande praxis, anser regeringen att det finns skäl att avvakta med att lägga fram de förslag till lagändringar som utredaren överlämnade i december 2017 (Ds 2017:64). Regeringen kommer dock att följa utvecklingen noga och vid behov vidta åtgärder.

Artikeln i sin helhet (Extern länk)

Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Extern länk)

Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:24 (på Migrationsverkets webbplats) (Extern länk)

Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:25 (på Migrationsverkets webbplats) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 18-08-02:

Frankrike/ France adopts controversial asylum and immigration law till sidans topp

France's parliament signed into law a controversial asylum and immigration bill on Wednesday (1 August), despite opposition on the left which decried an effort to limit arrivals while the far right saw the measure as not going far enough.

The bill is designed to accelerate asylum procedures by cutting the maximum processing time to 90 days after entering France from 120 currently.

The text was adopted on a final reading by 100 votes in favour to 25 against with 11 abstentions.

The Senate had rejected the bill on Tuesday (31 July), but the lower house passed the text as President Emmanuel Macron's La Republique En Marche party holds a large majority, even if the law has exposed divisions within his own camp.

As well as slimming down the time taken to overcome administrative hurdles the text cuts to six months, from 11, the time limit to make an asylum claim while facilitating both the expulsion of those rejected and the acceptance of those whose bid succeeds.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights Watch 18-08-04: New provisions risk undermining asylum seekers' rights while not solving ongoing issues (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-08-11:

USA/ Över 500 barn väntar ännu på återförening till sidans topp

559 migrantbarn, som skiljts från sina föräldrar vid gränsen mellan USA och Mexiko, väntar fortfarande på att återförenas med sina familjer, enligt färska uppgifter.

365 av barnen, alla i åldrarna 5-17 år, har föräldrar som deporterats, rapporterar public servicekanalen NPR som tagit del av domstolsdokument. Myndigheterna uppger dock att de har kontaktuppgifter till samtliga familjer utom fem.

Men 140 av barnen har föräldrar som rödflaggats, det vill säga förekommer i ett brottsregister. Därmed anser myndigheterna att det omöjligt att återförena barnen med dem, skriver NPR. I 50 fall har barnets föräldrar släppts ur förvar i USA och därefter försvunnit.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

AIDA 18-08-06:

Från Afghanistan/ Developments in the treatment of asylum claims in Bulgaria till sidans topp

Bulgaria introduced new policies concerning the treatment of claims from Afghanistan following a riot in the reception centre of Harmanli on 24 November 2016. Afghan applicants started to be arbitrarily considered as "manifestly unfounded" cases. This was not the first time when the authorities misused the status determination procedure to deter asylum seekers from applying or remaining in Bulgaria. A similar approach was undertaken towards Iraqi asylum seekers in 2010-2011 when the number of applications from that country increased significantly.

While the Harmanli events at the end of 2016 were used as a reason to justify the discriminatory approach towards Afghan nationals, the main driver behind this approach related to the fact that Afghanistan had become the top country of origin of all asylum seekers arriving to Bulgaria from Turkey since 1993.

Afghan asylum seekers were, and still are, issued overwhelmingly negative decisions in the regular procedure, with the exception of cases where they - unlawfully - had their cases determined in pre-removal detention centres under the accelerated procedure. The poor recognition rate for Afghan asylum seekers dropped from 2.5% in 2016 to 1.5% in 2017. The "striking discrepancy between the Bulgarian and the EU average recognition rate for Afghans" has been raised by the European Commission, as well as jurisdictions in other Member States, as a matter of concern. Even evidently credible cases were refused by the State Agency for Refugees (SAR) with blank arguments, which were neither addressed nor redressed by the courts, subject to minor, isolated exceptions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-08-17:

Från Afghanistan/ Lifosrapport: Afghanistan - situationen i Ghazni till sidans topp

/Utdrag ur Lifos avslutande analys och framåtblick:/

Liksom tidigare attacker mot provinshuvudstäder som exempelvis Kunduz föregicks attacken mot Ghazni city av en kontinuerlig försämring av säkerheten i provinsen där talibanrörelsen successivt flyttat fram sina positioner och infiltrerat områden i staden och dess omgivningar.

Den nu avvärjda attacken mot staden innebär inte att situationen i provinsen kommer att präglas av förbättrade säkerhetsförhållanden. Snarare visar tidigare mönster från till exempel Kunduz att ett över tid etablerat starkt inflytande i en provins också innebär förutsättningar för en fortsatt hög konfliktaktivitet samt eventuellt nya attacker mot provinshuvudstaden när rörelsen alstrat ny kraft. Det är dock enligt Lifos bedömning mindre sannolikt att en ny sådan attack skulle ske i närtid. Talibanrörelsen har under attacken mot Ghazni city lidit stora personella förluster, men man har samtidigt själva uttalat att man ser operationen som lyckad då man menar att det gett ett tydligt styrkebesked gällande både rörelsens kapacitet och USA:s misslyckade strategi för Afghanistan. Enligt Lifos bedömning indikerar detta att man för stunden är nöjda med den markering man lyckats göra genom attacken mot Ghazni city.

(...)

Bland positiva inslag i konfliktutvecklingen under året återfinns en unik vapenvila under tre dagar i juni månad. Den utlystes unilateralt av både regeringssidan och talibanrörelsen men sammanföll i tid, och respekterades väl av parterna vilket medförde historiskt låga incidentnivåer i landet. USA har också under året ändrat hållning och inlett samtal med företrädare för talibanrörelsen, något man inte tidigare velat göra då man hävdat att samtal istället måste ske med den afghanska regeringssidan som tillsammans med talibanrörelsen utgör huvudaktörer i konflikten.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hufvudstadsbladet (Finland) 18-08-19:

Från Afghanistan/ UM:s expert varnar: "Utvisa ingen till Afghanistan nu" till sidans topp

Det finns knappast någon avkrok i Afghanistan som kan anses säker i dag. - Jag avråder bestämt från att resa till landet, säger Olli Ruohomäki på UM. Utvisningarna av flyktingar till Afghanistan borde absolut ta "time-out" just nu.

Olli Ruohomäki, specialrådgivare på Utrikesministeriet, är sällsynt frispråkig för att vara tjänsteman, men han vet vad han talar om. Ruohomäki är Finlands främsta expert på Afghanistan efter att ha deltagit i sjutton olika operationer i landet sedan år 2003.

- Jag har hunnit besöka varje del av Afghanistan. Senast var jag där i fjol i egenskap av chargé d'affair.

Förutom att han rest överallt i landet har han publicerat många vetenskapliga verk om landets situation.

- Jag kan lugnt säga att jag har ett stort kontaktnät i Afghanistan.

Afghanistan skakas dagligen av bombdåd, men risken just nu är stor att det utbryter fullständigt kaos. Landet står inför parlamentsval i oktober.

- Våldet trappas alltid upp inför val i Afghanistan och man talar nu om "Hot October". Säkerhetssituationen i landet är mycket dålig.

Enligt Ruohomäki är det ytterst osäkert om val ens kan hållas när talibanrörelsen kontrollerar sjuttio procent av landet.

- Om man upprättar en vallokal på deras områden så är det sannolikt att den sprängs bort omedelbart. Får den stå kvar så kan man undra om det är någon som riskerar att gå dit för att rösta.

Tröstlös bild

Enligt Olli Ruohomäki existerar det lokala skillnader i säkerhetssituationen, men generellt är det en tröstlös bild han målar upp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-08-14:

Från Etiopien/ IOM releases assessments of displacement sites in Gedeo, West Guji till sidans topp

IOM, the UN Migration Agency, has released its latest displacement reports from the crisis in Ethiopia's Gedeo and West Guji zones, where some 958,175 people have been displaced by inter-communal conflict. In July, IOM conducted assessments of displacement sites in both zones where it found nearly 359,113 people sheltering in collective sites. The remainder of the displaced population is living with local communities, for example, in rented accommodation or with relatives, while still visiting the collective sites to access humanitarian assistance.

In March 2018, historically recurring clashes between communities along the border of two Ethiopian regions - Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region (SNNPR) and Oromia Region - began again. As the fighting intensified in June, hundreds of thousands of people fled their homes with little more than the clothes they were wearing. IOM assessments, carried out in close coordination with the Ethiopian Government, found that in both zones, West Guji was the zone of origin of the largest group of displaced people while, more specifically, Kerca was the predominant woreda (district) of origin.

In Gedeo, the zone where the majority of the 970,000 displaced people are living, there are at least 276,939 people in 134 collective sites. The collective sites range from schools to government buildings and disused or unfinished buildings. In seven of the sites, more than half of the residents are living outside or in open spaces. As Ethiopia is experiencing its cold and rainy season, providing adequate shelter to these displaced communities is a priority for IOM.

In 59 of the Gedeo sites more than half the people did not have enough drinking water and in 64 of the sites, half did not have appropriate access to latrines.

Many of the sites in Gedeo are in remote areas and 19 of the 134 are inaccessible by car, making humanitarian aid delivery extremely difficult. Four sites are completely inaccessible whatsoever, which means assisting these communities is near impossible.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

IOM's data portal for displacement in Ethiopia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-08-16:

Från Etiopien/ Vårdnad av barn och äktenskapsbestämmelser till sidans topp

Sammanställningen svarar på frågor om vårdnadsbestämmelser i Etiopien för barn födda utom äktenskap, i traditionella äktenskap samt i religiösa äktenskap.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-08-15:

Från Irak/ Lifosrapport: Irak - familjerätt och vårdnad till sidans topp

Denna rapport om vårdnad av barn i Irak har tagits fram efter förfrågan från Migrationsverkets Medborgarskapsenhet. Berörda enheter har efterfrågat information om vårdnadsregler i ett antal frekvent förekommande ursprungsländer, varav Irak utgör ett.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-08-14:

Från Libyen/ Militias evict and disperse 1,900 displaced people in Libya till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is concerned about the forced eviction by militias of 1,900 internally displaced persons from Triq Al Matar settlement in Tripoli, Libya. Triq Al Matar was the largest IDP settlement in Tripoli, hosting 370 families originally from the city of Tawergha who had been living in the settlement since it was established in 2011.

According to residents, a local militia forced the entire population of Triq Al Matar to flee their homes last week, following three nights of indiscriminate raiding and the arbitrary arrest of 94 residents, 12 of whom remain detained by the militia in dismal conditions. Some women and girls were threatened with rape and the IDPs had to flee their homes at short notice, taking only a few belongings with them.

The IDPs are now dispersed, living in various areas in which they have relatives or acquaintances, including other IDP settlements. Some families who owned cars are now sleeping in them.

UNHCR is concerned that IDPs moving to other settlements in Tripoli are at risk of further eviction. Some families from Tawergha living in other settlements in Tripoli have already fled their homes for fear of being attacked. UNHCR calls for the respect of human rights, the protection of civilians and for the right of displaced persons to decide about their own future. UNHCR is closely following-up on the situation and liaising with all parties to ensure that the main needs of IDPs are met and any future evictions are prevented.

The people of Tawergha are an ethnic minority - approximately 40,000 people - who were forced to flee their homes in 2011. The majority of them sought refuge in informal settlements around Tripoli or Benghazi. They have now been internally displaced for seven years and are waiting to return home following a recent agreement by the parties involved.

In Libya, some 192,000 displaced people have been living in dire conditions for years. UNHCR calls for urgent solutions to end their suffering and return home in a voluntary, safe and dignified manner.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-Reuters / UNT 18-08-14:

Från Palestina/ Halv miljon barn kan bli utan skolgång till sidans topp

Omkring en halv miljon barn i Mellanöstern kan bli utan skolgång det kommande läsåret, uppger FN:s organ för palestinska flyktingar UNRWA. Orsaken är att USA kraftigt minskat sitt bistånd till organisationen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT-AFP / UNT 18-08-16: Palestinska skolor öppnar trots USA:s smäll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Aftonbladet 18-08-13:

Skulle hälsa på släkt i Sverige - blev satta i förvar till sidans topp

Bröderna Pape Matar Fall och Ibra Lo Fall från Senegal såg fram emot att hälsa på släkt i Malmö.

Men trots att de hade både pass och visum stoppades de av svensk gränspolis - och sattes i förvar i väntan på att avvisas från landet.

- Jag är inte kriminell och det här är första gången jag är i ett fängelse. Det är inte normalt, vi har rätt att vara här, säger Pape Matar Fall.

Pape Matar Fall, 26, och Ibra Lo Fall, 23, från Senegal skulle resa till Sverige efter att ha spenderat en veckas semester hos sin pappa och syster som bor i Nederländerna.

Precis som vid tidigare Europabesök har bröderna visum utfärdade av Nederländerna för att resa inom Schengen, som Sverige tillhör, i 90 dagar. Eftersom det är svårt för personer från Senegal att få Schengenvisum fick de hjälp av en holländsk migrationsjurist.

Det har aldrig varit några problem att komma in med viseringarna - förrän de skulle åka från Nederländerna med buss till sin släkt i Malmö.

Stoppades av gränspolisen

Julia Brandelius är sambo med bröderna Falls kusin, Pape Seck. Tillsammans skulle de ta emot dem på stationen i Malmö för snart tre veckor sedan, men de dök inte upp på den angivna tiden.

- Några timmar senare får vi ett samtal från gränspolisen som säger att de vill behålla dem för att att kontrollera deras handlingar, säger Julia Brandelius.

Trots att de berättar att bröderna ska bo hos dem under vistelsen tar polisen med de två männen till arresten i Lund.

- Vi fick inte ha kontakt med dem och fick inte reda på vad som hände. Dagen efter har de körts till förvaret i Åstorp och vi får reda på att gränspolisen och Migrationsverket fattat beslut om att de inte ska få komma in i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan Gränser 18-08-12:

Medelhavet/ 141 räddade på Medelhavet behöver komma i land omedelbart till sidans topp

Räddningsfartyget Aquarius, som drivs av SOS Mediterranée och Läkare Utan Gränser, räddade 141 människor på Medelhavet i fredags. Fartyget färdas nu norrut och måste så fort som möjligt få tillträde till närmaste säkra hamn. Hjälporganisationerna vädjar till EU att se till att de räddade kommer i säkerhet så att Aquarius kan fortsätta sitt sin akuta räddningsinsats till havs.

På morgonen fredagen den 10 augusti räddade Aquarius 25 personer ur en liten träbåt utan motor, efter att den tros ha drivit omkring i närmare 35 timmar. Senare under fredagen fick Aquarius syn på en annan överfull träbåt med 116 personer ombord, varav 67 ensamkommande minderåriga. Fler än 70 procent av de räddade kommer från Somalia och Eritrea. Även om deras läge just nu är stabilt är många väldigt svaga och extremt undernärda. Många berättar om omänskliga förhållanden då de hölls fängslade i Libyen.

Aquarius informerade alla relevanta myndigheter om dessa två räddningar, inklusive de italienska, maltesiska och tunisiska sjöräddningscentralerna MRCC (Maritime Rescue Coordination Centres). Aquarius informerade även den libyska räddningscentralen JRCC (Libyan Joint Rescue Coordination Centre) som uppgav sig vara den koordinerande myndigheten för räddningarna. Libyska JRCC meddelade dock att den inte kunde erbjuda en säker hamn och instruerade Aquarius att istället be någon av de andra räddningscentralerna om hjälp. Aquarius digitala loggbok uppdateras kontinuerligt.

Libysk räddningscentral höll tyst om båtar i sjönöd

I vilket fall som helst ska människor som räddats på internationellt vatten på Medelhavet inte föras tillbaka till Libyen, som inte anses säkert. Enligt internationell sjörätt ska räddade tas till en säker plats. Aquarius styr nu norrut för att be om tillträde till närmaste säkra hamn.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-08-14:

Medelhavet/ Italy, Malta, Stop playing with refugee and migrants' lives by closing ports till sidans topp

Responding to news that the authorities in Italy and Malta have closed their ports to Aquarius MV, a rescue ship run by SOS Mediterranee, with 141 people aboard, including 73 children, Maria Serrano, Amnesty International's Senior Campaigner on Migration, said:

"European governments must stop playing with human lives. Italy and Malta's disgraceful refusal to allow refugees and migrants to disembark in their ports is pure cruelty. These individuals have braved dangerous journeys and inhumane conditions in Libya only to be stranded at sea as governments shamelessly abdicate their responsibility to protect.

"What's equally alarming is that the Gibraltar, under whose flag Aqurius has been sailing, has threatened to terminate the registration of the ship in a bureaucratic manoeuvre designed to frustrate life-saving search and rescue operations at sea. The relentless efforts of NGOs to rescue lives at sea should be celebrated, not hindered or punished.

"We are calling on European leaders to urgently agree on a predictable and reliable search and rescue system that ensures the prompt disembarkation of survivors at the closest safe port, upholds the law of the sea and the primacy of saving lives in the Mediterranean. Coastal States must ensure their ports are open to those who have been rescued, and other European governments must share the responsibility of processing asylum claims by taking in asylum-seekers."

Background

Last week Amnesty International published a briefing, 'Between the devil and the deep blue sea. Europe fails refugees and migrants in the Central Mediterranean', that reveals the devastating impact of European policies which have resulted in more than 721 deaths at sea in June and July 2018 alone.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Pressmeddelande 18-08-08: Amnesty International 18-08-08: Responsibility for surging death toll laid squarely at Europe's door (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious 18-08-02:

Medelhavet/ 700 people die in Mediterranean in past six weeks alone till sidans topp

700 people have died on the Central Mediterranean route in the past six weeks, MSF has reported.

700 men, women, and children.

700 people who could have been saved if the EU could create an effective sea rescue mission.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Local France 18-08-11:

Medelhavet/ NGOs: Divisive Aquarius ship resumes migrant rescues off Libya till sidans topp

Two French groups operating the rescue ship Aquarius said Saturday it was back in Libyan coastal waters for the first time since triggering a diplomatic row over migration in June.

The Aquarius picked up 141 people on Friday in two separate operations, SOS Mediterranee and Doctors Without Borders said on Twitter.

The Aquarius "remains in the search and rescue zone, and on the lookout for any other craft in distress".

In one of Friday's operations the Aquarius took on board 116 people, including 67 unaccompanied minors, mostly from Somalia and Eritrea.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 18-08-15: UNHCR welcomes Aquarius resolution, but stresses need for more predictable approach to disembarkation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-08-03:

Spanien/ Joint statement by the European Commission and the Spanish Government till sidans topp

Following today's meeting Dimitris Avramopoulos, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, Ms Carmen Calvo, Vice-President of the Spanish Government, Josep Borrell, Minister of Foreign Affairs, European Union and Cooperation, Mr Fernando Grande-Marlaska, Minister of Home Affairs, and Ms Magdalena Valerio, Minister for Labour, Migration and Social Security issued the following joint statement:

"The European Commission and the Government of Spain continue the open dialogue and cooperation on migration, in particular on the challenges linked to the increased migratory pressure along the Western Mediterranean route.

During today's meeting the European Commission and the Government of Spain discussed the current situation and the measures taken by Spain, including contingency plans to be adopted this summer.

The Commission stands side by side with Spain and fully supports the efforts of the Spanish Government to develop an effective response to the increased number of arrivals in the past months and to protect the external border of the European Union, in particular the coast of Andalusia. The Commission has awarded nearly €30 million in emergency assistance to Spain. This includes €25.6 million awarded on 2 July and further €3 million adopted yesterday.

The Commission and Spain underlined the importance of an enhanced partnership with Morocco and the need to intensify European support and cooperation with Morocco on migration. This includes a speedy delivery of the €55 million border management programme for Morocco and Tunisia approved under the EU Emergency Trust Fund for Africa.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

EU-kommissionen 18-08-03: Commission increases emergency assistance for Spain to €30 million (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Malmöhus 18-08-19:

Miriana om förberedelseklasser: När man går en liten klass så är det lättare till sidans topp

Sedan 2015 har Landskrona stad framgångsrikt drivit arbetet med att sprida förberedelseklasser till alla skolor.

Samsyn bland rektorer och pedagogisk personal har bidragit till goda förutsättningar både för inlärning och integration, menar de ansvariga.

Rohan Hassan, 18 år, kunde inte ett ord svenska när han för två år sedan kom till Landskrona från krigets Syrien.

- När jag kom till Landskrona, kändes det jättebra, det var en liten stad och jag tyckte om det. Tanken var att jag skulle fortsätta plugga.

När Rohan Hassan kom till Landskrona med sin familj var han 16 år och fast övertygad om att fortsätta satsa på studierna. Men istället för att hamna på någon av skolorna i de traditionellt invandrartäta områdena, blev han placerad i en förberedelseklass på en av byskolorna, den i Glumslöv. Det är han glad för i dag.

- Det är bättre att börja i en liten by. De flesta var svenska på Glumslövs skola. Det hjälpte mig att snabbt lära mig språket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrköpings Tidningar debatt 18-08-05:

De öppnar sina hem för hemlösa unga till sidans topp

Gapet mellan att aldrig ha pratat med en ensamkommande ungdom till att öppna upp sitt hem, kan kännas väldigt stort. Det är något föreningen Frivilliga Familjehem i Norrköping vill ändra på. Föreningen vill ena befintliga frivilliga familjehem, men också erbjuda vägledning till de som vill hjälpa till.

Frivilliga Familjehem räknar med att det i dagsläget finns omkring 25-30 stycken ensamkommande ungdomar i Norrköping som är akut hemlösa.

- Steget till att bli frivilligt familjehem kan kännas långt, men då finns - genom vår förening - möjligheten att bli stödperson eller kontaktperson, säger Josefina Söderholm, en av grundarna till föreningen och studerande vid socialpedagogiska programmet, som menar att engagemanget i Norrköping är ovanligt stort, men att ännu fler behövs.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 18-08-08:

Föreningen Agape får statsbidrag till ensamkommande till sidans topp

Efter en lång och infekterad debatt fattade Varbergs politiker beslut om att ge föreningen Agape statsbidrag för att hjälpa ensamkommande unga.

Frågan har varit uppe flera gånger, och avgjordes under tisdagskvällen på ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 18-08-06:

Spanien/ Migranternas vanligaste väg: Marocko till Spanien till sidans topp

Spanien och EU förhandlar med Marocko för att få bättre kontroll på landets gränser.

Samtidigt är situationen svår för de migranter som kommer till de spanska kuststäderna.

Hör reportage av Karin Hållsten.

- Vi har inget att äta, inget vatten, vi är sjuka, säger en kvinna i hamnen i Algeciras i södra Spanien. Inte den delen av hamnen där de stora lastfartygen lägger till. Inte heller den del där turistfärjorna till Marocko går. Utan hamnen för fritidsbåtar. Tittar jag ut över havet ser jag Gibraltarklippan några kilometer bort. Men det är varken den eller sportbåtarna som har min uppmärksamhet.

- Jag är för hungrig för att prata, jag vill bara härifrån, säger en man.

De är migranter som kommit hit från Marocko. Nu är de inlåsta på en pir i väntan på att polisen ska identifiera och registrera dem. Tre av sjöräddningens båtar fungerar som bostad men det är 140 migranter och alla får inte plats. Här har de väntat i fyra dagar utan el och utan toaletter.

- Ni måste ha tålamod, säger José Àngel Cadelo, han jobbar egentligen på turistkontoret i Algeciras men är också engagerad i en lokal hjälporganisation som heter Sociedad Mediterrànea. I en påse har han mobiltelefoner som han har tagit med hem och laddat, han ger tillbaka dem till händer som sträcks fram, och samlar in nya vars batterier dött.

- Om du själv inte ser verkligheten på nära håll kommer du aldrig kunna förstå hur svårt det är att leva utan kläder, utan toalett, utan dusch, utan mat, säger José Àngel Cadelo.

Migranterna här kommer från afrikanska länder söder om Sahara, Guinea, Mali, Elfenbenskusten. Många ligger på marken eller sitter med huvudet i händerna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO Newsletter July 2018:

Italien/ EASO team in Questura di Cagliari till sidans topp

"It is fair to say that every case we hear strikes our attention and our sensibility. To be confronted with people of this background, listening to their stories, observing the strength and the perseverance they have in facing life and changes, makes us realise the extreme importance of what we are doing". This is how the members of EASO team deployed in Questura di Cagliari, Sardinia, summarize their role and mission.

Made up of one expert coming from the United Kingdom, two caseworkers and two cultural mediators covering Bengali, Urdu, Hindi, Arabic, English and French, the team provides support in processing any backlog as well as new requests for international protection which are lodged.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-08-01:

Grekland/ Commission supports improving reception conditions with extra €37.5 million till sidans topp

Today, the European Commission has awarded an additional €37.5 million in emergency assistance under the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) to improve reception conditions for migrants in Greece.

The Greek authorities will receive €31.1 million to support the provisional services offered to migrants, including; healthcare, interpretation and food, and to improve the infrastructure of the Reception and Identification Centre of Fylakio in the Evros region in Northern Greece. The extra funding will also contribute to the creation of additional accommodation spaces within existing and new sites in mainland Greece. A further €6.4 million has been awarded to the International Organisation for Migration (IOM) to improve reception conditions and to provide site management support to selected sites on the mainland.

Dimitris Avramopoulos, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship said: "The Commission is doing everything in its power to support all Member States facing migratory pressures - whether that is in the Eastern, Central or Western Mediterranean. Migration is a European challenge and we need a European solution, where no Member State is left alone. Greece has been on the frontline since 2015 and while the situation has greatly improved since the EU-Turkey Statement, we continue to assist the country with the challenges it is still facing. The Commission's political, operation?l and financial support for Greece remains tangible and interrupted."

Today's funding decision comes on top of more than €1.6 billion of funding support awarded by the Commission since 2015 to address migration challenges in Greece. Under the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Internal Security Fund (ISF), Greece has been awarded €456.5 million in emergency funding, in addition to €561 million already awarded under these funds for the Greek national programme 2014-2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 18-08-06:

Grekland/ Children losing out on education in EU migration deal till sidans topp

By Bill Van Esveld

"I get depressed here. I want to go to a good school to study," said a bright, 12-year-old girl from Afghanistan, who's been stuck for six months in the grim Moria refugee camp on the Greek island of Lesbos. "If we don't study we won't have a future and we won't become successful."

The European Commission's humanitarian agency agrees: "education is crucial" for girls and boys affected by crises, and is "one of the best tools to invest in their long-term future."

So one might expect that the European Union would demand to see educational results for its money in Greece, where by some counts it has spent over $14,000 [€12,100] in aid for every migrant and asylum seeker.

One would be wrong, especially when it comes to asylum-seeking and migrant children stuck on the Aegean islands.

The importance of children having an education seems to have been trumped by a Greek government policy, backed by the EU, of keeping most asylum seekers who arrive by sea from Turkey confined to the islands until their asylum claims are adjudicated, rather than transferring them to the mainland where services are better.

Human Rights Watch research has found that on the Aegean islands, where at any given time there are more than 3,000 school-age asylum-seeking children, fewer than 400 are in school.

In Syria, which many of the refugees are fleeing, net primary school enrollment was 63 percent in 2013 (the latest available figures), two years after the war erupted.

Greece has opened pre-school classes for some children in the government-run camps on the islands. But the other children in those camps - unlike children in camps on the mainland - have no access to formal education.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-08-05:

Bangladesh/ "Bangladesh Is Not My Country" till sidans topp

The Plight of Rohingya Refugees from Myanmar

In late August and September 2017, Bangladesh welcomed the sudden influx of several hundred thousand Rohingya refugees fleeing ethnic cleansing in Myanmar. This followed an earlier wave of violence in October 2016, which forced over 80,000 Rohingya to flee to Bangladesh. Bangladesh's respect for the principle of nonrefoulement is especially praiseworthy at a time when many other countries are building walls, pushing asylum seekers back at borders, and deporting people without adequately considering their protection claims. Currently, more than 900,000 Rohingya refugees are in the Cox's Bazar area in Bangladesh's southern tip. These consist of nearly 700,000 new arrivals on top of more than 200,000 Rohingya refugees already living in the area, having fled previous waves of persecution and repression in Myanmar. Bangladesh has continued to let in another 11,432 since the beginning of 2018 through the end of June 2018

While the burdens of dealing with this mass influx have mostly fallen on Bangladesh, responsibility for the crisis lies with Myanmar. The Myanmar military's large-scale campaign of killings, rape, arson, and other abuses amounting to crimes against humanity caused the humanitarian crisis in Bangladesh. And Myanmar's failure to take any meaningful actions to address either recent atrocities against the Rohingya or the decades-long discrimination and repression against the population is at the root of delays in refugee repatriation. Bangladesh's handling of the refugee situation needs to be understood in the context of Myanmar's responsibility for the crisis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagbladet 18-08-17:

Bangladesh/ Mordvåg sprider skräck i flyktingläger till sidans topp

En rad mord sprider skräck i lägren som befolkas av rohingyer på gränsen mellan Myanmar (Burma) och Bangladesh. Bara ett tusental poliser finns på plats för att skydda närmare en miljon flyktingar från våldsamma gäng.

Hittills har 21 människor mördats i vad polisen tror är en del av ett revirkrig mellan konkurrerande gäng.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 18-08-19:

FN:s kommitté mot tortyr stoppar utvisning från Sverige till Iran av politiskt aktiv kurd till sidans topp

En kurd som var aktiv under valrörelsen 2009 i Iran fortsatte med aktiviteter mot regimen och använde sin affär till att sprida material. 2011 fängslades han en kort tid men släpptes mot borgen. Han gick under jorden när han kallades till rättegång och dömdes i sin frånvaro till åtta års fängelse. I Sverige har han fortsatt sin aktivitet och skrivit regimkritiska böcker som spridits via webbsidor. Han fick avslag på asylansökan med motivering att Iran inte kan följa alla oppositionella i exil, att han inte kunnat visa att han är av speciellt intresse eller att aktiviterna i Sverige blivit kända. Inför FN:s kommitté mot tortyr (CAT) hävdade Sverige att mannen trappat upp sin berättelse. Mannen framhöll till CAT att han främst var hotad på grund av sur place-aktivitet. Han ansåg ändå att Sverige borde ha vägt in dokumenten från revolutionsdomstolen istället för att avfärda dem på grund av låg kvalitet. CAT påpekar att mannen sannolikt är efterlyst på grund av domen, som Sverige inte ifrågasatt. Mannens etnicitet, partitillhörighet, familjehistoria och hans offentliga agerande trots den tidigare domen gör att han mycket väl kan vara av intresse för myndigheterna i Iran. Att verkställa utvisningen skulle vara ett brott mot FN:s konvention mot tortyr.

CAT avslog vid samma session begäran från en annan kurd vars politiska aktiviteter i Iran skedde 2005 och som flytt till Schweiz 2008. Han hävdar att han dömts i sin frånvaro 2014 men lyckas inte göra det troligt.

Hämta beslutet rörande nr 750/2016, R.H. v Sweden (Extern länk)

Hämta beslutet rörande nr 673/2015, Rasooli v Switzerland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-08-19:

Inget internt flyktalternativ i Ryssland för hotad tjetjen enligt FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

Ärendet gäller en barnfamilj från Tjetjenien i Ryssland. Mannen hade deltagit i striderna mot Ryssland 1994. Under nästa operation, år 2000, greps mannen av rysk trupp. Då han inte kunde uppge namn på motståndsmän sköts han i magen. Senare hjälpte han en släkting att skaffa mediciner till en motståndsgrupp. Strax efter detta greps han och utsattes för brutal misshandel tills han gick med på att spionera på motståndsrörelsen. Han gick i stället under jorden och flydde till Schweiz. I hans frånvaro kom polisen till hemmet där hustrun blev våldtagen. Ett av barnen traumatiserades och tappade talförmågan. Därefter flydde även kvinnan. Kallelser från åklagare har sänts till familjens adress och släktingar har råkat illa ut. Asylansökan avslogs trots många dokument, bl.a. för att mannen till en början givit felaktiga uppgifter för att inte kopplas ihop med terrorister. Dessutom bedömdes att familjen kan söka skydd i en annan del av Ryssland. FN:s kommitté mot tortyr, CAT, konstaterar att både mannen och kvinnan redan utsatts för tortyr. Eftersom ryska medborgare måste registrera sig på en ny ort och delstaterna informerar om misstänkta motståndsmän kan en annan del av Ryssland inte utgöra internflyktsalternativ. Därför skulle det bryta mot tortyrkonventionen att verkställa utvisningen till Ryssland.

En annan barnfamilj från Tjetjenien som flytt till Sverige avgjordes vid samma session, men den anmälan sakbehandlades inte bland annat för att det enda förklarade klagomålet inte rörde tortyr i konventionens bemärkelse.

Hämta beslutet rörande nr 717/2015, A.Sh. et al. v Switzerland (Extern länk)

Hämta beslutet rörande nr 732/2016, Z.A. et al. v Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-08-19:

FN:s kommitté mot tortyr publicerar nio asylfall från sessionen april-maj 2018 till sidans topp

FN:s kommitté för övervakning av Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT) sammanträder ett par gånger om året för att bland annat behandla enskilda ärenden. Kommittén har nu publicerat beslut rörande elva ärenden från sin 63:e session april-maj 2018. Nio av dem gäller utvisningar. Endast fyra behandlades som "admissible" och prövades i sak. De två som ledde till fällning refereras i korthet i denna utgåva av Asylnytt. Ett annat ärende som prövades i sak gällde en skogsarbetare från Dagestan som hävdade att han förföljdes på grund av att han hjälpt gerillan. Ärendet avfärdades på grund av diverse trovärdighetsbrister, bland annat att makarna skaffat visum för att lämna landet redan innan de påstådda händelserna. Bland de ärenden som bedömdes som "inadmissible" fanns tre som missat överklaga i en efterföljande procedur i Kanada respektive Nederländerna.

Sök ärenden på OHCHR:s söksida genom att välja Document Type "Jurisprudence" och Treaty "CAT". (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 18-08-06:

Flydde från Nordkorea - nu kan familjen utvisas till sidans topp

Park och Kim kom till Sverige som flyktingar från Nordkorea 2008. Sedan dess har processerna med Migrationsverket avlöst varandra och tre barn har fötts.

Park och Kim, som inte vill gå ut med sina fullständiga namn, bor med sin familj någonstans i Kalmar län. De kom till Sverige via Kina för tio år sedan och har tre barn födda i Sverige - och ett som är kvar i Nordkorea.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 18-08-06: Nordkoreanska familjen: Oro för spioner och repressalier (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-08-15:

Bortgifta Sara, 18, ska utvisas: Jag är i fara till sidans topp

I Sverige lever bortgifta Sara, 18, under hot från sin make i hemlandet Afghanistan, uppger hon.

Men Migrationsverket tror att hon ljuger - och föreslår i stället att maken ska hämta henne vid flygplatsen i Kabul när hon ska utvisas.

- Min släkt har sagt att om inte hans familj dödar mig så kommer de att göra det själva, säger hon.

Ett skrik rakt ut i luften.

Händer som krampaktigt greppar en bygel.

Sara, 18, skrattar när hon visar bilderna från helgen som gick.

- Vet du vilken karusell jag åker på den här bilden? Vilda musen. Den finns på barnavdelningen, så därför är det lite pinsamt att jag skrek så, säger hon.

Hon säger att besöket på Gröna Lund var ett sätt att slå bort tankarna på utvisningshotet, att hon försöker hålla humöret uppe men att det är svårt.

Sara bär ett par vita sneakers, en randig kjol som slutar ovanför knäna och en ärmlös topp. Håret är utsläppt och ibland kan man undra varför det är relevant att beskriva hur någon ser ut.

Giftes bort som 15-åring

Det här är varför:

När Sara i december 2015 kom till Sverige som flykting bar hon heltäckande kläder och slöja och var troende muslim. I dag definierar hon sig själv som ateist, något som kan ge dödsstraff i Afghanistan.

Att Sara lämnat islam är ett av hennes två betydande asylskäl.

Men vi börjar med det första skälet. Enligt Sara giftes hon bort som 15-åring, något som skulle få henne att fly landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 18-08-15: Migrationsverket: Den sökande har bevisbördan (Extern länk)

Aftonbladet 18-08-15: Advokaten om utvisningshotade Sara: Fruktansvärt fel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-08-16:

18-årig man nekades asyl i Österrike - ansågs inte vara homosexuell "på riktigt" till sidans topp

En 18-årig man ansökte om asyl i Österrike då han fruktar att han kommer att straffas i sitt hemland Afghanistan för att vara homosexuell. Mannen har nu fått sin ansökan avslagen då myndigheterna betvivlar hans sexuella läggning. Enligt en utredare finns det inget i mannens " sätt att gå, bete sig eller klä sig" som indikerar att han är homosexuell.

Enligt The Guardian står det i rapporten att mannen har en "potential för aggressivt beteende" som inte "förväntas från en homosexuell man", sedan han hamnat i bråk med andra boende på flyktinganläggningen han bor på.

Mannen uppges ha ett fåtal vänner och gillar att umgås ensam, ett udda beteende då "homosexuella är sociala" enligt rapporten. Vidare avvisar utredaren mannens uppgifter att han har kysst heterosexuella män med förklaringen att dessa "skulle ha slagit ned honom".

Den afghanske mannen har överklagat beslutet.

Bakgrund ifrågasatt

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Etikkommissionen i Sverige 18-08-08:

En stulen barndom - barnrättsrapport till sidans topp

"En stulen barndom - Rapport om hur svensk asylpolitik krossar familjer och sviker barns mänskliga rättigheter" (2018) har genomförts av Amanda Gulger & Josefin Sikström (Södertörns högskola) i samarbete med Etikkommissionen i Sverige.

I rapporten uppmärksammas situationen för utvisningshotade flyktingbarn med svåra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som idag befinner sig i Sverige. Rapporten går igenom tre olika fall från verkligheten och undersöker hur migrationsmyndigheterna bedömt i dessa ärenden. Barnen i fråga lider i ett av fallen av cerebral pares (CP-skada) och i de andra två av uppgivenhetssyndrom.

De juridiska frågor som legat till grund för det fördjupade arbetet med rapporten är främst följande: I vilka fall kan permanent uppehållstillstånd beviljas i enlighet med 18 § begränsningslagen? Vad blir följderna för de svårt sjuka barn som i beslut efter beslut endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd, och hur står sig detta i förhållande till Barnkonventionen liksom till Europakonventionen?

I rapportens slutsats konstateras att barnets bästa i många fall inte alls beaktas i asylprocessen. Genom att verkställa avvisningsbeslut till hemländerna för dessa barn eller genom att inte bevilja dem permanent uppehållstillstånd, bryter Sverige mot Barnkonventionen, som stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som gäller barn.

Enligt rapporten ligger felet inte nödvändigtvis i asyllagen utan i tolkningen av lagen och felaktiga tolkningar av lagstiftarens vilja. Det är också uppenbart att Migrationsverket ignorerar läkarintyg och medicinsk expertis och därmed tar sig rätten att överpröva läkarnas bedömning.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-08-07:

Ahmad dör om han inte får ett nytt hjärta - nekas transplantation till sidans topp

29-årige Ahmad kommer att dö om han inte får ett nytt hjärta.

Men utan permanent uppehållstillstånd, något som Migrationsverket säger är omöjligt att utfärda, nekas han transplantation.

"Det är vår skyldighet att se till att donerade organ kommer till största möjliga nytta", skriver en läkare till Migrationsverket.

- Det känns väldigt sorgligt att se, framför allt yngre patienter, vara på väg att dö, säger över?läkare Gordana Tasevska.

Ahmad ligger blek i sin sjukhussäng. Han talar stötvis med raspig röst och säger att han har ont i hela kroppen och att det blir värre för varje dag.

- Min kropp har blivit som sten, jag kan inte tala, inte röra mig, knappt dricka vatten, säger han.

2012 fick Ahmad en hjärtattack. Han bodde i Libanon, där han sökte vård och man konstaterade att han led av hjärtsvikt. När det stod klart att han inte skulle få den hjälp han behövde i landet beslutade han och hans anhöriga, som var i Sverige, att han skulle ta sig hit.

I dokumenten kring hans ärende, som DN har tagit del av, framgår det att han snabbt blev skickad från Migrationsverkets lokaler till sjukhuset, där Ahmad har åkt in och ut sedan han kom till Sverige i augusti förra året.

I den här omgången har han varit inlagd en månad på hjärtkliniken på sjukhuset i Malmö.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-08-19:

Prövningstillstånd angående "giltig ursäkt" för att inte ha nämnt ett nytt skäl till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd för en ung afghan som i en ansökan om ny prövning hade framfört den nya omständigheten att han konverterat till kristendomen. Migrationsverket avslog med motivering att mannen enligt inlagan hade blivit döpt och gått i kyrkan under tiden för prövning av grundärendet. Även om han inte beviljades muntlig förhandling i domstolen i grundärendet så borde han ha kunnat ta upp konverteringen som skäl, enligt Migrationsverket. Enligt lagen krävs en "giltig ursäkt" för att en ny omständighet som varit känd ändå inte tagits upp tidigare och därför beviljades inte en ny prövning. Migrationsdomstolen kom till samma slutsats. Ombudet anförde att frågan om det fanns någon giltig ursäkt inte har utretts, och att en verkställighet kan strida mot principen om non-refoulement. Saken kommer nu att prövas av Migrationsöverdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-08-19:

Migrationsöverdomstolen: Fyra månaders arbete krävs alltid före spårbyte till sidans topp

En person som fått slutligt avslag på asylansökan ansökte om arbetstillstånd istället, något som kan beviljas om ansökan görs inom två veckor och en rad andra villkor är uppfyllda, bland annat att den sökande har haft en anställning i minst fyra månader och har erbjudande om fortsatt anställning på samma arbete i ytterligare minst tolv månader. Migrationsverket avslog eftersom fyra månader inte uppnåtts, men migrationsdomstolen återförvisade ärendet till Migrationsverket för att pröva övriga förutsättningar eftersom det bara saknades 13 dagar. Nu har Migrationsöverdomstolen tagit upp fallet och påpekar att migrationsdomstolens rättstillämpning står i direkt strid med lagtextens ordalydelse. Det är ostridigt och klarlagt att anställningen inte pågått i fyra månader och därför fastslås Migrationsverkets beslut. Spårbytet tillåts inte. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Kriminalvården.se 18-07-20:

Uppkopplade och i säkert förvar till sidans topp

/Detta är en artikel ur kriminalvårdens personaltidning Omkrim nr 2 2018/

På anstalten Storboda finns en avdelning med förvarstagna män som ska utvisas ur landet. Efter att de fått tillgång till internet och kan skypa med sina anhöriga har ordningsproblemen så gott som försvunnit.

Tolv datorer hänger på väggarna i avdelningens största rum. Samtliga datorer är upptagna.De flesta förvarstagna har hörlurar och tittar på youtube-klipp eller använder sociala medier. Att koppla av med bra musik, eller prata med nära och kära är populärt.

- Det är bra att vi har tillgång till datorer. Är man ledsen kan man lyssna på hiphop, då känns det ofta bättre och man blir lite gladare, säger Hussein som nyss talat med sin bror i Iran.

De tolv förvarstagna avtjänar inte ett straff på Storboda - utan de väntar på att bli utvisade ut ur landet.

Anstalten ligger mellan Stockholm och Uppsala, och närheten till Arlanda flygplats är en av anledningarna till att just Storboda tar emot förvarstagna. Tidigare tog även anstalten Norrtälje emot gruppen, men i dagsläget är det enbart Storboda.

- Efter en tuff start har vi en riktigt bra verksamhet här. Tillgången till internet har förbättrat de förvarstagnas möjlighet att ha kontakt med omvärlden, och vi kan stödja dem i återvändandet, säger kriminalvårdsinspektör Mikael Skaldeman som ansvarar för Nyboda, de förvarstagnas hus med två avdelningar om sammanlagt 24 platser.

Mikael Skaldeman ser inte enbart fritt internet som anledning till att de förvarstagna är mer nöjda idag, än när avdelningen öppnade i januari 2015.

- Idag sitter rutinerna, vi har också en fungerande personalgrupp. Samtliga anstränger sig för att hitta vettig sysselsättning och aktiviteter för att uppfylla de förvarstagnas grundläggande rättigheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-08-09:

Rymning från Migrationsverkets förvar i Kållered till sidans topp

Tre personer rymde från förvaret i Kållered tidigt på torsdagsmorgonen. Männen tog sig ut efter att en person från utsidan slagit sönder ett fönster med hjälp av ett tillhygge. Personerna är fortfarande försvunna och efterlysta av polisen.

Sammanlagt fyra män kunde ta sig ut genom rutan. Tre av dessa avvek. En man kunde omhändertas och återföras till förvaret.

- Vi ser väldigt allvarligt på varje rymning, och vi arbetar kontinuerligt med säkerhetsfrågorna. Våra nya förvarsenheter i Flen har ett fem meter högt stålstaket kring området, och det är ett sätt att minska risken för fritagningsförsök utifrån, säger Migrationsverkets presschef Per Ek.

Under onsdagen fanns uppgifter hos Migrationsverket om att ett fritagningsförsök skulle äga rum och extra väktare hade därför kallats in till förvaret i Kållered, men dessa åtgärder visade sig inte vara tillräckliga.

Polis kom under morgonen till platsen och inledde eftersökningsarbete. Enligt polisen var de tre förvarstagna som rymde fortfarande på fri fot under torsdagseftermiddagen.

Två förvarstagna fick lättare skador i samband med rymningen. Ingen av Migrationsverkets personal eller väktarna fick några fysiska skador på grund av rymningen.

Ett 30-tal personer har rymt från Migrationsverkets förvar vid en handfull tillfällen hittills i år. I våras rymde 14 personer från förvaret i Kållered. I fjol rymde 23 personer och 2016 rymde 30 personer från Migrationsverkets förvar.

Läs mer (Extern länk)

SvT Väst 18-08-09: Tre personer rymde från förvar - polisen saknar spår (Extern länk)

Expressen 18-08-09: Billström efter rymningarna: "Det ska inte vara möjligt" (Extern länk)

Sofie Löwenmark i Expressen 18-08-17: Misskött förvar är ett hinder för utvisningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Local France 18-08-08:

Frankrike/ Charities in Calais claim police harass British and other volunteers till sidans topp

In a new report, UK and French migrant charities in Calais say their volunteers are being systematically bullied by the police.

The UK charity Help Refugees and other NGOs helping migrants in Calais have published a report claiming that their volunteers are systematically harassed and intimidated by the police.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious 18-08-06:

Tyskland/ Afghan deportations in Germany: what you need to know till sidans topp

European Citizens Against Deportation to Afghanistan has sent out a warning that Afghans can be deported no matter the circumstances if their asylum claims have been rejected in Germany. It does not matter if they have a job, speak German, or have generally integrated well. The government is trying to deport people to Kubul every month, and it doesn't matter what their grounds for asylum are.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Värmland 18-08-09:

Migrationsverket: "Ingen bra lösning" till sidans topp

- Det är naturligtvis ingen bra lösning.

Det säger Migrationsverkets pressekreterare Irene Sokolow om att 18 ungdomar som ska börja gymnasieskolan i Karlstad nästa vecka nu bor i tält.

- Jag kan konstatera att vi nu i augusti återigen kommer betala ut tillfälliga statliga ersättningar, 200 miljoner kronor, som kan användas för att hjälpa ensamkommande över 18 att stanna kvar i en kommun, och det gäller bland annat de som omfattas av gymnasielagen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-08-09: Tältlägret för de hemlösa ungdomarna har växt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 18-08-14:

Marockanska gatubarnen har lämnat Stockholm till sidans topp

Ett år efter att polisen slog larm om situationen med marockanska gatubarn är läget annorlunda. Enligt polis och socialtjänst P4 Stockholm har talat med är det nu få marockanska ungdomar och gatubarn i staden.

Förra sommaren slog polisen larm om en situation med många nordafrikanska gatubarn i Stockholm, vissa så unga som 12 år gamla.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 18-08-16: Skriftlig fråga av Erik Andersson (M): Återvändande av marockanska medborgare utan asylskäl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Rädda Barnen Malmö och Skåne Stadsmission 2018:

28 augusti, Malmö: Informationsträff - Intresserad av att vara fadderhem? till sidans topp

18:00-20:00, Norra Parkgatan 17, Malmö

Har du plats i ditt hem och vill göra en insats för en medmänniska? Som fadderhem får du chans att lära känna och vara ett vuxenstöd åt en ungdom som sökt asyl i Sverige som ensamkommande barn och som rotat sig i Skåne. På grund av olika orsaker behöver många individer nu boende och en trygg plats i sina liv. När ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige fyller 18 år förlorar de sitt boende och tvingas flytta till Migrationsverkets boenden - ofta i en annan kommun.

Att vara fadderhem innebär att du upplåter plats i ditt hem under en kortare period så att ungdomen slipper ryckas upp från skolan som ofta är det enda sociala sammanhang de har. Som fadderhem gör du en konkret skillnad för en annan medmänniska. Skåne Stadsmission, Rädda Barnen och Röda Korset på olika orter i Skåne går nu tillsammans för att möta det stora behovet hos hemlösa ungdomar!

Vi vill bjuda in till en informationsträff för alla intresserade av att öppna sina hem för denna grupp medmänniskor. Träffa dem som redan är fadderhem och ta del av deras erfarenheter. Det kommer även ges möjlighet att ställa frågor och få mer information om vad åtagandet innebär.

Facebook-event - obs anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-08-11:

Ta strid för asylrätt i valkampanjen #röstamermänskligt till sidans topp

Valet 2018 ska handla om asylrätt, mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Under Almedalsveckan lanserades valkampanjen #röstamermänskligt, som nu turnerar landet runt fram till valdagen.

FARR står - tillsammans med #vistårinteut, IM, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Equmenia och Emmaus Björkå - bakom kampanjen, som växer. Inför riksdagsvalet 2018 behöver vi visa att vi är många som är beredda att strida mot den avhumaniserande politik som förs av många partier, för demokratin och alla människors lika värde.

Avsikten med turnén är att träffa människor på så många platser som möjligt som vill sätta upp "valbyråer" för kampanjen de två-tre senaste veckorna före valet. Sedan kommer det runtom i landet kommer att finnas chans att samlas vid valbyråerna och prata om mänskliga rättigheter, asylrätt, diskriminering, demokrati och en politik för ett hållbart samhälle. Kampanjen är partipolitiskt obunden och vem som helst som ställer sig bakom kampanjen kan delta.

Du behövs i valrörelsen! Ta tillfället i akt att som FARR-medlem komma och prata asylrätt vid någon av valbyråerna (när detta skrivs finns ca 40 stycken) - eller se till att det blir en valbyrå för #röstamermänskligt även där du bor!

Läs mer om kampanjen, hitta inspiration och tips, sök lokala facebookgrupper, ladda ner loggor mm (Extern länk)

Facebooksida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets parlament juli 2018:

Europa/ The Parliamentary Campaign to End Immigration Detention of Children till sidans topp

The situation:

Europe continues to be faced with unprecedented numbers of migrants seeking protection. Migrant children are the most vulnerable group, whether they are arriving with their families or as unaccompanied minors. A worrying number of them end up in administrative detention as a result of existing immigration laws and policies. In detention facilities they are at high risk of abuse and neglect. Moreover, minors that are unaccompanied or separated from their parents or guardians are often unable to advocate for their fundamental human rights.

As shown in a number of relevant studies and documents, irrespective of the conditions, detention can lead to a number of negative health consequences to children. Even if detained for short periods, the children's psychological and physical well-being can be undermined and their cognitive development compromised.

The action needed:

There is a great need to raise awareness on the problem of immigration detention of children in Council of Europe member States. As Doris Fiala recalled, member States have the "obligation to expeditiously and completely cease this serious violation of children rights in compliance with the UN Convention on the Rights of the Child".

Measures need to be taken at national level to ensure that all migrant children can enjoy their full rights. This entails implementing relevant laws and adopting alternatives to immigration detention that fulfil the best interests of children.

The legal framework:

The UN Convention on the Rights of the Child defines that the best interests of the child shall be a primary consideration in all actions concerning children (Art. 3) and that "no child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily" (Art. 37).

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Kampanjsida: END immigration detention of children (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Utrikesdepartementet 18-08-03:

Faktapromemoria: Rubriken "Grannskapet och omvärlden" i EU:s fleråriga budget till sidans topp

/Fakta-PM om flera förslag från EU-kommissionen, bland annat COM (2018) 460, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete./

(...) Detta förslag innebär att Europeiska utvecklingsfonden (EUF) införlivas inom budgetramen (tidigare låg fonden, för stöd till länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, utanför budgetramen). Det samlade instrumentet ska ha öronmärkta budgetanslag efter geografisk region och även möjliggöra global, tematisk finansiering. Instrumentet kommer också att inkludera finansiering av snabbinsatser för bl. a krishantering och konfliktförebyggande och en buffert för nya utmaningar och prioriteringar för flexibel hantering av befintliga eller nya akuta prioriteringar, särskilt när det gäller stabilitet och migration. (...)

Regeringen välkomnar inkluderingen av EUF inom budgetramen samt KOM:s allmänna ansats att förenkla strukturen för de externa instrumenten, även om det i sammanhanget också anses viktigt att ta hänsyn till de förutsättningar som råder vad gäller särskilda bestämmelser för bland annat finansiering av insatser för främjandet av de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer, samt att grannskapsstödets särskilda karaktär bevaras.

Regeringens har fastställt fem övergripande prioriteringar inför nästa fleråriga budgetram. Regeringen vill sätta ett utgiftstak som inte överstiger 1 % av EU:s BNI. Den svenska avgiften ska även hållas nere. Regeringen vill se en modern budget med omprioriteringar till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning, miljö och klimatomställning. Länder som inte tar sitt ansvar i migrationspolitiken, anser regeringen, bör inte få tillgång till stöd från EU på samma sätt som idag. Regeringen vill även se en mer effektiv kontroll av hur EU-medel används. Mervärdet i alla enskilda delar av kommissionens förslag behöver granskas kritiskt.

Hämta eller läs dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Euractiv 18-08-09:

Germany seals deal with Spain to return registered asylum seekers till sidans topp

Berlin and Madrid finalised an agreement on Monday (6 August) that will see asylum seekers that reach Germany via Spain returned to the Iberian nation.

Interior ministers of both countries signed the declaration and it will enter into force next Saturday (11 August) after Angela Merkel and Pedro Sánchez first settled on an agreement during the June EU Council summit.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 18-08-06:

Germany's Seehofer pushes migrant take-back deal with Italy, Greece till sidans topp

German Interior Minister Horst Seehofer on Sunday (5 August) said he hoped for a breakthrough this week in talks with Italy and Greece on taking back asylum-seekers already registered in those countries, as Berlin toughens its migration policies.

Seehofer, whose push for tighter border controls nearly toppled Chancellor Angela Merkel's coalition government last month, said he wanted to have "clarity" in coming days about whether an agreement could be struck.

"The talks are proceeding in a good climate," Seehofer told public broadcaster ARD.

"But in the end, the heads of government may have to talk with each other again because of the complexity" of the matter, he added.

Bilateral deals with European Union countries are central to a compromise Merkel reached with Seehofer to end their spat over immigration.

The row was triggered when Seehofer, who heads Merkel's more traditional CSU sister party, threatened to turn back migrants at Germany's borders if they had already made asylum requests in other EU countries.

Fearing the domino-effect such unilateral action would unleash, Merkel instead pushed for a wider European Union response that includes migrant return deals with frontline states like Greece and Italy.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Sveriges Radio Uppland 18-08-05:

"Vi hade en dröm" - Familjen Kutic får avslag om arbetstillstånd igen till sidans topp

Det blev ytterligare ett avslag om förlängt arbetstillstånd för Vedran Kutic. Domen ska överklagas men familjen har redan tvingats att flytta tillbaks till Serbien.

Vedran Kutic och hans familj bosatte sig i Enköping för fem år sedan för att jobba i Västerås.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Dalarna 18-08-08:

Nu utvisas Ali - efter förrförra arbetsgivarens misstag till sidans topp

Ali Omumi, frun Negar och dottern Hannah tvingas på torsdag lämna Sverige på grund av ett administrativt misstag för tre år sedan.

- Det är en absurd lagstiftning som låter systemet straffa mig för någon annans fel, säger Ali när SVT når honom mitt i flyttkaoset i Ludvika.

Misstaget i fråga begicks av Alis första svenska arbetsgivare när han kom från Iran till Sverige för tre år sedan för att jobba som ingenjör och affärsutvecklare.

- De kunde inte teckna några försäkringar åt mig de första tre veckorna eftersom jag inte hade något svenskt personnummer, förklarar Ali.

- Sedan blev det fel i handläggningen så att det aldrig tecknades någon sjukförsäkring åt mig för hela de första 16 månaderna, trots att det stod i mitt kontrakt att jag skulle ha alla försäkringar.

Lämnar landet på torsdag

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Dalarna 18-08-08: Därför får inte Ali stanna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO July 2018:

Number of asylum applications lodged in EU in early summer remains stable till sidans topp

Recent analyses released by the European Asylum Support Office (EASO) reveal that the number of applications for international protection lodged in the EU+ in June 2018 registered a slight decrease compared to the previous month i. Approximately 51 300 applications were lodged in June; about 1 600 fewer than in May, while in the first half of 2018, some 301 390 applications were lodged in the EU+, a 15% decrease compared to the first half of 2017 ii.

The main countries of origin of applicants in June were Syria, Afghanistan, Iraq, Pakistan and Nigeria. Of these, Syrians and Afghans lodged slightly fewer applications, whereas nationals of Iraq (+182, +6%) and Pakistan (+303, +14%) lodged more applications than in May. During the reporting period, Venezuelan applicants, which have steadily increased over the first five months of 2018, lodged fewer applications than in May (-921, -30%), although monthly applications remained at a much higher level (+67%) than at the beginning of the year.

Other countries with fewer applicants were Bangladesh (-283, -20%), Colombia (-269, -19%) and Somalia (-243, -21%). Of note was a rise in applications by Turkish nationals in June, with 2,157 applications lodged (+32% compared to May), the highest level since the EPS data exchange was established, and rising for the third successive month. Sudanese applicants also lodged more applications (+216, + 36%).

The overall EU+ recognition rate for decisions issued in the January-June period was 32%, down from 42% during the same period of 2017. Positive decisions more often granted refugee status (63%) than subsidiary protection (37%). Among citizenships with the most decisions issued iii, the highest recognition rates were for nationals of Syria (86%), Eritrea (83%) and Stateless applicants (60%).

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Se även:

Latest asylum trends - innehåller mer statistik, diagram över sökande och beslut samt information om ursprungsländer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Deeply 18-08-06:

Malta/ Migrants Malta does not want are powering its economy till sidans topp

African migrants are moving from Italy to Malta to work, but find themselves undocumented and unprotected. Leanne Tory-Murphy reports that Malta's economy is desperate for workers but the country is in political denial over migration.

THE SKYLINE OF Valletta, this year's European Capital of Culture, is shadowed with cranes. Malta's government has taken to boasting on Twitter of having the second lowest unemployment rate in the E.U. The island state has accepted over €1.5 billion in the last 13 years in E.U. development funds and private investment has flowed into everything from online gambling to cryptocurrencies.

While joblessness blights much of southern Europe, Malta's ministry of labor says it needs 30,000 foreign workers in the next four years just to sustain the country's current 6 percent growth rate. With 10,000 jobs being created annually, Malta's working-age population can only fill a quarter of them. The rest will have to be migrants. "Really and truly we do not have any other choice," said Clyde Caruana, chair of Jobsplus, an initiative of the labor ministry.

The economic boom and labor shortages jar with Malta's determination not to receive any of the thousands of African migrants who risk their lives to cross the Mediterranean. Although the island nation is the closest "safe port" to Libya it had up until very recently refused to disembark migrant rescue ships since 2015 when it engaged in an informal agreement have Italy take the ships instead. Malta's politicians have insisted that there is no room for boat arrivals in the E.U.'s smallest state, especially in the absence of a functioning Europe-wide relocation scheme.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Jämtland 18-08-06:

Jämtlandskommuner bäst i landet på bostäder till nyanlända till sidans topp

Tre av kommunerna i Jämtlands län finns med bland de 25 kommuner i landet som klarat av sitt uppdrag att ge bostäder till nyanlända med uppehållstillstånd.

Bergs, Krokoms och Bräcke kommun är bland de bästa i Sverige när det kommer till att ordna bostäder åt nyanlända, det visar statistik från Migrationsverket som tidningen Hem och hyra sammanställt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Stockholm 18-08-14: Stockholms län föreslås ordna boende för 3 000 nyanlända nästa år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-08-13:

Trög start för utbildningsplikten till sidans topp

Utbildningsplikten för nyanlända som regeringen införde vid årsskiftet har fått en trög start. Hittills i år har knappt 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt men endast 90 av dem har påbörjat studier.

Utbildningsplikten innebär att nyanlända som saknar en gymnasieutbildning och som på grund av sina korta utbildning inte bedöms kunna komma i arbete under sin tid i Arbetsförmedlingens etableringsprogram kan anvisas att söka och påbörja studier. Den som inte följer anvisningen kan få sin etableringsersättning indragen.

Utbildningsplikten infördes vid årsskiftet och i juni bedömde Arbetsförmedlingen att knappt 5 500 personer omfattades, men bara 90 av dem har påbörjat studier.

- Det står väl klart att vi har varit lite optimistiska i hur snabbt man har kunnat implementera reformen. Vi vet ju av erfarenhet att när vi gör större reformer som involverar både arbetsmarknadspolitiken och kommunerna så är det ofta trögt i starten, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-13:

Komvuxplatserna beräknas inte att räcka till sidans topp

Arbetsförmedlingen räknar med att de kommer anvisa fler nyanlända till komvuxstudier än vad kommunerna kommer kunna ta emot. Det inom ramarna för den nya utbildningsplikten som infördes vid årsskiftet.

Utbildningsplikten innebär att Arbetsförmedlingen kan kräva att nyanlända som saknar en gymnasieutbildning och som på grund av det inte inte bedöms kunna få ett jobb under sin etableringsfas söker och påbörjar studier, annars kan den enskilde bli av med sin ersättning.

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer vilka som är i behov av studierna som huvudsakligen sker inom den kommunala vuxenutbildningen. Redan i år räknar myndigheten med att man kommer anvisa fler personer till studier via utbildningsplikt än vad kommunerna har kapacitet att ta emot.

- Det är ju en rättighetslagstiftning att läsa på komvux men vi vet också att platserna är begränsade. Vi räknar med att det kommer vara fler som vi bedömer behöver utbildning än som kommer kunna påbörja på grund av kapaciteten, säger Lillemor Hult som är sakkunnig inom etableringen på Arbetsförmedlingen.

Sedan utbildningsplikten infördes vid årsskiftet har 90 personer påbörjat studier inom ramarna för insatsen. Prognosen för hela året är att 11 500 personer kommer bedömas omfattas av utbildningsplikten, men av dem väntas bara 2 500 personer påbörja studier i år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 18-08-15:

Arbetslösheten bland nyanlända sjunker till sidans topp

Enligt SCB har den genomsnittliga tiden det tar för en nyanländ att etablera sig på arbetsmarknaden halverats sedan 2007.

Det ser allt bättre ut för nyanlända på arbetsmarknaden.

- Vi ser att arbetslösheten sjunker för alla grupper, både i Sverige som helhet, och i Skåne. Det är egentligen det första halvåret i år som vi ser att just utrikesfödda, och då även utomeuropeiskt födda, att arbetslösheten för dem sjunker, säger Anna Hansen, analytiker på Arbetsförmedlingen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 18-08-17: Åkesson har fel om "låtsasjobb" bland utrikes födda (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 18-08-10:

Praktikprogram för utländska akademiker har gett resultat till sidans topp

Praktikprogrammet Jobbsprånget för ut nyanlända akademiker i praktik hos svenska arbetsgivare över hela landet, bland annat till Gävle Energi.

Programmet har gett stor effekt. Sju av tio gick vidare till arbete efter sin praktik, visar en intern, nationell kartläggning.

Richard Hejdenberg är ansvarig handledare på Gävle Energi.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västerbotten 18-08-11:

Kunskapsprov för läkare populärt - utökas med 240 platser till sidans topp

Kunskapsprovet för läkare som utbildat sig utanför EU blev fullbokat på under ett dygn. Nu utökar de med 240 nya platser, meddelar Umeå universitet som ansvarar för provet nationellt.

- Det är riktigt trevligt att de är på hugget nu och faktiskt vill pröva sina kunskaper och färdigheter. Vi kanske kan få in dem i sjukvården i Sverige på den här vägen, säger Magnus Hultin som är ansvarig för kunskapsprovet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Högskolan i Gävle 18-08-13:

Årets Mångfaldsbarometer ger dubbla signaler till sidans topp

Svenskarnas attityder till mångfald uppvisar de lägsta siffrorna någonsin i Högskolan i Gävles Mångfaldsbarometer och det är bland kvinnor som attityderna har försämrats kraftigt. Samtidigt ökar andelen som har goda erfarenheter av att ha kollegor med utländsk bakgrund, i skolan eller på jobbet, till den högsta uppmätta andelen någonsin.

Nyckeln är att lära känna varandra

Unga under 30 år uppvisar en positiv trend och samtidigt ökar andelen som säger sig ha goda erfarenheter av att ha kollegor med utländsk bakgrund, i skolan eller på jobbet, till 74 procent, den högsta uppmätta andelen någonsin.

Det är bland kvinnor som attityderna har försämrats kraftigt och det gäller både lågutbildade och högutbildade, även människor över 50 år sticker ut med en ökad negativ syn.

Fortfarande flest för mångkultur

Förfarande anser sex av tio, 59 procent, att den etniska mångfalden utvecklar den svenska kulturen, men detta resultat tangerar det rekordlåga andelen 2010. De senaste tre mätningarna visar också på en negativ trend, från 65 procent 2014.

Även de som helt tar avstånd från detta påstående har ökat och når rekordhöga 22 procent, från 18 procent 2016 och 11 procent 2014.

Nästan hälften anser vidare att män från Mellanöstern utgör en fara för den svenska kulturen, kvinnor från Mellanöstern anses dessutom utgöra en större fara än män från Afrika.

Medan 46 procent är positiva till att ge människor med utländsk bakgrund möjlighet att bevara sina kulturella traditioner, är 39 procent negativa och 15 procent neutrala.

En majoritet uppfattar stora olikheter mellan den inhemska kulturen och kulturer från Afrika och Mellanöstern.

På jobbet

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Arbetarbladet 18-08-12:

Vilket samhälle vill du leva i? Bidra till demokrati, utveckling och hopp till sidans topp

Sandra Söderqvist, Maud Ericsson, Anette Granström m fl i Gävleborg

Bränder. Värmebölja. Torka. Människor som flyr från sina hem, med knappt mer än kläderna på kroppen. Skövling av skog och mark. Torka som slår hårt mot djur och växter. Hetta som skördar liv. Vi är vana vid den typen av nyheter. Men det brukar inte gälla Sverige. Nu brinner Sverige och vi fattar ingenting! Det är ju inte här det ska bli så. Här där vi är så vana vid lagomväder, lite regn, lite sol, lite typiskt svenskt sommarväder, ljumma kvällar och bad i havet.

Helt plötsligt flyr folk från sina hem! Hur gick det här till? När kommer regeringen att lösa problemet?

Sorry, folks! Regeringen kommer inte att kunna lösa problemet. Det måste vi alla göra tillsammans. Och precis som i Australien, Japan, Finland eller Spanien börjar folk hjälpas åt, brandmännen jobbar dygnet runt, vattenplanens piloter far i skytteltrafik med vatten, volontärer bjuder på kaffe, fixar sovplatser och ställer upp med bilskjuts, andra länder ger Sverige sitt stöd.

Det är fantastiskt. För vi människor har en väl utvecklad förmåga att hjälpas åt när det behövs.

En kvinna berättar att hon efter att ha fått lämna sitt hem nu förstår hur det känns att fly. En annan kvinna menar att det visserligen var tufft att tillfälligt flytta från sitt hem, men att hon ju ändå har det bra i jämförelse med människor på flykt i världen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-08-15:

Löfvens och Åkessons bråk om migrationen till sidans topp

Centerledaren Annie Lööf kallade regeringens migrationspolitik för ett "hafsverk" i partiledardebatten och krävde en bred överenskommelse.

Och som väntat skapade frågan djup splittring.

Löfven och Åkesson anklagade båda den andre för att vara "verklighetsfrånvänd" i migrationspolitiken.

I Expressens och Dagens industris partiledardebatt var Stefan Löfven tydlig: Sveriges migrationsnivå ska ligga på samma nivå som övriga EU-länder.

- Vi måste ta gemensamt ansvar inom EU, då får vi ordning och reda i migrationspolitiken.

Statsministerutmanaren Ulf Kristersson förtydligade Moderaternas nya inställning till invandring:

- Mitt skäl till att vilja ha en stram migrationspolitik är att vi har haft ett stort beting med integration som misslyckats - och om vi inte gör något åt det kommer vårt samhälle gå sönder, säger Ulf Kristersson.

Jonas Sjöstedt:

- Tyvärr är det alltför många partier som försöker låta lite som SD och vifta lite med samma lapp. Vi gör inte det.

SD-ledaren Jimmie Åkesson tog snabbt åt sig äran för att migrationspolitiken skärpts och kallade SD för en "blåslampa under mandatperioden".

Samtidigt riktade Åkesson hård kritik mot statsministern och regeringens integrationspolitik:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-08-10:

Svar på skriftlig fråga: Uppsamlingsläger för flyktingar till sidans topp

Fråga 2017/18:1576 av Jens Holm (V) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Det österrikiska ordförandeskapet i EU har skickat ett antal frågor till medlemsländerna kring uppsamlingsläger för flyktingar. I dokumentet Presidency discussion paper on Return Centers (Europeiska rådet den 4 juli 2018, 10829/18) diskuteras möjligheten att EU-länder ska kunna öppna center i länder utanför EU dit personer som fått negativt svar på asylansökan men av olika skäl inte kan avvisas ska samlas upp. Dessa center, som i dokumentet kallas Return Centers, ska alltså ligga utanför EU:s gränser, i tredje land men behöver inte vara ett transitland. Uppsamlingsläger för flyktingar diskuterades på det senaste EU-toppmötet i juni. Förslaget kritiserades hårt av människorättsorganisationer och organisationer som arbetar med flyktingar. Erfarenheten från Australien, där liknande läger finns utanför Australiens gränser, förskräcker.

I nämnda dokument vill EU veta vad medlemsstaterna anser om uppsamlingsläger för asylsökande. Följande två konkreta frågor ställs avslutningsvis till medlemsstaternas regeringar:

1. Är de beredda att starta pilotprojekt kring uppsamlingsläger?

2. Hur ställer de sig till att deportera människor till länder som inte är deras hemländer?

Frågorna ska ha diskuterats på det senaste sammanträdet den 9 juli med Strategiska kommittén för invandring, gränser och asyl (Scifa) vars representanter arbetar på uppdrag av regeringarna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Har statsrådet och regeringen svarat på frågorna i det nämnda dokumentet och vad har man i så fall svarat?

Svar av statsrådet Heléne Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Etikkommissionen i Sverige 18-08-08:

Människans vilja att göra sina liv bättre till sidans topp

Vi vet att den som måste fly, flyr, oavsett riskerna. Många av oss har hört flyktingar säga att vi riskerar livet för det kan ändå inte bli värre.

En hel del svenska politiker hävdar att vi måste värna om asylrätten, bland annat Sveriges statsminister. Och det är så sant. Men om Sverige och EU värnade om asylrätten skulle människor som söker skydd inte mötas av stängda gränser, de skulle antingen inte behöva visum till EU eller de skulle ges visum, och flygbolag skulle inte straffas om de transporterar skyddssökande passagerare utan visum.

EU-toppmötet i Bryssel i slutet av juni ledde inte oväntat till att den nya gemensamma asylpolicyn med sina sju delar inte togs. Den ska upp igen på toppmötet i oktober. Regeringschefernas uppdrag var att arbetet ska fortsätta och slutföras. Det mesta sägs man ha varit ense om, vilket skrämmer lika mycket som besluten att arbeta vidare med planerna om att flyktingar och migranter ska vara inlåsta i läger utanför EU. Bland besluten finns också kraftigt ökad gränsbevakning.

Blir det föreslagna gemensamma asylpaketet antaget innebär det andra stora försämringar för människor på flykt.

Österrike är ordförandeland för EU nu och höll möte i Innsbruck med EU:s migrationsministrar i förra veckan. Till mötet hade Österrike föreslagit att alla med avslag på sina asylansökningar ska skickas till slutna läger utanför EU om de inte återvänder till "hemlandet". Observera att inte så få flyktingar har aldrig levt i landet de ska avvisas till eller tas inte emot av det landet. Österrike menade också att EU helt ska ändra sin asyl- och migrationspolitik och att det på sikt inte ska vara möjligt att söka asyl i EU. Mötet i Innsbruck valde sedan att prioritera stärkta gränskontroller i akt att hindra fler migranter att komma till EU. Frontex kommer att ha en gränspolisstyrka på 10 000 personer, och ges mandat att verka utanför EU. Migranter som räddas på Medelhavet ska inte föras till Europa utan till mottagningsläger i Nordafrika.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-08-10:

"Efter EU-toppmötet - vi är tillbaka på ruta ett" till sidans topp

Det är svårt att förstå EU:s flyktingpolitik. Ledarna säger sig vara för asylrätten. Men de agerar tvärtemot. Och det enda man har enats om är ett frivilligt mottagande av flyktingar. Vi är tillbaka på ruta ett, skriver debattören Helena Rivière.

Asyl javisst, säger EU, men ta migranterna någon annan stans. På toppmötena diskuterar man plattformar, mottagningscentra, uppsamlingsläger både i och utanför EU. Men inget land vill ha lägren på sitt territorium. Och inget land har något bra svar på vart flyktingar som har asylskäl ska skickas. Så senaste EU-toppmötet enades till slut om frivilligt mottagande av dessa flyktingar. Vi är tillbaka på ruta ett.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-08-14:

Svar på skriftlig fråga: Migrationsverkets ärendehandläggning till sidans topp

Fråga 2017/18:1592 av Annika Qarlsson (C) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

I mina kontakter med människor som sökt asyl har det framkommit att vissa asylsökande haft flera asylutredningar hos Migrationsverket med olika handläggare varje gång och med lång tid mellan varje intervju. Detta innebär stor vånda och oro för den enskilde. Att behöva vänta i flera år på ett asylbeslut och inte veta hur framtiden kommer att bli är mycket påfrestande. Att känna bristande förtroende för den myndighet som handlägger ett så viktigt beslut gör situationen ännu svårare. Utöver konsekvenserna för den asylsökande går det emot myndighetsprincipen om att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt.

Att ett mindre antal personer sökt asyl i Sverige de senaste åren har gjort att Migrationsverket behövt göra förändringar i sin organisation. I detta förändringsarbete är det viktigt att man upparbetar arbetssätt som är både effektiva och underlättar asylprocessen för den som söker asyl.

Min fråga till statsrådet Heléne Fritzon är:

Hur säkerställer statsrådet att Migrationsverkets ärendeprövning sker på det enklaste och mest effektiva sättet?

Svar på frågan av statsrådet Heléne Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 18-08-17:

Vi är era väljare och vi är många till sidans topp

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut har skickat en fråga till de migrationspolitiska talespersonerna för samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ. Här är resultatet.

Vi är era väljare och vi är många

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av tiotusentals personer som engagerar sig för unga ensamkommandes situation. Men troligen berör frågan flera hundratusentals väljare som finns nära dessa ungdomar på olika sätt och för att vi ska kunna ta kloka beslut i höstens val behöver vi veta hur partierna tänker lösa situationen.

Den 12 augusti skickade vi därför ut nedanstående frågeställning till samtliga riksdagspartiers och Feministiskt initiativs migrationspolitiska talespersoner Heléne Fritzon (S), Johan Forssell (M), Johanna Jönsson (C), Maria Ferm, (MP), Paula Bieler (SD), Christina Höj Larsen (V), Erik Slottner (KD), Gulan Avci (L) och Farida al-Abani (tillförordnad, F!).

Vår fråga till partierna

Om ditt parti får chans att bilda regering efter valet i höst, hur tänker ni lösa situationen för de barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar och som varit här i flera år?

Vi vill gärna förtydliga att vår fråga specifikt handlar om lösningen för den grupp unga som befinner sig i vårt land nu och inte ditt partis överordnade syn på migrations- och integrationsfrågor. Vi vill gärna ha svar på frågan senast torsdagen den 16 augusti.

Läs artikeln i sin helhet med de inkomna svaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad debatt 18-08-14:

Vi har råd att visa medmänsklighet till sidans topp

Malin Edgren

Höstterminen är snart igång. Tusentals barn och ungdomar i Karlstads kommun ska påbörja ett nytt läsår. Säkert finns en del fjärilar i magen på förskoleklassbarnen. Kanske hos andra också?

Ett antal ensamkommande ungdomar ska precis som alla andra börja på gymnasiet. I vår kommun och andras. Deras vardag är oförutsägbar och ångestladdad eftersom de fastnat i Migrationsverkets asyllimbo. På grund av oklarheter i regeltolkningar och en utbredd ovilja att ta ansvar för just den här gruppen unga är situationen mer akut än någonsin. Migrationsverket stänger sina anläggningar och ungdomarna sätts på bar backe. Ofta från ena dagen till en annan. Kommunen anser inte att den har att överta ansvaret. Resultatet stavas hemlöshet. Inget tak över huvudet. Inga pengar till mat. Och fortfarande inget beslut i fråga om uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad debatt 18-08-07:

Öppet brev till Barnombudsmannen till sidans topp

"Barnens svenska farmor"

I Sverige debatteras de ensamkommande afghanska flyktingbarnen och det med all rätt, men en grupp som aldrig nämns är de flyktingbarn som med sina föräldrar söker asyl i Sverige.

Jag är själv kontaktperson för två afghanska familjers barn. Barnen är födda i Iran, där deras afghanska föräldrar tidigare levt som flyktingar och de har aldrig satt sin fot i det land som de skall utvisas till.

Migrationsverket har avslagit deras asylsökningar med motiveringen "att det inte är oförenligt med barnens bästa och att barnens framtida utveckling inte skulle äventyras på ett avgörande sätt genom att de återvänder (dit de aldrig varit) till en provins i Afghanistan". Detta enligt 1 kap. paragraf 10 i utlänningslagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 18-08-08:

Väg in barnens hälsa i asylbesluten till sidans topp

Unna de ensamkommande en rättssäker handläggning. Ett första steg är att involvera barn- och ungdomspsykiatriker i handläggningen och barnkonsekvensanalysen. En sådan åtgärd skulle försvåra för Migrationsverket att fortsätta med sitt omvittnat brutala bemötande av de ensamkommande barnen, skriver Lars Ullerstam, psykiater.

Denna artikel vänder sig särskilt till två grupper av människor. Dels, och i första hand, till handläggarna på Migrationsverket. Dels till alla människor som förfäras över den brutala hanteringen av de ensamkommande barnen.

Till handläggarna: det behövs inga nya lagar och i synnerhet inte sådana undermåliga lagstiftningsprodukter som gymnasielagen. Vill man utöva barmhärtighet mot de ensamkommande barnen räcker det långt med den befintliga utlänningslagen. Den bestämmelse som ska tillämpas - och det noggrant - är bestämmelsen om hälsan i 1 kap. 10 § utlänningslagen.

Uppmuntra handläggarna

Till människor med hjärtat på rätta stället: gör vad ni kan för att stötta och uppmuntra handläggarna. Dessa statstjänstemän behöver nämligen allt stöd de kan få för att våga tillämpa bestämmelsen om hälsan. De kan nämligen inte räkna med att bli välsignade av verksledningen vars huvudsakliga bekymmer - att döma av dess uppträdande i medierna - är att ärenden inte expedieras kvickt nog.

Till handläggarna: bestämmelsen om hälsan tillkom för över 20 år sedan för att göra utlänningslagen förenlig med barnkonventionen som Sverige ratificerat några år tidigare. Lagstiftarnas uppenbara avsikt har varit att skydda de barn vilkas hälsa vi lägger i händerna på migrationsmyndigheterna. Bestämmelsen är därför som skräddarsydd för de ensamkommande barnen där de allra flesta - kanske alla - drabbats av psykisk ohälsa till följd av traumatisering (tre av fyra har befunnits lida av posttraumatisk stress enligt en studie på Asylhälsan Cosmos i Uppsala).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 18-08-10:

Gymnasielagen ett skräckexempel på lagstiftning till sidans topp

Oisin Cantwell

Medan politikerna larmar och gör sig till i valrörelsen försöker Migrationsdomstolen bringa ordning i en röra som riksdagen lämnat efter sig.

Jag syftar på "gymnasielagen", vars tillblivelse skulle kunna användas som skräckexempel i juristutbildningen på hur lagstiftning kan gå till.

I dag, fredagen den 10 augusti, är deadline för yttranden till Migrationsdomstolen i Göteborg om vilka frågor om gymnasielagen som EU-domstolen ska besvara.

En lag som innebär att ensamkommande som nekats asyl kan få en ny chans till uppehållstillstånd genom studier.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen debatt 18-08-08:

Kan Kanada så kan Sverige till sidans topp

Personer som deltagit i det kanadensiska privatsponsringsprogrammet har i större utsträckning lyckats etablera sig på arbetsmarknaden än de som deltagit i det statliga mottagandet, skriver Minna Ljunggren och Oskar Adenfelt.

Kanada är ett föregångsland för bättre integration i dubbel bemärkelse: personer som har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov integreras snabbare och bättre i samhället än i andra länder och frivilliga insatser integreras bättre i mottagandet. Här finns lärdomar för Sverige.

De senaste årens migrationspolitik har resulterat i ett, i vissa delar direkt rättsosäkert, lapptäcke av lagar och beslut. Vi välkomnar att flera riksdagspartier nu vill hantera frågan bättre. I höst får vi - oavsett valresultat - en ny regering och delvis ny riksdag med nya möjligheter att rätta till det som hittills inte fungerat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 18-08-17:

Integrationsplikt fick debatten att bränna till till sidans topp

Det brände till när politikerna i de sex kommunfullmäktigepartierna i Landskrona diskuterade integrationsplikt i P4 Malmöhus valdebatt om integration.

Integrationsplikt är ett koncept som redan nu används i Vellinge där nyanlända utbildas i svenska och samhällsorienterande ämnen och sedan får avlägga ett prov för att få rätt till bidrag.

- Vi ju drivit frågan om ett språkkrav för att bli medborgare. Det är rimligt att man kan tala svenska för att få rösta i ett riksdagsval. Det här är samma sak, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

En annan fråga som fick stort utrymme var den om enkla jobb. Här skilde sig partierna åt när det gäller var de här enkla jobben ska skapas.

- Vi ska ställa krav att politiken ska lösa förutsättningarna för att människor ska kunna integreras, lära sig språket och få möjligheter. Att flytta ansvaret till individen är småaktigt, säger Ana Rubin, (V).

Sverigedemokraterna vill dra konsekvenserna för dem som inte klarar provet ytterligare ett steg.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 18-08-06:

Minska mottagandet - och skärp kraven till sidans topp

Med gymnasielagen undergräver regeringen den reglerade invandringen.

Vad Sverige behöver är ett minskande mottagande - och skärpta krav för de som har kommit hit, skriver Tobias Billström (M).

Migrationsverket presenterade nyligen en prognos över antalet asylsökande under 2018 och 2019. I år förväntas 23 000 personer söka asyl i Sverige och 29 000 personer under nästa år. I prognosen framgår också att antalet asylsökande kommer att öka de kommande åren om permanenta uppehållstillstånd återigen blir huvudregel i Sverige.

Inte förenligt med Moderaternas syn

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 18-08-14:

"Integrationsplikt" i Vellinge - M vill se det i hela Sverige till sidans topp

I moderatstyrda Vellinge kommun infördes i våras så kallad integrationsplikt. Skulle Vellinges nyanlända invånare missa den obligatoriska kursen på 70 timmar och det efterföljande provet, förlorar de sin rätt till bidrag.

De gymnasieelever som brukar vara i byggnaderna är på sommarlov, men i klassrummet i Vellinge sitter fyra kvinnor och en man i medelåldern och lyssnar på sin lärare som berättar om den svenska sjukvården och skattesystemet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kronoberg 18-08-14: Kommunens krav på nyanlända - föräldralediga ska tvingas lära sig svenska (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 18-08-14: Debatt: SD för "integrationsplikt" i Hörby - men Socialdemokraterna är emot (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kronoberg 18-08-15:

Socialdemokraterna kritiserar Moderaternas SFI-krav till sidans topp

Socialdemokraterna ställer sig kritiska till Moderaternas förslag att nyanlända som är föräldralediga måste läsa SFI under tiden man är hemma med sitt barn.

Vi har tidigare rapporterat om att Moderaterna har lagt som förslag att man vill kräva att nyanlända läser SFI under sin föräldraledighet, något som Socialdemokraterna ställer sig kritiska till.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kronoberg 18-08-14: Kommunens krav på nyanlända - föräldralediga ska tvingas lära sig svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-08-16:

Annie Lööf vill dra in på nyanländas välfärd till sidans topp

Centerpartiet framställer sig som alliansens mest flyktingvänliga parti. Samtidigt har partiet lägst migrationsbudget av Allianspartierna, skriver Svenska dagbladet.

- För oss är det viktigare att människor får möjlighet att söka asyl än att från dag ett få rätt till alla välfärdsförmåner, säger Annie Lööf till tidningen.

Centerpartiet vill under 2018-2020 minska migrationsutgifterna med 2,4 miljarder kronor jämfört med regeringens budget. Det betyder att de - näst efter SD - är det parti som vill dra ned på kostnaderna för integration och invandring mest, rapporterar SvD.

C vill bland annat minska nyanländas tillgång till välfärd och införa ett system där flytingar tar lån i stället för att få bidrag första tiden i Sverige.

- För oss är det viktigare att människor får möjlighet att söka asyl och få sin sak prövad än att från dag ett få rätt till alla välfärdsförmåner. Vi tycker att det är rimligt att man får kvalificera sig in i föräldraförsäkringen och pensionssystemet till exempel, precis som personer som är födda här, säger Annie Lööf till SvD.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-08-11:

Liberalerna vill ha utvisning för hedersrelaterad brottslighet till sidans topp

Liberalerna vill se en lagförändring när det gäller hedersrelaterade brott. Den som inte är svensk medborgare och som begår ett brott med hedersmotiv ska som huvudregel utvisas ur landet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-08-17: M vill ha skärpta straff för vardagsbrott (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-08-17: (S)tänger inte dörren för M:s förslag - men vill gå längre (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kyrkans Tidning debatt 18-08-02:

Varför gömmer sig kyrkans ledning? till sidans topp

Kjell Cronert, förste vice ordförande i Kulla pastorat

Varför har Svenska kyrkan i så liten omfattning på högsta nivå engagerat sig i en så viktig fråga som de ensamkommande flyktingarna? frågar debattör Kjell Cronert

För mig som under två och ett halvt år ägnat mycket tid åt ensamkommande flyktingar, så är det ofattbart hur kyrkan på central nivå inte engagerar sig mer för de mänskliga värdena. Det verkar ibland som kyrkan lever i sin egen värld upphängd på en tradition, som vi egentligen vet för lite om för att egentligen låta detta bli Svenska kyrkans plattform. Men lägga tid på böneutrop kan man göra.

Jag reste mig upp hösten 2015 på ett möte med kommunen, eftersom diskussionerna gick höga om hur farligt det skulle komma att bli med ensamkommande flyktingar på våra gator i Viken, pojkar i åldern 14-16 år vid den tidpunkten. Allt blev bra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-08-15:

Björklund kör över egna ungdomsförbundet om utvisning till sidans topp

LUF hyllade aktivisten Elin Ersson efter att hon lyckades stoppa en utvisning av en afghansk man.

Nu kör Liberalernas partiledare Jan Björklund över det egna ungdomsförbundet.

- Jag kan inte ställa mig bakom den aktionen, säger han i P1:s partiledarutfrågning.

För drygt två veckor sedan väcktes stor uppmärksamhet när aktivisten Elin Ersson vägrade sätta sig ner på ett flygplan och på så sätt stoppade en beslutad utvisning av en afghansk man.

Tilltaget ledde till både kritik och hyllningar. I hyllningskören fanns Liberalernas ungdomsförbund LUF som menade att hon var "en hjälte".

Nu kör Liberalernas partiledare Jan Björklund över det egna ungdomsförbundet.

- Om det är så att man efter en rättssäker asylprocess landar i att det är en person som inte har asylskäl och ska lämna Sverige, då måste de besluten genomföras. Så jag kan inte ställa mig bakom den aktionen, säger han i P1:s partiledarutfrågning på onsdagsmorgonen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-08-08:

Polsk tv sprider falska nyheter om Sverige efter skogsbränderna till sidans topp

Nej, Sverige saknar inte resurser att bekämpa bränder på grund av att man lagt massor av pengar på obligatorisk genusutbildning i stället för att investera i nödvändig utrustning. Faktakollen har gått till botten med påståendet i polsk tv-kanal som fått spridning i sociala medier.

Påstående: "Sverige behövde hjälp eftersom landet saknar brandbekämpningskapacitet då man har prioriterat att lägga pengar på migration och utbildning i genusteori." (Poland Daily, Twitter, 6 augusti 2018)

I samband med de svåra skogbränderna som härjat i sommar har Sverige fått hjälp med helikoptrar, brandflygplan, övrig brandutrustning och personal från Turkiet, Polen, Österrike, Portugal, Italien, Danmark, Litauen, Tyskland, Frankrike, Finland och Norge. Det är första gången någonsin som vi fått så mycket hjälp från utlandet och det har inneburit den största EU-hjälpinsatsen någonsin.

139 polska brandmän och 44 fordon kom till Sveg den 22 juli för att avlasta och hjälpa den befintliga räddningstjänsten med släckningsarbetet. Efter drygt två veckor återvände brandstyrkan hem.

Telewizja Republika, eller Republika, är en polsk, regeringstrogen tv-kanal. I början av augusti hyllades de nyss hemkomna brandmännen i ett inslag i det engelskspråkiga nyhetsprogrammet Poland Daily.

I nyhetsinslaget påstod man att skogsbränderna i Sverige spred sig snabbt eftersom landet har försummat att bygga upp kapacitet för att släcka bränder och helt saknar luftburen brandbekämpningskapacitet, och hävdar därefter:

"Många svenskar är kritiska till det faktum att den svenska regeringen och MSB, den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har prioriterat att spendera stora summor pengar på obligatorisk genusutbildning för brandmän och de väpnade styrkorna snarare än att införskaffa nödvändig utrustning."

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sanna Rayman i Expressen 18-08-10: SVT hackar på Polen, men inte på Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrköpings Tidningar 18-08-13:

Han vill utvisa 500 000 personer till sidans topp

"Om jag fått en krona för varje gång jag kallats rasist hade jag varit miljonär nu", säger Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige.

Tidigare i år var Valdemarsviksbördige Gustav Kasselstrand med och lanserade det nya partiet Alternativ för Sverige. Ett parti som har flera personer i ledande ställning som tidigare tillhört Sverigedemokraterna. Jimmie Åkesson kallade partiet för ett extremistiskt parti i Ekots lördagsintervju i april tidigare i år. Mildare kritiker har kallat partiet för "en argare kopia av SD".

- Sverigedemokraterna har helt förlorat fokus. Man har svängt i flera viktiga frågor. Man är för kvotflyktingar. Man har tonat ned sin EU-kritik. På flera punkter har man börjat positionera sig mot Moderaterna. Det är ett svek, sa Gustav Kasselstrand när vi möttes inför ett torgmöte i Norrköping.

Alternativ för Sverige (AFS) är tydliga med sin kritik av invandringspolitiken. I sin valkampanj talar man om "Återvandringen" och en stor del av Gustav Kasselstrands tal handlar också om just det. I sitt partiprogram säger partiet att samtliga uppehållstillstånd som delats ut sedan år 2000 ska omprövas. En siffra som han nämner i sitt tal är att 500 000 personer borde lämna Sverige.

- Sverige skulle bli så mycket bättre utan dessa, sa han bland annat i sitt tal.

För att vara ett parti som bryr sig om Sverige kritiserar ni Sverige väldigt hårt. Varför?

- Därför att det är läget och vi vill erbjuda något bättre än vad etablerade politiker gör i dag. De talar om integration som lösning och har aldrig lyckats med sin politik, sa han.

AFS kallas för ett rasistiskt parti av en del av sina motståndare. Gustav Kasselstrand slog ifrån sig den kritiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 18-08-15:

Utbrytarparti på turné - kan bryta mot lagen med logotyp till sidans topp

Under onsdagen var det nybildade partiet Alternativ för Sverige i Örebro. Deras närvaro tilldrog sig flera motdemonstranter och polisen fick ingripa vid ett par tillfällen. En av orsakerna till det stor missnöjet var att partiet använder sig av en logga som näst intill är en kopia på Migrationsverkets, men som de kallar Återvandringsverket.

William Hahne, en av de före detta ledarna för Sverigedemokraternas ungdomsförbund som uteslöts ur SD 2015, är numera vice partiledare för utbrytarpartiet.

- Återvandringsverket är en myndighet vi kommer starta när vi sitter vid makten och den kommer ha långtgående funktioner för att återställa landet till vad det en gång var, säger William Hahne.

När SVT tar kontakt med Migrationsverket angående likheterna, meddelar de att det kan vara olagligt att ha en så lik logotyp.

- Det är naturligtvis allvarligt om enskilda personer utger sig för att representera eller uppträda på ett sätt som kan uppfattas som att man företräder en svensk myndighet. Det är också olagligt om det finns en risk för vilseledande, det vill säga att personer tror att de är i kontakt med Migrationsverket, skriver Nike Larsson på Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledare 18-08-07:

Alliansen måste stå upp för asylrätten till sidans topp

Sebastian Sundel

Vad tänker Moderaterna göra för att begränsa antalet asylsökande?

Migrationsverket presenterade nyligen sin senaste prognos för antalet asylsökande - 23 000 personer väntas söka asyl i år och 29 000 nästa år. Det är för många tycker Moderaterna. Tobias Billström, partiets gruppledare i riksdagen, menar att siffrorna inte är förenliga med den strama migrationspolitik Moderaterna vill se: "Vinner vi valet i höst, och får ett regeringsskifte, så kommer vi komma med ett paket åtgärder som ska hålla nere antalet asylsökande som kommer till Sverige", säger han till Expressen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-08-10:

Moderaterna vill regera - med stöd av SD till sidans topp

Moderaterna öppnar för samtal med Sverigedemokraterna - för att kunna regera landet även om de rödgröna blir störst.

Socialdemokraterna menar att det är en återgång till den tidigare M-ledaren Anna Kinberg Batras politik.

- Moderaterna ser fallande opinionssiffror framför sig och ser att det enda sättet som de faktiskt kan komma till regeringsmakten är att ta Sverigedemokraternas stöd. säger S-gruppledaren i riksdagen Anders Ygeman.

Moderaterna har utarbetat en parlamentarisk strategi för att kunna regera landet, även om de rödgröna blir störst, uppger Moderaternas gruppledare Tobias Billström för Dagens Industri.

- Om regeringen vill kunna få stöd för sin politik i riksdagens kammare måste man på vägen dit försäkra sig om att det finns ett stöd, och det handlar om att ta kontakter på ett tidigt stadium, involvera riksdagspartier och se till att man bygger majoriteter, säger han.

"Risk för väljarflykt"

Till tidningen säger Tobias Billström att samarbetet med SD dels kan ske i parlamentariska utredningar i olika sakfrågor - till exempel om migrationsfrågan - samt att föra samtal med SD i riksdagens utskott.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 18-08-13:

S i Katrineholm vill ta emot färre flyktingar till sidans topp

Socialdemokraterna svarade "ja" på frågan om Katrineholm kunde lova att det ska bli färre invandrare i stan. Människor har känt sig kränkta av svaret.

Inför valet lanserar de lokala tidningarna i Sörmland #kan du lova?, med olika frågor till politiker. Svaret på frågan om invandrare har väckt reaktioner.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-08-14:

Löfven självkritisk om migration till sidans topp

Statsministern och S-ledaren Stefan Löfven anser att Sverige inte kan återinföra regler som gör det lättare att få asyl igen. Han hävdar, i P1:s partiledarintervju, åter att det var Alliansregeringens lagstiftning som bäddade för flyktingströmmen hösten 2015, trots att hans egen regering accepterade den.

- Vi borde ha varit hårdare mot den lagstiftningen, säger Löfven som ändå godtog den eftersom det var en förutsättning för att regeringssamarbetet med Miljöpartiet.

Löfven försvarar sig med att ingen vid valet 2014 kunde förutse flyktingkrisen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-08-14: M avfärdar Löfvens migrationsbeskrivning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-08-16:

Regeringens krav: Släpp asylprognos på en söndag till sidans topp

Regeringen tvingade i somras Migrationsverket till en unik åtgärd: Publicera den sista känsliga asylprognosen före valet på en söndag.

Migrationsverket ville släppa prognosen på en vardag men regeringen vägrade.

- Detta mörkande från nuvarande regering skapar ju bara konstigheter, säger Sofia Arkelsten.

I Expressen och Dagens industris partiledardebatt undrade SD-ledaren Jimmie Åkesson om motivet till val av prognosdag.

I valrörelsen 2014 blev Migrationsverkets sista asylprognos före valet sprängstoff. Prognosen aviserade att antalet asylsökande som väntades till Sverige skulle öka kraftigt och därmed skulle flyktingkostnaderna skena.

Statsminister Fredrik Reinfeldts reaktion på prognosen blev ett tal där han uppmanade svenska folket att "öppna sina hjärtan".

I efterhand har talet och flyktingprognosen pekats ut som en viktig förklaring till att Sverigedemokraterna gick framåt i valet och alliansregeringen tvingades avgå.

Regeringen krävde nu att prognosen skulle släppas på söndagen

Inför årets val har Stefan Löfvens regering krävt att Migrationsverkets sista prognos inför valet ska lämnas in till regeringskansliet på en söndag. Det har väckt frågor om regeringens motiv har varit att mörka rapporten eller skapa sig ett informationsövertag när prognosen släpptes.

Dagens Samhälle har publicerat en granskning av turerna kring valet av prognosdag.

Granskningen visar att det aldrig tidigare hänt att en prognos presenterats en söndag. Migrationsverket har släppt fem kostnadsprognoser om året sedan 2007 men aldrig på en helg när personalen normalt är ledig, enligt Dagens Samhälle.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

OHCHR 18-07-16:

Sveriges allmänna rapport till FN:s rättighetsorgan till sidans topp

Common core document forming part of the reports of States parties

Sweden

The purpose of this core document is to assist the treaty bodies in understanding the situation in Sweden. The document contains information of both a general and specific nature relating to the implementation of the treaties to which Sweden is party, and which may be of relevance to all, or several, treaty bodies.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-08-15:

Kriminella utnyttjar flyktingar i ekobrott till sidans topp

Flyktingar utnyttjas av organiserade kriminella för att begå ekobrott. Fenomenet är nytt - men något som myndigheterna i flera år befarat ska hända.

Redan i samband med den stora flyktingvågen 2015 såg de brottsbekämpande myndigheterna en ökad risk för att asylsökande och nyanlända skulle dras in i organiserad ekonomisk brottslighet - där kriminella utnyttjar utsatta personer och exempelvis använder dem som målvakter i bolag som drivs enbart i syfte att begå brott.

Nu ser myndigheterna tecken på att farhågorna har blivit verklighet, även om det är oklart hur stort problemet är.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-08-18

ASYLUMINFO.SE - plattform om spårbyte till sidans topp

Efter avslag på asylansökan har "spårbyte" blivit den enda möjligheten som kvarstår för många. Men vad är egentligen ett spårbyte och hur fungerar det? Nu finns asyluminfo.se, en plattform med videoföreläsningar som förklarar reglerna.

År 2008 ändrades utlänningslagen så att det blev möjligt för en asylsökande som fått avslag att istället ansöka om arbetstillstånd. Detta "spårbyte" innebär att en person byter juridisk status från asylsökande till anställd.

Arbetstillståndet har blivit en livlina för många personer som inte kan återvända till sina hemländer. Men spårbyte är en komplicerad process. Det är lätt för både asylsökande och deras arbetsgivare att göra fel. Men det går att göra rätt! Därför har asylrättsaktivister och jurister gått samman och skapat en plattform med videoföreläsningar, asyluminfo.se, med engelsk och svensk text.

De tre organisationerna bakom projektet, Refugees Welcome Sverige, Centrum för Sociala Rättigheter och RåFILM (alla medlemsföreningar i FARR) hoppas kunna utveckla plattformen ytterligare med föreläsningar om fler delar av asylprocessen. Läs mer på hemsidan asyluminfo.se och ta kontakt om du vill hjälpa till med detta!

Artikeln på FARR:s sida (Extern länk)

Plattformen Asylum Info (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkets Bio 2018:

Film: And breath normally till sidans topp

På flygplatsen i Reykjavik möts två kvinnor. Den ena kommer från Guinea Bissau och mellanlandar med ett falskt pass. Den andra är en ensamstående hemlös mamma som hoppas att provanställningen i passkontrollen ska ge henne förutsättningar att ta hand om sin son. En film om om vänskap, utsatthet och hur ett oöverlagt ord kan förändra människors liv i grunden.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Leopard Förlag 2018:

23 augusti, Stockholm: Release för Selamlik till sidans topp

Folkoperan, Hornsgatan 72, kl 17:30-20:30

/Från förlagets sida:/ Sibkiparken i Damaskus är platsen dit homosexuella män från hela landet tar sig för att träffas. Det är här 21-åriga Furat först får höra talas om Hammamer; stadens osynliga fristäder för bögar. I dessa offentliga badhus, där lukten av lagerblad och Aleppotvål fyller rummen, möts nakna män i den fuktiga ångan.

I en annan tid vaknar Furat i panik med vidöppna ögon på asylboendet i småländska Åseda. Han ligger i en pöl av svett i den smala sängen. I drömmen var han påtvingad en ögonbindel och hans händer var bakbundna. Han visste vad som väntade, han har sett klippen som sprids på internet; har sett vad Daesh gör med bögar. Han låser in sig på toaletten, tar pennan och börjar skriva.

Det här är berättelsen om Furats och andras resa till Fort Europa. Den bärs av förlust, skam, hat och bottenlös fruktan men i sprickorna gömmer sig också de brinnande passionerna, den glödande njutningen. Romanfiguren Furat lever i kampen för kärleken. Här är hans historia, skildrad för första gången någonsin.

Varmt välkommen till att fira Khaled Alesmaels debutbok Selamlik. Vi bjuder på författarsamtal, mingel och boken till specialpris.

Vi håller till i Folkoperans vackra foajé.

Facebook-event (Extern länk)

Läs mer om boken och författaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 18-08-08:

Aboozar skildrar sin flykt till Sverige i en bok till sidans topp

Året var 2015 när Aboozar Nazari och hans fyra vänner flydde till Sverige från Iran. Nu släpper han en bok om upplevelserna, i samband med Kalmar Stadsfest.

Aboozar Nazari är 19 år och har bott i Sverige sedan 2015, då han tillsammans med fyra vänner flydde från Iran. I samband med Kalmar stadsfest släpper han boken "24 dagar till ett nytt liv" som skildrar en ensamkommandes flykt, tankar och upplevelser under resans gång.

- Den handlar mest om en ung kille, en flyktings drömmar och om afghaners situation i Iran och Afghanistan. Och det handlar om de händelser som hände på vägen. Jag skrev om min resa till Sverige, säger Aboozar Nazari.

Aboozar Nazari berättar att han först inte hade planerat att skriva en bok. Men på grund av flyktingarnas situation började han skriva boken ett år senare, för att uppmärksamma människor om hur svårt det kan vara.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Vombat förlag: 24 dagar till ett nytt liv - en bok om uppbrott, flykt och drömmen om frihet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning kultur 18-08-08:

Rätten till ett liv i fred och frihet till sidans topp

Anna Rudberg-W

Gripande, spännande och intressant om Fatemeh Khavaris och andras afghanska ungdomars kamp för att få stanna i Sverige.

När Fatemeh Khavari kommer till Sverige med mamma och syskon som en del av den stora flyktingströmmen 2015, är det inte mycket som talar för att hon inom ett par år ska fungera som ledare för en landsomfattande rörelse för unga ensamkommande afghaner - Ung i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Martina Montelius i Expressen 18-08-08: Ensamkommande är inga bortskämda ungdomar (Extern länk)

Philip Teir i Dagens Nyheer 18-08-14: Fatemeh Khavaris självbiografi fångar hennes urstarka drivkraft (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 18-08-14:

Pjäs om flyktingars erfarenheter turnerar fram till valet till sidans topp

I Mexiko: Mammor som förlorat sina barn när de skickats iväg i hopp om ett bättre liv. I Sverige: barn som tappat all kontakt med sina föräldrar efter att lyckats ta sig hit. De två scenerna knyts ihop i Konstgruppen Fuls nya föreställning Mödrars manifest som spelas runtom i landet fram till valet.

Mödrars manifest är en fortsättning på den antinationella kabarén Europa Europa som Konstgruppen Ful satte upp i samarbete med popbandet The Knife inför valet 2014 och som kritiserade kontinentens migrationspolitik.

Kabarén togs ut på turné runtom i världen och i Mexiko träffade ensemblen det feministiska, gränskritiska bandet Quiquiriquí Coyotas och konstnären Paulina Lasa som de gör Mödrar Manifest tillsammans med.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Veckans Affärer 18-08-08:

Hon låter dig kliva in i skorna på en flykting med hjälp av Minecraft till sidans topp

Möt entreprenören Lilly som vill förändra konfliktzoner med entreprenörskap som vapen.

Hon är en av 16 unga entreprenörer som samlas på Norrsken House i Stockholm för att marknadsföra sina idéer inför en förväntansfull publik en helt vanlig tisdagskväll.

Lillys vapen för att uppnå förändring i konfliktzoner är entreprenörskap.

Sammankomsten i Stockholm är en del av ett samarbete mellan amerikanska Seeds of Peace och svenska SE Forum. Både organisationerna fokuserar på socialt entreprenörskap i utvecklingsländer och tillsammans har de skapat ett ettårigt program.

"I december, när programmet avslutas, vill vi att de ska ha hittat sin affärsmodell och testat och utvecklat sin idé så att den har finansiell bäring. Att vara oberoende av staten hjälper dem att vara friare i sina åsikter", säger Nicklas Wallberg, vd på SE Forum.

"Många unga i väst vet inte hur det känns att fly. Jag vill ge dem lite mer inblick för att skifta uppfattningen och attityden mot flyktingar", säger Lilly.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-08-14:

Skadades i terrordådet och vittnade mot Akilov - nu utvisas hon till sidans topp

En ukrainsk kvinna i 40-årsåldern tvingades amputera sitt högra ben efter terrorattacken på Drottninggatan den 7 april 2017 och vittnade senare mot Rakhmat Akilov. Nu har hon nekats uppehållstillstånd i Sverige.

Det har gått ett drygt år sedan terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm, där fem personer avled och 15 skadades. En av de som skadades var en tvåbarnsmamma i 40-årsåldern som var på besök från Ukraina.

Tvingades amputera benet

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Aftonbladet 18-08-15: Löfven: Jag lider med Iryna men kan ingenting göra (Extern länk)

Aftonbladet 18-08-17: Jurist om terroroffret: "Löfven tappar ansiktet politiskt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.