fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 14 juni 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 18-06-14:

Missa inte förra utgåvan av Asylnytt - Debatt om migrationspolitiken till sidans topp

Asylnytt för perioden 28 maj - 5 juni har publicerats tidigare idag.

Utgåvan för 5 juni innehåller mycket debatt. "Hatet vinner terräng - Nu måste politikerna besinna sig" uttalar sex stora organisationer. "S ger sig på den innersta kärnan i vår välfärd" säger ett antal forskare i sin debattartikel. Debatten fortsätter!

Mer i denna utgåva:

+ Nya rapporter om säkerhetsläget i Afghanistan

+ Allt fler avtal med tredjeländer om gränskontroll och utvisningar

+ Rapporter: Socialstyrelsen om ålder, ESO om invandringens kostnader

Läs Asylnytt för 5 juni (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 18-06-07:

Riksdagsbeslut: Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd till sidans topp

Regeringen har lagt fram ett förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Utlänningar som kommit till Sverige som barn senast den 24 november 2015, som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning och som väntat länge på ett beslut, ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå om vissa andra krav är uppfyllda. De nya reglerna är tillfälliga och en ansökan får bara göras under en begränsad tid och vid ett tillfälle.

Regeringen har också föreslagit att studier på yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen och liknande utbildningar inom introduktionsprogram på gymnasieskolan ska kunna ge samma möjlighet till uppehållstillstånd som studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Som en följd av förslagen föreslog regeringen ändrade utgiftsramar och anslag i statens budget för 2018. Anslagen för migration, studiestöd samt jämställdhet och nyanlända invandrares etablering ökas med knappt 692 miljoner kronor.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Se debatten eller läs protokollet (Extern länk)

Samlingssida med betänkandet, reservationer, debatt, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-06-07:

Ny gymnasielag den 1 juli till sidans topp

Från och med den 1 juli går det att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier för den som tidigare fått avslag på sin asylansökan. Det står klart efter riksdagens omröstning på torsdagen. Från och med 1 juli tar också Migrationsverket emot ansökningar.

Lagen kan komma att omfatta uppskattningsvis runt 9 000 ungdomar som tidigare fått avslag på sin asylansökan. För att omfattas måste man uppfylla en rad villkor, exempelvis att:

+ första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.

+ Beslutet om utvisning ska ha fattats när den sökande är 18 år eller äldre.

+ Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet, men tidigast den 20 juli 2016.

+ Personen ska befinna sig i Sverige när ansökan görs.

+ Den sökande ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan. Alla utbildningar på gymnasial nivå omfattas, exempelvis introduktionsprogram, nationella program, komvux, särvux, folkhögskola och de så kallade yrkespaketen.

Som i alla ärenden där en person beviljas ett tillstånd kontrolleras om personen har begått brott eller om det finns något som pekar på att personen skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Särskild blankett

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Migrationsverket: Frågor och svar om nya gymnasielagen. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-06-10:

Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen" till sidans topp

Den 7 juni antogs de nya reglerna om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier av riksdagen. Inget har ändrats sedan förslaget som FARR tidigare har förklarat - läs mer här om vilka som omfattas. Informationen kommer att uppdateras.

Rådgivningsbyrån har redan tagit fram ett utförligare informationsmaterial om vilka det gäller, hur och när du kan ansöka och vad du kan förbereda innan du ansöker. Du hittar Rådgivningsmaterial här.

Här följer svar på några vanliga frågor som kommit till FARR:

Hur gör jag för att ansöka, finns det en blankett? Nej, inte än. Men från 1 juli kommer det att finnas en blankett från Migrationsverket som alla ska använda.

Måste jag ha en studieplan? Nej, du måste inte ha en studieplan. Går du i gymnasiet så ska du ha en individuell studieplan och bifoga den till ansökan. Om du inte går i gymnasiet så räcker det att du intygar att du vill börja.

Kan jag få uppehållstillstånd genom de nya reglerna även om jag fick utvisningsbeslut när jag var minderårig? Nej, de nya reglerna gäller inte dig. Det kan vara så att du omfattas av de "gamla" gymnasiereglerna som kom förra året. Men om Migrationsverket ansåg att det finns ett ordnat mottagande för dig i hemlandet (till exempel familjemedlemmar) så kan du inte få uppehållstillstånd för att gå i gymnasiet.

Vilken dag räknas som dagen för beslut, och vilket beslut är det? Det är Migrationsverkets beslutsdatum som räknas (alltså inte den dag du fick veta om det). Datumet står överst i beslutet. De senare besluten från domstolar spelar ingen roll.

Jag håller på att överklaga. Ska jag dra tillbaka överklagan? Nej, det behöver du inte göra. Du ska skicka in blanketten. Sedan kommer domstolen att behandla asylskälen i första hand och uppehållstillstånd på grund av studier i andra hand. Det är viktigt att du gör detta eftersom ansökan för studier bara kan göras fram till 30 september.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även Rådgivningsbyråns detaljerade informationsmaterial som kan laddas ned:

Rådgivningsbyrån 18-06-07: Ny möjlighet till uppehållstillstånd (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 18-06-07:

Rädda Barnen välkomnar beslut om ensamkommmande till sidans topp

Senare i dag röstar riksdagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för en stor grupp ensamkommande. Rädda Barnen välkomnar beslutet men konstaterar samtidigt att det är många som inte omfattas av den nya lagstiftningen.

- Vi är glada idag för de ungdomar som omfattas av lagen, det är ett framsteg att det äntligen erbjuds en möjlighet för den här gruppen som drabbats hårt av långa handläggningstider. Tvärtemot vad som ofta hävdas i debatten så har de inte fått en rättvis och rättssäker process, säger Rädda Barnens Sverigechef Ola Mattsson.

Kort bakgrund till dagens beslut:

Ärendena för de ensamkommande som kom under 2015 prioriterades bort av Migrationsverket till förmån för mindre komplexa ärenden. Därav blev handläggningstiderna orimligt långa och genomsnittliga handläggningstiden för ensamkommande är 568 dagar (för ensamkommande från Afghanistan 785 dagar).

Ungdomarna har under den här tiden hunnit fylla 18 år, om man kom som 16-åring så har man gott och väl hunnit fylla 18 nu. Många av ungdomarna som har åldersbedömts har gjort det vid en tidpunkt när de själva hävdat att de är mycket nära sin 18-årsdag.

Systemet för åldersbedömningar är mycket bristfälligt, istället för att göra en sammanvägd bedömning av olika källor har migrationsverket enbart valt att gå på de delar som visar på att ungdomen är över 18 år, detta även i de fall de olika röntgenundersökningarna visat på olika resultat (ett under och ett över 18). Man har inte heller lagt vikt vid ungdomens en berättelse eller andra professionellas bedömningar.

De medicinska åldersbedömningarna är inte prövade vetenskapligt och omfattande kritik har riktats mot dem från många olika vetenskapliga håll.

Säkerhetssituationen i Afghanistan har successivt blivit sämre, samtidigt som andelen personer som får asyl har minskat. Rimligtvis borde det vara tvärtom.

Läs mer (Extern länk)

Dagen 18-06-08: Sveriges Kristna Råd: Utvisa inga afghaner innan lagen är på plats (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-06-07:

Ja till ny chans för ensamkommande till sidans topp

Riksdagen har nu röstat ja till det omdebatterade lagförslaget om att ge runt 9 000 ensamkommande unga en ny chans att stanna i Sverige. Röstsiffrorna blev 166 ja-röster mot 134 nej-röster.

De rödgröna fick igenom sitt förslag med hjälp av Centerpartiet och en handfull ledamöter från Kristdemokraterna och Liberalerna som röstade tvärtemot sin partilinje. En av dem är liberalen Christina Örnebjär.

- Det här är ett förslag som åtminstone försöker ställa tillrätta den del som blivit fel i de tillfälliga lagarna. För min del handlar det om ren medmänsklighet och humanitet men också för att vi har stiftat lagar här i riksdagen som inte har blivit som det var tänkt, säger hon.

Med 166 röster mot 134 beslutade idag riksdagen att ge cirka 9000 personer en ny chans att få stanna i Sverige. En ledamot avstod, centerpartisten Staffan Danielsson, och 48 var frånvarande.

Beslutet gäller de som var minderåriga när de sökte asyl men på grund av långa handläggningstider fick den hårdare asylprövning som gäller för vuxna. De får ansöka igen mellan den 1 juli och den sista september.

- Det är en enorm orättvisa som har drabbat just den här gruppen och det är det vi försöker lösa så att de kan få ett liv i frihet och trygghet, säger Maria Ferm, som är Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson och en av dem som hårdast drivit på för dagens beslut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 18-06-07: Klart: 9 000 ensamkommande får ny möjlighet att stanna i Sverige (Extern länk)

Aftonbladet 18-06-07: Klart - ensamkommande får ny chans att stanna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Väst 18-06-08:

Reza om den nya chansen att stanna i Sverige: "Hopp och oro" till sidans topp

Riksdagen har beslutat att 9 000 ensamkommande får ny chans att stanna i Sverige för att studera. En av dem som berörs är Reza Ghaznavi som ser med både hopp och oro på framtiden.

- Det här beslutet var ett litet hopp för mig. Jag har väntat i mer än två år, och jag har väntat på ett positivt beslut, säger Reza Ghaznavi.

Reza Ghaznavi är snart 19 år, studerar vård om omsorg på Östrabogymnasiet i Uddevalla, och bor hos sina faddrar i Ljungskile.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 18-06-08: Hamid Akbari: "Känns jättebra efter lång period av bara avslag" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-06-08:

Kuratorn: "Det är en lag för de studieduktiga" till sidans topp

Det var blandade känslor när beskedet kom om att den nya lagen för ensamkommande klubbats igenom i riksdagen. Kuratorn Karin Sehlin på LYSA i Uppsala ser det som en delseger.

På LYSA går många ensamkommande barn och ungdomar och när beskedet efter omröstningen kom satt kuratorn Karin Sehlin och pratade med två ungdomar.

- Det var en som jublade och en som tyvärr kom för sent. Så vi var jätteglada, men också dämpade eftersom vi känner många som kom några dagar efter, säger hon och berättar att hon önskar att lagen var mer generös.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-06-13:

9 000 får stanna - men inte de som är barn till sidans topp

Anna Olofsson Carstedt, Zarah Lindgren

Riksdagen röstade nyligen igenom en lag som innebär att 9 000 ensamkommande flyktingbarn som kom innan den 24 november 2015 och som väntat minst 15 månader på beslut i första instans och hunnit fylla 18 år, ska kunna få ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

Vi tar hand om några av de ensamkommande flyktingbarn från till exempel Afghanistan, Etiopien och Somalia som ännu inte fyllt 18 år, och som placerades i familjehem 2015. Vi tycker förstås att detta nya lagförslag är ett steg i rätt riktning.

Men vi förstår inte varför de minderåriga barnen inte omfattas av lagförslaget - de som faktiskt kunde göra sin identitet och ålder sannolik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsmarknadsdepartementet 18-06-08:

Kommunersättningsförordningen anpassas till ny grund för uppehållstillstånd till sidans topp

Kommunersättningsförordningens målgrupp utvidgas till de ensamkommande unga som omfattas av ny grund för uppehållstillstånd.

Regeringen har beslutat att ändra kommunersättningsförordningen så att målgruppen omfattar ensamkommande unga med uppehållstillstånd på den nya grunden för studier på gymnasienivå som införs den 1 juli 2018 (proposition 2017/18:252).

Det innebär att kommuner och landsting får ersättning för de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd på den nya grunden.

Samma bestämmelser om ersättning gäller som för andra nyanlända som omfattas av kommunersättningsförordningen.

Ändringen träder i kraft 1 juli 2018.

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om bostadssituationen för de unga, nedan under rubriken "Mottagande och bemötande av asylsökande"

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Expressen 18-06-13:

Expert: Barnkonventionen som lag gör ingen skillnad till sidans topp

Att göra barnkonventionen till lag stärker barns rättigheter, anser förespråkarna.

Men kritikerna varnar för att det inte blir någon skillnad alls.

- Om man vill vara elak skulle man kunna säga att det är en skenhandling, säger Olof Beckman, folkrättsexpert.

I dag väntas riksdagen fatta beslut om att göra FN:s barnkonvention till lag. På så sätt hoppas regeringen få skarpare verktyg för att tillgodose barns rättigheter. Men många jurister har kritiserat förslaget, inklusive Lagrådet som avstyrkt det. Skälen är bland annat att de flesta av konventionens artiklar är för otydliga och inte utformade så att de passar att direkt praktisera i enskilda fall.

- Jättebra att man vill samlas kring barns rättigheter - jag är helt med på det - men sättet man gör det på är olämpligt. Man riskerar att ställa till problem mer än man löser problem, säger Olof Beckman, lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.

Starkt skydd redan

Barnkonventionen som dokument börjar både bli ålderstiget och är i sitt innehåll till stora delar "snusförnuftigt", anser han. Och de skäl som framförts för att göra barnkonventionen till lag håller inte, enligt Beckman. Sverige har sagts brista på rättsområden som barn i asylprocess och barn som utsatts för våld i familjen. I konventionen saknas dock tillämpliga regler kring detta som inte redan finns i svensk lag, säger han.

- Svensk lag ger redan i stort barn ett starkare rättsligt skydd än vad barnkonventionen gör, säger Olof Beckman.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 18-06-11:

Rådgivningsbyrån uppmanar till att rösta för att barnkonventionen blir svensk lag! till sidans topp

De slutsatser och de brister när det gäller genomslaget för barns rättigheter enligt barnkonventionen som redovisats genom kartläggningen av Barnrättighetsutredningen (Barnrättighetsutredningens betänkande (SOU 2016:19) är någonting som även Rådgivningsbyrån under en längre tid har uppmärksammat och framhållit i vår verksamhet. Beträffande barn i migrationsprocessen är bristerna tydligast i fråga om principen om barnets bästa och barns rätt att få uttrycka sina åsikter. Det framkommer även att barns egna asylskäl i liten utsträckning prövas eller ens redovisas i beslut om uppehållstillstånd. För barn i familj är det tydligt att föräldrarnas asylskäl överskuggar barnens.

Trots att principen om fördragskonform tolkning ska användas i Sverige, det vill säga att nationella regler ska tolkas i ljuset av aktuell konvention så att de stämmer överens, konstaterar såväl Barnrättighetsutredningen, som tidigare genomförda utredningar, att svenska domstolar sällan tillämpar principen i praktiken. Vi har också lyft att lagstiftning, som exempelvis lagen om tillfälliga begränsningar att beviljas uppehållstillstånd, helt saknar barnkonsekvensanalys och enligt vår mening står i strid mot barnkonventionen.

Regeringen har nu beslutat att göra barnkonventionen till svensk lag. Propositionen (Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter) har överlämnats till riksdagen där röstning kommer att ske nu den 13 juni.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Dagbladet kommentar 18-06-07:

Allmänt/ Norsk Landinfo kan ikke brukes ukritisk till sidans topp

Camilla Hagelien, utlendingsrettsgruppa, Jussbuss

Landinfos rapporter er grunnlag for noen av de mest inngripende beslutningene staten fatter. Litt kildekritikk kan ikke være for mye å be om.

Landinfo er en statlig organisasjon som ble opprettet i medhold av St.melding nr. 21 (2003-2004) med mål om å fungere som en felles landskunnskapsenhet. Enheten skal ifølge deres nettsider være "faglig uavhengig" og er ikke en del av beslutningsfattende saksbehandling i UDI og UNE.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-06-13:

Från Afghanistan/ Stora skillnader i Afghanistan-policy till sidans topp

90% i Italien, 16% i Danmark - stora skillnader mellan västeuropeiska länder vad gäller afghanska asylsökande

Den norska organisationen NOAS har i rapporten "Strengest i klassen?", som släpptes för några veckor sedan, kartlagt praxis kring afghanska asylsökande i olika västeuropeiska länder och konstaterar stora skillnader.

Medan Italien beviljar 90% av alla sökande uppehållstillstånd så är det bara 16% som får det i Danmark, och 27% i Norge. Italien är också det enda land som bedömer hela Afghanistan som osäkert, och därför inte heller ser internflykt som ett alternativ.

Majoriteten av länderna bedömer delar av landet som säkert, vanligen Kabul, Herat och Mazar-e Sharif.

10 av 16 länder tvångsutvisar afghaner som fått avslag. Flest skickar Norge, följt av Storbritannien och Nederländerna. 2016 stod Norge för 65 % av alla tvångsutvisningar från Europa till Afghanistan. Norge är också, tillsammans med Danmark och Nederländerna, de enda länder som i praktiken utvisar afghanska barnfamiljer.

Under åren 2015 - 2017 sökte över 420 000 afghaner asyl i Europa. Allra flest, 170 000 personer, sökte i Tyskland, därefter kommer Sverige med strax över 46 000 sökande. Det totala antalet afghanska asylsökande har sjunkit under tidsperioden, med undantag för Grekland där antalet sökande har ökat markant.

Flest ensamkommande barn har under 2015 - 2017 kommit till Sverige, 24 000 (därefter kommer Tyskland med 21 000 och Österrike med 8 500). Sverige, liksom Norge, Danmark och Storbritannien utfärdar tillfälliga uppehållstillstånd som gäller till dess att personen fyllt 18 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta NOAS rapport här! (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-06-06:

Från Burma/ UNHCR and UNDP sign MOU for the return of refugees from Bangladesh till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and UNDP, the UN Development Programme, signed today in Nay Pyi Taw a tripartite Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of the Republic of the Union of Myanmar.

This MoU is a first and necessary step to establish a framework for cooperation between the UN and the Government aimed at creating conducive conditions for the voluntary, safe, dignified and sustainable repatriation of refugees from Bangladesh and for helping to create improved and resilient livelihoods for all communities living in Rakhine State.

UNHCR 18-05-31: UNHCR and UNDP agree on text of MoU with Myanmar to support the creation of conditions for the return of Rohingya refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-13:

Från Burma/ Fler rohingyer flyr Myanmar: Militärerna brände vårt hus till sidans topp

Fler ur den muslimska folkgruppen rohingya fortsätter att fly Myanmar (tidigare Burma) till Bangladesh. Enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR handlar det om 300-400 personer varje vecka.

Den burmesiska militären fortsätter sina attacker, det säger flyktingar som vår migrationskorrespondent har träffat på plats.

- Jag har mina örhängen kvar, säger trebarnsmamman Humayra, men inte längre sin guldnål i näsvingen.

Smycket betalade familjens båttransport från Myanmar hit till Bangladesh efter att de hade vandrat till fots i många dygn. De kom hit till UNHCR:s transitläger för fjorton dagar sedan.

- Militärerna brände vårt hus, säger de. En berättelse som är snarlik många andras.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 18-06-13: Bilal - missmodig rohingyer på flykt (Extern länk)

Reuters 18-05-03: Myanmar to screen refugees before delivering aid to war-torn Kachin state (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

Från Eritrea, Somalia, Syrien, Afghanistan/ Migrationsverket om vårdnad av barn till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat flera rapporter om vårdnad av barn i olika länder. Rapporterna tar upp sådant som familjerätt, äktenskapslagstifning, vårdnadslagstiftning, vårdnad efter skilsmässa, adoption och motsvarande sedvänjor, barn födda utom äktenskapet, registrering.

Eritrea - vårdnad av barn (version 2.0) (Extern länk)

Somalia - familjerätt och vårdnad (version 1.0) (Extern länk)

Syrien - familjerätt och vårdnad (Extern länk)

Afghanistan - vårdnad av barn (version 1.0) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 18-06-11:

Från Syrien/ Flest flyktingar sedan Syrienkrigets start till sidans topp

Över 920 000 personer tvingades på flykt inom Syrien under de första fyra månaderna i år. Det är den högsta siffran under en så kort tidsperiod sedan konflikten i landet startade, enligt uppgifter från FN på måndagen.

Under den nu sju år långa konflikten i Syrien har miljontals människor tvingats att lämna sina hem.

Många har tvingats fly mer än en gång och över 340 000 människor har dödats. För tillfället beräknas över sex miljoner människor vara internflyktingar inne i Syrien medan ytterligare fem miljoner har flytt landet.

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

TT / UNT 18-06-05:

Grekland/ Fler migranter tar landvägen till Europa till sidans topp

Gamla flyktingrutter in i EU har väckts till liv igen efter en lugnare period, säger UNHCR.

Samtidigt larmar FN-organet om att andelen som dör på rutten mellan Libyen och Italien ökar.

Rutterna som har återuppväckts är de som går via Turkiet till Grekland, både landvägen och sjövägen. Under några år har färre flyktingar tagit de här vägarna in i EU.

Ökningen har pågått sedan årsskiftet. Över turkiska gränsen i nordöstra Grekland kom det 5 500 personer under hela förra året. I år är antalet uppe i 6 800 för de första fem månaderna, säger Leo Dobbs på UNHCR i Aten.

Flyktingkommissariatet kallar utvecklingen "oroande".

TRÄNGSEL VID GRÄNSÖVERGÅNGEN

Den kraftiga ökningen skapade i april och maj problem hos myndigheterna vid gränsövergången och migranter placerades i polisarrest, enligt Leo Dobbs. Migranterna kommer främst från Syrien och Afghanistan.

Gränsen in i EU utgörs till stor del av floden Evros, som också kallas Maritsa, som även om den inte är bred kan den vara farlig att försöka ta sig över. Tolv personer har hittats döda i år, bara på den grekiska sidan, jämfört med sammanlagt nio döda på båda sidor om floden under 2017, uppger UNHCR som dubblat sin närvaro i området.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-06-05:

Medelhavet/ UNHCR saddened at heavy loss of life as boat sinks off Tunisia till sidans topp

At least 52 people died after a boat carrying around 180 refugees and migrants sank off the coast of Tunisia on Saturday. UNHCR, the UN Refugee Agency, is deeply saddened at this latest tragedy in the Mediterranean Sea and is concerned about the high number of people dying on the Central Mediterranean route, with over 700 dead or missing so far in 2018.

According to Tunisian officials, the boat departed from Melita in the Kerkennah Islands on Saturday night, heading in the direction of the Italian coast. Two hours into the journey, the overcrowded boat broke down and began to sink. According to official sources, the vessel was 16 nautical miles off the coast of Sfax when it sent a distress signal. Local fishermen initiated the rescue and alerted the Tunisian Navy and the coast guard. The coast guard rescued 68 people and found 52 dead but had to halt their search and rescue operation on Saturday afternoon due to bad weather. Some 60 people are missing at sea and presumed dead. According to reports, two smugglers were arrested in connection with the incident.

UNHCR is undertaking profiling and counselling of the survivors and assessing their protection needs. This recent incident is part of broader mixed migration movement involving both refugees and migrants in the coastal area around the city of Sfax, 270 kilometres southeast of the capital, Tunis.

There are 851 refugees and 109 asylum-seekers registered with UNHCR in Tunisia. UNHCR endeavours to achieve durable solutions for refugees and other alternative legal pathways, such as private sponsorship, family reunification and naturalization. In 2017, UNHCR supported the voluntary repatriation of five refugees, the resettlement of seven families (21 individuals) and the naturalization of seven cases. In addition, five individuals left under a private sponsorship scheme.

Läs mer (Extern länk)

IOM 18-06-06: IOM Saddened as nearly 50 Migrants Drown on Yemen's Shores, Others Still Missing (Extern länk)

ECRE !8-06-08: Triple tragedy - excessive death in the Mediterranean (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-06-11:

Medelhavet/ 629 räddade flyktingar på drift - Italien stänger hamnar till sidans topp

En fartyg med mer än 600 räddade migranter driver runt på Medelhavet.

Varken Italien eller Malta vill släppa in fartyget till sina hamnar.

Nu ryter EU-kommissionen ifrån - och kräver att länderna tar ansvar.

En diplomatisk - och humanitär - kris håller på att blossa upp på Medelhavet.

Räddningsfartyget Aquarius, som drivs av organisationerna Läkare utan gränser och SOS Méditerranné, har sammanlagt 629 passagerarna ombord efter att ha räddat flera sjunkande båtar med migranter på väg från Afrika till Europa.

123 av de räddade migranterna är ensamkommande barn och sju är gravida kvinnor, enligt organisationen Läkare utan gränser.

Italien har de senaste åren varit det EU-land som tagit emot i särklass flest migranter i Europa. Men landets nye inrikesminister Matteo Salivini, som kommer från det främlingsfientliga partiet Lega, har upprepade gånger lovat att sätta stopp för trafiken.

Nu vägrar han att låta Aquarius angöra någon av landets hamnar, enligt flera internationella medier, däribland CNN.

Säger nej

På måndagen krävde han ett slut för vad han kallar den "smutsiga affärsverksamheten som bygger på olagligt immigration" på Twitter:

- Italien har slutat att böja sig och lyda, den här gången FINNS DET DE SOM SÄGER NEJ, skrev han.

Enligt Läkare utan gränser har Italien bett Malta att ta emot migranterna, eftersom de ska ha räddats närmre det lilla örikes vatten.

Malta, å sin sida, hävdar att fartyget måste söka sig till landet som räddningsaktionerna leddes ifrån - det vill säga Italien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 18-06-12: Bring Aquarius passengers to land, deal with wider issues later (Extern länk)

Amnesty International 18-05-11: Stranded refugees and migrants must be immediately allowed to dock (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-06-13: Diplomatisk konflikt kring flyktingbåt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-06-11:

Medelhavet/ Spanien erbjuder hamn åt migrantbåten som är fast på Medelhavet till sidans topp

Spanien kommer att erbjuda en hamn åt den migrantbåt som befinner sig på Medelhavet efter att vare sig Malta eller Italien velat ta in den, uppger det spanska premiärministerkansliet, enligt Reuters.

Över 600 migranter räddades under natten till måndagen utanför Libyens kust. Men längre än internationellt vatten kom de inte på grund av en dispyt mellan Italien och Malta.

Räddningsinsatsen koordinerades av Italien men fartyget nekades sedan av inrikesministern Matteo Salvini att gå i hamn. Salvini hänvisade räddningsfartyget Aquarius till Malta i stället.

"Malta kan inte fortsätta att titta åt andra hållet när det gäller att respektera internationella konventioner", skriver flera Italienska ministrar i ett uttalande.

Malta tar inte emot

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / UNT 18-06-12: Aquarius migranter har svår resa framför sig (Extern länk)

UNHCR 18-06-11: UN High Commissioner for Refugees welcomes Spain's decision to allow Aquarius to dock (Extern länk)

PACE 18-06-11: Migration Committee Chair: sea rescue operations need all Europe's support and solidarity (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

MIND 18-06-08:

Mind vill nyansera debatten om ungas psykiska hälsa till sidans topp

Minds nya rapport "Unga mår allt sämre - eller?" visar att även om ungas psykiska ohälsa är ett av våra främsta folkhälsoproblem, har förekomsten av allvarligare psykisk ohälsa inte ökat under det senaste decenniet.

Det kommer allt fler larmrapporter om att unga mår psykiskt dåligt i Sverige. Unga uppger att de upplever fler psykiska besvär och de konsumerar mer sjukvård för dessa symtom. Även användningen av antidepressiva läkemedel har ökat avsevärt de senaste tio åren.

- Mind vill nyansera debatten kring ungas psykiska hälsa då det finns en risk att alarmistiska budskap påverkar unga negativt och förmedlar en känsla av hopplöshet, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

Unga upplever allt oftare psykosomatiska symptom, vilket signalerar att vi behöver uppmärksamma de förändrade livsförutsättningar som unga har idag och stärka ungas förmåga att hantera tillvaron.

Yngre generationer är idag öppnare med sina känslor och är bättre på att identifiera och förmedla negativa känslor än tidigare. Fler symtom förknippas också med en diagnos än tidigare vilket leder till att de fångas upp i statistiken.

- Ibland är svaret inte en diagnos eller medicin utan att som ung få gehör för problem i sin specifika situation. Genom att utgå från ungas behov och lyssna kan vi lättare förstå deras utmaningar, säger Karin Schulz.

Rapporten visar att det idag finns en tendens att individualisera dåligt mående, det vill säga att försöka hitta lösningarna hos individen, och att det riskerar att det blir en slagsida åt behandling och medikalisering. Samtidigt lyfter rapporten att unga som behöver vård för sina psykiska besvär bör får ett mycket snabbare, mer individanpassat och koordinerat stöd.

Rekommendationerna som rapporten ger är:

(...)

Läs mer och hämta rapporten i kort eller lång version (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 18-06-11:

En fristad där barnen kan vara barn till sidans topp

Färre barn söker asyl i Sverige idag än för ett par år sedan. Men fortfarande är det många som väntar på besked och föräldrarna mår ofta väldigt dåligt i den situation av total ovisshet, som de nu befinner sig i. Då är det inte alltid lätt att vara en närvarande och glad förälder.

På Rädda Barnens barnvänliga plats i Piteå får barnen leka och pyssla i en miljö fri från allvar och oro. Här kan de bara vara barn.

Den norrländska kvällen är kylig, tyst och mörk men inne i Rädda Barnens lokaler på Piteå Havsbad är det full fart, varmt och ombonat. Ibland har det varit uppåt 50 till 60 barn samtidigt på den barnvänliga platsen.

- Jag gör spagetti med köttbullar, förklarar Nargis, 5 år, när hon förvandlar små klumpar av trolldeg till långa slingriga ormar, med hjälp av en vitlökspress.

Hon är ett av många barn som kommer hit varje onsdag när den barnvänliga platsen är öppen för alla de barn som bor på asylboendet intill. På bordet framför henne finns en mängd olika pysselmaterial, färgglada papper, pennor, paljetter. Det är svårt att inte få inspiration.

I rummet intill står en grupp pojkar i 10-årsåldern och spelar hockey- och fotbollsspel under förtjusta skratt.

Britt-Inger Olofsson är ordförande i Rädda Barnens lokalförening i Piteå. Så fort hon fick höra att det skulle bli ett asylboende vid havsbadet samlade hon styrelsen och de aktiva medlemmarna och bjöd in både övriga föreningar i området och migrationsverket.

- Det kändes naturligt att vi som barnrättsorganisation skulle göra något!

Asylboendet vid Piteå Havsbad är idag ett av landets största, med plats för drygt 1200 boende. Under 2015 när det var som flest asylsökande bodde närmare 1000 människor här. Nu är det drygt 600.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 18-06-12:

"Anstränger man sig så går det" till sidans topp

Att anställa nyanlända ungdomar kan vara praktiskt komplicerat då de inte sällan saknar id-handlingar. Men det finns företag som tagit sig runt problemet.

Jens Hoffman, ursprungligen från Mjölby, är vd byggföretaget Dipart, är en av dem som funnit en lösning.

- Vi löste det som så att vi anställer ändå. Och så lämnar vi de luckorna i anställningsbeviset tomma. så när de har ett avtal med oss så kan de gå till skattemyndigheten och få ett provisoriskt personnummer, berättar Jens Hoffman.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 18-06-07:

Skolan larmar: Hemlösa ensamkommande blir utan mat till sidans topp

När sommarlovet kommer riskerar många ensamkommande att bli utan mat och trygghet. Situationen är allvarlig, larmar personal på Uppsalaskolor.

I Uppsala kommun finns det i dagsläget cirka 1 400 ensamkommande barn och unga. Av dessa är 320 personer skrivna i kommunen men en majoritet, 1 082 personer enligt Migrationsverkets siffror, är över 18 år och har Migrationsverket som huvudman.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 18-06-07:

Ensamkommande kan få boende till sidans topp

Nu ger socialförvaltningen besked om fastigheten K1 i Birgittaområdet - de kommer att behöva nyttja elevhemmet för ensamkommande.

När Vadstena kommun tog beslut om att låta ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år, men ännu inte fått sina asylärenden prövade, skulle få bo kvar i kommunen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets vuxenenheter fick ungdomarna bo på ovanvåningen på Arnövägen 1.

- När de är i kommunen och får sina beslut om uppehållstillstånd uppstår en situation där socialtjänsten i den kommun där de vistas har ansvar att ordna bostad åt dem. Hade de varit på Migrationsverkets boenden och fått uppehållstillstånd hade Migrationsverket skickat ut dem till en kommun, säger socialtjänstens ordförande Magnus Gustafsson (S).

Vadstena kommuns socialtjänst ska kunna bistå de ensamkommande som fyllt 18 år och bor kvar i kommunen när de får uppehållstillstånd beviljat.

- Då måste man hitta någonstans för de här personerna att bo, säger han.

Socialförvaltningen uppger då att de inte ska bo kvar på stödboendet ovanpå Hagabo när uppehållstillstånd beviljats utan att de har då rätt att få en annan typ av bostad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-06-08:

Spanien/ Report on immigration detention in 2017 till sidans topp

A report by the Jesuit Migrants Service published today documents Spain's use of immigration detention in 2017, against the backdrop of increasing numbers of arrivals.

Spain placed 8,814 persons in Foreigner Detention Centres (Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE) in the course of 2017, up from 7,597 in 2016. The vast majority were detained in the CIE of Algeciras, Barcelona and Madrid on the ground of irregular entry by boat. On the other hand, the number of people leaving CIE in 2017 was 8,645, of which 5,358 were released and 3,287 were removed from the territory.

The main nationalities placed in detention in 2017 were Algeria (2,775), Morocco (1,608), Côte d'Ivoire (1,215), Guinea (782) and Gambia (760). However, detention was imposed to no more than a third of the Moroccan nationals and less than half of the Algerian nationals entering irregularly in 2017.

The average duration of detention rose to 26.6 days in 2017, while longer average detention periods were reported in specific CIE such as Archidona (33 days) and Barcelona (32.5 days).

Finally, 1,381 asylum applications were lodged from detention, mainly in Barcelona (364), Madrid (346), Murcia (220) and Valencia (216). Access to the procedure from detention remains a challenge, as highlighted by the Ombudsman in his recent intervention concerning the registration of applications in the CIE of Madrid.

Spain doubled the number of arrivals between 2016 (13,246) and 2017 (26,941) and El Pais describes the challenges including detention center capacity under the headline: "Ill-equipped to deal with new influx, Spain leaves migrants to their fate," and quotes Carlos Carvajal, head of the Cardijn Community center in Cadiz where 1,900 people have arrived in the first five months of this year marking a 95% increase, for saying: "The situation is out of control. We are not living up to our moral obligations."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-06-07:

Grekland/ Asylum-seeking women detained with men till sidans topp

Greek authorities are routinely confining asylum-seeking women with unrelated men in the northern Evros region, at the land-border with Turkey, putting them at grave risk of sexual violence and harassment. Authorities should immediately stop holding asylum-seeking women and girls in closed facilities with unrelated men.

Human Rights Watch research in Northern Greece in late May 2018 found women and girls housed with unrelated men in sites for reception and/or detention of asylum seekers. Twelve women and two girls interviewed said they had been locked in cells or enclosures for weeks, and in one case for nearly five months, with men and boys they did not know. Four said they were the sole females confined with dozens of men, in some cases with at least one male partner or relative.

"Women and girls should not be confined with men who are complete strangers, even for a day," said Hillary Margolis, women's rights researcher at Human Rights Watch. "These women and girls came to Greece seeking security and protection, and instead they are living in fear."

Five women said they had severe psychological distress as a result, including two who had suicidal thoughts. Other women and girls said they experienced sleeplessness, anxiety, and other emotional and psychological distress, in part due to fear of confinement with unrelated men.

The Greek government has not provided authorities in northern Greece with sufficient resources to respond to a surge in arrivals over the land border with Turkey in April. Officials who met with Human Rights Watch acknowledged that the increase led to a slowdown in reception and identification procedures, including registration of asylum claims, as well as overcrowding of and lengthier stays in reception and immigration detention facilities.

(...)

Hela uttalandet, vittnesmål mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 18-06-08:

Grekland/ Refuge from the hotspots: asylum seekers required to return to Moria till sidans topp

Following an intense conflict at the Moria hotspot, on Lesvos, Greece on 25 May 2018, which left at least 70 people injured, a group of nearly 1,000 people, including families with young children, fled the violence and sought protection in other areas of Lesbos. This led to other facilities being overcrowded despite the efforts of civil society organisations and residents. Around 600 people went to a makeshift camp in the Larsos area, while another 300 were taken to the former PIKPA children's camps.

Those who fled the violence at the Moria hotspot, which is hosting numbers three times its capacity, have been told that they will lose their food and financial allowances as well as their appointments with the asylum service if they do not return to the hotspot.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

#OPENTHEISLANDS 18-06-08: Persecuted Kurdish People in Lesvos Release Statement to Authorities. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-06-08:

Frankrike/ ECRE mission report: access to asylum and detention at France's borders till sidans topp

This report  presents the outcomes of a fact-finding visit to France conducted by ECRE between 23 and 27 April 2018, with a focus on deprivation of liberty and access to asylum at the border.

People fleeing persecution and conflict who manage to reach France by air or sea may find themselves subjected to consecutive forms of deprivation of liberty. Since the beginning of 2018, there has been an emerging trend in certain regions whereby, after a person has been released from the waiting zone and has subsequently been held in police custody, he or she is admitted into the territory and issued an obligation to leave together with an administrative detention order for the purposes of removal.

The border procedure, consisting of a preliminary examination of claims for the purpose of allowing people entry into the territory to seek asylum, takes places under reduced procedural safeguards: remote interviews in all waiting zones except Roissy, scarce legal assistance due to lack of capacity of lawyers and NGOs, and a controversial assessment of the facts put forward by the asylum seeker. These barriers are liable to render access to asylum difficult, if not ineffective in practice.

According to official figures, the rate of positive opinions by OFPRA (the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons) on requests to access the territory was around 26.6% in 2017 and 21.7% in the first quarter of 2018. This means that the majority of asylum claims made at the border are rejected in the border procedure. In the case of waiting zones such as Beauvais or La Réunion, all opinions issued by OFPRA in this period were negative.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NTB / Klassekampen 18-06-06:

Norge/ FNs barnekomite bekymret for Norges behandling av asylbarn till sidans topp

Norge får igjen kritikk fra FNs barnekomité som er bekymret for barns levevilkår i asylmottak, retur til utrygge områder og barn som forsvinner fra asylmottak.

Norge får igjen kritikk fra FNs barnekomité som er bekymret for barns levevilkår i asylmottak, retur til utrygge områder og barn som forsvinner fra asylmottak.

- Jeg er veldig glad for at komiteen kommer med flere klare anbefalinger knyttet til barn med fluktbakgrunn. Dette er en av gruppene med barn i Norge som er mest utsatt, sier barneombud Anne Lindboe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 18-06-08:

Östeuropa/ Officials push for information on arrivals at Western Balkan meeting till sidans topp

Representatives of countries along the Balkan route (Greece, Albania, FYROM, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Slovenia, Hungary, Austria) committed to closer cooperation and information exchange on migrants arriving on their territory, during a meeting held on 7 June 2018 in Sarajevo. Such exchange would seek to establish whether the persons apprehended in the region have previously stayed in European countries, according to a statement by the Bosnian Minister for Security, Dragan Mekti?.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-06-12:

Bangladesh/ First monsoons sweep refugee settlements amid emergency response till sidans topp

The first heavy rains of the year swept through Rohingya refugee settlements in Cox's Bazar district this weekend, marking the start of the monsoon season. This is an early test for refugees and humanitarian agencies working to support the Government of Bangladesh on the response efforts.

Torrential rains and winds up to 70 kilometres per hour caused at least 89 reported incidents, including 37 landslide incidents, causing several injuries and one confirmed fatality - a child. Nearly 2,500 refugee families, some 11,000 people in all, are affected.

As of 10 June the rain has become nearly continuous. According to the Bangladesh Meteorological Department nearly 400 millimetres of rain have fallen in Cox's Bazar area since Sunday. This is equivalent to two thirds of the average June rainfall for this part of the country. The area currently shelters some 900,000 refugees, including 720,000 who have arrived in Bangladesh since August 25 last year.

Bangladeshi authorities, UNHCR, the UN refugee agency, and other humanitarian partners responded immediately to the incidents caused by the monsoon rains. Interventions included search and rescue operations, relocations and distributions of shelter kits and aid.

According to damage assessments, more than 1,000 shelters have been damaged as well as ten water points, 167 latrines, one health facility, and one food distribution site. The rains have also flooded the main road through the Kutupalong settlement, temporarily blocking vehicle access to parts of the site.

UNHCR and partners, working in support of the Bangladeshi authorities, have been working around the clock to try to mitigate risks of landslides and flooding in the highly congested refugee settlements. However, given the scope of the refugee population, the sheer size of the settlements and the challenging terrain, we fear that the extreme weather will cause further damage, destruction and potential loss of life.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-09:

Bangladesh/ Flyktingar från Myanmar kan inte återvända på många år till sidans topp

Rohingyerna som flytt från Myanmar till Bangladesh ser inte ut att kunna återvända på många år. Flyktinglägren i Bangladesh permanentas därför nu alltmer.

Det pågår ett hektiskt byggande av nya vägar, broar och hus i södra Bangladesh, där en miljon rohingya hålls inom ett område.

Bangladesh regering ser rohingyerna som tillfälliga i landet och behåller all kontroll över uppbyggnaden.

Männen bär hinkar med cement och häller den mellan betongringar. De förbereder latriner för hundratusentals flyktingar här omkring. Det är tungt. Det är hett. De är svettiga i sina linnen och de jobbar barfota.

Är de rohingyer?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1 morgon 18-06-08: En stad tar form i rohingyernas läger (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-06-11: Många rohingya-barn får ingen utbildning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-Reuters / UNT 18-06-08:

Libanon/ Libanon vill stänga dörren för UNHCR till sidans topp

FN:s flyktingorgan UNHCR sprider skräck bland syriska flyktingar i Libanon så att de inte vågar återvända hem. Det anser Libanons utrikesminister Gebran Bassil och har beordrat ett stopp för uppehållstillstånd för UNHCR:s personal.

Han hävdar att UNHCR avskräckt flyktingar från att återvända genom att ställa frågor om vad som väntar dem i Syrien, som handlat om bland annat säkerhetsproblem och dåliga bostäder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 18-06-12: Spokesperson's comment on Lebanon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Migrationsverket 18-06-11:

Tillfälliga lagen begränsar möjligheterna till uppehållstillstånd av hälsoskäl till sidans topp

Den tillfälliga lagen gör det svårare att ge uppehållstillstånd till barn eller barnfamiljer av hälsoskäl. Det gäller även devitaliserade barn, det vill säga barn som i olika omfattning visar symptom på uppgivenhet eller liknande. Slutsatserna redovisas i ett nytt rättsligt ställningstagande* från Migrationsverket.

Bakgrunden till det rättsliga ställningstagandet är en kartläggning och analys av devitaliserade barn i asylprocessen**. Kartläggningen gjordes mot bakgrund av riksdagens beslut om den tillfälliga lagen***, som begränsar möjligheterna att ge uppehållstillstånd av humanitära skäl, till exempel på grund av sjukdom.

- Kartläggningen visar att det finns devitaliserade barn i Migrationsverkets asylprocess, men att det är för få för att dra säkra statistiska slutsatser om gruppen. Vi har kunnat identifiera 27 ärenden i asylprocessen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Enligt det rättsliga ställningstagandet är Migrationsverkets möjligheter att ge uppehållstillstånd enbart grundat på en persons hälsotillstånd kraftigt begränsade i och med den tillfälliga lagen. Uppehållstillstånd grundat enbart på den asylsökandes hälsotillstånd ska, enligt lagen, bara ges om en av- eller utvisning skulle strida mot svenskt konventionsåtagande.

Europakonventionen

De konventionsåtaganden som kan komma ifråga när det gäller berörda ärenden handlar om artikel 3 i Europakonventionen, som ger rätt till skydd mot tortyr och artikel 8, som ger rätt till skydd för privat- och familjeliv.

Artikel 3 innebär förbud mot tortyr. Det betyder att ingen får utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

- Vår bedömning är att artikel 3 ger mycket litet utrymme att bevilja uppehållstillstånd av hälsoskäl när det gäller devitaliserade barn, säger Fredrik Beijer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

Ställningstagande om bedömning av apatiska barn och om praxis för humanitära skäl till sidans topp

I ett nytt ställningstagande (se ovan) granskar Migrationsverket vad den tillfälliga lagen betyder för barn i ett devitaliserat tillstånd, en beteckning som Migrationsverket finner mer användbar än uppgivenhetssyndrom. Ställningstagandet innehåller en omfattande genomgång av Migrationsöverdomstolens och Europadomstolens praxis och verkets egna ställningstaganden i ett betydligt bredare område än det som rör barn som blivit apatiska. Här finns resonemang om när Migrationsverkets utredningsskyldighet inträder, vad ett läkarintyg bör innehålla och kraven på läkarens specialkompetens - som behövs men inte är avgörande för intygets bevisvärde. Vilka sjukdomssituationer som kan tänkas bryta mot Europakonventionens artikel 3 (och därmed gränsa till skyddsbehov) diskuteras, liksom innebörden i privatliv enligt artikel 8. Ett viktigt påpekande är att artikel 8 inte utgör något genellt förbud mot att skilja familjemedlemmar åt. Även bedömningar enligt Dublinförordningen och i verkställighetsskede tas upp. Slutsatsen rörande barn i devitaliserat tillstånd är att utrymmet för uppehållstillstånd har blivit kraftigt begränsat i och med den tillfälliga lagens krav på att en utvisning skulle strida mot ett internationellt åtagande för att uppehållstillstånd ska beviljas.

Hämta dokumentet, SR 21/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

Rättsligt ställningstagande från Migrationsverket om åldersbedömning till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om när och varför åldern ska bedömas, uppenbarhet, bevisvärdering, överklagande och verkställighetshinder mm. Av ställningstagandet framgår att medicinsk åldersbedömning bara ska begäras om Migrationsverket har utrett underårigheten och överväger att bedöma en person som vuxen. Att registrera en person som vuxen utan åldersbedömning ska enbart ske "om det utan närmare överväganden tveklöst kan konstateras att den sökande är uppenbart vuxen". Vilken bevisning som helst ska tillåtas men det är i första hand skriftlig bevisning, helst id-handlingar, som är intressant. En sökande kan göra sin underårighet sannolik även med bara muntliga uppgifter om de är "sammanhängande och klara, detaljerade, oförändrade och rimliga" och inte strider mot kända fakta. Om uppgifterna inte når upp till "sannolik" ska den sökande få tvivelsmålet fördel om hen är trovärdig och har gjort ett ärligt försök att styrka sin berättelse. I ställningstagandet påpekas att medicinsk åldersbedömning inte är ett svar på om någon är vuxen utan ett bevismedel som ingår i den sammantagna prövningen.

Hämta ställningstagandet SR 20/2018 från Lifos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

Migrationsöverdomstolen: "Nöjdförklaring" kan inte göras i mål om ny prövning till sidans topp

En man hade fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Beslutet hade vunnit laga kraft genom att Migrationsöverdomstolen inte beviljat prövningstillstånd. Då det uppstått nya omständigheter beviljades mannen en ny prövning. Han fick avslag även då och överklagade till migrationsdomstol. Senare skrev han under en nöjdförklaring och återkallade sin överklagan. Redan dagen därpå ångrade han sig och återkallade sina skrivelser. Migrationsdomstolen avskrev ändå målet med motivering att en nöjdförklaring inte kan tas tillbaka. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att detta var fel. En nöjdförklaring är visserligen oåterkallelig. Men nöjdförklaring kan bara göras rörande beslutet om avslägsnande i ett ärende om avvisning eller utvisning. En ny prövning av skyddsbehov är en annan sak. Ett överklagande kan ändå tas tillbaka, men eftersom domstolen nåtts av mannens andra återkallelse borde ärendet inte ha avskrivits. Målet återförvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 18-06-05:

Hjärtsjuke Yackob är rädd att dö innan familjen återförenas till sidans topp

Yackob är hjärtsjuk och hans hälsotillstånd blir allt sämre samtidigt som han är långt ifrån sin familj. Han var tvungen att lämna fru och två barn i Syrien.

- Jag blir trött av att grubbla och tänka på hur det ska gå att återförenas med familjen, säger Yackob som egentligen heter något annat - i Syrien jobbade han som domare men han vill inte uppge sitt riktiga namn eftersom han är rädd för regimen i Syrien.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 18-06-15

Turkiet lämnade ut misstänkta till Kazakstan i strid med Europakonventionen till sidans topp

Europadomstolen har stoppat utvisningarna av två personer från Kazakstan som sökt asyl i Turkiet. Båda togs i förvar på grund av att de var efterlysta från Kazakstan och fick snabbt avslag av polisen trots att de hävdade att de riskerade livet. En av dem släpptes med tillåtelse att resa till Egypten, men innan han kom iväg greps han på nytt, efter att Kazakstan begärt honom utlämnad. Den andre, som redan hade förföljts i Kazakstan, hade fått ett kort uppehållstillstånd i Turkiet, men fick efter utlämningsbegäran ett nytt beslut om avslag. Båda deporterades till Kazakstan i mars 2012, där de fortfarande är fängslade. Den som var inne i en asylprocedur, fortsatte överklaga genom sitt ombud, men fick avslag med motivering både att han var involverad i terrorism och att han inte riskerade förföljelse. Enligt Europadomstolen är den centrala frågan inte om personerna riskerar att behandlas i strid med konventionen utan om de turkiska myndigheterna har utrett den risken. Detta med tanke på all information som föreligger om hur terroristanklagade behandlas i Kazakstan. Eftersom asylskälen inte utretts ordentligt fälls Turkiet för brott mot Europakonventionen. Turkiet fälls också i båda fallen för förhållandena i förvar.

Application no. 69929/12, Case of Batyrkhairov v. Turkey (Extern länk)

Application no. 16026/12, Case of Amerkhanov v. Turkey (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

EU-domstolen: Överföring enligt Dublinförordningen får inte ske utan accept till sidans topp

En irakier sökte asyl i Tyskland, men reste vidare till Frankrike. Där blev han gripen. Franska myndigheter sände en begäran om återtagande till Tyskland, men beslutade samma dag om överföring dit. Mannen överklagade till en fransk domstol som nu har begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om de har rätt att genomföra överföringen utan att invänta accept från Tyskland. Svaret är att det inte är tillåtet varken enligt Dublinförordningens ordalydelse eller syfte. EU-domstolen påpekar att möjligheten att överklaga med effekt skulle begränsas. Beslutet skulle dessutom bara grundas på Frankrikes information och personen skulle riskera att överföras utan att den mottagande staten accepterat återtagande.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Läs eller hämta domen på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

EU-domstolen: Uppehållsrätt för makar från tredjeland gäller även samkönade par till sidans topp

När en EU-medborgare flyttar mellan EU-länderna har "make eller maka" och andra familjemedlemmar också uppehållsrätt där även om de inte är EU-medborgare. Nu har EU-domstolen slagit fast att detta gäller även samkönade par, oavsett om samkönade äktenskap erkänns i det land familjen bosätter sig. Målet gällde en rumänsk medborgare som i Belgien hade gift sig med en amerikansk medborgare. De önskade bosätta sig i Rumänien, men rumänska myndigheter ansåg att eftersom samkönade äktenskap inte är tillåtna där, kunde rörlighetsdirektivet inte tillämpas. EU-domstolen noterar att den härledda uppehållsrätten i direktivet bara gäller för personer som bosatt sig i ett annat EU-land än det egna. Men det finns en regel i Lissabonfördraget som garanterar medborgarnas rätt att röra sig fritt. Även denna skulle enligt EU-domstolen sättas ur spel om olika äktenskapsregler gjorde att möjigheten till rörlighet varierar mellan staterna. Ett äktenskap som ingåtts i en annan stat ska alltså erkännas med avseende på uppehållsrätten, utan att det innebär något påbud för staterna att för egen del tillåta samkönade äktenskap.

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

Läs eller hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

Europadomstolen: HIV-smittad mor med nyfödd dotter får överföras till Italien till sidans topp

Ett par med ett barn som flytt över Medelhavet räddades av den italienska kustbevakningen och kom till Italien. De tog sig vidare till Schweiz där de sökte asyl. Strax efter detta föddes parets andra barn. I samband med förlossningen diagnosticerades modern med HIV. Spädbarnet behandlas i förebyggande syfte. Italien accepterade att ta tillbaka familjen enligt Dublinförordningen. Italien garanterade att familjen skulle få boende i det statliga systemet och senare även att familjemedlemmarnas medicinska behov skulle uppfyllas. Inför Europadomstolen ifrågasatte familjen detta och åberopade en rapport från Schweiziska och Danska Flyktingrådet enligt vilken flera familjer inte fått det mottagande i Italien som utlovats. Europadomstolen stoppade överföringen tillfällligt men har nu kommit fram till att det inte finns någon anledning att anta att mottagandet i Italien generellt skulle vara otillräckligt. Domstolen påpekar också att den behandling som behövs inte är komplicerad och att Italien har bekräftat att familjens särskilda behov kommer att tillgodoses. Ansökan avvisas som uppenbart ogrundad.

Application no. 67981/16, H and others against Switzerland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

Domstol beviljar flyktingstatus på grund av släktingars aktivitet i Iran till sidans topp

Ett par med tre barn kom till Sverige på flykt från Irak. Parets föräldrar hade flytt från Iran på 70-talet då de var förföljda på grund av sin politiska aktivitet. Både mannen och kvinnan är födda i Irak men är forfarande registrerade som flyktingar av UNHCR och medborgare i Iran. Därför fick de beslut om utvisning till Iran, där Migrationsverket ansåg att de inte riskerar förföljelse eftersom de själva aldrig varit politiskt aktiva. Båda har dock släktingar som fortsatt sin regimkritiska aktivitet från Irak. Paret hade lämnat in ett antal handlingar för att bekräfta berättelsen. Inför domstolsförhandlingen tog de reda på mer om släktingarnas aktivitet och hur den iranska regimen kan förväntas känna till dem. Migrationsdomstolen bedömer efter den muntliga förhandlingen att deras berättelser är trovärdiga och inte strider mot känd landinformation samt att de handlingar de lämnat in styrker uppgifterna. De beviljas därför uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

Multisjuk 70-åring har ömmande omständigheter enligt domstol till sidans topp

En man som fyller 70 i år flydde från Afghanistan. Enligt mannens berättelse hade hans enda kvarvarande son haft ett olovligt förhållande som ledde till att sonen dödades och mannen hotades till livet och måste fly. Han hade inga andra som kunde stötta honom och bodde en period på gatan i Kabul. Mannen lider också av flera sjukdomar och har svårt att gå. Varken Migrationsverket eller domstolen har trott på berättelsen och bedömer inte att säkerhetsläget eller mannens situation som hazar är skäl nog för att utgöra skyddsbehov. Men när saken nått domstolen har fler läkarintyg tillkommit. Mannen lider av atarakt, lumbago, hosta, gastroesofagal reflux, hypotyreos och sömnstörning och är i behov av livsnödvändig medicinering. Eftersom det inte finns någon offentlig äldreomsorg i Afghanistan bedömer domstolen att situationen utgör synnerligen ömmande omständigheter. En utvisning skulle även utsätta honom för ett sådant lidande att det skulle bryta mot artikel 3 i Europakonventionen. Därför beviljas han uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

Domstol gör internflyktsbedömning för familj som bott i grannlandet till sidans topp

Ett ungt par med ett litet barn sökte asyl efter en familjekonflikt som skulle utsätta dem för livsfara. Föräldrarna har sitt ursprung i Afghanistan men var bosatta i Iran. Deras asylskäl prövades därför mot hela Afghanistan. Varken Migrationsverket eller domstolen bedömde deras flyktberättelse som trovärdig. Deras etnicitet eller de allmänna förhållandena i Afghanistan räcker inte heller som asylskäl. Men domstolen påpekar att familjens situation i hemlandet helt utan nätverk blir densamma som om de hade utvisats med hänvisning till internflykt. Domstolen citerar Migrationsverkets rättsliga ställningstagande enligt vilket barnfamiljer utan nätverk inte ska hänvisas till internflykt i Afghanistan. Tillsammans med de övriga omständigheterna blir slutsatsen att det finns särskilt ömmande omständigheter för barnet. Eftersom familjen sökte asyl före 24 november 2015 tillämpas inte den tillfälliga lagen. I och med att barnet beviljas uppehållstillstånd ska även föräldrarna få stanna. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Domstolar 18-06-11:

Migrationsöverdomstolen ger prövningstillstånd i familjeåterföreningsärende till sidans topp

/Domstolens uppsläppandemening:/

Fråga om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att neka familjeåterförening för föräldrar till ett barn som är alternativt skyddsbehövande

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio 18-06-13:

HD prövar dom mot SVT-journalist till sidans topp

Högsta domstolen kommer ta upp den fällande domen mot SVT-journalisten Fredrik Önnewall som dömdes för att ha smugglat en syrisk flyktingpojke till Sverige.

Åklagaren ville ha Fredrik Önnevall dömd till fängelse medan försvaret ansåg att en friande dom vore rimlig på grund av att handlingen utfördes av humanitära skäl. Fredrik Önnevall dömdes tillsammans med två medarbetare för att ha hjälpt en 15-årig flyktingpojke till Sverige i samband med en inspelning av en dokumentärserie år 2014. Nu ska alltså högsta domstolen ta ställning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bara vi... Januari - juni 2018

En blogg om N & J, vår vänskap, att vara inlåst, kristen, utlänning, svensk och våra liv till sidans topp

/En blogg som berättar om J:s månader i förvar/

Vem är vi?

Jag är J och kommer att vara den som skriver av oss två.

N har svårt att skriva så jag skriver hans ord, ordagrant, fast på svenska för sveganska kan vara svårt att förstå. N är den som oftast kommer att berätta om sina tankar och upplevelser, men även J kommer att göra det. Vi träffades första gången 2017, men vi blev vänner runt nyår 17/18. Vi pratar mycket i telefon, träffas flera gånger i veckan, ja vi känner varandra bra. Vi har oftast roligt men ibland kommer jobbiga minnen. Vi pratar mycket om kristendomen, mest för att N är kristen, men även för att jag tycker det är spännande med religion.

Vi kommer i vår blogg berätta om våra gemensamma upplevelser, tankar, känslor och diskussioner. Vi vill även dela med oss av vår syn på flyktingar, bemötande, att byta religion, hbtq och andra frågor som är viktiga för oss.

Till bloggen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Barnrättsbyrån 18-06-07:

Sveket - En rapport om hur Sverige vände ryggen till de ensamkommande till sidans topp

Sveket är en rapport som visar på hur Sverige sedan hösten 2015 systematiskt nedmonterat många av de lagar och skyddssystem som påverkar unga ensamkommande. Rapporten fokuserar på den extrema utsatthet som kommit att bli ett resultat av de senaste årens signalpolitik.

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att ur ett juridiskt och socialt perspektiv kartlägga förändringarna i asyllagstiftningen och den systematiska nedmonteringen av de svenska skyddssystemen som startade november 2015, samt belysa vilka konsekvenser det har fått för de ensamkommande barn och unga som befinner sig i Sverige. I rapporten berättar våra ungdomar om sina erfarenheter av vad som har hänt sedan de kom till Sverige och vi intervjuar myndighetspersoner från polisen, socialtjänsten och Migrationsverket. Även representanter från Stockholms Stadsmission och engagerade lärare intervjuas. I intervjuerna berättar de olika personerna om sina erfarenheter av den förändrade situationen för ensamkommande barn och unga och om den svåra situation som tjänstemän men framförallt de unga har försatts i. Rapporten är skriven av Barnrättsbyråns medarbetare och utgår ifrån vad vi möter i vår verksamhet.

Det som blir tydligt under intervjuerna är att utsattheten som de ensamkommande hamnar i, inte på något sätt går att jämföra med hur det har sett ut i Sverige tidigare. De personer vi intervjuat i rapporten vittnar om rättsosäkerhet, barnfientliga system, ogenomtänkta lagändringar, myndigheter som inte ges förutsättningar att göra ett gott arbete och en växande grupp ungdomar som puttas ut ur samhället till ett liv med stora risker för människohandel och exploatering. Flera av de vi har pratat med menar att de åtgärder som vidtagits för att stänga folk ute från Sverige på många sätt strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

Läs som (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio Jämtland 18-06-07:

Elever demonstrerade mot utvisning av sina klasskompisar till sidans topp

Högstadieelever från flera skolor i Östersund demonstrerade under torsdagen vid Rådhuset i hopp om att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas.

Under torsdagen beslutade Riksdagen att 9000 unga ensamkommande ska få ompröva sina uppehållstillstånd i Sverige medan de studerar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 18-06-09:

De vill stoppa utvisningar till Afghanistan - med kärlek till sidans topp

I dag beräknas hundratals personer i Göteborg tåga genom stan för att demonstrera mot tvångsutvisningar till Afghanistan.

Under namnet "Kärleken segrar" anordnas idag demonstrationer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Lund. I Göteborg är det bland annat organisationerna "Unga för amnesti", "Sittstrejken Göteborg" och "Agape" som står bakom demonstrationen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-06-05:

Efterlysning - hinder för familjeåterförening till sidans topp

FARR har under en tid samlat in ärenden som gäller hinder för familjeåterförening. Avsikten är att göra en rapport om svårigheterna för familjer som önskar återförenas efter att någon i familjen fått uppehållstillstånd i Sverige. Den lagstiftning som just nu råder i Sverige innebär en kraftig begränsning av rätten till familjeåterförening. Många får avslag. Samtidigt är det svårt att ens ansöka genom praktiska hinder som långa väntetider, gränshinder och begränsad tillgång till ambassader. Vi har redan samlat en del exempel genom att tillfråga dem som tidigare hört av sig till vår mail med sådana ärenden. Men vi vill gärna komma i kontakt med fler som har råkat ut för att familjen splittras.

Att delta i rapporten kommer tyvärr inte att påverka det enskilda ärendet. Vår text kommer inte att innehålla några namn eller ärendenummer. Ingen information om enskilda fall kommer att användas utan tillåtelse från personen ärendet gäller. Men vi hoppas kunna göra nytta genom att belysa konsekvenserna av lagsitftningen, för att påverka den politiska debatten och lagstiftningen i framtiden. Om vi skulle vilja intervjua någon offentligt kommer vi att fråga separat om det.

Vill du vara med och bidra till rapporten? Om du och din familj eller någon du känner har drabbats av hindren mot familijeåterförening, hör av dig till info@farr.se så kommer du att få länk till en enkät att fylla i. Tack från enkät-teamet!

Efterlysningen på engelska: Obstacles to family reunion - Call for examples (Extern länk)

Efterlysningen på arabiska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 18-06-11:

22-årig man körde in i demonstration i Malmö till sidans topp

22-åringen som körde ned skyltar som satts upp av demonstrerande irakiska flyktingar vid Migrationsverket i Malmö hade nazistsymboler när han greps och var beväpnad.

Polisen ska utreda om det är frågan om ett hatbrott.

- Han har varit här flera kvällar i rad och kört på deras flaggor och plakat, säger ett ögonvittne.

Polisen fick in larm om händelsen strax före klockan 22.30. Då stod mannens Volvobil inkörd i ett träd på Agnesfridsvägen i Malmö, alldeles utanför Migrationsverkets lokaler.

Där har en stor grupp irakier under en längre tid demonstrerat dygnet runt mot den svenska flyktingpolitiken. De har satt upp tält, flaggor och olika banderoller.

Den aktuella bilen ska ha varit på plats kväll efter kväll för att sabotera.

Saboterat flera kvällar i rad

- Jag har själv sett den här bilisten i lördags kväll och irakierna säger att han var här både torsdag och fredag, säger ett ögonvittne.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Hurriyet 18-06-07:

Turkey suspends 'migrant readmission' deal with Greece till sidans topp

Turkey has suspended its bilateral migrant readmission deal with Greece in response to a decision by a Greek court to release eight former Turkish soldiers who fled the country a day after the July 2016 coup attempt, Foreign Minister Mevlüt Çavusoglu said on June 6.

"We have a migrant deal with the EU. It is being implemented. We have a bilateral readmission deal with Greece. We have now suspended this agreement. The process is not fully over but our works towards Greece will continue," Çavusoglu told reporters in Antalya.

His statement was in response to a question of whether Ankara was considering sanctions against Greece following the release of these soldiers. "It is unacceptable," the minister said.

"Greece is under immense pressure from the west, particularly on its judiciary," he added, underlining that the Greek government was sincerely in favor of a resolution to this problem.

This agreement with Greece constitutes the legal backbone of the migrant deal between Turkey and the EU, which was brokered on March 18, 2016, aiming to stem the flow of irregular migrants from Turkey to the Greek islands. The deal says for every Syrian migrant sent back to Turkey from the Greek islands, one Syrian in Turkey will be resettled in the EU.

Future of Turkey-EU deal?

Given the fact that Turkey and the EU could not accomplish the Readmission Agreement (in return for visa liberalization for Turkish nationals) due to differences over the definition of terrorism, the cancellation of the Turkey-Greece agreement will make the implementation of the migrant deal much more difficult as the Greek government will no longer be able to send Syrian refugees back to Turkey.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Bakgrund:

EU:s officiella Tidning 14-05-07: Agreement between the European Union and the Republic of Turkey on the readmission of persons residing without authorisation (Extern länk)

Tania georgiopoulou i Katimerini 18-06-08: Migrant deal with Turkey not having much effect anyway (Extern länk)

Kathimerini 18-06-08: Turkey's suspension of migrant deal with Greece doesn't affect EU, says Germany (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-06-12:

Kommissionen föreslår ökning av finansieringen för starkare gränser och migration till sidans topp

För EU:s nästa långtidsbudget för 2021-2027 föreslår kommissionen att finansieringen för migration och gränsförvaltning nästan tredubblas till 34,9 miljarder euro, jämfört med 13 miljarder euro under föregående period.

Kommissionens förslag är ett svar på de ökade migrations-, rörlighets- och säkerhetsutmaningarna och mer flexibla finansieringsinstrument för att hantera oförutsedda migrationshändelser och gränsskydd är kärnan i den nya budgeten. En ny separat fond för integrerad gränsförvaltning kommer att skapas och den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kommer att förstärkas ytterligare med en ny fast styrka bestående av cirka 10 000 gränsvakter. Den nya gränsfonden kommer också att hjälpa medlemsländerna utföra tullkontroller genom att finansiera tullkontrollutrustning.

- Baserat på tidigare erfarenhet och kunskapen om att migration fortfarande kommer att vara en utmaning i framtiden föreslår vi en ökning utan motstycke av finansieringen. Att stärka våra gemensamma EU-gränser, särskilt med vår europeiska gräns- och kustbevakning, kommer fortsätta att vara en stor prioritet. Ökad flexibilitet i våra finansieringsinstrument innebär att vi är redo att stödja medlemsstaterna snabbt, där och när de behöver det - särskilt vid kriser, säger förste vice ordförande Frans Timmermans.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Frågor och svar: Framtida EU-finansiering för gränser och migration (Extern länk)

Läs eller hämta förslaget till förordning om den integrerade gränskontrollfonden, (Extern länk)

Läs eller hämta förslaget till förordning om Asyl- och Migrationsfonden, COM/2018/471 final (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-06-12:

Mer pengar till migration och gränsskydd till sidans topp

EU-kommissionen vill nästan trefaldiga budgeten för migration och gränsskydd 2021-2027. Pengarna ska bland annat räcka till 10 000 gränsvakter, stöd till medlemsländer som tar emot många flyktingar och teknisk utrustning för tullen.

EU-kommissionen har nu preciserat hur den vill använda pengarna i EU:s nästa långtidsbudget när det gäller migration och gränskontroller. Om förslaget går igenom kommer detta budgetområde nästan att trefaldigas till 35 miljarder euro, jämfört med 13 miljarder euro under nuvarande period.

Förstärkningen speglar att migration och gränsskydd har ökat i betydelse för EU under senare år, och att de kommer att fortsätta vara prioriterade områden framöver, framhöll EU:s migrationskommissionär Dimitri Avramopoulos på en pressträff.

FLER GRÄNSVAKTER

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 18-06-13:

EU migration row boils over as Italy and France trade insults till sidans topp

France and Italy have traded insults, rifts have widened in Germany's ruling coalition and Austria has called for an "axis of the willing" to take action as a simmering row over how Europe should handle irregular migration finally boiled over.

Rejecting French criticism of its immigration policies, Italy summoned the French ambassador on Wednesday and cancelled a planned meeting between the Italian economy minister and his counterpart in Paris.

The prime minister, Giuseppe Conte, was reportedly considering postponing a visit to Paris on Friday for talks with Emmanuel Macron after the French president said Rome had acted with "cynicism and irresponsibility" in turning away a migrant rescue ship.

Italy's hardline new interior minister, Matteo Salvini, said the country had "nothing to learn from anyone about generosity, voluntarism, welcoming and solidarity" and demanded a formal apology.

Salvini, the leader of the far-right, anti-immigration League party, blocked the Aquarius from entering Italian ports this weekend, prompting an international outcry. The rescue vessel, which is carrying 629 migrants, was also refused by Malta and is now heading to Spain escorted by two Italian ships.

The case has reopened one of the main unresolved faultlines in European politics: how to share responsibility for migrants trying to enter the bloc from conflict zones and poor countries, mainly across Africa and the Middle East.

More than 1.8 million people have entered Europe irregularly since 2014 and Italy is currently sheltering 170,000 asylum seekers. Salvini's League scored its best election result in March elections after pledging to deport an estimated 500,000 unregistered migrants.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Kenan Malik i The Guardian 16-06-10: How we all colluded in Fortress Europe (Extern länk)

EurActiv 18-06-04: Italy cannot be 'Europe's refugee camp', Salvini says (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-12:

Oklar framtid för kvotflyktingar till sidans topp

Den här veckan förhandlar EU om nya regler för flyktingar som erbjuds en säker väg in i Europa, så kallade kvotflyktingar.

Malin Björk (V), som är förhandlare för EU-parlamentet, säger dock att det finns en stor risk att det inte blir någon ny lag.

- Jag kommer att göra allt jag kan för att vi ska få igenom en säker och laglig flyktväg. Men jag är inte beredd att stifta en EU-lag som går emot internationella humanitära principer, säger Malin Björk.

Systemet med kvotflyktingar eller vidarebosättning som det också kallas är en del av det stora flyktingpaket som just nu förhandlas inom unionen.

I dag är det FN-organet UNHCR som föreslår de särskilt utsatta flyktingar som väljs ut och som sedan flygs direkt till nya hemländer. Det är den enda säkra vägen in i EU, där de allra flesta asylsökande annars riskerar livet på livsfarliga båtar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-06-13:

Förslag till statusavtal mellan EU och Albanien om åtgärder som utförs av Frontex till sidans topp

COM(2018)458/F1: Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av statusavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Albanien

Enligt artikel 54.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån 1 får Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån samordna det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och tredjeländer vad gäller förvaltning av de yttre gränserna. I detta avseende kan byrån genomföra åtgärder vid de yttre gränserna som omfattar en eller flera medlemsstater och ett tredjeland med gräns mot minst en av dessa medlemsstater, förutsatt att detta grannland lämnat sitt samtycke; detta gäller även på tredjelandets territorium.

Enligt artikel 54.4 i förordning (EU) 2016/1624 ska ett statusavtal ingås mellan unionen och berört tredjeland i de fall där avsikten är att enheter från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska utplaceras i ett tredjeland för att delta i åtgärder där medlemmarna i enheterna kommer att ha verkställande befogenheter, eller i fall där andra åtgärder i tredjeland kräver det.

Europeiska kommissionen har på grundval av de förhandlingsdirektiv som rådet antog den 16 oktober 2017 med Republiken Albanien förhandlat fram ett statusavtal i syfte att inrätta den rättsliga ram som gör det möjligt att agera omedelbart genom att inrätta operativa planer när snabba insatser kommer att behövas. Migrationsströmmarna i regionen är visserligen mycket lägre än under 2015/2016, men organiserade kriminella nätverk anpassar snabbt sina rutter och metoder att smuggla migranter till nya omständigheter. När statusavtalet har införts kommer ansvariga albanska myndigheter och EU:s medlemsstater, som samordnas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, att vara i ett mycket bättre läge att snabbt agera vid en sådan möjlig utveckling.

(...)

Hela förslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:s råd i inrikes frågor 18-06-12:

Schengens informationssystem: överenskommelse klar mellan rådet och parlamentet till sidans topp

Den 12 juni 2018 nådde rådets bulgariska ordförandeskap och Europaparlamentet en informell överenskommelse om tre förordningar om användningen av Schengens informationssystem:

+ polissamarbete och straffrättsligt samarbete

+ in- och utresekontroller

+ återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

Utkasten till förordningar åtgärdar möjliga luckor och flera grundläggande ändringar föreslås i det nuvarande systemet avseende vilka typer av registreringar som görs.

De nya bestämmelserna ska bidra till stärka kampen mot terrorism och grov brottslighet, garantera en hög säkerhetsnivå i EU och understödja hanteringen av migration.

Registreringskategorier

Förordningarna innehåller förslag till nya registreringskategorier i systemet, exempelvis

+ registreringar som utfärdas i syfte att utföra undersökningskontroller, som är ett mellanliggande steg mellan diskreta kontroller och särskilda kontroller, och som gör det möjligt att intervjua personer,

+ registreringar om okända brottsmisstänkta eller efterlysta personer, vilket innebär att finger- eller handavtryck som upptäckts på platser för grova brott eller terroristbrott, och som tillhör gärningsmannen, kan föras in i SIS,

+ förebyggande registreringar om barn som löper risk att föras bort av föräldrar, och barn och utsattapersoner som för sin egen säkerhet behöver hindras från att resa (exempelvis om resan kan innebära en risk för tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning eller människohandel),

(...)

Hela pressmeddelandet med SIS-statistik från 2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 18-06-13:

Travel surveillance: 13 Member States have implemented the PNR Directive so far till sidans topp

The deadline for Member States to implement the EU Passenger Name Record (PNR) Directive, which mandates the surveillance and profiling of air passengers, was 25 May. So far 13 Member States have notified their implementing measures to the European Commission, and 10 of them will be making use of the option to monitor internal EU flights.

The Directive makes it mandatory to apply surveillance and profiling measures to flights departing or entering the EU, but its application to journeys within one Member State or between two Member States is voluntary.

Previously, due to "the current security situation in Europe," all Member States indicated their intention to "make full use of the possibility provided for by Article 1a [to apply the Directive to intra-EU flights] under the conditions set by the Directive." See: EU-PNR: European Parliament has "egg on its face" (Statewatch News Online, April 2016)

According to a note published by the European Commission at the beginning of June, the following Member States will apply the Directive to intra-EU flights:

+ Belgium + Germany + Croatia + Italy + Lithuania + Hungary + Malta + Poland + Slovakia + UK

Alongside these 10 Member States, Estonia, Ireland and Latvia have also notified the Commission of their national implementing measures.

The Directive requires passenger data from all flights entering, leaving or travelling within the EU to be handed over from airlines to 'Passenger Information Units', run by national law enforcement authorities, so that it can be cross-checked against watchlists, databases and profiles for the purposes of "preventing, detecting, investigating and prosecuting terrorist offences or serious crime."

In order to implement the Directive, which was finally approved by the European Parliament in April 2016 after a long and tortuous process, there are a number of measures that Member States and the EU must take:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

EU-kommissionen 18-05-25: New rules on EU Passenger Name Record data (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges EU-representation 18-06-06:

Reformen av EU:s asylsystem i ministerrådet till sidans topp

När EU-ländernas justitie-, migrations- och inrikesministrar träffades i rådet för rättsliga och inrikes frågor 4-5 juni diskuterade de bland annat arbetet med EU:s asylsystem och de gemensamma reglerna för viseringar till Schengenområdet. De behandlade också migration, elektronisk bevisning och regler för skuldsanering och rekonstruktion av företag.

EU:s gemensamma asylsystem

Inom EU pågår en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet. Europaparlamentet och ministerrådet ser nu över de sju rättsakter som reglerar hanteringen av asylansökningar inom EU samt regler om vidarebosättning.

På mötet informerade ordförandeskapet ministrarna om hur arbetet med de olika förslagen fortskrider. Ministrarna diskuterade också läget i förhandlingarna och den fortsatta processen i mer informella former, vid sidan av mötet.

Regeringen vill se ett ökat gemensamt ansvarstagande för asylsökande i EU.

- En majoritet av medlemsstaterna vill se ett gemensamt, välfungerande asylsystem i EU, men det finns också ett hårdnackat motstånd, sa migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon efter mötet.

Resultatet av diskussionerna kommer att utgöra en viktig del i det fortsatta arbetet inför Europeiska rådets möte i slutet av juni.

Ändringar i EU:s viseringskodex

Ministrarna diskuterade ett förslag om att ändra i EU:s viseringskodex som fastställer gemensamma regler för viseringar till Schengenområdet. De flesta medlemsländerna stödde förslaget om att det ska finnas en koppling mellan viseringspolitik och återtagande och att EU ska kunna använda insatser mot de länder som inte samarbetar på återtagandeområdet.

(...)

Hämta regeringens kommenterade dagordning inför mötet (Extern länk)

Pressmeddelande med rådets slutsatser efter mötet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-05:

Ingen EU-uppgörelse om migration till sidans topp

Ekot kan nu berätta att mötet i Luxemburg med EU:s migrationsministrar avslutas utan att en uppgörelse nås. Detta eftersom det finns ett utbrett missnöje bland EU:s medlemsländer kring de förslag som hittills presenteras.

Sverige tillsammans med Tyskland och Frankrike har sedan ett par månader försökt få stöd för ett eget förslag om en uppgörelse om EU:s framtida migrations- och flyktingpolitik.

Förhoppningen bland de tre länderna har varit att kunna presentera ett förslag inför EU:s toppmöte i Bryssel om fyra veckor. Men Ungern säger hittills nej till ländernas initiativ, rapporterar vår EU-korrespondent.

Det har hittills rått en utbredd pessimism om möjligheten att faktiskt kunna nå en uppgörelse om framtidens migrations- och flyktingmottagandet, EU:s medlemsländer emellan.

För två månader sedan satte sig därför Sverige tillsammans med Tyskland och Frankrike ned och förde diskussioner i en grupp där också Italien ingick för att, på eget initiativ, ta fram en överenskommelse om den här mycket politiskt känsliga men viktiga frågan där EU:s medlemsländer hittills varit djupt splittrade.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa blogg 18-06-05:

EU:s kommande asylpolicy är ... anpassad till främlingsfientligheten till sidans topp

Annette Rosengren

Asylpolicyn är ett paket om sju delar. Den är planerad att bli tagen i slutet av juni medan Bulgarien är ordförandeland, men till dess blir man knappast enig. Förmodligen tas den senare i någon form.

Policyn kommer innebära på att asylrätten och flyende människors rättigheter begränsas kraftigt. Många kommer skickas tillbaka till något land utanför EU. Det blir bara tillfälliga uppehållstillstånd och tillstånd kommer kunna dras in. Ingen som har flytt ska få känna sig trygg.

Flyktingar ska omfördelas mellan medlemsstaterna, men det kommer fortfarande ligga ett stort ansvar på Italien och Grekland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 18-06-13:

EU Agencies strengthen their commitment to working together against trafficking till sidans topp

On 13 June, the Heads of the European Asylum Support Office (EASO), European Police Office (Europol), European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA), European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), EU Judicial Cooperation Unit (Eurojust), European Institute for Gender Equality (EIGE), European Border and Coast Guard Agency (Frontex), EU Agency for Fundamental Rights (FRA), EU Agency for Law Enforcement Training (CEPOL), and the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) signed a Joint Statement to strengthen their commitment to a coordinated, coherent and comprehensive response to trafficking in human beings.

In line with Commission policy priorities, and as a key deliverable of the Commission Communication of 4 December 2017 on trafficking in human beings, the ten EU Agencies commit in the Joint Statement to continue assisting EU Member States in implementing the EU Anti-trafficking Directive, stepping up the focus on prevention in addressing the whole trafficking chain and countering the culture of impunity for perpetrators, abusers and exploiters; improve victims' access to their rights, adopting a gender specific and child sensitive approach, and to intensify coordination efforts, information sharing and training. This strengthened commitment, which is built on the work conducted since the signing of the first Joint Statement in 2011; will deepen the multidisciplinary approach to trafficking in human beings.

The signing event took place in the context of the EU Anti-Trafficking Coordinator's mandate and in the presence of the EU Network of National Rapporteurs and Equivalent Mechanisms on trafficking in human beings.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

COE 18-06-08:

Sweden: progress made, but need to address all forms of trafficking till sidans topp

The Council of Europe's expert group against human trafficking (GRETA) publishes today its second evaluation report on Sweden. The report assesses developments since the publication of GRETA's first evaluation report on Sweden in May 2014 as regards the implementation of the Council of Europe's Convention on Action against Trafficking in Human Beings.

According to the report, Sweden has made progress in a number of areas, in particular the development of the legal framework for combating human trafficking, the setting up of specialised anti-trafficking police units and the establishment of the National Support Programme which allows presumed victims of trafficking to receive assistance through the Platform Swedish Society against Human Trafficking. The adoption of a new National Action Plan to protect children from human trafficking, exploitation and sexual abuse, as well as a new National Action Plan against prostitution and trafficking in human beings, are welcome developments. However, they focus on sexual exploitation and therefore not all forms of human trafficking are sufficiently addressed. GRETA asks the Swedish authorities to ensure that the new Gender Equality Agency, which has taken over the co-ordination of action against human trafficking in Sweden since the beginning of 2018, effectively addresses all forms of trafficking in human beings, both in terms of combatting them and assisting victims.

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Jönköping 18-06-05:

Nu flyttar de sista ut från bilhallen till sidans topp

Just nu pågår nedläggningen av flyktingboendet Oskarshall i Jönköping.

Haben flyttar ut idag, och hon ser fram emot att komma till ett nytt boende.

Haben och rumskamraten Abeba står och lassar över sina ägodelar på en rullvagn.

De är båda mycket glada att flytta härifrån. Haben berättar att hon ser fram emot att komma till det nya boendet dit de flyttar idag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 18-06-12:

Nya regler för SFI förbättrar möjligheterna till språkinlärning till sidans topp

Av de nyanlända i Värmland saknar 8,5 procent tidigare skolgång. Men med nya regler så kan de få studera längre på SFI.

- Jag tycker de nya reglerna är jättebra. De ger eleverna i vår studieväg enorma möjligheter. Just att det finns tid och man kan repetera. Det har blivit mer jämlikt, säger Karin Sandström Gördén, förskollärare som arbetar som SFI-lärare på Kristinehamns folkhögskola.

Många av hennes elever är analfabeter eller har väldigt liten skolgång i hemlandet.

- Man kan få börja med att få lära dem att hålla i en penna. Att forma bokstäver är en oerhörd kraftansträngning. I undervisningen jobbar jag mycket med bilder, konkret material och använder hela min kropp.

Enligt arbetsförmedlingen så var det i april i år 133 personer av 1 568 nyanlända i Värmland som saknade grundläggande skolgång.

Språket är enormt viktigt för integrationen och analfabeter är en grupp som får kämpa extra mycket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-06-06:

Allt fler vill bli svenska medborgare till sidans topp

Antalet nya svenska medborgare fortsätter att öka. De största grupperna som får medborgarskap i dag är syrier, statslösa och somalier, vilket speglar tidigare års asylinvandring.

De senaste tre åren har antalet nya svenska medborgare ökat för varje år. År 2015 beviljade Migrationsverket medborgarskap i 35 867 ärenden, år 2017 var motsvarande siffra 55 420*.

- Trenden verkar hålla i sig. Hittills i år är antalet beviljade medborgarskapsärenden ungefär 25 000, säger Migrationsverkets presschef Per Ek.

Vilka länder som ligger i topp i medborgarskapsstatistiken speglar migrationen till Sverige några år tillbaka. Ett krav för att bli medborgare är nämligen att man ska ha bott i Sverige i ett visst antal år. Mellan 2016 och 2017 skedde ungefär en fördubbling av antalet syrier och statslösa som fick svenskt medborgarskap. Det hänger ihop med att antalet asylsökande från Syrien ökade markant några år tidigare.

Personer från Somalia är den tredje största gruppen bland nya svenska medborgare. Många asylsökande därifrån kom hit 2007, året efter att Etiopien förklarat krig mot Somalia. Men det dröjde ända till 2015 innan de kunde bli svenska medborgare. Det beror på att Migrationsverket inte godkänner ID-handlingar från vissa länder. Och den som inte kan styrka sin identitet måste ha bott i Sverige i åtta år för att kunna bli medborgare.

På listan över de tio vanligaste ursprungsländerna hos dem som fått medborgarskap i år finns två europeiska länder. Polacker är den största europeiska grupp som blir svenska medborgare, och så har det varit sedan 2010.

- Den trend som noterades förra året, att allt fler britter vill bli svenska medborgare, håller i sig. Förra året beviljades medborgarskap i 1203 ärenden från britter, en nästan trefaldig ökning sedan 2015. Och hittills i år har 584 ansökningar beviljats, säger Per Ek.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-06-05:

Nytt förlag ger ut barnböcker på arabiska i Sverige till sidans topp

Arabiskan är ett av de största språken i Sverige, men än så länge finns det lite litteratur på arabiska. Det vill nystartade förlaget Fenix ändra på.

Arabiska är på väg att gå om finskan som näst största språk i Sverige enligt Språkrådet och över 70 000 barn i landet har arabiska som modersmål enligt Skolverket.

Trots det är utbudet av barnböcker på arabiska fortfarande relativt litet i Sverige, något som Bonnierförlagens nya förlag Fenix vill motverka.

Förlaget kommer både översätta svensk barn- och ungdomslitteratur till arabiska, men också ge ut arabisk litteratur - både med och utan svensk parallelltext - till Svenska.

Flora Majdalawi Saadi är en av personerna bakom det nya förlaget. Hon hoppas att böckerna kan fungera som ett verktyg för integration.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-06-06:

Fotbollscup ger nyanlända chansen till sidans topp

För tredje året i rad arrangerades Tillsammans Cup av olika fotbollsföreningar runt om i Sverige för att öka möjligheten till integration.

I samband med att många asylsökande kom till Sverige under 2015 började idéerna om hur man skulle kunna hjälpa till med integrationen att flöda. Marica Määttää och Erik Englund var två av dem som började engagera sig och 2016 drog de i gång den första upplagan av Tillsammans Cup i Enskede i Stockholm.

- Vi ville ge nyanlända ett hejdundrande välkomnande och ge dem chansen att träffa nya kompisar, säger Marica Määttää.

Redan andra året ökade antalet deltagande föreningar till 14 stycken och nu det tredje året deltar 17 fotbollsföreningar. Från Malmö i söder till Örnsköldsvik i norr erbjöds nyanlända möjlighet att spela fotboll under nationaldagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Väst 18-06-13:

Trollhättan håller SFI-kurs för nyanlända med jobb till sidans topp

Det är allt fler nyanlända som får jobb - också de med lägre utbildning. I Trollhättan har Vuxenutbildningen fått anpassa sig efter situationen.

Den 1 mars började 30 elever i en flexkurs där eleverna kan kombinera ett arbete med att lära sig svenska.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Väst 18-06-07:

Mahmoud lärde sig svenska på åtta månader till sidans topp

För åtta månader sedan kom Mahmoud Al Masahla och hans gravida hustru till Sverige. Nu drömmer han om att bli svensk medborgare.

Under nationaldagsfirandet på Bohusläns museum i Uddevalla uppmärksammade kommunen alla nya svenska medborgare. Det var en gedigen skara människor som var där för att ta del av ceremonin och lyssna på sång och musik. Några av dem var Mahmoud Al Masahla och hans familj.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Sveriges Radio Ekot 18-06-05:

Fortsatt stränga regler för familjeåterförening till sidans topp

De tillfälliga regler som hindrar många asylsökande i Sverige att få hit sin familj, kan bli långvariga. Migrationsminister Heléne Fritzon vill vänta på gemensamma EU-regler.

Men familjeåterförening finns inte med i det stora asylpaket som nu förhandlas inom EU.

Den vänsterpartistiska EU-parlamentarikern Malin Björk är kritisk till att Sverige har lagt sig på absolut lägsta tillåtna nivå.

- Det är viktigt att Sverige står fast vid vilken flyktingpolitik man själv vill ha, att man inte deltar i den här kapplöpningen mot botten. Och att man ser till att det är möjligt med familjeåterförening, säger Malin Björk.

EU:s regelverk säger att de som har flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention har rätt att återförenas med sin familj.

Det handlar om människor som riskerar förföljelse på grund av till exempel sin religion eller sina politiska åsikter. Utöver den gruppen får medlemsländerna bestämma själva.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-06-13:

Svar på skriftlig fråga: Försörjningsstöd till papperslösa till sidans topp

Fråga 2017/18:1417 av Mats Persson (L)

I såväl Stockholm som Malmö har rödgröna kommunledningar beslutat att papperslösa, människor som har fått avslag på sin asylansökan, ska ha rätt till försörjningsstöd från kommunen.

Därför var vi många som välkomnade när statsminister Stefan Löfven för en tid sedan deklarerade ett stopp för utbetalningar av försörjningsstöd till papperslösa. Men nu visar det sig att den rödgrönrosa kommunledningen i Malmö trotsar statsministern och kommer att fortsätta betala ekonomiskt bistånd till vuxna som gömmer sig från utvisning efter avslag.

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det inte finns någon skyldighet för kommunen att ge bistånd - inte heller för att undgå en akut nödsituation - till den som får avslag på asylansökan och håller sig undan för att undgå en avvisning eller utvisning. Högsta förvaltningsdomstolens dom rör en kvinna med barn. Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen att samma resonemang kan föras även när det gäller bistånd till vuxna utan barn.

Dagens situation är ytterst märklig. Med ena handen beslutar Migrationsverket att ta bort det ekonomiska stödet när beslutet om avvisning eller utvisning börjar gälla eller tidsfristen för frivillig avresa går ut. Med andra handen väljer kommuner som Malmö att betala försörjningsstöd till människor som saknar laglig rätt att vistas i Sverige.

Om ett bifall eller avslag på en asylansökan inte får någon praktisk betydelse skadas i längden människors förtroende för samhällskontraktet. Det är tilliten till att lagar och regler upprätthålls och att välfärdsstaten omfattar dem som har rätt att vara i Sverige som är grunden för att människor vill betala skatt. Ska vi kunna hjälpa dem som har asylskäl, som har rätt till samhällets skydd, måste ett bifall eller avslag på en asylansökan få en praktisk innebörd.

(...)

Hela frågan med svar av statsrådet Lena Hallengren (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-06-13:

Svar på skriftlig fråga: Vård för personer som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd till sidans topp

Fråga 2017/18:1388 av Johan Forssell (M)

Nyhetsbyrån TT har tagit fram uppgifter om att kostnaderna för vård för personer utan uppehållstillstånd har stigit kraftigt. TT hänvisar till siffror från SLL, VG-regionen, Region Skåne, Statskontoret och Återvändandeutredningen. Enligt uppgift har kostnaderna i de tre storstadsregionerna ökat från 90,2 miljoner kronor år 2014 till 196,9 miljoner kronor år 2017.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

Vilka prognoser gör ministern och regeringen för de framtida vårdkostnaderna för personer som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd?

Svar av statsrådet Annika Strandhäll (S):

Lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd innehåller bestämmelser om skyldighet för landsting att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till vissa utlänningar som vistas inom ett landsting utan att vara bosatta där. Enligt lagen ska ett landsting erbjuda dem som har fyllt 18 år vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort, och preventivmedelsrådgivning. För barn under 18 år gäller att landstinget ska erbjudas vård i samma omfattning som erbjuds dem som är bosatta inom landstinget.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under 2017 börjat föra statistik över vårdkonsumtion och kostnader för vård till papperslösa. SKL har uppgett att för att följa utvecklingen kommer deras rapport Hälso- och sjukvård åt asylsökande att utvidgas med uppgifter om kostnader för papperslösa som söker hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen, eftersom det framförallt är i storstadsregionerna personer utan tillstånd vistas.

Jag och regeringen kommer att fortsätta följa utvecklingen av vård och vårdkostnader.

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 18-06-08:

Sofie Löwenmark: Nästan alla jag talar med vill minska invandringen till sidans topp

Det finns stora motsättningar mellan olika invandrargrupper i de utsatta områdena. Nästan alla jag talar med i nordöstra Göteborg vill minska invandringen.

"Sverige släpper in skurkar och terrorister. Man har ingen kontroll."

Kvinnan jag äter glass tillsammans med i Göteborgsförorten Hjällbo är muslim och har bott i Sverige i 25 år. Flera gånger säger hon med högtidligt tonfall att detta är hennes hemland. Men nu är hon orolig. Hon vill inte att Sverige ska bli som landet där hon en gång föddes.

Det är stundtals sorgligt att höra hennes berättelse. Hon säger att hon har en svensk vän, men att hennes barn inte har några. Hon har gjort allt för att bjuda hem svenskar, men säger att hon förstår att ingen kommer. "Jag hade inte heller velat att mina barn åkte till Hjällbo om jag själv bott någon annanstans".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledarkrönika 18-06-09:

Daniel Suhonen: Det handlar om klass, dumbom till sidans topp

Min morsa var mods och slogs med polisen i Hötorgskravallerna sommaren 1965. Hon kände Kenta och Stoffe och åkte med på en av Stockholms stads första "värstingresor" med segelfartyg. Efter bara någon vecka kom hon hem. Alla hade rökt gräs och projektet fick avslutas. Mammas familj flyttade in i en trång 2,5-rummare i Västertorp i slutet av 1950-talet. Arbetarfamiljer från hela Sverige med många barn trängdes i smålägenheter och resultatet blev en rätt ruffig miljö. Fyllan värmde mest och på 1960-talet var Västertorp en av Stockholms stökigaste förorter.

Många fick det med tiden mycket bättre, trots att man från början inte alls var särskilt skötsamma. Men efterkrigstiden formades av en politik för den arbetarklass som på 1950-, 60- och 70-talen både fyllde och byggde de nya lägenhetsbältena runt våra städer. Den stora inhemska migrationen, som efterkrigstiden formades av, och de sociala problem som följde på deras rotlöshet och avklippta familjeband, glöms lätt bort i dag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-06-07:

Danmark vill etablera särskilt asylläger utanför EU till sidans topp

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen för diskussioner med europeiska ledare om att upprätta ett särskilt läger för asylsökande. Samtal förs mellan bland andra Tyskland, Österrike och Nederländerna och hålls inte på EU-nivå.

Lägret ska bli avsedd för personer som fått avslag på sin asylansökan.

Idén går ut på att etablera lägret någonstans i Europa, men utanför EU:s gräns, berättade Rasmussen i ett tal på Danmarks nationaldag på tisdagen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / UNT 18-06-06: EU-länder planerar flyktingläger utanför EU (Extern länk)

Danmarks Radio 18-06-07: EU-formand vil ikke spænde ben for Løkkes udsendelseslejr (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-05:

Tysk migrationsskandal växer till sidans topp

I Tyskland är den omstridda migrationsmyndigheten föremål för en växande politisk konflikt som riskerar att belasta förbundskanslern. Avslöjanden om fusk på regionalkontoret i Bremen håller på att svälla till en landsomfattande skandal och det hörs allt flera krav på en grundlig utredning.

Liberalernas ledare Christian Lindner meddelar att FDP kommer att ansöka om en särskild utredningskommission. Men för att den ska bli av behöver de stöd av flera partier.

Kommissionen skulle inte bara utreda händelserna i Bremen utan genomlysa alla nivåer inom migrationsmyndigheten och även det politiska ansvaret. Det leder ända in förbundskanslerns kansli där flyktingfrågan gavs högsta prioritet hösten 2015 och Merkels närmaste medarbetare blev ansvarig för att styra upp oredan som rådde när strömmen av flyktingar var som störst.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-06-05:

Glassbolag ger sig in i flyktingdebatten - möter kritik till sidans topp

Ett välkänt glassföretag har återigen, med ett PR-grepp, gett sig in i den politiska debatten. På sin svenska sajt meddelar bolaget att man stödjer förslaget om att låta 9 000 ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige. Bolaget har mött såväl hår kritik som hyllningar för kampanjen.

Tilltaget gjorde att varumärket Ben & Jerrys trendade på Twitter under förmiddagen. SD-riksdagsledamoten Paula Bieler lät snart meddela, via nämnda sociala medie-plattform, att hon bojkottar företaget.

Kritik kommer även från Göteborgs-Postens ledarskribent Jenny Sonesson:

"Är det ett skämt?! Ett glassföretag lägger sig i svensk migrationspolitik? Och är för en lag som sågats av Lagrådet? Absurt".

Centerpartiets kommunikationschef Ola Spännar skriver att det är "Modigt och smart av Ben & Jerry's. Finns så klart folk som blir förbannade, men B&J gör sin grej".

"Refugee welcome-glass"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Aftonbladet 18-06-05: Uppmanar till bojkott efter glassjättens flyktingutspel (Extern länk)

Sveriges Radio Medierna 18-06-11: Glassaktivism tog storslam i exponering (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-06-07:

SVT/Novus: SD näst största parti - nära gå om S till sidans topp

Sverigedemokraterna fortsätter att öka och är idag näst största parti och får 21,9 procent. Samtidigt förlorar Socialdemokraterna stöd och får 23,8 procent. Skillnaden mellan partierna är idag alltså mindre än två procentenheter. Det visar SVT:s och Novus mätning av hur väljarna skulle rösta om det vore val idag.

"Vi kan utmana Socialdemokraterna och Moderaterna om förstaplatsen". Det sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson så sent som i tisdag. Han kommenterade då SCB:s partisympatimätning. I dag kan SVT/Novus visa att SD tagit ett steg på vägen. Partiet är idag näst största parti enligt den undersökning som SVT kan presentera idag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen TV 18-06-13:

Bali öppnar för att M ska samarbeta med SD till sidans topp

Under onsdagskvällen besöker riksdagsledamoten Hanif Bali (M) "Bara Politik" i Expressen TV - och öppnar upp för ett samarbete med Sverigedemokraterna.

- Jag skulle inte ha några problem att göra upp i frågor där vi är särskilt nära varandra, till exempel migrationspolitiken, säger Hanif Bali.

Onsdagens sändning av "Bara Politik" på Expressen TV sänds från Järvaveckan utanför Stockholm - och en av besökarna är riksdagsledamoten Hanif Bali (M).

Moderaten ger bland annat sin syn på det eventuella samarbetet mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna - en av valets ödesfrågor.

Sverigedemokraterna har gått om er i två opinionsundersökningar. Vad måste ni göra för att inte bli omkörda?

- Vi måste vinna trovärdighet i migrationsfrågan. Det gör vi genom att inte "flippfloppa", utan hålla fast vid våra åsikter.

Det är ganska nära till valet?

- Vi har inte tappat jättemycket från valet till nu, så det är helt okej jobbat. De har ökat väldigt mycket på bekostnad av S den här mandatperioden, och ökade mycket på bekostnad av oss mandatperioden innan, säger Hanif Bali innan han fortsätter:

- Stålbadet kommer nästa mandatperiod, när det gäller att genomföra de här åsikterna, nämligen att hålla fast vid vår migrationspolitik.

Bali: Inte omöjligt SD blir största parti

Hanif Bali menar att det "inte är omöjligt" att Sverigedemokraterna blir största parti i valet. Samtidigt går han emot sin partiledning - och öppnar för ett samarbete med Jimmie Åkesson (SD).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 18-06-06:

Så svek KD sina ideal, väljare och eldsjälar till sidans topp

Retoriken hårdnar och kallnar. När Ebba Busch Thor uppmanar kommunpolitiker att rösta mot böneutrop brister det för många.

Nu kom svaret från väljarna: 2,9 procent. Katastrofsiffror - men vi varnade för att fiska röster i skugglandet, skriver Jonas Sandwall (KD).

Jag minns hur jag 2015 såg människor på tågstationer som hjälpte till att ta emot flyktingarna. I kommuner förde vi samtal om hur vi kunde utnyttja sporthallar eller badhus som tillfälligt skydd. En självklarhet både för den mest känslosamme såväl som för den mest pragmatiska av politiker. Oavsett blocktillhörighet. Jag var stolt över att vara lokal företrädare för ett parti som värnade om mänskliga rättigheter, flykting- och barnkonvention, och en rättssäker asylprocess.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svar av riksdagsledamöterna Andreas Carlson och Penilla Gunther: Svenska snällheten är ett farligt hyckleri (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad ledare 18-06-05:

Sluta följa efter Jimmie till sidans topp

SCB:s stora partisympatiundersökning bekräftar det alla andra opinionsmätningar kommit fram till under våren. Sossarna backar, alliansen krisar och Jimmie Åkesson är jättenöjd. Landet blir svårt att regera efter valet i september.

Det finns bara ett parti som kan glädja sig åt vart valvinden blåser. Sverigedemokraterna har ökat med nästan fyra procentenheter till 18,5 procent sedan förra mätningen i november. Det är långt över valresultatet från 2014 och mer än en fördubbling jämfört med SCB-mätningen samma vår.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-06-12:

4 av 5 S-väljare bakom skärpta migrationspolitiken till sidans topp

Bara några få procent av Socialdemokraternas väljare vill att Sverige tar emot fler flyktingar, visar en ny opinionsmätning från SvD/Sifo. Det vet S-valledningen, som snarare skyller raset i opinionen på lagen om ensamkommande.

Migrationspolitiken delar Socialdemokraterna, men inte på det sätt som S-krisen har beskrivits hittills. Det största regeringspartiet har stramat åt migrationspolitiken och skärpt tonen i migrationsdebatten, och samtidigt rasat i opinionen. Många kritiker har sett den nya migrationspolitiken som en förklaring till väljarflykten. Sidoorganisationerna har protesterat och en riksdagsledamot har valt att lämna sitt uppdrag.

Men en ny undersökning om flyktingmottagandet, som SvD beställt av Sifo, visar att skärningspunkten inte går mellan de S-väljare som vill ta emot fler respektive färre flyktingar. Nästan 80 procent av de tillfrågade stöder regeringens åtstramning av migrationspolitiken.

Bland Socialdemokraternas väljare svarar bara 7 procent att de vill se ett större mottagande. Samtidigt säger 40 procent att de vill att Sverige tar emot färre flyktingar än i dag, och 37 procent att de vill ha kvar dagens nivåer, som alltså redan är rejält åtstramade. Skärningspunkten går alltså snarare mellan de som vill ha en stram, och de som vill ha en ännu stramare migrationspolitik, om du frågar väljarna.

De här siffrorna kommer inte som en chock för partiledningen eller valstrategerna. Egna mätningar har länge visat samma sak. I bakgrundssamtal med SvD:s källor återkommer ett orsakssamband och en intern analys: lagen om att låta de ensamkommande få en ny chans att stanna har dragit ner väljarstödet.

- Vi vet att vi går ner i opinionen när det kommer negativa besked om migrationspolitiken, som det om ensamkommandelagen, säger en centralt placerad S-källa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Aftonbladet debatt 18-06-11:

Villkora inte vårt bistånd, politiker till sidans topp

40 organisationer i upprop: Vi kräver en hållbar och rättvis utveckling och politik

Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss.

Klimatförändringar, konflikter och hoten mot demokratin är några av många exempel på globala utvecklingsfrågor som partierna i Sverige aktivt måste jobba med.

Nu visar en granskning gjord av Concord Sverige att partierna inte prioriterar de här frågorna i den omfattning som krävs. Det är djupt oroande. Visst finns det enstaka politiker inom nästan varje parti som driver frågorna, men de tycks inte få gehör internt. Framförallt blir det tydligt i riksdagen, där bara en bråkdel av utskotten jobbar med frågorna. Vi menar att Sveriges globala politik är alla politikers ansvar och ska drivas i alla utskott, inte bara utrikesutskottet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-06-07:

Svar på skriftlig fråga: Flyktingspionage i Sverige till sidans topp

Fråga 2017/18:1371 av Markus Wiechel (SD)

Det är vida känt att det förekommer flyktingspionage gentemot människor som sökt sig till Sverige, men även gentemot människor som har levt halva eller kanske till och med hela sitt liv i Sverige.

För lite över en månad sedan åtalades en 49-årig man från Kina för misstänkt spioneri på tibetaner. Med hjälp av falska identiteter anklagas mannen för att ha skaffat information på uppdrag av den kinesiska kommunistregimen. Något liknande skedde även i början av året samt i höstas. Den anklagade mannen från i höstas släpptes snabbt på fri fot, för att sedan på nytt anklagas för att ha fortsatt med sin verksamhet att genom spionage mot tibetaner säkra det kinesiska maktmonopolet.

Migrationsverket har varnat för att tolkar används för flyktingspionage. Säpo har tidigare bekräftat att det sker omfattande rekrytering av utländska spioner, och för bara ett par veckor sedan avslöjade SVT att Arbetsförmedlingens verktyg Jobbskills kunde användas för flyktingspionage, varför man tillfälligt stoppade webbtjänsten.

Torsdagen den 24 maj behandlade riksdagen skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU19 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen. I SkU19 behandlades bland annat motion 2017/18:2469 Ökat skydd av känsliga personuppgifter. I motionen lyfter undertecknad fram några av offentlighetsprincipens nackdelar - i detta fall rörande offentliga folkbokföringsuppgifter, vilket främst drabbar människor som en gång flytt från en auktoritär regim. Trots vetskapen om de problem som finns rörande flyktingspionage röstades motionen, som enbart fick stöd av Sverigedemokraterna, ned i riksdagen.

Oavsett om det spionage jag beskrivit handlar om kinesiska, ryska, turkiska, iranska eller etiopiska agenter måste verksamheten stoppas och delaktiga ställs inför rätta.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Vad avser ministern och regeringen att göra framöver för att försvåra åtkomsten av känsliga personuppgifter, och på vilket sätt avser ministern att verka för att spionerna och deras medarbetare ska ställas inför rätta?

Svar av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-06-13:

Stor oro bland turkar i Sverige till sidans topp

Den danska säkerhetspolisen har haft information om att Turkiet planerade mord på oppositionella i Danmark. Det har Ekot avslöjat idag. Även i Sverige är många som tidigare flytt från Turkiet rädda.

- Vi tänker efter när vi ska öppna våra fönster, vi undviker att bo på bottenplan, säger Eymen en tidigare affärsman som flytt till Sverige efter kuppförsöket sommaren 2016.

Av Turkiet anklagas han för att vara en del av Gulenrörelsen, som enligt Turkiet låg bakom militärkuppen.

Ekot har idag avslöjat att den danska säkerhetspolisen hade information om att Turkiet planerade politiska mord i Danmark. De utpekade måltavlorna sattes i säkert boende under en period.

Men redan innan det här avslöjandet kände sig Eymen inte trygg. Det som hände i Danmark kunde lika gärna hänt här i Sverige, menar han. Han säger att han är alltid observant.

- Överlag försöker vi göra våra ärenden under dagarna och på platser där det finns mycket folk. När jag ändå måste ut på kvällarna försöker jag undvika lugna och tysta områden. Men ändå får jag alltid en känsla av att jag är förföljd.

Ekot har tidigare kunnat avslöja att organisationer som står det turkiska regeringspartiet nära kartlagt och försökt värva anhängare av Gulenrörelsen i Sverige. Det har också funnits uppgifter om att ambassaden och personal på moskéer varit delaktiga i den här kartläggningen.

Men att Turkiet, såvida den danska säkerhetstjänstens uppgifter stämmer, planerat att mörda invånare i ett nordiskt land som Danmark, det är en upptrappning.

- Det här är väldigt väldigt allvarligt om Turkiet planerar att utföra attentat mot oppositionella utomlands, säger Fredrik Malm, utrikespolitisk talesperson för Liberalerna.

Han får medhåll från Jonas Sjöstedt, partiledare för vänsterpartiet:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-06-10:

Flyktingens foton visar verkligheten till sidans topp

Minoritetgruppen hazarernas svåra situation är temat för Uppsalabon Furqan Haiders fotoutställning som just nu visas på Kulturpunkten i Gottsunda centrum.

18-årige Furqan Haider är själv hazar och har sett förföljelserna och diskrimineringen på nära håll. 2015 kom han som ensamkommande till Sverige efter en lång och dramatisk flykt från staden Quetta i Pakistan. Dit flydde hans familj från hemlandet Afghanistan när Furqan bara var några månader gammal.

- Vår familj är bara en i mängden av hazarer som lämnat Afghanistan på grund av diskriminering. De flesta tar sig till grannländerna Pakistan eller Iran där förhållandena också är mycket svåra för hazarer, berättar Furqan Haider där han sitter på andra sidan kafébordet på Kulturhuset Leoparden i centrala Uppsala.

På Leoparden var det vernissage för hans fotoutställning "My story" tidigare i veckan. Då höll Furqan ett långt föredrag på sitt nya språk svenska. Han berättade om sina bilder och hazarernas situation.

- Furqan är en riktig tuffing. Han var inte det minsta nervös trots att han aldrig talat inför publik på det här sättet tidigare, säger Helena Pennlöv Smedberg, bibliotekarie, som hjälpt till med utställningen.

Sedan i lördags hänger fotografierna på Kulturpunkten i Gottsunda, där de kan ses fram till 21 juni.

- Det är bilder som jag tog mellan 2013 och 2015 i Quetta, säger Furqan Haider, som alltså bara var i lägre tonåren när han dokumenterade hazarernas tillvaro i den pakistanska miljonstaden nära gränsen mot Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-06-13:

InfoMigrants: Online platform expands offer to five languages till sidans topp

With the new language services in Dari and Pashto, the joint venture of DW, France Médias Monde and ANSA primarily seeks to reach users in Afghanistan. Infomigrants is recipient of an operating grant under AMIF.

Afghanistan is one of the main countries of origin for asylum seekers. The additional language offerings were presented at the Deutsche Welle Global Media Forum in Bonn on June 11. The InfoMigrants portal, was launched in March 2017 in English, Arabic and French and now has more than half a million followers on Facebook, aims to provide refugees and migrants with current news relevant to them, informing them about the challenges of fleeing and about the conditions in the countries of arrival. In addition to practical explanations, InfoMigrants offers refugees a platform where they can talk about their own experiences.

Successful video formats include the social media format "Fact check," which addresses rumors about asylum and presents the facts behind them. In the video series #Messagebackhome, refugees in Germany have their say and send a message to friends and family back home.

Läs mer (Extern länk)

InfoMigrants website (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.