fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 5 juni 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

TT / Expresen 18-05-31:

Polisen ska leta papperslösa på jobbet till sidans topp

Det ska bli lättare för polisen att gå in på arbetsplatser i vissa riskbranscher för att leta efter papperslösa och personer utan arbetstillstånd. I första hand görs dock lagändringen, enligt riksdagens beslut, för att komma åt arbetsgivare som utnyttjar papperslösa.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli i år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-05-31:

Lagrådsremiss: Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar till sidans topp

Regeringen föreslår att reglerna om förvar och uppsikt av utlänningar ska moderniseras. Syftet är att skapa ett tydligare regelverk och höja rättssäkerheten i ärenden och mål om förvar och uppsikt.

De föreslagna reglerna innebär bl.a. att

+ en domstol alltid ska pröva om en utlänning får hållas i förvar längre tid än två veckor med stöd av utlänningslagen,

+ proportionalitetsprincipen får en avgörande betydelse vid bedömningen av hur länge en utlänning får hållas i förvar,

+ det blir tydligare vilken myndighet som i varje skede av migrationsprocessen är ansvarig för att besluta om förvar eller uppsikt, och

+ den enskilde får en utökad rätt att komma till tals muntligen inför förvaltningsmyndigheterna och migrationsdomstolarna.

Regeringen föreslår också att ett beslut om avvisning eller utvisning inte ska verkställas om utlänningen är misstänkt för brott med fängelse i straffskalan, eller om det har inletts ett förfarande om att utlänningen ska utlämnas eller överlämnas till en annan stat för att lagföras eller avtjäna en frihetsberövande påföljd. Det föreslås även att det i vissa fall ska vara möjligt att lägga ned en förundersökning mot en utlänning som är misstänkt för brott med ett straffvärde som inte bedöms överstiga fängelse i sex månader.

Slutligen föreslår regeringen att det ska vara möjligt för Polismyndigheten att omhänderta och ta en utlänning i förvar om det är nödvändigt för att genomföra en transitering enligt lagen om transitering av tredjelandsmedborgare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Läs mer och hämta remissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-05-30:

Frankrike/ Acceleration of asylum procedure tested in Guiana till sidans topp

On 23 May 2018, the French government adopted a decree "experimenting certain modalities of processing of asylum applications in Guiana" with a view to testing an acceleration of the asylum procedure. Guiana is one of the main French overseas territories receiving significant numbers of asylum seekers, along with Mayotte.

Under the test procedure set out by the decree, asylum seekers will have 7 days to lodge their application with the French Office of Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA). They will only be able to lodge their claims in person and will receive their interview appointment on the same day. In contrast, asylum seekers in the rest of France have 21 days to fill in their application form and send it to OFPRA by registered mail.

OFPRA will have no more than 15 days to decide on the applications both in the regular and the accelerated procedure. This brings about a sharp reduction of the length of the asylum procedure, which is generally set at 6 months by law.

The introduction of this exceptional procedure comes against the backdrop of severe delays in access to the procedure in Guiana, where people may wait more than 4 months before accessing an orientation platform (PADA) and a few more months before getting an appointment with the Prefecture. The decree is likely, however, to serve as a blueprint for broader reform of the French asylum system.

The plan has been resisted by OFPRA experts who issued a negative opinion on the proposal prior to its adoption. The decree specifies that the test procedure shall be subject to an evaluation by the competent ministry no later than two months before its end.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-06-01:

Frankrike/ Increase in allowance for asylum seekers without accommodation till sidans topp

Yesterday the French government adopted a decree to raise the level of the financial allowance granted to asylum seekers who have accepted to be accommodated but who are not yet given a reception place under the national reception scheme. This is granted in addition to the allowance for asylum seekers (ADA) available to all applicants.

According to the decree, asylum seekers who are waiting to be provided accommodation by the state are entitled to an extra 7.40 € per day in order to be able to secure private accommodation until a reception place is made available.

The previous decree of 29 March 2017, which had set the allowance at a daily amount of 5.40 €, was annulled by the Council of State earlier in 2018 on the ground that this sum was insufficient to guarantee asylum seekers housing in the private market. The Council of State had also annulled the previous iteration of the allowance, set at a daily rate of 4.20 € by a decree of 21 October 2015.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 18-05-17:

Tyskland/ German Cabinet approves new refugee family reunification law till sidans topp

The German Cabinet has approved legislation allowing refugees with so-called "subsidiary" status to bring their direct relatives to Germany. The finer details have exposed deep divisions within the governing coalition.

German Chancellor Angela Merkel's Cabinet on Wednesday voted to resettle an additional 1,000 migrants per month, provided they are the direct relatives of refugees already living in Germany.

The issue of migrant family reunifications has been a major sticking point in parliament and has exposed deep divisions inside Merkel's governing coalition.

Read more: Refugee family reunification in Germany - what you need to know

What does the new family reunification law grant?

Beginning August 1, the new migrant family reunification law will:

Expand the right to family reunification to refugees living in Germany with lower-level "subsidiary" protection, a status that falls short of full asylum and doesn't grant indefinite stay.

Grant an additional 1,000 refugees per month the right to settle in Germany, provided they have relatives with subsidiary status already living in the country.

Allow only refugees' spouses, unmarried minors and the parents of minors already in Germany qualify for the scheme.

Give priority to humanitarian cases, such as those affecting young children, the seriously ill or people facing political persecution.

Carry over unfulfilled quotas from one month to the next, although only for the first five months.

Under exceptional circumstances, even allow migrants in Germany flagged as potential Islamists to apply for family reunification, provided they can prove to authorities that neither they nor their relatives will pose a threat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Deutsche Welle 18-06-12: New German 'migration master plan' delayed as conservatives bicker (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-05-29:

Ungern/ UNHCR urges Hungary to withdraw draft law impacting refugees till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is calling on the Government of Hungary to withdraw a package of laws set to be introduced in the Hungarian Parliament that would significantly restrict the ability of NGOs and individuals to support asylum-seekers and refugees. UNHCR is seriously concerned that these proposals, if passed, would deprive people who are forced to flee their homes of critical aid and services, and further inflame tense public discourse and rising xenophobic attitudes.

"Seeking asylum is a fundamental human right, it is not a crime," said Pascale Moreau, Director of UNHCR's Europe Bureau. "We are particularly concerned that the Government is targeting those who, in a purely humanitarian role, help people who are seeking asylum. We are calling upon the Government to halt any measures that would further increase the vulnerability of people who are simply looking for a safe haven."

The Government of Hungary today announced its intention to add further concerning restrictions to a package of laws first introduced to Parliament in February.

"UNHCR appeals to Hungary to remain committed to protecting refugees and asylum-seekers, including by facilitating the essential role and efforts of qualified civil society organizations," Moreau said. "Without their work, many refugees and asylum-seekers will inevitably suffer serious hardship as they would be deprived of important services such as medical and psycho-social care, housing, education, employment, access to information and legal aid. This will also ultimately negatively impact on the host communities."

Since January, Hungary has effectively closed its borders to almost all people wishing to seek international protection. On average, only two asylum-seekers a day are allowed to enter the country through the two "transit zones" at the border with Serbia and any asylum-seeker who attempt to cross the razor-wire border fences is automatically removed.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Human Rights Watch 18-05-31: Hungary: Bill Makes Aiding Migrants a Crime (Extern länk)

The Guardian 18-06-04: No entry: Hungary's crackdown on helping refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-Reuters / UNT 18-05-29:

Ungern/ Ungern inför Stoppa Soros-lag till sidans topp

Ungern kriminaliserar hjälp till illegal invandring medelst en så kallad Stoppa Soros-lag.

Det innebär risk för fängelse för personer eller grupper som antingen assisterar migranter utan rätt till skydd att ansöka om asyl eller hjälper illegala migranter att få rätt att stanna i Ungern.

Lagstiftningen är ett led i premiärminister Viktor Orbáns kampanj mot den ungerskfödde miljardären George Soros som Orbán länge anklagat för att driva på invandringen till Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Asia Pacific Refugee Rights Network 18-05-14:

Från Afghanistan/ Afghanistan remains unsuitable and unsafe for returning refugees till sidans topp

The Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) continues to have serious concerns over the severe lack of protection available to refugees upon returning to Afghanistan. According to local and international NGOs based in Afghanistan, returning refugees face a wide array of complex issues both immediately upon, and long-after their return. This includes but is not limited to: employment, land access, education, identification (Tazkira card), threats from warlords and Islamic State of Khorasan Province, child marriage and terrorism. Security concerns are expected to further increase with the upcoming parliamentary elections (in late 2018). The sheer abundance of issues facing returnees indicates that Afghanistan is not able to absorb yet more refugees to return in safety and dignity.

Since the beginning of 2018, more than 242,000 undocumented returnees have returned to Afghanistan from the Islamic Republic of Iran according to IOM. The people coming from Iran include a mixture of voluntary returnees and deportees i.e. individuals that have been forcibly sent back to Afghanistan despite their potential protection concerns. Many of these individuals are returning to a country where they haven't lived for many years and where they're now effectively a stranger within their own national borders. For the vast majority, they have become - and will remain - internally displaced persons (IDPs), forced to live in another city for safety and security. According to recent UNHCR statistics, there are more than 951,000 registered Afghan refugees in Iran and a further two million undocumented Afghan citizens living in refugee-like situations[1].

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 18-05-30:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report on the Security Situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan Security situation - Update'. The report is an update of the EASO COI Afghanistan Security Situation Report, published in December 20171. It provides an update of some of the information found to be time-sensitive, while still referring to the December 2017 report for more long-term, contextual information.

In 2017, Afghanistan ranked third in the top countries of origin of applications received by EU+ countries2 with more than 47,000 asylum applications. In the first four months of 2018, more than 12,000 applications have been lodged in the EU+ by Afghans, thus remaining in third position in the overall applications to date. In addition, Afghan applications constitute an important backlog in EU+ countries. At the end of April 2018, more than 32,000 applications from Afghan nationals were awaiting a first instance decision in the EU+3.

The 'Afghanistan Security situation - Update' provides a description of the general security situation in Afghanistan, as well as the situation in each of the 34 provinces and Kabul City. In these provincial chapters, a subchapter is dedicated to the actors in the conflict in this province. A second subchapter describes the recent security trends and the impact on the civilian population.

The terms of reference of this report were defined based on information needs identified by asylum policy experts in EU+ countries and UNHCR. The report presents information until 31 March 2018.

The report is drafted in accordance with the EASO COI Report Methodology. It was based on information provided by the Country of Origin Information (COI) department from the Austrian Federal Office for Immigration and Asylum, completed with information added by the EASO COI sector. The report was reviewed and commented upon by COI researchers from Belgium, Denmark, France, Italy, Slovakia and Sweden.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-06-02:

Från Afghanistan/ Return continues to Afghanistan in crisis till sidans topp

According to the International Organization for Migration (IOM) 285.000 Afghans have returned from Iran over the last five month constituting a 150.000 increase from the same period last year. 12,000 undocumented Afghans have returned or been deported from Pakistan since the beginning of the year, and 8,000 Afghans were deported from Turkey in April and early May. They return to an unstable country defined by armed conflict, lack of protection of civilians and poverty and with 360,000 people internally displaced in 2017.

More than 600,000 Afghans returned or were deported from Iran and Pakistan in 2017 and the pattern continues. Estimates from IOM suggest that 30 percent of returnees are in need of life-saving humanitarian assistance but available funding only covers 7 percent. Italy have donated 1. Million Euros to assist returnees in Herat and Nimroz provinces, bordering Iran described by Italian Ambassador to Afghanistan Roberto Cantone as "extremely poor and in need of protection, humanitarian and reintegration support. Among them there are people who have been victims of violence or whose rights have been violated during arrest and detention."

The latest annual report from United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) illustrates the volatile security situation in Afghanistan with 10,453 civilian casualties (3,438 deaths and 7,015 injured) in 2017 and according to the World Bank country overview: "A surge in returnees from Iran and Pakistan (over 296,000 in 2017) has brought mounting pressure on humanitarian assistance."

(...)

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

IRIN News 18-05-15:

Refugees in Sudan allege chronic corruption in UN resettlement process till sidans topp

Refugees in Khartoum, interviewed by IRIN over a 10 month period, say that individuals working with the Sudanese branch of the UN agency responsible for resettlement engage in corrupt practices, and that life-changing decisions are often made based on bribes rather than eligibility. That agency, UNHCR, says it has now mounted an investigation.

More than a dozen people told IRIN of experiences in which individuals claiming to be affiliated with UNHCR solicited money in exchange for advancing refugees a few rungs up the long ladder to resettlement, in a kind of "pay-to-play" scheme.

A recent staff list obtained by IRIN indicates that several individuals named in interviews with refugees as engaging in corrupt practices were still employed there as of February 2018.

"We call it the mafia - they're supposed to be caring for refugees, but here, they think of themselves," said one Ethiopian man in Khartoum, sitting on a bed donated by another refugee he said had paid to be resettled in Australia. The man asked not to be named because he fears arbitrary arrest and deportation by Sudanese security agents, a common concern among Khartoum's refugees.

UNHCR spokesperson Babar Baloch confirmed that the agency's independent, Geneva-based Inspector General's Office (IGO), which is mandated to look into allegations of misconduct, is carrying out the investigation.

"UNHCR does everything to ensure the integrity of the resettlement programme as it is absolutely vital to maintain the confidence of refugees and the states involved," Baloch said. "UNHCR investigations are led by professional investigators."

An entrenched problem

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets parlament 18-06-04:

PACE Committee: Border control by third countries should still respect human rights till sidans topp

PACE's Migration Committee has urged the EU or individual states making agreements with third countries for "external" border control or asylum processing to ensure that they guarantee human rights.

In a resolution based on a report by Tineke Strik (Netherlands, SOC), the committee said that these externalisation policies had been introduced "without due regard for the need to ensure that their implementation does not jeapardise human rights".

Member states should only "externalise" migration control to countries whose laws and practices meet the standards of the European Convention on Human Rights and the UN Refugee Convention, the committee said.

Such agreements and arrangements should also include conditions to protect applicants' rights.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 18-05-24:

Spanien/ Agreement on joint migration crackdown, while migrants perish in the desert till sidans topp

The Interior Ministers of Spain and Algeria signed an agreement this week to form a joint team of investigation with the goals of fighting "illegal migration" and "preventing Islamist terrorism." The agreement comes after recent crackdowns by the Algerian authorities during the first months of 2018 have reduced the number of undocumented Algerian migrants arriving in Spain, a reduction that was praised by the Spanish Interior Minister Juan Ignacio Zoido at their meeting in Madrid.

In the first trimester of 2018, the number of undocumented migrants of Algerian origin arriving on the Spanish coast at Andalusia was 170, a drop of 20% when compared to the 215 who arrived during the same period in 2017. During that year, over 2000 Algerian migrants landed on the Andalusian coast, forcing the Spanish government to set up a temporary hosting center in the prison of Archidona to host over 500 migrants. The centre was eventually closed after several incidents including the death of a migrant.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Libya Observer 18-06-02:

Libyen/ Libya signs borders control agreement with southern neighboring countries till sidans topp

Libya's Foreign Ministry announced that Libya had signed an agreement with its southern neighboring countries Niger, Chad and Sudan to secure the joint borders against human trafficking and weapons smuggling.

The Foreign Minister Mohammed Sayala signed on Thursday in the capital of Chad N'Djamena the agreement which will help jointly secure the borders, according to the ministry's statement.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Open MIgration 18-05-11: The new European border between Niger and Libya (Extern länk)

Läs mer om EU:s egna avtal med Niger, nedan under rubriken "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

NSPCC / ECRE 18-06-01:

Storbritannien/ Increase in number of missing migrant children possibly trafficked till sidans topp

A report from the UK's National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) highlights the growing number of migrant children who are unaccounted for by authorities in France and the UK, despite having been identified in the Calais camp as particularly vulnerable to trafficking.

The NSPCC's Child Trafficking Advice Centre (CTAC) began collecting referrals from the Refugee Youth Service (RYS) in 2016 to monitor the well-being of unaccompanied migrant children in Calais' former 'Jungle' camp, due to their vulnerability to being trafficked into the UK. However, there was no formal way to confirm if any of the children had made it into the UK and were safe, as neither the French nor the UK authorities had registered and reported the absent children as missing, or conducted any enquiries to locate them to ascertain their welfare.

Between August 2016 and November 2017, 196 children who were in northern France without parents or carers were referred to the CTAC and the organisation managed to locate 68 of them by conducting checks on Home Office databases, confirming that they were either in local authority care or living with family members. The remaining 128 children remain unaccounted for, with the NSPCC stating that the 'primary concern' is the possibility of the children living in the UK without being known to services there. According to the report, "This would render them vulnerable to abuse, exploitation and trafficking with no wider network to safeguard and protect them."

The report illustrates the risks to which unaccompanied children are exposed by giving examples of children subjected to violence from police and from adults in the camps, children who experienced sexual abuse and a child who was forced to take heroin and criminally exploited by adults in Calais.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten "Uprooted and Unprotected" från National Society for the Prevention of Cruelty to Children, NCPCC. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

USA Today 18-05-24:

Internationellt/ From 7 to 77: Explosion in building border walls since World War II till sidans topp

Kim Hjelmgaard

At the end of World War II, there were seven border walls or fences in the world. By the time the Berlin Wall fell in 1989, there were 15, according to Elisabeth Vallet, a geography professor at the University of Quebec-Montreal.

Today, as President Trump pushes his campaign promise to build a wall on the border with Mexico, there are at least 77 walls or fences around the world - many erected after the Sept. 11, 2001, terrorist attacks in New York City and at the Pentagon.

More: Pulitzer Prize-winning special report from USA TODAY NETWORK details challenges, risks and potential consequences of Trump's planned wall

More: Trump isn't the only one who wants to build a wall. These European nations already did

More: Border walls aim to keep out migrants, but also threaten bears, deer, other wildlife

"Walls are public relations exercises where governments demonstrate that they are actually doing something," Vallet said. "They usually create more problems."

Border walls and fences have been used throughout history to separate warring nations, protect trade routes and repel migrants and refugees.

Here are some examples, past and present:

Berlin Wall

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Malmöhus 18-05-30:

Hela hem kastas på soptippen när Migrationsverket stänger boenden till sidans topp

Hela möbler som köpts in till asylsökande för bara något år sedan, åker ut genom fönster och krossas för att sedan köras till soptippen när Migrationsverket tömmer asylboenden runtom i hela landet.

Boende i Utansjö rasar mot det de kallar slöseri med skattepengar.

- Migrationsverket kan väl köra möblerna till Erikshjälpen istället, säger Inger Byström Norberg, som inte kan förstå varför hela möbler ska på soptippen.

Under tisdagen tömdes tio lägenheter i Utansjö. Alla möbler, köksutrustning, porslin och tv-apparater kastades ner på marken för att sedan slås sönder och köras iväg till tippen. Under onsdagsmorgonen fortsatte inhyrd personal att bära ut möbler från lägenheterna för vidare transport till soptippen.

- De kastar ut allting. Man tycker det är förjäkligt hur de behandlar våra skattepengar, säger Stefan Eliasson, boende i området.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 18-05-28:

Björköfamiljer efterlyser stöd till ensamkommande till sidans topp

Många av de unga ensamkommande flyktingar som kom till Öckerö i flyktingkrisen 2015 bor fortfarande kvar hemma hos Öckeröbor som saknar stöd av kommunen.

I flyktingkrisen 2015 öppnades ett boende för ensamkommande på Björkö i Öckerö kommun. När boendet lades ner 2017 riskerade tio pojkar som åldersuppskrivits eller fyllt 18 att förflyttas till Migrationsverkets anläggningar runt om i landet. Då öppnade familjer på ön upp sina hem för ungdomarna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 18-06-03:

En humanitär sörja till sidans topp

Peter Marinko, sammankallande i nätverket för gode män till ensamkommande

Det är mer än frustrerande att regeringen inte velat desarmera en humanitära krisen för de unga flyktingarna i god tid före valet, skriver Peter Marinko.

Regeringen har anslagit medel både till kommuner och till den civila sektorn så att ungefär 13500 unga vuxna, det vill säga ensamkommande som nu är 18 år eller äldre och som fått avslag eller står inför avvisning från Sverige, ska kunna tas omhand under den väntetid som det tar att verkställa lagakraftvunna beslut. 4000 unga vuxna beräknas finnas i Migrationsverkets omhändertagande, 9500 beräknas finnas i landets kommuner

I Uppsala finns omkring 950 ungdomar, därtill ett okänt antal som går under radarn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-05-30:

Spanien/ Ombudsman calls for access to asylum in detention till sidans topp

The Spanish Ombudsman has recently urged the authorities to set up a system of immediate registration of asylum applications in Detention Centres for Foreigners (CIE). As the adoption of an Implementing Regulation for the Asylum Act has been pending since 2009, Spain has no rules in place to instruct CIE on the handling of claims made in detention.

At the CIE of Madrid, persons seeking protection are instructed to put their written intention to apply for asylum in a mailbox and to wait until the mailbox has been opened for the asylum procedure to start. According to the Ombudsman, this has resulted in a number of asylum seekers being deported before the authorities have opened the mailbox to find their applications.

Access to asylum in detention is an area of particular concern in the light of rising numbers of people placed in detention upon arrival by sea. Those disembarked in Spanish ports are automatically detained in police facilities and CIE without adequate justification or effective access to legal assistance. According to official statistics, a total of 6,012 persons arrived on boats between 1 January and 15 May 2018, while more than 500 were rescued at sea last weekend.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

Se även:

AIDA 18-06-07: Spain: Report details figures on immigration detention (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

RIghts in Exile 18-06-01:

Cypern/ Joint Statement on the problem of homelessness among asylum-seekers till sidans topp

This Joint Statement on the growing problem of homelessness among asylum-seekers in Cyprus has been issued by the following organisations: Agapi, Caritas, Cyprus Red Cross Society, Cyprus Refugee Council, Hope for Children, KISA, MiHub, Municipality of Nicosia, UNHCR. Published here with permission.

1. We note that the number of people seeking asylum in Cyprus has continued to show marked increases over the years, mostly due to the ongoing conflict in Syria: 1,887 persons in 2014; 2,108 in 2015; 2,871 in 2016 and 4,499 in 2017. We believe, however, that the national reception system has proven to be inadequate to meet the needs of the increasing numbers of asylum-seekers and is in urgent need of a comprehensive reform.

2. We further note that following a recent policy change by the Asylum Service, the Kofinou Reception Centre is no longer accepting single male asylum-seekers. With the Kofinou Centre presently hosting only 265 persons and another 130 unaccompanied asylum-seeking children housed at the four special shelters in Nicosia, Larnaca and Limassol, the vast majority of asylum-seekers therefore live outside collective centres.

3. We are gravely concerned by the precarious living conditions of asylum-seekers, which is essentially the result of the very restrictive employment policy preventing asylum-seekers from becoming self-reliant, and remains unchanged despite the longer waiting period for receiving an asylum decision. Moreover, the material reception conditions are not adequate to ensure a dignified standard of living to protect their physical and mental health, especially given the increasing rent prices. This also affects transition to the community from both the Kofinou Reception Centre and the children's shelters.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 18-05-21:

Tyskland/ Germany to roll out mass holding centres for asylum seekers till sidans topp

'Anchor' camps will undermine country's reputation for being welcoming, say critics

Mass holding centres that Germany's interior ministry wants to roll out across the country will stoke social tension between locals and migrants and undermine the welcoming image the country has gained in the eyes of the world, aid organisations have said.

So-called anchor centres - an acronym for arrival, decision, return - are designed to speed up deportations of unsuccessful asylum seekers, by containing large groups of people and the authorities who rule on their claims inside the same holding facility.

Until now, Germany's policy has been to embed new arrivals in communities across the country. But Angela Merkel's government is seeking to reverse its strategy, as a populist backlash builds against the chancellor's handling of the refugee crisis.

"We all know how difficult it is to deport people without protected status after they have been spread out across the country and put down roots in our cities and communities," the interior minister, Horst Seehofer, told the German parliament last week.

"In the future the end of an asylum application will coincide with the start of the deportation procedure," said the leader of the CSU and former Bavarian state premier, adding that he wanted to see states set up the new centres this autumn.

But the transit centre in Seehofer's home state that is meant to work as a prototype for the scheme has experienced high crime rates, mass protests and rising tensions between asylum seekers and security forces, the Guardian found during a visit to the Max-Immelmann barracks in Manching.

The converted army compound is part of a complex outside Ingolstadt, Upper Bavaria, that holds about 1,100 people, mainly from the west Balkans, Ukraine, Nigeria and Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagbladet 18-05-30:

Frankrike/ Paris river migrantläger med tusentals boende till sidans topp

Polisen i Frankrike har utrymt ett migrantläger med omkring 1 500 boende i de norra delarna av Paris, skriver Le Monde. Tidningen rapporterar att invånarna lämnade sina tält och ställde sig i en avgränsad del av lägret med sina väskor i händerna, och att evakueringen gick lugnt till. Även flyktingorganisationer fanns på plats.

Lägret som kallats för Millénaire, franska för "årtusendet", hyste flyktingar och migranter från huvudsakligen Sudan, Somalia och Eritrea.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Bilder: Här rivs 1 500 migranters hem i Paris (Extern länk)

Annette Rosengren i blogg Vårt Europa 18-05-27: Vi måste vänja oss vid den här situationen - Röster från Paris ... del 1 (Extern länk)

Vårt Europa blogg 18-05-27: Vi måste vänja oss vid den här situationen - Röster från Paris... del 2 (Extern länk)

ECRE 18-06-08: Government continues to clear migrant camps in Paris (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reach Initiative 18-05-24:

Libyen/ Understanding the impact of EU migration measures on refugees till sidans topp

Despite the political instability which ensued the two civil wars in Libya in 2011 and 2014 persists, more than 700,000 refugees and migrants are in Libya today. They are among the most vulnerable population groups in the country with grave protection concerns reported both in detention and in urban areas. Some of these include arbitrary detention, systematic exploitation and kidnapping by militia groups. In this context, and in the backdrop of a rise in arrivals from Libya through the Central Mediterranean Sea route to Italy since 2016, the European Union and its member states have put in place a number of measures with the United Nations backed Government of National Accord in Libya in order to stem the flow of refugees and migrants towards Italy.

As a result of these measures, the number of refugees and migrants reaching Italy from Libya has drastically decreased. Yet, it is not clear how these measures impacted refugees' and migrants' lives in Libya. REACH conducted this study, in partnership with UNHCR, to provide an understanding of the impact of migration measures implemented in Libya since early 2017 on mixed migration routes, smuggling hubs, and the lives of refugees and migrants in the country. It is based on 75 in-depth semi structured individual interviews with refugees and migrants in urban areas across the country and 32 key informant interviews with smugglers, law enforcement officials and civil society activists, conducted from 21st March to 2nd of April 2018.

The assessment finds that migration routes to and within Libya have diversified since early 2017. It finds an increase in arrivals from Algeria and Chad and a multiplication of smuggling hubs along the eastern coast of the country. In the face of increased coastguard controls along the Libyan coast, the numbers of refugees and migrants held for long periods of time with limited freedom of movement in warehouses and unsafe accommodations along the coast have increased.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan Gränser 18-05-25:

Libyen/ Människor sköts när de flydde från människosmugglare till sidans topp

Över etthundra flyktingar och migranter lyckades fly från ett fångläger nära Bani Walid under onsdagkvällen. Men uppskattningsvis 15 personer dog och 25 skadades då de sköts under flykten. De skadade fördes till sjukhuset i Bani Walid där Läkare Utan Gränser arbetar.

De som överlevde var framför allt tonåringar från Eritrea, Etiopien och Somalia. Tonåringarna ville egentligen ta sig till Europa för att söka asyl, men hade tagits fången av människosmugglare i Libyen. De hade sålts mellan olika kriminella grupper i Libyen som bedriver människohandel.

De 25 skadade fördes till Bani Walid General Hospital där lokal personal och Läkare Utan Gränsers team tog hand om patienterna: 18 personer hade lättare skador och sju behövde avancerad sjukvård på grund av svåra skottskador och frakturer.

Patienterna berättade att runt 15 personer hade dödats under flyktförsöket. Dessutom fanns cirka 40 personer kvar i fångenskap, framför allt kvinnor.

Vissa berättade att de hade hållits fångna i tre år. Många hade gamla, infekterade sår och ärr och märken efter elchocker. De flesta är minderåriga och svårt traumatiserade.

- Nu måste det vidtas åtgärder för att patienterna ska få den sjukvård de behöver. De har varit med om grymma upplevelser. Det är oacceptabelt att människor fängslas helt godtyckligt i Libyen. De behöver hjälp och skydd, säger Christophe Biteau, landansvarig för Läkare Utan Gränser, i Libyen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets parlament 18-06-04:

Turkiet/ Rapporteur praises Turkey's great efforts to manage 3.6 million migrants till sidans topp

Tineke Strik (Netherlands, SOC), ending a fact-finding visit to Ankara, Istanbul and Kirklareli, has praised Turkey's great efforts to manage the 3.6 million migrants in the country.

Her visit was organised in the framework of a report on "The human rights impact of the 'external dimension' of European Union asylum and migration policy: out of sight, out of rights?".

During the visit, Ms Strik met with the Migration Management Department, the Disaster Relief Agency, the Ministries of Foreign and EU Affairs and Members of Parliament, as well as representatives of the UNHCR, the IOM, Amnesty International, other NGOs and lawyers.

"Turkey's commitment to hosting and integrating such large numbers of refugees is really Impressive, It takes a lot of capacity-building to provide a sufficient level of education, health services and living conditions," she said.

"But this work cannot be supported by Turkey alone: the European Union should increase the flexibility of its programme implementation, while stepping up resettlement among member states and delivering on its promises of humanitarian admission of refugees."

At the same time, the rapporteur expressed concern at what appear to be practical and administrative obstacles to refugees' and asylum-seekers' access to their rights both at the border and on the Turkish territory.

"The growing focus on security, in particular in the context of the state of emergency, adds to the challenges faced. Difficulties in entering the labour market also expose refugees and asylum-seekers to the risk of poverty and exclusion, which will only increase if the predicted economic downturn is confirmed," she said.

The report will be debated on 27 June during the summer part-session of the Parliamentary Assembly.

Läs mer (Extern länk)

PACE 18-06-04: Refugees must not be a tool for political pressure in Turkey, says rapporteur (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NBC 18-05-22:

USA/ Anguish at Southwest border as immigrant children are separated from parents till sidans topp

"Wouldn't you feel anguish if they took your kids? I'd be going crazy. It's inhumane," said a public defender in McAllen, Texas.

Facing dozens of migrants shackled at their waist and ankles, public defender Miguel "Andy" Nogueras asked a question he had rarely asked before last week: Have you been separated from your children?

Last Thursday, a Central American woman was among several in the courthouse here who said yes.

Nogueras asked how old her child is so that he could refer her to one of his attorneys, and the answer haunted him for the rest of the day.

"Five years old," Nogueras told NBC News. "What kind of scars are we creating? The child has to be asking, where's my mom? And that kid has to be scared. I can't even fathom."

Earlier this month, Attorney General Jeff Sessions announced a goal to criminally prosecute 100 percent of people crossing the border illegally - including families with children. Those who are charged with improper entry - a misdemeanor on the first infraction - are jailed and separated from their children. Previously, most parents had been allowed to remain with their children in family shelters while awaiting asylum cases or deportation proceedings.

The Trump administration's willingness to take children from their parents has raised concerns about how far authorities should go to stem unauthorized border crossings and what human cost is acceptable in the name of border security and immigration control.

"There is something terrible happening here that Americans would not support if they understood it," said F. Scott McCown, director of the Children's Rights Clinic at the University of Texas at Austin School of Law.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Socialstyrelsen 18-05-31:

Magnetkamera användbar metod vid åldersbedömning till sidans topp

Magnetkameraundersökning är en användbar metod för att bedöma åldern på pojkar. För flickor är osäkerheten däremot större. Bedömningen av om någon är barn eller vuxen är också svårare ju närmare 18-årsgränsen personen är. Det visar en ny studie som Blekinge Tekniska Högskola och Karolinska Institutet utfört på uppdrag av Socialstyrelsen.

Bakgrunden till studien är att Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att fördjupa kunskapen om magnetkamera som metod för medicinsk åldersbedömning av 18-årsgränsen. Syftet med studien har varit att undersöka hur bra magnetkamera är på att avbilda benmognad, det vill säga omvandling av brosk till skelett, och hur benmognaden i sin tur korrelerar med åldern i folkbokföringen.

- Det finns i dag ingen medicinsk metod som med hundraprocentig säkerhet kan fastställa en persons ålder. Men den nya studien bekräftar att magnetkameraundersökning är en användbar metod för åldersbedömning, framför allt för pojkar. Den som ska använda metoden måste ta hänsyn till att målgruppen i studien kan skilja sig från en tänkt användarmålgrupp, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Totalt 938 deltagare

Högskolorna har studerat benmognaden på två sätt. I en huvudstudie har fem olika tillväxtzoner i knäleden, handleden och fotleden på 938 personer 14-21 år undersökts, med en bildteknik som avbildar brosk. I en tilläggsstudie, med 400 av de 938 deltagarna, har enbart den övre delen av knäleden undersökts med en bildteknik som avbildar bland annat skelett - en av de två metoder som Rättsmedicinalverket, RMV, använder. RMV:s tandröntgenmetod har inte ingått.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Ladda ner rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-05-31:

Beskedet: Svårt att avgöra om någon är barn eller vuxen till sidans topp

Efter hård kritik mot åldersbedömningarna av asylsökande ungdomar gav regeringen Socialstyrelsen uppdraget att fastställa huruvida metoden är tillförlitlig eller inte.

I dag presenterar Socialstyrelsen sitt resultat.

Efter kritik mot åldersbedömningarna fick Socialstyrelsen ett uppdrag om att studera om metoden med magnetkamera för att avgöra ålder är tillförlitlig eller inte.

I dag presenterar Socialstyrelsen sitt resultat.

I studien deltog 938 friska ungdomar i åldern 14-21,5 år, alla födda i Sverige och folkbokförda i Stockholm och Blekinge. Studien inleddes i september och avslutades 10 april i år.

Studieteamen vid Karolinska institut och Blekinges tekniska högskola har testat en del av Rättsmedicinalverkets metoder, i detta fall har man med magnetröntgen studerat fem olika tillväxtzoner. Det handlar främst om huruvida tillväxtzonerna är öppna eller slutna som berättar om benens mognad.

Svårt att bedöma ungdomar i 18-års åldern

Resultatet från studierna visar att magnetkameraundersökning kan vara en del av en åldersbedömning, med väldigt stor säkerhet om en flicka är över 14 år och en pojke är över 15 år, liksom under 18 respektive 19 år.

Ju närmre man kommer 18-års åldern blir det däremot svårare att bedöma ålder, alltså huruvida någon är ett barn eller vuxen, och särskilt flickor är svårbedömda eftersom de mognar tidigare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / Sveriges Radio Ekot 18-05-31: "Åldersbedömning en användbar metod" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 18-05-30:

Studie: Stor risk att barn bedöms som vuxna av Rättsmedicinalverket till sidans topp

Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning innebär stor risk för att barn felbedöms som vuxna. Det är en av slutsatserna i en ännu opublicerad studie där verkets bedömningsresultat under 2017 granskats statistiskt med hjälp av andra bedömningsmetoders resultat.

- Osäkerheten är alldeles för stor.

Det säger Petter Mostad, biträdande professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola, som gjort studien tillsammans med specialisten i rättsmedicin och doktoranden Fredrik Tamsen, som lämnade sitt jobb som rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) hösten 2017 i protest mot hanteringen av regeringsuppdraget med de medicinska åldersbedömningarna i asylärenden.

- Vår utgångspunkt är inte att vi vill ha fler eller färre migranter till Sverige. Vi vill att processen ska vara så rättssäker och så vetenskapligt baserad som möjligt, säger Petter Mostad, som började intressera sig för ämnet efter att ha fått enstaka frågor från asylsökandes advokater och tyckte sig se brister i statistiken.

Han tog kontakt med Fredrik Tamsen, som han visste också varit kritisk.

- Det största problemet med Rättsmedicinalverkets agerande är att de använt en metod som inte är validerad. De har alltså inte använt sin metod på personer med känd ålder innan de började använda metoden, och i alla fall har de inte publicerat någon sådan valideringsstudie.

Rättsmedicinalverkets metod innebär att en person bedöms vara över 18 år om antingen magnetkameraundersökning av knäled (MR knä) eller röntgen av visdomständer, eller båda, visar på mognad.

Petter Mostad och Fredrik Tamsen har i sin granskning utgått från RMV:s publicerade klassificeringsdata för alla åldersbedömda män under 2017, närmare 10 000 män.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

EU Migration Law blog 18-05-29:

When judges decide whether Turkey is a Safe Country without caring for EU law till sidans topp

When Greek judges decide whether Turkey is a Safe Third Country without caring too much for EU law

By Angeliki Tsiliou, former Research Assistant of the Odysseus Academic Network

A few days after the two-year anniversary of the EU-Turkey statement, almost 1,500 people have been returned to Turkey on this basis. Although most returnees originate from countries other than Syria, the legal precedent for returns of Syrians from Greece to Turkey has been established. On 22 September, the Supreme Administrative Court of Greece decided (dec n° 2347/2017 and 2348/2017, available only in Greek) that Turkey qualifies as a safe third country for two Syrians. This conclusion comforts the EU-Turkey statement concluded in March 2016 on the presumption that Turkey qualifies as a safe third country to which asylum seekers can be returned and enjoy adequate protection in accordance with the Refugee Convention of 1951 and its 1967 Protocol. Numerous controversial discussions regarding the statement arose, on the one hand, over its nature, and on the other, on the question whether Turkey qualifies as a safe third country. So far, policy-makers are satisfied as the arriving migratory flows have significantly decreased, whereas the CJEU deems itself to lack jurisdiction to rule on the legality of the agreement by risking to contradict its historical case law on the external competences of the EU. The present analysis will focus on the safe third country notion, as interpreted through the Greek judges' lens.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Riksdagen 18-05-30:

Svar på skriftlig fråga: Antalet förvarsplatser till sidans topp

Fråga 2017/18:1330 av Pål Jonson (M)

En fungerande migrationspolitik bygger på att den som får avslag på sin asylansökan lämnar landet och inte stannar kvar illegalt. Om avslag inte respekteras undermineras tilltron till den reglerade invandringen samtidigt som ett skuggsamhälle riskerar att växa fram.

Regeringen har vid flera tillfällen uttalat att Sverige ska ha ordning och reda i migrationspolitiken. Trots detta har man underlåtit att agera kraftfullt när rapporter kommit om att allt fler väljer att inte respektera Migrationsverkets beslut. Uppgifter gör gällande att upp emot 50 000 människor lever i Sverige utan tillstånd. Inom fyra år bedöms dessutom Polismyndigheten behöva ta emot ytterligare 55 000 ärenden med personer som vägrar återvända till sina hemländer, och myndigheten har nyligen påtalat att antalet förvarsplatser behöver byggas ut.

Omständigheterna gör således gällande att det behövs fler förvarsplatser för personer som inte längre har rätt att vistas i Sverige och som i väntan på avvisning kan komma att avvika. Dessa är ett viktigt verktyg för att upprätthålla den reglerade invandring som Sveriges regering säger sig stå bakom.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon följande:

Avser statsrådet att verka för att antalet förvarsplatser ökar så att de motsvarar behovet hos de rättsvårdande myndigheterna i deras arbete för att upprätthålla en reglerad invandring?

Svar av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio Kristianstad 18-05-30:

Gränspolisen i Skåne anmälda av Svenska kyrkan till sidans topp

Svenska kyrkan i Malmö anmäler gränspolisen i Skåne till JO efter ett tillslag mot ett läger för traumatiserade familjer i slutet av augusti i fjol.

Fem familjer greps och utvisades, enligt kyrkan. Nu anmäler de gränspolisen i Skåne till justitieombudsmannen, som granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-05-30:

Frankrike/ Pensioner facing jail term for showing compassion to children till sidans topp

Ahead of the resumption of the trial of Martine Landry, a 73-year-old woman who faces up to five years in prison and a fine of €30,000 for helping two 15-year-old asylum seekers in France, Amnesty International's Senior Campaigner on Migration, Maria Serrano, said:

"Martine Landry has done nothing wrong and has committed no crime. She simply brought these two young people to a police station so they could be registered and cared for as minors.

"Dragging a compassionate pensioner before the court on these surreal charges makes a mockery of justice. Acts of solidarity should be promoted, not punished."

"Efforts by individuals and NGOs to help people seeking safety should be lauded, defended and celebrated rather than criminalized. These charges must be dropped."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-06-01:

Grekland/ CPT slams inhuman detention conditions at the border till sidans topp

Today the European Committee for the Prevention of Torture (CPT) published preliminary observations of its visit to detention facilities in Greece from 10 to 19 April 2018.

The Committee confirmed the persisting reality of wide disparities in standards across Greece's detention centres. It noted satisfactory conditions in the pre-removal centres of Amygdaleza and Kos and commended these facilities for introducing an open-door regime allowing individuals to leave their rooms during the day. On the other hand, worrying conditions were reported in the pre-removal centre of Moria on Lesvos, where "repair works are required and persons are locked in their rooms for around 22 hours per day."

The CPT visit focused on the detention conditions prevailing in the Evros region and expressed serious concerns at the abhorrent conditions in the pre-removal centre of Fylakio. During its visit, the CPT found 95 people held in one cell in about 1m2 of living space per person under extreme insalubrity. Moreover, conditions in police stations in the Evros region were described as "grossly sub-standard". The Isaakio police station cells were found to be filthy and full of waste and sanitary annexes had not been cleaned.

Recent research from the Greek Council for Refugees corroborates these findings and documents the excessive use of detention in Evros, where newly arrived asylum seekers are immediately placed in detention before undergoing a reception and identification procedure.

Artikeln med länkar till andra rapporter (Extern länk)

CPT 18-06-01: Council of Europe anti-torture Committee publishes preliminary observations after its visit to immigration detention and psychiatric establishments in Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

BBC 18-05-13:

Storbritannien/ EU rough sleepers win damages for illegal deportations till sidans topp

The government is to pay hundreds of thousands of pounds to European rough sleepers who were illegally detained and deported.

Figures obtained by the BBC reveal that in the year to May 2017, 698 homeless EU nationals were targeted and removed from the country.

The Home Office said no further action was being taken against European citizens for rough sleeping.

Law firms told the BBC that at least 45 clients were currently pursuing claims.

Each claim is worth thousands of pounds, and varies according to the length of time spent in detention as well as other aggravating factors.

'Freedom taken away'

Tomas Lusas, from Lithuania, was arrested by immigration officers in 2016 after being kicked out of his home and forced onto the streets in west London.

He said: "One morning I was woken up in my sleeping bag. There were six or seven officers and they said 'Home Office'.

"They took my ID. Two minutes later I was in handcuffs. Two minutes after that I was in a van.

"I was shouting, 'I'm gonna lose my job if you arrest me today'. But nobody listened to me. Nobody allowed me to explain why I was sleeping rough."

Mr Lusas refused to sign his removal papers and was detained at Brook House Immigration Centre in Gatwick for 19 days.

"It was like being in jail," he said.

"Your freedom is taken away. And what kills you is that you don't know the end of your sentence.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-05-28:

Turkiet/ Judicial review of administrative detention decisions till sidans topp

For long, applications for asylum in removal centres and administrative decisions to detain irregular migrants and foreign terrorist fighters have been severely criticised by lawyers, academics and activists in Turkey. Although Turkey adapted its domestic legislation to European standards with the enactment of Law no 6458 on Foreigners and International Protection (hereafter 'the Law'), the quality of court decisions and the judicial review mechanism have still been defined as 'superficial and ill-founded', carrying a worrying potential to turn into a tradition of 'automatic rejection' of appeals as having been voiced by bar associations and lawyers on multiple occasions.

A look at the characteristics of court decisions and the judicial review mechanism solely enforced by local magistrates' courts by law yields a number of observations:

First, it is noticed that a significant majority of the court decisions lack causal relation, legal reasoning and argumentation. At normative level, Article 57(2) of the Law clearly states that 'those for whom a removal decision have been issued, the governorate shall issue an administrative detention decision for those who; bear the risk of absconding or disappearing; breached the rules of entry into and exit from to Turkey; have used false or fabricated documents; have not leave Turkey the expiry of the period granted to them to leave, without an acceptable excuse; or, pose a threat to public order, public security or public health.'

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

Se även:

ECRE 18-06-05: Turkey: Non-refoulement and judicial review (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Pajhwok News 18-04-17:

Turkiet/ Turkey deports over 6,800 Afghan migrants till sidans topp

The Turkish government has deported 6,846 Afghan refugees back to Kabul recently, according to a statement from the Interior Ministry's General Directorate of Migration Management.

The directorate said the migrants were deported from the eastern provinces of Erzurum, A?rž, and the western province of ?zmir on nine charter flights, as well as additional scheduled flights following the completion of deportation procedures, state-run Anadolu Agency reported on April 16.

The undocumented migrants were reported to have entered Turkey through Iran via illegal means and were mostly captured in Erzurum.

More migrants will be deported to Afghanistan through an additional four charter flights in the upcoming days, the directorate said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 18-05-31:

USA/ Hundratusentals salvadoraner mister sina uppehållstillstånd till sidans topp

Donald Trump gick till val på att genomföra en tuffare migrationspolitik och på många sätt har han infriat sina löften.

Bland annat genom det omdebatterade inreseförbudet, men Trumpadministrationen har också upphävt uppehållstillstånden för hundratusentals människor. Hör Fernando Arias och Palmira Koukkari Mbengas reportage.

Doris Reyna Landaverde bor tillsammans med sina tre döttrar i en förort till Boston. När jag kommer hem till henne sitter hennes två yngsta döttrar och leker i vardagsrummet. Vi sätter oss i soffan och Doris berättar att hon bott i USA sedan början av 2000-talet. Att hitta jobb var hennes främsta prioritet när hon kom hit.

- Först jobbade jag med att städa hus, men alla ville betala svart, så till slut hittade jag ett fast jobb som städare på Harvarduniversitet.

Doris har jobbat på Harvard i tolv år nu, det ligger bara några minuters bilfärd härifrån. Hennes tolvåriga och äldsta dotter går i en närliggande skola och vill plugga vidare på universitet om några år.

Så trodde Doris också att det skulle bli.

Ända till dess att USA fick en ny president.

Under Donald Trumps tid i Vita huset har människor från en rad länder fått besked om att deras uppehållstillstånd inte längre kommer att gälla. Det började med Haiti och fortsatte med Nicaragua, Sudan, Nepal, El Salvador och Honduras.

Totalt berör det 300 000 personer, de allra flesta, 200 000, är från El Salvador.

- Vi hade det på känn, säger Doris, först Haiti och Nicaragua, sedan var det vår tur.

Det tillfälliga uppehållstillståndet, TPS eller Temporary Protected Status, beviljas människor från konflikt- eller katastrofdrabbade länder. När det gäller El Salvador infördes det efter en jordbävning 2001; salvadoraner kunde därefter ansöka om att få stanna i USA på grund av situationen i hemlandet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Svenska Dagbladet 18-05-28:

"Svårt om vården begränsas" till sidans topp

Tongångarna om att begränsa rätten till vård oroar personer som befinner sig i landet utan tillstånd. Även i andra länder i Europa har tillgången till vård stramats åt, enligt Röda korset.

Inte mycket tyder på att tillgången till vård är något som påverkar personer utan tillstånd att stanna i Sverige, enligt Röda korset. Däremot skulle det för många innebära en svår situation om tillgången till vård togs bort.

- Att vara gravid och inte kunna få mödravårdskontroller, att ha sjuka barn och inte veta om de kan få den medicin de behöver, och inte heller veta om man själv kan få hjälp vid en infektion eller kronisk sjukdom - det är såklart psykiskt påfrestande, säger Sandra Dolietis, sjuksköterska som dagligen möter papperslösa i sitt jobb på Röda korsets vårdförmedling och klinik.

Många av dem som kommer dit har tidigare nekats vård, trots lagen från 2013 som ger dem rätt till "vård som inte kan anstå".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-05-28: Vården av papperslösa har ökat kraftigt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-06-03:

Iran/ Kvinnorna som blev kvar - nu berättar de till sidans topp

På torsdag väntas riksdagen rösta igenom lagförslaget som ger 9 000 ensamkommande afghaner rätt att stanna i Sverige.

Hälften av dem har levt i Iran, och nästan alla är män. Så var är alla kvinnor?

Expressen åkte till Iran för att höra deras berättelser - och för att se vad männen flytt från.

Strax utanför Varamin, några mil söder om den iranska huvudstaden Teheran, träffar vi Fathima och hennes sex barn. Deras lägenhet är inte liten, men standarden är mycket låg. Det enda som finns är plats. Luften står helt stilla och svetten lägger sig som en hinna över huden efter bara några sekunder. Barnen är så smutsiga att håret ligger klistrat på deras huvuden.

- Vi fick samla in pengar från vänner och grannar för att ha råd till operationen när min dotter hade njursten, säger Fathima.

I dag lever mer än tre miljoner afghaner i Iran. Ungefär hälften av dem är papperslösa, som Fathima och hennes familj.

Alla afghanska barn har rätt att gå tolv år i skola, och registrerade flyktingar har tillgång till samma subventionerade sjukvård som iranierna själva. För papperslösa är kostnaden för sjukvård högre, men det finns välgörenhetsorganisationer som hjälper de mest utsatta att få vård. Vissa faller mellan stolarna, och många afghaner i Iran lever i stor fattigdom.

- Det är bara min man som har jobb, säger Fathima.

Enligt henne tjänar han motsvarande 2 700 kronor i månaden.

Vi frågar Fathima om hon är orolig för att hennes äldsta son ska tvångsrekryteras till kriget i Syrien.

- Nej, ingen är tvungen att åka till Syrien, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

#vistårinteut 18-05-26: Expressen vilseleder i sitt reportage om ensamkommande från Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 18-06-03:

De vill skapa medvind i valrörelsen till sidans topp

Stoppa omflyttningarna, frys alla utvisningar och besluta om amnesti för de ensamkommande barn som varit i Sverige mer än ett år. Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut går in i valrörelsen med sina krav, en kampanj som inleddes under manifestationen Vi skapar Medvind på Raoul Wallenbergs torg den 29 april. Manifestationen samlade tusentals, alltifrån Bygden bryr sig i Svärdsjö till Lidingö SK volleybollag, funkisrörelsen och nätverk av familjehem som i många fall gått från etablerade jourhem till frivilliga familjer som tar hand om unga vars ålder skrivits upp.

Våren 2018 är det dags att haka i det stora arbete som civilsamhället utförde under hösten 2015, tillsammans med alla de ensamkommande unga - "Vi behöver människor med framtidstro, hopp och vilja att bygga landet" skriver #vistårinteut.

Kraven formuleras i sin helhet så här:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Besök Vi skapar Medvinds hemsida för att ta del av andras berättelser om hur de arbetar för mänskliga rättigheter, och dela med dig av dina egna eller din organisations!

Artikeln med bilder från manifestation 29 april (Extern länk)

Medvinds hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-06-02:

De fick regeringen att svänga om afghanerna till sidans topp

Hundratals sittstrejkande afghaner och tusentals engagerade svenskar.

Tillsammans har de fått regeringen att svänga i årets mest omdebatterade fråga.

- Lagförslaget hade aldrig legat på bordet om vi inte hade jobbat med det, säger Kinna Skoglund, talesperson för nätverket Vi står inte ut.

Så här gick det till.

Tisdagen den 24 april får Fatemeh Khavari sms från utbildningsministern.

Centerpartiet har just meddelat att de kommer rösta ja till regeringens lagförslag, och Gustav Fridolin vill tacka för hennes engagemang och ledarskap. Statsrådet skriver att han är "djupt imponerad".

- Politiken behöver människor som brinner. Jag försöker hålla kontakt med unga människor som en dag kanske bestämmer över oss. Med den drivkraft Fatemeh har kan vi inte utesluta att hon en dag blir statsminister eller FN:s generalsekreterare, säger Gustav Fridolin.

Egentligen är hon en av fyra talespersoner för organisationen Ung i Sverige. Men det var Fatemeh Khavari som växte fram som den självklara ledaren under sittstrejken i Stockholm augusti-september förra året.

Många var de politiker och journalister som passerade Medborgarplatsen på sensommaren 2017.

En återkommande besökare var Maria Ferm, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

- Jag tror inte man kan förändra lagstiftningen bara genom förhandlingar bakom stängda dörrar, säger hon. Utan det krävs så klart en stor debatt i samhället och stort engagemang - och det finns.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 18-06-04:

Lärare vill se humanare flyktingpolitik - vädjar till politiker till sidans topp

Skolpersonal i Nordmaling uppmanar Västerbottens riksdagspolitiker att arbeta för en mänskligare behandling av ensamkommande och barn på flykt. Det sedan elever ifrågasätter om de ska ta kontakt med klasskamrater som riskerar utvisning.

I det öppna brevet uppmanar personalen politikerna att: "Arbeta för en mänsklig behandling av de barn som har kommit till Sverige som ensamkommande och för de barn som befinner sig på flykt i Europa och övriga världen."

Samuel Sondell, lärare på Artedieskolan i Nordmaling, är en av de 52 personer som skrivit under brevet. Enligt honom är det en fråga om värdegrund och hur man behandlar människor.

- Det handlar om människors lika värde. Gör man som samhälle allt för att det ska vara så? Just nu misslyckas man, och frågan är om man försöker att misslyckas, undrar Samuel Sondell.

Kritisk mot åldersbestämningen

Hans, och den övriga personalens, erfarenhet är att åldersbestämningen försvårar möjligheterna för unga ensamkommande att stanna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-05-28:

Fira med Ung i Sverige! till sidans topp

Under parollen "Kärleken segrar" firar Ung i Sverige-rörelsen den 9 juni kommande och redan vunna segrar tillsammans med vänner och allierade. Bland det man redan åstadkommit märks hem åt hundratusentals unga, en uthållig strid för en gymnasielag, "oräkneligt många vänskapsband, familjeband, kärleksband som knutits för att vi träffats och kämpat tillsammans". Kampen fortsätter för stoppade utvisningar, en människovärdig asylpolitik och en trygg framtid för alla Sveriges ensamkommande unga.

Demonstrationer organiseras bl a i Umeå, Luleå, Malmö, Göteborg, Stockholm och Lund. Fler platser tillkommer - vill du fira där du bor, hör av dig till Ung i Sverige!

Se alla platser och läs mer i eventet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kronoberg 18-05-29:

Sittdemonstration i Växjö mot utvisningar till Afghanistan till sidans topp

Sedan ungefär en vecka tillbaka pågår en sittstrejk utanför Domkyrkan i Växjö. Ett tiotal afghaner, som konverterat till kristendom från islam, protesterar mot att de riskerar utvisning till Afghanistan, trots sitt religionsbyte.

Jamshid Ahmadi, som själv fick uppehållstillstånd i våras, är den som organiserar protesten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-06-02:

Ett kallare Sverige till sidans topp

En nedläggning av Crossroads i Uppsala kommer att få flera negativa konsekvenser, skriver Kristina Göranzon och Margaretha S Paras.

Uppsala Stadsmission har sedan 2014 drivit Crossroads, en öppen råd- och stödverksamhet för utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Vi har haft möjlighet att göra det på grund av ett ekonomiskt stöd från Uppsala kommun, som nu riskerar att tas bort.

Utan stöd kommer verksamheten upphöra, vilket medför flera negativa konsekvenser.

Från starten fram till i dag har verksamhetens mål varit att ge både akut hjälp som mat, dusch och ombyte samt att ge stöd i kontakter med myndigheter. De senaste två åren har myndighetsstöd, rådgivning, samhällsinformation om skyldigheter och rättigheter samt kontakt med sjukvård dominerat verksamhetens stödinsatser. Vi har fungerat som utbildningsstöd och för att skapa förståelse mellan kulturskillnader. Vi har informerat om vilka rättigheter som människor har hemma i Rumänien samt hjälpt deltagare att hitta lediga arbeten där. Under 2016 fanns flera barn i de familjer som kom till Uppsala. Då gjordes en insats på Crossroads med målet att öka föräldrarnas förståelse för barns behov av utbildning.

Detta bidrog till att alla barn, utom tre, frivilligt åkte tillbaka till Rumänien för att börja i skolan.

Våra erfarenheter under dessa år visar att utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare (det vill säga människor som fått någon form av uppehållstillstånd i ett annat EU-land och som söker arbete i Sverige) främst har behov av stöd i kontakter med myndigheter samt med att hitta arbeten. Från 2016 har Stadsmissionens arbete därför framförallt handlat om att hitta alternativa lösningar till tiggeri och svarta jobb. I det dagliga arbetet har personal och volontärer hjälpt till med bland annat CV-skrivning, individuellt stöd i arbetssökande samt kontakt med SFI.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Sveriges Radio Ekot 18-05-30:

EU satsar miljarder på Niger - vill stoppa flyktingar till sidans topp

EU satsar över 10 miljarder kronor på Niger fram till år 2020 för att försöka att redan där stoppa afrikanska flyktingar och migranter, så att de inte ska ta sig vidare till Libyen och båtarna över Medelhavet.

EU har flyttat ut sin södra, yttre gräns till Niger i Sahara. Så formulerar vissa det som nu sker. EU satsar miljardbelopp på ökenlandet, eftersom 90 procent av alla flyktingar och migranter, som kommer till Europa från Afrika passerar Niger och EU försöker korka igen den flaskhalsen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Deeply 18-05-22:

Niger: Europe's Migration Laboratory till sidans topp

by Daniel Howden , Giacomo Zandonini

MAHAMANE OUSMANE IS an unrepentant people smuggler. He makes no effort to deny transporting migrants "countless times" across the Sahara into Libya. When he is released from prison in Niger's desert city of Agadez, he intends to return to the same work.

The 32-year-old is even more adamant he has done nothing wrong. "I don't like criminals. I am no thief. I have killed no one," he says.

As Ousmane speaks, a small circle of fellow inmates in filthy football shirts and flip-flops murmur in agreement. The prison at Agadez, where the French once stabled their horses in colonial times, now houses an increasing number of people smugglers. These "passeurs," as they are known in French, have found themselves on the wrong side of a recent law criminalizing the movement of migrants north of Agadez.

Aji Dan Chef Halidou, the prison director who has gathered the group in his office, does his best to explain. "Driving migrants out into the Sahara is very dangerous, that's why it is now illegal," he interjects.

Ousmane, a member of the Tubu tribe, an ethnic group that straddles the border between Niger and Libya, is having none of it. "Nobody ever got hurt driving with me," he insists. "You just have to drive at night because in the day the sun can kill people."

A powerfully built man who speaks in emphatic bursts of English and Hausa, Ousmane worked in the informal gold mines of Djado in northern Niger until they were closed by the military. Then he borrowed money to buy a pickup truck and run the route from Agadez to Sebha in Libya. His confiscated truck is now sinking into the sand at the nearby military base, along with more than 100 others taken from people smugglers. Ousmane still owes nearly $9,000 on the Toyota Hilux and has a family to support. "There is no alternative so I will go back to work," he says.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 18-05-28:

Negotiations on the post-Cotonou Agreement stumble on migration till sidans topp

Due to a lack of consensus on the issue of migration, member states cannot come to an agreement on a mandate to begin negotiations on the future partnership agreement with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries, EURACTIV.fr reports.

The disagreement among member states on the issue of migration in the future partnership agreement could postpone the start of negotiations, originally scheduled for 1 June.

No negotiating mandate was put forward, following two meetings last week on the question of the future Cotonou Agreement.

The agreement, which was signed in 2000, governs trade and political relations but also cooperation between the EU and 79 ACP countries. The current agreement expires in 2020 and will have to be replaced with a new partnership agreement.

European governments had to agree on a negotiating mandate for the new Cotonou Agreement in May so that negotiations could begin at the meeting of the ACP-EU Council of Ministers, in Lomé (Togo) on 31 May.

Tight schedule

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-05-24:

AIDA Briefing: Relocation, a view from destination countries till sidans topp

An AIDA Legal Briefing published today analyses the practice of countries receiving asylum seekers from Italy and Greece through the relocation scheme. The briefing sketches out the treatment of asylum seekers post-relocation in the areas of registration and processing of asylum claims, protection status granted, as well as reception conditions and content of protection provided by destination countries.

The bureaucratic and logistical delays of the procedures in Italy and Greece in the early days of the relocation scheme - triggered by factors such as the lack of sufficient and timely pledges, insufficient administrative capacity and prohibitive preferences with respect to the profiles of relocation candidates - contrast with the relatively smooth operation of the relocation process in the countries of destination. The majority of countries which genuinely engaged in relocation eventually managed to avoid excessive bureaucracy and duplication of efforts, while most countries managed to complete the relocation procedure within the prescribed time limits.

From the perspective of receiving countries, the experience from the Relocation Decisions shows that processing relocation cases without distinguishing them from the regular asylum caseload and reception system has by far been the preferred and most feasible option, even though several countries such as the Netherlands, Sweden, Ireland, Romania and Slovenia treated these asylum applications by way of priority. Other countries made special arrangements for the reception of relocated asylum seekers, with Portugal setting up a fully-fledged parallel reception scheme.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets parlament 18-06-04:

PACE Committee urges states to allow applications for refugee status from abroad till sidans topp

Recalling that, as a general principle under international law, persons should apply for refugee status in the first safe country of arrival and that any country of first arrival must receive and duly process such applications, PACE's Migration Committee has called on Council of Europe member States to allow applications for asylum from outside the country "as an exceptional measure on humanitarian grounds".

Citing the high number of migrants who lose their lives when boarding human smugglers' boats in the Mediterranean, the committee said in a resolution - based on a report by Domagoj Hajdukovic (Croatia, SOC) - that enabling extra-territorial procedures would provide for safe ways of applying for asylum in conformity with the UN Convention Relating to the Status of Refugees of 1951 and stop people "being deceived by human smugglers about opportunities for asylum".

"If sufficient provision were made for refugee status determination in applicants' home countries, in countries of first arrival, or in third countries, migrants would not have to expose themselves to life-threatening journeys or human smuggling," the committee pointed out.

States were invited to consider introducing in their domestic law the possibility to apply for asylum or humanitarian visas at diplomatic missions abroad through accelerated procedures and to provide safe refugee shelters in those countries.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 18-05-30:

Schengen står vid ett vägskäl till sidans topp

EU-länderna bör främja ett ömsesidigt förtroende för Schengenområdets funktion, samarbete och solidaritet, enligt en resolution som Europaparlamentet godkände på onsdagen.

Den första årliga rapporten om tillståndet i Schengenområdet (avtalet mellan 26 länder att avskaffa passkontroller eller andra kontroller vid landsgränserna) fokuserar på de främsta bristerna i genomförandet av Schengenregelverket. Europaparlamentets resolution godkändes med 439 ja-röster, 157 nej-röster och 80 nedlagda röster.

Identifierade brister: återinförandet av inre gränskontroller

Kammaren fördömer återinförandet av kontroller vid de inre gränserna, vilket skett på grund av brister i det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet bristande politisk vilja, solidaritet och ansvarsfördelning. Ledamöterna anser också att de fortsatta kontrollerna varken är nödvändiga eller proportionerliga, och därmed olagliga, enligt texten. För närvarande tillämpar sex länder som deltar i Schengensamarbetet inre gränskontroller, däribland Sverige. De övriga länderna är Frankrike, Österrike, Tyskland, Danmark och Norge.

Kammaren kritiserar också byggandet av fysiska barriärer, däribland stängsel, mellan EU-länderna.

Europaparlamentet vill bland annat:

att de behöriga myndigheterna i EU-länderna ska förbättra insamlingen av information och statistiska uppgifter om den nationella förvaltningen av resurser och kapacitet för gränskontroll,

att EU-länderna ska säkerställa snabba och effektiva förfaranden för återsändande, med full respekt för de grundläggande rättigheterna och under humana och värdiga förhållanden,

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Nyheter Skåne 18-05-30: EU-parlamentet: Gränskontrollerna är olagliga (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium / Statewatch 18-05-28:

Läckt: Kompromissförslag om CEAS, Dublin IV till sidans topp

+ Proposal for a Regulation establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast) (LIMITE doc no: 9047-18). Council Presidency seeking to deal with divisions in the Council:

"Following concerns raised by some delegations in Coreper, the Presidency proposed to replace the reversed qualified majority by reinforced qualified majority.

This option was presented to the JHA Counsellors held on 18th of May 2018. While many delegations supported this, others continued raising concerns and suggested as an alternative that this second layer of decision making be entrusted to the European Council. Moving the issue to the European Council risks, however, delaying delivering the support foreseen for the second sub-phase of the challenging circumstances."

Note: "Reinforced qualified majority":

"When the Council acts without a Commission proposal or one from the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy (i.e. in the fields of police and judicial cooperation in criminal matters), the qualified majority must include at least two-thirds of EU countries."

+ Proposal for a Regulation establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection by a third-country national or a stateless person registered in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast) (8895-18, 108 pages 17 May 2018):

"the Presidency compromise suggestions on the above proposal."

18-05-14: Ordförandeskapets första förslag (Extern länk till pdf-fil)

18-05-17: Ordförandeskapets senaste offentliga förslag (Extern länk till pdf-fil)

18-05-22, Ordförandeskapets omarbetade förslag (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Danish Refugee Council 18-06-04:

The Dublin system keeps families apart till sidans topp

A new policy brief from the Danish Refugee Council shows how the current Dublin system keeps families apart, when they seek asylum in Europe. The brief shows how the rules are being implemented differently in different countries and how the Member States do not always take the best interests of the child into account, when making decisions about children in the Dublin procedure. Although the current proposal on the Dublin IV Regulation includes some improvements for families' opportunities to reunite, there is still more to be done to ensure the rights of families and children in the Dublin procedure, DRC says ahead of this weeks' meeting in the Justice and Home Affairs Council, where the Dublin reform is on the agenda on Tuesday.

When asylum seekers enter the European Union, family members do not always end up in the same country. Sometimes they flee at different times, sometimes they get separated underway, sometimes they have to take different routes and sometimes they get stuck while trying to cross a border. In all cases the result is the same; the family is separated and ends up in a bureaucratic maze in their attempt to get reunited. When that happens, DRC has many times experienced how the Dublin procedure in practise keep families separated and how the best interests of the child are often not taken adequately into consideration when authorities make decisions in accordance with the Dublin Regulation.

"Families who have been forced to flee their home country and who have fought for their life, must often also fight for their right to family life in Europe by challenging the decisions of Member State authorities - a fight that many families do not win. The protracted appeals procedures along with burdensome administrative procedures result in families having to wait for months before they are allowed to reunite - and in many cases, they do not end up together," says Eva Singer, Head of the Asylum Department at the Danish Refugee Council.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:s råd i inrikes frågor 18-05-24:

eu-LISA: rådets ordförandeskap och Europaparlamentet överens till sidans topp

Den 24 maj 2018 nådde rådets bulgariska ordförandeskap och Europaparlamentet en informell överenskommelse om ett utkast till förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, eu-LISA.

Förordningen kommer att ytterligare utveckla byråns kapacitet att bidra till gränsförvaltning, samarbete om brottsbekämpning och migrationshantering i EU. Byrån kommer även ha en central roll i genomförandet av en ny it-struktur på området för rättsliga och inrikes frågor.

Utkastet till förordning innebär en förstärkning av eu-LISAs mandat och att byrån får i uppdrag att

+ utveckla och driva nya system, t.ex. det nyligen antagna in- och utresesystemet och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

+ bidra till utveckling av tekniska lösningar för att uppnå interoperabilitet, med förbehåll för ett lagstiftningsinstrument om interoperabilitet som för närvarande diskuteras

+ på begäran ge stöd till medlemsstaterna, till exempel särskilt stöd för att hantera utmaningarna på migrationsområdet, och stöd när det gäller att skapa gemensamma lösningar för genomförandet av de skyldigheter som följer av EU:s lagstiftning om decentraliserade system på området rättsliga och inrikes frågor

+ axla en större roll i forskning, pilotprojekt och testverksamhet

Vad händer nu?

Den informella överenskommelsen kommer nu att läggas fram för medlemsländernas EU-ambassadörer för godkännande på rådets vägnar. Efter detta överlämnas förordningen till Europaparlamentet för omröstning vid första behandlingen och därefter till rådet för slutligt antagande.

Bakgrund

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

EU-kommissionen 18-05-24: A stronger EU Agency for the management of information systems for security and borders (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 18-05-29:

Council of the European Union "Safe countries" concept till sidans topp

"As regards Turkey, the Commission proposal for an Asylum Procedure Regulation sets out that the legal basis for protection against persecution and mistreatment is adequately provided by substantive and procedural human rights and anti-discrimination legislation, including ratification of all major international human rights treaties. Turkey has been designated as a candidate country by the European Council and negotiations have been opened."

The Council is discussing its "safe countries concept" which includes:

- the safe third country

- the first country of asylum

- safe country of origin

"Significant progress has been made in clarifying these concepts and the latest Presidency compromise proposals have been generally supported by Member States. As regards the EU list of safe third countries, the latest Presidency compromise provides that it is to be adopted via a Regulation modifying the Asylum Procedure Regulation (Article 46(1)) and that national lists may continue to exist in parallel (a sunset clause for such lists existed in the original Commission proposal). [emphasis added throughout]

The Annex to the Commission proposal listing the safe third countries of origin was bracketed and the Council requested an expert contribution from the EASO to facilitate its assessment and to allow it to take a position on the countries listed in the Annex.(...)

the latest Presidency compromise proposals provide that national lists for safe countries of origin may continue to exist in parallel (a sunset clause for such lists existed in the original Commission proposal).(...)

List of safe countries of origin

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läckt via Statewatch: Reform of the Common European Asylum System - The safe countries concept = Policy debate, LIMITE doc no: 8735-18 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium / Statewatch 18-06-01:

Läckt: Utkast till rådets ståndpunkt angående asylprocedurförordningen till sidans topp

Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU (First reading) (LIMITE doc no: 9560-18)

/Statewatch:/ Council working on it negotiating position: 43 detailed Footnotes with Member State positions

"This document contains compromise proposals suggested by the Presidency in relation to Articles 43a-50."

/Dokumentet:/ The third examination of the proposal was finalised during three meetings of the Asylum Working Party (29-30 January, 13-14 February and 5-6 March 2018). The fourth examination of the proposal at JHA Counsellors level was finalised during five meetings (11 April, 17 April, 23 April, 3 May and 23 May).

This document contains compromise proposals suggested by the Presidency in relation to Articles 43a-50.

Taking into account the ongoing examination of the Dublin Regulation, the compromise proposals should be read in conjunction with the compromise proposals made in relation to the Dublin Regulation.

Dokumentet, publicerat av Statewatch (Extern länk)

Se också, samling av tidigare förslag:

Statewatch 18-05-29: Asylum Procedures Regulation: Documentation including "strengthening the sanctions against asylum shopping and absconding" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-06-04:

Italiens nej ökar tvivlet på EU:s asylreform till sidans topp

Italiens nya regering inleder sitt styre med att säga nej till EU:s asylreform - åtminstone som den ser ut just nu.

Den överenskommelse som utlovats till slutet av juni verkar nu allt mer osannolik.

Italiens nye inrikesminister Matteo Salvini ägnar själv tisdagen åt ett möte i senaten, men skickar med ett tydligt nej till den diskussion som EU-ländernas migrationsministrar då har om försöken att skapa nya gemensamma asylregler i EU.

De förslag som nu ligger kommer i slutändan att straffa Italien och länderna vid Medelhavet och bara tjäna Nordeuropas intressen, sade Salvini i söndags, enligt den italienska upplagan av nättidningen Huffington Post.

I Salvinis frånvaro kommer Italien att representeras av landets EU-ambassadör.

OROLIG FRITZON

Sveriges migrationsminister Heléne Fritzon (S) försöker hålla optimismen uppe - men låter klart inställd på att det kommer att bli svårt att nå en uppgörelse vid tisdagsmötet i Luxemburg.

Hon tackar ändå EU:s nuvarande ordförandeland Bulgarien för att man fortsätter att försöka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Sveriges Radio Ekot 18-05-28:

Studenter från fattiga länder minskar i Sverige till sidans topp

Antalet studenter från fattigare länder i Afrika och Asien har minskat kraftigt i Sverige, efter att universitet och högskolor började ta ut avgifter från dem 2011.

Men från rikare länder som USA och Singapore är nu studenterna fler än de var innan avgifterna infördes.

27-årige Behtash från Iran studerar företagsekonomi på Mälardalens högskola och har tvingats jobba mer än heltid för att kunna betala terminsavgifterna

- Jag måste betala 50 000 kronor varje termin, så hela mitt liv handlar om att spara, säger Behtash och berättar att han i nästan två år studerat heltid och samtidigt jobbat, ibland mer än 40 timmar i veckan.

När studieavgifter infördes för studerande från länder utanför EU och EES-området 2011 mer än halverades antalet utomeuropeiska studenter i Sverige. De som fick uppehållstillstånd på grund av studier gick från drygt 14 000 till knappt 7 000 på ett år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-05-29:

"Yngre traffickingoffer över Medelhavet" till sidans topp

Många afrikanska kvinnor som kommer till Italien över Medelhavet är utsatta för människohandel, och enligt advokaten Raissa Silvi Marchini blir de allt yngre.

- De blir allt yngre. Åldern sjunker, säger advokaten Raissa Silvi Marchini, som arbetat med att försvara flickornas ställning i Italien i flera år.

- Tidigare var de flesta myndiga, men nu kommer flickor som bara är fjorton - femton år gamla, fortsätter hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets mr-kommissionär 18-05-29:

Europe's duty to internally displaced persons till sidans topp

"People are forced to leave their homes for different reasons, ranging from war and violence to natural disasters and climate change. However, this does not always entail the crossing of an internationally recognised border. Even if they do not leave their country, people who flee their homes are still very much in need of protection", says Dunja Mijatovic, Council of Europe Commissioner for Human Rights, in her first Human Rights Comment published today.

"This year marks the 20th anniversary of the United Nations Guiding Principles on Internal Displacement, a comprehensive set of international standards addressing the rights of internally displaced persons (IDPs). The anniversary should prompt states to give serious attention to their needs."

(...)

"By the end of 2017, there were close to 4 million IDPs in Europe, mostly in Ukraine, Turkey, Azerbaijan, Cyprus, Serbia and Bosnia and Herzegovina. While the current patterns of internal displacement in Europe have mainly resulted from conflicts - some of which date back to the 1990s - and instability, some cases of displacement have emanated from the impact of natural disasters and climate change, for example in Italy following the earthquakes in 2016, and in Bosnia and Herzegovina due to floods in 2014."

Läs artikeln i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-06-01:

Country profiles published on Migration data portal till sidans topp

On 25 May, MGI country profiles for 12 countries were published on the Migration Data Portal with the aim of sharing best practices, but also to better understand common challenges. Besides the 12 country profiles published today, another 27 profiles will be published on the Migration Data Portal in the coming months.

The profiles summarize the key findings from a set of approximately 90 indicators. These are based on the six policy areas that IOM considers to be the building blocks of effective migration governance as defined in the Migration Governance Framework (MiGOF), the first and so far only definition of well-managed migration policy.

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk)

Se data i interaktiva kartor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Blekinge 18-05-28:

Många vet inte om att de får rösta i höst - hör politikerna om vad de kan göra till sidans topp

När P4 Blekinge ställde frågan till över 200 personer som har uppehållstillstånd och har varit folkbokförda i Sverige i mer än tre år, visste omkring hälften av dem inte om att de får rösta i kommun- och landstingsvalen i höst.

Kriterierna för att få rösta i de lokala valen är att du ska ha uppehållstillstånd och ha varit folkbokförd i Sverige i mer än tre år - du behöver alltså inte vara svensk medborgare.

Det handlar om en stor grupp potentiella väljare. 3 500 personer i Blekinge har rösträtt i de lokala valen, men saknar svenskt medborgarskap. Skulle alla faktiskt gå till vallokalerna den 9 september skulle de motsvara omkring tre procent av alla röstberättigade i Blekinge.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-05-28:

Sverige har hjälpt oss att nå våra drömmar till sidans topp

105 svensk-afghaner: Vi kom som flyktingar - så ger vi tillbaka

Under de senaste tre åren har migrations- och integrationsfrågorna blivit två av de viktigaste frågorna i den politiska dagordningen. Den främsta anledningen är att det under år 2015 skedde en kraftig ökning av antalet människor på flykt till Europa . Bland dessa var flyktingar med afghansk bakgrund en av de största grupperna. Under 2015 sökte cirka 42 000 personer med afghansk bakgrund asyl i Sverige.

Det var ett exceptionellt år då totalt antal asylsökande från Afghanistan under alla år till och med 2014 hade varit cirka 27 000. Under 2016 sökte 3 000 och under 2017 cirka 1 700 afghaner asyl i Sverige. Under 2000-talet har asylsökande från Afghanistan stått för tio procent av alla asylsökande i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-05-31:

Ny ESO-rapport: Flyktinginvandring en kostnad för Sverige till sidans topp

Under torsdagen presenteras en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, som studerat sysselsättningsnivån hos flyktingar mellan 1983 och 2015. Studien visar bland annat att integrationen av flyktingar gradvis försämrats under perioden, och att en genomsnittlig flykting utgör en kostnad på 74 000 kronor per år för de offentliga finanserna.

Rapporten är skriven av Joakim Ruist vid ESO, en självständig kommitté under Finansdepartementet med uppdrag att ge underlag för samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut.

Enligt Ruist har flyktingar i studien identifierats med precision från år 1990 - för åren dessförinnan utgår studien från att samtliga invandrare från ett antal länder, bland andra Irak, Ungern, Chile och Afghanistan, var flyktingar.

Gradvis försämring

ESO:s studie visar att flyktingars sysselsättningsutveckling gradvis försämrats under den undersökta tidsperioden. På 1980-talet uppges integrationen ha varit betydligt snabbare än under 1990-talet och framåt. Sedan 1990-talskrisen har integrationstakten varit något jämnare, men likväl kan en gradvis försämring ses.

Integrationen av flyktingar i Sverige kommer sannolikt aldrig att gå så snabbt som på 1980-talet, men att som många politiker beskriva den som misslyckad i dag är överdrivet, hävdar Joakim Ruist.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-05-31:

ESO-rapporten väcker starka reaktioner till sidans topp

Rapporten från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, visar att flyktinginvandringen är en nettokostnad för Sveriges offentliga finanser. Sandro Scocco, chefsekonom på den vänsterinriktade tankesmedjan Arena Idé menar att den är missvisande.

ESO:s rapport, skriven av Joakim Ruist, visar bland annat att sysselsättningsutvecklingen hos flyktingar och flyktinganhöriga gradvis försämrats under tidsperioden 1983-2015.

Därtill redovisas att en genomsnittlig flykting under sin livstid i Sverige innebär en kostnad för de offentliga finanserna.

"Missvisande"

Sandro Scocco är en av de som riktat kritik mot ESO-rapporten. Han menar att den inte bör tolkas i form av kostnader när det enligt honom handlar om en omfördelning mellan grupper.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 18-05-29:

"Experter" luras om flyktingarna till sidans topp

Anders Lindberg

På torsdag kommer ESO, Expertgruppen för studier av offentlig ekonomi, att presentera en rapport om att flyktingar är jättedyra för Sverige.

I snitt blir nettokostnaden för Sveriges offentliga finanser 74 000 kronor per flykting och år, de får ut mer i välfärd och pension än de betalar i skatt. Men författaren, docent Joakim Ruist, har gått ett steg längre och beräknat vad flyktingar från olika länder kostar, de dyraste går på 94 000 och de billigaste 53 000.

Rapporten passar som hand i handske på Ulf Kristerssons valstrategi om "enkla jobb" och sänkta löner. Som av en slump leds ESO av Anders Borgs tidigare statssekreterare Hans Lindblad (M).

"Så kan man inte räkna"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 18-05-30:

Efter flyktingkrisen går Sverige lysande till sidans topp

Anders Lindberg

I morgon kommer ESO, Expertgruppen för studier av offentlig ekonomi, att presentera en rapport där de räknat på hur dyra olika flyktinggrupper är för Sverige.

Det är i grunden en lika enkel som missvisande bokföringsövning.

Hur mycket betalar flyktingarna under sin livstid in i skatt jämfört med kostnaden för välfärd, pensioner med mera. Ju lägre lön någon har desto större blir obalansen mellan vad den betalar in till statskassan och vad personen kostar. Är du lönsam lille vän?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Patrik Lundberg i Aftonbladet 18-06-12: S talar tyst om sina framgångar - och väljarna flyr (Extern länk)

Läs fler inlägg om flyktinginvandring, kostnader och välfärd, nedan under rubriken "Debatt och Partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Aftonbladet debatt 18-05-30:

Fler flyktingar gör oss inte mer medmänskliga till sidans topp

Ludvig Lindström, ordförande Global Happiness Organization

I helgen höll Miljöpartiet kongress i Västerås. En fråga som tog och som även tagit mycket av partiets fokus de senaste åren är flyktingpolitiken. Ju fler flyktingar Sverige tar emot desto mer moraliska som land är mantrat man har upprepat. Det finns dock ingen logik i detta påstående.

Efter valet 2006 engagerade jag mig tillsammans med Maria Ferm, numera Miljöpartiets talesperson i migrationspolitiska frågor, för att Vellinge kommun skulle börja ta emot flyktingar.

Ett utspritt flyktingmottagande är bättre för integrationen och skapar ett mer fungerande samhälle. I efterhand är jag stolt över det arbete vi gjorde och att Vellinge till slut öppnade upp för ett visst mottagande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 18-05-29:

Det här måste politikerna prioritera under valrörelsen till sidans topp

UNICEFs uppdrag är att säkerställa att barnkonventionen efterlevs över hela världen för att alla barn ska få den barndom de har rätt till. Inför svenska valet i september har vi valt att fokusera på tre politiska förslag som vi anser är särskilt viktiga att de genomförs.

I Sverige arbetar vi för att barnkonventionens ställning ska stärkas och tillämpas bättre på alla samhällsnivåer. Vi fokuserar på de områden där barn är särskilt utsatta och där Sverige fått kritik av bland annat FN för att inte leva upp till bestämmelserna i barnkonventionen.

I vårt valmanifest fokuserar vi på tre politiska förslag som vi anser är särskilt viktiga att de genomförs:

1. Alla barn ska ha rätt till familjeåterförening

2. Alla barn ska ha rätt att leva med sin familj. Dagens lagstiftning möjliggör endast för en del som har beviljats uppehållstillstånd att återförenas med sin familj. Detta står i strid med barnkonventionen och inskränker dessutom en av få lagliga vägar som finns för barn på flykt.

3. Alla former av våld mot barn ska vara straffbart

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-05-14:

Nina och Mikael Fröjd: Även minderåriga ensamkommande måste få stanna i Sverige till sidans topp

Regeringens förslag att ensamkommande ungdomar ska få gå gymnasiet och därefter få möjlighet till permanent uppehållstillstånd räcker inte. Även minderåriga måste få stanna. I annat fall bryter Sverige mot FN:s barnkonvention.

I Sverige är vi stolta över att vi värnar om våra barn och sätter barns rättigheter i centrum. På varje skola finns möjlighet till kuratorshjälp, socialen utgör skyddsnät och man kan alltid ringa till Bris. Självklart har vi skrivit under FN:s barnkonvention och följer den.

Den 1 juni träder förmodligen en ny lag i kraft. Den innebär att 9.000 ensamkommande flyktingbarn som kom före den 24 november 2015, som väntat minst 15 månader på beslut i första instans och som hunnit fylla 18 år, ska kunna få tillfälligt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier och sedan, vid eventuell anställning efter studentexamen, få permanent uppehållstillstånd.

Vi är en grupp familjehem, gode män och lärare med flera som tar hand om några av de ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan, Etiopien och Somalia som ännu inte fyllt 18 år och som placerades i familjehem 2015. Vi tycker förstås att detta nya lagförslag är ett steg i rätt riktning.

Men vi förstår inte varför de minderåriga barnen inte omfattas av lagförslaget - de som faktiskt kunde göra sin identitet och ålder sannolik.

Varför trotsar Sverige FN:s barnkonvention? Varför skickar Sverige minderåriga till krig, tortyr, förföljelse och utan ett bevisat mottagande. De här flyktingbarn som flytt tvångsrekrytering, krig och förföljelse och som tagit sig till Sverige för att få en rättssäker asylprövning. De har nu fullständigt hamnat i kläm mellan den tillfälliga begränsningslagen och utlänningslagen.

Här är några fall där Migrationsverket är ute på hal is och där det är tydligt att Sverige inte efterlever FN:s barnkonvention:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-06-03:

FARR: Skicka inte ungdomar till IS! till sidans topp

Den 4 juni debatterar riksdagen en ny möjlighet för uppehållstillstånd för ett antal flyktingungdomar som hamnat i kläm i Sveriges asylprocess. De sökte asyl i Sverige som minderåriga men har genom den långa handläggningstiden fått beslut som vuxna, vilket gjort att oväntat många fått beslut om utvisning. Att en del av dem nu ändå får en ny chans är en seger för ungdomarna själva och de vuxna som finns omkring dem. Genom att organisera sig och berätta vad som hänt dem har de lyckats nå fram till politikerna.

Gruppen omfattar ca 9.000 ungdomar, de allra flesta från krigets Afghanistan eller från en papperslös tillvaro i något av grannländerna. De sökte skydd hos oss och de flesta hann påbörja en ny tillvaro med studier, vänner och drömmar om att bidra till samhället. De har anpassat sig till "svenska värderingar", något som nu straffar sig genom att de som västerniserade riskerar att bli måltavla i hemlandet, där både talibaner och IS har flyttat fram positionerna. Återvändande är för de flesta en omöjlighet - de är lika ovälkomna i hemlandet som här, bara ännu mer utsatta.

Inget problem försvinner genom att rösta nej till uppgörelsen. Ungdomarna finns kvar, som marginaliserade papperslösa, här, i hemlandet eller i något annat land dit de försöker ta sig. Valet att istället låta dem stanna och utbilda sig borde vara lätt. Sverige har dessutom ett ansvar för att stötta dessa unga varav så många fått psykiska problem och självmordstankar i sin hopplösa situation.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-06-02:

Anna Lundberg mfl forskare: "S ger sig på den innersta kärnan i vår välfärd" till sidans topp

Även med en restriktiv asylpolitik borde anständigheten hindra politikerna från att beröva människor grundläggande mänskliga rättigheter. Socialdemokraternas förslag om att stoppa försörjningsstöd till papperslösa skapar just det skuggsamhälle som partiet så ofta varnar för, skriver flera debattörer.

När Socialdemokraterna presenterade sin nya migrationspolitik den 4 maj fanns bland förslagen att avskaffa kommunernas möjlighet att ge försörjningsstöd till papperslösa. Detta menar vi går emot själva grundtanken i socialtjänstlagen, att samhället ska bistå med ett yttersta skyddsnät för enskilda. Det får också sägas vara i strid med den barnkonvention som regeringen vill göra till lag.

Ytterst handlar det om ett ifrågasättande av den innersta kärnan i vår välfärd: den humanistiska idén om samhällets solidariska ansvar för alla människors liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-06-03:

Martin Ådahl: Magdalena Anderssons kalkyl brister i alla delar till sidans topp

Som kulmen på månader av hård retorik om invandring, gick finansminister Magdalena Andersson i en intervju i veckan ett steg till: barnfattigdomen ska ställas mot stramare flyktingpolitik. Det blev droppen för kulturminister Alice Bah-Kuhnke som gick till öppen attack inom regeringen: "Det är en ovärdig kalkyl att ställa barn mot varandra."

Men Bah-Kuhnke missar halva poängen. Magdalena Andersson har inte bara en "ovärdig kalkyl", det är också en felaktig kalkyl och en missvisande retorik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 18-05-29: Magdalena Anderssons svar: "Vi har inget att skämmas över" (Extern länk)

Aftonbladet 18-05-29: Öppet bråk i regeringen: "Ovärdigt sätta fattiga barn mot varandra" (Extern länk)

Karin Zelano i Svenska Dagbladet krönika 18-05-31: Socialdemokratin gör stillastående till ideal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 18-05-27:

"Hatet vinner terräng - nu måste politikerna besinna sig" till sidans topp

Den organiserade intoleransen vinner terräng. Destruktiva krafter eldar på brasan av misstänksamhet och hat. En del röster tystnar på grund av rädsla. Det är mycket oroande. Politiker och debattörer måste nu besinna sig och bidra med lösningar som främjar tillit och innanförskap, skriver företrädare för sex stora civilsamhällesorganisationer.

Inför en sommar med valrörelse och debatt, är det mer angeläget än på länge att slå vakt om livsviktiga värderingar som människovärde och medmänsklighet. Våra organisationer bidrar varje dag till möten mellan människor i olika åldrar, med olika bakgrund och livssituation. Dessa möten präglas av glädje, social sammanhållning och delaktighet. Många av dessa sammanhang handlar också om att lindra nöd, minska utsatthet och ensamhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

En del av debattartikeln på MyNewsDesc (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledare 18-05-29:

Vet de vad väljarna tycker? till sidans topp

Håkan Holmberg

Svenska väljare är alltjämt i huvudsak positivt inställda till invandring. Har valstrategerna inom exempelvis Socialdemokraterna och Moderaterna tänkt på den saken? Hade de gjort det så hade förmodligen balansen i deras utspel inför valet sett något annorlunda ut.

Den senaste undersökningen som ger data om väljarnas attityder kommer från Delmi (Delegationen för migrationsstudier) och har genomförts av medieprofessorn Jesper Strömbäck och doktoranden Nora Theorin. Den presenterades vid ett seminarium i Göteborg den 18 maj och kan laddas ned från Delmis hemsida.

Några faktorer gör denna undersökning särskilt intressant.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-05-29:

"Spindelmannen" gratuleras - asylpolitiken kritiseras till sidans topp

Den 22-årige Mamoudou Gassama såg lättad ut när han på tisdagen fick sitt första uppehållstillstånd i Frankrike, som tack för att han räddat en fyraårig pojke från att falla från fjärde våningen. Inom kort väntas "Spindelmannen" även bli fransk medborgare - något som dock väcker debatt. Från flera håll anklagas president Emmanuel Macron för hyckleri.

Ett lätt regn faller över de grå och ljusgula höghusen i Parisförorten Bobigny. Nedför trappan från kommunhuset kommer en ung kille gående, klädd i svart t-tröja, grå gymnastikbyxor och sneakers.

Han ser först lite blyg och obekväm ut när han möter medieuppbådet, men håller sedan nöjt upp ett papper inför de smattrande kamerorna. "Titre de séjour", tillfälligt uppehållstillstånd, står det på dokumentet.

Hans bild är fastklistrad på det.

- Merci, la France! Tack, Frankrike! säger han ett par gånger med låg röst innan han smiter iväg från kamerorna och sätter sig i en bil som tillhör Paris brandkår - hans framtida arbetsplats.

Medan bilen kör iväg står prefekten Pierre-André Durand kvar och förklarar:

- Han är omskakad, och det tycker jag är fullt förståeligt. Nu har han fått ett uppehållstillstånd som gör det möjligt för honom att bo och arbeta på ett normalt sätt i vårt land. Samtidigt ska vi börja handlägga hans ansökan om franskt medborgarskap.

22-årige Mamoudou Gassama har på bara ett par dagar gått från att vara en okänd, papperslös invandrare från Mali till att bli "Spindelmannen" med hela Frankrike - och resten av världen.

Mobilfilmen som visar hans hjältemodiga insats i lördags, då han klättrade fyra våningar upp för att rädda en fyraårig pojke som hängde från ett balkongräcke, har spritt sig som en löpeld på sociala medier.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-06-03:

Jansa dominerar valet med hätsk kampanj mot migranter till sidans topp

Idag är det parlamentsval i Balkanlandet Slovenien. Ett högerparti med främlingsfientlig inriktning leder klart i opinionsundersökningarna.

Partiet är ändå i minoritet och kommer att få svårt att bilda regering även om det vinner valet.

Slovenien med två miljoner invånare är på många sätt det mest lyckosamma landet att ha kommit ut ur det forna Jugoslavien; sedan 2004 är det medlem i EU och man använder euro som valuta.

Parlamentsvalet idag äger också rum i ekonomisk högkonjunktur - men det verkar inte gynna den hittillsvarande regeringen som utlyst förtida val.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journalisten 18-05-31:

Med fullmakt granskas Migrationsverkets beslut bättre till sidans topp

Det finns goda skäl för journalister att begära en fullmakt av dem de vill skriva om i migrationsärenden, skriver Migrationsverkets presschef Per Ek. Då har Migrationsverket större möjligheter att svara på frågor om enskilda individers ärenden.

Kvinna med barn utvisas efter sju år, kan vi få en generell kommentar?

Sänkte sin lön för att företaget skulle överleva - utvisas, kan vi få en generell kommentar?

Hon förstår inte varför hon inte får stanna, kan vi få en generell kommentar?

Dramaturgin i enskilda migrationsärenden tycks ibland given på förhand men bristen på arbetsinsats i bevakningen gör journalistiken fattigare och i värsta fall tendentiös.

Hur Migrationsverket har resonerat när vi fattat beslut i enskilda personers fall är av goda skäl en vanlig fråga till oss. Genom en individs väg genom systemen kan medierna belysa hur lagar, regler och byråkrati påverkar enskilda. Migrationsverket är en del av det systemet, vi tillämpar de lagar och regler som regering och riksdag har beslutat om. I våra ärenden ryms människoöden som bör granskas och spridas till en bred allmänhet och den journalistiken är inte bara relevant utan nödvändig.

Men någonstans har många redaktioner tappat bort en grundläggande journalistisk tanke. Nämligen att låta alla parter framföra sina bästa argument.

För att ta det grundläggande först: om vi ska kunna prata om en individs ärende behöver vi personens tillstånd. Lite förenklat har vi samma typ av sekretess som ett sjukhus har gällande sina patienter. Det krävs alltså en fullmakt för att vi ska kunna dela sekretessbelagda uppgifter med en reporter. När vi väl får in en sådan tar det i regel inte många timmar för registrering och godkännande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrköpings Tidningar 18-06-04:

Hoten fick politikern att avgå till sidans topp

Hatiska kommentarer fick socialdemokraten Lottie Fallman att lämna alla sina politiska uppdrag i Söderköping.

Var femte politiker i kommunfullmäktige i Söderköping har någon gång blivit hotad. Det visar den enkät vi har gjort. För en politiker blev det för mycket. Den 7 februari i år sammanträdde fullmäktige. Som punkt 15 stod "Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i Demokratiberedningen, ledamot i Kommunstyrelsen och ledamot i Kommunfullmäktige." Begäran var socialdemokraten Lottie Fallmans.

- Det är gräsligt det som Lottie har fått stå ut med. Jag är övertygad om att det är hennes engagemang för flyktingar som är grunden till allt. När det här hände tog man chansen att klämma åt henne, säger en politiker som vill vara anonym.

Vi frågade politikerna i kommunfullmäktige i Söderköping om de själva blivit hotade och om de någon gång funderat på att lämna politiken. 22 av de 39 ledamöterna har svarat på våra frågor. Åtta av de som svarat har själva blivit hotade någon gång. Det är absolut vanligast att kvinnliga politiker råkar illa ut. Sex av de åtta som hotats är kvinnor. Hoten har varit lite olika. Men gemensamt för de flesta är att de har varit knutna till aktuella händelser.

-?Hat och trakasserier är ett hot mot demokratin. Bakom det ligger ett politikerförakt. Vi är flera som reagerat på debattklimatet i diverse forum. Vi borde ha satt ned foten för länge sedan, säger oppositionsrådet Inga-Lill Östlund (L).

Enligt Lottie Fallman berodde avhoppet på att hon själv och hennes familj trakasserats under lång tid. Det hela eskalerade enligt henne när nättidningen Samhällsnytt, tidigare Avpixlat, började skriva om henne. I artiklarna hävdas att Lottie Fallman aktivt har stöttat en dömd asylsökande. Här står ord mot ord. Framför allt om när stödet skulle ha inträffat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 18-06-04:

M vill lösa migrationsknuten till sidans topp

Intervju: Johan Forssell

Området är styvmoderligt behandlat, det finns en ryckighet i det. Nu krävs en långsiktig kurs som håller över flera år, säger Johan Forssell.

Både de rödgröna och Alliansen är internt oeniga i migrationsfrågan. Moderaterna vill därför ha en blocköverskridande uppgörelse. Svenska Nyhetsbyrån sökte upp partiets migrationspolitiska talesperson Johan Forssell för att få veta mer om initiativet.

Hur tänker sig Moderaterna att uppgörelsen ska se ut?

- Vi har sagt att vi vill ha ett långsiktigt svar på migrationspolitiken i Sverige. Området är styvmoderligt behandlat, det finns en ryckighet i det. Nu krävs en långsiktig kurs som håller över flera år. Det är för att enskilda som söker asyl i Sverige ska veta vad som gäller. Mot den bakgrunden behöver man göra ett handslag över blockgränsen, främst mellan de två regeringsbärande partierna Socialdemokraterna och Moderaterna.

Hur fast och detaljerad bör den vara?

- Det är klart att det är svårt att i detalj slå fast allting. Det viktiga är att man enas om ett par principer och områden som är viktiga. Till exempel frågar många efter en siffra på hur många invandrare vi kan ha. Vi tycker det är självklart att Sverige ska hjälpa till, men flyktingmottagandet måste påverkas av hur integrationen fungerar. Det är därför vi har uppfattningen om en stram migrationspolitik, för att vi har integrationsproblem. Men detta bör prövas löpande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 18-05-28:

Gästfrihet som leder till klyftor till sidans topp

DANIEL SWEDIN

I dagarna meddelade Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, att partiet i höst kan tänka sig att stödja en tillträdande alliansregering utan att behöva bjudas in till möten av Ulf Kristersson. Men SD har, förstås, ett villkor: Att de borgerliga partierna i sin budgetproposition tydligt visar att man låtit SD forma den ekonomiska politiken kring invandringen.

I dagarna meddelade Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, att partiet i höst kan tänka sig att stödja en tillträdande alliansregering utan att behöva bjudas in till möten av Ulf Kristersson. Men SD har, förstås, ett villkor: Att de borgerliga partierna i sin budgetproposition tydligt visar att man låtit SD forma den ekonomiska politiken kring invandringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad debatt 18-05-30:

Var har moralen tagit vägen? till sidans topp

Stefan S Widqvist

Finansminister Magdalena Andersson hävdar att en skärpt attityd till invandring är något som socialdemokratins politik är grundad i sedan lång tid tillbaka. "Jag står helt bakom det förslag vi har lagt fram. För mig är det här en återgång till en klassisk S-politik. En reglerad invandring var den politik som fördes när jag gick med i SSU och sedan i partiet". (Aftonbladet 2018-05-22).

Magdalena markerar att hon står för S-traditionen för att påvisa att oppositionen inom partiet inte hör hemma i denna syn på flyktingpolitiken, att avvikarna är de kritiska rösterna inte partiledningen. Det är därför av vikt att titta lite närmare på Magdalenas påstående om socialdemokratins politiska historia i förhållande till migration, flyktingar och invandring.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

SvT kultur 18-06-01:

Filmrecension: Destination Europa till sidans topp

Fredrik Sahlin

Ungerska Revolten-regissören har knåpat ihop en udda sak: ett flyktingdrama, thriller, action och superhjältefilm i samma fantasifulla paket, skriver Kulturnyheternas filmkritiker Fredrik Sahlin om Kornél Mundruczó nya film Destination Europa.

Den ungerska filmmakaren Kornél Mundruczó tillhör numera de som har gräddfil in i startfältet på Cannes Filmfestival, och det med all rätt, han är en berättare med sällsynt egenart (ja, jag vet, det låter klyschigt men det stämmer verkligen), och det var med den här filmen som han och tävlade med i förra årets festival.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 18-05-30:

Matilda Brinck-Larsen: "Utgallringen strider mot mänskliga rättigheter" till sidans topp

Hon är glad för nomineringen, men samtidigt lite obekväm

- Jag tycker egentligen inte att man ska prisas för att man visar medmänsklighet.

Matilda Brinck-Larsen befinner sig för stunden på en av Agapes stationer - Matteuskyrkan i Majorna. Det är en av 16 platser i Göteborg dit de unga som inte har någon bostad kan komma och äta, duscha och tvätta sina kläder. Sedan starten i januari i fjol har Agape bara vuxit. 657 ungdomar har omfattats av verksamheten från start.

Ungefär hälften bor idag på något av organisationens boenden. Andra kommer till någon av stationerna, träffar vuxna volontärer, är med i någon aktivitet, får läxhjälp, kanske juridisk hjälp.

- Agape är det nätverk runt ungdomarna som kommunen och civilsamhället borde stå för, menar Matilda Brinck-Larsen.

Det började egentligen hösten 2016. Men för att få bakgrunden behöver vi backa ytterligare några år, då Matilda Brinck-Larsen jobbade som chef på ett av kommunens boenden för ensamkommande i Göteborg. Några killar kom och sa att de ville börja spela fotboll. De hade sökt sig till olika klubbar, men det hade inte funkat.

Föreningslivet är fantastiskt - för dem som följer normen. Om du har en familj som kan skjutsa till träningen, råd att köpa fotbollsskor, förstår strukturerna, säger Matilda Brinck-Larsen.

Men de här killarna hade inget utav det. De kunde inte koderna.

- Du vet, alla sa att de var centerforwards. Det fanns inte en backlinje som flytt från Somalia, Eritrea eller var de nu kom ifrån. De visste inte hur man spelar organiserat, de ville bara lira lite boll, ler Matilda Brinck-Larsen.

Hon satt med i styrelsen för Sandarna BK där hennes egna barn spelade. Matilda Brinck-Larsen kom med idén att starta ett lag där man grundutbildade ungdomarna i hur den organiserade fotbollen fungerar - och samtidigt hur det funkar i samhället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.