fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 28 maj 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 18-05-23:

Riksdagsbeslut: Det ska bli straffbart att utnyttja människor genom exempelvis tiggeri till sidans topp

Det ska bli straffbart att ägna sig åt människoexploatering, det vill säga att utnyttja människor genom exempelvis tvångsarbete, tiggeri eller arbete under uppenbart orimliga villkor. Villkoren kan till exempel handla om oavlönat arbete eller oacceptabla säkerhetsrisker. Dessutom skärps straffen för människohandel och koppleri. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat att

+ straffet för människoexploatering blir fängelse i högst fyra år. Är brottet grovt innebär det fängelse i lägst två år och högst tio år

+ brottet människohandel förtydligas så att lagen blir lättare att tillämpa

+ maxstraffet för grovt koppleri skärps från åtta till tio års fängelse.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida: läs betänkandet med beslutsförslag och reservationer, hitta omröstningar och beslut (Extern länk)

Lyssna till riksdagsdebatten eller läs protokollet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Copenhagen Post 18-05-16:

Danmark/ Danish government seeks to make it tougher to become a citizen till sidans topp

The Danish government wants to make it even harder to become a citizen.

A new package is on the table designed to tighten the requirements needing to be met before citizenship is granted.

"It is something special to be a Danish citizen," said Immigration and Integration minister Inger Støjberg.

"The government only wants to grant citizenship to the foreigners who have been here for many years and who have clearly shown that they both can and will respect Danish society and our Danish values."

The new rules tighten both financial and legal requirements.

"If someone has committed a serious crime in Denmark, they of course should not become a Danish citizen," said Støjberg.

Raise your right hand

The new laws will require potential citizens to be more self-sufficient and not have been on any public assistance for at least two years. Having been on the dagpenge unemployment insurance benefit will also hamper an applicant's chances of acceptance.

Another suggestion on the table is that the applicant must participate in a citizenship ceremony and sign a statement saying that they will uphold the Danish constitution.

Patience required

Along with jumping through an ever-changing array of hoops, it also requires a great deal of patience to become a Danish citizen, as the average processing time has risen markedly in the past few years.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Berlingske Tidende 18-05-16: DF kræver højst 1000 nye statsborgerskaber årligt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AP / Kathinerini 18-05-16:

Grekland/ Greece changes asylum rules to fight camp overcrowding till sidans topp

Greece's parliament approved legislation Tuesday that is designed to speed up the asylum process for migrants, ease the overcrowding at Greek island refugee camps and to deport more people back to Turkey.

Under the new law, staff will be added at the office that handles asylum requests, the appeals process for rejected applications will be shortened and travel restrictions can be imposed on asylum-seekers who are moved from the Greek islands to the mainland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 18-03-29:

Tyskland/ German interior minister to keep migrants in asylum centers till sidans topp

Germany's new interior minister, Horst Seehofer, wants to open the first so-called "anchor center" in the autumn. Many migrants are to be housed there from arrival to deportation. But police are skeptical.

Interior Minister Horst Seehofer is pressing ahead with his "masterplan" to speed up deportations of asylum seekers and refugees and streamline asylum procedures.

Deputy Minister Stephan Mayer told German daily Süddeutsche Zeitung that opening a so-called "anchor center" in time for the Bavarian state elections in mid-October had "the highest priority."

"I'm confident that we can present more detailed plans after the Easter weekend," he told the paper.

Controversial 'masterplan'

Under plans presented by Seehofer when he took over as interior minister, these so-called "anchor centers" are designed to house asylum seekers from their arrival in Germany until their possible deportation. The first one is likely to be built in Bavaria.

Seehofer - who recently said that Islam is not part of Germany but Muslims are - has stressed, however, that no one should stay in the centers for more than 18 months and that migrants who are likely to be able to stay in Germany should be allowed to move on from the centers.

Police skeptical

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

IOM 18-05-11:

Från Afghanistan/ 3.5 Million Internally Displaced, Returnees in 15 Provinces till sidans topp

One in six people is either a returnee or an internally displaced person (IDP) in the 15 Afghan provinces of Baghlan, Balkh, Farah, Herat, Kabul, Kandahar, Khost, Kunar, Kunduz, Laghman, Logar, Nangarhar, Nimroz, Paktya, and Takhar, according to the third round of IOM's Afghanistan's Displacement Tracking Matrix (DTM) Baseline Mobility Assessment.

In the 15 provinces assessed, which are believed to host the nation's highest levels of returnee and displaced populations, a total of 3,549,168 individuals either returned from abroad or were internally displaced during the six years between January 2012 and December 2017. This represents roughly 18 per cent of the total base population of 16,699,381 in these provinces.

The DTM tracks mobility, determines the numbers and locations of forcibly displaced people and provides basic demographic information. It aims to explain the reasons behind their displacement and their migration history, as well as their vulnerabilities and priority needs.

The main objective of the DTM in Afghanistan is to supply the Government of Afghanistan and humanitarian partners with comprehensive data, enabling them to provide timely, targeted, and cost-effective assistance to conflict and displacement affected populations.

According to the survey, the returnees from abroad included 1,355,488 people from Pakistan and 398,521 from Iran. Another 67,002 Afghans returned from non-neighbouring countries. This includes 38,620 people who returned from Europe and Turkey.

With 499,194 individuals returning between 2012 and 2017, Nangarhar, a province bordering Pakistan, hosts the highest number of returnees, receiving over 25 per cent of all returnees recorded in the 15 assessed provinces.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-05-16:

Från Afghanistan/ Samarbetsavtal mellan EU-länderna och Afghanistan till sidans topp

Riksdagen sa ja till ett avtal om partnerskap och utveckling mellan EU-länderna och Afghanistan. Riksdagen sa samtidigt nej till en följdmotion, alltså en motion som kommit till följd av förslaget om samarbetsavtal.

Samarbetsavtalet ska ligga till grund för EU:s och EU-ländernas förbindelser med Afghanistan de kommande tio åren. Det grundas i bindande åtaganden om respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer och skyldigheter när det gäller icke-spridning av massförstörelsevapen. Avtalet syftar till att stärka dialogen och samarbetet mellan å ena sidan EU och EU-länderna och å andra sidan Afghanistan.

Sedan 2017 gäller samarbetsavtalet provisoriskt. Detta i väntan på att alla EU-länders nationella parlament har ratificerat, alltså godkänt, avtalet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

/Asylnytt: Detta innebär att vänsterpartiets reservation om att säga upp återtagandeavtalet med Afghanistan avslogs/

Samlingssida: Läs betänkandet med beslutsförslag och reservationer, hitta omröstningar och beslut (Extern länk)

Lyssna till riksdagsdebatten eller läs protokollet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-05-23:

Från Afghanistan/ Lifosrapport: Irans rekrytering av afghaner till kriget i Syrien till sidans topp

Denna rapport syftar till att belysa Irans rekrytering av afghaner i Iran till kriget i Syrien. Den behandlar ämnen så som rekryteringsmetoder och träning i Iran; stationeringsorter och roll i konflikten; liksom eventuella risker vid ett återvändande till Afghanistan. Iran har länge hållit en låg profil avseende sin inblandning i Syrien, och man har inte varit helt öppen med det engagemang man faktisk har haft i landet, exempelvis gällande rekryteringen av afghaner. Tillgången på tillförlitlig information om detaljer kring fenomenet är därmed i viss mån begränsad, i vart fall i engelskspråkig media. Det finns dock en hel del fotografier och videoklipp i olika sociala medier föreställande afghaner som strider i Syrien eller som har tillfångatagits av rebellgrupper i landet. Det saknas vidare, enligt Lifos kännedom, detaljerad rapportering om kända fall av afghanska krigare som återvänt till Afghanistan efter tjänstgöring i Syrien. Föreliggande rapport bör läsas i ljuset av dessa begränsningar, och skall inte ses som en uttömmande redogörelse av fenomenet.

Vidare så avgränsas rapporten till att fokusera på den rekrytering av afghaner till Syrienkonflikten som sker i Iran. Det har enligt vissa uppgifter också skett rekrytering på afghansk mark, men informationen om detta är mycket begränsad, varför denna avgränsning görs. Rapporten tar inte heller upp den rekrytering som skett i Syrien av afghaner som befann sig i landet redan 2011 när konflikten bröt ut eller de som eventuellt rekryterats i andra länder.

Version 1.1 av denna rapport har uppdaterats utifrån Afghanistans reviderade strafflag (Penal Code 2017) samt något i de avsnitt som rör islamiska staten.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Terres des Hommes / Destination Unknown 18-05-23:

Från Albanien/ Easing the burden of returning migrant families till sidans topp

In Albania, the socioeconomic situation drives its population to emigrate. The last years saw the number of migrants returning home increase significantly.

This is related to tens of thousands of Albanians being refused asylum in EU countries. As many returnee children and their families face challenges when restarting life back home, Terre des Hommes (TDH) helps them reintegrate.

In Lezhë, a county in the Northern part of Albania, you find a small second hand market downtown. Alma and her husband Agim who are part of Albania's Egyptian community, greet customers nicely.

On that sunny, but chilly day, they are selling socks and hats at their stall. Behind their smile, there are experiences of a harsh journey, as they tried to start their life anew in Western Europe, but had to return to Albania.

The family initiated this small business with the support of TDH that offers up to 500 EUR to returned migrants. In 2017, 80 families in Albania benefited from these grants, and more will get one this year. This kind of support gives returned migrants the opportunity to rebuild their life without empty hands.

Besides improving their living conditions, it contributes to their self-confidence and social reintegration. "This activity brings us some money for food and our daughters' school supplies, and we manage to save a bit, maybe one day we'll be able to have our own house", says Agim.

Their family enjoys being home since their return two years ago. They recall with dread their experience: in Germany, they lived in a camp with very poor living conditions.

Their two daughters couldn't go to school, while waiting for a response to their asylum request. The refusal of their application caused Alma a heart attack. They feared Kanun, a set of traditional Albanian laws that include vendettas, and at first hesitated to return, so they decided to go to the Netherlands.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 18-05-14:

Från Azerbajdzjan/ Azerbajdzjan - avrådan till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan 2008 från alla resor till Nagorno-Karabach och de av Armenien ockuperade angränsande områdena i Azerbajdzjan. Från och med 14 maj 2018 förtydligas att avrådan omfattar områden som ligger närmare än fem kilometer från stilleståndslinjen. Utrikesdepartementet avråder även från besök till områden som ligger närmare än fem kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 juli 2008. Avrådan gäller tills vidare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-05-18:

Från Centralafrika/ Thousands flee violence into remote region of northern DRC till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is alarmed at new displacement in the northern Democratic Republic of the Congo, where 7,000 Central African Republic refugees have arrived in under a week into a situation of little help and desperate need.

The refugees, most of them women and children, are concentrated in the remote village of Kanzawi in DRC's northern Bas-Uele Province. They fled violence in south-eastern Central African Republic.

The speed of arrivals and the very limited humanitarian presence in the area mean that people urgently need increased support.

Critically, UNHCR's own capacity for an emergency response is severely stretched, with our DRC operation funded at US$1.6 for every US$10 needed.

The refugees have reported fleeing fighting between two Anti-Balaka groups in the area of Kouango, just across the border. It is the latest in a series of refugee movements into northern DRC. In less than a year, the number of CAR refugees in DRC has grown from around 102,000 to more than 182,000, not including the latest arrivals.

UNHCR is particularly worried about the situation of elderly people, pregnant women and others with specific needs. There is only one water source in Kanzawi village, forcing people to drink from the river. Most of the refugees are sleeping in the open, others in public buildings.

One of our partners is providing medical support to the new arrivals, and we are assessing possibilities for further support, should the group not be able to return soon. We have improved vital community infrastructure in some of the villages and towns that have taken in a large number of refugees, including the drilling of wells, supporting local schools and health centres and providing shelter to some extremely vulnerable CAR refugees, while ensuring refugees receive documents and are registered.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-05-22:

Från Centralamerika/ UNHCR alarmed by sharp rise in forced displacement till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is seeing a significant increase in the number of people fleeing violence and persecution in the North of Central America. With many individuals on the move and in serious peril, we are calling on the international community to address their protection needs, while helping countries in the North of Central America address the root causes.

More than 294,000 asylum seekers and refugees from the North of Central America were registered globally as of the end of 2017, an increase of 58 per cent from a year earlier. This is sixteen times more people than at the end of 2011.

Applications for refugee status by people from this region are also increasing worldwide. Between 2011 and 2017, 350,000 refugee applications were made globally. Among them, nearly 130,500 were filed in 2017 alone.

The vast majority of those fleeing El Salvador, Guatemala and Honduras, are seeking refugee protection either to the north in Belize, Mexico and the United States, or (and increasingly) to the south in Costa Rica and Panama. Many are vulnerable women, or children either unaccompanied by or who have become separated from their families.

We hear repeatedly from people requesting refugee protection, including from a growing number of children, that they are fleeing forced recruitment into armed criminal gangs and death threats. As people journey across borders and onwards they face numerous dangers, including violence at the hands of criminal groups, often leaving women in particular vulnerable to sexual abuse and exploitation. Yet, faced in their home countries with high levels of homicide, particularly affecting women, as well as violence against women and LGBTI communities, people are taking these journeys out of desperation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om flyktvägen från dessa länder, nedan under rubriken "Gränser, passage och hinder"

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-05-23:

Från Syrien/ Sponsorsystemet i Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en rapport om sponsorsystemen fungerar och förändras i dessa länder, med särskilda kommentarer om syrier och palestinier.

/Utdrag ur Lifos avslutande kommentar och slutsatser:/

Utmärkande för systemet är alltså att uppehållsrätten är kopplad till arbete, där rätten att vistas i landet i princip upphör automatisk den dag utlänningen inte längre har arbete eller kan försörja sig i landet. Detta är främst kopplat till statsmakternas kontroll över resurser och fördelning av de förmåner som olje- och gasintäkterna inbringar. Något som statsmakten i respektive land valt att exklusivt förbehålla landets medborgare. Därtill upphör uppehållstillstånd om utlänningen befinner sig utomlands i mer än sex månader i sträck. Detta oavsett om utlänningen har vistats och arbetat en kortare tid i landet eller har bott där hela sitt liv. Exempelvis måste unga vuxna (18-åringar) som fötts i landet som regel söka uppehållstillstånd "av egen kraft", dvs. för högre studier eller arbete, för att stanna kvar, medan personer som uppnått "pensionsåldern" endast kan stanna om de har fortsatt tryggad försörjning i form av arbete eller familjesponsor. Regelverket gäller i princip samtliga utländska medborgare i GCC-regionen. Detta även palestinier och syrier, som särskilt lyfts fram i rapporten, även om de av dem som anlänt från Syrien under den nu pågående konflikten i de flesta fall de facto tillåtits stanna på särskilda premisser.

Sammantaget bedömer Lifos trots allt att palestinier i allmänhet i princip löper samma risk som andra kategorier att deporteras (någonstans, dock inte nödvändigtvis till "hemlandet") om deras uppehållstillstånd går ut och de därmed vistas illegalt i ett av här avhandlade länder, eller om de begår brott av mer allvarlig natur.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 18-05-25:

"Farid" berättar: Smugglare samarbetade med svensk ambassad till sidans topp

En man från Iran berättar för Ekot hur en smugglare som han anlitade för att få visum för tre år sedan fick hjälp av någon eller några på den svenska ambassaden i Teheran.

Det var för drygt tre år sedan som Farid, enligt egen uppgift, betalade en smugglare ungefär 100 000 kronor för att från den svenska ambassaden i Teheran få ett visum in i Europa.

För att göra det här möjligt var smugglaren bland annat tvungen att sy ihop en falsk livshistoria åt Farid, om att han hade jobb, fru och barn i Iran, men också en nära släkting här i Sverige som han behövde besöka.

Farid, som egentligen heter något annat, berättar hur han en dag blev skjutsad fram till svenska ambassaden och där fick han tydliga instruktioner av smugglaren om hur han skulle agera.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-05-25:

Ökad korruption på svenska ambassader till sidans topp

Antalet anmälningar om misstankar om korruption på svenska ambassader och konsulat har ökat. Det visar den granskning som Riksrevisionen gjort.

Skyddet mot korruption behöver stärkas, säger Ann-Mari Skorpen som är revisionsdirektör på Riksrevisionen.

- I vår granskning har vi sett att skyddet är för svagt. Det behöver stärkas. Vi har sett att UD har genomfört flera åtgärder det senaste året, för att stärka det här skyddet. Men vi tycker fortfarande att det är för svagt.

Det är bland annat efter rapporteringen i Ekot och SVT om misstänkt korruption på den svenska ambassaden i Jordanien, där personer som sökt upp ambassaden för att boka tid för intervju om uppehållstillstånd ska ha erbjudits att köpa sig en plats i kön, som Riksrevisionen gjort den här granskningen.

Man har tittat på de anmälningar som kommit in om misstänkt korruption mellan 2014 till 2017 och kommit fram till att anmälningarna ökade, framförallt under 2017. Av de 60 anmälningar totalt under åren kom hälften under den första hälften av 2017.

- Det vi ser i kartläggningen är att det handlar om påstådd försäljning av intervjutider, försäljning av viseringsmärken viseringar som är utfärdade på falska grunder. Otillåtna slagningar i ärendehanteringssystemen, till exempel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-05-14:

Italien/ Flera migranter stämmer Italien till sidans topp

Sjutton nigerianska migranter har anmält Italien till Europadomstolen för att ha blivit illa behandlade under en räddningsaktion på Medelhavet i november.

Skulle de få rätt i Europadomstolen kan det få långtgående konsekvenser för migrationen från Afrika till Europa:

De sjutton nigerianska migranterna överlevde den tumultartade räddningsaktionen på Medelhavet den 6 november i höstas.

Den tyska frivilligorganisationen Sea Watch och den libyska kustbevakningen deltog i manövern, som filmades från Sea Watch fartyg. På videon syns hur libyerna slår med rep på migranterna, som de dragit upp på däck från den vita gummibåten och hur vissa migranter kastar sig tillbaka i vattnet för att komma undan.

Åtminstone tjugo drunknade, hävdar Sea Watch som guppar med ribbåtar runt det libyska fartyget för att rädda liv.

Libyerna far sedan full fart hemåt med en migrant fortfarande hängande utanpå fartyget vilket är som att driva personen i döden. En italiensk helikopter griper in och surrar som en ilsken geting nära över libyerna och vrålar stopp, stopp för att personen ska dras ombord.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

ECRE 18-05-18: Case against Italy will raise issue of cooperation with Libyan Coast Guard (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 18-05-11:

Grekland/ Tensions with Turkey increase migration across Greece's land borders till sidans topp

Refugee flows through Greece's land borders have started rising again, causing frustration among EU and Greek authorities. According to UNHCR data, in April alone 2,900 people entered Greece via land passages at the borders of Evros River, mainly families from Syria and Iraq.

Press reports say that increased migratory flows across the Evros are the result of the latest tensions in the Greek-Turkish relations.

According to the same reports, the Greek authorities suspect that Turkish border guards may have deliberately become less attentive, effectively turning a blind eye to the refugees attempting to cross into Greece, in order to pressure Athens and Brussels about the EU's indefinite postponement of visa liberalisation for Turkish nationals.

In the meantime, the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) is ready to boost its support at the land border between Greece and Turkey due to increased migratory flows, said Natasha Bertaud, a European Commission spokesperson.

Greek islands ask for immediate assistance

In the first four months of this year, a total of 7,300 people entered Greece, compared to 4,761 arrivals counted last year, according to the International Organisation for Migration data (IOM).

Currently, more than 13.500 refugees are hosted in temporary facilities with a capacity of only 5.500 people in the islands of Chios, Samos and Lesvos.

"Over-concentration of people creates complex situations that are hard to describe," Christiana Kalogirou, the governor of the North Aegean Region, told a recent conference on migration in Brussels.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio Ekot 18-05-26:

Medelhavet/ 1 500 räddade på Medelhavet till sidans topp

På två dygn har ungefär 1 500 migranter undsatts när de försökt ta sig från Libyen till EU, meddelar Italiens kustbevakning. Hittills i år har trafiken över Medelhavet minskat kraftigt. Men läget för migranterna i Libyen är svårt.

Räddningsaktioner, av både myndigheter och hjälporganisationer, har de senaste dygnen genomförts runt ett stort antal överlastade båtar i Medelhavet. I torsdags plockades ungefär 500 människor upp och fördes till Italien, under fredagen över 1 000.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-05-18:

Östeuropa/ Ny rutt för flyktingar genom Bosnien till sidans topp

Bosnien har blivit ett nytt genomfartsland för flyktingar och migranter som vill till EU. Den senaste tiden har många kommit denna väg vilket oroar landets ledning alltmer.

En ny Balkanrutt kallas den redan - vägen som går via Albanien och Montenegro till Bosnien, där alltfler nu samlas i hopp om att ta sig vidare till Kroatien och därmed vara inne i EU.

I den bosniska huvudstaden Sarajevo står kupoltält på rader i en park centralt, människor står i kö till soppkök och enligt säkerhetsministern har det i maj handlat om 100 - 150 nya flyktingar och migranter varje dag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-05-10:

USA/ Americas: Faces of the asylum-seeker caravan till sidans topp

By Madeleine Penman and Sergio Ortiz from Amnesty International

A few days ago, after an arduous journey lasting several weeks, around 200 Central Americans arrived at the end of their journey in Tijuana, on the border with the USA, and prepared to ask for asylum.

The hundreds of asylum-seekers in the caravan who travelled across Mexico to seek refuge in the USA represent a tiny fraction of the total number of asylum-seekers in the USA. However, President Trump cited the caravan as the reason for deploying the National Guard on the border with Mexico.

Caravans of migrants are not a new phenomenon. For several years, people from places like Honduras, El Salvador and Guatemala have fled their countries, which are among the most violent on the planet. Travelling as a group is a way to protect yourself during a trip through Mexico that is full of dangers.

Their aim is to ask for protection as refugees in the USA. Although President Trump sought to brand them as criminals, it is not a crime to seek asylum at the US official border post.

Hela artikeln - bildreportage (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-05-14:

Afrika/ Amnesty International to African HR Commission on the topic of migration till sidans topp

Oral statement on the topic of migration at the 62nd ordinary session of the African Commission on Human and Peoples' rights

Amnesty International recognizes that African states have always borne the primary and disproportionate responsibility in hosting people fleeing persecution in their home countries. However, the organization remains concerned about the human rights implications of the growing number of agreements entered between African states and other governments around migration issues. This statement highlights our concerns specifically with respect to Sudan, Rwanda, Uganda and Libya.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Justitiedepartementet 18-05-24:

Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. till sidans topp

Regeringen presenterar nu fördelningen av de 200 miljoner kronor som föreslagits i förstärkning av det tillfälliga kommunstödet för ensamkommande unga. Riksdagen planerar att fatta beslut om vårändringsbudgeten för 2018 den 20 juni, därefter kommer regeringen att fatta beslut om att betala ut medlen via Migrationsverket.

Fördelningen baseras på antalet ensamkommande unga 18 år eller äldre som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 13 maj 2018. Totalt fanns 13 500 i denna grupp varav 4 000 bodde i anläggningsboende. Fördelningen baseras på de 9 500 ensamkommande unga som inte flyttat till anläggningsboende och motsvarar 21 000 kronor per person. Gruppen 13 500 överensstämmer delvis med den grupp som omfattas av förslaget till ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier men är inte begränsad till dem som sökt asyl före den 24 november 2015 utan omfattar alla inskrivna som sökt asyl som ensamkommande barn och som nu är över 18 år.

Hämta tabell (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Syre 18-04-06:

Ideella tar över när samhället sviker till sidans topp

Regeringen beslutade förra året om ett tillfälligt kommunbidrag på cirka 75 000 kr per person för att unga som fortfarande är i asylprocess när de fyller 18 år - eller skrivs upp till 18 år - ska få möjlighet att stanna i sina "hemkommuner". I tisdags meddelades att ytterligare pengar avsätts i vårändringsbudgeten. Men granskningar visar att många kommuner inte använder bidraget som det var avsett.

Nu höjs röster mot att statsbidraget - som skulle göra det möjligt för unga ensamkommande att bo kvar i sina "hemkommuner" efter 18-årsdagen - i många fall används till annat. I stället tar ideella krafter över och hjälper ungdomarna att hitta hem. En som reagerat är Marty Curfurst, god man till flera ensamkommande killar och aktiv inom Röda korset i Vindeln, som just startat den ideella organisationen Pax Vindeln.

- När kommunerna överger de här ungdomarna känns det både nödvändigt och självklart att stötta. Nu ska vi inom föreningsliv och näringsliv, tillsammans med killarna själva, försöka göra något riktigt bra, säger hon.

Pax Vindeln ska stötta ensamkommande unga när det gäller bostad, utbildning, praktik, arbete och fritid. Just nu är boende mest akut då ett tiotal killar fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder och kommunen valt att inte längre erbjuda dem bostad.

- Att få stanna på den plats där man börjat rota sig betyder väldigt mycket och gör att många problem faktiskt kan undvikas, säger Marty Curfurst, och börjar flytta om stolarna i möteslokalen för att alla ska få plats när Pax Vindeln ska hålla möte.

De kommuner som tagit emot ensamkommande ungdomar ansvarar för deras boende fram till 18-årsdagen. Den som inte fått ett slutgiltigt beslut den dagen flyttas då till ett boende i Migrationsverkets regi. Det kan innebära en flytt många mil bort från vänner och skola.

(...)

Hela reportaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kluvet land 18-05-17:

Civilsamhällets nya roll till sidans topp

Håller gränserna mellan civilsamhället och det offentliga på att förflyttas? Vad händer när ideella krafter tar ansvar för delar som skulle kunna räknas som samhällsservice och statens ansvar?

Förut kallades det ideell sektor, frivilligsektor, folkrörelse eller föreningsliv. Idag kallas det civilsamhället.

- Det är tydligt att civilsamhället är en självklar aktör í dag, när det gäller att lösa samhällsutmaningar jämfört med tidigare; på områden där man kanske skulle tycka att staten förut hade ett tydligt huvudansvar och civilsamhället var mer av ett komplement till vad staten kunde erbjuda och göra, säger Roberto Scaramuzzino, forskare i socialt arbete vid Lunds universitetet.

När en kommun samarbetar med frivilliga krafter är en form så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP. Samarbetet mellan nätverket Arezo, Röda Korset och Umeå kommun är ett exempel på detta; där samarbetet går ut på att matcha ensamkommande ungdomar med frivilligfamiljer som erbjuder plats i sitt hem.

- Vi bestämde oss för att ge det ett försök och vi har inte ångrat det en sekund, säger Elin Broadhall som tillsammans med sin familj nu har 18-årige och asylsökande Azad boende i sitt hem.

Hon tror att det finns mycket att vinna på när stat och kommuner samarbetar med det civila samhället.

- Den offentliga sektorn har aldrig och kommer aldrig räcka till hela vägen. Det kommer alltid krävas att människor i vårt samhälle ställer upp på ideell basis, säger hon och fortsätter:

- Jag tror att man nu har förstått att det finns ett stort behov av att den offentliga sektorn går ihop och samarbetar med den ideella sektorn. Vi bär på olika kunskaper, erfarenheter och har olika resurser. Jag ser att det kommer mycket gott av det.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-05-14:

Cypern/ Asylum seekers face increasing risks of destitution till sidans topp

Asylum seekers face a deterioration of reception conditions and increasing risks of destitution in Cyprus. While recent increases in the number of arrivals have intensified situations of overcrowding and substandard conditions in Kofinou, the only reception centre in the country, UNHCR and civil society organisations point to an overall inadequacy of the Cypriot reception system to cater for asylum seekers' needs and to ensure dignified treatment.

Following a recent policy change by the Asylum Service, Kofinou no longer accepts single male asylum seekers. This means that, beyond 265 people hosted in Kofinou and 130 unaccompanied children residing in special shelters, the vast majority of applicants live outside centres in Cyprus - over 4,500 applied for international protection last year. The shortage in accommodation places, coupled with financial assistance below the poverty-line threshold and the standards set out in the recast Reception Conditions Directive, exacerbates risks of destitution for asylum seekers.

A joint statement from UNHCR and national civil society organisations has called on the authorities to provide emergency accommodation to house all asylum seekers, and to increase the level of financial assistance.

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-05-16:

Slovenien/ Increasing arrivals put a strain on reception conditions till sidans topp

Conditions for asylum seekers are deteriorating against the backdrop of increasing numbers of arrivals in 2018. In the first four months of the year, the Slovenian Police apprehended 1,226 persons for irregular border-crossing, a substantial (280%) increase on 322 apprehensions during the same period in 2017. The main nationalities of those persons are Algeria, Pakistan, Morocco, Syria and Afghanistan.

A rise in asylum applications has also been reported, with 798 registered in the four months of 2018, compared to 1,476 in the entire year 2017. The increase in asylum applications has largely affected reception conditions in the Asylum Home, the facility in Ljubljana where newly arrived people are placed and undergo registration. More persons are being de facto detained in the pre-reception area of the Asylum Home and face substandard conditions due to the overcrowded state of facilities.

The Slovenian Government Office for the Support and Integration of Migrants is currently preparing a new contingency plan for responding to the higher number of arrivals, while the Migration Office is in the process of enlisting more staff for the purpose of processing applications. The already problematic length of the asylum procedure is likely to be exacerbated by the increase in applications.

According to the Slovenian Police, increasing transit through Bosnia and Herzegovina to Croatia and then to Slovenia is one of the factors accounting for the rise in arrivals so far in 2018. Over a thousand people have irregularly entered Bosnia since the beginning of the year, the majority currently located in Sarajevo. Many persons have no access to accommodation and sleep rough without regular assistance and health care, the latter only being offered in the Asylum Centre in Delija?. The Council of Europe Commissioner for Human Rights recently urged the Bosnian authorities to provide adequate accommodation and assistance to newly arrived persons, as well as to enable their access to the asylum procedure.

Artiklen med länkar till källor och landrapport (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-05-19:

Tyskland/ Felaktiga asylbesked i Tyskland pressar minister till sidans topp

Tysklands inrikesminister har hamnat i blåsväder sedan omfattande fusk med asylbesked har avslöjats vid migrationsmyndighetens kontor i Bremen. Horst Seehofer, som länge hörde till Angela Merkels hårdaste kritiker i flyktingsammanhang blir nu själv beskylld för att inte kunna hantera frågan som han har fått ansvar för i regeringen.

- För mig vore en utredningskommission inget hot. Det är inrikesministerns kommentar på kritiken mot honom och kraven på en parlamentarisk utredning av händelserna i Bremen.

På migrationsmyndighetens Bremen-kontor ska minst 1.200 personer under tre års tid ha beviljats asyl utan att ha rätt till det. Åklagare utreder brottsmisstankar om en organiserad verksamhet, i samarbete mellan kontorschefen och jurister.

Efter en första intern granskning meddelade högsta chefen för migrationsmyndigheten i fredags att alla positiva asylbesked som fattats på det lokala kontoret sedan år 2000 ska granskas på nytt. Det handlar om 18 000 ärenden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-05-22:

Frankrike/ Frankrike ett bra val? till sidans topp

/Artikeln på FARR:s sida innehåller en faktadel om hur Dublinförordningen tillämpas/

"Frankrike har en annan syn på säkerheten i Afghanistan än Sverige, och använder sig inte av alternativet internflykt. 2017 fick 83 procent av alla från Afghanistan uppehållstillstånd. De flesta har bedömts som alternativt skyddssökande och får 1-årigt uppehållstillstånd, som sedan förlängs. Dessutom försvinner ofta Dublin för de unga från Sverige." Det berättar Annette Rosengren i ett reportage från Paris, där ungdomar som fått avslag på asylansökan i Sverige bor i tält och hoppas på en ny chans.

Efter nio dagar i Paris bland ensamkommande afghanska unga män från Sverige kan jag konstatera att de flesta verkar bli kvar i Frankrike. De längtar efter Sverige och saknar vänner och kompisar, det är som att de har förlorat ett hemland igen, och de tycker franskan är svår. "När man inte har sin familj så blir kompisarna som en familj. Först lämnade vi familjen, och nu måste vi lämna kompisarna."

(...)

Första tiden är kämpig. De bor i tillfälliga, vilda tältläger, ibland under viadukter för att ha skydd för regn. Lägren nås från metrostationerna Jaurès, Porte de la Chapelle och Porte de la Villette. Jaurès är mer centralt än de andra två. I tälten bor nyanlända såväl som de med Dublin, som väntar ut 18 månader. Många är från Afghanistan, ännu fler är från afrikanska länder. I tälten i Porte de la Villette finns också barnfamiljer från Sudan. Det var sorgligt lätt i Jaurès och Porte de la Chapelle att hitta unga afghaner som varit två-tre år i Sverige och som talar bra svenska, ofta mycket bra svenska. De borde få leva i Sverige.

Mer än tiotalet av alla jag träffade under dagarna i Paris kring månadsskiftet april-maj hade anlänt från Sverige för bara några dagar sedan, och i kyrkan första veckan i maj finns många nya ansikten.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs en längre version av reportaget i Annette Rosengrens blogg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-05-23:

Bangladesh/ De letar efter gravida våldtäktsoffer i världens största flyktingläger till sidans topp

Efter det våld och förföljelse som drabbade rohingyafolket flydde många av dem till Bangladesh och hamnade i Kutupalonglägret i Ukhia,världens största flyktingläger. Tusentals kvinnor beräknas göra riskfyllda förlossningar i de orena tälten då de varit blivit utsatta för våldtäkt.

Sexuellt våld blev en del av de hemskheter som rohingyafolket drabbades av. I det stora Kutupalonglägret beräknas tusentals kvinnor bära på barn, men de döljer det.

Förlossningar i det dolda

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 28-05-18:

Papua/ Healthcare rollbacks put refugee lives and health at risk till sidans topp

The Australian government is attempting to walk away from the human rights crisis it has created for refugees and asylum seekers in Papua New Guinea (PNG) by winding back critical healthcare services, despite the ongoing plight of the people trapped in its offshore detention centres, Amnesty International said today.

Over the past six months the Australian government has terminated trauma and counselling services for refugees and asylum seekers in PNG, and moved refugees to new detention centres where they have reduced access to healthcare.

"Nearly five years after Australia began implementing its harmful and illegal offshore detention policy, the situation for refugees and asylum seekers trapped in PNG is as desperate as ever. Rolling back healthcare at this time is making a grave situation even worse," said Kate Schuetze, Refugee Researcher at Amnesty International.

"Last year two refugees committed suicide in Manus Island, illustrating the terrible price of confining vulnerable people to remote detention centres. In the wake of these tragedies Australia has inexplicably cut counselling and trauma services, just one of a raft of changes which will make it even harder for refugees and asylum seekers in PNG to access healthcare."

Refugees left to suffer

Refugees and asylum seekers in PNG have faced serious challenges in accessing healthcare for years, as Amnesty International has documented in a new briefing released today. In November 2017 Amnesty International researchers visited Port Moresby, the capital of PNG, and spoke to refugees and asylum seekers who had been sent there from Manus Island for medical treatment.

Several people described waiting for months for treatment for serious health conditions including suspected cancerous lumps, kidney stones, gastric problems, typhoid, dengue fever, vision impairment, mobility challenges and mental health problems.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Justitiekanslern 18-05-15:

JK kritiserar 13 månaders väntetid för uppehållskort för anhörig till EU-medborgare till sidans topp

/Utdrag:/

Migrationsverkets långa handläggningstider har på senare tid flera gånger varit föremål för Justitiekanslerns granskning i skaderegleringsärenden (se bl.a. beslut i ärenden med dnr 7552-16-40, 1642-17-4.3, 7442-17-4.3 och 10251-17-4.3). I ett av dessa ärenden (7552-16-40) hade verkets handläggningstid i ett ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning avsevärt överstigit en nationell författningsstadgad tidsfrist. Justitiekanslern gjorde i det ärendet bedömningen att handläggningen till följd av den exceptionella situation som uppkommit med anledning av flyktingkrisen 2015 inte kunde anses som oaktsam i skadeståndslagens mening trots att tidsfristen hade överskridits med ca ett år.

(...)

Bedömningen i detta fall

H.P. och M.P. ansökte om uppehållskort den 30 januari 2017. Ansökningarna kompletterades dagen efter att ansökningarna getts in. Det dröjde därefter till den 26 juli 2017 innan Migrationsverket begärde ytterligare komplettering. Kompletteringen inkom till verket den 28 juli 2017. Efter denna komplettering synes ärendena ha varit klara för avgörande. Praktiskt taget inga aktiva åtgärder i syfte att driva handläggningen av ärendena framåt vidtogs vare sig under perioden den 31 januari - 26 juli eller efter den 28 juli 2017. H.P. och M.P. beviljades uppehållskort först den 14 mars 2018, dvs. drygt tretton månader efter att de lämnat in sina ansökningar. Tidsfristen i 3 a kap. 7 § utlänningsförordningen har alltså överskridits avsevärt.

(...)

Att Migrationsverket inte klarar att handlägga ärenden inom rimlig, i detta fall lagstadgad, tid kan inte i längden försvaras. Det är särskilt mot den bakgrunden oroväckande att Migrationsverket ålagts och nu är i färd med att avsevärt minska sin personalstyrka.

Jag vill erinra om att en överträdelse av en unionsrättslig handlingsregel, ur ett europarättsligt och skadeståndsrättsligt perspektiv, inte förutsätter oaktsamhet (jfr Justitiekanslerns ärenden 5635-13-21 m.fl. och 265-16-23, jfr även 4840-16-40).

Läs beslutet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-05-20:

Migrationsverkets e-tjänst: Advokat tog 360 asylärenden - andra fick nästan inga till sidans topp

Migrationsverkets e-tjänst skulle fördela uppdragen rättvist - istället gynnas de jurister som marknadsför sig. En enskild advokat tog på sig 360 asylförordnaden under 2017. Andra jurister, specialiserade på asylrätt, fick nästan inga. Kompetensen spelar ingen roll.

Migrationsverkets e-tjänst infördes 2014 i syfte att fördela asylärenden jämnare mellan de juridiska ombuden. Men SvD:s granskning visar nu att de tio mest aktiva ombuden aldrig haft så många förordnanden som under 2017. Den advokat som fick flest förordnanden under 2017 hade 360 stycken. För ombudet med näst mest var motsvarande siffra 254.

- Ett vanligt förordnande kräver runt 10 timmars arbete. Det säger sig självt att den advokat som har flera hundra förordnanden samtidigt, ja så många arbetstimmar finns inte på ett år, säger asylrättsadvokaten Viktor Banke.

Andra jurister menar att det visst går att ta sig an flera hundra ärenden - om man är duktig nog.

- Trots hög arbetsbelastning gör jag ett bra arbete som brukar uppskattas av klienterna. Eftersom jag sköter mitt uppdrag på bästa sätt är det många som önskar mig som offentligt biträde, säger advokaten Ferec Serce, som var ett av de juridiska ombud som hade flest förordnanden under 2017.

Det är bland annat möjligheten att önska advokat som bidrar till att några få advokater har hundratals ärenden, den asylsökande som inte önskar biträde blir tilldelad ett via systemet. Tidigare var det Migrationsverkets handläggare som fördelade ärenden efter en lämplighetsbedömning av biträdena. Sedan 2014 är det en algoritm som prioriterar de ombud som haft minst antal förordnanden tidigare. En affärsjurist utan erfarenhet av asylärenden har därför samma möjlighet att få ärenden som en specialiserad asyladvokat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-05-20: Frän kritik mot asyljurister: "Missköter sina uppdrag" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-05-18:

Rättsenheten i Uppsala har kollapsat till sidans topp

Rättsmedicinalverkets enhet i Uppsala har kollapsat. Tre rättsläkare och en ST-läkare har sagt upp sig från enheten under våren i protest mot ledningen.

UNT har tidigare berättat om den kraftiga kritiken mot bristande vetenskaplighet i metoden för medicinska åldersbedömningar. Rättsläkaren Anna Ybo är en av dem som sagt upp sig från enheten i Uppsala.

- Jag skäms. Ledningen har hanterat detta så ovetenskapligt, sade hon till UNT i samband med att hon sade upp sig.

Nu visar det sig att hon inte är ensam. Ytterligare två rättsläkare och en ST-läkare har sagt upp sig från enheten i Uppsala enligt uppgifter i Svenska Dagbladet. Vid normal bemanning ska det enligt HR-avdelningen finnas sju rättsläkare på enheten i Uppsala.

Konsekvensen är att rättsenheten i Uppsala inte längre klarar av att upprätthålla jourverksamheten när allvarliga brott ska utredas och bevis behöver säkras. Vid minst ett tillfälle har polisen inte fått tag på en rättsläkare efter kontorstid.

Problem finns också vid andra enheter, enligt Svenska Dagbladet. "Allvarliga mordfall klarar vi av med nöd och näppe, antalet ärenden som ligger på hög bara växer varje dag", säger en medarbetare som citeras i tidningen.

Grunden i kritiken är den metod som Rättsmedicinalverket använt för ålderbedömningar av asylsökande ungdomar. Kritikerna menar att metoden, som bygger på röntgenundersökningar av visdomständerna och knäleden, saknar vetenskapligt stöd och ger ett allt för osäkert resultat. I de fall som granskats har andrahandsbedömningar av materialet i 80 procent gett andra resultat än Rättsmedicinalverkets utlåtanden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-05-22:

Domstol mejlade fel - kan tvingas lämna Sverige till sidans topp

Domstolen skickade ett mejl till fel adress. För Eshaq Azimi, byggnadsarbetare från Afghanistan, kan följden bli att han måste lämna livet i Sverige med jobb och bostad.

Eshaq Azimi sökte asyl i Sverige. Migrationsöverdomstolen skickade ett beslut om avslag till en mejladress som inte finns.

Därför hann Eshaq Azimi inte begära arbetstillstånd i tid och därför måste han troligen lämna Sverige.

- Beslutet kan inte ändras, säger Peder Liljeqvist, lagman på Migrationsöverdomstolen i Stockholm. Man knappar in fel mejladress och det sker misstag. I det här fallet upptäcktes det lite för sent.

- Vi har meddelat vårt beslut och det går inte att göra någonting åt det. Vi är också sista instans, säger Peder Liljeqvist.

Eshaq Azimi jobbar som betongarbetare på ett bygge i Huddinge. Nu väntar han på att tvingas lämna den tillvaro med jobb och bostad som han har byggt upp i Sverige.

- Det är oprofessionellt att de gör så här. Jag försöker att ta mig fram i samhället och försörja mig själv. Jag känner mig besviken, säger Eshaq Azimi.

Enligt Arbetsförmedlingen är betongarbetare ett av de verkliga bristyrkena i dag och på fem års sikt. Något som Eshaq Azimis arbetsgivare, Jens Hoffman, bekräftar.

- Vi skulle med lätthet kunna anställa tio till femton betongare i morgon. Det är alltså en väldigt stor brist. Och vi har mycket jobb, säger Jens Hoffman.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 18-05-28:

FN:s kommitté mot tortyr godkänner överföring av asylsökande till Bulgarien till sidans topp

En it-tekniker från Afghanistan som var på flykt från en konflikt med taliban i Afghanistan hamnade i Bulgarien. Han fängslades i nio månader och hävdar att han blev slagen regelbundet, de sanitära förhållandena var dåliga och han fick för lite mat. När han gått med på att söka asyl släpptes han och placerades på en öppen flyktingförläggning. Han lämnade landet utan att invänta asylproceduren. Efter att ha passerat flera länder sökte han asyl i Schweiz, som beslutade att överföra honom till Bulgarien enligt Dublinförordningen. Mannen hävdar att han riskerar tortyr och att sändas tillbaka till Afghanistan och hänvisar till olika rapporter om bristerna i Bulgariens asylsystem och UNHCR:s varning att sårbara personer inte bör skickas dit. Mannen lider av PTSD. Schweiz har invänt att mannen inte sagt att han utsatts för tortyr, att fängslandet berodde på att mannen vägrade söka asyl och att inget tydde på att hans asylärende inte skulle behandlas korrekt. Eventuella klagomål borde tas upp med Bulgarien. Även FN-bedömer att mannen inte har visat att överföringen skulle bryta mot tortyrkonventionen.

Hämta eller läs communication No. 721/2015 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-05-28:

Migrationsverket om att återkalla skyddsstatus - Afghanska ungdomar ett exempel till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett ställningstagande som går igenom i vilka situationer det kan bli aktuellt att återkalla flyktingstatus eller alternativ skyddsstatus, och i vilka situationer detta även kan leda till indraget uppehållstillstånd. Grundprincipen är att det måste finnas någon anledning att inleda en utredning om saken, men genom att uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov numera tidsbegränsas, kommer frågan om återkallelse ändå att väckas i fler fall än tidigare. Saken styrs av reglerna i EU:s skyddsgrundsdirektiv, men eftersom det rör sig om ett direktiv (inte en förordning) är det i första hand svensk lag som tillämpas. Ett beslut om status får inte utan vidare omprövas för att det var felaktigt från början (om det inte rör sig om att personen kommit med falsk information). Men om hotet mot personen inte längre föreligger kan statusen omprövas. Om en status dras in ska eventuella andra skäl för uppehållstillstånd prövas. En kategori som nämns som exempel är personer från Afghanistan som fick status som alternativt skyddsbehövande enbart på grund av att de då var barn.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 18-05-25:

"Jag trodde inte att det var sant" till sidans topp

Nu är det klart, Ikram och hennes dotter Aya får permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Familjen som också består av mannen Fahed och sonen Akram kom till Sverige i november 2015. Sedan dess har P4 Östergötland följt dem i en reportageserie på totalt 14 delar.

Vi har berättat om hur det är att komma till landsbygden i Östergötland från storstaden Damaskus om hur det är att lära sig svenska, om tandvärk och om hur det är att vänta på besked om uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Hör hela reportaget "911 dagar av väntan på besked" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-05-28:

Oenig domstol låter familj stanna sedan en dotter utsatts för övergrepp i Sverige till sidans topp

En familj från Dyiala i Irak sökte asyl på grund av hot främst mot mannen från vissa milisledare. Varken det hotet eller den allmänna konfliktnivån ansågs tillräckliga och familjen fick avslag. När saken kom till domstol hade en av döttrarna utsatts för ett övergrepp i Sverige. När detta kom i TV och spriddes via facebook till mannens släktingar i Irak uppstod ett hedersrelaterat hot mot flickan. Föräldrarna förklarade att de inte hade trott att släktingarna skulle reagera på det viset. Migrationsverket framförde att flickan var för ung för att släktingarna skulle lägga skulden på henne. Men domstolen tror på berättelsen om hotet och beviljade familjemedlemmarna uppehållstillstånd med flyktingstatus. En nämndledamot var skiljaktig och ansåg att det var osannolikt att en förälder skulle ha bidragit till att sprida uppgifterna om dottern om hon visste vilka konsekvenser det skulle kunna få. Domen är inte vägledande. Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 18-05-14:

Fick inget uppehållstillstånd - på grund av kokskåp till sidans topp

Jasmin Mahmutovic hoppas att hans fru ska få uppehållstillstånd i Sverige. Men senast de ansökte fick han avslag, eftersom hans kök inte klarade kraven.

Om man är gift med en person utan svenskt medborgarskap måste den man är gift med få uppehållstillstånd för att man ska kunna leva ihop i Sverige. Men vissa av kraven för att ens partner ska få uppehållstillstånd är märkliga, det tycker i alla fall Jasmin Mahmutovic. Så sent som i mars avslog migrationsverket hans frus ansökan på grund av Jasmins kök.

Jasmin Mahmutovic har varit gift med sin fru i två år. Men de bor inte ihop, då han är i Sverige och hon i Motenegro. De har ansökt om uppehållstillstånd för henne men fått avslag från Migrationsverket.

- Skälet var att jag inte uppfyllde försörjningskravet angående lägenheten. Deras standard var minst ett rum med kokvrå och jag hade ett rum med kokskåp, säger Jasmin Mahmutovic och fortsätter:

- Det var det vi "failade" på då.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-05-15:

Hennes barn är kvar i Syrien till sidans topp

För två år sedan bodde Noura Ibrahim på ett asylboende och kunde inte ett ord svenska. I dag jobbar hon som lärare, har en egen lägenhet och kämpar för att få hit sina barn.

Noura Ibrahim hälsar oss med ett stort leende när vi klivit innanför dörren till Apenskolan i Tierp.

- Kom med, vi kan sätta oss i lärarrummet, säger hon och visar vägen i korridorerna.

Noura Ibrahim var lärare i hemlandet Syrien. Nu jobbar hon som lärare i arabiska i Sverige. Först på Örbyhusskolan, för nyanlända elever, och sedan i höstas här. Hon skrattar när jag frågar om skillnaden mellan den syriska och svenska skolan är stor.

- Ja, väldigt. Eleverna här i Sverige har mycket frihet. Vissa använder det på rätt sätt, andra inte. En del visar ingen respekt mot lärare. Men jag trivs bra, jag har vänner bland kollegerna och vi hjälper varandra, berättar hon när hon sätter sig bakom sitt välstädade skrivbord.

Första gången UNT träffade Noura var i December 2015. Då bodde hon på asylboendet i Älby tre mil norr om Uppsala och hade kommit till Sverige för bara ett par månader sedan. Hon grät stora delar av intervjun, hon saknade Syrien och framför allt sina två söner: Murhaf och Kusay, som då var 9 och 12 år gamla och som Noura tvingades lämna hos deras pappa sedan de skilt sig.

Då kunde Noura ingen svenska, utan vi kommunicerade med hjälp av en tolk. Nu pratar hon svenska i stort sett flytande.

Noura Ibrahim har slutat för dagen och vill gärna bjuda hem oss till sin lägenhet i Örbyhus. Själv tar hon tåget varje morgon mellan hemmet och jobbet, men nu sätter vi oss i fotografens bil och kör de två milen från Tierp. Strax innan vi är framme pekar hon ut Gullans restaurang, där hon jobbar extra varje helg utöver sina 80 procent som lärare. Det var där det lossnade med språket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylnytt 18-05-28:

Högsta förvaltningsdomstolen: Tjänsteanteckning om verkställighet ska lämnas ut till sidans topp

En person som hade ett verkställbart utvisningsbeslut ansökte om en ny prövning på grund av verkställighetshinder. När saken nådde kammarrätten begärde denna in Migrationsverkets tjänsteanteckning om verkställigheten. Personen begärde att få ta del av tjänsteanteckningen. Kammarrätten lämnade ut den, men undantog uppgifterna om tidpunkt för verkställigheten med hänvisning till paragraf 18:11 i Offentlighets- och Sekretesslagen. Denna pragraf reglerar sekretess inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården för uppgifter om åtgärder syftar till att hindra rymning eller fritagning. Sekretessen gäller i sådana fall om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs. Saken har överklagats och har nu nått sista instans. Högsta förvaltningsdomstolen påpekar att den aktuella paragrafen inte berör Migrationsverket. Därför fanns ingen sekretess och handlingen ska lämnas ut i sin helhet.

Hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 18-05-21:

Här utvisas han till Afghanistan till sidans topp

Efter 2,5 år i Luleå vinkar Quadratullah Sharifi adjö till sina vänner på Luleå flygplats. Han är en av de ensamkommande ungdomar som hade hoppats på ett liv i Sverige. Nu utvisas han till Afghanistan.

Halv sex på morgonen hämtar gode mannen Kristina Ek upp Quadratullah på Björkskatans boende.

Han kommer ut ur dörren med en kappsäck. Samma som han hade när han flydde i gummibåt över Medelhavet och till fots genom Europa för att söka tryggheten i Sverige.

På frågan om hur han känner sig svarar han kort:

- Det känns obehagligt.

Hans lärare har skickat med en dagbok och uppmanat honom att skriva en mening varje dag för att bibehålla svenskan. Quadratullah är den elev som har lägst frånvaro i klassen.

- Det har gått väldigt, väldigt bra för honom i skolan, säger Kristinas sambo Lasse Bergwall.

När det stod klart att Quadratullah skulle utvisas önskade han att Migrationsverket skulle skjuta upp det tills efter nationella provet i matematik. Han blev godkänd på provet och har nu 11 betyg - tillräckligt för att komma in på gymnasiet.

- Jag hade tänkt gå flygteknik, berättar han.

Tre bilar med Quardatullahs vänner åker iväg mot flygplatsen. Vännerna har vakat hos honom hela natten.

Kristina har inte heller sovit särskilt bra.

- Jag har tänkt på om jag hade kunnat göra någonting annorlunda. Allting känns så orättvist, säger hon.

Quadratullahs fick första avslaget på asylansökan några dagar före sin 18-årsdag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 18-05-18:

Belgien/ Belgian authorities admit two-year-old girl was shot after police chase till sidans topp

Prosecutors confirm child found dead after police opened fire on van carrying refugees was killed by a gunshot wound

The authorities in Belgium have admitted that a two-year-old girl who died after police opened fire on a van carrying migrants near Mons on Thursday was shot in the face.

Prosecutors had initially denied the account given to the Guardian by relatives of the girl, called Mawda, suggesting instead that she had been taken ill or died as a result of erratic driving.

The child was killed after a police patrol followed and intercepted a van containing 26 adults and four children, including Mawda, on a highway near the city of Mons in the early hours of Thursday morning.

She was travelling with her Kurdish-Iraqi parents and three-year-old brother. A source told the Guardian that police opened fire in an effort to stop the vehicle, which was being driven by alleged people smugglers to a lorry park on the coast. From there, the refugees were to be smuggled onboard lorries destined for the UK.

However, a source had told the Guardian that police opened fire on the van in an effort to force it to stop. A bullet is alleged to have penetrated the vehicle and hit the girl in the cheek.

Following the gunfire, it is understood that officers surrounded the vehicle in a 45-minute standoff as they assessed the situation. Upon opening the doors of the van, the child's mother screamed for help. An ambulance was called and took the child to a Mons hospital, where she was pronounced dead. It is believed, however, that Mawda died at the scene.

Frédéric Bariseau, a spokesman for the Tournai prosecutor's office, confirmed on Friday afternoon that Mawda died as a result of a gunshot injury, but said he could not confirm the provenance of the bullet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-05-28:

Polen/ Europadomstolen fördömer Polens förvarstagande av en familj i ett halvår till sidans topp

Ett par med två barn som sökt asyl i Polen fick avslag och tog sig vidare till Tyskland. Där föddes deras tredje barn. De fick beslut om överföring till Polen på grund av Dublinförordningen. Mannen vårdades på sjukhus i Tyskland då kvinnan och de tre barnen skickades till Polen där de placerades i förvar. Senare kom också mannen dit. Kvinnan ansökte upprepade gånger om ny prövning och att förvarsbeslutet skulle hävas. Efter fem månader och tjugo dagar släpptes familjen efter att ha beviljats ny prövning. Förhållandena i förvaret beskrivs som ovanligt goda och anläggningen användes enbart för familjer och ensamkommande barn. Anmälan vänder sig inte mot behandlingen i förvaret, utan mot förvarstagandet som sådant. Europadomstolen bedömer att det var proportionerligt att ta familjen i förvar på grund av risken för avvikande, och detta trots att det yngsta barnet från början inte hade något utvisningsbeslut. Men domstolen anser att Polen borde ha kunnat hantera ärendet snabbare när det rörde barn som var förvarstagna. Därför fälls Polen ändå för brott mot rätten till privatliv enligt artikel 8 i konventionen. Familjen ska ersättas med 12.000 Euro.

Läs eller hämta: Application no. 75157/14, Bistieva and others v. Poland, (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-05-18:

Storbritannien/ Report details mistreatment of asylum seekers during removal flight till sidans topp

A report published by the independent inspectorate that monitors the treatment of detainees in England and Wales has detailed the troubling conduct of officials towards asylum seekers during a removal flight in January 2018.

The report from HMIP (Her Majesty's Inspectorate of Prisons) describes how the asylum seekers that were being removed from the UK under the Dublin regulation were placed "unnecessarily" in waist restraint belts, with some being subjected to disrespectful language and disproportionate use of force from the escort staff. The staff, who outnumbered the asylum seekers by more than three to one, were employed by outsourcing company Capita, as part of its Tascor border and immigration services unit.

The report details how the briefing provided to the escort staff emphasised the potential for disruption from the detainees, and contained "dire warnings" which lead the staff to believe they were dealing with a high-risk group. However, notes on the detainees from Brook House detention centre stated that the detainees had no history of disruptive behavior and presented "minor or no risk to successful transfer".

While some detainees resisted removal, the report describes how it was unclear if their failure to follow instructions was deliberate noncompliance or a failure to understand English, as no professional interpreters were present. Resistance was met with an "unprofessional approach" from staff, who resorted to force and pain compliance 'too quickly, without sufficient de-escalation' and with 'much shouting at [the detainees]'. The treatment of the sole female detainee, who had been identified as an adult at risk and had been through suicide prevention measures, was also highlighted as concerning. She was forced to use the toilet with the door open on the flight, and was not met by any female staff from the Austrian immigration authorities or police in Vienna, where she arrived still wearing pajamas and slippers under her coat.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-05-16:

Libyen/ Shameful EU policies fuel surge in detention of migrants and refugees till sidans topp

A surge in migrants and refugees intercepted at sea by the Libyan authorities has seen at least 2,600 people transferred, in the past two months alone, to squalid detention centres where they face torture and extortion, Amnesty International said today.

The global human rights organisation accuses European governments of complicity in these abuses by actively supporting the Libyan authorities in stopping sea crossings and sending people back to detention centres in Libya.

"The EU is turning a blind eye to the suffering caused by its callous immigration policies that outsource border control to Libya," said Heba Morayef, Amnesty International's Middle East and North Africa Director.

"When European leaders spare no effort to ensure the Libyan Coast Guard intercepts as many people as possible, they are sending those migrants and refugees straight back to Libya's detention centres which are notorious for abuse and torture. No one should be sending anyone back to Libya."

At least 7,000 migrants and refugees are languishing in Libyan detention centres where abuse is rife and food and water in short supply. This is a sharp increase from March when there were 4,400 detained migrants and refugees, according to Libyan officials.

"The EU must stop using the Libyan Coast Guard to contain people in Libya, and instead work to close detention centres, resettle refugees in Europe, and enable UNHCR to assist all refugees across Libya," Heba Morayef said.

Since late 2016, EU Member States - particularly Italy - have implemented a series of measures to close off the migratory route through Libya and across the Mediterranean, including boosting the capacity of the Libyan Coast Guard to intercept migrants and refugees and return them back to Libya.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-05-26:

Libyen/ Migranter flydde från människosmugglare - men fångna igen till sidans topp

Över 100 migranter har lyckats fly från människosmugglare som höll dem fångna i läger i Libyen. Nu är de fångar igen men i läger som tillhör myndigheterna.

Enligt Läkare utan gränser blir migranter som fångas av människosmugglare i Libyen pressade på pengar. De som inte kan betala blir torterade.

- Så länge som de inte betalar blir de torterade, säger Christophe Biteau, ansvarig för hjälporganisationen Läkare utan gränsers arbete i Libyen.

I onsdags kväll lyckades en grupp migranter på åtminstone 100 personer fly från sina plågoandar nära staden Bani Walid i Libyen. Migranterna kommer från Eritrea, Etiopien och Somalia och ska ha suttit i fångenskap i tre år.

De som lyckades fly var till största delen unga pojkar och män, en del så unga som 15 år. Ett fyrtiotal personer, de flesta av dem kvinnor, blev kvar hos människosmugglarna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Blankspot 18-05-21:

Blankspot presenterar unik undersökning om ensamkommande till sidans topp

De unga afghanernas framtid i Sverige har hamnat högt på den politiska dagordningen. Men vad vet vi egentligen om dem? Blankspots unika undersökning visar en grupp med utbredda psykiska problem som inte tänker återvända till Afghanistan frivilligt.

Blankspot har sedan december 2016 rapporterat om ensamkommande i Sverige. Vi har även genomfört två reportageresor till Afghanistan och skrivit om många av dem som tvingats tillbaka på plats och runt om i Sverige.

Under våren bestämde vi oss för att ta ett steg till och med en enkät nå så många som möjligt; de som har uppehållstillstånd, de som har fått avslag, de som väntar på beslut och de som är tillbaka i Afghanistan igen.

Vår förhoppning var att svaren skulle ge en bild av situationen för de som befinner sig i olika stadier av asylprocessen, eller har tvingats ut från Sverige.

Undersökningen gjordes i form av ett webbformulär. Länken spreds genom direktkontakt med enskilda individer och i grupper på sociala medier. Alla frågor och svarsalternativ översattes även till dari.

Undersökningen gjordes mellan den 1/12 - 2017 och 28/2 - 2018.

Totalt har 422 personer svarat på enkäten. Deras medelålder är 17,8 år.

En sammanfattning av deras svar visar att:

- Bara en (1) av de 422 uppger sig vara beredd att frivilligt återvända till Afghanistan.

- 54 procent har fått avslag men är fortfarande kvar i Sverige.

- 35 procent svarar uttryckligen att de tänker stanna i Sverige oavsett hur det blir med deras ansökan om asyl.

(...)

Hela artikeln "Så gjorde vi undersökningen om de ensamkommande" (Extern länk)

Uppföljande artiklar:

Nästan alla har funderat på att ta sitt liv (Extern länk)

Otänkbart att återvända (Extern länk)

Gränspolisen: Vi kommer inte kunna utvisa alla (Extern länk)

Ingen myndighet tar ansvar för självmorden (Extern länk)

Krav på politiska åtgärder efter Blankspots undersökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio Göteborg 18-05-25:

Sju åtalas efter demonstration till sidans topp

Sju personer åtalas för ohörsamhet mot ordningsmakten i samband med en demonstration utanför Migrationsverkets förvar i Kållered i april.

Det var omkring hundra personer som deltog i demonstrationen som handlade om att stoppa utvisningar till Afghanistan.

De åtalade är fyra män och tre kvinnor i 20-25-årsåldern och samtliga förnekar brott.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2018:

9 juni, flera platser: Fira med Ung i Sverige! till sidans topp

Under parollen "Kärleken segrar" firar Ung i Sverige-rörelsen den 9 juni kommande och redan vunna segrar tillsammans med vänner och allierade. Bland det man redan åstadkommit märks hem åt hundratusentals unga, en uthållig strid för en gymnasielag, "oräkneligt många vänskapsband, familjeband, kärleksband som knutits för att vi träffats och kämpat tillsammans". Kampen fortsätter för stoppade utvisningar, en människovärdig asylpolitik och en trygg framtid för alla Sveriges ensamkommande unga.

Demonstrationer organiseras bl a i Umeå, Luleå, Malmö, Göteborg, Stockholm och Lund. Fler platser tillkommer – vill du fira där du bor, hör av dig till Ung i Sverige!

Notisen på FARR:s hemsida (Extern länk)

Se alla platser och läs mer i eventet från Ung i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Syre 18-05-15:

Manifestation för asylrätten:"Politikerna tävlar i omänsklighet" till sidans topp

Dagens åldersbedömningar av ensamkommande är pseudovetenskap som används i politiskt syfte. Det menar barnläkaren och forskaren Henry Ascher, som talade under en manifestation för asylrätt i söndags.

- Vi kan inte röntga oss och räkna årsringar på insidan. Det finns en biologisk variation; det går inte att med säkerhet fastställa åldersgränsen 18 år.

Det sade Henry Ascher, en av talarna under den manifestation för asylrätt som anordnades på Gustav Adolfs torg i söndags av . Henry Ascher är professor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet och arbetar som barnläkare vid flyktingbarnteamet i Göteborg. Han är också ordförande i Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn och medgrundare till Rosengrenska stiftelsen, ett frivillignätverk som erbjuder vård till papperslösa.

De åldersbedömningar som idag görs av ensamkommande är pseudovetenskapliga metoder som används i politiskt syfte, menar han.

- Det här är något som vi läkare är väldigt uppmärksamma på, inte minst för att det kopplar så starkt till andra svarta kapitel i Sveriges historia.

Åhörarna fick därefter en kort historielektion om anstalten Vipeholm i Lund, där man mellan åren 1945 och 1955 genomförde medicinska experiment på patienter med intellektuell funktionsnedsättning. I det mest kända försöket undersökte man hur socker påverkar karies i tänderna: patienterna fick äta stora mängder kola under många års tid, vilket ledde till att de fick stora problem med karies.

- Det finns bilder man kan hitta på nätet om hur tänderna såg ut hos de här barnen. Det här var en fruktansvärd form av forskning, sade Ascher.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Inter Agency Working Group to End Child Detention 18-05-15:

Europa/ Call on states to end child immigration detention: There are alternatives till sidans topp

The Inter-Agency Working Group (IAWG) to End Child Immigration Detention commends States' efforts towards developing child-sensitive and human-rights based Global Compacts and highlights the need to ensure that the Global Compacts do not fall below minimum child rights standards and do not allow for the possibility of detaining children for immigration purposes. The IAWG emphasizes the potential of the Global Compacts as a multilateral multi-stakeholder process and calls on States to use this process to work together to ensure that in practice alternatives are always available to safeguard the rights, dignity and welfare of migrant children and their families, regardless of their status. The IAWG stands ready to further support States' efforts through the implementation of the Global Compacts by offering guidance on alternatives to detention, engaging in national capacity-building, sharing positive practices, and tracking progress and achievements

Ending Child Immigration Detention: Successful State practices

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Transnational Institute 18-05-11:

Expanding the fortress till sidans topp

The policies, the profiteers and the people shaped by EU's border externalisation programme

The EU has made migration control a central goal of its foreign relations, rapidly expanding border externalisation measures that require neighbouring countries to act as Europe's border guards. This report examines 35 countries, prioritised by the EU, and finds authoritarian regimes emboldened to repress civil society, vulnerable refugees forced to turn to more dangerous and deadly routes, and European arms and security firms booming off the surge in funding for border security systems and technologies.

Executive Summary

The plight of the world's 66 million forcibly displaced persons seems to only trouble the European Union's conscience when the media spotlight turns on a tragedy at Europe's borders. Only one European nation - Germany - is even in the top ten countries worldwide that receive refugees leaving the vast majority of forcibly displaced persons hosted by some of the world's poorest nations. The invisibility therefore is only broken when border communities such as Calais, Lampedusa, Lesvos become featured in the news as desperate people fleeing violence end up dead, detained or trapped.

These tragedies aren't just unfortunate results of war or conflict elsewhere, they are also the direct result of Europe's policies on migration since the Schengen agreement in 1985. This approach has focused on fortifying borders, developing ever more sophisticated surveillance and tracking of people, and increasing deportations while providing ever fewer legal options for residency despite ever greater need. This has led many forcibly displaced persons unable to enter Europe legally and forced into ever more dangerous routes to escape violence and conflict.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Mark Akkerman (author of the report) in EUobserver 18-05-10: Europe's solution to migration is to outsource it to Africa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migration Policy Insitute kommentar May 2018:

The new EU migration-related fund masks deeper questions over policy aims till sidans topp

The European Commission recently called for an overhaul in spending on migration, but beyond that topline announcement it is far from clear how its proposals would work in practice.

EU officials want to increase funding for border management and boost investment in countries outside the bloc to curb irregular migration. To do this, they want to combine funds from several policy areas, including development.

Part of the thinking behind this is to minimize the impact of any failure to agree to reform of the Dublin rules that outline responsibility for asylum claims-a battle that is set to come to a head in June.

But the European Commission still needs to answer big questions over its migration funding plan, not least who will take charge of the money, and how will it be spent?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-05-15:

Migration växer kraftigt i EU:s budget till sidans topp

EU-kommissionen föreslår en kraftig satsning på migration och gränskontroll i den kommande långtidsbudgeten för åren 2021 - 2027.

Medlemsländerna har just börjat förhandla, men utgångsbudet från EU-kommissionen är att i det närmaste tredubbla beloppet till migration och gränsförvaltningen.

350 miljarder kronor jämfört med 130 miljarder i den nuvarande budgeten är vad EU-kommissionen anser behövs för att stärka gränserna runt Europa och förbättra asylhanteringen kring migranter.

Den illegala invandringen till Europa halverades under 2017. Men allt tyder på att migration blir en utmaning för överskådlig tid, skriver EU-kommissionen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-05-16:

European Agenda on Migration: Still fragile situation gives no cause for complacency till sidans topp

The Commission is today reporting on progress made under the European Agenda on Migration and the Commission's roadmap from December 2017, and is setting out further key actions to be taken.

While joint EU efforts have continued to show results, the situation remains fragile due to ongoing migratory pressure, as evidenced by newly increased arrivals along the Eastern and the Western Mediterranean routes. This requires the EU as a whole to show the necessary vigilance and preparedness to respond to any seasonal peaks or shifts in pressure, including from one route to another. Today's report identifies where the current response needs to be strengthened: plugging persistent gaps in assets for the European Border and Coast Guard; improving returns; boost resettlement; and better protecting migrants along the routes.

Längre pressmeddelande (Extern länk)

Hämta progress report, statistik, faktablad mm (Extern länk)

Statewatch kommentar 18-05-16: latest progress report on the European Agenda on Migration demands "vigilance and coordination across the board" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 18-05-16:

Immigration liaison officers network: Commission proposes EU-level coordination till sidans topp

The European Commission has proposed introducing EU-level coordination of the existing network of immigration liaison officers (ILOs), made up of some 500 national officials who work in non-EU countries to gather information and intelligence with the aim of "preventing and combating of illegal immigration, facilitating the return of illegal immigrants and managing legal migration."

The proposal was announced alongside the latest progress report on the European Agenda on Migration and its main aims are the following:

+ Adjusts the title of the Regulation and the key terminology to better reflect the objectives of the proposal, notably the aim to enhance the European coordination of the immigration liaison officers.

+ Further clarifies the definition of immigration liaison officer, making an explicit reference to law enforcement liaison officers working on immigration-related tasks.

+ Introduces a Steering Board at the European level to strengthen among Member States, the Commission and the Union Agencies the network management and coordination of immigration liaison officers deployed to third countries.

+ Ends the obligation of the bi-annual Presidency report, introduces reporting requirements to be agreed by the Steering Board, which will include follow-up actions, and also introduces the possibility for the Steering Board to commission ad-hoc targeted information requests.

+ Reinforces information exchange between immigration liaison officers as well as members of the Steering Board via a secured web-based platform.

+ Provides legal certainty as to processing of personal data by immigration liaison officers for the purpose of fulfilling tasks and activities defined by the proposal.

A job advert posted by the British High Commission in Lagos, Nigeria, illustrates the work of ILOs:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs förslaget i sin helhet, COM(2018) 303 final (Extern länk)

Läs kommissionens utvärdering av nuvarande system, SWD(2018) 197 final (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-05-16:

Commission upgrades the Visa Information System to secure the external borders till sidans topp

COM(2018) 302 final

The Commission is today proposing to upgrade the Visa Information System (VIS), the database containing information on persons applying for Schengen visas, in order to better respond to evolving security and migratory challenges and improve the EU's external border management.

The proposed changes will allow for more thorough background checks on visa applicants; close security information gaps through better information exchange between Member States; and ensure full interoperability with other EU-wide databases.

Today's proposal expands the scope of the VIS - notably by adding long stay-visas and residence permits to the system - in full respect of data protection rules, to ensure that these authorities have the information they need, when they need it. The proposal is the second step of the reform of the common EU visa policy and follows the amendments to the Visa Code, presented by the Commission in March 2018.

Längre pressmeddelande på svenska (Extern länk)

Hämta eller läs förslaget (Extern länk)

Remarks by Commissioner Avramopoulos on managing migration and on upgrading the EU Visa Information System (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-05-18:

EU-Western Balkans Summit concludes with a focus on stemming migration till sidans topp

On May 17 EU leaders and their Western Balkan counterparts gathered in Sofia, Bulgaria for the EU-Western Balkans Summit. The talks concluded with the Sofia Declaration, which established further cooperation in a number of areas, including migration where the emphasis was on stemming illegal migration - leaving out any references to rights or protection.

ECRE, alongside 19 other organisations, released a joint statement ahead of the summit calling on EU Heads of State and their West Balkans counterparts to address several key concerns and recommendations. These include; respect for the right to claim asylum; humane border management and support for victims of trafficking; safe and regular pathways; funding for humane and fair asylum systems and integration; protect civil society organisations working with refugees. However, the declaration fails to address refugees, the right to international protection, or human rights for migrants.

Article 10 of the declaration reads, "The EU and the Western Balkans partners share many security challenges that demand coordinated individual and collective action. When we work together, we are able to address these challenges effectively. Our cooperation in stemming illegal migration flows has demonstrated its value and will be developed further." The annex reiterates this, with migrant smuggling, migration and border management listed under the Sofia Priority Agenda, promising to enhance cooperation in these areas, including through EU liaison officers.

The emergence of the Balkan route in 2015 is a clear reminder of the region's importance to the EU, particularly with regards to border control. Yet security has come at the expense of human rights and at times lives of those attempting to reach Europe, such as the case of Medina Husseini, the 6 year old girl who died after her family was pushed back at the Serbia-Croatia border. A paper by the EU agency for Fundamental Rights (FRA) in February highlights access to territory as a persistent challenge.

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 18-05-14: NGO statement ahead of the EU-Western Balkans Summit of 17 May 2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 18-05-21:

Frontex condemned by its own fundamental rights body, failing to live up to obligations till sidans topp

Frontex, the EU's border agency, has been heavily criticised for failing to provide adequate staff and resources to its own Fundamental Rights Office, a problem that "seriously hinders the Agency's ability to deliver on its fundamental rights obligations."

The criticisms come in a report from the Consultative Forum on Fundamental Rights, an independent advisory body made up of experts from other EU agencies, international organisations and NGOs.

As well as noting an ongoing "reluctance" to provide the Fundamental Rights Office with "sufficiently qualified staff," the Consultative Forum report raises concerns over Frontex's role at the Serbian-Hungarian border, a failure to update and effectively implement codes of conduct and a complaints mechanism, and the lack of independent monitoring of forced return operations coordinated by the agency.

Fundamental rights sidelined

While the Consultative Forum exists to provide "independent advice" to Frontex's executive director and management board and is staffed voluntarily, the Fundamental Rights Officer is a Frontex official tasked with "contributing to the Agency's fundamental rights strategy... monitoring its compliance with fundamental rights and... promoting its respect of fundamental rights."

The Officer has to oversee a large organisation - Frontex foresaw (pdf) having 352 staff at the end of 2017, and 418 by the end of this year - yet "lacks the minimum capacity to carry outs its role," according to the Consultative Forum, with just four staff working alongside the officer and one member of secretarial staff.

The report states that "the lack of adequate staffing seriously hinders the Agency's ability to deliver on its fundamental rights obligations including on key areas such as Frontex operational activities, the newly established complaints mechanism or the protection of children."

(...)

Hela artikeln med länkar till rapporter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-05-24:

EU-parlament hoppas på asylavtal till sidans topp

Med ett brev till medlemsländerna hoppas EU-parlamentets talman Antonio Tajani och svenska ledamoten Cecilia Wikström (L) pressa på för att skapa enighet om framtida asylregler.

När EU-ländernas stats- och regeringschefer samlas i Bryssel i slutet av juni är det tänkt att enighet ska nås kring synen på framtida asylsystem.

Dessförinnan ska ländernas migrationsministrar försöka nå en uppgörelse när de möts i Luxemburg den 4-5 juni.

Inför det får nu länderna ett gemensamt brev från Tajani och Wikström.

Vi hoppas att det ska vara en uppmjukande faktor så att medlemsländerna förstår att vi måste reglera det här, säger Wikström på en pressträff i Bryssel.

ÖSTLÄNDER SÄGER NEJ

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Asylnytt 18-05-28:

Lägre lön än erbjudet hindrar inte förlängning enligt Migrationsöverdomstolen till sidans topp

En person som haft uppehållstillstånd på grund av arbete i fyra år ansökte om förlängning. Migrationsverket avslog på grund av att lönen legat under vad som sagts i arbetserbjudandet, underskridit försörjningsgränsen 13.000 kr vid tre tillfällen samt inte var i nivå med kollektivavtal. Mannen hade dock tjänat i genomsnitt ca 25.000 kr i månaden de första åren och de senaste två åren 31.000 - 33.000. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att en helhetsbedömning ska göras av villkoren. Det fanns godtagbara förklaringar såsom överenskommen ledighet för de månader som mannen tjänat för lite. Enligt facket var lönen i nivå med kollektivavtal för mannens kompetensnivå. Villkoren i arbetserbjudandena låg något högre än vad mannen tjänat men Migrationsöverdomstolen påpekar att detta inte är helt avgörande enligt lagen. I det här fallet fanns godtagbara förklaringar och arbetsgivarens seriositet är inte ifrågasatt. Mannen och hans hustru beviljas permanent uppehållstillstånd.

Hämta referat i mål nr UM 2239-17 (Extern länk)

Se även pressmeddelande:

Centrum för Rättvisa 18-05-16: Ny vägledande dom stärker rättssäkerheten för arbetskraftsinvandrare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-05-19:

Glädjebeskedet: Familjen får stanna i Sverige till sidans topp

Östhammarsfamiljen Mavi får permanent uppehållstillstånd. Beskedet kom i veckan, och snart ska det firas.

Cetin Mavi hade svårt att tro att det var sant när samtalet kom från juristbyrån. Inte heller när hans sambo Yüksel Kara hämtat posten dagen efter, öppnat brevet och gått över till en granne som hjälpt till att tolka Migrationsdomstolens beslut och Yüksel sedan ringt till Cetin som var på jobbet i Uppsala kunde han tro att det stämde. Men det gjorde det. Det hotade arbetstillståndet skulle ha gjort att hela familjen tvingats lämna Sverige. Nu har de i stället fått beslut om permanent uppehållstillstånd och kan leva och jobba vidare, på samma villkor som alla andra.

- Vi är jätteglada. Nu ska vi ordna en fest och bjuda kompisar och grannar, säger Cetin Mavi.

För sonen Hüseyin som går i högstadiet på Frösåkersskolan ordnade skolkamraterna en namninsamling till stöd för att familjen skulle få stanna.

- Vi är så glada, och vill säga tack till alla i Östhammar som hjälpt oss och sagt att vi håller tummarna för er, säger Yüksel Kara som är anställd på Willys i Östhammar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-05-15:

Experts meet to scale up efforts to tackle climate change displacement till sidans topp

Stakeholders from all over the world are gathered in Switzerland this week (14-15/05) to contribute to the work of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Task Force on Displacement and to assist in drafting recommendations to avert, minimize and address displacement in the context of climate change.

The conclusions will be presented by the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage (WIM) at the Katowice Climate Change Conference (COP 24) in December 2018.

"Displacement of people in vulnerable communities is happening and we have given the role to identify and strengthen practical measures to address the challenges of climate change displacement. I therefore urge the community of practitioners to deliver on this mandate by COP24," said Pepetua Latasi, from Tuvalu, and Co-Facilitator of the Task Force on Displacement.

An average of 25.3 million people per year were forced to leave their homes due to floods, tropical storms, droughts, glacier melting and other natural hazards between 2008 and 2016. The impacts of such hazards are magnified by climate and environmental change, fast-paced urbanization and population growth.

IOM, the UN Migration Agency, and the Platform on Disaster Displacement (PDD) are jointly hosting the stakeholder meeting on behalf of the UNFCCC Task Force on Displacement in Bogis Bossey, Switzerland. More than 60 experts from governments, regional organizations, civil society and international organizations in the field of migration and climate change are in attendance.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-05-15:

Mediterranean migrant arrivals reach 25,338 in 2018; deaths reach 628 till sidans topp

IOM, the UN Migration Agency, reports that 25,338 migrants and refugees entered Europe by sea through the first 19 weeks of 2018, with about 41 per cent arriving in Italy and 38 per cent to Greece, with the remainder (21%) arriving in Spain.

This compares with 54,324 arrivals across the region through the same period last year and about 188,000 at this time in 2016.

In other words: Mediterranean arrivals at this point in 2018 are running at under half last year's level on this date, and about 13 per cent of 2016's arrivals at this point in the year.

IOM Rome's Flavio Di Giacomo noted that the 10,300 migrants who are registered as having arrived by sea to Italy this year is an amount 77 per cent less than that reported last year in the same period, when 45,124 irregular migrants and refugees arrived in Italy and a 67 per cent decline from the 31,246 arriving to this point in 2016 (see chart below).

Di Giacomo added that almost 500 migrants were rescued at sea last Saturday (12 May) during six operations carried out by Italian and international ships. Some migrants arrived from Libya, others from Tunisia.

He noted that in one case, rescuers provided support to a two-deck wooden boat carrying 180 people. The boat had left from Kekhenna (Tunisia) on Friday night, and was rescued by a ship of the Italian Coast Guard and one of Carabinieri a few miles off Lampedusa. Migrants reported to IOM staff to have paid EUR 1,200 for the sea crossing, and that they had been ferried out by smugglers to the larger "mother ship" waiting for them in open water.

According to these witnesses, some migrants saw that the boat was overloaded and subsequently changed their minds about embarking - but the smugglers then used violence to force them on board.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 18-05-21:

Migratory flows in April: Overall drop, but more detections in Greece and Spain till sidans topp

In April, some 10 500 irregular border crossings were detected on the main migratory routes into the EU, down a third from the same month of last year.

In the first four months of 2018, the total number of irregular border crossings dropped 44% compared to a year ago to about 29 700, mainly because of lower migratory pressure on the Central Mediterranean route.

Central Mediterranean

The number of migrants arriving in Italy via the Central Mediterranean route in April fell to about 2 800, down 78% from April 2017. The total number of migrants detected on this route in the first four months of 2018 fell to roughly 9 400, down three-quarters from a year ago.

So far this year, Tunisians and Eritreans were the two most represented nationalities on this route, together accounting for almost 40% of all the detected migrants.

Eastern Mediterranean

In April, the number of irregular migrants taking the Eastern Mediterranean route stood at some 6 700, two-thirds more than in the previous month. In the first four months of this year, more than 14 900 migrants entered the EU through the Eastern Mediterranean route, 92% more than in the same period of last year. The increase was mainly caused by the rise of irregular crossings on the land borders with Turkey. In April the number of migrants detected at the land borders on this route has exceeded the detections on the Greek islands in the Aegean Sea.

The largest number of migrants on this route in the first four months of the year were nationals of Syria and Iraq.

Western Mediterranean

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Asylnytt 18-05-28:

Kammarrätt anser att den som inte kan anvisas till kommun kan ha rätt till LMA till sidans topp

När en person fått uppehållstillstånd men bor kvar på förläggning för att hen inte har anvisats plats i kommun så ska personen få behålla bistånd enligt LMA-lagen. MIgrationsverket har tolkat denna undantagsbestämmelse så att det bara gäller dem som kan anvisas till kommun. De som fått ett kortare tidsbegränsat tillstånd och därför inte omfattas av bosättningslagen förlorar biståndet. Personer som fått tidsbegränsat tillstånd enligt 5:11 har ställts på gatan och hänvisats till socialen. Ett sådant ärende har nu överklagats och avgjorts av kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten påpekar att det enda som framgår av lagen är att den som bor på förläggning och inte anvisats till kommun får behålla LMA-biståndet. Det står inget om orsaken till att kommunplats inte anvisats. Dessutom anser kammarrätten att det framgår av lagens förarbeten att lagstiftaren avsett att bistånd även ska kunna beviljas vid verkställighetshinder. Beslutet att dra in biståndet ska därför upphävas. (Källa InfoTorg Juridik och kammarrätten i Jönköping.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-05-22:

Få i anställning efter insats från Arbetsförmedlingen till sidans topp

Bara en liten del av de nyanlända som gått in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har fått ett riktigt jobb efter fyra år. Det visar en granskning om Riksrevisionen gjort.

Enligt Marie Gartell, projektledare för granskningen, saknar Arbetsförmedlingen kunskap om varför många insatser inte fungerar.

- Det här gör att vi inte riktigt vet vilka insatser som fungerar och ger resultat. I förlängningen gör det att man riskerar att personer är länge utan arbete längre än nödvändigt.

- Man skulle vilja veta mer om de aktiviteter som erbjuds till nyanlända, dels om de har någon effekt överhuvudtaget och dels vilka som har bäst effekt. Men den här utvärderingen finns inte och förutsättningarna att göra den är dålig, säger hon.

Riksrevisionen granskade vad som hände de 6 000 nyanlända som 2011 gick in i Arbetsförmedlingens förberedande utbildning inom etableringsuppdraget, där Arbetsförmedlingen ska lotsa nyanlända ut på arbetsmarknaden.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 18-05-23:

Akademiker får jobb - utan att kunna svenska till sidans topp

Svenska är inte längre ett måste för att få ett kvalificerat jobb. Flera företag tar in folk från andra länder innan de har lärt sig svenska.

Bristen på arbetskraft har öppnat dörren för engelsktalande akademiker, bland annat inom IT-branschen.

Anna Henebäck, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, märker att företagen har börjat tänka om och sänka språkkraven.

Tidigare var det framför allt i storstäderna som de engelskspråkiga jobben fanns, men nu märks en attitydförändring också i Jönköping.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 18-05-14:

Många flyktingar mår psykiskt dåligt till sidans topp

Krig, tortyr och farliga flyktvägar orsakar posttraumatisk stress hos flyktingar.

Mohsen Haydari är orolig över sin äldsta dotter som är tretton år. Hon var med om väldigt jobbiga saker i Afganistan och nu är hon orolig och inbunden och vill mest sova. Även hans fru mår dåligt.

Habiba Abajmani har fyra barn kvar i Afganistan. Hon gråter av saknad och har ont i huvudet och mår illa.

- Forskning visar att cirka 60 procent av nyanlända och flyktingar som kommer hit till Sverige lider av det vi kallar posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, säger Inger Frykman.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 18-05-14: Traumatiserade flyktingar får hjälp på Vårsta i Härnösand (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 18-05-14: Det här är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-05-26:

Storsatsade på integration - men när invandrarna kom lämnade alla svenskar till sidans topp

Peter Kadhammar

På ett sätt är det glasklart vad som hänt i Sorsele.

När invandrarna kom till den lokala fotbollsklubben lämnade svenskarna och bildade eget. Så nu finns det två fotbollsklubbar i en ort med 1200 invånare, en med afghaner och somalier och en med i stort sett bara infödda svenskar.

Det som skett i Sorsele är en bitter och ganska grym bild av en misslyckad integrationspolitik. Idrotten förenar och förbrödrar? Det ser ju ut som om det är precis tvärtom.

Inte nog med det, de välmenande och påkostade ansträngningarna att förena och förbrödra från kommunen och föreningslivets sida ser ut att ha varit totalt meningslösa. Sorsele IF, som den gamla klubben heter, fick 600 000 kronor för att integrera invandrarna. 500 000 kronor från Riksidrottsförbundet och 100 000 kronor från kommunen. Det är mycket pengar var som helst och det är väldigt, väldigt mycket i Sorsele.

Det projektet resulterade alltså i att svenskarna och de nyanlända gick skilda vägar.

I så måtto är det glasklart vad som skett i Sorsele. I tisdags tränade Sorsele IF på ortens enda fotbollsplan, Svergovallen. Där sprang grabbar och unga män, mestadels från Afghanistan, på den rykande, kalla sanden och ropen som ekade över planen och fortplantade sig bort mot tallskogen lät som de gör på tusen andra fotbollsplaner - passa! här! bra! ja! - medan den låga, kalla kvällssolen belyste gemenskapen från sidan.

Två infödda svenskar fanns på planen, tränaren Thomas Forsvall och assisterande tränaren Henrik Brännlund. När jag frågade dem varför klubben delats i två och det bara är invandrare här fick jag bara tomma, meningslösa svar: Vet ej. Jag har nyss börjat. Jag har ingen uppfattning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Gävleborg 18-05-17:

Hade utländska inneboende - dödshotades av granne till sidans topp

En kvinna i Hudiksvall dödshotades av sin granne eftersom hon hade två inneboende ungdomar av utländsk härkomst.

Mannen sade att han tänkte spika upp kvinnan på ett kors, enligt en dom från Hudiksvalls tingsrätt.

Det var den 12 augusti 2016 som mannen ringde upp sin granne och framförde hotet. Han hade någon dag innan hört av sig till henne och berättat att han var irriterad eftersom ungdomarna skulle ha spelat hög musik, något som störde honom.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

FARR 18-05-18:

Om ordning och reda i asylpolitiken till sidans topp

"I en värld full av krig, förtryck och extrem ojämlikhet ska hårdare tag tas mot dem som flyr. Men när människor flyr från krig, förföljelse och förtryck finns ingen ordning och reda. Det finns bara kaos. Vårt ansvar är att underlätta i detta kaos genom att ge skydd till dem som behöver det." inEUmanity

Socialdemokraternas nya migrationspolitik som presenterades i början av maj av Stefan Löfven och Helén Fritzon har mött chockerad kritik från många håll. "Vi ser det som en avveckling av asylrätten och inte den utveckling som krävs i en tid med miljökatastrofer och krig, vilket har lett till att ett stort antal människor befinner sig på flykt, sa FARR:s ordförande Emma Persson och påpekade att många av flyktingarna är barn. "Nu krävs att Sverige återigen tar täten och visar att solidaritet med andra, oavsett var de kommer ifrån, är rätt väg att gå. Inte en restriktiv politik med inskränkta rättigheter."

FARR publicerar här ett av de många inläggen (läs fler nedan). Talet hölls av representanten för vår medlemsförening inEUmanity vid en manifestation för asylrätt i Malmö.

"Ordning och reda i asylpolitiken"

"Ordning och reda i asylpolitiken" Detta har blivit ett mantra som politiker oavsett blocktillhörighet älskar att rapa ur sig så fort de får en fråga som rör asylpolitik. Ordning och reda för oss här i Sverige alltså. Inte för dem som flyr.

Och andrummet! Kommer ni ihåg andrummet? Vem var det till för nu igen? För dem som flyr från krig och förtryck? För dem som förföljs för sina politiska övertygelser, sin religion eller sin sexualitet? Nej nej nej, det är inte de som behöver andrum! Det är vi här i Sverige! Vi som har det så jobbigt! Vi som inte har haft krig på över hundra år, och som lever i ett av världens tryggaste länder. Såklart vi behöver andrum!

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-05-15:

Kritiken: Sverige sviker mänskliga rättigheter till sidans topp

Stödet för mänskliga rättigheter sviks på flera områden av regering och riksdag, enligt en ny rapport som bland andra Rädda Barnen och Amnesty står bakom.

Det visar en granskning av Politik för Global Utveckling - en målsättning som hela riksdagen står bakom - och som säger att mänskliga rättigheter och hållbar utveckling ska prägla alla politiska beslut.

Ett exempel är beslutet om den tillfälliga asyllagstiftningen där barns rättigheter kränks i samband med att familjer splittras. Det är i direkt strid mot FN:s Barnkonvention, säger Ola Mattsson som är Sverigechef för Rädda Barnen.

- Det skapar ju en oerhörd otrygghet för barn och unga eller för familjer som inte får återförenas. Och de som drabbas mest är de barn och kvinnor som inte kan komma på ett lagligt sätt till Europa genom familjeåterförening.

Enligt Rädda Barnen och Sverigechefen Ola Mattsson finns kunskap om att det är den mest olämpliga politik som kan föras, för att uppnå god integration och leva upp till mänskliga rättigheter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Syre maj 18-05-15:

Masoud Vatankhah: I dag hade jag inte fått stanna till sidans topp

Det var en vårdag 1989 då jag tog tåget från Hamburg till Frankfurt. Jag var på flykt i Turkiet och dåvarande Västtyskland i femton månader. Målet var Sverige, eftersom min morbror med familj hade flytt hit några år tidigare, och han hjälpte oss genom dem som hade hjälpt honom oss hans familj.

Tåget anlände till Frankfurts Hauptbahnhof på eftermiddagen och jag gick hotellet i närheten som jag hade fått adressen till. Där träffade jag Hamid, som också ville till Sverige. På kvällen träffade vi vår flyktkonsult (smugglaren), som förklarade hur det hela skulle gå till.

Tidigt dagen efter satt vi i en bil tillsammans med en av medarbetarna och åkte till flygplatsen. Vi hade fått instruktionen att följa efter den långa mannen i beige kappa vart än han gick och ta oss därifrån till flyget. Vi hade varsitt boardingkort med tyska namn på. Vi gick som i ett led, med tjugo meters avstånd till varandra, och efter cirka en timme meddelade den långa mannen oss att det inte var möjligt att flyga den dagen.

På kvällen hade vi ett långt och upprört samtal med smugglaren. Vi hunnit passera några gränser och kände oss lurade. Hur skulle det vi kunna flyga mellan länderna utan något pass?

Han berättade att han hade hjälpt många via den vägen. Han hade jobbat som städare på flygplatsen och kände till alla vägarna där, han visste antalet kameror i väntsalar och gånghallarna som binder ihop dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-05-17:

Cecilia Modig: SD har fått debatten om migration dit de vill till sidans topp

Det finns två sätt att begränsa sitt synfält och förenkla komplicerade problem: Att inte se skogen för bara träd eller att inte se träden för bara skog.

Det offentliga samtalet om migration var under lång tid nästan besatt av det förra. De enskilda flyktingödena, människor som av fullt begripliga skäl valde att lämna sina hemländer för att söka uppehållstillstånd här och som fick avslag på grund av att de saknade de asylskäl som lagen medger, dominerade totalt i alla medier.

Mot enskilda mänskors strävan att ge sig själva och sina barn en bättre framtid ställdes "Sveriges behov av reglerad invandring" vilket framstod som iskallt byråkratiskt i jämförelse med det mänskliga perspektivet.

Anställda på berörda myndigheter fick finna sig i att kallas mördare och fascister också av riksdagsmän som varit med om att stifta de lagar som myndigheterna var satta att tillämpa. Självklart förekom också, då som nu, felaktiga och diskutabla myndighetsbeslut men de skyddssökandes perspektiv överskuggade helt myndighetsperspektivet i det offentliga samtalet.

Allt detta har nu totalt förändrats. I den meningen har Sverigedemokraterna all anledning att känna sig som mätta katter. Vad som tidigare bara kunde uttalas anonymt på ett eller annat obskyrt nätforum, framförs nu av representanter för etablerade partier och ledarskribenter.

Ingen kvällstidning eller annan media upprörs längre över enskilda flyktingöden. Det är nu fullt möjligt att tala om asylpolitik som om det gällde ting inte människor. Några påståenden tycks ha fått fäste i opinionen.

"Integrationspolitiken är ett totalt misslyckande."

Det är osant och dessutom en grov förolämpning mot de kommuner runt om i Sverige som har gjort ett ofta storartat arbete med att bereda plats för människor på flykt också när många kommit under kort tid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Skaraborg 18-05-18:

Lämnar jobbet i protest mot flyktingpolitiken till sidans topp

Gymnasieläraren Hanna von Wicht i Lidköping orkar inte längre undervisa elever som sedan utvisas. Något hon skriver om i ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven.

I brevet protesterar Hanna von Wicht mot det hon tycker är en inhuman flyktingpolitik där många av hennes ensamkommande elever på De la Gardie gymnasiet kommer att skickas tillbaka till Afghanistan.

Själv lämnar hon nu sin tjänst som lärare i svenska på gymnasiets förberedande program. Hon orkar inte längre, berättar hon.

Hannas brev till Stefan Löfven

Jag arbetar som lärare i svenska som andraspråk på IM-programmet och gymnasiet. Min roll är att undervisa elever i det svenska språket. Detta för att de på lång sikt ska kunna integreras i det svenska samhället, kunna få ett arbete och leva ett helt vanligt svenssonliv.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Skaraborg 18-05-18: Carina Ohlsson (S): Utbildning är alltid värdefullt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen krönika 18-05-23:

Alf Svensson: Bekämpa unken nationalism till sidans topp

Kom nu inte och säg: "Vi kan inte ta emot alla."

Minns året 1961. Uppsaladomen fylld av internationella celebriteter. Från FN och från världens alla hörn. Dag Hammarskjölds begravning. Ärkebiskop Erling Eidem lyfte sin arm över kistan och citerade ur psalmboken: "Öster, väster, norr och söder Korsets armar överskygga. Alla äro våra bröder som på jorden bo och bygga..." Kan man få kalla den psalmversen korsets international? Alla, alla, alla. Oberoende av alla väderstreck och kontinenter. Alla. Demokratins totalglobalisering!

Det finns åtminstone ytterligare en international. Vi har hört texten trummas och trumpetas av förstamajtåg. Internationalen "som åt alla lycka bär". Det var väl en reminiscens av den internationalen som dök upp för statsministern när han i ett torgtal proklamerade att i hans "Europa byggs det inga murar". Men det var då det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 18-05-27:

"Hatet vinner terräng - nu måste politikerna besinna sig" till sidans topp

Antje Jackelén, Björn Eriksson, Elisabeth Dahlin m.fl.

Den organiserade intoleransen vinner terräng. Destruktiva krafter eldar på brasan av misstänksamhet och hat. En del röster tystnar på grund av rädsla. Det är mycket oroande. Politiker och debattörer måste nu besinna sig och bidra med lösningar som främjar tillit och innanförskap, skriver företrädare för sex stora civilsamhällesorganisationer.

Inför en sommar med valrörelse och debatt, är det mer angeläget än på länge att slå vakt om livsviktiga värderingar som människovärde och medmänsklighet. Våra organisationer bidrar varje dag till möten mellan människor i olika åldrar, med olika bakgrund och livssituation. Dessa möten präglas av glädje, social sammanhållning och delaktighet. Många av dessa sammanhang handlar också om att lindra nöd, minska utsatthet och ensamhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-05-17:

Kommunalråd kritiska till Löfvens migrationspolitik till sidans topp

Socialdemokraternas vändning i migrationsfrågan har rört upp starka känslor inom partiet.

Bland kommunalråd ute i landet är missnöjet starkast mot de tillfälliga uppehållstillstånden och att det blir svårare för familjer att återförenas.

- Jag tycker att vi så fort som möjligt borde gå tillbaka till permanenta uppehållstillstånd och bryta med den här tillfälliga politiken, säger Meit Fohlin, regionråd på Gotland.

Två veckor har gått sedan Socialdemokraterna presenterade sin nya migrationspolitik.

Kritiken lät inte vänta på sig. Bland annat reagerade partiets samtliga sidoförbund, som vände sig mot att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel även i fortsättningen, samt att rätten till familjeåterförening begränsas.

Att svängningen i migrationsfrågan är känslig inom partiet visar också Aftonbladets rundringning till socialdemokratiska kommunalråd runt om i landet. Många av de 25 som svarat anser att åtstramningen är nödvändig och att man står bakom partiledningen - men flera är också kritiska till delar av politiken.

Känner inte igen sig

Kritikerna anser att tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad familjeåterförening är en för hård politik som dessutom försvårar integrationen i samhället.

- Jag har en väldigt stor medkänsla med människor som inte får återförenas med sina familjer. Vi kan inte föreställa oss hur det är att fly från ett krig, om några tar sig till ett tryggt land och de andra inte få följa efter. Det är fruktansvärt, säger Ann-Katrin Järåsen, kommunalråd i Torsby.

- Jag vet att det är många socialdemokrater som tänker så här.

Hon får medhåll från Johan Söderling, kommunalråd i Vännäs. Han sluter upp bakom partiet, men han hade egentligen önskat en annan politik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 18-05-16: 105 politiker överväger att lämna Socialdemokraterna (Extern länk)

SvT Nyheter Skåne 18-05-22: S-topp i Lomma hoppar av riksdagslistan i protest mot Morgan Johansson (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 18-05-24: Lena Hjelm Wallén (S) kritisk till partiets strängare flyktingpolitik (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 18-05-25: SSU-ordförande i Luleå hoppar av kommunpolitiken (Extern länk)

Expressen 18-05-17: Efter avhoppen: "S måste rensa upp bland aktivister" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 18-05-16:

Stor risk att Socialdemokraternas nya strategi misslyckas till sidans topp

Professor Jens Rydgren, Fil dr Kirsti Jylhä, Docent Pontus Strimling

En ny analys från Institutet för framtidsstudier av väljardata från opinionsinstitutet Novus visar att Socialdemokraternas restriktiva migrationspolitik har liten chans att locka tillbaka väljare som lämnat partiet för Sverigedemokraterna. Risken för nettoförluster är troligen större, menar tre forskare.

Socialdemokraterna (S) har gått till val med den uttalade valstrategin att vinna tillbaka väljare från SD, där 350 000 väljare som uppges stå emellan S och Sverigedemokraterna (SD) har pekats ut som en av två prioriterade målgrupper. Som ett led i denna strategi har Socialdemokraterna aviserat en radikal förändring i sitt migrationspolitiska program, som i praktiken har inneburit ett närmande till SD:s politik. Man har även i bredare bemärkelse valt att kraftigt fokusera på sociokulturella frågor, såsom säkerhet och lag och ordning.

Hur stor är då Socialdemokraternas chans att lyckas med denna strategi? För att besvara den frågan behöver vi veta mer om de väljare som har lämnat Socialdemokraterna för att söka sig till SD. Vi har gett Novus i uppdrag att genomföra en undersökning bland 2217 SD-väljare, av vilka 491 tidigare har röstat på Socialdemokraterna och 899 tidigare har röstat på Moderaterna (enligt frågorna "Har du röstat på något parti förutom SD?"; "Om så: vilket var det parti du senast röstade på?"). Utöver det har vi även, som jämförelsepunkter, samlat in data från 548 socialdemokratiska väljare och 634 moderatväljare.

Den generella bilden är att de väljare som har lämnat Socialdemokraterna för SD inte skiljer sig från övriga SD-väljare, medan de avviker kraftigt från de S-väljare som fortfarande röstar på Socialdemokraterna. Ett undantag från den bilden rör attityder till den socioekonomiska politiken, där SD-väljare som tidigare röstat på Socialdemokraterna står något till vänster om övriga SD-väljare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-05-27:

"Låt asylsökande behålla chansen att jobba" till sidans topp

Alla legalt arbetande asylsökande som vill byta spår bör ges denna möjlighet. Socialdemokraternas förslag att strypa denna möjlighet skapar en rad nya kostnader och problem för hela samhället, skriver juristen Madeleine Käärik som arbetar med asylärenden.

Från december 2008 kan asylsökande byta spår och efter avslutat asylprocess ansöka om arbets- och uppehållstillstånd. Man kan fortsätta arbeta här i landet medan man väntar på sitt beslut.

Socialdemokraterna vill att denna möjlighet skall tas bort eller begränsas till att man enbart kan byta spår om ansökan avser något av bristyrken. De övriga jobben ska kunna erbjudas bara de som redan har uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-05-25:

Fridolins ultimatum till Löfven i flyktingfrågan till sidans topp

Gustav Fridolin är beredd att stänga dörren till ett fortsatt regeringssamarbete med Socialdemokraterna - om kravet på familjeåterförening inte blir verklighet.

Språkröret riktar samtidigt kritik mot regeringskollegans ton i flyktingdebatten.

- Det oroar mig om vi får en valrörelse som bara handlar om detta - det är en farlig grop att gräva sig djupare ner i.

Gustav Fridolin gör sin sista valrörelse som ledare för Miljöpartiet. Enligt partiets stadgar får språkrören högst sitta nio år, vilket för Fridolin innebär fram till 2020. När han invigningstalar på partikongressen i dag är det med usla opinionssiffror och ett lågt förtroende i bagaget.

Trots orosmolnen är språkrörets humör på topp när vi träffas på hans arbetsplats, Utbildningsdepartementet i Stockholm, några dagar innan kongressen. För att lyfta partiet ur krisen vill han visa för väljarna att miljöfrågan går att lösa med politikens hjälp. Det behöver inte vara något som människor går runt och har privat ångest över.

Varför har ni inte lyckats med det hittills?

- Det är bara att konstatera att humanistiska och gröna idéer är i motvind just nu. Det finns en politisk debatt som väldigt mycket handlar om förslag som skapar oro mellan människor. Vi måste visa att det finns ett alternativ, säger Gustav Fridolin.

Socialdemokraterna har fel

På kongressen ska medlemmarna fastställa Miljöpartiets valmanifest. Till största delen handlar det om miljöfrågor, men i det tiosidiga materialet ryms också partiets flyktingpolitik. En politik som skiljer sig radikalt från regeringskollegan Socialdemokraternas.

- Jag tycker de har fel i sak. Ger man inte människor chans att återförenas med sin familj så kommer heller inte integrationen fungera. Familjeåterföring är en grundläggande rättighet, men också helt avgörande för etableringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Lena Mellin i Aftonbladet 18-05-25: Fridolin vill inte vara minister längre (Extern länk)

Maria Ferm intervjuas i Dagens Nyheter 18-05-26: MP vill fortsätta i regeringen trots kritiken mot S (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-05-26:

MP vill att fler unga ska få stanna i Sverige till sidans topp

Unga som har varit länge i Sverige ska få chans att stanna.

Det fattade Miljöpartiet beslut om under lördagskvällen på sin kongress i Västerås.

- Unga personer bör i större utsträckning få möjlighet att stanna om de har stark anknytning till Sverige, säger migrationspolitiske talesperson Maria Ferm.

Samtidigt visar en webbundersökning som Expressen har gjort bland förtroendevalda miljöpartister att drygt hälften är missnöjda med den migrationspolitik som MP fört med S under mandatperioden.

Miljöpartiet, som i helgen är samlade för kongress i Västerås, vill att unga som varit länge i Sverige ska ges möjlighet att stanna.

- Vi tycker att det är viktigt att tydliggöra att unga personer i större utsträckning bör få möjlighet att stanna om de har stark anknytning till Sverige, till exempel att de har bott här i många år, säger Maria Ferm, Miljöpartiets talesperson i migrationsfrågor.

Vad blir definieringen av anknytning?

- När man tar fram ny migrationslagstiftning så kommer det ju så klart behöva utredas, det får man lämna till en sådan utredning. Generellt sett så har vi redan den typen av regler i lagstiftningen.

Ungdomsförbundet Grön ungdom har sedan tidigare krävt att ett anknytningsskäl för unga upp till 26 år ska införas som ett nytt skäl för uppehållstillstånd. Det fanns även andra förslag, som inte är lika detaljerade.

Efter debatt i frågan på fredagen fattade kongressombudet beslut på lördagskvällen. Där segrade en medelväg och man valde att inte specificera någon ålder.

S och M vill ha kvar tillfällig lag

Om ett år löper den tillfälliga lagen i migrationspolitiken ut. Den tillfälliga lagen innebär bland annat att asylsökande som får stanna i Sverige får tillfälliga uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 18-05-24:

S väljer gratis busskort framför flyktingars liv till sidans topp

I sin iver att klamra sig fast vid makten har Morgan Johansson och Socialdemokraterna glömt vad som är viktigt.

Att prioritera sommarlovskort framför flyktingars liv är fullständigt förkastligt, skriver Luf:s Joar Forssell.

I sommar kommer skolungdomar i Skåne kunna åka kollektivtrafik gratis. Migrationsminister Morgan Johansson hävdade under måndagen på Twitter att subventionen möjliggjorts av åtstramningar i migrationspolitiken. Han menade dessutom att beslutet var modigt och ansvarsfullt. Att regeringen stängt gränsen och försvårat situationen för människor på flykt samtidigt som de strösslat bidrag över sina väljargrupper är knappast modigt eller svårt - det är fegt och enkelt. Att i stället våga prioritera de människor med störst behov vore modigt, om än lite svårare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Christina Höj Larsen (V) i Riksdagens frågestund 18-05-24, anförande 47: Busskort under sommarlovet ställs mot familjeåterförening (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 18-05-14:

När Sverige tar emot flyktingar stärks finanserna till sidans topp

Lögnen lever att flyktingmottagande skulle vara en kostnad för samhället.

I själva verket leder flyktinginvesteringar till nettointäkter, konstaterar Peo Hansen.

I över 30 år har den nyliberala brasan brunnit, och det är mycket som gått förlorat. Den starka välfärden, den fulla sysselsättningen, vår förmåga att dela ut post och förvalta 1800-talsuppfinningen "tåg". Nödvändiga offentliga investeringar uteblir eller läggs i malpåse för att vårt finanspolitiska ramverk till varje pris ska upprätthållas, krona-för-krona. Om framtida investeringar ska bli möjliga måste vi, heter det, först spara i ladorna.

I praktiken innebär det att vi låter bli att investera i dagens infrastruktur och välfärd. Och varje dag är ju en ny dag, med nya påpekanden om vikten av att spara idag för att kunna satsa i morgon. Därför är också varje dag en ny dag med nya rälsbrott och bostadsbrist.

Logiken är lika enkel som förnuftsvidrig. Likväl har den ekonomiska vetenskapen gett vår dysfunktionella finanspolitik namnet "sunda statsfinanser".

Sunda statsfinanser är idag den enda existerande finanspolitiken i Sverige och EU, och dessutom är den lagstadgad. Så har det varit sedan det tidiga 1990-talet och införandet av konvergenskriterierna för EMU och därefter EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Sunda offentliga finanser utgör kärnan i valutaunionen, och stabilitetspakten syftade från början till att permanenta en restriktiv finanspolitik med låga underskott och skuldnivåer. Detta gällde naturligtvis bara för de offentliga finanserna.

I och med att man tvingade dessa att gå på sparlåga fick den privata skuldsättningen driva ekonomin på ett ohållbart sätt, vilket finanskrisen snart skulle bekräfta. Sunda offentliga överskottsfinanser leder alltså till sjuka privata finanser, och det är precis det misstaget som vi nu håller på att upprepa.

Allmänhetens bästa

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-05-22:

Finansministern: "Det går inte att expandera ett välfärdssamhälle hur som helst" till sidans topp

Migrationsfrågan har skapat en djup spricka inom socialdemokratin.

Men finansminister Magdalena Andersson anser att skärpningarna är helt nödvändiga.

- Vi kan inte ha ett mottagande på större nivå än att vi kan upprätthålla vårt välfärdssamhälle, säger hon.

Det har stormat i S ända sedan statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Heléne Fritzon presenterade att man vill se en stram migrationspolitik för kommande mandatperiod. Särskilt stor har ilskan varit i frågor som rör familjeåterförening och tillfälliga uppehållstillstånd.

Magdalena Andersson har dock inga problem att försvara riktningen framåt.

- Jag står helt bakom det förslag som vi har lagt fram. För mig är det här en återgång till en klassisk S-politik. En reglerad invandring var den politik som fördes när jag gick med i SSU och sedan i partiet, säger hon.

Förlängning av dagens system

Egentligen handlar det om en förlängning av det system som redan gäller, till följd av regeringens överenskommelse med Alliansen hösten 2015, framhåller Andersson. Dessutom en politik som ligger i linje med S kongressbeslut om en migrationspolitik i nivå med övriga EU.

- När jag träffat medlemmar, kommunalråd och andra företrädare så står de allra flesta bakom den här politiken och ser också nödvändigheten i att vi ger besked före valet. Men det är klart att det finns individer som inte tycker att det här är bra. Vi är ett stort och brett parti och då finns det även medlemmar som har andra uppfattningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dalarnas Tidningar debatt 18-05-23:

Nej, KD, det blir inte för dyrt att låta de ensamkommande gå ut gymnasiet till sidans topp

Agneta Romin, läkare, god man och stödfamilj

Blir det dyrt KD? Vet ni hur en investering fungerar?

En stor del av KD:s kärnväljare torde vara humanister. Vad man tror sig vinna på att ärva Ny Demokratis retorik vet jag inte. Det är dock tydligt hur opinionen och flera förtroendevalda inom (S) reagerat på deras partis hårda migrationsutspel.

Bristen på folkbokföring i Afghanistan gör att ID-handlingar saknas, och har man dessutom levt hela sitt liv som illegal flykting i ett grannland finns man inte. Vi som haft de ensamkommande i våra hem, på våra boenden och i våra skolor vet att knappast mer än några enstaka var vuxna vid ankomsten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dalarnas Tidningar 18-05-17: Dyrt låta ensamkommande gå ut gymnasiet i Sverige - billigare och lagenligare att skicka dem till hemlandet i stället (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arvika Nyheter debatt 18-05-15:

Ingen gräddfil för asylsökande till sidans topp

En del kan luras till att tro att de unga asylsökande som vill söka till gymnasiet ska få en „gräddfil". Att dessa ungdomar på något sätt skulle få en lättare väg in till gymnasiet. Kanske behöver vi reda ut begreppen. Det handlar i själva verket om ungdomar som:

+ har betyg i minst åtta ämnen på grundskolenivå, vilket är kravet för att vara behörig att söka yrkesprogram.

+ har nått betyg i svenska som andraspråk, vilket bland annat innebär att de gjort de nationella proven i svenska, samma prov som elever med svenska som modersmål gör i årskurs 9.

+ har klarat sina betyg i en tid av besparingar och knappa resurser.

+ inte har haft tillgång till alla grundskoleämnen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-05-18:

"Det är en delseger, men det räcker inte" till sidans topp

Lagförslaget om de 9 000 ensamkommande har snabbt blivit en av valrörelsens viktigaste frågor. Konflikter har uppstått både i alliansen och bland de rödgröna - men vad tycker afghanerna själva?

- Jag är glad för det här, men vad kommer hända med alla andra ensamkommande, undrar Mahmood Rezaie, en av talespersonerna för Ung i Sverige.

I början av augusti förra året inledde nätverket "Ung i Sverige" sin sittstrejk mot utvisningar till Afghanistan. De började på Mynttorget i Stockholm, flyttade till Medborgarplatsen och slutade på Norra Bantorget - efter ha demonstrerat i nära två månader.

Mindre än ett år senare har Miljöpartiet fått regeringen att lägga fram mandatperiodens mest omdiskuterade lagförslag, som kan ge 9 000 ensamkommande afghaner rätt att stanna i Sverige.

En av de drivande bakom sittstrejken var Mahmood Rezaie, talesperson för Ung i Sverige.

Han är försiktigt positiv till den senaste utvecklingen:

- Jag hoppas att det går bra, men lagförslaget är komplicerat. Det har inte gått igenom i riksdagen ännu, säger han.

"En delseger"

Mahmood Rezaie är själv ensamkommande från Afghanistan, och tillhör gruppen som omfattas av det nya lagförslaget. Även om han tycker att det är ett steg i rätt riktning, så är han fortsatt orolig för afghaner som inte kommer omfattas av den nya lagen:

- Det är en delseger, men det räcker inte - vad kommer hända med de andra ensamkommande, och med de andra flyktingarna?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 18-05-18: De 9 000 afghanerna – vilka är de egentligen? (Extern länk)

Expressen 18-05-18: Så svarar politikerna efter Expressens granskning (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 18-05-17: Danielsson (C) avstår att rösta (Extern länk)

Expressen 18-05-19: Migrationsverket varnar: Kan missa barnäktenskap (Extern länk)

Vi står inte ut 18-05-26: Expressen vilseleder i sitt reportage om ensamkommande från Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-05-17:

Riksdagens debatt om sjukvårdsfrågor, motion om åldersbedömning till sidans topp

/Asylnytt: Motionen avslogs enligt socialutskottets förslag/

Anf. 25 Finn Bengtsson (M)

Herr talman! Det aktuella betänkandet från socialutskottet om hälso- och sjukvårdsfrågor behandlar ca 600 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden för de två senaste och det nu pågående riksmötet.

Den absoluta majoriteten av dessa yrkanden föreslås avslås, oftast med motiveringen att frågan för närvarande bereds på något sätt under regeringens översyn och att riksdagen därför inte ska lägga sig i denna process. Eller som det heter på politikerspråk: Riksdagen bör därför inte ta något initiativ med anledning av motionens yrkande om att riksdagen ska agera i frågan. Ibland kan detta vara rätt beslut, särskilt om en seriös beredningsprocess pågår inom Regeringskansliet.

Herr talman! Jag har gått upp i denna debatt för att förklara att så inte är fallet med min motion 2017/18:1257, som handlar om att medicinska åldersbedömningar sedan förra våren sker i massiv skala i vårt land med en teknik som vilar på felaktig vetenskaplig grund och därför måste utredas av en oberoende granskare. Trots att detta är ett ovedersägligt faktum för oss som har medicinsk vetenskaplig skolning avslogs motionen av utskottet med motiveringen att en sådan intern granskning sker och att riksdagen följaktligen inte ska lägga sig i denna process.

(...)

Lyssna till debatten eller läs protokollet (Extern länk)

Samlingssida innehållande socialutskottets betänkande med reservationer, riksdagens omröstningar mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledare 18-05-24:

Tänk om staten ljuger... till sidans topp

Maria Ripenberg

En oacceptabelt stor felklassificering, säger en matematikprofessor vid Chalmers.

Det är inte jordens temperatur det gäller, eller dieselavgaser. Det är kroppsdelar som staten "erbjuder" sig att mäta hos unga flyktingar. Annars kan deras ålder skrivas upp till 18. Ändå.

En ny studie av två specialister i rättsmedicin, Petter Mostad och Fredrik Tamsen, visar nu att över hälften av vissa grupper som efter röntgen bedömts vara vuxna i själva verket kan vara barn. Särskilt gäller det individer som ansetts ha "moget knä" men "omogen tand". Forskarna påtalar systematiska fel i det sätt på vilket Riksmedicinalverket, RMV, använder metoderna MR-knä och tandröntgen.

Johan Bring, statistiker vid Uppsala universitet, säger till Göteborgs-Posten att han påtalat samma sak tidigare: "De har räknat fel och de tänker fel."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-05-17:

Svar på skriftlig fråga: Språkkrav för permanent uppehållstillstånd till sidans topp

Fråga 2017/18:1238 av Johan Forssell (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

I dag saknas det krav på kunskaper i det svenska språket för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär alltså att en person kan få ett tillstånd att leva i Sverige resten av sitt liv utan att det ställs några krav på kunskaper i landets huvudspråk. Det svenska språket är en viktig del av integrationen i det svenska samhället och för förståelse av hur samhället fungerar i Sverige. Forskning visar även på att språket är särskilt viktigt för att bli en del av ett nytt land.

Ska vi få integrationen att fungera krävs en politik som ställer tydliga krav. Moderaterna har därför föreslagit att godkända kunskaper i svenska ska knytas till möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Detta innebär att en person ska kunna visa på en språkförmåga på grundläggande nivå i det svenska språket för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Är statsrådet beredd att vidta några åtgärder eller ta några initiativ för att tydligt koppla beviljandet av permanenta uppehållstillstånd till grundläggande kunskaper i det svenska språket?

Svar av Statsrådet Heléne Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-05-17:

Svar på skriftlig fråga: Utvisning på grund av brott till sidans topp

Fråga 2017/18:1274 av Tomas Tobé (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Av de utländska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige och som döms för allvarliga brott utvisas majoriteten. Men för att utvisa en person på grund av brott krävs i dag att den som döms för en gärning döms till fängelse. Har personen inte tidigare gjort sig skyldig till brott ställs ett större krav på brottets allvar.

Normalt krävs således att straffvärdet överstiger fängelse i minst ett år. Förutsättningar för utvisning på grund av brott har i huvudsak sett likadana ut sedan år 1994.

Moderaterna anser att det bör räcka med ett straffvärde på sex till tolv månaders fängelse för att utvisning ska bli aktuellt, även om inte återfallsrisk föreligger. Om man är utländsk medborgare och bryter mot det samhällskontrakt som ska gälla i Sverige, då ska man utvisas.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon följande:

Avser statsrådet att ta något initiativ för att utvisning på grund av brott även ska bli aktuellt för brott med lägre än tolv månaders straffvärde?

Svar av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-05-21:

Interpellationsdebatt: Tillfälliga bostäder för nyanlända till sidans topp

Interpellation 2017/18:461 av Ida Drougge (M)

Bostäder som byggts för nyanlända, med ibland tillfälliga byggnadslov med anledning av anvisningslagen, har i många fall blivit dyra och är ibland placerade på ställen som inte är optimala att bo på.

Bostadsminister Peter Erikssons företrädare föreslog att det skulle byggas bostäder med just tillfälliga bygglov för att klara bostadssituationen för nyanlända. Nu vill nuvarande bostadsministern ge de boende i dessa bostäder hyreskontrakt med permanent besittningsrätt. Det skulle bland annat innebära permanenta bostäder i områden och på ställen som i en del fall inte är avsedda för detta.

Det är heller inte svårt att föreställa sig reaktionen bland de köande i den lokala bostadskön.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Avser statsrådet verka för att regeringen lämnar förslag om att boende i bostäder med tillfälligt bygglov får hyreskontrakt med permanent besittningsrätt?

Lyssna till debatten eller läs protokollet med svar av statsrådet Peter Eriksson (Extern länk)

Se även:

Interpellation av Ida Drougge (M) till Peter Eriksson (MP): Kritik av Lidingö stad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE opinion 18-05-17:

Sexual orientation, gender identity and asylum in the UK: is 'discretion' ever a choice? till sidans topp

By Moira Dustin, SOGICA Project

Asylum seekers fleeing homophobia and transphobia to claim refuge in European countries have a difficult time. They experience many of the problems that all asylum seekers face - the abuses and injustices that forced them to leave their homes in the first place, combined with what was probably a difficult journey, followed by having to engage with a complex and unsympathetic asylum system in whichever European country they ended up in. However, LGBTQI+ people often encounter additional hurdles. Because their persecution may take place in private at the hands of family members or people in the community rather than state officials, it may be difficult to provide evidence to support their claim for asylum. And they are unlikely to be able to seek support from community organisations and their diaspora to the same extent as other refugees. They are particularly vulnerable to discrimination and violence, especially if they are detained pending a decision on their claim.

A further obstacle is that, in a number of European countries, the concept of 'discretion' is deployed in a misleading way by states to make asylum difficult for those individuals claiming on the basis of sexual orientation or gender identity (SOGI).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

CERD 18-05-11:

Concluding observations on the periodic reports of Sweden till sidans topp

/FN:s kommitté mot rasdiskriminering (Committee on the Elimination of Racial Discrimination , CERD) har lämnat sina avslutande observationer med anledninga av Sveriges 22:a och 23:e rapport till kommittén.

Ett flertal civilsamhällesorganisationer har också lämnat kommentarer.

Exempel på åtgärder som kommittén rekommenderar:/

(...) 7. The Committee reiterates its previous recommendation (CERD/C/SWE/CO/19- 21, para. 9) to strengthen the Equality Ombudsman by broadening its mandate to protect members of vulnerable groups from discrimination, to analyse and address the reasons for the low number of cases successfully resolved, and to provide it with adequate financial and human resources to carry out its mandate.

(...) 11. Recalling its general recommendation No. 35 (2013) on combating racist hate speech, the Committee recommends that the State party step up its efforts to:

(a) Effectively implement and enforce existing legislation and continue taking necessary measures to protect vulnerable groups from racist hate speech, racist violence, and other hate crimes (...)

(...) 13. Reiterating its previous recommendation (CERD/C/SWE/CO-19-20, para. 13), the Committee recommends that the State party amend its legislation and prohibit the organization of groups which promote and incite racial hatred, in line with Article 4 of the Convention.

(...) 15. Recalling its general recommendation No. 32 (2009) on the meaning and scope of special measures, the Committee recommends that the State party reconsider its position on special measures as a means of addressing the impact of structural discrimination against all vulnerable groups in the State party.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

Se övriga dokument från Sverige och organisationer i samma ämne, sök "Treaty = CERD" (Extern länk)

Amnesty International Sverige 18-05-16: Skärpning, regeringen! Amnesty Sverige välkomnar FN-kommitténs skarpa kritik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 18-05-15:

Dockteater som förvandlar publik till vittnen till sidans topp

I fredags var det premiär för "Det nya riket" på Malmö Dockteater. Den beskrivs som "En dokumentär dockteater för vuxna" och är skriven av Tove Olsson. För regin står Erik Holmström och i premiärpubliken satt Tor Billgren.

Det här är en föreställning om att förflytta sig - om att resa, fly och migrera.

Vi får följa författaren Tove i hennes arbete med att samla in berättelserna som pjäsen bygger på. Tovedockan spelas av Tove Olsson själv, och hon gör resten av de sammanlagt 15 rollerna tillsammans med Martin Pareto och Jonatan Rodriguez.

Det är flyktingen och läkaren Ammar, som förlorat sin familj på Medelhavet. Det är IT-företagaren Olof som fantiserar om ett hus vid samma Medelhav. Det är forskaren Jessica som drömmer om att passera NASA:s nålsöga och bli astronaut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kultur 18-05-22:

Polarprispengar går till syriska, iranska och afghanska ensamkommande artister till sidans topp

För ett år sedan fick artisten Sting svenska Polarpriset. Och som den världsförbättrare han är gav han bort hela priset på en miljon kronor - och nu är det klart att pengarna ska gå.

Pengarna ska gå till unga ensamkommande flyktingar från Syrien, Iran och Afghanistan som också är artister och musiker, skriver projektet Songlines i ett pressmeddelande.

Artisterna är: rapparen Osama MC Oscar från Syrien, sångaren och gitarristen Mohammad Nouri & Saeed Amini från Afghanistan, Brusk Dibo & Khaldoun Jawish från Syrien som är duon bakom projektet Orientaliska Strängar, Hassan Hazir från Afghanistan kom till Sverige från Afghanistan hösten 2015, den klassiska pianisten Ehsan Yaghoobi & Kausar Rahimi från Afghanistan, ungdomskören Dörrens Qöhr och Mohammad Zare, 18 år från Afghanistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo 18-05-23:

Beställ den nya utgåvan av Migrationsinfo för alla till sidans topp

Nu ger vi ut den tredje upplagan av vår och Studieförbundet Vuxenskolans bok Migrationsinfo för alla. I dessa nya tider är behovet av balanserad och saklig information stort och vi hoppas att Migrationsinfo för alla i dess tredje och omarbetade utgåva kan bidra till detta. Boken ryms i innerfickan för att kunna användas på alltifrån fikarasten på arbetsplatsen till nämndsammanträdet - och den ska kunna läsas i de delar man behöver för stunden på en bussresa eller i valstugan.

I kölvattnet efter flyktingsituationen 2015 diskuteras vilka asylregler som ska gälla global nivå, i EU och givetvis även i Sverige. Vidare är det av vikt att de som kommit hit får en rimlig situation och att Sverige bättre kan ta tillvara den kompetens och det engagemang som tillkommit. Därför har integrationsfrågan nu fått större utrymme i boken. Därtill kan du läsa om färsk statistik, den senaste forskningen, flera faktatexter och samtal med människorna bakom siffrorna.

Migrationsinfo för alla är baserad på texter från hemsidan migrationsinfo.se, en av Sveriges mest besökta hemsidor för frågor om migration och integration. Migrationsinfo.se upprättades och drivs av Fores och syftar till att på ett lättillgängligt sätt presentera forskning, fakta och statistik om migration och integration, med fokus på Sverige. Vi hoppas på att kunna bidra till en mer saklig och kunskapsbaserad debatt fri från mytbildning.

Oskar Adenfelt är redaktör för boken, projektledare på Fores migrations- och integrationsprogram och skriver för migrationsinfo.se. Ett stort tack riktas till Robert Englund, David Hellman, Alice Hertzberg, Tove Hovemyr, Sabina Hedbäck, Magnus Andersson, Maroa Ahmed, Sonia Ericstam, Sofia Rönnow Pessah och Adam Reuben som också arbetat i projektet.

Läs mer (Extern länk)

Beställ boken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.