fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 19 januari 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

TT-Ritzau / UNT 18-01-17:

Danmark/ Skärpta danska krav för återförening till sidans topp

Danmarks regering vill skärpa kraven för familjeåterförening. Personer som bor i utsatta områden ska inte kunna få hit sin familj. Dessutom ställs krav på språkkunskaper - både hos den som bor i Danmark och de familjmedlemmar som vill komma till landet.

Enligt regeringen ska förslaget leda till att de utländska medborgare som kommer till Danmark genom familjeåterförening deltar aktivt och bidrar positivt till samhällsekonomin, skriver Jyllands-Posten. Både Socialdemokraterna och Dansk Folkeparti är positiva till förslagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-01-12:

Frankrike/ Hård kritik mot franskt regeringsförslag till sidans topp

Den franska regeringen har inlett sitt arbete för att förändra asyl- och immigrationspolitiken. Hjälporganisationer som deltog i överläggningarna är besvikna över regeringens förslag.

Det säger ordföranden för paraplyorganisationen för hjälporganisationerna - förkortad FNARS - Louis Gallois.

- Sammantaget innebär regeringens förslag en skärpning av lagen, säger Louis Gallois efter den första dagens samtal om den nya lagtexten.

Representanter för ett trettiotal hjälporganisationer deltog i mötet, som de inte anser lämnade något utrymme för en dialog.

- Regeringen har redan bestämt sig för en hårdare linje, sa de.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-01-16: Bojkottar presidentmöte efter planerade åtstramningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-01-18:

Ungern/ Ny lag ska stoppa det Ungern kallar illegal migration till sidans topp

Ungerns regering trappar nu ytterligare upp kampen mot den ungersk-amerikanske finansmannen och filantropen George Soros. Han anklagas för att försöka tvinga på Ungern flyktingar.

Igår presenterades ett nytt lagförslag som man döpt till "Stoppa Soros-lagen" och som bland annat ska försvåra för organisationer i Ungern som på olika sett hjälper flyktingar och migranter.

Det nya lagförslaget, förklarade Ungerns inrikesminister Sándor Pintér på en presskonferens i går, har som syfte att bekämpa den illegala migrationen.

Förslaget, sade han också, är en direkt följd av den nationella rådgivningskampanj som pågick i landet i höstas och som gick under benämningen "stoppa Sorosplanen".

Själv säger den ungerskfödde George Soros att det inte existerar någon sådan plan, men i Ungern fortsätter regeringen hävda att finansmannen - genom ekonomiskt stöd till flyktingvänliga organisationer och genom ett aktivt lobbyarbete vill underlätta för flyktingar att komma till Europa och tvinga alla länder att öppna sina gränser.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 17-12-22:

Från Afghanistan/ EASO: Country of Origin Information report on the security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan - security situation'. The report is a third update of the version first published in February 2015 and provides a comprehensive overview of the security situation in Afghanistan, information relevant for the protection status determination of Afghan asylum seekers.

In the first ten months of 2017, more than 40,000 applications have been lodged in the EU+ by Afghans, ranking third in the top countries of origin in EU+ countries. In addition, Afghan applications constitute the largest backlog of all countries of origin. At the end of October 2017, there were more than 64,000 asylum applications from Afghan nationals in the EU+ pending at first instance.

The 'Afghanistan security situation' report provides a general description of the security situation in Afghanistan, covering the following topics: a brief context of the situation; actors in the conflict; security trends and armed confrontations; description of tactics and arms used; state ability to secure law and order; impact of the violence on the civilian population; and the geographical overview of the security situation.

The report also provides a description of the security situation in each of the 34 provinces and Kabul City. In these chapters, a general overview of the province is given, followed by a background on the conflict and actors in the province, and recent security trends including data on violent incidents and qualitative information on the type of violence. Finally, a brief overview of violence-induced displacement is given.

The terms of reference of this report were defined based on information needs identified by asylum policy experts in EU+ countries and UNHCR. The report presents information until 31 August 2017.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-12-22:

Från Afghanistan/ Europe remove Afghans to one of world's most dangerous countries till sidans topp

Britain and other European nations are under increasing pressure to explain why they are sending hundreds of desperate Afghans back to one of the world's most dangerous countries.

MPs and MEPs have raised questions about whether the EU tied a 2016 aid package for Afghanistan to its willingness to take back refused asylum seekers.

Since the deal, forced repatriations have accelerated. The International Organisation for Migration says 500 Afghans have been forcibly removed back to Afghanistan this year, compared to 200 last year. More than 3,000 have returned voluntarily this year.

As of September 2017, Afghans accounted for the largest number of asylum applications in the EU, with 170,045 pending cases. But they lose more than 50% of asylum appeals - far more than Syrians do - because some parts of the country, such as the capital, Kabul, are now considered safe.

Human rights activists say people sent home could be killed, and Amnesty has accused Germany and other European countries of breaking international law by deporting at a time when civilian casualties in the country are at their highest for years.

In a report discussed by the UN security council this week, the UN secretary general, Antonio Guterres, noted that security was parlous throughout the country.

"Targeted killings and abductions increased by 16% compared with the same period in 2016," his report said, adding that there were more than 21,000 security-related incidents in the first 11 months of the year.

The UN's assistance mission in Afghanistan said that in the first nine months of 2017 more than 2,000 civilians were killed and more than 5,000 injured.

In Germany, the repatriations have sparked a wave of airport protests, with signs reading "Don't send people back to die". Some pilots have joined the movement, refusing to fly repatriation planes.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRIN News 18-01-04:

Europe sends Afghans back to danger till sidans topp

In a cafe in Kabul, Mohammad Elham's eyes dart back and forth between a steaming cup of tea and the front entrance: the months since his return to Afghanistan have been spent in a state of constant fear.

Elham left Afghanistan on a cold night in 2010, he says, after the Taliban killed his wife and two children. Last year, he returned to the country he fled - this time, in handcuffs, one of a surging number of Afghan deportees ousted from Europe.

"It was hurtful and humiliating," Elham said of his journey from Germany, where his asylum application was rejected, to Afghanistan, where he says his presence may again jeopardise his family's safety.

As European countries tighten borders and asylum policies, the number of Afghan asylum seekers pushed out of Europe has soared. But returnees like Elham are being forced back to a volatile country, where conflict has uprooted more than one million people over the last two years and civilian casualties are at near-record levels.

With war, a stagnant economy, and chronic instability continuing to drive people out in droves, refugee advocates warn that Afghanistan faces a revolving cycle of migration that will see more Afghans continue to flee even while others are forced back.

Recognition rates drop

Even European countries seen as relatively sympathetic to refugees are now turning their backs on Afghan asylum seekers.

Germany, Sweden and Finland all saw asylum recognition rates for Afghans plummet in 2017. Germany granted asylum to less than half of Afghan applicants during the first nine months of 2017, according to the European Council on Refugees and Exiles; it had accepted almost three quarters of asylum claims in 2015.

Together, European countries returned almost 10,000 rejected Afghan asylum seekers in 2016 - almost triple the number in the previous year.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Blankspot 18-01-10: Fick asyl - återvände och avrättades av talibaner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Upsala Nya Tidning 18-01-09:

Från Irak/ Flyktingar tvångsflyttas till farliga områden till sidans topp

Irakisk militär tvångsflyttar civila från flyktingläger till osäkra, krigsdrabbade hemtrakter. Där riskerar de att dödas av mineringar och medborgargarden, säger flyktingar och hjälparbetare.

Att hantera två miljoner människor som flytt undan striderna med Islamiska staten (IS) är en av den irakiske premiärministern Haider al-Abadis svåraste uppgifter. Men enligt kritiker är han mer intresserad av att vinna valet i maj än att lindra lidandet för de irakier som har flytt sina hem och se till att de kan återvända på ett säkert sätt.

Flyktingar och hjälparbetare hävdar att myndigheterna nu tvingar tillbaka människor mot deras vilja så att valet kan hållas i tid. Väljare måste nämligen hem för att rösta, annars kan valet bli uppskjutet. Och al-Abadi är angelägen om att valet inte blir försenat eftersom han rider på en popularitetsvåg efter att ha besegrat IS i Irak.

TUSENTALS FALL

Framför allt är det sunnimuslimer i den västra provinsen al-Anbar som tvångsförflyttas. Hjälparbetare som Reuters talat med har noterat 2 400-5 000 fall mellan den 21 november och 2 januari. Källorna vill av säkerhetsskäl vara anonyma.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-01-19:

Från Kuba/ Ändrade inreseregler underlättar inte verkställighet av utvisningar till sidans topp

Sveriges ambassad i Kuba har rapporterat att den kubanska regeringen har meddelat en ny migrationslag. Ändringarna innebär att de som emigrerat före 2013 inte längre behöver "bemyndiga" sitt pass för att få besöka Kuba. Dessutom ska barn till kubanska medborgare som föds utomlands kunna få kubanskt medborgarskap. Barn till kubaner som "vidtagit åtgärder mot kubanska statens politiska-, sociala- och ekonomiska grundvalar" kan dock nekas medborgarskap. För vuxna krävs stabila band till Kuba och godkänt medborgarskapsprov. Vidare ska vissa exilkubaner tillåtas besöka hemlandet utan att behöva vänta åtta år, och exilkubaner ska tillåtas besöka Kuba sjövägen till Havanna och Varadero. Dessa två punkter har dock inte meddelats officiellt ännu. För Sveriges del innebär ändringarna att alla barn till kubanska medborgare som är bosatta i Sverige inte riskerar att bli statslösa, och därmed inte med automatik har rätt till svenskt medborgarskap. Enligt ambassaden kommer svårigheterna att verkställa utvisningar till Kuba att kvarstå eftersom de som varit utresta i två år som asylsökande fortfarande måste ansöka om repatriering för att få återvända.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO December 2017:

Från Somalia/ Country of Origin Information Report - Security Situation till sidans topp

This report is a joint production by a Country of Origin Information (COI) specialist from Denmark and the EASO COI sector, as referred to in the Acknowledgements section of this report. This report is an update of the February 2016 EASO COI Report Somalia Security Situation and covers the period from 1 January 2016 to 31 August 2017.

The report aims to provide information on the security situation in Somalia, which is relevant for international protection status determination (PSD; refugee status and subsidiary protection). (...)

Based on various sources consulted by EASO (3), these key elements can be broken down into topics and/or indicators. Examples include: parties to the conflict; intensity level of the violence; nature of the violence; regional spreading of the violence; targets of the violence; risk of collateral damage; use of arms and tactics; possibility to reach areas - security of transport (roads and airports); and indirect effects of the violence/conflict.

Based upon a study of all the mentioned sources, a list of elements and indicators was drafted, which served as a basis for the terms of reference. In order to make a well- informed assessment of the fear of persecution or risk of serious harm, information is needed on these security-related elements and indicators on a regional and provincial level in the country of origin.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Amnesty International 17-12-21: Not time to go home: Unsustainable returns of refugees to Somalia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-01-16:

Från Syrien/ Säkerhetsläget i Syrien till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos har publicerat en landrapport om säkerhetsläget i Syrien. Rapporten innehåller avsnitt om "nedtrappningszoner", kartläggning av aktörer och intressenter, territoriell kontroll, nuläge, provins för provins, civilas utsatthet, konfliktrelaterade offer, flyktingar och internflyktingar, samt återvändande.

Som särskilt utsatta pekar rapporten på samma grupper som 2015; Sekulära oppositionella aktivister, barn, kvinnor, internflyktingar, frihetsberövade belägrade, religiösa och etniska minoriteter, medicinsk personal, MR-försvarare, journalister och personer med "normbrytande" sexuell läggning eller könsidentitet.

/Utdrag ur översikt:/

Ett framgångsrikt Ryssland har under hösten 2017 hävdat att den militära insatsen snart är över. Så ser i dagsläget inte riktigt ut att vara fallet. Den rysk- och Iranstödda syriska militärapparaten och dess diverse lojalistmiliser kontrollerar till dags dato kanske bara dryga halva territoriet, medan kurd-/YPG-dominerade Syrian Democratic Forces (SDF) i nuläget kanske kontrollerar ca en tredjedel. I avsaknad av en hållbar politisk lösning i närtid kvarstår risken att centrala aktörer eskalerar på andra fronter när nu den s.k. Islamiska staten (IS) luckras upp och tappar mark i sina tidigare kärnområden i östra Syrien. Trenden är redan tydlig, inte minst i delar av provinserna Aleppo, Idlib (där nu stora antal internflyktingar rapporteras vara i rörelse), Hama, Homs och Rif Dimashq (främst Damaskus belägrade östra förstäder och landsbygd). Stridshandlingar lär därmed fortsätta att drabba delar av Syriens befolkning 2018. Dock inte nödvändigtvis alla invånare i landets samtliga 14 provinser, utan kanske allra främst just dem som befinner sig i och kring s.k. nedtrappningszoner (1.3) eller längs andra frontlinjer.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Aftonbladet 18-01-18:

Många effekter av skärpt gränskontroll till sidans topp

Att plocka fram id-kortet hör resan till för resenärer mellan Danmark och Sverige.

Gränspolisen ser också tydliga effekter av höstens skärpta inre gränskontroller: Över dubbelt så många avvisningar, gömda ensamkommande hittas och fler beslag.

- Veckan före nyår hade vi en toppnotering med 309 nekade inresor i region Syd, det högsta antalet någonsin, säger Michael Mattsson, chef för gränspolisen i regionen, till TT.

När tågen stannar i Hyllie, den första stationen i Malmö, har passkontrollanter sex minuter på sig att kontrollera passagerarna som kommit från Danmark. Vissa får direkt vända tillbaka till grannlandet på andra sidan Öresundsbron.

- Vid många tillfällen har vi folk som försökt ta sig in flera gånger.

Mitt i vecka 37 - mitten av september - skärptes de inre gränskontrollerna och en jämförelse av fyraveckorsperioden före och efter visar på en tydlig effekt.

- Vi började i oktober att märka en markant förändring av kontrollfrekvensen, och samtidigt hittades många människor som försökte ta sig in till Sverige utan att söka asyl, men som av olika anledningar ville till landet. Men som då nekas inresa, och avvisas.

Exempel vid gränsen

Här är några exempel på effekter av ökad kontrollfrekvens, när vecka 33-36 jämförs med 38-41:

Vid färjeläget i Helsingborg ökade antalet direktavvisningar från 35 till 152.

Antalet direktavvisningar vid tågstationen i Hyllie steg från 105 till 295, och vid brofästet Lernacken blev det nästan lika många direktavvisningar: 293 i stället för 163 under fyraveckorsperioden före den skärpta gränskontrollen.

- Sedan i september ligger vi på mellan 130 och 200 i veckan, men de senaste veckorna har vi legat på mellan 200 och 300 i veckan i region Syd, säger Michael Mattsson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM January 2018:

Four decades of undocumented migration - A review of the evidence till sidans topp

The report reviews available evidence on trans-Mediterranean irregular migration to Europe along various routes going back to the 1970s, particularly on the magnitude of the flows, the evolution of sea routes to Southern Europe, the characteristics of migrants, the extent to which one can separate between economic and forced movements, and mortality during the sea journey. The report also reflects on the causes of the so-called migration crisis – a record-high number of undocumented arrivals by sea between 2014 and 2016 – and the reasons for the substantial decrease in numbers in 2017. It concludes by identifying future data and research needs.

Hämta publikationen (Extern länk)

Se även:

IOM December 2017: Migrant vulnerability to human trafficking and exploitation: Evidence from the central and eastern Mediterranean migration routes (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-01-10:

Medelhavet/ Up to 100 Migrant lives feared lost off Libya till sidans topp

A deadly start to the new year for migrants on the Mediterranean

The Libyan Coast Guard reported Wednesday that up to 100 migrants remain missing in the third deadly shipwreck on the Mediterranean Sea since Saturday. Now, barely a week into the New Year there already are reports of close to 200 migrants or refugees dead or missing on the Central Mediterranean route.

By contrast, IOM recorded just 26 migrant deaths on the Mediterranean Sea lanes during the just-ended month of December 2017, at a time when Mediterranean migrants deaths were dropping sharply. January 2017, for example, had witnessed some 254 deaths. Now, this week's reports suggest that 2018's start may be even deadlier.

IOM reported on Tuesday 09 January that a total of 81 Mediterranean Sea deaths of migrants or refugees were recorded in the first eight days of the year. Five of those deaths were in Western Mediterranean waters off Spain and Morocco. The rest - 76 with a possibility of many more - were recorded in the waters between Italy and Libya.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Dagens Nyheter 17-12-31:

Nyanlända kvinnor riskerar inte bara jobbet om de berättar till sidans topp

Vittnesmålen om sexuella övergrepp har under hösten svept över Sverige. Men en grupp som det varit ganska tyst om är de kvinnor som är nya i Sverige, och som av Socialstyrelsen beskrivits som en särskilt sårbar grupp.

- Om kvinnor i olika branscher inte har brutit tystnaden av rädsla för att förlora ett arbete, så skulle de här kvinnorna inte bara förlora arbetet, de skulle förlora mat på bordet, säger Bernardita Nunez, verksamhetsledare på kvinnoorganisationen Terrafem.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2012) är kvinnor med utländsk bakgrund en särskilt sårbar grupp när det kommer till våld och sexuella övergrepp. Särskilt svårt kan det vara om man är ny i Sverige, då man ofta saknar kunskap om vilka rättigheter man har.

- Att nyanlända kvinnor och papperslösa kvinnor utsätts vet vi. Det är beklagligt att myndigheter inte alltid ger det stödet som våldsutsatta kvinnor har rätt till enligt lagar och regler. Och att inte prata svenska och inte känna till sina rättigheter i Sverige gör det oerhört svår att kräva sin rätt, säger Bernardita Núñez, verksamhetsledare för Terrafem, en organisation som bland annat driver en jourtelefon på 66 olika språk, dit utsatta kvinnor kan vända sig.

En faktor som kan göra det svårt att berätta om man som ny i Sverige utsätts för övergrepp är bristen på socialt nätverk, och att det kan vara mer tabubelagt i andra kulturer att prata om sexuella övergrepp.

- Metoo-kampanjen har ju blivit så stor i Sverige för att vi vågar prata om det, även om det har varit skrämmande historier som vi inte trodde vi skulle höra 2017. Men det visar ändå att det är möjligt att berätta, säger Åsa Witkowski, enhetschef vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid vid Uppsala universitet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare Utan Gränser 18-01-15:

Rapport: Tillvaron i Sverige bidrar till psykisk ohälsa hos asylsökande till sidans topp

En ny rapport från Läkare Utan Gränser visar att asylsökandes ovissa livssituation i Sverige påverkar deras psykiska hälsa negativt. Rapporten belyser ett flertal hinder som gör att asylsökande inte får den vård de har rätt till och behöver. Läkare Utan Gränser efterlyser fler insatser för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande.

Rapporten Ett liv i limbo baseras på Läkare Utan Gränsers projekt för asylsökandes psykiska hälsa i Sverige. Organisationen har lång erfarenhet av att arbeta med psykosocialt stöd till människor på flykt världen över, men detta är första gången ett liknande projekt genomförs i Sverige.

Läkare Utan Gränser har genom projektet, som pågick mellan augusti 2016 och augusti 2017, erbjudit psykosocialt stöd till 550 asylsökande i Skaraborgs län. De flesta kommer från krigsdrabbade länder som Afghanistan, Syrien och Irak. Stödet har bestått bland annat av screenings för att identifiera psykisk ohälsa, stödsamtal med rådgivare och sociala aktiviteter.

Rädsla för framtiden leder till oro och stress

Läkare Utan Gränser har under projektets gång screenat 219 asylsökande för symptom på psykisk ohälsa. I mer än hälften av fallen har man gått vidare med fördjupad bedömning och stödsamtal. De vanligaste symptomen som asylsökande visat vid denna bedömning är relaterade till ångest, depression och posttraumatisk stress.

Den ovissa och maktlösa situation som asylsökande befinner sig i har en stor påverkan på deras psykiska hälsa. De mest förekommande negativa livshändelserna som asylsökande rapporterat vid fördjupad bedömning har varit:

+ Rädsla för framtiden (29 procent)

+ Fördröjningar i asylprocessen (25 procent)

+ Rädsla för utvisning (23 procent)

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

ETC 18-01-16: Asylprocessen får flyktingar att må dåligt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 18-01-18:

Lösningen för hemlösa ensamkommande: Familjehem till sidans topp

Miljonbidraget som Upplands Väsby får räcker inte för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar när de blir 18 år, menar politiker. Nu vill föreningen Frivilliga familjehem ordna familjehem åt ungdomarna.

P4 Stockholm har tidigare berättat att flera ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år lever som hemlösa i Upplands Väsby. De vill inte eller vågar inte flytta till Migrationsverkets vuxenboenden.

En lösning kan vara familjehem.

Föreningen Frivilliga familjehem i Upplands Väsby menar att det bör gå att få fram familjehem till alla ungdomar som behöver.

- Vi vill samarbeta med kommunen kring det här, säger Lina Johansson från föreningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Expressen 18-01-14: Fredrik, 35, vill att fler öppna dörren - för integrationens skull (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 18-01-15: Ytterligare hundra fadderfamiljer sökes (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 18-01-08: Får stanna - men flyttas ut från stan (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 18-01-12: Oppositionsrådet: "Jag känner mig lurad" (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-01-17: Asylsökande över 18 får bo kvar på HVB-hem (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 18-01-17: Flera ensamkommande unga lever i hemlöshet (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 18-01-18: Svårt för Väsby att hjälpa hemlösa ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 18-01-03:

Osäker framtid för 600 anställda till sidans topp

Färre asylsökande till Sverige tvingar myndigheten att skala ner kraftigt. På flera orter har personalen redan fått besked om varsel, men inte i Göteborg.

- Det har varit en tid som präglats av växtvärk. Vi har expanderat med 100 procent.

Marcus Toremar, chef för migrationsverket väst tror inte att någon myndighet tidigare gått igenom en liknande förändring som migrationsverket gjorde med start hösten 2015.

Då rullade tåg efter tåg in på Göteborgs centralstation med flyktingar från företrädesvis krigets Syrien, upp mot 3000 i veckan. I Göteborg växte myndigheten snabbt från 300 till 600 anställda för att kunna hantera söktrycket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Väst 17-12-19: Storvarsel på Migrationsverket i Västsverige (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 18-01-03: Facket om varslet: Många är oroliga (Extern länk)

Svt 17-12-21: 43 varslas från Migrationsverket i Västerbotten (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 17-12-21: Migrationsverket varslar 145 anställda i Norrbotten (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 18-01-02: Fackförbundet ST: Migrationsverket kringgår turordningen (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 18-01-03: Färre söker asyl - nu varslar Migrationsverket om uppsägning (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 18-01-03: Migrationsverket varslar 250 personer (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-01-09: Migrationsverket varslar i Värmland (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 18-01-09: 50 personer varslas vid Migrationsverket i Västmanland (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 18-01-13: Efter varslet: Oro hos Migrationsverkets anställda i Söderhamn (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 18-01-15: Migrationsverket varslar var tredje i Skåne (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 18-01-15: Migrationsverket i Karlskrona varslar anställda (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 17-12-18:

Italien/ EASO and Italy sign new Operating Plan till sidans topp

EASO enhances support to Italian asylum system

The European Asylum Support Office (EASO) and the Italian authorities have signed a new Operating Plan which will see the Agency expand its support in the country in 2018.

The 2018 Operating Plan was signed by the Executive Director of EASO, José Carreira, on behalf of the Agency, and the Head of the Department of Public Security, Franco Gabrielli, the Head of the Department of Civil Liberties and Immigration, Gerarda Maria Pantalone, and the Ombudsperson of Children and Adolescents, Filomena Albano, on behalf of Italy.

EASO has been increasingly active in Italy since 2013 and deploys over 200 staff throughout the country in order to provide support to the Italian authorities. The 2018 Operating Plan will add a new dimension to EASO's activities by mandating the Agency to have an enhanced role in supporting with the handling of registration of applications for international protection, including through the preparation of files in the National Asylum procedure. This measure aims at relieving some of the pressures on the Italian Asylum System.

Welcoming the new agreement, Mr. Carreira stated: "EASO's cooperation with the Italian authorities over the past four years has been nothing short of excellent. The 2018 Operating Plan, which gives EASO the opportunity to further-increase our assistance, is a testament to the mutual trust and good-faith which exists between the Agency and our Italian colleagues. As with previous years, EASO will spare no resource in ensuring that we deliver on all the mandated measures and therefore provide tangible support to the Italian asylum and reception system."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 17-12-27:

Grekland/ Thousands of children in overcrowded Lesbos migrant camp till sidans topp

UNHCR wants to move the most vulnerable

A doctor from international aid group MSF says about forty percent of migrants sheltering in the Moria camp on Lesbos are children, and of those, nearly a quarter are unaccompanied minors. Meanwhile the UN refugee agency wants to step up evacuations of vunerable families to the mainland.

Speaking on Greek radio, MSF's medical supervisor for Greece, Apostolos Veizis, said 40 per cent of the refugees stranded at the camp Moria on Lesbos are children.

Veizis added that of the more than 2,000 children sheltered in the overcrowded camp, 432 are unaccompanied minors.

"In the field hospitals we run there, 52 per cent of the patients are children under the age of five," he said.

In addition to children, in the camp are many pregnant women and around 500 people on a waiting list for psychiatric care.

UNHCR "very concerned"

The UN refugee agency has confirmed that large numbers of families and people needing specific support have been arriving on the Greek Aegean islands.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Liberties 18-01-12:

Kroatien/ Most Croatians neither hate nor fear refugees till sidans topp

More than half of Croatian citizens believe their country should be open to refugees seeking protection, and about two-thirds do not think Croatia should build a border wall.

These findings come from research published by Liberties member the Centre for Peace Studies (CMS). The research was conducted by Ipsos on a nationally representative sample of 975 Croatian citizens. The research is the same as the one CMS published 2013. It shows that the attitudes towards foreigners, minorities, migrants and refugees have changed in the last four years, a period in which many changes have been seen, both in Croatia and in Europe as a whole, because of the increased number of refugees that have arrived.

Growing distrust

There is a noticeable increase in the percentage of respondents who have negative attitudes towards foreigners and their cultural heritage. For example, in 2013, 29.8 percent of respondents accepted to some extent the statement "I don't feel comfortable in contact with foreigners who moved to Croatia". This year, 41.5 percent of respondents agree with that statement to some extent. Similarly, four years ago 20.9 respondents agreed to some extent with the statement "To be accepted members of our society foreign migrants should give up their culture"; today, 27.5 percent of respondents agrees with that statement to some extent. The study also found that most respondents have restrictive attitudes towards refugee immigration and how Croatia should respond to it.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kyrkans Tidning 18-01-17:

Frankrike/ Hoppet lever under broarna till sidans topp

Svenska kyrkan i Paris var i höstas hårt ansträngd av det stora antal unga afghaner som nekats asyl i Sverige och som tagit sig till Paris i hopp om en ny asylprocess. Med hjälp av en ny diakoniassistent har församlingen mött de nya behoven. Verksamheten har breddats, bland annat med språkkafé.

Vid Porte de la Chapelle i norra Paris finns ett jättelikt läger. De dubbla raderna med små campingtält sträcker sig så långt man ser av boulevarden. Skymningen faller och kvicksilvret i termometern har krupit ner till tre grader. Det är här eller runt Gare de l 'Est som de flesta afghaner från Sverige bor när de först kommer till Frankrike.

I ett tält under motorvägsbron tittar Khalil fram. Han har bott i Karlstad i två år, men sedan han fått avslag på sin asylansökan reste han hit för två månader sedan. Han har inte kommit längre än till tältlägret, men hoppas på en framtid i Frankrike. Det är svårt att veta vart man ska vända sig i det nya landet, språket är främmande och den juridiska snårskogen svårgenomtränglig. Men landsmännen som kommit längre i processen bjuder på det de vet.

Privatpersoner och frivilligorganisationer kommer då och då med mat och filtar. Januarikylan är rå, men svårast är ovissheten och saknaden efter nära och kära. Släkten hemmavid har lämnats för flera år sedan, men sorgen efter nyvunna kamrater i Sverige, omtyckta skolor, lärare, familjehem och andra boenden finns där också.

Khalil har adressen till Svenska kyrkan och kanske tar han sig dit någon dag. Där kan han ladda telefonen, duscha, äta, prata med någon som orkar lyssna och vila på en soffa i värmen. Det vet Amir som visar oss runt.

Kyrkans Tidning träffar Fhawad som går till Svenska kyrkan varje dag för att känna gemenskap och höra efter om han kan göra något, kanske visa någon hur tvättmaskinen fungerar eller prata med en nyanländ.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-01-18:

Spanien/ Sea arrivals met with automatic detention and barriers to legal assistance till sidans topp

The Spanish response to the reception of persons arriving by sea in the course of 2017 has been described as arbitrary by a new report of the Spanish Commission of Aid to Refugees (CEAR).

Spain saw an increasing number of migrants mainly arriving through the ports of Almería and Tarifa last year. According to UNHCR figures, the number of people arriving in Spain by boat in 2017 reached 22,103, marking a substantial increase from 8,162 in 2016. The majority came from Morocco, Algeria, Côte d'Ivoire and Guinea.

Automatic detention upon disembarkation

Upon disembarkation, migrants are automatically detained in police facilities for a maximum of 72 hours for the purposes of identification and humanitarian assistance. Detention conditions in these police stations, already denounced by Human Rights Watch earlier in 2017, are described as substandard by the report. For example, cells in the Málaga police station have no access to natural light and offer no protection from heat or cold.

As detailed in the report, if return cannot be effected within 72 hours, people are directed to a Detention Centre for Foreigners (CIE). Since the summer of 2017, this has also been the case for Moroccan nationals who were previously returned within that time limit. While the government has taken measures to increase Spain's detention capacity by reopening the CIE of Tarifa and announcing the construction of new centres, CIE remain overcrowded. In such cases, migrants have also been transferred to reception centres or ad hoc facilities, including prisons. The use of the prison of Archidona for the detention of Algerian migrants was recently criticised by the Spanish Ombudsman.

CEAR also refers to worrying practices in Motril, whereby collective detention orders are issued to place groups of people in CIE with a view to removal. These have been upheld by the Provincial Court of Granada.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-01-06: 200 migranter stormade gränsen mellan Marocko och Melilla (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-01-09:

Bangladesh/ Barnen lider i flyktinglägren för rohingyer i Bangladesh till sidans topp

Närmare 50 000 barn kommer i år att födas i flyktinglägren för rohingyer, som flytt undan militärens dödliga attacker i Burma till Bangladesh.

Det är frivilligorganisationen Rädda Barnen som gjort uppskattningen. Rädda Barnens svenska chef Elisabeth Dahlin är just nu på plats i södra Bangladesh.

- Om inte stora insatser kommer på plats, så möts de här barnen av att inte ens få ett födelsecertifikat, så det är barn som inte blir registrerade, säger Elisabeth Dahlin.

Att födas statslös och vara utan vård och tillräcklig näring är vad som väntar merparten av de närmare 50 000 barn som kommer att födas i lägren i Bangladesh i år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees International 17-12-04:

Turkiet/ Legal employment still inaccessible to refugees in Turkey till sidans topp

While refugees are allowed to seek employment under Turkish law, legal jobs are largely inaccessible for the vast majority of refugees in Turkey. In its study, "I Am Only Looking for My Rights": Legal Employment Still Inaccessible to Refugees in Turkey, Refugees International examines the challenges and consequences facing refugees as they seek employment in Turkey. The study is based on a October 2017 research mission.

The report finds that without legal employment, refugees become trapped in a cycle of informal work where the risk of exploitation and abuse is high and wages are low. Refugees in Turkey face enormous hurdles to finding legal employment and commonly work excessively long hours often in difficult working conditions and are paid a faction of their Turkish counterparts. In addition, the lack of decent wages for adult refugees pushes many refugee children into the job market as well, instead of attending school.

One of the difficulties refugees face is a climate of hostility and negative myths about the impact of refugees on Turkish society. To address these issues, the Government of Turkey should both educate the Turkish public about refugees and their positive contribution to Turkish society and encourage employers to hire refugees. In this context, where Turkey already hosts 3.5 million refugees and does not provide them with adequate protections, EU countries should not send asylum-seekers from Greece to Turkey, as provided under an agreement between the EU and Turkey in March 2016.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Läs eller hämta rapporten i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 18-01-19:

Justerade regler för förlängd överföringstid efter inhibition av Dublinöverföringar till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett ställningstagande om överklagandeproceduren vid tillämpning av Dublinförordningen, alltså överföring av asylsökande till andra länder inom Europa. Ställningstagandet tolkar en dom från EU-domstolen som bland annat rörde vad som händer med den tid en stat har på sig att genomföra en överföring i fall där överföringen har ställts in (inhiberats) på grund av överklagande. Detta beror enligt rättschefen på vem som begärt inhibition. Om den sökande begärt inhibition så ställs överföringen in tills domstolen beslutat om det ska bli inhibition eller inte. Men i den situationen är endast om domstolen beslutat om inhibition och inhibitionen sedan upphävts efter nytt beslut, som tiden för överföring (vanligen sex månader) börjar räknas på nytt. Om Migrationsverket däremot på eget initiativ beslutat om inhibition, av någon annan anledning än överklagan, så gäller detta omedelbart, utan att invänta domstolsbeslut. Om denna inhibition upphävs så börjar tidsfristenen för överföring räknas på nytt, trots att den sökande inte begärt inhibitionen.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-01-06:

Att värdera en muntlig berättelse till sidans topp

Lästips: "Värdering av muntliga utsagor - ett vetenskapligt baserat beslutsstöd för migrationsärenden"

En asylansökande kan ha många olika slags bevis för sin sak. Det kan vara id-handlingar och andra dokument, tidningsartiklar, filmer, skador på den egna kroppen. Men i många fall är den asylsökandes berättelse det viktigaste beviset. Då ställs handläggaren inför dilemmat att avgöra om den muntliga utsagan stämmer. Förra året togs ett beslutsstöd fram just för detta av en projektgrupp vid Göteborgs universitet. Forskarna hade hjälp av en referensgrupp med deltagare från UNHCR och domstolar i Sverige, Storbritannien och Kanada. Utkast har även lästs och kommenterats av personer ur målgruppen, beslutsfattare på Migrationsverket. Hela rapporten kan hämtas från universitetets hemsida.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Universitet 18-01-18:

Studie: Migrationsverket fattar beslut utifrån felaktiga grunder till sidans topp

Dålig kunskap om ämnet, icke-auktoriserade tolkar och intervjuer som liknar gammeldags katekesförhör. Jakob Svensson har tittat på processen när Migrationsverket ställer frågor till asylsökande om deras religiösa tro.

Det är i en magisteruppsats i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet som Jakob Svensson har analyserat tolv intervjuer som Migrationsverket har gjort med personer som sökt asyl i Sverige.

De asylsökande i studien är alla före detta muslimer som har konverterat till kristendom.

- I vissa fall tenderar de här intervjuerna att bli rena förhör. Det är helt oacceptabelt, det är ingen rättssäker process, säger Jakob Svensson.

- Det liknar gammeldags katekesförhör, husförhör som fanns förr i tiden. Då kom prästen hem till kristna och testade kunskaperna hos dem.

Svår uppgift att "mäta tro"

Intervjuerna används som underlag när Migrationsverket avgör om en person ska få stanna i landet eller inte.

Jakob Svensson menar att Migrationsverket har en svår uppgift: går det att mäta eller avgöra tro? Går det att säga vad som finns inuti en människa? Ändå går det att peka på stora brister i Migrationsverkets sätt att arbeta, enligt studien.

- Det blir fokus på kunskapsfrågor om till exempel psalmer eller kristna högtider i stället för att lyssna på konvertitens resa, det kan handla om Bibelavsnitt eller att kunna räkna upp Jesu lärjungar utantill. Det borde handla om vad konvertiterna berättar om sina liv, och om det finns en samstämmighet med vad andra konvertiter berättar. När Migrationsverket fattar sina beslut sker det utifrån felaktiga grunder.

Rör sig på en ytlig nivå

(...)

Läs mer och ladda ned uppsatsen (Extern länk)

TT / Svenska Dagbladet 18-01-15: Migrationsverket: Vi har trampat snett (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Världen Idag 18-01-17:

SKR:s asylexpert hade önskat mer av Migrationsverket till sidans topp

Att Migrationsverket kan tänka sig ytterligare utbildningar med Sveriges kristna råd, SKR, för att lära sina handläggare mer om kristen tro och konvertiter är bra. Det menar Michael Williams, som sitter med i SKR:s arbetsgrupp om migration. Han hade dock önskat en djupare analys av ärenden som gäller kristna konvertiter än den som Migrationsverket presenterade i förra veckan.

I måndagens tidning skrev Världen idag om hur Migrationsverket granskat 28 ärenden för att se om alltför detaljerade frågor ställts till konvertiter när deras asylärende granskas.

Så var fallet endast i två fall, menade myndigheten, som ändå öppnade för en fortsättning på den utbildning av handläggare som SKR medverkat i för några år sedan.

- Det är bra att de skriver att dialogen med SKR är viktig för utbildningen av handläggare, säger Michael Williams, som arbetat med migrationsfrågor för Svenska kyrkan.

- Sedan kan man se att Migrationsverkets rapport i någon mån besvarar kritiken mot myndigheten, då dessa "hushörhörsmetoder" beskrivs som ett undantagsbeteende. Det är den enskilde handläggaren som står för det, och inte myndigheten, skriver man.

Michael Williams tycker att det vore bra om SKR fick ta del av de beslut som Migrationsverket utgått från i sin granskning, och som samtliga slutade med avslag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-01-14:

SVT granskar: Migrationsverket bortser från bedömningar om barns ålder till sidans topp

Trots att Migrationsverket ska väga samman alla bevis om ensamkommandes ålder, så bortser de oftast från socialtjänstens bedömningar när att det handlar om barn. Det visar SVT Nyheters granskning av 100 asylbeslut.

Den senaste tiden har allt mer kritik kommit mot att man använder en ny omstridd metod - knäröntgen - för att göra de medicinska bedömningarna.

I december stoppades åldersbedömningarna av flickor efter stark kritik mot metodens tillförlitlighet, men undersökningarna av pojkar fortsätter.

Migrationsverkets regler säger att de ska göra en samlad bevisprövning om ungdomars ålder. Där ska de ta hänsyn till eventuella dokument, ungdomens egen berättelse och yttranden från socialtjänsten. I sista hand kan de be om en medicinsk åldersbedömning.

- Det är väldigt viktigt att vi gör en sammanvägd bedömning, särskilt när det gäller åldern, säger Migrationsverkets processledare på kvalitetsavdelningen, Daniel Salehi.

Går emot socialtjänstens bedömning

Men SVT Nyheter begärde i oktober ut de 100 senaste besluten om uppehållstillstånd som Migrationsverket fattat om ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan.

I 66 fall framgår det tydligt vad socialtjänsten svarat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-01-18:

RMV försvarar åldersbedömningarna till sidans topp

Rättsmedicinalverkets (RMV) metoder för ålderbedömningar av unga har kritiserats för att varken vara träffsäkra eller rättsäkra.

Men verket tänker inte ändra på dem - åtminstone inte just nu.

- Vi ser i dagsläget ingen anledning att ändra våra metoder. Vår bedömning är fortfarande att våra metoder är bra metoder, med tanke på det uppdrag vi har. Men vetenskap är inte statiskt och vi följer utvecklingen hela tiden, säger Elias Palm, läkare och enhetschef på Rättsmedicinalverket, vid en pressträff.

Rättsmedicinalverket går ut i försvar av sina metoder för att åldersbedöma ensamkommande unga. Sedan i mars förra året röntgas tänder och knäled för att fastställa om en asylsökande är över eller under 18 år. Över 10.000 personer har redan undersökts, och många har fått sin ålder uppskriven, och Migrationsverket har fattat beslut, baserade på resultaten.

Samtidigt har kritiken varit massiv. Professorer och andra experter dömer ut metoderna som otillförlitliga, och även internt inom Rättsmedicinalverket har kritiken varit hård och rättsläkare har tagit avstånd från sitt eget arbete.

Nu har myndigheten gjort en ny uppföljning av metoderna, genom att låta två barnradiologer gå igenom ett antal fall.

- Vi har låtit två barnröntgenläkare titta på magnetkamerabilderna i drygt 200 ärenden, och resultatet visar att i 89,5 procent av fallen gör dessa granskare exakt samma bedömning som de två första radiologerna hade gjort innan. Det pekar emot den pågående mediacirkusen där det hävdats att många skulle vara felbedömda, det finns inget som pekar på ett systemfel.

Elias Palm tonar ned de interna protesterna inom myndigheten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Bakgrund: Svenska Dagbladets fortsatta granskning:

Svenska Dagbladet 17-12-30: Inga fler "second opinions" av åldersbedömningar (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-01-06: Rättsläkare står inte bakom egna åldersutlåtanden (Extern länk)

TV4 18-01-11: Han vägrar åldersbedöma - "Oerhört stor felmarginal" (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-01-07: Experter: Bilder oanvändbara för åldersbedömning (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-01-09: Trots starka kritiken: Sverige fortsätter att åldersbedöma (Extern länk)

RMV:s generaldirektör intervjuad i Expressen 18-01-09: "Jag tycker att det är riktigt oseriöst" (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-01-10: RMV backar inte om åldersbedömningar (Extern länk)

Expressen 18-01-10: Ministrarna KU-anmäls - för att åldersbedömningar inte stoppades (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-01-12: Kravet: Ny granskning av omstridda knäbilder (Extern länk)

SvT Agenda 18-01-14: Rättsmedicinalverket: Vi kommer inte stoppa åldersbedömningar av pojkar (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-01-16: RMV valde expert utan erfarenhet för utvärdering (Extern länk)

Läs också riksdagsdebatten och debattinläggen om åldersbedömningar, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-01-01:

Fler asylsökande blir kollade av Säpo till sidans topp

Migrationsverket skickar över fler fall av misstänkta säkerhetshot till Säkerhetspolisen. Men antalet ärenden där Säpo rekommenderar avslag är kvar på samma nivå.

Mahmoud, som egentligen heter något annat, togs en dag från det ungdomshem han bodde på under asyltiden till ortens polisstation, där två poliser från Säpo frågade ut honom.

- Jag träffade två personer som kom från Stockholm på polisstationen, säger han.

Mahmoud berättar hur han frågades ut i två timmar, utan god man eller advokat, om saker han skulle ha sagt och gjort. I slutet av samtalet säger han att han ändå fick besked att han inte var misstänkt för något, och idag har han också uppehållstillstånd i Sverige.

Det har skett en ordentlig ökning av antalet fall som Migrationsverket skickar över till Säpo för en säkerhetsbedömning. Det här görs när Migrationsverket upptäcker någon misstänkt omständighet under asylutredningen.

Mellan januari och november i år fick Säpo ta emot 961 sådana här fall, nästan tre per dag. Under hela förra året handlade det om drygt 700.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-01-19:

Polisens beslut om återreseförbud fick inte överklagas till Migrationsöverdomstolen till sidans topp

En person som greps av polis fick beslut om avvisning från Sverige och samtidigt beslut om återreseförbud. Beslutet om återreseförbud har överklagats till MIgrationsverket och till migrationsdomstol. Personen överklagade vidare till Migrationsöverdomstolen. Enligt lagen får polisens beslut om avvisning överklagas i två instanser, men inte längre. Ett beslut om återreseförbud som meddelats i samband med avvisning får överklagas i samma ordning. Den här gången hade personen enbart överklagat återreseförbudet, men enligt Migrationsöverdomstolen ska instansordningen vara densamma. Eftersom beslutet fattats i samband med beslut om avvisning får det inte överklagas till Migrationsöverdomstolen. Överklagandet avvisas.

Hämta domstolens referat av mål nr UM12961-17, MIG 2018:1 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 18-01-19:

Sverige fällt av Europadomstolen för utvisning av terroristanklagad till Marocko till sidans topp

En man som haft uppehållstillstånd i Sverige i mer än tio år fick utvisningsbeslut på Säpos begäran. Mannen hävdar att han är falskt anklagad och skulle utsättas för tortyr i Marocko för att erkänna om det kom ut att han anklagats för terrorism. De svenska myndigheterna argumenterade att utvisningen inte behövde väcka myndigheternas intresse i hemlandet och att Marocko arbetar för för att tortyr inte ska användas. Men Europadomstolen anser att tortyr tillämpas i Marocko just för att få anklagade att erkänna terrorbrott. I regeringens kommunikation med Europadomstolen kom fram att Säpo redan informerat polisen i Marocko och att Säpo ska verkställa utvisningen. Att Migrationsöverdomstolen inte visste om Säpos dubbla roller får Europadomstolen att ifrågasätta rättssäkerheten i Sverige. Europadomstolen påpekar att förbudet mot utvisning med risk för tortyr är absolut. Utvisningen skulle bryta mot konventionen.

Case of X v. Sweden, Application no. 36417/16 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-01-10:

Dom om potentiell terrorist kan prövas igen till sidans topp

En marockan som Säpo bedömt som potentiell terrorist får inte utvisas från Sverige eftersom han riskerar tortyr, enligt Europadomstolen.

Domen har stor principiell betydelse, enligt mannens försvarare.

Men regeringen kan begära en ny prövning.

- Domen från Europadomstolen underkänner hela den svenska processen enligt lagen om särskild utlänningskontroll, säger mannens advokat Thomas Olsson.

- Till skillnad från Säkerhetspolisen, Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen och den svenska regeringen så anser Europadomstolen att man måste respektera så grundläggande rättigheter som förbudet mot tortyr när man vidtar åtgärder - även om det sker under förespegling av att man bekämpar terrorism.

Mannen har levt i Sverige sedan 2005. Men 2016 slog Säpo larm, då man ansåg att han var en nationell säkerhetsrisk. Europadomstolen slog dock fast att det skulle innebära en kränkning mot artikel 3 i människorättskonventionen att utvisa mannen till Marocko.

I en kommentar skriver regeringen att man har möjlighet att lämna in en begäran om att målet ska prövas av domstolen i stor sammansättning, så kallad Grand Chamber.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 18-01-12:

Serbia extradites Kurdish activist to Turkey despite UN Request to stall till sidans topp

The Kurdish activist Cevdet Ayaz was extradited from Serbia to Turkey despite the UN Committee Against Torture request to stall the transfer, reported the Belgrade Center for Human Rights (BCHR), his legal representation in Serbia.

Ayaz had fled Turkey following a 15-year criminal sentence which was allegedly based on a confession obtained under torture.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-01-09:

Greece: Suspension of protection grant after government appeal till sidans topp

The Administrative Court of Appeal of Athens has accepted a request by the Greek Ministry of Migration Policy for a provisional order to suspend a decision of the 3rd Independent Appeals Committee granting refugee status to a Turkish soldier, pending the outcome of judicial review proceedings against the decision. The order, issued on grounds of public interest to avoid risks of disruption of diplomatic relations with Turkey, follows the first-ever challenge of an Appeals Committee decision by the government before the court.

Appeal against the grant of refugee status by the Appeals Committee

The applicant, who is represented by the Greek Council for Refugees, was among a group of eight soldiers arriving in Greece via helicopter following the attempted coup d'état of 15 July 2016 in Turkey. Although their extradition to Turkey has been blocked by the Greek Supreme Court due to risks of ill-treatment, their asylum applications were rejected by the Asylum Service on grounds of commission of a "serious non-political crime" under the exclusion clauses of Article 1F of the Refugee Convention. According to the Asylum Service, the persons' alleged participation in the attempted coup d'état constituted a "serious non-political crime" on the basis that the acts committed were disproportionate to the political aim pursued.

At second instance in the present case, the Appeals Committee noted that, beyond a general statement of the events of 15 July 2016, neither the extradition request by the Istanbul Prosecutor nor other documents in the case file contained evidence of the appellant's participation in the attempted coup d'état, the killings of civilians or the attempted murder of the Turkish President. The Appeals Committee therefore found no ground for the applicability of exclusion clauses and recognised the person as a refugee.

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-01-19:

Migrationsdomstol: Internflykt inget alternativ för bröder trots att en fyllt 18 till sidans topp

Två bröder från Ghazni i Afghanistan flydde efter att fadern försvunnit. Efter att bröderna kommit till Sverige dödades deras farbror som var ledare för en viss grupp av hazarer. Om de återvände skulle bröderna vara hotade genom att de utpekades som närmast följande ledare i gruppen. Inget av detta ansågs utgöra skyddsbehov. Brödernas handlingar kunde inte bevisa deras identitet och därmed inte heller kopplingen till den man som dödats. Bröderna kan enligt Migrationsverket välja en annan resväg till Ghazni än huvudvägen från Kabul. Alternativt kan de klara sig i internflykt eftersom en av dem fyllt 18. Migrationsdomstolen bedömer att resvägen till Ghazni är för farlig för så unga som är hazarer och shiiamuslimer. Domstolen anser inte heller att det är rimligt att den äldre brodern skulle utgöra ett manligt nätverk. De får därför stanna som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-01-19:

Migrationsdomstol: Resvägen till hemorten i Ghazni farlig för 14-åring till sidans topp

En tolvåring flydde från Afghanistan efter att hans två äldre bröder hade försvunnit och befarades rekryterade av talibanerna. När även han kontaktades av en främmande man beslöt fadern att han skulle lämna landet. Migrationsverket ansåg inte att det fanns något individuellt hot och att pojken kunde utvisas eftersom han fortfarande hade sin familj i hembyn i Ghazni. Migrationsverket hänvisar till att en annan resväg än huvudvägen från Kabul kan väljas och att en farbror i Kabul skulle kunna hjälpa till. Enligt Migrationsdomstolen visar landinformation från Migrationsverket att intensiva strider pågått i Ghazni under 2017 och att inga distrikt kan undantas. Enligt domstolen kan en släkting som pojken inte haft kontakt med inte utgöra ett manligt nätverk. Tillsammans med pojkens utsatthet som hazar, shiamuslim och minderårig anser domstolen att säkerhetsläget under resvägen gör att han ska få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-01-19:

Afghanistan: 14-åring med funktionshinder ska inte utvisas enligt domstol till sidans topp

En elvaåring sökte asyl i Sverige sedan han påträffats hos en person som han uppgav var en bekant till hans far. Enligt pojken hade föräldrarna omkommit i en bombattack i Afghanistan. Hans släktingar ville inte ha med honom att göra, möjligen beroende på faderns yrkesroll. Han fick klara sig på egen hand och sov i moskéer, tills faderns bekant tog med honom till Sverige. Migrationsverket trodde inte på att föräldrarna avlidit. Verket hänvisade till landinformation om att det är storfamiljen som brukar ta beslut om att skicka barn till utlandet och att det därför kunde antas att pojken har familj. Pojken har haft svårigheter i skolan och enligt psykologintyg behöver han fortsatt gå i särskola. Domstolen tar hänsyn till detta och utgår från hans berättelse. Som minderårig utan nätverk och dessutom funktionsnedsatt är han alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-01-19:

Iranier som konverterat från yarsanism kan ses som apostat enligt domstol till sidans topp

En person från Iran som konverterat till kristendomen redan i hemlandet men döptes i Sverige, fick utvisningsbeslut. Eftersom han inte varit muslim utan tillhört yarsanismen riskerade han inte att betraktas som apostat enligt Migrationsverket. Hans uppgifter om att han registrerat sig som shiamuslim för att få studera ansågs inte som sannolika. Dessutom bedömdes han ha vaga kunskaper om kristendomen. Migrationsdomstolen däremot anser att mannen gjort sannolikt att myndigheterna uppfattar honom som shiamuslim, och ser det dessutom som en spekulativ slutsats från landinformationen att en yarsan som konverterar inte skulle uppfattas som apostat. Den muntliga förhandlingen gjorde själva konversionen trovärdig. Domstolen beviljar uppehållstillstånd med flyktingstatus. En nämndeman är skiljaktig och framhåller att mannens trovärdighet påverkas negativt av att han lämnat felaktiga uppgifter om sig själv för att få studera. Domen är inte vägledande. Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-01-19:

Migrationsdomstol: Medgivande behövs endast från förälder som är vårdnadshavare till sidans topp

En sjuårig pojke befann sig i Sverige med sin mor som har uppehållstillstånd. Han fick utvisningsbeslut av MIgrationsverket eftersom fadern som bor kvar i hemlandet motsatte sig det. Modern har vårdnaden enligt serbisk domstol. Men fadern har haft umgängesrätt och har inlett en ny process om vårdnaden. Migrationsdomstolen påpekar att medgivande krävs enbart av förälder som är vårdnadshavare. Eftersom pojken bott större delen av livet med mamman som har den faktiska och dagliga vården om honom, beviljar domstolen uppehållstillstånd trots att han redan befinner sig i Sverige. Domen är inte vägledande. Källor: InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Öst 18-01-03:

Migrationsverket obevekligt - familjen utvisas till sidans topp

Vlora Syla och hennes två barn som vi berättade om igår har idag fått sitt slutliga besked om utvisning till Kosovo. Hon måste lämna ett fast heltidsjobb och barnen den skola i Åtvidaberg där de gått i flera år.

Familjens senaste överklagan av utvisningsbeslutet hjälper inte. Idag kallades Vlora Syla till Migrationsverket för sjunde gången. Nu fick hon beskedet att hon och hennes två barn - 10 och 12 år gamla - måste lämna Sverige efter åtta år.

- Inom tio dagar måste vi lämna landet, säger Vlora Syla förtvivlat.

"Det finns myndighetsskydd i Kosovo"

Hennes sak har engagerat många Åtvidabergsbor och med till Migrationverket idag var hennes arbetsgivare sedan snart tre år och en fd riksdagsledamot.

- En tvåbarnsmamma som har skaffat sig jobb och sköter sitt jobb klanderfritt. Hon har två barn i Åtvidabergs skola som också sköter sig klanderfritt och talar bara svenska. Jobb och språk, vad kan man mer begära? säger Karl-Gustav Nilsson (M), tidigare riksdagsman från Åtvidaberg.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-01-19:

Domstol: Föräldrar får återförenas med 16-åring som blivit svensk medborgare till sidans topp

En flicka som är statslös palestinier flydde till Sverige med sin äldre syster. Efter att hon fått uppehållstillstånd med flyktingstatus ansökte föräldrarna om återförening, något som de normalt skulle ha fått i och med att dottern inte kunde skickas till dem. Men när beslut skulle fattas hade flickan hunnit bli svensk medborgare. En statslös minderårig kan bli medborgare två år efter att ha fått uppehållstillstånd. Därmed var inte den vanliga paragrafen tillämplig. Föräldrarna kunde inte heller få uppehållstillstånd på grund av särskilt beroendeförhållande, eftersom Migrationsverket ansåg att beroendet hade brutits då flickan sändes till Sverige. Migrationsdomstolen håller med om detta men påpekar att familjen skulle ha haft rätt till uppehållstillstånd om dottern inte hade blivit svensk medborgare och att de inte kan återförenas någon annanstans. Föräldrarna har genom dottern en särskild anknytning till Sverige. Situationen är enligt domstolen så udda och ömmande att det finns synnerliga skäl att bevilja uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sändaren 18-01-15:

Morgonrutiner bröts av människojakt till sidans topp

Det var en helt vanlig morgon strax utanför Hörby. Människor i husen lagade frukost, läste tidningar och såg på morgon-TV. Mitt i denna vardagsidyll körde ett antal skåpbilar upp intill ett av husen. Utan att knacka på dörren eller legitimera sig ordentligt klev plötsligt ett tiotal främmande människor in i huset och börjar se sig omkring.

När EvaMärta Granqvist, som bor i huset sträckte sig, först efter mobilen, sedan kameran och sist datorn tar de oidentifierade "gästerna" prylarna ifrån henne och hotar med handfängsel. De som trängt sig in i hennes bostad och som hon för en stund föreställt sig som inbrottstjuvar visar sig istället komma från den svenska gränspolisen.

De hade kommit på oannonserat besök i jakt på vad de kallade "människor utan laglig rätt att vara i landet". Att de beslagtar EvaMärtas teknik förklarar de som en rutinåtgärd. Det verkar sedan vara samma rutin som strax därefter lämnade leriga avtryck på mattorna, som rev runt i varenda fotografi, personliga dokument, och som bröt upp varenda privat vrå av huset innan de lämnade det upp och nedvänt. Det är detta hem som den 15-årige sonen Vide Hjulström kommer hem till efter skolan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-01-15:

Hamza Yalcin kan inte lämna landet - riskerar att fängslas på nytt till sidans topp

Den svensk-turkiske Erdogan-kritikern Hamza Yalcin satt fängslad i Spanien i två månader, och hotades att lämnas ut till Turkiet. Han återvände sedan till Sverige som en fri man, men vågar fortfarande inte resa utomlands. Han vet inte om Interpol fortfarande efterlyser honom.

- Jag är som en fånge i Sverige, säger Hamza Yalcin till SVT Nyheter.

Författaren och journalisten Hamza Yalcin flydde Turkiet på åttiotalet efter att ha fängslats för sitt politiska engagemang. Sedan dess har han öppet kritiserat Turkiets president Recep Tayyip Erdo?an.

När han reste till Spanien i augusti i år gav hans pass utslag i registret. Hamza Yalcin var efterlyst av den turkiska polisen, anklagad för att ha lett en terrororganisation i Turkiet, och han arresterades och sattes i spanskt fängelse.

Fallet uppmärksammades flitigt i media, och med hjälp av den spanske stjärnadvokaten Baltasar Garzón släpptes Hamza Yalcin fri efter två månader. Han återvände då till Sverige.

"Får jag resa?"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 18-01-12:

Belgien/ Francken gate - an example of risks in returning migrants at any cost till sidans topp

The current crisis in the Belgian government provoked by the alleged torture of undocumented migrants from Sudan returned from Belgium after being interviewed by a Sudanese government delegation is illustrative of the risks involved when EU and Member States apply a rigid focus on return at any cost and of the potential risk of increasing the involvement of third country officials.

The invitation by Secretary of State for Asylum Policy and Migration, Theo Francken of a delegation from Sudan to review cases of undocumented Sudanese migrants in Belgium in September was heavily criticized. The critique intensified after recent reports of returned Sudanese being beaten, tortured and deprived of their liberty upon return after being interviewed by the Sudanese delegation. Belgian Prime Minister Charles Michel has temporarily suspended returns to Sudan and ordered an independent enquiry; the media are speculating about a possible collapse of the Belgian government if Francken has to go as a result of his actions.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Calais Migrant Solidarity 18-01-08:

Frankrike/ Police attack migrant camp till sidans topp

In the afternoon of 7 January, police raided a small migrant camp near an old Lidl. Friends who were there wrote about the event from their experience:

Autonomous medics and other allies to migrant communities in the various fractional encampment jungles of Calais rushed to the site of the old Lidl camp on reports of a CRS police raid. Upon arrival, a mass of CRS police had situated in a line facing off against a crowd of migrants and allies, including a man they had injured in the attack

who was found lying on the ground.

CRS antagonized the highly tense situation, laughing and provoking anger from migrant youth who shouted in defiance against them, demanding their dignity and humanity be respected whilst calling out the agents of the state for their harassment.

With a queue of half a dozen CRS vehicles on scene, police hordes moved around the area; some were confronted by the line of migrants and allies who stood separating cops from the circle of comrades who had surrounded the injured man on the ground and stayed with him until the ambulance arrived.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ODI 18-01-10:

Spanien/ What is the Spanish migration control industry, and why does it matter? till sidans topp

In the last decade, €896 million of public funding was channeled through 1,000 contracts to 350 companies involved in the Spanish migration control industry. These companies both run the machinery, and profit from it. How these companies use and exploit the industry will have long-term effects on any sensible, global migration policy.

Explaining the migration control industry

It is extremely difficult to track the total amount spent by the EU on the migration control industry. In 2016, we estimated that at least €17 billion had been spent on border control in the previous two years. But the industry is much broader than that. In Spain, money is spent on four areas:

1. Border protection and surveillance

2. Detention and expulsion of irregular migrants

3. Reception and integration of migrants through temporary and long-term programmes

4. Externalisation of migration flow control, through agreements with private organisations and governments in poorer countries.

Recent research from porCausa looked at the first two areas, which make up over 97% of the resources channeled through 943 public contracts. The money mostly comes from different European Union (EU) funds, such as External Borders, Return, Internal Security, and Asylum, Migration and Integration. It also comes from Frontex, and Spanish Government investment, through the co-funding of European funds and the construction of infrastructure.

The most expensive activity seems to be developing technology for border surveillance. Deportation flights also stand out, as does the management of detention centres and temporary reception centers for newly arrived migrants.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious 18-01-09:

Ungern/ Second instance verdict for Ahmed H. in Hungary expected on Friday till sidans topp

The retrial for Ahmed H. began on Monday at the court in Szeged, Hungary. The second trial day is due on Wednesday this week, while the verdict should be delivered already on Friday.

At the first instance, Ahmed was found guilty for an "act of terror" committed during the clashes with Hungarian police at the border on September 15, 2015, and sentenced for 10 years in prison. Nevertheless, after his lawyers filed the complaint, the second instance court referred it back to the first level for "lack of consideration of contradictions in the evidence".

What Ahmed was doing is protesting the policy of closed borders, with many others. The protest was held just a few hours before Hungary had closed the border and had made any crossing a criminal offense. Clashes started after some people attempted to get through the fence, and the police responded with tear gas and water cannon, injuring dozens.

Some people threw stones, including Ahmed. But news footage also clearly shows Ahmed using a megaphone to call on both sides to remain calm.

Afterwards, Ahmed H. and 10 more people, were randomly captured by the police. The other were charged for "illegal border crossing" and "participation in a mass riot", while Ahmed is indicted as a leader of protests.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-01-01:

Libyen/ Tusentals afrikanska migranter ska evakueras från Libyen till sidans topp

En evakuering av afrikanska migranter från Libyen har inletts och kommer nu att öka i omfattning under 2018, enligt FN:s två flykting- och migrationsorganisationer UNHCR och IOM.

Ett reportage på tv-kanalen CNN om en pågående slavhandel med afrikaner i Libyen väckte starka reaktioner runt om i världen och har lett till att de mest skyddslösa nu ska evakueras först.

Nästan dagligen kommer nu rapporter om hur afrikanska migranter flygs ut ur Libyen. "För andra gången har vi fört ut en grupp till Niger", meddelade UNHCR före jul. "142 migranter flögs tillbaka till Guinea med hjälp av FN:s migrationsorganisation IOM" och i mellandagarna flögs 162 skyddsbehövande personer till Italien. Det var ensamma kvinnor och bland de evakuerade fanns en tre veckor gammal bebis till exempel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

IOM 18-01-03: Voluntary Return flights resume January 1 as IOM continues to assist migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-01-15:

Marocko/ Spansk flyktinghjälpare förhörs i Marocko till sidans topp

En spansk aktivist som hjälper flyktingar i nöd i Marocko har förhörts av marockanska myndigheter, misstänkt för att "främja olaglig immigration".

I mer än 15 år bott har Helena Maleno och arbetat i Marocko med migrationsfrågor och mänskliga rättigheter. Hon har dokumenterat övergrepp mot flyktingar och många människor har också ringt hennes telefon med nödanrop från gummibåtar i Medelhavet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rights in Exile 18-01-01:

USA/ USA: ICE abuses men and women on 48-hour deportation flight to Somalia till sidans topp

The Immigration Clinic at the University of Miami School of Law, Americans for Immigrant Justice, James H. Binger Center for New Americans at the University of Minnesota Law School, and Legal Aid Service of Broward County have filed a class-action lawsuit and request for a temporary restraining order against Immigration and Customs Enforcement. The lawsuit cites inhumane conditions and egregious abuse of 92 Somali men and women during a failed attempt to deport them by plane on December 7, 2017.

For the duration of the almost 48-hour trip, ICE shackled the Somali immigrants at their wrists, waist, and legs and forced them to stay seated. While the plane sat on the runway for 23 hours in Senegal, ICE agents kicked, struck, choked, and dragged some detainees down the aisle of the plane and put others in straitjackets. The deportees were also denied access to a working bathroom, leaving some detainees to relieve themselves into bottles or on themselves.

"After about 20 hours, I stood up and asked what was going on and why we were waiting," Farah Ali Ibrahim, an asylum seeker and plaintiff in the lawsuit. "An officer grabbed me by the collar and I fell to the floor. Officers began dragging me down the aisle and beating me." ICE then put Mr. Ibrahim in a straitjacket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Ekot 18-01-11:

Polisen: Vi har inte resurser att hitta dem som gått under jord till sidans topp

Polisen saknar resurser för att utvisa över 12 000 personer som gått under jorden efter att de fått utvisningsbeslut från Migrationsverket, säger Patrik Engström, chef för polisens gränspolissektion till Svd.

Över 12 000 personer befinner sig i Sverige illegalt trots att de ska utvisas. Utöver det finns ett okänt antal människor illegalt i landet som aldrig sökt asyl eller tagit kontakt med svenska myndigheter, säger Patrik Engström.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-01-14: Ministern: "Inte nöjda förrän nytt system är på plats" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 18-01-16:

Goda Råd är uppdaterad till sidans topp

FARR:s "GODA RÅD till dig som söker asyl i Sverige" finns nu i uppdaterad version. Den nya pdf-boken är justerad i enlighet med lagändringar som skett 2017, till exempel rörande uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier och rättigheter för papperslösa. Dessutom är avsnitten om asylproceduren för ensamkommande barn och för hbtq-personer uppdaterade.

FARR:s GODA RÅD innehåller fakta och råd om hur det går till att söka asyl, vilka skäl som ger uppehållstillstånd, regler för arbetstillstånd och anhöriginvandring, utvisning och verkställighet, ny prövning, etc. Det finns särskilda avsnitt om hur du kan påverka ditt ärende, vanliga skäl för avslag, rättigheter för asylsökande, rättigheter för papperslösa...

Goda råd är "shareware". Filerna kan laddas ned utan kostnad, men omkostnaderna för översättningarna och layout är höga. Du som har råd uppmanas betala minst 100 kronor för en fil, 30 kr per deltagare för studiecirklar. Betala med Swish till 123 327 8983 eller till plusgiro 520890-5. Tack!

Den senaste versionen v5.02 finns ännu bara på svenska, farsi och arabiska, men ytterligare översättningar pågår.

GODA RÅD version 5.01 finns på engelska, spanska och ryska. Denna version stämmer med lagstiftningen, inklusive den tillfälliga begränsningslagen, fram till januari 2017.

Läs mer om GODA RÅD och hämta översättningar här! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-01-13:

Elever vill stoppa utvisning till sidans topp

Eleverna startade ett upprop på Frösåkersskolan i Östhammar för utvisningshotade familjen Mavi. Över trehundra underskrifter har samlats in.

UNT rapporterade i november om utvisningshotade familjen Mavi.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 18-01-17:

Luka utvisades - nu får han besök av klassen i Paris till sidans topp

För två år sedan kom utvisningsbeslutet för deras klasskompis Luka Gabrielashvili som lämnade Gullspång. Men niondeklassarna på Gullstensskolan har behållit kontakten och snart åker de ner för att träffa honom i Paris efter de har samlat in över 50.000 kronor.

- Det jätteroligt att få träffa honom men samtidigt vet inte om det är sista gången vi få träffa Luka, säger Filippa Högberg som går i klassen.

I december 2016 tog Luka Gabrielashvili och hans familj emot beslutet att de inte skulle få uppehållstillstånd i Sverige. Familjen, med mamma och pappa och tre söner, kom till Sverige nästan fyra år tidigare från Georgien.

Både Luka och hans storebror Nikoloz gick på Gullstensskolan i Gullspång och familjen lämnade Sverige för Frankrike innan utvisningsbeslutet hade verkställts.

- Det blev väldigt traumatiskt när Luka blev tvungen att åka. Han och hans äldre bror var här i fyra år och var duktiga i skolan, spelade fotboll och utbildade sig till fotbollsdomare, säger Maria Smedberg, som är klassföreståndare och ska följa med på klassresan till Paris.

Klassen engagerade sig

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-01-03:

Ahmad Rahimi är Årets Utmanare 2017 till sidans topp

Ahmad Rahimi har med sig själv som exempel väckt tusentals människors engagemang för unga afghaners öde. Nu har han blivit utnämnd till Årets Utmanare 2017.

- Jag är så otroligt glad över priset, säger Ahmad Rahimi.

Ahmad Rahimi har under det senaste året arbetat för att stötta ensamkommande som kommit till Sverige. Men förra året fick han själv sitt tredje avslag på sin asylansökan.

På bara några månader har Ahmad lyckats träffa nästan alla partiledare i riksdagen och pratat med dem om ensamkommande barn och ungdomars situation i Sverige.

Priset Årets Utmanare är ett hederspris till den som genom mod och kreativitet utmanar sig själv och sin omgivning i Kronobergs län. Priset premierar särskilt idéer och verksamheter som prövar tanken för vad som är möjligt att åstadkomma. Årets utmanare delas ut av P4 Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Harekact 17-12-16:

Grekland/ Freedom to the 35 arrested at Moria till sidans topp

Joint announcement by the panhellenic network of antiracist and solidarity collectivities

In Solidarity with the 35 people arrested after uprisings in Moria camp in July 2017, we repost this Joint Statement by the Panhellenic Network of Antiracist and Solidarity Collectivities:

On 18/7/17 refugees and immigrants, victims of wars but also extreme poverty or persecutions in their countries, demonstrated in Moria, protesting for the failing to have their substantiated asylum claims examined, resulting in them being held in the infamous Lesvos hot spot for a very long time in which, indicatively, killed at least 5 people last winter, due to the unacceptable living conditions as well as the dozens of suicide attempts reported.

Several hours after the refugees' protest, the MAT riot police, along with some dressed as civilians, proceeded with a "sweep" operation and arrested 35 people of African descent, without any evidence of them having committed a particular offense, but using the only criteria, the color of their skin since there were mainly people of African origin attending the morning protest.

Of the arrested thirty were detained, charged with "destroying public property" and "committing arson in a particularly dangerous manner for the public safety", in conjunction with the aggravating provision 187 of the Penal Code ("criminal organization"). Moreover, the indictment does not contain any detailed narrative of the "danger" that occurred, while, on the contrary, BBC videos indicate the brutality of police repression and the beating of refugees far from the scene of the demonstration. The 30 out of 35 are kept scattered at Korydallos, Chios and Avlona in an attempt to render their case "invisible" and to reduce the dynamics of their resistance, but also against solidarity while the other 5 have been "released" on restrictive conditions.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Se även: IMÄI-stockholm väljer att publicera uttalande från aktivister i Moria (Extern länk)

Uppföljning i OpenDemocracy 18-01-15: On Lesvos, police violence crushes refugees' peaceful resistance: justice for the Moria 35 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

UNHCR 17-12-15:

Internationellt/ UNHCR welcomes launch of "Refugee Coalition for Europe" till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, welcomed today the launch of an innovative "Refugee Coalition for Europe".

The Coalition, which brings together refugee representatives living in different European countries, aims at giving a voice to refugees in Europe and at ensuring that their opinions and needs are better taken into account in decisions and policies impacting their lives. It will also promote concrete actions to strengthen refugee rights and enhance their integration in host countries.

The first meeting of the Coalition, which was organized thanks to the support of the Municipality of Milan, Italy, and in partnership with Independent Diplomat, a non-profit diplomatic advisory group, and UNHCR was held this week, from 13 to 15 December 2017.

Some 15 refugee representatives currently living Austria, Belgium, Finland, Germany, Hungary, Italy, Lithuania and Sweden discussed the scope of the Coalition and set up a platform where they will be able to discuss issues relating to protection and integration needs of refugees in Europe. The group members, originating from Afghanistan, Algeria, Ethiopia, Iraq, Nigeria, Russia, Somalia and Syria, include teachers, journalists, published authors, LGBTI activists, students, and heads of organizations supporting refugees and victims of trafficking.

"UNHCR strongly believes in the importance of the Refugee Coalition for Europe. This initiative will help increase refugees active participation in decisions reacting to their situation and needs, and ensure that such decisions are relevant, effective and well-targeted," said Pascale Moreau, UNHCR Director of the Bureau for Europe. "We intend to consult the Coalition on a number of policies and initiatives which UNHCR is pursuing in Europe."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 18-01-17:

Internationellt/ Historisk kris för FN-organisationen UNRWA till sidans topp

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) står inför sin värsta finansiella kris sedan USA frusit tiotals miljoner dollar i bistånd, konstaterar en talesperson.

- USA har meddelat att det kommer att bidra med 60 miljoner dollar till budgeten. Det finns för närvarande ingen annan indikation på eventuell finansiering. Denna dramatiska minskning har resulterat i den allvarligaste finansieringskrisen i organisationens historia, säger UNRWA:s talesperson Chris Gunness till AFP.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Justitiedepartementet 18-01-11:

Faktapromemoria: En färdplan för migrationspolitikens inre och yttre dimensioner till sidans topp

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM39, Dokument KOM (2017) 820

/Utdrag:/

Regeringen välkomnar meddelandet som en utgångspunkt för det fortsatta arbetet om hur EU:s interna och externa dimensioner kan bidra till att hantera migrationssituationen. Regeringen välkomnar särskilt färdplanen som en viktig utgångspunkt för diskussionen om EU:s gemensamma asylpolitik.

(...)

Förslagets innehåll

Kommissionen beskriver konkret vilka åtgärder EU har vidtagit för att svara på flykting- och migrationskrisen 2015. Det gäller exempelvis besluten om omfördelning av asylsökande till stöd för Grekland och Italien samt beslutet om vidarebosättning, den nyinrättade Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för stärkt kontroll av EU:s yttre gränser, uttalandet mellan EU och Turkiet och faciliteten för flyktingar i Turkiet, EU:s fördjupade samarbeten med transit- och ursprungsländer, insatser längs den centrala Medelhavsrutten och inte minst i Libyen, i nära partnerskap med IOM och UNHCR samt åtgärder för att stärka och effektivisera återvändandet.

När det gäller arbetet med reformen av det gemensamma asylsystemet och det aktuella förhandlingsläget i de sju rättsakterna konstateras att de befinner sig i olika stadier i förfarandet. Kommissionen påtalar att de sju rättsakterna måste betraktas som en helhet men understryker att det skulle gå snabbare att genomföra hela reformen om EU:s asylmyndighet och Eurodacförordningen antas utan att man inväntar en överenskommelse om de övriga förslagen.

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EJIL blog 18-01-11:

Torture in Libya and questions of EU member state complicity till sidans topp

Amnesty International has reported that 'tens of thousands' of refugees and migrants are being subject to torture and other human rights abuses at the hands of Libyan state officials and non-state actors operating in, and out of, Libya (the full report can be accessed here). The publication of the report has led to allegations that the European Union (EU) is complicit in torture. One finding of the report is that 'EU member states are and have been well aware of the widespread human rights violations and abuses suffered by refugees and migrants in Libya' (p. 56). Amnesty International has claimed that EU states 'are complicit' in torture. Whether the complicity spoken of can trigger the responsibility of these states under international law is implied, but far from clear.

There are many tangents to questions of 'European complicity' in the torture of Libyan refugees and migrants. For example, issues regarding the obligation of non-refoulement (p. 53 of report), or the extraterritorial application of human rights obligations (pp. 54-56) (for insights on these particular matters see Gauci and Jackson respectively). The following post will briefly analyse the applicable secondary rules relating to how EU states could be held responsible for complicity in torture under general international law in light of the facts contained in the Amnesty report.

The relevant legal framework

Article 2 of the International Law Commission (ILC) Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) clarifies that state responsibility can be triggered if an act or omission is attributable to a state and also breaches an international obligation of that state. Article 16 of the ARSIWA sets out two conditions for holding states responsible for aiding or assisting another state in an internationally wrongful act:

(a) The state 'aiding or assisting' another state must do so with knowledge of the wrongful act in question.

(b) The act would be internationally wrongful if committed by that state.

(...)

Läs eller ladda ner artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE kommentar 18-01-12:

Cooperation with Morocco in the EU's African Border - a laboratory of externalization till sidans topp

By Jon Sebastian Rodriguez Forrest, Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left, who visited Melilla and Nador with a parliamentary delegation at the end of 2017

The fences encircling the Spanish enclaves of Ceuta and Melilla are the only land borders Europe shares with Africa, and work as a laboratory for the European Union to experiment with different externalization policies which are now being implemented throughout the Union.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-12-22:

Commission awards additional €7 million emergency assistance for migrants in Greece till sidans topp

The European Commission has today awarded an additional €7 million in emergency assistance to Greece under the Asylum, Migration and Integration Fund to provide an immediate response to urgent needs for shelter, catering, hygiene and cleaning services not only in the Aegean islands but also in accommodation camps in mainland Greece.

Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos said: "We continue to show solidarity with Greece in managing the migration situation on the islands and the mainland. Housing, cleaning services and food are not a luxury. They are a must. The additional funding awarded today will help improve reception conditions in Greece."

The funding will enable the Greek authorities to continue improving accommodation centres as well as the support of adequate provision of basic services. The €7 million awarded today complements the EU emergency funding allocated to Greek authorities and international organisations operating in Greece since 2015 under the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Internal Security Fund (ISF), now standing at €385 million. This comes on top of the €561 million EU contribution already allocated to Greece under the national programmes 2014-2020 for home affairs (€322.8 million for AMIF and €238 million for ISF).

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-12-20:

Första rapporten inom ramen för upphävandemekanismen för viseringar till sidans topp

COM/2017/0815 final

/Rapporten handlar om hur det gått för de länder som blivit viseringsfria, hur många som sökt asyl, hur det fungerat med återsändande mfl faktorer/

I denna rapport görs en uppföljning av kommissionens skyldighet att övervaka att tredjeländer fortsatt uppfyller kraven om viseringsliberalisering och rapportera till Europaparlamentet och rådet minst en gång om året (...)

De länder som omfattas av bedömningen av hur riktmärkena för viseringsliberalisering uppfylls är de som med framgång har slutfört dialoger om viseringsliberalisering enligt relevanta handlingsplaner och färdplaner, det vill säga länderna på västra Balkan och länderna i det östliga partnerskapet. Rapporten är inriktad på specifika områden som fastställts för respektive land och där ytterligare övervakning och åtgärder krävs för att säkerställa kontinuerliga och hållbara framsteg inom ramen för processen för viseringsliberalisering. Därför omfattar rapporten inte riktmärken och åtaganden som fullgjorts på ett stabilt sätt. Kommissionen avlägger utförliga rapporter om den mer allmänna situationen när det gäller rättsliga och inrikes frågor, vilken också är relevant för genomförandet av åtagandena om viseringsliberalisering, inom ramen för utvidgningspaketet för länderna på västra Balkan och för länderna i det östliga partnerskapet inom ramen för genomförandet av respektive associeringsavtal. Bedömningsperioden för denna rapport inleds det datum då de senaste relevanta rapporterna antogs: för länderna på västra Balkan inleds perioden med Femte rapporten om uppföljningen av viseringsliberaliseringen för länderna på västra Balkan som antogs i februari 2015 och för länderna i det östliga partnerskapet med de slutliga rapporterna om framsteg när det gäller kraven för viseringsliberalisering som antogs i december 2013 för Republiken Moldavien och i december 2015 för Georgien och Ukraina.

Hämta eller läs rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 17-12-19:

A year in review: looking back at FRA over 2017 - #FactNotFake till sidans topp

In 2017, the Agency marked its 10-year anniversary at a time when fundamental rights continue to be challenged. It was an opportunity to take stock of what has been achieved while acknowledging much still remains to be done to reposition respect for fundamental rights as a core value across Europe.

This exercise in reflection was very much in evidence in the anniversary event in Vienna where key figures past and present came together. They spoke of how the Agency has evolved into the EU's centre of excellence for fundamental rights. They also recognised the need for the Agency to continue its core work and to be agile and timely to address emerging needs.

This reflection continued in the Agency's Fundamental Rights report 2017 which included a special focus looking at some of the dynamics underpinning the major developments promoting respect for fundamental rights in the EU since the Agency opened its doors in 2007. However, it also gave examples of where full respect for fundamental rights is still lacking.

Feeding the EU migration debate

One of those areas was migration which remained a top priority right across the EU throughout 2017. In response, the Agency continued to provide on-the-ground support to the migration hotspots in Greece and Italy. This led to practical fundamental rights advice to EU actors and civil society organisations working directly with asylum seekers, refugees and migrants.

The Agency paid special attention to the needs of migrant children, a group that are especially vulnerable. For example, it provided guidance on how best to end migrant detention of children. This includes providing alternative housing, counselling, coaching and managing cases involving children better.

(...)

Hela artikeln med länkar till många rapporter om grundläggande rättigheter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-01-12:

Making asylum numbers count - Gaps and reform needs in asylum statistics till sidans topp

ECRE has published a Policy Note analysing gaps in the collection and provision of asylum statistics in the EU at a time when the Common European Asylum System (CEAS) is debated in an aura of "high politics". Problems identified include an overly narrow set of obligations to collect data under the Migration Statistics Regulation and an absence of compliance with it, and parallel and often competing data collection by EU bodies, international organisations and national authorities, giving rise to gap-filling by civil society and others.

The implementation of the modest provisions of the Migration Statistics Regulation remains problematic, particularly as regards the Dublin system. Eurostat data thereon have been incomplete every year since 2010, and systematically released late. In many cases, civil society tools such as AIDA have collected and published information from national authorities more rapidly than the designated actors at EU level.

At the same time, the proliferation of EU actors - including the European Asylum Support Office (EASO), the European Migration Network (EMN) and the Fundamental Rights Agency (FRA) - and other bodies collecting asylum statistics often with overlapping mandates has resulted in additional workload on national administrations. Member States have recently highlighted overlaps between their reporting obligations to Eurostat and EASO, which set different criteria for the same pieces of information.

The Policy Note sets out a number of recommendations, including a thorough assessment of gaps, delays and obstacles to the provision of asylum statistics in the next implementation report of the Migration Statistics Regulation due by August 2018, as well as a proposal to reform the Regulation with a view to expanding and further elaborating Member States' obligations to collect statistics.

(...)

Läs mer och hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Dagens Nyheter 18-01-02:

Stockholms handelskammare: Stoppa utvisningarna till sidans topp

I december kom en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen om att mindre misstag med löner, semester och liknande ska gå att åtgärda utan utvisning.

Trots det utvisas personer som fått beslut strax före domarna.

Stockholms handelskammare anser att dessa utvisningar bör stoppas och omprövas mot ny praxis.

- Situationen fortsätter att vara helt absurd. Utvisningsbeslut som ännu inte är verkställda är nu i strid med gällande praxis, ändå verkar det som att de ska verkställas, säger, Maria Rankka vd för Stockholms handelskammare.

Den 13 december kom en vägledande dom som säger att mindre missar inte ska utgöra grund för utvisning och gällde en pizzabagare som DN tidigare skrivit om. Enligt Migrationsdomstolen uppfyllde han inte kraven för arbetstillstånd i Sverige då hans arbetsgivare hade glömt att höja lönen med 460 kronor - så den låg i nivå med kollektivavtalet.

Migrationsöverdomstolen slog fast att det var orimligt och att det ska göras en helhetsbedömning av anställningsvillkoren, vilket nu har satt en ny rättspraxis för liknande fall. Mindre felaktigheter under enskilda månader, och mindre brister som rättas till ska inte utgöra grund för utvisning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-01-16:

Arbetskraftsinvandring bakom assistansfusk till sidans topp

Fusket med assistansersättningen uppgår till uppemot två miljarder kronor årligen, enligt en ny utredning.

Fifflet innehåller ett visst mått av människohandel. Arbetskraftsinvandringen på området har ökat med 75 procent de senaste tre åren.

Antalet personliga assistenter som kommit till Sverige som arbetskraftsinvandrare var i fjol den sjunde vanligaste yrkesgruppen, cirka 250 personer. Brukarna kommer i sin tur ofta efter som anhöriginvandrare medan pengarna i flera fall hamnar hos den oseriöse anordnaren, kanske som betalning för ett uppehållstillstånd.

- Det kan snabbt öka det här antalet, säger utredaren Stig Svensson och refererar till domar och en rapport från Nationella underrättelsecentret.

Han vet dock inte hur utbrett fusket med oseriös arbetskraftsinvandring är i den här delen.

- Det här är förstås upprörande, säger statsrådet Åsa Regnér (S) som nu fått utredningen på sitt bord.

Har minskat

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 17-12-30:

EU asylum applications drop off drastically in 2017 till sidans topp

The number of people applying for asylum in the European Union in 2017 dropped significantly for the first time since 2015. Germany still received the highest number of applications, but less than half were approved.

The European Union saw 50 percent fewer new asylum requests this year compared to last year, according to the latest Eurostat figures published Saturday.

A total of 479,650 first-time asylum applications were filed across the bloc between January and September in 2017, while 2016 saw 1.2 million people apply for asylum, the Funke Media Group reported, citing the EU statistics office.

This year's figure is even more dramatic when compared to the number of asylum applications filed at the height of refugee and migrant arrivals in 2015. That year, 1.25 million refugees requested asylum across the 28-member bloc.

Germany top destination country

The Eurostat data showed that Germany remained the top EU destination country for refugees fleeing war in the Middle East and conflicts and poverty in Africa and Asia.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-01-09: Kraftig ökning av asylsökande i Frankrike (Extern länk)

TT / UNT 18-01-17: Allt färre söker asyl i Tyskland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-12-29:

Starkt fokus på migration trots kraftig minskning till sidans topp

Migration är en av de hetaste frågorna i Europa trots att antalet nyanlända nästan halverades 2017 jämfört med 2016. I andra områden är situationen mycket värre.

Den största flyktingkrisen i modern tid sas det i september, när över 600 000 rohingya - muslimer - på bara sex veckor kom över gränsen från Burma till Bangladesh.

Etnisk rensning, folkmord, apartheid - USA, EU, FN och människorättsorganisationer skrädde inte orden när de fördömde den burmesiska militärens fördrivning av de statslösa och utfattiga rohingyerna. Och katastrofen är ännu inte löst.

Många flydde Sydsudan och närmare tre miljoner är efter många års strider på flykt därifrån. Krigets Jemen - uppemot hundratusen har flytt sedan i våras och svält hotar många som är kvar.

Antalet flyktingar och migranter ökar stadigt i världen, men som andel av jordens växande befolkning är de ungefär lika många som tidigare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-01-01:

Migrationsverket har nått målen för 2017 till sidans topp

Migrationsverket har nått målen för handläggningen av ärenden 2017. Det visar den preliminära årsstatistiken.

- Årets resultat är mycket bra och ligger inom felmarginalen för prognosen. Vi har klarat detta tack vare mycket goda insatser av våra medarbetare. Jag beklagar väntetiderna för de sökande, men vi har nu brutit en negativ trend, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Det har gått två år sedan Sverige tog emot 163 000 asylsökande under ett år. Nu är det dags att göra bokslut för Migrationsverkets arbete sedan dess. Det visar att myndigheten har fattat beslut i 200 000 asylärenden under två år.

I den prognos som Migrationsverket lämnade till regeringen i oktober angav verket att målet för årets asylprövning var totalt 80 000 beslut. Det målet har asylprövningen i princip klarat, se faktarutan i slutet av artikeln. Av dem som fick beslut i sina asylärenden beviljades 56 procent bifall.

- Att vi har avgjort så pass många asylärenden är viktigt eftersom det innebär att många sökande som väntat länge har fått besked i sina ärenden, säger Mikael Ribbenvik.

Många ensamkommande barn har fått beslut

Myndigheten siktade på att ge 17 000 sökande som registrerades som ensamkommande barn när de sökte asyl 2015 eller 2016 beslut i sina ärenden före nyår. Dessa ärenden har varit prioriterade och Migrationsverket lyckades ge drygt 18 000 sökande i den kategorin beslut under 2017.

- Nu återstår 2 600 öppna ärenden från ensamkommande under 18 år. Att vi inte avgjort dem beror i de flesta fall antingen på att vi väntat på medicinska åldersbedömningar från Rättsmedicinalverket eller att de sökande presenterat nya asylskäl efter åldersbedömningen, säger Mikael Ribbenvik.

Trendbrott för tillståndsärenden

(...)

Hela artikeln med ärendestatistik (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-01-07: Färre sökte asyl i Sverige 2017 (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-01-07: Färre sökte asyl i Norden förra året (Extern länk)

Migrationsverket 18-01-11: Fler georgier söker asyl i Sverige (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-01-11: Fördubbling av asylsökande från Georgien (Extern länk)

Migrationsverket 18-01-16: Fortsatt ökat antal fall av människohandel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-12-21:

Migrationsverkets regleringsbrev för 2018 till sidans topp

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Migrationsverket för budgetåret 2018. Migrationsverket ska under 2018 prioritera mål för effektivare handläggningsprocesser. Handläggningstiderna för asylansökningar och för ansökningar om uppehållstillstånd för anknytning, studier och arbete ska kortas.

- Migrationsverket står inför en omställningsprocess under år 2018. Samtidigt ska handläggningen av asyl- och uppehållstillståndsansökningar effektiviseras så att vistelsetiderna i mottagningssystemet blir så korta som möjligt. Något jag har stor förhoppning om att myndigheten kommer att lyckas med, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

I regleringsbrevet för Migrationsverket för 2018 ligger fokus på behovet av fortsatt effektivisering och omställning. Det är en central fråga för regeringen att myndighetens arbete med att skapa effektivare arbetssätt och framtida upp- och nedgångar inom ärendeflöden intensifieras.

Utöver att handläggningen ska effektiviseras ska den också bli mer kostnadseffektiv. Det här sker bland annat genom införandet av ändamålsenliga processer och digitaliserat och automatiserat handläggningsstöd. Regeringen understryker också vikten av ett fördjupat barnrättsperspektiv och att Migrationsverket ska föra en nära dialog med kommunerna när det gäller planering inför anvisning och mottagande av nyanlända för bosättning. Migrationsverket uppdras även att under 2018 öka antalet förvarsplatser.

Läs regleringsbrevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Dagens Juridik 18-01-18:

Flyktingpojke vinner i domstol - har rätt till socialbidrag för att få familjen till Sverige till sidans topp

Tonårspojken kom som ensamkommande flykting-barn och vill nu att även hans familj ska få komma till Sverige. Familjen har dock inte råd att betala den ansökningsavgift som ambassaden i Etiopien kräver. Pojken ansökte därför om socialbidrag för detta men fick nej av kommunen. Kammarrätten går dock på pojkens linje och säger ja.

Den 16-årige pojken beviljades flyktingstatus och permanent uppehållstillstånd i Sverige år 2016 och vill nu återförenas med sin familj genom att de kommer till Sverige och också får permanent uppehållstillstånd.

Pojkens familj har redan tagit kontakt med den svenska ambassaden i Etiopien men för att kunna ansöka om uppehållstillstånd där måste familjen betala en ansökningsavgift på totalt 5 250 kronor - någonting som varken familjen eller pojken har råd med.

Pojken vände sig då till Falu kommun och ansökte om ekonomiskt bistånd - så kallat socialbidrag - för att kunna betala. Enligt pojken hade han rätt att få leva med sina familj för att kunna försäkras en "skälig levnadsnivå".

Omöjligt för familjen att betala

Falu kommun avslog dock hans ansökan eftersom detta "inte garanterat kan tillgodose hans behov av gemenskap och samlevnad med sin familj och att det ekonomiska ansvaret åligger hans förälder".

Pojken överklagade till Förvaltningsrätten i Falun. I sitt överklagande pekade han på att han själv har beviljats permanent uppehållstillstånd, PUT, i Sverige. Hans uppfattning redovisas i domen:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västerbotten 17-12-30:

Arbetsförmedlingen lanserar jobbsajt för nyanlända till sidans topp

På den nya hemsidan kan asylsökande lägga upp en egen jobbprofil och CV, som ska hjälpa till att snabbare komma ut på arbetsmarknaden.

Hittills har 25 000 registrerat sig i hela Sverige på hemsidan Jobskills. I slutet på året, förhoppningsvis i januari öppnas databasen för arbetsgivare, säger Stella Efendic som är stationschef på Arbetsförmedlingen i Östersund.

- Man ska kunna söka om man behöver en viss specifik kompetens, och kunna ta kontakt med den asylsökande, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-01-17: Nyanlända utbildas för de gröna näringarna (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 18-01-17: Nyanlända fick prova gröna jobb i Skåne (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 18-01-12:

Jihad bearbetar traumatiska minnen efter flykten till sidans topp

Jihad Eshmawi är en av många flyktingar som drabbats av posttraumatisk stress. Nu vill han att fler ska våga prata om psykisk ohälsa.

Under fredagen bjöd Riksförbundet Hjärnkoll in till seminarium om psykisk ohälsa och migration i Göteborg. En av föreläsarna var 26-åriga Jihad Eshmawi som drabbades av posttraumatisk stress efter att han flytt från kriget Syrien.

Innan han bestämde sig för att fly var han bland annat med om ett fruktansvärt trauma när bomberna föll över en moské och en FN-skola i närheten av hans hem i Yarmuk i Damaskus.

- Ungefär tvåhundra personer dog och jag var där precis efter bombningen och försökte rädda dem som fortfarande levde. Jag fick samla ihop döda kroppar och försöka matcha delarna av döda människor så vi skulle kunna begrava dem med respekt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-01-15: Uppsala: Traumavård för flyktingar ska bli bättre (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 18-01-12:

Då strandad i Turkiet nu flykting i Sverige till sidans topp

2015 blev syriska flyktingen Mohammad Rashad al Shaaben lurad på alla sina pengar av en smugglare och då strandad i Turkiet.

Han lyckades med det som då verkade omöjligt för honom, att ta sig till Europa. Idag bor han i Nacka utanför Stockholm och fokuserar på andra hinder.

Det är eftermiddag och jag träffar Mohammad Rashad al Shaaben på hans boende i Nacka utanför Stockholm när han har några lediga timmar mellan förmiddagens svenskstudier och kvällens jobbpraktik.

- Vi är 30 personer som delar på köket men varje person har ett eget rum med badrum. Mitt rum är 12 kvadratmeter.

Första gången jag intervjuade Mohammad Rashad al Shaaben var sommaren 2015, i turkiska Mersin. I Turkiet fanns då närmare 2 miljoner syriska flyktingar och hundratusentals av dem hade sökt sig till hamnstaden Mersin, många med siktet inställt på att nå Europa via Medelhavet.

Mohammad Rashad som var en av alla dessa syriska flyktingar hade lämnat Syrien 2011, när revolten som sedan blev till inbördeskrig bröt ut, och han hade via Dubai och Jordanien tagit sig till Turkiet för att därifrån resa vidare till Italien.

För en överfärd till Europa hade han betalat 5500 dollar men han blivit lurad på pengarna. Han var fast där i Turkiet, i väntan på att få ihop nya pengar till en ny resa, och en båtfärd som potentiellt kunde vara livsfarlig. Den faran satte han då i relation till det han varit med om under de år som gått sedan han lämnade Syrien och han sa att han inte alls var rädd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 18-01-02:

Hultsfred öppnar flyktingmottagning efter ett års stängning till sidans topp

Flyktingmottagningen i Hultsfreds kommun öppnar återigen på tisdagen efter att nyanlända inte har kunnat få försörjningsstöd på ett helt år.

Kommunen har medvetet brutit mot socialtjänstlagen för att få färre personer att flytta dit.

- Det är klart att det inte har varit bra att ha stängt ett år för de nyanlända, men samtidigt har vi räddat personalen så att de kan jobba kvar, säkrat deras arbetsmiljö, säger Robert Andersson, sektionschef på socialförvaltningen.

- Vi har också skickat budskapet att man kan inte ha hur mycket nyanlända som helst i en kommun och ändå lyckats få upp den frågan på agendan.

Hultfred är en av de kommuner som haft absolut högst inflyttning av nyanlända i förhållande till sin befolkning. Köerna till bostäder, barnomsorg och svenskaundervisning växte.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

FARR 18-01-01:

Det svarta 2017 - och nyårslöftena inför 2018 till sidans topp

Sanna Vestin, ordförande i FARR, nyårsdagen 2017

2017 var ett svart år.

Rohingyerna drevs ut från Burma i vår tids värsta etniska rensning. Inga flyktingar når Sverige därifrån. Men de statslösas rättslöshet, smugglarnas marknad och mottagarländernas iver att exportera katastrofen någon annanstans, helst till en ö, påminner om EU-ledarnas planer.

Förhoppningarna om fred i Syrien efter IS bakslag förmörkas av att ledaren som bombat, torterat och fördrivit sitt folk sitter lugn vid makten. Nyårsklockorna stördes av explosionerna i Kabul. Flyktingar från andra länder når fortfarande Sverige - men når sällan över nyhetsradarn.

Än märks svallvågorna efter tvärvändningen i Sverige 2015. Rättsövergrepp som bara drabbar "de andra" kan fortgå. Fantasin saknar gränser för nya åtstramningar. Idag kan den naiva okunskapen och fördomarna mot invandrare stå oemotsagda antingen de uttalas av ett nättroll eller en minister.

Vilka som tillåter det? Det gör "vi", "folket", "väljarna".

Samtidigt vet vi ju att det är "vi", "folket", "väljarna" som kommer att åstadkomma nästa vändning. Eller rättare sagt; Vi - vi asylsökande och papperslösa, vi skolkamrater, vi lärare, vi grannar, vi familjehem, vi arbetskamrater, vi idrottskamrater, vi läkare, psykologer och sjuksköterskor, vi socialsekreterare, alla vi som finns där för varandra när staten sviker.

(...)

Läs mer (Extern länk)

FARR 18-01-02 om insamling: Det är aldrig för sent... (Extern länk)

Refugees Deeply 18-01-12: The Top Refugee Issues to Watch in 2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CBC Radio 17-12-24:

Why nothing will stop people from migrating till sidans topp

François Crépeau, who just completed a six-year term as the United Nations' leading investigator on the human rights of migrants, says sealed borders are fantasy.

In 2015, there were 244 million international migrants - nearly seven times the population of Canada.

The total includes the more than 65 million people forcibly displaced from their homes by conflict and persecution. It is the highest number on record, surpassing even the years following WWII.

It also includes people whose homelands have cracked apart in earthquakes, withered in droughts or suffered through famines.

Some migrants are pushed from their homes by poverty and drawn to countries in the global north by the promise of a better life. Others cross borders to join their families or pursue an education.

The numbers are going to keep growing. Researchers predict there could be 1 billion climate refugees by the middle of this century, and 2 billion by its end.

For the last six years, Canadian lawyer François Crépeau has served as the United Nations' leading investigator and expert on the human rights of migrants. His post put him on the frontlines of an international crisis, during some of the most challenging years in recent memory.

François Crépeau is professor of law at McGill University, where he holds the Hans and Tamar Oppenheimer Chair in Public International Law. He is also the director of McGill's Centre for Human Rights and Legal Pluralism.

He spoke to The Sunday Edition host Michael Enright about his time as UN special rapporteur and about why he believes resisting migration is an impossible goal.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Elspeth Guild in EU Migration Blog 17-12-27: To protect or to forget? The Human Right to Leave a Country (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 18-01-09:

Rättsosäkerheten i asylärenden är en skamfläck som måste utredas till sidans topp

Bertil Egerö, god man

Målet är entydigt: utvisning av så många som möjligt. Medlen: en byråkratisk hantering som följer en klar, iskall logik. Med den asylsökande som offer. Rättssystemet urholkas, tilliten till myndigheter och politiker undergrävs.

Som god man har jag nu på kort tid två gånger tagit del av Migrationsverkets beslut att underkänna två asylsökande afghanska ungdomars asylskäl. Beslutsunderlaget är nästan identiskt och ger ett starkt intryck av schablonmässig hantering. Kanske en effekt av att Migrationsverket kommer att säga upp flera tusen anställda?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Johan Chytraeus i Tidningen.nu debatt 18-01-11: Rättsäkerhet för alla - utom asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-01-10:

Att fly för livet är inte "spännande", Fritzon till sidans topp

Lise Blomqvist, journalist och författare

Med förvåning läste jag nya migrationsministern Heléne Fritzons nyårshälsning på Facebook. Vilket spännande år! utropar hon. Inte ett ord om det tunga ansvar som ligger på henne i en tid av sorg och förtvivlan inom ansvarsområdet.

Vet inte vad du räknar som spännande, Heléne Fritzon. Du nämner ingenting om de asylsökande du möter eller deras "spännande" liv. Kanske möter du inga.Det gör jag. Varje dag hela detta år har jag mött unga pojkar från Afghanistan, pashtuner som har flytt från talibanernas härjningar. Trots att hela världen vet vad talibanerna gör och åstadkommer, så tror du att ingen enda pojke som flytt har varit med om eller hotas av detta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fler vittnesmål:

Evamärta Granqvist i ETC 17-12-29: Öppet brev till Statsminister Löfvén: Deportationerna är en skam (Extern länk)

Kjell Sehlberg i Hallands Nyheter 18-01-16: Spännande 2017 - för vem? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-01-16:

Interpellationsdebatt: Åldersbedömningar till sidans topp

Interpellation 2017/18:167 av Christina Höj Larsen (V)

Åldersbedömningar av ensamkommande barn har varit föremål för debatt under lång tid. Mellan augusti och december 2016 fick 2 713 personer som sökt asyl som ensamkommande barn ett utvisningsbeslut och samtidigt ett beslut om att de skrivits upp i ålder till 18. Farr har granskat 20 av dessa uppskrivningsbeslut. I de flesta av dessa hade åldern skrivits upp utan att någon indikation över huvud taget redovisats för att barnet skulle vara vuxet.

Åldersuppskrivningarna som de skedde under 2016 fick kritik från flera håll, inklusive från Migrationsverket. Den 18 februari 2017 satte Migrationsverket stopp för åldersuppskrivningar utan erbjudande om medicinsk utredning.

Våren 2017 ändrades lagstiftningen kring åldersbedömningar. Vänsterpartiet menade att det var ett steg i rätt riktning på flera sätt men att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att öka rättssäkerheten i åldersbedömningarna.

Lagstiftningen trädde i kraft den 1 maj 2017, och vi kan nu se att det fortsatt finns stora brister i hur Migrationsverket hanterar åldersbedömningar. Biträden menar att myndighetens handläggare fortsatt gör bedömningarna på mycket lösa grunder och utan hänsyn till den bevisning som den sökande lägger fram. När det gäller de medicinska åldersbedömningarna räcker det med att en av de två undersökningarna pekar på att den sökande är över 18 år för att Migrationsverket ska bedöma hen som över 18.

Rättsläkare har riktat kraftig kritik mot metoderna som används för att bestämma ålder och beskrivit dem som direkt olämpliga. Rörelsen #vistårinteut, Farr och andra frivilligorganisationer berättar om hur enskilda vänder sig till dem med beslut om åldersuppskrivning som bortser från alla bevis för minderårighet, trots den stora osäkerhetsmarginalen i de medicinska utredningarna.

(...)

Läs hela interpellationen samt läs eller lyssna till riksdagsdebatten med svar av statsrådet Helén Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Göteborg 18-01-04:

"Bedömningarna är en gigantisk rättsskandal" till sidans topp

Henry Ascher är barnläkare med mångårig erfarenhet av arbete med flyktingar. Han ville se en samlad bedömning av ensamkommandes ålder och menar att det stoppades på politiska grunder till förmån för de hårt kritiserade röntgenmetoderna.

År 2015 sökte drygt 35?000 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige. Frågan om de sökandes ålder har en avgörande betydelse för Migrationsverkets bedömning av deras skyddsbehov. I dag är det framför allt de flyktingbarn som anses vara under 18 år som fått uppehållstillstånd.

- Det heter att den medicinska ålders-bedömningen är frivillig, men i praktiken måste alla gå igenom den. De som inte vill medverka skrivs regelmässigt upp i ålder och betraktas som vuxna, säger Henry Ascher.

Aktuell statistik visar att 85 procent av alla som deltagit i Rättsmedicinalverkets undersökningar, som omfattar röntgen av tänder och knäleder, har skrivits upp till 18 år eller mer. Det handlar om flera tusen ensamkommande som fått sina uppgifter om födelsedatum ändrade av Migrationsverket.

- Konsekvenserna blir dramatiska. Över en natt förlorar dessa ungdomar alla rättigheter de haft som barn. Många tvingas lämna sina boenden och skolor, de blir av med sociala nätverk och riskerar att bli utslängda från Bup.

Extra allvarligt

Henry Ascher tycker det är extra allvarligt att förändringarna genomförs redan innan besluten vunnit laga kraft. Han menar att det är ett ohyggligt svek mot de unga att tvinga dem att flytta, ofta till asylboenden för vuxna på någon annan ort.

- De hamnar i skrämmande miljöer där de ibland måste dela rum med helt främmande traumatiserade män. Vi vet att det förekommer missbruk på en del boenden och att personaltätheten generellt är mycket låg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Kristina Lindquist i Dagens Nyheter kultur 18-01-08: Varför är det så tyst om skandalen med åldersbedömningarna? (Extern länk)

Hela Hälsingland ledare 18-01-08: Vad vi kort och gott kallar en rättsskandal (Extern länk)

Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin: Svenska Dagbladet debatt 18-01-08: Sätt stopp för RMV innan hela systemet kollapsar (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 18-01-10: Staffan Danielsson (C) har gjort en anmälan till Konstitutionsutskottet (KU). (Extern länk)

Ingvar Persson i Aftonbladet ledarkrönika 18-01-11: Åldersbestämningar har blivit en parodi (Extern länk)

Inge Axelsson, professor emeritus i medicinsk vetenskap, i Svenska Dagbladet debatt 18-01-12: "Stoppa mörkläggningen av 20 års forskning" (Extern länk)

Miljöpartister i Sjuhäradsbygden i Borås Tidning 18-01-17: Åldersbedömningarna en skandal av stora mått (Extern länk)

Maria Ripenberg i Upsala Nya Tidning, ledare 18-01-18: När den andras unge blir en knäled (Extern länk)

Martin Ritzén, professor emeritus, barnendokrinologi, i Läkartidningen 18-01-18: Subjektiv bedömning lika bra som förment objektiva kriterier (Extern länk)

Pastor intervjuad i Dagen 18-01-18: Marianne Andréas upprörd efter beslut om åldersbestämning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

BBC 18-01-02:

Germany migrants: Doctors oppose asylum seeker age tests till sidans topp

German doctors have spoken out against proposals for young asylum seekers to undergo mandatory medical tests to ascertain their age.

The German Medical Association (Bundesärztekammer) said the checks were ethically wrong and unreliable.

Conservative politicians have called for tests such as X-rays to make sure young migrants are not lying about being under 18 to avoid deportation.

It follows outrage over the killing of a girl, allegedly by an Afghan migrant.

The 15-year-old was stabbed with a kitchen knife outside a shop in Kandel, in south-western Germany, last week.

An Afghan refugee, who says he is the same age, is accused of attacking her after she broke off their relationship.

After the killing, the girl's father said of the suspect: "There's no way he is ever only 15... We hope that through the process we will now know his true age."

'Great uncertainties'

Chancellor Angela Merkel's Bavarian allies, the CSU, wants all young asylum seekers to undergo medical tests if their age is in doubt. Methods include doing an X-ray on the hand to assess bone development, or measuring teeth.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 18-01-16:

Migrationsverkets ödesdigra misstag måste rättas till till sidans topp

Vilka är oddsen för en människa som utvisas till Afghanistan att överleva och klara sig om denne saknar socialt nätverk och skydd? Extremt dåliga. Ändå envisas Migrationsverket att utvisa ensamkommande unga vuxna till ett land de saknar anknytning till. Vi hoppas nu att Migrationsöverdomstolen kan rätta till dessa felaktiga bedömningar, skriver Shervin Shahnavaz, Nanna Töcksberg Zelano och Fabian Hägglund Wennergren.

Betydelsen av socialt nätverk och skyddsnät för överlevnad, hälsa, försörjning, utbildning, integrering, tillfrisknande från sjukdom eller traumatiska upplevelser etcetera betonas i forskningen i allt större utsträckning. Detta i såväl u- som i-länder. I samhällen där staten inte kan erbjuda individer skydd tycks betydelsen av sociala nätverk vara särskilt stor.

I ett land som Afghanistan med svag central makt, inbördeskrig, kaos och korruption har förekomsten av ett socialt skyddsnät ett tydligt överlevnadsvärde. Ju osäkrare ett land är, desto starkare behov av tillgång till sociala nätverk för skydd och överlevnad, enligt migrationsforskare som menar att människor då är hänvisade till sina egna resurser, personliga relationer och informella nätverk, ofta nära släktingar (1,2).

Fältforskare i Afghanistan har kunnat visa att de enda som klarar av att komma tillbaka till landet och integreras är de som har ett starkt nätverk, familj och ekonomiska resurser i landet (3).

Saknar anknytning

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fler inlägg om utvisningarna till Afghanistan och om det nya lagförslaget för gymnasiestudier:

Lena Mellin i Aftonbladet 18-01-14: Ingen ska åka till Afghanistan - utom flyktingbarn (Extern länk)

Terese Hansen i Smålandsposten om en god jul 18-01-13: Det är hög tid att sluta prata och börja agera (Extern länk)

Luleå FN-förening 18-01-03: Amnesti för ensamkommande barn och unga (Extern länk)

Gunnar Nordmark (L) i Dagens Samhälle debatt 18-01-04: Sverige kan bättre - låt fler barn och unga stanna (Extern länk)

Kersti Gustafsson i #vistårinteut i Norrköpings Tidningar om vinsten och bristerna med gymnasieförslaget 18-01-09: Ensamkommande ska få stanna (Extern länk)

Se även svar på skriftliga frågor i riksdagen:

Skriftlig fråga av Johan Forssell (M): Gymnasielagen och utvisningar (Extern länk)

Skriftlig fråga av Fredrik Malm (L): Ogrundade ansökningar som stoppar lagakraftvunna avvisningsdomar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria debatt 17-12-08:

Att lyda order är farligt till sidans topp

Socialtjänsten i Malmö lyder lagen och lämnar ut adresser till var livrädda papperslösa bor, men vem vågar ta sina barn till BUP eller skola om lagen görs till en gilrad fälla, undrar Henry Ascher och menar att lyda order faktiskt är farligt.

När man efter andra världskrigets slut försökte ställa de ansvariga för nazisternas krigsförbrytelser till svars visade det sig inte vara helt okomplicerat. Vem var egentligen ansvarig? Järnvägstjänstemannen som skaffade fram godsvagnarna? Vakterna som tvingad in människor i dem? De som ledde in kvinnor och barn i gaskamrarna? De som släppte på gasen? Alla försvarade de sig med samma argument. Jag lydde bara order? Vad kunde jag göra?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hallands Nyheter debatt 17-12-29:

Vi måste säga ja till våra ensamkommande unga! till sidans topp

Jag är 55 år gammal och mina förfäder var med och lade grunden för den svenska välfärden. Några kom från Tyskland, några från Finland och andra har kommit från Jugoslavien. Några var även av svensk härkomst.

"Välfärden ska inte utnyttjas av människor som inte varit med och bidragit till den" skriver SD.

När mina barn var 15 år hade de inte heller bidragit till välfärden. Tvärtom - de hade kostat skattebetalarna en hel del precis som alla andra 15-åringar. I dag är de välutbildade, heltidsarbetande och skattebetalande.

De ensamkommande ungdomarna hade inte kostat svenska skattebetalare en krona när de anlände 2015, ca 15 år gamla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Jan Levén på samma tema i Dagen 18-01-04: Låt de unga asylsökande stanna! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-01-16:

Interpellationsdebatt: Förändring av EBO-lagen till sidans topp

Interpellation 2017/18:239 av Désirée Pethrus (KD)

I samband med att regeringen i dagarna presenterade sina planer kring förändrade regler för ensamkommandes möjligheter till uppehälle i Sverige fanns också en uttryckt ambition att förändra förutsättningarna för eget boende (EBO). Regeringen menar sig vilja införa någon form av system med så kallat värdigt eget boende för asylsökande och vilja bryta upp det som kallas EBO. Vid regeringens presentation av förslaget sas att om inget alternativ hittas ska den pågående Mottagandeutredningen, som ska presentera sitt slutbetänkande i mars 2018, innehålla förslag om hur man minskar trångboddheten via EBO. Detta ska då läggas fram för riksdagen. Under presskonferensen den 27 november preciserade statsrådet det, uppenbarligen utifrån kunskap om utredningens innehåll, som att en social prövning ska göras i samband med att en nyanländ bosätter sig i en kommun.

Kristdemokraterna har i höstens budgetmotion för utgiftsområde 13 föreslagit just ett system som förespråkar att asylsökande som väljer eget boende måste kunna uppvisa ett trovärdigt och värdigt boende för detta. Trångboddhetsnormer av samma slag som krävs av kommuner som ska tillhandahålla bostäder i anslutning till anvisningslagen bör exempelvis gälla för asylsökande som önskar bosätta sig i EBO. Någon form av krav på boendeyta med mera bör rimligtvis kunna ställas för att man ska få välja ett visst boende.

Kristdemokraterna anser också att man under asylprövningstiden helst bör bo i asylboende och då genomgå ett integrationsprogram med sfi, samhällsorientering och sysselsättning. En lång väntan i passivitet är negativt för den enskilde.

Möjligheten för asylsökande att välja eget boende i stället för anläggningsboende har sedan 1994, då möjligheten infördes, för vissa personer bidragit till att försvåra integrationen.

(...)

Hela interpellationen samt debatten med svar av statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

Se även

Interpellation 2017/18:262 av Roger Hedlund (SD): Förändringar i EBO-lagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledare 18-01-17:

En farlig sammankoppling till sidans topp

Maria Ripenberg

I oktober i fjol var Stefan Löfven på Uppsalabesök. Han uttalade sig om asylfrågan och gränskontrollerna ur ett EU-perspektiv: migrationspolitiken måste lösas och "ordning och trygghet" måste garanteras.

Dagens Nyheters rubrik "Asylfrågorna måste lösas" kom således att illustreras av en bild föreställande beväpnad kravallpolis med sköldar, kravallstaket och uppbrutna gatstenar. Detta var alltså vad vi läsare skulle associera till när vi läste om asylfrågan: terror och kravaller!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-01-14:

M: Preskriptionstid för asyl bör höjas till tio år till sidans topp

Det är inte värdigt ett land som Sverige att låta människor etablera sig i parallella samhällen där de löper stor risk att fara illa. Kraftiga insatser krävs nu för att fler asylsökande som får avslag ska återvända till sitt hemland, skriver Moderaternas Johan Forssell.

Svenska Dagbladet kunde nyligen berätta om stora brister i polisens statistik över hur många människor som vistas olovligen i Sverige. Enligt gränspolisen finns det över 12 000 människor som fått avslag på sin asylansökan och som är efterlysta på grund av de undanhåller sig utvisningsbeslut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-01-17:

Moderaterna: Skärp kraven på svenska för invandrare till sidans topp

Moderaterna vill skärpa kraven på invandrare att lära sig svenska. De som inte följer en föreslagen plan kan bli av med sin etableringsersättning.

- Jag skulle vilja se att svenskan blir en röd tråd i Sverige från nyanländ till nyanställd och till ny medborgare. Att vi har stegrande förväntningar på att man lär sig svenska, säger Ulf Kristersson (M).

Moderaterna har tidigare kommit med en rad förslag för att höja kraven på invandrare att lära sig svenska, bland annat kunskaper i svenska för att få svenskt medborgarskap.

Nu föreslår partiet också skärpningar av SFI, svenska för invandrare. Alla som läser på SFI ska få en individuell plan för sina studier. Den som inte följer den kan riskera att bli av med etableringsersättningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-01-17: Gymnasieminister Anna Ekström (S) kallsinnig till M-förslag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-01-06:

Trump vill ha 145 miljarder för att bygga mur till sidans topp

President Trump försöker pressa Demokraterna att bevilja finansiering för byggandet av en mur på gränsen till Mexiko. Utan Demokraternas stöd kommer en sådan finansiering aldrig gå igenom och nu satsar presidenten allt på ett kort.

Totalt begär Trumpadministrationen 33 miljarder dollar, motsvarande 270 miljarder kronor, för att öka övervakningen vid USA:s södra gräns.

Den största delen av de pengarna, motsvarande 145 miljarder kronor, ska användas för att bygga presidentens stora symbolfråga och vallöfte: muren.

Därtill vill Trump anställa 10 000 nya gränsvakter och få igenom tuffare asyllagar.

Listan på önskemål har lämnats till Demokraterna som en del i förhandlingarna för en kommande budget.

I gengäld ska Demokraterna få stöd för en ny lag gällande de runt 800 000 människor som kommit till USA illegalt som barn, så kallade Dreamers.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 18-01-10: Bakslag för Trumps beslut om Daca (Extern länk)

TT / Upsala Nya Tidning 18-01-10: Oviss framtid för unga migranter i USA (Extern länk)

TT / UNT 18-01-11: Senatorer enas om förslag för "dreamers" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Rights In Exile 18-01-01:

The requirement of proportionality in the interpretation of the 1951 convention exclusion till sidans topp

Author Tommaso Poli is a human rights lawyer specialising in international and European refugee law.

The aim of this essay is to briefly present the seminal interpretation of the terms "serious nonpolitical crime" in article 1F and "danger for the security of the country" in article 33 in order to provide an understanding of the terms which are to be weighed against the "well founded fear of persecution" in the "proportionality test".

With regard to "serious non-political crime", it is firstly necessary to define a "political crime". The Swiss approach is known as the predominance test. The method of assessing whether a crime is a political or not was explained In re Nappi: "the political character of an offence is predominant only if the offence is in direct relation to the end sought. In order that such a relation may exist, this offence must be a really efficacious method of achieving the end, or constitute an integral part of acts leading thereto, or represent an incident in a general political movement in which the parties have recourse to such methods" . As a consequence, normally a "non-political crime" is a crime which does not fit with this definition.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-01-04:

Uppmärksammad tysk studie om asylsökande och kriminalitet till sidans topp

En ny tysk studie visar på ett tydligt samband mellan ökad brottslighet och det dramatiskt ökade antalet asylsökande åren 2014-15. Men bakom den enkla slutsatsen döljer sig en betydligt mer komplex bild.

Efter en kontinuerlig minskning av våldskriminaliteten under flera år bröts trenden 2014 och 2015. Då ökade istället antalet våldsbrott med tio procent i delstaten Niedersachsen och för ökningen stod huvudsakligen personer som sökt asyl i Tyskland.

Det är en förskräckande siffra vid första anblicken, konstaterar kriminologen som genomfört studien på uppdrag av familjeministeriet, men han pekar också på viktiga förklaringar och nyanser.

- Anmälningsbenägenheten är betydligt större när angriparen är utlänning, enligt kriminologen Christian Pfeiffer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 18-01-02:

Ganslandts "Jimmie" öppnar Rotterdam till sidans topp

Jesper Ganslandts flyktingdrama "Jimmie" öppnar filmfestivalen i Rotterdam. I filmen spelar regissören själv huvudrollen tillsammans med sin son, Hunter Ganslandt.

Den 24 februari invigs Rotterdams filmfestival med världspremiären av Jesper Ganslandts "Jimmie". Den svenska regissören är mycket hedrad att få öppna den välkända festivalen i Nederländernas näst största stad.

- "Jimmie" har varit både den svåraste och mest gränsöverskridande av de filmer jag jobbat med - så att Rotterdam, som är känt för att satsa på det som är nytt och banbrytande inom film, i år vill inleda med Jimmie är fantastiskt. Jag kan inte tänka mig en bättre plats att ha världspremiären, säger Jesper Ganslandt som tidigare har gjort filmer som "Farväl Falkenberg", "Apan" och "Blondie".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 18-01-09:

Sagor hjälper barn som flytt från krig till sidans topp

Imad Elabdala flydde till Sverige från kriget i Syrien. Han är i grunden ingenjör och fick också jobb som det när han kom till Sverige.

För några år sedan lade han det yrket åt sidan för att ägna sig åt att försöka hjälpa barn som flytt krig.

Nu har han med hjälp av bland annat psykologer skrivit boken "Sarahs resa" som är tänkt att fungera som terapi för flyktingbarn.

- Sarah i boken är en flicka som tittar på världen på ett positivt sätt och som kan tala med naturelementen, med vinden, havet och solen. De förklarar för henne hur man kan bearbeta svårigheter och fortsätta vidare och nå sina drömmar, säger Imad Elabdala.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-12-29:

Civilminister Shekarabi: "Det går inte att leva gömd" till sidans topp

För 27 år sedan gick han under jorden för att undkomma ett utvisningsbeslut.

I dag står civilminister Ardalan Shekarabi bakom skärpningarna av den svenska migrationspolitiken. Det gäller även tanken att den som fått avslag måste lämna landet.

- Det går inte att leva gömd, säger han.

Det finns faktiskt ett regeringsbeslut från 1990 på att Ardalan Shekarabi ska lämna landet. Så fungerade systemet på den tiden: Politikerna hade sista ordet i enskilda flyktingärenden.

Många år senare begärde han ut alla dokument i sitt ärende och fick se vilken socialdemokratisk minister som hade undertecknat utvisningsbeskedet från regeringen.

- Det var Mona Sahlin. Vi var ute och kampanjade typ samma månad som jag fick ut mina dokument. Det kändes ju rätt ironiskt, för hon var ju så förknippad med flyktingar, berättar han.

Det är känt att civilminister Ardalan Shekarabi har en bakgrund som gömd flykting. Men han har alltid undvikit att berätta utförligt om vad som hände, under de där dramatiska månaderna i början på 90-talet, när han och hans mamma gick under jorden för att få stanna i Sverige. Han har inte heller pratat särskilt mycket om hur han som ung invandrare lyckades komma in i det svenska samhället.

- Jag har inte velat bli en integrationsexpert utifrån min bakgrund. Men jag har tänkt väldigt mycket på vad jag varit med om, säger han.

Så det är för att berätta som Ardalan Shekarabi har tagit sig till restaurang Vanak i Akalla i nordvästra Stockholm. En lunch med persiska specialiteter blir startpunkten för historien om flyktingpojken som blev statsråd i Sveriges regering.

Han skjuter fram en skål med krossade valnötter, oliver och granatäpplen.

- Zeyton Parvardeh. Det är jättegott, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.