fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 10 november 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 17-10-19:

Proposition: Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar till sidans topp

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändring i utlänningslagen med anledning av ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna). Förslaget innebär att en utlänning vid in- och utresekontroll, på samma sätt som redan gäller för svenska medborgare, ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för kontroll av identiteten och resehandlingens äkthet i enlighet med kodexen om Schengengränserna.

Dessutom lämnar regeringen förslag till vissa justeringar av bestämmelser i utlänningslagen och passlagen som hänvisar till en tidigare version av kodexen om Schengengränserna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Följdmotion av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (Extern länk)

Följdmotion av Tomas Tobé m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-11-02:

Lag i strid med lärarnas etik till sidans topp

Yrkesetiskt råd ger lärare stöd som inte vill lämna uppgifter till Migrationsverket. "Den nya gymnasielagen riskerar läraretiken", enligt Lärarnas yrkesetiska råd.

- Professionsmässigt ska vi arbeta med undervisning, vi ska inte hålla på med myndighetsinsamling. Den enda myndighetsutövning vi egentligen har är betygssättning och bedömning, men inte utifrån vad Migrationsverket eller andra säger, säger Jesper Rehn som är ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd.

Den nya lagen som trädde i kraft i somras gör det möjligt för en del elever att få förlängt uppehållstillstånd för att gå klart gymnasiet, om dokumentation som exempelvis betyg eller närvarointyg visar att eleven deltagit aktivt i sina studier.

Lärarnas yrkesetiska råd, som är ett fristående organ grundat av de båda lärarförbunden skriver i sitt senaste uttalande att det här riskerar att hamna i konflikt med yrkesetiken, på flera sätt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-11-01:

Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription till sidans topp

Betänkande av Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

Regeringen beslutade den 3 november 2016 att ge en särskild utredare, Anna Lundberg, i uppdrag att kartlägga förekomsten av och rättstillämpningen i ärenden om uppehållstillstånd där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. Uppdraget skulle redovisas senast den 1 september 2017. Genom tilläggsdirektiv den 6 juli 2017 förlängdes utredningstiden till den 1 november 2017.

Hämta betänkandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-11-01:

Extremt utsatta ska lättare få uppehållstillstånd till sidans topp

Det ska bli lättare för personer, som inte kan utvisas av skäl som ligger bortom deras kontroll, att få uppehållstillstånd.

Det föreslår regeringens särskilda utredare Anna Lundberg.

- Det handlar om en liten grupp människor som i dag är extremt utsatta, säger hon.

I dag lämnas den så kallade limboutredningen till regeringen. Den behandlar de fall där personer efter ett avvisnings- eller utvisningsbeslut gjort allt för att lämna Sverige, men utan att lyckas.

- Det kan till exempel handla om att landet inte vill ta emot dig, att du är statslös eller att du kommer från ett land där det är svårt att fastställa medborgarskap, säger utredaren Anna Lundberg.

DN har bland annat berättat om 18-åriga Mustafa, som fick utvisningsbeslut till Marocko. Han försökte själv återvända dit, men blev tillbakaskickad till Sverige. Sedan första juni förra året har den som fått avslag på sin asylansökan inte rätt att bo i Migrationsverkets boenden eller att få en dagsersättning.

Den som blir kvar i Sverige och medverkar till att utvisningsbeslutet ska kunna verkställas ska egentligen få behålla boendemöjlighet och dagersättning, men det kan finnas situationer med så pass högt ställda krav att vissa ändå förlorar sitt bistånd. Det har bland andra Röda korset berättat om i en rapport.

- De som förlorar sin ersättning hamnar i en utblottad situation. Sverige riskerar att kränka internationella åtaganden om mänskliga rättigheter genom att försätta människor i en sådan situation, där de blir juridiskt strandsatta. Ett sätt att komma ur detta är genom att uppehållstillstånd beviljas. Redan med nuvarande regelverk finns den möjligheten, säger Anna Lundberg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-11-01: Förslag: Lättare att få uppehållstillstånd - om mottagarland vägrar ta emot (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Breakit 17-11-07:

Bakslag för utvisningshotade kodare - nya lagförslaget faller till sidans topp

Kompetensutvisningarna skulle minska med ett nytt lagförslag - som kommer falla.

"Det är jättetråkigt, jag kan inte säga något annat", säger Johanna Jönsson (C) som varit drivande i frågan.

Ett nytt stärkt lagförslag skulle skydda kodare som Sergei Beilin och Tayyab Shabab från att utvisas på grund av små misstag från arbetsgivare.

Men förslaget kommer inte att blir verklighet. Det står klart efter tisdagens möte i socialförsäkringsutskottet, uppger Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson, suppleant i socialförsäkringsutskottet.

Det formella beslutet väntas träda i kraft under torsdagen.

I somras lämnade regeringen en proposition med ett lagändringsförslag som skulle innebära att arbetsgivare som gjort ett misstag skulle kunna rätta till det innan Migrationsverket påpekade felet. Förslaget mötte dock kritik för att vara tandlöst, bland annat från Allianspartierna som tappade tålamodet och la ett motförslag som gick vidare från socialförsäkringsutskottet till Lagrådet.

Det var under förra veckan som förslaget mötte kritik från Lagrådet. Efter utlåtandet beslutade socialförsäkringsutskottet sig idag för att inte gå vidare med förslaget, uppger Centerpartiets Johanna Jönsson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Sveriges Radio Ekot 17-10-30:

Från Burma/ Grava anklagelser mot FN:s lokala chef i Burma till sidans topp

FN i Burma anklagas för att ha förvärrat situationen för den brutalt förföljda minoriteten rohingya. Flera källor vittnar i olika medier om att FN i flera år tystat ned uppgifter om förtrycket och i stället prioriterat relationerna med landets regering.

- Regeringen vet hur de ska använda oss och manipulera oss... och vi kan aldrig stå på oss gentemot dem, för vi får inte göra regeringen upprörd!

Så säger en högt uppsatt anonym FN-tjänsteman i Burma till BBC:s korrespondent i landet.

BBC och andra medier har i flera artiklar kartlagt hur FN:s landchef i Burma prioriterat bort mänskliga rättigheter, och speciellt förtrycket av den hatade muslimska folkgruppen rohingya i delstaten Rakhine, som sedan augusti flytt i hundratusentals undan brutal etnisk rensning.

FN:s strategi ska ha varit att i stället satsa på goda relationer med den buddhistiska majoriteten i landet för att långsiktigt kunna höja levnadsstandarden i utfattiga Burma. Detta enligt bland andra Tomas Quintana, före detta FN-sändebud för mänskliga rättigheter i landet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-11-05:

Från Kongo/ Hundratusentals har flytt nya strider i Kongo-Kinshasa till sidans topp

I Tanganyikaområdet i östra Kongo-Kinshasa pågår just nu en omfattande flyktingkris. Hundratusentals människor har förlorat sina hem på grund av nyligen intensifierade strider mellan miliser tillhörande folkgrupperna Twa och Luba.

Flyktingarna bor nu i synnerligen undermåliga flyktingläger, och är i akut behov av hjälp, säger svenska Ulrika Blom, Norska flyktingrådets landsdirektör i Kongo-Kinshasa, som i veckan besökt området.

- Tanganyika har nu det senaste året dragits in i den större konflikt som pågår i Kongo-Kinshasa och som nu har spridit sig. Tanganyika har inte tidigare haft så stort humanitärt behov som nu, och nu räknar man med över 500 000 nya internflyktingar som måste få assistans, säger Ulrika Blom.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-11-03:

Från Syrien/ International Protection Considerations - Syrian Arab Republic till sidans topp

Update V

/Utdrag ur slutsatser:/

Moratorium on Forced Returns

As all parts of Syria are reported to have been affected, directly or indirectly, by one or multiple conflicts, UNHCR calls on states not to forcibly return Syrian nationals and former habitual residents of Syria, including Palestinians previously residing in Syria. UNHCR also considers that it would generally not be appropriate to return nationals or former habitual residents of Syria to neighbouring countries and non-neighbouring countries in the region, unless specific arrangements are in place that guarantee that the individual concerned will be readmitted to the country and can re-avail him/herself of international protection.394 Depending on the country, the individual concerned may not be readmitted, or such return may not be safe for the individuals concerned, and it may be impossible for their (specific) needs to be met.

In light of the prevailing conditions in Syria, UNHCR can neither promote nor facilitate refugee returns from host countries. While UNHCR is pursuing a number of steps to be able to respond to the needs of Syrians who have spontaneously returned to Syria from neighbouring countries, for the time being, and until conditions for voluntary repatriation in conditions of safety and dignity are in place, it remains critical to maintain protection space for Syrian refugees and former habitual residents of Syria and to preserve conditions for them to stay and have their rights respected in the host countries.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Statewatch 17-11-03:

Growing calls for Migrant smuggling crimes to be heard before International Court till sidans topp

A recent editorial in Der Spiegel by two legal academics supports the call recently made by a UN Special Rapporteur for the International Criminal Court (ICC) to "consider investigation into atrocity crimes against refugees and migrants where there are reasonable grounds that such crimes have taken place and the jurisdictional requirements of the court have been met." This approach is also being pursued by the EU's military mission in the Mediterranean, Operation Sophia, which has sought contacts with the ICC and has produced a "non-paper" on the topic that was recently obtained by Statewatch.

See: The Banality of Crimes against Migrants (Der Spiegel):

"Agnes Callamard, UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary, and Arbitrary Executions, presented an important new report to the UN General Assembly on Friday. The report is on "Unlawful Death of Refugees and Migrants" -- already an unordinary focus for her mandate. In recent years, her office has focused nearly exclusively on counter-terrorism, particularly on deaths by drone attacks.

(...)"

The UN report: Unlawful death of refugees and migrants: Report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Agnes Callamard:

"The present report focuses on the mass casualties of refugees and migrants in the course of their flight. It addresses killings by both State and non-State actors, and denounces a quasi-generalized regime of impunity, worsened by an absence of accurate data on the dead and missing. The Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary killings calls urgently on States to address this human rights crisis by prioritizing the protection of the right to life in their migration and refugee policies."

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Högsta domstolen 17-11-08:

Högsta domstolen bedömer ett människosmugglingsbrott som ringa till sidans topp

En man hjälpte två utlänningar att olovligen komma in i landet vid Lernacken i Malmö. Mannen åtalades för människosmugglingsbrott av normalgraden. Åtalet bifölls i underinstanserna och mannen dömdes till tre månaders fängelse. Högsta domstolen bedömer nu gärningen som ringa brott och bestämmer påföljden till dagsböter.

Högsta domstolen kommer fram till att ett människosmugglingsbrott som regel ska anses som ringa om annat inte är bevisat än att smugglingen är en engångsföreteelse, avser enstaka utlänningar och sker utan ersättning, och det inte finns några omständigheter som talar för en annan bedömning.

Den tilltalade hade, i Danmark i nära anslutning till Öresundsbron, lagt märke till två män som såg ut att behöva hjälp. Männen var i mycket dåligt skick och uppgav att de ville komma till gränsen mot Sverige. Den tilltalade gav männen varma kläder, något att äta och dricka samt lät dem följa med i bilen. Det är inte bevisat att den tilltalade fick någon ersättning för att han hjälpte männen att komma in i Sverige. Gärningen var inte heller planerad utan framstår som en i stunden uppkommen vilja att hjälpa de två personerna. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna anser Högsta domstolen att det människosmugglingsbrott som den tilltalade har gjort sig skyldig till ska anses vara ringa.

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ytterligare två mål avseende människosmuggling.

Hämta domen i sin helhet (Extern länk)

ETC 17-11-08: Körde flyktingar till Sverige - HD sänker straffet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 17-10-30:

SVT-medarbetare döms för människosmuggling även i hovrätten till sidans topp

Även hovrätten dömer Fredrik Önnevall och två andra SVT-medarbetare för människosmuggling till villkorlig dom med samhällstjänst och fastställer därmed tingsrättens dom.

- Det här är inga brottslingar i vanlig mening, det finns ingen anledning att tro att de ska begå brott igen, säger hovrättspresidenten Lennart Svensäter.

I dag kom hovrättsdomen i fallet där tre SVT-medarbetare hjälpte en 15-årig syrisk pojke att ta sig från Grekland till Sverige i samband med inspelningen av serien Fosterland 2014.

Hovrätten fastställer tingsrättens villkorliga dom med 75 timmars samhällstjänst för brottet människosmuggling av normalgraden.

- Vi har gjort samma övervägande som tingsrätten har gjort, säger hovrättspresidenten Lennart Svensäter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Integration 17-10-30: Hovrätten fastslår dom om människosmuggling för TV-team (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-11-01:

Italien/ Kraftig minskning av migranter från Libyen till Italien till sidans topp

Antalet migranter som kommer till Italien från Libyen har minskat kraftigt sedan midsommar. Enligt det italienska inrikesministeriet handlar det om en nedgång på 70 procent jämfört med samma tid förra året.

Den vanligaste vägen för migranter som söker sig till från Libyen till Europa går via Italien. Men antalet migranter har minskat. I september var det omkring 6 300, i september i fjol kom det 17 000 migranter. Under hela 2016 kom totalt 180 000 migranter till Italien, hittills i år har 111 000 kommit.

Vid midsommar träffade Italien en överenskommelse med den libyska regeringen, stamledare söderut i Libyen och enligt libyska källor även med människosmugglare, om att de ska stoppa båtar med migranter från att lämna kusten och tvinga tillbaka dem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Kathimerini 17-11-01: Concern over spike of 200 percent in migrant arrivals (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migration News Sheet October 2017:

Bulgarien/ Bulgaria sparks controversy with construction of fence to stop migration till sidans topp

The Bulgarian government has come under fierce criticism for several months about the construction of a fence along the Turkish border. Built to prevent irregular entry into the country, Bulgarian Defence Minister Krassimir Karakachanov argued that it was a "strategic site for national security." However, Karakachanov indicated in an interview on October 20 that people-trafficking had continued because of corruption among border guards.

In August, Defense Minister Karakatschanow also underlined his intention to deploy armed troops to strengthen border security with Turkey and "halt any potential flow of migrants." He indicated that the maximum manpower at the border would be around 600 troops, backed up by video surveillance and even drones.

Around 5800 refugees attempted to cross the Bulgarian border irregularly since the beginning of the year, said Stoyan Ivan, Deputy Director of the Border Police, during the conference "The Refugee Crisis and the Development of the Migration Processes". The peak of migration flows occurred in 2015, when more than 90,000 foreigners tried to enter the country irregularly, Bulgarian newspaper Trud said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Riksdagen 17-10-25:

Riksdagen om Riksrevisionens rapport om flyktingsituationen hösten 2015 till sidans topp

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport som handlar om lärdomar från flyktingsituationen hösten 2015.

Riksrevisionen har granskat om bland annat regeringen och Migrationsverket hade tillräcklig beredskap för att hantera situationen med många asylsökande och hur situationen hanterades. I stort sett anser Riksrevisionen att myndigheterna lyckades ta emot och ordna tak över huvudet för det stora antalet asylsökande. Men det fanns brister i samarbetet mellan myndigheterna. Det berodde bland annat på att det var oklart vilka regler som gällde. Dessutom hade myndigheterna inte tillräcklig beredskap för här typen av situationer.

Riksrevisionen lämnar flera rekommendationer till hur regeringen kan gå vidare och regeringen håller till stor del med om Riksrevisionens slutsatser.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

Se även:

Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Uppsala Universitet 17-05-21:

Intervjustudie: Socialt stöd för ensamkommande barn i relationen till gode mannen till sidans topp

Masteruppsats, medicinska fakulteten, Arta Behzad

Ensamkommande barn som söker asyl som politiska flyktingar är allt mer förekommande. Den mest avgörande perioden för de ensamkommande barnen är den tid då de anländer till Sverige och hur de då tas emot. Den gode mannen är en av de personer som de träffar vid ankomsten och är en viktig och uppskattad person för de ensamkommande barnen. Syftet med denna studie har varit att få en djupare förståelse för vad ensamkommande barn anser vara betydelsefullt i relationen till den gode mannen under asylprocessen. Data har samlats in genom nio semistrukturerade intervjuer. Insamlad data har sedan analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet har visat att en god relation till den gode mannen är betydelsefull för ensamkommande barn. Det har även framkommit att studiedeltagarna önskar att gode män ska ha tidigare erfarenhet som gode män när de åtar sig ett uppdrag, att den gode mannen bör vara tillgänglig, att denne ska se uppdraget som en mer informell relation samt att de ska fungera som ersättare för förälder/föräldrar. Studien har också visat att emotionellt stöd är betydelsefullt för de ensamkommande barnen. Slutsatsen av denna intervjustudie är att den gode mannen var en betydelsefull person i de ensamkommande barnens liv under asylprocessen där de fick praktiskt stöd men efterfrågade mer emotionellt stöd. Vidare förväntade de sig också att den gode mannen ska vara mer som en vän eller en förälder.

Hämta studien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barnombudsmannen 17-10-26:

Överläggningar om ensamkommandes psykiska ohälsa till sidans topp

Barnombudsmannen har den senaste tiden fått signaler om att ensamkommande barn och unga känner allt större hopplöshet och mår allt sämre. Vi kallar därför kommuner och landsting till en överläggning om nyanlända och asylsökande barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

Barnombudsmannen har fått indikationer på en ökad psykisk ohälsa och mer utbredd känsla av hopplöshet bland ensamkommande barn och unga. Vi har också fått information om att Migrationsverkets handläggningstider har ökat och att detta leder till att barn får vänta ännu längre på ett besked i asylprocessen. Vi är medvetna om att utvisningar som har verkställts till speciellt Afghanistan har väckt en stor oro och osäkerhet bland barn som har ett afganskt medborgarskap.

- Vi känner stor oro över informationen om att den psykiska ohälsan ytterligare ökat i gruppen. Därför kallar vi kommuner och landsting till överläggningar, säger Anita Wickström, vikarierande Barnombudsman.

Barnombudsmannen har uppmärksammat bristerna gällande barns och ungas rätt till en god hälsa vid ett flertal tillfällen. Vi har i arbetet med våra rapporter om barn på flykt träffat omkring 600 barn och unga under perioden hösten 2015 till hösten 2017. I våra möten med barn och unga blev det tidigt uppenbart att barnens hälsa var ett stort orosmoment. Barnen mådde dåligt redan vid ankomsten på grund av uppbrott, flykt och traumatiska händelser. I våra möten berättade framförallt de ensamkommande barnen om stor oro, sömnsvårigheter, självskadebeteende och tankar om att begå självmord.

En enkät gick också ut till elevhälsan i 1000 skolor. Skolsköterskornas svar pekade i stor utsträckning på samma saker som barnen berättat för oss om. Det framgick också av vissa svar att barnens hälsa förvärras under tiden i Sverige, bland annat på grund av den långa väntan på en asylutredning. Skolsköterskor från de kommuner och landsting som kallas till överläggningar deltog i enkäten.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 17-10-30:

Oro för utvisning märks inom psykiatrin till sidans topp

Till barn- och ungdomspsykiatrins asylmottagning i Borås kommer många ungdomar som är oroliga för att utvisas.

Ungdomar som väntar på besked i sitt asylärende bär ofta på en stor oro. Till det kan läggas att många har svåra erfarenheter med sig i bagaget.

Katrin Sepp, vårdenhetschef på Barn- och ungdomspsykiatrins asylmottagning i Borås, beräknar att mer än varannan av alla ensamkommande ungdomar i Boråsområdet mår så dåligt att de behövt psykiatrisk hjälp.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-11-01:

Kaos och lång väntan för ensamkommande till sidans topp

Var tredje överförmyndare har fått kritik för stora brister med att ge ensamkommande barn och ungdomar en god man, visar en undersökning som SVT Nyheter gjort.

Det handlar om långa väntetider, dålig kontroll eller gode män som inte går att få tag på. Och för de ensamkommande kan bristerna få förödande följder.

En god man till ett ensamkommande barn ska se till vad som är bäst för barnet, och hjälpa till med kontakterna med myndigheter som Migrationsverket, familjehem och skola.

Många får kritik

Kommunernas överförmyndare utser gode män och ska granska att de gör ett bra jobb. Men SVT:s kartläggning visar att 35 procent av kommunernas överförmyndare har fått kritik av länsstyrelserna.

Det vanligaste är att det tagit flera månader för barnen att få en god man. I flera kommuner handlade kritiken också om att barnen eller ungdomarna inte hade fått uttala sig om den gode mannen, något de har rätt till enligt lag.

"Det var kaos"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 17-11-01: De gode männens egen förening slår larm: "Barnkonventionen följs inte" (Extern länk)

#vistårinteut 17-11-03: Gode männen larmar - stor rättsosäkerhet för ensamkommande barn och unga (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-10-29:

Marockanska ensamkommande allt fler och allt yngre till sidans topp

Antalet marockanska ensamkommande barn som kommer till Sverige har fördubblats jämfört med förra året, och marockaner är nu den största gruppen bland ensamkommande som söker asyl, skriver Svenska Dagbladet.

Mellan januari och september i år registrerade Migrationsverket 189 asylansökningar från ensamkommande barn från Marocko.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-11-01:

Hela kliniken tar priset till sidans topp

Enheten för asyl- och migranthälsa i Söderhamn får Gävle infektionsläkarförenings pris 2017 för extraordinära insatser inom området infektionssjukdomar.

Asyl och migranthälsan i Söderhamn har på ett utomordentligt sätt mött utmaningen som tillströmningen av asylsökande i Gävleborgs län inneburit, framhåller motiveringen till utmärkelsen. Situationen har medfört "utökade och delvis nya arbetsuppgifter vad gäller hälsoundersökning, screening för vissa smittsamma sjukdomar och inte minst introduktion till vårt svenska hälso-och-sjukvårdsystem", enligt ett pressmeddelande. "Att ha en särskild mottagning för denna uppgift inom en region är inte självklart i alla delar av vårt land", heter det också.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-10-31:

Kort varsel när ensamkommande flyttas till vuxenboenden till sidans topp

När ensamkommande asylsökande fyller 18 år flyttas de över från sina kommuner till anläggningsboenden för vuxna. Ofta med kort varsel.

På Migrationsverket medger man att man har en dålig framförhållning just nu, och hänvisar till att många boenden håller på att avvecklas.

Nimat bodde på ett HVB-hem i Stockholm, och strax före sin 18-årsdag fick han reda på att han tre dagar senare skulle flyttas till ett boende utanför Östersund i Jämtland.

- Jag fyllde 18 år den 24 september. Den 25 september flyttade jag till Östersund. De skickade en biljett till min mobil på fredagen, tror jag att det var, berättar Nimat.

Och du flyttade på måndagen?

- Ja.

När ensamkommande asylsökande fyller 18 år betraktas de som vuxna och förlorar bland annat rätten att bo i särskilda HVB-hem eller familjehem.

En del kommuner låter 18-åringarna bo kvar i kommunen tills de får ett slutgiltigt asylbeslut, med hjälp av ett statligt bidrag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 17-10-24: Nytt gymnasieprogram för nyanlända - men eleverna tvingas flytta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Umeå 17-10-27:

Frivilliga får lösa situationen för flyktingungdomarna till sidans topp

Röda korset och flyktingnätverket Arezo får en kvarts miljon kronor från Umeå kommun för att hitta boende till ensamkommande flyktingungdomar. Men Vänsterpartiet anser att kommunen borde kunna göra mer.

Ett förtvivlat läge. Så beskriver Kicki Hultdin, präst i Svenska kyrkan och engagerad i flyktingnätverket Arezo, situationen för de ensamkommande flyktingungdomar som väntar på besked om uppehållstillstånd. Runt 70 ungdomar, de flesta med bakgrund i Afghanistan, kommer inom kort att fylla 18 år. Då avslutas enligt regelverket socialtjänstens ansvar. Den ungas placering i kommunens familjehem eller HVB-hem sägs upp, och istället blir det Migrationsverket som tar över ansvaret.

Det innebär att ungdomar som har bott i Umeå i flera år riskerar att flyttas runt i Sverige, beroende på var det finns bostäder. Arezo har hittills hjälpt cirka 25 flyktingungdomar med att få boende hos värdfamiljer i Umeå så att de kan stanna kvar medan deras tillståndsprocess pågår, men behovet är mycket större än så.

"Avslagen rasar in"

Som om det inte vore nog, har dessutom många unga fått negativa besked på sina ansökningar om uppehållstillstånd, berättar Kicki Hultdin:

- Avslagen rasar in. Jag känner till många, men jag kan inte säga någon exakt siffra. Det rullar in varje vecka. Men alla vill inte tala om att de har fått avslag - det blir sådan otrolig stress runt det, både för den som har fått avslag och deras omgivning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Uppsala Kommun 17-10-25:

Uppsala Stadsmission får föreningsbidrag för att hitta boenden till ensamkommande till sidans topp

Uppsala kommun ger Uppsala Stadsmission ett föreningsbidrag på 5,1 miljoner kronor för verksamheten Fadderhem i Uppsala. Den ska göra det möjligt för asylsökande ensamkommande ungdomar som blir 18 år att bo kvar i Uppsala till 30 juni 2018.

Uppsala Stadsmission har sökt och fått cirka 5,1 miljoner kronor i föreningsbidrag av kommunen för verksamheten Fadderhem i Uppsala.

- Tack vare ett fint samarbete med goda krafter i samhället kan vi nu göra Uppsala till en mer solidarisk kommun som ger asylsökande ensamkommande unga som känner sig hemma här möjlighet att bo kvar längre, säger Kjell Haglund (V), ordförande i socialnämnden.

Kostnaden för Fadderhem i Uppsala finansieras av statens tillfälliga kommunbidrag. Pengarna ska räcka till och med 30 juni 2018. De ska användas till att hitta boenden för de personer som väljer att stanna kvar i Uppsala, i stället för att flytta till Migrationsverkets boenden. Fokus kommer att ligga på att ta fram, planera och rekrytera ideella privata boendealternativ och andra tillfälliga boendelösningar. Därefter ska fokus vara på stöd och uppföljning av boendeplatserna.

- Det här är en lösning som vi anser är bäst lämpad för att kunna förverkliga statens intentioner med att alla ensamkommande barn som har bott i Uppsala kommun under sin asyltid ska få möjlighet att stanna kvar under asylprocessen, säger socialförvaltningens direktör Kaisa Björnström.

Bakgrunden till beslutet är att socialnämndens ordförande i juli beslutade att de personer som fyller 18 år till och med 15 september 2017 inte skulle flyttas till Migrationsverkets boenden, trots att de inte längre är kommunens ansvar. Slutdatumet har skjutits fram under hösten för att förtroendevalda och tjänstepersoner skulle få tid att hitta lösningar, titta på vilka konsekvenser som beslutet får, vilka som kommer att omfattas av beslutet och hur länge de kommer att omfattas av det.

Läs mer (Extern länk)

Göteborgs Stad 17-10-25: Social resursnämnd fördelar statliga pengar till stöd för asylsökande som fyller 18 år (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 17-11-02: Skiljer sig hur kommuner gör med pengar till ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västmanland 17-11-09:

Hemlösa ensamkommande ny grupp kriminella till sidans topp

Polisen ser en ny grupp individer som lever på gatan i Västerås, tar droger och begår brott.

Volontärer som arbetar med ensamkommande ungdomar har tidigare vittnat om att det finns vissa individer som lever på gatan i Västerås, tar droger och begår brott.

Polisen i Västmanland kan nu bekräfta bilden.

- Vi vet att i den lokala problembilden har vi ungdomar som är ensamkommande, som ägnar sig åt droger och narkotika och även stjäl i butiker.

- Vi har även ofredanden mot människor som passerar platser där de uppehåller sig, berättar Anders Hedström, presstalesperson för polisen i Västmanland, som dock är noga med att betona att det här handlar om ett antal individer.

En som vet vilka personer det här rör sig om är Ali, som själv är ensamkommande:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-11-09:

Så planerar Migrationsverket att ställa om under 2018 till sidans topp

Nu tar Migrationsverket nästa steg i omställningen till en minskad organisation. Det innebär ett förslag om inriktning för asyl- och tillståndsprövningen under nästa år.

- Hela myndigheten påverkas och det är viktigt att alla delar går i takt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket minskar antalet anställda under kommande år. Orsaken är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem. Under 2018 fortsätter anpassningen efter en minskad budget med cirka 700 miljoner kronor och krav på en kostnadseffektiv verksamhet.

- För att möta ett minskat behov av personal måste vi redan nu lägga fast en tydlig plan för anpassningen och agera utifrån den, säger Mikael Ribbenvik.

Målet är att säga upp så få som möjligt. Hittills har myndigheten så långt det går löst lokala neddragningar genom en tidig omställning och omplaceringar, men nu påbörjas nästa fas av omställningen.

- En del av anpassningen kan vi lösa genom naturlig avgång där tjänster inte förlängs eller återbesätts. Men det kommer också att krävas uppsägningar, säger Mikael Ribbenvik.

Inom de närmaste veckorna informeras fackliga representanter och skyddsombud. För varje region, och för Migrationsverkets huvudkontor, kommer omställningen att planeras i närmare detalj vad gäller resurser och lokalisering.

- Det här kommer att påverka hela myndigheten och det är viktigt att vi håller ihop arbetet på ett bra sätt så att alla delar går i takt, säger Mikael Ribbenvik.

Artikeln i sin helhet (Extern länk)

Migrationsverket 17-11-10: Neddragningar inom asylprövningen 2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-11-03:

Hög psykisk och fysisk ohälsa hos oss som möter ensamkommande till sidans topp

#vistårinteut har idag skickat nedanstående text till Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, SKL och Annika Strandhäll, socialminister.

Kartläggning av psykisk och fysisk ohälsa hos oss som möter ensamkommande

Nätverket #vistårinteut har under den senaste månaden kartlagt psykisk och fysisk hälsa hos personer som arbetar med eller engagerar sig i ensamkommande. Nästan 700 personer har hittills svarat på vår enkät som rör nuläget kring hälsa, sjukskrivningsnivåer och arbetsuppgifter. Bland de som svarat finns många från de redan ytterst ansträngda yrkesgrupperna lärare och socionomer.

Resultatet är alarmerande. 85 % upplever psykisk ohälsa och nästan 70 % upplever att den psykiska ohälsan har blivit värre under de senaste månaderna. 24 % har varit sjukskrivna mer än 10 dagar under det senaste året och drygt 13 % har varit sjukskrivna längre än en månad. Nästan 30 % har funderat på att säga upp sig och 8 % har sagt upp sig.

Orsaker till ohälsan

Orsakerna till vår psykiska och fysiska ohälsa är den ohållbara situationen för ensamkommande unga vilken drabbar oss oerhört hårt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 17-10-30:

Grekland/ Allt fler barn på flykt i Grekland behöver skydd till sidans topp

I september kom nästan dubbelt så många flyktingar och migranter till Grekland som under samma period förra året, och situationen i de överfulla flyktinglägren har förvärrats. Bara en tredjedel av de ensamkommande barnen får idag det skydd och stöd de behöver, varnar UNICEF.

I september i år anlände mer än 5 700 människor till Grekland, jämfört med drygt 3 000 under samma period förra året. Flyktinglägren är överfulla och levnadsvillkoren för människorna där har försämrats.

Idag finns omkring 3 000 ensamkommande barn på flykt i Grekland. Men bara en tredjedel av dem har fått det skydd och stöd som de behöver. Vid vissa mottagningscenter på öarna lever idag mer än dubbelt så många barn som centren egentligen har plats för - vilket hotar barnens säkerhet och välmående.

Idag väntar cirka 1 800 ensamkommande barn på att få plats i ett säkert boende. De lever vid mottagningscenter, strandade på öarna eller har helt enkelt blivit frihetsberövade. Vissa lever till och med på gatan. Den kommande vintern gör situationen än mer farlig för barnen.

Ibland tar det uppemot fem månader innan barnen förflyttas till fastlandet, något som tär psykiskt och känslomässigt på barnen.

- Barnen har rätt till skydd och omvårdnad, och det finns lösningar för att ge dem det, säger Laurent Chapuis, samordnare för UNICEFs insatser för barn på flykt i Grekland. De ensamma barnen borde förflyttas till fastlandet så snabbt som möjligt, de existerande lägren borde få mer resurser och fler borde få komma till fosterfamiljer. Allt detta är möjligt.

UNICEF uppmanar nu till reformer för att stärka omhändertagandet av barnen. För de barn som har familjer i andra delar av Europa uppmanar vi andra europeiska länder att trappa upp familjeåterföreningen.

Mer måste göras för att hjälpa barnen. Sammanlagt finns omkring 19 000 barn på flykt i Grekland idag, varav cirka 15 procent är ensamkommande.

Läs mer (Extern länk)

Migration News Sheet October 2017: Greek coalition government criticised for delays in responding to refugee and migrant needs (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-11-06:

Grekland/ Grekland stänger läger och flyttar migranter till sidans topp

Under helgen väntas flera tillfälliga flyktingläger i Grekland slå igen. De asylsökande och andra migranter ska flyttas till bättre bostäder i Aten och andra städer. Myndigheterna bereder sig på en ny fas i migrationshanteringen.

Hittills i år har åtta grekiska läger för flyktingar och andra migranter stängts, och under november månads lopp väntas ytterligare fem läger i norra Grekland bomma igen, bland dem Derveni nära Thessaloniki.

Derveni är det enda lägret på fastlandet där flyktingarna ännu bor i tält. I slutet av augusti protesterade en grupp migranter i lägret mot levnadsvillkoren.

Stängningarna är ett tecken på en övergång till en ny fas i den dramatiska migrationssituation Grekland hamnade i under den stora flyktingvågen 2015-2016.

De grekiska myndigheterna börjar nu ställa in sig på att de runt 50.000 asylsökande och andra migranter som fortfarande finns kvar i landet kommer att stanna i flera år till, snarare än månader, eller bli greker.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AIDA 17-11-08: Court curtails detention policy for Syrians on the islands (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-11-06:

Tyskland/ Högerextrema motiv bakom attacker mot tyska flyktingboenden till sidans topp

I genomsnitt attackeras ett asylboende om dagen i Tyskland, visar färska siffror från den tyska rikspolisen. De flesta attacker sker utifrån högerextrema motiv.

Under årets första nio månader skedde 211 attacker mot flyktingboenden runt om i Tyskland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-10-27:

Frankrike/ One year after Calais dismantlement: 70 % confirmed in need for protection till sidans topp

One year after the dismantlement of the Calais camp the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) noted that nearly 15,000 persons transferred out of the Calais camp over the past two years have had their asylum applications examined, within a time limit of three months. 70% were granted international protection at first instance, while some have pending cases before the National Court of Asylum (CNDA).

While the protection need of the inhabitants of the so-called "jungle" in Calais has been debated prior to its dismantling one year ago, it is now established that the large majority were in fact entitled to protection. At the same time, a recent report from UNHCR cast new light on operation of Reception and Orientation Centres (CAO) and Reception and Orientation Centres for Unaccompanied Children (CAOMI) set up to accommodate individuals against the backdrop of dismantlement operations in Calais.

Based on visits to 48 such centres, UNHCR makes an overall positive assessment of the establishment of CAO as an efficient framework to allow people to register an asylum claim. UNHCR nevertheless stresses the need for more clarity and legal and financial certainty on the operation of the CAO and their role within the complex reception framework of the country. It also refers to the issue of access to services and cites CAO such as those in Decize or Dreux, established in urban centres, as good examples which enable residents to benefit from services and greater autonomy.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Helen Griffiths, Human Rights Watch 17-11-01: Britain has opportunity to help children in Calais (Extern länk)

EurActiv 17-10-24: Independent inquiry finds 'likely' use of excessive force by French police (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-11-07:

Bangladesh/ Rohingya Crisis: 10 Principles for Protecting Refugees till sidans topp

The protection and assistance needs of Rohingya who fled ethnic cleansing in Burma should be high on the agenda of world leaders at upcoming summits in Vietnam and the Philippines, Human Rights Watch said today as it released its "Ten Principles for Protecting Refugees and Internally Displaced People Arising from Burma's Rohingya Crisis."

Since late August 2017, more than 600,000 Rohingya refugees have fled to Bangladesh while hundreds of thousands of internally displaced people remain in Burma's Rakhine State. Rohingya refugees have the right to return to their homes in Burma, but all returns must be voluntary and safe with full respect for returnees' human rights. World leaders need to press Burma to end its abusive operations, prevent future atrocities, and create the conditions necessary for Rohingya to choose to return home in safety and dignity, Human Rights Watch said.

"The Rohingya crisis is of gargantuan proportions and needs to be treated with utmost urgency," said Bill Frelick, refugee rights director at Human Rights Watch. "Leaders at the upcoming APEC and ASEAN summits should be putting the rights of the Rohingya at the top of their agenda."

The "Ten Principles" are intended to guide governments and humanitarian agencies as they address the Rohingya refugee crisis. They include an urgent call on donor governments to provide generous support to meet the humanitarian needs of Rohingya refugees in Bangladesh and internally displaced people of all ethnicities remaining in Burma.

The Bangladeshi government should keep its border open to asylum seekers and not coerce returns, respecting the principle of nonrefoulment, which prohibits the return of refugees to places where they would be persecuted or face a real risk of torture, or cruel, inhuman or degrading treatment.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR / Migration News Sheet October 2017:

Libyen/ UNHCR: Migrants and refugees held captive in appalling conditions in Sabratha till sidans topp

Thousands of migrants and refugees are being held captive by smugglers in different locations, including farms and warehouses in and around the coastal city of Sabratha in Libya, according to a statement by UNHCR spokesperson Andrej Mahecic on 17 October.

UNHCR staff on the ground detail a picture of abuse on a shocking scale. "Amongst the refugees and migrants who suffered abuse at the hands of smugglers, there are pregnant women and new born babies. Hundreds of people were discovered with no clothes or shoes. Scores of them are in need of urgent medical care, with some suffering from bullet wounds and other visible signs of abuse."

Likewise, UNHCR underlined how traumatized refugees and migrants were, after being rescued from the smugglers. "Most of them say that they were subjected to numerous human rights abuses, including sexual and gender-based violence, forced labour and sexual exploitation."

Following three weeks of fighting between rival groups in Sabratha, which left at least 43 dead and 340 wounded, Libyan authorities took control of various informal detention centres and camps previously run by criminal networks where 4.000 to 6.000 refugees and migrants have been held.

According to a recent report by the European Council on Refugees and Exiles, the larger share of the migrants (2600 by 7 October) including pregnant women, newborn babies and unaccompanied minors have been transferred to a hangar of the Libyan Directorate for Combatting Illegal Migration (DCIM). This report further noted that most of the migrants were in urgent need of food, water, medical treatment and psychological support.

"We are seriously concerned by the large number of migrants caught up in recent developments in Sabratha. Alternatives to detention must be found for migrants in Libya, said Othman Belbeisi, IOM Libya Chief of Mission.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 17-10-18:

Libyen/ Women fleeing FGM find abuse in Libya till sidans topp

Aisha (not her real name) was seven years old when she underwent the procedure in her native Ivory Coast. Her eldest daughter was four when it happened to her. Last year Aisha fled with her youngest daughter to save her from being cut.

But instead of finding safety, she was caught in the vicious reality of smuggler networks. In captivity, she experienced a 9-month-long nightmare, where she experienced repeated abuse and witnessed the killings of people held with her.

UNHCR, the UN Refugee Agency, calls for measures to prevent risks of sexual and gender-based violence and for safe legal pathways for people fleeing persecution.

On Tuesday (October 17) UNHCR expressed concern over the deplorable conditions in which refugees and migrants are being held in Libya.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-11-07:

Papua/ Manus Island: Court ruling jeopardizes lives till sidans topp

+ The current situation on Manus Island amounts to cruel, inhuman and degrading treatment

+ Lives are at risk unless PNG authorities restore essential services

+ As Australia continues to flout international law, all refugees and vulnerable persons should be resettled to third countries

Critical services - including food, water and medical treatment - must be restored to the more than 600 refugees and vulnerable men inside the Lombrum detention centre on Manus Island before a major tragedy occurs, Amnesty International said today as researchers returned from Manus Island.

Refugees and vulnerable men should not be forcibly relocated until such time as their dignity and safety can be guaranteed.

"Today, Papua New Guinea's Supreme Court rejected a last ditch attempt by refugees to have these essential services restored and their rights protected. The decision is an abhorrent attack on the right to life," said Kate Schuetze, Amnesty International's Pacific Researcher.

"If authorities don't act immediately, there is a real risk that the situation will catastrophically deteriorate. The lives of these men, who are only asking for their rights to dignity and safety, are at serious risk."

"In 2013, when I first visited the detention centre on Manus Island a number of refugees described conditions as a 'psychological war' designed to break people mentally. Four years later, cruel tactics are still being used to pressure on refugees to relocate or settle in PNG. The situation has deteriorated to a point of utter despair."

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-10-31: Uppror i australiska flyktingläger (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 17-10-17:

Turkiet/ CPT publishes report on Turkey till sidans topp

The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) has published today the report on its ad hoc visit to Turkey, which took place from 16 to 23 June 2015, together with the response of the Turkish Government.

The visit focused on the situation of foreign nationals detained under aliens legislation, and the report contains the CPT's findings and recommendations relating to various removal centres, as well as the holding facilities in the transit zone of Istanbul Atatürk Airport.

In their response, the Turkish authorities provide information on various measures taken or envisaged to implement the recommendations made by the Committee in the report.

Hämta rapporten och svaret eller sammanfattning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Vestmanlands Läns Tidning 17-11-04:

Fick asylavslag för sent - advokat varnas till sidans topp

Den avsylsökande fick reda på avslaget först efter att tiden för överklagande var över. Nu varnas en advokat i Västerås av diciplinnämnden.

Advokaten i Västerås meddelade sin klient om migrationsdomstolens avslag i hans asylärende först efter att överklagandetiden löpt ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-11-09:

Du har inte förmått göra din underårighet sannolik till sidans topp

Uttalande av FARR, #vistårinteut och Barnrättsbyrån

Den 9 november publicerades en rapport om de åldersuppskrivningar som skett i massomfattning av ensamkommande flyktingbarn. Rapporten visar hur reglerna som förbjuder utvisning av barn som saknar ett ordnat mottagande har rundats. Riksdagens vilja att undanta en stor grupp barn från den tillfälliga lagen har åsidosatts. Till slut har regeringens försök att rädda denna grupp genom gymnasiereglerna satts ur spel.

Rapporten presenterades på en presskonferens den 9 november kl 15 hos Barnrättsbyrån i Stockholm.

Två granskningar har visat att ensamkommande barn under 2016 skrevs upp i ålder i stor omfattning trots att medicinska undersökningar inte gjordes. Det skedde utan normal bevisvärdering och med stora konsekvenser - ungdomar blev hemlösa och antalet utvisningsbeslut i gruppen ökade drastiskt.

Åldern kan vara avgörande för om en ensamkommande ungdom ska bedömas ha skyddsbehov eller inte. Barn utan anhöriga som inte kan skickas tillbaka till sin hemtrakt för att det är för farligt där, skickas inte heller till någon annan del av sitt hemland om de saknar anhöriga där som kan hjälpa dem. Barn utan anhöriga sänds inte heller till Afghanistan om de växt upp på flykt och saknar nätverk i hemlandet. Om åldersuppskrivningar sker oförsiktigt kommer barn att utvisas till sådana situationer trots att de har rätt till asyl.

Dessutom får utvisningar av barn över huvud taget inte verkställas om barnet inte har ett ordnat mottagande i hemlandet. Även detta gör att åldern är avgörande för ett ensamkommande barn. Det får inte bli fel!

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Direktlänk till rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Se video från presskonferensen! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-10-26:

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä till sidans topp

Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin; doktorand, Uppsala universitet

Rättsmedicinalverket (RMV) använder röntgen av visdomständer och magnetkameraundersökning av lårbenets nedre tillväxtzon (MR-knä) för att bedöma om en person är över eller under 18 år. Som tidigare påpekats var det vetenskapliga underlaget för att införa MR-knä bristfälligt.

Den första prospektiva och hittills största studien av åldersbedömning med MR-knä publicerades i juli 2017. Som jag tidigare redovisat hade 19 procent av de 17-åriga pojkarna i studien moget knä. Nyligen fick jag ut siffror även för flickor. I åldersgruppen 16 år hade 14 av 28 flickor moget knä och bland 17-åringar var knät moget hos 25 av 29 flickor [Andreas Schmeling, Münster, pers medd; 2017].

Om studien är representativ för personer som undersöks i Sverige innebär det att runt 68 procent av flickor 16-17 år kan felbedömas som vuxna på basen av MR-knä. Vid moget knä blir bedömningen i RMV:s modell att man är 18 år eller äldre, oavsett resultatet för visdomstand.

Ser man till samtliga flickor 16-17 år i de fem originalarbeten som finns om åldersbedömning med MR-knä kommer 47 procent från ovan nämnda studie [5-9]. Studien är därför relevant inte endast för att metodiken liknar RMV:s utan också för att den i sammanhanget har många studiefall.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik 17-10-31:

"Enligt domarna kan de se om någon talar sanning" - kritik mot domstolar i ny forskning till sidans topp

Att asylbedömningar numera sker i domstol har inte ökat säkerheten i bedömningarna - tvärtom. Det visar ny forskning: asylsökande tystas under muntliga förhandlingar, domare har svårt att redovisa sina trovärdighetsbedömningar och processföraren från Migrationsverket sitter på dubbla stolar.

Sedan mer än tio år tillbaka överprövas Migrationsverkets asylbeslut av migrationsdomstolar.

Livia Johannesson är forskare i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har studerat det dagliga arbetet på domstolarna. Hennes forskning har resulterat i rapporten "In Courts W Trust: Administrative Justice in Swedish Migration Courts".

Tre av de centrala problemområdena presenterades också i ett debattinlägg i DN.

Dubbla roller

Forskningen pekar bland annat på att processförarna har dubbla roller. Migrationsverkets representant är processförare och agerar motpart till den asylsökande i domstolsprocess. Samtidigt ska samma personer agera neutrala experter när det gäller så kallad landinformation.

"Processförare beskriver hur de strategiskt kan gömma sig bakom sin roll som neutral expert för att lägga fram landinformation på ett sätt som bidrar till att framställa den asylsökandes skyddsskäl som mindre sannolika."

Livia Johannesson skriver att domarna saknar resurser att kontrollera processförarnas argument och väljer därför att betrakta dem som neutrala experter i stället för parter i målet.

Lösningen, enligt forskningsrapporten, är att motverka det övertag som processförarna har jämfört med den asylsökande. Domstolen ska inte behöva vara beroende av Migrationsverkets expertis, konstaterar Livia Johannesson.

Får inte komma till tals

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Stockholms Universitet 2017: In Courts We Trust: Administrative Justice in Swedish Migration Courts (Extern länk)

Livia Johannesson i Dagens Nyheter 17-10-28: "Migrationsdomstolarna har ökat rättsosäkerheten" (Extern länk)

REPLIK av Lars Wiklund, nämndeman i Stockholms migrationsdomstol i Dagens Nyheter 17-11-03: "Livsavgörande beslut på tvivelaktiga grunder" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-10-31:

Rättsligt ställningstagande angående handläggande myndighet i förvarsfrågan till sidans topp

Sammanfattning

Om en utlänning, som har ett verkställbart av- eller utvisningsbeslut och som inte har fått sina skyddsskäl prövade tidigare, ansöker om skydd får det lagakraftvunna beslutet om av- eller utvisning inte verkställas innan ansökan om skydd slutligen prövats.

Eftersom det direkt framgår av 12 kap. 8 a § i utlänningslagen att ett beslut om av- eller utvisning inte får verkställas innan en ansökan om skydd slutligen prövats saknar ett beslut om inhibition i verkställighetsärendet - som ska fattas enligt 12 kap. 19 § tredje stycket i utlänningslagen - betydelse för frågan om handläggande myndighet i ett förvarsärende.

Om en utlänning söker uppehållstillstånd för gymnasiestudier med stöd av 16 e § i tillfälliga lagen, saknar ett beslut om inhibition i dessa ärenden betydelse för frågan om handläggande myndighet i ett förvarsärende.

Detta beror på att det framgår direkt av 16 e § att ett beslut om av- eller utvisning inte får verkställas innan frågan om uppehållstillstånd har avgjorts genom ett beslut som har fått laga kraft.

Även om beslut om inhibition i ärenden som hanteras enligt 12 kap. 19 § tredje stycket saknar betydelse när det gäller frågan om handläggande myndighet i förvarsfrågan, är Migrationsverket skyldigt att i enlighet med tredje stycket fatta ett beslut om inhibition.

Om Polismyndigheten handlägger verkställighetsärendet när en utlänning ansöker om skydd eller om uppehållstillstånd för gymnasiestudier, ska Polismyndigheten vara handläggande myndighet i förvarsfrågan. Detta då besluten om inhibition saknar betydelse eftersom det framgår direkt av lag att beslut om av- eller utvisning inte får verkställas innan ansökan om skydd slutligen har prövats/beslut om av- eller utvisning inte får verkställas innan frågan om uppehållstillstånd av gjorts genom ett beslut som fått laga kraft.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-11-10:

Ärende om autistiskt barn avskrivs av FN-kommitté efter preskription till sidans topp

Ett par från Nigeria som under sin tid som studerande i Sverige bildat familj sökte senare asyl. De hade då fått en som så småningom diagnosticerades med autism och eventuellt andra neuropsykiatriska störningar. De problem som detta skulle medföra behandlades inte i asylärendet men i en efterföljande procedur. Familjen fick avslag och när alla möjligheter i Sverige var uttömda anmälde de saken till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De hävdade att det inte finns någon behandling för autistiska barn i Nigeria och att deras son riskerar social utstötning. Sverige argumenterade framför allt principiellt: Nigeria är anslutet till konventionen om funktionsnedsättning och det är inte Sveriges ansvar om Nigeria i framtiden kommer att bryta mot den. Undantaget från den principen ska enligt Sverige göras enbart om någon riskerar tortyr el dyl till följd av utvisning (non-refoulement). Efter att ärendet lämnades in i mars 2015 har en lång brevväxling mellan kommittén och parterna följt. I slutet av 2016 preskriberades utvisningsbeslutet. Detta leder nu till att kommittén stryker ärendet tills vidare.

Hämta beslutet, No. 28/2015 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-10:

Europadomstolen avvisar anmälan om utvisning till Libanon pga trovärdighetsbrister till sidans topp

Ett par sökte asyl i Sverige år 2007. De tillhör den kristna gruppen i södra Libanon. Mannens bror som var medlem i SLA, Södra Libanesiska armén, hade försvunnit. Sedan mannen vänt sig till Hizbollah för att fråga efter brodern anklagades han som israelisk spion. När Hizbollah-soldater kom till hemmet tvingades mannen skjuta i luften. Efter detta lämnade paret landet. Migrationsverket ansåg att situationen blivit bättre i Libanon, och att paret kunde ha vänt sig till myndigheterna i hemlandet. Senare inkom mannen med en dom om tio års straffarbete på grund av ett mord. Denna avfärdades dock av Migrationsverket som troligen förfalskad. Efter slutligt avslag var paret kvar i Sverige och sökte asyl på nytt efter fyra år. De hävdade då att mannen hade skjutit en av inkräktarna från Hizbollah till döds, och lämnade in ytterligare handlingar. Migrationsverket och migrationsdomstolen betraktade detta som en upptrappning och ifrågasatte om incidenten över huvud taget inträffat. Europadomstolen litar på de svenska myndigheternas trovärdighetsbedömning och håller med om slutsatserna. Anmälan bedöms som ogrundad.

Application no. 25141/16, K.L. against Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 17-11-01:

Funktionshindrade Hussein fick hjälp av sin musiklärare när god man brast till sidans topp

Funktionshindrade Husseins gode man ville vänta och se, men hans musiklärare fortsatte att kämpa.

- På två dagar samlade vi ihop åtta nya intyg, berättar hon.

Dagen innan han fyllde 18 år fick han uppehållstillstånd.

Det är kväll, och ur en föreningslokal i Bredäng i Stockholm hörs mystiska grymtande ljud. Det är åtta ensamkommande pojkar som värmer upp sina röster tillsammans med sin förra musiklärare, Aminah Al Fakir Bergman.

Hon har skrivit en sång om deras flykt som de snart ska uppträda med.

Hussein förlorade benet i bombdåd

En av ungdomarna är Hussein Rasul. Han kom ensam till Sverige för två år sedan, och mötte Aminah när hon var hans musiklärare. Husseins föräldrar gick bort i ett bombdåd i Afghanistan när han var ett och ett halvt år gammal, och då förlorade han också sitt ena ben.

Sedan har han och hans syster fått klara sig själva, men de blev åtskilda under flykten till Sverige.

När han först kom hit var han väldigt ensam, berättar han. När de andra pojkarna gick ut för att spela fotboll så kunde han inte följa med, på grund av benprotesen. Den satt dåligt och gav honom sår, och han ramlade ofta i duschen på boendet.

- Allt var nytt för mig i Sverige. Jag förstod ingenting när folk pratade med varandra, jag mådde dåligt, och jag hade ingen som tog hand om mig, säger Hussein.

Tog flera månader att få god man

När barn eller ungdomar kommer till Sverige utan föräldrar så ska kommunen utse en god man som ska se till barnets välbefinnande och hålla kontakterna med myndigheterna. För Hussein tog det två månader att få en god man, och sju månader innan han fick börja skolan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-10:

Förälder vars barn fötts i Sverige får stanna trots uppehållstillstånd i EU-land till sidans topp

En person sökte asyl i Sverige år 2012 men fick beslut om överföring till Italien enligt Dublinförordningen. Mannen sammanlever med en kvinna vars asylansökan avvisades på grund av att hon redan hade uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Italien. Medan kvinnan var kvar i Sverige och överklagade föddes parets gemensamma dotter. Barnet sökte asyl och eftersom barnet inte hade samma status som kvinnan kunde ett liknande beslut inte fattas. Barnet fick uppehållstillstånd med flyktingstatus i Sverige. Strax därefter vann kvinnans beslut laga kraft. Mannen hade sökt asyl i Sverige på nytt sedan hans ärende preskriberats. Då barnet fått uppehållstillstånd ansökte han även om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Eftersom mannen numera har asyl i Italien avvisade Migrationsverket ansökan. Båda föräldrarna skulle alltså till Italien. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen. Domstolen resonerar kring praxis om familjens enhet, EU:s skyddsgrundsdirektiv samt konventionerna om mänskliga rättigheter. Beslutet blir att bestämmelsen om familjesammanhållning vid samtidiga asylansökningar ska gå före den om att avvisa asylansökningar för personer som redan har asyl. Att ärendena var ungefär samtidiga spelar alltså roll. Målet återförvisas till Migrationsverket för beslut i ärendet om uppehållstillstånd. Målnummer 8008-16, MIG 2017:20.

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

Läs referat av Migrationsverket och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik 17-10-27:

99,8 procent beviljas nytt uppehållstillstånd - 4 431 ansökningar på två månader till sidans topp

Under hösten har de tillfälliga uppehållstillstånd som beviljats med stöd av den "tillfälliga lagen" börjat gå ut. Migrationsverket har på två månader handlagt 4 431 ärenden om förlängning. Hittills har 99,8 procent av dem som ansökt beviljats förlängning. Av dem som ansökt om permanent uppehållstillstånd med hänvisning till "egen försörjning" har dock endast 7,5 procent fått ja.

Den tillfälliga lagen infördes i Sverige den 20 juli förra året och innebär att huvudregeln är att Sverige beviljar tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta.

De som bedöms vara flyktingar får tillfälliga uppehållstillstånd i tre år och de som bedöms vara så kallade alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader.

99,8 procent får ja

De tidsbegränsade uppehållstillstånden började löpa ut i slutet av augusti och ansökningar om förlängning handläggs nu av Migrationsverket. De som fortfarande har behov av skydd kan då få sina tillstånd förlängda i två år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-10:

Migrationsöverdomstolen: Äktenskap i tredje land leder till att asylansökan avvisas till sidans topp

I Asylnytt 17-06-28 refererades en dom från Migrationsöverdomstolen som innebar att en man från Eritrea kunde utvisas till Kanada eftersom hustrun är bosatt där. Denna dom har nu publicerats av Migrationsverket med ett längre referat.

Läs längre referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-10:

Inte farligt för alla homosexuella i Libanon enligt FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

I Asylnytt 17-10-27 refererades några ärenden från tortyrkommittén, CAT. Ett av dem gällde en homosexuell man som ska utvisas från Sverige till Libanon. Detta ärende finns nu kort refererat av Migrationsverket.

Läs Migrationsverkets sammanfattning och hämta beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-10:

Dublinöverföring som inte verkställts preskriberas automatiskt enligt EU-domstolen till sidans topp

I Asylnytt 17-10-27 refereras ett förhandsavgörande från EU-domstolen om vad som händer när en beslutad överföring enligt Dublinförordningen inte har verkställts efter sex månader. Detta avgörande har nu publicerats av Migrationsverket.

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylnytt 17-11-10

Förvarstagen kan häktesplaceras på grund av händelser före gripandet till sidans topp

Migrationsöverdomstolen 17-10-27:

"Vid beslut om avskiljande och placering av en förvarstagen utlänning i kriminalvårdsanstalt eller liknande på grund av säkerhetsskäl är det möjligt att beakta både utlänningens beteende i förvarslokalen och omständigheter som hänför sig till dennes beteende före vistelsen i förvarslokalen. En avvägning måste då göras mellan allvaret i tidigare händelser och den tid som har förflutit sedan de inträffade."

Målnummer UM3978-17, MIG: 2017:19

Hämta referat från domstolarnas hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-10

EU-domstolen: Förvarstagande kan förlängas efter inhibition men inte flera månader till sidans topp

Migrationsöverdomstolen i Sverige har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen om hur länge personer som ska överföras enligt Dublinförordningen får tas i förvar. Bakgrunden är att det i förordningen står att om en person hålls i förvar måste överföringen verkställas senast sex veckor från det ansvariga landets accept att ta över ärendet eller från den tidpunkt då en överföring som hejdats under överklagande åter får verkställas. Sverige frågade om sexveckorsfristen ska räknas från förvarstagandet när personer tas i förvar senare än accepten eller om Sveriges vanliga förvarsregler kan tillämpas. EU-domstolens svar är att sexveckorsfristen bara gäller personer som redan är förvarstagna. I övrigt finns ingen tidsgräns men förvarstagande inför överföring ska pågå så kort tid som möjligt och det kan inte vara mycket mer än sex veckor. Två månader som är Sveriges normalregel behöver inte vara orimligt, men tre eller tolv månader kan inte behövas enligt domstolen. Tidigare förvarstagande ska inte räknas av när en inhibition löper ut. Det har ingen betydelse om den asylsökande själv har begärt inhibitionen.

Mål nr C-60/16, Mohammad Khir Amayry mot Migrationsverket (Extern länk)

Referat av Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-29:

13-årige Michail är inlåst trots att han är svårt sjuk till sidans topp

Hittills i år har 44 barn satts i Migrationsverkets låsta förvar. Ett av dem är 13-åriga Michail, som är okontaktbar och sondmatas. Sedan en vecka är han placerad i förvaret i Märsta, tillsammans med sina föräldrar och två yngre syskon.

- Jag förstår inte hur man kan behandla barn på det här sättet, säger Michails pappa Andrei.

När DN träffar Michail på Migrationsverkets förvar i Märsta har han inte fått duscha på en vecka.

- Vi fick en plasthink med ljummet vatten och servetter som vi kunde torka av honom med, säger pappan Andrei.

Hela familjen - pappa Andrei, mamma Nonna, Ismail, 4 år, och Rafael, 11, sitter inlåsta i Migrationsverkets förvar i Märsta sedan drygt en vecka tillbaka. De sökte asyl i Sverige i mars i år. Familjen kommer från ett land i Kaukasien, där Andrei berättar att han varit politiskt aktiv och på grund av det blivit förföljd, hotad och misshandlad.

- Efter att Michail fick se mig svårt misshandlad märktes det hur han började gå in i sig själv.

Familjen kom till Sverige i mars, sökte asyl och barnen började skolan. Michail började må bättre. Men snart fick de beskedet att deras asylansökan skulle prövas i Italien, enligt den så kallade Dublinförordningen och att de skulle utvisas dit.

- Då blev Michail väldigt mycket sämre igen. Och en dag ringde de från skolan och sa att han hade fallit ihop. Det var i maj. Sedan dess har han varit okontaktbar, sondmatats och burit blöja, säger Andrei.

Klockan halv två natten mellan den 17 och 18 oktober blir familjen hämtade av gränspolisen på orten i norra Sverige, där de bor.

- De bara stormade in till oss och barnen. Min fru skrek, säger Andrei.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-10-31: Okontaktbara Michail, 13, släpps ur förvaret i Märsta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 17-11-02:

Förvar öppnas i gammal brandstation till sidans topp

Migrationsverket planerar att öppna ett tillfälligt förvar i den gamla brandsstationen i Ljungbyhed park.

Förvar är ett låst boende för frihetsberövade personer som fått beslut att de måste lämna landet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Svenska Dagbladet 17-10-23:

"Döda papperslösa kan bli liggande i flera år" till sidans topp

Var åttonde papperslös kvinna som dör i Sverige har tagit sitt liv. Papperslösa dör också mycket oftare av våld och olyckor än svenska medborgare. Om de inte går att identifiera kan deras kroppar bli liggande länge utan att begravas.

Mellan 1997 och 2010 dog 860 papperslösa i Sverige - hälften av dem antingen genom självmord, mord, dråp eller olyckor. Det beräknar forskare från Uppsala universitet, som i en studie har granskat dödsbevis till avlidna som bedöms ha varit papperslösa migranter.

Slutsatsen: De papperslösa dör yngre än andra - genomsnittsåldern vid dödsfallen var 41 år för män och 50 år för kvinnor - och betydligt oftare av våld eller olyckor. Sannolikheten att de avlidit av så kallade yttre orsaker var nästan fyra gånger så hög som bland personer som är folkbokförda i Sverige.

Anna Wahlberg, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, ser siffrorna som en avspegling av papperslösas livsvillkor.

- Om man ser på hur de lever så präglas det av en väldig osäkerhet både när det gäller arbetsvillkor, boende och tillgång till vård. Om de blir utsatta för våld eller är med om en olycka så kan de vara rädda både för att söka vård och för att polisanmäla. Då får man en högre risk att dö av sådana här orsaker.

En dödsorsak som sticker ut särskilt är självmord. 11 procent av de papperslösa männen och 12 procent av kvinnorna hade tagit sina liv. Det nationella snittet ligger omkring 2 procent bland män och 1 procent bland kvinnor.

- Självmord var alltså minst lika vanligt bland papperslösa kvinnor som bland männen, medan det för svenska medborgare är dubbelt så vanligt bland män. Det indikerar att papperslösa kvinnor är en särskilt utsatt grupp, säger Anna Wahlberg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 17-11-09:

Malmö skärper reglerna för socialhjälp till sidans topp

Malmös rödgröna ledning skärper riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Det blir högre krav på att delta i arbetsmarknadsinsatser och svårare för papperslösa att få hjälp.

- Vi måste ge människor insatser så att de kommer närmare arbete. Försörjningsstöd ska vara någonting som är tillfälligt, för en väldigt kort period, säger Sedat Arif (S), ordförande för arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö.

Förslaget att skärpa riktlinjerna presenteras av Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styr Malmö i minoritet. Beslutet ska fattas den 28 november av arbetsmarknads- och socialnämnden, där de rödgröna har majoritet.

I år räknar Malmö stad med att betala ut 979 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd. Även om antalet har minskat på sistone får ändå omkring var tionde Malmöbo ekonomisk hjälp av kommunen, vilket är en betydligt högre andel än i Stockholm eller Göteborg.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Göteborgs Fria 17-11-08:

Festival Illegal sprider hopp till sidans topp

För tredje året arrangeras Festival Illegal. Kristina Issa är en av artisterna som uppträder. "För mig är det en självklarhet att medverka i festivalen", säger hon.

Syftet med Festival Illegal är att sätta fokus på och skapa diskussioner kring rasism samt belysa asylrättsfrågor och sprida information om hur Sveriges och Europas migrationspolitik egentligen ser ut.

När den svenska asylpolitiken nyligen stramades åt för att minska antalet asylsökande i Sverige möttes de nya regler rörande uppehållstillstånd och familjeåterförening stark kritik. Ingen människa är illegal hör till dem som kämpar för permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här.

- Regeringens politik får långsiktiga konsekvenser i form av att många tvingas in i utanförskap som papperslös, det får även konsekvenser i ökad hemlöshet och barn som lever i fattigdom. Läget har förvärrats och det kommer bli än värre om inte regeringen förändrar sin politik. Med festivalens tema hopp vill vi försöka vända på känslan av mörker och hopplöshet. Festivalen ger energi och kraft och vi vill fokusera på den känslan, säger Zara Salahi, en av de ideellt engagerade personer som arrangerar festivalen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Stift 17-11-07:

Upprop: "Har du plats för en tonåring på din soffa en tid?" till sidans topp

Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift, och Eva Glemme, stiftsadjunkt för migrationsfrågor, går idag ut till medlemmar i Svenska kyrkan med uppropet: "Har du plats för en tonåring på din soffa en tid?". Det handlar om att öppna sitt hem för ensamkommande ungdomar som behöver någonstans att sova.

Upprop

Det finns i vårt stift många ensamkommande ungdomar som varit i Sverige i c:a två år men nu fyllt 18 och då har inte längre kommunen ansvar för att ge dem ett boende. De behöver någonstans att sova. Vi hoppas att det ska finnas många som kan öppna sina hem för dessa ungdomar så att de inte måste flytta till stora asylboenden för vuxna. Deras önskan är att få bo kvar på den ort där de bott sedan de kom till Sverige. Att kunna gå kvar i sin skola, ha sina kompisar, idrottsföreningar och andra nätverk. Att i en otrygg situation få ha kvar saker som skapar trygghet. Det finns också en risk att de blir bostadslösa och bor på gatan utan en fast punkt.

Snart är det vinter och kallt, därför är behovet brådskande. Hur länge de behöver ett hem att bo i är svårt att säga. Även om du bara kan ta emot för en begränsad tid så är det till hjälp.

En del av ungdomarna är väldigt självgående och klarar sig själva med matlagning, städ och tvätt - andra behöver mer omsorg.

Vi vädjar till Svenska kyrkans folk att öppna sina hem för dessa unga människor!

Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift

Eva Glemme, stiftsadjunkt för migrationsfrågor

Fakta

35 000 ensamkommande som kom till Sverige 2015. Många av dem finns kvar i landet och har nu fyllt 18 år och därmed blivit vuxna.

(...)

Kontaktuppgifter i församlingarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

QX 17-10-26:

HBTQ-flyktingen Zaki riskerar utvisning. Nu startar hans familj en kampanj till sidans topp

Migrationsverkets felaktiga bedömning under ett test av Zaki Hasanis sexuella läggning kan inom en vecka innebära döden för honom om hans redogörelse inte tas på allvar. Ett test som Rickard Söderberg, en av Sveriges mest folkkära homosexuella, kuggade.

Vi samlades för att göra skillnad.

Vi är en grupp, en familj.

Och plötsligt så har en av oss fått ett "beslut" från Migrationsverket.

Zaki är HBTQ-flykting och kom till Sverige för två år sedan efter en fyra månaders lång flykt där han riskerade sitt liv, en resa som han var tvungen att göra för att kunna leva och inte bara överleva (om ens det).

Sedan dess har han fått avslag från Migrationsverket tre gånger på grund av ett test de gjorde där deras slutsats var att han inte var en "trovärdig" homosexuell.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Namninsamlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Norrbotten 17-11-01:

Stålnacke tog ställning mot utvisningar till Afghanistan till sidans topp

Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Så löd kravet från det hundratal personer som på onsdagen samlades för att fråga ut politiker i Luleå om den svenska asylpolitiken.

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå, ställde sig bakom aktivisternas krav att stoppa utvisningarna till Afghanistan.

- Ur mitt perspektiv som boende och verksam i Luleå är det väldigt lätt att ha den inställningen. Vi behöver fler människor i Norrbotten. Så för mig är det enkelt att tycka så. Sedan vet ju jag att det ser oerhört olika ut i landet och de som sitter i riksdagen ska ta hänsyn till hela landet, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 17-11-03:

"Vi kämpar för att stoppa utvisningarna till Afghanistan" till sidans topp

Under fredagen har en manifestation tågat genom centrala Norrköping. Budskapet? Stoppa utvisningarna från Sverige till Afghanistan.

Deltagarna var bland annat asylsökande afghaner som är bosatta i Göteborg. Bakgrunden är en sittstrejk som inleddes i Stockholm för nästan tre månader och som spred sig över landet, bland annat till Göteborg.

- Vi kämpar för att stoppa utvisningarna till Afghanistan, säger Hamid Saadat som är en av deltagarna från Göteborg.

I Göteborg pågick sittstrejken i tio dagar, men när skolan började avslutade de sittstrejken och går i stället till Migrationsverket i Göteborg varje fredag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kyrkans Tidning debatt 17-11-01:

Låt de unga ensamkommande stanna till sidans topp

Katarinauppropet, Ung i Sverige, #Vi står inte ut, Goda Grannar/Flyktinghjälpen Katarina

Genom att anta Katarinauppropet skulle Svenska kyrkan genomgå en attitydförändring och kyrkans anställda skulle sporras att än mer att organisera sig rent praktiskt i flyktingfrågor.

Det pågår en systematisk kränkning av människovärdet i Sverige. Barn och unga som kommit som flyktingar till Sverige får inte genomgå en rättssäker asylprocess utan utvisas på osäkra grunder till farliga länder som till exempel Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-10-31:

Norge/ Family at risk of deportation must not be sent back to danger in Afghanistan till sidans topp

The Norwegian government will be putting a teenage girl and her family at grave risk of serious human rights violations if it goes ahead with plans to return them to Afghanistan, Amnesty International said today.

Eighteen-year-old Taibeh Abbasi, who has never even visited Afghanistan, is in danger of being returned at any moment along with her mother and two brothers. Amnesty International is backing a grassroots campaign to stop their return, led by classmates at Taibeh's school in Trondheim.

"Taibeh Abbasi is a popular, well-integrated teenager who dreams of becoming a doctor. But her life could be about to change forever. Like thousands of other Afghans who have found safe homes in European countries, she now faces being uprooted and sent to a war zone," said Charmain Mohamed, Head of Refugees and Migrants Rights at Amnesty International.

"The vast outpouring of support from Taibeh's peers shows just how out of touch Norway's government is with young people. Through their determination to protect their friend and her family, these students have set a shining example, reminding us that we can all do something to welcome people fleeing war and persecution."

Taibeh Abbasi was born in Iran to Afghan parents and fled to Norway with her mother and brothers in 2012. The Norwegian government has justified the family's deportation by claiming that Afghanistan is safe for returns. This claim is contradicted by the findings of both Amnesty International and numerous other organizations.

European governments are forcing increasing numbers of asylum-seekers back to the dangers from which they fled, in brazen violation of international law. Last month, Amnesty International's report Forced back to danger documented the sharp increase in the number of Afghans being forcibly returned from Europe, at a time when civilian casualties in Afghanistan are at their highest rate ever.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Taibeh's plea to Norway: Don't send me and my family to Afghanistan! (Extern länk)

Take action: Tell Norway: Stop returning people to Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

West African Observatory of Migration 17-10-24:

Rabat Process: Senior Officials' Meeting - African CSOs Common Position till sidans topp

This statement follows the consultation launched by the West African Observatory on Migrations, prior to the Senior Officials Meeting of the Rabat Process, with associations, networks, unions and religious organizations working on migration in Central, West and North Africa. Its content responds to the positions and recommendations expressed by these organizations.

(...)

the African civil society wishes to recall that youth mobility and migration are not to be considered as problems. In the views of civil society, mobility and migration of African populations are only a logical and normal consequence of this new proximity born of globalization.This is why the African civil society welcomes the approach in terms of migration and development of the Rabat process. Indeed, the migrant is far from being a criminal. He or she is a development actor that contributes enormously to the social renewal and economic vitality of its host country, transit and origin. The whole world is thus winning from the migration. The present meeting therefore offers the opportunity for civil society to welcome the important role of African diasporas in Europe and in Africa in terms of economic and social development.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 17-10-20:

Juncker: Member states contributed too little to Africa Fund till sidans topp

Speaking to the press after the first round of talks at the EU summit on Thursday (19 October), Commission President Jean-Claude Juncker warned that EU action was "reaching its limits" due to insufficient financing.

"We are reaching our limits when it comes to this Emergency Trust Fund for Africa," Juncker said.

"We started by saying that we would take €1.8bn in our hands in order to be helpful to Africa, then we increased this to €2.5, then to €2.9, then to €3.1bn, money the Commission was providing by restructuring the existing budget. Member states have so far committed €175m, this is clearly not enough," he stated.

Close to €3bn worth of development funds have been pooled together through the EU Emergency Trust Fund for Africa, to strengthen border control, improve migration management, foster resilience and create new job opportunities in 26 African countries.

However, as Juncker said, this money has been taken form the existing EU budget, and development professionals have warned against diverting development money from long-term programmes to ad-hoc measure to stop migration.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Quartz 17-10-31:

The EU-Turkey deal returned just 4% of migrants who undertook the journey to Greece till sidans topp

A controversial deal allowing the EU to ship migrants back to Turkey has stemmed the flow of people reaching Europe by sea. But it has done very little to actually return them to Turkey.

The EU-Turkey deal was signed in March 2016; a month later, arrivals to Greece dropped by a staggering 90%. Though the flow of migrants decreased, the deal didn't stop irregular migration completely. From April 2016 till now, 45,972 migrants crossed over to Greece.

Since the deal was implemented, just 1,896 migrants (pdf) have been returned to Turkey, according to a recent report by EU. In other words, just 4% of migrants who crossed over to Greece since the deal was signed have been returned.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-11-03:

EU-backed 'G5 Sahel' security mission starts operations till sidans topp

A multinational counter-terrorism force in the Sahel region of Africa is receiving significant financial backing from the EU and recently began operations in an attempt to "counter escalating Islamist insurgencies," with a view to also deal with irregular migration and human trafficking in the region.

See: G5 Sahel launches military operation in African scrublands (Reuters, link):

"A long-awaited multi-national military force in Africa's Sahel region has begun operations to counter escalating Islamist insurgencies, participants in the joint effort said on Thursday.

The G5 Sahel force, backed by France and the United States, launched its campaign on Oct. 28 amid growing unrest in the desert reaches of the Sahel, where jihadists such as al Qaeda and Islamic State-affiliated groups roam undetected, often across long, porous borders.

(...)

G5 Sahel is made up of troops from Mali, Niger, Chad, Burkina Faso and Mauritania that will police the region in collaboration with 4,000 French troops deployed there since intervening in 2013 to beat back an insurgency in northern Mali."

The EU is offering significant financial and other support. According to a report in The Guardian:

"The force commanders claim they need €423m in its first year, but so far only €108m has been raised, almost half from the EU. The British say they support the force in principle, but have offered no funds as yet."

A paper produced by the European External Action Service in July shows some of the EU's actions and thinking on the issue: Options paper for CSDP support to the G5 Sahel Joint Force (11562/17, 28 July 2017, pdf):

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 17-10-25:

Stärkta säkerhetskontroller vid Europas gränser till sidans topp

En ny lag om ett gemensamt elektroniskt datasystem för att snabba på kontrollerna av resande vid Schengenområdets yttre gränser godkändes av parlamentet på onsdagen.

Det nya in- och utresesystemet ska registrera information, det vill säga namn, resehandling, fingeravtryck, ansiktsbild, datum och plats, vid inresa, utresa och nekad inresa i Schengenområdet för resenärer som inte är EU-medborgare. Det gäller både för resande med och utan viseringskrav, i samband med att de färdas över Schengenområdets yttre gränser.

Det nya systemet gör det också enklare att kontrollera att den tillåtna tidsgränsen för en kortare vistelse - 90 dagar under en 180-dagarsperiod - respekteras.

Lagen ersätter stämplandet av pass och snabbar på gränsövergångarna, samtidigt som den gör det enklare att upptäcka personer som bryter mot den tillåtna vistelsetiden och identitetsstölder.

Lagrad information

Uppgifterna bevaras i det nya systemet i tre år, och i fem år när det handlar om personer som bryter mot den tillåtna vistelsetiden,

Uppgifterna som bevaras kan användas för att förhindra, upptäcka och utreda terrorbrott och andra allvarliga brott.

Tillgång till information

Det nya systemet kommer att registrera olika uppgifter och användas för att utbyta information med gränskontrollstationer.

Informationen som lagras kommer att vara tillgänglig för gränskontrollmyndigheter, viseringsmyndigheter och EU:s polisorgan Europol,

Nationella asylmyndigheter kommer inte att ha tillgång till det nya in- och utresesystemet.

Bulgarien och Rumänien deltar i samarbetet med det nya systemet

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-kommissionen 17-11-25: Commission welcomes adoption of Entry/Exit System for stronger and smarter EU borders (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-10-28:

The fight against smuggling comes of age: from deaths at sea to those in the desert till sidans topp

Three questions: Barbara Spinelli MEP highlights the human cost of the fight against smugglers

Barbara Spinelli interevened during the EP's plenary session on the fight against illegal immigration and human trafficking in the Mediterranean, requested by the ENF group and submitted by Matteo Salvini, MEP for the Northern League. She spoke as the shadow rapporteur for the GUE/NGL group on the Blue Card Directive and on the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the regulation of the assignment of international protection beneficiary qualification for third-country nationals and stateless people, on a uniform status for refugees or for people who have a right to enjoy subsidiary protection and on the content of the protection which is granted.

Her intervention follows:

"I would like to ask the Commission and Council three questions on the fight to block the arrival of forced migrants Europe.

The first one concerns the priority of the fight against smugglers agreed with Libya, Niger and Chad. We are starting to find out about its outcome: fearing the Nigerien authorities, smugglers have been leaving migrants in the desert or take them along routes where there isn't any water. The result: deaths in the desert are increasing exponentially. According to Richard Danziger, the OIM spokesman for central-west Africa, they are now twice as many as the deaths at sea: around 30,000 from 2014 to date. Not all the people who flee reach the Mediterranean.

The second question concerns the Libyan coasts, where there is now a war between gangs: how can the smuggler be distinguished from the militias and the Libyan coastguard, who both the Union and Italy train and arm? According to UNHCR, abuses in the detention centres are "shocking".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-11-02:

Policy Note: Debunking The "Safe Third Country" Myth till sidans topp

Introduction

The EU institutions are discussing the definition of the safe third country concept, which has been part of EU asylum law since the adoption of the 2005 Asylum Procedures Directive and features prominently in the European Commission's (EC's) proposals for the reform of the asylum acquis. Instigated by the European Council's call for an alignment of the concept "with the effective requirements arising from the Geneva Convention and EU primary law, while respecting the competences of the EU and the Member States under the Treaties", some EU Member States (EUMS) have floated far-reaching proposals to lower the currently applicable standards, going below the already questionable proposals submitted by the EC.

Current debates epitomise EUMS' insistence on concepts that undermine access to protection in the EU within an overall strategy of containment of refugees in other regions. The safe third country concept is seen as the 'silver bullet' that will reduce pressure on EUMS' asylum systems by deterring applicants and allowing for expedited examination and then deflection of asylum claims.

ECRE warns against the erosion of key principles underlying the international protection regime through the mandatory application of an unduly broad or even flexible definition of the safe third country concept in contrast to existing higher standards applicable in a number of EU Member States. Such an approach will limit refugees' effective access to international protection in the EU. It will also undermine global efforts to increase solidarity in refugee protection and has major political implications for the EU's relations with other countries.

Hämta analysen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Ekot 17-11-06:

Nyanlända kvar i bilhall i väntan på bostäder till sidans topp

I Jönköping bor nyanlända fortfarande i en gammal bilhall i väntan på riktiga bostäder. Och det verkar som att boendet kommer att bli kvar under lång tid framöver.

- Det var bättre innan vi fick uppehållstillstånd. Det var bättre än det här, säger Tekle Mahari som bor i bilhallen sen ett år tillbaka.

Sen ett år tillbaka delar Tekle Mahari tio kvadrat med två andra män. Väggarna består av träskivor det finns inga fönster och inget tak ovanför träskivorna.

- Här är smutsigt, man stör sig på andra människor, på rummet kan man inte studera eller fokusera någonting, säger han.

- Alltså det finns vägglöss här, hur kommer de hit?

Kommunen jobbar med att sanera vägglössen. Det här är ett av flera så kallade genomgångsboenden i Jönköpings kommun, alltså ett ställe där personer som fått uppehållstillstånd får bo i väntan på en bostad. Genomgångsboenden finns nu i många kommuner i landet.

- Det har ju varit så här sen 2015 att man åker förbi en kåk och tänker, kan den där tas i anspråk? säger Andreas Sturesson, kristdemokratiskt kommunalråd i Jönköping.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 17-11-01: Ali hittar ingen bostad - hänvisas att bo på vandrarhem (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 17-11-08: Hård kamp för flyktingar att få förstahandskontrakt (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 17-11-16: Bostäder saknas - anvisade barnfamiljer bor på vandrarhem (Extern länk)

Hem & Hyra 17-10-31: De är sämst på att ta emot nyanlända (Extern länk)

SvT Nyheter 17-10-29: Andra utsatta trängs undan när nyanlända får förtur till bostad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 17-11-02:

Politisk vilja bakom lyckat mottagande i Åre till sidans topp

Åre kommun har hyllats för sitt integrationsarbete där de nyanlända trivs bra, har sysselsättning och har mottagits med öppna armar av lokalbefolkningen. Enligt Martin Söderström, integrationschef på Åre kommun, har det avgörande varit en politisk vilja och en inställning: att se alla nyanlända som en tillgång.

Martin Söderström är övertygad:

- Den politiska viljan spelar roll. Det är jätteviktigt att de lokala politikerna säger "vi gav Martin fria tyglar och det blev jättebra". Han är inflyttade till Åre från Härnösand och började som SFI-rektor år 2011 innan han blev integrationschef i Åre kommun 2012.

Utan att ha någon aning om vad som skulle hända de kommande åren byggde Martin och hans kollegor upp ett integrationsarbete i Åre som får andra kommuner att blekna. För trots att lilla Åre under ett år fick 1000 asylsökande så blev det inga större problem. Hela samhället engagerades, de nyanlända inhystes i övergivna hotell, företag fixade praktikplatser och privatpersoner arrangerade events och aktiviteter.

- Av de nyanlända som kom år 2015 och som sedan har fått uppehållstillstånd och blivit placerade i Åre kommun, har 94 procent valt att bo kvar. Sysselsättningsnivån ligger runt 95 procent och 55 procent har jobb - långt över rikssnittet på 33 procent, säger Martin, inte bara med stolthet i rösten utan också med beslutsamhet. För Martin är det inte en tävling, det är människors liv det handlar om. - I princip alla som kom 2015 ville stanna i Åre men fick inte det. Migrationsverket skickade dem runt i landet och många blev placerade i andra kommuner. Vi har bett om att de ska få stanna, och att vi kan ta emot fler, men vi får inte det, säger han och målar upp en talande bild av hur människor i kommunen protesterade när ett asylboende skulle läggas ner. Det var ingen som protesterade när det öppnade.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-10-27:

Ronneby startar nytt snabbspår till sidans topp

I början av nästa år drar Ronneby kommun igång ett snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare. De blir därmed först i Blekinge med utbildningen.

Det råder stor brist på personal inom skolan. Nu startar Ronneby kommun tillsammans med Arbetsförmedlningen och Malmö högskola ett snabbspår för nyanlända med lärarexamen.

Tidigare har närmaste utbildningsort varit Malmö.

- Det är verkligen positivt att vi nu starar igång snabbspåret för lärare. Vi har ett stort behov av lärare i skolorna och det är viktigt att vi kan ta vara på all den kompetens som flyttat hit till oss, säger Erica Hallberg på Ronneby Kunskapskälla där undervisningen kommer att ske.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-11-01:

Systerskap lyfter fram nyanlända tjejer till sidans topp

Kvinna till Kvinna jobbar med att stärka kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden. Nu startar organisationen verksamhet i Sverige för att stärka nyanlända tjejer.

Projektet Systerskap riktar sig till tjejer som nyligen kommit till Sverige. Det är ett ledarskapsprogram som gör det möjligt för nyanlända tjejer att förverkliga sina egna projekt och idéer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten krönika 17-10-31:

Sara Adelhult: Drömmen om Europa kan lagas på språkcafé i Hammerdal till sidans topp

Av en slump stannar mitt pekfinger i Facebookflödet och jag klickar vidare på en länk som går till ett TED-talk på Youtube. Det står en prydlig kvinna i kavaj och blå skjorta och pratar på en scen någonstans i världen. Hon pratar tydlig engelska med pauser på de rätta ställena, hon pratar om en av det syriska krigets historier som det är omöjligt blunda för och glömma. Hon pratar om en ung kvinna, en 19-årig tjej som tillsammans med sin pojkvän flyr till Europa - för att få skapa sig en framtid, för att få studera och jobba.

Jag tänker på mitt eget 19-åriga jag. Jag drömde också om Europa. Men det var tågluff med vänner och charter till Kreta som gällde för mig. Det enda jag behövde oroa mig för var solbränna och dåliga souvenirer. Inga gränser var stängda och jag behövde aldrig riskera livet för att få plugga på högskolan när jag kom hem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migration News Sheet October 2017:

Council of Europe: Increasing instances of intolerance and racism in Sweden till sidans topp

Sweden's traditionally multicultural society is experiencing an increase in instances of hate speech and racism regarding migration flows. This climate appears to impact also on persons belonging to national minorities, in particular those belonging to the Sami, Roma and Jewish communities, and needs to be actively addressed, according to the Advisory Committee for the Protection of National Minorities' opinion published on 17 October 2017.

On the one hand, the Committee indicated that legislation and policies fostered intercultural tolerance. On the other hand, however the Council noted that the policy framework was not fully effective in ensuring the rights of persons belonging to national minorities. "In particular, the level of implementation of national minority legislation at local level and by state authorities is insufficient and varies significantly depending on the municipality."

In its opinion, the Committee stressed that the 2009 Act on National Minorities and Minority Languages required clarification, adding that "many persons belonging to national minorities do not have access to education and elderly care in national minority languages." Likewise, knowledge about national minorities among the majority population in Swedish society remains limited.

Furthermore, the right of the indigenous Sami people to maintain and develop their culture, suffers owing to their limited participation in decisions affecting them. The long-term strategy for Roma inclusion 2012-2032 has started to produce positive results in five pilot municipalities. At the same time though, the Council countered that further efforts across the country are needed to ensure equal access to rights for persons belonging to this minority.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 17-10-31:

Svar på skriftlig fråga: Utvärdering av den tillfälliga lagen till sidans topp

Svar av Statsrådet Heléne Fritzon (S) på fråga 2017/18:152 av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen har frågat mig hur och med vilka aktörer som jag avser att utvärdera behovet av att den tillfälliga lagen ska gälla under det sista året.

Det rekordhöga antalet asylsökande som sökte sig till Sverige under 2015 medförde stora påfrestningar på det svenska asylsystemet. Även andra centrala samhällsfunktioner utsattes för en stor belastning. Det svenska regelverket anpassades därför hösten 2015 tillfälligt till den miniminivå som gäller enligt EU-rätten och internationella konventioner för att kraftigt minska antalet asylsökanden till Sverige. Samtidigt skulle kapaciteten i mottagandet och etableringen förbättras. Åtgärderna har tillsammans med politiska förändringar i andra länder och inom EU gjort att betydligt färre personer sökte asyl i Sverige under såväl 2016 som hittills under 2017 jämfört med 2015. Situationen i mottagandet är bättre och under kontroll, även om det fortfarande finns utmaningar.

Jag delar Christina Höj Larsens uppfattning att det civila samhället har och har haft en betydande roll i mottagandet av dem som kommer till Sverige för att ansöka om asyl. Regeringen har därför en löpande och regelbunden dialog även med civilsamhället för utbyte av information och erfarenheter.

Den tillfälliga lagen gäller till och med den 19 juli 2019. Regeringens bedömning är att begränsningarna i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige behövs under högst tre år. När lagen har varit i kraft i två år kommer regeringen att bedöma behovet av att den gäller även under det sista året av giltighetstiden.

Läs frågan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-28:

SSU: Sverige bör återinföra permanenta uppehållstillstånd till sidans topp

Om inte hela EU kan enas om en gemensam flyktingpolitik ska Sverige gå före och återinföra permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening tillsammans med vissa av EU-länderna. Det anser Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, som på lördagen firar hundra år.

Lagom till hundraårsdagen, som uppmärksammas i Eskilstuna med tal av bland andra tidigare statsministern Göran Persson, driver SSU-ledaren Philip Botström på för att skapa en mer generös svensk flyktingpolitik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Opinion 17-10-31:

"Femtusen barn från Afghanistan har inte ljugit om sin ålder" till sidans topp

"Vid Migrationsverkets prövning av ett asylärende är det åldern vid beslutstillfället som är avgörande. Det spelar alltså ingen roll hur gammal någon var vid ankomsten till Sverige. Det är sökandens ålder på den dag som Migrationsverkets fattar beslut som är av betydelse vid bedömningen av någons rätt till uppehållstillstånd", skriver advokat Emilie Hillert.

Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) påstod i torsdagens avsnitt av SVTs Opinion Live att cirka 5 000 afghanska ensamkommande barn har ljugit om sin ålder.

Det är ett påstående som saknar saklig grund. Att politiker använder sig av falska fakta ökar risken för rättsosäkerhet. En diskussion om rättssäkerhet måste naturligtvis föras utifrån korrekta fakta, menar advokat Emilie Hillert.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik debatt 17-11-02:

"Statens 'erbjudande' om åldersbedömning - som att få en pistolmynning mot huvudet" till sidans topp

Love Blomquist, biträdande jurist Advokatbyrån Onval

Av en färsk nyhetsartikel (Dagens Juridik 2017-10-30) framgår att Migrationsverket numera inte anser sig kapabelt att infria löftet om att samtliga ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige under åren 2015 och 2016 ska få beslut i sina ärenden före 2017 års utgång.

Detta är givetvis olyckligt för såväl Migrationsverket som, framförallt, för de barn och numera unga vuxna som har bott och rotat sig i Sverige under ibland drygt två års tid.

Samtidigt får man ha en viss respekt för den oerhörda ärendemängd och det tryck som drabbade såväl Migrationsverket som Sverige under framförallt andra halvåret 2015.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Smålandsposten debatt 17-11-07:

Barnen vi har släppt in ska vi ta hand om som barn till sidans topp

Bo Bergsjö, Liberalerna Älmhult

Mahad kom till Sverige som rädd 14-åring 2015. Efter två års väntan 2017 är han en orolig 16-åring. Efter en häxprocess i Migrationsverket skrivs han upp två år i ålder.

Genom åldersuppskrivningen blev han storebror till sin storasyster, född samma år. Mamman är nu en medicinsk sensation eftersom hon fött två fullgångna barn inom fem månader. Mahad är vuxen och kan utvisas till ett land i krig.

Svaga grupper kan alltid drabbas av sin tids häxprocess. På 1600-talet var det kvinnor. På 1900-talet var det romer, judar, balter och andra människor som nedvärderades. Idag är det invandrarbarn. De kom plötsligt, alldeles för många och sorteras bort. Men det skall ske med värdighet. Idag får man inte slå barn, men man får tortera dem med byråkrati i flera år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Kyrkan 17-10-30:

Svenska kyrkan och Rädda Barnen: stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Svenska kyrkan och Rädda Barnen framför i ett brev tre krav för att ensamkommande barn och unga ska kunna få stanna i Sverige under värdiga och lagliga former.

Till Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon

Kopia till Generaldirektören för Migrationsverket Mikael Ribbenvik

Brev från Svenska kyrkan och Rädda Barnen med anledning av ensamkommandes situation

Situationen i Sverige för ensamkommande unga från Afghanistan är outhärdlig. Insatser måste till för att stoppa den ökade utsattheten och hopplösheten hos denna grupp unga människor. Rädda Barnen och Svenska kyrkan lämnar härmed tre förslag för att de berörda barnen och ungdomarna ska kunna stanna i vårt land under värdiga och lagliga former.

+ Samtliga utvisningar till Afghanistan måste stoppas till dess att uppföljning av genomförda utvisningar har skett.

+ Uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter behöver återinföras.

+ Gymnasielagen behöver utvidgas till att gälla fler unga.

(...)

Hela brevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-11-08:

RFS: Erbjud kontaktperson till ensamkommande som fyllt 18 till sidans topp

När ensamkommande unga blir myndiga försvinner stödet från gode män. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) vill att dessa unga vuxna ska få möjlighet till en kontaktperson efter 18-årsdagen, enligt socialtjänstlagen.

När en ensamkommande ungdom fyller 18 år försvinner det ansvar som en god man har haft.

Kommuner kan enligt socialtjänstlagen erbjuda kontaktpersoner till ungdomarna även efter 18-årsdagen. Men enligt RFS är det endast ett fåtal kommuner som i dagsläget har det som rutin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Welcome Stockholm 17-10-25:

Det allmänna säkerhetsläget i Afghanistan är inte ensamt avgörande till sidans topp

Kvällens Uppdrag granskning fokuserade på utvisningarna till Afghanistan och folkrörelsen Ung i Sveriges sittstrejk för att stoppa dessa. Refugees Welcome Stockholms ordförande, asylrättsjuristen Daniel Carnestedt, är kritisk till den förenklade bild som förmedlades.

Daniel Carnestedt påpekar att Migrationsverket har haft fel om de individuella skyddsskälen förr.

- Dessutom bör man fråga sig om vi inte utöver asylrätten har en moralisk skyldighet att ta hand om ungdomarna från Afghanistan, menar han, och fortsätter:

- Det allmänna säkerhetsläget är inte det enda som är viktigt i bedömningen av skyddsbehovet för människor från Afghanistan. Därför haltar Ribbenviks jämförelse med Syrien, där säkerhetsläget är betydligt sämre, säger Daniel Carnestedt.

Han pekar på att många av de afghaner som sökt asyl i Sverige aldrig har bott i Afghanistan eller inte bott där sedan de var barn. De har levt sina liv på flykt, ofta i grannländerna, och har ingen närmare kännedom om landet.

- Migrationsverket har tidigare gjort spektakulära felbedömningar när andra faktorer än just säkerhetsläget ska tas hänsyn till. Som ett resultat av det gick Migrationsöverdomstolen i mars i år in och ändrade praxis. Domstolen bedömde att minderåriga från Afghanistan som saknade socialt nätverk i och lokalkännedom om landet hade ett skyddsbehov, i motsats till Migrationsverkets linje fram till när den nya domen kom, säger Daniel Carnestedt, och fortsätter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Krister Törneke i Syre 17-11-02: Svenska asylsystemet - långt ifrån rättssäkert (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 17-10-27:

"Var en människa och inte en liten lort, Stefan Löfven" till sidans topp

Om Astrid Lindgren hade levt hade jag gått till henne nu, skriver illustratören Marit Törnqvist i ett öppet brev till Stefan Löfven. Hon får stöd av ytterligare 33 författare, illustratörer, med flera, i en uppmaning om att stoppa Migrationsverkets utvisningar av människor så länge som rättssäkerhet och en korrekt prövning inte kan garanteras.

"Om Astrid Lindgren hade levt hade jag gått till henne nu. Jag hade bett henne hjälpa mig att skriva till dig, Stefan Löfven. Det hade hon gjort. Men Astrid Lindgren finns inte mer, och i min nöd skriver jag själv till dig.

Jag mötte en ung man från Afghanistan. Han var utvisad av Migrationsöverdomstolen och skakade av ångest. "I Kabul väntar döden" sa han. "Men ingen har lyssnat på mig. Jag fick en tolk på fel språk under utredningen och sedan staplades missförstånd på missförstånd. De säger att jag ljuger men det gör jag inte." Han grät.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se också:

Lars Lindström i Expressen 17-10-30: Många politiker borde tänka mer med hjärtat (Extern länk)

Roja Andersson i Arbetarbladet 17-10-30: Låt dem stanna - "Det hade lika gärna kunnat vara jag" (Extern länk)

Linda Johansson och Hans Josefsson (S) i Arbetet 17-11-07: "Låt ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan stanna!" (Extern länk)

Jonas Gardell i Expressen 17-11-06: Det gör så ont i hjärtat, Löfven! (Extern länk)

Lotta Lagercrantz i ETC 17-11-06: Lyssna på våra öppna och civilt olydiga hjärtan, Löfven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 17-10-25:

Anton Berglund, SD: Man måste skilja på vem som ska ha vård till sidans topp

Personer med tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd ska ha begränsad tillgång till vård som inte är akut eller som inte kan vänta. Den är en fråga som diskuteras på Sverigedemokraternas landsdagar i Norrköping.

- När det gäller vård så har du ett permanent uppehållstillstånd är du per automatik medborgare i Sverige, då ska du ha samma rätt som alla andra medborgare i Sverige, men har du ett tillfälligt uppehållstillstånd finns möjligheten att begränsa möjligheten att ta del av våra välfärdstjänster. Man måste ju särskilja på de som är medborgare och de som inte är det, säger Anton Berglund, gruppledare för SD i landstinget Sörmland och ledamot i fullmäktige i Eskilstuna.

En annan fråga som diskuterades på partiets landsdagar under fredagen var förslaget från Jeff Ahl om att medborgarskap ska kunna dras in för den som är arbetslös.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-10-29:

Låst läge i tyska förhandlingar till sidans topp

I Berlin har koalitionsförhandlingarna kört fast i de mest omstridda frågorna.

I morgon samlas företrädarna för de fyra partierna på nytt för att försöka lösa upp knutarna i klimat- och flyktingpolitiken.

Redan den andra förhandlingsdagen blev det tydligt hur långt ifrån varandra parterna står:

- Det återstår ett stort behov av samtal, konstaterade kristdemokraternas generalsekreterare Peter Tauber.

Invandringen splittrar

I klimat- och energifrågan står de gröna fast vid en snabb avveckling av kolkraften och vill se ett slutdatum för fossildrivna fordon år 2030. Där har de både kristdemokrater och liberaler emot sig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-10-31:

Leticia - en av 800.000 "dreamers" till sidans topp

Leticia Vasquez var en liten flicka på åtta år som med föräldrar och en bror tog sig över gränsen från Mexiko. I dag är hon ung tvåbarnsmor med utbildning och jobb. Men nu ligger hennes framtid i USA i händerna på president Donald Trump.

- Jag ber om att Trump ska lyssna på sitt hjärta och låta oss stanna, säger hon med tårar i ögonen.

Familjen bor enkelt i Schuyler, Nebraska, en liten stad bland majsfälten i den amerikanska Mellanvästern. Här är sju av tio invånare invandrade från Latinamerika, de flesta lockade av jobb inom regionens omfattande köttindustri.

800.000 Dreamers

Leticia har skaffat sig utbildning och jobbar som hjälplärare i en skola. Hon är en "dreamer", som de 800.000 barn och ungdomar som omfattas av Daca-programmet kallas. De har samtliga förts olagligt till USA av sina föräldrar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-11-04:

Bilden på 95-åriga Karin användes i fejknyhet till sidans topp

"Stina 85 år blev misshandlad och rånad av tre asylinvandrare i Jordbro utanför Stockholm". Så lyder den falska rubriken till en bild på en blåslagen dam som har spridits i sociala medier.

Damen hette egentligen Karin Forslund och skadorna som syns på bilden fick hon efter upprepade fall på sitt boende i Söderhamn för tre år sedan.

Nu polisanmäls mannen som spridit bilderna på Facebook av Karin Forslunds döttrar.

Tre år har gått sedan 95-årige Karin Forslund gick bort efter en kraftig stroke när en bild där hon har flera stora blåmärken i ansiktet på torsdagen plötsligt började cirkulera i sociala medier.

Mannen som publicerat bilden uppger att den föreställer 85-åriga Stina som enligt honom ska ha blivit misshandlad och rånad av asylinvandrare i Jordbro utanför Stockholm.

I själva verket är det en bild av 95-åriga Karin Forslund från 2014. En bild som tagits efter att hon vid upprepade tillfällen fallit på sitt äldreboende och som vid tidpunkten bland annat publicerades av Söderhamnskuriren i en artikel om personalbristen på boendet i Söderhamn.

När en god vän till familjen upptäckte bilden i sociala medier tog han omgående kontakt med Karin Forslunds döttrar som direkt valde att polisanmäla mannen som spridit bilden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-10-29:

Billström (M): Reinfeldts reaktion tystade debatten till sidans topp

Den tidigare migrationsministern Tobias Billström (M) berättar nu i en SVT-dokumentär om när han plattades till av sin chef Fredrik Reinfeldt i migrationsdebatten inför valet 2014.

Enligt Billström vågade medlemmar i partiet inte offentligt framföra sina åsikter i flyktingfrågan efter att Billström blivit tillrättavisad av statsministern.

- Jag mötte många som sade saker som de sedan inte var beredda att säga offentligt, säger Billström syrligt i dag.

År 2013 skulle dåvarande Tobias Billström leda en arbetsgrupp i partiet som skulle ta fram en ny migrationspolitik inför valet 2014. Billström ville föra en diskussion om det gick att påverka antalet flyktingar som kommer till Sverige.

- Vi kan se att det finns ett utrymme för en diskussion om hur man skulle kunna påverka volymerna av de som kommer till Sverige, sade Billström då.

Fick kritik

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Dokumentärfilm: Tvärvändningen - om svängningen i flyktingpolitiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-11-02:

S och MP i flyktingkonflikt: "Har lurats två gånger" till sidans topp

Sprickan mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet växer. Regeringspartierna är i konflikt och för intensiva förhandlingar i statsrådsberedningen om de ensamkommande flyktingbarnen.

- Vi har redan blivit lurade två gånger, säger en MP-källa.

Ända sedan den breda migrationsöverenskommelsen 2015 har flyktingpolitiken skapat stora problem i samarbetet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Just nu är läget mer spänt än på länge, mellan de två regeringspartierna och internt inom Socialdemokraterna.

Sedan en vecka tillbaka har de båda partierna suttit i långa och många samtal på statsrådsberedningen, långt in på kvällarna för att hitta en lösning, enligt regeringskällor som SvD pratat med.

Hittills utan framgång. Miljöpartiet pressar på för att få igenom förslaget att låta de ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige under 2015 få stanna, även om de har hunnit bli över 18 år.

- Vi har två gånger tidigare gett saker i förhandlingar med Socialdemokraterna för att de här barnen ska få stanna i Sverige. Men Migrationsverkets praxisändringar har gjort att de ändå utvisas, och den nya skollagen har visat sig otillräcklig, säger en MP-källa.

För Socialdemokraterna är frågan svårhanterad. Partiledningens linje är att dagens regelverk gäller, och att man inte ser en anledning till lagändringar som skulle låta fler stanna.

- Bekymret för ledningen är att man varit så tydlig i sitt nej offentligt. Det blir svårt att gå Miljöpartiet till mötes utan att framstå som kappvändare. Det allra bästa vore om Migrationsverket sa att situationen i Afghanistan nu har blivit så allvarlig att vi måste sätta stopp för utvisningarna, säger en S-källa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

UNHCR 17-11-03:

"This is our home" Stateless minorities and their search for citizenship till sidans topp

Publication from UNHCR

Discrimination, exclusion and persecution most commonly describe the existence of stateless minorities. More than 75% of the world's known stateless populations belong to minority groups.

Statelessness can exacerbate the exclusion that minorities already face, further limiting their access to education, health care, legal employment, freedom of movement, development opportunities and the right to vote. It creates a chasm between affected groups and the wider community, deepening their sense of being outsiders: of never belonging.

In May and June 2017, UNHCR spoke with more than 120 individuals who belong to stateless or formerly stateless minority groups in three countries: the Karana of Madagascar, Roma and other ethnic minorities in the former Yugoslav Republic of Macedonia, and the Pemba and Makonde of Kenya. These are the key findings of UNHCR's consultations:

Discrimination

Discrimination and exclusion of ethnic, religious or linguistic minority groups often lies at the heart of their statelessness. At the same time, their statelessness can lead to further discrimination, both in in practice and in law: at least 20 countries maintain nationality laws in which nationality can be denied or deprived in a discriminatory manner.

Lack of documentation

Discrimination against the stateless minorities consulted manifests itself most clearly in their attempts to access documentation needed to prove their nationality or their entitlement to nationality, such as a national ID card or a birth certificate. Lack of such documentary proof can result in a vicious circle, where authorities refuse to recognize an otherwise valid claim to nationality.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta rapporten som pdf (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning 17-10-29:

"Vi gör ofta misstaget att föreställa oss mänskligheten som värre än vad den är" till sidans topp

Mohsin Hamid skildrar en framtid där migrationen har blivit om inte en mänsklig rättighet, så i fall möjlig. Men inget är enkelt och hans senaste roman, "Exit Väst" föddes trots allt ur en vardaglig mardröm.

Han har bott i Kalifornien, på den amerikanska östkusten och i London. Men sedan åtta år tillbaka lever Mohsin Hamid familjeliv i sin födelsestad, Lahore, Pakistan, bland dess elva miljoner invånare. I den gamla kulturstaden, med historiska palats och moskéer, kommer kriget i Syrien och stridigheterna i Irak väldigt nära.

- Det är som om ni skulle sitta och läsa om Oslo och Köpenhamn och undra över vad som egentligen händer? Den här romanen kom verkligen från mina värsta mardrömmar. Det är omöjligt att bo i Lahore och inte ha den här mardrömmen åtminstone en gång i veckan, för vad skulle jag göra om just det hände här? Hur stor del av ens familj kan försvinna? Barnen, föräldrarna?

Terrorn är hela tiden närvarande även i Lahore. Hans svärmors vän, guvernören, mördades efter att ha försvarat en kristen kvinna som dömts till döden för hädelse av profeten.

- Vi åt middag med guvernören, och två dagar senare blev han skjuten av sin livvakt.

Ändå sitter han nu i sin svenske förlagschefs lilla soffa, och utvecklar en trots allt hoppfull framtidsvision som delvis återfinns i hans senaste roman. I den Bookerprisnominerade "Exit Väst" skildrar han kärlekshistorien mellan Nadia och Saeed, vars låga tänds samtidigt som de militanta ockuperar deras stad och skär halsarna av "de otrogna". Exakt var de befinner sig är upp till läsaren att avgöra, men Damaskus eller Aleppo ligger nära till hands.

När det unga paret får chansen att fly genom en osäker och hemlig Narnia-dörr tar de den, och kliver rakt ut bland solstolar och flyktingläger på den grekiska ön Mykonos.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning 17-11-01:

Hon tvingades fly från Iran för att hon ville skiljas - skildrar de asylsökandes Sverige till sidans topp

Ensamhet, utanförskap - och en Kafkalik byråkrati. Samira Motazedi flydde från Iran för att hamna i ett fyra år långt svenskt limbo. I en ny bok vittnar hon om de många prövningar en asylprocess innebär.

"Du finns inte". Receptionisten på Migrationsverket utdelar en tvärsäker dom. Av någon anledning har Samira Motazedi halkat ur databasen - och får veta att hon inte existerar. En asylsökandes vardag är full av sådana händelser, och hon beskriver dem i boken "En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran".

- Den handlar om vad som händer när du blir tvingad att lämna ditt land. Jag hade ingen aning. Det finns ju inte bara ett slags mottagande men jag trodde inte att det skulle vara en så tuff process, säger Samira Motazedi på en engelska som stundtals slår över i farsins distinkta vokaler.

Hennes resa påbörjades 2012, då hon flydde från Iran och hamnade i Sverige. I ett slag tvingades hon att lära sig leva ensam, utan familj, under en asylprocess som pågick i fyra ångestladdade år där flera avslag och överklaganden följde på varandra.

Att börja skriva om erfarenheterna i en blogg, som publicerades på Gläntas webb, blev en livlina för Samira Motazedi. Förlaget lyckades slutligen övertyga henne om att ge ut texterna i boken, som hon nu är lite kluven inför.

- Många av texterna skrev jag för flera år sedan, och jag har aldrig läst om dem. Jag vet inte om någon författare har gjort på det viset, det finns inget originalmanus. Översättaren Linn Hansén kan däremot varje ord i den.

Hon har fått vänja sig vid det: att hennes öde ligger i andras händer. Som flykting bollades hon mellan Migrationsverket och polisen - hela tiden utan facit eller förklaringar. Hon fick dokument som inte ens hennes svenska vänner förstod, och tolkar som återgav fakta på ett felaktigt vis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 17-11-02:

Sundsvalls kommun släpper bok om flyktingkrisen till sidans topp

Idag lanseras en bok om flyktingkrisen hösten 2015, och den ges ut av Sundsvalls kommun. Boken heter "Vi gör det för barnen" och innehåller intervjuer med flyktingar som bodde i idrottshallar i Sundsvall.

Under 2015 sökte 165 000 flyktingar skydd i Sverige. När Migrationsverket inte hade fler boenden, erbjöd Sundsvalls kommun tillfälliga boenden i idrottshallar.

"Det är en minnesbok"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten kultur 17-11-04:

Kristian Ekenberg: Varför är det så svårt att se oss själva i flyktingen? till sidans topp

Kristian Ekenberg om romanerna om flyktingar och varför det är så svårt att leva sig in i just denna berättelse.

Romankonsten är på flykt 2017. En rad författare, svenska såväl som utländska, skriver om en av samtidens stora frågor: flyktingar och hur omvärlden reagerar på dem.

Efter att ha läst flera av romanerna, kan jag konstatera att det är ett svårt ämne för en författare att närma sig. Att tvingas att lämna sitt hem, sitt språk och allt som är välbekant är ett trauma som är svårt att leva sig in i för den som själv inte befunnit sig i den situationen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 17-11-06:

EASO Newsletter October 2017 till sidans topp

Latest Asylum Trends

In September, there were some 60,083 applications for international protection in the EU+ countries.

EASO expands operations in Lesvos

On 16 October 2017, EASO moved certain services it provides, to assist those claiming international protection in Lesvos, to a dedicated facility outside of the hotspot in Moria.

The road to EUAA

In its Communication of 6 April 2016 entitled "Towards a reform of the Common European Asylum System and enhancing legal avenues to Europe", the Commission set out its priorities for reforming the Common European Asylum System (CEAS), aimed at harmonising asylum standards in the European Union and speeding up procedures.

Memorandum of Understanding between EASO and EJTN

On 6 October 2017, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between EASO and the European Judicial Training Network (EJTN) with the purpose of developing cooperation between the two institutions based on their common interest.

External Dimension

EASO Training Unit-DGMM Workshop on Interview Techniques Module

Plus Meetings and workshops

Läs nyhetsbrevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rights in Exile 17-10-01:

Rights in Exile October 2017 till sidans topp

This newsletter follows recent developments in the interpretation of refugee law; case law precedents from different constituencies; reports and helpful resources for refugee legal aid providers; and stories of struggle and success in refugee legal aid work.

From issue 17-10-01:

Dana Schmalz: The Michigan guidelines on refugee freedom of movement, or: how explosive existing law can be (Extern länk)

BBC: Australian court approves aud 70 million payout for PNG (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.