fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 13 oktober 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Asylnytt 17-10-13:

Migrationsverket begränsar prövning av ansökningar om gymnasie-tillstånd till sidans topp

I början av oktober publicerade Migrationsverket en rättslig kommentar till ansökningar om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier för personer som fått slutligt avslag i asylärendet. Kommentaren innebär att sådana ansökningar bara ska prövas om de "materiella förutsättningarna" föreligger, dvs att personen sökte asyl senaste 24 november 2015, befinner sig i Sverige och har fått ett utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet på grund av brist på ordnat mottagande. Det som ska prövas är enbart frågan om personen går i gymnasiet, dvs värdera studieplanen. Ansökningar som inte uppfyller de materiella förutsättningarna ska avvisas, dvs inte prövas i sak. Verkställlighet av utvisningsbesluten kommer därmed inte att inhiberas under tiden för eventuellt överklagande.

Asylnytts kommentar: Ett problem är att det finns många beslut som är oklara beträffande om verkställigheten är uppskjuten på grund av ordnat mottagande eller inte.

Rättelse: I denna notis stod tidigare att ålder 17-25 år är en av de materiella förutsättningarna. Så är det inte. Paragrafen innehåller ingen åldersgräns.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-10-09:

En omarbetad utlänningsdatalag - Anpassning till EU:s dataskyddsförordning till sidans topp

EU:s dataskyddsreform innebär att en ny dataskyddsförordning kommer att utgöra grunden för generell personuppgiftsbehandling inom EU från och med den 25 maj 2018. Reformen omfattar även ett nytt direktiv med särregler för den personuppgiftsbehandling som utförs av behöriga myndigheter för bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet.

Denna promemoria innehåller förslag till de författningsändringar som behövs i utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdataförordningen (2016:30) med anledning av dataskyddsförordningen.

Utlänningsdatalagen reglerar den personuppgiftsbehandling som utförs av Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna i vissa utpekade verksamheter inom utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Tillämpningsområdet omfattar för närvarande dock inte den personuppgiftsbehandling som utförs i Polismyndighetens brottsbekämpande verksamhet. För att anpassa lagen till det nya regelverket för personuppgiftsbehandling föreslår vi att lagen inte ska gälla vid sådan behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde.

Vi föreslår också att det i utlänningsdatalagen ska klargöras att den lagen inte gäller när personuppgifter behandlas med stöd av lagen (2006:444) om passagerarregister. I övrigt ska lagens tillämpningsområde enligt vårt förslag kvarstå oförändrat.

Dataskyddsförordningen ska tillämpas i Sverige som om den vore nationell rätt, men hindrar inte förekomsten av nationella registerförfattningar. Dessa kommer framöver dock endast att utgöra en komplettering till dataskyddsförordningen, vilket enligt vårt förslag ska klargöras i utlänningsdatalagen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-10-09:

Danmark/ UNHCR Observations on the proposed amendments to the Aliens legislation: till sidans topp

/Utdrag, ur förslaget angående Danmarks kvotflyktingprogram:/

In order be able to make decisions in a more "flexible" manner on whether to accept quota refugees during one particular year, the Proposal now wishes to give the Minister of Immigration and Integration the power to decide on the number of refugees (including whether to accept any at all) that Denmark is able to resettle each year.6 According to the Proposal, the assessment on the number of quota refugees Denmark is capable of receiving on a yearly basis, shall depend on both the social and financial capacity of the country at the time of decision.

(...)

CONCLUDING RECOMMENDATIONS

UNHCR recommends the Government of Denmark to:

i. In the spirit of the NY Declaration, reactivate its resettlement program, at least at the previous level of 500 refugees per year.

ii. Refrain from introducing a "capacity assessment" as under paragraph 8 above, and instead recognize resettlement as a humanitarian act not reliant or dependent on non-refugee protection related parameters.

iii. In situations where the Proposal may lead to a decision not to accept any refugees on resettlement a given year, that this decision is taken through a preceding dialogue with UNHCR.

Läs ställningstagandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch kommentar 17-10-10:

USA/ US proposal would sacrifice Central America's children till sidans topp

Michael Garcia Bochenek, Senior Counsel, Children's Rights Division

The Trump administration announced on Sunday that it wants Central American children - even those fleeing for their lives - to be turned away at the US-Mexico border or quickly sent back to their home countries. This was one of several conditions the administration cast as prerequisites for any legislative deal to protect the Dreamers, undocumented immigrants brought to the United States as children.

Another of Trump's demands would mean that instead of being interviewed by an asylum officer, child asylum seekers would be thrown immediately into immigration courts where they would be pitted against a government trial attorney - a difficult situation for anyone, let alone a child.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-10-09: Trump kräver hårdare regler för invandrare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Amnesty International 17-10-05:

Från Afghanistan/ Governments return nearly 10,000 to risk of death and torture till sidans topp

European governments have put thousands of Afghans in harm's way by forcibly returning them to a country where they are at serious risk of torture, kidnapping, death and other human rights abuses, Amnesty International said today in a new report.

At a time when civilian casualties in Afghanistan are at their highest levels on record, the new report says, European governments are forcing increasing numbers of asylum-seekers back to the dangers from which they fled, in brazen violation of international law.

The new report, Forced Back to Danger: Asylum-Seekers Returned from Europe to Afghanistan, details harrowing cases of Afghans who have been returned from Norway, the Netherlands, Sweden and Germany only to be killed, injured in bomb attacks, or left to live in constant fear of being persecuted for their sexual orientation or conversion to Christianity.

"In their determination to increase the number of deportations, European governments are implementing a policy that is reckless and unlawful. Wilfully blind to the evidence that violence is at a record high and no part of Afghanistan is safe, they are putting people at risk of torture, kidnapping, death and other horrors," said Anna Shea, Amnesty International's Researcher on Refugee and Migrant Rights.

Afghans forcibly returned from Europe, the report says, include unaccompanied children and young adults who were children at the time when they arrived in Europe. Several people Amnesty International interviewed for the report were sent to parts of Afghanistan they had never known, despite the dangerous situation and impunity for crimes such as torture.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Deeply 17-09-28:

Från Afghanistan/ 'Help us stand on our own feet': Lives of Kabul's long-term displaced till sidans topp

Long-term displacement has become a feature of life in Afghanistan. Refugees Deeply's senior editor Preethi Nallu profiles people in a displacement camp on the outskirts of Kabul, some of whom were born in mud settlements only ever meant to be temporary shelters.

Tawoos Khan remembered his president's visit like it was yesterday.

As he stood in front of a photograph of Afghan president Ashraf Ghani, who visited his home in Afghanistan's Charahi Qambar internal displacement camp a few years ago, a mixture of pride and disappointment lined his face.

"Ghani Sahib promised that he will donate the land to me, but it was a not a real promise," he said, referring to the president. In the absence of formal land rights, Tawoos and hundreds of others living at the camp are considered informal residents or, worse, squatters.

Tawoos is the titular head of the camp that lies on the outskirts of Kabul. Nicknamed Helmandi, it is eponymous with the Afghan province from which he and the other residents hail.

"We are farmers who till others' land. We never had our own property, so now we have nothing to go back to," Tawoos explained.

During an August visit to the camp, Tawoos ushered me into the settlement of mud houses that were meant to serve as temporary shelters but have now lasted more than 20 years. It has become home to civilians fleeing different invasions - from the Soviets to the Taliban and the U.S.

Such informal settlements have become ubiquitous in Afghanistan, especially in urban areas.

Unending War

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-10-06:

Från Afghanistan/ Interview with Abdul Ghafoor on one year Joint Way Forward deal till sidans topp

This week marks the anniversary of the Joint Way Forward between Afghanistan and the European Union. What impact did the agreement have and what is your opinion of its effectiveness and sustainability?

The impact of the Joint Way Forward deal, as I would call it was, that some European countries changed their policy and started deportations to Afghanistan. For example Germany, The Netherlands and France. But the EU was limited to deport only around 100 instead of the initially planned thousand Afghans and if you look at the number of people, who have actually been deported but left the country again, you see that the deal is not sustainable, not even efficient. And the reason is obvious. Both the European Union and the Afghan government did not assess the security situation properly. They were hopeful that things will get better, but the situation in Afghanistan is worsening with every passing day. Threats by Taliban, threats by ISIS - most parts of Afghanistan still are a battlefield.

The EU travel document that was introduced in 2016 had more of a symbolic character. Even before, laissez-passers were issued and deportations happened. Sweden and other Scandinavian countries have been deporting since 2013. I don't think that the EU travel document made a difference.

Was/Is there any debate on it in the Afghan society on the Joint Way Forward Agreement?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om situationen för dem som utvisats till Kabul, nedan under rubriken "Papperslösa, gömda, utvisade"

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-09:

Från Burma/ Ny flyktingvåg från Burma till sidans topp

På måndagen ökade trycket ytterligare på flyktinglägren i Bangladesh när tusentals rohingyer korsade gränsen. Mer än en halv miljon människor har nu flytt Burma undan våld som av FN fördömt som etnisk rensining.

Reuters medarbetare i Palong Khali-distriktet i Bangladesh såg på måndagen hur tusentals rohingyer tog sig över gränsen.

- Halva min hemby brändes ned av soldater och buddhistiska mobbar, jag såg när det hände, säger 46-åriga Sayed Azin till Reuters.

Sayed Azin har gått i åtta dagar för att sätta sig i säkerhet. Han och sonen har burit Sayeds mamma emellan sig i en korg som de fäst på en bambukäpp.

- Jag har lämnat allt. Nu kan jag inte hitta mina släktingar. Jag står snart inte ut längre, säger Sayed Azin.

Flera av de nyanlända sa att de attackerats av buddhistiska gäng under flykten. Andra berättade om familjemedlemmar och släktingar som drunknat när de försökt ta sig till Bangladesh.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-10-02: Burma öppnar för att låta rohingyer på flykt återvända till landet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-09-29:

Från Burundi/ Tusentals uppmanas återvända trots risk för människorättskränkningar till sidans topp

Tusentals burundiska flyktingar kan tvingas återvända till sitt hemland där de riskerar att utsättas för tortyr, våldtäkt eller att dödas, säger Amnesty International i en rapport som släpps idag.

Rapporten Conform or Flee: Repression and insecurity pushing Burundians into exile kommer i en tid då Tanzania och Uganda har beslutat att inte längre regelmässigt bevilja flyktingstatus till burundiska asylsökande.

Under ett besök i Tanzania i juli bad Burundis president Pierre Nkurunziza att de mer än 240 000 burundiska flyktingarna i landet skulle återvända.

- Medan den burundiska regeringen hävdar att situationen i landet är stabil och uppmanar flyktingarna att återvända så fortsätter burundier att fly på grund av förtryck och instabilitet i landet, säger Rachel Nicholson, Burundiutredare på Amnesty International.

Säkerhetsstyrkor och Imbonerakure, ungdomspartiet inom regeringspartiet National Council for the Defence of Democracy - Forces for the Defence of Democracy (CNDD-FDD) fortsätter att begå brott mot mänskliga rättigheter som mord, olaga frihetsberövanden, våldtäkt och tortyr.

Rapporten släpps samma dag som UN Human Rights Council (UNHRC) ska avgöra om mandatet om en undersökningskommission ska förnyas. I en rapport som släpptes tidigare denna månad uttalar kommissionen att de har starka bevis för att brott mot mänskligheten har begåtts i Burundi. Amnesty har uppmanat UNHRC att förnya kommissionens mandat.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-10-03:

Från Georgien/ Temarapport: Georgien - rätts- och säkerhetssektorn till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en rapport som syftar till att ge en överblick över rätts- och säkerhetssektorn i Georgiens struktur, effektivitet och integritet. Rapporten bygger huvudsakligen på information som inhämtats i samband med en utredningsresa till Tbilisi i maj 2017.

/Rapporten ger en enhetlig, relativt positiv bild. Utdrag som kommenterar detta:/

Viljan av att framstå som en modern stat av europeisk karaktär med ambitioner att bli en del av den gemensamma marknaden samtidigt som man värnar om att distansera sig från Ryssland kan exempelvis vara faktorer som medför tendensen att förmedla en enhetlig bild. Ytterligare faktorer som kan spela in är att Georgien alltjämt inte är ett fullständigt konsoliderat statsbygge. Med det konstanta hotet från Ryssland och kriget 2008 i färskt minne är EU och USA de aktörer man har att vända sig till. Att förmedla en för dessa aktörer positiv bild av utvecklingen i landet ter sig då naturligt.

(...) Situationen i dagens Georgien är inte oproblematisk. Man befinner sig på kollisionskurs med Ryssland och den territoriella integriteten präglas av två ryskstödda utbrytarrepubliker man helt saknar kontroll över. Oaktat detta har man, visserligen med ett starkt stöd från EU och framförallt USA, lyckats skapa något av en oas i den postsovjetiska världen. Georgien måste idag betraktas som en rättsstat med en funktionell och ändamålsenlig rätts- och säkerhetssektor vars främsta syfte är att tjäna de georgiska medborgarna.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

BMJ Global Health 17-09-14:

Medelhavet/ Migrants between tides and politics: an imperative for search and rescue till sidans topp

Federica Zamatto, Stefano Argenziano, Jovana Arsenijevic, Aurelie Ponthieu, Marco Bertotto, Francesco Di Donna, Anthony D Harries, Rony Zachariah

+ In the late 2014, owing to lack of European Union support, the Italian state retreated from their Mare Nostrum-a proactive 'Search and Rescue' (SAR) operation in the central Mediterranean leaving thousands to die at sea.

+ Humanitarian Non-Governmental Organisations (NGOs) including Médecins Sans Frontičres (MSF) stepped in to fill this gap but have been recently accused of being a 'pull factor' for migrants and refugees and being a cause for deterioration in maritime safety by increasing deaths at sea.

+ Contrary to the pull factor hypothesis, the number of sea arrivals during the NGO involvement period (with proactive SAR operations) was lower than during equivalent prior periods. Mortality rates were also substantially lower during the NGO period compared with similar prior periods.

+ These findings strongly support arguments that SAR operations by humanitarian NGOs reduce mortality risks and have little or no effect on the number of arrivals.

Läs artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Medecins Sans Frontieres 17-10-05:

Östeuropa/ Children and young people abused by EU member state border authorities till sidans topp

In a new report titled "Games of Violence", MSF uses medical and mental health data and the testimonies of young patients to expose the violence that continues to be perpetrated by EU Member State border authorities and police on Serbia's borders with Hungary, Bulgaria and Croatia.

"For the children and young people trying to leave Serbia today violence is a constant and the overwhelming majority is perpetrated by EU Member State border police," said Stephane Moissaing, MSF's Head of Mission in Serbia. "For more than a year our doctors and nurses have continued to hear the same, repetitive story of young people being beaten, humiliated and attacked with dogs for desperately trying to continue their journeys."

In the first 6 month of 2017, 92% of children and teenagers attending MSF mental health clinics and reporting physical violence mentioned EU Member State police or border authorities, namely Bulgaria, Hungary and Croatia, as the perpetrators. Almost half these children (48%) singled out Bulgarian authorities.

Also from January to June 2017, MSF medical teams working in mobile clinics in Belgrade documented 62 incidents of intentional violence at the Hungarian border and 24 on the Croatian border. The vast majority of these accounts followed the same pattern of beatings, dog bites and the use of irritant spray that MSF teams have heard about for the past two years of seemingly systematic violence against people trying to cross into the European Union.

"It's disgraceful that EU Member States are intentionally using violence to deter children and young people from seeking asylum in the European Union. It's not stopping these kids from trying but it is causing serious damage both physical and physiological, making them more vulnerable and pushing them back into the hands of the smugglers the European Union and the Member States claims to be fighting", ends Moissaing.

Hämta rapporten och uttalande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 17-10-06:

Sydamerika/ UN Migration Agency launches mobile app for migrants in Mesoamerica till sidans topp

IOM, the UN Migration Agency, has launched the MigrantApp, the first pilot of an IOM global initiative to provide information to facilitate regular, safe and orderly migration using mobile devices. The MigrantApp provides reliable, rapid, safe and free information in three languages on governmental, private and civil society services for migrants. The app, which has been available for over two weeks, has been downloaded by more than 700 users so far.

The MigrantApp facilitates access to information on more than 1,500 georeferenced centres where migrants can receive assistance or information. The application also offers tips on regular and orderly migration, alerts on risks related to irregular migration and the option to answer mini surveys safely, thus, fostering migrant empowerment.

"Mesoamerica is one of the main migratory corridors in the world. The necessary information that migrants need to move in a regular, dignified and safe manner is dispersed. Reaching correct information is a challenge, mainly due to the massive amount of misleading information usually generated by smugglers. The application's objective is to bring accurate information closer to the migrants who need it," explained Marcelo Pisani, Regional Director of IOM Central America, North America, and the Caribbean.

"The MigrantApp offers easy-to-use and free information, including reliable facts, corroborated with the institutions and organizations that offer migratory procedures, and health, employment, security services. We are aiming to protect migrants transiting the region," said Alexandra Bonnie, Regional Coordinator of IOM's Mesoamerica Program, the project that developed this initiative.

The confidentiality of users' information is based on IOM's data protection principles. Also, each user can decide if he or she authorizes the application to use the GPS on their mobile device.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Väst 17-10-05:

Trots vägglössen skickas nya asylsökande till Restad gård till sidans topp

Trots att vägglössen har tagit över på asylboendet - fortsätter Migrationsverket att skicka dit nya asylsökanden.

P4 Väst har tagit del av Restads gårds handlingsplan för saneringen av vägglös. Där står att ett hus i taget ska saneras och att varje enskild boende ska informeras om hur det hela ska gå till.

Upp till 600 personer berörs av vägglössen som spritt sig till samtliga nio byggnader på asylboendet. Restad gård är Sveriges största asylboende där det just nu bor 1200 personer.

För att få bort vägglössen ska rummen värmas upp i 60 grader under 48 timmar. Totalt ska 200 rum värmesaneras, där man tar fyra rum åt gången. Under dessa två dagar evakueras de boende till andra rum.

Trots det omfattande saneringsarbetet kommer nya asylsökanden tas emot. I handlingsplanen står följande:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 17-10-10:

Ökad tolerans när flyktingpojkar kom till skolan till sidans topp

Sjutton pojkar från Afghanistan går i Linghemsskolan i ett av Linköpings mest segregerade områden. Det har skapat både framgång och svårigheter. Eleverna Hanna Petersson Price och Annie Renholm fokuserar på det positiva.

- Jag tror det är bra för alla att det kommer invandrare till Linghem. För många har haft förutfattade meningar om hur de ska vara. Det är väldigt många personer som har ändrat åsikter nu när vi har invandrare i vår klass, säger Annie.

- Man lär sig jättemycket av varandra och man delar med sig av historier och så. Det är intressant, säger Hanna.

Det var Linghemskolans rektor Magnus Wallén som tog initiativet till att ta emot nyanlända elever i Linghemsskolan även om de inte bor i området.

- Just av anledningen att jag tror att det är bra att integrera elever från andra kulturer här ute istället för att göra det centralt inne i centralorten där det finns så mycket annat som distraherar. Jag är övertygad om att det blir en dubbel integration åt båda håll.

Men samtidigt har det skett en del incidenter av rasistisk art mot de aghanska killarna i skolan. Det berättar eleven Mahdi Husseini som inte trivs i Linghemsskolan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 17-10-12:

Skärpta rutiner för samordningsnummer till sidans topp

Skatteverket kommer att skärpa sina rutiner för att minska missbruk och missförstånd kring så kallade samordningsnummer.

Den som har en falsk identitet eller saknar arbetstillstånd ska snart inte kunna tilldelas samordningsnummer lika lätt.

- Om du tar en person som haft som affärsidé att på falska id-handlingar söka a-skatt åt personer som kommer från tredje land, om vi säger att det är så, då kommer det här ställningstagandet att försvåra för dem, säger Pia Blank Thörnroos, juridisk expert på Skatteverket.

Samordningsnummer är ett slags personnummer för dem som inte är folkbokförda i Sverige men behöver, till exempel kunna betala skatt, registreras som bilägare eller skrivas in på högskola här i Sverige.

Samordningsnumren kan utfärdas av Skatteverket i stort sett utan några kontroller, men andra myndigheter och privata bolag har ändå börjat lita på samordningsnumren som id-handlingar eller till och med som underlag i socialförsäkringssystemet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 17-10-04:

Flyktingungdomar vräks på 18-årsdagen till sidans topp

Regeringen delar ut 390 miljoner kronor till kommunerna för att de ska kunna ta hand om de ensamkommande flyktingungdomar som fyller 18 år. Men trots att tiden går saknar många kranskommuner i Stockholms län en plan för att ta hand om flyktingarna, som måste lämna sina hem på 18-årsdagen.

Mushtaq Rahimi från Kungsängen bor sedan tre veckor hos sin mattelärare. Han läser ekonomprogrammet på gymnasiet och har spenderat de senaste två åren i Upplands-Bro kommun, där han lärt sig svenska och fått vänner efter att ha anlänt som ensamkommande flykting. Men efter att hans ålder skrevs upp av Migrationsverket för tre veckor sedan, från 17 till 18 år, vändes livet upp och ner igen.

- Jag fyller 18 i december, men Migrationsverket tror att jag fyller 19. När jag kom hem från mötet fick jag veta från boendechefen i Kungsängen att jag inte fick bo kvar, säger Mushtaq Rahimi.

Måste flytta till Norrland

Dagen efter skulle Mushtaq ut från boendet. Migrationsverket kunde erbjuda en bostad i Norrland, men då måste Mushtaq lämna vänner och gymnasieskola för att bo på förläggning.

- Där bor man tio män i samma rum, och de är 25-30 år gamla, mycket äldre än mig. Det är hemskt, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria 17-10-04:

V: "Galet med läxhjälp till unga som sover på parkbänkar" till sidans topp

Boendesituationen för ensamkommande unga som fyllt 18 år är akut. Men nu har social resursnämnd beslutat att de 2 miljoner som ska gå till stöd till ensamkommande ska satsas på läxhjälp och samtalsstöd istället för bostäder. "Absurt", menar V och MP i kommunstyrelsen.

- Det är galet att erbjuda mer läxhjälp till människor sover på en parkbänk, säger kommunalrådet Daniel Bernmar (V).

Runt 500 unga i Göteborg påverkas av de nya reglerna från 1 juli som innebär att det inte längre är kommunerna som ska ordna boende för ensamkommande som fyllt 18 år, utan att det nu är Migrationsverkets ansvar. Eftersom det inte finns några boendeplatser i Göteborg innebär det att många av ungdomarna tvingas flytta. Regeringen och Vänsterpartiet lade därför in förslaget till höstbudget att 195 miljoner kronor ska gå till kommunerna för att dessa ska kunna ordna boendelösningar för de unga. Syftet med pengarna är, enligt regeringen och Vänsterpartiet, att de unga ska kunna "bo kvar i den kommun där de vistas".

För Göteborgs del handlar det i nuläget om 10,8 miljoner kronor, där social resursnämnd nyligen fattade beslut om hur 2 av dessa miljoner ska fördelas. Beslutet innebär att pengarna ska gå till så kallade mervärdesinsatser, som läxhjälp och psykologstöd, men inte till boendelösningar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet i kommunstyrelsen är kritiska.

- Man måste först tillgodose de basala behovet att ha någonstans att sova. Det är ingen idé att ge läxhjälp innan dess, säger Daniel Bernmar.

Han påpekar också att samtalstöd och läxhjälp är sådant som ideella krafter ofta kan ordna gratis, och att pengarna därför gör bättre nytta om de går till boenden - som kostar pengar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migration News Sheet September 2017:

Italien/ Italian integration plans met with mixed feeling till sidans topp

The Italian government on Tuesday 26 September presented its official plan for the integration of migrants, with a core objective of teaching Italian to new arrivals on the agenda. The plan has been financed with EU funds and put together with collaboration from non-governmental organisations government ministries and local authorities.

Speaking in Rome, Interior Minister Marco Minniti said that the government aimed to achieve integration through a 'welcoming policy' in Italy, and through encouraging and facilitating integration with the newly announced National Integration Plan. He further defined integration as "a point of mutual renegotiation" and further noted that "an integrated country" was "a safer country". The Italian government also pledged to ensure freedom of religion and access to initiatives promoting migrants' inclusion in society.

Although healthcare is already provided for asylum seekers in Italy, under the new plan the government pledges to pay particular attention to mental health, people with disabilities, female genital mutilation, and victims of gendered violence.

However, there are a number of underlying concerns regarding this plan. In the first instance, asylum seekers as part of this will be asked to work with little or no pay on civic projects, such as maintaining parks, giving language classes or helping the Red Cross. "In return for agreeing to respect Italian values and play an active part in their new communities by working, volunteering, and socializing, migrants in this group will be put on waiting lists for homes and jobs."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 17-09-26:

Grekland/ Anti-torture committee criticises detention of children till sidans topp

In a report on its April and July 2016 visits to Greece, published today, the Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) raises concerns over the situation in the "hotspots" on the Aegean islands. It is highly critical of the continued immigration detention of unaccompanied children. The report criticises the situation of adult immigration detainees in Athens and Thessaloniki, and calls for action to tackle the problem of police ill-treatment.

In the report, the CPT is critical about the treatment of foreign nationals in the "hotspots" on the Aegean islands. In particular, overcrowding, combined with high levels of inter-detainee violence, insufficient basic health-care provision, inadequate assistance to vulnerable groups and deficient legal safeguards, has created a highly explosive situation.

The report is highly critical of the continued and routine detention of foreign national children for lengthy periods in poor living conditions and with insufficient care offered to them. While acknowledging the Greek authorities' efforts to find additional accommodation, the CPT considers that the authorities should review their approach with regard to "protective custody" of unaccompanied children and end their immigration detention.

Läs mer (Extern länk)

Download report (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-09-29:

Grekland/ Surge in migration to Greece fuels misery in refugee camps till sidans topp

Greece is experiencing a dramatic rise in the number of refugees and migrants entering the country, exacerbating already deplorable living conditions on island camps.

The number of people arriving, across land and sea borders, has more than doubled since the beginning of the summer. Authorities estimate arrivals are now at their highest level since March 2016, with over 200 men, women and children being registered every day.

"It is dramatic and it is the most vulnerable of the vulnerable coming in," said Elias Pavlopoulos, who heads Médecins sans Frontičres in Greece. "There are whole families fleeing war zones in Syria and Iraq. In the last few months our clinics have seen more people who have suffered violence, who are victims of rape, who have been tortured, than ever before."

Despite a pledge by EU member states in September 2015 to relocate 160,000 asylum seekers - including 106,000 from Greece and Italy - a mere 29,000 have been moved to other European countries so far. With the 28-nation bloc failing to meet the deadline set out in its own plan, mass demonstrations are expected in capitals across Europe this weekend.

Refugees and migrants have been arriving in Greece not only on rickety boats from Turkey but by foot across the frontier between the two countries. On Wednesday, police announced 37 refugees - including 19 children - from Iraq, Syria, Eritrea and Afghanistan, had been dumped by smugglers on the national highway outside Thessaloniki.

Human rights groups are increasingly likening the situation to 2015, when, at the height of the migrant crisis that engulfed Europe, Greece saw close to a million people enter the country on onward journeys that often took them to Germany.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-10-04: Flyktingbåtarna från Turkiet ökar igen (Extern länk)

Are You Syrious 17-10-06: Moria overcrowding reaches tipping point (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-10-08:

Serbien/ EU announces additional emergency aid to help refugees in Serbia till sidans topp

The European Commission has today announced an additional €4 million in humanitarian aid for Serbia to assist the thousands of refugees and asylum-seekers in the country.

The new contracts come as Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management Christos Stylianides is currently on his fourth visit to the country where he is assessing the humanitarian situation on the ground and discussing the EU's humanitarian support for refugees with government officials. The new projects finance food distribution in reception centres, the protection of the most vulnerable affected populations in particular during the upcoming winter and education-related activities.

"Serbia has been a reliable partner to the European Union, and our partnership has allowed an effective response to the refugee crisis. The EU has been a leading provider of humanitarian aid to the hosting of refugees in Serbia since 2015. We have helped improve conditions in many reception centres, contributed to food provision in camps, provided education in emergencies to children and helped providing health services. The additional projects announced today will address the needs of the most vulnerable population especially during the upcoming winter season", said Commissioner Stylianides.

Since 2015, the EU has been the largest contributor of emergency aid to Serbia. The Commission's humanitarian aid now stands at €25 million, and has enabled the provision of emergency assistance (food, water, hygiene, essential items, health and protection) at transit and reception points, including borders and waiting areas. A total of more than €80 million has been provided to the country in EU migration related funding since 2015.

Background

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aljazeera 17-10-05:

Australien/ Land of the free, but only for a few till sidans topp

Elaine Pearson

Last month, after more than four years of suffering, 25 excited and nervous male refugees left Papua New Guinea's remote Manus Island for a new life in the United States.

Left behind are another 800 men - refugees and asylum-seekers - who are wondering if they too will be rescued by the US government or remain in a dead-end limbo while exposed to violence in Papua New Guinea.

"We didn't know if the US deal was real or fake," a refugee from Pakistan told me. He has completed his US interview but is not among the 25 who left for the US. "Now we know, but I am still so worried. How many will the US take and when? And who will be left behind?"

For more than four years, Australia has warehoused these men in Papua New Guinea in harsh and dangerous conditions. Papua New Guinea has recognised most of them as refugees who fled persecution in their home countries. They attempted perilous boat journeys to Australia. Instead of finding refuge there, they have faced violent attacks by Papua New Guinean locals and security forces, inadequate medical care, and uncertainty about their future.

Australia's policy of offshore processing is designed to deter future boat migrants. But Manus Island has not turned out to be a welcoming or safe place for the refugees. Quite the opposite.

I visited Manus Island last week and met men who had been beaten, robbed, and stabbed by young men from the local Papuan community. I met refugee men so paralysed by fear that they rarely leave the guarded centres where they live.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 17-10-08:

Libyen/ Thousands of stranded migrants found in Libya till sidans topp

A Libyan militia has discovered several large groups of migrants after pushing a rival faction out of the port city of Sabratha. The fighting was reportedly triggered by Italy pledging support to one of the groups.

The militia, known as Anti-ISIS Operation Room, wrestled control of the Sabratha from the al-Ammu armed group after about two weeks of heavy fighting. On Sunday, the victorious faction reported finding over 4,000 migrants in various locations across the city, where they have been reportedly trapped by clashes.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-09-28:

Thailand/ Between a rock and a hard place till sidans topp

Thailand is failing to fulfil its obligation to protect refugees

For decades, Thailand has hosted hundreds of thousands of refugees fleeing violence and human rights violations in neighbouring countries and locations further afield. Notwithstanding Thailand's significant contribution to addressing regional and global refugee crises, the Thai government has frequently violated the rights of refugees.

Thai law does not provide formal legal status to refugees and asylum-seekers. They are therefore trapped in a life of perpetual insecurity, knowing that they could be arrested, detained or deported at any time. Many struggle to find employment, access medical care or even feed themselves and their families. Those who are arrested often find themselves detained for months or years in over-crowded immigration detention centers, which refugee rights advocates call "worse than prison."

On several occasions in the past three years, the Thai government has returned refugees and asylum-seekers to situations where they face torture, persecution and other serious human rights violations. These actions contravene Thailand's obligations under international law and demonstrate a callous disregard for the rights of people who have already experienced tremendous danger and suffering.

Rohingya refugees pushed out to sea

The Rohingya ethnic minority in Myanmar faces severe persecution and has often been the target of deadly attacks by state security forces and local civilian populations. In recent months and years, many Rohingya have fled to Bangladesh and risked their lives making deadly sea journeys in an attempt to find safety and security in other Southeast Asian countries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Dagens Nyheter 17-10-04:

Migrationsverket avgör för få ärenden - tar in konsultbolag till sidans topp

Migrationsverket anlitar konsultbolaget McKinsey för hjälp med handläggningen av asylärenden.

Detta på grund av att verket ligger så mycket efter i sitt mål om 80.000 avgjorda asylärenden innan årets slut.

Kostnaden för myndigheten kan landa på nästan fyra miljoner.

DN kan berätta att Migrationsverket fattat beslut om att anlita konsultbolaget McKinsey för att klara målet om 80.000 avgjorda asylärenden som verket lovat regeringen. I ett mejl som skickats till chefer på myndigheten framgår det att generaldirektör Mikael Ribbenvik fattat detta beslut som en åtgärd för att snabbare klara av fler asylärenden. Enligt mejlet, som skickades under förr veckan, ska konsultbolaget anlitas under tio veckor och bidra till "metodstöd för att nå ytterligare effekt" och arbetet ska börja omgående.

Migrationsverket bekräftar via deras kommunikationsavdelning att konsultbolaget anlitats och att kostnaden kan landa på 3,8 miljoner kronor för 10-veckorsperioden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-09-30:

Council of Europe report maps age assessment practice and issues across Europe till sidans topp

The Council of Europe has published a report mapping procedures, practices and methods for assessing the age of unaccompanied children in Europe. The report raises concern over inaccuracies in age assessment of migrants related to widely different and often inadequate procedures and safe guards across Member States.

The report highlights inter alia that medical age assessment continues to be used as a common method for ascertaining an individual's age, despite a wealth of evidence on their dubious accuracy and reliability. Another element of concern remains the application of margins of error to qualify the accuracy of age assessment methods. These findings confirm the conclusions drawn from practice across AIDA countries in 2017, where a majority of administrations continue to over-rely on medical methods. The appropriateness of these methods and their interplay with human rights are also the subject of a case pending before the European Court of Human Rights, concerning unaccompanied children in Italy.

Particular attention is paid by the Council of Europe report to procedural safeguards applicable in the age assessment context. There are wide disparities across the continent with regard to different safeguards, such as the issuance of a separate administrative decision on the age assessment outcome: a formal decision is issued in 10 Council of Europe countries, while in 12 countries it is incorporated in the decision on the asylum application.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-10-07:

Åldersbedömdes till under 18 - utvisas ändå till sidans topp

Fallet beskrivs som "otäckt "och ett av det mest "absurda". En vuxen asylsökande bedöms vara minderårig, enligt Rättsmedicinalverket. Men Migrationsverket river upp beslutet och vill utvisa honom.

- Det är inte rättssäkert, säger advokaten Emilie Hillert.

Mitt under den stora flyktingvågen hösten 2015 kommer en ensamkommande till Sverige. När han söker uppehållstillstånd lämnas ett slags identitetshandling in till Migrationsverket. Enligt denna är han 16 år - men dokumentet bedöms vara ogiltigt.

Handläggningstiden drar ut på tiden, framför allt på grund av att myndigheten inte mäktar med att hantera det stora antalet asylansökningar.

Över ett år passerar. För att komma vidare med ärendet uppmanas den asylsökande personen att genomgå en medicinsk åldersbedömning på Rättsmedicinalverket (RMV). Detta görs enbart i de fall där Migrationsverket anser att någon inte har lyckats bevisa sin ålder.

När det kommer till åldern är utlåtandet från myndigheten helt avgörande, och ibland kan åldern vara helt avgörande om en person får stanna i Sverige.

När den asylsökande i våras slutligen får resultatet från RMV står det att han bedöms vara minderårig. Men eftersom han hann fylla 18 år på sina egna uppgifter bortser Migrationsverket från utlåtandet, och tar beslut om utvisning.

- Det känns väldigt märkligt, och högst ologiskt. Det finns ingen rättssäkerhet i en sån bevisprövning, säger advokaten Emilie Hillert, som arbetar med migrationsärenden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-13:

Domstol får bakläxa efter att ha minskat tidsfrist för frivillig avresa till sidans topp

En sjuttonårig pojke hade flytt Afghanistan efter en markkonflikt, en berättelse som Migrationsverket inte trodde på. Han kunde inte heller bevisa sin ålder, men Migrationsverket godtog att han var minderårig. Han fick ändå avslag eftersom Migrationsverket ansåg att släktingar kunde ta hand om honom. Som minderårig fick han en tidsfrist om 20 veckor för att lämna landet. Vid den muntliga förhandlingen i domstol ändrade sig Migrationsverket om åldern och hävdade att pojken var myndig. Domstolen avslog överklagan och höll med om att pojken inte gjort sin ålder sannolik. Tidsfristen för frivilligt återvändande ändrades till fyra veckor. Nu har Migrationsöverdomstolen tagit upp fallet, men enbart i fråga om tidsfristen. Migrationsöverdomstolen påpekar att ett beslut inte får ändras till den sökandes nackdel utan att det finns ett yrkande om detta. Därför ändras tidsfristen till 20 veckor. (Målnummer UM 6948-17)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-13:

Migrationsöverdomstolen återförvisar ärenden som fått beslut i förtid till sidans topp

I ett utvisningsärende som överklagats till migrationsdomstolen i Göteborg fick ombudet anstånd för att utveckla överklagandet. Ombudet skickade in kompletteringen sista dagen och begärde samtidigt muntlig förhandling. Men domstolen fattade beslut utan att beakta kompletteringen eller behandla begäran om muntlig förhandling. I ett annat ärende, som gällde verkställighetshinder, hade den sökande överklagat inom den nomrmala tidsfristen och samtidigt uppgett att han skulle skicka bilagorna "i början av nästa vecka". Migrationsdomstolen i Göteborg behandlade ärendet utan att invänta kompletteringen. Migrationsöverdomstolen beslutar i båda fallen att domstolen borde ha inväntat kompletteringarna och i det första fallet behandlat frågan om muntlighet. Målen återförvisades till migrationsdomstolen, dvs förvaltningsrätten. (Målnummer UM 11068-17 samt UM 10596-17)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

AIDA 17-10-03:

Spain: Collective expulsion condemned by Strasbourg Court till sidans topp

The European Court of Human Rights (ECtHR) delivered today its judgment in the case of N.D. and N.T. v. Spain, concerning the expulsion of a group of 75-80 migrants from the Melilla enclave on 13 August 2014. The appellants were two men from Mali and the Ivory Coast respectively.

The Spanish Government contended that the appellants had not entered the Spanish territory and that its jurisdiction had thereby not been engaged. The Court, however, found it immaterial to ascertain whether the appellants had been expelled after entering the Spanish territory or refouled before having the opportunity to do so, building on its reasoning in Hirsi Jamaa v. Italy where the prohibition of collective expulsions was found to apply in the high seas.

Insofar as the individuals, who were under the exclusive and continuous control of the Spanish authorities, were forcibly readmitted to Morocco, they were clearly "expelled" for the purposes of the European Convention on Human Rights (ECHR). Since the appellants, who were part of a group of 75-80 people entering Melilla, never underwent any procedure of identification before being removed, their expulsion was collective.

The Court unanimously agreed that there had been a collective expulsion, contrary to Article 4 Protocol 4 ECHR. In conjunction thereto, it also found a violation of the right to an effective remedy under Article 13 ECHR.

Access to the Spanish territory through the enclaves of Ceuta and Melilla remains critical to date.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-13:

Migrationsdomstol: UNRWA-registrerad palestinier får inte skickas till osäker status till sidans topp

En pojke som är statslös palestinier sökte asyl eftersom hans familj tvingats lämna Syrien och nu lever utan uppehållstillstånd i Förenade Arabemiraten (UAE). Pojkens föräldrar kommer från Syrien men är född i UAE medan fadern hade uppehållstillstånd där. När detta drogs in flyttade familjen tillbaka till Syrien innan de åter tvingades lämna på grund av kriget. Migrationsverket ifrågasatte uppgifterna och beslutade om utvisning till UAE. Migrationsdomstolen däremot tar ställning enligt UNHCR:s riktlinjer. Enligt dessa ska en palestinier bedömas som flykting om hen inte längre kan få skydd i det land där hen registrerats av det särskilda FN-organet UNRWA. För att flyktingskapet ska upphöra krävs att personen i princip har samma rättigheter som en medborgare i bosättningslandet. Eftersom pojkens familj endast kan ha rättigheter som gästarbetare i UAE är detta inte uppfyllt. Dessutom är han inte skyddad mot deportering. Därför beviljar domstolen tre års uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-13:

Migrationsöverdomstolen beviljar offentligt biträde för att överklaga status till sidans topp

En man från Syrien riskerade tvångsrekrytering både av den kurdiska sidan och av regeringen. Trots det fick han bara alternativ flyktingstatus och uppehållstillstånd 13 månader, på grund av det allmänna läget i Syrien. Han överklagade för att få flyktingstatus och begärde offentligt biträde. Migrationsdomstolen avslog begäran om biträde. Men nu slår Migrationsöverdomstolen fast att den som överklagar för att få flyktingstatus ska få offentligt biträde om det inte "står klart utan närmare prövning i det enskilda fallet att det inte finns förutsättningar för att bevilja skyddsstatusförklaring". I lagen används formuleringen "inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas". Migrationsöverdomstolen anser att begreppet uppenbart är ett tydligt och väl etablerat begrepp inom juridiskt språkbruk. Så fort en individuell bedömning behöver göras är det inte "uppenbart". Migrationsöverdomstolen förordnar därför det offentliga biträde som mannen begärt. Målnummer UM2484-17, MIG 2017:15.

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-13:

Långvarigt religiöst engagemang gör konvertering trovärdig enligt domstol till sidans topp

En ung man från Afghanistan som fått slutligt utvisningsbeslut anförde verkställighetshinder på grund av att han konverterat till kristendomen. Migrationsverket bedömde inte att konversionen var genuin, bland annat för att han inte berättat om den långt tidigare. Dessutom har han enligt verket inte kunnat beskriva Guds närvaro med mer än att han känner hans närvaro innerligt i sitt hjärta och att han känner en inre frid. Det framgår inte hur Guds närvaro bör beskrivas enligt Migrationsverket. Inför domstolen vittnade tre nuvarande och tidigare pastorer om mannens aktiva medverkan i församlingen sedan flera år och om samtalen med honom. Enligt Migrationsdomstolen är det mindre troligt att mannen skulle upprätthållit ett religiöst engagemang enbart för syns skull under så lång tid. Domstolen anser att det är rimligt att man inte berättar om sin tro förrän man är säker på sin sak, och att människors tankar om sin religion varierar från person till person. Mannens tro bedöms som genuin, och han beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-13:

Migrationsdomstol: Trovärdigt att arbete för kvinnoorganisation lett till hot till sidans topp

En kvinna som arbetat för en kvinnoorganisation i Afghanistan hade försökt hålla det hemligt och låtsades arbeta som sjuksköterska. Men talibanerna fick veta om uppdraget. Hemmet attackerades men kvinnan och barnen lyckades fly. Migrationsverket misstrodde kvinnan på punkt efter punkt och anser inte ens att hon arbetat för organisationen eftersom hon inte kunnat redogöra för exakta antalet anställda eller antalet medlemmar, anställningkrav på olika nivåer etc. Hon kunde inte heller förklara varför talibanerna attackerat trots att hon slutat sitt arbete efter det första hotet. Migrationsdomstolen däremot anser att berättelsen är sammanhängade, detaljrik och oförändrad. Hon har kunnat redogöra för sina dagliga uppgifter, resor, sammanträffanden med ledare etc och även för organisationens struktur. Hon beskriver attacken på ett självupplevt sätt. Domstolen anser inte att hon behöver kunna redogöra för hur talibanerna resonerat. Kvinnan och därmed även barnen får uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-10-04:

Könsstympning ger inte Nora rätt att stanna i Sverige till sidans topp

Nora och Sara flydde ensamma från Somalia för att undkomma tvångsäktenskap och krig. Båda är könsstympade och i Sverige har de fått hjälp att operera sina underliv, för att slippa den smärta stympningen orsakar. Men nu ska båda avvisas till Somalia, trots att de riskerar att åter könsstympas.

- Jag har inget liv i Somalia som kvinna när jag inte längre är könsstympad. I värsta fall kan jag bli stenad till döds.

Nora är 16 år, bär slöja och är praktiserande muslim. Som barn i hemlandet Somalia älskade hon att spela fotboll med sina bröder. Men när hon blev åtta år fattades ett beslut av hennes släktingar. Hon skulle könsstympas. Hon måste veta att hon är kvinna, hette det.

Och så blev det. Nora utsattes för den värsta sortens stympning. Blygdläppar och klitoris skars bort och sedan syddes underlivet ihop. Helt utan bedövning.

- Jag minns varje detalj, säger hon. Kvinnorna höll fast mig och så skar dom med ett verktyg i underlivet och sydde ihop igen. Smärtan var helt obeskrivlig. Sen band dom ihop mina ben från höfterna till knäna i en månads tid så att blygdläpparna skulle växa ihop.

Minns den fruktansvärde smärtan och ångesten

Nora är bara en av alla småflickor som utsätts för könsstympning i Somalia. 98 procent av alla kvinnor i Somalia är könsstympade och en majoritet på samma sätt som Nora, alltså där inre och yttre blygdläppar samt klitoris skärs bort och underlivet sys ihop.

Sara, som är 17 år, stympades redan som femåring men minns tydligt den fruktansvärda smärtan och ångesten.

- Jag såg blodet från flickan som stympades innan det var min tur. Då sprang jag. Men några pojkar jagade mig och släpade hem mig igen. Sen höll de fast mig och skar bort allt de kom åt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 17-10-05:

Nasirs pappa är kidnappad - anses kunna ta emot Nasir i hemlandet ändå till sidans topp

Nasir har fått avslag på sin asylsökan trots dödshoten som tvingade honom till Sverige. I hans beslut anges hans pappa kunna ta emot honom i hemlandet - men Nasirs pappa är kidnappad och onåbar sedan flera månader tillbaka.

Nasir har bott i Sverige i två år i väntan på beslut. Han kom till Sverige ensam som 16-åring efter att ha fått ett hotbrev skickat till sig.

- Talibanerna skrev i brevet att jag inte är säker någonstans i Afghanistan tills jag får mitt straff, säger Nasir.

Hoten kom efter att Nasir hållit tal i en moské. Hans uttalanden uppfattades som negativa gentemot islam.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-13:

Komplicerad livshotande sjukdom kräver utredning enligt Migrationsöverdomstolen till sidans topp

En man som dömts till utvisning efter ett brott kunde enligt Migrationsverket skickas till Kenya trots att han vårdats inom rättspsykiatrin under tio år på grund av en komplicerad infektionssjukdom som har kunnat behandlas under uppsikt. Mannen har anfört att målet mot Paposhvili mot Belgien visar att bevisbördan övergår på staten om det är sannolikt att den sökande inte får tillgång till livsnödvändig vård. Migrationsverket bedömde att det räckte med vissa mediciner för hiv, diabetes och psykisk ohälsa. Men läkarintyg visar att mannens sjukdomsbild är mycket komplicerad, diagnoserna hänger ihop. Han tar ett tjugotal preparat och behöver särskilda insatser. Bara några dagars slarv med medicinering skulle göra behandlingen verkningslös. Utifrån detta bedömer Migrationsöverdomstolen att den vård mannen kan få i Kenya kan vara för begränsad. Det behövs en mer omfattande utredning och målet återförvisas till Migrationsverket. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Förvaltningsrätten i Göteborg 17-10-04:

106-åring får tidsbegränsat uppehållstillstånd till sidans topp

Migrationsdomstolen har idag ändrat Migrationsverkets beslut och gett en 106-årig kvinna tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader. Anledningen till att tillståndet begränsats i tid är att kvinnan omfattas av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som gäller under perioden 20 juli 2016 - 19 juli 2019.

Migrationsdomstolen anser vid en samlad bedömning av den 106-åriga kvinnans situation att det finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid denna bedömning har särskilt beaktats kvinnans extremt höga ålder i kombination med hennes mycket dåliga hälsotillstånd samt hennes synnerligen sårbara situation vid ett återvändande till hemlandet Afghanistan, vilket gör att det skulle framstå som stötande ur ett humanitärt perspektiv att nu hänvisa henne till att resa till hemlandet.

På grund av risken för att kvinnans redan mycket dåliga hälsotillstånd kan komma att försämras drastiskt samt de mycket svåra umbäranden som en utvisning till hemlandet kan antas innebära finns det också enligt migrationsdomstolen sådana exceptionella omständigheter att en utvisning av kvinnan till Afghanistan kan anses utgöra omänsklig och förnedrande behandling av henne och därmed strida mot artikel 3 i Europakonventionen.

Rätten var enig i sin dom. Målnummer UM 5521-17

Pressmeddelandet (Extern länk)

SvT Skaraborg 17-10-04: 106-åriga Bibikhal Uzbek får stanna i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-13:

Migrationsdomstol: Äktenskapets seriositet ska inte bedömas utan skäl som rör detta till sidans topp

En man från Eritrea hade under tiden som flykting i annat land gift sig och fått tre barn. Paret separerade och mannen gifte om sig. Senare ansökte han om anknytningsinvandring till denna person som bosatt sig i Sverige, utan att nämna sina barn. De bodde dock bara ihop i sju dagar. Mannen fick istället permanent uppehållstillstånd av skyddsskäl. Han hälsade på sin förra hustru i Uganda efter ca ett år och de bestämde att återförenas. Därefter ansökte hon och barnen om uppehållstillstånd på grund av anknytningen. Migrationsverket avslog på grunden att den aktuella relationen inte var seriös, men motiveringen handlar om den mellanliggande relationen som bedöms som skenäktenskap. Migrationsdomstolen återförvisar nu ärendet för ny behandling eftersom verket inte redovisat någon grund för att relationen inte skulle vara seriös. Domstolen nämner att ärendet istället skulle kunna bedömas utfrån mannens lämplighet som anknytningsperson. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Väst 17-10-11:

Skulle tvångsutvisas - nu omprövas sju asylfall till sidans topp

Sju av 17 personer som skulle tvångsutvisas med ett flyg från Landvetter till Afghanistan fick stanna i väntan på nya prövningar. Att utvisningar stoppas i sista stund är inte ovanligt, och beror ofta på ny information.

Besluten om att stoppa sju av utvisningarna togs i huvudsak av polisens jurister. För två personer hade migrationsdomstolen i Luleå beslutat om inhibition av utvisningsbesluten.

Totalt var 17 personer aktuella för att skickas med det chartrade flygplanet. Av de nio som till slut åkte var tre utvisade på grund av brott, skriver Dagens Nyheter.

- Jag hade att utgå från siffran 15, men det fanns ytterligare två. Det fanns plats för 15 personer från Sverige, säger Hans Lippens, som var stabschef för polisens insats.

Internationell begäran

För de sju som inte sattes på planet väntar nu ytterligare prövningar och beslut, med utgångspunkt från ny information.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Expressen 17-10-10: Mostafa Gholami, 19, skulle utvisas - får stanna (Extern länk)

Läs mer om tvångsutvisningarna till Afghanistan, manifestationerna och arbetet för att stoppa utvisningar, nedan under rubrikerna "Tvångsmedel, hot och deportationer" och "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 17-10-09:

Migrationsverket: "Gymnasielagen ingen räddning" till sidans topp

Av de gymnasieelever som lever med utvisningbeslut är det ytterst få som kan få rätt att slutföra sina studier. Detta trots regeringens ändring i gymnasielagen i våras.

Den 1 juni infördes en ändring i gymnasielagen för att nyanlända ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd som påbörjat gymnasiet skulle kunna få slutföra sina studier.

De tillfälliga uppehållstillstånden skulle bli förlängda, och nya tillfälliga tillstånd skulle göras extra långa för att ungdomar skulle slippa oroa sig för en eventuell utvisning och fokusera på skolan.

Ändringen i lagen omfattade även gymnasieelever med utvisningsbeslut var beskedet, vilket gav många utvisade ungdomar som Ali Amiri hopp om framtiden.

Men i praktiken är det få av de utvisade gymnasieeleverna som berörs av lagändringen. För att få gå kvar i gymnasiet måste den utvisade ha ett utvisningsbeslut från Migrationsverket där det uttryckligen står att utvisningen inte får genomföras förrän personen fyller 18 år, eftersom det saknas ordnat mottagande i hemlandet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-10-03:

"These are the Crimes we are Fleeing" till sidans topp

- Justice for Syria in Swedish and German Courts

Over the last six years the Syrian crisis has claimed the lives of an estimated 475,000 people as of July 2017, according to the Syrian Observatory for Human Rights. All sides to the conflict have committed serious crimes under international law amid a climate of impunity.

A range of groups have actively documented violations of human rights and humanitarian law in Syria. In late 2016, the United Nations General Assembly also created a mechanism tasked with analyzing and collecting evidence of serious crimes committed in Syria suitable for use in future proceedings before any court or tribunal that may have a mandate over these crimes.

But for the most part, the wealth of information and materials available has not helped to progress international efforts to achieve justice for past and ongoing serious international crimes in the country. Syria is not a party to the International Criminal Court, so unless Syria accepts the court's jurisdiction voluntarily, the court's prosecutor needs the United Nations Security Council to refer the situation in Syria to her in order to open an investigation there. However, in 2014, Russia and China vetoed a Security Council resolution that would have given the prosecutor such a mandate. And neither Syrian authorities nor other parties to the conflict have taken any steps to ensure credible accountability in Syria or abroad, fueling further atrocities.

Against this background, efforts by various authorities in Europe to investigate, and, where possible, prosecute serious international crimes committed in Syria, may provide a limited measure of justice while other avenues remain blocked.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Ladda ner rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Sammanfattning och rekommendationer på svenska (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

TT / Dagens Nyheter 17-10-02:

Ny rättegång för SVT-medarbetare till sidans topp

I dag inleds hovrättens prövning av åtalet mot journalisten Fredrik Önnevall och ytterligare två SVT-medarbetare som reste med en syrisk flyktingpojke genom Europa.

Malmö tingsrätt dömde dem för människosmuggling.

Straffet blev villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst. Det är för milt, anser åklagaren och påpekar att fängelse är normalstraffet för människosmuggling. SVT-medarbetarna hoppas på möjligheten till ett humanitärt undantag.

- Jag känner att jag har gjort rätt moraliskt men när jag har satt mig in i det så tycker jag även att vi borde få rätt juridiskt och det är en skön känsla, säger Fredrik Önnevall till SVT.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten 17-10-04:

Hej främling om branden och dödshoten:"Hanteringen av asylsökande är ett hån" till sidans topp

Att Hej främlings förråd eldades upp och att organisationens anställda hotades till livet är ett misslyckande av samhället. Så kommenterar organisationen den dom som kom tidigare i veckan.

- Domen mot gärningsmannen är ett sorgligt resultat av en ung mans desperation och psykiska ohälsa, säger Hej främlings verksamhetschef Emma Arnesson i ett pressmeddelande.

När domen kom i måndags mot den man som ska ha bränt ner Hej främlings förråd i Grytan och hotat flera av organisationens anställda till livet ville ingen från volontärorganisationen kommentera utfallet. Idag skickade de ut ett pressmeddelande. Här redogör de för sin syn i saken. Klart är att de ser hela händelsen som en sorglig effekt av en bristande hantering av asylsökande: "Domen är inget annat än ett tragiskt resultat av en ohållbar hantering av människor."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Länstidningen Östersund 17-10-02: Man dömd för mordbrand i Grytan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-03:

8 av 10 utvisade har redan avvikit till sidans topp

Det blir allt svårare för polisen att verkställa utvisningsärenden som lämnats över till myndigheten.

Det står klart i en ny rapport som DN tagit del av.

- Ärendena vi får är svårare och en allt större andel av personerna är avvikna, säger gränspolischef Patrik Engström.

Så mycket som 78 procent av utvisningsärendena som Migrationsverket lämnade över till polisen mellan maj och augusti rör personer som redan har avvikit, där man alltså inte vet var de befinner sig. Detta enligt en rapport till regeringen, som DN tagit del av.

- Det betyder att vi får lägga mer tid och resurser på att eftersöka personer. Men också att vi får svårare att vara effektiva i vår del av verkställighetsuppdraget, säger gränspolischef Patrik Engström.

I rapporten framgår att antalet utvisningsärenden som Migrationsverket lämnar över till polisen har minskat något under perioden, men att ärendena som överlämnats har blivit mer komplicerade.

- De vi får är i större utsträckning ärenden där det krävs rätt mycket utredningsarbete, många rör till exempel personer som saknar resehandlingar eller där identiteten inte är fastställd. Det i kombination med att en större andel är avvikna innebär att det blir betydligt svårare för oss.

Patrik Engström säger att orsakerna till de allt mer komplicerade ärendena är flera, men att det framför allt handlar om att Migrationsverket är upptaget med annan ärendehandläggning än utvisningsärenden som ska lämnas över till polisen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-10-10: Få afghaner återvänder hem - trots asylavslag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 17-10-10:

Bashir utvisades igår - Migrationsverket trodde inte på att han var kristen till sidans topp

Konvertiten Bashir Nazari, som vi berättade om för tre år sedan, utvisades igår kväll från Sverige till Kabul i Afghanistan.

För lite mer än tre år sedan berättade vi om Bashir Nazari. Han konverterade från islam till kristendom - men Migrationsverket ifrågasätter hans tro.

I 40 dagar har Bashir Nazari suttit på Migrationsverkets förvar i Kållered.

Detta efter att poliser hämtat honom på hans arbete på Equmenia örsamlingens konferensanläggning Strandgården i Halmstad - där han bland annat hjälpte till som bagare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-09:

"Fem minuter efter att jag landat vet jag inte om jag kommer leva" till sidans topp

I dag lyfter ett chartrat plan med personer som ska tvångsutvisas till Afghanistan.

Yasin Mohammadi, som säger att han är 16, är en av de som sitter i Migrationsverkets förvar i vänta på utvisningen.

- Fem minuter efter att jag landat vet jag inte om jag kommer att leva eller dö, säger han.

Det ligger chips, godis och frukt på bordet i det lilla besöksrummet på Migrationsverkets förvar i Kållered. Det är Yasin Mohammadis sista besökstid innan hans utvisning, som är planerad i morgon, tisdag. Bredvid honom sitter hans bästa vän Morteza Moradi.

- Eller han är inte min kompis, han är min brorsa, säger Yasin Mohammadi. Vi är bröder.

Yasin Mohammadi växte upp i Iran i likhet med många andra ensamkommande barn och unga med afghanska medborgarskap. Han flydde dit från Afghanistan tillsammans med sin familj när han var fem år gammal och kom till Sverige hösten 2015, under samma period som 35.000 andra ensamkommande barn.

- Jag träffade Morteza några gånger på vägen till Sverige, men vi kände inte varandra då. Sedan i Sverige var det en kompis på fotobollen som sa att jag borde träffa någon och det var Morteza.

Det var början på en nära vänskap. Yasin Mohammadi och Morteza Moradi träffades minst fyra gånger i veckan. De spelade fotboll, åt kakor och drack läsk. Skämtade mycket.

- Hans moral, den är perfekt. Han är så snäll mot alla, säger Morteza Moradi.

Morteza Moradi fick sedermera uppehållstillstånd. Yasin Mohammadi fick avslag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria 17-10-10:

Mamma nekas ta avsked inför utvisningen till sidans topp

Mamman få inte komma in på förvaret och ta avsked av sin 18-åriga son innan utvisningen i dag. "Det känns som att världen har nått sitt slut", säger hon.

- Min son kommer att hamna någonstans där det inte finns någon återvändo, det här är slutet på hans liv, säger mamman, som är anonym, till GFT.

Hon är på plats utanför Migrationsverkets förvar i Kållered. Där inne i förvaret sitter hennes 18-åriga son inlåst. Hon reste till förvaret från Vänersborg i morse för att få träffa sonen. Men väl på plats nekas hon nu besöka honom.

- Det känns som om världen har nått sitt slut och allt är upp och ner.

Planet till Kabul väntas lyfta kl 21 på tisdagskvällen. Kvar i Sverige blir mamman och hennes andra son, han har fått uppehållstillstånd medan hon själv väntar på besked.

Marianne Barrljung, volonäntär på Röda korset, är en av dem som följt med mamman från Vänersborg till Kållered. Hon har bett personalen på förvaret att mamman ska få besöka sonen.

- De säger nej. Humaniteten har försvunnit på olika plan, den här familjen har lyckats överleva och ta sig till Sverige och så deporteras den yngsta sonen. Det är ett sätt att splittra familjer, säger Marianne Barrljung.

I Afghanistan blev pappan avrättad och mamman berättar att samma grupp som mördade honom också är efter sonen.

- Så fort de upptäcker att han är i Afghanistan är det slut. Det känns som att han redan är i talibanernas händer. Men min son har rätt att leva, säger mamman.

Sonen har inte heller några bekanta eller släktingar som kan ta emot honom i Afghanistan eftersom han, liksom många andra afghaner, är född och uppväxt i Iran.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om manifestationerna och arbetet för att stoppa utvisningar, nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-09-28:

Frankrike/ Highest courts clarify Dublin detention till sidans topp

The legality of the use of administrative detention for the purpose of carrying out transfers under Article 28 of the Dublin III Regulation has recently been clarified by the country's two highest courts.

Court of Cassation, Decision of 27 September 2017: In a case concerning an asylum seeker facing a Dublin transfer to Italy and detained in the centre of Mesnil-Amelot, the Court of Cassation found that the absence of a provision defining the "risk of absconding" based on objective criteria in French legislation precluded the applicability of detention, thereby reflecting the Al Chodor ruling delivered by the Court of Justice of the European Union (CJEU) earlier this year. On that ground, the Court quashed an order of the Court of Appeal of Paris prolonging the individual's detention.

While the risk of absconding has not been defined in law, a Ministry of Interior instruction of 19 July 2016 to French Prefectures refers to the notion of "risk of absconding" in the context of Dublin transfer procedures and allows for the possibility to place persons concerned in administrative detention. The instruction sets out two criteria as indicative of such a risk: (a) the individual has left the place where he or she is required to reside; (b) the individual has not appeared following several summons (convocations) to an interview or has not respected reporting obligations in the context of house arrest (assignation ā résidence).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-10-02:

Jordanien/ "I have no idea why they sent us back" till sidans topp

Jordanian Deportations and Expulsions of Syrian Refugees

Despite a decades-long history of hospitality that has earned Jordan an international reputation as one of the world's great refugee-hosting countries, since 2014, and especially in 2016 and 2017, Jordan has been marring that reputation by summarily deporting Syrian refugees. The authorities have been deporting refugees-including the collective expulsion of large families-without giving them a meaningful chance to challenge their removal and failing to consider their need for international protection. In the first five months of 2017, Jordanian authorities were deporting about 400 registered Syrian refugees per month, in addition to about 300 unorganized returns of registered refugees per month that appeared to be voluntary. Another 500 refugees per month were estimated as returning to Syria with little known about the circumstances of their return.

Collective expulsions and individual deportations of Syrian refugees spiked in mid-2016 and again in early 2017, according to an international humanitarian organization. While summary deportations of individual refugees continue at present, fewer cases of extended families being deported were observed by mid-year 2017. However, refugees and international humanitarian workers told Human Rights Watch that family members are increasingly choosing 'voluntary' return after the head of household has been deported.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Dagens Integration 17-10-03:

Vanligt att ensamkommande unga försvinner till sidans topp

Mer än hälften av landets kommuner uppger att de har haft ensamkommande barn och ungdomar som har försvunnit. Det visar en ny rapport från Länsstyrelsen Uppsala.

Mellan januari 2013 och maj 2016 uppger sex av åtta kommuner att de har haft ensamkommande barn som försvunnit. Totalt handlar det om 1829 personer, enligt en rapport från Länsstyrelsen Stockholm.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-10-05:

Socialt nätverk viktigt när man återvänder till Afghanistan till sidans topp

För personer som saknar anhöriga och ett socialt nätverk är det svårt att återvända till Afghanistan. Det säger journalisten Terese Cristiansson som bott i landet i fler år.

Är man under 18 år och får ett utvisningsbeslut måste Migrationsverket se till att det finns en så kallt ordnat mottagande för att återvända en person. Men Terese Cristiansson anser att det är otydligt vad det innebär.

- Det som är delvis problemet är att de individuella besluten verkar vara protokollstyrda. Det är svart eller vitt, man kryssar i rutor och tar ett beslut. Men varje människa som väljer att fly, eller föräldrar som väljer att skicka iväg sitt barn, har en ganska så komplex bild som inte alltid är det lättaste att verifiera, men man kan inte heller utgå från att det inte är sant, säger hon till Sveriges radio.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Dalarna 17-10-11:

Basirs år i Afghanistan: Flykt i bergen och rädsla för talibanerna till sidans topp

Det har nu gått ett år sedan 22-årige Basir från Borlänge utvisades till Afghanistan. Nu berättar han om flykt i bergen, rädsla för talibaner och hur han ser på framtiden.

(...)

En som vet hur det är att skickas tillbaka till Afghanistan är 20-årige Basir Sharifi. Basir kom till Dalarna från Afghanistan 2015 och bodde i Borlänge i drygt ett år, innan han fick avslag på sin asylansökan och skickades tillbaka för nästan exakt ett år sen.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Ingen Människa är Illegal 2017:

15 oktober, Göteborg: Kontaktpersonsutbildning till sidans topp

Söndagen 15/10 är det dags för kontaktpersonsutbildning. Denna utbildning riktar sig till dig som är eller vill bli kontaktperson åt papperslösa eller som på andra sätt kommer i kontakt med papperslösa och vill få konkreta tips inför detta.

Utbildningen kommer att hållas i Hjällbo kyrka som ligger på Hjällbo torg. Hit kommer du med spårvagn 4,8 och 9.

Vi börjar utbildningen 10.30 och avslutar kl 15.00. Det blir en timmes lunchpaus, möjlighet att värma medhavd mat finnes och på Hjällbo torg kan du köpa mat.

Under dagen kommer vi att presentera nätverket, vår kontaktpersonsgrupp och de resurser vi har, gå igenom konkreta tips samt diskutera utmanande situationer som kontaktpersoner kan ställas inför.

Utbildningen är helt kostnadsfri och du anmäler dig till sarah(at)ingenillegal.org. Meddela gärna om du har någon specifik fråga eller om du behöver stöd med något som tex språk under mötet.

Kom gärna på vårt Introduktionskafe och medlemsmöte 10/10 för att få en helhetsbild av nätverket och de olika arbetsgrupper som finns.

Välkomna!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-10-05:

Sittstrejk avslutad - kampen fortsätter till sidans topp

Organisationen Ung i Sverige som organiserat en sittstrejk i Stockholm avslutade i måndags just den delen av sin aktion, men kommer att fortsätta på andra vägar. Sittstrejken mot utvisningar till Afghanistan pågick i nästan två månader på tre olika torg i Stockholm och fick efterföljare i många städer. Många ungdomar har också sittstrejkat i sina skolor. Det avslutande mötet fick på grund av kraftig regn och blåst flyttas till en sal i det närliggande ABF-huset - en bild så god som någon av hur ungdomarna kämpar för sin sak trots alla hinder.

Kampen fortsätter. Idag kräver Amnesty International moratorium för EU-ländernas utvisningar till Afghanistan.

Förutom sittstrejken har Ung i Sverige organiserat en rad aktioner för att uppmärksamma sin situation, som gatuteater föreställande bombattacker i Kabul till kärleksmanifestationer då Medborgarplatsen fylldes av hjärtan som svar på nazisternas hat. Just den delen kommer inte att avslutas, utan gruppen planerar nu att ordna olika aktioner varje söndag. Följ Ung i Sverige på facebook för att se vad som händer. Det finns liknande grupper på andra ställen, till exempel Ung i Sverige Skåne som har sittstrejkat över helgerna och gjort andra aktioner. Sök på "Ung i Sverige" på facebook för att hitta fler ungdomsgrupper och stödgrupper. Fokus ligger fortfarande på att stoppa utvisningarna till Afghanistan.

Idag den 5 oktober sällar sig även Amnesty International till dem som vill stoppa alla utvisningar till Afghanistan. Amnesty kräver att EU:s regeringar, EU, UNHCR, IOM och Afghanistans regering ska stoppa verkställigheterna och införa moratorium för dessa utvisningar. Kraven avslutar en rapport om riskerna med utvisningar till Afghanistan med titeln "European governments return nearly 10,000 Afghans to risk of death and torture".

(...)

Läs mer (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-10-03: Nu avslutas sittstrejken på Norra Bantorget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-10-09:

Utvisning till Afghanistan trots nya larm - men många räddades till sidans topp

Den 10 oktober skedde en ny grupputvisning till Afghanistan. Men mer än hälften av de tidigare asylsökande som var bokade på planet fick sin utvisning inställd och är kvar i Sverige, se nedan.

Grupputvisningen hade planerats trots flera nya larm om allvarliga konsekver av tvångsutvisningarna. Amnesty International anklagar till exempel EU-länderna för att utsätta 10.000 människor för risk för livsfara genom att utvisa dem till Afghanistan. Abdul Ghafoor, grundare av en hjälporganisation i Kabul, säger att de flesta utvisade som saknar nätverk lämnar landet igen.

Svidande kritik från Amnesty International

Den 4 oktober 2016, undertecknades "the EU-Afghanistan Joint Way Forward on Migration issues" där Afghanistan förbinder sig att ta tillbaka sina medborgare, oavsett om de återvänder frivilligt eller under tvång. Överenskommelsen undertecknades helt oblygt i samband med en givarkonferens där Afghanistan utlovades bistånd om 15 miljarder euro.

Den 5 oktober 2017, ett år efter att "Joint way forward" undertecknats, publicerade Amnesty en rapport med svidande kritik mot de utvisningar som följt. Rapporten "Forced Back to Danger: Asylum-Seekers Returned from Europe to Afghanistan" beskriver upplevelser afghaner haft efter att återsänts till hemlandet från Europa. Vissa har skadats i bombattacker, dödats eller är tvungna att leva i rädsla att bli förföljda på grund av sin sexuella läggning eller konvertering.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-10-09:

Aktivister försöker förhala och stoppa utvisningar till sidans topp

På tisdagen ska ett 15-tal personer tvångsutvisas till Afghanistan. Planet lyfter från Göteborg och gör ett stopp i Wien för att hämta fler afghaner som ska deporteras. Frivilliga för nu en kamp mot klockan. Målet är att förhala och ytterst stoppa utvisningarna.

Ännu en massdeportation till Afghanistan förbereds. Det specialchartrade planet ska lyfta från Landvetter på tisdagen, och stora protester väntas vid Migrationsverkets förvar i Kållered utanför Göteborg.

Ingrid Broms är med i en grupp som samordnar protesterna och säger att hon nu hoppas på att några av de cirka 15 utvisningar som ska verkställas i morgon kan stoppas.

- Just nu jobbas det för fullt med det juridiska för att stoppa utvisningarna. Framförallt handlar det om att åberopa verkställighetshinder, förklarar hon.

Ingrid Broms har varit engagerad kring ytterligare två tvångsdeportationer i våras. Fortfarande har hon kontakt med personer som utvisats till Kabul.

- Några har lyckats ta sig till Iran, de som är kvar i Afghanistan lever inte, de överlever. Flera har skadats i explosioner, en del har blivit rånade och misshandlade. En kille är väldigt sjuk och honom försöker vi hjälpa, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Väst 17-10-10: Hennes son ska deporteras till Afghanistan - rapport från demonstrationen (Extern länk)

SvT Väst 17-10-10: Stökigt vid utvisning av flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Västerbotten 17-10-10: Protest mot utvisningar i Umeå ikväll (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 17-10-10: Utvisningar av asylsökande till Afganistan väcker känslor (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 17-10-10: Amnesty: Kabul är inte en säker plats (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 17-10-10:

Demonstranter försökte stoppa tvångsutvisningar till sidans topp

Konfrontation mellan demonstranter och polis inträffade under tisdagskvällen när Migrationsverkets buss lämnade förvaret på Kållered med personer som ska tvångsutvisas. - Demonstranterna försökte trycka sig igenom och i samband med detta skadades två poliser, säger Stefan Gustafsson vid polisen.

Under de senaste dagarna har flertalet unga afghaner förts till Migrationsverkets förvar i Kållered i väntan på tvångsutvisning.

Enligt polisen rörde det sig om 15 unga afghaner som skulle utvisas. Det handlar alltså om en grupp som fått sin ålder uppskriven, eller väntat på besked så länge att de nu är myndiga.

Under eftermiddagen kom besked att fem unga afghaner skulle bli kvar på förvaret efter att det inkommit verkställningshinder.

- Fem personer har erhållit inhibition efter att det framkommit verkställningshinder. Besluten kommer att prövas på nytt, säger Hans Lippens, polisens presstalesperson vid region Väst.

Visade missnöje mot beslutet

På tisdagen, från förmiddag till kväll, visade ett flertal demonstranter sitt missnöje mot beslutet vid förvaret i Kållered.

David Norén, till vardags pastor i Equmeniakyrkan i Floda, är en av demonstranterna som var på plats för att protestera mot tvångsutvisningarna.

- Det är inte likt Sverige och det är inte lätt att vara svensk i dag. Man hanterar inte människor på det här sättet, det är människovidrigt, sa han tidigare under tisdagen.

Han berättade att det är en overklig känsla att se poliser bygga upp kravallstaket för att föra bort unga människor som fått sin ålder uppskriven, till ett land där deras liv är hotat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Bevakning av demon timme för timme i Göteborgs Fria: Strax under tio personer utvisades till Kabul (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mitti Kista 17-10-11:

Tvångsdeporteringen: Yasin kvar på marken till sidans topp

Igår skulle Yasin Mohammedi tvångsutvisas till Afghanistan.

In i det sista arbetade hans advokat Viktor Banke för att förhindra deporteringen och när den chartrade bussen gick mot flygplatsen var Yasin inte med.

- En enorm lättnad för stunden, säger Sonja Dousa från Kista SC, som engagerat sig i fallet.

Sonja Dousa var på plats i Göteborg vid förvaret i Kållered där de ensamkommande flyktingarna från Afghanistan var i väntan på det chartrade flyg som lyfte till Kabul i går kväll.

Många anhöriga och aktivister var på plats hela dagen utanför för att protestera mot tvångsdeporteringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Mitti Stockholm 17-10-06: Oro i Kista SC: Lagkaptenen tvångsutvisas (Extern länk)

Aftonbladet 17-10-10: Yasins sena glädjebesked - utvisningsbeslutet upphävs tillfälligt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-03:

De tilldelas Katarina Taikon-priset 2017 till sidans topp

Maria-Teresa "Tess" Asplund, Fred Taikon och rörelsen #Vistårinteut tilldelas Katarina Taikon-priset 2017.

De tilldelas priset för sitt arbete för de mänskliga rättigheterna.

Syfte med priset är att uppmärksamma människorättsförsvarare i Stockholm. Rörelsen #Vistårinteut tilldelas 50.000 kronor och Fred Taikon och Maria-Teresa Asplund får 25.000 kronor var.

Rörelsen #Vistårinteut för en kamp för att ensamkommande unga ska få stanna i Sverige. I motiveringen står det: "I ett samhällsklimat som alltmer präglas av högre murar är rörelsen en lysande fyr i kampen för mänskliga rättigheter."

- Det känns otroligt. Det är på något sätt ett erkännande att det vi kämpar för handlar om just mänskliga rättigheter, och det är det vi vill få fram, säger Kinna Skoglund, grundare och talesperson för rörelsen.

Det stora nätverket av människor består, enligt dem själva, av 9.000 professionella yrkesutövare och volontärer.

- Vi jobbar inte emot något, vi jobbar bara för något. På så sätt tror jag att vi är lite annorlunda. Det är så många som jobbar emot saker i samhället i dag, säger Kinna Skoglund.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Riksdagen 17-09-08:

EU-nämnden inför Rådet i rättsliga och inrikes frågor 17-09-14: till sidans topp

/Vid mötet diskuterades EU-kommissionens framtidsplaner, med tonvikt på fördelning av asylsökande/

Anf. 22 Statsrådet HELÉNE FRITZON (S):

(...) Regeringen välkomnar förslag som har fokus på vidarebosättning i nära samarbete med UNHCR. Det gäller personer som är i behov av skydd - detta för att öppna en laglig migrationskanal, rädda liv och locka fler stater till åtaganden inom ramen för EU-kommissionens program. Vi ser också mycket positivt på att även stater utanför EU kan delta för att bredda vidarebosättning globalt.

Vi är nog alla smärtsamt medvetna om att de migranter som sätts i förvar i Libyen löper mycket stor risk att utsättas för allvarliga övergrepp. Mänskliga rättigheter ställs åt sidan. Sverige stöder därför utökade ansträngningar av UNHCR och IOM längs den centrala Medelhavsrutten, inte minst till förmån för kvinnor, barn och migranter i särskilt utsatta situationer.

Det gäller också aktiviteter för att få till stånd ett ökat frivilligt återvändande och återetablering samt för att bereda internationellt skydd genom just vidarebosättning.

Från svensk sida lyfter vi alltid fram att UNHCR och IOM är särskilt centrala aktörer för att man ska känna rättssäkerhet i genomförandet och upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter.

Som ni känner väl till - kanske bättre än jag just nu, eftersom jag inledningsvis har kort tid på mig för dessa frågor - finns det en stor utmaning i förhandlingarna på vårt område. Det finns fortfarande delade meningar om vad ansvar och solidaritet omfattar.

En förutsättning för ett långsiktigt hållbart system är att alla medlemsstater delar på ansvaret och tar emot människor i behov av skydd. Jag kommer därför mycket klart och tydligt - precis om min företrädare - att framföra våra i riksdagen förankrade ståndpunkter i den delen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-09-29:

EU Commission's review: more focus on EU resettlement, legal migration and return till sidans topp

This week the European Commission published its review of the 2015 European Agenda on Migration and presented new initiatives in three key areas: EU resettlement, legal migration and return.

In regard to relocation and resettlement, priority is given to the relocation of the remaining asylum seekers under the previous relocation scheme which came to an end this Tuesday, while the Commission is ready to financially support relocation efforts beyond the current schemes. 29,000 out of an agreed number of 37,000 people have been relocated under the scheme so far. However, the relocation process was characterized by a partially artificial and informal reduction of numerical relocation targets, as highlighted in ECRE Policy's Note on relocation. Under the Second Relocation Decision of 22 September 2015, the initial number of people to be relocated was 120.000. On resettlement, the Commission has set aside € 500m to support Member States' in their resettlement efforts, with an increased focus on resettlement of people from North Africa and the Horn of Africa. The Commission further supports the setting up of private sponsorship schemes, to which end it has invited EASO to set up a pilot project, and emphasises needs-based economic migration, on which it is proposing to coordinate and financially support pilot projects for legal migration with third countries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-10-06:

Greek Council of State declares Turkey 'safe third country' till sidans topp

Greek Council of State dismisses all complaints on fast track border procedure and declares Turkey 'safe third country' based on doubtful documentation

On 22 September 2017, the Greek Council of State, the highest administrative court of the country, delivered two long-awaited judgments (2347/2017 and 2348/2017) regarding two Syrian nationals whose claims were rejected as inadmissible. The rulings will have important consequences on all main elements of the Greek asylum procedure and further deemed Turkey as a safe third country in their case, based on selective and limited documentation.

Among other aspects, the rulings confirmed the legality of the fast-track border procedure on the islands, its initial application without a prior Ministerial Decision, the involvement of EASO in them, and the applicant's burden of proof to establish exemption from them on grounds of family unity or vulnerability. At the same time the Council of State denied the applicants' right to a hearing in appeal procedures and upheld the dismissal of the applications as inadmissible on the basis of the "safe third country" concept.

(...)

Artikeln med länkar till källor och uttalanden (Extern länk)

AIDA 17-10-04: Greece: The ruling of the Council of State on the asylum procedure post EU-Turkey deal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration law Blog 17-10-02:

The Italy-Libya Memorandum: a policy approach aimed at closing all doors to Europe? till sidans topp

By Anja Palm, Istituto Affari Internazionali

On 2 February 2017 a Memorandum of Understanding on development cooperation, illegal immigration, human trafficking, fuel smuggling and reinforcement of border security (hereafter 'memorandum' or 'MoU'), was signed between the Italian Prime Minister Gentiloni and Fayez al-Serraj, Head of the UN-backed Libyan Government of National Accord.

Cooperation with Libya on migration and border control is not a new policy choice for Italy: during the 2000s numerous agreements focused on curbing migratory flows and enhancing readmission were concluded with the then Gaddafi regime. This partnership was nevertheless suspended in 2012 as a result of both the collapse of the Libyan government due to the outbreak of the civil war and the ECtHR judgment Hirsi Jamaa, which condemned Italy for violating the principle of non-refoulement and the prohibition of collective expulsions.

Increasing crossings through the Central Mediterranean, which represent the final step for Sub-Saharan migratory flows transiting primarily through Niger and Libya, have led to the emergence of a policy approach aimed at reducing crossings from Libya to Italy at any cost, dictated by the need to give quick answers to the mounting uneasiness in the public opinion. If the memorandum represents its baseline, such policy has been expanded as to include dialogues with numerous Libyan actors ranging from institutional players to local tribes, mayors, entrepreneurs and even contending actors. This approach has further been reinforced by both multilateral and bilateral dialogues with other countries situated along the main migratory routes such as Tunisia and Niger.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 17-09-28:

Commission moves from mandatory refugee relocations to voluntary resettlement till sidans topp

The Commission on Wednesday (27 September) made no proposals to continue with the divisive mandatory refugee relocation system and instead focused on resettlement, which means taking candidate refugees from outside the EU, on a non-mandatory basis.

The countries who decide to take part in the resettlement scheme will benefit from financial incentives. Half a billion euros have been set aside for EU members to take at least 50,000 refugees directly from Africa, the Middle East and Turkey to discourage migrant boats from making the risky Mediterranean crossing.

There will be "increased focus" on taking refugees from North Africa and the Horn of Africa - particularly Libya, Egypt, Niger, Sudan, Chad and Ethiopia, the Commission said. This is obviously an effort to placate Italy, which has been under pressure due to high numbers of arrivals from these countries.

Backpedalling

At the same time, the European Commission is backpedalling from its mandatory relocation strategy, which alienated several EU members from Central and Eastern Europe.

The programme set up by the Commission was approved by majority vote of member states in the face of opposition from the Visegrad countries who said their societies could not absorb mainly Muslim immigrants.

The European Court of Justice on 6 September dismissed complaints by Slovakia and Hungary about EU migration policy, upholding Brussels' right to force member states to take in asylum seekers.

The Commission-proposed relocation scheme introduced two years ago expired on 26 September.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-09-27:

Tillståndet i unionen: att bevara och stärka Schengen till sidans topp

I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om åtgärder för att bevara och stärka Schengenområdet, något som Jean-Claude Juncker aviserade i sin avsiktsförklaring den 13 september. Kommissionen föreslår en uppdatering av kodexen om Schengengränserna i syfte att anpassa reglerna om tillfälligt återinförande av inre gränskontroller till dagens behov när det gäller att möta nya och rådande allvarliga hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten. Bättre rättssäkerhetsgarantier införs också för att se till att gränskontroller vid de inre gränserna förblir undantagsåtgärder, dvs. en sista utväg som endast får användas om det är nödvändigt och står i proportion till hotet och under förutsättning att påverkan på den fria rörligheten blir begränsad. Kommissionen publicerar också ett meddelande om de åtgärder som redan vidtagits mot säkerhetsutmaningar vid de yttre gränserna och inom Schengenområdet samt en rekommendation till medlemsländerna om hur befintliga regler om tillfälliga gränskontroller vid behov kan tillämpas på bästa sätt.

- De regler i kodexen om Schengengränserna som handlar om återinförande av inre gränskontroller togs fram i en annan tid med andra utmaningar, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. De exceptionella omständigheter som vi ser i dag, såsom det ökade terroristhotet, gör att vi nu lägger fram ett förslag om en kodex som är bättre anpassad till dagens förhållanden. Medlemsländerna bör ha möjlighet att agera i exceptionella situationer när den allmänna ordningen och inre säkerheten är allvarligt hotade. Samtidigt bör de endast få vidta åtgärder inom ramen för strikta villkor. På detta sätt säkerställer vi fri rörlighet samtidigt som vi främjar säkerhet inom Schengen.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Communication on preserving and strengthening Schengen, COM(2017) 570 final (Extern länk)

Proposal for a regulation amending the rules applicable to the temporary reintroduction of border control at internal borders, COM(2017) 571 final (Extern länk)

Rekommendation om genomförandet av bestämmelserna avseende tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-09-27:

New 'Return Handook' to assist Member States in bypassing human rights safeguards till sidans topp

The Commission has published a new version of the 'Return Handbook', that is supposed to be used by national authorities to implement the EU Returns Directive and has been revised in order to implement a host of recommendations on "making returns more effective".

The recommendations, published in March this year by the European Commission, were condemned by over 90 civil society groups as bypassing human rights safeguards set out in EU law and "actively pushing Member States to lower the bar".

The Return Handbook (pdf) was originally established by a Commission Recommendation in October 2015 (pdf) but in the haste to step up the number of migrants removed from the EU a Renewed Action Plan on a more effective return policy (pdf) was issued by the Commission in March 2017, alongside a Recommendation on making returns more effective when implementing the Directive 2008/115/EC (the Returns Directive).

At 91 pages long, the new Return Handbook will require a close examination to see where and how it differs from its predecessor - but the main purpose of any revisions is clear. Amongst other things, the March 2017 Recommendation that led to its revision called for Member States to:

+ "ensure that return decisions have unlimited duration";

+ implement accelerated asylum procedures;

+ extend detention periods to the maximum of 18 months allowed under the Return Directive;

+ "bring detention capacity in line with actual needs"; and

+ ensure that national legislation does not "preclude... the possibility to place minors in detention."

(...)

Läs mer (Extern länk)

The new Return Handbook (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Destination Unknown 17-10-02:

Youth on the move: Investigating decision-making, trajectories and expectations till sidans topp

A new study, Youth on the move: Investigating decision-making, migration trajectories and expectations of young people on the way to Italy, has been released - shedding light on what motivates young people to move from Africa to Italy.

The study was carried out by the Mixed Migration Hub and investigated why young people decided to travel and how prepared they were to do so, what influenced the routes and destinations they chose, and how they expected their journey and arrival in Europe to be. The assessment interviewed 81 respondents originally from West Africa, East Africa and the Middle East between the ages of 15 and 24, who arrived in Italy after March 2016.

The report found that political and security issues, often linked with economic worries, were the most common reasons which convinced young people to migrate. Unless this choice was triggered by fast-moving events, young people tended to leave before turning 18 to pursue their aspirations as part of a transition to adulthood.

The study's findings show that how prepared young people are for the journey varies. Most young people who decided to move chose their destinations after gathering information about the country and how to reach it. However, the information they gathered was not detailed or fully representative of the difficulties they could meet along the way.

The migration 'industry' differs greatly across the various regions of origin, according to the report. In West Africa, a greater number of stakeholders play roles in the migration process. Drivers, labour recruiters, housing providers, smugglers and other people offer a variety of services within specific locations.

Young people's journey from East Africa seems to be more organised, with smugglers taking care of transportation, accommodation (usually in warehouses) and providing food to their clients.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-09-27:

Where do refugees come from? Where do refugees go? till sidans topp

At the end of 2016, more than half (55 per cent) of all refugees worldwide came from just three countries.

At the end of 2016, Turkey hosted the largest number of refugees worldwide, for the third consecutive year, with 2.9 million people.

Where do refugees come from - Map (Extern länk)

Where do refugees go - Map (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 17-10-06:

Mediterranean migrant arrivals reach 139,763 in 2017; Deaths reach 2,726 till sidans topp

IOM, the UN Migration Agency, reports that 139,763 migrants and refugees entered Europe by sea in 2017 through 4 October, with over 75 per cent arriving in Italy and the remainder divided between Greece, Cyprus and Spain. This compares with 312,153 arrivals across the region through the same period last year.

IOM Rome reported on Thursday (5 October) that official figures from the Italian Ministry of the Interior show 106,889 migrants arriving by sea this year: 23.26 per cent less than last year in the same period. IOM Rome noted as well that several of the 1,002 migrants rescued over the weekend by Italian and international ships, and registered for arrival at the port of Catania, provided testimony that confirmed the deaths of three fellow migrants at sea over this same period.

IOM Athens' Kelly Namia on Thursday reported on three search and rescue operations occurring off the coasts of Lesvos and Farmakonisi during the first three days of October that resulted in the rescue of 228 migrants who were safely landed on the two islands.

Namia further reported that migrant sea arrivals to Greek territory totalled 392 for the first three days of October, and 19,934 for the year so far.

IOM Libya's Christine Petré reported that on Tuesday (3 October) a single rubber boat carrying 52 migrants (46 men and six women) were rescued/intercepted at sea near the Libyan capital of Tripoli. Their embarkation point was reported as Al Maya. According to testimony from these survivors, some 68 migrants on that voyage remain missing.

With these rescued in this latest incident, IOM's Petré said that the total of those rescued/intercepted to date in Libyan waters now is 18,405 men, women and children.

The missing 68 bring to 2,726 the number of migrants believed missing or drowned on the Mediterranean Sea this year on all routes through October 3, 2017. That figure was 3,682 during the same period in 2016, nearly 1,000 more deaths through nine months than this year's total.

(...)

Hela artikeln med tabeller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Ekot 17-10-05:

Färre nyanlända till kommunerna nästa år till sidans topp

Antalet nyanlända som ska fördelas över de svenska kommunerna via den så kallade bosättningslagen sjunker nästa år. I dag fattar regeringen beslut om hur många nyanlända respektive län ska ta emot under år 2018.

Den så kallade bosättningslagen inrättades år 2016 och innebär att alla kommuner måste vara med och dela på mottagandet av nyanlända som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

- Jag vet att det är väldigt tufft ute i kommunerna att klara av det här stora mottagandet, men jag ser också att alla kommuner tar emot, säger Ylva Johansson, socialdemokratisk arbetsmarknadsminister.

Ytterst är det länsstyrelserna som avgör exakt hur många personer varje kommun ska ta emot. När regeringen i dag fattar beslut om hur många nyanlända som ska anvisas till respektive län under år 2018 rör det sig sammanlagt om betydligt färre personer än tidigare. Orsaken är framförallt att antalet personer som söker asyl i Sverige har sjunkit de senaste åren.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 17-10-11:

Längsta kön någonsin till plats på SFI till sidans topp

Det är just nu många asylsökande med uppehållstillstånd i Norrköping som väntar på att få börja sin språkundervisning i Svenska.

Anders Frick är rektor för komvux SFI i Norrköping. Han säger att de har ökat antalet platserna med omkring 20 procent det senaste året.

Men det har inte räckt.

- Just nu har vi ungefär 500 personer i kön och det är den längsta kö vi någonsin haft, säger han.

De asylsökande som har fått uppehållstillstånd ska enligt reglerna börja på SFI-utbildning, svenska för invandrare, inom en månad. Detta för att kunna komma in på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-10-06:

Fack och arbetsgivare förhandlar om nyanlända till sidans topp

I dag inleder fack och arbetsgivare förhandlingar i syfte att underlätta för nyanlända invandrare och långtidsarbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden.

Belal Alshaghouri som kommit till Sverige från Syrien tror att lägre löner kan vara en del av lösningen.

- I början är det bättre att man jobbar med lägre lön, sedan kan man skaffa kontakter och leta efter bättre jobb, säger han.

Men klarar man sig på lägre lön än de löner som finns nu?

- Lägre lön är bättre än inget, säger Belal Alshaghouri.

Hellre en låg lön än ingen lön resonerar Belal Alshaghouri. När han kom till Sverige för snart tre år sedan hamnade han i passivitet på ett boende ute på landet, säger han.

- Jag kom inte till Sverige bara för att sova och äta mat. Jag vill jobba och göra någonting positivt.

Den stora mängd asylsökande som har kommit, framför allt under 2015, har ökat trycket på arbetsmarknadens parter att hitta vägar som gör det lättare att få arbete.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Skaraborg 17-10-11:

Inget jobb för Anton trots flera praktikplatser till sidans topp

Det är fem år sedan 59-årige Anton kom till Skövde från kriget i Syrien. Han har nu tröttnat på att hoppa från praktikplats till praktikplats utan att det leder till ett arbete.

59-årige Anton bor i Södra Ryd i Skövde. Han flydde från kriget i Syrien för fem år sedan. Där var han bonde och arbetade med hästar i över 35 år.

När han fick uppehållstillstånd i Sverige tog han sig igenom arbetsförmedlingens etableringsprogram med SFI och praktik på flera arbetsplatser. Bland annat på en travbana och en gård.

Men när praktiken var slut blev det inget jobb.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 17-10-12:

Många nyanlända startar egna företag till sidans topp

En stor del av de pengar som statliga Almi lånar ut går till personer med utländsk bakgrund. Problem med att hitta jobb gör att många ser det som en chans att komma in på arbetsmarknaden.

År 2015, det år då många nyanlända kom till Sverige, så fick 4400 nya företag låna 3,2 miljarder kronor av statliga Almi. 34 procent av företagen startades av personer med utländsk bakgrund.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 17-10-07:

Cyklar för självständighet till sidans topp

Sedan en vecka tillbaka hålls Karlskronas första cykelskola för nyanlända i Skatehallen. Fyra kvinnor som flytt till Sverige ska få chansen att lära sig cykla, och fler står på kö.

Nafitha Istanbulya ler stort efter de första turerna på cykeln. Hon puttar fart med båda fötterna och swishar fram.

- Det är min dröm, att lära mig cykla, säger hon.

- Jag vill cykla snabbt.

Nafitha Istanbulya och Haya Al Ballkhi har flytt från ett krigsdrabbat Syrien där de aldrig fick chansen att lära sig cykla. Nu utgör de hälften av deltagarna som får en ny chans.

Mycket nytt

- Det svåraste är att balansera. Men det kanske är för att det är första gången, säger Haya Al Ballkhi.

- Nästa gång blir det bättre kanske.

Aldrig vågat

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-10-07: Cykeln kan vara vägen till jobb (Extern länk)

Göteborgs Fria om simträning 17-10-08: De vill se mångfald under ytan (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 17-10-03: Naja Jiffry: I Sverige ska jag leva som svenskarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Europarådet 17-10-06:

Sweden: move beyond emergency mode to strengthen human rights till sidans topp

Declaration by Human Rights Commissioner Nils Muiznieks at the end of a five-day visit to the country

"Sweden has played a leading role in providing assistance to persons in need of international protection; this should continue" said today Nils Muiznieks, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, at the end of a five-day visit to Sweden. Welcoming Sweden's efforts within the relocation and resettlement programmes, the Commissioner reiterates the urgent need to increase European solidarity, as well as safe and legal avenues for people to reach protection in Europe.

Noting the rapid decline in the number of asylum seekers, after a record high of 163,000 in 2015, the Commissioner expresses the hope that the temporary measures which introduced restrictions in 2016 in response to that increase will be lifted before the 2019 deadline. "The need to move beyond emergency mode is particularly urgent when it comes to the limitations introduced to the right to family reunification" says the Commissioner.

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten debatt 17-10-03:

Ett år kvar till valet - dags att prioritera barnen som far illa till sidans topp

Kajsa Eklund, Rädda Barnen Jämtland/Härjedalen

I dagarna är det nästan ett år kvar till valet 2018. Sverige har förändrats de senaste fyra åren. Många människor som flyr undan krig och konflikt har kommit till vårt land.

Storartade insatser har gjorts från civilsamhället och enskilda människor för att ge dessa människor och inte minst barnen en dräglig tillvaro i ett nytt land. Men politiken och debattklimatet har också förändrats. Den nya asyllagen försämrar barns möjligheter att vara trygga.

Familjeåterföreningen har begränsats och unga demonstrerar över hela landet för att man riskerar att sändas tillbaka till våldets och kaosets Afghanistan. Den svenska politiken har gått vilse och det är barnen som får betala priset.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Rädda Barnen Mariestad i Mariestads-Tidningen 17-10-03 Stå upp för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik debatt 17-10-11:

"Barn klassificeras felaktigt som vuxna - avskaffa åldersbedömningarna" till sidans topp

av advokat Sargon De Basso mfl vid Advokatfirman De Basso

Vart femte barn som Migrationsverket "erbjuder" medicinsk åldersbedömning bedöms felaktigt som vuxen.

Det är Rättsmedicinalverkets läkare Fredrik Tamsen som påstår detta. Han har tagit avstånd från den metod som används vid medicinska åldersbedömningar och gjort en sammanvägd uträkning av hur stor risken är att barn felaktigt bedöms som vuxna.

Tamsen har utifrån felmarginalerna för både knä- och tandröntgen räknat ut att den sammanvägda risken att barn felklassificeras som vuxna uppgår till 19 procent. Den här siffran är inte bara enormt oroväckande utan även enormt upprörande.

Det betyder alltså att var femte barn skickas som "vuxen" tillbaka till ett (oftast) krigshärjat land.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen debatt 17-10-05:

Öppet brev till Stefan Löfven till sidans topp

Malin Edgren

När en av killarna jag varit god man för fyllde 18 i juni avslutades mitt uppdrag formellt. Han tvingades lämna sitt boende, sina vänner och sommarskola. Och så fick han avslag på asylansökan samtidigt.

Min man och jag pratade med barnen och bestämde oss sedan för att erbjuda honom att flytta hem till oss. Jag har aldrig tidigare sett en lyckligare människa, trots hans utsatta situation. Naturligtvis har vi ingen ersättning för att han ingår i familjen. A fortsätter i skolan. Han har klarat sex grundskolebetyg och är på god väg med resten. Hemma förbereder vi honom för vuxenlivet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria 17-10-10:

Ensamkommande Mahboba: "Alla är rädda nu" till sidans topp

Att ett 15-tal unga ska utvisas till Kabul i dag väcker oro hos många som väntar på asylbesked, enligt Mahboba Madadi, ordförande för Ensamkommandes förbund. Hon vill ha svar från Migrationsverket hur de tolkar säkerhetsläget.

- Vi är så ledsna, vi trodde verkligen inte att efter så många dagar som de varit här att Sverige ska ta beslutet och utvisa dem till Afghanistan, vi är verkligen ledsna. Alla vet hur situationen är i Afghanistan, vi vet hur det ska bli när någon blir utvisad, hur farligt det är. Jag har fått sms av vänner till mig som skriver att de inte kan sova, situationen är så svår, säger Mahboba Madadi, ordförande för Ensamkommandes förbund.

Hon är 22 år nu och kom ensam till Sverige från Afghanistan år 2013.

- Det finns olika anledningar att jag lämnade, den stora anledningen är att jag är en tjej som har haft problem, det är svårt, man kan inte vara där, man tvingas lämna.

Att ge sig av på egen hand och att komma själv till ett nytt land var tufft.

- Det var jättesvårt, jag var rädd. Men det var det enda alternativet. Jag var rädd att eftersom jag är en tjej och ensam kommer det kanske hända något, att någon kommer våldta mig. Sådant var jag rädd för.

Nu bor Mahboba Madadi i Malmö och läser in första gymnasieåret på folkhögskola. Hon är ännu inte fått besked kring sin egen asylansökan. Att ett 15-tal unga och unga vuxna ska utvisas till Afghanistan i dag gör henne orolig.

- Jag är ledsen och rädd. Jag är också en tjej, det blir kaos om Migrationsverket utvisar tjejer och kvinnor - som de gör tyvärr. Det är verkligen svårt. Jag är rädd faktiskt och många som väntar på besked är rädda nu.

Ofta tar asylprocessen lång tid och under tiden har man hunnit göra Sverige till sitt hem, få vänner och ett nytt liv här.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen debatt 17-10-10:

Skäms för behandlingen av de ensamkommande till sidans topp

Gert Raiml

De flesta kommunerna i Värmland tar ett ansvar för vad som händer med de ensamkommande flyktingbarnen efter 18-årsdagen. Arvika kommun är ett mycket dåligt exempel på motsatsen.

Många av de ensamkommande flyktingbarnen har nu vistats i vår kommun över två år. De pratar svenska och går i skolan. Vissa har klarat av hela grundskolan med godkända betyg på bara två år och går nu på gymnasiet. En del på praktiska program som vård och omsorg. Ännu har många inte fått beslut om de får stanna i Sverige. Bara denna otroligt långa handläggningstid är en skandal i sig. Nu börjar många fylla 18 år, andra höjs i ålder av Migrationsverket. I Arvika kommun tar vi inget ansvar för dessa ungdomar utan de skickas, om de inte kan ordna bostad själv, ut över hela Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 17-10-10:

Rädda Barnen vill att kommunen låter ensamkommande stanna tills utredningen är klar till sidans topp

Rädda Barnen i Malung-Sälens kommun agerar för att få kommuen att fatta ett beslut om att de ensamkommande barn som hinner fylla 18 år innan de är färdigutredda ska få stanna i kommunen.

- Det är inhumant att skicka iväg dem, säger Susanne Forsvall Larsson, Rädda Barnen.

De ensamkommande barn som kommit till Sverige och blivit utplacerade runt om i landet, hos olika kommuner, riskerar nu att få sina liv upprivna och de flyttas till andra platser i landet. De får helt enkelt flytta till Migrationsverkets förläggningar när de fyller 18 år och inte har fått sitt ärende avgjort.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-11:

Svar på skriftlig fråga: Kostnader för av- och utvisningar till sidans topp

Fråga 2017/18:64 av Johan Forssell (M)

Arbetet med verkställighet av av- och utvisningar kan vara mycket kostsamt. Det framgår av en artikel i Svenska Dagbladet den 26 september 2017. Artikeln rör en man som skulle utvisas till Jordanien med ett specialchartrat plan. På plats i Jordanien fick planet dock vända tillbaka, eftersom Jordanien inte ville ta emot honom.

Vid fråga till polisen, som har ställts från riksdagens utredningstjänst, om hur stora kostnaderna totalt är för polisens arbete med av- och utvisningar har det dock inte gått att få något svar.

Uppgift om storleken på polisens kostnader för av- och utvisningar är förstås viktig för att kunna bedöma bland annat effektiviteten i arbetet.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

Vad avser ministern vidta för åtgärder med tanke på otydligheten kring polisens kostnader för arbetet med av- och utvisningar totalt och per verkställd av-/utvisning?

Svar av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Det är givetvis angeläget att Polismyndigheten har en bra bild av kostnaderna för olika verksamhetsområden. Detta gäller självklart även kostnader för arbetet med verkställighet av beslut om av- och utvisning. Vid Regeringskansliets kontakt med relevanta delar av Polismyndigheten har myndigheten också uppgett att man kan redogöra för sina kostnader på området. Till exempel har tjänstemän från Polismyndigheten medföljt vid 85 verkställighetsresor under 2016 till en dygnskostnad av 5 100 kronor per tjänsteman, utöver vanlig lönekostnad. De personalkostnader man haft för dessa verkställighetsresor under året uppgick sammantaget till 2 373 000 kronor.

Med anledning av att Polismyndigheten kan redogöra för den information som Johan Forssell efterfrågar avser jag inte vidta några åtgärder i denna fråga.

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 17-10-10:

"Högern använder integrationsfrågan för att slå mot svenska modellen" till sidans topp

Högern försöker med en chockdoktrin försvaga den svenska modellen och använder integrationen som murbräcka.

"Vi hoppas att vi lyckas göra integrationspolitiken till en höger-vänster-fråga i valrörelsen, det är då vi tror att vänstern kan vinna", säger Enna Gerin, Katalys.

Genom att först måla upp svensk integrationspolitik som ett haveri och sedan komma med lösningen i form av försämrade löner och villkor försöker högern försvaga den svenska modellen.

Det menar tankesmedjan Katalys som i en ny rapport vill uppmuntra arbetarrörelsen och den breda vänstern att våga ta debatten om integrationen och försvara sin arbetsmarknadspolitik.

- Man försöker nu framställa situationen som total kollaps och kris. Det är som en chockdoktrin där man först säger att hela Sverige går under på grund av misslyckad integration för att sedan föreslå väldigt radikala förändringar i den svenska välfärden och egentligen i hela den svenska modellen.

Det säger Enna Gerin som är utredare på Katalys och författarna till rapporten "Med integrationen som murbräcka" som släpps i dagarna. Sverige har visserligen lägre sysselsättning för utrikes än inrikes födda, men i en jäm?förelse med andra EU-länder och med OECD så ligger Sverige relativt bra till, och över snittet. Att regeringen då inte vågar stå för att den politik som förs faktiskt ger resultat är ett problem, menar Enna Gerin.

"Inte vågat ta debatten"

- Vi tycker att man inte vågat ta debatten om integrationen. Den politik som förts, och även den senaste budgeten där man satsar väldigt mycket på utbildning, det är rätt politik. Men man vågar inte ta debatten och förklara varför det här är bättre politik än borgerlighetens, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-10-04:

Mattias Karlsson polisanmäls för förtal till sidans topp

Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson har anmälts för förtal och upphovsrättsbrott. Karlsson la ut en bild på facebook där han beskyller två unga för att befinna sig illegalt i Sverige och jämför dem med terroristen från Drottninggatan.

- Han utmålar dem som kriminella och klandervärda för att andra människor ska missakta dem. I förlängningen kan det så klart leda till att de mottar hat och hot och så, säger advokaten Emma Persson, som företräder den 18-årige anmälaren.

Bilden som Mattias Karlsson la ut på nätet är från Göteborg i helgen och visar en leende polis som poserar med två unga aktivister från organisationen Ung i Sverige. Karlsson skrev:

"Ett halvår efter att en illegal invandrare, som borde ha utvisats, dödade och skadade 19 svenskar i ett terrorattentat, så tar polisen selfies med invandrare som vistas här illegalt och som borde utvisas..."

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kommentar 17-10-08:

Peter Wolodarski: Sluta inbilla dig att SD är ett parti som andra till sidans topp

För ett normalt riksdagsparti är det otänkbart att angripa människor baserat på deras utseende eller härkomst. I SD kommer den råa rasismen från partitoppen.

Zlatan Ibrahimovic hade redan hunnit spela ett 40-tal matcher i det svenska landslaget. Inom ett år skulle han bli lagkapten och sedermera den främste blågule målgöraren genom tiderna.

Men var han verkligen svensk? Frågan kan tyckas bisarr, med tanke på att Zlatan är född och uppvuxen i Sverige. Men i Sverigedemokraterna fanns det ledande personer som hade synpunkter på saken.

Så här lät det i Dagens Eko 2007, apropå Zlatans svenskhet:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-11:

M vill ha överenskommelse om migration till sidans topp

Moderaterna vill ha en blocköverskridande överenskommelse om flyktingpolitiken.

- De senaste decenniernas migrationspolitik har varit ogenomtänkt och principlös säger M-ledaren under riksdagens partiledardebatt.

Kristersson ägnade sitt anförande i partiledardebatten åt migrationspolitik. Enligt Kristersson kommer migrationen att påverka Sveriges öde de kommande decennierna.

- Men migration är inte svart eller vitt. Den kan vara löftesrik men den kan vara förenad med problem. Den kan vara påtvingad men är ofta frivillig. Den kan göra livet materiellt bättre men ofta socialt sämre. Den kan öka jämlikheten globalt men lika ofta öka ojämlikheten nationellt, sade Ulf Kristersson.

- För mig finns ingen motsättning mellan den nationella tillhörigheten och den internationella öppenheten. Man kan som jag vara sörmlänning, svensk och europé på en och samma gång.

Kristersson underströk att Sverige måste stå upp för sina egna ideal och att tiden med tvära kast inom migrationspolitiken måste vara slut.

- Vi politiker har ett ansvar att skapa långsiktiga och hållbara regler för migrationen, sade Kristersson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se partiledardebatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-06:

Löfven: Brottsligheten ska bort från gatorna till sidans topp

Statsminister Stefan Löfven (S) vill se hårdare tag mot brottslingar och en fortsatt stram flyktingpolitik. Det berättar han i en stor DN-intervju med mindre än ett år kvar till valet.

- Det gäller att vara stenhård från början. Brottsligheten ska bort från gatorna, säger Stefan Löfven.

(...)

Hur viktig blir migrationspolitiken i den kommande valrörelsen?

- Det är en fortsatt viktig fråga. Vi har fattat de beslut som krävs för att hantera situationen, men med det är det inte så att folk känner att det är lugnt. Här gäller att ha en fast beslutsamhet som vi hade 2015. Vi har visat att vi kan hantera en sådan svår situation och fatta de svåra besluten och det står jag för. Vi kommer att göra så även framledes för vi vet att vi inte kan ha en migrationspolitik som inte är hållbar.

Menar du att den tillfälliga lagen ska permanentas?

- Det ska vi utvärdera. Den gäller till juli 2019. Under våren 2018 ska vi in i en utvärderingsfas för att se hur vi ska hantera det. Min poäng är att vi inte kan ha en migrationspolitik som inte är hållbar och det var den inte före flyktingkrisen.

- Men vi måste se det i flera delar. Den ena är det internationella. Vad gör vi för att människor inte ska behöva fly från Afrika på livsfarliga resor över Medelhavet? Den andra är EU. Vi jobbar stenhårt för att EU ska ha en gemensam flyktingpolitik så att fler länder tar sitt ansvar. Det går inte att det bara är Sverige och några få andra länder som tar sitt ansvar.

Hur länge kan du hänvisa till att EU ska ha en gemensam flyktingpolitik, innan Sverige måste agera själva?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-10:

Anders Ygeman: Sverige kan inte ta andra länders ansvar till sidans topp

Anders Ygeman (S) slår bort att det finns en utbrytargrupp inom S men att det finns somliga som inte är bekväma i partiets nya restriktiva flyktingpolitik.

- Det är ju bra att man kan diskutera frågan rakt och ärligt, säger han till DN.

Sammanlagt har 16 socialdemokratiska riksdagsledamöter tagit ställning mot utvisningarna till Afghanistan. De menar att det inte är realistiskt att tro att landet är tryggt för unga personer utan nätverk och som levt i Europa en längre tid.

Anders Ygeman, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, slår bort att det rör sig om en utbrytargrupp inom Socialdemokraterna och menar att detta händer nu eftersom det finns ledamöter som inte är bekväma med partiets nya och mer restriktiva flyktingpolitik.

- Men det är den linjen som partiets riksdagsgrupp har slagit fast, säger Anders Ygeman.

I juni skrev 14 stycken ledamöter en debattartikel i tidskriften Aktuellt i politiken där de tog ställning mot utvisningarna till Afghanistan.

Nu har ytterligare två socialdemokratiska riksdagsledamöter anslutit sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

inEUmanity 2017:

14 oktober, Stockholm: EU stryper asylrätten - om Europas nya asylsystem till sidans topp

VIKTIGT: Vi behöver din anmälan! Den här föreläsningen är tänkt som en utgångspunkt för organisering emot Common European Asylum System. På grund av hög arbetsbelastning kan vi bara ta in 15 personer. Du binder givetvis inte upp dig på något genom att delta, men vi vänder oss till personer som har ett intresse av bli aktiva i InEUmanity eller på annat sätt kämpa emot CEAS. Anmäl dig på ineumanitymalmo@riseup.net.

Välkommen till en föreläsning på Kafé Marx i Stockholm om förändringarna i EU:s gemensamma asylpolitik!

Just nu jobbar EU med att skapa en gemensam och strängare asyllagstiftning för medlemsländerna. Om den nya lagstiftningen drivs igenom kommer det bli betydligt svårare för människor på flykt. Det kommer också bli svårare att föra kampen för asylrätt lokalt, då regelverket hamnar på EU-nivå.

Nazanin Sepehri, politiskt sakkunnig i migrationsfrågor och politisk rådgivare i migrationsfrågor på Europarlamentet, ger en överblick över vad som är på gång, och redogör för de lagförslag som förhandlas i Bryssel just nu.

Den här föreläsningen anordnas av personer som är intresserade av att starta upp en inEUmanity-lokalgrupp i Stockholm, i samarbete med InEUmanity Malmö. Vi vill gärna bli fler, så se föreläsningen som ett bra tillfälle att organisera dig med oss!

InEUmanity är en internationell kampanj som samlar alla som vill protestera mot EU:s ödeläggande av en värdig flyktingpolitik. Vi arbetar med informationsspridning och opinionsbildning.

Lokalen är tillgänglig med rullstol.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Musik i Syd 2017:

14 oktober, Hässleholm: Musik blir universalspråk på Hålla låda till sidans topp

"Mötena med en grupp kvinnor och barn från ett asylboende i Hässleholms kommun är rena kärleksboosten. [...] Fylld av värme, energi och kindpussar lämnar jag dessa tillfällen", skrev nyligen sångerskan och violinisten Åsa Håkansson på sin Facebook-sida.

Under 2017 har hon i egenskap av ambassadör för UNGA Musik i Syd, tillsammans med musikern och producenten Allan Skrobe, uppsökt flyktingboenden och mötesplatser för nyanlända i Kristianstads och Hässleholms kommun.

Projektet drivs med stöd av Sparbanken 1826 och heter Bro bro breja. Med musik som verktyg, men också via nya kontakter, möten, kunskaps- och erfarenhetsutbyten ska projektet bygga broar mellan omvärld och institution, främja språkinlärning och integration.

Under året har Allan bland annat träffat ett gäng afghanska ungdomar på ett HVB-hem i Arkelstorp i Kristianstads kommun, spelat instrument, sjungit, rappat på dari, engelska och svenska och spelat in ny musik. Under hösten har Åsa spelat, dansat och sjungit på en rad olika språk med nyanlända familjer i Ljungdala och Vittsjö i Hässleholms kommun.

Nu vill de bjuda in fler i denna gemenskap och med musik skapa en tillfällig mötesplats på biblioteksfestivalen Hålla låda. Medverkar utöver Allan och Åsa gör projektdeltagare från Trobecks asylboende och Mötesplats Ljungdala, gitarristen Roberto Amerise samt trumattackarna Malin Hilding och Omar Mofleh, som själv flydde från Syrien till Sverige via Medelhavet 2015.

- Under två timmar intar vi biblioteksgolvet och hoppas på mycket folk, förstås! Mycket musik blir det i alla fall och aktiviteter för alla. Det kvittar hur liten, stor, gammal eller ung du är, vilket språk du pratar eller varifrån du kommer - alla kan delta i sagogestaltning, eget trumspelande, dans och sång, berättar Åsa, initiativtagare till Bro bro breja-inslaget på Hålla låda.

Läs mer och se programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Welcome Stockholm 2017:

28 oktober, Stockholm: Cinema Without Borders till sidans topp

HUR KAN MAN ANVÄNDA FILM FÖR ATT PÅVERKA OCH NÅ UT MED SIN BERÄTTELSE?

En dag med film och samtal på temat flykt, asyl, inkludering och mänskliga rättigheter, i samarbete med Svenska filminstitutet och Historieberättarna.

Vi visar kortfilmer av och med ensamkommande ungdomar från Afghanistan, som närvarar och pratar om sina filmer med filmjournalisten Emma Gray Munthe.

Vi förhandsvisar klipp från en kommande dokumentär av David Wikdahl om sittstrejken och Ung i Sverige. Journalisten Ivar Andersen modererar samtal med Advokat Viktor Banke, representanter från Ung i Sverige med flera.

Vi visar den hyllade dokumentären Sonita, om den afghanska rapparen Sonita Alizadeh, och den svenska dokumentären Moderland. Moder Mothanna som vintern 2015 blev felaktigt utpekad som terrorist, gästar Filmhuset tillsammans med Andreas Nilsson, och filmskaparna David Wikdahl och Jon Leck.

I foajén ställer konstnären Morteza Jamshidi ut sina teckningar om flykten från Afghanistan, och Amir Nabizadeh visar sina fotografier från sittstrejken. Vid bokbordet i foajén berättar Ali ZM om sin bok Ängeln och sparven.

I vår barnhörna får alla barn och unga prova på att göra sina egna filmer med hjälp av Historieberättarna. Barnpassning finns hela dagen.

Håll utkik här för biljettsläpp och programtider. Allt är gratis, vi bjuder på kaffe, frukt och eftermiddagslunch. Platserna är dock begränsade.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2017:

8-11 november, Göteborg: Festival Illegal - Hopp/Hope till sidans topp

För tredje året i rad bjuder nätverket IMäI - Ingen Människa är Illegal - till en politisk festival under vecka 45. Festivalen kommer att innehålla föreläsningar, panelsamtal, utställningar, filmvisningar - allt under temat HOPP.

OBS! Fler programpunkter kommer inom kort.

ONSDAGEN 8 NOVEMBER | Världskulturmuseet (FRI ENTÉ)

Invigningsakt: musik av El Sistema (förskoleklass) + Utställning: "Att komma till ön med skatten är inget äventyr" + Utställning: "Du för mig jag för dig" + Samtal: Ung i Sverige + Poesi: Samira Motazedi

TORSDAGEN 9 NOVEMBER | Göteborgs Litteraturhus (FRI ENTÉ)

Samtal: Kreativitet och hopp som motstånd, Mosaikfabriken + Att komma till ön med skatten är inget äventyr + Cykling för alla

FREDAGEN 10 NOVEMBER | TBA (FRI ENTÉ)

Pysselafton + Musik: Feeghan Khalil - Fîgan

LÖRDAGEN 11 NOVEMBER | Världskulturmuseet (FRI ENTÉ)

Filmvisning & samtal: Digital storytelling: iHopP + Workshop i civilkurage: Vardagens Civilkurage Göteborg + Samtal: Rebuild Refuge Europe (https://euroalter.com/projects/refuge-europe) + Workshop: Migrants Journey (http://www.migrantjourneys.com/)

Avslutningsfest | Världskulturmuseet (100 kr)

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2017:

11 november, Göteborg: Festival illegal - Avslutningsfest till sidans topp

kl. 19:00 - 2:00, Världskulturmuseet

För tredje året i rad bjuder nätverket IMäI - Ingen Människa är Illegal - till en politisk festival under vecka 45. Festivalen kommer att innehålla föreläsningar, panelsamtal, utställningar, filmvisningar - allt under temat HOPP - och kommer att avslutas med en fest.

MUSIK: Emma Sjöstjärna - Kristina Issa - Still ill - DJ Rush - DJ Just En

POESI: Segal Mohammed - Eugene Wolynsky - Channa Riedel

UTSTÄLLNING: Att komma till ön med skatten är inget äventyr - Du för mig jag för dig

Pris: 100 kr (säljes på plats)

Åldersgräns: 18 (på grund av alkoholservering)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Musik i Syd 2017:

16 november, Kristianstad: Navid Modiri avrundar integrationskonferens till sidans topp

"Musiken är det bästa integrationsverktyget", sa projektledaren Julia Sandwall i somras då hennes och flera andra eldsjälars projekt Songlines plötsligt fick en miljon extra av världsstjärnan och Polarprisvinnaren Sting. Pengarna gick bland annat till att köpa in instrument och sprida innehållet i detta landsomfattande projekt vidare. Ännu ett glädjebesked kom i höstas när Songlines tilldelades Framtidens Musikpris.

I november kan du höra Julia och ett fyrtiotal andra musiker, kulturutövare och -arbetare, mångfalds- och integrationsentusiaster berätta om aktuella projekt, insikter och erfarenheter i form av föredrag och liveakter samt på en för dagen tillägnad öppen scen. Sista programpunkten spikades nyligen. Då avgjordes publikens val - den bokaktuelle musikern och föreläsaren Navid Modiri. I Hej Syster berättar han med utgångspunkt i sitt eget liv om Sverige idag - om integration, flykt och utanförskap - men också om språkets makt att sammanföra människor. Författarmingel och boksignering avslutar dagen kl 17-17.45.

- Vi blev väldigt glada när Navid, trots kort framförhållning, tackade ja. Han är ju både musiker och föreläsare och numera även författare. Dagen får han avrunda i alla tre roller, säger Anna-Carin Fogelqvist, projektledare för UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum och konferencier den 16 november.

Det är fjärde året i rad som Utvecklingscentrums står värd för en gratis konferens öppen för alla intresserade av dagens tema, alltid kopplat till musik, barn och unga. Tidigare har musik och normkritik och musik för förskolan avhandlats. I år står musik som integrationsverktyg - dess sociala och mötesplatsbyggande aspekter - i fokus.

Andra medverkande är författaren Ulf Jederlund och El Sistema Sveriges Ron Davis Alvarez. För musiken står världsturnerande Sousou & Maher Cissoko, musikerkollektivet The Baghdad Sessions (Nabil Kassis, Tina Qartey och Omar Mofleh), Bro bro breja-ambassadörerna Åsa Håkansson och Allan Skrobe och åtta slagverkare i Trumattack!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten kultur 17-10-02:

Om ett land som stängt sina gränser till sidans topp

Torbjörn Flygt har skrivit en mycket gastkramande dystopi om ett framtida Sverige som stängt sina gränser, förföljer muslimer och där kriget ödelägger vårt samhälle. Flygt balanserar sin berättelse väl och han gör det osentimentalt, enkelt och avskalat.

Mitt i natten kommer två gestalter springande hand i hand över fältet. Snön yr omkring dem och lägger sig som tunga sjok över deras axlar. De hukar sig av trötthet. Hart ser dem från vindskupans fönster och när de en stund senare kommer pulsande längs vägen står han på gården och vinkar åt dem att följa honom. De två gestalterna är en mor och hennes lilla dotter som lyckats fly från det hårt bevakade lägret någon mil från gården där Hart, hans mor och två systrar bor. Familjen hjälper flyktingarna, trots den risk det innebär för dem själva tvekar de aldrig. (...)

Det är upptakten till Torbjörn Flygts senaste roman Flyktväg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-10-08:

Vanessa Redgrave: 'This film will open minds to Europe's criminal ways' till sidans topp

Spurred by the death of three-year-old Alan Kurdi, Vanessa Redgrave joins her son, Carlo Nero, to bring the plight of refugees to the big screen

Carlo Nero stands behind Vanessa Redgrave, his long fingers resting on her right shoulder as the camera captures the moment, a special moment, of mother and son in Athens. The Acropolis shimmers in the mid-afternoon sun behind them. "That's it. No more barking today!" he jokes as Panos, the photographer, takes what turns out to be his final frame. In Nero's hands, Redgrave jauntily agrees to conform. A timeless pose is struck.

But this is not theatre. Neither Nero nor Redgrave is under Hellenic skies to act or take in the sights. They are here to promote Sea Sorrow, their latest documentary depicting the plight of refugees who, forced to flee homelands through persecution and war, have landed on Greek shores.

Athens is on the whistlestop tour of capitals and cities that, in less than a month, has taken them to Lisbon, Nuremberg, the Greek capital and, this weekend, New York.

In content and feel, the 73-minute film, a cri de coeur, couldn't be further from the embodiment in marble of the glory that was Greece. There is nothing humane about the civilisation the camera captures in Sea Sorrow, where ideals the ancients may have bonded with evaporate in endless frames of human devastation, displacement and loss. This is Redgrave's directorial debut, her personal take on the global refugee crisis and, in many ways, an elegy.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EPIM 17-10-09:

The October 2017 edition of the Policy Update is now available till sidans topp

The October 2017 edition of the EPIM Policy Update, prepared for organisations interested in European policy developments in the areas of migration and integration, is now available online.

EPIM has commissioned the European Policy Centre (EPC), a Brussels-based think tank, to produce regular Policy Updates.

EPIM's Policy Update addresses topics relevant to EPIM's current sub-funds: (1) Immigration detention; (2) Reforms of the European asylum system; (3) Children and youth on the move, and (4) Mobile EU citizens' access to rights.

This edition's special focus looks at the relocation scheme and more specifically at the decision of the European Court of Justice (ECJ) on the actions of Hungary and Slovakia who voted against the adoption of the mandatory relocation scheme and brought the issue before the ECJ with the aim of having the relocation scheme annulled. As it stands now, the relocation programme, which ran up to 26 September, has seen less than 30,000 individuals relocated in two years. It is to be expected that there will not be a renewal of the scheme that was previously in place. Rather, discussions on how to organize relocation will likely be continued in the context of the reform of the CEAS.

Other key highlights of this Policy Update include:

+ The progress of the EU cooperation with third countries;

+ The mid-term review of the Agenda on Migration and the update of the Schengen Border Code;

+ A closer look from FEANTSA on homelessness among EU citizens living in the UK;

+ Relevant reports such as the Council of Europe's report on the situation in the Greek hotspots;

+ Funding opportunities and facts and figures.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.