fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 1 september 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 17-08-23:

Från Afghanistan/ EASO report on the situation in Kabul, Mazar-e Sharif and Herat cities till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan Key socio-economic indicators, state protection, and mobility in Kabul City, Mazar-e Sharif, and Herat City'. In 2016, Afghanistan ranked second in the top countries of origin in EU+ countries ([1]), with more than 175,000 applicants. In the first seven months of 2017, more than 28.000 applications have been lodged in the EU+ by Afghans, still ranking second. In addition, the Afghan applications constitute the largest backlog of all countries of origin. At the end of July 2017, there were more than 93,000 asylum applications from Afghan nationals in the EU+ pending at first instance.

The report provides a general description of the socio-economic situation in three cities in Afghanistan - Kabul, Mazar-e Sharif and Herat - covering the following topics: economic growth; employment; poverty; food security; access to education; health care; housing; and coping strategies. The report also looks into actors of protection, focussing both on different branches of the Afghan National Security Forces and the formal justice system. Finally, travel into these three cities is researched by looking into restrictions or requirements on travel in Afghanistan and ways of travelling by domestic air traffic.

Special attention is paid to the fate of women and displaced people - IDPs and returnees - throughout the report and a seperate chapter is dedicated to children.

The report was co-drafted by a COI researcher from the national asylum authority of Poland and COI researchers from EASO in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by COI researchers from Belgium, Sweden, Finland, the Netherlands, EASO, and UNHCR. In addition, a review of the report was carried out by Afghanistan expert Antonio Giustozzi, Samuel Hall Consulting, and the Asylum Research Consultancy.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylos August 2017:

Från Afghanistan/ Situation of young male 'Westernised' returnees to Kabul till sidans topp

Endorsed and peer-reviewed by the Asylum Research Consultancy (ARC) and the Dutch Council for Refugees, Asylos has compiled a new COI research report on the situation of young male 'Westernised' returnees to Kabul, Afghanistan. This report was compiled to meet an increased demand by legal representatives who are representing young Afghan asylum seekers in Europe. These asylum seekers have spent their teenage years in Europe and are denied a new form of protection after turning 18 on the basis that the security situation in Afghanistan has improved and that return to or internal relocation to Kabul will be both reasonable and relevant. Our report serves to counterbalance a general lack of understanding and lack of country information about the relevant issues at stake and contribute with this report to a more informed debate about the situation of young 'Westernised' returnees to Afghanistan. It is also intended as a tool to assist legal practitioners and to help ensure that decision-makers consider all relevant material.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-08-29:

Från Afghanistan/ Fortsatt allvarligt säkerhetsläge i Afghanistan till sidans topp

Situationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig. Det konstaterar Migrationsverket i ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetssituationen i landet. Konfliktnivåerna i alla Afghanistans 34 provinser skiljer sig dock och det finns områden som bedöms som säkrare än andra.

- Vår bedömning är att konflikten inte nått en nivå där den drabbar alla i hela landet, alltså den nivå som lag och praxis kräver för att alla som är afghanska medborgare ska ha rätt att stanna, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Migrationsverket ska därför enligt lag fortsätta att tillämpa principen om ett så kallat internt flyktalternativ, för de personer som inte kan återvända till sin hemort.

- Det går fortfarande att återvända till flera områden, och därför kommer det även i fortsättningen krävas en individuell prövning av varje ärende, tillägger han.

Ett rättsligt ställningstagande är en analys av exempelvis säkerhetssituationen i ett land och det fungerar som ett juridiskt stöd för handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket.

Sedan det förra rättsliga ställningstagandet om säkerhetssituationen i Afghanistan, som publicerades den 8 december 2016, har situationen delvis förändrats.

- Vi följer utvecklingen noga i Afghanistan och gör kontinuerligt bedömningar av säkerhetsläget. Detta görs även utan att ett nytt rättsligt ställningstagande publiceras. Men de förändringar vi sett nu har aktualiserat behovet av ett nytt rättsligt ställningstagande, säger Fredrik Beijer.

Ställningstagandet har även tagit hänsyn till de nya rapporter och analyser som berör situationen i landet, däribland från FN:s Afghanistanmission UNAMA och EASO, EU:s stödkontor för migrationsfrågor. I mars 2017 meddelades också en dom i Migrationsöverdomstolen, som uttalar sig om hur ensamkommande barn ska bedömas.

(...)

Pressmeddelandet med länk till det nya rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

ETC 17-08-30: Migrationsverkets besked: Delar av Afghanistan är säkra (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-08-31:

Från Afghanistan/ FARR om Migrationsverket och Afghanistan till sidans topp

Det som står i Migrationsverkets egna rapporter om Afghanistan borde ha lett till ändrade riktlinjer för vilka utvisningar som kan verkställas. Den situation som beskrivs borde innebära att utvisningarna till internflykt stoppas, liksom utvisningarna av unga utan anknytning. Det skriver Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, idag i en kommentar till Migrationsverkets nya ställningstagande om Afghanistan. FARR har redan tidigare krävt stopp för alla tvångsutvisningar. Nu kräver FARR av regeringen att återtagandeavtalet med Afghanistan inte missbrukas genom tvångsutvisning av stora grupper vars säkerhet inte kan garanteras.

Kommentar till Migrationsverkets ställningstagande om Afghanistan, SR 31/2017

Tisdagen den 29 augusti dödades 17 civila av ett flyganfall mot ett talibanfäste i provinsen Herat i Afghanistan. Samma dag sprängde en självmordsbombare en bank i huvudstaden Kabul. Flera civila omkom. Talibanrörelsen tog på sig detta dåd medan IS låg bakom en attack i Kabul bara några dagar tidigare som tog 40 människors liv. Sådana händelser är numera vardag i storstäderna Kabul, Herat och Mazar-i-Sharif - som räknas till de säkraste platserna.

Tisdagen den 29 augusti kom Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan. För några veckor sedan kom en rapport om säkerhetsläget.

Säkerhetsrapporten visar att läget har försämrats och att fundamentalistiska motståndsgrupper har flyttat fram sina positioner - ofta följt av våldsamma strider. Migrationsverket bedömer att alla provinser utom två nu befinner sig i väpnad konflikt. Det rättsliga ställningstagandet pekar ut utsatta grupper och förklarar vilken försiktighet som måste tillämpas innan någon hänvisas till internflykt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Akademikerförbundet SSR 17-08-10: Öppet brev: Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (Extern länk)

Svenska Afghanistan-Kommittén 17-08-18: Tal av Andreas Stefansson, generalsekreterare (Extern länk)

Svenska Dagbladet 17-08-09: Expert: "Ökad oro för säkerheten i Afghanistan" (Extern länk)

Magnus Jägerskog, Bris, Ann Svensén,, IM i ETC 17-08-30: Stoppa utvisningarna till Afghanistan omedelbart (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-08-16:

Från Afghanistan/ Afghansk flyktingminister vädjar: Acceptera kraven till sidans topp

Afghanistans flyktingminister vänder sig nu till Sveriges ambassadör i Kabul med uppmaningen att acceptera kraven från demonstranterna på Medborgarplatsen - och följa Tysklands exempel genom att stoppa utvisningarna av afghanska flyktingar.

I lördags besökte Anders Sjöberg, Sveriges ambassadör i Afghanistan, flyktingminister Seyyed Hussein Alemi Balkhi på dennes ministerium i Kabul. Den svenska ambassaden berättar i ett mejl till SvD att mötet var en artighetsvisit, där Sjöberg tackade Balkhi för de gångna årens samarbete.

Under mötet tog Balkhi upp de afghanska ungdomarnas sittdemonstration på Medborgarplatsen i Stockholm, och på flera platser i Sverige. Balkhi uppmanade ambassadören att "reagera positivt" på demonstranternas önskemål och att "granska deras ärenden".

Flyktingministern tog dessutom upp den tyska regeringens beslut att stoppa utvisningar av afghanska flyktingar, och han påtalade att han förväntar sig att europeiska länder, inklusive Sverige, ska följa den tyska regeringens tillvägagångssätt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-08-16: Fritzon vill inte stoppa utvisningarna till Afghanistan (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-08-26: Tyskland fortsätter utvisa vissa grupper till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf debatt 17-08-22:

Från Afghanistan/ Advokat Emilie Hillert till Migrationsverket - låt mig hjälpa er!  till sidans topp

Jag har gjort jobbet åt er

Det är hög tid för Migrationsverket att erkänna att det är krig i Afghanistan. Det enda som krävs är att i ett rättsligt ställningstagande uttala de efterlängtade orden: "Det rådande säkerhetsläget är så extremt och präglat av generellt och urskillningslöst våld att alla som återvänder till Afghanistan löper en individuell risk att utsättas för sådan behandling som anges i artikel 3 Europakonventionen."

Att det juridiskt finns utrymme för att göra den aktuella bedömningen är uppenbart. Att det rådande säkerhetsläget i Afghanistan är tillräckligt allvarligt likaså. Alla verktyg finns. Det enda som saknas är viljan...

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Per Holfve, jurist med inriktning mänskliga rättigheter, i Dagens Samhälle 17-08-14: "Bortförklaringar duger inte från högst ansvariga" (Extern länk)

Läs mer om domstolarnas beslut, protester och debatt kring utvisningarna till Afghanistan, nedan under rubrikerna "Skäl för och emot tillstånd", "Stöd och solidaritet" och "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-08-29:

Från Burma/ UNHCR urges open borders for people fleeing violence in Rakhine State till sidans topp

In light of the dramatic worsening since Friday of the situation in Myanmar's Rakhine state, UNHCR, the UN Refugee Agency, has today communicated to the Government of Bangladesh its readiness to support Bangladesh in helping refugees fleeing across the border.

As of Sunday it was estimated that some 5,200 people had entered Bangladesh from Myanmar since Thursday. Several thousand were reported to be in locations along the Myanmar side of the border. UNHCR underscores the UN Secretary-General's statement of Monday in which he condemned the violence in Rakhine State.

On the Bangladesh side of the border some people are in cordoned off areas near the border, and others are mainly in the Kutupalong area. Most are women, children, or the elderly, and there have been reports of wounded people among them.

Aid efforts involving the Bangladeshi authorities, local communities, UNHCR partners and NGOs have been under way, including to get food, water, and medical help to the new arrivals. UNHCR is grateful to the Bangladeshi authorities for the support being provided. Rapid needs assessments are being planned, however with the precarious situation inside Myanmar we are concerned that numbers of people needing help may rise further over the coming days.

UNHCR is aware of several reported instances of people being prevented from entering Bangladesh. This poses very grave risk to the individuals affected. Bangladesh has hosted refugees from Myanmar for decades, and UNHCR believes it is of the utmost importance that it continue to allow Rohingya fleeing violence to seek safety there. UNHCR also calls on the international community to support Bangladesh in doing so, with all necessary aid and other help.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Human Rights Watch 17-08-17: India: Don't forcibly return Rohingya refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Welcome Sverige 17-08-12:

Från Irak/ Uttalande från gruppen med irakier som manifesterar i Malmö till sidans topp

Jalla Jalla, Asyl åt Alla

Kritik mot de godtyckliga utvisningarna av irakiska flyktingar i Sverige.

Vi som demonstrerar utanför Migrationsverket i Jägersro, Malmö, vill först uttrycka vår tacksamhet gentemot den svenska regeringen i mottagandet av flyktingar från Irak och andra konfliktzoner. Vi tackar er för de bostäder och annan hjälp ni har erbjudit oss.

Vi behöver ert stöd och vill därför förtydliga omständigheterna runt säkerhetsstatusen i Irak. Detta för att vi anser att behovet av att förstå den svåra situationen i Irak är av relevans när Sverige avgör ödet för de irakiska flyktingar som hotas att bli deporterade. Vi hoppas att den svenska regeringen och riksdagen tar hänsyn följande information:

1. När Sverige utvisar människor som flytt från Irak riskerar de att gripas av den nationella säkerhetsmyndigheten redan vi ankomsten på flygplatsen. I Irak straffas de som deporteras från Sverige för att det anses vara ett brott att ha flytt från sin militärtjänst. De hamnar i fängelse och riskerar att dö där.

2, Södra Irak är kontrollerat av miliser som tillhör de lokala styrande partierna. En av dessa är Baderrörelsen som med våld intog inrikesdepartementet i Irak 1980 med Mohammad Al-Gaban som ledare. Rörelsen grundades i opposition till den dåvarande regimen och har fortsatt med sina våldsamma metoder fram till idag. Rörelsen har sitt huvudsäte i Baghdad men har inflytande i alla regioner i Irak och kontrollerar andra militanta grupper (Assaeb Ahl Al-Haq, Hizbullah i Irak, Saraja al-Salam, etc.) som utövar våld i Irak. I ett reportage har den elektroniska Ilaf tidningen (huvudsäte i London) rapporterat om miliser i södra Irak som utfört våldshandlingar och kidnappningar av sunniter.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-08-09:

Från Irak/ Allt fler svensk-irakier återvänder till Sverige till sidans topp

Svensk-irakier, som försökt starta om livet i sitt gamla hemland Irak, vänder nu tillbaka till Sverige i allt större antal.

Många av dem hade hoppats att livet i Irak hade förbättrats, men har blivit besvikna.

- Först och främst berodde det på skolan där som inte fungerade för mina barn. De kunde inte skriva på kurdiska, och de trivdes inte heller, Man ser ingen framtid där, säger Shokhan Mohamad som är en av dem som återvänt till Sverige.

- Dessutom var den ekonomiska biten också en faktor. Det finns inget jobb, inga pengar.

Det var i slutet av 2014 som Shokhan Mohamad flyttade tillbaka till irakiska Kurdistan, tillsammans med sin man och fyra barn. Men två och ett halvt år senare är de tillbaka i Sverige.

Och de är inte ensamma om att ha gjort den här dubbla flytten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 17-08-09: Södertäljebor glädjer sig över Mosuls befrielse (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-08-11:

Från Ukraina/ Uncertainty lingers for displaced as the conflict enters fourth year till sidans topp

As the conflict enters its fourth year, nearly 1.6 million internally displaced Ukrainians struggle to find safety, adequate housing and access to employment.

Sporadic exchanges of fire in areas near the line of contact continue to damage civilian infrastructure, leading to new humanitarian needs and creating risks of displacement. Safety and security remain major concerns for nearly 800,000 people living near the Line of Contact in the Donetsk and Luhansk regions in the country's East.

In June this year, the State Border Guard Service (SBGS) of Ukraine recorded more than 1.1 million crossings of the dividing line in eastern Ukraine. UNHCR is concerned about difficulties regarding freedom of movement of civilians, particularly while crossing the conflict line. There are frequently long queues and subsequent delays at checkpoints. Those waiting to cross have limited access to basic services, such as drinking water, latrines, weather shelters and medical care.

This creates additional hardships for those with limited mobility and specific needs, especially older people and mothers with children making the journey. Earlier this year, UNHCR provided technical assistance to improve conditions at all crossing points to reduce delays.

Since the beginning of 2016, nearly 586,000 retired and elderly people residing in the conflict zone lost access to their pensions as a result of verification procedures introduced by the Government of Ukraine. This has affected the most vulnerable groups, as many of them depend on pensions and social payments as their sole source of income.

Those living in non-government controlled areas are required to register as internally displaced persons with the Ukrainian authorities in order to have access to their rightful pensions and social payments.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-08-28:

Från Uzbekistan/ Temarapport: Uzbekistan - migration och återvändande till sidans topp

/Ur Lifos sammanfattning och slutsats/

Den uzbekiska regeringen är repressiv till sin karaktär och utövar en stark kontroll över sin befolkning. Samtidigt beskriver flera källor att uzbekisk myndighetsutövning präglas av godtycklighet och oförutsägbarhet men även att myndighetsreaktioner mot bland annat icke-sanktionerad religionsutövning kan ske med avsevärd fördröjning. Uppgifter om svarta listor, att vara på myndigheternas radar eller i myndigheternas sökljus etc., som innebär att personer kan vara identifierade av myndigheterna, exempelvis för sin religionsutövning, men utan att några andra åtgärder vidtagits, är återkommande hos de konsulterade källorna.

Sammantaget finns inte grund för att dra slutsatsen att alla återvändande före detta asylsökande som inte tidigare har uppmärksammats av uzbekiska myndigheter riskerar att utsättas för repressalier på grund av att de har ansökt om asyl. Viktigt att framhålla är dock att Uzbekistan är en av världens mest korrupta stater som kännetecknas av oförutsägbarhet och godtycklighet. Även om vissa mönster kan skönjas är det därför vanskligt att fastslå vilken profil som torde vara av myndigheternas intresse eller inte. Lifos bedömning är att det är ytterst svårt att identifiera faktorer eller markörer som kan användas vid en framåtsyftande riskbedömning. Godtyckligheten synes närmast total och det förefaller som om myndigheternas opportunistiska agerande medför att i stort sett vem som helst som befunnit sig utomlands under en längre period kan utgöra en potentiell måltavla när denne återvänder till Uzbekistan. Att en individ har ansökt om asyl kan i detta sammanhang vara en faktor men det förefaller som om andra faktorer såsom exempelvis vilka miljöer den enskilde kommit i kontakt med vid utlandsvistelsen är mer avgörande. Fallet med de norska f.d. asylsökande visar att de omständigheter som kan väcka misstänksamhet hos uzbekiska myndigheter kan vara så tillsynes obetydliga att den enskilda individen inte nödvändigtvis själv inser sin utsatthet.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Temarapport: Uzbekistan - utsatta grupper (Extern länk)

Temarapport: Uzbekistan - en introduktion (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Kristianstad 17-08-15:

Toppstudenter stoppas av Migrationsverket till sidans topp

Ingenjörsstudenten Mamunur Rashid fick drömstipendiet värt en kvarts miljon kronor. Men Migrationsverket ifrågasätter hans motiv för att studera - eftersom han citerar universitetets hemsida.

Av knappt 500 sökanden till mastersprogrammet "Embedded electronics engineering" har två utvalda studenter fått ett stipendium som täcker nästan hela studieavgiften på 290 000 kronor.

- Det betyder att studenterna är de allra bästa rent kunskapsmässigt, säger programdirektör Johan Wernehag.

Motiv ifrågasätts

En av stipendiaterna, Md. Mamunur Rashid, jobbar som lektor på ett universitet i Dhaka. Eftersom han har bra meriter och betyg var det ett naturligt karriärsteg att läsa vidare på ett topprankat universitet.

- Jag har tagit två år ledigt från mitt jobb. Att studera i Sverige var en stor möjlighet för mig.

Men i slutet av juli fick han avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket ifrågasätter om avsikten verkligen är att genomföra utbildningen.

Enligt beslutet verkar skälen han har uppgett för att studera i Sverige delvis komma från internet, till exempel Lunds universitets hemsida. Myndigheten ser ingen rimlig förklaring till att han inte "med egna ord motiverat valet av studier".

Intervjuas i hemlandet

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Elektroniktidningen 17-08-16: Migrationsverket stoppar utländska stipendiater (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 17-08-15: Migrationsverket: Därför utreder vi utländska studenter (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 17-08-16: Universiteten vill vara del av Migrationsverkets utredningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 17-08-11:

Kvotflyktingar från Europa tas emot av Sverige till sidans topp

Glappet mellan behovet av UNHCR-vidarebosättning och det tillgängliga antalet platser är stort. Sverige har ökat sina kvoter, men ändå är det bara en droppe i havet i relation till det globala behovet. Samtidigt har en del av de tillgängliga platserna givits till personer som redan befinner sig i Europa, vilket är väldigt ovanligt.

"Det kan röra sig om extra sårbara individer", säger Helena Kullberg på Migrationsverkets vidarebosättningsenhet.

Sverige höjer i år sin andel UNHCR-kvotflyktingar, från 1900 till 3400. Målet regeringen satt upp är att ta emot 5000 personer under 2018. Att man valt att höja kvoterna har flera anledningar och var en del av den migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Alliansen 2015.

- Om man ser till Sveriges ansvar så har vi ökat vårt mottagande och kan bara hoppas att andra vidarebosättningsländer gör detsamma så att fler människor ska slippa ge sig ut på sina farliga flykter, säger Helena Kullberg, som är chef för Migrationsverkets vidarebosättningsenhet.

Sverige har vidarebosatt människor genom UNHCR:s kvotflyktingprogram sedan femtiotalet. Vilka nationaliteter som ska prioriteras i programmet varierar och UNHCR gör varje år en analys och sammanfattning av situationen globalt för människor på flykt.

- Därefter föreslår de hur vidarebosättningsländerna ska använda sina kvoter och vilka individer de ska ta emot. Många tas från värdländer som behöver avlastas, säger Kullberg.

Fokus på personer från Syrien

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-08-02:

Italien/ Italy ready to consign migrants to horrific abuse in Libyan detention centres till sidans topp

Responding to news that the Italian parliament has voted in favour of deploying warships in Libyan waters to support the Libyan coastguard in the interception and return of refugees and migrants to Libya, Amnesty International's Deputy Europe Director Gauri Van Gulik said:

"The Italian authorities have shown today that they consider it more important to keep refugees and migrants away from their shores than to protect their lives and welfare. Facilitating the interception and return of refugees and migrants to Libya results in their arbitrary detention in centres where they are at almost certain risk torture, rape and even of being killed, and today's vote could make the Italian authorities complicit in these horrors."

"Italy, along with other EU member states, should be focusing on increasing its search and rescue operations. Instead it has chosen to shirk its responsibilities and endanger the very people it says it is trying to help, including by providing military cover and support to the Libyan coastguard, whose reckless and abusive conduct against refugees and migrants during interceptions has been repeatedly documented, including by Amnesty International. Italy has also, with EU backing, put ties on the ability of NGOs to rescue people at sea, demonstrating just how misguided its whole approach is.

"This is not the answer to the humanitarian crisis in the central Mediterranean - it is a recipe for more suffering. Any cooperation with the Libyan authorities should prioritize monitoring and accountability for any human rights violations they have committed. It should also be conditional on verifiable commitments by the Libyan authorities to improve conditions for refugees and migrants in Libya."

Human Rights Watch 17-08-02: Navy support for Libya may endanger migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-08-24:

Medelhavet/ As refugee and migrant arrivals fall, reports of abuses, deaths persist till sidans topp

A newly compiled report by UNHCR, the UN Refugee Agency, shows a decline in the number of refugees and migrants arriving in Europe in the first half of 2017. However, without legal means available to them many are still resorting to being transported by ruthless people-smuggling and trafficking networks, risking death, serious abuses, or both.

The report says that overall Mediterranean crossings fell sharply in the first half of this year compared with the same period in 2016, due mainly to a 94% decline in people using the sea route from Turkey into Greece. Meanwhile, crossings from North Africa to Italy have remained at around the same level as last year (83,752 people as of end June, and lower arrivals rates since).

Despite the fall in arrivals, the likelihood of dying among people seeking to reach Europe is still alarmingly high. The report says an estimated 2,253 people died or went missing at sea, and at least 40 died on land routes at or near European borders. As most people travel clandestinely, such information is hard to confirm and these estimates are considered conservative. Violence and abuse along the journey, most notably in Libya, are rife.

"Taking measures to reduce the number of refugees and migrants arriving in Europe, without at the same time stepping up peace-making, development, and safe pathways is morally unacceptable," said High Commissioner for Refugees Filippo Grandi. "We can't afford to ignore abuses clearly taking place simply because they happen out of our sight."

The report says that many of the migrants and refugees who have reached Italy from Libya have survived dangerous desert crossings and abuses that include sexual violence, torture, and abductions for ransom. At sea, the risk of dying en route to Italy is one in 39.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs rapporten (Extern länk)

Se även:

UNHCR 17-08-11: UNHCR saddened by reported drownings of Yemeni coast (Extern länk)

OHCHR News 17-08-15: UN expert: Search and rescue code could increase Mediterranean deaths (Extern länk)

Are You Syrious 17-08-15: Thousands are now trapped in unsafe Libya (Extern länk)

IOM 17-08-29: UN migration agency increases support for migrants rescued off Libyan coast (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-08-11:

Medelhavet/ Migranter tvingades överbord - organisation varnar för ny smuggeltrend till sidans topp

Över 50 migranter drunknade och tiotals personer saknas efter två incidenter utanför det krigshärjade Jemens kust. Den internationella organisationen för migration, IOM oroas över att det kan bli vanligare när bevakningen av Libyens kust ökar.

De var bara runt 16 år gamla. Tonåringar från Somalia och Etiopien i Afrikas horn. På onsdagen tvingade en smugglare mer än 120 migranter ner i djupet när båten närmade sig Jemens kust.

Mindre än ett dygn senare hände samma sak - den här gången med 180 migranter. Tiotals drunknade.

- Vi är bekymrade att det är en ny trend att smugglare tvingar migranter överbord, säger Olivia Headon, informatör för nödsituationer vid FN:s migrationsorganisation IOM.

De överlevande berättade att smugglarna hade sett någon myndighetsbåt, kanske en militärbåt, och blivit rädda för att åka fast.

Smugglarna hotade migranterna med vapen. Det gällde att stanna och bli skjuten eller simma för sitt liv. Smugglarna återvände sedan till Somalia efter mera människor.

Det smala sundet mellan Afrikas horn och Jemen kallas ibland tårarnas port - orsaken är att så många mött sitt slut i de häftiga strömmarna i sundet.

Trots att Jemen är härjat av inbördeskrig har det blivit en populär rutt för människor från just Etiopien och Somalia. Bara i år har kring 55 000 människor från Afrikas horn tagit sig till Jemen. Över hälften är minderåriga och kring en tredjedel av dem uppskattas vara kvinnor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

IOM 17-08-11: 160 Ethiopian migrants forced into the seas by smugglers, 50 yesterday (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Utrikes 17-08-16:

Medelhavet/ Halvering av antalet migranter på rutten till Italien till sidans topp

Italiens uppförandekod, dåligt väder och oroligheter i Libyen har lett till att antalet flyktingar och migranter som kommer till EU via landet mer än halverats på en månad. Samtidigt har Spanien hittills i år tagit emot fler än under hela 2016.

Antalet flyktingar och migranter som söker sig till Europa via Italien har fallit med 57 procent på bara en månad. Minskningen sammanfaller med införandet av Italiens "uppförandekod" för organisationer som räddar människor på Medelhavet.

EU:s gränsbevakningsbyrå Frontex skriver i en rapport att oroligheter i Libyen som hindrar människosmugglarnas arbete och dåligt väder också kan ligga bakom de lägre siffrorna.

Totalt tog sig 10.160 personer till Italien via Medelhavet i juli. Så få flyktingar och migranter har inte kommit i julimånad sedan 2014.

Flera organisationer har slutat med insatser

I den så kallade uppförandekoden ingår att frivilligfartyg ska lova att inte ge sig in på libyskt vatten och inte signalera sin position till flyktingbåtar. Polis ska dessutom följa båtarna för att kunna hitta människosmugglare.

Organisationerna har fått skriva under på att följa koden för att få fortsätta sitt arbete. Fem av åtta har gått med på villkoren, men bland annat Läkare utan gränser har vägrat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-08-13: Hjälporganisationer drar tillbaka fartyg från medelhavet (Extern länk)

Kathimerini 17-08-18: Migration trends shifting across Mediterranean region (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-08-14: Trycket växer när allt fler flyktingar och migranter tar sig till Spanien (Extern länk)

Frontex 17-08-14: Migratory flows in July: Numbers fall in Italy, remain high in Spain (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious 17-08-18:

Medelhavet/ "Defend Europe" fascists defeated, but the threat is far from over till sidans topp

The boats affiliated with "Defend Europe" a far-right xenophobic organization, have drawn quite a bit of attention in the last few months. The group, whose stated mission was to keep boats from reaching Europe, has announced that their mission is coming to a close. Even as they frame their exit as having completed their goals, the truth of the matter is that the mission was a failure from the get-go, and has been marred by controversies and mishaps from the very beginning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Migration 17-08-28:

Medelhavet/ What is changing in the Med: five things you must know till sidans topp

If you feel that many new things happened in the week of July 25, 2017 on the subject of of migration and rescues in the Med, it's probably time to have a summary. A distinction must be made among certified political decisions, retracted announcements, decisions awaiting confirmation and an uncertain overall picture, but it's definitely possible to sum up the new elements that may change the balance in the Med while affecting the lives of many people.

+ The Tunis meeting: the week started with the outcome of a new meeting of the Africa-Europe contact group in Tunis, following pressure from the United Nations, to curb 20,000 people from the total number of arrivals to Italy and to process asylum requests on the ground in countries on the Libyan migrant route, such as Mali, Niger, Burkina Faso, Ethiopia, Chad and Sudan. The involvement of African countries includes Algeria, that didn't take part in the effort before. On this occasion, the Eu Commissioner for Migration Avramopoulos recalled the extent of European aid to Tunisia.

+ France acting by itself: in a week full of unilateral announcements by the newly elected president Macron, the French presidency invited the recognised Libyan premier Fayez al Serraj and his main opposer in the Cyrenaica province Khalifa Haftar for a meeting, without informing Italy. It also announced France wants to set up hotspots on Libyan soil. This announcement was retracted after a call from Italian Prime Minister Gentiloni.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Migration 17-08-10:

Schweiz/ The border crossing deaths in Como till sidans topp

After travelling to Ventimiglia where 12 border deaths were recorded in just a few months, we head back to Como where migrants keep trying to cross the inaccessible border with Switzerland, injuring themselves, or losing their lives on trains, and where both attempts and refoulements have reached substantial numbers.

A grave in the canton of Ticino

The body of Diakite Yoursouf will rest forever in the small cemetery of Balerna, in the canton of Ticino, only a few kilometres away from the Italian border he had crossed on February 27 on the roof of a Tilo, one of the local trains jointly managed by Swiss Federal Railways and the Italian company Trenord. The train, bound for Bellinzona, had left Milano Centrale station at 6:10 p.m. First-aiders found Yoursouf at the station of Balerna, where the train was stopped after some passengers reported hearing strange sounds coming from the roof of one of the coaches. It was already too late for the young man, who died electrocuted. He was killed by a clumsy movement or, more probably, by the different power supply of the Italian and Swiss railways. In fact, there is a specific place near the tunnel from Como to Chiasso where the pantograph used on the Italian network (based on a 3,000V direct current) comes down to receive the Swiss power supply, a 15,000V single-phase alternating current. This change proved fatal.

It remains unclear whether Yoursouf climbed onto the train's roof at the Como San Giovanni station, which has been one of the hot spots for migration flows along the northern border since last summer. None of the associations and organisations helping migrants in the city declared having encountered him in the previous days. Moreover, Swiss authorities, in accord with the Italian ones, took almost two months to release his personal information.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 17-08-11:

Afrika/ Trauma experienced by West African migrants highlighted in report till sidans topp

IOM, the UN Migration Agency, has released a new report, via its Niger office, profiling migrants passing through its transit centres in West Africa.

The report, funded by the European Union, is based on more than 6,000 voluntary testimonies collected in 2016 from the migrants IOM assisted at its five transit centres across Niger and on analysis by the IOM Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) in Berlin.

The report reveals widespread misinformation (or lack of information) about what awaits migrants on their journeys and the living conditions in countries of temporary residence, particularly Libya.

In Niger, IOM offers migrants information about the potential risks of irregular migration through its community mobilizers and EU-funded orientation offices in Agadez, Arlit and Dirkou.

One of the main highlights of the report are the risks that many of these migrants who embark on this route face during their journeys through the desert and their stay in Algeria, Libya or Niger. More than 60 per cent of the migrants who resided in either Libya or Algeria testified to having been subject to various types of violent or abusive treatments. Physical violence as well as different types of threats and psychological abuse were the types of ill treatment most frequently reported by migrants.

The report aims to contribute to a better understanding of recent migration trends and experiences from West and Central Africa to North Africa. This information will improve IOM's programme and policy responses to protect migrants in vulnerable situations and address the challenges of irregular migration and migrant smuggling.

The full report, 2016 Migrant Profiling Report, can be accessed here. The questions were designed around socio-demographic information, vulnerability status, migratory intentions, migratory journey and economic opportunities.

(...)

Pressmeddelandet med länkar (Extern länk)

IOM 17-08-08: UN migration agency search and rescue missions in Sahara desert help 1,000 migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Nyheter 17-08-14:

Dålig kunskap om ensamkommande flickor med barn till sidans topp

Andelen ensamkommande flickor ökar i Sverige, samtidigt saknas det kunskaper och stöd, speciellt för flickor med barn. Det vill Socialstyrelsen nu ändra på.

Andelen ensamkommande flickor ökade från 16 procent 2012 till 23 procent 2017 och när Socialstyrelsen med anledning av det ville ta reda på hur de ensamkommande flickorna har det i 74 utvalda kommuner, fann man fler flickor med barn, totalt 53 flickor mellan 13 och 17 år som hade ett eller flera egna barn.

Samtidigt insåg man att kommunerna behöver mer kunskap om målgruppen och därför jobbar man just nu fram ett metodpaket som ska vara klart i november, bland annat baserat på de kunskaper och lärdomar ungdomsboendet Mambo i Boxholm skaffat sig genom åren, som man nu ska besöka för att intervjua både personal och boende.

16 år och gravid

Där bor Nadifa och hennes son Aden sen ett par år.

- Jag var gravid, fyra och en halv månad, när jag kom till Sverige, säger Nadifa.

Hur gammal var du?

- Jag var 16 år, säger Nadifa.

Patrik Lindgren är föreståndare på ungdomsboendet Mambo som han var med och startade upp 2012.

Vad är det viktigaste ni kan ge de här unga mammorna?

- Självständighet, utmaningen är balansgången i nivå av stöd kontra hur mycket man ska klara själv, säger Patrik Lindgren föreståndare.

Fanns ingen manual

Mambo är nu inne på sitt femte år och man har själva fått lära sig på vägen om målgruppen och vilka metoder som fungerar, eftersom det inte funnits någon manual tidigare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Halland 17-08-14: Uppdelat boende ska stärka ensamkommande flickor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 17-08-26:

Aligools och Jafars långa nervösa väntan till sidans topp

Under 2015 kom över 50 ensamkommande flyktingbarn till Öckerö.

De flesta har anpassat sig till Sverige genom fotbollen och tillsammans byggt ett liv.

Offside har gjort ett stort reportage om Aligool och Jafars ovissa tillvaro på ön - där utvisning har blivit en fråga om liv och död.

För tio månader sedan blev de två afghanska killarna Aligool och Jafar familjehemsplacerade hos familjen Torgeby ute på Öckerö.

På familjens undervåning har ungdomarna anpassat sig till ett liv långtifrån den tuffa bakgrund som de kommer i från.

De har blivit som storebröder för familjens döttrar och de har använt fotbollen som en väg att acklimatisera sig till samhället, skaffa nya vänner och lära sig det svenska språket.

"Blir irriterade när vi får vänta på posten"

Men bakom den ljusa tillvaron i livet döljer sig ett mörkt orosmoln och en lång oviss väntan på besked från Migrationsverket.

- Vi svenskar blir irriterade när vi får vänta en dag extra på posten. Här pratar vi om livsavgörande beslut som dröjer två år, säger Linus Torgeby.

I måndags började Aligool och Jafar på gymnasieskola inne i Göteborg, helt ovetande om hur framtiden kommer att se ut.

Båda två har varit på intervjuer hos Migrationsverket och genomgått ålderstester genom undersökning av tänder och knäleder.

"Riktigt eländiga ställen"

De som är över 18 år riskerar att förflyttas till vuxenboende. Och det är en åldersgräns som flera av de ensamkommande flyktingbarnen ute på Öckerö kommer att passera i höst.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även det längre reportaget:

Offside 17-07-24: De misstänkta - av Anders Bengtsson Foto: Peter Claesson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 17-08-08:

Fick 24 timmar på sig att flytta efter avslag på asylansökan till sidans topp

Efter avslaget på asylansökan vet Rajab Akhlasi inte om han kommer att stanna i Sverige eller åka till Afghanistan där han inte känner någon.

Rajab Akhlasi fick efter två års väntetid avslag på sin ansökan om asyl.

- De sa till mig att "du måste lämna ditt boende inom 24 timmar". En kvinna sa att jag har fått avslag. Jag förstod ingenting, jag bara tänkte på hur det ska gå för mig i framtiden, säger Rajab Akhlasi.

Han har haft sin gymnasieskola, sina vänner och sitt boende med personal i Kristianstad kommun. Nu skulle han alltså behöva flytta till ett vuxenboende i en helt ny, för honom främmande, kommun i Skåne utan någon vetskap om vad som skulle hända med hans utbildning.

Då öppnade Reneé Bertilsson, Rajabs före detta god man, upp sitt hem för honom.

- Vad är det för skillnad på den 5 juli och den 6 juli? Den 5 juli fick jag vara god man och hjälpa, den 6 juli fick jag inte längre lov att vara det. Det är samma kille. Det är samma känslor i samma kropp. Man behöver fortfarande samma stöd, säger Reneé Bertilsson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Hallands Nyheter 17-08-17: Fawad Arian: "Jag visste ingenting, det var kaos" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-08-08:

Många ensamkommande barn måste flytta när de blir vuxna till sidans topp

Regeringen bestämde i juni att kommuner ska få pengar så att ensamkommande barn kan stanna även när de blir vuxna. Ändå flyttar fortfarande många som blir 18 år till en annan kommun.

När man fyller 18 år blir man vuxen enligt svensk lag.

Kommunerna har ansvar för bostad och skola för barn som har sökt uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket har ansvar för vuxna.

Det betyder att många asylsökande personer som blir vuxna inte längre får en bostad i den kommun som de bor i. Istället blir de erbjudna att flytta till en annan kommun.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 17-07-30: Oklart om stöd för ensamkommandes boende (Extern länk)

Göteborgs-Posten 17-08-12: Göteborgspolitikerna: "Statens ansvar" (Extern länk)

Norrtälje kommun 17-08-23: Tryggare asylprocess för ensamkommande i Norrtälje kommun (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 17-08-08: Pajala tvingas prioritera ekonomin före barnen: "Det känns inte bra" (Extern länk)

Skaraborgs Läns Allehanda 17-08-08: Unga får stanna längre i Karlsborg (Extern länk)

SvT Halland 17-08-15: Varbergs kommun vill hitta lösning för att behålla ensamkommande (Extern länk)

ETC Stockholm 17-08-18: "I framtiden kanske samhället behöver oss ensamkommande" (Extern länk)

Centerpartister i Hallands Nyheter 17-08-18: Ingen blir vuxen över en natt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-07 -31:

Spanien/ Migrants held in poor conditions - Automatic detention, obstacles to asylum till sidans topp

Asylum seekers and other migrants arriving by sea to Spanish shores are held in poor conditions and face obstacles in applying for asylum. They are held for days in dark, dank cells in police stations and almost certainly will then automatically be placed in longer-term immigration detention facilities pending deportation that may never happen.

"Dark, cage-like police cells are no place to hold asylum seekers and migrants who reach Spain," said Judith Sunderland, associate Europe and Central Asia director at Human Rights Watch. "Spain is violating migrants' rights, and there is no evidence it serves as a deterrent to others."

The number of asylum seekers and other migrants crossing the western Mediterranean to Spain is increasing. According to the International Organization for Migration (IOM), 7,847 people reached Spanish shores between January 1 and July 26, 2017, compared with 2,476 during the same period in 2016.

Although the numbers pale in comparison to the 94,445 people disembarked in Italy during the first seven months of 2017, Spanish interior minister Juan Ignacio Zoido cited "important pressure" on Spanish ports in rejecting Italy's recent request to have some of the people rescued in the central Mediterranean taken to Spain.

Almost all adults and children traveling with a family member arriving to mainland Spain by boat are detained for up to 72 hours in police facilities for identification and processing. The majority of adult men and women are then sent to an immigration detention center for a maximum of 60 days, pending deportation. If they cannot be deported they are released but have no legal right to remain and are under obligation to leave the country.

Conditions in police facilities in Motril, Almería, and Málaga, which Human Rights Watch visited in May, are substandard, Human Rights Watch found. The facilities in Motril and Almería have large, poorly lit cells with thin mattresses on the floor, while Málaga police station has an underground jail with no natural light or ventilation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-08-02:

Grekland/ Huge rise in detention of migrant children till sidans topp

The number of unaccompanied migrant children held in unsuitable police cells and detention centers in Greece has increased alarmingly, Human Rights Watch said today in a letter to Migration Policy Minister Yiannis Mouzalas.

According to the National Center for Social Solidarity, a government body, as of July 19, 2017, an estimated 117 children were in police custody awaiting transfer to a shelter. That number is in stark contrast to November 2016, when only two unaccompanied children were detained. The Greek government should take urgent action to reduce the number of unaccompanied migrant children in police custody, Human Rights Watch said.

"Instead of being cared for, dozens of vulnerable children are locked in dirty, crowded police cells and other detention facilities across Greece, in some cases with unrelated adults," said Eva Cossé, Greece researcher at Human Rights Watch. "The Greek government has a duty to end this abusive practice and make sure these vulnerable kids get the care and protection they need."

Human Rights Watch research has documented the arbitrary and prolonged detention of unaccompanied migrant children in police cells and other detention centers, in violation of international and Greek law. Under Greek law, unaccompanied children should be transferred to safe accommodation, but Greece has a chronic shortage of space in suitable facilities.

Human Rights Watch also highlighted the fact that the decision by the European Commission to transfer responsibility and European Union funding for managing unaccompanied migrant children from nongovernmental groups to the Greek government is likely to exacerbate the shortage of suitable shelter space for unaccompanied children. Nongovernmental groups say that the shift means that at least five shelters for unaccompanied children in Greece will be closed.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Kathimerini 17-08-05: Number of unaccompanied minors detained with unrelated adult males rises (Extern länk)

Amnesty International 17-07-28: Authorities must investigate allegations of force and ill-treatment (Extern länk)

Kathimerini 17-08-03: Asylum seekers being blocked out of job market and health system (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-07-27:

Grekland/ EU lanserar ett nytt program för humanitär hjälp och bostäder åt flyktingar till sidans topp

EU-kommissionen tillkännager i dag nya nödhjälpsprojekt för flyktingar i Grekland till ett värde av 209 miljoner euro.

I det nya initiativet ingår ett flaggskeppsprogram för att integrera och skaffa bostäder åt flyktingar och deras familjer så att de kan hyra bostäder i städer och få kontantbistånd. Det här är en förändring i förhållande till tidigare humanitära projekt, där stöd främst gavs till vistelsen i läger och materiella förnödenheter.

- Idag inleder vi ett nytt kapitel för flyktingarna i Grekland. Vår nya finansiering innebär en förändring av hur vi lämnar bistånd för att förbättra människors liv. De nya projekten syftar till att få bort flyktingarna från lägren, ordna med ordinära bostader och hjälpa dem att leva ett tryggare och mer normalt liv. Tillsammans med våra samarbetspartner för humanitär hjälp och de nationella myndigheterna är vi fast beslutna att hjälpa de mest utsatta flyktingarna och göra vår humanitära plikt med sikte på en mer kostnadseffektiv lösning, säger biståndskommissionär Christos Stylianides

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-08-03:

Frankrike/ Calais: Tear gas or pepper spray, abuse is abuse till sidans topp

Michael Garcia Bochenek

In Calais at the end of June, I spoke to a 17-year-old Ethiopian boy (I'll call him Biniam T.). He said French riot police (the Compagnies républicaines de sécurité, CRS) had sprayed him with a chemical substance as he was walking with some other boys along the side of a road: "It was the daytime, and they came in a van. They sprayed us from the van. They didn't say anything; they just sprayed."

It wasn't the first time I heard such an account-in fact, nearly every one of the children and adults I interviewed had a similar story. Nor was it the only time police had subjected Biniam to such treatment. "If they catch us when we are sleeping, they will spray us and take all of our stuff. Every two or three days they do this," he said. "This is normal for us. It's part of our life."

Conditions for migrants in Calais may soon improve, at least marginally. Interior Minister Gérard Collomb announced on July 31 that the state would open new shelters for migrants, provide access to water, toilets, and showers and investigate reports of excessive use of force by police.

This is a positive, if initial, response to the Human Rights Watch report last week of widespread police abuses against migrants in Calais and a court decision this week from France's highest administrative court sharply criticizing officials' refusal to provide water and other humanitarian assistance to migrants. City officials had at first opposed the Interior Ministry's plans and had vowed not to comply with the court order.

And the minister also challenged our finding that riot police routinely use pepper spray on child and adult migrants when they pose no conceivable threat. A ministry news release stated that police use teargas rather than pepper spray. "I reiterate that in the security forces, there is no use of pepper spray," he told reporters, adding, "There could be some misconduct by individuals."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Statewatch 17-08-04: Conceil d'Etat: Court did rightly order water and toilets for migrants in Calais (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 17-08-23:

Island/ Efterlysning på Island: Fler asylsökande till sidans topp

I nordisländska kommunen Nordurping anser politikerna att landet inte tar tillräckligt med ansvar i den pågående flyktingkrisen.

Därför begär de från regeringen att få ta emot fler asylsökande.

Det var förra veckan som kommunfullmäktige beslöt att förnya en förfrågan till regeringen om att få ta emot fler flyktingar, rapporterar Iceland Review.

Nor?ur?ing på norra Island var en av flera kommuner som förra året formellt begärde att få ta emot flyktingar. Om de får ett ja denna gång kommer förberedelserna för mottagandet att inledas till våren. Enligt protokoll från fullmäktigemötet finns goda förutsättningar för flyktingar att bo och leva i Nor?ur?ing som har runt 3 000 invånare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-08-04:

Australien/ Leaked transcript exposes Australia's unlawful refugee policy till sidans topp

Elaine Pearson, Australia Director

The leaked transcript of the infamous January 28 phone call between US President Donald Trump and Australia's Prime Minister Malcolm Turnbull has some extraordinary revelations.

It confirms how Australia's foreign policy has been hijacked by immigration concerns. One might expect the first call between these two leaders would have focused on more pressing matters of global security but for nearly the entire call, Australia's Prime Minister is desperately trying to persuade the US president to uphold an agreement to take a small number of refugees from Australia's offshore processing centers in Papua New Guinea's Manus Island and Nauru.

The transcript exposes the hypocrisy of Australia's refugee policies and Turnbull's complete disregard for international law. "If they had arrived by airplane and with a tourist visa then they would be here," Turnbull says. But under the Refugee Convention, which Australia has ratified, countries can't discriminate against those seeking asylum based on mode of transport. The treaty recognizes that refugees may need to enter a country illegally for protection and should not be punished for that.

Turnbull also falsely refers to those on Manus and Nauru as "economic refugees" when in fact all of those being considered for US resettlement are recognized as refugees for having a well-founded fear of persecution if returned home.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Oxfam International 17-08-09:

Libyen/ Torture, rape and slavery in Libya: why migrants must be able to leave this hell till sidans topp

Rape, torture and slave labor are among the horrendous daily realities for people stuck in Libya who are desperately trying to escape war, persecution and poverty in African countries, according to a new report by Oxfam and Italian partners MEDU and Borderline Sicilia.

The report features harrowing testimonies, gathered by Oxfam and its partners, from women and men who arrived in Sicily having made the dangerous crossing from Libya. Some revealed how gangs imprisoned them in underground cells, before calling their families to demand a ransom for their release. A teenager from Senegal told how he was kept in a cell which was full of dead bodies, before managing to escape. Others spoke of being regularly beaten and starved for months on end.

Oxfam and its partners are calling on Italy and other European member states to stop pursuing migration policies that prevent people leaving Libya and the abuse they are suffering.

158 testimonies, of 31 women and 127 men, gathered by Oxfam and MEDU in Sicily, paint a shocking picture of the conditions they endured in Libya:

+ All but one woman said they had suffered from sexual violence

+ 74% of the refugees and other migrants said they had witnessed the murder and /or torture of a travelling companion

+ 84% said they had suffered inhuman or degrading treatment, extreme violence or torture in Libya

+ 80% said they had been regularly denied food and water during their stay in Libya

+ 70% said they had been tied up

Roberto Barbieri, executive director of Oxfam Italy, said:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Sveriges Radio Ekot 17-08-02:

Lång väntan på asylutredning till sidans topp

Drygt 10 000 av de som sökte asyl i Sverige under 2015 har ännu inte kallats till intervju med Migrationsverket.

- När man väntar för en intervju typ två år så är det självklart jättejobbigt. När jag tänker på min framtid kan jag inte tänka, jag kan inte sova på natten för jag vet inte, vad kommer hända med mig?

Och när de kallar vet man ändå inte om man får stanna eller inte, säger Nawroz Mohammadi, asylsökande.

Av de som sökte asyl i Sverige under 2015 har 10 600 personer fortfarande inte kallats till intervju hos Migrationsverket, det innebär att deras asylutredningar inte påbörjats.

Precis som Nawroz Mohammadi är många av dem ensamkommande minderåriga flyktingar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kulturdepartementet 17-08-02:

Migrationsverket ska fortsätta utveckla kompetensen i hbtq-frågor till sidans topp

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att säkerställa hög rättslig kvalitet i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas. Detta genom att stärka kompetensen ytterligare. Två miljoner kronor tillförs myndigheten och i uppdraget ingår att arbeta med ett tryggt och likvärdigt bemötande av hbtq-personer.

I arbetet för mänskliga rättigheter vill regeringen underlätta för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Regeringen arbetar för att trygga flyktingars och asylsökandes mänskliga rättigheter, i linje med vad internationella granskningsorgan fört fram. Regeringen kommer att fortsätta med arbetet utifrån regeringens hbtq-strategi. Där har Migrationsverket en självklar roll.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-07-31:

Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasister till sidans topp

Den 1 juni började de nya reglerna om längre uppehållstillstånd för gymnasister att gälla. Många har nu lämnat in ansökan och andra funderar på hur de ska göra. FARR sammanfattar här hur det fungerar att söka.

De nya reglerna är komplicerade eftersom olika tidsgränser och villkor gäller för olika åldrar och situationer. Men alla reglerna går ut på att ungdomar som annars bara skulle få ett kortare uppehållstillstånd eller stanna till 18-årsdagen i vissa fall ska få stanna längre för att hinna gå ut gymnasiet. Den som har fått slutligt avslag och räknades som vuxen redan i Migrationsverkets beslut omfattas inte. Det har hänt att ungdomar med slutligt avslag har gripits i samband med att de lämnat in ansökan.

Du som har fått slutligt avslag

Om du redan har fått avslag både av Migrationsverket och domstolarna så kan du ändå få uppehållstillstånd för att du går i gymnasiet men bara om du räknades som barn åtminstone när du fick ditt första utvisningsbeslut OCH utvisningen skulle skjutas upp tills du blev 18 för att du inte hade något ordnat mottagande i hemlandet. Detta måste framgå av ett beslut du fått av Migrationsverket eller domstol för att du ska kunna få stanna medan du går i gymnasiet. Du måste dessutom ha sökt asyl senast 24 november 2015.

Det finns en särskild ansökningsblankett för ungdomar i den här situationen. När du lämnar in den eller skickar den till Migrationsverket så kommer ditt utvisningsbeslut inte att få verkställas förrän Migrationsverket har tagit ställning till ansökan. Det kallas för inhibition. Förutom blanketten ska du lämna in en individuell studieplan. Det är ett intyg från skolan som visar vilket program du går på.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Göteborg 17-08-07:

Ålderskarusellen slog Javids liv i spillror till sidans topp

I oktober i fjol blev Javid Temori plötsligt tre år äldre och tvingades lämna sin bostad och skola. Åtta månader senare har Migrationsverket skrivit ner 16-åringen i ålder igen - utan att ge honom någon förklaring.

En fredagkväll i mitten av oktober förra året kom Javid Temori hem till Kicki Wahlström och Jan Mannheimer i Kungsbacka. Paret är några av de tusentals svenskar som frivilligt ställer upp för att hjälpa ensamkommande ungdomar.

- Killarna som bor hos oss tog med Javid hit. Då hade han precis tvingats lämna sitt hvb-hem, berättar Kicki Wahlström.

Två dagar tidigare hade Javid Temori fått besked från Migrationsverket att han ansågs vara tre år äldre än vad han uppgivit. Plötsligt var han myndig.

- Jag blev så förtvivlad att jag slog in i en glasruta, berättar han.

"Tror att allt är förfalskat"

Kors och tvärs över tonåringens fingrar och knogar löper kraftiga ärr som för alltid kommer att påminna om dagen då han fick svart på vitt att han inte är att lita på.

- Migrationsverket tror att allt är förfalskat, kopior av mina föräldrars pass bland annat. Man känner sig som en boll som blir spelad hit och dit, säger Javid Temori.

Åldersuppskrivningen medförde inte bara att 16-åringen förlorade sin bostad, Javid tvingades även sluta gymnasiet.

- Kungsbacka kommun lät inte de ensamkommande som skrevs upp i ålder gå kvar i gymnasiet. Det är så lågt, det handlade om fyra personer. Fyra, betonar Kicki Wahlström.

Åldern skrevs tillbaka igen

Javid överklagade och fick avslag. Men i juni tog historien en ny vändning då Migrationsdomstolen beslutade att skicka tillbaka ärendet till Migrationsverket eftersom de ansåg att åldersuppskrivningen var för stor. Några veckor senare, i juli, kom ett nytt bud - Javid hade skrivits tillbaka i ålder, och ansågs vara 16 år igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-08-31:

Migrationsverket anklagas för att ställa orimliga krav - som leder till flyktingsmugglare till sidans topp

Migrationsverket anklagas för att ställa orimliga krav på människor från Eritrea som vill få familjeåterförening. FN:s flyktingorganisation UNHCR har upprepade gånger kritiserat Sverige för det.

Grundregeln är att anhöriga ska kunna visa ett pass från hemlandet för att få resa till Sverige. Men de flesta eritreanska flyktingar befinner sig i grannlandet Etiopien och har inte pass.

För att försöka skaffa det anlitar de flyktingsmugglare som tar dem illegalt till en eritreansk ambassad i något av grannländerna.

Yohannes berättar att hans barn och fru kidnappades efter att de anlitat flyktingsmugglare för att ta sig till Sudan och skaffa pass.

Yohannes är politisk flykting från Eritrea. I och med att han fått flyktingstatus i Sverige har han rätt att ta hit sin fru och sina barn.

Eftersom de saknade pass och befann sig i Etiopien där det inte finns någon eritreansk ambassad som kan utfärda pass bad de om att få bevisa sin identitet genom dna-prov men Migrationsverket menade att de först måste visa att de försökt skaffa hemlandspass.

Enligt Yohannes var det därför hans fru anlitade flyktingsmugglare. Migrationsverket säger till Ekot att man inte ska ställa krav som innebär att människor tvingas göra illegala resor, men enligt svenska ambassaden i Etiopiens huvudstad Addis Abeba går det inte att resa lagligt utan pass.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-08-31:

Eritreanska flyktingar tvingas be regimen om ursäkt för återförenas med sin familj till sidans topp

Migrationsverket kräver i vissa fall att eritreanska flyktingar som vill återförenas med anhöriga besöker en eritreansk ambassad för att skaffa pass. Det trots att de där tvingas be om ursäkt för att de flytt från Eritrea och lovar att ta sitt straff om de återvänder. Röda Korset är starkt kritiskt till att eritreaner som flytt landet förväntas be regimen om passhandlingar.

Fatima är politisk flykting från Eritrea och hon menar att det kan vara farligt.

- Alla eritreanska flyktingar har ju anhöriga kvar i Eritrea och mina anhöriga som är kvar kan råka illa ut för att jag flytt, säger hon.

Fatima har rätt att återförenas med sina barn som befinner sig i Sudan. Men de saknar pass och Migrationsverket kräver att de först går in på en eritreansk ambassad och skaffar pass.

För att få ansöka om ett pass behöver man enligt Migrationsverkets egen rapport skriva under ett så kallat ångerbrev där man ber om ursäkt för att man lämnat Eritreas obligatoriska nationaltjänst och säger sig vara beredd att acceptera sitt straff.

Enligt Migrationsverket måste man ofta även betala två procent i skatt för att få ett pass. Migrationsverket skriver också att Eritrea bedriver ett omfattande flyktingspionage.

Röda Korset är kritiskt till att Migrationsverket trots detta kräver att eritreaner skaffar pass.

Johanna Eriksson Ahlén är jurist på Röda Korset och hon har företrätt flera politiska flyktingar från Eritrea som inte velat skriva under ångerbrevet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-09-01:

FN:s kommitté mot tortyr stoppar utvisningar till Sudan och Tjetjenien till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har publicerat beslut från sin session i maj om tio utvisningar som anmälts strida mot tortyrkonventionen. Två av dem ledde till att staten förbjöds verkställa utvisningen.

Schweiz förbjuds att utvisa en man till Sudan. Mannens far och farbror hade dödats för sitt samröre med oppositionen. När han kom till Schweiz engagerade han sig i en oppositionell organisation, Justice and Equality Movement, och uppträdde på internationella konferenser. Schweiz avslag byggde bl.a. på att mannen inte kunde bevisa att han kom från Darfur eftersom hans id-handlingar var av en typ som är lätta att förfalska. CAT påpekar att detta inte är ett bevis för att handlingarna är falska eller skäl att misstro en person som flyr ett krig och inte kan skaffa andra handlingar. Schweiz ansåg att mannens politiska engagemang var på låg nivå för att väcka Sudans intresse. Detta motsägs enligt CAT av landinformation. Även aktiva på lägre nivå i organisationen riskerar tortyr om de återsänds.

Danmark fälldes för beslutet om utvisning till Ryssland av en familj från Tjetjenien vars berättelse om förföljelse inte hade utretts ordentligt. Danmark hade istället fokuserat på att mannen tidigare haft visum till Spanien och han hade vägrats tortyrutredning. När en medicinsk undersökning bekostad av Amnesy visade på tortyr hade mannen vägrats en ny prövning. De oklarheter i berättelsen som Danmark påpekat bemöts av CAT med en formulering som påminner om många tidigare fall: "complete accuracy is seldom to be expected by victims of torture, and that any inconsistencies in the complainant's presentation of the facts are not material and do not raise doubts about the general veracity of his claims". Danmark förbjuds att verkställa utvisningen.

Hämta eller läs beslutet om utvisning till Sudan 639/2014, N.A.A. mot Schweiz (Extern länk)

Hämta eller läs beslutet om utvisning till Ryssland 653/2015, A.M.D. et al. mot Danmark (Extern länk)

Sök övriga ärenden från CAT (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-09-01:

Konvertit från Afghanistan bland dem som inte lyckades övertyga FN:s tortyrkommitté till sidans topp

Bland besluten från FN:s kommitté mot tortyr, CAT, som publicerats nyligen, fanns en anmälning mot Sverige. Den gällde en afghan vars berättelse om distribution av biblar i hembyn i Ghazni inte ansågs trovärdig. Mannen hade inte heller lyckats visa att han konverterat i Sverige eller att detta skulle ha kommit ut i hemlandet. Att verkställa utvisningen skulle inte bryta mot tortyrkonventionen, enligt CAT.

Ett annat konvertitärende rörde en iranier som lämnat Iran legalt och varit bosatt i Indien sedan 1992. De senaste åren hade han bott i Schweiz efter att ha gift sig där. Han sökte asyl efter att äktenskapet brustit, men lyckades inte övertyga CAT om att han konverterat seriöst eller skulle vara hotad i hemlandet på grund av att han deltagit i demonstrationer.

Ett fall som indirekt berör Sverige gällde en man som misshandlats av polis i Ryssland så illa att en arm brutits, men som hotats när han försökt anmäla polisen och gått till media. Han sökte asyl i Finland och tog sig efter avslag till Sverige där han levt gömd för att inte överföras enligt Dublinförordningen. CAT valde att pröva ärendet trots att mannen missat överklaga, eftersom överklagandet inte skulle haft suspensiv effekt. Händelserna i Ryssland inträffade 2007-2008 och saken anmäldes till kommittén 2011. Att det gått så lång tid bidrar till bedömningen att mannen inte riskerar tortyr på grund av händelserna.

Schweiz förbjöds att utvisa en man till Sudan, se ovan. Men i ett annat ärende som gällde utvisning från Danmark till Sudan fann CAT inga bevis för att Sudan skulle intressera sig för mannen. Han hävdade att han knivhuggits av en polis men hade lämnat en rad olika beskrivningar av händelsen.

(...)

Hämta eller läs beslutet om utvisning till Afghanistan 677/2015, A.N.M. mot Sverige (Extern länk)

Hämta eller läs beslutet om utvisning till Iran 662/2015, M.K. mot Schweiz (Extern länk)

Hämta eller läs beslutet om utvisning till Ryssland 465/2011, A.P. mot Finland (Extern länk)

Hämta eller läs beslutet om utvisning till Sudan 602/2014, S.S.B. mot Danmark (Extern länk)

Sök övriga ärenden från CAT (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-09-01:

Europadomstolen: Kommunistregimens säkerhetspoliser mfl får utvisas till sidans topp

Europadomstolen har behandlat en rad ärenden som rör afghaner som arbetat för någon av säkerhetstjänsterna Khad/WAD eller en närstående organisation, och som sökt asyl i Nederländerna. Säkerhetstjänsterna under kommunistregimen i Afghanistan mellan 1978 och 1992 var kända för sina grymma metoder. Männen hävdar att de riskerar hämnd men har fått avslag på grund av att deras verksamhet har bedömts som brott mot mänskligheten vilket uteslutit dem från flyktingstatus. Europadomstolen anser att de inte riskerar förföljelse i hemlandet idag och påpekar att personer med koppling till Khad/WAD inte finns med bland de grupper som UNHCR betraktar som utsatta. Alla männen har familj som bor lagligt i Nederländerna, men Europadomstolen bedömer att familjerna kan träffas på annat sätt och att makarna måste ha varit medvetna om vad männens arbete innebar. Därför utgör utvisningarna inte heller något brott mot Europakonventionens skydd för privatlivet.

Applications nos. 43538/11 and 63104/11 (Extern länk)

Application no. 72586/11 (Extern länk)

Application no. 77691/11 (Extern länk)

Application no. 41509/12 (Extern länk)

Application no. 46051/13 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-09-01:

Migrationsdomstol anser att ung vuxen utan nätverk har skyddsbehov i Afghanistan till sidans topp

Målet rör en pojke som hävdar att han är minderårig. Detta har han inte lyckats bevisa varken för Migrationsverket eller domstolen. Hans berättelse om hot från taliban mot föräldrarna och en familjekonflikt anses inte tillräckliga. Pojken är uppvuxen i Iran och har aldrig bott i Afghanistan. Eftersom han inte har någon anknytning prövas skyddsbehovet mot hela landet. Migrationsverket avslag hans ansökan men Migrationsdomstolen upphäver det beslutet och gör samma bedömning som Migrationsöverdomstolen i våras gjorde om ett barn. Ett barn utan nätverk riskerar barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution, sexuellt utnyttjande och tvångsrekrytering. Enligt domstolen kommer pojken att hamna i en liknande situation som ett barn. Han tillhör en utsatt minoritet samt saknar nätverk och lokalkunskaper. Han löper därför en konkret, individuell risk för omänsklig eller förnedrande behandling och är alternativt skyddsbehövande. Pojken får uppehållstillstånd i 13 månader.

Förvaltningsrätten i Göteborg har dömt på samma sätt i flera liknande fall men domarna är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 17-08-07:

Utvisning stoppad efter dödshot till sidans topp

För två veckor sedan skulle kristne Ali utvisas till Afghanistan trots dödshot. Nu släpps han fri.

Efter drygt fyra månader på förvarsenheten i Åstorp släpps nu 22-åriga Ali fri. I sista stund beviljade Migrationsverket att hans utvisningsbeslut ska omprövas.

- Det rör sig om bevis om Alis situation som ackumulerats under en längre tid, säger Bengt Sjöberg som varit Alis präst och ombud.

Ali har bott i Sverige sedan 2013. Han flydde till Sverige efter att blivit förföljd av talibanerna i Afghanistan och senare i Iran.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-09-01:

Domstol ger permanent tillstånd pga långvarig brist på ordnat mottagande till sidans topp

En ung pojke flydde från Afghanistan efter att ha gripits och knivskurits av taliban på grund av sin brors arbete som polis. Pojken hade flyttat till Kabul med sin familj efter att hembyn utplånats vid en attack av kuchi-nomader. Pojkens berättelse godtogs i huvudsak av Migrationsverket men han ansågs ändå inte riskera förföljelse som person. Han bedömdes som femtonåring, men eftersom familjen borde finnas i Kabul skulle han ha ett ordnat mottagande. Även domstolen tror på pojkens berättelse men anser inte att den visar att han skulle vara personligen hotad av talibanerna. Eftersom han har ett nätverk har han inte heller skyddsbehov för att han är ett barn. Men till skillnad från Migrationsverket tror domstolen även på att pojken försökt men inte lyckats få kontakt med familjen. Migrationsverket har inte heller etablerat någon kontakt. Domstolen anser att hindret kommer att vara så länge att pojken beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 17-08-21:

Åldersbestämningen ger olika resultat - han utvisas ändå till sidans topp

Trots att utredningen kring Mostafa Mohseni från Ronneby visar att han är både över och under 18 år har Migrationsverket skrivit upp hans ålder och beslutat att han ska utvisas till Afghanistan.

I den medicinska åldersbedömningen bedöms Mostafa Mohsenis tänder vara över 18 år men knäna under 18 år.

Mostafa Mohseni säger att han anklagas för att ljuga.

- När jag gråter säger de att jag inte gör det på riktigt, att jag ljuger, berättar han.

Skrev upp åldern

Efter ett och ett halvt år i Sverige fick han i juni ett utvisningsbeslut eftersom Migrationsverket skrivit upp hans ålder.

Mostafa Mohsenis advokat Carolina Sandekjer är, liksom flera andra, starkt kritisk till den här bedömningen och menar att man lägger för stor vikt vid den medicinska åldersbestämningen.

- Den är inte entydig och dessutom finns det annan utredning som visar att han är under 18, säger hon.

"Tillräckligt pålitlig"

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 17-08-21:

106 år gammal - nu utvisas hon till Afghanistan till sidans topp

Bibikhal är 106 år och antas vara världens äldsta flykting. Hon fick mycket uppmärksamhet när hon flydde och till slut hamnade i Hova i Gullspångs kommun. Men nu har Migrationsverket beslutat att hon ska utvisas till Afghanistan.

Bröstkorgen sänker sig upp och ned. Bibikhal Uzbeks andningar är det enda som hörs i rummet.

Sedan hon fick beskedet beskriver familjen att hon numera är ett skal av den person hon tidigare var. En kvinna född 1910 som aldrig vek sig.

Bar henne på ryggen

Det var hösten 2015 som media världen över publicerade bilder från ett flyktingläger i Kroatien. De visade en äldre kvinna, då 105-åriga Bibikhal Uzbek från Afghanistan, vars son och barnbarn berättade att de hade burit henne på ryggen över bergen för att komma till Europa.

Till slut hamnade familjen i Skaraborg där de sökte asyl.

- Vi var så glada när vi kom hit och tyckte att det var ett väldigt fint land. Vi kunde sova i lugn och ro. Här var inget krig och vi riskerade inte att bli dödade. Vi är tacksamma för det, säger Mohammadullah Uzbek som är son till Bibikhal och berättar att först när familjen kom till Tyskland så fick man tag på en rullstol att köra henne i.

Avslag i juni

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Blankspot 17-08-16: Sverige utvisar 106-årig flykting till Afghanistan (Extern länk)

Läs mer om protester och debatt kring utvisningarna till Afghanistan, nedan under rubrikerna "Stöd och solidaritet" och "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-08-29:

Hungary: Dublin transfers suspended by Germany till sidans topp

The German Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) has suspended transfers to Hungary under the Dublin Regulation until further notice, on account of systematic detention, push backs and the lack of integration perspectives in the country.

Transfers had already been de facto halted since April 2017, as the BAMF was required to obtain individual guarantees from the Hungarian authorities to ensure that asylum seekers transferred to the country would benefit from treatment in accordance with the Common European Asylum System (CEAS) standards. This policy shift came about following a UNHCR statement urging Member States to refrain from transfers to Hungary.

Germany has issued 1,915 requests to Hungary and implemented 30 transfers so far this year, while Austria has transferred 79 people.

Notisen med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-09-01:

Migrationsöverdomstolen: Permanent uppehållsrätt ger rätt till familjeåterförening till sidans topp

En man har uppehållsrätt i Sverige härledd från en familjemedlem. Han är inte själv EES-medborgare men har numera permanent uppehållsrätt. När hans hustru och barn ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make/far fick de avslag. Enligt tidigare beslut från Migrationsöverdomstolen kan en person med uppehållsrätt (men utan uppehållstillstånd) inte vara anknytningsperson, detta bland annat för att uppehållsrätt kan upphöra från dag till annan. De anhöriga skulle få en starkare rätt än anknytningspersonen. Men i det aktuella fallet har mannen permanent uppehållsrätt. Enligt Migrationsöverdomstolen förändrar det situationen. Uppehållsrätten kan inte dras in med mindre än att mannen flyttar utomlands minst två år. Mannens hustru och barn ska tillåtas ansöka om återförening och målet överförs för ny utredning av Migrationsverket. Målnummer UM9280-16, UM9281-16

Hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-09-01:

Regelbunden timanställning räknas med i försörjningskravet enligt domstol till sidans topp

Målet gäller försörjningskravet för anhöriginvandring som infördes samtidigt med den tillfälliga begränsningslagen. Två barn ansökte om återförening med sin förälder som har en sambo i Sverige. Men lönen uppfyllde inte försörjningskravet och sambons inkomster som vårdbiträde med behovsanställning var för osäkra för att räknas med enligt Migrationsverket. Domstolen konstaterar att eftersom försörjningsnivån enligt lagen bygger på förbehållsbeloppet vid utmätning så ska samma kriterier gälla. Därmed ska inkomster från en sambo räknas med. Det avgörande är de faktiska regelbundna inkomsterna, inte löneavtalet. Personens mångkunnighetstillägg ska tex räknas med, men inte ob-tillägg. Sambons inkomster ska räknas in, på den nivå de kan väntas fortsätta. Förbehållsbeloppet ska sättas ned med barnbidraget. Försörjningskravet är uppfyllt och saken återförvisas till Migrationsverket för bedömning av övriga grunder. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-08-04:

Barn som blir medborgare förlorar möjlighet till familjeåterförening till sidans topp

För den som kommit till Sverige och sökt asyl som ensamkommande barn går det inte att få återförenas med sin familj efter det att man fått svenskt medborgarskap.

Lagen är skriven så att bara en utländsk medborgare får vara anknytningspersonen i Sverige.

Det betyder att det svenska medborgarskapet omöjliggör familjeåterföreningen för ensamkommande barn.

Detta har också Migrationsöverdomstolen slagit fast i en vägledande dom.

Karin Gyllenring är advokat och specialiserad inom asyl- och migrationsrätt. Hon tycker att det är märkligt att någon som har blivit svensk medborgare hamnar i ett sämre läge än nån som inte har blivit det.

- Det här leder ju till att jag får råda vissa av mina klienter att inte ansöka om medborgarskap av just den anledningen, säger Karin Gyllenring.

Migrationsverket har i flera fall hänvisat till en paragraf i utlänningslagen från 1997, där barnet som ska få hit sin förälder, ska vara utländskt och ogift.

Och då kan alltså ett barn som har blivit svensk medborgare inte längre anses vara utländskt. Och konsekvensen av denna lag strider mot folkrätten och Europakonventionen, enligt advokat Karin Gyllenring.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-08-04: Centerpartiet kritiskt till förlorad rätt att återförenas med familj (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 17-07-15:

Mindre vanligt att de som fått avslag får asyl på andra försöket till sidans topp

Allt färre som fått avslag på sin första asylansökan blir beviljade asyl när de försöker igen efter att ärendet blivit preskriberat. Hittills i år rör det sig om runt 5 procent, jämfört med över 60 procent för sex år sedan.

45-årige Tarik Alam från Bangladesh är en av personerna som söker asyl i Sverige efter att tidigare ha fått avslag från Migrationsverket. Han säger att han är homosexuell och att han kommer att dödas om han återvänder.

- I Bangladesh vet de att jag är homosexuell, säger han.

Tarik Alam kom till Sverige redan 2011 och fick avslag på sin asylansökan året efter. Som många andra stannade han kvar i Sverige i väntan på att avslaget skulle preskriberas efter fyra år så att han skulle kunna söka asyl igen och få en ny prövning.

Men statistik från Migrationsverket antyder att hans chanser är små.

2011 fick 61 procent av personerna som sökte asyl efter att tidigare ha fått ett utvisnings- eller avvisningsbeslut bifall när de sökte igen. Sedan dess får en allt mindre andel ja på sin nya ansökan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-09-01:

Migrationsöverdomstolen: Återreseförbud utan egen förskyllan hävs pga arbete till sidans topp

En man från Kosovo sökte asyl och fick avslag med omedelbar verkställighet. Det innebar också att han med automatik fick två års återreseförbud. Mannen lämnade Sverige tio dagar efter att beslutet vunnit laga kraft. Några månader senare ansökte han om uppehållstillstånd på grund av ett arbetserbjudande. Migrationsverket konstaterade att villkoren för arbetstillstånd var uppfyllda men avslog med hänvisning till återreseförbudet. Migrationsdomstolen har senare i yttrande lagt till att det måste finnas någon i EU som kan ta det vårdjobb som mannen erbjudits. Målet har nu nått Migrationsöverdomstolen som påpekar att återreseförbud enligt EU-direktiv ska kunna hävas t.ex. på grund av uppehållstillstånd, om personen lämnat EU i enlighet med beslut. I det här fallet har mannens eget agerande inte legat till grund för återreseförbudet. Han har samarbetat och lämnat landet frivilligt. Arbetet var utannonserat i EU enligt reglerna och något ytterligare krav på att ingen i EU ska kunna göra jobbet finns inte i lagen. Därför upphävs återreseförbudet och mannen beviljas två års uppehållstillstånd.

Hämta kammarrättens referat i mål nummer UM4516-16, MIG 2017:16 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Dagens Nyheter 17-07-30:

Fler får vänta i häktet på utvisning - med sämre villkor till sidans topp

Allt fler personer sätts i häkte i väntan på utvisning.

Samtidigt kan inte Kriminalvården ge dem de levnadsvillkor de har rätt till.

- Det är allvarligt och handlar i grunden om en resursbrist, säger Svante Engelbrektsson, chef för planeringsenheten på avdelningen anstalt och häkte.

Antalet personer som är satta i Migrationsverkets förvar i väntan på utvisning och därifrån blir flyttade till Kriminalvårdens häkten ökar, visar DN:s granskning. Medeltalet för hur många förvarstagna som sitter häktade har stigit från 30 2014 till 70 hittills i år. Den 14 juli satt 80 förvarstagna personer i Kriminalvårdens häkten.

En förvarstagen person som flyttas till Kriminalvårdens häkten har enligt lagen rätt till samma levnadsvillkor som dem som är häktade för brott. Den som är förvarstagen ska dessutom ges ytterligare lättnader när det är möjligt.

Men DN kan berätta att Kriminalvården inte kan ge de förvarstagna de rättigheter de har lagstadgad rätt till.

I stället får de sämre levnadsvillkor än dem som är häktade för brott.

Enligt lag ska förvarstagna bland annat ha samma möjlighet att ta kontakt med personer utanför inrättningen, oavsett om de befinner sig i Migrationsverkets förvar eller i Kriminalvårdens häkten. De förvarstagna på Migrationsverkets förvar har fri tillgång till egen mobiltelefon och dator med internet. Men på Kriminalvårdens häkten finns det ingen sådan möjlighet. Där måste de förvarstagna lämna in en förfrågan varje gång de vill ringa ett samtal.

De förvarstagna får också i lägre grad tillgång till aktivitetsrum, fysisk träning och annan så kallad isoleringsbrytande aktivitet, än dem som är häktade för brott.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-07-30: "Hade de begått brott skulle deras livskvalitet höjas rejält" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 17-07-30:

Handläggare lockade med arbetstillstånd för att få utvisad att samarbeta till sidans topp

En tjänsteman på Migrationsverket i Kållered erbjöd 18-årige Mehdi Shojaie som fått avslag på sin asylansökan möjlighet att jobba i Sverige - om han gick till Afghanska ambassaden och ordnade resehandlingar. Men löftet infriades aldrig.

Mehdi Shojaie var nervös inför mötet med Migrationsverket. Flera av hans vänner hade gripits av polis under återvändandesamtal.

Handläggaren var stressad och pratade forcerat om datum, beslut och domar.

Beslutet om utvisning var för tillfället skjutet på framtiden. Hans inlämnade verkställighetshinder hade godkänts därför kändes dagens möte konstigt.

För ett år sedan fick han fyra veckor på sig att lämna Sverige - men han var fortfarande kvar.

Det var den tredje juli 2017 och klockan hade precis slagit ett.

- Vi kan inte skicka tillbaka dig innan ett beslut är fattat, så du kommer inte hamna där, sa handläggaren och svepte med handen mot de stängda rummen inne på det låsta förvaret i huset bredvid.

Mehdi lyssnade uppmärksammat tills handläggarens första fråga fick honom ur balans.

- Vill du utföra ett uppdrag åt oss?

När Mehdi såg frågande ut fortsatte handläggaren att förklara att även om utvisningen var uppskjuten så "fortsätte återvändandearbetet".

- Detta innebär att vi kan ge dig uppdrag som vi förväntar oss att du ska genomföra. Vill du samarbeta med Migrationsverket?

- På vilket sätt?

- Genom att du genomför ett uppdrag som vi ger dig?

Tusen frågor for genom Mehdis huvud. Vad var det för något som de vill att han ska göra?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-08-10:

Vägrade ta emot utvisad man - planet fick vända tillbaka till sidans topp

37-åriga Ahmad skulle utvisas från Sverige till Jordanien, men efter att ha landat i Amman vägrade myndigheterna där att ta emot honom. Kriminalvårdens specialchartrade plan fick vända och flyga tillbaka Ahmad till Sverige igen.

Efter att ha suttit i förvar i Migrationsverkets lokaler i Märsta sedan i maj skulle 37-åriga Ahmad Alsmadi i tisdags utvisas till Jordanien. Men något gick fel och på plats vägrade polisen att ta emot honom.

- Jag har inte hela bakgrunden till varför. Men vad jag förstår så är det att inrikesministeriet inte har informerat polisen, säger Claes Nöjd, ställföreträdande chef för kriminalvårdens nationella transportenhet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-08-17:

Misslyckade utvisningar kostar Kriminalvården miljoner till sidans topp

Regeringen vill att verkställda utvisningar ska öka. Men under ett och ett halvt år har 124 av 908 utvisningar inte kunnat genomföras, visar en granskning av UNT. Och det innebär en hög prislapp för Kriminalvården - förmodligen flera miljoner kronor.

Antalet utvisningar som verkställs ska "avsevärt öka". Det gav regeringen de tre berörda myndigheterna Migrationsverket, Kriminalvården och Polismyndigheten i uppdrag under förra året.

2016 verkställde Kriminalvården strax under fyra tusen utvisningsbeslut - en marginell ökning i jämfört med året innan. De flesta som skulle utvisas hade fått ett beslut från Migrationsverket att de måste lämna landet, men det rörde sig också om människor som begått ett brott, och där utvisningen var en del av påföljden.

45,6 miljoner kronor för plan

När Kriminalvården verkställer ett utvisningsbeslut sker det oftast med reguljärflyg. Men en del av dem genomförs istället med hjälp av specialchartrade plan.

Och med hjälp av Kriminalvårdens uppgifter har Uppsala Nya Tidning granskat de utvisningar som planerats med chartrade plan mellan den 1 januari 2016 och i mitten av juli i år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Kyrkan Malmö 17-08-26:

Polisen tog papperslösa vid familjeläger anordnat av Svenska kyrkan till sidans topp

Igår eftermiddag vid ett familjeläger, anordnat av Svenska kyrkan Malmö, gjorde polisen en inre utlänningskontroll. Med hjälp av cirka 10 polisbilar och 30 poliser samt hundar genomfördes en kontroll och fem av sex familjer blev bortförda. Även om händelsen gick lugnt och sakligt till blev det en obehaglig och skrämmande upplevelse för såväl kyrkans personal som familjerna - inte minst för barnen. Familjerna fördes till rättscentrum i Malmö. Några av familjerna splittrades inbördes utan kunskap om senare händelseförlopp.

Svenska kyrkan Malmö har sen länge anordnat sammankomster för människor på flykt. Per Kristiansson är präst i Malmö och ansvarig för familjeutflykten:

- För migranterna är mötesplatserna som kyrkan anordnar ett andningshål och syftet med familjeutflykter är att familjerna ska få möjlighet att träffas, få stöd av varandra och få en stund av glädje och ljus.

Människor på flykt lever ofta i stor utsatthet och otrygghet. Svenska kyrkan Malmö har därför som en del i det diakonala arbetet, försökt att stötta familjer och ge dem en andhämtning i den svåra press som många lever under.

Det är med stor bestörtning Svenska kyrkan Malmö konstaterar att polisen inte längre respekterar att kyrkan är en trygg plats för alla, vilket är en gammal tradition över hela världen.

- Kyrkan är inte längre en fredad zon och denna händelse kommer att påverka människor på flykt som sökt en fristad i Sverige. Förutsättningarna för kyrkan att utföra sitt uppdrag - att stå vid de utsattas sida - ändras. Även andra sociala stödverksamheter för denna grupp riskerar att påverkas. Vi är djupt oroade över denna utveckling, avslutar Per Kristiansson.

Läs mer (Extern länk)

SvT Skåne 17-08-26: Polisen tog papperslösa på kyrkans familjeläger (Extern länk)

SvT Skåne 17-08-27: Gränspolisen: "Vi ansåg att det var ett lämpligt tillfälle" (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-08-27: Polisen försvarar att papperslösa fördes bort under kyrkläger (Extern länk)

SvT Skåne 17-08-27: Etikprofessorn: Moralisk skyldighet att bryta mot lagen (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 17-08-28: Ska kyrkan vara fredad från polisaktioner? (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 17-08-28: Biskopen vill ha en diskussion om vad som är fredad zon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-08-31:

Gemensamt uttalande om polis mot papperslösa barn till sidans topp

Sex frivilligorganisationer går idag ut med ett uttalande om händelsen då en stor polisstyrka gick in i ett sommarläger anordnat av kyrkan för barnfamiljer.

Undertecknade vill protestera mot polisens agerande i Skåne då fem barnfamiljer greps vid ett sommarläger anordnat av kyrkan.

Det är oacceptabelt att barn drabbas av hårdare tag mot papperslösa.

Barn är inte ansvariga varken för migrationspolitiken eller för föräldrarnas situation.

Barn utan uppehållstillstånd lever i extrem utsatthet. Förutom den ekonomiska och sociala utsattheten lever de i en ständig rädsla för vad som ska hända dem och deras föräldrar. Det är vårt gemensamma ansvar att de inte skadas för livet. De verksamheter som kyrkan och frivilligorganisationer ordnar är tillsammans med skolan livsviktiga för att ge barnen normalitet och sammanhang.

En sådan händelse som den i Skåne drabbar inte bara de inblandade familjerna, utan också alla andra som avskräcks från att gå till platser där barnen hittills varit fredade.

Det finns ingen lag om frizoner i Sverige. Men alla aktörer, inklusive polisen, har en skyldighet att alltid handla med ett barnperspektiv, i enlighet med barnkonventionen.

Ingen lag förbjuder polisen att agera hänsynsfullt och varsamt när barn är inblandade.

Undertecknat:

Henrik Alberius OP, Ordförande Caritas Sverige

Anna Lindenfors, generalsekreterare, samt Madelaine Seidlitz, ansvarig flykting-och migration, Amnesty International, svenska sektionen

Veronique Lönnerblad, Generalsekreterare UNICEF Sverige

Lasse Svensson, Kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner

Sanna Vestin, ordförande Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Se också:

Asylgruppen i Sydsvenskan 17-08-28: "Kommer poliser stå utanför skolorna och följa efter papperslösa barn till deras hem?" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-08-19:

Storbritannien/ Home Office used charity data map to deport rough sleepers till sidans topp

The Home Office secretly acquired sensitive data, showing the nationality of people sleeping rough on the streets, in order to remove them from Britain, the Observer can reveal.

A chain of emails sent by senior Home Office immigration officials show how they used information that was designed to protect rough sleepers to target vulnerable individuals for deportation. The internal correspondence shows the Home Office repeatedly requesting and finally gaining access to a map created by the Greater London Authority (GLA) that identified and categorised rough sleepers by nationality.

The secret arrangement meant frontline outreach workers tasked with helping the homeless by collating data for the GLA were inadvertently helping the Home Office to remove people who were from the EU or central eastern Europe. In May 2016, the Home Office introduced guidance enabling immigration enforcement teams to deport EU nationals, purely on the grounds that they were sleeping rough.

Human rights group Liberty said the Home Office's behaviour demonstrated a "crisis of compassion" within the UK's political system. It is making an official complaint to the European commission.

The Home Office actions are the latest example to emerge of the deliberate creation of a "hostile environment" for illegal immigrants by then home secretary Theresa May in 2013.

Sensitive information, such as the nationality, mental health and gender of rough sleepers, is collected by outreach workers and stored on a database called Chain - the Combined Homelessness and Information Network. This is used by many charities and agencies and was set up, according to the homelessness charity St Mungo's, to support rough sleepers and help policymakers "identify emerging needs".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

TT / Aftonbladet 17-08-06:

Familj levde på Arlanda en månad till sidans topp

En utvisad Kirunafamilj bodde på Arlanda en hel månad utan boende, mat eller pengar.

Personal på flygplatsen fick rycka in och ge mat, pengar och matkuponger.

En 56-årig kvinna och hennes 24-årige son levde strandsatta på Arlanda i en månad. Utan pengar, mat eller någonstans att bo fick de klara sig på gåvor och sova på bänkar, skriver Norrbottens Kuriren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 17-08-28:

Har vi gett upp de marockanska barnen? till sidans topp

Politikerna flockas på Medborgarplatsen för att visa sitt stöd för ensamkommande afghaner. Men bara ett stenkast därifrån finns ungdomarna som ingen bryr sig om.

Har Sverige gett upp kampen för de marockanska barnen?

Taha har trådlösa hörlurar och Ray Ban-solglasögon som vilken tonåring som helst men det breda leendet är fläckigt och ser ut att vara äldre än hans knappa 18 år.

Han snappar åt sig en papptallrik med grönsaksgryta, köttbullar och vitt bröd, som delas ut av en av de få frivilligföreningar som bryr sig om de marockanska ungdomarna i Stockholm.

- Jag har ett hvb-boende där jag brukar sova, på Lidingö. Men jag är här hela dagarna och gör inget särskilt, säger han och pekar omkring sig i parken Björns Trädgård vid Medborgarplatsen, ett känt tillhåll för hemlösa och missbrukare som numera samsas om bänkarna med de så kallade gatubarnen. Enligt polisen en grupp på runt 200 ungdomar med nordafrikanskt ursprung, som mer eller mindre lever på Stockholms gator, vissa bara 10-11 år gamla.

Många har likt Taha drivit runt i Sverige i flera år.

Utan mål eller mening, likt Oliver Twist-kids fast i snodda Nike-kläder.

Placerades förr i spinnhus

Myndigheterna står handfallna. Något liknande har det svenska samhället inte sett sedan 1800-talets fattigbarn. Fast då plockades småkriminella pojkar i alla fall upp ur rännstenen och placerades på spinnhus och i arbetsstugor.

Nu verkar ingen ens ha någon plan.

Bara ett stenkast därifrån, tvärs över Götgatan pågår sedan två veckor visserligen en brinnande kamp, men för några andra unga. Här har afghanska ensamkommande demonstrerat på Medborgarhusets trappa i över en vecka. De formar sina händer som hjärtan och håller upp plakat: "Skicka oss inte i döden".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Integration 17-08-22: Stockholm stad: Mer hjälp till barn som bor på gatan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Tranås Tidning 17-07-29:

De kämpar för Tranås ensamkommande - "Handlar om liv eller död" till sidans topp

Ett nytt integrationsnätverk kallat NätEk, nätverk kring ensamkommande, har skapats i Tranås. Där samlas många engagerade invånare för att utbyta erfarenheter med varandra.

- Det finns ett stort engagemang i Tranås för de här frågorna i förhållande till vår storlek, konstaterar Erik Nygårds som själv är god man.

Tranås kommun har ansvarat för flera nätverksträffar där gode män har samtalat och utbytt erfarenheter. Föreningsmänniskan Jesper Lundberg är god man åt flera ensamkommande och blev inspirerad av liknande träffar i Österbymo.

- Jag ville skapa en grupp för de som är engagerade kring ensamkommande ungdomar, utöver kommunens träffar. Vi började med ett par träffar där vi pratade om våra respektive erfarenheter kring uppdraget som god man, berättar Jesper.

Tillsammans har man även diskuterat boendesituationen för de som fyller 18 år, liksom det behov av gode män som ännu finns när ungdomarna blivit myndiga och rätten till en god man försvinner.

- Behovet av stöd finns fortfarande kvar. Det är ganska många gode män som blir av med sina uppdrag för att ungdomarna fyller 18 år eller blir uppskrivna, förklarar liberalen Erik Nygårds som själv varit med och författat en motion gällande ensamkommande tidigare i våras.

- Det är duktiga och engagerade människor i det här nätverket, som i förlängningen kanske kan bli en förening. Det är så snårigt, varför det är otroligt viktigt att få utbyta erfarenheter med varandra. Det handlar om liv eller död, mer eller mindre.

Bred grupp av människor

NätEk, som nätverket kallas, riktar sig inte enbart till gode män, utan även andra personer som vill stötta ensamkommande ungdomar. Det kan vara någon som har familjehem, en kontaktperson eller en stark eldsjäl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2017:

Göteborg, 10 oktober, 7/11 och 5/12: Höstens Kafé Illegal för IMäI Göteborg till sidans topp

Välkommen till Kafé Illegal, en introduktionsträff som anordnas en gång i månaden av nätverket Ingen Människa är Illegal. Träffarna är öppna för alla som vill engagera sig i nätverket eller bara veta mer om asylpolitik.

På introduktionsträffarna går vi kort igenom det svenska asylsystemet, berättar om vårt vardagliga arbete med papperslösa och pratar svensk flyktingpolitik.

Under hösten träffas vi dessa datum: 12/9, 10/10, 7/11 och 5/12.

Träffarna börjar 17.30 och vi lånar kafélokal i Hjällbo Kyrka som ligger på Hjällbo torg (hit kommer du med spårvagn 4, 8 och 9).

Efter introduktionsmötet följer ett medlemsmöte med nätverket Ingen Människa är Illegal (kl 18.30) som också är öppet för alla.

Fika finns. Varmt välkomna!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal Stockholm 17-08-13:

Bli månadsgivare till Ingen illegal och få presenter från Dotterbolaget Sthlm! till sidans topp

Som prenumerant kommer du att få en leverans varannan månad med allt från serie-fanzines, klistermärken och vykort till lyxigare trycksaker. Materialet kommer att vara unikt för prenumeranterna och görs av några av samtidens främsta serieskapare.

Missa inte denna unika chans att stödja Ingen människa är illegals livsviktiga arbete och samtidigt få en regelbunden leverans av underbara överraskningar från Dotterbolaget!

Du kan välja mellan att donera 100:-, 200:- eller 500:- per månad utifrån din ekonomiska situation. Allt du skänker (förutom en liten summa för porto- och tryckkostnader) går direkt till Ingen människa är illegal Stockholm.

Mejla namn, adress och hur mycket du vill bidra med till dbprenumerationsthlm at gmail.com

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

inEUmanity Malmö 17-08-14:

EU stryper asylrätten - Stoppa Common European Asylum System! till sidans topp

Efter ombildningen av regeringen är nu Morgan Johansson inrikesminister och Heléne Frizon migrationsminister.

Vår namninsamling är uppdaterad och omdirigerad så att den når dem. Var med och påverka! Skriv under och sprid vidare!

Sign the Petition (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-08-06:

Flyktingar sittstrejkar utanför riksdagen - kräver svar från Ribbenvik till sidans topp

Ett hundratal ensamkommande asylsökande ungdomar sittstrejkar på Mynttorget intill riksdagshuset i Stockholm.

De kräver att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik stoppar utvisningar till Afghanistan.

I ett öppet brev till Mikael Ribbenvik skriver de sittstrejkande ungdomarna:

"Är verkligen Sverige ett moraliskt land när man säger åt svenskar att inte åka till Afghanistan för att det är farligt, men man tycker det är säkert för oss unga människor att leva där. Det är inte mänskligt."

De har varit på platsen sedan klockan 10 på söndagsmorgonen och talespersonen Fateme Khavari säger att de är blöta men kommer att stanna över natten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / Sveriges Radio Stockholm 17-08-07: Ungdomar strejkar mot avvisningar till Afghanistan (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 17-08-08: Ensamkommande Amir: Vi kan sitta här i månader (Extern länk)

Migrationsverket 17-08-10: Generaldirektören har svarat demonstranterna (Extern länk)

Feministiskt Perspektiv 17-08-07: Allt fler ansluter sig till sittstrejken på Mynttorget (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-08-09: Ingen gripen för nazistattack mot flyktingar på Mynttorget (Extern länk)

Dagens Integration 17-08-10: Protesterna fortsätter på Medborgarplatsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Stockholm 17-08-11:

Ensamkommande tänker inte ge sig till sidans topp

Demonstranterna på Medborgarplatsen i Stockholm har inga planer på att ge upp.

- Ingen ger oss svar på vårt krav - att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Varför? sa Fatemah Khavari i nätverket Ung i Sverige.

Demonstrationen för att stoppa utvisningarna kommer att fortsätta.

-Vi tänker inte flytta på oss, sade talespersonen Fatemeh khavari inför flera hundra åhörare på Medborgarplatsen.

Hon talade inför journalister och minst ett par hundra demonstranter i nätverket Ung i Sverige vid Medborgarhuset på Söder i Stockholm.

- Ingen ger oss svar på våra krav. Alla har sagt att det är någon annan som måste göra det. Vem tar ansvar? Flera har sagt att vi har rätt, att Afghanistan inte är säkert. Varför gör ni inget? frågade hon.

"Inte säkert"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Polisen 17-08-11: Polisens arbete med inre utlänningskontroller /Kommentar till att polisen inte ingriper mot demonstranterna/ (Extern länk)

Ann Heberlein (M) i SvT Opinion 17-08-14: "Ohederligt att ge demonstranterna falska förhoppningar" (Extern länk)

Blankspot 17-08-15: Strejken flyttar ut i skolorna (Extern länk)

#vistårinteut 17-08-17: Bristande rättssäkerhet i systemen får unga att sätta sig i strejk (Extern länk)

TT / Sveriges Radio Stockholm 17-08-19: Stor uppslutning för unga afghaner (Extern länk)

ETC 17-08-23: "De säger att vi säljer droger och är kriminella" (Extern länk)

ETC 17-08-23: Wallenbergpristagaren Ahmad Rahimi: "Jag måste kämpa för de andra" (Extern länk)

SvT Stockholm 17-08-29: Sittstrejken på medborgarplatsen flyttar igen (Extern länk)

Se Ung i Sverige på facebook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-08-13:

Sittstrejken mot utvisningar till Afghanistan sprider sig till sidans topp

Runt om i landet har protester mot utvisningarna till Afghanistan anordnats under helgen. Utanför Stadshuset i Malmö har en grupp demonstrerat hela natten.

Ett 20-tal personer var på söndagseftermiddagen samlade framför Stadshuset i Malmö. När DN når Sandra Svensson från Skåne för amnesti, som arrangerar strejken, har de just angripits verbalt av en mindre grupp personer.

- Det kom folk och sa otrevliga saker. De var hotfulla men ingen blev slagen. Vi ringde polisen som nu är här och reder ut det, säger hon.

Gruppen har manifesterat sedan klockan 13 på lördagen och planerar att vara där till klockan 22 på söndagskvällen. En mindre grupp stannade över natten och som flest har de varit uppe i ett 30-tal, enligt Sandra Svensson.

De kräver amnesti för alla ensamkommande flyktingbarn och att alla utvisningar till Afghanistan stoppas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sydsvenskan 17-08-13: Afghanistan-protester sprider sig i Sverige (Extern länk)

ETC inrikes 17-08-15: Malmö sympatistrejkar för ensamkommande (Extern länk)

Sydsvenskan 17-08-20: "Vi bemöter dem som hatar med kärlek" (Extern länk)

Skånska Dagbladet 17-08-20: Stödaktion för kamp mot utvisningar (Extern länk)

Jmini 17-08-11: Stödmanifestation mot utvisningar i Jönköping: "Vi vill inte dö" (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 17-08-12: De sitter i Linköping för att stoppa utvisningarna (Extern länk)

Norrländska Social-Demokraten 17-08-13: Luleå: De kärleksbombade nazisterna (Extern länk)

Göteborgs-Posten 17-08-13: "Afghanistan är inte säkert för någon" (Extern länk)

Göteborgs Fria 17-08-15: De sittstrejkar mot utvisningar (Extern länk)

Göteborgs Fria 17-08-22: Sittstrejken avbryts - men följs av manifestationer (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 17-08-24: Sittstrejk till stöd för ensamkommande i Kalmar (Extern länk)

Läs mer om debatten kring utvisningarna till Afghanistan, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetaren 17-08-30:

"Hela Malmö drabbas om Kontrapunkt försvinner" till sidans topp

Nu sägs Kontrapunkt i Malmö upp. Efter en ett år lång konflikt med fastighetsägaren sparkas kulturhuset, som under åtta år bedrivit kulturell och social verksamhet för Malmöborna, ut. Dock inte utan strid. Arbetaren har mött tre Malmöbor som är engagerade i Kontrapunkt för ett samtal - om det sociala centrets historia, om hur området förändrats och om hur solidariteten och de mindre bemedlade trängs ut.

Det är inte helt enkelt att återge konflikten mellan det sociala centret, tillika medlemsstyrda kulturhuset Kontrapunkt i Malmö och fastighetsägaren Eroom Properties. Striden har varat länge och flera stridsåtgärder vidtagits.

Enligt Kontrapunkt själva kommer det inte sluta med den uppsägning de nu nåtts av. Det är nämligen väldigt många som berörs. Lokalerna har befolkats av ideellt engagemang i åtta år nu och platsen fått en betydande roll i Malmö. Det är lite av en raritet i svenska städer.

Aktiviteterna som platsen möjliggjort är otaliga. De innefattar långsiktiga projekt, såsom allmänna verkstäder, resurscentral, lokaler för föreningar, icke-kommersiella kontorsplatser, rådgivning för asylsökande samt folkkök fyra dagar i veckan. Den har försett Malmöborna med allt ifrån återkommande kulturevenemang till akutboende för flyktingar under 2015. I mångt och mycket har verksamheten täckt upp för det staden inte kunnat ta hand om.

Det är samma ideella engagemang som byggt om, vårdat och öppnat upp lokalerna för Malmöbor i behov och nöd. Nattöppet för stadens hemlösa under de kallaste månaderna på året, där volontärer och sedan länge aktiva på Kontrapunkt stannade uppe dag som natt, har varit en av de aktiviteter som på senare tid väckt liv i samtalet om en solidarisk stad. Om en stad där den ekonomiska tillväxten inte är målet. En stad där människan inte bara är sin ekonomiska nytta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 17-08-25:

14-åring vinner Raoul Wallenberg-pris till sidans topp

Albin Blomster har startat ett boende för ensamkommande unga, ordnat sportaktiviteter och ger mattelektioner varje vecka. Nu får den 14-årige killen från Grästorp pris från Raoul Wallenberg-akademin för sitt engagemang - som den yngsta pristagaren någonsin.

Hemma hos Albin Blomster är dörren alltid öppen - speciellt för de 30-tal ensamkommande unga afghaner som kommit till Grästorp.

Runt köksbordet sitter sju killar och fikar. Albin förklarar vad ordet eldsjäl betyder och de andra nickar igenkännande.

Startade boende

När många av dem skrevs upp i ålder och inte fick bo kvar på hvb-hem så startade Albin och hans mormor en förening och ett nytt eget ungdomsboende där killarna nu får bo.

- Nu har min förening och jag tagit över ett boende med hjälp av kommunen och just nu jobbar jag ideellt som personal där. Jag tar hand om killarna, ser till så att de sköter sig och behöver de hjälp med skola eller jobb så finns vi där, säger Albin.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kultur 17-08-21:

Europa/ Tysk sympatiprotest mot utvisningar till Afghanistan till sidans topp

Petter Larsson: Europa är något mer och bättre än sina regeringar

I Stockholm protesterar de på Medborgarplatsen sedan länge. I Göteborg, Linköping, Jönköping och Luleå genomförs stödaktioner. I Malmö sitter unga afghaner och deras vänner framför stadshuset.

För vad ska de göra?

Inför utsikten att utvisas till ett land i våldsamt sönderfall, där en del av dem dessutom aldrig bott, vägrar de gå under i tystnad och höjer i stället den politiska temperaturen i frågan så mycket de kan. Alternativet är för många förmodligen att gå under jorden.

Om något, så är det ett skolboksexempel på hur staten ofta säger sig vilja att medborgarna ska agera när de önskar något: organisera sig själva i fredliga protester, bygga sina egna rörelser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 17-07-28:

€46 million programme to support migration and border management in Libya till sidans topp

Following up on the Commission's Action Plan to support Italy from 4 July, the EU Trust Fund for Africa adopted today a programme worth €46 million to reinforce the integrated migration and border management capacities of the Libyan authorities. The new actions respond to the measures proposed under the Action plan to address the migratory flows along the Central Mediterranean Route and it aims at stepping up activities in support of the Libyan Border- and Coast Guards, to enhance their capacity to effectively manage the country's borders. The programme will be implemented by the Italian Ministry of Interior and co-financed by Italy.

High Representative/Vice-President Federica Mogherini said: "Security and stability in Libya are key for the Libyans, the region and Europe, and they come also by better managing the borders and strengthening the resilience of the population. While we keep working to a political solution to the political crisis in the country, that brings peace and reconciliation, we also continue to support the communities and the Libyan authorities, also in their capacity to address the migration flows, rescue migrants, making sure that human rights are respected, and fight against the smuggling networks. This new programme is part of our comprehensive approach: increased border management will go hand in hand with the work we are doing on the sustainable socioeconomic development of local communities, as well as protection, assisted voluntary returns and reintegration of migrants".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-08-03:

Plan on Central Mediterranean will exacerbate "abuse, mislead and expel" process till sidans topp

The EU's plans to limit the number of people travelling across the Mediterranean to Italy are set out in a detailed internal "Implementation Plan" believed to be drawn up by the Council that is silent on the right to claim asylum in the EU - aside from ensuring that Italy "speed up examination of asylum applications" and ensure that it can "issue return decisions together with final negative asylum decisions," which is likely to exacerbate existing problems with access to the asylum procedure in Italy's "hotspots".

The document "builds on the implementation plan of the Malta declaration and includes the new measures of the Commission's Action Plan to alleviate the immediate pressure on Italy" and its implementation is being overseen through the "Integrated Political Crisis Response" mechanism (IPCR, activated by the Council in October 2015) and by COREPER, the Committee of Member States' permanent representatives in Brussels.

Some of the actions have recently been adopted, such as the €46 million land and sea border management project "prepared by Italy jointly with the Commission" and announced on Friday.

Others will no doubt be more complicated - for example the proposal to "reinstate control of borders in the transit areas of Mali, Burkina Faso and Niger" by "supplying technologies, vehicles, joint patrols and other means, as well as coordination efforts in the context of the Libyan National Team for Security and Border Management (NTSBM)"; or to:

"encourage the participation of Tunisia, Algeria and Egypt in the Seahorse Mediterranean Network (ongoing) and ensure that the Seahorse Mediterranean Network is operational to strengthen border authorities of North African countries and develop their capacities to share information and coordinate actions with Member States and Mediterranean Member States."

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-08-28:

Samarbete i fokus under toppmöte om migration till sidans topp

I Paris hölls idag ett toppmöte med europeiska och afrikanska ledare om hur man ska minska migrationsströmmarna över Medelhavet till Europa.

Ikväll höll deltagarna en gemensam presskonferens.

Frankrikes president Emmanuel Macron framhöll vikten av samarbete mellan de berörda länderna:

- Vi måste agera tillsammans för att vara effektiva sa den franske presidenten Macron. Det gäller ursprungsländerna såväl som Europa och de så kallade transitländerna, och inte minst Libyen, tillade han.

Deltog i mötet gjorde även den tyska förbundskanslern Angela Merkel, Spaniens och Italiens premiärministrar, presidenterna från Tchad och Niger. Libyens premiärminister och EU-kommissionens Federica Mogherini.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Utrikes 17-08-27: Macron har varit aktiv i migrationsfrågan under sommaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 17-08-08:

EASO's Hotlines for the EU Relocation Programme till sidans topp

/Artikeln innehåller information om vart personer som befinner sig i Italien och Grekland ska vända sig för att ansöka om överföring till ett annat EU-land/

EASO'S Hotline in Italy creates communication opportunities and explains the benefits of the EU Relocation Programme for the persons in need of international protection currently residing on the Italian territory.

The European Asylum Support Office (EASO), as part of the Communication Campaign for the EU Relocation Programme, has launched an Info Hotline, in an effort to inform persons in need of international protection, coming from eligible countries of origin, about the possibilities of applying for the EU Relocation Programme, as well as emphasizing the main message that Relocation is the safe and legal way to move from Italy to another European country!

The purpose of the Hotline is to provide accurate and prompt information to questions addressed by persons in need of international protection regarding the procedure to access the EU Relocation Programme. Also, the Hotline experts may offer information on the status of their application, and with regard to the family reunification procedure for potential asylum seekers.

Basically, the main function of the Hotline is to provide the necessary information to persons in need of international protection, as well as to other organizations and individuals on the following matters: clarifications on procedures for relocation, family reunification as well as national asylum procedure registration, state-of-play for registered cases for relocation or family reunification.

EASO Hotline number in Italy, +39 345 40 57 316, is operating with the support of EASO asylum experts and cultural mediators, covering four languages: Italian, English, Tigrinya, Arabic, and is operational from Monday to Friday, from 9:00 a.m. to 8:00 p.m.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-08-31:

Så kan EU:s nya asylsystem påverka Sverige till sidans topp

Sedan 2015 har Dublinförordningen splittrats då flera medlemsländer vägrat att följa avtalet. Nu pågår arbetet med att reformera EU:s gemensamma asylsystem för fullt. Under Europaforum i Hässleholm diskuterades några av de förslag som tagits fram och hur dessa skulle påverka Sverige.

Dublinförordningen etablerades för att klargöra vilket europeiskt medlemsland som ansvarar för att behandla en asylansökan.

Enligt Katarine Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionens representant i Sverige, beslutade man om förordningen under en tid då det inte kom många asylsökande till Europa. Man slog då fast att det första landet som en flykting kommer till blir ansvarig för personens asylansökan.

- Det ledde under 2015, då vi hade ett väldigt stort tryck, till att det var väldigt få medlemsländer som fick ansvaret att hantera väldigt många asylansökningar. Framförallt Grekland och Italien. Detta fungerade inte, säger Katarine Areskoug Mascarenhas.

Den 4 maj 2016 presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag. Förslaget kvarhåller vid att det land som en asylsökande kommer till ska fortfarande ha huvudansvaret för asylansökan.

EU-kommissionen föreslår även att det utifrån ett lands storlek och ekonomi ska beräknas ett referenstal för vad ett land klarar med normalt flyktingmottagande. Om detta referenstal överskrids med 50 procent ska ett fördelningssystem träda i kraft. Övriga EU-länder ska vara skyldiga att ta emot flyktingar enligt en fördelningsnyckel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR augusti 2017: UNHCR Comments on the EU Proposal for a Directive of reception (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Refuge - Canada's Journal on Refugees August 2017:

Ethical Considerations: Research with People in Situations of Forced Migration till sidans topp

Christina Clark-Kazak

Research involving people in situations of forced migration deepens our understanding of their experiences and has the potential to inform evidence-based decision-making, but also poses particular ethical challenges and opportunities. This document is intended to provide researchers, community organizations, and people in situations of forced migration with information on the particularities of forced migration contexts to complement established ethical principles and frameworks on research with human subjects more generally. They draw on good practices identified in a scan of civil society and government documents and academic literature

Forced migration research contexts are particular several ways:

1. People who ee across borders are subject to legal rights and opportunities that are di erent from those for citizens born in the host country. The right to remain in the host country can be revoked or jeopardized on the basis of data collected during research. Given this precarious legal status, researchers working with people in situations of forced migration need to carefully consider ethical obligations to minimize risks.

2. Displaced people are often in situations of unequal power relations where they depend on sponsors, service providers, and/or the government for survival and/or legal status. This extreme dependence may call into question the voluntary nature of consent to participate in research conducted by, or in partnership with, such organizations.

3. Given the operation of groups deemed to be engaged in terrorism in countries of origin and asylum, research may run into conflict with anti-terrorist legislation. For example, research respondents may disclose links to, or express sympathy with the objectives of, groups deemed to have terrorist aims. Because researchers are not protected by similar legal privileges for doctors and lawyers, there may be limits to confidentiality of information, posing ethical challenges.

(...)

Hämta publikationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-08-05:

Rekordmånga asylbeslut kommer att överklagas till sidans topp

Antalet överklagade asylärenden väntas slå rekord i år. Migrationsverket tror att antalet överklagade ärenden kommer att bli tre gånger fler än för två år sen.

Det beror på att fler som sökt asyl i Sverige kommer att få avslag än tidigare, enligt Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

- Föregående år var det väldigt många syrier och eritreaner, och där var en väldigt hög bifallsprocent.

- I år så är det andra typer av ärenden där bifallsprocenten är lägre. Och det innebär i sin tur att antalet överklagade ärenden blir större, säger Fredrik Bengtsson.

Antalet överklagade ärenden som Migrationsverket kommer att överlämna till förvaltningsrätten kommer att nå rekordnivåer i år. Det visar Migrationsverkets senaste prognos som släpptes i slutet av juli.

Där tror Migrationsverket att siffran kommer att överstiga 32 000 ärenden. Det är tre gånger så mycket som antalet överklagade asylärenden för två år sen.

Antalet överklaganden ökade markant redan förra året, efter att rekordmånga sökte asyl under 2015.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-08-05: Fler vill ha flyktingstatus - antalet tiofaldigat på två år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-08-28:

Antal personer som söker asyl ökar till sidans topp

De senaste månaderna har antal personer som söker asyl i Sverige ökat. Ökningen beror främst på att asylsökande i Grekland och Italien nu under sommaren omplaceras till andra EU-länder.

Under förra veckan sökte 675 personer asyl i Sverige, varav 37 är ensamkommande barn. Det är 166 personer fler än veckan innan.

I fjol sökte 28 939 personer asyl i Sverige, vilket motsvarar ett genomsnitt på 79 personer per dag. Under förra veckan sökte i snitt 94 personer om dagen asyl i Sverige, vilket är högre än fjolårets snitt.

Sedan juni har fler asylsökande kommit till Sverige vilket till stor del beror på att personer omplaceras från Grekland och Italien. Fram till november kommer totalt 3000 personer att flyttas till Sverige från de två länderna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Jämtland 17-08-29:

Från båtflykting till avancerat jobb på fyra år till sidans topp

Awet Mehari kom till Sverige år 2013 och arbetar idag som CNC-operatör i Bispgården, där han svarvar olika saker av metall.

- Det känns bra att få jobb inom det jag är utbildad till och intresserad av, säger Awet Mehari.

Knappt hälften av nyanlända flyktingar i Jämtlands län har arbete eller studerar efter två år i det så kallade etableringsuppdraget som Arbetsförmedlingen ansvarar för. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 17-08-29: Nästan hälften av Jämtlands nyanlända i arbete eller studier (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västerbotten 17-08-24:

Så gick det för Maria i Blåsmark till sidans topp

2014 skulle Maria i Blåsmark som då var två år gammal utvisas med sin familj till Armenien, trots att mamman var apatisk.

Familjen flydde från Armenien och kom till Byske med en son på åtta månader. Mamman var gravid med Maria.

Men när familjen fick avslag på sin asylansökan blev mamman så småningom helt apatisk. Hon födde Maria som omhändertogs av en fosterfamilj i Blåsmark utanför Piteå när flickan bara var några dagar gammal.

När Maria var två år, 2014, skulle hela familjen utvisas tillsammans.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens integration 17-08-23:

Ny studie: Negativa artiklar om invandring vanligare än positiva till sidans topp

De senaste åren har frågan om nyhetsmediernas rapportering om invandring väckt mycket debatt i Sverige. Undersökningar har visat att allt fler misstror tidningarna och anser att det rapporteras en överdrivet positiv bild om invandring. Men en ny rapport visar att medierna mellan 2010 och 2015 till största del har beskrivit invandring negativt.

I rapporten "Invandring i medier- Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015?" som i dag ges ut av Delegationen för migrationsstudier (Delmi) undersöks hur svenska nyhetstidningar rapporterar om invandring.

Bakom studien står Jesper Strömbäck, professor i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Strömbäck har tillsammans med Evelina Nedlund och Felicia Andersson analyserat nästan tusen svenska artiklar om invandring. Studien sträcker sig från 1 januari 2010 till 30 juni 2015 och de nyhetstidningar som ingått är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.

Så sent som i maj presenterade Institutet för mediestudier en rapport gjord av SOM-institutet där det framgick att 54 procent av de personer som deltagit i undersökningen upplevde att svenska nyhetstidningar inte rapporterar sanningen om samhällsproblem som rör invandring.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västmanland 17-08-31:

Forskare: Medias bild av de ensamkommande barnen är felaktig till sidans topp

Den bild av ensamkommande pojkar som förmedlas genom olika medier får kritik från forskare vid Mälardalens högskola. Deras syn på till exempel kvinnors rättigheter och jämställdhet har visat sig än mer positiv än forskarna väntat sig.

Gruppen ensamkommande är i mångas ögon problematisk, unga pojkar som drar runt i gäng. Det cirkulerar rykten om sexuella trakasserier, droger, kriminalitet och om bristande samhällsförståelse. Men bilden som träder fram när en forskargrupp vid Mälardalens Högskola påbörjat uppgiften att titta på gruppen, med fokus på deras inkludering och jämställdhetsutveckling är en helt annan.

- Egentligen är det så att den akademiska forskningen nästan uteslutande visar att invandring är en resurs men medias bild är ofta fokuserad på gruppen som ett problem. Därför är jag inte förvånad över att vår forskning visar en betydligt mer positiv bild av nyanlända, framför allt ensamkommande barn, jämfört med den bild media ger, säger Mehrdad Darvishpour som leder projektet "Nyanlända barns inkludering och jämställdhetsutveckling i samhället".

Kulturkrock mellan media och akademi

Samtidigt säger han att resultaten av de djupintervjuer som hittills genomförts med både barn och vuxna runt barnen ändå har varit överraskande eftersom de visar på än större skillnader än han väntat sig.

- Det pågår den här kulturkrocken mellan medias värld och det akademiskas värld. Media ger idag en mer negativ bild än någonsin av gruppen samtidigt som vår forskning visar på mer positivt än vi tidigare har sett, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Dagens Nyheter 17-08-12:

Migrationsministern: "Väntan på asyl måste kortas" till sidans topp

Migrationsverkets handläggningstider måste kortas. Det säger nya migrationsministern Heléne Fritzon (S) i sin första stora intervju som statsråd.

- Jag har fått ett mycket tydligt löfte från generaldirektören. Handläggningstiderna för ensamkommande barn ska ner, och jag kommer att följa den utvecklingen mycket noggrant.

Det är torsdag den 10 augusti. På Medborgarplatsen i Stockholm sitter ett hundratal ungdomar. De sittstrejkar i väntan på att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik ska tala med dem. De vill prata om Sveriges utvisningar till Afghanistan, dit många har kopplingar och en del utvisningsbeslut. De kräver att utvisningarna stoppas. Några kilometer därifrån - i Rosenbad - sitter Mikael Ribbenviks nya chef, migrationsministern Heléne Fritzon (S).

När DN träffar henne berättar hon att hon har planer på att besöka manifestationen, men att hon inte vill att medier ska bevaka när det sker.

- Vi har inte tänkt göra någon stor grej av det.

Vad vill du prata med dem om?

- Jag vill lyssna. Det tycker jag är viktigt att göra. Och det är det jag känner den största ödmjukheten inför med det här uppdraget, att det är människor och människoöden. Då är det väldigt viktigt i mitt uppdrag och med mitt ansvar, att vi har ett system som har ordning och reda så att vi vet vad som gäller för människor i den situationen.

Vad skulle du vilja säga till den 18-åring som står inför en utvisning till Afghanistan och fruktar för sitt liv?

- Jag tror att jag allra först skulle vilja lyssna och jag vet ju egentligen deras högsta önskan. Och de förväntningar som finns på mig i det läget är sannolikt att man vill veta hur det svenska systemet fungerar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Smålandsposten debatt 17-08-19:

Politiker - ni krossade våra öppna hjärtan till sidans topp

Terese Hansen

Politiker. Ni bad oss att öppna våra hjärtan. Ni bad om vår hjälp och vi lyssnade.

Vi öppnade våra hjärtan och vi släppte in världens finaste människor. Vi hjälpte dem och vi fick så mycket tillbaks. Vi har skrattat och gråtit tillsammans och vi har kramats och haft djupa diskussioner. Vi har lärt av varandra och vi har byggt relationer på det sätt man gör med människor som man släpper in i sitt hjärta.

Vi har fått lära känna både unga och gamla människor som gått igenom mer i sina liv än vad någon skulle behövt göra, men som ändå fortsätter kämpa och har en tro på framtiden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Özz Nujen i Expressen 17-08-16: Det var tydligen flyktingarna som hade "lite problem med att hinna med familjepusslet" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

And that has made all the difference blogg 17-08-04:

En lag med konsekvenser till sidans topp

Rickard Olseke

"För enskilda individer kommer de tillfälliga reglerna om tidsbegränsade uppehållstillstånd och de begränsade möjligheterna till familjeåterförening att innebära lägre förutsebarhet jämfört med nuvarande regler när det gäller förutsättningarna för att etablera sig och sin familj i Sverige. Särskild betydelse kan detta ha för barn, både ensamkommande men också för dem som kommer med familjemedlemmar eller annan närstående. Eftersom en majoritet av de asylsökande är män kan det antas att det i stor utsträckning kommer att vara kvinnor och barn som under en begränsad tid kommer att stanna kvar i hemlandet. Den ökade osäkerheten och det förhållandet att det tar längre tid innan familjeåterförening kan ske, riskerar att motverka integrationen."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen krönika 17-08-16:

Hej talibaner! Skulle ni kunna tänka er att upprätta ett dataregister över alla ni hotar? till sidans topp

Linda Alexandersson

Jag vet inte riktigt om jag ska våga skriva till er. Jag vet inte vilka eventuella följder det kan få att ha kontakt med er. Samtidigt är det just det som är anledningen till att jag behöver kontakta er.

Ni förstår, det är rätt många afghaner som bor i Sverige just nu som upplever sig hotade av er. Problemet är bara att bevisbördan för att de verkligen blivit hotade ligger på de asylsökande själva, och just kontakten med er är väldigt svår att bevisa.

Migrationsverket i Sverige nöjer sig nämligen inte med att man berättar om krav eller hot från er. Inte heller räcker hotfulla lappar eller mejl som bevis. De kan ju vem som helst ha skrivit. Hotfulla telefonsamtal kan ju vem som helst ha ringt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Elin Lundgren blogg 17-08-28:

"Rättssäkerheten" i asylprocessen för ensamkommande till sidans topp

Många människor engagerade i de ensamkommande unga upplever frustration när ansvarig minister hävdar att det som sker på Migrationsverket är rättssäkra prövningar och att en rättssäker hantering sker av de unga som kommit ensamma till vårt land. De ser något helt annat.

De av oss som grottat ner oss i ärenden och lyssnat runt på historierna har inga problem med att säga att processernas innehåll inte känns ett dugg rättssäkra, även om ramarna ser bra ut.

(...)

Jag önskar att Migrationsministern ser och erkänner problemen. Dessutom måste de som drabbats givetvis få en ny bedömning. Detta måste ske nu.

Här är tre personer som valt att dela historier med mig. Läs dem. Fundera över om du känner att Migrationsverkets handläggning känns klockren. Texterna är formulerade av dem själva.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet krönika 17-08-19: Staffan Heimerson: Att åldersbestämma barn är ett jobb för charlataner (Extern länk)

Svenska Dagbladet 17-08-26: Advokat om åldersbedömningarna: Jag skäms över vad Sverige nu gör (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Metro debatt 17-08-31:

Sittstrejkande Ali: Vem är ansvarig för våra liv? till sidans topp

Vi har varit på flykt hela livet och trodde att Sverige var säkert för oss, att vi var räddade. Vi visste inte att våra liv var en boll på en fotbollsplan, skriver Ali Zardadi, som är en av de afghanska ungdomarna som sittstrejkar på Medborgarplatsen i Stockholm.

De senaste veckorna har ungdomar sittstrejkat på Medborgarplatsen i hopp om att inte tvingas till krig, diskriminering och förföljelse. Saker som de flytt ifrån.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-08-17:

Den andra bilden av 83% till sidans topp

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut har lyssnat på P1 Morgons intervjuer med migrationsminister Hélene Fritzon och Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer. Vi vill med detta pressmeddelande förklara hur vi ser på sentensen "att 83% av alla ensamkommande barn får stanna i Sverige".

Ibland serveras en annan bild

Hélene Fritzon nämner att det ibland blir "liksom en annan bild" när det gäller hur många ensamkommande som får avslag och att "bara hittills i år så har 83% av de afghanska barn som kom som ensamkommande fått ett skyddsbehov fastställt i ett beslut som innebär att man får stanna i Sverige".

Det är inte särskilt konstigt att 83% av alla ensamkommande barn får stanna i Sverige eftersom vi enligt lag inte får utvisa ensamkommande barn utan ordnat mottagande. De 17% av ensamkommande barn som blir utvisade, anses ha ett ordnat mottagande. Om det stämmer vet vi inte men siffran 83% ska inte framhållas som något hedervärt. Om vi skulle utvisa barn utan ordnat mottagande vore det ett lagbrott.

Vilka räknas med och inte i siffran 83%?

Vad som däremot är konstigt är hur Migrationsverket räknar ut siffran 83% eftersom den innehåller barn som

+ får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd fram tills att de fyller 18 och därefter utvisas, eller

+ får ett utvisningsbeslut som inte får verkställas förrän barnet fyllt 18 år, så kallad uppskjuten verkställighet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 17-08-18:

Ministern kan visst stoppa utvisningarna till sidans topp

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Lise Bergh, ordförande, Rädda Barnen

Sveriges nya migrationsminister skjuter ifrån sig ansvaret när det gäller utvisningarna till Afghanistan. Trots att möjligheten till politiska lösningar finns så vältrar ministern över ansvaret på Migrationsverket.

De ungdomar som nu demonstrerar på Medborgarplatsen i Stockholm och runt om i landet, demonstrerar för sina eller andras liv. Säkerhetsläget i Afghanistan är ytterst osäkert. De gör det med lugn och med respekt för andra och de gör det trots att de flesta är psykiskt utmattade av en alltför lång tid av oro, ovisshet, sorg, smärta och väntan. Det är viktigt att vi alla lyssnar på vad de har att berätta.

Den nya Migrationsministern Hélene Fritzon försöker få det att låta som att hon är bakbunden och inte kan agera kring den svåra situationen med ensamkommande barn och unga som nu riskerar utvisning till Afghanistan. Vi har förståelse för att ministern är ny på sin post och att det finns mycket att sätta sig in i. Men migrationsministern har nu chansen att fatta en klokt beslut i en tid då säkerhetsläget i Afghanistan förvärrats.

Att som nu skjuta över ansvaret helt på Migrationsverket är fel. Det finns visst ett politiskt utrymme.

Regeringen bör se över möjligheten för riksdagen att besluta om ett undantag från internflyktsprincipen när det gäller Afghanistan. Flera oppositionspartier har öppnat för förändringar och det andra regeringspartiet Miljöpartiet har möjlighet att nu verkligen stå upp för en human migrationspolitik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

ETC 17-08-22: Advokaten Viktor Banke: "Regeringen kan agera mot utvisningarna till Afghanistan" (Extern länk)

Christina Höj Larsen (V) i Expressen 17-08-25: Hjälp de unga flyktingarna - det är vår förbannade plikt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-08-01:

M vill göra det svårare att stanna i Sverige vid asylavslag till sidans topp

Det ska bli svårare att stanna kvar i Sverige för den som sökt asyl och fått avslag på sin ansökan, anser Moderaterna som idag presenterar några av sina förslag till skärpningar.

Bland annat vill partiet att det ska ta längre tid att söka asyl på nytt efter ett avslag, från dagens fyra år till 10 år säger Johan Forsell som är talesperson i migrationsfrågor hos Moderaterna:

- Bakgrunden är att vi har ett växande skuggsamhälle i Sverige där vi inom några år har uppemot 70 000 människor som vistas i Sverige olovligen.

Ni har ju tidigare föreslagit att man helt skulle ta bort preskriptionstiden, varför har ni kommit fram till 10 år?

- Det tycker vi skulle sända en kraftfull signal om att det inte är valfritt att följa lagar i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 17-08-16:

Vänd dem inte ryggen - inför amnesti till sidans topp

De sittstrejkande ungdomarna kräver inga mirakel. Allt de önskar är att Migrationsverket tar konsekvenserna av sina egna analyser om säkerhetsläget i Afghanistan på allvar, skriver Martin Harling, doktor i pedagogiskt arbete, tillsammans med en lång rad lärarutbildare och forskare.

I Stockholm, Göteborg och på flera andra platser i landet sitter sedan förra veckan hundratals ungdomar och manar Sveriges samvete att vakna. Under parollen #Ungisverige sittstrejkar de för att inte bli skickade till krigets Afghanistan. Såväl svenska ungdomar som de som flytt hit visar med sina kroppar att inget regn, ingen trötthet eller nattkyla kan stoppa dem från att demonstrera sin mänsklighet och sitt obestridliga värde. Inte heller högerextrema attacker kan rå på den kraft som manifesteras i ett enat och kraftfullt krav: "låt oss bo kvar i det land som tog emot oss, blivit vårt hem, vars språk vi lärt oss och vars invånare blivit våra vänner. Och låt oss fortsätta de utbildningar vi påbörjat!" Vi, undertecknare av detta upprop, ser ungdomarna och vi erkänner deras rätt till utbildning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Göteborgs-Posten debatt 17-08-18: Att utvisa till krig är inte värdigt en demokrati (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria debatt 17-08-25:

Tänk om socialtjänstlagen kunde vara för alla till sidans topp

När jag kommer till jobbet på måndag morgon ser jag missade samtal från en av mina patienter. Jag blir orolig att det hänt något. Till min förvånig låter han glad på rösten och säger att han ville berätta det med en gång för mig. Jag har fått PUT, säger han. Jag kan inte hålla tillbaka tårarna, vilken lättnad och glädje, skriver Anna Olsson.

När vi sedan träffas är det för första gången en avslappnad och glad kille som kommer till mig. Han tackar och säger att jag är den som hjälpt honom hela vägen och inte gett upp. Jag får faktiskt hålla med, för jag har utkämpat strider för honom mot den kommun han är placerad i. När pojken kom till mig första gången var han trött, sliten och mådde psykiskt väldigt dåligt. Han berättade om förfärliga trauman och att han flera gånger varit nära att dö under flykten till Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle debatt 17-08-28:

"Den medmänskliga opinionen hörs för lite" till sidans topp

Det görs fortfarande enastående insatser runt om i vårt land för nyanlända, men den medmänskliga opinionen får för lite uppmärksamhet. Vi tror att det motverkar främlingsfientlighet att uppmärksamma dessa insatser. Vi har haft möjlighet att följa ett sådant arbete på södra Gotland och där är det uppenbart att de nyanlända har mycket att bidra med, skriver Thomas Hammarberg & Dan Israel.

"Ut med packet, inga afghaner på våra gator" skränade en grupp extremister mot afghanska ungdomar på Medborgarplatsen nyligen. Men de fick ett effektivt svar från andra närvarande som förstod varför dessa ungdomar demonstrerade sin ångest inför risken att bli deporterade till krigets Afghanistan. Deras svar till mobben: de vinkade med röda hjärtan och skanderade "kärlek", "kärlek".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Migrationsverket 17-08-02:

Ny möjlighet att söka projektstöd från AMIF till sidans topp

Nu finns det nya EU-medel att ansöka om för de organisationer som vill bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik med fokus på asyl, integration eller återvändande. Målgruppen är medborgare utanför EU, så kallade tredjelandsmedborgare.

Stödet kan sökas från AMIF, Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden. Fonden förvaltas av Migrationsverket på uppdrag av regeringen.

I potten för höstens utlysning ligger omkring 300 miljoner kronor. Organisationer med spännande och intressanta projektidéer, som får sin ansökan beviljade, kan få medfinansiering med 75 procent. Fondmedlen delas ut till de flesta typer av organisationer, allt från myndigheter till föreningar.

Vårens medel på 25 miljoner kronor gick till Clowner utan Gränser, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Strömsunds kommun och Röda Korset.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2017:

Malmö, 7-8 oktober: Höstkurs: Vad händer med EU:s asylsystem? till sidans topp

FARR:s sommarkurs har blivit höstkurs och arrangeras tillsammans med organisationen inEUmanity och Kvarnby Folkhögskola. Den 7-8 oktober går vi loss med en kurs om CEAS - Common European Asylum System. Vad innebär de förslag som nu diskuteras om utvidgad gemensam asylpolitik och hur kan vi organisera oss för att försvara asylrätten? Dröj inte med att anmäla dig - FARR:s kurser i Malmö brukar bli fullbokade!

Diskussionen om flyktingpolitik i Sverige har kretsat kring den tillfälliga lagen, behandlingen av ensamkommande barn och utvisningarna av till exempel afghaner och irakier. Men samtidigt pågår en diskussion i EU om nya bindande regler som kommer att påverka även Sveriges asylsystem minst lika mycket som den tillfälliga lagen.

Kursen 7-8 oktober syftar till att kunskapsutjämna kring EU-förslagen - vad de går ut på och vilka konsekvenserna kan bli - men också att diskutera vad vi kan göra för att påverka. Vi kommer att ta upp strategier både för att skapa opinon och för att arbeta juridiskt. Förhoppningsvis blir det en mötesplats där vi kan dela med oss av konkreta exempel på lokal organisering.

Nazanin Sepehri, politisk rådgivare till EU-parlamentariker Malin Björk (V), kommer till kursen för att informera om förslagen. Amandine Bach, politisk rådgivare för EU-parlamentsgruppen GUE/NGL, talar om strategier och samarbeten. Julia Zelvenska från ELENA (The European Legal Network on Asylum) och ECRE (European Council on Refugees and Exiles) berättar om nätverkens lobbyarbete. Observera att kursen hålls omväxlande på svenska och engelska.

Det kostar inget att delta. Vegansk lunch och fika serveras mot frivillig betalning.

Artikeln med länkar till preliminärt program och anmälningskupong (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Carlsson Bokförlag 17-08-24:

Röster från Aten och Samos. Ny bok! till sidans topp

Vem minns inte sommaren och hösten 2015 när nästan en miljon barn och vuxna tog sig till de grekiska öarna utanför Turkiets kust? Många försvann i havet. Eller rapporterna från den kalla och blöta senvintern 2016 med tio tusen människor, som fastnat vid en plötsligt stängd gräns till Makedonien. Ett avtal mellan EU och Turkiet, i strid mot internationell lag, tvingade sedan alla nyanlända att bli kvar på grekiska öar nära Turkiet innan de skulle skickas tillbaka dit.

Grekland kom i blickpunkten när den stora låneskulden blev ett faktum för flera år sedan. När de orimliga besparingskraven infördes ansågs greker först ha sig själva att skylla. Men bilden nyanserades med deras stora hjälp till flyktingarna sommaren och hösten 2015.

Många greker engagerade sig i stunden, andra var och är erfarna försvarare av mänskliga rättigheter och av internationella lagar och konventioner. Rösterna i boken tillhör sådana försvarare - jurister, volontärer, en journalist och helt enkelt medmänniskor.

De berättar och reflekterar kring landet, politiken, beroendet av EU och hur flyktingars rättigheter bemöts i ett land som är i händelsernas centrum när EU:s hållbarhet samtidigt ifrågasätts. När vi börjar samtalen i mars 2016 har mer än femtio tusen flyktingar plötsligt fastnat på fastlandet och det hastigt tillkomna, mycket kritiserade avtalet mellan EU och Turkiet har börjat gälla.

Annette Rosengren är etnolog och har skrivit böcker bland annat om utsatthet, vardag och överlevnad och om hur dem hon följer bemöts av omvärlden och rättssamhället. Sedan 2011 har hon levt av och till i Aten, och publicerade 2014 boken om hur flyktingar från Afghanistan och andra länder kunde överleva i ett land, där de motarbetades på så många sätt. 2014 reste hon också till Samos. I dessa sammanhang lärde hon känna bokens tolv greker.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Vestmanlands Läns Tidning 17-07-28:

De skriver om flykten till Sverige till sidans topp

Hur är det att komma som flykting till Sverige? I antologin "Nya röster" skriver unga nyanlända kvinnor i Åmål om kärlek, livet före kriget och om det nya hemlandet.

- Jag vill att svenskar och alla andra ska veta hur det känns när man flyr och är tvungen att lämna sitt hemland, säger Fatima Salem, en av författarna i antologin "Nya röster" som ges ut under Bokdagarna i Dalsland i helgen.

I ett år har hon tillsammans med ett tiotal nyanlända kvinnor gått en skrivarkurs i Åmål, övat på svenska och fått träffa författare som Daniel Boyacioglu och Eija Hetekivi Olsson.

Bakom projektet står Dalslands litteraturförening, Anita K Alexanderson och journalisten Victor Estby som hållit i kursen. Han är förvånad över hur bra det har gått, att så många har lyckats skriva bra litterära texter som kunnat resultera i en bok.

- De har varit med om svåra saker, en del har inte ens haft uppehållstillstånd. Att då komma hit med en sådan energi och lust att lära sig, det är helt enormt, säger han och hoppas att antologin kan ge en fördjupad bild över flyktingars situation och om hur Sverige är som land att fly till.

- Det är både ris och ros i den här boken, säger Victor Estby.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

YLE Krönika 17-08-25:

Desperata asylsökare i dokumentär på Yle Fem: "Någonting inom mig har dött" till sidans topp

Barbro Björkfelt

Sedan hösten 2015 har jag som dokumentärfilmare följt med flyktingprocessen i Finland. I våras ville jag göra en dokumentär om de finländare som under dessa två år blivit vänner med asylsökande. Men då jag insåg hur kuslig processen såg ut kring asylbesluten förstod jag att jag måste ändra infallsvinkel.

Bristerna i beslutsprocessen i Finland har påtalats både inifrån Migrationsverket och av utomstående granskare, och besluten ser ibland både hårresande och ologiska ut.

Återkommande upprop om självmordsförsök, oväntade gripanden, hållande i förvar och deportering på oklara grunder har under det senaste året blivit en del av vardagen för dem som umgås med asylsökande.

(...)

Hela artikeln med länk till filmen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 17-08-21:

Karin Gyllenring: "Asylpolitikens utveckling är skrämmande" till sidans topp

I tio år har hon som advokat hjälpt människor på flykt att få sin rätt till skydd i Sverige. Men hösten 2015 hände något som fick Sveriges asylpolitik att kana ut för en rättsosäker brant.

"Vi har märkt att vi mer och mer dras mot att bilda opinion", säger Karin Gyllenring, grundare av Asylbyrån.

Karin Gyllenring sitter på Asylbyråns kontor i centrala Stockholm, men hennes tankar finns samtidigt i en annan del av staden. På Medborgarplatsen sitter hundratals asylsökande afghanska ungdomar och sympatisörer och demonstrerar för att få stanna i Sverige.

- Det är skrämmande att läsa om hur nazister misshandlar fredliga ungdomar som sittstrejkar av rädsla att utvisas till ett land som rankats till näst farligast i världen efter Syrien, säger hon.

Karin Gyllenring sympatiserar med deras demonstration och konstaterar samtidigt att den väcker minnen i henne själv. Av synth-luggar, torgmöten och ett eget politiskt engagemangs födelse.

Som 14-åring i början av 1990-talet stod hon sida vid sida med sin farmor på Norrmalmstorg varje måndag för att demonstrera för Baltstaternas självständighet från Sovjetunionen.

Med en farmor som flytt undan den sovjetiska ockupationen i Estland via ett sönderbombat Nazityskland på väg att falla, innan hon slutligen landade på Sveriges stränder, fylldes tillvaron från barnsben med historier om krig, förtryck och flykt.

- Jag har präglats av min farmors engagemang i ockupations- och flyktingfrågan. Hon ägnade all sin tid åt att samla förnödenheter att skicka till Estland. Vi gick på måndagsmötena på Norrmalmstorg. Vi reste dit med stora resväskor med kaffe, tvål och LP-skivor av Elvis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.