fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 28 juli 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 17-07-28:

Förra Asylnytt: Libyen - skurkstat eller samarbetspartner? till sidans topp

Asylnytt publicerar nu två utgåvor i rask följd, båda med innehåll från juli 2017. Utgåvan med material fram till 12 juli innehåller bland annat rapporter om övergrepp mot flyktingar och migranter i Libyen, samtidigt som EU-kommissionen planerar utökat samarbeta med Libyen om att stoppa överfarterna.

Mer i förra utgåvan:

+ Budgettillskott ska minska omflyttningar av ensamkommande

+ Allt fler afghanska ungdomar lever på gatan

+ Utvisningarna förföljer Stefan Löfven - frågor, öppna brev, uttalanden.

Läs förra utgåvan för 12 juli (Extern länk)

Läs mer om kritiken mot Italiens "uppförandekod" för frivilligorganisationer, nedan under rubriken "Gränser: Passage och hinder" samt om samarbetet med Libyen under rubriken "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

UNAMA 17-07-17:

Från Afghanistan/ Extreme harm to civilians continues as suicide attacks worsen till sidans topp

The number of civilians killed and injured in the Afghanistan conflict during the first six months of 2017 persisted at the same record high levels as last year, according to a mid-year report from the United Nations. Extreme harm to civilians continued amid a worsening toll from suicide attacks, and a greater impact on women and children.

A total of 1,662 civilian deaths were confirmed between 1 January and 30 June - an increase of two per cent on the same period last year, according to figures from the UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). The number of civilians injured in the same period fell one per cent to 3,581.

"The human cost of this terrible conflict in Afghanistan - loss of life, destruction and immense suffering - is far too high," said Tadamichi Yamamoto, the Secretary-General's Special Representative for Afghanistan and head of UNAMA. "The continued use of indiscriminate, disproportionate and illegal improvised explosive devices is particularly appalling and must immediately stop."

The reports highlights that 40 per cent of all civilian casualties during the six-month period were killed or injured by anti-government forces using improvised explosive devices (IEDs), such as suicide bombs and pressure-plate devices, which were responsible for the deaths of 596 civilians and injured 1,483. These figures include civilian casualties from suicide and complex attacks -involving more than one perpetrator and two or more forms of weaponry, including suicide IEDs- which killed 259 civilians and injured 892, a 15 per cent increase on comparable figures for the first six months of 2016.

Many of those casualties occurred in a single attack in Kabul city on 31 May, when a truck bomb killed at least 92 civilians and injured nearly 500, the deadliest incident documented by UNAMA since 2001.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-07-14:

Från Afghanistan/ Ministern vill att Sverige stoppar utvisningarna till sidans topp

Sedan oktober har 44 afghaner tvångsutvisats från Sverige till Afghanistan. Där ska de få stöd att påbörja ett nytt liv. Men de som DN har mött har fått liten eller ingen hjälp.

Afghanistans flyktingminister Sayed Hussain Balkhi säger i en exklusiv intervju med DN att han vill att Sverige nu pausar utvisningarna.

För Jawad Hussaini, 20, som DN berättade om i går, och de andra unga män som DN mött i Kabul efter att de har tvångsutvisats från Sverige, finns en gemensam sak: de säger alla att det inte vet vad de ska göra. De har fått liten eller ingen hjälp och de har inte ens den mest grundläggande informationen? om hur de ska klara sig.

Internationella organisationen för migration, IOM, säger att de ska hjälpa de återvändande, bland annat med en broschyr om hur de ska undvika minfält samt att ge dem transport till hemkommunen.??

- Jag har inte fått någon broschyr och vad för transport? Jag har ju inget hem, det är hela problemet, säger Josef Moradi som är en av dem som DN möter i Kabul.?

Sedan i oktober förra året har 44 personer tvångsavvisats till Afghanistan, ytterligare några för att de har begått brott och runt 1?000 har accepterat utvisningen och rest så kallat självmant. För den sistnämnda gruppen utbetalas 30?000 kronor i kontanter samt ytterligare 25?000 kronor för specifika projekt eller utbildning. De pengarna får de inte kontant utan de sätts in där IOM anser att pengarna bör förvaltas, exempelvis i en butik. De som blir tvångsdeporterade kan få 20?000 kronor för ett projekt, men bara om de bett om det från Sverige. Det undviker många eftersom de tror att de skriver på ett papper om att återvända självmant.??

President Ashraf Ghani? har lovat att afghanska myndigheterna tar hand om återvändande och att de behöver unga män i landet. Men enligt flyktingministern Sayed Hussain Balkhi, som vi möter på hans kontor i Kabul, är det inte riktigt så enkelt.?

- Vi har inte möjlighet att ta hand om dem, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-07-13:

Från Eritrea/ Fler eritreaner kan beviljas flyktingstatus till sidans topp

En dom i Migrationsöverdomstolen i slutet av juni påverkar Migrationsverkets bedömning av eritreaner som söker asyl i Sverige. Det kan bli lättare för dem att beviljas flyktingstatus.

Domen i Migrationsöverdomstolen har lett till att Migrationsverket har tagit fram en ny rättslig kommentar. Den ska fungera som en vägledning när Migrationsverkets personal ska pröva liknande ansökningar.

Domen handlar om en eritrean som lämnat hemlandet illegalt och försökt komma undan nationaltjänsten.

Ännu svårare

Eritreas nationaltjänst är obligatorisk och består av 6 månaders militär- och 12 månaders samhällstjänst, enligt den nationella lagstiftningen. I praktiken har nationaltjänsten utökats för alla och på obestämd tid. Eftersom systemet är godtyckligt kan det användas både som bestraffning och belöning.

Om en eritreansk medborgare dessutom reser ut ur landet illegalt kan straffet bli ännu svårare.

Uppfattas som oppositionella

Båda handlingarna, att lämna landet utan tillstånd och försöka komma undan nationaltjänsten, kan därför uppfattas som oppositionella. Och det straff som en person som återvänder till Eritrea kan förvänta sig, kan i sin tur motivera förföljelsegrunden "tillskriven politisk uppfattning". Det är en förföljelsegrund som vid en asylprövning kan ge flyktingstatus i Sverige.

Samma bedömning gäller för en person som hållit sig undan den så kallade folkarmén, även en sådan person riskerar ett långt fängelsestraff.

Ny vägledning

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rättslig kommentar angående prövningen av ansökningar om asyl från personer från Eritrea efter Migrationsöverdomstolens avgörande MGI 2017:12 - SR 27/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-07-26:

Från Eritrea/ Ny dom: Fler eritreaner kan få flyktingstatus till sidans topp

En ny dom ändrar Migrationsverkets praxis i bedömningen av asylsökande från Eritrea. Nu ska det bli enklare för de som flyr från en av världens hårdaste diktaturer att få flyktingstatus.

- Det är sällan Migrationsöverdomstolen uttalar sig om ett specifikt land, säger Anna Lindblad på Migrationsverket.

Eritrea är en av Afrikas mest odemokratiska länder. Korruptionen är utbredd och landet har inte haft några demokratiska val på över 20 år. Tortyr och godtyckliga frihetsberövanden utdelas rutinmässigt.

Eritreas nationaltjänst är obligatorisk och består officiellt av 6 månaders militärtjänst och tolv månaders samhällstjänst. Men i praktiken har nationaltjänsten utökats för alla och på obestämd tid, och används ofta som bestraffning.

Klassas nu som skyddsbehövande

Eritreaner är också en av de största flyktinggrupperna som söker asyl i Sverige, med 531 asylsökande fram till och med juni i år. Och med en ny vägledande dom i Migrationsöverdomstolen kan fler nu komma att tilldelas flyktingstatus.

Domen gällde en en eritrean som lämnat hemlandet illegalt och försökt komma undan nationaltjänsten.

- Det är viktigt att lyfta fram att vi beviljade flyktingstatus även före domen, men i och med domen får nu en större grupp människor flyktingstatus. Dessutom är det en viktig dom, eftersom det är så sällan migrationsöverdomstolen uttalar sig om ett specifikt land, säger Anna Lindblad som är rättslig expert på Migrationsverket.

Får rätt till familjeåterförening

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-07-28:

Från Irak/ Migrationsverkets rättsliga kommentar angående bedömningen av internflykt till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar om möjligheterna till internflykt i Irak. Dokumentet ersätter sidorna om internflykt i det senaste rättsliga ställningstagande om Irak (november 2016). Det framgår att internflykt i första hand kan bli aktuellt till Erbil och Suleymaniya i den kurdiska delen (KRI) samt till städerna Bagdad, Basra och Najaf. Men restriktionerna är många och beroende av varifrån flyktingarna kommer, deras etnicitet och religion. I KRI krävs till exempel sponsor från trakten för de flesta från Nineva. I Bagdad krävs både sponsor och support letter och en rad säkerhetskontroller för personer från IS- eller konfliktområde. Sunniaraber och sunniturkmener riskerar att inte klara sig igenom. Internflykt till Bagdad är över huvud taget inte relevant för kristna, palestinier, yezidier, mandéer eller shabaker på grund av deras utsatta situation i Bagdad. Ställningstagandet innehåller en rad liknande villkor för olika grupper och klargör att en individuell bedömning alltid måste göras. Dessutom finns allmänna påpekanden som att kvinnor utan manligt nätverk på internflyktsorten inte bör hänvisas till ett internt flyktalternativ i Irak, inte heller barn utan vårdnadshavare som saknar nära familjemedlemmar på internflyktsorten.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 17-07-21:

Från Kongo/ Demokratiska Republiken Kongo - avrådan till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesdepartementet avråder därtill från alla resor till provinserna Ituri, Tanganyika, Kasaïprovinserna, Maniema, Haut Uélé och till gränsområdena upp till ett avstånd om 50 kilometer från gränsen mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken samt provinserna Nord- och Sydkivu, förutom provinshuvudstäderna Goma (Nordkivu) och Bukavu (Sydkivu).

Läs mer (Extern länk)

Se även:

UNHCR 17-07-14: As DR Congo's Kasaï displacement grows, no end in sight to civilian suffering (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-07-12:

Från Somalia/ The return to Somalia: home sweet home? till sidans topp

By Patrick K. Mbugua, Somalia Researcher, Amnesty international

Patrick recently travelled to Somalia where he interviewed a number of people who had been returned from Kenya after living in Dadaab refugee camp. Names in this blog have been changed to protect the sources.

Ubaax (pronounced as Ubah), originally from Dinsoor district, looked at me, then bent her head as tears rolled down her thin, shiny cheeks. I looked out of the window as I absorbed what she had just said.

By mid-2011, Ubaax, her husband and their 11 children were facing a desperate dilemma: either wait for famine to kill them in Dinsoor; or walk the long distance to Dadaab refugee camp in Kenya. She chose the latter. But the distance of more than 600 kilometres was too much for her five youngest children.

"They died of hunger, cholera and exhaustion from the long walk," she told me. The thought of anyone walking for 600 kilometres in search of food and dying of hunger along the way is heart-wrenching. That this happened to children under five years of age is devastating.

I interviewed Ubaax on 25 April 2017 in Baidoa town in Somalia. She was among the many Somali refugee returnees that I interviewed in Baidoa and Kismayu towns from 23 April to 4 May 2017. I found their stories emotionally draining. From time-to-time, I would pause to let people who had broken down re-compose themselves.

Ubaax lived in Dadaab for five years and returned to Somalia in August 2016. "We bought a small piece of land with the money the [United Nations High Commission for Refugees] UNHCR gave us. The Norwegian Refugee Council [NRC] came and built us a one-room house where we now live," she revealed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-07-14:

Från Venezuela/ As asylum applications soar, UNHCR steps up response till sidans topp

As the situation in Venezuela continues, the number of asylum applications by citizens of that country has soared. Last year, there were some 27,000 Venezuelan asylum seekers worldwide. So far in 2017, nearly 50,000 have applied for asylum.

The main countries of destination for Venezuelan asylum seekers this year have been the United States (18,300), Brazil (12,960), Peru (4,453), Spain (4,300) and Mexico (1,044). Aruba, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Curacao, Ecuador and Trinidad and Tobago, have also received asylum applications by Venezuelans in 2017.

The above figures represent only a fraction of the total number of Venezuelans who may be in need of international protection, as many do not register as asylum seekers, despite the fact that many have indicated that they fled because of violence and insecurity, as well as an inability to meet daily subsistence needs.

Thanks to a long standing tradition of solidarity in Latin America, Venezuelan citizens in neighbouring countries can benefit from various forms of temporary residence in those countries. However, due to bureaucratic obstacles, long waiting periods and high application fees, many Venezuelans opt to remain in an irregular situation instead of using asylum or migratory procedures to regularize their stay.

It is estimated that among the 300,000 Venezuelans in Colombia, 40,000 in Trinidad and Tobago and 30,000 in Brazil, many may be in this situation. UNHCR, the UN Refugee Agency, is working with the authorities of these countries to step up registration and profiling, reinforce reception capacities and provide basic humanitarian assistance to asylum seekers with specific needs. Faced with large arrivals, all three countries have initiated response plans. The Colombian and Brazilian authorities are coordinating their responses and discussing harmonized approaches.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Dagens Nyheter 17-07-13:

Iran/ Affärerna ökar för smugglaren i Afghanistan till sidans topp

Trots tvångsutvisningar till Afghanistan har inte drömmen om att lämna det krigshärjade landet försvunnit. I hemlighet möter DN en av alla smugglare som jobbar på gränsen till Iran. Enligt honom har intresset snarare ökat.

Smugglaren som vi kallar Wahid är i Kabul för att hämta en grupp afghaner som ska smugglas till Iran. Han har gått med på att träffas men vill inte att vi publicerar hans riktiga namn eller bild på hans ansikte. För att inte väcka uppmärksamhet gör vi intervjun i bilen längs en trafikerad väg där ingen kan stanna och titta in i bilen. Jag bär afghanska kläder för att ingen ska se att det sitter en utländsk person i bilen.

- Jag har gjort det här i 12 år och eftersom det har blivit sämre här i landet har affärerna ökat. Dels är det säkerheten, dels finns här inga jobb, säger han.

- Jag smugglar runt 70-100 personer i månaden.

Han berättar att han och hans kompanjoner hämtar afghaner över hela landet. Sedan tar de sig till Nimrozprovinsen. Beroende på var de är måste de passera några pakistanska vaktposter, sedan kör de tills de kommer till talibanernas område. Därefter väntar en lång promenad över den iranska gränsen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Local 17-07-22:

Italien/ Italy hits back at neighbours' 'threats' on border security till sidans topp

Italian Prime Minister Paolo Gentiloni has warned Rome will not accept either "lessons" or "threats" from neighbours on border security amid tension over Europe's migrant crisis.

"We shall not accept lessons and still less threats such as those we have heard from our neighbours in recent days," said Gentiloni.

"We are doing our duty and expect the whole of Europe to do the same alongside Italy," Gentiloni said late Friday in a clear reference to demands by some neighbours that Italy close its borders.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-07-12:

Medelhavet/ UK report: "failed" Operation Sophia has caused more deaths till sidans topp

- EU should "combat irregular migration" in southern Libya

A UK parliamentary committee has said in a new report that it sees "little reason to renew the mandate of Operation Sophia", the EU's anti-migrant smuggling mission in the Mediterranean, when it comes up for renewal at the end of July.

According to the report by the House of Lords European Union Committee, the operation "has not in any meaningful way deterred the flow of migrants, disrupted the smugglers' networks, or impeded the business of people smuggling on the central Mediterranean route," while an "unintended consequence" of the mission "has been that the smugglers have adapted, sending migrants to sea in unseaworthy vessels, leading to an increase in deaths."

Figures included in the report state that in 2015, 2,876 people died attempting to cross the Mediterranean; in 2016, 4,581; and in 2017 to 2 July, 2,150.

A report by Amnesty International last week reached similar conclusions to those of the committee, with the organisation noting that: "EU governments have shifted their focus to disrupting smugglers and preventing departures of boats from Libya: a failing strategy that has led to ever more dangerous crossings and a threefold increase in the death-rate from 0.89% in the second half of 2015 to 2.7% in 2017."

While the European Union Committee of the House of Lords is not in favour of continuing Operation Sophia, it does argue for undertaking planning for "a new Common Security and Defence Policy mission to combat irregular migration on the southern border," which could be launched "as and when the political and security conditions in Libya allow."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-07-14:

Medelhavet/ Proposed Code of Conduct for Search and Rescue putting lives at risk till sidans topp

A Code of Conduct for NGOs active in search and rescue (SAR) operations that has been drafted by the Italian government was leaked this week by Statewatch. Human rights organisations are raising strong concern that initiative will endanger thousands of life's on the Mediterranean.

The Code of Conduct was proposed in the European Commission Action Plan on the Central Mediterranean Route, in the beginning of the month and received support by EU Justice and Home Affairs Ministers last week. According to the Commission proposal the Italian government is responsible for drafting a code of conduct for NGOs undertaking SAR missions in the Central Mediterranean.

The first draft of the Italian proposal includes a ban on the entry of NGOs into Libyan waters, an obligation not to use telecommunications or send light signals to reveal their location to vessels that are at risk of sinking, and the prohibition to make trans-shipments - the transfer of people rescued to bigger boats that will bring them to safe harbours.

Iverna McGowan, Director of the Amnesty International EU Office stated: "Perversely, the proposed code of conduct for NGOs saving lives in the Mediterranean could put lives at risk. Attempts to restrict NGO search and rescue operations risk endangering thousands of lives by limiting rescue boats from accessing the perilous waters near Libya."

The Charity Human Rights at Sea raised concern over the exclusion of SAR NGOs from the drafting process as well as its interference with the independence of NGOs and humanitarian principles. The organisation also highlights the existing voluntary Code of Conduct which was drafted by SAR NGOs earlier this year.

(...)

Artikeln med länk till hearing (Extern länk)

European Parliament 17-07-12: Mediterranean migration route: help for Italy and long-term solutions (Extern länk)

Human Rights Watch 17-07-12: EU: Draft code for sea rescues threatens lives (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-07-12:

Medelhavet/ Italien kräver uppförandekod för frivilligorganisationer - får hård kritik till sidans topp

Nu riktas hård kritik mot Italien som vill inrätta en "uppförandekod" för organisationer som räddar migranter och flyktingar på Medelhavet.

Flera människorättsorganisationer varnar nu att förslaget sätter tusentals liv i fara.

SVT berättade i förra veckan att Italien har hotat att stoppa fartyg och att stänga sina hamnar för frivilligorganisationer som hjälper människor på flykt. Bakgrunden är att Italien tagit emot ett stort antal migranter och flyktingar och har mottagit 85.000 personer bara i år, vilket är 20 procent mer än förra året.

SVT:s utsände Marcus Carlehed beskriver läget i Italien som en "tryckkokare".

Får inte köra in på libyskt vatten

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

EUobserver 17-07-13: Italy to impose tough rules on NGOs (Extern länk)

Läs mer om EU:s samarbete med Libyen, nedan under rubriken "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC utrikes 17-07-22:

Medelhavet/ Högerextremister försöker stoppa hjälpen på Medelhavet till sidans topp

Den militanta, högernationalistiska gruppen Defend Europe har börjat sin färd mot Sicilien. Deras mål är att stoppa vad de kallar för den "välplanerade massinvasionen" av Europa.

Avsikten är att stoppa båtar med människor på flykt och övervaka hjälporganisationer som räddar liv. De har crowdfundat ihop till sitt uppdrag och båten hyr de av en brottsdömd svensk man.

"Just nu smugglar så kallade humanitära NGO:s hundratusentals immigranter till Europa och äventyrar säkerheten för vår kontinent." Med de orden beskriver Defend Europe sitt uppdrag på sin hemsida, där de ber likasinnade om pengar för sitt uppdrag.

Många av Defend Europes medlemmar kommer från Génération Identitaire, en rörelse som har sitt ursprung i Frankrike. De vurmar för nationell identitet och nationalstaten, och är starkt rasistiska och islamofobiska.

I Sverige har Defend Europe främst blivit omskrivna i högerextrema medier. På sajten Motgift beskrevs uppdraget som "slagkraftigt" och i positiva ordalag.

Lorenzo Fiato är en av Defend Europes tolv medlemmar som kommer vara ombord på C-Star, som båten heter. När Dagens ETC får tag i honom pratar han snabbt och fokuserat. Han är övertygad om att Defend Europe gör en bra insats mot en "välorganiserad massinvasion av Europa" och för ett "vitt Europa".

- Det som pågår på Medelhavet är en välplanerad massinvasion av Europa som vi måste stoppa, säger han.

Falsk retorik

HOPE not hate, en brittisk människorättsorganisation, har följt den högerextremistiska Defend Europe sen i maj i år, när de blockerade SOS Méditerranées räddningsbåt. Sedan dess har retoriken delvis ändrats trots att gruppen är densamma, menar Joe Mulhall som är ansvarig för granskningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM News 17-07-18:

Tyskland/ 50,000 Syrians and Iraqis visit family assistance programme in 12 months till sidans topp

Since July 2016, IOM, the UN Migration Agency, has assisted in person over 50,000 vulnerable migrants with family reunifications in Germany through its Family Assistance Programme (FAP).

The aim of FAP, which was initiated and funded by the German Federal Foreign Office, is to support family reunification applicants in Iraq, Turkey and Lebanon during the visa application process for Germany. At their offices, IOM helps them to correctly complete the forms and prepare their documents in order to reunite with close family members already granted asylum in Germany.

The FAP project also works to dissuade refugee families from seeking unsafe, irregular migration channels; to support German consular staff; and to help refugees integrate into German society successfully.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Nyheter 17-07-26:

Tom industrilokal i väntan på nya flyktingar till sidans topp

Madrasser i staplar och kläder i kartonger. Allt är sorterat efter storlek, i beredskap om det skulle komma ännu en flyktingvåg till Sverige. Malmö har, liksom en del andra kommuner, en beredskapsplan som är synnerligen konkret.

Hösten 2015 anlände över 160.000 asylsökande till Sverige. Kaos uppstod och myndigheterna blev tagna på sängen. När läget lugnat ner sig började man skriva på handlingsplanen för att aldrig mer bli tagna på sängen igen.

Tidigare flyktingströmmar säger att det är främst till Malmö och Sydsverige flyktingarna anländer först.

Gör sig redo för flyktingar

I en jättelik lokal, ett nerlagt sjukhuskök, finns till exempel det man kallar "start-kit" för ensamkommande barn och ungdomar. Det innehåller hygienartiklar, mjukisbyxor som kan passa flera storlekar och en tröja. Här finns flera hundra madrasser och sängar, skor, leksaker till de mindre barnen och i planen står också vilket skolkök som ska laga extraportioner till de nyanlända. En tom industrilokal på 4.000 kvadratmeter kan snabbt omvandlas till boende och mottagningskontor.

Lene Cordes på Socialtjänsten i Malmö är en av dem som ständigt sneglar på siffrorna över antalet förväntade - och anlända - flyktingar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-07-16:

Ännu en ensamkommande har tagit sitt liv: "Tragiskt" till sidans topp

En ensamkommande pojke på ett boende i Västsverige begick självmord tidigare i veckan, kan SvD berätta. Det är minst det femte fallet i Sverige hittills i år där ensamkommande ungdomar tar sitt liv. Pojken hade uppehållstillstånd, men var ledsen över att vänner utvisades, enligt Omid Mahmoudi på Ensamkommandes riksförbund.

Socialchefen i den berörda kommunen bekräftar för Svenska Dagbladet att pojken tog sitt liv på ett kommunalt stödboende. Han hittades död i fredags av personal på boendet.

En polisutredning har startat, men det finns inget som tyder på att det rör sig om något annat än ett självmord, enligt socialchefen.

- Det är otroligt tragiskt, men jag kan inte se att boendet har begått några fel eller misstag. Det här är en pojke som haft en väldigt svår uppväxt och många problem, säger socialchefen.

Omid Mahmoudi, ordförande i Ensamkommandes riksförbund, känner till händelsen. Han berättar att han inte kände pojken personligen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 17-07-26:

Sommarskolan - ett steg i en snabbare integration till sidans topp

För andra året ordnas nu sommarskola för nyanlända flyktingungdomar i Karlstad. 150 ungdomar får läsa upp sina kunskaper för kunna söka till gymnasiet.

Under sju sommarlovsveckor fylls klassrum på Mariebergsskolan och på Tingvallagymnasiet i Karlstad av sommarskoleelever i åldrar från årskurs sju till och med gymnasiet. På schemat står högstadiebehörighet i olika ämnen, men också språkträning och integration och dessutom simundervisning.

-Jag går i sommarskola och det är kul, säger 13-åriga Zeta Sacanle från Filippinerna.

Hon har nu varit i Sverige i ungefär ett halvår och är nöjd med sommarskolan.

- Vi har olika aktiviteter i Karlstad och jag har nu lärt mig simma 200 meter.

Utvärdering visar på nöjda ungdomar

16-årige Habib Rezaei från Afghanistan vill läsa elektronik framöver.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-07-27:

Skolkurator säger upp sig i protest mot hantering av nyanlända ungdomar till sidans topp

Ett år har gått sedan Malin Ström började arbeta som skolkurator för nyanlända elever i Västervik. Nu säger hon upp sig i protest. Hon anser att det inte går att genomföra arbetet som skolkurator på grund av den situation som många unga befinner sig i.

- Vad gör jag som skolkurator när det inte finns några personer att samordna kring eleverna, när det inte finns någon annan än jag själv?

Förra året började Malin Ström arbeta som skolkurator för nyanlända elever på tre skolor i Västerviks kommun. Genom den nyinsatta rollen skulle hon utbilda elever i demokratiska värdegrunder med mål att främja deras studieutveckling.

- När jag kom till skolorna fanns det redan en viss uppgivenhet, både bland personal och bland många av eleverna. Det var lärare och pedagoger som kände att deras kompetens inte räckte till för att möta det som eleverna tidigare hade varit med om. Det var svårt att kombinera det pedagogiska arbetet med den ohälsa som fanns bland många av eleverna, berättar Malin Ström.

Med en blandad elevskara med elever från Afghanistan, Albanien, Etiopien, Irak, Pakistan och Syrien beslutade Malin Ström att hennes arbete skulle ha sin utgångspunkt i demokratiska och svenska värderingar.

- Det kunde handla om HBTQ-frågor, religionsfrihet och väldigt mycket kring demokratiska frågor. De pelare som vårt samhälle står och vilar på i mångt och mycket, förklarar hon.

Under första tiden som skolkurator arbetade hon även med att kartlägga elevernas behov av stöd samt att sätta sig in om det fanns någon problematik hos ungdomarna. Det blev fort tydligt att majoriteten av eleverna hade någon slags problematik. Antingen en pedagogisk problematik på grund av tidigare skolbakgrund eller läs- och skrivsvårigheter. Men många led även av trauman från tidigare upplevelser och var stressade över deras pågående asylprocess

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-07-25:

"Jag vill bara att Migrationsverket ska säga ja eller nej" till sidans topp

Ehsan Atai har väntat i över ett och ett halvt år på besked om han får stanna i Sverige.

Snart fyller han 18 och är rädd att beslutet inte ska hinna komma innan dess.

- Man vet inte om man får stanna eller bli utvisad. Jag vill bara att Migrationsverket ska säga ja eller nej, säger han.

Ehsan Atai kom till Sverige i november 2015. Efter att hans bror blev mördad och resten av familjen hotad till livet flydde familjen från Afghanistan till Iran, berättar han. Då var Ehsan Atai 12 år. I dag är han 17 år och bor på ett HVB-hem i Småland.

- Jag vill verkligen inte åka till Afghanistan. De personer som vill oss illa kommer hitta mig och då vet jag inte vad som händer. Och explosionerna i Kabul - det kanske händer mig också, säger han.

Väntan för ensamkommande barn är längre än någonsin tidigare. Genomsnittstiden som de drygt 13.000 barn som väntar på besked om asyl har väntat är strax under 600 dagar och 619 dagar för ensamkommande barn med afghanskt medborgarskap.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 17-07-13:

I Asylkommittén får man ro till sidans topp

Familjehemsföräldrar inom Hudiksvalls-Nordanstigs Asylkommitte deltog med afghanska pojkar i Dellenroddarnas kyrkbåtsrodd 5 juli.

Det var en fin, om än något blåsig, kväll och roddaktiviteten lockade många resenärer som fyllde båtarna väl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 17-07-12:

Två till sjukhus efter storbrand på HVB-hem till sidans topp

Ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn totalförstördes i en storbrand i Skoghall under onsdagskvällen. Två fördes till sjukhus på grund av rökskador. På torsdagsmorgonen var branden släckt men räddningstjänsten hade fortsatt bevakning på platsen.

- Läget är så att vi har haft personal på plats under natten och då har vi bevakat och eftersläckt och kollat, säger Nils Weslien, räddningschef i beredskap vid 06.30 på torsdagen.

Enligt Weslien är det lugnt på platsen.

- Nu händer det inte så mycket, men vid åttatiden ska vi åka ut och se hur det ser ut.

Polisen kommer att göra en teknisk undersökning av brandplatsen när det har svalnat.

- Men det torde dröja ett tag, säger Nils Weslien.

- Vi avvaktar att det ska svalna och att vi ska få loss rätt brottsplatsundersökare. Men rubriceringen är fortsatt mordbrand och det är avdelningen för grova brott och krimjouren som hjälps åt med det här, säger Stefan Wickberg, polisens presstalesman, vid 09.50.

Finns det någon misstänkt i nuläget?

- Nej, det gör det inte. Det drivs fortfarande som mordbrand men vad det slutar med är inte säkert.

Brann kraftigt

Larmet om branden inkom vid 18.20. Vid 21-tiden kunde räddningsledare för insatsen konstatera att de delar av byggnaden som var HVB-hem totalförstörts. Byggnaden som ligger på Djupsundsvägen är både ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn och där öppenvården har sina lokaler.

- Det brann kraftigt när vi kom och jag gjorde direkt en bedömning att släppa de delarna, och rikta insatserna på de delarna av byggnaden där boende med särskilt behov bodde, säger Thomas Hörnström, räddningsledare för insatsen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda 17-07-21:

Misstänkt mordbrand i Kramfors - man häktad misstänkt för att ha anlagt branden till sidans topp

Under torsdagen brann det på ett asylboende i Kramfors kommun.

Senare samma dag greps och anhölls en man i 20-årsåldern misstänkt för att ha anlagt branden.

Under fredagen häktades mannen på sannolika skäl misstänkt för mordbrand.

Branden startade vid 13-tiden på torsdagen inomhus på ett asylboende i Kramfors kommun. Kort därefter greps en man som är boende på asylboendet. Den misstänkta mannen är i 20-årsåldern och han anhölls senare på torsdagseftermiddagen.

- Det är en man som sitter anhållen misstänkt för att tänt eld på ett boende genom att tända eld på en gardin som sedan brunnit upp, säger kammaråklagare Jens Göransson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Nyheter Jämtland 17-07-26:

Misstänkt anlagd brand vid flyktingboende till sidans topp

En större byggnad på Grytans flyktingboende utanför Östersund sattes på tisdag kvällen i brand.

En man i 25-årsåldern har anhållits misstänkt för mordbrand, enligt polisen. På onsdag morgonen bekräftar jourhavande förundersökningsledare vid polisen för SVT Nyheter Jämtland att mannen har erkänt brottet.

Det var en större förrådsbyggnad i Grytan som eldhärjadades. Den del som brann ner disponerades av projektet "Hej Främling" som arbetar för att integrera flyktingar i samhället.

- Det känns tungt, säger Emma Arnesson som är verksamhetschef hos Hej Främling.

- Det vi använder vid våra friluftsaktiviteter förvarade vi där och nu har allt brunnit upp.

Migrationsverket har hand om en del av förrådet

Ungefär halva förrådsbyggnaden står kvar och den delen används av Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Östersunds-Posten 17-07-29: Erkänner branden på Grytan - begärs häktad under dagen (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 17-07-26: Hej främlings utrustning totalförstörd i branden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Konkurrensverket 17-07-14:

HVB i egen regi var bra i den akuta flyktingsituationen till sidans topp

Det var bra att kommunerna startade egna hem för vård och boende (HVB-hem) för att ta hand om asylsökande barn 2015-2016. Att upphandla privata HVB-platser hade tagit lång tid, och dessutom saknade många leverantörer nödvändiga tillstånd, vilket hade drivit upp kostnaderna. Det framgår av en rapport från Konkurrensverket som nu överlämnats till regeringen.

Under hösten 2015 kom närmare 35 000 asylsökande barn till Sverige, och behovet av hem för vård och boende, HVB-hem, ökade kraftigt. Många platser köptes från privata leverantörer, men den största ökningen av HVB-platser skedde genom att kommunerna startade egna HVB-hem.

Trots den kraftigt ökade efterfrågan på HVB-platser ökade inte lönsamheten för de privata HVB-företagen nämnvärt, rörelsemarginalen steg från 10 till 11 procent i genomsnitt på ett år. Vi har inte heller sett några generella klagomål på kvaliteten hos privata HVB, tvärtom har IVO riktat fler anmärkningar mot de kommunala HVB som byggts upp för ensamkommande.

Konkurrensverket anser att det inte hade varit bättre om kommunerna anlitat privata HVB i högre utsträckning. Eftersom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inte hann med alla ansökningar om tillstånd att starta nya HVB kunde tillgången på platser inte öka i takt med den ökade efterfrågan. Dessutom hade annonserade upphandlingar tagit alldeles för lång tid. Många kommuner har redan börjat avveckla de HVB-hem som byggdes upp under 2015 och 2016, vilket visar att verksamheter i egen regi kan vara en flexibel och lämplig lösning.

- Att upphandla verksamheter i konkurrens kan ofta ge lägre kostnader eller bättre kvalitet än att bedriva verksamheter i egen regi. Men eftersom det vid den aktuella tiden inte gick att upphandla HVB-platser i konkurrens var det bra att kommunerna även startade egna HVB, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Uppsala Kommun 17-07-20:

Ensamkommande barn får möjlighet att stanna längre i Uppsala till sidans topp

Uppsala kommun har beslutat att ensamkommande ungdomar som har sökt asyl får bo kvar i kommunen även efter att de har blivit 18 år, för att till exempel avsluta pågående studier.

Regeringen ger kommunerna ett tillfälligt kommunbidrag. Det gäller ensamkommande unga som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna och som har sökt asyl men ännu inte har fått ett slutgiltigt beslut från Migrationsverket om de får stanna i Sverige.

- Vår ambition är att Uppsala ska vara en välkomnande och solidarisk kommun som ser potentialen i alla människor. Det här ger asylsökande ensamkommande unga som känner sig hemma i Uppsala och som studerar här möjlighet att få bo kvar längre i kommunen, säger Kjell Haglund (V), ordförande i socialnämnden.

Beslutet fattades av socialnämndens ordförande 19 juli och gäller från beslutsdatum till och med 15 september 2017. De personer som fyller 18 år under den perioden flyttas inte till Migrationsverkets boenden. Slutdatumet är satt för att ge förtroendevalda och tjänstepersoner tid att titta på vilka konsekvenser som beslutet får, vilka som kommer att omfattas av beslutet och hur länge de kommer att omfattas av det.

Läs mer (Extern länk)

#vistårinteut 17-07-27: I Göteborg står de frivilliga organisationerna redo - var är ni, socialdemokrater? (Extern länk)

Föreningen integrera mera i Jönköpingsposten 17-07-26: De efterlyser boende för ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-07-14:

Här finns vi - använd oss och skapa lösningar i din kommun! till sidans topp

Här presenteras initiativ tagna av civilsamhället för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar i sina hemkommuner. Det gäller nu att kommunerna hittar en lösning för hur man använder de 195 miljoner regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har avsatt för att säkerställa att ensamkommande kan bo kvar under asylprocessen. Det går dessutom att göra omedelbart.

Degerfors kommun har precis tagit ett sådant beslut utifrån Kommunallagen 6 kap 36 §: "En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde."

***Uppdatering 170811 angående hur kommuner gör när ensamkommande fyller 18 år:

1. Stockholms Stad. Enligt ett pressmeddelande som publicerades av Mp Stockholms Stad 11 augusti har stadens rödgrönrosa majoritet "beslutat att använda det tillfälliga kommunbidraget från regeringen för att möjliggöra för dessa ungdomar att stanna kvar i staden och fortsätta sin gymnasieutbildning i väntan på uppehållstillstånd".

2. Tranås kommun. Frågan behandlas i kommunstyrelsen i augusti. Fram tills dess beslutas om kvarboende i enskilda ärenden av socialnämndens ordförande eller arbetsutskott.

3. Karlskoga Degerfors fattade tillfälligt beslut att stoppa omflyttningar enligt Kommunallagen 6:36 i avvaktan på ordinarie sammanträde i socialnämnden.

4. Botkyrka kommun har stoppat omflyttningar.

5. I Luleå och Vellinge pågår just nu diskussioner om att stoppa utflyttningen av åldersuppskrivna eller naturligt fyllda 18 åringar.

6. Enligt pressmeddelande 170720 från Uppsala kommun har kommunen beslutat att "ensamkommande ungdomar som har sökt asyl får bo kvar i kommunen även efter att de har blivit 18 år, för att till exempel avsluta pågående studier".

(...)

Läs mer (Extern länk)

#vistårinteut 17-07-06: Pengar för ensamkommande bör gå till civilsamhället - då räcker de! (Extern länk)

Tobias Josefsson i Motala Vadstena Tidning 17-07-22: Misskötta statsbidrag för ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens integration 17-07-14:

Ängelholms kommun får bakläxa av förvaltningsdomstolen till sidans topp

Välfärdsnämnden i Ängelholm beslutade i början av juli att en familjehemsplacerad 19-åring skulle tvingas lämna familjehemmet inför sin 20-års dag. Nu upphäver förvaltningsrätten beslutet och kritiserar kommunens utredning av den placerade.

20-åringen är en av de ensamkommande som anvisats till Ängelholm. Den unge mannen som lider av posttraumatisk stress blev från början placerat på ett HVB-boende men efter psykisk ohälsa beslutades det att han istället skulle flyttas till ett familjehem.

Den 1 juli i infördes ett nytt ersättningssystem för ensamkommande unga. Ändringen innebär bland annat att kommuner får en betydligt lägre ersättning från Migrationsverket för unga mellan 18-21 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholms Fria 17-07-27:

Vallentuna skickar ensamkommande till Lappland till sidans topp

Vallentuna hör till de kommuner som har tagit emot minst antal asylsökande under de senaste åren. Nu ska lappländska Sorsele ta över Vallentunas anvisade ensamkommande barn för 2017 och 2018.

- Det är en win-win-situation, säger Vallentuna kommuns socialchef Mojgan Alilmadad.

Vallentuna hörde vid årsskiftet till de kommuner med minst antal asylsökande i hela landet. Och från den 1 augusti i år kommer Sorsele kommun i Lappland att ta över den kvot ensamkommande barn som Vallentuna då tilldelas från Migrationsverket. Erbjudandet gick ut till ett antal Stockholmskommuner, men bara Vallentuna har hittills nappat, enligt Sorseles kommunchef Jan Ask:

- Vi behöver människor som bor och verkar i Sorsele. Dessa ensamkommande barn är en del av vår framtida befolkning och arbetskraft. Under tiden de bor på HVB-hem sysselsätts cirka 14 personer i Sorsele.

Mellan fem och sju ungdomar ska under hösten 2017 tas emot av Sorsele i stället för Vallentuna, enligt nuvarande prognos.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 17-07-27:

Stora sänkningar i arvode för gode män till sidans topp

Det är arvodena för de som är gode män till ensamkommande barn som sänks och det rejält. Bland annat innebär det en halvering av den ersättning de får varje månad.

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd beslutade den 26 juni 2017 om nya arvodesnivåer för gode män till ensamkommande barn. Beslutet innebär en sänkning av arvodet från den 1 oktober 2017.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-07-12:

Grekland/ Asylum seekers' silent mental health crisis till sidans topp

Identify those most at risk; Ensure fair hearings

The EU-Turkey deal designed to stem migration and refugee flows to Greece has had a devastating impact on the mental well-being of thousands of women, men, and children trapped on Greek islands since March 2016, Human Rights Watch said today.

In research conducted in May and June 2017 on the island of Lesbos, Human Rights Watch documented the deteriorating mental health of asylum seekers and migrants - including incidents of self-harm, suicide attempts, aggression, anxiety, and depression - caused by the Greek policy of "containing" them on islands, often in horrifying conditions, to facilitate speedy processing and return to Turkey.

"The psychological impact of years of conflict, exacerbated by harsh conditions on the Greek islands and the uncertainty of inhumane policies, may not be as visible as physical wounds, but is no less life-threatening," said Emina ?erimovi?, disability rights researcher at Human Rights Watch. "The European Union and Greece should take immediate action to address this silent crisis and prevent further harm."

Thousands of asylum seekers, including women and children, are trapped in worsening conditions in EU-sponsored processing centers - so-called hotspots - and other facilities, amid an ongoing flow of new arrivals and slow decision-making on the part of the Greek government. In December 2016, the EU and the Greek authorities ended exemptions for vulnerable groups protected by Greek law from the requirement to remain on the islands.

The EU-Turkey deal, signed in March 2016, commits Turkey to accept the return from Greece of most asylum seekers who traveled through its territory and arrived on the Greek islands, in exchange for billions of euro in aid, visa liberalization for Turkish citizens, and revived negotiations for Turkish accession to the EU.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läkare i Världen 17-07-24: "Nu ringer larmklockorna" - asylsökande i Grekland mår mycket dåligt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-07-19:

Grekland/ Lone migrant children left unprotected till sidans topp

Flawed procedures leave those on Lesbos at risk of abuse

Unaccompanied migrant children on the Greek island of Lesbos are being incorrectly identified as adults and housed with unrelated adults, leaving them vulnerable to abuse and unable to access the specific care they need, Human Rights Watch said today.

"The misidentification of unaccompanied migrant kids on Lesbos as adults leads to real problems, including lumping them together with unrelated adults and denying them the care they need," said Eva Cossé, Greece researcher at Human Rights Watch. "Greek authorities need to take responsibility for properly identifying unaccompanied children and providing them the protection and care every child needs."

On visits to Lesbos island from May 22 to 28 and June 27 to 30, 2017, Human Rights Watch spoke with 20 children, some as young as 15, who said they had been wrongly registered as adults by the Greek authorities.

Under Greek and international law, unaccompanied children are entitled to special care and protection. But the flawed age assessment procedures that are being followed in practice mean that some of these children are wrongly deemed adults during registration, despite an assurance by Greek officials to Human Rights Watch that a proper, multidiscipline procedure is followed. Other children claim to be adults, believing it will allow them to avoid detention or because they follow bad advice from adults, but then realize they have made a mistake and try to persuade the authorities to register them correctly. They can spend months trying to change their official status, and in the meantime often continue to be treated as adults, or reach adulthood, known as "aging out," while waiting for their correct age to be assessed.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 17-07-13:

Grekland/ EU to scale back Greek asylum aid till sidans topp

Stranded refugees on the Greek islands will soon have to rely on the Greek government for all basic services.

Athens is set to nationalise services over the summer that were previously funded by the EU amid concerns that it won't be able to deliver, as some 60 people continue to arrive from Turkey to the islands on a daily basis.

Greek socialist MEP Miltiadis Kyrkos, at a hearing on the issue at the European Parliament on Wednesday (12 July), said that the transition of aid from EU-funded NGOs to the Greek state will be a "disaster."

Conditions at some of the camps on the islands remain deplorable, with asylum seekers setting fire to tents earlier this week at Moria in Lesbos.

Crowded conditions, poor food, and lack of security has pushed many to the edge of exasperation.

Human Rights Watch, an NGO, over May and June had also documented the mental health of asylum seekers and migrants on Lesbos.

Self-harm, suicide attempts, aggression, anxiety, and depression are becoming more widespread, it noted. Around 14,000 people are stranded on the islands.

Their plight is likely to become even worse amid persistent fears that Turkey may renege on its shaky deal with the EU to prevent Syrians from leaving towards Greece.

Kyrkos said Lesbos currently hosts ten doctors, eleven nurses, and eight psychologists, who can be accessed 24-hours a day.

Once the state takes over, Lesbos will have two doctors, one nurse, and one psychologist, with eight hours per day access, Kyrkos said.

"It is not possible to leave the islands to the Greek administration, you should intervene," he told Simon Mordue, the deputy director general at the European Commission's home affairs department, also present at the parliament hearing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-07-26:

Frankrike/ "Like Living in Hell" Police abuses against child and adult migrants in Calais till sidans topp

Nine months after French authorities closed the large migrant camp known as the "Jungle," on the edge of Calais, between 400 and 500 asylum seekers and other migrants are living on the streets and in wooded areas in and around the northern French city.

Based on interviews with more than 60 asylum seekers and migrants in and around Calais and Dunkerque, and with two dozen aid workers working in the area, this report documents police abuse of asylum seekers and migrants, their disruption of humanitarian assistance, and their harassment of aid workers-behavior that appears to be at least partly driven by a desire to keep down migrant numbers.

Human Rights Watch finds that police in Calais, particularly the riot police (Compagnies républicaines de sécurité, CRS), routinely use pepper spray on child and adult migrants while they are sleeping or in other circumstances in which they pose no threat; regularly spray or confiscate sleeping bags, blankets, and clothing; and sometimes use pepper spray on migrants' food and water. Police also disrupt the delivery of humanitarian assistance. Police abuses have a negative impact on access to child services and migrants' desire and ability to apply for asylum.

Such police conduct in and around Calais is an abuse of power, violating the prohibition on inhuman and degrading treatment or punishment as well as an unjustifiable interference with the migrants' rights to food and water. International standards provide that police should only use force when it is unavoidable, and then only with restraint, in proportion to the circumstances, and for a legitimate law enforcement purpose.

Authorities have turned a blind eye to widespread reports of police abuse against asylum seekers and other migrants. Vincent Berton, the deputy prefect for Calais, strongly rejected reports that police used pepper spray and other force indiscriminately and disproportionately. "These are allegations, individuals' declarations, that are not based on fact," he told Human Rights Watch.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-07-14:

Storbritannien/ People who escape war and persecution abroad, badly let down till sidans topp

OP-ed by Stephen Hale, Chief Executive of Refugee Action

Gloria fled Uganda - where homosexuality is illegal - with her baby in May 2015, hoping to live in freedom in the UK. They initially lived with the child's father, but he started to demand a sexual relationship so she had to leave.

With nowhere to live while her asylum claim was processed, Gloria applied for emergency support from the Home Office. She was told to go back to live with her daughter's father and "pretend" not to be a lesbian for a few weeks, until longer term support was arranged.

"In the screening interview the woman said to me: 'A lesbian? With a baby?' As if it was not possible or that I was lying. In my country people are forced into marriage and into having children to hide the fact that they are gay. I was afraid to go to my big interview; how would they treat me fairly if this was what they thought about a gay woman having a child?"

After her application for emergency support was rejected, Gloria was forced to beg for money on the street. She asked the Ugandan community for help and had to stay with strangers in crowded conditions. She was unable to breastfeed due to stress and struggled to find money to buy food and milk for herself and her daughter.

(...)

Läs artikeln och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Sveriges Radio Jönköping 17-07-21:

Långa väntetider riskerar förhindra återförening med föräldrarna till sidans topp

Han flydde från krigets Syrien när han var 15 år. Nu har han väntat på att få återförenas med föräldrarna i nästan två år, men inget händer.

17-årige Mahmoud Abo Ahmad sitter utanför migrationsverkets ingång på Östra Storgatan i Jönköping. Där tältar han för att få svar från Migrationsverket om han kommer att få återförenas med sina föräldrar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-07-28:

Rättsligt ställningstagande från Migrationsverket om begreppet hemvist till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett ställningstagande om hur begreppet hemvist (hemort) ska definieras och vad det får för betydelse i asylärenden. Principen är att skyddsbehovet prövas mot den plats där personen har sin hemvist, inklusive eventuella risker på vägen dit. Även om personen flyttat från landet som liten räknas den ursprungliga orten som hemvist. Om personen flyttat och verkligen bosatt sig någon annanstans i hemlandet kan denna plats ha blivit hemvist - men vanligen inte om personen tvingats fly dit.

När en person har skyddsbehov gentemot hemorten ska internflyktsalternativ prövas. I det läget går bevisbördan över till Migrationsverket som måste visa att alternativet är rimligt och relevant. Därför har det stor betydelse att en person kan göra sannolikt vilken plats hen kommer ifrån. Skyddsbehovet kommer annars att prövas mot hela landet och bevisbördan ligger hos den sökande att hen riskerar skyddsgrundande behandling överallt. Någon internflyktsbedömning blir aldrig aktuell. Den som aldrig bott i hemlandet har samma problem.

Hämta det rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-07-22:

Efter lagändringen - snart går de första tillfälliga uppehållstillstånden ut till sidans topp

De första tillfälliga uppehållstillstånden som utfärdades enligt de nya asylreglerna förra året, kommer att gå ut nu i augusti. Migrationsverket förväntas ta emot över 13 500 ansökningar om förlängning i år.

En av dem som har sökt om förlängning är Massoud Hussein. Han kom till Sverige för drygt två år sen och var en av de första som fick de tillfälliga uppehållstillstånden på 13 månader, för så kallat alternativt skyddsbehov.

- Nu har jag både jobb och bostad och jag hoppas att jag får ett permanent uppehållstillstånd, säger Massoud Hussein.

Lagen om tillfälliga uppehållstillstånd kom till med syftet att färre skulle söka asyl i Sverige. Detta efter att rekordmånga flyktingar hade sökt asyl hösten 2015.

Den tjugonde augusti går de första tillfälliga tillstånden ut, och man måste ansöka om förlängning innan det tillfälliga uppehållstillståndet är slut.

Man kan söka på olika grunder, till exempel om skyddsbehovet bedöms kvarstå, eller om man har fått anställning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-07-14:

"Inte trovärdig"? Då kan du ha rätt till muntlig förhandling! till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har flera gånger i år skickat tillbaka ärenden till migrationsdomstolarna för att målet ska avgöras på nytt, med muntlig förhandling. Det rör sig om ärenden där den sökandes trovärdighet spelat roll för utgången, men där domstolarna ändå nekat muntlig förhandling. Andra rättegångsfel som lett till att ärenden skickats tillbaka är att komplicerade ärenden avgjorts av domare utan tillräcklig kompetens eller av en ensam domare trots att nämndemän borde ha deltagit.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kristinehamns-Posten 17-07-14:

Flyktingbarn måste åka långt för röntgen till sidans topp

Ingen offentlig vårdinrättning vill upphandla om åldersbestämningar

När ensamkommande flyktingbarn ska få sin ålder prövad behöver de åka upp till 50 mil tur och retur. Detta trots att resurser verkar finnas på närmare håll.

Anita Lillemägi och Ingela Hartelius är gode män åt ensamkommande flyktingpojkar som kom till Sverige och Kristinehamn 2015. Som god man fungerar man som vårdnadshavare åt barnet och har ansvar över bland annat ekonomi och kontakt med sjukvård, skola och socialförvaltning. Man är också den person som finns vid barnets sida genom hela asylprocessen.

Många ensamkommande barn och ungdomar får genomgå en medicinsk åldersbedömning som ett led i asylprocessen. Åldersbestämningen grundas på två delar. Dels görs en röntgen av knäleder och dels en tandröntgen. Förra året fick Rättsmedicinalverket i uppdrag av regeringen att göra upphandlingar med offentliga och privata aktörer inom tand- och sjukvården för att genomföra åldersbestämningar. Intresset har dock varit svalt från den offentliga sidan och det finns i nuläget bara två mottagningar i hela Mellansverige som erbjuder dessa tjänster. Knäledsröntgen görs bara på en privat klinik i Västerås och för tandröntgen behöver man åka till Borlänge, vilket är nästan 25 mils enkel resa från Kristinehamn.

- Jag tycker att landstingen borde ta sitt ansvar och komma med anbud. Det är inte samhällsekonomiskt effektivt att vi ska åka så långa sträckor för en undersökning som tar en minut, säger Anita Lillemägi, som för ett par veckor sedan åkte till Borlänge över dagen med sin myndling, en 17-årig pojke från Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-07-18:

Invandringskritisk läkare bakom åldersbedömningar till sidans topp

Ett företag som utfört hundratals medicinska åldersbedömningar, drivs av en läkare som både sagt att asylsökande ljuger om sin ålder - och representerar ett parti som motsätter sig flyktingar. Men Migrationsverket tycker tandanalyserna är opartiska och objektiva.

Åldern kan vara en avgörande faktor för om asylsökande får uppehållstillstånd. Många känner sig tvingade att göra en åldersbedömning - annars skriver Migrationsverket upp deras ålder till 18 år. Fram till i våras, då Rättsmedicinalverket (RMV) tog över alla åldersbedömningar, var det dock svårt att hitta kliniker som utförde bedömningarna. Företaget Forodont var ett av få som erbjöd sina tjänster.

- När folk ringde och sökte någon som kunde utföra bedömningarna, hänvisade RMV till oss. Vi var de i Sverige som kunde det bäst, kan jag säga utan att förhäva mig. Vi började med enstaka fall och sen blev det mer och mer, berättar Håkan Mörnstad, före detta rättsodontolog vid RMV som idag driver Forodont.

Den asylsökande som uppmanades göra sin ålder sannolik, kunde gå till en tandläkare som röntgade visdomständerna. Därefter skickade kliniken bilderna till Forodont, som gjorde utlåtandet.

- Vi gjorde undersökningar av både tandmognad och skelettmognad (hand) och statistiskt kombinerad sannolik ålder utifrån de två resultaten.

Forodont säger sig under 2015-2016 ha utfört 800 åldersbedömningar, till en kostnad av 2 500 kronor styck. Därmed är de en av de mest anlitade aktörerna.

Du har tidigare uttryckt att en stor del av de asylsökande från Afghanistan uppger en ålder under 18 år för att tillgodogöra sig de fördelar som följer med detta, och att det är naivt att utgå från att de asylsökande ungdomarna uppger sin riktiga ålder?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-07-18:

Åldersbestämning kritiseras: "Lågt bevisvärde" till sidans topp

Hittills i år har endast 13 procent av de asylsökande barn och unga som skrivits upp i ålder fått sin asylansökan beviljad. Samtidigt betonar allt fler svårigheterna att fastställa åldern med medicinska åldersbedömningar. Nu instämmer även en matematiker i kritiken:

- Informationen är mycket osäker och har lågt bevisvärde, säger Petter Mostad.

Professorer, överläkare, rättsläkare, barnläkare, jurister, osteologer - allt fler kritiserar metoderna för de medicinska åldersbedömningarna.

Petter Mostad är docent i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och utvärderar även rättsmedicinska bedömningar. Även han är starkt kritisk till hur åldersbedömningar av asylsökande utförts, både tidigare och i dag. Han varnar för att misstag sker "i ganska stor skala" även med den nya metoden eftersom osäkerhetsfaktorn vid bedömningarna är så stor.

- Uttalanden i medicinska åldersbedömningar formuleras ofta utifrån sannolikhet, som "sannolikheten är 50 procent för att personen är över 18,6 år" eller "sannolikheten är 67 procent för att personen är över 18 år". Men dessa uttalanden är beräknade utifrån antaganden som inte redovisas. Exempelvis förutsätts att personens ålder kan räknas som ett stickprov från samma population som vissa vetenskapliga undersökningar är utförda på. Detta är oftast tveksamt, så i själva verket är slutsatserna mera osäkra än vad som framgår.

Utöver detta kommer själva beslutsprocessen, som oftast utförs av personer utan särskild statistisk kompetens, påpekar Petter Mostad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

International Business Times 17-07-20:

Grekland/ Teenage refugees are being labelled 'adults' if they have wisdom teeth till sidans topp

Many children are living in adult camps where they have no access to education.

Children as young as 14 arriving on the Greek island of Lesbos are being identified as over-18s and forced to live with unrelated adults, without access to education and protective services, a shocking new report has revealed.

Greek authorities are quick to register teenagers as adults, without conducting a proper assessment, according to the Human Rights Watch report 'Lone Migrant Children Left Unprotected' published today.

If an assessment is carried out, it is often during a hasty visit to a dentist where any children whose wisdom teeth have come through are registered as adults. This was how 17-year-old Akash from Bangladesh ended up in the adult section of Moria refugee camp, where more than 3,000 people are living in "inexcusable" and "inhumane" conditions.

Akash had told authorities that he was 17, but after his dental examination they changed his age to 18. "They changed my age and took me out of the children's section," he said. His real age has never formally been recognised.

"We found that even in cases when the dentist was unable to draw a conclusion, children were being registered as adults," Eva Cossé, Greece researcher at Human Rights Watch, told IBTimes UK.

Sometimes a child's age is determined with an X-ray measuring their bone density. Both the dental examination and X-ray method are "problematic" as they allow for a "large margin of error," according to Cossé.

Children should also be assessed by a psychologist who asks them about their memories and school experiences when determining their maturity, but this is never done, Cossé said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-07-27:

Tyskland/ Organisations raise concern over violations of right for family reunification till sidans topp

The undersigned organisations would like to express our serious concerns on a de facto violation of the right for family reunification and breach of relevant provisions stipulated in the EU Regulation 604/2013 (Dublin III Regulation), regarding asylum seekers' transfers from Greece to Germany under family reunification procedure. We refer specifically to a practice recorded during the last months according to which, asylum seekers entitled to be transferred to Germany under the relevant provisions of the Dublin III Regulation, are "blocked' in Greece for periods exceeding the deadlines provided by the above mentioned provisions, for reasons related to supplementary terms of a maximum number of transfers per month. This situation is jeopardizing the whole process and undermines the right of asylum seekers to family reunification, as provided by Dublin III Regulation and violates further their right to family life as stipulated in article 8 of the European Convention for Human Rights as well as article 7 of the EU Charter of Fundamental Rights. In particular, during the last months we have become aware of many cases of asylum seekers whose taking charge requests have been accepted by Germany though their transfer 2 to Germany has not taken place, although the six-month deadline (art. 29) has expired. We have also been aware of many other cases for which the above deadline is to expire soon, but nevertheless no arrangements have been made for their transfer.

Läs brevet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-07-28:

EU-domstolen: Ett gränsland som släpper igenom asylsökande blir ändå ansvarigt till sidans topp

Under 2016 förekom det att Kroatien släppte in personer utan visum över gränsen från Serbien, för att sedan hjälpa dem att ta sig vidare till andra EU-länder. Några personer som på det sättet kom att söka asyl i Slovenien respektive Österrike fick beslut från dessa länder att återvända till Kroatien i enlighet med Dublinförordningens regel om illegal inresa till området. Personerna överklagade och hävdade att deras inresa inte var illegal eftersom Kroatien släppt igenom dem. Domstolarna i Slovenien och Österrike bad EU-domstolen om förhandsavgörande. EU-domstolen slår nu fast att Kroatiens agerande att frångå de normala inresereglerna, även om det sker i en massflyktsituation, ska inte betraktas som visering. Inresan ska bedömas som illegal vid tillämpning av Dublinförordningen. Därför är Kroatien ansvarig för personernas asylansökningar.

C-490/16 A.S. v Slovenian Republic, C-646/16 Khadija Jafari and Zainab Jafari

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen på svenska och andra språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-07-28:

EU-domstolen: Rätt att överklaga om Dublinfråga ställs efter längre tid än 3 månader till sidans topp

EU-domstolen har tagit upp ett ärende om en eritrean som sökte asyl i Tyskland i september 2015. Han fick då intyg om registreringen. Det tyska migrationsverket fick handlingarna senast 14 januari och mannen hördes för en formell asylansökan den 22 juli 2016. Först efter detta sände Tyskland en förfrågan till Italien om övertagande. Italien svarade inte, vilket Tyskland tolkade som en tyst accept. Mannen fick beslut om överföring till Italien. Han överklagade eftersom frågan till Italien borde ha ställts inom tre månader efter hans första ansökan. Den tyska domstolen har bett EU-domstolen om förhandsavgörande. EU-domstolen säger att den asylsökande kan hävda tremånadersregeln även om det tillfrågade landet accepterat. Vidare säger EU-domstolen att tremånadersfristen ska räknas från det datum då den ansvariga myndigheten fått kännedom om innehållet i ett offentligt utfärdat dokument som verifierar personens önskan att söka asyl. Någon personlig intervju behöver inte ha hållits.

C-670/16 Tsegezab Mengesteab v Bundesrepublik Deutschland

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen på svenska och andra språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-07-28:

Migrationsöverdomstolen lägger hög ribba för att avslå off biträde i statusärende till sidans topp

En person som flytt från Syrien hävdade att han riskerat tvångsrekrytering från två håll. Han fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande men överklagade. Migrationsdomstolen avslog hans begäran om offentligt biträde. Nu har Migrationsöverdomstolen tagit ställning och klargör att om offentligt biträde ska kunna nekas måste det stå klart utan närmare prövning att det inte finns förutsättningar för flyktingstatus. Migrationsöverdomstolen anser att begreppet "uppenbart" är tydligt och väletablerat, och jämför med praxis för vad som är en "uppenbart ogrundad" ansökan. Så fort en individuell bedömning behöver göras kan det inte anses uppenbart att överklagandet kommer att avslås. Domstolen förordnar därför det biträde som mannen önskat. Målnummer UM2484-17, MIG 2017:15.

Hämta kammarrättens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-07-28:

Migrationsdomstol tror på att par lyckats träffas trots hedersregler till sidans topp

En kvinna i Afghanistan tvingades gifta sig med en kusin som redan var gift och använde narkotika. Hon flydde tillsammans med en man som hon träffat i smyg och de lyckades gifta sig i en annan stad med hjälp av släktingar som stödde kvinnan och imamer som lät sig mutas. Men de hotades till livet av familjemedlemmar och tvingades fly först till Iran och sedan till Sverige. Migrationsverket anser att det är osannolikt att de skulle ha lyckats träffas och anser dessutom att de berättat för lite om hur de känt inför riskerna och att andra familjemedlemmar kunde straffas. Migrationsdomstolen bedömer efter muntlig förhandling att berättelserna är trovärdiga eftersom de varit samstämmiga och detaljerade och att makarna redogjort för varför de inte ansåg den första vigseln giltig. Förklaringarna är inte orimliga. De beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-07-28:

Skiljaktigt om alternativt skydd för ungdom som snart fyller 18 till sidans topp

En pojke som skulle fylla 18 inom sex månader fick avslagsbeslut med uppskjuten verkställighet. Pojken bodde hos sin farbror i Afghanistan sedan fadern gått bort. Han berättade att farbrodern vill döda honom eftersom pojken fått tag på dokument om faderns mark. Detta trodde inte Migrationsverket på och bedömde att den enda hotbilden är att farbrodern "är arg på dig" vilket är otillräckligt för att vara skyddsgrundande. Eftersom pojken kommer att vara 18 vid verkställighet är inte heller resvägen så farlig att han skulle vara alternativt skyddsbehövande. Migrationsdomstolen påpekar att muntlig förhandling avslagits och att domstolen därför bara bedömer om skälen är tillräckliga - men utgår trots det från att farbrodern inte hotat pojken. Domstolen beviljar ändå uppehållstillstånd eftersom pojken är minderårig och levt utanför Afghanistan inder lång tid och att resvägen till hemprovinsen är för farlig för ett barn. En nämndeman är skiljaktig och vill bara bevilja tillstånd fram till 18-årsdagen som nu är nära förestående. Domen är inte vägledande (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 17-07-21:

Familj riskerar utvisas trots jobb och bostad till sidans topp

I går kväll samlades ett hundratal Enköpingsbor i Skolparken för att protestera mot Migrationsverkets beslut att utvisa familjen Kutic som bott i Enköping i fem år.

Orsaken till demonstrationen i Skolparken i Enköping är att pappa Vedran till en början inte hade ett fullgott försäkringsskydd hos sin första arbetsgivare i Sverige.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-07-28:

Högriskgraviditet inget skäl - men det är barn med svenskt medborgarskap till sidans topp

En kvinna som fött ett barn för tidigt och som dog efter förlossningen blev gravid igen vilket klassades som en högriskgraviditet. Hennes tillstånd för förlängt besök hade gått ut och hon hade tidigare fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken som är svensk medborgare. Hon sökte istället asyl men anförde inga skyddsskäl mot hemlandet. Migrationsverket avslog trots graviditeten och menade att hon kunde få vård i hemlandet. När saken nått domstolen var barnet fött och är svensk medborgare. Migrationsverket har därför under handläggningen i domstolen framfört att det finns skäl att göra undantag från regeln att ansökan inte får bifallas i Sverige. Migrationsdomstolen går på samma linje och kvinnan beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin dotter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-07-28:

Domstol beviljar bevislättnad för återförening trots gammal oriktighet till sidans topp

Fadern och åtta barn från Somalia ansöker om återförening med hustrun/mor i Sverige. Eftersom de inte kan få giltiga id-handlingar måste de få bevislättnad med hjälp av DNA-test för att ansökan ska kunna beviljas. En annan man är far till ett av barnen, vilket modern lämnat en felaktig uppgift om som hon senare tog tillbaka. Därmed skiljer sig föräldrarnas uppgifter åt och bevislättnad tillåts inte. Migrationsverket avslår ansökan vid två tillfällen. Migrationsdomstolen konstaterar att mannen nu är informerad och accepterar situationen. Paret har fått sju gemensamma barn efter händelsen där deras uppgifter skilde sig åt, vilket talar för att förhållandet är väl etablerat. Den enda skiljaktigheten kan inte ensamt få en sådan betydelse för föräldrarnas identiteter när övriga uppgifter inte ifrågasatts. Fadern och barnen beviljas uppehålllstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ny Teknik 17-07-18:

100 i teknikbranschen har utvisats till sidans topp

Över 100 anställda inom teknikbranschen har utvisats från Sverige sedan 1 januari 2016 - trots att branschen skriker efter högutbildad personal.

De senaste två åren har hundratals inom IT-branschen nekats förlängt uppehållstillstånd och det handlar om allt från IT-arkitekter och systemutvecklare till dataspecialister, skriver SvD Näringsliv som tagit del av statistik från Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Göteborgs-Posten 17-07-18:

Uppmanades att ljuga av Migrationsverket till sidans topp

GP och SVT Väst kan i dag berätta om Ali Reza Shariati, som kom till Sverige för två år sedan och numera bor i Göteborg, som uppmanades att ljuga - av en handläggare på Migrationsverket. I en inspelning som GP tagit del av hörs hur han pressas att ljuga för ambassaden. - Om du inte gör det då måste jag överlämna dig till polisen i stället, säger handläggaren.

Han har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket som har beslutat utvisa honom till Afghanistan, ett land hans familj flydde från när han var bebis. Han säger att han inte känner en enda person i Afghanistan, och att hans mamma och syskon finns i Iran.

I våras anmälde han med hjälp av sitt juridiska ombud verkställighetshinder mot utvisningsbeslutet. Det betyder att beslutet om utvisning inte kan verkställas förrän Migrationsverket fattat beslut i frågan om verkställighetshindret.

- Däremot skulle polisen kunna omhänderta honom och placera honom på förvar. Och planeringen av utvisningen kan fortgå trots verkställighetshindret. Det är vad som hänt i Ali Rezas fall, säger Nanna Töcksberg Zelano, volontärjurist när det gäller ansökan om verkställighetshinder och också en av de privatpersoner som stöttar Ali Reza.

Uppmanades åka till ambassaden

För ett par veckor sedan kallades Ali Reza därför till Migrationsverket, där han uppmanades åka till afghanska ambassaden i Stockholm och begära en resehandling. Med sig fick han ett brev som Migrationsverket skrivit i hans namn och som han förväntades skriva under. Där stod att han hade accepterat Migrationsverkets beslut och att han försäkrade att han återvände frivilligt.

Heidi Marquardt, en annan av de privatpersoner som stöttar Ali Reza och som var med vid mötet berättar:

- Kvinnan som tog emot brevet frågade honom: Vill du verkligen åka till Afghanistan? Nej, svarade Ali Reza, det är Migrationsverket som bestämt det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Väst 17-07-18: Migrationsverket uppmanade Alireza att ljuga för ambassaden (Extern länk)

Nanna Töcksberg Zelano, Cajsa Malmström, Lisbeth Nowotny och Heidi Marquardt i Göteborgs-Posten 17-07-18: Stoppa rättsvidriga behandlingen av asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Nyheter Stockholm 17-07-26:

Ensamma gatubarn bakom flera rån till sidans topp

Polisen bekräftar att det var barn från andra länder som låg bakom flera fall av rån och misshandel på Södermalm under helgen. Men att hålla barnen borta från gatan är svårt, konstaterar både polis och socialtjänst.

Omkring 200 ensamma barn och unga lever på Stockholms gator just nu, enligt uppskattningar från polis och socialtjänst. Det är ingen exakt siffra eftersom det handlar om unga som inte är registrerade någonstans.

Allt yngre pojkar kommer hit

Killarna det handlar om, för det är uteslutande killar, kommer från flera olika länder. Men de flesta har kommit hit från länder i norra Afrika. Enligt polisen är det ungefär samma antal som det har varit under de senaste tre till fyra åren, men däremot upplever man att det numera rör sig om yngre pojkar.

- Många är under 15 år. Att någon skulle vara så ung som bara nio år tror jag inte på men det spelar ingen roll för det handlar om barn, säger Jonas Trolle, som är biträdande lokalpolisområdeschef på Södermalm i Stockholm.

Redan för två år sedan berättade SVT om unga killar från länder i Afrika som rör sig i Stockholm i en verklighet kantad av droger och våld, utan föräldrar eller annat socialt nätverk.

Men problemen har fortsatt, och för bara några dagar sedan inträffade flera fall av rån och misshandel där de misstänkta gärningsmännen är gatubarn under 15 år.

Svårt att låsa in barn

Inom socialtjänsten är man väl insatt i fenomenet, men bakbundna av lagstiftningen när det gäller vad man i praktiken kan göra för att få bort barnen från gatan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter Stockholm 17-06-30: Socialborgarrådet: "Barnen ska bort från gatan och de ska inte begå brott" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-07-14:

Så har det gått för fyra utvisade afghaner till sidans topp

DN har mött fyra afghaner som bott i Sverige men utvisats. De har alla fått liten eller ingen hjälp.

- Det jag saknar allra mest är kramar. I Sverige kramas man, säger Mustafa, 20.

Mustafa Nauibi, 19 år, bodde i Vänersborg: "Det jag saknar allra mest är kramar"

- Det jag saknar allra mest är kramar. I Sverige kramas man. Det är ett av mina första minnen, att de första jag mötte från Migrationsverket kramade mig och sa att nu är jag säker.??

Mustafa Nauibi talar flytande svenska trots att han bara bott i Sverige i tre år.?

- När jag kom sade de åt mig att lära mig språket, börja i skolan och starta en idrott. Jag gjorde allt det men ändå fick jag inte stanna. Ibland ligger jag vaken hela nätterna och undrar vad som är fel på mig?

Mustafa Nauibis öde har väckt uppmärksamhet i Sverige, eftersom han var framgångsrik inom brottning i ÖIS. Tusentals skrev på ett upprop för att han skulle få stanna. Men Migrationsverket skrev upp hans ålder två år och i mars tvångsutvisades han.??

- Min familj är i Iran, jag vet inte vad jag ska göra här.??

Han har lyckats hitta ett rum som han delar med en man som också varit i Sverige.??

- Men jag är rädd och är nästan alltid inne på rummet.

Han får ofta bilder från sina vänner i Sverige, både afghanska och svenska.??

- Det gör ont när jag ser att de är på fest. Där är de och här är jag.

Mortasa Mosavi, 21-22 år, bodde i Västerås: "Jag ägnar dagarna åt att leta efter mediciner"

- Jag är sjuk i tuberkulos men det är svårt att hitta medicin här, jag vet inte hur jag ska klara det, säger Mortasa Mosavi som kom till Sverige för tre år sedan.?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-07-13:

Jawad: "Jag trodde att jag skulle dö när som helst" till sidans topp

EU räknar med att 80.000 afghaner som fått avslag på sina asylansökningar ska återvända till sitt hemland under de närmaste åren. Flera tusen av dessa finns i Sverige.

Regeringen har tecknat ett avtal med Afghanistan för att antalet återvändande ska öka.

DN:s Terese Christiansson har träffat 20-åriga Jawad Hussaini i Kabul efter att han tvångsavvisats från Sverige.

Jawad Hussaini, 20, har bott i Sverige i 4 år. Han kan bara skriva och läsa på svenska.

För snart fem veckor sedan landade han i Kabul, eskorterad av poliser.

Jawad Hussaini står på en dammig trottoar i Kabul. Flera personer passerar och de vänder på huvudet och tittar på honom. Han är afghan men ändå inte. De som går förbi bär den klassiska afghanska långskjortan med pösiga byxor. Jawad Hussaini har jeans och t-tröja. Håret är långt under kepsen. Alla andra vet vart de ska gå. Steg utan tvekan. Han däremot ser vilsen ut. Han vet inte riktigt vart han ska, eller var han kan hitta en taxi. Enligt Migrationsverket har han skickats till sitt hemland, men han är inte hemma.

- Innan jag kom hit med flygplanet hade jag bara varit en natt i Kabul och det var när jag flydde och väntade på smugglaren. Hemma är hos min familj på Tjörn, säger han på nästan perfekt svenska.

Jawad Hussaini landade i Kabul den 31 maj tillsammans med ett 20-tal andra tvångsavvisade afghaner.

Samma morgon genomfördes en av de större terrorattackerna i modern tid i Kabul. 150 personer dog när en bilbomb sprängdes nära den tyska ambassaden.

- Vi fick höra om det när vi satt på planet. Poliserna vågade inte ens gå av. De första dagarna trodde jag att jag skulle dö när som helst, säger Jawad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Malmöhus 17-07-26: De har följt människorna som skickats till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Deeply 17-07-20:

Europa/ No one is counting Europe's missing refugee children till sidans topp

Where are the 10,000 child migrants who went missing in Europe last year? Europol says it has no idea how many have actually disappeared as a result of Europe's chaotic migrant calculations, Mario Vidal reports for porCausa and Vózpopuli.

THEIR NAMES AND faces are not plastered on street lights or bus stops. In most cases the police have not attempted to find them. They simply arrive in Europe and disappear.

In 2016, more than 63,300 unaccompanied minors (UAM) entered the E.U., half of them Syrian and Afghan refugees, according to data from the European NGO network Missing Children. The same year, the E.U.'s law enforcement agency Europol said that at least 10,000 UAM had disappeared in Europe.

Yet Europol admits it does not know if these disappearances are real or the result of bureaucratic chaos between E.U. member countries. Even so, they warn that missing children, especially refugees, are the perfect target for human trafficking, prostitution and forced begging rings, or coercion into slave labor.

Brian Donald, the chief of staff at Europol, warns of the existence of a pan-European criminal network that targets underage refugees. But, he says, "Not all have been exploited by criminal gangs. Lots have been able to find their families, even though we do not know where they are, what they are doing or who they are meeting."

What's In a Number?

Data collected by the porCausa foundation shows that the number of missing migrant children in the three E.U. countries that publicly release figures surpasses Europol's 10,000 estimate for all 28 member states. Italy documented 5,434 missing unaccompanied children up to August 2015, while Sweden registered 1,829 missing from 2013 to 2016, and Germany counted 4,749 up to January 1, 2016.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Göteborgs-Posten 17-07-25:

"Samhället har glömt bort de ensamkommande tjejerna" till sidans topp

Det beskrivs ofta som ett litet fåtal. Men i själva verket är de flera tusen. Just nu reser föreningen Ensamkommandes röster runt i landet och samlar in berättelser från flickor som sökt asyl i Sverige.

- Samhället har glömt bort de ensamkommande tjejerna. Alla aktiviteter riktas till killarna. Men de här tjejerna behöver stöd. De har växt upp i ett väldigt patriarkalt samhälle med en hederskultur som lärt dem att vara rädda, säger Mahbubah Madadi.

Hon syftar framförallt på de flickor som, liksom hon själv, flytt från Afghanistan.

Mahbubah Madadi är ordförande för Ensamkommandes förbund i Malmö och aktiv i den nystartade föreningen Ensamkommandes röster, vars första projekt handlar om att synliggöra just dem som kommit till Sverige som minderåriga flickor.

Reser runt om samlar in röster

Under drygt en veckas tid har de rest runt i landet och intervjuat ensamkommande flickor. Ett antal tjejer, samtliga från Afghanistan, har berättat sina historier i filmade intervjuer, som ska publiceras på Youtube och i sociala medier.

- Det som är ganska skrämmande är att vissa av dem varit i Sverige 2-3 år och fortfarande är rädda. Jättemånga vill träffa oss och prata, men de vill inte bli filmade när de berättar. De upplever att det är farligt för dem även här, säger Arif Moradi, som sitter i styrelsen för Ensamkommandes röster och är med på resan.

Handlar om tusentals flickor

Det sägs ofta att de ensamkommande tjejerna är få. Att det är skälet till att till exempel boenden enbart för flickor är väldigt ovanligt. En kartläggning som P3 Nyheter gjorde i våras visar att sådana boenden bara finns i åtta av landets 290 kommuner.

- När det gäller boenden tycker vi det är viktigt med separatism. Boendet måste vara en trygg plats, säger Mahbubah Madadi.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholms Fria 17-07-20:

"Ensamkommande tjejer är dubbelt utsatta" till sidans topp

Nästan vart fjärde ensamkommande barn är flicka. Men deras röster når inte ut, anser en nystartad organisation som reser runt i Sverige för att stötta unga. I veckan besökte de Stockholm.

Sex ungdomar som ensamma flytt från Afghanistan till Sverige reser just nu omkring i landet. Utan att veta om de själva får stanna vill de göra en insats för att hjälpa andra unga ensamkommande, genom organisationen Ensamkommandes röster.

- Ensamma mår vi väldigt dåligt. Vi bär en stor sorg i vårt hjärta och våra liv svävar i ovisshet. Målet med organisationen är att peppa varandra att ta en dag i taget, att orka lite till, säger Arif Moradi, som efter en tandröntgen 2015 fick sin ålder uppskriven från 17 till 18.

Han har fått avslag på sin asylansökan, men har inte kunnat skickas tillbaka till Afghanistan eftersom han saknar pass.

Skänkta pengar har möjliggjort de sex ungdomarnas resa, som började i Malmö, fortsatte till Växjö och i veckan nådde Stockholm. Föreningen riktar särksilt in sig på ensamkommande tjejer, som osynliggjorts i mediers debatt och myndigheters insatser, säger 22-åriga Mahbubah Madadi, asylsökande och ordförande i Ensamkommandes förbund i Malmö:

- I Afghanistan får kvinnor inte resa ensamma. Så att vara kvinna och själv resa den långa och farliga vägen är i sig en revolution tycker jag. Men vem pratar om tjejer? Vilken plats har nyanlända flickor i samhället? Har vi en trygg plats och möjlighet att leva som vi vill?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 17-07-18:

"Sverige måste stoppa utvisade ungdomar till Afghanistan" till sidans topp

Zia Haydari vill gärna uppmärksamma problemet efter att de senaste månaderna ha besökt 13 kommuner och träffat 900 ungdomar runt om i Norrbotten.

ABF har sökt pengar av Region Norrbotten och bad Zia Haydari, som har ett eget företag med tolkhjälp och information, att sköta projektet "Att leva i Sverige".

- Under kursen har jag pratat om viktiga saker och hur vardagen fungerar för bland annat unga och ensamkommande flyktingbarn.

Zia Haydari kom själv som ensamkommande flyktingbarn till Sverige och han har gjort en lång resa.

- Under informationsuppdraget har jag märkt oroligheten när jag pratar med dem om hur viktigt det är att ta ansvar och lära sig nya saker. Ungdomarna är oroliga att de ska tvingas tillbaka fast de kämpar. De vill verkligen stanna i landet.

Det är i dag många som får avslag som försvinner frivilligt och far till ett annat land.

- Vi har också dem som tvångsutvisas till Afghanistan. Inte från Boden men från andra orter. Här handlar det om ensamkommande flyktingungdomar som fyllt 18 år och är myndiga enligt Migrationsverket, säger Zia Haydari.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 17-07-24:

Hjälporganisationer besöker sällan förvaret i Flen till sidans topp

Det är stora skillnader när det gäller hur ofta Migrationsverkets förvar får besök av frivilligorganisationer.

Till Förvaret i Märsta kommer en grupp från Röda korset på besök ungefär en gång i veckan, i Flen handlar det om enstaka gånger i år.

I dagsläget finns det fem förvar i landet. Förvaren ligger i Märsta, Kållared, Åstorp, Gävle och Flen. Där hålls personer som har fått beslut om att lämna landet inlåsta i väntan på utvisning eller vidare utredningar.

P4 Sörmlands rundringning till förvaren visar att det finns stora skillnader i hur mycket förvaren får besök från frivilligorganisationer.

I Märsta Besöker Röda Korset förvaret en gång i veckan och till förvaret i Gävle kommer en grupp från Amnesty några gånger i månaden.

Flen är det enda förvar som i dagsläget inte har en återkommande besöksgrupp. Här är det stora problemet att medlemmarna i de etablerade organisationerna som Röda Korset och Amnesty har blivit för gamla eller sjuka för att orka med besöken.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2017:

12 september, Göteborg: Uppstartsmöte för IMÄI Göteborg hösten 2017 till sidans topp

Tisdagen 12/9 klockan 17.30 välkomnar vi till kick off av hösten och hoppas att både nya och gamla medlemmar kommer!

Alla ni som funderar på vad nätverket Ingen människa är illegal är, hur vi kämpar för att förbättra svensk asylrätt och hur vårt dagliga arbete med papperslösa ser ut är varmt välkomna på denna introduktion. Vi uppmanar också alla gamla medlemmar att komma, ingen presenterar ett nätverk så bra som de aktivister som jobbar inom det.

Det kommer att finnas lite tid för olika arbetsgrupper att samlas och kort berätta om vad ni gör samt informera om redan satta datum eller planera in tillfällen för vidare träffar. Ta tillfället i akt att värva nytt folk till det arbete och de projekt ni redan bedriver eller vill starta upp.

För dig som har en ny idé, tanke, projekt, grupp eller plan på event är detta ett utmärkt tillfälle att hitta fler som vill genomföra det. För er som letar lokaler, behöver bli fler för att gruppen ska kunna få nytt liv - kom på detta möte och finn andra!

Mötet kommer inledas med fika så vi har ork med kvällen. Därefter presenteras svenskt asylsystem, vårt nätverk och de olika arbetsgrupperna. Arbetsgrupper får sedan chans att träffas vilket gör att alla nya intresserade kan få mer information direkt. Kvällen avslutas med en uppsamling där alla höstens händelser presenteras och ev frågor kan avhandlas. Protokoll kommer att skrivas.

Mötet går av stapel i Hjällbo kyrka. Hit kommer du med spårvagn 4,9 och 8. Kyrkan ligger på hjällbo torg och är en stor tegelbyggnad. Inne på gården hittar du till stora församlingssalen där mötet äger rum. Vi beräknar att mötet avslutas senast kl 20.

Välkomna!!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ttela 17-07-25:

Här är de gömda barnens frihetszon till sidans topp

Den yngsta är bara åtta månader, den äldsta 18 år. Men alla är de papperslösa barn och ungdomar - på sommarläger. - Gömda barn måste få vara just barn, säger Anders Wiklund i nätverket Ingen människa är illegal Trollhättan/Vänersborg.

För barn och ungdomar som lever gömda i de papperslösas ingenmansland kan sommarlovet bli en period av ytterligare ofrivillig isolering.

När skolan är stängd stryps möjligheterna till sociala kontakter för många av dem. Nätverket Ingen människa är illegal Trollhättan/Vänersborg bestämde sig därför för att skapa en, om än tillfällig, frihetszon för de mest utsatta - i form av ett sommarläger i Tvåstad.

- Här får barnen uttrycka sig i lek och skapande, och träffa andra som befinner sig i samma situation. Men framför allt så får de vara just barn, säger Anders Wiklund.

TTELA har besökt de gömda barnens tillflyktsort, men platsen kan av förklarliga skäl inte avslöjas.

- Att inte kunna berätta har blivit en vana. Många av oss har ju levt hela eller större delen av våra liv i en skuggvärld, som i ett instängt fängelse. Men det innebär inte att vi inte har några drömmar, det vi saknar är papper, säger 16-åriga Leonora, en av 20-talet deltagare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-07-19:

Vann pris för ungt kurage - riskerar att tvångsutvisas till sidans topp

Ahmad Rahimi har flera gånger uppmärksammats för sitt arbete med att stötta ensamkommande unga som kommit till Sverige. För någon månad sedan mottog han dessutom ett pris för sitt engagemang. Men förra veckan hände det som inte fick hända - han fick ett tredje avslag på sin asylansökan.

Det senaste året har Ahmad Rahimi träffat ensamkommande unga från hela landet, han har medverkat på åtskilliga demonstrationer och manifestationer där han hållit tal och på bara några månader har han lyckats träffa nästan alla partiledare i riksdagen och pratat med dem om just ensamkommande ungdomars liv i Sverige.

I slutet av maj vann Ahmad Rahimi dessutom Raul Wallenberg Academys-pris Ungt Kurage för sitt hårda arbete.

- Jag var jätteglad när jag vann. I tio månader kämpade jag för mänskliga rättigheter för ensamkommande som kom 2014, 2015 och 2016. Därifrån var det många som kände igen mig och nominerade mig till Ungt Kurage, berättar Ahmad Rahimi.

På den nationella dagen för civilkurage, 27 augusti, kommer priset att delas ut i Stockholm. Ahmad Rahimi hoppas att han kan delta vid prisutdelning men hans framtid är oviss. Förra veckan fick han chockbeskedet att han fått ett tredje avslag på sin asylansökan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 17-07-13:

Grekland/ Hungerstrejk och protester i grekiskt flyktingläger: "Systematiskt förtryck" till sidans topp

På den grekiska ön Lesbos ligger flyktinglägret Moria där över 1?000 personer hålls instängda tills deras asylskäl utretts. De senaste två veckorna har det pågått en hungerstrejk i protest mot inhumana förhållanden och ovärdig behandling.

"Europa måste sluta frihetsberöva flyktingar som om de vore kriminella", säger Arash Hampay som hungerstrejkar i solidaritet med sin inspärrade bror.

I lägret Moria på Lesbos är protesterna återkommande, enligt Rûnbîr Serkepkanî, människorätts?observatör och krönikör i Dagens ETC.

Han har sedan 2015 tillbringat flera längre perioder på Lesbos med organisationen Christian Peacemaker Team. Däremot är protesterna sällan välplanerade.

- Det handlar om spontana protester mot ett vardagligt och systematiskt förtryck. Moria är en våldshandling i sig själv, säger han.

De senaste två veckorna har en hungerstrejk pågått i och utanför Morias fängelse. De fyra inspärrade flyktingar som startade strejken var Amir Hampay, Bahroz Aresh, Kozhin Ali Hussain och Tariq Ibrahim.

- Vi kom till Europa för att vi trodde att vi skulle kunna få hjälp, vi trodde att mänskliga rättigheter gällde här - men det gör de inte, säger Arash Hampay som strejkar i solidaritet med sin fängslade bror Amir Hampay.

Protesterar mot förtryck

Bakgrunden till strejken är att de fyra männen hållits frihetsberövade en längre period. Brodern Amir Hampay hade, när hungerstrejken startade, varit i fängelset i omkring 80 dagar. Utan förklaring från varken Greek Asylum Service, UNHCR, EASO eller någon annan. Han fängslades efter att hans deportation till Turkiet stoppats efter påtryckningar av Human Rights Watch och Amnesty.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Utrikesdepartementet 17-07-19:

Slutsatser om Libyen på utrikesministermöte till sidans topp

Utrikesministrarna antog slutsatser att ge fortsatt stöd till Libyen med tanke på det sköra politiska tillståndet samt migrations- och säkerhetssituationen som råder i landet. Bland annat enades rådet om ett förlängt mandat för EU BAM. EU BAM är ett civiluppdrag inom ramen för EU:s gemensamma säkerhet- och försvarspolitik för att stödja de libyska myndigheterna för att förbättra och utveckla landets säkerhet. Rådet underströk också vikten av insatsen Sophia som är EU:s insatts till sjöss för att försöka förhindra människosmugglares affärsmodell. Rådet införde även restriktioner för export och leverans av uppblåsbara båtar och utombordsmotorer till Libyen.

EU:s globala strategi

Rådet höll en allmän diskussion om det fortsatta arbetet gällande genomförandet av EU:s globala strategi som utgår från att EU:s medlemsländer måste ta ett större ansvar för Europas säkerhet samt att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken måste stärkas. Diskussionen handlade om att skapa en ram för kommande år, vilka prioriteringar medlemsländerna har samt vikten att kunna agera över hela konfliktcykeln.

Ministrarna kom också fram till ett förberedande beslut inför upprättandet av en framtida gemensam försvars- och säkerhetspolitisk insats, GFSP, till stöd för säkerhetssektorn i Irak samt antog flera rådsslutsatser gällande Nordkorea.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet.

Läs mer (Extern länk)

Mer om mötet på rådets webbplats (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Utrikes 17-06- 17:

EU begränsar export av gummibåtar till Libyen till sidans topp

Begränsningar i försäljningen av gummibåtar och utombordare till Libyen blir EU:s senaste vapen i flykting- och migrantkrisen. Samtidigt är irritationen stor i Italien över att andra EU-länder inte är intresserade av att hjälpa landet.

EU-länderna har enats om begränsningar i exporten till Libyen "av vissa produkter som kan användas för att underlätta smuggling av migranter och människohandel, framför allt gummibåtar och utombordsmotorer", heter det i ett uttalande från EU:s utrikesministermöte i Bryssel på måndagen.

Sanktionerna är de senaste i jakten på att hitta lösningar på flykting- och migrantkrisen över centrala Medelhavet. Närmare 90.000 människor har hittills i år tagit sig till Italien, där läget blir allt mer infekterat.

Italien vill ha hjälp

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen 17-07-26:

EU Court Advocate General: Mandatory relocation of asylum seekers proportionate till sidans topp

Advocate General Bot proposes that the Court should dismiss the actions brought by Slovakia and Hungary against the provisional mechanism for the mandatory relocation of asylum seekers

That mechanism is actually a proportionate means of enabling Greece and Italy to deal with the impact of the 2015 migration crisis

In response to the migration crisis that affected Europe in the summer of 2015, the Council of the European Union adopted a decision1 in order to help Italy and Greece deal with the massive inflow of migrants. The decision provides for the relocation from those two Member States to other EU Member States, over a period of two years, of 120 000 persons in clear need of international protection.

The contested decision was adopted on the basis of Article 78(3) TFEU, which provides that 'in the event of one or more Member States being confronted by an emergency situation characterised by a sudden inflow of nationals of third countries, the Council, on a proposal from the [European] Commission, may adopt provisional measures for the benefit of the Member State(s) concerned. It shall act after consulting the European Parliament'.

Slovakia and Hungary which, like the Czech Republic and Romania, voted against the adoption of the contested decision in the Council,2 have asked the Court of Justice to annul the decision. In support of their actions they put forward grounds seeking to show (i) that the adoption of the decision was vitiated by errors of a procedural nature or arising from the choice of an inappropriate legal basis and (ii) that the decision was neither a suitable response to the migrant crisis nor necessary for that purpose.

In the proceedings before the Court, Poland has intervened in support of Slovakia and Hungary, while Belgium, Germany, Greece, France, Italy, Luxembourg, Sweden and the Commission have intervened in support of the Council.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Generaladvokatens yttrande på svenska och andra språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Prague Daily Monitor 17-07-12:

Prague is to argue it cannot be blamed for not accepting refugees till sidans topp

The Czech Republic is likely to argue that it could not meet its pledge to accept asylum seekers from Italy and Greece due to bad conditions and inactivity of especially the Italian authorities, according to the information CTK has received.

On June 14, the European Commission opened legal cases against the Czech Republic, Hungary and Poland over their unwillingness to resettle migrants. The deadline for the Czech Republic to react within the proceedings is Thursday, July 13. The case may end up in the EU court.

The EC has decided to take the steps against the three countries because they have not offered to accept any new refugees within the redistribution programme for over a year, though it was agreed in 2015 that each country would make a new offer once in three months.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-07-26:

Konflikten om flyktingar fortsätter inom EU till sidans topp

EU-domstolens generaladvokat säger att beslutet att omfördela 120 000 flyktingar från Grekland och Italien till andra EU-länder, inte var felaktigt.

Det är en utdragen kamp inom EU om hur man ska fördela den miljon flyktingar som kom till unionen 2015 och som fortsätter att strömma in, om än i något mindre antal nu.

En majoritet av EU-länderna tycker att unionen bör hjälpas åt och fördela de asylsökande jämnare. De allra flesta migranter och flyktingar kommer med båt över Medelhavet till Grekland och Italien. Dessa båda länder kan inte hantera detta själva.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

The Guardian 17-07-23: Divided Europe seeks a long-term answer to a refugee crisis that needs a solution now (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Nyheter 17-07-13:

Asylsökande från läger anlände till Gävle till sidans topp

En tredjedel av de 3 000 asylsökande som flyttas från Grekland och Italien till Sverige i år får Gävle som första hem.

På onsdagen kom de första 170 fram, skriver Gefle Dagblad.

Enligt ett EU-beslut ska övriga EU-länder hjälpa till att avlasta de länder dit de flesta kommer först på flykt till Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GUE/NGL 17-07-12:

Smart Borders Entry/Exit System is unproven, expensive and violates right to privacy till sidans topp

The European Parliament's LIBE Committee today adopted the first part of the so-called Smart Borders Package; the Entry/Exit System (EES).

GUE/NGL Shadow Rapporteur, Marie-Christine Vergiat, comments:

"The Entry/Exit System text that was voted on today is the result of negotiations with the European Council. It is complex, costly and dangerous to fundamental rights and freedoms. It conflates irregular immigration, border security and the fight against terrorism, and it's effectiveness has not been proven. This is particularly worrying, considering the huge sums of money that would be invested in it."

"In this text, the European Parliament has retreated on many of its initial positions, notably on the right to respect for privacy and data protection. All biometric and alphanumeric data recorded in the EES will be accessible to the member states, including their immigration authorities, law enforcement authorities and intelligence services.

"Even worse, it allows data sharing and cooperation with third countries without specifying the purposes for this.

"The EES therefore institutionalises the registration of personal details of all third-country nationals on a mass scale in violation of their fundamental rights. This is a big brother-style policy and it would set a dangerous precedent," warns the French MEP.

The text is expected to be voted on in the October II plenary session of the Parliament.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium 17-07-19:

Rådet klart att inleda förhandlingar om kvalificerings- och skyddsnormer till sidans topp

Den 19 juli 2017 godkände Coreper på rådets vägnar ett förhandlingsmandat för en förordning om kvalificeringskrav, status och skydd för flyktingar och personer som ska ha rätt att få subsidiärt skydd. Med mandatet som grund kommer ordförandeskapet att inleda förhandlingar med Europaparlamentet så snart det är möjligt.

"Reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet är en avgörande del av vår övergripande migrationspolitik och därför av yttersta vikt för Europa. Förutom att det skapar lika rättigheter och skyldigheter i hela Europa för asylsökande och personer som beviljats internationellt skydd kommer de sekundära förflyttningarna också att minska och det hjälper dem som verkligen behöver skydd. Det faktiska beloppet för sociala utbetalningar kommer fortfarande att bestämmas av varje medlemsstat", sade Estlands inrikesminister Andres Anvelt efter överenskommelsen om kvalificerings- och skyddsnormer. "Jag vill också hylla det maltesiska ordförandeskapet för det enorma arbete som lagts ned på det här ärendet", tillade han.

EU-ambassadörerna godkände texten till mandatet med förbehåll för att de delar som handlar om andra ärenden inom reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet ska ses över, så snart man har enats om de förslagen.

Huvudsyftet med utkastet till förordning är att

+ se till att EU-länderna använder gemensamma kriterier för att identifiera de personer som verkligen behöver internationellt skydd

+ se till dessa personer har samma rättigheter i alla EU-länder

Så snart förordningen har godkänts ska alla sökande behandlas lika i alla EU-länder. Därmed kan sekundära förflyttningar begränsas.

I utkastet till förordning fastställs kraven för kvalificering både för flyktingstatus och för subsidiärt skydd. Där anges också vilka aspekter som ska räknas vid bedömningen av en ansökan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Sydsvenskan 17-07-21:

Färre asylsökande söker sig till Sverige till sidans topp

Det finns sju EU-länder som tagit emot fler asylsökande än Sverige under 2017. Det visar färsk statistik från EU:s statistikorgan Eurostat.

Sedan hösten 2015 har det blivit svårare att söka asyl i Sverige. Det har också blivit svårare att få en asylansökan beviljad här.

Regeringen angav då som ambition att Sverige ska ha en asyllagstiftning som ligger på EU:s miniminivå.

Sedan den ambitionen uttalades har Sverige också halkat ner i statistiken - från att ha varit Europas näst populäraste asyldestination (näst efter Tyskland), till att idag vara det åttonde vanligaste landet för asylsökande att komma till.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-07-26:

Prognos: Fortsatt stabil utveckling av antalet asylsökande till Sverige till sidans topp

Antalet asylsökande som når Sverige fortsätter på en stabil nivå. Hittills i år har drygt 13 000 personer sökt asyl, vilket är något lägre än tidigare antaganden. Samtidigt fortsätter arbetet med att avgöra gamla asylärenden in på nästa år.

Sedan våren 2016 har antalet asylsökande som når Sverige legat på ungefär samma nivå. Under 2016 sökte 29 000 personer asyl i Sverige, och hittills i år har drygt 13 000 personer sökt asyl. Det är färre än tidigare beräknat, både totalt och för ensamkommande barn. Denna utveckling beräknas hålla i sig under året, och Migrationsverket planerar nu för cirka 28 000 asylsökande i år.

- Trots att många människor från främst Afrika tar sig till Italien just nu, ser inte Migrationsverket en utveckling där dessa grupper tar sig till Sverige. En restriktiv hållning, med gränskontroller och andra åtgärder i Europa, gör också att en stor ökning av asylsökande till Sverige inte är trolig, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

Avskaffandet av id-kontroller har inte haft någon betydande effekt på migrationen till Sverige, och ingen större ökning av asylsökande har skett under sommaren. Migrationsverket bedömer att överenskommelsen mellan Turkiet och EU håller, och att det är en viktig faktor för den framtida utvecklingen. I händelse av att avtalet faller, finns i den här prognosen ett beredskapsscenario på 38 000 asylsökande till Sverige.

Migrationsverket anpassar verksamheten

(...)

Pressmeddelandet i sin helhet med länk till prognosen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-07-25:

Rekordlång väntan på asylbesked till sidans topp

Migrationsverket kommer att fatta betydligt färre beslut i asylärenden i år än vad som tidigare framgått.

I prognosen som presenteras på onsdagen sänks antalet med ytterligare 15.000 ärenden, erfar DN.

Det innebär att handläggningstiderna kommer att vara nere på normala nivåer först i mitten av nästa år.

För andra gången i år sänker Migrationsverket sin prognos för hur många beslut om asyl verket kommer att fatta innan årets slut.

DN erfar att Migrationsverket i onsdagens prognos kommer att skriva ned antalet till 80.000 avgjorda ärenden - vilket är 25.000 färre än man räknat med i början av året och 15.000 färre än i aprilprognosen.

Verket förutspår också att man kommer ner till normala handläggningstider om tre till fyra månader först i andra halvan av 2018.

- Det är uteblivna löften som dels kommer att generera mer kostnader för staten och ännu längre väntan för de afghaner som nedprioriterades under 2016, säger en medarbetare som arbetar med analys och uppföljning av verksamheten.

DN har tidigare rapporterat om de långa handläggningstiderna av asylärenden. I mars sa migrationsminister Morgan Johansson (S) till DN att han hoppades att handläggningstiderna skulle vara nere i normala nivåer till hösten 2017.

De allt längre handläggningstiderna innebär också att allt fler barn hinner fylla 18 eller skrivas upp i ålder innan de får beslut på sin ansökan, vilket verket tidigare konstaterat kommer leda till att fler får avslagsbeslut.

I juliprognosen uppskattas nu att omkring 7.600 får sitt beslut efter att de fyllt 18 år, eller efter att Migrationsverket gjort bedömningen att de är myndiga. Det är just nu 13.734 ensamkommande barn som väntar på besked om asyl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-07-26:

Migrationsverket väntas ta färre asylbeslut till sidans topp

Migrationsverket beräknar att 25 000 färre beslut för personer som sökt asyl kommer att avgöras i år jämfört vad man räknat med i början av året.

Migrationsverket räknar med att hinna avgöra totalt 80 000 asylärenden i år. Det är 15 000 färre än vad prognosen från april visade och 25 000 färre än vad man trodde i början av det här året.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-07-26: Migrationsverket: En missbedömning från vår sida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 17-07-14:

Afrika/ G20: Launch of Partnership and supporting protection in "regions of origin" till sidans topp

Last week's G20 meeting concluded with two initiatives towards migration and displacement. The first is the launch of the G20 Africa Partnership, the second, a commitment to step up "Coordination and Cooperation on Displacement and Migration."

Among the objectives of the G20 Africa Partnership is to address root causes of migration by improving inclusive economic growth and employment, developing quality infrastructure, especially in the energy sector and strengthening the framework for private finance in the form of investment compacts. Côte d'Ivoire, Ethiopia, Ghana, Morocco, Rwanda, Senegal and Tunisia have already presented their commitments for entering "Investment Compacts."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Jmini 17-07-14:

De får ny chans efter flykten från kriget till sidans topp

Roula Awad och Hanna Alnader flydde från kriget i Syrien till Sverige. Nu får de hjälp till praktik inom Folktandvården i Region Jönköpings län. Målet är att få svensk legitimation och börja arbeta.

- Jag har fått assistera tandläkarna och tandhygienisterna. Jag har lärt mig jättemycket och hjälper till att tolka när vi har patienter som talar arabiska, säger Hanna Alnader. Han kom till Sverige i oktober 2014 från Hamah i Syrien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Industri 17-07-27:

Tech Fest-grundaren: "Låt oss göra det här till en rörelse" till sidans topp

Sthlm Tech Fest ger bort gratisbiljetter till flyktingar med utbildning i programmering. "Vi har tagit kontakt med Migrationsverket för att kunna bjuda in så många som möjligt", säger grundaren Tyler Crowley.

Det började med att Tyler Crowley fick ett mejl från 27-årige Navi från Afganistan.

"Han skrev att han var utbildad dataingenjör och att han flytt till Sverige. Han hade inget jobb eller inkomst och undrade om jag kunde hjälpa honom att få en biljett till eventet", berättar Tyler Crowley, grundare av Sthlm Tech Fest.

Mejlet fick honom att börja tänka i större banor.

"Jag insåg att det antagligen fanns massor av personer som han som borde komma. Sverige har ett starkt ekosystem inom tech men vi har slut på talanger samtidigt som det finns arbetslösa flyktingar med precis de kunskaper som efterfrågas".

Insikten fick Tyler Crowley att kontakta Migrationsverkets generaldirektör för att se om de skulle kunna hjälpa till att identifiera alla flyktingar med teknisk utbildning som kommit till Sverige de senaste åren.

"Han nappade på idén. Jag är övertygad om att det här är något som inte bara kommer att göra eventet bättre utan som kan göra hela Sverige bättre. I Silicon Valley är hälften av alla miljardbolag startade av invandrare, det är en enorm möjlighet vi har".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 17-07-17:

Migrants can contribute to preventing, preparing for and responding to disasters till sidans topp

New EUR-OPA/IOM study

The Council of Europe's EUR-OPA Major Hazards Agreement and the UN's International Organisation for Migration (IOM) are to publish a joint study on the benefits of involving migrants in disaster risk reduction initiatives.

The study, entitled Migrants in Disaster Risk Reduction: Practices for Inclusion, is being launched at 13h30 on 19 July in room XVIII of the Palais des Nations in Geneva, Switzerland. It aims to highlight ways to better integrate migrants into the decision-making, policy-setting and implementation processes of disaster risk reduction initiatives.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-07-21:

Pakistan/ UNHCR welcomes registration of a million undocumented Afghans till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, welcomes the pilot launched this week of the Pakistan government's programme to register undocumented Afghans living in the country, currently estimated between 600,000 to one million.

This significant step will help regularize the stay for many Afghans at a time when return to their home country may not be possible.

Afghans registered under this new scheme will receive Afghan Citizen (AC) cards, providing them legal protection from arbitrary arrests, detention or deportation under Pakistan's Foreigner's Act. The AC cards will allow Afghans to stay in Pakistan for the time being, until they can be issued documents, such as passports, by the Government of Afghanistan. The initiative will bring much needed relief for many Afghan families where some were registered refugees, while others had no legal status.

The registration of undocumented Afghans follows three years of consultations between the governments of Afghanistan and Pakistan and UNHCR. It forms part of Pakistan's Comprehensive Policy on the Repatriation and Management of Afghans, which was endorsed by its cabinet in February this year. Other components of the plan include: extending the validity of the Proof of Registration cards to some 1.4 million registered Afghans refugees until the end of 2017; a commitment to adopt a national refugee law; and a visa regime for different categories of Afghan refugees who have the Proof of Registration (PoR) cards.

The six-month registration programme began yesterday (20 July) with the launch of a pilot in the country's capital Islamabad and the north-western city of Peshawar, which hosts the largest number of undocumented of Afghans. The programme is expected to be rolled out in all four provinces from 16 August.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Göteborgs-Posten 17-07-12:

Polischefen sågar asylpolitiken: "Känner en stor skam" till sidans topp

Polisområdeschefen i Älvsborg, Lena Matthijs, kritiserar den svenska asylpolitiken i ett känslosamt Facebook-inlägg. "Den ena handen, smeker, den andra slår. Hur kan barnkonventionen förenas med detta?", skriver hon.

Under tisdagen skrev Lena Matthijs ett omtalat Facebook-inlägg där hon beskriver frustrationen kring att företräda de lagar som nu lett till att en 17-årig flicka, som hon själv är vårdnadshavare för, utvisas, vilket Borås Tidning var först att rapportera om.

"Jag känner stor skam. Skam för att tillhöra det statliga etablissemanget som beslutat att utvisa en sjuttonårig flicka till Etiopien efter fyra år i Sverige, därför att hennes hemland inte bedöms tillräckligt farligt eller eländigt", skriver hon bland annat.

Kritiserar asylpolitiken

Inlägget är i skrivande stund är uppe i över 4000 delningar. Hon beskriver hur det känns att ge en 17-årig flicka från Etiopien besked om utvisning. I inlägget kritiserar hon Sveriges asylpolitik och det faktum att barn och ungdomar, som tillbringat flera år i landet och studerat samt lärt sig språket, många gånger inte får vara kvar.

"Vi talar om ungdomar som redan kostat det svenska samhället miljontals kronor under asylprocessen. Vi kastar skattepengar i sjön, i världens sämsta och mest korttänkta investering i mänskligt lidande. Detta är resursförstöring av såväl mänskliga resurser som i rena pengar. Kostnaderna för uppehälle, inräknat handläggare, advokater, socialsekreterare, lärare, boendepersonal, familjehemsföräldrar, gode män, migrationsdomstolarnas personal, m.fl. blir mångmiljonbelopp.", skriver hon.

Matthijs beskriver hur ungdomar som kommit till Sverige känner sig svikna, lurade och förrådda av "det fantastiska landet som en gång tog emot dem med öppen famn".

Ungdomar utvisas - kriminella får stanna

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 17-07-19:

Ni har tagit ifrån dem rätten till ett liv till sidans topp

Revideringen av Sveriges asylpolitik har ändrat förutsättningarna radikalt för tonåringar på flykt. Hur fostrar vi ett folk till medmänsklighet och god samhällsanda genom att stänga ute de svagaste, genom att vägra de hotade skydd? skriver Matilda Brinck-Larsen.

Vi kan kalla honom Ali. Pojken jag mötte redan 2011. I dagarna kom han in på läkarprogrammet, här i Göteborg. Jag är så stolt att jag kan spricka. Över Ali, över oss, över det land som tog emot honom och har låtit honom bygga sig en tillvaro. Vi firar, jag gläds med honom, men det skaver i själen. Det finns en annan sida av min och hans verklighet också. En mörk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 17-07-22:

Om Simone Veil inte ljugit om sin ålder... till sidans topp

Staffan Heimerson

Simone Veil ljög om sin ålder.

Sin lögn uttalade Veil i Auschwitz. Hade Adolf Hitler då, 1944, haft tillgång till det svenska migrationsverkets uppfinning, åldersbestämning, hade Veils lögn avslöjats. Hon hade förts till utrotningslägrets gaskammare.

Simone var dotter till en judisk arkitekt i Nice. Frankrikes nazivänliga regim förbjöd 1941 fadern att utöva sitt yrke. Familjen deporterades 1944 till Auschwitz. Hennes föräldrar och bror dödades. Men Simone överlevde förintelsen.

Simone var 17 år gammal. Som barn skulle hon i Auschwitz rutinmässigt slaktas genast efter ankomsten. En medfånge viskade: "Säg att du är 18." Simone följde rådet. Därmed sorterades hon åt sidan för slavarbete, fick ett nummer intatuerat på överarmen och skulle sedan enligt nazistyrets manual arbeta tills hon dog av svält och utmattning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Elin Lundgren blogg 17-07-24:

"Jag har aldrig gjort något så svårt". till sidans topp

"Jag har aldrig gjort något så svårt". Det är vad jag fick säga till den asylsökande kille som förra veckan ville prata med mig inför sin intervju på Migrationsverket. Han har varit här sedan november 2015 och skulle nu göra den "riktiga intervjun" där han, precis som många andra, skulle berätta om hoten från talibanerna som gjorde att hans familj valde att köpa smuggelplats till Europa. För att rädda hans liv. Han undrade om jag hade tips, vad han skulle göra för att bli trodd. Sällan har jag känt mig så liten. Så maktlös. Vad har jag, en priviligierad svensk som fått alla möjligheter bara genom att födas i Sverige av en snäll mamma, att komma med? Noll. Zero.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kultur 17-07-12:

Ensamhetens krassa kvot till sidans topp

Aleksej Sachnin

Migrationsverket avslår Nazrullahs asylansökan. Nyheten krossar honom nästan helt. Den livsglade sangvinikern som var full av energi är borta. Han kommer inte ut ur sitt rum längre, inte på flera dagar ibland. Om han visar sig i köket, så lägger han tigande och dämpat upp mat på en tallrik och går in till sig för att äta. Han har slutat ropa på ryska åt mig: "Kak dela" och "mne tebja ne chvataet". Han gör inte längre upp planer högt på att bli Bollywood-skådis. Har slutat gå till gymmet. Slutat skratta.

Det märkligaste är att han bara berättat om sitt elände för två av sina närmaste vänner. De andra pojkarna vet ingenting. I deras värld är det något skamligt att prata om sina svårigheter, beklaga sig. Det betyder att visa sig svag. Därför försöker Nazrullah vara stark. Liggande för sig själv på sitt rum, i total ensamhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Terese Hansen i SvT Opinion 17-07-25: "Det här är inte mitt land längre" (Extern länk)

Björn Rubenson, präst, ordförande i Ex Corde, i Skaraborgs Allehanda 17-07-26: Stoppa utvisningar av unga omedelbart! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Paragraf krönika 17-07-15:

Fler behöver göra sina röster hörda till sidans topp

Emilie Hilert

I det hårda klimat som råder i Sverige krävs att fler gör sina röster hörda. Tiden att sitta tyst och knyta handen i fickan är förbi. Myndighetsutövningen kan inte anses förenlig med barnkonventionen. I vart fall saknar den helt förankring i ord som människovärde och humanitet. Den direkta konsekvensen är att barn far illa. De skadas för livet. Av de svenska myndigheterna.

Under det senaste året har jag vid upprepade tillfällen kontaktats av personer runt om i landet. Skolpersonal, arbetsgivare, medlemmar i organisationer och föreningar, volontärer, privatpersoner och andra frivilliga. Gemensamt för dem är att de alla på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med ett ensamkommande flyktingbarn, givit hen en chans och kommit hen nära.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda debatt 17-07-12:

Lagstiftning som skadar världens mest utsatta kan inte försvaras till sidans topp

Frida Johansson Metso (L), Christina Örnebjär (L)

Liberalerna har inte ställt sig bakom den politik som nu allvarligt skadar ensamkommande barn. Inför den tillfälliga asyllagen vände vi oss kraftigt mot att familjeåterförening hindras och att särskilt ömmande omständigheter slopats som asylskäl.

Partiet anser också att tillfälliga uppehållstillstånd aldrig bör vara kortare än tre år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Jan Björklund, (L) Helene Ökerlind, (L, Gävle), Per-Ola Grönberg, (L, Sandviken) i Arbetarbladet 17-07-24: Stoppa avvisningarna till Afghanistan

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten ledare 17-07-18:

Säkerhetsläget i Afghanistan blir allt sämre - nu måste avvisningarna stoppas till sidans topp

Säkerhetsläget i Afghanistan blir allt sämre. Det är inte rimligt att fortsätta avvisningarna till landet som läget ser ut nu, skriver GD:s politiska redaktör Karin Bergkvist.

Fler civila dödas i Afghanistan än tidigare. Bara under det första halvåret i år har 1 662 civila dödsfall konstaterats och mer än 3 500 civila har skadats, enligt en rapport från FN-organet UNAMA.

De allra flesta har dödats av militanta grupper i opposition mot regeringen, bland andra talibanerna och IS och det är sprängdåd som är främsta dödsorsaken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-07-15:

Jack Werner: Bilden på nödställda flyktingar är inte fejkad till sidans topp

En bild på nödställda flyktingar har delats i flera år och påstås vara fejkad. Det felaktiga påståendet tar DN:s krönikör Jack Werner upp i en video där han uppmanar alla att tänka ett varv extra innan man trycker på "dela".

Här svarar Jack Werner på tre frågor om Facebookvideon, som fått stor spridning.

Varför tror du att din video fått så många visningar?

På rak arm, för att den innehåller en rättelse av en lögn som de flesta kan vara överens om är motbjudande. Men den här filmen är en del av mitt experimenterande med hur faktagranskningar på internet kan se ut. Nyligen har spännande forskning presenterats, där det framkommer att rättelser av missförstånd är mer effektivt i filmform än i textform, och om den är humoristisk snarare än allvarsam. Jag har länge funderat på att viralgranska i filmform, men den där rapporten var det som fick mig att genomföra det. Tyvärr är visningar bara en sida av storyn: det viktiga är egentligen hur många som tittat på den i sin helhet, och där ser siffrorna lite sämre ut - i snitt har människor bara tittat på ungefär en halvminut av den. Nästa gång ska jag försöka komprimera mitt budskap ännu mer, om möjligt få ner längden på klippet till två minuter, och kanske också vara tydligare med poängen tidigt i filmklippet. Då tror jag det kan gå ännu bättre.

Du säger att spridningen av den här bilden är det värsta exemplet du sett, förklara varför.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Migrationsverket 17-07-14:

Miljonstöd till fyra migrationsprojekt till sidans topp

Sammanlagt 25 miljoner kronor för bättre migrationsprocesser går till Clowner utan Gränser, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Strömsunds kommun och Röda Korset. Stöden kommer AMIF, Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Över 20 aktörer ansökte om medfinansiering i årets första utlysning inom ramen för Sveriges nationella program för AMIF. Fyra nya projekt beviljas medfinansiering med totalt närmare 25 miljoner kronor för olika projektidéer inom asyl- och återvändandeprocessen.

- De nya projekt som nu får stöden kommer att bidra till en förbättrad migrationsprocess för tredjelandsmedborgare, säger Mikael J Zaar, ansvarig chef på Migrationsverket som förvaltar stöden på uppdrag av regeringen.

Med tredjelandsmedborgare menar han de personer som inte är medborgare i EU. De nya projekten som beviljas medel inom det nationella programmet, asyl och återvändande, är:

Cirkus för hopp och styrka - Clowner utan Gränser Sverige ska skapa möten genom leken och stärka relationen och närheten mellan asylsökande barn och deras föräldrar på asylboenden. Projektet ska bidra till en förbättrad miljö och verklighet för målgruppen och andra runt omkring.

Lobben - utbildning och ledarskap - Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund ska ge asylsökande möjlighet att utvecklas och inkluderas i ett socialt sammanhang i idrottsrörelsens regi. Asylsökande får genom projektet ta del av idrottsrörelsens ledarutbildningar, träna det svenska språket och vidga sitt nätverk.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Länstidningen Östersund 17-06-29: Jämtland Härjedalens idrottsförbund får mångmiljonbelopp för integrationsprojekt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ensamkommandes Förbund 2017

18 augusti, Malmö: Integration i oroliga tider - Röster från olika länder till sidans topp

Internationell konferens på Moriskan, Malmö

Intresset av ett internationellt utbyte ökar. Många nyanlända jämför sin erfarenhet med vänner eller familj som integreras i andra samhällen. Hur kommer det sig att integration ser så olika ut och vad har vi att lära av varandra? Ensamkommandes förbund bjuder in till ett internationellt seminarium tillsammans med fem föreläsare från runtom i världen som kommer för att tala om deras erfarenhet och lärdomar kring integration.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar inom introduktionsenheten, integrationsprojekt, skola, hem för ensamkommande, flyktingmottagande, arbetsförmedling, socialtjänst, kommun, landsting, politiker, SFI, Migrationsverk, försäkringskassa, frivillighetsorganisationer, studenter mm.

Språk: svenska och engelska

Kostnad: ordinarie pris 890 kr, studentpris 190 kr.

(Om ni anmäler mer än 5 pers. får ni 100kr rabatt per person).

Eventuellt överskott på seminariedagen går till föreningen Ensamkommandes Förbund och Mötesplatsen Otto i Malmö, för nyanlända ungdomar.

Anmäl dig senast den 10e augusti till: seminarium at ensamkommandesforbund.se

Arrangörer

Ensamkommandes förbund - Förbundet startade maj 2013. Flera olika projekt drivs av organisationen som har sitt huvudsäte i Malmö och arbetar för ett bra och värdigt mottagande av barn och ungdomar.

1000-tals nyanlända ungdomar har hittat nytt framtidshopp i Sverige tack vare föreningen.

Programinnehåll

(...)

Läs mer om föreläsare och program (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot Project 2017:

DESTINATION KABUL till sidans topp

I DECEMBER 2016 BÖRJADE SVERIGE att utvisa ensamkommande afghaner. Men vad hände sedan och hur gick det för de utvisade?

Blankspot har arbetat med detta i en lång artikelserie från Sverige och Afghanistan. Ta del av dessa reportage och läs mer om hur de vuxit fram i nära samspel med läsare engagerade i frågan.

Boken "Destination: Kabul" ger vid sidan av reportagen också unik kunskap om hur journalistik görs på nya sätt via Facebook. Redaktionen har till sin hjälp haft 8 000 engagerade som följt arbetet i en stängd Facebookgrupp.

I Facebookgruppen har människor bidragit med perspektiv utifrån sin egen kunskap och egna erfarenheter som socionomer, lärare, gode män, gränspoliser, flyktingar, flyktingsamordnare eller som medmänniskor som mött de utvisade i sin vardag.

I boken visar Blankspot hur journalistik kan skapas och berikas genom den medskapande metoden samtidigt som vi visar hur den redaktionella integriteten bevaras.

Granskningen har finansierats tack vare ett direkt stöd från 2 700 personer till journalistik om utvisningarna till Afghanistan som tillsammans swishat över 750 000 kronor.

Är det här ett nytt sätt att såväl öka förtroendet för journalistiken som finansiera den?

Vi hoppas det och vill att du som läser boken öser idéer över oss om vilka andra områden som du vill ska belysas på samma djuplodande sätt av Blankspot framöver.

Läs mer och förhandsbeställ (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 17-07-20:

Responses to high numbers of arrivals still causing concern till sidans topp

Responses by some EU Member States to continuing high numbers of arrivals in Europe remain a cause for concern, according to the latest issue of FRA's monthly report on migration-related issues.

1. With new arrivals to Italy remaining high, reaching some 22,470 persons in June, the Italian government announced that the country may consider closing its ports to ships engaged in search and rescue operations as accommodation of new arrivals cannot be guaranteed. In other developments, Greek NGOs, the UNHCR and the Council of Europe's Commissioner for Human Rights expressed deep concerns over alleged pushbacks at the Greek-Turkish land border, and the Greek Ombudsman ordered an investigation of alleged forced returns of Turkish citizens by Greek authorities to Turkey.

2. The number of asylum applications also remains high in various EU Member States, with the Greek Asylum Service registering some 4,200 new applications for international protection in June. Germany received some 16,640 asylum applications in May, an increase of 12.1% compared to April. Also in Germany, several human rights and welfare organisations demanded an improvement of the non-governmental and independent support structures for applicants of asylum and refugees after an internal investigation of 2,000 asylum decisions revealed severe deficiencies in the procedure.

3. The number of forced returns in some Member States remains high, with more than 700 forced returns from Greece conducted by the Hellenic Police in June, compared with close to 420 returns under the IOM Assisted Voluntary Return and Reintegration programme over the same period. (...)

4. Reception conditions emain a concern, in particular the formation of informal camps, overcrowding, violence and poor living conditions were reported in in a number of countries.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-07-25:

Artikel 14 om förebilder till sidans topp

FARR:s tidning Artikel 14 ger insikter av alla slag - från föregående nummer som innehöll hela handboken "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" till senaste numret, med tema förebilder och hjältar.

Artikel 14 finns hos Pressbyrån, men inte överallt - fråga i din kiosk!

Om du är medlem i FARR eller prenumerar på Artikel 14 får du den hem i brevlådan. Vill du testa - beställ ett provnummer eller prenumeration här!

Läs mer på Artikel 14:s hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter Skåne 17-07-27:

Heléne Fritzon (S) ny migrationsminister till sidans topp

Kristianstadpolitikern Heléne Fritzon blir migrationsminister och biträdande justitieminister. Det står klart efter regeringens presskonferens

- Hon kommer att upprätthålla ordningen och redan i migrationspolitiken, sa Stefan Löfven på presskonferensen.

Heléne Fritzon har jobbat i 25 år som heltidspolitiker. 2002 valdes hon som första kvinna till ordförande i kommunstyrelsen i Kristianstad.

- Det jag tar med mig från Kristianstad är viljan till samarbete. Jag har under tiden i Kristianstad samverkat med partier på andra sidan blockgränsen, sa Helene Fritzon (S) under presskonferensen.

Löfvén om hennes erfarenhet

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

#vistårinteut 17-07-27: Hej Hélene Fritzon - när kan vi ses och samtala? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.