ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 24 februari 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 17-02-16:

Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen till sidans topp

I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen (2005:716) med anledning av den omarbetade Dublinförordningen.

Regeringen föreslår bl.a. att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och klaganden yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-02-23:

Lagändring ledde inte till fler utvisningar till sidans topp

I somras drogs rätten till bistånd in för personer som fått nej på sin asylansökan. Målet var bland annat att fler skulle lämna landet frivilligt. Men så har inte blivit fallet - i stället har en tredjedel av personerna gått under jorden.

En av personerna som påverkas av ändringen är 40-åriga Anna Stankevitch, som bor i Karlskrona med sin mamma. De kommer från Belarus och har fått nej på sina asylansökningar, men säger att de riskerar förföljelse om de återvänder, och menar att de förgäves har försökt skaffa pass för hemresan.

Fram till den 1 juni förra året fick de 42 kronor per person från Migrationsverket eftersom myndigheten bedömer att de är samarbetsvilliga. Men efter en lagändring drogs pengarna in. Mycket tyder på att de inom kort också kommer att vräkas från sin lägenhet, som ägs av Migrationsverket.

- Om vi blir avhysta vet jag inte vad vi kommer att göra. Vi får kanske leva på gatan, säger Anna Stankevitch.

Hittills har avhysningen skjutits upp eftersom kvinnorna har överklagat ärendet till tingsrätten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Digital 17-02-23:

Utredningen om arbetstillstånd sågas av it-branschen till sidans topp

Regeringens nya utredning om arbetskraftsinvandring får tummen ned av it-branschen. "Fokus ligger på att strama åt, inte förenkla", säger Stockholms Handelskammare.

Tidigare i veckan kunde Di Digital rapportera att 15 nyckelmedarbetare på Spotify just nu att står i begrepp att utvisas från Sverige. I ett yttrande till Justitiedepartementet beskrev bolaget situationen som "absurd" och ett hot mot bolagets svenska verksamhet.

Spotify är bara ett av många it-bolag som på senare tid drabbats av Migrationsverkets hårdare linje då det kommer till arbetstillstånd för personal från länder utanför EU, har Di Digital rapporterat.

Många i branschen satte sitt hopp till den utredningen av arbetskraftsinvandring som presenterades i december, men då den så kallade remissperioden avslutades tidigare i veckan var det inte bara Spotify som var kritiska.

Stockholms Handelskammare, som är en av utredningens remissinstanser och företräder ett antal bolag inom näringslivet, menar att de förändringar som utredaren föreslår inte är tillräckliga för att råda bot på rekryteringsproblemen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-02-20: Damberg: Spotifys problem ännu en anledning se över arbetstillstånd (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 17-02-22: Svar på skriftlig fråga 2016/17:838 av Erik Bengtzboe (M) Rättssäkerhet för arbetskraftsinvandrare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-02-22:

Danmark/ UNHCR Observations on proposed amendments to the Aliens legislation till sidans topp

Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen)

/Utdrag:/

According to the Proposal, the possibility to introduce an "emergency brake" during times of high influx to prevent asylum-seekers, coming through another country covered by the Dublin Regulation, from entering Denmark should be considered. Such suspension of the system would only be put into practice through a separate decision by the Ministry of Immigration and Integration, and only for a maximum period of four weeks. The decision can be extended for another four weeks at a time, however, the Proposal is silent as to how many times it can be extended.

(...)

The Proposal also provides that authority will be delegated to the Police to issue written refusal (Danish term "afvisning") decisions based on Article 28 of the Danish Aliens Act at the border.

(...)

UNHCR finds the proposed measures problematic, not only from a refugee and human rights law perspective, but also as the effects of the Proposal may be chaos and possible security risks. In view of the above, UNHCR recommends the Government of Denmark to:

i. Abstain from adopting the proposed measures as a way to shift the responsibility to other countries bound by the Dublin Regulation through which the asylum-seeker may have passed;

ii. Adhere to the Dublin Regulation, and to fully apply its provisions concerning the rights of asylum-seekers. In order for asylum-seekers to be able to exercise their right to seek asylum and for these procedures to be fair and efficient, they need to have access to territory and asylum procedures;

(...)

Läs eller hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-02-13:

Norge/ UNHCR Observations on amendments to the Immigration Regulation till sidans topp

/Utdrag:/

Firstly, according to the Proposal, the income/subsistence requirement (that has to be fulfilled by the sponsor/family member in Norway) in family reunification cases will be reduced from NOK 305.000 to NOK 253.704. In UNHCR?s understanding, this change will apply to both refugees under Section 28(1) a and Section 28(1) b of the Norwegian Immigration Act.

Secondly, the Proposal seeks to introduce a requirement that an electronic application for family reunification must be submitted within three months after the granting of status in order to be exempt from the subsistence requirement. According to the current Norwegian Regulations, Section 10-8, paragraph 5,10 refugees are exempt from the general subsistence requirement if they apply for family reunification within one year from receiving status in Norway. With the proposed change, the period during which refugees are exempted would thus be reduced from one year to three months.

Thirdly, it is proposed to increase the administrative service fee for applications for family reunification, cf. Section 17-10 of the Norwegian Regulations [Fee for processing an application for a temporary or permanent residence permit or for renewal of a residence permit] from NOK 5 900 to NOK 8 000.

UNHCR welcomes the reduction in the income/subsistence requirement. However, UNHCR is concerned that the shortened exemption period and increase in administrative fees will restrict the impact of such a provision and the rights of refugees applying for family reunification and will below provide detailed comments on these two aspects.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-02-15:

Ungern/ Ungern vill låsa in asylsökande till sidans topp

Ungerns regering vill lagstifta om att låsa in alla asylsökande i landet, men regeringens planer får kritik från människorättsorganisationer i landet.

Regeringen vill samtidigt föra tillbaka de asylsökande som i dag befinner sig i öppna läger runt om i Ungern tillbaka till gränsen.

- Det här är ett klart brott mot de mänskliga rättigheterna och mot EU:s lagar, säger Marta Pardavi, vice ordförande för den ungerska Helsingforskommittén.

- Det är tydligt att den ungerska regeringen tar till de grymmaste metoderna för att se till så att Ungern inte blir ett land dit flyktingar och migranter söker sig, fortsätter hon.

Planerna på en snar lagändring presenterades i förra veckan med motiveringen att de asylsökande utgör en "säkerhetsrisk" när de kan röra sig fritt i Ungern.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

ECRE 17-02-17: Hungarian Government wants to detain all asylum-seekers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-02-17:

Italien/ Italy curtails appeal rights and expands rebranded detention centres till sidans topp

On 10 February, the Italian Council of Ministers adopted a law that foresees the acceleration of asylum procedures and returns, following heavily criticised plans set out in the second half of 2016. The Decree Law is only provisionally binding until it is voted on in the Parliament.

The new law creates specialised immigration chambers to hear asylum appeals. These chambers are established in 14 courts (Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Florence, Lecce, Milan, Palermo, Rome, Naples, Torino and Venice), and are competent to decide on asylum appeal cases under a single judge. The reform also limits the possibility to be heard in such appeals: asylum appeal procedures are to be accelerated, as a decision by the specialised chamber must be taken within four months instead of six, and the decision can no longer be appealed to the Court of Appeal.

In regard to return, Identification and Expulsion Centres (Centri di identificazione ed espulsione, CIE) are renamed Return Detention Centres (Centri di permanenza per il rimpatrio, CPR). While currently only four CIE are operational in Italy, the new closed detention centres will be rolled out across the Italian territory. The location of the new CPR is to be decided in consultation with the Presidents of the Regions concerned, on the basis of "easily accessible" sites and structures. By "easily accessible" the government is said to envisage small-scale CPR, hosting up to 80 to 100, which will be located close to airports or highways so as to facilitate returns.

"We are very skeptical about the possibility that the text of the law will be approved by the Parliament. It will be clearly an unconstitutional law, among others because it abolishes one of the three levels of proceedings," told Dario Bellucio, lawyer and member of ASGI (Association for Juridical Studies on Immigration) ECRE.

Artikeln med länkar (Extern länk)

Se även:

Linkedin 17-02-09: Italien/ From Hotspots to Repatriation Centres: How Italy Gets tough on Immigration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-02-22:

Europa/ AIDA 2016 updates on Belgium, Austria, France and Switzerland till sidans topp

The updated Country Report on Belgium contains information on recent developments in case law and policy related to asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and integration of beneficiaries of international protection.

The Updated Country Report on Austria documents the rapid evolution of the asylum system in the aftermath of successive legislative reforms and prospective amendments.

The updated Country Report on France provides a thorough overview of developments in legislation, policy and practice in relation to the asylum procedure, reception conditions, detention of asylum seekers and integration of beneficiaries of international protection.

The updated Country Report on Switzerland tracks recent developments in practice and case law governing asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and integration of beneficiaries of protection.

Belgium (Extern länk)

Austria (Extern länk)

France (Extern länk)

Switzerland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Dagens Nyheter 17-02-16:

Från Afghanistan/ Fler unga ska utvisas till Afghanistan till sidans topp

Migrationsverket planerar för fler utvisningar till Afghanistan de kommande åren.

Kjell-Terje Torvik, verkets sambandsman i Kabul, har dubbla känslor inför upptrappningen.

- Jag har full förståelse för människor i Sverige som tycker det är inhumant att utvisa människor till Afghanistan, säger han.

Luften är så mycket klarare i Örebro, berättar Kjell-Terje Torvik. DN träffar honom i hemstaden, där han tillfälligt är tillbaka efter sina första sex veckor som sambandsman i Afghanistans huvudstad Kabul.

- Där ligger utsläppen som ett lock över staden, säger han.

Kjell-Terje Torviks uppgift är att se till att processen fungerar när människor ska skickas till Afghanistan från EU-länder, där de fått avslag på sin asylansökan eller valt att dra tillbaka den. Han har själv inte direkt kontakt med de som utvisas, men gör studiebesök hos de organisationer som bland annat erbjuder boende under en kortare tid efter att man skickats till landet. Och det är en process som fungerar bra, enligt Kjell-Terje Torvik.

- Nu har jag bara varit där i sex veckor. Men mellan flygplatsen och det tillfälliga boendet har allt fungerat vad jag har sett. Jag ska inte säga att det inte funnits några som fallit mellan stolarna - vi har fått rapporter om att personer inte fått stöd. Men det är jättesvårt för oss att utvärdera de muntliga uppgifterna.

Kjell-Terje Torvik kallar Afghanistan för "ett av världens värsta länder" och flera rapporter, bland annat från FN, stöder den synen. Migrationsverkets senaste rättsliga ställningstagande slår fast att det råder väpnad konflikt i nästan alla Afghanistans provinser, att de lokala myndigheterna oftast har kontroll över distriktens centralorter, men att läget kan förändras snabbt. Verket räknar inte med att de som skickas till landet kan skyddas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Refugees Deeply kommentar 17-02-21: Från Afghanistan/ Afghan returns built on false policy narrative (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 17-02-17:

Från Irak/ As displacement continues in Iraq, nearly 1.5 million Iraqi IDPs return till sidans topp

As military operations to retake Mosul intensify, concerns mount that these operations may displace additional tens of thousands of civilians - beyond the 160,000-plus individuals currently categorized as "displaced" in the Mosul region after four months of combat.

Nonetheless, IOM's Displacement Tracking Matrix (DTM) has identified a recent spike of internally displaced persons (IDPs) returning to their location of origin across the country - including in the Mosul area - despite simultaneous displacement movements.

As of 16 February, DTM identified a cumulative total of 217,764 IDPs (36,294 families) displaced as a result of the Mosul operations that started on 17 October 2016.

Yet today only 160,302 individuals (26,717 families) remain displaced; of these, 93 percent are hosted in Ninewa Governorate. Most (78 percent) are from Mosul district in Ninewa Governorate. The remaining 57,462 individuals (9,577 families) have returned to their location of origin.

Context here is important. Since January 2014, the DTM has identified over three million internally displaced persons (a total of 505,000 families), dispersed across 3,661 locations in Iraq.

Yet for the same period, DTM has recorded nearly 1.5 million returnees (a total of 249,327 families), that is, IDPs who believe their communities are safe enough now to return to. This represents an overall increase in the returnee population of 7 percent (98,946 individuals) just in the past month.

With Iraq's military retaking areas from ISIL, IOM has provided figures and identified locations of significant returns, which will facilitate the efforts of the Government and humanitarian agencies in directing assistance for people likely to return to their homes this year.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 17-02-09:

Från Kosovo/ High time to restore social cohesion and safeguard media freedom till sidans topp

"Many victims of the 1998-1999 war in Kosovo*, in particular displaced persons, families of missing persons and victims of wartime sexual violence, are still trying to re-build their lives, find out the truth about their loved ones and access justice. The on-going political deliberations have not focused sufficiently on the needs of victims, leaving them with the feeling of abandonment and hopelessness. A paradigm shift is necessary in order to put the victims at the centre of the political dialogue, and prioritise their human rights," said today the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Nils Muiznieks, at the end of his four-day mission to Kosovo.

The Commissioner is concerned that more than 15 years after the conflict around 16 500 persons belonging to all communities remain internally displaced in Kosovo, while some 20 000 displaced persons from Kosovo to Serbia have not yet managed to return home despite their wish. About 470 displaced persons are accommodated in 29 collective centres throughout Kosovo, including the collective centre "Samacki dom", in northern Mitrovica, that the Commissioner visited. Commissioner Muiznieks is gravely concerned about the substandard living conditions of 50 displaced persons, including children, who have been accommodated there for many years. "No one should live in such conditions in Europe today. This and other collective centres need to be urgently closed and durable solutions should be found. Moreover, adequate and safe conditions for sustainable return and integration of displaced persons should be created."

Längre pressemeddelande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Riksdagen 17-02-14:

Svar på skriftlig fråga: Missbruk av svenska pass till sidans topp

fråga 2016/17:806 av Elisabeth Svantesson (M)

Nya siffor visar på ett fortsatt mycket stort antal svenska pass som anmäls som borttappade eller stulna till polisen. År 2016 rörde det sig om totalt 63 628 pass, vilket i princip är exakt samma höga antal som år 2015.

Detta är ett orimligt stort antal.

Självklart används vissa av dessa pass i illegala syften. Det kan handla om människosmuggling. Det kan också handla om att personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller terrororganisationer som använder andras pass för att kunna resa anonymt och kringgå reseförbud.

De åtgärder som vidtagits på området har uppenbarligen inte haft tillräcklig effekt. Trots den nya lagstiftning som infördes den 15 april 2016 är antalet anmälda borttappade och stulna pass mycket stort.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att komma till rätta med det i Sverige fortsatt mycket stora antalet anmälda borttappade och stulna pass?

Svar av statsrådet Anders Ygeman (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-02-14:

Utökad flyktingkvot har Syrien i fokus till sidans topp

Inte sedan Balkankrigen på 90-talet har den svenska flyktingkvoten omfattat så många platser som i år - 3 400. Ungefär hälften av dem är öronmärkta för människor på flykt undan kriget i Syrien. Även i östra Afrika, på Afrikas horn och i sydvästra Asien ska stora grupper tas ut.

Den svenska flyktingkvoten* skapades efter andra världskriget för att ge skydd till dem som inte hade möjlighet att söka det själva. Så är det till stor del fortfarande. Sveriges flyktingkvot ger stöd både till utsatta individer och till värdländer med stora flyktinggrupper.

Genom flyktingkvoten kan de mest utsatta och sårbara flyktingarna som befinner sig utanför sitt hemland komma till Sverige på ett ordnat sätt. FN:s flyktingorgan UNHCR presenterar flyktingar som behöver få skydd i ett tredje land för Migrationsverket. Sedan gör verket en bedömning och beslutar vilka som får komma till Sverige. Dessa flyktingar får information om Sverige innan avresan och när de anländer till Sverige har en kommun förberett boendet och ett mottagande.

Den migrationspolitiska uppgörelsen hösten 2015 innehöll bland annat målet att Sverige stegvis ska öka antalet kvotflyktingar till 5 000 under regeringens mandatperiod. I år tas det första steget mot detta mål genom att förra årets 1 900 platser har utökats till 3 400.

- Med tanke på hur många människor som är på flykt i världen idag är en ökning av flyktingkvoten givetvis välkommen. En ökad vidarebosättning kan sända signaler till enskilda personer om att det finns säkra och lagliga vägar till skydd i EU, vilket på lång sikt kan påverka situationen kring Medelhavet, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Så fördelas de 3 400 platserna

(...)

Läs mer och hämta broschyr (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-02-17:

Frankrike/ French border guards violate right to asylum at French - Italian border till sidans topp

Violations of the right to asylum by French border guards at the French-Italian border are ongoing stated Amnesty International and ASGI (Association for Juridical Studies on Immigration), member of ECRE.

According to Amnesty, in 2016, 35,000 migrants were apprehended in the department of Alpes-Maritime, which borders Italy, a 40 % increase compared to the previous year. A large majority (9 out of 10) were returned to Italy, meaning that at least 30,000 people were denied entry to France. This makes up 70 % of the total of refused entries of migrants and refugees by France.

The media reports that French police conduct regular searches for potential asylum seekers and migrants on coaches and trains, especially at the border crossing point Ventimiglia. People are then sent back indiscriminately. ASGI lawyer Anna Brambilla warned that this practice essentially amounts to collective expulsions, as it precludes individual assessment of a person's situation. Collective expulsions constitute a violation of the European Convention on Human Rights. Further, persons pushed back cannot challenge the decision, depriving them of their right of appeal.

Jean-François Dubost who coordinated the Amnesty International monitoring mission to the Department Alpes-Maritime at the beginning of 2017 stated: "The vast majority of people checked at the border are deprived of any possibility to exercise their rights, in particular that of seeking asylum."

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Studio Ett 17-02-15:

Ungern/ Ungerska gränsjägare ska stoppa flyktingar till sidans topp

I Ungern har den hårda flyktingpolitiken gjort att landet nästan har tömts på flyktingar och migranter, men trots det fortsätter landets regering att storsatsa på gränsförsvaret.

Bland annat är man redo att bygga ännu ett taggtrådsstängsel längs landets södra gräns och i vår ska en ny gränsvaktsstyrka - de så kallade gränsjägarna - sättas i tjänst.

Polisman Péter Nyul blåser i visselpipan och eleverna avbryter uppvärmningen. De ska öva handfängselteknik. Péter Nyul kallar till sig en av eleverna, bänder upp hans armar bakom ryggen och lägger sin högra arm mot elevens bröst och hals. Gabriella Hartman och Adrienn Heronyányi ser koncentrerat på.

Nu är det dags att öva, två och två.

- På nyheterna har vi sett mycket om illegala migranter. Explosioner i andra länder. Och jag tror alla har sett skrämselfilmerna från IS. Jag tror att det har väckt en slags patriotism hos många, säger Gabriella Hartman, och beskriver den bild som också är den ungerska regeringens; att de flesta flyktingar och migranter som tagit sig upp genom Europa de senaste åren är möjliga terrorister. Även om de allra flesta i själva verket har flytt undan just samma terror.

Gabriella Hartman är 22 år och en av eleverna vid gränsjägarutbildningen i Barcs, i södra Ungern, alldeles invid gränsen till Kroatien. Runt om i Ungern pågår samma utbildning på elva olika platser.

Dessutom, berättar Gabriella Hartman, var hon trött på sitt gamla jobb på en restaurang. Hon behövde miljöombyte och det här, säger hon, innebär en tryggare anställning och så gör man något bra, genom att skapa säkerhet åt sitt land.

Totalt ska 3 000 gränsjägare utbildas. När trycket från flyktingar och migranter inte är så stort kommer de att ingå i den vanliga ungerska polisstyrkan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-02-18:

Österrike/ Schweiz nytt transitland för flyktingar till sidans topp

Efter flera stängda gränser och gränskontroller i Europa tar nu allt fler flyktingar och migranter som vill norrut vägen genom Schweiz.

Afrikanska flyktingar och migranter som kommer från Libyen till Italien och som vill norrut i Europa, tar numera vägen via Schweiz i stället för Österrike. I och med att EU-länderna har infört interna gränskontroller inom EU har nya vägar uppstått, hävdar Frontex i sin riskanalys för 2017.

Österrike satte för ett år sedan ett tak för hur många människor som fick passera landet söderifrån och det ledde till en dominoeffekt på hela Balkan. Land efter land stängde sin gräns.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Socialstyrelsen 17-02-15:

Många kommuner känner till självmordsplaner bland ensamkommande till sidans topp

Oron för fler självmord bland unga asylsökande är befogad. Det står klart efter Socialstyrelsens rundringning till drygt 50 slumpvis utvalda kommuner och stadsdelar. De svarande känner till minst 68 försök till självmord under 2016 och 2017.

Enkäten genomfördes under måndag och tisdag denna vecka, efter larmet om att barn och unga bland annat på sociala medier berättar om sina planer på att ta sitt liv och att några redan gjort det. Frågorna gällde om kommunerna och stadsdelarna har kännedom om genomförda, försök till samt planer på självmord bland ensamkommande barn.

Resultaten visar att situationen är allvarlig. De svarande har kännedom om tre självmord och ytterligare 68 försök till självmord under 2016 och 2017. Drygt hälften av dem känner till att det finns självmordsplaner bland de ensamkommande.

- Läget är mycket oroande. Det är bra att situationen blivit uppmärksammad, säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten.

Koppling till asylprocessen

Skälen till den uppkomna situationen kan vara flera, men rundringningen visar på en koppling till asylprocessen. Den bilden delas även av representanter för barn- och ungdomspsykiatrin som Socialstyrelsen har haft kontakt med de senaste dagarna. Många barn är rädda för att utvisas, men också för vad som ska hända när de fyller 18 år och riskerar att förlora rätten till både plats på HVB och god man.

- Oavsett var i asylprocessen de unga befinner sig så har socialtjänsten viktiga uppgifter att lösa. Den måste se till att det finns vuxna runt de ensamkommande som kan ge stöd, skydd och omsorg under en osäker tid i deras liv, säger Annika Öquist.

Kunskapsstöd behöver spridas

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / Dagens Nyheter 17-02-15: Myndigheter i krismöte om självmord (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 17-02-15:

Barnombudsmannen: "Många nyanlända barn mår fruktansvärt dåligt" till sidans topp

Situationen som många asylsökande barn befinner sig i får Barnombudsmannen att känna "stark oro", beskriver myndigheten i en ny rapport där man undersökt bland annat asylsökande barns psykiska hälsa. "Många barn mår fruktansvärt dåligt" skriver BO.

Barnombudsmannen granskar just nu situationen för nyanlända barn och ungdomar i Sverige, med fokus på hur barnen och ungdomarna mår psykiskt och fysiskt. Efter samtal med runt 600 barn och en enkät till elevhälsan i 500 grundskolor och 500 gymnasieskolor konstaterar myndigheten att man känner "stor oro".

"Särskilt akut"

"Många barn mår fruktansvärt dåligt och stora brister i vårdkedjan innebär att barnen många gånger inte får hjälp. Situationen bedöms av experter som särskilt akut de kommande månaderna då många barn förväntas få besked på sina asylansökningar" skriver Barnombudsmannen.

BO ska lämna sina synpunkter till regeringen i sin årsrapport den 28 mars i år, men man väljer att gå ut med delar av sin rapport redan nu för att visa hur illa situationen är. Fler än 70.000 barn sökte asyl i Sverige 2015.

Många talar om psykisk ohälsa

I sin delrapport beskriver BO hur en stor del av de skolsköterskor som svarat på enkäten, beskriver att barnen har psykiska besvär när de kommer fram till Sverige: "Femtiofyra procent av skolsköterskorna anser att psykisk ohälsa är ett av de största hälsoproblemen vid ankomst. Breddar man definitionen till att även inkludera sömnproblem, oro, stress, ångest och ovisshet stiger antalet skolsköterskor som ser detta som ett allvarligt hälsoproblem vid ankomsten till 70 procent."

Blir värre i väntan på asyl

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-02-15:

Självmordsplaner hos ensamkommande i hälften av kommunerna till sidans topp

Drygt hälften av kommunerna som Socialstyrelsen kontaktat uppger att ensamkommande haft självmordsplaner.

I tre fall har ungdomarna fullbordat självmordsförsöken och ett fall bedömer Socialtjänsten vara tidigare orapporterat.

- Myndigheten ser med oro på det här. Det bekräftar den bild vi tidigare fått, säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen.

Det är i en ny kartläggning där Socialstyrelsen intervjuat 51 kommuner om ensamkommande ungdomar och självmord. I 27 av kommunerna har man fått kännedom om att unga ensamkommande haft självmordsplaner, som diskuterats på bland annat olika nätforum.

I tre av kommunerna har ungdomarna tagit sina liv och ett av dessa fall bedömer Socialstyrelsen vara tidigare okänt. När självmorden skedde och i vilka kommuner känner dock inte Annika Öquist till.

Kartläggningen gjordes inför det möte som hölls i dag onsdag, på Barnombudsmannens (BO:s) initiativ, efter att larm kommit om att ensamkommande unga planerar att ta sina liv tillsammans. Med på mötet var Migrationsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen.

- Det var ett viktigt möte och en konstruktiv diskussion. Vi är alla överens om att situationen är allvarlig och akut och att det krävs åtgärder från berörda myndigheter, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Enligt Ensamkommandes förbund har flera pojkar från Afghanistan på kort tid försökt ta sina liv, rapporterar SVT. I flera fall lyckades försöken.

Ett sätt att förbättra hälsan bland ensamkommande tror barnombudsmannen Fredrik Malmberg kan vara att gå ut med självmordsförebyggande information på fler språk än svenska.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Integration 17-02-15: Barns psykiska ohälsa förvärras under asylprocessen (Extern länk)

Sveriges Radio Västerbotten 17-02-15: Vännäs Socialchef: Måste skapa trygg miljö (Extern länk)

Göteborgs Fria 17-02-16: Situationen allt sämre för de ensamkommande (Extern länk)

Sundsvalls Tidning 17-02-22: Hundratals ensamkommande barn försvinner varje år - så ska det förhindras enligt länsstyrelserna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 17-02-20:

Sanna Vestin, FARR: Upphör med er barnfientliga och människofientliga politik till sidans topp

En journalist ringer. Han har upptäckt att det inte finns någon som räknar asylsökande som tagit livet av sig. De registreras inte, finns inte, liksom. Han undrar vad jag tycker.

Förlåt, journalisten. Jag blev nästan otrevlig.

Men vad vill du jag ska svara?

Först bestämmer valda politiker att ingen asylsökande ska få permanent uppehållstillstånd och en del andra försämringar som att förbjuda en massa familjer att återförenas oavsett om familjerna går under. Det går (helt öppet) ut på att avskräcka människor från att komma hit. Att det drabbar barn är smällar man får ta. Ja, alltså, som barnen får ta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 17-02-21:

Rädda Barnen: Vi har aldrig sett barn må så dåligt till sidans topp

Rädda barnens medlemmar har sett det mesta under de snart 100 år som vi varit engagerade för barn på flykt. Under de senaste 15 åren har vi arbetat mycket med ensamkommande barn och unga.

Vi representerar tusentals frivilliga som i dag bär upp det svenska flyktingmottagandet, men vi har aldrig tidigare sett den omfattning av oro, ohälsa och desperation som barn och unga nu upplever.

I dag träffar bland andra Rädda Barnen Folkhälsominister Gabriel Wikström och Barnminister Åsa Regnér. Vi kommer då att kräva att regeringen tar krafttag mot den psykosociala ohälsan.

Våra medlemmar möter barn som fått sin ålder uppskriven på godtycklig grund där Migrationsverket fattar beslut i strid med de egna riktlinjerna och i strid med regeringens förväntningar om en rättssäker process. Vi ledsagar barn och unga som behandlas som paket som kan transporteras kors och tvärs över landet och inte som människor som har känslor och ett stort behov av trygghet. Vi tröstar barn som upplever att deras framtidsutsikter är obefintliga. Så snart de fyllt, eller bedöms, vara 18 år, riskerar de att avvisas till länder där kaos, konflikt och våld är vardag.

Vi ser också hur systemet brister när regeringen vill åtgärda uppenbara problem men effekten helt uteblir bland myndigheter och kommuner. Vi har aldrig tidigare upplevt hur människor och barn avhumaniserats som i dag.

Genom vår verksamhet över hela landet hör vi många vittnesmål:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 17-02-23:

Därför skriver vi om de afghanska flyktingarna och självmorden till sidans topp

Varför skriver vi om ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan?

För att de lever här, mitt bland oss. Har en plats i fotbollslaget, en plats i skolbänken och en plats i kompisgänget.

Sedan slutet av januari har tre asylsökande pojkar tagit sina liv på boenden i Trollhättan, Ed och Vännäs.

Nätverket "Vi står inte ut" har slagit larm, de har varnat för slutna trådar i sociala medier där ensamkommande barn och unga diskuterar självmord.

Många av flyktingbarnen kom hit 2015, men det är först nu som Migrationsverket hunnit fatta beslut i ärendena. Beslut som inte alltid är positiva.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hela Hälsingland 17-03-02 (filmer): Vi bad er berätta - här är rösterna om de afghanska flyktingarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 17-02-16:

Nytt stöd till ensamkommande som mår dåligt till sidans topp

Sedan 1:a januari finns ett team som bara arbetar med att fånga upp ensamkommande killar som mår dåligt.

Flera myndigheter har uppmärksammat att ensamkommande ungdomar mår dåligt efter ett par självmord under kort tid.

Socialstyrelsen har efter en snabb kartläggning konstaterat att det finns många ungdomar som har självmordstankar runt om i landet, men i Falkenberg la man märke till att de ensamkommande killarna mådde psykiskt allt sämre redan i höstas.

- Vi hade flera ungdomar som bor på våra boende som blev utåtagerande och mådde sämre. Vi förstod ju att det var ett rop på hjälp, säger Lama Akkache, enhetschef för flykting och integration på Falkenbergs kommun.

En av de som också har tänkt på att det är många som mår dåligt är Mahdi Hosseini. Han bodde tidigare på ett boende för ensamkommande i Kungsbacka och i Kinna/Skene, men efter att ha fått sin ålder uppskriven bor han på asylboendet i Himle. Han är besviken på Migrationsverket.

- Jag är så ledsen och arg för att Migrationsverket har beslutat det här, säger Mahdi Hosseini.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skolverket 17-02-22:

Asylsökande har rätt att fortsätta på introduktionsprogram till sidans topp

Asylsökande elever som fyllt 18 år har rätt att få fortsätta på introduktionsprogram i gymnasieskolan även efter att de flyttat till en annan kommun. Den bedömningen gör Skolverket. Bedömningen omfattar även andra elevgruppers rätt att få fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram efter flytt till annan kommun.

Det har varit oklart om asylsökande elever som påbörjat introduktionsprogram innan de fyllt 18 år har rätt att fortsätta sin utbildning även när de flyttat till en annan kommun efter att de fyllt 18 år. Den rådande situationen då asylsökande flyttar till boenden i nya kommuner innebär därmed att de riskerar att få sin utbildning avbruten.

Den statliga Gymnasieutredningen gör tolkningen att unga vuxna elever har rätt att fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram även när de flyttat till en annan kommun. Skolverket välkomnar utredningens tolkning och gör nu samma tolkning. Detta ligger i linje med elevernas bästa.

Papperslösa elever

Skolverket bedömer att även papperslösa elever har samma rätt som asylsökande.

Papperslösa elever har idag en lagstadgad rätt till utbildning. Men på samma sätt som för asylsökande har det varit oklart om de har rätt att fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram efter att de fyllt 18 år.

Bosatta elever

Skolverkets bedömning omfattar även bosatta elever, exempelvis elever med vissa uppehållstillstånd eller elever med svenskt medborgarskap. För dessa elever är åldersgränsen för när man har rätt att påbörja utbildning på introduktionsprogram 20 år. Skolverkets bedömning innebär att bosatta elever som påbörjat introduktionsprogram innan de fyllt 20 år har rätt att fortsätta sin utbildning i en annan kommun efter att de fyllt 20 år.

Stöd för kommuners beslut

(...)

Läs mer (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-02-16: Ensamkommande flyktingbarn ska få bättre skolgång (Extern länk)

Dala-Demokraten 17-02-22: Måste flytta från Borlänge för att de fyller 18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 17-02-21:

Vägen till integration går genom magen till sidans topp

Matbordet är inte bara en plats var vi ställer vår tallrik. Det är också en plats där vi människor möter varandra. Och varje onsdag träffas asylsökande för att tillsammans med medlemmar från PRO Vittangi laga mat.

Ungefär 40 personer har samlats i Migrationsverkets lokaler den här veckan för att delta i matlagningen. Sedan november har man hållit till här och lagat mat från alla de olika matkulturerna som samlas under taket.

- Till en början var det tänkt att de här träffarna kanske skulle vara för ett tiotal personer. Men det har kommit så mycket folk så det var tvungen att utvidgas, säger Birgitta Anar, projektledare Kiruna kommun.

Tillsammans med medlemmar från PRO Vittangi får deltagarna handla och laga maten som serveras. På menyn har det varit allt från våfflor, älgköttsoppa och arabiska traditionella rätter, och träffarna går under det passande namnet "Matkultur från olika länder".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppsala 17-02-15:

Flyktingar tvingas flytta från Uppsala till Piteå till sidans topp

I går kväll började asylboendet i Ribbingebäck att tömmas. En chartrad buss förde ett 20-tal boende på en nattlig resa till Piteå.

Många rycks abrupt bort från skolgång och arbetspraktik till en än mer oviss framtid. P4 Upplands reporter Thomas Heldmark träffade några av de boende, några timmar före avfärd. Bland annat 18-åriga Abrehed Gebremeskei.

- Jag vill inte flytta från Uppsala. Aldrig, säger hon.

Det luktar nylagad lasagne från köket, och några målar akvarell i aktivitetssalen. Det skulle ha kunna va en helt vanlig kväll på asylboendet i Ribbingebäck, en pittoresk by nära Järlåsa.

Men det är ingen vanlig kväll utan de sista timmarna innan en chartrad buss kommer som ska börja tömma boendet och föra ett 20-tal till i Piteå, 80 mil bort.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Karlskoga Tidning debatt 17-02-18: Protesterar mot den inhumana hanteringen (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 17-02-20: Migrationsverket får kritik: Ett fruktansvärt sätt att behandla människor på (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland krönika 17-02-08:

Livet ryms inte i två väskor, Migrationsverket! till sidans topp

De flesta får något drömmande i blicken och tänker Monark och Crescent, krom och färg, ringklocka och kanske en liten cykelkorg. I alla fall inte stödhjul. Snarare sladdar i grus. Och ett och annat sönderslaget knä. Friheten att förhållandevis snabbt ta sig en bra bit från hemmet för första gången.

När mamman berättar för SVT:s regionala nyheter om sonen som inte får ta med sin "bicycle" skär hennes förtvivlan rakt genom rutan. "Han cyklar till och med runt i snön" utbrister hon, för att vi ska förstå att det här är inte är vilken cykel som helst. Det är pojkens käraste ägodel.

Jag ska inte säga att jag förstår hur det känns att sitta i en gummibåt på Medelhavet när flyktingsmugglaren slänger väskan med det enda man lyckades få med sig hemifrån, i vattnet. Det vore förmätet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 17-02-15:

Socialförvaltningen håller på att upprätta Las-listor till sidans topp

Anpassningsvarsel på 23,5 årsarbetare

Socialförvaltningen lade före årsskiftet ett varsel omfattande 23,5 årsarbetare. Varslet är en del av den pågående anpassningen av enheten för ensamkommande barn som ska genomföras under innevarande år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Norrbottens-Kuriren 17-02-20: Migrationsverket säger upp personal (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 17-02-20: Migrationsverket: Neddragningarna är jämnt fördelade (Extern länk)

Migrationsverket 17-02-20: Migrationsverket minskar mottagningen i region Nord (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRR 17-02-23:

Storbritannien/ The shame of asylum housing of child refugees in the UK till sidans topp

John Grayson, a campaigner from South Yorkshire, examines the market in asylum housing in the UK.

The early months of the lives of hundreds of babies, toddlers and young child refugees have been blighted by life in privatised accommodation provided by G4S, Serco and Clearsprings and funded by taxpayers, since 2012. Now the government has extended their contracts for another two years.

February 2017: A tiny baby and a toddler in a G4S bedsit in Leicester

Last week I was talking with Anne as she sat on the floor of her tiny crowded bedsit cradling her three-month-old daughter and trying to gently distract her lively two-year-old son.

Anne has no chair to sit on, and no table in her room, she balances my cup of coffee on a storage heater.

I was in Leicester in a rundown early twentieth century villa near the city centre. There were four flats in the tall building - three of the flats had two rooms and a tiny kitchen, Anne had a bedsit, just one room and a tiny kitchen with a very small kitchen table and one chair. 'All the flats here have mothers with two children, most of them small children, they're all G4S.'

Anne, an asylum seeker from Asia, had been in the bedsit for nearly a year, from March 2016 - her landlord, G4S, the largest security company in the world. This is one of G4S's mother and baby hostels.

When she arrived, the place was filthy and Anne had to clean it to make it less dangerous for her toddler son ... there are places in the kitchen she still has not reached. Anne had to buy all her own cleaning materials.

Anne brought to her room belongings from a previous life. She proudly shows me a carpet rolled up under a sheet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Migrationsverket 17-02-18:

Migrationsverket väntar med beslut där medicinsk åldersbedömning kan behövas till sidans topp

Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik har fattat beslut om att myndigheten från och med idag, lördagen den 18 februari, väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats.

I ärenden där Migrationsverket bedömer att den sökande inte har gjort sin uppgivna minderårighet sannolik, kommer de sökande att få frågan om de vill genomgå en medicinsk åldersbedömning enligt den nya processen.

Migrationsverket ser två scenarier där 3000 upp till 14000 personer kan bli aktuella för medicinsk åldersbedömning.

- Att det är ett så brett spann beror på flera faktorer. En del sökande har tillräckligt med bevisning för att göra sin identitet sannolik redan, till exempel på grund av vad de berättat eller att de har pass eller andra id-handlingar. Då blir det inte aktuellt med en medicinsk åldersbedömning, säger Mikael Ribbenvik.

Strax över 19 000 ensamkommande barn väntar fortfarande på ett beslut. De består av personer som sökt asyl från och med 2015 och senare.

- Jag vill understryka att det inte är detsamma som att så många kommer att bli aktuella för medicinsk åldersbedömning. 2015 var ett rekordår då 35 000 ensamkommande sökte skydd här, säger Mikael Ribbenvik.

Samtycke till att genomgå medicinsk åldersbedömning kommer att hämtas in från den sökande i samband med asylutredningssamtalet för ärenden som ännu inte har avgjorts.

För ärenden som just har börjat handläggas, ska samtycket hämtas in i initialprocessen i samband med det fördjupade ansökningssamtalet.

Samtycket är skriftligt och ska även undertecknas av den sökandes ställföreträdare. Precis som tidigare är det alltså frivilligt att genomgå en medicinsk åldersbedömning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

#vistårinteut 17-02-18: Moratorium när det gäller åldersbedömningar räcker inte (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 17-02-18: Migrationsverket väntar med beslut i osäkra asylärenden (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 17-02-19: Sektionschef i Eda välkomnar Migrationsverkets besked (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 17-02-20:

Unik studie kring asylsökandes ålder till sidans topp

I en unik studie ska nu åldersbedömningar av asylsökande göras säkrare. På Blekinge Tekniska Högskola kommer forskare undersöka ungas skelett med magnetkamera i en mobil klinik.

Att få fram exakta medicinska svar på om en person är under eller över 18 år är än så länge omöjligt, men strävan efter att komma så nära som möjligt har lett forskningsvägarna till Blekinge Tekniska Högskola, BTH. De har i samarbete med Karolinska Institutet fått i uppgift av Socialstyrelsen och i förlängningen regeringen, att göra fördjupade studier för att undersöka hur säkert man kan bedöma en persons ålder med hjälp av magnetröntgen.

- Barn måste bli klassade som barn, det är jätteviktigt. Det är vad vi kommer fokusera på i den här studien, att ett barn får vara barn. Däremot koncentrerar vi oss inte på att vuxna klassas som vuxna, säger Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor i hälsovetenskap vid BTH.

Studien är den första i sitt slag i Sverige där närmare 2.000 personer mellan 14 och 22 år från Blekinge och Stockholm ska ingå. De 900 som ska undersökas i Blekinge kommer få göra det i en mobil klinik som kommer byggas upp på campus.

- Vi kommer titta på tillväxtzoner i handled, knäled och fotled. De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det. Däremot kanske socioekonomiska skillnader, övervikt och kön kan påverka. Det vill vi väga in och se om vi kan skapa en bättre modell för åldersbedömning.

3.400 personers ålder skrevs upp

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Lasse Granestrand i Fokus 17-02-23 (historik): Röntgentraumat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 17-02-18:

Dåliga tolkar avgör asylsökandes öden till sidans topp

Majeed Alnashi, jur kand, magister i mänskliga rättigheter, rättstolk

Under 2016 har jag som migrationsjurist haft kontakt med hundratals asylsökande. Ett återkommande problem som har beskrivits för mig av sökandena är dåligt tolkade asylutredningar. I början tänkte jag att det nog är svepskäl när de fått avslag på sina asylansökningar.

Jag har därefter fått möjlighet att vara med vid många asylutredningar och upptäckte till min fasa att problemet med dåliga tolkar var större än vad jag trodde.

De flesta utredningar jag har haft på sistone har varit i ärenden som rör irakier. Nu råkar jag själv komma från Irak och kan språket flytande. Jag är dessutom auktoriserad tolk med specialkompetens som rättstolk och har utöver det varit tolklärare under årens lopp. Jag kan därför med gott samvete säga att jag, om någon, kan göra en bedömning av kvaliteten på tolkningarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Sveriges Radio Kronoberg 17-02-15:

Aishat kan tvingas skiljas från sin bebis till sidans topp

Aishat kan tvingas skiljas från sin tre månader gamla dotter, avvisas från Sverige och söka asyl i Polen. Hennes man Islam har uppehållstillstånd i Sverige, något Aishat inte har.

Aishat talar själv ingen svenska, men hennes man Islam Mazayev beskriver en fruktansvärd situation för familjen.

- Jag vågar inte titta i postlådan, för att jag är rädd att det ligger ett beslut om avvisning från Migrationsverket där, säger Islam Mazayev.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-tidningen 17-02-16:

Ainaz får stanna med sin familj i Hagfors till sidans topp

Tioåriga Ainaz Jalili och hennes far Ghawsuddin Jalili i Hagfors fick på torsdagen varsitt brev från Migrationsverket med beskedet att utvisningen har stoppats.

- Fallet ska prövas i Sverige. Vi är glada och chockade, säger hennes bror Bahram Jalili.

Ainaz skulle utvisas till Tyskland tillsammans med sin pappa. Hennes mamma Fatema och bröderna Bahram och Aziz har fått permanent uppehållstillstånd.

- Jag behöver min mamma, sa Ainaz när NWT träffade henne i januari. Jag klarar mig inte utan henne.

Innan Ainaz föddes greps hennes pappa av iransk polis och utvisades till Afghanistan. Ghawsuddin blev sedan kidnappad och torterad av talibanerna. I sju år trodde familjen att pappan var död.

I november 2015 återförenades familjen i Sverige.

"När kommer polisen?"

Stämningen när NWT åter igen besöker familjen är försiktigt positiv; de senaste veckorna har präglats av oro.

Föräldrarna har knappt sovit om nätterna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Göteborg 17-02-16:

Statslösa palestinier behandlas omänskligt till sidans topp

Birgitta Elfström & Arne Malmgren

Hur många gånger skall en statslös palestinsk flykting behöva bevisa sitt flyktingskap? Flyktingkonventionen säger EN gång men det gäller inte svenska myndigheter som anser att de skall söka jobb i Förenade Arabemiraten för att på så sätt försöka komma tillbaka dit.

Det är många statslösa palestinska flyktingar som söker asyl i Sverige. De som kommer direkt från Syrien till Sverige får uppehållstillstånd på grund av det pågående kriget och är de UNRWA-registrerade flyktingar blir de också flyktingklassade här. Men det finns statslösa palestinier som är registrerade som flyktingar i Syrien men utvisas från Sverige till Förenade Arabemiraten (UAE) eftersom de haft ett tillfälligt arbetstillstånd där. Men deras uppehållstillstånd i UAE har upphört eftersom de inte återvänt inom sex månader från utresan.

Just nu är det 15 familjer och 10 ensamstående statslösa palestinier som fått utvisningsbeslut dit. De är alla registrerade UNRWA-flyktingar i Syrien. De finns nu på olika platser i Sverige. Den som följde bevakningen i ETC av hungerstrejken på Järntorget för exakt två år sedan minns säkert Ossama Al-Najjar. Han är fortfarande kvar i Sverige men under ännu svårare omständigheter än tidigare. Migrationsverket har upphört med dagbidrag och boende sedan drygt sex månader eftersom han inte återvänt frivilligt till UAE. Men Ossama Al-Najjar kommer aldrig att beviljas inresa dit och inte heller de övriga statslösa familjer och ensamstående som är UNRWA-registrerade flyktingar eftersom UAE inte godkänner resedokument, vilket dessa palestinier innehar. Det är därför ett praktiskt verkställighetshinder som inte är tillfälligt och därför skall de beviljas uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-02-23:

Dödshotad bloggare skickas tillbaka till sidans topp

Migrationsverket står fast vid att skicka tillbaka till bloggaren Mishu Dhar till Bangladesh, trots att han står på islamisternas dödslista och flera andra bloggare redan har mördats.

- Jag känner mig oroad och frustrerad, säger Mishu Dhar till DN.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asian News 17-02-13:

The confusion that befalls Afghan christian refugees: No way forward, no way backward till sidans topp

The European migrant crisis began in 2015 and now the this crisis has gradually greatly affected the refugees and the European countries.

Thousands of illegal immigrants converted from Islam to Christianity in order to stay in European countries, especially in Germany and Sweden.

Now the immigration activists in Sweden say that dozens of these refugees may forcibly be evicted from the country, warning that the decision will definitely put their lives at risk and that it may lead to the death of these immigrants.

Jumma Lumani, secretary of the Shamamah and Selsal Afghan Union in Stockholm, Sweden, says that, large number of Afghan refugees that changed their faith and converted from Islam to Christianity may forcibly be deported from Sweden.

"There are so many Afghan refugees who have converted to Christianity, I couldn't count them all," Lumani told Bokhdi news agency.

lumani says among these immigrants, even those who have explicitly declared their conversion to Christianity are at risk of being deported, and the reason for this, according to Lumani is that Sweden's immigration department has realized that it is a ploy to gain asylum.

According to him, one of his friends who was deported from Sweden to Kabul last year, had to flee to Iran, due to numerous threats he was receiving.

Helmand, War and Christianity

Ali Ahmad Hosseini is an Afghan asylum seeker who arrived in Sweden in 2013. According to him, he converted from Islam to Christianity as soon as he has entered the country. He says that now his family, friends and relatives are all aware of his conversion.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 17-02-17:

Antonia och Francess utvisas - blir inte trodda om sexuell läggning till sidans topp

Därför tvingas de lämna Huskvarna och återvända till Nigeria.

I december gästade Antonia och Francess P4 Jönköping och berättade då om sin flykt från Nigeria och sin kamp för att få stanna i Sverige.

Lagarna i Nigeria, som började gälla 2014, säger att homosexuella äktenskap kan ge fängelse och polisen har gjort massgripanden av homosexuella.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-02-20:

Fallet prövas igen: "Känns underbart" till sidans topp

Nu tänds hoppet för Danyar Mohammed, den utvisningshotade pizzabagaren i Jokkmokk.

Migrationsöverdomstolen har nämligen på måndagen beslutat att pröva hans överklagande.

- Det känns underbart att jag får en ny chans. Ingenting är klart om hur det blir men jag hoppas att domstolen ska komma fram till att jag får stanna, säger Danyar Mohammed, som sedan åtta år tillbaka bor och arbetar i Jokkmokk.

I tidigare artiklar har vi berättat om fallet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Breakit 17-02-20: Så kan en pizzabagare från Jokkmokk avgöra techbolagens krisfråga (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Blank Spot 17-02-14:

"Min kropp orkar inte mer" till sidans topp

Josef är en av tusentals afghanska ensamkommande som ska utvisas till ett land han lämnade som liten och inte längre minns.

I veckan greps han av gränspolisen och fördes till Migrationsverkets förvar.

När Josef Moradi drog på sig matchstället, den där kvällen, visste han att det skulle bli tufft. De hade lottats mot Sifhälla i den första omgången av Svenska cupen. Dels var det bortaplan, Rösvallen, och dels skulle de möta ett lag han hade stor respekt för.

Det som sporrade honom och hela Åmålslaget, IF Viken, var att vinnaren skulle få spela mot Degerfors, från Superettan, på hemmaplan.

Josefs styrka var energin. Tränaren beskrev honom som "effektiv och energisk". Det sades lite skämtsamt om Josef att han aldrig slutade springa - även om någon stod i vägen.

I en av sina första matcher mot Grums hade han i inledningen sprungit över motståndarlagets målvakt, inte en, utan två gånger.

Inte på något fult sätt - han vara bara överentusiastisk.

Tack vare att många var skadade hade han den här kvällen fått chansen att spela i A-laget - trots att han var junior. Under säsongen hade han bytt position, från ytterback till mittback, vilket hade gett utdelning direkt. Han utsågs nyligen till bästa spelare och mindes prisceremonin med värme. Applåderna hade inte velat ta slut.

För sin klubb var han mycket mer än bara en spelare. Han spred energi även utanför planen och var den första afghanen som kom till Åmål. När fler anlände åren efter blev han tolk och guidade in nyanlända i fotbollens värld. Trots att det bara är ett par år sedan, känns det som en annan tid. Ett annat Sverige.

Han hade alltid intalat sig själv att han ville lära sig spela som Lionel Messi, vara en framspelare, en som såg möjligheter och passningar som ingen annan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Blankspot Project Februari 2017: Den långa färden hem (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRIN 17-02-21:

Storbritannien/ UK "voluntary" returns - refugee coercion and NGO complicity till sidans topp

Investigation: Lotte Lewis Smith

The UK Home Office is accelerating its drive for "illegal" migrants and those refused asylum to return home voluntarily - a tactic publicised as more cost-effective and "humane" than forced returns. But how "voluntary" are these returns really? And how have NGOs become complicit in this strategy?

The UK is the only EU country with no time limit on immigration detention. Since being refused asylum, 19-year-old Aamir* from Afghanistan has been held at Harmondsworth Immigration Removal Centre, near Heathrow Airport, for eight months. He has no idea when he'll be released or deported.

Without adequate access to legal or psychological support in detention, and no release date, Aamir is considering "voluntarily" returning to Afghanistan, a country where a prolonged conflict has worsened in the past year, displacing hundreds of thousands from their homes.

"I can't sleep or eat. There is no one to talk to. I feel like I'm going crazy," he told IRIN. "I don't want to go back to Afghanistan - my whole family is dead there - but I am scared I'll kill myself if I don't leave this place soon."

The primary targets of the UK Home Office's Voluntary Return Service, though, are people outside of detention who are living on a minimal support grant. In April, as a result of the 2016 Immigration Act, that support - £73.90 a week for families/£36 for single adults and government-contracted housing - will be discontinued for those whose initial asylum claims have been refused.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Folkbladet 17-02-17:

Säkerhet - men inga rättigheter till sidans topp

"Jag har säkerhet. Men inga rättigheter". Så säger Arif Moradi som lever som papperslös.

Efter tre avslag på sin asylansökan från Migrationsverket har Arif Moradi lämnats åt sitt eget öde. I Sverige. Att åka tillbaka till Afghanistan, dit han är utvisad till, är nämligen omöjligt då Sverige just nu inte skickar tillbaka personer med Arifs bakgrund till det landet.

- Jag har hamnat i moment 22, säger han.

Om fyra år kan han påbörja en ny ansökan. Till dess? Ja, tills dess ska han...få tiden att gå. Sverige som stat har tagit sin hand från honom; han får varken jobba, gå i skolan, bostad eller ekonomiskt bistånd.

- Jag bor hos vänner, jag flyttar runt lite, säger han.

18-åringen har bott i Sverige i två år nu. Han har nästan gått klart grundskolan och vill inget hellre än att utbilda sig och börja jobba.

- Jag kunde ha gått i gymnasiet och utbildat mig och jobbat om några år! Vi är tusentals ungdomar som vill betala tillbaka, bidra. Inte vara en kostnad för samhället, säger han.

Just nu blir det dock ingenting med något. Men han är en riktig kämpe och har lärt sig språket väldigt bra och säger sig vara en förebild för de andra afghanska flyktingbarnen i Söderköping, Gusum och Valdemarsvik.

- De blir glada när de ser mig och då vill jag kämpa ännu mer, säger han.

Han målar upp en dyster bild bland ungdomarna. 20 procent har fått uppehållstillstånd, men bland de 80 procent som fortfarande väntar på beslut från Migrationsverket sprider oro, rädsla och en uppgivenhet ut sig. Med den nya lagen, och åldersuppskrivningarna, vet de att det är svårt att få stanna i Sverige.

- Det är omänskligt! Tyvärr finns det många som inte orkar med det här. Jag har själv försökt ta mitt liv två gånger, säger han och fortsätter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 17-02-20:

Han förlorade allt på en natt till sidans topp

När Abdullah, 18, fick sitt stöd indraget efter att hans asylansökan avslagits förändrades hans liv över en natt. Han hamnade på gatan och hade knappt pengar till mat. Då vände han sig till socialtjänsten i sin stadsdel som även de nekade honom bistånd - men fallet överklagades och nu ger Förvaltningsrätten honom rätt. Trots det vägras han hjälp.

Han hade stora förväntningar på Sverige. "Det är det bästa landet som finns för barn", sade människor till honom längs flyktvägen från Afghanistan. Nu har drömmen om en framtid i det nya landet gått i kras. Hans ögon är blanka och fingrarna pillar oroligt på fåtöljens armstöd. Nyss gick allt så bra - skolan, de nya vännerna‚ praktikplats - men i ett slag förändrades allt.

- Jag blev hemlös och hamnade på gatan. De ser mig inte som en människa längre, säger Abdullah.

Svårt beslut att lämna

Han var 14 år när han fattade det svåra beslutet att lämna sitt hemland. Som mycket liten försvann hans föräldrar när talibanerna kom till Parwan, strax norr om Kabul, där de bodde. Abdullah hamnade i händerna på kriminella grupper som han arbetade för i flera år mot mat och tak över huvudet.

Det var också de som hjälpte honom att ta sig med lastbilar till Europa.

Sverige var precis så fantastiskt som han hade föreställt sig. Han kom till Stockholm, fick börja i skolan och lärde sig snabbt svenska. Drömde om att bli bilmekaniker.

- De sex första månaderna var så bra. Jag var jätteglad och kände att nu har mitt liv börjat på riktigt, säger han.

På vintern 2014 avslogs hans asylansökan. Abdullah ansågs inte ha skäl nog att stanna i Sverige. Men att återvända till Afghanistan var inget alternativ för honom.

- Det skulle betyda att mitt liv var slut. Hellre dör jag, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Elin Wernquist, Emma Wennerström, Barnrättsbyrån i ETC 17-02-21: Våga ta ställning för de ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 17-02-22:

Återvändande afghaner kan ha lurats på bidrag till sidans topp

Flera utvisade afghaner hävdar att de inte har fått ut sina utlovade pengar från Sverige. Blankspot kan avslöja att FN-organet IOM i Kabul, som hanterar utbetalningarna åt Migrationsverket, misstänks för korruption. Det fick Norge att avbryta sitt samarbete med IOM för över ett år sedan.

De flyktingar som återvänder frivilligt till Afghanistan från Sverige erbjuds olika former av bidrag från Migrationsverket, bland annat kontantstöd, yrkesutbildning och bidrag till hyra. Kontantstödet delas ut av FN-organet IOM på plats i Kabul.

Men flera återvändande, som Blankspot har haft kontakt med, uppger att de inte har fått det stöd som de var berättigade till, eller så säger de att stödet har betalats ut för sent eller att mellanhänder har krävt dem på pengar.

Migrationsverket, som är ansvarig för utbetalningarna, säger sig inte känna till problemen men gör heller ingen uppföljning av om pengarna kommer fram till de återvändande afghanerna.

- Det är naturligtvis jätteintressanta uppgifter för oss att ta del av och undersöka vad som kan ligga bakom och om det är något vi behöver agera på, säger Jonas Krantz som är ansvarig för samordningen av de återvändande på Migrationsverket i Stockholm.

För lite mer än två år sedan kom liknande signaler från återvändande från Norge. Den norska migrationsmyndigheten UDI lät då konsultbolaget Deloitte granska det så kallade Irranaprogrammet som skulle hjälpa afghaner från Norge att återetablera sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 17-02-17:

Risks of statelessness for children of undocumented parents in Europe till sidans topp

There are a growing number of children born as 'undocumented migrants' in Europe: born to undocumented parents in a region that favours jus sanguinis, rather than acquiring citizenship or a residence status based on birth in the country, they will usually inherit their parents' 'undocumented' status. Children born abroad to undocumented parents as well as undocumented children who migrated with their families or by themselves and reside irregularly in Europe can find themselves at risk of statelessness due specifically to the circumstances which surround their undocumented status.

(...)

To address the risks of statelessness of this growing number of undocumented children in Europe, governments should implement a number of policy reforms.

1. The right to birth registration regardless of the residence status of the child or parents, including a prohibition of refusal, should be explicit in national legislation. There should be minimal administrative requirements (e.g. accepting declared data; possible registration by a third party). Also, equal access to health services, including maternity care, should be provided.

2. There must be a 'firewall': a clear separation of civil registration, services, protection and justice from immigration enforcement through a prohibition on personal data sharing in law and practice (including through issuing guidelines and providing training).

3. Laws that criminalise irregular entry and residence should be revoked.

4. Nationality laws that restrict transmission and acquisition of nationality should be reformed in view of ensuring every child's right to nationality. In particular, there should be no discrimination in nationality (or statelessness determination) laws due to the irregular residence of the child or parent.

5. Governments should develop and implement accessible permanent mechanisms for children of undocumented migrants to regularise their status, on the basis of human rights and reasonable conditions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Säffle-Tidningen 17-02-20:

Grabbkväll för utvisade Ysmael Coulibaly till sidans topp

Skäggvård, liveband och pengainsamling

Engagemanget för att stötta fotbollsspelaren Ysmael Coulibaly fortsätter. I fredags anordnades en grabbkväll på Boys & Girls där målet var att samla in pengar för att Ysmael ska kunna återvända till Säffle.

Det var i december förra året som Ysmael Coulibaly utvisades till Elfenbenskusten. Då hade han under sju år levt och rotat sig i Säffle utan uppehållstillstånd. I Säffle var han omtyckt. Både för sina styrkor som fotbollsspelare, men också för att vara en varm person som skapade trivsel omkring sig.

Reaktionerna på utvisningsbeslutet har varit starka. Inte minst inom Säffle FF - en klubb som blev Ysmaels nya familj efter flykten till Sverige.

"Börjar sjunka in"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 17-02-15:

Elever strejkar för utvisningshotade Jagaa till sidans topp

Efter sju år i Sverige riskerar Jagaa, 18 år, att utvisas ur Sverige. I protest mot beskedet gick över 1 000 gymnasieelever ut i strejk på onsdagen.

18-årige Jargalsaikhan Itgelt, eller Jagaa som han kallas, går tredje året på Globala gymnasiet. Men i stället för att ta studenten riskerar han att utvisas till Mongoliet efter sju år i Sverige.

Hans asylansökan har fått avslag av Migrationsverket och nu väntar ovisshet.

Beskedet från Migrationsverket har rört upp känslorna hos Jagaas skolkamrater. Under tisdagen gick drygt 1 000 elever på fyra gymnasieskolor i Stockholm ut i skolstrejk.

- Vi höjer våra röster, enligt vår demokratiska rätt. Han har bott här i 7 år, han riskerar utvisning precis innan han får ta studenten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-02-15: Fyra gymnasieskolor strejkar mot utvisningen av Jagaa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skånska Dagbladet 17-02-14:

Ballonger och banderoller för mänsklig asylpolitik till sidans topp

Röda hjärtformade ballonger, facklor och budskap som "Afghanistan is not safe" och "Skicka ingen till krig". På alla hjärtans-dag samlades cirka 150 personer utanför Stadshuset i Malmö för ett fackeltåg för mänsklig asylpolitik.

- Vi kräver att Sverige tar ansvar för alla barns lika värde, sade Omid Mahmoudi ordförande för Ensamkommandes riksförbund, en av flera talare på plats.

Med uppmaningen "Håll era löften" bjöd den nybildade ideella plattformen Extencia in till ett fackeltåg för en mänsklig flyktingpolitik på alla hjärtans dag.

I Malmö stöddes manifestationen av bland andra Svenska kyrkan, Stadsmission Skåne, Vänsterpartiet Skåne, Ensamkommandes riksförbund, Rädda Barnen i Lund, SSU Skåne och Grön ungdom Malmö och cirka 150 personer samlades på tisdagseftermiddagen utanför Stadshuset med ballonger och banderoller.

På stadshustrappan står Jamshid Ahmadi och håller i en banderoll med texten "Stoppa utvisningarna till Afghanistan". Tillsammans med andra medlemmar i Sverigehazarernas förening har han kommit till Malmö från Växjö för att vara med i manifestationen.

- Vi vill visa hur orättvist det är att bara afghaner får avslag på sina ansökningar, säger han, och berättar att han är uppvuxen som flykting i Iran, fick avslag på sin ansökan för fyra månader sedan och nu ska utvisas till Afghanistan där han aldrig varit.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningar 17-02-23:

Aktion utanför fullmäktige: "Det handlar om liv och död" till sidans topp

För tredje månaden i rad har personer från rörelsen Vi står inte ut samlats utanför kommunfullmäktiges möte i Göteborg.

- Nu vill vi att kommunpolitikerna ska ta sitt ansvar och inte vänta på nya direktiv från regeringen. Nu handlar det om liv och död, säger Helena Mäki som är på plats.

Under namnet Aktion kommunfullmäktige samlas liknande grupper från rörelsen Vi står inte ut utanför fullmäktigemöten i olika kommuner runt om i landet. Helena Mäki är själv ungdomshandledare på ett HVB-hem för ensamkommande och en av dem som startat upp initiativet i Göteborg. Hon säger att de tycker att det finns en bristande kunskapsnivå hos lokalpolitikerna.

- Vi står här för att uppvakta politikerna och uppmana dem till att skyndsamt adressera frågan. Nu är det många partier som inte ens tar i frågan, utan lägger det helt på Migrationsverket eller på regeringen.

Varje månads aktion uppmärksammar olika teman och denna torsdag handlar det om den ökade psykiska ohälsan hos ensamkommande barn och unga. Det är en fråga som har fått allt mer uppmärksamhet de senaste veckorna, och allt från lärare till psykologer och personal på boenden har varnat om hur farlig situationen är.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Linköpings Universitet 17-02-20:

Utsatta migrantarbetare och svensk solidaritet till sidans topp

Hur stödjer facket, solidaritetsrörelser och andra organisationer utsatta migrantarbetare i Sverige? En ny avhandling visar hur stödet ser ut och vilka möjligheter och svårigheter de olika aktörerna ställs inför.

Antalet migrantarbetare i Sverige ökar, liksom antalet papperslösa. Många diskrimineras och lever mycket utsatt. En ny avhandling från Linköpings universitet, "Negotiating solidarity", visar hur de stödjande organisationerna kan förbättra villkoren för migranterna. Den visar också vad det finns för möjligheter och hinder i deras arbete för att migrantarbetarnas villkor ska stärkas.

- Efterfrågan på billig och flexibel arbetskraft ökar och migranter som har svårt att komma in på arbetsmarknaden utnyttjas. Eftersom staten inte hjälper dem går organisationer och frivilligrörelser in. Jag ville ta reda på hur den hjälpen ser ut och hur den fungerar, säger Ned?ad Me?i? vid Remeso, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle.

Han har följt arbetet i fackförbund - däribland några LO-anslutna -, Syndikalisterna och Fackligt center för papperslösa, en ideell organisation som stödjs av LO, TCO och Saco. Dessutom har han undersökt arbetet vid två antidiskrimineringsbyråer, en del frivilligorganisationer och lokala grupper som organiserat sig i en viss fråga, till exempel för att stödja utländska bärplockare.

De utsatta grupper han studerat är säsongsarbetare - däribland romska bärplockare från Bulgarien -, migrantarbetare som är diskriminerade i arbetslivet och papperslösa.

Resultaten visar att aktörernas solidaritetsarbete i många fall har lett till förlikningar mellan arbetsgivare och arbetstagare.

- Det ses som ett framsteg eftersom den utsatta parten då kan få betalt för arbete som utförts. Men förlikningarna sker i det fördolda, inte i domstolar, eftersom papperslösa personer då skulle riskera utvisning, säger Ned?ad Me?i?.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-02-18:

Spanien/ Protesters in Barcelona urge Spain to take in more refugees till sidans topp

Tens of thousands of people marched through Barcelona on Saturday urging the Spanish government to immediately meet its pledge to take in thousands of refugees.

Ada Colau, the mayor of Spain's second city, had called on Barcelona residents to "fill the streets" and march under the slogan volem acollir ("We want to welcome them" in Catalan). Local police said approximately 160,000 people had heeded her call.

Many of those flooding the major Via Laietana thoroughfare carried signs reading "Enough excuses, welcome them now".

The protest comes after Spain pledged to take in about 16,000 asylum seekers from other EU countries under a quota system agreed in 2015, as the continent struggled with its biggest migration crisis since the second world war.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

VIDEO: Huffington Post 17-02-19: Barcelona holds huge protest in support of refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Utrikes 17-02-15:

USA/ Många protester till stöd för papperslösa i USA till sidans topp

Inom loppet av en vecka har hundratals papperslösa invandrare gripits av migrationsmyndigheter i olika tillslag runtom i USA. Nu fruktar både papperslösa och människorättsorganisationer att räderna kommer vara det nya normala under president Trump.

Protester mot gripanden av papperslösa har organiserats runtom i landet. En demonstrationen som arrangerades i tisdags på alla hjärtans dag samlade hundratals demonstranter på södra Manhattan.

Faviola Benitez var där med en skylt med texten "Invandrare får jobbet gjort".

- Det är en påminnelse om att människor som kommer hit gör det för att arbeta och för att försörja sig, säger Faviola Benitez.

Sedan börjar Faviola Benitez berätta om hur rädd hon är att hennes föräldrar ska gripas och deporteras.

- Jag är född här så för mig är det inga problem, men om de tar mina föräldrar så kanske jag hamnar i en fosterfamilj, säger hon.

Migrationsmyndigheten har gripit minst 680 papperslösa invandrare under loppet av en vecka i räder i sex olika delstater. Flera av de som gripits har redan deporterats.

Förutom Trumps numera välkända och tillfälligt stoppade inreseförbud så har en annan presidentorder väckt många människors vrede, den handlar om hur USA:s migrationsmyndigheter ska agera mot papperslösa invandrare i landet.

Demonstrationen på södra Manhattan organiseras bland annat av NYIC, New York Immigration Coalition, en paraplyorganisation för olika människorättsorganisationer i delstaten New York.

Den senaste tidens deportationer tyder på något nytt i amerikansk politik, säger talespersonen för NYIC Tanu Yakupitiyage.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Europeiska Rådet 17-02-19:

Europeiska rådet den 18-19 februari 2016 till sidans topp

Diskussionerna handlade om

- de framsteg som har gjorts i genomförandet av EU:s och Turkiets handlingsplan och behovet av att uppnå en väsentlig och hållbar minskning av antalet olagliga inresor från Turkiet

- humanitärt bistånd till syriska flyktingar, också i de västra Balkanländerna

- förvaltningen av de yttre gränserna

- behovet av att gradvis komma tillbaka till ett läge där alla Schengenområdets medlemsländer fullt ut tillämpar kodexen om Schengengränserna

- kraven för hur hotspots ska bli fullt fungerande

- genomförandet av beslut om omplacering, återvändande och återtagande

/Utdrag ur slutsatser:/

6. Ett fullständigt och snabbt genomförande av EU:s och Turkiets handlingsplan är alltjämt en prioriterad fråga för att hejda migrationsströmmarna och ta itu med nätverk av människohandlare och människosmugglare. Turkiet har vidtagit åtgärder för att genomföra handlingsplanen, framför allt vad avser syriska flyktingars tillträde till Turkiets arbetsmarknad och datadelning med EU. Strömmarna av migranter från Turkiet till Grekland är dock fortfarande alldeles för stort. Vi behöver se en väsentlig och hållbar minskning av antalet olagliga inresor från Turkiet in i EU. Detta visar att ytterligare, resoluta insatser krävs även från Turkiets sida för att säkerställa att handlingsplanen faktiskt genomförs. Europeiska rådet välkomnar överenskommelsen om faciliteten för flyktingar i Turkiet och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snabbt genomföra de prioriterade projekten. Det välkomnar också framstegen med förberedelserna inför ett trovärdigt, frivilligt humanitärt mottagandeprogram tillsammans med Turkiet.

7. Vidare framhålls följande:

(...)

Läs hela dokumentet - slutsatser om migration (Extern länk)

Policyområden (Extern länk)

Tidslinje (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

High Level Working Group on Asylum and Migration 17-01-24:

Outcome of proceedings, Summary of discussions till sidans topp

Document leaked by Statewatch Februari 2017

/Asylnytt: Protokoll från arbetsgruppens möte, kring partnerskap, Khartoum processen, Budapestprocessen mm, med vissa ställningstaganden från medlemsstaterna. Innehåller även uppdatering i tabellform av en rad processer:/

"an updated overview of the main external migration dialogues and processes implemented in the framework of the EU Global Approach to Migration and Mobility (GAMM). The document is compiled for the information of the EU High Level Working Group on Asylum and Migration by the responsible European Commission services, in association with the EEAS."

"The Eastern Partnership is the framework for cooperation between the EU and Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. Joint Declarations were adopted at Eastern Partnership Summits of Prague (2009), Warsaw (2011) and Vilnius (2013) and Riga (2015). "

"The Budapest Process was initiated in 1991 as a consultative forum, currently containing of more than 50 governments and 10 international organisations, aiming at developing comprehensive and sustainable systems for orderly migration. Within the Budapest Process, a Silk Routes Partnership for Migration was established at the Ministerial Conference held in Istanbul on 19 April 2013. The Istanbul Declaration sets out the main objectives and activities of the countries along this migratory route. "

"The Africa-EU Migration and Mobility Dialogue is the framework for dialogue and cooperation on migration issues between the EU and all African States. It was launched at the second Africa-EU Summit in December 2007 in Lisbon. The third Action Plan (2014-2017) was adopted at the Africa-EU Summit on 2-3 April 2014 together with the Africa-EU Declaration on Migration and Mobility. This dialogue will contribute to the implementation of the Valetta Action Plan."

(...)

Läs mer (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-02-10:

Clingendael report: EU external migration policies misaligned with reality till sidans topp

On the February 1, Dutch think tank Clingendael released a report on the relationship between irregular migration and conflict and stability in Mali, Niger and Libya. The report's main finding is that current EU policies are misaligned with the reality of trans-Saharan migration.

The report argues that European external migration policies fail to take into account the diverse socio-political dynamics of intra-African migration. EU policies focus on stemming migration flows through securitised measures as a means to stop human smuggling. However, it disregards local actors such as transportation companies facilitating irregular movements, local security forces gaining income by bribery and road taxes, political elites facilitating irregular migration in exchange for money and local population offering to sell food and lodging to earn a living. Ignoring such essential local dynamics prevents the establishment of effective migration management policies. A worrying mistake given the EU's increased focus on the external dimension of migration in the context of the Partnership Framework.

The report encourages the EU to focus on peace building processes and invest in both conflict- and politically sensitive state building as well as regional cooperation.

Artikeln med länkar till rapporten och andra källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska rådet 17-02-13:

Afghanistan: EU to sign a cooperation agreement on partnership and development till sidans topp

On 13 February 2017, the Council decided to sign a cooperation agreement on partnership and development between the EU and Afghanistan. The agreement will be signed on Saturday, 18 February 2017 at 18.20 in Munich by the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Federica Mogherini and the Minister of Finance of Afghanistan Eklil Ahmad Hakimi, in presence of President of Afghanistan Ashraf Ghani.

The cooperation agreement on partnership and development will constitute a new framework for EU-Afghan relation. It formalises the EU's commitment to Afghanistan's development under the "decade of transformation" (2014-2024), building on the undertakings given at the Brussels Conference on Afghanistan on 4-5 October 2016.

The agreement reflects the principles and conditions on which the future partnership will be based. It places an emphasis on regular political dialogue, including on human rights issues, in particular the rights of women and children. The agreement provides for the development of a mutually beneficial relationship across an increasingly wide range of economic and political areas such as the rule of law, health, rural development, education, science and technology, as well as actions to combat corruption, money laundering, terrorist financing, organised crime and narcotics. It also foresees cooperation on migration, based on the Joint Way Forward on migration issues adopted in early October 2016. The cooperation agreement will also enable the EU and Afghanistan to work together to jointly address global challenges, such as nuclear security, non-proliferation and climate change.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-02-14:

Human rights cost of refugee deal with Turkey too high to be replicated elsewhere till sidans topp

The EU-Turkey refugee deal has left thousands of refugees and migrants in squalid and dangerous living conditions, and must not be replicated with other countries, Amnesty International said today ahead of the deal's one year anniversary.

The deal aimed at returning asylum-seekers back to Turkey on the premise that Turkey is safe for them, has left thousands exposed to squalid and unsafe conditions on Greek islands. In the new briefing "A Blueprint for Despair" Amnesty International also documented unlawful returns of asylum-seekers to Turkey in a flagrant breach of their rights under international law.

"The EU-Turkey deal has been a disaster for the thousands who have been left stranded in a dangerous, desperate and seemingly endless limbo on the Greek islands," said Gauri van Gulik, Amnesty International's Deputy Director for Europe.

"It is disingenuous in the extreme that European leaders are touting the EU-Turkey deal as a success, while closing their eyes to the unbearably high cost to those suffering the consequences."

Stockpiled in squalor

When the deal came into force, all refugees and migrants were automatically held in detention centres. While there is no longer a strict detention regime, those in the camps are still unable to leave the islands. As a result they are forced to endure squalid living conditions for months on end in overcrowded camps, with a lack of hot water, poor hygiene, bad nutrition, and inadequate medical care.

Conditions on the islands are not only degrading but also put the physical well-being and lives of refugees, asylum-seekers and migrants at risk. In the evening of 24 November 2016, a gas canister used for cooking in Moria camp on the island of Lesvos exploded and led to the death of a 66-year old Iraqi woman and a 6 year-old child living in the adjoining tent.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Hämta dokumentet "A Blueprint for Despair" om avtalet med Turkiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 17-02-22:

Cooperation with Libyan authorities will expose people to ill-treatment till sidans topp

Over 70 organisations send letter to EU heads of state and EU policymakers expressing concern about proposed EU cooperation with Libya.

The decision to transfer the responsibility for managing migratory movements along the central Mediterranean route to Libya will neither reduce human rights abuses, nor end smuggling. Instead, it will significantly increase harm and suffering.

EU plans will exacerbate arrests and detention of migrants in Libya and increase exposure to severe human rights abuses.

The UN-backed government in Tripoli has only a limited and precarious hold on power, competing with a variety of other actors. The EU itself describes Libya as 'unsafe' and systematic violence towards refugees and migrants has been widely documented. Multiple reports of human rights groups have described the grave, harrowing conditions in Libya: rape, torture, executions, and other sufferings. Our organizations have documented prolonged arbitrary detention, torture and other ill-treatment in the very centres where refugees and migrants are detained after being intercepted at sea by Libyan entities performing coastguard activities.

The Malta Declaration purports that the EU will "seek to ensure adequate reception capacities and conditions in Libya for migrants, together with UNHCR and IOM". However, in a joint statement issued ahead of the informal Summit in Malta, these organisations have stated that "security constraints continue to hinder our ability to deliver life-saving assistance, provide basic services to the most vulnerable and find solutions through resettlement, assisted voluntary return or self-reliance". This leaves any assurances in relation to monitoring of human rights and the improvement of detention conditions entirely empty.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 17-02-14: Debatt om regeringens återrapportering från Europeiska rådets möte 3 februari (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 17-02-19:

Politisk vilja saknas, säger mannen bakom EU och Turkiets flyktingavtal till sidans topp

Snart två år efter att människor på flykt också blev till en politisk kris för Europa, fortsätter EU-ländernas ledare att dividera om hur man ska hantera situation. Men om EU-ledarna bara vill är en lösning möjlig före sommaren, problemet är att det saknas en seriös vilja att omsätta överenskommelser i praktiken. Det hävdar Gerald Knaus som är upphovsmannen till det omstridda flyktingavtalet mellan EU och Turkiet.

- Trots att alla håller med om att det är extremt viktigt och trots att följderna för de berörda människorna är uppenbara, för på de grekiska öarna har tusentals flyktingar och migranter tillbringat ännu en vinter i tältläger, så hanteras situationen väldigt amatörmässigt. Det mest grundläggande saknas, som boenden och personal som kan genomföra asylprövningarna, säger Gerald Knaus.

Han hävdar att det inte handlar om brister i själva överenskommelsen. Övriga EU måste hjälpa Grekland att genomföra det man har kommit överens om. Det här går att lösa.

Det var också den övertygelsen som drev den politiske rådgivaren och hans medarbetare på tankesmedjan European Stability Initiative i september 2015, under kulmen av den kris som följde med de drygt en miljon människor som sökte sig mot norra Europa för skydd och trygghet.

- Vi insåg tidigt att enda möjligheten att återupprätta kontrollen över EU:s yttre gräns i Egeiska havet och samtidigt värna flyktingkonventionen, var genom en överenskommelse med Turkiet. Den skulle vila på tre ben, att EU bidrar ekonomiskt för att hjälpa Turkiet att ta hand om den största mängden flyktingar som något land har att hantera, att flyktingar i turkiska läger omfördelas till EU och att Turkiet åtar sig att ta tillbaka de flyktingar, för vilka Turkiet är en säker tillflyktsort.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-02-06:

Commission awards €6.1 million to support migration management in Bulgaria till sidans topp

The European Commission has awarded an additional €6.1 million in emergency funding to support migration management in Bulgaria. €3.6 million will be provided to the International Organisation for Migration (IOM) from the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) to enhance the protection of unaccompanied children, carry out voluntary returns and provide reintegration support as well as assistance, information and counselling to migrants. An additional €2,5 million will be provided to IOM to complement the actions already implemented by the Bulgarian Ministry of Interior in order to improve migration management and the Bulgarian asylum system. The award decisions complement the EU funding granted to Bulgaria since October 2016, which amounted to a total of €149 million under AMIF and the Internal Security Fund (ISF). The emergency funding comes on top of the €91 million already allocated to Bulgaria under the national programmes for 2014-2020.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

EU-kommissionen 17-02-06: Commission awards €3.9 million to Greece to help improve reception conditions (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-02-14:

Statewatch Analysis: Opaque and unaccountable: Frontex Operation Hera till sidans topp

by Vera Wriedt and Darius Reinhardt (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR)

Operation Hera is coordinated by the EU's external border agency Frontex and aims to stop migration along the maritime route from West Africa to the Spanish Canary Islands. According to Frontex, the operation has been a success: the scale of unauthorised maritime crossings along this route was reduced from five-digit to three-digit numbers. The European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) focused on Operation Hera, seeking to increase transparency about border enforcement operations and to reduce the agency's unaccountability for human rights violations.

Frontex's approach to transparency and accountability is evinced again in section 12.10 of the Handbook to the Operational Plan entitled "List of potential fundamental rights violations within Frontex activities". The whole section (including the headline) is completely redacted and could only be uncovered because the index lists the section. The argument that the publication of this section would affect public security seems particularly inappropriate in the context of human rights violations.

In conclusion, the partial concealment of border enforcement procedures underlines the inherent structural accountability and transparency deficits of Frontex specifically and EU agencies in general. Frontex redacted significant parts of the documents provided, including information on potential human rights violations. The provided documents do not give information on the methodologies of the operation in order to ascertain whether Frontex and the involved member states violate national, European and international human rights provisions.

Hämta analysen (Extern länk till pdf-fil)

Statewatch's Chris Jones in The Real News 17-02-20: How E.U.'s Migration Policy Enables Migrant Smuggling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-02-15:

Frontex wants human intelligence, Europol wants fingerprints and face searches till sidans topp

EU agencies Frontex (dealing with border control and returns) and Europol (dealing with police cooperation) have published documents setting out their plans for the coming years. The Frontex 'Programming Document' covers the period 2018-20 and includes a proposal to develop "human intelligence" (HUMINT) sources; Europol's equivalent covers 2017-19, including the agency's work programme for 2017, and states an intention to "deliver feasibility analysis on a concept of integrated fingerprints and face recognition searches."

The Frontex document includes on page 22 a proposal for Frontex's Risk Analysis Unit (RAU) to develop sources of "human intellience" (HUMINT):

"Specific new initiatives, such as intelligence operations, will be developed in order to foster the capacity of acquiring and utilising human intelligence on the spot, in the full respect of the legal framework and human rights."

The expected results are:

"Creation of a reliable HUMINT network that covers all significant actors and layers.

Human intelligence gathering activities in line with specific intelligence needs for risk analysis."

Support our work by making a one-off or regular donation to help us continue to monitor the state and civil liberties in Europe.

Artikeln med källor (Extern länk)

Se även:

Frontex 17-02-15: Frontex publishes Risk Analysis for 2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 17-02-16:

EU-parlamentet godkänner systematisk yttre gränskontroll till sidans topp

Uttalande: Stoppa "utländska stridande" vid EU:s yttre gränser

All EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som reser över EU:s yttre gränser kommer att kontrolleras systematiskt mot olika databaser, till exempel över borttappade eller stulna resehandlingar. Det står klart efter att parlamentet på torsdagen antagit en ny förordning. Ledamöterna träffade en överenskommelse med rådet om de nya reglerna i december 2016.

- Att säkra EU:s yttre gränser innebär att bygga upp en stark sköld mot terrorism. Systematiska kontroller mot olika databaser är ett obligatoriskt steg för att säkra det minimiskydd vi är skyldiga att garantera våra medborgare, sa parlamentets föredragande Monica Macovei (ECR, RO).

Den nya förordningen, som innebär en ändring av kodexen om Schengengränserna, presenterades av EU-kommissionen i december 2015. Enligt den ska EU-länderna systematiskt kontrollera alla resande som korsar EU:s yttre gränser mot databaser över borttappade eller stulna resehandlingar, Schengens informationssystem och andra relevanta EU-databaser. Kontrollerna blir obligatoriska vid alla luft-, sjö- och landgränser, av både in- och utresande.

Regelförändringen är ett svar på de ökande terroristhoten i Europa, efter attackerna i Bryssel, Paris och Berlin, samt ett försök att stoppa så kallade "utländska stridande". Det är en term som ofta används för att beskriva EU-medborgare som ansluter sig till terrorgrupper i konfliktområden, till exempel den så kallade Islamiska staten i Syrien och Irak.

Lagen antogs med 469 ja-röster, 120 nej-röster och 42 nedlagda röster.

Riktade kontroller vid gränstrafikförseningar

(...)

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk)

EU-kommissionen 17-02-16: Commission Statement on the proposals on combatting terrorism and reinforcing checks at the Schengen external borders (Extern länk)

EU-kommissionen 17-02-21: Remarks by Commissioner Avramopoulos after his meeting with German Minister of the Interior de Maizère (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-02-21:

Council targets Greece and Italy's failure to control-return refugee arrivals till sidans topp

On Friday 17 February the Council issued a number of "Recommendations" targeted at Greece and Italy:

Greece:

- continue to increase the number of SIS queries on police checks;

- intensify the checks of travel documents of persons enjoying the right of free movement

- consider connecting its Automated Number Plate Recognition systems to SIS

- ensure that when carrying out a search in SIS on the basis of a name of a person, the system simultaneously checks the data on the person as well as on his travel or identity documents."

(...)

Italy:

"incorporate the practice of issuing return decisions and refusals of entry, issued in connection with irregular border crossing, fully into the hotspot approach in order to swiftly identify and register all third country nationals illegally entering and/or staying on the Italian territory and treat them in accordance with the aquis on return, in full compliance with the principle of non-refoulement..

- introduce in the return decisions the information that the third country national must leave the whole EU/Schengen territory in order to comply with the return decision, and that he/she cannot re-enter the Schengen area before the expiry of the entry ban

- allow in the national legislation for the possibility to issue a return decision and to impose an entry ban also in cases where illegal stay is discovered during an exit check;

- bring detention capacity in line with actual needs, at least up to the commitments taken in the Roadmap for hotspots..

- consider amending national legislation, allowing for the possibility of a longer period of detention.."

Hela artikeln med länkar till dokumenten från Rådet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-02-23:

EU-kommissionen begär svar om dömda SVT-journalister till sidans topp

I en uppmärksammad rättegång dömdes SVT-journalisten Fredrik Önnevall och hans två medarbetare för människosmuggling efter att ha hjälpt en syrisk pojke till Sverige. Nu har EU-kommissionen begärt information om fallet.

- Det förvånar mig inte att kommissionen vill titta på fallet, säger advokat Björn Benschöld.

I en skrivelse till justitiedepartementet begär EU-kommissionen upplysningar om rättsfallet, vilket är en ovanlig åtgärd. Tove Ernst, presstalesperson på kommissionen, skriver att man efterfrågade informationen eftersom EU nu ser över lagarna som rör människosmuggling.

"Kommissionen håller för närvarande på att utvärdera det existerande regelverket på EU-nivå och följer nationella utvecklingar inom detta område", skriver hon i ett mejl till DN.

Antalet fall med människosmuggling har ökat i Sverige de senaste åren. Samtidigt är rättsläget, vilket delvis grundar sig på EU-lagstiftning, osäkert, och det finns bara ett fåtal vägledande domar. En granskning i SvD visade att tingsrätterna är oeniga om hur brottet ska bedömas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-02-09:

Parliament committee takes hard line on mandatory biometric registration till sidans topp

A draft report to be submitted to the European Parliament's civil liberties committee (LIBE) proposes that Member States should be obliged to introduce "effective, proportionate and dissuasive" administrative sanctions for asylum-seekers and irregular migrants who demonstrate "non-compliance with the fingerprinting process and capturing a facial image."

The Commission's text proposed an article that said:

"Member States may introduce administrative sanctions, in accordance with their national law, for non-compliance with the fingerprinting process and capturing a facial image in accordance with paragraph 1 of this Article. These sanctions shall be effective, proportionate and dissuasive. In this context, detention should only be used as a means of last resort in order to determine or verify a third-country national's identity."

The draft report, by European Conservatives and Reformists Group MEP Monica Macovei, proposes changing the word "may" to "shall", thus requiring Member States to introduce sanctions for people who refuse to submit to fingerprinting or the "capture" of their facial image for inclusion in the Eurodac database.

Under the current rules Member States are supposed to enter the fingerprints of all asylum-seekers in the Eurodac database in order to determine which Member State is responsible for their asylum application.

However, the authorities in numerous countries - primarily Italy and Greece, but also Austria and Germany - have not done so in order to evade responsibility for individuals should they move to another Member State. Under the 'Dublin' rules, the "country of arrival" is responsible for processing asylum claims.

In early 2015 the Commission drew up a set of "best practices" regarding the use of force for fingerprinting and the introduction of "hotspots" in Greece and Italy has come with demands for systematic fingerprinting.

(...)

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-01-12:

EU:s handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar till sidans topp

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53, KOM (2016) 790

Sammanfattning

I meddelandet redogör Europeiska kommissionen för de risker som bedrägeri med resehandlingar utgör. För att bekämpa denna brottslighet har kommissionen tagit fram en handlingsplan som består av fyra block: "Registrering av identitet", "Utfärdande av resehandling", "Tillverkning av resehandling" och "Kontroll av resehandling". Under varje block presenterar kommissionen de åtgärder som medlemsstaterna respektive kommissionen bör vidta för att komma till rätta med detta slag av brottslighet. Åtgärderna bygger delvis på befintliga överenskommelser som ännu inte har genomförts av medlemsstaterna. Regeringen välkomnar kommissionens meddelande.

Läs eller hämta promemorian i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-02-17:

France-Germany Note: A crisis-resistant Common European Asylum System till sidans topp

1. The new CEAS, currently being negotiated in Council, must be crisis-resistant. In the future case of a potential mass influx of migrants and asylum-seekers, Europe needs sufficient means of reaction. Our citizens expect us to learn the lessons from the crisis of 2015/2016.

2. The most essential lesson from the 2015/2016 crisis is: a mass influx can only be stemmed or prevented in close cooperation with neighbouring countries of the EU. Europe cannot ensure the protection of its external borders (in particular sea borders) exclusively by its own means. The EU-Turkey agreement has been the game changer in the Eastern Mediterranean in 2016. Together with further measures, it has led to a significant decrease in the smuggler-driven - and often deadly - illegal migration to Greece. The agreement is based on three interacting elements: 1) return of asylum seekers (without an assessment on the merits) in order to discourage illegal, smuggler-driven migration; 2) opening of legal, humanitarian pathways for persons in need of protection; 3) improving living conditions for refugees in the partner country by using EU financial means. The combination of these three elements renders access controllable and steerable. It puts a stop to smugglers' networks. At the same time it ensures that Europe lives up to its humanitarian responsibility not to seal itself off against people from third countries who are in need of protection, and to provide help to people in need of protection in third countries. The EU-Turkey agreement therefore is, notwithstanding its still existing implementation deficits, a blueprint for future European asylum policy, also vis-à-vis other neighbouring States.

(...)

France-Germany Note: Full-text (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-02-17:

Comments on France-Germany Note: Mass expulsion to subsistence conditions till sidans topp

- The "return of asylum seekers (without an assessment on the merits) in order to discourage illegal, smuggler-driven migration"

Comments by Professor Steve Peers, University of Essex:

"The plan is that (implicitly) all those entering the EU would be removed to non-EU countries willing to host them, and kept there in conditions which minimally guarantee their survival

Overall, the drafters of this proposal have made no serious attempts to think through its feasibility; and while they make a show of support for human rights principles, their plan demonstrates an underlying contempt for them."

The latest draft EU asylum plans - believed to come from the French and German governments - plan an "Australian solution" in the event of future perceived "migration crises". In that case, the plan is that (implicitly) all those entering the EU would be removed to non-EU countries willing to host them, and kept there in conditions which minimally guarantee their survival and non-removal to unsafe countries. Presumably the people concerned would have to be detained in the EU and in the non-EU country concerned.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

UNHCR February 2017:

Mid-Year Trends, June 2016 till sidans topp

/Utdrag ut avsnittet om flyktingar:/

Although the total number of refugees has increased significantly and consistently over the past five years, it is still lower than the number seen in the early 1990s with the historical high of 17.8 million refugees in 1992. from 10.4 million at the end of 2011, the number of refugees has increased steadily to 16.1 million by the end of 2015. this trend continued into 2016 with an increase to 16.5 million refugees by mid-year, nearly 5 million more than seen in the middle of 2013.

The ongoing crisis in Syria continues to account for a significant proportion of newly displaced refugees, with more than half of all new refugees fleeing the conflict in that country. in addition, the outbreak of armed conflict, further deterioration of ongoing ones, or continued human rights abuses in several countries - including Burundi, the Central african Republic, the Democratic Republic of the Congo, Eritrea, iraq, Nigeria, and South Sudan, among others - have displaced new refugees in the first half of 2016.

meanwhile, the number of refugees able to return to their country of origin remains relatively low, especially as a proportion of the increasing refugee population. This indicates that many refugees will continue to reside in exile for years to come. for instance, large numbers of refugees from afghanistan, Somalia, and Sudan remain in exile and are still unable to return home. However, early reports from the second half of 2016 show that there has been a substantial increase in refugees returning to afghanistan.

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-02-23:

Årsredovisningen för 2016 klar till sidans topp

2016 var ett år som fortsatt präglades av att så många sökte asyl i Sverige året före.

I årsredovisningens förord lyfter vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik fram de insatser som gjorts för att hantera effekterna av 2015 då när närmare 163 000 sökte asyl i Sverige.

- Under året som gått har vårt fokus legat på att hålla nere väntetiderna genom att ge besked åt så många som möjligt och samtidigt ge stöd åt alla som befin?ner sig i olika skeden av processen. Det har varit en stor och utmanande uppgift och jag är väldigt glad över de goda resultat som vi har uppnått, säger han.

Rekordstort mottagningssystem

Han framhåller att Migrationsverket inte bara har fattat fler asylbeslut än någonsin tidigare utan också förvaltat ett mottagningssystem som i början av året befolkades av över 180 000 människor.- Jag är stolt över Migrationsverkets medarbetare som varje dag med empati och engagemang har gjort sitt bästa för att göra deras vistelse så bra som möjligt.

Kraftsamlat på flera sätt

Verkets medarbetare har också kraftsamlat för att möta andra behov som har skapats av flyktingsituationen, konstaterar Mikael Ribbenvik.

- Jag tänker till exempel på uppgiften att ersätta kommunerna för de kostnader de har för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Vi har målmedvetet prioriterat arbetet med utbetalningarna och att korta handläggningstiderna.

Färre asylsökande och avveckling av boenden

Genom politiska åtgärder har antalet som söker asyl i Sverige gått ner kraftigt och landade på 29 000 under året, vilket inneburit minskat behov avv boendeplatser. Vid årets slut hade det sammanlagda boendebeståndet minskat med drygt 26 000 platser.

Nya rättsliga förutsättningar

(...)

Läs mer och hämta årsredovisningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Folkbladet 17-02-17:

Överskott på 40 miljoner för Vilhelmina kommun till sidans topp

Vilhelmina kommun redovisar ett överskott på hela 40 miljoner kronor för år 2016. Pengarna kommer till stor del från flyktingmottagandet och ger nu möjligheter till nya investeringar.

Efter ett systematiskt arbete för en ekonomi i balans visar Vilhelmina kommun ett överskott på drygt 40 miljoner kronor i årsresultatet för 2016.

- Det här är något som våra medarbetare har varit med om att skapa, och något som vi kan vara väldigt stolta över, säger kommunalrådet Åke Nilsson (S) i ett pressmeddelande.

Flyktingpengar bidrar

En bidragande del i överskottet kommer från arbetet med flyktingmottagandet, där riktade statsbidrag och återsökningsmedel gått tillbaka till Vilhelmina kommun.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Skaraborgs Läns Allehanda 17-02-22: 9 miljoner kronor plus (Extern länk)

Skövde Nyheter 17-02-22: Stort plus i kassan för kommunen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västernorrland 17-02-21:

Lagen skiljde bästa vännerna åt till sidans topp

Efter fem år tvingades bästa vännerna att skilja sig åt. Den nya lagen skulle skapa rättvisa mellan kommunerna men lagen har också skapat mycket förtvivlan.

Vi träffar Zaynab Azizi på Bredsands skola utanför Sundsvall. Det var hennes skola fram till i höstas när familjen plötsligt fick beskedet att de skulle flyttas till Umeå. Hon fick med kort varsel bryta upp från vänner, klasskamrater och kompisarna i fotbollslaget.

- Det var jättejobbigt. Jag hade vännerna, skolan och laget. Plötsligt var vi i en ny stad och hela livet var förändrat, berättar Zaynab Azizi.

Flytt efter fem år

Det blev ett stort drama för familjen. Zaynabs familj är nyanlända från Afghanistan och efter fem år i Sundsvall har de fått börja om på nytt i en ny stad. Och de är inte ensamma.

Många nyanlända som redan börjat få fotfäste - eller integreras, som det heter i den politiska debatten - har hamnat i kläm när integrationspolitik och bostadsbrist hamnar på kollissionskurs. Nyanlända som inte hittar en permanent bostad på egen hand ska få hjälp att skaffa ett riktigt boende men det kan bli precis vart som helst i landet.

Vinka adjö till kompisarna

Trots att Zaynab och hennes familj rotat sig i Sundsvall fick de beskedet att det fanns en permanent bostad till familjen. Men den fanns inte någonstans i närheten utan i Umeå drygt 20 mil norrut. I höstas gick flyttlasset. Zaynab fick vinka adjö till bästa kompisen Altina:

- Sista dagen var jättejobbig, berättar Zaynab.

SVT träffar den 12-åriga tjejen när hon är tillbaka på sin gamla skola för att träffa sina kompisar. Det blir ett möte med med mycket gråt och förtvivlan. Ingen förstår varför hon behövde flytta.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio studio Ett 17-02-23:

Kommunen som stoppade socialbidrag för att få andrum till sidans topp

Hultsfreds kommun vill stänga sina gränser. Politiker och tjänstemän pratar precis som regeringen tidigare gjort om Sverige - om andrum och att andra måste ta sitt ansvar.

För att uppnå det bryter man nu helt medvetet mot Socialtjänstlagen. Sen i julas får nyinflyttade nyanlända inget försörjningsstöd. Nu ligger över 150 ansökningar på hög.

- Jag har inte har jobb, jag har ingenting. Jag har tre barn under 18 år. Socialen ger inga pengar utan säger att jag måste flytta till en annan kommun, säger Mofid Jahel från Syrien som är och hämtar tre kassar med mat i ett låg rött trähus i kanten av ett industriområde i Hultsfred. Där finns matkassar att hämta hos frivilligorganisationen Civilförsvarsförbundet. Han visar upp ett brev om att han sökt pengar hos socialen och därför kan få hämta ut mat.

- Vi kommer att hålla fast vid vårt stopp så länge som det behövs för att vi ska få ett andrum, säger Robert Andersson, chef över sektionen för arbete och integration på socialförvaltningen.

På ett krisledningsmöte den 21 december tog kommunen det mycket ovanliga beslutet att stänga socialtjänstens flyktingmottagning, och på så sätt medvetet bryta mot socialtjänstlagen, vars första paragraf bland annat säger att socialtjänsten ska främja människors ekonomiska trygghet. Lagen säger också att ansvaret ligger på den kommun där den hjälpsökande personen är bosatt.

- Sverige har pratat väldigt mycket om att Europa behöver ta ett ansvar - och det är egentligen samma budskap som vi försöker föra ut nu, att Sverige måste ta ett ansvar. I den bemärkelsen är vi vad Sverige var i den föregående situationen. När vi sa att andra i länder i Europa behövde hjälpa Sverige så säger vi nu att andra kommuner behöver hjälpa Hultsfred, säger Robert Andersson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 17-02-14: IVO granskar Hultsfreds kommun (Extern länk)

Sveriges Radio 17-02-23: Fler inflyttade nyanlända trots stoppat bidrag i Hultsfred (Extern länk)

Sveriges Radio 17-02-23: Hultsfreds beslut inspirerar andra kommuner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 17-02-16:

Mohamad,19: "Jag är inte mina föräldrars barn" till sidans topp

Unga syrier anses inte vara barn till sina föräldrar av Skatteverket. Syriska dokument och DNA-test godkänns inte. En har redan inlett en rättsprocess.

Mohamad Ali Rameshli kom till Sverige som sjuttonåring tillsammans med sin familj 2015. De ansökte om asyl tillsammans, bor ihop i Karlskrona och har fått uppehållstillstånd. Men Skatteverket godkänner inte Mohamad som del av familjen och registrerar inte släktskapet i folkbokföringsdatabasen.

Blev 18 år - förlorade sin familj

- Jag fick ett brev där det stod att "jag inte har föräldrar i Sverige". Jag förstod inte riktigt och bad dem förklara. De kunde inte tipsa om vad jag skulle göra utan sa att det var en lag i Sverige, säger Mohamad Ali Rameshli.

Skatteverket registrerar inte Mohamad som del av hans familj, som barn till hans föräldrar. Anledningen är att han var under 18 år när han kom till landet men har blivit myndig under tiden asylansökan prövats.

När han fick uppehållstillstånd så blev inflyttningsdatumet samma dag som den dag uppehållstillståndet godkändes, över ett år efter att han kom till landet. Han registreras därför som vuxen utan familj. Mohamad och hans familj kan inte heller styrka släktskapet eftersom Skatteverket inte godkänner syriska dokument på grund av inbördeskriget och att det syriska civilregistret inte går att lite på.

Inte heller ett säkerställt och egenfinansierat DNA-test skulle övertyga myndigheten.

3 av 12 elever i en klass drabbade

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveries Radio Kalmar 17-02-20:

Boskola hjälper nya svenskar i bostadsdjungeln till sidans topp

Hyresgästföreningen i Nybro utbildar nyanlända om den svenska bostadsmarknaden. Boskolan - som den kallas - ger kunskap om kontrakt, uppsägning och annat.

Det händer att nyanlända med uppehållstillstånd hamnar i undermåliga lägenheter. Det vill hyresgästföreningen hjälpa till att förhindra genom sin Boskola.

Deltagarna får veta det mesta om kontrakt för hyresbostad, uppsägning och borgen. Spelregler för vad en hyresgäst kan vänta sig och vad den som hyr ut kan vänta sig av en hyresgäst ingår också.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-02-21:

Nysvenska konstnärer efterlyses till sidans topp

Antony Merjan kom till Sverige för drygt två år sedan som flykting från Syrien.

I Damaskus jobbade han som journalist, författare och översättare.

- Men det sa arbetsförmedlingen att jag omöjligt kunde arbeta med i Sverige. De vill istället fokusera på mina kunskaper i affärsutveckling. Jag fick en praktikplats på Hemköp där jag fick sköta grönsaksdisken, säger han.

I dag jobbar han som projektkoordinator för KRO:s nationella projekt "Konsten att delta".

Ett projekt med syfte att hitta kulturarbetare bland nysvenskar. En närmast heltidssysselsättning, menar Ola Öhlin, projektledare för "Konsten att delta".

- Antonys erfarenheter är en bra bild över hur det fungerar i Sverige. Det finns nämligen ingen registrering för kulturyrken när nyanlända registreras på arbetsförmedlingen för första gången. Därför jobbar bildkonstnärer och andra kulturarbetare som pizzabagare och lastbilschaufförer. Det är en grupp som försvinner, vilket också är ett demokratiskt problem förutom att de förlorar sin yrkesidentitet, säger Ola Öhlin.

Hanna Isaksson, verksamhetsledare för Resurscentrum för konst bjöd för en tid sedan in Ola Öhlin och Antony Merjan eftersom ett liknande projekt har startat i Norrbotten.

- Integration är ett prioriterat område i regionens kulturplan och vi har fått pengar från regionen för detta integrationsprojekt. Därför har jag kunnat anställa Lotta Lampa som projektledare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-02-22:

Så gjorde Åres invånare för att undvika en flyktingkris till sidans topp

I oktober 2015 genomgick Åre en drastisk förändring. Från att ha varit en homogen ort med cirka 1 500 invånare gjorde beläggningen på det närbelägna asylboendet Continental Inn att invånarantalet ökade med nästan 50 procent. Men den så kallade flyktingkrisen uteblev. Tack vare civilsamhället.

På anslagstavlan i pentryt på det som just bytt namn från Integrationsservice till Inflyttarservice i Åre kommun hänger ett citat. "Vi har ingen kris, vi har bara lite mer att göra på kort tid". Citatet står chefen för Inflyttarservice, Martin Söderström, för. Han blev uppringd av media, söderöver, som ville veta hur det egentligen gick i lilla Åre, som fått 900 nya kommuninvånare, nästan över en natt. Jo, det gick bra.

Inom loppet av några veckor hade den tidigare homogena demografin i Åre kommun förändrats drastiskt. Till asylboendet Continental Inn, några minuter från Åre by, flyttade 700 asylsökande. Till byn Kall med ett 100-tal invånare, norr om Åre, kom över 200. Hela kommunens invånarantal ökade med nästan 10 procent, Åre by med 50 procent. Åre hade fått känna på det som kom att kallas för flyktingkrisen.

- Den där krisen, den har väl egentligen stärkt oss i vår tro på vad vi gör, konstaterar Martin Söderström.

Han berättar att Inflyttarservice valde att möta eventuella oroligheter ute i kommunen med en axeltackling. Med en turné ut till alla byar för att höra var folk tyckte och tänkte. De möttes av några enstaka oroliga, men framför allt av engagemang, av folk som kände att äntligen kunde de hjälpa till. Och civilsamhället, det var så aktivt att Åre kommun genom det fick en helt ny demokratisk uppgift.

- Att möta upp civilsamhällets behov av att hjälpa och frågorna kring vad invånarna kan göra, det hör egentligen inte till det kommunala uppdraget. Men eftersom invånarna tyckte att det var viktigt, blev det vår uppgift, säger Anja Skålen, etableringssamordnare på Åre kommun.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya tidning 17-02-23:

Ensamkommande levererar i rapport till sidans topp

Hälften har körkort, de flesta har jobb och ingen är lagförd för brott i Uppsala län. Tierp kommuns undersökning av hur det gått för ensamkommande är sensationell.

Han hade att välja på att gå med i terrorgruppen Al-Shabab eller fly. Han valde det senare. Sex år senare är Shafa Mahmoud rotad i Sverige och Tierp och har kämpat sig till en gymnasieexamen, ett fast jobb och egen lägenhet. Det är det inte alla som klarat av, 22 år unga.

På HVB Bergis berättar Shafa Mahmoud lugnt, utan att låta känslorna ta över, hur han växte upp strax utanför Somalias huvudstad Mogadishu. Hans far var jordbrukare och uppvaktades av terrorgruppen Al-Shabab som ville bilda ett läger på hans mark och värva nya soldater.

- Ingen av mina söner ska gå med i den gruppen, sa min far, säger Shafa Mahmoud, som tillsammans med några andra ungdomar flydde till Sverige.

Efter stopp i Märsta, Uppsala och Örebro hamnade han i Tierp.

- Här började livet, på HVB Bergis.

Det varma och vänliga mottagandet och frågorna hur han mådde gjorde att han kände sig välkommen och kunde slappna av lite.

Områdeschefen och föreståndaren Matthew McNeill sitter bredvid och lyssnar. Han har känt Shafa Mahmoud i flera år, först som hans socialsekreterare, senare som områdeschef och föreståndare för HVB-hemmet Bergis.

- Det är viktigt med ett varmt välkomnande och att finnas där för frågorna, men det gäller också att vägleda och ge information.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 17-02-25: Här integreras de ensamkommande - Körkort, jobb och egna bostäder. (Extern länk)

Se även:

Video från UNHCR 17-03-03: Fifteen years after fleeing Afghanistan, Alidad Shiri is about to graduate (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 17-02-18:

GU inrättar nytt forskningscentrum för migration till sidans topp

Göteborgs universitet ska inrätta ett nytt forskningscentrum för global migration. Syftet är bland annat att göra samhällsdebatten om migrationens för- och nackdelar mer nyanserad och faktabaserad.

Alla universitetets fakulteter deltar och det nya centrumet kommer omfatta många ämnen, till exempel antropologi, medicin, statsvetenskap, juridik och ekonomi.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Hela Hälsingland debatt 17-02-21:

Om det vore våra tonåringar, skulle tragedin stoppas då? till sidans topp

Lilian Sjölund

Tänk att du skulle dröja två år med svaret på en avgörande framtidsfråga från din tonåring.

Det går förstås inte att föreställa sig. Varken att du som förälder skulle hitta en anledning att förhala ett viktigt besked till ditt älskade barn, eller att en tonåring förvirrad av känslostormar och hormonspratt skulle tolerera en sådan behandling.

Bärsärk i tonårsrummet, utfrysning genom tystnad eller rymning skulle vara en fullt tänkbar reaktion. 2015 sökte 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. Det var rekordmånga. De sökte sig bort från krig, terror, död och fattigdom i företrädesvis Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 17-02-20:

"Nya kameror räcker inte för att avgöra ålder" till sidans topp

Migrationsverkets senaste beslut innebär att ännu fler barn riskerar att utvisas på felaktiga grunder. Samtidigt slår sig myndigheterna för bröstet över sina fina nya analysmetoder, skriver advokat Emilie Hillert.

Under lördagskvällen meddelade Migrationsverket att alla beslut i asylärenden där det behövs rättsmedicinsk åldersbedömning kommer att skjutas fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya metoder finns på plats. De "nya" metoderna för åldersbedömning löser däremot inte problemet. Således riskerar ännu fler barn att utvisas på felaktiga grunder. Varför reagerar ingen?

Det är den asylsökande som har bevisbördan för att styrka sin identitet. Detta krav ställs även på ensamkommande barn, oavsett hur unga de är. I många fall är åldern helt avgörande för huruvida barnet får uppehållstillstånd eller inte.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Folkbladet ledare 17-02-19: "Vi ska inte mäta skallar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-02-22:

Svar på skriftlig fråga: Ensamkommande från Afghanistan till sidans topp

Fråga 2016/17:829 av Maria Andersson Willner (S)

I veckan har det varit två tragiska självmord bland asylsökande unga killar i min valkrets Norra Älvsborg. En av dem som tog sitt liv var Jawad Nezami. Han var ensamkommande från Afghanistan och bodde i Trollhättan. Han hängde sig i sitt hem, ett boende för ensamkommande. På FB skriver en av hans vänner: "Vad ska jag säga till hans boendekamrat? Nu får Jawad Nezami stanna i evighet i Sverige och ingen kan utvisa honom längre? Vila i frid bror, du behöver ej tänka längre på utredningssamtalen."

Situationen för de ensamkommande barnen är svår och de signaler jag får från skolpersonal och boendepersonal är mycket oroande. Jag hör om svår psykisk stress, skytteltrafik till BUP, svårigheter att klara skolan, ökande missbruk. Och jag hör om en asylprocess som uppfattas som godtycklig, om utredningar som drar ut på tiden lagom till barnen närmar sig 18-årdagen och om att Migrationsverkets åldersuppskrivningar uppfattas som styrda av en egen logik. Jag har hört om fall där åldern skrevs upp med två månader. Det enda den uppskrivningen hade betydelse för var om 18-årsdagen inträffade före eller efter att beslutet fattades.

Migrationsverkets egen granskning av 400 beslut fattade under 2016 visar på stora brister i kvalitet. 13 procent av besluten var diskutabla och 2 procent rent felaktiga. Detta är såklart allvarligt för rättssäkerheten.

Biståndspersonal med insyn i situationen på marken i Afghanistan menar att de ungdomar som återvänder hamnar i en mycket utsatt situation. I Tyskland stoppar fem delstater utvisningar till Afghanistan eftersom säkerhetsläget är svårbedömt och dessutom har försämrats kraftigt de senaste månaderna.

(...)

Hela frågan med svar av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Säffle-Tidningen debatt 17-02-15:

Hur kan vi få fler att välja livet? till sidans topp

Magnus Larsson, Karna Rusek, Familjehemsföräldrar

Ett självmord är alltid en katastrof. I början av veckan tog en sextonårig pojke i Karlstad sitt liv. Dagen innan dog en sextonåring i Trollhättan på samma sätt.

Helgen dessförinnan var det ytterligare två unga pojkar - på olika platser i Sverige - som begick självmord. De senaste veckorna har vi pratat mycket om självmord hemma. "Vilket gymnasieprogram tycker ni jag ska söka? Förresten vet ni att det var en till kille som tog livet av sig igår?"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Folkbladet ledare 17-02-05: Ge barnen amnesti (Extern länk)

Sandra Christensen i Expressen 17-02-14: Kan vi prata om de ensamkommande som tar livet av sig? (Extern länk)

Lars H Gustafsson och Magnus Kihlbom i Svenska Dagbladet 17-02-14: "Låt inte flyktingbarnen fara mer illa" (Extern länk)

Karl-Gustav Bynke (L) i Skövde Nyheter 17-02-18: Migrationsverket! Kom och hjälp mig dö! (Extern länk)

Erik Torstensson, 84, i Nya Wermlands-Tidningen 17-02-20: Upphäv grymmaste lagen! (Extern länk)

Johan Chytraeus i Nya Wermlands-Tidningen 17-02-20: Den förda migrationspolitiken leder till ökade självmord (Extern länk)

Sydsvenskan 17-02-22: Tina Höstlycke: "Återvändaravtalet en export av svensktalande barnsoldater" (Extern länk)

Arne Larsson i Göteborgs-Posten 17-02-22: Ensamkommande har hamnat mitt i ett politiskt spel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dalarnas Tidningar debatt 17-02-15:

Förtvivlad 17-åring: "Lyssna noga på mig" till sidans topp

Ett öppet brev - riktat till statsminister Stefan Lövfen - från Kamram, 17 år, som är ensamkommande flykting från Afghanistan.

Jag är bara 17 år gammal precis som vilken tonåring som helst. VI har tillräckligt med kraft och förmåga för att arbeta, studera och bara vara en av samhället. Vi är redo för att bygga detta land och inte förstöra det som ni är rädda för. När man är född i Sverige så har man rättigheter till vård och skola som barn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dala-Demokraten debatt 17-02-17: Låt våra kompisar vara kvar hos oss! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 17-02-21:

"Vi behöver göra mer för de ensamkommande" till sidans topp

Sverige måste klara att ge ensamkommande barn och unga ett gott mottagande. Det är avgörande inte bara för de enskilda barnens skull, utan för samhället som helhet. Det skriver Maria Ferm (MP) och listar vad som redan nu görs eller är på gång.

2015 tog Sverige emot ungefär 35 000 ensamkommande barn, varav många kom från Afghanistan. Mycket görs redan för att ge dessa barn få en bra start och trygg tillvaro i Sverige, samtidigt finns många utmaningar som behöver lösas framöver.

Sverige gjorde en enorm insats när så många asylsökande kom under kort tid 2015. Många ställde upp och blev gode män åt ensamkommande barn. Andra engagerade sig i idrottsföreningar som anordnade aktiviteter på boenden. Boendepersonal, socialsekreterare och lärare har gjort sitt yttersta för att välkomna de ensamkommande barnen in i samhället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 17-02-23:

Regeringen måste börja stå upp för barn som Ali, 17 till sidans topp

Christina Höj Larsen (V)

Ett barn som inte ser någon annan utväg än att begå självmord är ett enormt misslyckande för vårt samhälle. Barnets oro är en direkt konsekvens av regeringens migrationspolitik.

Vi kan kalla honom Ali. Ali älskade att rita och måla. Som så många andra barn och unga gillade han även att spela fotboll. Men för en dryg vecka sedan tog han sitt liv. Ali blev 17 år.

Ali är inte ensam. Det senaste halvåret har sex ensamkommande tappat orken att leva vidare. Sex barn som gjorde samma saker som så många andra barn och unga - spelade fotboll, kämpade med matteläxan, var kära och funderade på framtiden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialpolitik debatt 17-02-22:

"Kära pojkar, jag vill att ni ska leva" till sidans topp

SocialPolitik publicerar här det tal som hölls av Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, på Sergels Torg den 18 februari 2017 under manifestationen för att stoppa utvisningar till Afghanistan.

Kära ni.

Jag heter Sanna Vestin och är ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Jag vill först och främst uttrycka min medkänsla med alla er vars anhöriga eller vänner drabbats av den senaste tidens bombattacker i Afghanistan och Pakistan, mot moskéer och civila. Från FARR varnade vi för att situationen skulle bli värre och extremisterna skulle flytta fram sina positioner när de internationella styrkorna drog sig tillbaka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-02-21:

Interpellationsdebatt: Enkla jobb till sidans topp

Interpellation 2016/17:226 av Helena Bouveng (M)

Områdena där är möjligt att använda RUT-avdraget har breddats under det senaste året. Det är nu möjligt att göra avdrag för bland annat flyttjänster och vissa it-tjänster. En del av breddningen är en del i den så kallade flyktingöverenskommelsen. Utöver breddningen inom ramen för denna har ytterligare att antal tjänster som omfattas av RUT-avdraget tillkommit, exempelvis reparation av vitvaror.

Samtidigt som regeringen har breddat de tjänster som omfattas av RUT-avdraget så har man halverat RUT-avdragets storlek, från 50 000 kronor per år och person till 25 000 kronor per år och person. Det innebär att både fler företag och fler tjänstetyper ska konkurrera om en minskad pott.

En av RUT-reformens viktigaste bidrag är att många som stod långt från arbetsmarknaden, inte sällan utlandsfödda kvinnor med kort eller oavslutad utbildning, hittade en väg in till arbetsmarknaden. Genom sänkningen av RUT-avdragets tak och fler tjänster så konkurrerar nu fler företag och tjänster om en mindre pott hos den enskilde köparen. Det innebär också att exempelvis utlandsfödda kvinnor med grundskoleutbildning, eller motsvarande, konkurrerar med exempelvis reparatörer av vitvaror och leverantörer av it-tjänster som utförs i hemmet.

Sverige behöver 150 000 enkla jobb fram till år 2020. Regeringens hantering av RUT-avdraget försvårar framväxten av den typen av jobb och gör det svårare för människor som står långt från arbetsmarknaden att hitta en väg fram till densamma.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Vilka initiativ är finansministern beredd att ta inom sitt ansvarsområde i regeringen för att underlätta framväxten av fler enkla jobb, liknande de hushållsnära tjänster som omfattades av RUT-avdraget från början?

Riksdagsdebatten med svar av närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 17-02-21: Interpellation av Christian Holm Barenfeld (M): Insatser för utrikes födda med låg utbildning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-02-17:

Interpellationsdebatt: Arbetskraftsinvandring till sidans topp

Interpellation 2016/17:184 av Hans Rothenberg (M)

Kompetensbristen inom flera yrken i Sverige är på många håll akut. Det gäller såväl inom välfärden som i produktions- och tjänstesektorn. Om inget görs snart riskerar Sverige att tappa jobb och företag till utlandet - tillväxten sker där möjligheterna finns. Arbetskraftsinvandring är en nödvändighet när kompetensen inte finns i Sverige men har trots detta minskat flera år i rad.

Det kommer i dag många signaler om att regelverket för arbetskraftsinvandring fungerar dåligt och att Migrationsverkets handläggning torde kunna effektiviseras. Exemplen är flera på fall som inneburit att personer som arbetat en längre tid i Sverige får lämna landet på grund av att enkla administrativa misstag begåtts. Konsekvenserna för de personer som drabbas och för deras arbetsgivare står ofta inte i proportion till graden av de misstag som begåtts.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vad avser ministern att göra för att underlätta möjligheterna till arbetskraftsinvandring som långsiktigt säkrar tillgången till relevant kompetensförsörjning inom yrkesområden i Sverige?

Vad avser ministern att göra för att effektivisera och förenkla handläggningen av ärenden som rör arbetskraftsinvandring?

Debatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-02-16:

Frågestund: Fd asylsökande som inte lämnar landet till sidans topp

Anf. 29 Markus Wiechel (SD)

Fru talman! Min fråga går till Mikael Damberg.

Under 2015 tog Sverige emot omkring 160 000 asylsökande, varav hälften beräknas få stanna i Sverige legalt. Redan sedan tidigare befinner sig flera av dem som har fått avslag på sin ansökan i Sverige illegalt. Man har gjort en beräkning som visar att uppemot 49 000 asylsökande inom kort kan komma att gå under jorden. Detta kommer som bekant att påverka samhällsekonomin, bland annat då de behöver någon form av försörjning. Det kan handla om svartarbete, vilket dumpar lönerna för de enklaste jobben, eller kriminalitet. De kan även komma att använda sig av vår välfärd och av de förmåner som illegala migranter erbjuds i Sverige.

Min fråga är vad regeringen avser att göra för att säkerställa att de som har fått avslag på sin asylansökan också lämnar landet.

Anf. 30 Närings- och innovationsmin. Mikael Damberg (S)

Fru talman! Vi vet att antalet asylsökande som sökte sig till Sverige under 2015 var rekordhögt. Därför vidtog regeringen åtgärder för att se till att det blev en hanterbar nivå men också för att se till att fler länder i Europa skulle ta ett mer solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.

Vi har en lagstiftning i Sverige som innebär att varje enskilt fall prövas. Det betyder att det sker en individuell prövning. Om man har rätt att stanna i Sverige får man göra det. Då är det viktigt att man så snabbt som möjligt får möjlighet att etablera sig, validera sina kunskaper och jobba med tidig språkutbildning för att komma i jobb och komma in i det svenska samhället.

Får man ett nej på sin ansökan innebär det att man ska återvända. Vi ser nu en ökning av antalet återvändande. Men mer måste göras så att de människor som får ett nej lämnar Sverige och återvänder till sina länder.

Protokollet, se anförande 29-32 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Piteå-Tidningen debatt 17-02-16:

Omänsklig politik bakom asylfrågor och utvisningar till sidans topp

Det här brevet riktar sig till dig som är socialdemokrat. Vi som skriver till dig är aktiva i nätverket "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar".

Om Sverige inte ska rensas från unga flyktingar med afghansk bakgrund måste en ändring ske NU.

Vi skrev till Socialdemokraterna och frågade om partiets asylpolitik. Några av svaren ser ni nedan. De andas medmänsklighet och solidaritet.

Samtidigt genomför Sverige, lett av en socialdemokratisk regering, en omänsklig utvisningspolitik. Vår slutsats är att de vackra orden betyder någonting annat för den socialdemokratiska ledningen än för oss andra:

"Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Odysseus Network 17-02-10:

Odysseus Annual Conference 2017 - Event recording till sidans topp

Beyond 'crisis'? The State of Immigration and Asylum Law and Policy in the EU

After the success of the 2016 Odysseus Conference on solidarity in asylum and borders policies, the 2017 Odysseus Annual Conference organised in cooperation with the European Commission's Representation in Belgium critically assessed the developments in European Immigration and Asylum Law and Policy during the year 2016, as well as cast a look into 2017.

After a plenary session devoted to the kind of crisis we are experiencing and an analysis of the importance of European values for the migration and asylum policies from a legal point of view, nine interactive workshops organised in three streams covered the following topics which are at the core of the current legal and policy debates.

Each workshop was organised by a team of leading experts coming from various universities and research centres in different EU Member States who presented cutting-edge research. Workshops were introduced by three to four commentators coming from academia, EU institutions and agencies, Member States' administrations, international organisations and NGOs. Substantial time was allowed for discussions with the audience. Among others, Neven Mimica, Commissioner for International Cooperation and Development and Simon Mordue, Deputy Director-General DG Home, took part in the plenary sessions.

Ta del av konferensen via videoinspelningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blank Spot 17-02-19:

Kraftsamling för barn på flykt till sidans topp

Nästan 200 personer deltog när folkrörelsen "Vi står inte ut" bjöd in till konferens i Stockholm i lördags. Målet var att mötas, dela kunskap och ge hopp i en mörk tid för ensamkommande barn.

- Det är civilsamhället som står för moralen idag - inte politiken. Ert engagemang ger hopp, sa Dagens arbetes chefredaktör, prästen Helle Klein.

Med två bilder målade hon upp hur retoriken kring mottagande av människor på flykt har skiftat sedan hösten 2015. Då: bilden av Alan Kurdi, en tre årig syrisk pojke, död på en strand - och talet om att vi måste öppna våra hjärtan. Nu: bilden av flyktingen som en påfrestning, ett ekonomiskt, ordnings- och säkerhetsproblem.

Det var inte det stora antalet flyktingar som var problemet under 2015, menade hon. Istället var det hanteringen av dem. Och oviljan att använda sig av det engagemang som mobiliserades inom folkrörelsen.

- Klart som tusan att vi har plats att ta emot!

Det var många som reagerade mot den politiska helomvändning som manifesterades i regeringens beslut förra sommaren att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

En av dem var läraren Sara Edwardson Ehrnborg. I höstas skrev hon ett Facebookinlägg om att hon och andra professionella inte längre kunde stå ut med hanteringen av de ensamkommande barnen. Inlägget inspirerade socialpedagogen Helena Lindroos och socionomerna Sissel Larberg och Kinna Skoglund att tillsammans starta Facebookgruppen "Vi står inte ut".

Två månader senare var nästan 7 000 personer anslutna. Lördagens seminarium var det första tillfället för medlemmarna att ses i verkliga livet.

- När jag såg talarlistan bestämde jag att jag ville komma, sa landskapsingenjören Jenny Kirsten Bille, familjehemsmamma som hade rest från Malmö.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

FARR 17-02-20: Delseger på konferens: Tillfälligt stopp för åldersbeslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR Northern Europe Office February 2017:

Request for Proposals - Documentary movie production for the UNHCR till sidans topp

Objective:

To raise global attention, advocate, and trigger local awareness and political discussion about the situation of refugees with pending family reunification cases in the Nordic countries, the UNHCR Regional Representation for Northern Europe office wants to produce a documentary movie from the perspective of a refugee family that travelled from Syria to Denmark and risked their lives on the way. The office is looking for a production studio or film director/producer to produce the film.

The film would be focusing on a family previously interviewed by the office, whose story can be read here, with both a global and regional target audience for distribution in film festivals, with worldwide broadcasters and in movie theatres.

Background

In 2015 alone, over one million refugees and migrants undertook dangerous journeys across the Mediterranean Sea in search of safety in Europe. Many of these people made their way to the Nordic countries all the way from war-torn countries, a majority from Syria and Afghanistan. Last year, the number of arrivals to Europe was lower due to the closing of the route between Turkey and Greece, but the number of deaths on the Mediterranean Sea was the highest ever recorded with more than 5,000 people dead or missing. This makes the chance of death at sea 1 in 72 for those attempting the crossing. UNHCR is strongly advocating for a more simplified asylum system and access to safe and legal ways for refugees to reach safety. One of UNHCR's main recommendations is a strengthened system for family reunification. This would enable refugees, including unaccompanied children, to join their families without having to risk their lives by using dangerous and illegal alternatives.

The deadline is 7 March 2017 at 23:59 CET

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 17-02-16:

Beneath My Feet: "Vi har mycket ilska i oss" till sidans topp

Med ett vässat sound och argare än någonsin förr är Beneath My Feet tillbaka med en singeltrilogi som manar till eftertanke.

2014 släppte Luleåbandet Beneath My Feet sin debutfullängdare "Origins" och turnerade Europa tillsammans med Dead By April. Men på grund av medlemsavhopp och ett visst omskrivet vapendrama har uppföljaren låtit vänta på sig, berättar bandets ena sångare Marcus J Garbom.

- Under 2015 gjorde vi ingenting. Adam (Lindberg, gitarr och sång) hoppade av, vi släppte ingenting och vi hade inga gig. Dessutom hamnade vi mitt i skjutningen på Kronan. Vi har studion i samma korridor som det hände så det blev en sommar med rättegångar. Sammantaget gjorde det att saker och ting tog längre tid än vad de borde ha gjort.

Men nu, nästan tre år efter "Origins", har det blivit dags för bandet att släppa nytt material, i form av en singeltrilogi. Först ut är "Dead & Equal", en låt med ett tydligare politiskt budskap än vad man kanske är van vid från Beneath My Feet. Något som går igen på samtliga av de kommande singlarna.

- De hänger framför allt ihop tema- och textmässigt, de kretsar runt det som händer runt om i världen just nu med människor som tvingas fly, berättar bandets trummis Axel Moe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Dalarna 17-02-23: MerryLane sätter ord och musik på flyktingars situation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious 17-02-23:

Are You Syrious: Unaccompanied children's message to the UK government till sidans topp

/Rubriker från numret:/

10,000 approved asylum claims in Greece

Greece: Report on integration issues by News That Moves

"With the People"

Registrations in Chios

(...)

Läs webb-tidningen AYS (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.