fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Vård för papperslösa

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 160301:

Rosengrenska 16-02-17:

Nej tack till mediciner till sidans topp

Många hör av sig och vill skänka läkemedel, men eftersom Rosengrenska numera främst gör bedömningar och hänvisar vårdbehövande vidare, tar vi inte längre emot några mediciner. Enda undantaget är smärtstillande/febernedsättande receptfria läkemedel i obrutna förpackningar, som vi ibland kan ha behov av.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160209:

Rosengrenska 16-02-06:

Skänk pengar - nu även med swisch till sidans topp

Den som vill stödja papperslösas tillgång till vård och hjälpa till med kostnader för läkemedel, sjuk- och tandvård, glasögon, sjukresor och mjölkersättning för spädbarn kan numera ge ett bidrag med swisch 123 237 11 28. Liksom tidigare går det också att skänka pengar via autogiro eller sätta in pengar på Rosengrenska stiftelsens postgirokonto 46 21 54-6. Ett fint gåvobevis finns att skriva ut här:

Skriv ut gåvobevis (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150921:

Rosengrenska 15-09-19:

Rosengrenska och Röda Korset delar på sig till sidans topp

Som ett resultat av att lagen om vård för papperslösa från 2013 fungerar allt bättre i Göteborgsområdet har hälsobehoven för papperslösa förändrats. Från att Rosengrenska - Röda korset i stor utsträckning behövde tillgodose behovet av vård för papperslösa genom en mottagning driven av ett stort nätverk av frivilliga så tar den vanliga vården i allt större utsträckning ansvar för papperslösas vårdbehov i enlighet med lagen, mänskliga rättigheter och den medicinska etiken. Som ett resultat av det har Rosengrenska - Röda korsets egna vårdinsatser minskat och arbetet har successivt förändrats utifrån de nya förutsättningarna. Därför gör vi fr o m den 1 september en större omorganisation som bland annat innebär att den överenskommelse om en gemensam vårdförmedling som slöts 2008 mellan Rosengrenska stiftelsen och Röda korset upphör och samarbetet fortsätter i ny form.

Läs mer i pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150413:

RFSU 15-04-08:

Papperslösa välkomna till RFSU-kliniken till sidans topp

Sedan ett par månader har RFSU-kliniken ett samarbete med organisationen Läkare i världen. Organisationen fungerar som länk till en grupp som RFSU-kliniken sällan når, nämligen papperslösa EU-migranter. Sedan januari 2015 är en tid i veckan är vikt åt just dem.

Majoriteten av de som kommer till kliniken är romer från Rumänien som är är tillfälligt. Få känner till att RFSU-kliniken finns och att de har rätt att att testa sig och få vård för könssjukdomar. RFSU-kliniken erbjuder också preventivmedelsrådgivning. Idag har det bildats en kort kö till tiden och flera har valt att vända sig till klinikens drop-in. För att komma dit krävs det dock att man kan engelska, eftersom det annars behövs en tolk.

Personalen på RFSU:s förbundskansli och klinik har också samlat in överbliven medicin till Läkare utan gränser. Framför allt behövs antibiotika.

- Vi såg att det fanns en grupp människor som inte hade tillgång till den vård och rådgivning de behöver. Alla har rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, oavsett ekonomisk ställning och vart i världen man lever, säger RFSU:s generalsekreterare Maria Andersson.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.