fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Upprop, mailaktioner och namninsamlingar

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190721:

Musiker mot Rasism juli 2019:

Stoppa utvisningen av Abdolah Hoseini och andra HBTQ-personer! till sidans topp

Abdolah Hoseini tvingades fly från Iran då det kom fram att han var homosexuell. I Iran är homosexualitet ett brott som kan ge dödsstraff, dessutom en hedersfråga för familj. I Sverige har Abdolah Hoseini funnit frihet och möjlighet att få vara sig själv. Han har ändå mottagit flera hot, inte minst från andra nyanlända. För att skapa förståelse för hbtq och sin situation har han och hans vän Samiaullah Amiri rest runt i landet och föreläst för flera hundra ungdomar. Dessutom har de anlitats av flera organisationer och festivaler, bl.a. som invigningstalare för West Pride inför 10.000 åhörare. Abdolahs starka engagemang har inspirerat och stärkt många ungdomar, men i hemlandet ses inte hans offentlighet i hbtq-frågan med blida ögon och en utvisning skulle vara direkt livshotande för Abdolah. Abdolah hotas dessutom som så många andra att utvisas till Afghanistan, trots att han aldrig varit i Afghanistan utan levt i Iran. Abdolah saknar familj och skyddsnät i Afghanistan, ett land där homosexualitet straffas hårt och i vissa fall leder till dödsstraff. Abdolah är en god kamrat, duktig och omtyckt elev och han rekommenderas varmt av tidigare arbetsgivare.

Vi kräver att utvisningen av Abdolah Hoseini stoppas och att regeringen står upp för asylrätten för flyktingar med HBTQ-bakgrund då det är en extra utsatt grupp i flertalet länder; ofta är en utvisning förenat med livsfara för individen.

Skriv under namninsamlingen! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Amnesty International 19-06-10:

Namninsamling: Sverige och EU måste ta sitt ansvar för människor på flykt till sidans topp

Libyen. Ett land där flyktingar och migranter misshandlas, torteras, fängslas, våldtas, utsätts för tvångsarbete, kidnappas och utsätts för människohandel.

Libyen. Ett land vars kustbevakning EU samarbetar med.

Under 2018 miste åtminstone 2 275 människor livet på Medelhavet, på väg från Libyen till det Europa man såg som sitt hopp. Andra människor som försökte nå Europa hamnade i sjönöd och togs omhand av libyska kustbevakningen och fördes tillbaka, till samma situation som de trodde sig ha lyckats lämna.

EU:s ledare vet detta. Vi vet alla vad som sker. Vi är medansvariga.

Amnesty kräver att Sverige och EU omedelbart agerar och tar sitt ansvar. Skriv under vårt brev till migrationsminister Morgan Johansson.

Underteckna uppropet! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190111:

Visby Domkyrkoförsamling 2018:

6-12 januari, Visby: Det räcker nu! - Plattform för denna Bön- och fasteaktion till sidans topp

I solidaritet med de utvisningshotade unga ordnas under perioden söndag 6 - lördag 12 januari en Bön- och fasteaktion i domkyrkan. Sluta utvisa unga till krigets helvete i Afghanistan!

Julefriden 2018 krossades av svenska myndigheter

Vid den tiden utgick ett påbud att alla unga som drömt och hoppats på en framtid - och också gjort allt för att skapa den - istället skulle utvisas till krigets helvete i Afghanistan.

Julen som traditionsenligt är barnens högtid blev inte det julen 2018. Runt om i Sverige har den gångna julen varit ett helvete för många unga. De väntar på sitt utvisningsbeslut - eller så har de redan fått det och istället för tomten så har de fått vänta på polisen som kan dyka upp när som helst för att verkställa utvisningen. Runt dessa ungdomar finns dessutom en massa engagerade människor som bryr sig om dessa ungas ve och väl. I de svenska bygderna finns många som öppnat sina hjärtan. Ja, svenska myndigheter har saboterat mångas jul i år.

Många av de afghanska flyktingarna som kom hit på hösten 2015 var barn då de passerade Sveriges gräns. Som sådana hade de rätt till skydd i vårt land. Men myndigheterna hann inte med. Köerna för att behandlas av Migrationsmyndigheten blev så långa att barnen i många fall hann fylla 18 år. Eller så "åldersuppskrevs" de enligt en helt ny och dokumenterat bristfällig ordning. Plötsligt var barnen inte längre barn - och kunde lättare utvisas. Nu behövde inte de svenska myndigheterna längre ta hänsyn till Dublinförordningen som säger att ensamkommande barn normalt inte överförs till annat land. Av Dublinförordningen framgår att barnets bästa ska var en fråga av största vikt för medlemsstaterna.

Men nu hann barnen fylla 18 år - eller så bestämde svenska myndigheter att de var äldre än vad de själva uppgett.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Skrivunder.com 2018:

Bring Selma home/Få hem Selma till sidans topp

Selma frågade igår - Får jag komma hem igen innan jul? Vad ska vi svara?

Selma 16 år togs i förvar i mitten av november. Hon hölls gömd på ett hotell i Örebro med 3 poliser i nästan ett dygn. Hon grät hela natten och fick inte använda sin mobiltelefon eller kommunicera på annat sätt med någon. De flög i chartrat plan, bara de fyra. Överlämnades på flygplatsen till polisen i Catania Italien. En okänd man kom och hämtade henne och nu sitter hon på ett slags transitboende/förvar som ligger isolerat beläget i ett land där hon inte känner någon och väntar rädd och ensam på vad som ska hända henne.

Hur kunde det bli så här?

Selma har varit på flykt sedan hon var nio år. När hon var 13 år flydde hon från flykten och från sin familj på grund av mycket stor utsatthet. Hon flydde till Sverige det enda stället där hon upplevt någon form av trygghet och snälla människor. Vuxna runt Selma tog henne till socialtjänsten och till migrationsverket och förklarade situationen men ingen utredning gjordes och ingen asylansökan registrerades. Selma bodde först på ett HVB hem och sedan hos en familj, hon gick i skolan och fick många kompisar. Selma levde som vilken vanlig tjej som helst nu i snart 3 år och fick ingen information om vad som väntade henne eller att ingen asylansökan registrerats.

Migrationsverket rättfärdigar den inhumana avvisningen till Italien genom det falska påståendet att Selma har uppehållstillstånd i Italien. Hennes familj hade tidigare fått ett tillfälligt uppehållstånd men som gått ut när Selma överfördes till Italien. Selma hade efter många år av flykt och utsatthet äntligen hittat lite trygghet i hemmet i Sverige och nu rycks hon upp igen för att skickas som ensamt barn till ett land där hon inte har någon/något. Sverige är det enda hem hon har i världen och hon vill inget annat än att få komma hem igen.

(...)

Underteckna namninsamlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Friendsofelyas 18-12-30:

Låt Elias stanna! till sidans topp

Elias Payam är 19 år gammal, har fast anställning inom vården, och har sökt uppehålls- och arbetstillstånd. Afghanistans ambassad skrev dock fel födelseår när de utfärdade Elias pass. De är villiga att ändra det, men Migrationsverket lämnar inte ut passet. Elias blir därför utvisad den 7 januari 2019. Migrationsverket ger honom rådet: Åk till Kabul och ansök om nytt pass. Åk sedan till New Delhi eller Teheran och sök uppehålls- och arbetstillstånd därifrån till det arbete du redan har. Detta är orimligt, då han på högst en vecka kan få ett nytt pass här i Sverige och därmed uppfylla kraven för uppehålls- och arbetstillstånd. Det bryter också mot förvaltningslagens och EU-rättens krav på effektiv och god förvaltning. Dessutom utsätts Elias för livsfara. Det är mycket BRÅTTOM!

(...)

Vi har fått frågor om huruvida det finns något att skriva under, något upprop för Elias. Det gör det inte. Det upprop vi gör går däremot ut på att alla som läser den här bloggen delar den vidare på alla sätt man kan - twitter, instagram, facebook, snapchat, och så vidare. Förr eller senare måste den då landa hos beslutsfattare och Migrationsverkets egna tjänstemän. Vi hoppas att det absurda i situationen kan bli tydligt för dem, och att Elias ska få en chans att ordna ett nytt pass så att han kan få stanna i Sverige. Vi vet också att fler har drabbats av godtyckliga åldersuppskrivningar, och många är de pass som ligger i Migrationsverkets gömmor. Den här kampen kan därför bli viktig för många i framtiden, om den går vägen.

Hjälp oss att sprida informationen vidare, hjälp oss i kampen för att Elias ska få stanna!

Till webbplatsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Médecins Sans Frontières, SOS Mediterranee 18-10-03:

For the attention of all states in Europe - Save the Aquarius and Rescue at Sea till sidans topp

We, members of civil society, are joining the crew of the Aquarius, the last active civil rescue ship in the Central Mediterranean, in demanding that all States in Europe uphold the duty to save lives in distress at sea prior to any political considerations and in full respect of applicable international law.

We call upon all States in Europe to:

+ Take all measures available to allow the Aquarius to resume its life-saving mission as soon as possible,

+ Comply with the duty to render assistance to people in distress at sea,

+ Assume their responsibilities by establishing an effective European rescue model in the Mediterranean.

Why is this important?

The Aquarius has been operating in the Central Mediterranean for 31 months, saving 29,523 lives in more than 230 rescue operations. In the last months, political manoeuvres have deliberately tried to stop the Aquarius' search and rescue mission. The ship has been de-flagged twice in a month's time, first losing the Gibraltar flag and then the Panamanian flag. If the Aquarius cannot operate, more people will die at Europe's doorstep and their lives will be lost in silence, while Europe chooses to close its eyes.

For these reasons, we call upon all States in Europe to utilise any and all measures at their disposal, to allow the Aquarius to resume its life-saving mission by issuing a new flag without undue delay.

Over the last months, seafarers and rescuers of civil rescue ships have witnessed worrying policy developments around the Central Mediterranean. Developments that are incompatible with international and maritime law. Civil rescue ships are being hindered from saving lives; the duty to render assistance to people in distress at sea is no longer being respected. Solidarity and humanity are being criminalised, at sea and on land.

(...)

Till namninsamlingen (Extern länk)

Se även:

Letter by Amnesty International, Human Rights Watch, European Council on Refugees and Exiles (ECRE), International Commission of Jurists (ICJ), and the International Federation for Human Rights (FIDH) (Extern länk)

FARR 18-10-08: Försvara dem som räddar liv! Save the Aquarius and Rescue at Sea (Extern länk)

Katrin Kisswani och Oliver Schulz, Läkare Utan Gränser Sverige i Aftonbladet 18-10-04: Ska vi låta människor drunkna i Medelhavet? (Extern länk)

Amnesty International 18-09-24: A new underhand tactic for ending work of NGO rescue ship will cost lives (Extern länk)

Judith Sunderland, Human Rights Watch 18-09-26: New Low for Italian Migration Policies (Extern länk)

ECRE News 18-10-12: Search and Rescue ship to operate off the Libyan coast under Italian flag (Extern länk)

Are You Syrious 18-10-12: Medelhavet/ Sea-Watch aircraft Moonbird resumes operations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Amnesty International Sverige 2018:

#inteminröst - Till Sveriges politiker till sidans topp

En retorik som värderar människor efter hudfärg, etnicitet eller religion får #inteminröst.

Ta ställning NU - skriv under vårt öppna brev till Sveriges politiker.

Kära politiker,

I juni blev en 15-årig pojke oprovocerat angripen av en man i Skåne. Mannen ska ha slagit pojken, sparkat honom i huvudet, skrikit rasistiska glåpord och "åk hem".

I Sverige 2018 attackeras människor på grund av sin hudfärg, etnicitet eller religion. Det är ett människorättsproblem.

Det har hänt något med det politiska samtalet. En förskjutning. En förändring.

Grupper ställs mot varandra. Människor benämns som problem och hot.

Och vi är många som ser och upplever konsekvenserna.

När uttalanden som misstänkliggör hela grupper får stå oemotsagda riskerar de att bli till sanningar. Ord kan skapa fördomar och i värsta fall leda till rasistiska angrepp.

En fotbollsspelare som gör ett misstag utsätts för rasistiskt hat. Kvinnor i slöja attackeras i lokaltrafiken. Flyktingboenden sätts i brand och hakkors klottras på både synagogor och moskéer.

Som politiker har ni makten att förändra. Ni sätter tonen för vårt debattklimat. Det påverkar hur vi pratar i fikarummet, på skolgården, vid middagsbordet och i förlängningen hur vi agerar.

Ni har makt över det offentliga språket, och med makt kommer ansvar. Vi kräver därför att ni tar ansvar för hur den politiska debatten förs. Vi vill att ni tar fighten mot fördomar, utmanar stereotyper och kraftfullt står upp mot diskriminering i alla dess former.

Ett ord är mer än bara ett ord.

Den 9 september bestämmer vi vilket samhälle vi vill leva i.

Och en retorik som värderar människor efter hudfärg, etnicitet eller religion får #inteminröst

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

FARR 17-12-15:

Upprop om EU: Stå upp för #humanasyllag till sidans topp

"EU är just nu på väg att anta ett nytt gemensamt asylsystem. Flera förslag riskerar att ge flyktingar kraftigt försämrade rättigheter och skydd. Det finns förslag som vill förbjuda permanenta uppehållstillstånd i alla medlemsländer och förslag som strider mot FN:s flyktingkonvention."

FARR är en av organisationerna som undertecknat uppropet: Stå upp för #humanasyllag. FARR uppmanar alla att dela filmen och underteckna uppropet !

Läs mer och underteckna! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171124:

Concord november 2017:

Upprop: Stå upp för #humanasyllag till sidans topp

EU är just nu på väg att anta ett nytt gemensamt asylsystem. Flera förslag riskerar att ge flyktingar kraftigt försämrade rättigheter och skydd. Det finns förslag som vill förbjuda permanenta uppehållstillstånd i alla medlemsländer och förslag som strider mot FN:s flyktingkonvention.

Vi kräver att EU:s gemensamma asylsystem:

+ inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna

+ inte hindrar Sverige från att återgå till vår ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till permanenta uppehållstillstånd

Vårt upprop riktar sig till Sveriges regering och migrationsminister Heléne Fritzon som just nu förhandlar om EU:s gemensamma asylsystem.

Underteckna namninsamlingen (Extern länk)

Se youtubefilm om förslaget till gemensamt asylsystem inom EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

#vistårinteut 17-11-03:

Gode männen larmar - stor rättsosäkerhet för ensamkommande barn och unga till sidans topp

#vistårinteut publicerar härmed ett upprop av gode män som även publicerats i Sydsvenskan. Underskrifterna från de drygt 300 gode männen visar att frågan om ensamkommande rör många fler yrkeskategorier än de som vanligtvis förknippas med gruppen. Med bland underskrifterna finns till exempel arkitekter, jurister, ingenjörer, sjuksköterskor, drifttekniker, fritidsledare, mäklarassistenter och hälsoskyddschefer.

Upprop från gode män

Vi gode män följer våra huvudmän genom alla aspekter av de ensamkommandes asylprocess. Det vi sett de senaste åren är en skrämmande brist på rättssäkerhet på Migrationsverket och en oförmåga hos Migrationsverkets utredare att genomföra asylutredningar med ett barnrättsperspektiv och att utreda barn med PTSD/trauma.

Det är vi som ser konsekvenserna av den låga kvaliteten hos de tolkar Migrationsverket anlitat. Det är vi som tvingas jaga överbelastade, i värsta fall oengagerade ombud för förberedande samtal, för att få fatt på beslut och protokoll och för att se till att yttranden och överklaganden kommer in i tid.

Det är vi som ständigt får boka om våra scheman när Migrationsverket byter handläggare, sitta i telefonkö i timmar för att finna vilken handläggare som har ansvar för vår huvudmans ärende just nu, se till att beslut och protokoll skickas ut till rätt adresser et cetera.

Det är vi som bevittnar strömhoppen av erfarna, kunniga handläggare från Migrationsverket och sedan får sitta i asylintervju efter asylintervju med okunniga och i värsta fall okänsliga handläggare som ignorerar att utreda asylskäl och låter hela intervjuer gå ut på att försöka beslå våra huvudmän med lögn angående ålder och skyddsskäl.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Stift 17-11-07:

Upprop: "Har du plats för en tonåring på din soffa en tid?" till sidans topp

Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift, och Eva Glemme, stiftsadjunkt för migrationsfrågor, går idag ut till medlemmar i Svenska kyrkan med uppropet: "Har du plats för en tonåring på din soffa en tid?". Det handlar om att öppna sitt hem för ensamkommande ungdomar som behöver någonstans att sova.

Upprop

Det finns i vårt stift många ensamkommande ungdomar som varit i Sverige i c:a två år men nu fyllt 18 och då har inte längre kommunen ansvar för att ge dem ett boende. De behöver någonstans att sova. Vi hoppas att det ska finnas många som kan öppna sina hem för dessa ungdomar så att de inte måste flytta till stora asylboenden för vuxna. Deras önskan är att få bo kvar på den ort där de bott sedan de kom till Sverige. Att kunna gå kvar i sin skola, ha sina kompisar, idrottsföreningar och andra nätverk. Att i en otrygg situation få ha kvar saker som skapar trygghet. Det finns också en risk att de blir bostadslösa och bor på gatan utan en fast punkt.

Snart är det vinter och kallt, därför är behovet brådskande. Hur länge de behöver ett hem att bo i är svårt att säga. Även om du bara kan ta emot för en begränsad tid så är det till hjälp.

En del av ungdomarna är väldigt självgående och klarar sig själva med matlagning, städ och tvätt - andra behöver mer omsorg.

Vi vädjar till Svenska kyrkans folk att öppna sina hem för dessa unga människor!

Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift

Eva Glemme, stiftsadjunkt för migrationsfrågor

Fakta

35 000 ensamkommande som kom till Sverige 2015. Många av dem finns kvar i landet och har nu fyllt 18 år och därmed blivit vuxna.

(...)

Kontaktuppgifter i församlingarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

inEUmanity Malmö 17-08-14:

EU stryper asylrätten - Stoppa Common European Asylum System! till sidans topp

Efter ombildningen av regeringen är nu Morgan Johansson inrikesminister och Heléne Frizon migrationsminister.

Vår namninsamling är uppdaterad och omdirigerad så att den når dem. Var med och påverka! Skriv under och sprid vidare!

Sign the Petition (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

#vistårinteut 17-05-26:

120 barnboksförfattare uppmanar MP: Ge barnen amnesti! till sidans topp

Inför Miljöpartiets kongress ställer sig 120 barnboksmakare bakom kravet på amnesti för ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år. Genom att gestalta situationen för de som kommit ensamma vill vi visa vårt stöd för kampanjen #amnestinu och uppmana ansvariga politiker att ta sitt ansvar och rädda liv.

Nätverket ILA - I Lindgrens Anda består av 120 barnboksförfattare och -illustratörer. Vår ledstjärna är Astrid Lindgren som ständigt och okuvligt tog ställning för barnen, för minoriteten, för det öppna och solidariska samhället. Vi vill inför Miljöpartiets kongress meddela att vi till fullo står bakom de krav som rörelsen #vistårinteut ställer i sitt brev till kongressen:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Vi anser att det som sker med de ensamkommande barnen och ungdomarna är inhumant - och i ett framtida perspektiv kommer det bli en mörk skugga i svensk historieskrivning. Vi kommer se tillbaka på det som sker nu med skam och sorg. Som politiker har ni ansvar för det som sker. Bara ni kan rädda deras liv. Ur djupet av våra hjärtan uppmanar vi er därför: skriv om berättelsen nu.

Om ILA

ILA är ett nätverk för barn- och ungdomsboksmakare som vill verka för barns och ungas rättigheter i Astrid Lindgrens anda. ILA kan läsas både som ett verb (med två betydelser) och som en förkortning för I Lindgrens Anda.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

#vistårinteut 17-05-12:

Rörelsen #vistårinteut flyttar namninsamling för amnesti till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut kommer att flytta vår namninsamling för amnesti från plattformen Skriv Under till Skiftet. Flytten genomförs fredag den 12 maj 2017.

Orsaken till flytten är att vi ser att Skiftet är en trovärdig och stabil plattform som vi tror når ut till fler människor.

Vi kommer att stänga den gamla namninsamlingen i samband med flytten. De som skrivit under där anmodas att inte skriva under på den nya insamlingen - alla underskrifter kommer att räknas ihop när vi avslutar insamlingen. Den beräknas pågå under en kortare eller längre tid beroende på hur situationen för ensamkommande kan komma att se ut och förändras.

Tillkännagivande av flytt till ny plattform ges även på Skriv under.

Läs mer om kampanjen (Extern länk)

Länk till namninsamlingen på Skiftet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Svenska Läkaresällskapet 17-03-17:

Läkare och sjuksköterskor avråds medverka vid tvångsmedicinering till sidans topp

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett gemensamt uttalande att läkares och sjuksköterskors medverkan till tvångsmedicinering i samband med avvisning eller utvisning av utländska medborgare strider mot professionsetiken. Eventuell medicinering ska ske efter läkares ordination och i samråd med patienten.

Svenska Läkaresällskapets etikdelegation och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett gemensamt uttalande att det inte är förenligt med god yrkesetik att läkare och sjuksköterskor medverkar till det som beskrevs som tvångsmedicinering när personer ska utvisas.

- All medicinering ska ske i samråd med personen i fråga och efter relevant och för personen begriplig information, säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Det är oförenligt med läkares och sjuksköterskors professionsetik att medverka vid tvångsmedicinering i dessa sammanhang, fortsätter han.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

#vistårinteut 17-02-24:

Krav på amnesti från rörelsen #vistårinteut till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut har efter vår konferens 18-19 februari på ABF-huset i Stockholm beslutat att skärpa våra krav när det gäller Sveriges hantering av ensamkommande barn och unga. Vi stödjer oss på det vi åttatusentvåhundra professionella och ideella ser dagligen och stundligen av rättsosäkerhet och inhuman behandling av ensamkommande barn och unga.

Rädda barnen ger en tydlig bild av läget: "Vi representerar tusentals frivilliga som i dag bär upp det svenska flyktingmottagandet, men vi har aldrig tidigare sett den omfattning av oro, ohälsa och desperation som barn och unga nu upplever" (Aftonbladet). Migrationsverket har hösten 2016 sett en ökning av apatiska barn (se resurslänk). Barn som blivit uppskrivna i ålder begår självmord på anläggningsboende för vuxna. All samlad expertis har slagit larm om en fullständigt katastrofal situation för våra ensamkommande.

Vi välkomnar och ställer oss bakom Centerns krav på att frysa alla utvisningar av ensamkommande barn och unga som har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket. Men dessutom vill vi att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess. Slutligen kräver vi amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Anna Kinberg Batra krävde amnesti i en motion som lades 2001. Då handlade det om asylsökande som varit i Sverige i mer än sex månader eftersom det ansågs vara inhumant. Detsamma krävde nätverket "Flyktingamnesti 2005", vilket resulterade i över 17000 uppehållstillstånd (se resurslänkar). Nätverket bestod av sjukvårdspersonal, ungdomsarbetare, religiösa församlingar, ungdomsförbund, politiska organisationer, invandrarföreningar och enskilda. Även Grön ungdom, politiker från Miljöpartiet och Liberalerna har krävt amnesti under senare tid (se resurslänk).

Rörelsen #vistårinteut bjuder nu in till en liknande gemensam kraftsamling för att ge ensamkommande barn och unga trygghet och liv tillbaka. Vi kan göra det. Tillsammans!

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Tidningen Syre 17-03-02: Tårarna som startade en folkrörelse (Extern länk)

Individuell Människohjälp 17-03-03: Därför skriver IM under för amnesti för ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

Sveriges Kristna Råd 16-12-24:

Stort engagemang för Juluppropet till sidans topp

För en dryg vecka sedan lanserade kyrkorna Juluppropet - för en human migrationspolitik. Snart har 30.000 personer skrivit under uppropet som ställer tre krav till regeringen. Bland undertecknarna finns flera partiledare.

På tio dagar har uppropet samlat nästan 30.000 namnunderskrifter, däribland partiledarna Annie Lööf (C), Jan Björklund (L), Ebba Busch Thor (KD), Jonas Sjöstedt (V) och Gudrun Schyman (FI). Maria Ferm som är Milljöpartiets migrationspolitiska talesperson har också skrivit under uppropet. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) sade i SVT:s Agenda att det är "oerhört bra att det finns ett sådant upprop".

I sociala medier finns en strid ström av inlägg. Hashtaggen #juluppropet var under lanseringsdagen den mest omnämnda på Twitter. Medierna har också gett stor utrymme åt uppropet och kommentarerna runt detta, däribland SVT:s Agenda och SR:s P1-morgon. Igår publicerade SvD en debattartikel där kyrkoledarna skrev om Juluppropets tre krav till regeringen.

- Genom Juluppropet vill vi förmedla hopp till alla de barn och unga som nu känner rädsla för att de ska utvisas för att det inte finns plats för dem här, säger den katolske biskopen Anders Arborelius.

Bakom initiativet står landets kyrkor genom Sveriges kristna råd. Namninsamlingens tre krav till regeringen är; ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, undanröj praktiska hinder mot familjeåterförening, samt ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ärkebiskopen i Expressen 16-12-24: Ge alla som fått asyl rätt till ett familjeliv (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-12-22: Maria Ferm (MP) skriver på upprop mot den egna politiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161221:

Sveriges Kristna Råd 16-12-14:

Idag inleder kyrkorna Juluppropet - för en human migrationspolitik till sidans topp

Idag går startskottet för Juluppropet - för en human migrationspolitik. Bakom initiativet står landets kyrkor genom Sveriges kristna råd som tar initiativ till en nationell namninsamling med tre krav till regeringen.

- Genom Juluppropet vill vi förmedla hopp till alla de barn och unga som nu känner rädsla för att de ska utvisas för att det inte finns plats för dem här, säger den katolske biskopen Anders Arborelius.

År 2005 genomförde Sveriges kristna råd Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik som samlade 160 000 namnunderskrifter. Nu går kyrkorna samman i ett nytt upprop för att förmå den svenska regeringen att arbeta för en mer human migrationspolitik. Juluppropets tre krav är att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att praktiska hinder mot familjeåterförening ska undanröjas, samt att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.

- I våra församlingar får vi många berättelser och frågor från oroliga och förtvivlade människor. Det finns mycket ovisshet och väntan. Genom försvårad familjeåterförening uppstår onödigt obarmhärtiga situationer, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

Under 2016 har det skett en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. I juni röstade riksdagen för en ny och restriktiv asyllagstiftning. Men inte bara lagen, utan också myndigheternas tillämpning har stramats åt.

- I kyrkorna ser vi på nära håll hur den skärpta asyl- och flyktingpolitiken slår mot framför allt barn, unga och familjer som berövas hopp och framtidstro. Det handlar om barn och unga som riskerar att utvisas till krigsdrabbade länder och familjer som riskerar att hållas splittrade, säger kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan.

Beslutet att genomföra Juluppropet togs i förra veckan av en enig styrelse för Sveriges kristna råd. Uppropet är undertecknat av 13 kyrkoledare.

(...)

Pressmeddelandet med hela uppropstexten (Extern länk)

Stockholms Stift 16-12-14: #Juluppropet för en human migrationspolitik (Extern länk)

Skriv på här (Extern länk)

Erikshjälpen 16-12-14: Erikshjälpens generalsekreterare välkomnar Juluppropet för en human migrationspolitik (Extern länk)

FARR 16-12-24: God jul med juluppropet! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Skrivunder 16-10-12:

Vi Står Inte Ut - Men vi slutar aldrig kämpa! till sidans topp

Vi möter ensamkommande unga i vårt arbete eller i våra uppdrag.

Vi står inte ut med att Sverige bryter mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter i asylprocessen!

Vi är socionomer, pedagoger, verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB-hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller som familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med ensamkommande unga.

Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Vår bild av hösten 2015 och våren 2016 stämmer inte med det som beskrivs som "systemkollaps". Ja, världen hade och har en flyktingkris. Men i oss fanns en känsla av "yes, we can!"; en känsla som gav kraft till oss alla. Volontärer och ideella organiserade sig snabbt och effektivt för att kunna ta emot människor på flykt. Kommunerna anställde pedagoger, socionomer, boendehandledare. Medborgare öppnade sina hem. Familjehem rekryterades, rutiner upparbetades och strukturer skapades. Vi gjorde inte skillnad mellan människor. Tvärtom använde vi vår professionalitet och vår kärlek till vår nästa i arbetet med att ta emot våra nyanlända barn och ungdomar på bästa sätt. Landet Sverige var på väg, framåt, uppåt!

Men på bara några månader har detta arbete raserats i och med de nya människofientliga paragraferna i asyllagen (vilka går att läsa om här och här). Våra politiker har plötsligt slutat tala om barnkonventionen - skulle inte den bli lag? Decenniers forskning om ensamkommande barns och ungdomars behov är som bortblåst.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Namninsamling.se 2016:

Alla 17-åringar har rätt till en trygg morgondag till sidans topp

Vi tycker att alla barn och ungdomar har rätt till en trygg morgondag. Med den nya asyllagen ska hundratals avvisas i samband med att de fyller 18. Förändringen berör flera hundra ensamkommande asylsökande barn och de kan bli flera tusen de kommande månaderna.

Att leva i Sverige som minderårig och veta att 18-årsdagen är lika med utvisning är otryggt och berövar unga på framtidstro. Skriv under för att ändra lagen.

Enligt den nya asyllagen kommer ensamkommande 16- och 17-åringar få tillfälliga uppehållstillstånd och avvisas när de blir 18. Detta gäller även när barnet är ännu yngre om myndigheterna tror att man kommer att hitta deras föräldrar.

Innan lagändringen fick minderåriga som inte bedömdes ha asylskäl och som inte tas emot i hemlandet tidigare som regel uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande skäl. Vi vill återinföra denna regel så att minderåriga inte kan utvisas.

Namninsamlingen (Extern länk)

Se även:

Facebookgrupp för att dela statusar "När jag var 17 år... " för att förklara vad 17-åringar behöver (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Namninsamling.se 2016:

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! till sidans topp

Ge alla barn rätt att gå ut skolan!

Ge alla barn rätt till uppehållstillstånd för hela skoltiden!

Från en dag till en annan kan tillvaron för en ensamkommande ungdom raseras. Hur tänker/reagerar en sjuttonåring som får veta att hen om ett år kommer att skickas till Afghanistan, oberoende av var hen kommer ifrån och vad hen gör under tiden fram till dess? Hur påverkar ett eller flera års vardag utan hopp en ung människa?

Sverige är en av de största biståndsgivarna till Afghanistan. På skolområdet har bidragen betytt oerhört mycket. Trots detta är bristerna stora. Endast hälften av barnen i Afghanistan går i skola. Nu väljer samma Sverige att avbryta skolgången för ungdomar med afghansk bakgrund, enbart för att de befinner sig i Sverige. De skickas till Afghanistan, oavsett i vilket land de bott i innan de kom hit.

Afghanistan är ett land där 91 % av barnen blivit utsatta för våld och där 38 % lever i hushåll där någon blivit mördad under det senaste året (Rädda Barnen, pressmeddelande 3.10.2016). Barnäktenskap och rekrytering av barnsoldater är vanligt. Mänskliga rättigheter för barn står lågt i status, och barn utsätts för våld både hemma och i skolan.

Hazarerna, som många av våra ensamkommande barn tillhör, har varit och är utsatta för förföljelser i Afghanistan såväl som i Pakistan och Iran, dit många flytt. I Iran utsätts tonårspojkarna för utsätts för starkt tryck att gå in i den syriska armén. I Afghanistan erbjuds de enrollering i IS.

Den grupp ensamkommande barn som kom hit fram till slutet av november 2015 kom i god tro under de gamla reglerna. Det svenska samhället har satsat stort på deras integrering. Det är, av respekt för givna löften och de insatser som svenska skattebetalare gjort, fel att nu sända iväg dem vind för våg.  

(...)

Namninsamlingen (Extern länk)

Facebookgrupp Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Namninsamling.com 2016:

stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Afghanistan är inte berett att ta emot utvisade flyktingar från Europa. Staden Kunduz i norra Afghanistan togs över av talibanerna den 6 oktober i år. Den 23 juli i år dödades runt hundra personer i en självmordsattack mot en fredlig demonstration i huvudstaden Kabul och flera hundra skadades. Det kommer ständigt rapporter om attacker även inne i huvudstaden. Även många statsanställda utsätts

Trots det osäkra läget i Afghanistan har svenska regeringen bestämt att tusentals afghaner ska tvångsutvisas. Även afghaner som aldrig bott i Afghanistan utan är födda och uppvuxna utanför landet i Iran och Pakistan ska skickas tillbaka.

"I Afghanistan dödade de oss med vapen, i Europa dödade de oss med pennan", skrev Daniel Moradi, som är ensamkommande. Så känner sig många som riskerar att hamna i det vålds- och krigsdrabbade landet - ett land dit svenska utrikesdepartementet definitivt avråder svenska medborgare att resa. Migrationsverket och UD har uppenbarligen kommit fram till helt olika slutsatser och denna dubbelmoral men visar bara en sak - migrationsverket anser att svenska liv är mycket mer värda en afghanska liv.

Många, som tidigare utvisats till Afghanistan, har flytt på nytt och återigen sökt asyl i Sverige. Konvertiter, barn och minoritetsfolkgrupper drabbas särskilt hårt.

Vi kräver därför att den nya asyllagen som trädde i kraft 1 juli rivs upp.

Vi vill att kategorin "övrigt skyddsbehövande återinförs och att uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande skäl åter ska beviljas.

Vi vill att jakten på papperslösa stoppas.

Vi vill att migrationsverket ser över situation i Afghanistan och noga studerar de händelser som gör att UD inte anser det tillrådligt för svenska medborgare att resa till landet.

Vi vill att det utreds hur det gått för dem som tvångsutvisats till Afghanistan. Övriga statliga myndigheter får sina verksamheter utvärderade med jämna mellanrum. Det är dags att titta närmare på vad migrationsverket gjort.

Läs mer och skriv under (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.