fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Upprop, mailaktioner och namninsamlingar

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190111:

Visby Domkyrkoförsamling 2018:

6-12 januari, Visby: Det räcker nu! - Plattform för denna Bön- och fasteaktion till sidans topp

I solidaritet med de utvisningshotade unga ordnas under perioden söndag 6 - lördag 12 januari en Bön- och fasteaktion i domkyrkan. Sluta utvisa unga till krigets helvete i Afghanistan!

Julefriden 2018 krossades av svenska myndigheter

Vid den tiden utgick ett påbud att alla unga som drömt och hoppats på en framtid - och också gjort allt för att skapa den - istället skulle utvisas till krigets helvete i Afghanistan.

Julen som traditionsenligt är barnens högtid blev inte det julen 2018. Runt om i Sverige har den gångna julen varit ett helvete för många unga. De väntar på sitt utvisningsbeslut - eller så har de redan fått det och istället för tomten så har de fått vänta på polisen som kan dyka upp när som helst för att verkställa utvisningen. Runt dessa ungdomar finns dessutom en massa engagerade människor som bryr sig om dessa ungas ve och väl. I de svenska bygderna finns många som öppnat sina hjärtan. Ja, svenska myndigheter har saboterat mångas jul i år.

Många av de afghanska flyktingarna som kom hit på hösten 2015 var barn då de passerade Sveriges gräns. Som sådana hade de rätt till skydd i vårt land. Men myndigheterna hann inte med. Köerna för att behandlas av Migrationsmyndigheten blev så långa att barnen i många fall hann fylla 18 år. Eller så "åldersuppskrevs" de enligt en helt ny och dokumenterat bristfällig ordning. Plötsligt var barnen inte längre barn - och kunde lättare utvisas. Nu behövde inte de svenska myndigheterna längre ta hänsyn till Dublinförordningen som säger att ensamkommande barn normalt inte överförs till annat land. Av Dublinförordningen framgår att barnets bästa ska var en fråga av största vikt för medlemsstaterna.

Men nu hann barnen fylla 18 år - eller så bestämde svenska myndigheter att de var äldre än vad de själva uppgett.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Skrivunder.com 2018:

Bring Selma home/Få hem Selma till sidans topp

Selma frågade igår - Får jag komma hem igen innan jul? Vad ska vi svara?

Selma 16 år togs i förvar i mitten av november. Hon hölls gömd på ett hotell i Örebro med 3 poliser i nästan ett dygn. Hon grät hela natten och fick inte använda sin mobiltelefon eller kommunicera på annat sätt med någon. De flög i chartrat plan, bara de fyra. Överlämnades på flygplatsen till polisen i Catania Italien. En okänd man kom och hämtade henne och nu sitter hon på ett slags transitboende/förvar som ligger isolerat beläget i ett land där hon inte känner någon och väntar rädd och ensam på vad som ska hända henne.

Hur kunde det bli så här?

Selma har varit på flykt sedan hon var nio år. När hon var 13 år flydde hon från flykten och från sin familj på grund av mycket stor utsatthet. Hon flydde till Sverige det enda stället där hon upplevt någon form av trygghet och snälla människor. Vuxna runt Selma tog henne till socialtjänsten och till migrationsverket och förklarade situationen men ingen utredning gjordes och ingen asylansökan registrerades. Selma bodde först på ett HVB hem och sedan hos en familj, hon gick i skolan och fick många kompisar. Selma levde som vilken vanlig tjej som helst nu i snart 3 år och fick ingen information om vad som väntade henne eller att ingen asylansökan registrerats.

Migrationsverket rättfärdigar den inhumana avvisningen till Italien genom det falska påståendet att Selma har uppehållstillstånd i Italien. Hennes familj hade tidigare fått ett tillfälligt uppehållstånd men som gått ut när Selma överfördes till Italien. Selma hade efter många år av flykt och utsatthet äntligen hittat lite trygghet i hemmet i Sverige och nu rycks hon upp igen för att skickas som ensamt barn till ett land där hon inte har någon/något. Sverige är det enda hem hon har i världen och hon vill inget annat än att få komma hem igen.

(...)

Underteckna namninsamlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Friendsofelyas 18-12-30:

Låt Elias stanna! till sidans topp

Elias Payam är 19 år gammal, har fast anställning inom vården, och har sökt uppehålls- och arbetstillstånd. Afghanistans ambassad skrev dock fel födelseår när de utfärdade Elias pass. De är villiga att ändra det, men Migrationsverket lämnar inte ut passet. Elias blir därför utvisad den 7 januari 2019. Migrationsverket ger honom rådet: Åk till Kabul och ansök om nytt pass. Åk sedan till New Delhi eller Teheran och sök uppehålls- och arbetstillstånd därifrån till det arbete du redan har. Detta är orimligt, då han på högst en vecka kan få ett nytt pass här i Sverige och därmed uppfylla kraven för uppehålls- och arbetstillstånd. Det bryter också mot förvaltningslagens och EU-rättens krav på effektiv och god förvaltning. Dessutom utsätts Elias för livsfara. Det är mycket BRÅTTOM!

(...)

Vi har fått frågor om huruvida det finns något att skriva under, något upprop för Elias. Det gör det inte. Det upprop vi gör går däremot ut på att alla som läser den här bloggen delar den vidare på alla sätt man kan - twitter, instagram, facebook, snapchat, och så vidare. Förr eller senare måste den då landa hos beslutsfattare och Migrationsverkets egna tjänstemän. Vi hoppas att det absurda i situationen kan bli tydligt för dem, och att Elias ska få en chans att ordna ett nytt pass så att han kan få stanna i Sverige. Vi vet också att fler har drabbats av godtyckliga åldersuppskrivningar, och många är de pass som ligger i Migrationsverkets gömmor. Den här kampen kan därför bli viktig för många i framtiden, om den går vägen.

Hjälp oss att sprida informationen vidare, hjälp oss i kampen för att Elias ska få stanna!

Till webbplatsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Médecins Sans Frontières, SOS Mediterranee 18-10-03:

For the attention of all states in Europe - Save the Aquarius and Rescue at Sea till sidans topp

We, members of civil society, are joining the crew of the Aquarius, the last active civil rescue ship in the Central Mediterranean, in demanding that all States in Europe uphold the duty to save lives in distress at sea prior to any political considerations and in full respect of applicable international law.

We call upon all States in Europe to:

+ Take all measures available to allow the Aquarius to resume its life-saving mission as soon as possible,

+ Comply with the duty to render assistance to people in distress at sea,

+ Assume their responsibilities by establishing an effective European rescue model in the Mediterranean.

Why is this important?

The Aquarius has been operating in the Central Mediterranean for 31 months, saving 29,523 lives in more than 230 rescue operations. In the last months, political manoeuvres have deliberately tried to stop the Aquarius' search and rescue mission. The ship has been de-flagged twice in a month's time, first losing the Gibraltar flag and then the Panamanian flag. If the Aquarius cannot operate, more people will die at Europe's doorstep and their lives will be lost in silence, while Europe chooses to close its eyes.

For these reasons, we call upon all States in Europe to utilise any and all measures at their disposal, to allow the Aquarius to resume its life-saving mission by issuing a new flag without undue delay.

Over the last months, seafarers and rescuers of civil rescue ships have witnessed worrying policy developments around the Central Mediterranean. Developments that are incompatible with international and maritime law. Civil rescue ships are being hindered from saving lives; the duty to render assistance to people in distress at sea is no longer being respected. Solidarity and humanity are being criminalised, at sea and on land.

(...)

Till namninsamlingen (Extern länk)

Se även:

Letter by Amnesty International, Human Rights Watch, European Council on Refugees and Exiles (ECRE), International Commission of Jurists (ICJ), and the International Federation for Human Rights (FIDH) (Extern länk)

FARR 18-10-08: Försvara dem som räddar liv! Save the Aquarius and Rescue at Sea (Extern länk)

Katrin Kisswani och Oliver Schulz, Läkare Utan Gränser Sverige i Aftonbladet 18-10-04: Ska vi låta människor drunkna i Medelhavet? (Extern länk)

Amnesty International 18-09-24: A new underhand tactic for ending work of NGO rescue ship will cost lives (Extern länk)

Judith Sunderland, Human Rights Watch 18-09-26: New Low for Italian Migration Policies (Extern länk)

ECRE News 18-10-12: Search and Rescue ship to operate off the Libyan coast under Italian flag (Extern länk)

Are You Syrious 18-10-12: Medelhavet/ Sea-Watch aircraft Moonbird resumes operations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Amnesty International Sverige 2018:

#inteminröst - Till Sveriges politiker till sidans topp

En retorik som värderar människor efter hudfärg, etnicitet eller religion får #inteminröst.

Ta ställning NU - skriv under vårt öppna brev till Sveriges politiker.

Kära politiker,

I juni blev en 15-årig pojke oprovocerat angripen av en man i Skåne. Mannen ska ha slagit pojken, sparkat honom i huvudet, skrikit rasistiska glåpord och "åk hem".

I Sverige 2018 attackeras människor på grund av sin hudfärg, etnicitet eller religion. Det är ett människorättsproblem.

Det har hänt något med det politiska samtalet. En förskjutning. En förändring.

Grupper ställs mot varandra. Människor benämns som problem och hot.

Och vi är många som ser och upplever konsekvenserna.

När uttalanden som misstänkliggör hela grupper får stå oemotsagda riskerar de att bli till sanningar. Ord kan skapa fördomar och i värsta fall leda till rasistiska angrepp.

En fotbollsspelare som gör ett misstag utsätts för rasistiskt hat. Kvinnor i slöja attackeras i lokaltrafiken. Flyktingboenden sätts i brand och hakkors klottras på både synagogor och moskéer.

Som politiker har ni makten att förändra. Ni sätter tonen för vårt debattklimat. Det påverkar hur vi pratar i fikarummet, på skolgården, vid middagsbordet och i förlängningen hur vi agerar.

Ni har makt över det offentliga språket, och med makt kommer ansvar. Vi kräver därför att ni tar ansvar för hur den politiska debatten förs. Vi vill att ni tar fighten mot fördomar, utmanar stereotyper och kraftfullt står upp mot diskriminering i alla dess former.

Ett ord är mer än bara ett ord.

Den 9 september bestämmer vi vilket samhälle vi vill leva i.

Och en retorik som värderar människor efter hudfärg, etnicitet eller religion får #inteminröst

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.