fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Socialt stöd mm för papperslösa

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200426:

Stoppa Utvisningarna till Afghanistan 20-04-10:

Stöttepelaren: "Skänk din lunch till en papperslös skolungdom!" till sidans topp

Papperslösa skolungdomar får ingen skollunch under coronakrisen

Den 18 mars blev jag intervjuad i "Eftermiddag i Radio P4 Stockholm" av Karin Adelsköld. Här är en utskrift av det jag hade tänkt säga - även om jag sedan inte hann med allting.

Igår gick ni ut och bad människor som jobbar hemma att skänka sin lunch till bättre behövande, varför det?

När skolorna stänger och eleverna ska jobba hemifrån går de miste om sin skollunch. För många är detta det enda ordentliga mål mat de får på hela dagen.

Den grupp vi i Stöttepelaren jobbar med är unga människor som kommit till Sverige som asylsökande. Idag har de varken trygghet, bostad och pengar, men många går ändå i skolan och hoppas på att få en ny prövning av sin asylansökan.

De sover hos kompisar, eller i värsta fall på gatan eller i tunnelbanan.

Vi och andra hjälporganisationer försöker hjälpa till med pengar till det allra nödvändigaste. Men det räcker inte på långa vägar.

Nu i coronatider är stänger dessutom flera volontärverksamheter. Ungdomarna har ingenstans att sova, ingenstans att sköta sin hygien. Och ingen mat. Blir de sjuka har de ingenstans att ta vägen.

Hur viktig är det här målet med skolmat för en ung papperslös?

De som är papperslösa har bokstavligen inga pengar. Skolmaten får fungera som frukost, lunch och middag.

Skolmaten är viktig även för dem som väntar på uppehållstillstånd och får ett litet bidrag från Migrationsverket, 1 800 kronor per månad.

Hur ser det ut i Stockholm just nu?

Vi har kontakt med ungefär 100 papperslösa ungdomar. Vi hjälper dem med SL-kort, telefonladdningar och lite matpengar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

#vistårinteut 20-02-21:

Civilsamhället startar arbetskraftsförmedling till sidans topp

Tillsammans har ett antal personer från civilsamhället och näringslivet i dagarna startat en alternativ arbetsförmedling med inriktning på att ta tillvara på resurser hos olika ungdomsgrupper.

Vi hörde av oss och ställde några frågor till Kinna Skoglund, en av grundarna till #vistårinteut, som för några dagar sedan valdes till föreningens ordförande.

Varför startades Arbetskraftsförmedlingen?

- Emma Dalväg, som jobbat med hållbarhetsfrågor i näringslivet under lång tid hörde av sig till mig med den här idén i slutet av december 2019. Vi insåg att vi hade mycket gemensamt när det gällde tankar om hållbarhet både för samhället och människor. Vi kände båda också att politiken och myndigheter hade gått i baklås och att civilsamhället tillsammans med näringslivet skulle kunna låsa upp många knutar.

Hur kommer ni att jobba rent konkret?

- Vi håller just nu på att bygga upp en hemsida om föreningen, skaffa organisationsnummer och kontonummer så alla både enskilda och juridiska personer som vill vara en del och samarbeta kan ansluta inom kort. Arbetskraftsförmedlingen kommer bli en kampanjförening vilket innebär att vi kommer driva olika kampanjer mot olika målgrupper och vi kommer samla ihop och synliggöra aktörer i civilsamhället över hela Sverige samt jobba mot företag för att matcha jobb med ungdomar. Vi tror och vet att det finns många företag, stora som små, som vill bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som de gör något bra för ungdomar.

Vilka personer är det som sitter i föreningens styrelse?

- Vi är både från olika delar av civilsamhället och personer från näringslivet, med olika kompetenser. Inom några veckor kommer vi att presentera styrelsen på vår hemsida.

I Arbetskraftsförmedlingen stadgar är målen formulerade enligt följande:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Arbetskraftsförmedlingens webbsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Tjejzonen 17-03-06:

Tjejzonen stöttar nyanlända tjejer - motverkar psykisk ohälsa och utanförskap till sidans topp

Psykisk ohälsa är enligt en ny rapport det största hälsoproblemet bland nyanlända barn och ungdomar. Nu kan nyanlända tjejer mellan 10 och 25 år få stöd av en "Storasyster" som lyssnar genom organisationen Tjejzonen.

- Situationen för nyanlända tjejer är akut. Många mår väldigt dåligt och ofta är tjejer extra utsatta. Vi vill erbjuda dem goda relationer som är läkande, säger projektledaren Evelyn Zamora.

Många nyanlända ungdomar lider av akut psykisk ohälsa och deras tillstånd riskerar att bli värre under asylprocessen. Det rör sig om allvarliga problem som till exempel posttraumatiskt stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende. Det visar myndigheten Barnombudsmannens nya rapport "Nyanlända barns hälsa".

Enligt Migrationsverket sökte 28 000 tjejer mellan 10 och 25 år asyl i Sverige år 2014-2016.

- Tjejerna har många myndighetskontakter, men känner sig ändå ensamma och isolerade. Det vill vi ändra på genom att erbjuda kontakt med en medmänniska utanför myndighetsvärlden, säger Evelyn Zamora.

Tjejzonen erbjuder en "Storasyster", en volontär som gått Tjejzonens specialutformade utbildning och får regelbunden handledning i sitt uppdrag. Efter matchning med en "Lillasyster", som de stödsökande tjejerna kallas, finns hon tillgänglig som stöd under ett års tid.

- Våra Storasystrar har rekryterats och utbildats särskilt för att kunna stötta nyanlända, säger Evelyn Zamora. Många av dem har egen erfarenhet av flykt eller att byta hemland. Flera av dem har dessutom samma språkkunskaper som tjejerna, till exempel arabiska, somaliska, tigrinja och dari. Det underlättar kontakten.

Showit Kidane är en av dem som valt att engagera sig ideellt som Storasyster:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Tjejzonens hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

Volontärbyrån 16-09-23:

Ett år senare - ideella organisationer ropar fortfarande efter volontärer i Stockholm till sidans topp

I september i fjol exploderade svenskarnas engagemang för nyanlända. Den ideella verksamheten Volontärbyråns sajt gick ner för att så många sökte volontäruppdrag, och många organisationer vittnade om ett enormt engagemang. Men trots att behovet av volontärer ännu är mycket stort verkar det som att svenskarnas engagemang har svalnat.

-Under hösten hade Volontärbyrån nio gånger fler intresseanmälningar än normalt, säger Anna Snell, Volontärbyrån. Just nu finns det runt 60 volontäruppdrag i Stockholmsområdet som rör integration, och intresseanmälningarna kommer inte alls in lika snabbt som de gjorde förra året.

Den bilden bekräftas av bland andra Internationella Bekantskaper, som bland annat driver språkkaféer och läxhjälpsverksamhet. Under förra hösten tog organisationen emot långt fler förfrågningar från volontärer än normalt. Nu får de mycket färre volontärer till verksamheterna, trots att behovet av frivilliga krafter fortfarande är stort.

-Förra hösten var trycket så hårt att vi inte kunde ta emot alla som ville hjälpa till, säger Andreas Bjunér, verksamhetsansvarig för Internationella Bekantskapers språkstöd. Den här hösten är situationen den omvända. Nu när vi behöver fler volontärer än någonsin har intresset gått ner och antalet som hör av sig är långt färre än det var för ett år sedan. Inom språkstödet, där jag främst verkar, finns en oro att vi inte ens ska kunna hålla kvar vårterminens aktivitetsnivå på våra samarbetsskolor.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.