fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Socialt stöd mm för papperslösa

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170309:

Tjejzonen 17-03-06:

Tjejzonen stöttar nyanlända tjejer - motverkar psykisk ohälsa och utanförskap till sidans topp

Psykisk ohälsa är enligt en ny rapport det största hälsoproblemet bland nyanlända barn och ungdomar. Nu kan nyanlända tjejer mellan 10 och 25 år få stöd av en "Storasyster" som lyssnar genom organisationen Tjejzonen.

- Situationen för nyanlända tjejer är akut. Många mår väldigt dåligt och ofta är tjejer extra utsatta. Vi vill erbjuda dem goda relationer som är läkande, säger projektledaren Evelyn Zamora.

Många nyanlända ungdomar lider av akut psykisk ohälsa och deras tillstånd riskerar att bli värre under asylprocessen. Det rör sig om allvarliga problem som till exempel posttraumatiskt stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende. Det visar myndigheten Barnombudsmannens nya rapport "Nyanlända barns hälsa".

Enligt Migrationsverket sökte 28 000 tjejer mellan 10 och 25 år asyl i Sverige år 2014-2016.

- Tjejerna har många myndighetskontakter, men känner sig ändå ensamma och isolerade. Det vill vi ändra på genom att erbjuda kontakt med en medmänniska utanför myndighetsvärlden, säger Evelyn Zamora.

Tjejzonen erbjuder en "Storasyster", en volontär som gått Tjejzonens specialutformade utbildning och får regelbunden handledning i sitt uppdrag. Efter matchning med en "Lillasyster", som de stödsökande tjejerna kallas, finns hon tillgänglig som stöd under ett års tid.

- Våra Storasystrar har rekryterats och utbildats särskilt för att kunna stötta nyanlända, säger Evelyn Zamora. Många av dem har egen erfarenhet av flykt eller att byta hemland. Flera av dem har dessutom samma språkkunskaper som tjejerna, till exempel arabiska, somaliska, tigrinja och dari. Det underlättar kontakten.

Showit Kidane är en av dem som valt att engagera sig ideellt som Storasyster:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Tjejzonens hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

Volontärbyrån 16-09-23:

Ett år senare - ideella organisationer ropar fortfarande efter volontärer i Stockholm till sidans topp

I september i fjol exploderade svenskarnas engagemang för nyanlända. Den ideella verksamheten Volontärbyråns sajt gick ner för att så många sökte volontäruppdrag, och många organisationer vittnade om ett enormt engagemang. Men trots att behovet av volontärer ännu är mycket stort verkar det som att svenskarnas engagemang har svalnat.

-Under hösten hade Volontärbyrån nio gånger fler intresseanmälningar än normalt, säger Anna Snell, Volontärbyrån. Just nu finns det runt 60 volontäruppdrag i Stockholmsområdet som rör integration, och intresseanmälningarna kommer inte alls in lika snabbt som de gjorde förra året.

Den bilden bekräftas av bland andra Internationella Bekantskaper, som bland annat driver språkkaféer och läxhjälpsverksamhet. Under förra hösten tog organisationen emot långt fler förfrågningar från volontärer än normalt. Nu får de mycket färre volontärer till verksamheterna, trots att behovet av frivilliga krafter fortfarande är stort.

-Förra hösten var trycket så hårt att vi inte kunde ta emot alla som ville hjälpa till, säger Andreas Bjunér, verksamhetsansvarig för Internationella Bekantskapers språkstöd. Den här hösten är situationen den omvända. Nu när vi behöver fler volontärer än någonsin har intresset gått ner och antalet som hör av sig är långt färre än det var för ett år sedan. Inom språkstödet, där jag främst verkar, finns en oro att vi inte ens ska kunna hålla kvar vårterminens aktivitetsnivå på våra samarbetsskolor.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151222:

Studiefrämjandet november 2015:

Vill du hjälpa asylboenden? till sidans topp

Vill du ge lite av din tid och få mycket tillbaka? Tillsammans med oss kan du starta en studiecirkel för och med flyktingar i din kommun!

Idag pågår den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget, enligt FN:s flyktingorgan UNCHR. Miljontals människor är på flykt och en liten del kommer till Europa och Sverige för att söka skydd och trygghet.

Alla studieförbund har fått i uppdrag av staten att hjälpa asylboende med svenska och samhällskunskap. Det går att göra på många sätt. Ett sätt är att starta studiecirklar tillsammans med de som bor på asylboenden och där kan du - som tröttnat på att bara se på - vara med och göra något värdefullt. Du kan bli cirkelledare och dela med dig av dina egna kunskaper.

Studiecirklar på asylboenden

Studiefrämjandet kan ta kontakt med den flyktingförläggning som ligger nära dig och höra vad de boende är intresserade att lära sig, kanske har vi redan studiecirklar tillsammans med de asylboende och då går det lite snabbare att komma igång. Tillsammans med dig och de asylboende planerar vi sedan vad studiecirkeln ska handla om.

Vi vet att de på asylboende är intresserade av att lära sig:

+ Svenska språket - kanske kan ni börja med att parallellt läsa böcker på de asylsökandes språk och svenska?

+ Hur svenska samhällsinstitutioner fungerar - kanske kan du berätta om och besöka försäkringskassa, arbetsförmedling, bostadsförmedling, banker?

+ Svenska samhället i stort, tex dagis, skola, barnuppfostran

+ Hur man skriver ett CV, hur man söker jobb och vidareutbildning.

Men genom att göra roliga saker tillsammans lär sig de asylboende också svenska så en studiecirkel kan även utgå från ditt eget intresse, kanske kan ni:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151112:

Picum 15-11-10:

New Guide and Toolkit on How to Use the EU Victims' Directive till sidans topp

PICUM has published a Guide to the EU Victims' Directive together with a toolkit in English, French and Spanish with resources for members and partners, to inform and to inspire action to advance the rights of undocumented victims of crime.

The EU Victims' Directive (Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime) guarantees dignity and respect, as well as access to minimum services, protection and support, for all victims of crime, irrespective of their residence status. All member states (except Denmark, which has opted out of the Directive) have until Monday, 16 November 2015, to implement the guarantees of the Directive into their national laws.

PICUM's new Guide first and foremost aims to provide those organisations working on the front-lines with undocumented migrants with the tools and the information to advance their rights in the framework of the Directive. The Guide is also intended to inform policymakers, law enforcement and other official actors of how the Victims' Directive relates to undocumented migrants as a specific category of victims, and the particular challenges they confront based on their status and circumstances in getting the protection and support they have a right to. Its seven recommendations break down the elements needed for member states to make good on the guarantees in the Directive.

PICUM will also publish a statement in English, French and Spanish on 16 November, the actual day of the transposition deadline, calling on member states to meet their obligations to guarantee the rights of all victims of crime, by prioritising their safety and dignity over their immigration status.

Läs mer och hämta dokumenten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150921:

Ingen Människa är Illegal 15-09-12:

Hem till en papperslös till sidans topp

Just nu bubblar Sverige av en vilja att hjälpa människor på flykt. Är du en av dem? Har du tillgång till en bostad, rum eller sängplats av något slag, som du kan tänka dig att erbjuda en människa på flykt?

Registrera dig på http://hemtillenpapperslos.se/ för att hjälpa till!

Mer information finns på länken.

Registrering (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IMÄI Göteborg 15-09-08:

SFI för papperslösa i Göteborg till sidans topp

Vi vill erbjuda papperslösa att ta del av Svenska För Invandrare-undervisning och behöver fler som vill hjälpa till.

Du behöver inte vara lärare för att kunna bidra! Vi jobbar i gruppen utifrån att alla som kommer är både elever och lärare, och försöker använda de språk som finns i rummet.

Kontakta SFI-gruppen på hej.sfi@gmail.com för att anmäla dig som lärare eller elev.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150724:

Rädda Barnen 2015:

5 september, Trollhättan: Var med och skapa ett bra mottagande för barn på flykt till sidans topp

/För aktiva i Rädda Barnen/

60 miljoner* människor befinner sig på flykt, många av dem är barn, och hela samhället står inför stora utmaningar. Nu kraftsamlar vi kring ett gott flyktingmottagandet lokalt. Vi hoppas att du vill vara med i detta viktiga arbete. Den 5 september ordnar vi en kick-off i Trollhättan för dig som vill engagera dig lokalt för barn på flykt.

Barn på flykt är en utsatt grupp barn som, när de kommer till Sverige, har samma rätt som alla andra barn som vistas i landet. Barn på flykt är också barn som kommer till en ny miljö och kunskapen om det nya landet och de egna rättigheterna inte alltid är så stor.

De här barnen har samma rättigheter som alla andra barn. Ett första steg är att berätta för dem om deras rättigheter och sedan se till att de efterlevs, säger Lumnije Mehmeti verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen.

Kick off 5 september

Under dagen får du ta del av information, berättelser och konkreta verktyg för hur du kan gå tillväga för att förbättra arbeta lokalt för barn på flykt. Var med oss i Trollhättan och samtala kring Barn på flykt och flyktingmottagandet. Gamla som nya aktiva är välkomna.

Läs mer om programmet och vad du kan göra lokalt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150608:

Röda Korset 15-05-21:

Rödakorshuset öppnar i Kungens Kurva till sidans topp

Vi öppnar Rödakorshuset i Kungens Kurva utanför Stockholm för att möta ökande behov bland människor i utsatta situationer, bland andra EU-migranter, papperslösa och nyanlända flyktingar.

- Rödakorshuset i Skärholmen öppnar för att bistå de mest utsatta i stockholmsområdet. Man kan ta en dusch, lära sig svenska, träffa medmänniskor och få stöd. Vi ser att fler och fler lever i ett skuggsamhälle eller på gatan i Sverige, säger Gabriel Rappe, ordförande i Skärholmens Rödakorskrets.

Huset erbjuder allt från vardagliga nödvändigheter som tillgång till dusch, tvättmaskin och mat till att träna svenska, olika sociala aktiviteter och engagemang. Rödakorshuset är också en plattform för att utveckla lokala och redan befintliga verksamheter såsom läxhjälp, kvinnogrupp, mattegrupp och språkcafé. Målet är att hitta konkreta lösningar för att kunna lindra människors utsatthet på bästa sätt.

Röda Korset erbjuder olika former av medmänskligt stöd på ett flertal orter runt om i Sverige. Det nyöppnade Rödakorshuset i Kungens Kurva drivs av Skärholmens rödakorsförening och ska finansieras till viss del av insamlade medel till EU-migranter.

- Några har pekat på att lösningen framåt är att hjälpa till på plats i Rumänien. Alla goda krafter behövs där, men att ensidigt fokusera på Rumänien är vare sig humant eller en långsiktig lösning. Därför går en del av vår insamling till EU-migranter till att lindra utsattheten i Sverige, säger Morgan Olofsson, kommunikations- och insamlingschef i Röda Korset.

Rödakorshuset i Skärholmen ligger på Jägerhorns väg 8 i Kungens Kurva. Öppettiderna är tisdag, onsdag och torsdag, klockan 10.00-15.00.

Pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.