fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Socialt stöd mm för papperslösa

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170309:

Tjejzonen 17-03-06:

Tjejzonen stöttar nyanlända tjejer - motverkar psykisk ohälsa och utanförskap till sidans topp

Psykisk ohälsa är enligt en ny rapport det största hälsoproblemet bland nyanlända barn och ungdomar. Nu kan nyanlända tjejer mellan 10 och 25 år få stöd av en "Storasyster" som lyssnar genom organisationen Tjejzonen.

- Situationen för nyanlända tjejer är akut. Många mår väldigt dåligt och ofta är tjejer extra utsatta. Vi vill erbjuda dem goda relationer som är läkande, säger projektledaren Evelyn Zamora.

Många nyanlända ungdomar lider av akut psykisk ohälsa och deras tillstånd riskerar att bli värre under asylprocessen. Det rör sig om allvarliga problem som till exempel posttraumatiskt stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende. Det visar myndigheten Barnombudsmannens nya rapport "Nyanlända barns hälsa".

Enligt Migrationsverket sökte 28 000 tjejer mellan 10 och 25 år asyl i Sverige år 2014-2016.

- Tjejerna har många myndighetskontakter, men känner sig ändå ensamma och isolerade. Det vill vi ändra på genom att erbjuda kontakt med en medmänniska utanför myndighetsvärlden, säger Evelyn Zamora.

Tjejzonen erbjuder en "Storasyster", en volontär som gått Tjejzonens specialutformade utbildning och får regelbunden handledning i sitt uppdrag. Efter matchning med en "Lillasyster", som de stödsökande tjejerna kallas, finns hon tillgänglig som stöd under ett års tid.

- Våra Storasystrar har rekryterats och utbildats särskilt för att kunna stötta nyanlända, säger Evelyn Zamora. Många av dem har egen erfarenhet av flykt eller att byta hemland. Flera av dem har dessutom samma språkkunskaper som tjejerna, till exempel arabiska, somaliska, tigrinja och dari. Det underlättar kontakten.

Showit Kidane är en av dem som valt att engagera sig ideellt som Storasyster:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Tjejzonens hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

Volontärbyrån 16-09-23:

Ett år senare - ideella organisationer ropar fortfarande efter volontärer i Stockholm till sidans topp

I september i fjol exploderade svenskarnas engagemang för nyanlända. Den ideella verksamheten Volontärbyråns sajt gick ner för att så många sökte volontäruppdrag, och många organisationer vittnade om ett enormt engagemang. Men trots att behovet av volontärer ännu är mycket stort verkar det som att svenskarnas engagemang har svalnat.

-Under hösten hade Volontärbyrån nio gånger fler intresseanmälningar än normalt, säger Anna Snell, Volontärbyrån. Just nu finns det runt 60 volontäruppdrag i Stockholmsområdet som rör integration, och intresseanmälningarna kommer inte alls in lika snabbt som de gjorde förra året.

Den bilden bekräftas av bland andra Internationella Bekantskaper, som bland annat driver språkkaféer och läxhjälpsverksamhet. Under förra hösten tog organisationen emot långt fler förfrågningar från volontärer än normalt. Nu får de mycket färre volontärer till verksamheterna, trots att behovet av frivilliga krafter fortfarande är stort.

-Förra hösten var trycket så hårt att vi inte kunde ta emot alla som ville hjälpa till, säger Andreas Bjunér, verksamhetsansvarig för Internationella Bekantskapers språkstöd. Den här hösten är situationen den omvända. Nu när vi behöver fler volontärer än någonsin har intresset gått ner och antalet som hör av sig är långt färre än det var för ett år sedan. Inom språkstödet, där jag främst verkar, finns en oro att vi inte ens ska kunna hålla kvar vårterminens aktivitetsnivå på våra samarbetsskolor.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.