fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Asylgrupper, personligt stöd och rådgivning

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190415:

Rådgivningsbyrån 19-04-09:

Vi söker dig som är eller har varit asylsökande och vill vara med i vår referensgrupp till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum, det innebär att vi granskar lagstiftning och hur lagarna används i praktiken. Vi arbetar för att asylprocessen ska vara rättssäker och erbjuder gratis juridisk rådgivning på telefon och mejl till asylsökande, gode män och deras juridiska ombud.

The Swedish Refugee Advice Centre is a refugee law centre that works for a legally secure asylum process. The Centre provides free legal advice to asylum seekers, legal counsels, contact persons and other interested via phone and email.

We are currently developing our communication towards asylum seekers. To better understand our target group and what questions you need answers to when you are in the asylum process, we would like to invite you to participate in our reference group. Our goal with the reference group is to listen and learn more about what legal issues you would like us to analyze and how you prefer to receive the information.

Are you interested in participating in the reference group? Fill in the form below and we will contact you with more information. We are looking forward to hear from you!

På svenska

Vi utvecklar just nu vår verksamhet och vill gärna prata med dig som är eller har varit asylsökande i Sverige. Därför bjuder vi in dig till vår referensgrupp. I referensgruppen pratar vi om vilka frågor asylsökande behöver och vill ha svar på, och på vilket sätt man vill ha informationen. Det finns inga krav på förkunskaper inför mötet. Vi är intresserade av dina tankar och erfarenheter. Att vara med är frivilligt och du får vara med på så många träffar du vill. Dina åsikter får självklart vara anonyma.

Är du intresserad av att vara med? Fyll i formuläret längst ner på sidan så skickar vi ett mejl med mer information. Vi ser fram emot att höra av dig!

Läs mer och fyll i formuläret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.