fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Asylgrupper, personligt stöd och rådgivning

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 191025:

FARR 2019:

Goda Råd 2019 - Good Advice 2019 till sidans topp

FARR:s "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" finns nu uppdaterad på sex språk. Version 5.03 innehåller information om gymnasielagen samt lagändringarna som gjordes i samband med att den tillfälliga lagen förlängdes.

Oumbärlig handbok för hela asylprocessen, om asylproceduren, asylskäl, skäl för avslag, förvar och verkställighetshinder. Särskilda kapitel om kvinnors skäl, hbtq-skäl och personer som utsatts för tortyr. Denna utgåva har tagits fram av FARR i samarbete med Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse.

Hämta Goda Råd här (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

Asylrättscentrum 19-07-29:

HBTQ-personer i asylprocessen till sidans topp

Asylrättscentrum möter ofta personer som behövt fly på grund av hemlandets syn på deras sexuella läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck. I vårt arbete ser vi många utmaningar med att säkerställa en rättssäker asylprocess för personer som är i behov av skydd på grund av HBTQ-relaterade skäl.

Vi arbetar kontinuerligt med frågorna i enskilda ärenden och i vårt arbete med policydialog. Undrar ni hur Migrationsverket tänker när de bedömer om någon är i behov av skydd på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck? Här kan ni läsa deras rättsliga ställningstagande om hur sådan utredning ska gå till: Rättsligt ställningstagande angående utredning och prövning av den framåtsyftande risken för personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck

Ett problem i ärenden som gäller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck är att personer i vissa fall inte vågar berätta om dessa asylskäl förrän efter att deras asylprocess är avklarad. I vissa fall kan personen då efter ansökan om verkställighetshinder få en ny prövning hos migrationsverket. Är du eller känner du någon som är i en sådan situation eller på annat sätt är i behov av juridisk hjälp så hör av er till oss på info@sweref.org eller till vår telefonrådgivning.

Under Stockholm Pride som äger rum mellan 29 juli och 3 augusti deltar Asylrättscentrum i panelsamtal Trovärdighetsbedömningar av hbtq-personer i den svenska asylprocessen 31 juli kl.13.00.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Asylrättscentrum 19-07-15:

Nu börjar sommartider på vår telefonrådgivning till sidans topp

Mellan 15 juli och 2 augusti (vecka 29, 30 och 31) har vi endast telefonrådgivning tisdagar och onsdagar mellan kl.9.00-11.00. Telefonnumret är som vanligt 0200-88 00 66.

Ni kan som alltid fortfarande maila in era frågor och ärenden på info@sweref.org. Med anledning av sommartider kan det dröja något längre att få besked men vi jobbar så skyndsamt som möjligt.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Rådgivningsbyrån 19-04-09:

Vi söker dig som är eller har varit asylsökande och vill vara med i vår referensgrupp till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum, det innebär att vi granskar lagstiftning och hur lagarna används i praktiken. Vi arbetar för att asylprocessen ska vara rättssäker och erbjuder gratis juridisk rådgivning på telefon och mejl till asylsökande, gode män och deras juridiska ombud.

The Swedish Refugee Advice Centre is a refugee law centre that works for a legally secure asylum process. The Centre provides free legal advice to asylum seekers, legal counsels, contact persons and other interested via phone and email.

We are currently developing our communication towards asylum seekers. To better understand our target group and what questions you need answers to when you are in the asylum process, we would like to invite you to participate in our reference group. Our goal with the reference group is to listen and learn more about what legal issues you would like us to analyze and how you prefer to receive the information.

Are you interested in participating in the reference group? Fill in the form below and we will contact you with more information. We are looking forward to hear from you!

På svenska

Vi utvecklar just nu vår verksamhet och vill gärna prata med dig som är eller har varit asylsökande i Sverige. Därför bjuder vi in dig till vår referensgrupp. I referensgruppen pratar vi om vilka frågor asylsökande behöver och vill ha svar på, och på vilket sätt man vill ha informationen. Det finns inga krav på förkunskaper inför mötet. Vi är intresserade av dina tankar och erfarenheter. Att vara med är frivilligt och du får vara med på så många träffar du vill. Dina åsikter får självklart vara anonyma.

Är du intresserad av att vara med? Fyll i formuläret längst ner på sidan så skickar vi ett mejl med mer information. Vi ser fram emot att höra av dig!

Läs mer och fyll i formuläret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

FARR 17-10-17:

"Good Advice for asylum seekers in Sweden updated in Russian till sidans topp

FARR's booklet "Good advice for asylum seekers in Sweden" is now updated in layouted version also in Russian, besides of Arabic, Farsi, Spanish, Swedish and English.

Please observe that the new rules about prolonged residence permits because of studies and some other recent amendments of law are not yet included in the "Good Advice" booklets.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Refugees Welcome Stockholm 17-02-07:

Nytt samarbete mellan RWS och Stockholms Stadsmission till sidans topp

Juristvolontärer från Refugees Welcome Stockholm kommer i samarbete med Stockholms Stadsmission erbjuda gratis juridisk rådgivning till några av samhällets mest utsatta ungdomar.

Stockholms Stadsmission driver sedan i april 2016 projektet Baba. Syftet är att ge råd och stöd till barn och unga upp till 20 år som kommit ensamma till Sverige och som av olika anledningar står utanför samhällets insatser. De kan till exempel ha avvikit från sin boendeplacering, valt att inte söka asyl i Sverige eller "gömt" sig på grund av avslag (eller rädsla för avslag) på sin asylansökan.

Inom ramen för Baba erbjuds de unga sedan tidigare bland annat anonyma och trygga mötesplatser, social samvaro, aktiviteter, stödjande samtal, juridisk rådgivning via Stadsmissionens egen jurist samt basala insatser i form av mat, kläder och hygien. Nu kommer de även att erbjudas juridisk rådgivning med hjälp av Refugees Welcome Stockholms jurister.

- Många av de ungdomar som vi möter uttrycker ett behov av att få träffa en jurist för förstå och klargöra beslut från Migrationsverket. Därför ser vi fram emot samarbetet med Refugees Welcome Stockholm och deras juristvolontärer, säger Helena Wihlborg, projektledare för Baba.

Refugees Welcome Stockholm driver sedan ett år tillbaka juridisk rådgivning för asylsökande på organisationens mötesplats Rosa Stationen på Birkagården i Vasastan.

- Eftersom vi redan har en fungerande struktur för att organisera juridisk rådgivning på volontärbasis passar det här samarbetet mycket väl in i vår verksamhet, säger Karin Törnell, som ansvarar för Refugees Welcome Stockholms juristvolontärer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170126:

FARR 17-01-16:

Goda Råd är uppdaterad till sidans topp

FARR proudly presents...

... "GODA RÅD till dig som söker asyl i Sverige" i uppdaterad version. Den nya pdf-boken är justerad så att den stämmer överens med den tillfälliga begränsningslagen.

FARR:s GODA RÅD innehåller fakta och råd om hur det går till att söka asyl, vilka skäl som ger uppehållstillstånd, regler för arbetstillstånd och anhöriginvandring, utvisning och verkställighet, ny prövning, etc. Det finns särskilda avsnitt om hur du kan påverka ditt ärende, vanliga skäl för avslag, särskilda råd för vissa kategorier, rättigheter för asylsökande, rättigheter för papperslösa...

Filen är ca 16 mb, men det finns också en lågupplöst version om drygt 2 mb som lämpar sig bättre om du sitter vid en långsam dator eller vill maila filen till någon.

Den nya versionen finns ännu bara på svenska, men översättningar pågår och kommer att publiceras på engelska, farsi, arabiska, spanska och ryska.

Läs mer och hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MUCF 17-01-16:

Broschyr om HBTQ-personers rättigheter i Sverige till sidans topp

Unga som kommer till Sverige har olika sexualiteter och könsidentiteter och kommer från länder där lagstiftningen som rör hbtq-personer ofta ser annorlunda ut än här. Att vara både ny i Sverige och hbtq-person kan dessutom innebära en extra social utsatthet. Därför är det viktigt att alla unga hbtq-personer som är nya i Sverige tidigt får kunskap om sina rättigheter.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, RFSL Ungdom och RFSL ger tillsammans ut broschyren Hbtq-personers rättigheter i Sverige. Den är framtagen för att ge kortfattad kunskap om hbtq-personers mänskliga rättigheter och vad som är gäller enligt svensk lag. Den innehåller också information om var unga nyanlända hbtq-personer kan vända sig för att få mer information, stöd och kontakt med andra i liknande situation. Informationen är avgörande för unga nyanlända hbtq-personers hälsa och möjlighet till delaktighet i samhället.

Broschyren finns på sju olika språk: svenska, engelska, arabiska, dari, persiska, somaliska och kurmanji. Broschyren kan överlämnas i enskillda möten, finnas i ett väntrum, på en toalett eller annan lämplig plats. Eftersom alla hbtq-personer inte är öppna med sin identitet är det viktigt att unga kan ta broschyren utan att samtidigt bli utpekade.

Hämta broschyren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-01-25:

Vad du kan göra i kampen för ungdomarna till sidans topp

Flera kampanjer pågår för att stoppa utvisningar av ensamkommande barn. Öppna brev, namninsamlingar och manifestationer avlöser varandra. Du kan bidra genom ditt namn, genom insamlingar till uppföljningar av utvisningar och till konferenser. Samtidigt behöver varje asylsökande, barn eller vuxen, kämpa i sitt eget ärende för att bli trodd och få skydd. Glöm inte att det är skyddsbehovet som är huvudsaken, uppmanar Charlotta Lagnander, som är asyljurist och även styrelseledamot i FARR.

FARR har nyligen visat att åldersuppskrivningar sker godtyckligt i stor skala. Att ensamkommande barn skrivs upp i ålder har kommit att ses som den stora orsaken till utvisningarna. Åldersuppskrivningarna har verkligen fått stor betydelse - ca 2000 ensamkommande barn från Afghanistan som skrivits upp i ålder fick utvisningsbeslut under hösten. Alternativet att ge ett tillfälligt uppehållstillstånd fram till 18-årsdagen (som också kritiserats) användes i väldigt liten utsträckning. Som siffrorna ser ut är det lätt att glömma att asylproceduren handlar om att bedöma vem som har behov av skydd. Att ålder har fått så stor betydelse för ungdomarna från Afghanistan hänger ihop med att de har svårt att bevisa sitt personliga skyddsbehov.

Häng inte upp er bara på åldern!

- Häng inte upp er bara på åldern! uppmanar FARR:s styrelseledamot, asyljuristen Charlotta Lagnander. - Det är viktigt att komma ihåg att det är skyddsbehovet som avgör. Om du har skyddsbehov så får du stanna oavsett hur gammal du är, och du utvisas inte när du fyller 18. Därför är det viktigt att arbeta med att få fram få fram de uppgifter som visar att det finns en hotbild.

+ Vad är en "hotbild", hur kan man visa det? Många har ju bott i andra länder och vet inte riktigt varför föräldrarna flydde eller om fienderna finns kvar.

- Nej, du kommer inte ihåg vad som hände när du var fyra år. Men det viktiga är ändå riskerna i framtiden, säger Lotta.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161208:

FARR 16-12-06:

What is FARR? - Video till sidans topp

Video description of The Swedish Network of Refugee Support Groups, FARR.

Read more: www.farr.se, Questions: info@farr.se

Thanks to: Storyboard: Franziska, Voice: Ferlin, Animation/Editing: Indigo

Se videon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-12-07:

Enkät till medlemmar till sidans topp

FARR har den 6 december skickat ut en enkät till lokala medlemsföreningar och kontaktpersoner för att söka efter vissa typer av beslut. Det gäller utvisningar av särskilt sårbara personer till Afghanistan, åldersuppskrivningar utan motivering, felaktiga indragningar av bistånd samt hinder för familjeåterförening.

Läs mer och hämta enkäten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

LSU 16-11-03:

Handledningen är här! till sidans topp

LSU:s handledning för organisationer som önskar starta upp aktiviteter med fokus på asylsökande och nyanlända barn och unga är äntligen här!

Handledningen innehåller bland annat statistik om flyktingsituationen och information om ämnen som grunder för uppehållstillstånd, asylprocessen och rättigheter för asylsökande, nyanlända och papperslösa.

Dessutom rymmer handledningen även tips och råd från organisationer med erfarenhet av att skapa aktiviteter med/för asylsökande och nyanlända barn och unga, vägledning för hur ni kan arbeta inkluderande, en lista på stiftelser att söka och mycket mer.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161122:

FARR 16-11-10:

Goda råd till dig som ensamkommande till sidans topp

Till dig som söker asyl som ensamkommande barn! Det händer många dåliga saker för ensamkommande i Sverige just nu. Många är rädda för att utvisas och för att inte få gå i skolan. Den här informationen är till dig som försöker förstå vad som händer och vad du kan göra: www.farr.se/ensamkommande.

Många i Sverige är arga på de nya reglerna för ensamkommande barn och att ungdomar utvisas till farliga länder. De skriver till politiker, ordnar demonstrationer, berättar i tidningar och på facebook vad som händer. Det är viktigt att vi gör saker tillsammans. Men du kan också hjälpa dig själv. Därför har vi också försökt samla goda råd till dig som ensamkommande.

Lättläst utskriftsversion av information om situationen för ensamkommande (Extern länk till pdf-fil)

Goda råd till dig som ensamkommande (Extern länk)

Motsvarande information till ungdomar, på dari (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

Rights in Exile 16-08-31:

Supporting aid: What non-lawyers can do to assist asylum till sidans topp

This guide for non-lawyers was written by Christian Jorgensen, DePaul University and Helena Spector, Clare College, Cambridge University, both of whom are volunteers with the Rights In Exile Programme.

(...)

Compounded by the forced closure of small, specialist immigration and asylum firms, in-part the effect of the removal of non-asylum immigration from the scope of legal aid in 2013, asylum lawyers are now overstretched, underfunded and spread far too thinly over an ever-growing pool of potential clients. And the situation we see in the UK is a metonym for the wider shifts in reception and resources proffered to asylum seekers across the developed world. The decreasing number of limited resources and services has created a void in the realm of refugee law and it is important, if not imperative, for refugee advocates and academics to fill this gap.

Non-lawyers cannot provide legal representation or advice. But aid in asylum cases extends beyond solely providing legal assistance; being one of the most diverse and complex areas of law, there are many avenues within requests for asylum where non-legal help can be pivotal. These include assisting lawyers and law firms with taking the testimony of asylum seekers and visiting asylum seekers within detention centers.

Testimony

A refugee's testimony is arguably the most important part of their case: how the facts are gathered can be pivotal in establishing the legal grounds for granting refugee status to applicants. To qualify for asylum, an asylum seeker must prove that they meet the criteria defining a 'refugee' under international law (1951 Convention relating to the Status of Refugees). This consists of the following elements:

I. Alienage: the asylum seeker is outside their home country.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.