fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Pris och utmärkelser

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190703:

Nordstan 19-06-26:

Nordstans Företagareförening tackar volontärgrupperna för deras fantastiska insatser till sidans topp

Agape, Frälsningsarmén och Räddningsmissionen får 20 000 kronor vardera som tack för det viktiga arbete de utför i och kring Nordstan.

-Vi vill på detta sätt visa vår tacksamhet till dessa volontära eldsjälar som gör så mycket och hoppas att detta bidrag hjälper lite i deras strävsamma arbete. Vi uppmanar fler att stödja de här föreningarna, säger Martin Barregård Företagareföreningens ordförande.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

#vistårinteut 19-05- 25:

Nominerade till Raoul Wallenbergpriset till sidans topp

Glada och mycket stolta kan vi idag berätta att Sara Edvardson Ehrnborg och Kinna Skoglund är nominerade till Raoul Wallenbergpriset 2019.

Sara och Kinna var med och grundade nätverket "Vi står inte ut" hösten 2016 och har genom sitt outtröttliga engagemang varit ovärderliga lokomotiv för oss alla.

Med kunskap och kärlek har de visat vägen, formulerat, tänkt, agerat och på ett enastående sätt lyft medmänskligheten i en tid när ledande politikerna i vårt land valde att använda de ensamkommande barnen och ungdomarna till slagpåsar i en signalpolitisk debatt.

Tillsammans har de spridit kraft och hopp som på ett självklart sätt kopplar ihop vår fråga med samhället i stort.

Raoul Wallenbergpriset går till en person/personer som i Sverige arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde.

Raoul Wallenbergpristagare är föredömen, personer som unga kan spegla sig i och se upp till.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Raoul Wallenberg Academy 19-06-05:

Ungt Kurage - Vinnare 2019 till sidans topp

Raoul Wallenberg stod upp för andra människor när det gällde. En måste inte göra lika stora handlingar som Raoul för att agera i civilkurage - alla kan göra något i sin egen vardag. Med utmärkelsen Ungt Kurage vill vi uppmärksamma unga mellan 13 och 20 år som med små resurser gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang.

Årets fem vinnare har utsetts bland förslag från allmänheten och skolor. När andra backat har dessa personer lyft blicken och agerat.

ÅRETS PRISTAGARE ÄR

Merlissa Sakr, 19 år, från Trollhättan åkte buss mot Vänersborg när en man som inte kunde tala svenska klev ombord. Mannen blev utsatt för rasistiska kommentarer av busschauffören. Merlissa visade civilkurage och sa ifrån när ingen annan gjorde det.

Muhammad J. Muhammadi, 19 år, från Vansbro har delat med sig av sina egna smärtsamma upplevelser från sin uppväxt i böckerna "Ska vi dansa" och "Jag står inte ut men jag slutar aldrig att kämpa".

Matilda Karlsson Hjorth, 16 år, från Gnesta har på eget initiativ dragit igång Gnesta Pride. Matilda står upp för alla människors lika värde.

Leon Cadei, 15 år, från Västerås står upp mot rasismen inom, framför allt, hockeyns värld. Leon är själv mörkhyad och har vid ett flertal tillfällen fått höra rasistiska kommentarer och uttalanden på isen. Efter det senaste uttalandet bestämde Leon sig för att göra något åt saken och har polisanmält händelsen.

Stella Watkins och Tor Fåhraeus, 20 år, från Danderyd och Hägersten, räddade en man som föll genom isen i Stocksund. Stella och Tor larmade och visade oerhörd sinnesnärvaro och kunskaper i livräddning vilket räddade ett liv.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

FARR 19-04-07:

FARR hyllade ungdomar och veteraner till sidans topp

Ett uppbåd av veteraner och aktivister var med när FARR firade 30 år av kamp för asylrätten den 30 mars. Samma dag utsågs två ungdomsstipendiater, Yahya Aliyar, en av grundarna till Ung i Sverige och Muhammed Juma Muhammedi, författare till boken "Ska vi dansa?" Dagen därpå hölls årsmöte och FARR valde en ny ordförande, Sara Edvardson Ehrnborg. Organisationen stärktes med inte mindre än åtta nya styrelseledamöter som tillför kunskaper och engagemang från hela landet.

Läs mer och se bilder från evenemangen (Extern länk)

Läs mer om stipendiaterna (Extern länk)

Se dokument från årsmötet här, bland annat den nya styrelsen, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

FARR 19-03-26:

Demokratifond ger stöd till insamling av vittnesmål till sidans topp

FARR är en av de organisationer som har valts ut av Hugo Stenbecks Stiftelse och Bonniers familjestiftelse till att få stöd för ett initiativ för att stärka ungas röster. FARR får bidraget för att samla in vittnesmål från asylsökande barn och unga och sprida kunskap om deras erfarenhet av asylprocessen i Sverige. Projektet som nu får finansiellt stöd och stöttning under ett år kommer att ge underlag till en kommission som håller på att startas i samarbete med Linköpings Universitet för att granska asylrättens utveckling de senaste åren.

Läs mer i Stenbecksstiftelsernas pressmeddelande om de projekt som får stöd! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stenbecks Stiftelse 19-03-18:

Trafficking av barn på flykt runt Medelhavet temat för 2020 års Child 10 Awards till sidans topp

- som föregås av öppen nominering

I dag, på årsdagen av EU:s överenskommelse om ett flyktingavtal med Turkiet, tillkännages temat för 2020 års Child 10 Awards som nästa år kommer att gå till 10 modiga och hängivna ledare som alla kämpar för att motverka trafficking och utnyttjande av barn på flykt runt Medelhavet. För första gången är nomineringen till priset öppen och pågår fram till och med 15 maj 2019.

Även om det skett en stor minskning av barn på flykt till Europa så fortsätter båtarna att komma samtidigt som bristerna i mottagningssystemen gör att många barn försvinner, många gånger utan att saknas. Inte sällan hamnar de i lägenheter eller parker i storstäderna där de säljs som sexslavar eller i annan människohandel. Stora brister i boende, mat, basal vård och övervakning för dessa barn gör dem extra sårbara för att utnyttjas. Framför allt de barn som är ensamkommande, papperslösa, oregistrerade eller som försvinner under asylprocessen riskerar att falla offer för människohandel inom såväl tiggeri, slavarbete som sexuella övergrepp.

Runt om Medelhavet arbetar hundratals organisationer med inspirerande och modiga ledare som visar att det går att stå upp för medmänsklighet och mänskliga rättigheter och för de barn som drabbas värst av de den hårda politik vi ser i Europa. I januari nästa år kommer Sverige stå i fokus för sexhandeln med barn i Europa då Child 10 Award 2020 bjuder in tio av de orädda och banbrytande ledare som med sina organisationer kämpar för att stoppa trafficking av barn runt Medelhavet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Sjukhusläkarna 19-03-14:

Larmande rättsläkare får priset Årets Visslare till sidans topp

De slog larm om Rättsmedicinalverkets medicinska metoder för åldersbedömningar i asylärenden. Nu får de visselblåsande rättsläkarna Tommie Olofsson, Fredrik Tamsen, Anna Ybo, Ann-Sofie Ceciliason, Håkan Sandler och Jacob Andersson Sjukhusläkarnas pris Årets visslare.

- Genom det här priset uppmärksammas vår kamp för professionell integritet, vetenskaplighet och god läkaretik. Det ger oss stöd och bekräftelse men även upprättelse, säger Tommie Olofsson, överläkare och tidigare avdelningschef vid Rättsmedicinalverket. Det känns mycket hedrande och glädjande men också sorgligt. Hedrande och glädjande för just den upprättelse och bekräftelse priset innebär. Sorgligt för att vi var tvungna att bli visselblåsare för att problemen med de medicinska åldersbedömningarna skulle uppmärksammas.

Priset delas ut vid Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte i Stockholm den 14 mars.

- Att bli visselblåsare är inget som man räknar med i sin karriär men plötsligt står man där om man är modig nog. Vi vill uppmärksamma dessa kollegor för att de stod upp för läkaretiken, att alltid verka efter evidens och beprövad erfarenhet och att aldrig skada, säger Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna.

De sex rättsläkarna tilldelas priset med motiveringen: Ett stort mod utmärker läkarna vid Rättsmedicinalverket (RMV) i Uppsala, som stått upp mot en arbetsgivare som inte velat lyssna, och öppet kritiserat de metoder som de var påtvingade att använda vid åldersbedömning av asylsökande. Läkarna har på ett rakt och tydligt sätt tagit debatten och visat att åldersbedömningarna inte motsvarar deras krav på ett vetenskapligt förhållningssätt, och att de inte är förenliga med deras yrkesetik. Tack vare protesterna har Statens medicin-etiska råd (Smer) skickat en skrivelse till regeringen med uppmaning att tillsätta en oberoende granskning av RMV:s medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

Fotnot: Sjukhusläkarna delar sedan 2008 ut priset Årets visslare till den eller de som stått upp för demokrati och yttrandefrihet i vården till gagn för patienter och läkare.

Läs mer (Extern länk)

Svenska Dagbladet 19-03-14: Läkare årets visselblåsare: "Priset har varit högt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

FARR 19-03-01:

Föreslå ungdomsstipendiat! till sidans topp

Vet du någon ung person eller ungdomsgrupp som har gjort bra insatser under 2015? Då kan du föreslå mottagare av FARR:s ungdomsstipendium! Utdelningen sker i samband med FARR:s 30-årsjubileum 30 mars 2019.

Sedan 1998 delar FARR ut ett årligt ungdomsstipendium. Syftet är att stödja insatser av ungdomar för asylrätten och/eller för att öka förståelsen mellan människor av olika ursprung. Stipendiet delas numera ut till minne av Carl Lundevi, inspirerande medlem i FARR:s styrelse, som tragiskt avled 2012, i alltför unga år. Stipendiesumman är minst 5000 kr och kan ökas om stipendiet delas mellan flera. Skicka ditt förslag senast 10 mars, med motivering, till info@farr.se

Läs mer om stipendiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190219:

UNHCR 19-02-13:

UNHCR delighted as major human rights award presented to a Sudanese refugee till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is delighted that Mr. Abdulaziz Muhamat has received the 2019 Martin Ennals Award at the ceremony in Geneva today.

Recognized as a true leader, human rights and humanitarian advocate, Mr. Muhamat has tirelessly cared for fellow refugees, and eloquently drawn the world's attention to their plight. A refugee himself, Mr Muhamat has spent more than five years under Australia's 'offshore processing' on Manus Island after having fled Sudan. His efforts to represent and give voice to some of the most vulnerable human beings on earth and under the most difficult conditions are a testament to his resilience and humanity.

"I have the deepest admiration for Mr. Muhamat, for his courage, his humanity and indomitable spirit," said Volker Türk, Assistant High Commissioner for Protection, who met with him earlier this week. "His testimony is a wake-up call to the world about what happens when policies dehumanize and mistreat other human beings."

UNHCR continues to urge that solutions be found for all refugees and asylum-seekers under Australia's 'offshore processing' in Papua New Guinea and Nauru as a matter of urgency.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

FARR 18-11-23:

Tio ledare hyllas för sin kamp för barn utan papper till sidans topp

FARR:s Sanna Vestin är en av de tio pristagarna då Hugo Stenbecks stiftelse utser "Child 10" 2018. Utmärkelsen innebär bland annat 10.000 USD till FARR:s arbete och stöd för fortsatt samverkan för barns rättigheter.

Child 10 Awards, som instiftats av Sophie Stenbeck Family Foundation och Sara Damber, identifierar varje år 10 modiga och inspirerande ledare som kämpar för de mest utsatta barnen. Utöver det ekonomiska bidraget får pristagarna organisatoriskt stöd för att utveckla sitt arbete. Child 10 är partipolitiskt obundet och drivs idag av Hugo Stenbecks stiftelse och Sophie Stenbeck Family Foundation. Bland tidigare års uppmärksammade pristagare finns bl. a. Oby Ezekwesili, som tilldelades priset i närvaro av H.M. Drottning Silvia efter att ha initierat uppropet #BringBackOurGirls.

Pristagarna har ofta utsetts från utsatta områden runt om i världen, där barns rättigheter kränks, men försvaras av frivilligorganisationer. I år riktas uppmärksamheten på papperslösa barn som saknar rättigheter även i västvärlden och de tio pristagarna kommer alla från USA eller Sverige. Årets pris delas ut i samarbete med Malmö Stad och Barnrättsbyrån.

Nio av årets pristagare kommer till Malmö för en pris-ceremoni på Scandic Hotel Triangeln den 4 december kl 15:30. En av pristagarna befinner sig själv i en papperslös situation i USA och kan därför inte lämna landet och komma till Malmö. I samband med prisceremonin anordnas även toppmötet Child 10 Summit i Malmö där pristagarna får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och bygga vidare på den samlade kunskapen för att fortsätta utveckla arbetet för barn som lever i papperslöshet, berättar stiftelsen.

(...)

Hela artikeln med pristagarna (Extern länk)

Läs mer om Child 10 (Extern länk)

Se film om Sanna Vestin och FARR (Extern länk)

SvT Skåne 18-11-14: Malmöbor prisas för arbete med papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

UNHCR 18-10-01:

South Sudanese surgeon honoured at 2018 UNHCR Nansen Refugee Award ceremony till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, today honoured Dr. Evan Atar Adaha (Dr. Atar), a surgeon from South Sudan, with the 2018 Nansen Refugee Award at a ceremony in Geneva.

Dr. Atar received the award for his outstanding 20-year commitment in providing medical services to people forced to flee conflict and persecution in Sudan and South Sudan, as well as to the communities that welcome them.

Presenting the award in Geneva's Bâtiment des Forces Motrices, Filippo Grandi, UN High Commissioner for Refugees, said he could think of "three or four reasons" why Dr. Atar was chosen to receive the award.

He said most of his patients were refugees and he had lived through displacement himself, after fighting forced him to close his first hospital in Kurmuk, Sudan. In addition, he embodied "not only solidarity, but courageous solidarity" with his refugee patients, "two commodities that are very scarce in today's world".

High Commissioner Grandi noted that that the South Sudanese government had just signed a revitalized peace agreement adding: "I have a message for the leadership of South Sudan ... one of your compatriots shows the way."

The UNHCR Goodwill Ambassador, actor Cate Blanchett, provided the keynote address, praising Dr. Atar's work at such a critical time for global displacement.

"The award tonight marks a great humanitarian achievement," she said. "It is a formalised way of saying 'thank you' to one person specifically, but more importantly, it carries with it the inexpressible thanks to all who work in the humanitarian fields -- often at great personal cost."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

FARR 18-09-10:

100.000 kronor från Emmaus Björkå till sidans topp

Med två dagar kvar till riksdagsvalet aviserade second hand- och solidaritetsorganisationen Emmaus Björkå i fredags att de skänker ytterligare pengar till organisationer som arbetar med flyktingar rättigheter. För Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, innebär det att vi får 100.000 kronor till vårt arbete för stärkt asylrätt.

– Det pratas om att vi nu har två statsministerkandidater, och ingen av dem står för en human flykting- och asylpolitik. Det gör att vi redan nu vet att det kommer behövas hårt arbete i fyra år till för att avhumaniseringen av flyktingar inte ska fortsätta. Vi bedömer att FARR, och framförallt de som arbetar tillsammans under FARRs paraply, får enormt mycket gjort. Den samlade kunskapen som finns hos de här grupperna och personerna är imponerande, säger Mikela Lundahl Hero, styrelseordförande på Emmaus Björkå.

– Vi i asylrörelsen har varit i motvind förut men vi vet också att när vinden har vänt så har det varit för att vi inte har släppt taget utan fortsatt att förklara för människor vad som händer och slåss för de mänskliga rättigheterna. Därför är vi oerhört tacksamma för varje tillskott i resurserna för att komma ut med information och rådgivning. Vi är starkare ju fler vi når och ju fler vi blir, säger FARR:s ordförande Emma Persson.

Emmaus Björkå har under 2018 ökat sitt stöd till asylrätts- och flyktingorganisationer markant. Redan i våras aviserades att över en miljon skulle gå till organisationer som arbetar med papperslösa och gömda personer. Detta följdes därefter upp med nya donationer till först rörelsen #vistårinteut och därefter RFSL Newcomers.

– Många tror att politiker avgör allt som händer, och tänker inte på hur mycket samhället präglas av civila och ideella organisationer. Att, som vi nu gör för tredje gången på ganska kort tid, skänka ganska mycket pengar är inte bara ett sätt att skapa uppmärksamhet. Uppmärksamheten är viktig i sig, för den kan ge en känsla av hopp och synliggöra den mobilisering som faktiskt sker. Men det är också ett konkret sätt att påverka, säger Mikela Lundahl Hero.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Malmö Stad 17-10-16:

Elev bakom ryggsäck för folk på flykt får stipendium till sidans topp

17-åriga Kimberly Clark, elev på Malmö Borgarskolas internationella gymnasieprogram International Baccalaureate, har tilldelats ett nationellt stipendium på 25.000 kronor.

Tävlingen #GeTillbaka2017 har skapets av organisationen Företagarna och den digitala byrån Wasabi Web, i syfte att lyfta fram unga ledartalanger, driftiga entreprenörer och goda förebilder. Kimberly Clark startade sin verksamhet under förra läsåret inom ramen för Ung Företagsamhets utbildningskoncept (UF). Hon utvecklade då Shellter, en multifunktionell ryggsäck som viks ut till ett liggunderlag och sovsäck. Produkten är avsedd att användas av till exempel hjälporganisationer vid akuta krisinsatser där stora grupper människor förlorat sina hem i samband med exempelvis naturkatastrofer eller flyktingkriser.

Kimberly har blivit en förebild och inspiratör för många ungdomar och entreprenörer i Malmö. Redan i maj 2017 kom hon på 2:a plats vid SM i Ung Företagsamhet i tävlingen Årets Tillväxtföretag. I juni 2017 deltog hon, som enda europeiska finalist på gymnasienivå, i den internationella tävlingen för innovationer och entreprenörskap Global Students Challenge 2017 i Hong Kong.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Huddinge kommun 17-09-22:

Huddinge demokratipris 2017 till Ensamkommandes förening till sidans topp

Ensamkommandes förening Huddinge-Botkyrka skapar förutsättningar för ensamkommande att bli en ny generation engagerade samhällsmedborgare. Och nu får de Huddinge kommuns demokratipris.

I januari i år startade Ali Hussaini, Murtaza Nazari och Hussein Mohammadi föreningen Ensamkommande i Huddinge-Botkyrka. De ville skapa en meningsfull fritid för unga ensamkommande som sökte asyl i Sverige.

Och föreningen växte snabbt. De ordnade en sommarskola för nyanlända i somras, där man jobbade med svenska, engelska och matte, och den blev mycket uppskattad. De har också arrangerat en fotbollsturnering och en fest.

Föreningen för ensamkommande Huddinge-Botkyrka kommer många Huddingebor till godo, och Huddinge demokratiberedning har nu fattat beslutet att tilldela föreningen Huddinge demokratipris 2017.

- Det är otroligt roligt att vårt arbete uppskattas, säger Murtaza Nazari. Vi har lagt ner så mycket energi i föreningen, och att få demokratipriset peppar oss att fortsätta.

- Nu har en ny termin börjat och vi kommer att jobba vidare med nya och gamla medlemmar, och med liknande aktiviteter som tidigare: läxhjälp, idrottsturneringar och en fest, fortsätter Murtaza.

Så här lyder motiveringen:

"Huddinge kommuns demokratipris 2017 tilldelas Ensamkommandes förening Huddinge-Botkyrka med motiveringen att föreningen på kort tid och utan förkunskaper har startat en verksamhet som stödjer, utvecklar och skapar förutsättningar för ensamkommande och andra nyanlända ungdomar att utgöra en ny generation medborgare som aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen."

Nominerade av polisen

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-09-27:

#vistårinteut får Katarina Taikonpriset 2017 till sidans topp

#vistårinteut har den stora glädjen att meddela att vi blivit pristagare till Katarina Taikon-priset som delas ut för andra året av Stockholms Stad!

Pressmeddelande Stockholms Stad:

För andra året i rad delar Stockholms stad ut Katarina Taikon-priset som hyllar insatser för mänskliga rättigheter. Årets pristagare är #Vistårinteut, Fred Taikon och Maria-Teresa Asplund.

Katarina Taikon-priset instiftades år 2015 av Stockholms stad. Priset är 100 000 kronor per år och ska uppmärksamma och belöna de människorättsförsvarare som genom sitt arbete främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna.

Priset delas ut vid en ceremoniell lunch för inbjudna gäster i Stockholms Stadshus den 3 oktober - som även var datumet för Katarina Taikons bok "Zigenerskan" som utkom den 3 oktober 1963.

Utifrån följande motivering har juryn för Katarina Taikon-priset i år valt att tilldela priset till:

#Vistårinteut

Rörelsen har på ett imponerande sätt mobiliserat och skapat opinion kring ensamkommande barn och ungas situation. #Vistårinteut går emot den växande främlingsfientliga vågen i samhället för att ge barnen ett värdigt liv. I ett samhällsklimat som alltmer präglas av högre murar är rörelsen en lysande fyr i kampen för mänskliga rättigheter.

Fred Taikon

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170330:

FARR 17-03-23:

FARR:s ungdomsstipendium till kvinnorättskämpar till sidans topp

Mahbubah Madadi och Shabnam Mirzaei, båda från Afghanistan, får FARR:s ungdomsstipendium 2016. De två 21-åringarna får utmärkelsen för sitt viktiga och modiga arbete för att stärka flickor och kvinnor.

Genom att ta plats i civilsamhället och offentligheten bidrar Mahbubah och Shabnam till att villkoren för kvinnor på flykt uppmärksammas. De tvekar inte heller att belysa kvinnors situation i Afghanistan och Sverige.

FARR vill med stipendiet uppmuntra de båda kvinnornas engagemang, som de lägger ned sin själ i samtidigt som de själva går igenom en asylprocess med all den osäkerhet det innebär.

Mahbubah Madadi flydde ensam från Afghanistan till Malmö. Hon riskerade allt - det finns ingen möjlighet för en självständig kvinna som lämnat Afghanistan på egen hand att återvända. Ensamma kvinnor på flykt är också mer utsatta under själva flykten. Den styrka som krävs för att genomföra en sådan bedrift har Mahbubah fortsatt att använda i Sverige, där hon dagligen hjälper och stöttar ensamkommande barn och ungdomar som lever i en enorm ovisshet. Hon brinner också för att tjejer i Afghanistan ska slippa uppleva det förtryck hon själv har erfarenhet av. Som den första kvinnliga ordföranden i Ensamkommandes förbund i Malmö visar Mahbubah Madadi vägen för många andra unga kvinnor.

Shabnam Mirzaei flydde till Sverige med sina systrar och föräldrar. Hon bor i Glommersträsk i Arvidsjaur kommun, där hon snabbt har utmärkt sig som en ung kvinna med självklar ledarförmåga och auktoritet. Hon engagerar sig bland annat i Rädda barnens ungdomsförbund. Shabnam Mirzaei brinner för att hjälpa kvinnor att komma in i det svenska samhället såväl som att stärka kvinnors ställning i Afghanistan. Hennes ambition att ge afghanska flickor och kvinnor en röst och hopp om framtiden är oerhört betydelsefull.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Ljungskile Folkhögskola 17-03-13:

TV-team får årets Antigonepris till sidans topp

2017 års Antigonepris tilldelas Fredrik Önnevall, Clas Elofsson och Hanin Shakrah.

Antigonepriset är ett pris som uppmärksammar personer som visat civilkurage. Bakom priset står Ljungskile folkhögskola.

Juryn motiverar sitt val av pristagare så här:

"Fredrik Önnevall, Clas Elofsson och Hanin Shakrah hjälpte på försommaren 2014 den 15-årige syriske flyktingpojken Abed att ta sig från Aten till Sverige. Detta skedde i samband med att de arbetade med tv-serien Fosterland för Sveriges Television. Abed hade fastnat i Aten och visste inte hur han skulle ta sig vidare, och inför rullande kamera bad han tv-teamet att ta med honom till Sverige. Eftersom det uttalade - och livsfarliga - alternativet var att Abed skulle försöka hoppa från en bro ner på flaket till en passerande lastbil, så beslöt de sig för att ta med honom. För detta har de tre i tingsrätten dömts för människosmuggling till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Domen är överklagad till Hovrätten.

En journalists uppdrag är att rapportera om verkligheten. Men ibland tränger sig verklighetens villkor så tätt inpå att man tvingas ställa sig frågor om ens personliga ansvar. Fredrik Önnevalls, Clas Elofssons och Hanin Shakrahs svar den här gången blev att de var tvungna att agera för en medmänniskas skull, trots att det både låg utanför deras uppdrag och bröt mot lagen.

Det är i konflikten mellan lag och värderingar som framtiden formas. Många företeelser som idag omfamnas av både samhällsmoral och lag har en gång varit olagliga. Oavsett vilken den juridiska domen i slutänden blir, så kommer historien att ge dem som sätter människovärdet framför allt annat rätt.

Fredrik Önnevall, Clas Elofsson och Hanin Shakrah har därmed - i tider av stängda gränser och allt hårdare villkor för människor i nöd - visat ett civilkurage som inspirerar oss andra."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Migrationsverket 16-11-15:

Migrationsverkets Lisa Söderlindh är Årets Nytänkare till sidans topp

Utmärkelsen Årets nytänkare tilldelades i dag Lisa Söderlindh, ansvarig för kommunikationssatsningen MIG Talks på Migrationsverket. Priset delades ut av Framtidsverket på Framtidsgalan i Stockholm.

- Det är otroligt roligt att få ta emot det här priset. Jag hoppas att utmärkelsen kan ge kraft åt perspektivet att migration handlar om människor, säger Lisa Söderlindh.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

Rädda Barnens Ungdomsförbund 16-09-15:

Eglantyne Jebb-priset till Sanna Vestin till sidans topp

Rädda Barnens Ungdomsförbund har valt att instifta ett pris till minne av grundaren av Rädda Barnen, Eglantyne Jebb. Detta pris kommer att delas ut varje år på Barnrättskongressen, till en eller två personer som har gjort särskilda insatser för barns rättigheter eller barns situation.

Nomineringen lyder:

"Tack vare Sannas osläckliga törst och passion för rättvisa, flyktingars rättigheter och rätten till asyl har många liv lyckats räddas. Hennes roll i Flyktinggruppernas riksråd men även som proffsaktivist har satt ton i svensk migrationspolitik. För barnrättsrörelsen har Sanna varit en sann inspiration.

Sanna har i sin aktivism många gånger lyft respekterandet av barns rättigheter och barnkonventionen i sin kamp för asylrätt. Rädda Barnens Ungdomsförbunds medlemsrörelse ser upp till Sanna Det är en ära för Rädda Barnens Ungdomsförbund att tilldela det första priset i Eglantyne Jebbs minne till Sanna Vestin."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vänsterpartiet 16-09-23:

Anita D'Orazio-stipendiet 2016 gick till Inger Hassler till sidans topp

Utdelare var Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ordförande, som poängterade att det var en ära att få dela ut detta pris, särskilt med tanke på läget i världen idag.

Inger Hassler har i mer än 30 års tid arbetat ideellt med asylsökande och gömda flyktingar i Flen, Sörmland och världen. Med ett stort och outtröttligt engagemang, bland annat som flyktingombud för Amnesty, har hon hjälpt människor på flykt och skapat opinion mot omänskliga asylbeslut. Ingers solidaritet och medmänsklighet har inte stannat vid landgränser, även i de fall då utvisning skett har hon med insamlingar och egna medel stöttat familjer när de tvingats tillbaka till de länder de flytt från.

För sitt mångåriga arbete tilldelades hon idag Anita D'Orazio-stipendiet 2016 på 10 000 kronor.

Med på utdelningen var också Anita D'Orazio själv, sedan många år den pådrivande kraften i arbetet på Fristadsfonden. Just idag fyllde Anita D'Orazio 80 år och även hon uppvaktades med blommor och sång.

Se artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

if 16-09-21:

Ifs Säkerhetsnål uppmärksammar arbete för unga ensamkommande till sidans topp

Försäkringsbolaget If delar ut stipendiet Säkerhetsnålen till Omid Mahmoudi, 22, grundare av föreningen Ensamkommandes Förbund. Han mottar stipendiet för sitt engagemang kring att hjälpa nyanlända ungdomar att integreras i samhället. Prisutdelare är ordföranden i Svenska FN-förbundet Aleksander Gabelic.

Omid Mahmoudi, 22 och en av grundarna av Ensamkommandes Förbund, tar emot Ifs Säkerhetsnål på 50 000 kr.

- Det är en stor ära att ta emot stipendiet Ifs Säkerhetsnål. I forum där det pratas om ensamkommandes rättigheter har ofta de asylsökande själva saknats. Vi finns för att ge dem en röst och på så vis bidra till bättre integration och representation på lika villkor, säger Omid Mahmoudi.

Omid Mahmoudi tillhörde den förtryckta minoritetsgruppen hazarer och flydde ensam som 16-åring till Sverige från Afghanistan 2011. Året därpå startade han Ensamkommandes Förbund tillsammans med Omid Akabari, Ali Yousefi, Abbas Jafari och Farhad Abbaszadeh, Förbundets syfte är att göra ensamkommandes röst hörda i samhället och bidra till integration genom sociala nätverk. Idag har förbundet 14 lokalföreningar över hela landet.

Knappt fyllda 18 år hade Omid Mahmoudi också skrivit självbiografin "Oskyldiga brottslingar - ögonblicksbilder från Kabul och en evighetslång flykt" som handlar om Afghanistan och flykten därifrån.

Sedan han kom till Sverige har Omid Mahmoudi också startat flera företag, bland annat inom utbildning, familjeplacering och stödboende samt tolkförmedling.

- Omid Mahmoudi har lyckats använda sina erfarenheter från en svår uppväxt och en farlig flykt från hemlandet till att bidra till att många unga ensamkommande får förutsättningar för en bättre och ljusare framtid i Sverige. Jag är stolt över att tilldela honom stipendiet Ifs Säkerhetsnål 2016, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Kvällsposten 16-09-18: Omid prisas för sitt jobb med flyktingbarn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

Raoul Wallenberg Academy 16-08-26:

Raoul Wallenbergspriset till Tina Morad för Refugees Welcome Stockholm till sidans topp

På Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti mottar Tina Morad Raoul Wallenbergpriset för sin förmåga att organisera för medmänsklighet.

Enligt prismotiveringen har Tina Morad, som representant för Refugees Welcome Stockholm, "i Raoul Wallenbergs anda visat att varje människa kan göra skillnad". Hennes arbete för att mobilisera, utbilda och engagera människor skapar meningsfulla möten mellan nyanlända och etablerade ungdomar.

- Tina Morad fortsätter, nu när flyktingpolitiken blivit restriktiv, att arbeta med asylrätt och människors trauman. Hon bildar opinion, utbildar och sprider kunskap. Organisationen går vidare och bjuder in unga flyktingar som fått stanna i Sverige till idrott, dans och umgänge med svenska ungdomar. Genom praktiska åtgärder, uppoffrande arbete och förmåga att organisera för medmänsklighet arbetar Tina Morad i Raoul Wallenbergs anda, säger juryns ordförande Olle Wästberg.

Raoul Wallenbergpriset delas i år ut för fjärde gången, första pristagaren var Siavosh Derakhti som grundade organisationen "Unga muslimer mot antisemitism och främlingsfientlighet". Priset delas ut med stöd av regeringen, till en person som arbetar med kunskapshöjande insatser mot främlingsfientlighet och andra former av intolerans och med särskilt fokus på barn och unga. Förutom prissumman på 100 000 kronor, får pristagaren en miniatyr av den bronsportfölj som konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz skapat och som är en del av minnesmärken över Raoul Wallenberg utanför FN i New York och UD i Stockholm.

Juryn, som består av Olle Wästberg, Ingrid Lomfors, Soraya Post, Martin Schibbye, Dilsa Demirbag-Sten, Jason Diakté och Cecilia Åhlberg, har tagit emot över 130 förslag från allmänheten varav sex personer nominerades.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.