fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Fonder och insamlingar för papperslösa

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190517:

Stöttepelaren 19-04-28:

Stöttepelaren: 1 miljon kronor samlades in första verksamhetsåret till sidans topp

Redan på våren 2017 stod det klart att vi skulle få ett stort antal ensamkommande ungdomar utan ekonomiskt stöd. Medlemmar ur nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! startade i oktober 2017 föreningen Stöttepelaren - stöd för ensamkommande barn och unga från Afghanistan.

Föreningen startade i liten skala men växte fort. Första årsbokslutet visar att över 1 miljon kronor har samlats in och delats ut till inte mindre än 17 lokalgrupper, spridda över hela landet. Allt arbete sker frivilligt, utan arvode. Ofta sker samarbete med lokala organisationer.

Bidragen kommer via månadsbidrag från engagerade givare, födelsedagsinsamlingar, insamlingskampanjer via facebook, bössinsamlingar, försäljning och donationer.

En miljon kronor låter mycket - men det räcker långt ifrån till. Bara i Stockholm finns hundratals ungdomar som inte längre får stöd från samhället.

- Vi skulle behöva få mångdubbelt mera, säger kassören och tillförordnade ordföranden Karin Fridell Anter. Många behöver hjälp med bostad, förutom mat och kort för kollektivtrafiken.

Stöttepelaren, tillsammans med alla de hjälpare som på olika sätt stöder ungdomarna, har bidragit till att minska den mänskliga katastrofen med ungdomar som inte är välkomna någonstans. Utan alla dessa hjälpare hade våra gator varit mycket osäkrare.

Det första årsmötet efter föreningens start äger rum den 18 maj 2019. Det ser ut som om föreningen då får en ny styrelse.

Arbetet behöver intensifieras då antalet ungdomar utan stöd ökar. Allra störst är behovet i Stockholm.

- Det är mycket som behöver göras, säger Karin Fridell Anter. Våra grupper ute i landet larmar hela tiden om utsatta ungdomar som behöver hjälp.

Läs mer i pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Ingen Människa är Illegal 18-12-15:

En fröjdefull jul? till sidans topp

Många förknippar julen med ledighet, frid och fröjd men för de familjer och personer vi i nätverket Ingen Människa Är Illegal stöttar blir julen ingen extra fröjdefull tid. De har ofta svårt med mat för dagen, lever i tillfälliga boende och en ständig ovisshet om hur livet ska bli för dem. Julklappar och julbord är långt borta och ofta är det enda de önskar sig ett uppehållstillstånd så att livet kan börja på riktigt.

Vi önskar att julen ska vara en härlig tid för alla. En tid för att vara med vänner och familj och för ett kort ögonblick kunna stanna upp och känna julkänsla och glädje. Det önskar vi också för de personer som lever utan papper i Göteborg och runtom i Sverige.

Vill du vara med och göra detta möjligt?

Swisha gärna en gåva till 123 395 66 20 och skriv JUL i meddelandefältet, eller sätt in en gåva på vårt plusgiro 27 63 64-7

Bättre julklapp kan du inte hitta!

Pengarna går oavkortat till papperslösa barnfamiljer och täcker basbehov som mat, tak över huvudet och andra vardagsutgifter.

Bjud in era vänner och dela gärna eventet,.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

Ingen Människa är Illegal Stockholm 17-08-13:

Bli månadsgivare till Ingen illegal och få presenter från Dotterbolaget Sthlm! till sidans topp

Som prenumerant kommer du att få en leverans varannan månad med allt från serie-fanzines, klistermärken och vykort till lyxigare trycksaker. Materialet kommer att vara unikt för prenumeranterna och görs av några av samtidens främsta serieskapare.

Missa inte denna unika chans att stödja Ingen människa är illegals livsviktiga arbete och samtidigt få en regelbunden leverans av underbara överraskningar från Dotterbolaget!

Du kan välja mellan att donera 100:-, 200:- eller 500:- per månad utifrån din ekonomiska situation. Allt du skänker (förutom en liten summa för porto- och tryckkostnader) går direkt till Ingen människa är illegal Stockholm.

Mejla namn, adress och hur mycket du vill bidra med till dbprenumerationsthlm at gmail.com

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Rådgivningsbyrån 17-06-12:

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har beviljats 90-konto till sidans topp

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar Föreningen ska verka för en ökad rättssäkerhet inom asyl- och flyktingfrågor genom att ge råd och vägledning till personer som ansökt om asyl eller uppehållstillstånd på annan grund och till deras ombud i frågor som gäller svensk lag beträffande asylsökande och flyktingar, med utgångspunkt i enskilda ärenden granska hur lagstiftning och internationella överenskommelser har tolkats och tillämpats och sammanställa underlag för medlemmarnas och andras insatser för att sprida information om och skapa opinion i frågor som rör utformning och tillämpning av utlänningslagstiftningen och kännedom om av Sverige ingångna överenskommelser av betydelse i det sammanhanget.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:

Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.

Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.

Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar

Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Svensk Insamlingskontroll kommer i slutet av augusti att lämna preliminär statistik över 90-kontoinnehavarnas insamling under 2016.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170424:

FARR 17-04-11:

FARR behöver din hjälp! till sidans topp

I en tid när Sveriges flyktingpolitik blir allt mer omänsklig behövs Flyktinggruppernas riksråd, FARR, mer än någonsin. Vi är en gräsrotsorganisation som bygger på ideellt arbete - och nu går vi på knäna. Därför ber vi om din hjälp!

FARR ger dagligen råd och stöd till människor som sökt skydd i Sverige, antingen de befinner sig i asylproceduren, har fått avslag, är tagna i förvar eller har fått stanna och försöker återförenas med sina familjer.

FARR ger ut Goda råd till asylsökande på sex olika språk.

FARR sprider information om viktiga förändringar i asyllagstiftning och rättslig praxis.

FARR tar fram egna förslag på hur Sverige skulle kunna bedriva en mer solidarisk och human flyktingpolitik.

Tycker du det är viktigt att FARR finns? Hjälp oss att fortsätta vårt arbete genom att swisha ett bidrag till 123 327 89 83!

Vårt mål är att i ett första steg få in 100 000 kronor innan 1 juni.

Vi har under knappt ett år haft möjlighet att ha en projektanställd person för att samordna det arbete som styrelse, volontärer och lokalgrupper gör. Genom crowdfunding samlar vi nu in pengar för att kunna förlänga anställningen. Samordnaren ska också få möjlighet att lyfta blicken från det dagliga, akuta arbetet och se över hur FARR kan bli en mer hållbar organisation på sikt.

Sprid gärna denna insamlingskampanj till dina vänner och bekanta! Har du inte själv möjlighet att bidra kan du ändå hjälpa till genom att berätta för människor i din närhet att man numera enkelt kan stödja FARR via Swish.

Så här kan du stödja oss:

Swisha valfri summa till 123 327 89 83

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.