fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Svenska Kyrkan och kristna församlingar

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190123:

Sveriges Kristna Råd 19-01-14:

Svensk kristenhet i ljusmanifestation på Sergels torg för konvertiter till sidans topp

På onsdag kväll samlas svensk kristenhet till gemensam förbönsgudstjänst för konvertiter i Filadelfiakyrkan och därefter en ljusmanifestation på Sergels torg. Liknande manifestationer kommer att hållas i flera städer samma kväll. Gudstjänsten i Stockholm kommer att sänds live på webben för den som inte kan närvara.

Landets kyrkoledare vill genom detta uppmärksamma de systematiska brister som finns i Migrationsverkets bedömning av konvertiter i asylprocessen. Genom en förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan i Stockholm och en efterföljande ljusmanifestation på Sergels torg vill landets kyrkor, genom Sveriges kristna råd, ge möjlighet för alla som vill, att bidra till att frågan blir uppmärksammad. Det handlar om att Migrationsverkets bedömning av konvertiternas trovärdighet ska anpassas efter hur vetenskapen idag ser på konversioner och till att fler konvertiter får sina asylskäl godkända.

Förbönsgudstjänsten hålls på onsdag i Filadelfiakyrkan i Stockholm (Rörstrandsgatan 5) klockan 18.00 dit alla är välkomna. Gudstjänsten kommer att innehålla sång av Maria Gustin Bergström, förbön och kyrkoledarna kommer att dela med sig av berättelser om konvertiter och deras situation. Därefter hålls en ljusmanifestation på Sergels torg som börjar cirka klockan 19.10. Liknande manifestationer kommer samma kväll att arrangeras i Göteborg, Linköping, Jönköping, Timrå, Härnösand, Umeå, Åre och Sandviken.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 19-01-15: Förbön hålls i länet för att stödja asylsökande kristna konvertiter (Extern länk)

Sveriges Radio Västerbotten 19-01-16: Ljusmanifestation för asylsökande som bytt religion (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190111:

Visby Domkyrkoförsamling 2018:

6-12 januari, Visby: Det räcker nu! - Plattform för denna Bön- och fasteaktion till sidans topp

I solidaritet med de utvisningshotade unga ordnas under perioden söndag 6 - lördag 12 januari en Bön- och fasteaktion i domkyrkan. Sluta utvisa unga till krigets helvete i Afghanistan!

Julefriden 2018 krossades av svenska myndigheter

Vid den tiden utgick ett påbud att alla unga som drömt och hoppats på en framtid - och också gjort allt för att skapa den - istället skulle utvisas till krigets helvete i Afghanistan.

Julen som traditionsenligt är barnens högtid blev inte det julen 2018. Runt om i Sverige har den gångna julen varit ett helvete för många unga. De väntar på sitt utvisningsbeslut - eller så har de redan fått det och istället för tomten så har de fått vänta på polisen som kan dyka upp när som helst för att verkställa utvisningen. Runt dessa ungdomar finns dessutom en massa engagerade människor som bryr sig om dessa ungas ve och väl. I de svenska bygderna finns många som öppnat sina hjärtan. Ja, svenska myndigheter har saboterat mångas jul i år.

Många av de afghanska flyktingarna som kom hit på hösten 2015 var barn då de passerade Sveriges gräns. Som sådana hade de rätt till skydd i vårt land. Men myndigheterna hann inte med. Köerna för att behandlas av Migrationsmyndigheten blev så långa att barnen i många fall hann fylla 18 år. Eller så "åldersuppskrevs" de enligt en helt ny och dokumenterat bristfällig ordning. Plötsligt var barnen inte längre barn - och kunde lättare utvisas. Nu behövde inte de svenska myndigheterna längre ta hänsyn till Dublinförordningen som säger att ensamkommande barn normalt inte överförs till annat land. Av Dublinförordningen framgår att barnets bästa ska var en fråga av största vikt för medlemsstaterna.

Men nu hann barnen fylla 18 år - eller så bestämde svenska myndigheter att de var äldre än vad de själva uppgett.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 2019:

Landets kyrkor samlas till förbönsgudstjänst och ljusmanifestation för konvertiter till sidans topp

I nästa vecka samlas svensk kristenhet till gemensam förbönsgudstjänst och ljusmanifestation i centrala Stockholm. Landets kyrkoledare vill genom detta uppmärksamma de systematiska brister som finns i Migrationsverkets bedömning av konvertiter i asylprocessen.

Många lokala församlingar runt om i landet har de senaste åren fått kontakt med asylsökande och nyanlända, ofta med muslimsk bakgrund, som blivit intresserade av kristen tro. Många av dem har konverterat eller uttryckt en vilja att göra det. En stor andel av dem som konverterat har inte betraktats som trovärdiga av Migrationsverket och deras skäl för att få asyl i Sverige har inte godtagits.

Genom en förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan i Stockholm och en efterföljande ljusmanifestation vill landets kyrkor, genom Sveriges kristna råd, ge möjlighet för alla som vill, att bidra till att frågan blir uppmärksammad. Det handlar om att Migrationsverkets bedömning av konvertiternas trovärdighet ska anpassas efter hur vetenskapen idag ser på konversioner och till att fler konvertiter får sina asylskäl godkända.

Många av landets kyrkoledare kommer att närvara vid förbönsgudstjänsten, däribland Lasse Svensson, Equmeniakyrkan. Han säger:

– Att arbeta med och för människor på flykt är en självklarhet för oss som kyrka och det diakonala uppdrag vi bär på. Därför tycker vi att det är angeläget att delta med både förbön och att visa vårt engagemang för konvertiter och asylsökande.

Förbönsgudstjänsten hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm (Rörstrandsgatan 5) onsdagen den 16 januari, klockan 18.00, dit alla är välkomna. Gudstjänsten kommer att innehålla sång, förbön och även berättelser om konvertiter. Därefter hålls en ljusmanifestation på Sergels torg.

Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

Svenska Kyrkan december 2017:

Boende för unga ensamkommande till sidans topp

Att bli myndig är en stor omställning för den som har kommit till Sverige som ensamkommande barn. Stödet från samhället upphör i formell mening på många plan. Extra svårt är det om man fortfarande befinner sig i asylprocessen och behöver hantera boende, skolgång och myndighetskontakter på egen hand.

Det är många gånger tufft att ställa upp för personer som lever i så utsatta situationer som de ensamkommande ungdomarna gör. Ofta får man bära mycket sorg och smärta, liksom oro för hur det ska gå för ungdomen framöver. De frivilliga familjehemmen och andra engagerade kan behöva handledning och stödjande samtal för att kunna bidra med en hållbar insats i en ofta mycket pressad situation. Här kan församlingens anställda, med sin erfarenhet av att möta människor i svåra situationer, göra en betydande insats.

På senare tid har situationen för ungdomar som riskerar att flyttas till annan ort blivit en stor fråga. Här har vi samlat information om vad som gäller för unga ensamkommande som har fyllt eller bedömts vara 18 år, samt råd och tips för den som vill hjälpa till med boende eller annat stöd.

Genvägar

+ Vad gäller när ett asylsökande ensamkommande barn blir myndigt?

+ Vad görs för att lösa situationen?

+ Råd till dig som vill erbjuda eller förmedla boende

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.