fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Kvinnojourer och kvinnonätverk

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 151019:

Terrafem 15-10-10:

Kvinnor som flyr behöver ditt stöd nu till sidans topp

Nu startar Terrafem en kampanj för kvinnor på flykt. Kvinnor som flyr utsätts i stor utsträckning för våld, sexuella övergrepp och utnyttjas ofta före flykten, under flykten och efter flykten. På grund av det våld som kvinnorna har utstått är de ofta svårt traumatiserade. De behöver -och har rätt till -stöd. Terrafem en av de organisationer som kan erbjuda det stödet.

Just nu är 60 miljoner människor påflykt. Många av dessa är kvinnor. Ett fåtal lyckas ta sig hit. Kvinnor på flykt är dubbelt utsatta, dels för att de flyr från våld men ocksåför att de utsätts för våld under flykten. Vi vet att kvinnor som flyr från krig utsätts för psykologiskt, fysiskt och sexuellt våld av såväl statliga som icke-statliga aktörer, av väpnade grupper och enskilda. Det kan handla om allt från mord, tortyr, bestraffningar, avrättningar, kidnappningar, stympningar, sexslaveri, "försvinnanden", våldtäkt, tvångsäktenskap, tvångsprostitution till tvångsaborter.

Terrafem har femton års erfarenhet av att arbeta för dessa kvinnor.Vi har stöttat med samtal för att kvinnor ska kunna bearbeta det våld som de har blivit utsatta för.Vi har stöttat kvinnor i deras asylskäl i form av fruktan för sexualiserat våld, att deras skäl ska uppmärksammas av beslutsfattande myndigheter samt att deras rätt till skydd ska respekteras. Dessutom har vi kunnat stötta dessa kvinnor påderas eget språk.

Just nu engagerar sig människor i hela Sverige för att hjälpa människor som flyr från krig och våld. Terrafem vill särskilt uppmärksamma den utsatthet som kvinnor på flykt befinner sig i. Därför startar Terrafem denna kampanj.

Terrafem blundar inte. Gör det inte du heller.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.