fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Större kampanjer

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180831:

Asylnytt 18-08-31:

Slutspurt för #röstamermänskligt-kampanjen på 100 orter till sidans topp

Kampanjen #röstamermänskligt arbetar genom att ställa ut vackert målade valbyråer på torgen i hela Sverige. Valbyråerna ska fungera som samlingspunkter för människor som vill prata om mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrundsfrågor. När detta skrivs finns lokala grupper på nästan 100 orter i Sverige.

Från hemsidan: "Valkampanjen är öppen för alla organisationer, föreningar, företag och privatpersoner som är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld och står bakom svensk diskrimineringslagstiftning. Den är partipolitiskt och religiöst obunden men är du med i ett politiskt parti är du fri att engagera dig i våra valbyråer utifrån samtal om demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde – utan att bli partipolitisk."

Ta reda på vad som händer på din ort:

Sök lokala #röstamermänskligt-kontakter direkt eller via lokala facebookgrupper (se en bit ned på sidan) (Extern länk)

#röstamermänskligt på facebook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

FARR 18-08-11:

Ta strid för asylrätt i valkampanjen #röstamermänskligt till sidans topp

Valet 2018 ska handla om asylrätt, mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Under Almedalsveckan lanserades valkampanjen #röstamermänskligt, som nu turnerar landet runt fram till valdagen.

FARR står - tillsammans med #vistårinteut, IM, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Equmenia och Emmaus Björkå - bakom kampanjen, som växer. Inför riksdagsvalet 2018 behöver vi visa att vi är många som är beredda att strida mot den avhumaniserande politik som förs av många partier, för demokratin och alla människors lika värde.

Avsikten med turnén är att träffa människor på så många platser som möjligt som vill sätta upp "valbyråer" för kampanjen de två-tre senaste veckorna före valet. Sedan kommer det runtom i landet kommer att finnas chans att samlas vid valbyråerna och prata om mänskliga rättigheter, asylrätt, diskriminering, demokrati och en politik för ett hållbart samhälle. Kampanjen är partipolitiskt obunden och vem som helst som ställer sig bakom kampanjen kan delta.

Du behövs i valrörelsen! Ta tillfället i akt att som FARR-medlem komma och prata asylrätt vid någon av valbyråerna (när detta skrivs finns ca 40 stycken) - eller se till att det blir en valbyrå för #röstamermänskligt även där du bor!

Läs mer om kampanjen, hitta inspiration och tips, sök lokala facebookgrupper, ladda ner loggor mm (Extern länk)

Facebooksida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

#röstamermänskligt 2018:

Valrörelsen är i full gång och du behövs! till sidans topp

Demokratin och de mänskliga rättigheterna är i fara. Det finns krafter som hotar dem både på ett nationellt och internationellt plan. Du, jag och alla vi behövs för att föra det politiska samtalet bort från den enkelspåriga retorik som går ut på att ställa grupper mot varandra och som sprider sig i den offentliga debatten.

Det är dags att visa att det finns en stark opinion för ett medmänskligt, demokratiskt och hållbart Sverige. Därför har vi startat en valkampanj under hashtag #röstamermänskligt.

Vi är människor som är partipolitiskt och religiöst obundna, från skilda verksamheter och bakgrunder, men med det gemensamt att vi vill ha ett medmänskligt samhälle. Nu går vi samman och visar att vi är många som är beredda att stå upp för att försvara demokratin och alla människors lika värde.

Vad kan jag göra om jag deltar i valkampanjen #röstamermänskligt?

Du kan sprida kunskap, informera och samtala om mänskliga rättigheter och demokrati under hashtagen #röstamermänskligt.

Du kan göra det online eller irl, i samtal på gatan eller på torget.

För att möjliggöra möten och samtal irl har vi skapat konceptet Valbyråer:

Valbyråerna (som är helt vanliga byråer) kommer att bli samlingspunkter för människor som vill prata om mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrundsfrågor.

Kan vem som helst vara med?

Valkampanjen är öppen för alla som är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld och står bakom svensk diskrimineringslagstiftning. Valkampanjen är partipolitiskt och religiöst obunden men du som är med i ett politiskt parti får självklart engagera dig i våra valbyråer och prata mermänsklighet.

Du behöver inte vara expert utan utgå från dig själv, dina resurser och kompetenser och kampanjens värderingar. Var dig själv och prata om det du kan och tror på!

(...)

Läs mer (Extern länk)

Ladda ner loggor mm (Extern länk)

Inspiration och tips (Extern länk)

Kampanjbloggen (Extern länk)

Här finns vi: Röstamermänskligt-grupper, valbyråer, kontaktpersoner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#röstamermänskligt 2018:

Vi sprider kampanjen #röstamermänskligt: till sidans topp

Equmenia: Vi vill att valkampanjen 2018 ska handla om humanitet och mänskliga rättigheter. Vi vill att alla goda krafter tar sitt ansvar! Koppla upp er på en valstuga! Möt folk! Gör skillnad!

Individuell Människohjälp: IM ställer sig tillsammans med flera andra organisationer bakom den partipolitiskt obundna valkampanjen #röstamermänskligt. Vi uppmanar våra lokalföreningar och medlemmar att engagera sig i kampanjen på sin ort.

Emmaus: - Enormt stort tack till Emmaus Björkö som går in och stöttar och engagerar sig i valkampanjen #röstamermänskligt. Många människor, organisationer, nätverk och företag är på väg in i kampanjen för att tillsammans påverka valet i en mänskligare riktning så vi är mycket hoppfulla, säger Kinna Skoglund, grundare #vistårinteut och samordnare för valkampanjen #röstamermänskligt.

Rädda Barnen: Rädda Barnen kommer att jobba med denna valkampanj genom våra lokalföreningar och försöka finnas på plats på Valbyråer runt om i landet! Detta som en del av vårt arbete med Mer gemensamt, se rapport bifogad. Så för Rädda Barnen blir det MERmänsklighet i augusti o september!

#vistårinteut: Demokratin och de mänskliga rättigheterna är i fara. Det finns krafter som hotar dem både på ett nationellt och internationellt plan. Du, jag och alla vi behövs för att föra det politiska samtalet bort från den enkelspåriga retorik som går ut på att ställa grupper mot varandra och som sprider sig i den offentliga debatten.

Det är dags att visa att det finns en stark opinion för ett medmänskligt, demokratiskt och hållbart Sverige. Därför har vi startat en valkampanj under hashtag #röstamermänskligt.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

#röstamermänskligt 2018:

17 juli - 9 september: Valkampanj på turné - #röstamermänskligt till sidans topp

Valkampanjen #röstamermänskligt startade under Almedalsveckan i Visby. Nu fortsätter vi turnera i hela landet fram till valdagen. Första etappen blir kust till kust Göteborg-Öland med start tisdag 17 juli.

Den partipolitiska obundna valkampanjen #röstamermänskligt börjar nu turnera land och rike runt. Under veckan som följer får ett antal orter besök av två av initiativtagarna, Kinna Skoglund och Helena Mäki. De kommer att samtala med folk om mänskliga rättigheter, asylrätt, hbtq-frågor, funktionsvariationer, diskriminering och allas lika värde, diskutera den avhumaniserande politik som bedrivs av många partier och vilka konsekvenser detta kan få för vår framtid och vår demokrati.

Kampanjen organiserar "valbyråer" runt om i Sverige de två-tre sista veckorna innan valdagen.

#vistårinteut, IM, Rädda Barnen, församlingar och stift i Svenska kyrkan, Equmenia, FARR och Emmaus Björkå vill tillsammans att valet 2018 ska handla om humanitet, mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Många fler organisationer och aktörer är på gång in i kampanjen.

Tisdag 17/7 17-19 Kvällsmöte, Mörbylånga, Drömhotellet

Onsdag 18/7 10-11 Frukostmöte, Kalmar, IOGT-NTO Västerlånggatan 21

Onsdag 18/7 14-16 Torgmöte, Nybro

Torsdag 19/7 10-12 Picknick för Medmänsklighet, Skövde

Torsdag 19/7 17-19 Torgmöte, Eksjö, Lilla Torget

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

FARR 18-06-03:

De vill skapa medvind i valrörelsen till sidans topp

Stoppa omflyttningarna, frys alla utvisningar och besluta om amnesti för de ensamkommande barn som varit i Sverige mer än ett år. Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut går in i valrörelsen med sina krav, en kampanj som inleddes under manifestationen Vi skapar Medvind på Raoul Wallenbergs torg den 29 april. Manifestationen samlade tusentals, alltifrån Bygden bryr sig i Svärdsjö till Lidingö SK volleybollag, funkisrörelsen och nätverk av familjehem som i många fall gått från etablerade jourhem till frivilliga familjer som tar hand om unga vars ålder skrivits upp.

Våren 2018 är det dags att haka i det stora arbete som civilsamhället utförde under hösten 2015, tillsammans med alla de ensamkommande unga - "Vi behöver människor med framtidstro, hopp och vilja att bygga landet" skriver #vistårinteut.

Kraven formuleras i sin helhet så här:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Besök Vi skapar Medvinds hemsida för att ta del av andras berättelser om hur de arbetar för mänskliga rättigheter, och dela med dig av dina egna eller din organisations!

Artikeln med bilder från manifestation 29 april (Extern länk)

Medvinds hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.