fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Större kampanjer

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200107:

#vistårinteut 19-12-31:

Hoppet tände en folkrörelse till sidans topp

24:e november 2016 tänds ett hopp och en folkrörelse tar form. På 50 orter samlas professionella, volontärer och föreningsaktiva för att lysa upp Sverige. Det handlar om tusentals lärare, socionomer, gode män, handläggare, rektorer, psykologer, kuratorer, diakoner, präster, läkare, familjehemsföräldrar och andra som möter ensamkommande barn i sina uppdrag och som vill uppmärksamma deras allvarliga situation. #vistårinteut synliggör engagemanget med en karta innehållandes cirka 200 nätverk på lokal nivå vilka vuxit fram utifrån ett genuint behov av att göra verklig skillnad för ensamkommande barn och unga.

Den tillfälliga begränsningslagens konsekvenser i kombination med det återtagandeavtal Sverige slöt med Afghanistan hösten 2016 blev situationen ännu allvarligare för de barn och unga som hade flytt ensamma till Sverige. Manifestationen den 24 november var ett sätt att kanalisera frustration och sorg.

- Den födde en folkrörelse, berättar Kinna Skoglund, presskontakt #vistårinteut. Genom det starka behovet av att göra skillnad för barn på flykt gick människor på 50 orter ut för att sprida ljus och värme. Det var fantastiskt att uppleva och det tände ett hopp.

Proaktiv mobilisering

#vistårinteut har proaktivt mobiliserat stöd på sociala medier och arbetat hårt för att försöka synliggöra de rättsliga skador barn och unga utsatts och fortfarande utsätts för. Den samlade rörelsen har, med fokus på humanitet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, på lokal nivå utvecklat livsavgörande stöd till de hårt drabbade barn och unga som finns överallt i hela Sverige. #vistårinteut uppskattar att det handlar om hundratusentals människor som på olika sätt berörs av situationen.

Kartan synliggör en del av detta engagemang. Den innehåller cirka tvåhundra grupper och nätverk som vuxit fram under den här tiden och fylls på allteftersom nya grupper skapas eller upptäcks.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även: #vistårinteut Adventskalender med solidaritetsorganisationer i luckorna och de nya böckerna om ensamkommande - hitta alla luckor i kommentarerna! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Asylnytt 18-08-31:

Slutspurt för #röstamermänskligt-kampanjen på 100 orter till sidans topp

Kampanjen #röstamermänskligt arbetar genom att ställa ut vackert målade valbyråer på torgen i hela Sverige. Valbyråerna ska fungera som samlingspunkter för människor som vill prata om mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrundsfrågor. När detta skrivs finns lokala grupper på nästan 100 orter i Sverige.

Från hemsidan: "Valkampanjen är öppen för alla organisationer, föreningar, företag och privatpersoner som är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld och står bakom svensk diskrimineringslagstiftning. Den är partipolitiskt och religiöst obunden men är du med i ett politiskt parti är du fri att engagera dig i våra valbyråer utifrån samtal om demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde – utan att bli partipolitisk."

Ta reda på vad som händer på din ort:

Sök lokala #röstamermänskligt-kontakter direkt eller via lokala facebookgrupper (se en bit ned på sidan) (Extern länk)

#röstamermänskligt på facebook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

FARR 18-08-11:

Ta strid för asylrätt i valkampanjen #röstamermänskligt till sidans topp

Valet 2018 ska handla om asylrätt, mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Under Almedalsveckan lanserades valkampanjen #röstamermänskligt, som nu turnerar landet runt fram till valdagen.

FARR står - tillsammans med #vistårinteut, IM, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Equmenia och Emmaus Björkå - bakom kampanjen, som växer. Inför riksdagsvalet 2018 behöver vi visa att vi är många som är beredda att strida mot den avhumaniserande politik som förs av många partier, för demokratin och alla människors lika värde.

Avsikten med turnén är att träffa människor på så många platser som möjligt som vill sätta upp "valbyråer" för kampanjen de två-tre senaste veckorna före valet. Sedan kommer det runtom i landet kommer att finnas chans att samlas vid valbyråerna och prata om mänskliga rättigheter, asylrätt, diskriminering, demokrati och en politik för ett hållbart samhälle. Kampanjen är partipolitiskt obunden och vem som helst som ställer sig bakom kampanjen kan delta.

Du behövs i valrörelsen! Ta tillfället i akt att som FARR-medlem komma och prata asylrätt vid någon av valbyråerna (när detta skrivs finns ca 40 stycken) - eller se till att det blir en valbyrå för #röstamermänskligt även där du bor!

Läs mer om kampanjen, hitta inspiration och tips, sök lokala facebookgrupper, ladda ner loggor mm (Extern länk)

Facebooksida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

#röstamermänskligt 2018:

Valrörelsen är i full gång och du behövs! till sidans topp

Demokratin och de mänskliga rättigheterna är i fara. Det finns krafter som hotar dem både på ett nationellt och internationellt plan. Du, jag och alla vi behövs för att föra det politiska samtalet bort från den enkelspåriga retorik som går ut på att ställa grupper mot varandra och som sprider sig i den offentliga debatten.

Det är dags att visa att det finns en stark opinion för ett medmänskligt, demokratiskt och hållbart Sverige. Därför har vi startat en valkampanj under hashtag #röstamermänskligt.

Vi är människor som är partipolitiskt och religiöst obundna, från skilda verksamheter och bakgrunder, men med det gemensamt att vi vill ha ett medmänskligt samhälle. Nu går vi samman och visar att vi är många som är beredda att stå upp för att försvara demokratin och alla människors lika värde.

Vad kan jag göra om jag deltar i valkampanjen #röstamermänskligt?

Du kan sprida kunskap, informera och samtala om mänskliga rättigheter och demokrati under hashtagen #röstamermänskligt.

Du kan göra det online eller irl, i samtal på gatan eller på torget.

För att möjliggöra möten och samtal irl har vi skapat konceptet Valbyråer:

Valbyråerna (som är helt vanliga byråer) kommer att bli samlingspunkter för människor som vill prata om mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrundsfrågor.

Kan vem som helst vara med?

Valkampanjen är öppen för alla som är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld och står bakom svensk diskrimineringslagstiftning. Valkampanjen är partipolitiskt och religiöst obunden men du som är med i ett politiskt parti får självklart engagera dig i våra valbyråer och prata mermänsklighet.

Du behöver inte vara expert utan utgå från dig själv, dina resurser och kompetenser och kampanjens värderingar. Var dig själv och prata om det du kan och tror på!

(...)

Läs mer (Extern länk)

Ladda ner loggor mm (Extern länk)

Inspiration och tips (Extern länk)

Kampanjbloggen (Extern länk)

Här finns vi: Röstamermänskligt-grupper, valbyråer, kontaktpersoner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#röstamermänskligt 2018:

Vi sprider kampanjen #röstamermänskligt: till sidans topp

Equmenia: Vi vill att valkampanjen 2018 ska handla om humanitet och mänskliga rättigheter. Vi vill att alla goda krafter tar sitt ansvar! Koppla upp er på en valstuga! Möt folk! Gör skillnad!

Individuell Människohjälp: IM ställer sig tillsammans med flera andra organisationer bakom den partipolitiskt obundna valkampanjen #röstamermänskligt. Vi uppmanar våra lokalföreningar och medlemmar att engagera sig i kampanjen på sin ort.

Emmaus: - Enormt stort tack till Emmaus Björkö som går in och stöttar och engagerar sig i valkampanjen #röstamermänskligt. Många människor, organisationer, nätverk och företag är på väg in i kampanjen för att tillsammans påverka valet i en mänskligare riktning så vi är mycket hoppfulla, säger Kinna Skoglund, grundare #vistårinteut och samordnare för valkampanjen #röstamermänskligt.

Rädda Barnen: Rädda Barnen kommer att jobba med denna valkampanj genom våra lokalföreningar och försöka finnas på plats på Valbyråer runt om i landet! Detta som en del av vårt arbete med Mer gemensamt, se rapport bifogad. Så för Rädda Barnen blir det MERmänsklighet i augusti o september!

#vistårinteut: Demokratin och de mänskliga rättigheterna är i fara. Det finns krafter som hotar dem både på ett nationellt och internationellt plan. Du, jag och alla vi behövs för att föra det politiska samtalet bort från den enkelspåriga retorik som går ut på att ställa grupper mot varandra och som sprider sig i den offentliga debatten.

Det är dags att visa att det finns en stark opinion för ett medmänskligt, demokratiskt och hållbart Sverige. Därför har vi startat en valkampanj under hashtag #röstamermänskligt.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

#röstamermänskligt 2018:

17 juli - 9 september: Valkampanj på turné - #röstamermänskligt till sidans topp

Valkampanjen #röstamermänskligt startade under Almedalsveckan i Visby. Nu fortsätter vi turnera i hela landet fram till valdagen. Första etappen blir kust till kust Göteborg-Öland med start tisdag 17 juli.

Den partipolitiska obundna valkampanjen #röstamermänskligt börjar nu turnera land och rike runt. Under veckan som följer får ett antal orter besök av två av initiativtagarna, Kinna Skoglund och Helena Mäki. De kommer att samtala med folk om mänskliga rättigheter, asylrätt, hbtq-frågor, funktionsvariationer, diskriminering och allas lika värde, diskutera den avhumaniserande politik som bedrivs av många partier och vilka konsekvenser detta kan få för vår framtid och vår demokrati.

Kampanjen organiserar "valbyråer" runt om i Sverige de två-tre sista veckorna innan valdagen.

#vistårinteut, IM, Rädda Barnen, församlingar och stift i Svenska kyrkan, Equmenia, FARR och Emmaus Björkå vill tillsammans att valet 2018 ska handla om humanitet, mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Många fler organisationer och aktörer är på gång in i kampanjen.

Tisdag 17/7 17-19 Kvällsmöte, Mörbylånga, Drömhotellet

Onsdag 18/7 10-11 Frukostmöte, Kalmar, IOGT-NTO Västerlånggatan 21

Onsdag 18/7 14-16 Torgmöte, Nybro

Torsdag 19/7 10-12 Picknick för Medmänsklighet, Skövde

Torsdag 19/7 17-19 Torgmöte, Eksjö, Lilla Torget

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

FARR 18-06-03:

De vill skapa medvind i valrörelsen till sidans topp

Stoppa omflyttningarna, frys alla utvisningar och besluta om amnesti för de ensamkommande barn som varit i Sverige mer än ett år. Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut går in i valrörelsen med sina krav, en kampanj som inleddes under manifestationen Vi skapar Medvind på Raoul Wallenbergs torg den 29 april. Manifestationen samlade tusentals, alltifrån Bygden bryr sig i Svärdsjö till Lidingö SK volleybollag, funkisrörelsen och nätverk av familjehem som i många fall gått från etablerade jourhem till frivilliga familjer som tar hand om unga vars ålder skrivits upp.

Våren 2018 är det dags att haka i det stora arbete som civilsamhället utförde under hösten 2015, tillsammans med alla de ensamkommande unga - "Vi behöver människor med framtidstro, hopp och vilja att bygga landet" skriver #vistårinteut.

Kraven formuleras i sin helhet så här:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Besök Vi skapar Medvinds hemsida för att ta del av andras berättelser om hur de arbetar för mänskliga rättigheter, och dela med dig av dina egna eller din organisations!

Artikeln med bilder från manifestation 29 april (Extern länk)

Medvinds hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

FARR 17-10-05:

Sittstrejk avslutad - kampen fortsätter till sidans topp

Organisationen Ung i Sverige som organiserat en sittstrejk i Stockholm avslutade i måndags just den delen av sin aktion, men kommer att fortsätta på andra vägar. Sittstrejken mot utvisningar till Afghanistan pågick i nästan två månader på tre olika torg i Stockholm och fick efterföljare i många städer. Många ungdomar har också sittstrejkat i sina skolor. Det avslutande mötet fick på grund av kraftig regn och blåst flyttas till en sal i det närliggande ABF-huset - en bild så god som någon av hur ungdomarna kämpar för sin sak trots alla hinder.

Kampen fortsätter. Idag kräver Amnesty International moratorium för EU-ländernas utvisningar till Afghanistan.

Förutom sittstrejken har Ung i Sverige organiserat en rad aktioner för att uppmärksamma sin situation, som gatuteater föreställande bombattacker i Kabul till kärleksmanifestationer då Medborgarplatsen fylldes av hjärtan som svar på nazisternas hat. Just den delen kommer inte att avslutas, utan gruppen planerar nu att ordna olika aktioner varje söndag. Följ Ung i Sverige på facebook för att se vad som händer. Det finns liknande grupper på andra ställen, till exempel Ung i Sverige Skåne som har sittstrejkat över helgerna och gjort andra aktioner. Sök på "Ung i Sverige" på facebook för att hitta fler ungdomsgrupper och stödgrupper. Fokus ligger fortfarande på att stoppa utvisningarna till Afghanistan.

Idag den 5 oktober sällar sig även Amnesty International till dem som vill stoppa alla utvisningar till Afghanistan. Amnesty kräver att EU:s regeringar, EU, UNHCR, IOM och Afghanistans regering ska stoppa verkställigheterna och införa moratorium för dessa utvisningar. Kraven avslutar en rapport om riskerna med utvisningar till Afghanistan med titeln "European governments return nearly 10,000 Afghans to risk of death and torture".

(...)

Läs mer (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-10-03: Nu avslutas sittstrejken på Norra Bantorget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Amnesty International17-09-04:

5 THINGS YOU CAN DO till sidans topp

We can all do something - however small - to welcome refugees. Here are some ideas:

1. Take action

Add your voice to Amnesty's online actions supporting refugees. All countries should do their bit to protect refugees, but in reality many countries - including the richest - do very little. Some even do dirty deals with unsafe countries like Turkey, paying them to "protect" refugees but in reality leaving many people in harm's way. Through our global I Welcome campaign, Amnesty is pushing for all countries - especially the wealthiest - to welcome refugees through a range of different solutions.

2. Donate good quality things

Many amazing organisations working with refugees depend on generous donations, including quality second-hand clothing, toys and furniture. Search online for local projects that need donations. You could also encourage friends, family and neighbours to contribute - particularly before and after birthdays and seasonal/religious celebrations, or when people move house and might be getting rid of unwanted gifts and items.

3. Offer a safe place

If you have a spare room, or you're a landlord with a place to let, look online for organisations that match emergency, temporary or permanent homes with asylum-seekers and refugees. You might be able to register your interest in housing a refugee with your local municipality. Some people offer their homes and properties to organisations that arrange respite breaks for refugees, giving them a much-needed space to recharge, socialise or take part in workshops and activities.

4. Volunteer

Organisations working with refugees often need volunteers to help as befrienders, language teachers, career or legal advisers and more. Volunteering can be a great way to get to know newcomers to your area and help them integrate.

(...)

Läs mer (Extern länk)

5 Things universities and schools can do to welcome refugees (Extern länk)

5 Things businesses can do to welcome refugees (Extern länk)

5 Things faith groups can do to welcome refugees (Extern länk)

Se även:

Amnesty International 17-09-21: 1,000 musicians join forces to welcome refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

#vistårinteut 17-06-25:

Ni som arbetar på Migrationsverket och som inte står ut - hör av er! till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut har förstått att det är många handläggare på Migrationsverket som inte står ut med de inhumana och rättsosäkra beslut ni tvingas fatta. Vi förstår er och skulle gärna vilja komma i kontakt med er. Hör av er!

Vänligen Kinna och Sara, talespersoner för #vistårinteut

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

#vistårinteut 17-05-12:

Rörelsen #vistårinteut flyttar namninsamling för amnesti till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut kommer att flytta vår namninsamling för amnesti från plattformen Skriv Under till Skiftet. Flytten genomförs fredag den 12 maj 2017.

Orsaken till flytten är att vi ser att Skiftet är en trovärdig och stabil plattform som vi tror når ut till fler människor.

Vi kommer att stänga den gamla namninsamlingen i samband med flytten. De som skrivit under där anmodas att inte skriva under på den nya insamlingen - alla underskrifter kommer att räknas ihop när vi avslutar insamlingen. Den beräknas pågå under en kortare eller längre tid beroende på hur situationen för ensamkommande kan komma att se ut och förändras.

Tillkännagivande av flytt till ny plattform ges även på Skriv under.

Läs mer om kampanjen (Extern länk)

Länk till namninsamlingen på Skiftet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161101:

FARR 16-10-24:

Bortom miniminivån - Nätverk för asylrätt! till sidans topp

- Rädsla är en dålig rådgivare - det Sverige behöver nu är lite självförtroende. Det sa Lisa Pelling från Arena Idé vid seminariet "Bortom Miniminivån" som hölls i Norrköping den 22 augusti. Forskare, asylsökande, aktivister och representanter för föreningar lyssnade till föreläsningar och panelsamtal om konsekvenserna av de nya asylreglerna och vad Sverige skulle vinna på en mer human och solidarisk flyktingpolitik.

Lördagens seminarium följdes av ett rådslag på söndagen om hur arbetet för asylrätt ska fortsätta. Regeringens åtgärdspaket mot flyktingar som annonserades den 24 november förra året har blivit till lagar och följts av fler försämringar. Beslutet efter en hel dag av intensiva diskussioner blev att ett nytt nätverk för asylrätt ska bildas.

Seminariet arrangerades av Asylgruppen i Norrköping (en av FARR:s medlemsföreningar) och rådslaget av en arbetsgrupp från "Folkkampanj för Asylrätt". Folkkampanj för Asylrätt samlade i våras 160 organisationer och 68.000 enskilda i en kraftfull protest mot försämringarna av asylrätten men lyckades inte stoppa den tillfälliga lagen. Kampanjen är avslutad men deltagarna i rådslaget hoppas att samarbetet och opinionsbildningen som inleddes av Folkkampanj för Asylrätt nu ska följas upp med bredare samarbete och opinionsbildning i det nya nätverket.

Lördagen avslutades med gemensam middag, musik och dans.

Kampanj eller nätverk?

(...)

Artikeln med bilder och citat (Extern länk)

Delar av seminariet via youtube:

Situationen för ensamkommande barn (Extern länk)

Peo Hansen: Så river vi lagen (Extern länk)

Lisa Pelling - "Så river vi lagen" (Extern länk)

Panelsamtal med representanter för SKR, FARR, Folkkampanj för asylrätt och Rädda Barnen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.