fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Hjälp till inresa

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170214:

Malmö Tingsrätt 16-02-09:

SVT-medarbetare döms för människosmuggling till sidans topp

Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i det mål där tre personer från teamet bakom SVT-serien Fosterland stått åtalade för människo-smuggling. Tingsrätten har kommit fram till att samtliga åtalade - en reporter, en fotograf och en tolk - hjälpt den då 15-årige flykting-pojke som teamet träffade i Grekland på ett sådant sätt att det handlar om människosmuggling. Enligt tingsrätten är det uppenbart att SVT-teamet lämnat hjälpen av rent humanitära skäl. Rättspraxis lämnar dock endast ett mycket begränsat utrymme för att frikänna någon enligt ett s.k. humanitärt undantag. Tingsrätten har inte ansett att undantaget är tillämpligt i det här målet. Påföljden för var och en av de åtalade har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst.

Under tidig sommar 2014 befann sig SVT-teamet i Grekland för att spela in serien Fosterland. I en lägenhet i Aten träffade filmteamet en då 15-årig flyktingpojke från Syrien som under pågående inspelning vände sig till SVT:s reporter och vädjade om att få följa med teamet från Grekland. Sällskapet kom sedan att resa norrut genom Europa för att slutligen komma till Sverige. De tre åtalade har hävdat att de endast har varit resesällskap till pojken.

Under huvudförhandlingen har delar av programserien visats. Två saker har varit uppenbara för tingsrätten - dels att tv-teamet har hjälpt pojken att ta sig genom Europa och in i Sverige, dels att det var en stark medkänsla för pojken som var anledningen till att de hjälpte honom. Tingsrätten har dock kommit fram till att utrymmet för att frikänna någon av det skälet är mycket begränsat när hjälpen har avsett inresor över s.k. inre gränser (dvs. gränser mellan stater inom Schengensamarbetet). I detta fall kom pojken först in i Europa via Grekland. Flera länder, bl.a. Sverige, sänder inte tillbaka asylsökande till Grekland på grund av de bristande mottagningsförhållanden som råder där. Detta betyder dock inte att det finns skäl att tillämpa ett humanitärt undantag i ett straffrättsligt sammanhang.

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Skåne 17-02-09: SVT-journalisten Fredrik Önnevall döms för människosmuggling (Extern länk)

SvT Skåne 17-02-09: Önnevall: "Jag ångrar inte att vi gjorde som vi gjorde" (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-02-09: SVT-medarbetaren: Möjligt att fria (Extern länk)

Sigrid Aliki, jurist, i ETC 17-02-10: Sverige måste avkriminalisera humanitär människosmuggling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.