fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Stöd till migranter från EU-länder

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 181018:

Upsala Nya Tidning 18-10-01:

Crossroads lägger ned om två veckor till sidans topp

Crossroads tvingas lägga ned sedan kommunen dragit in bidraget. Verksamheten, som drivs av Uppsala Stadsmission sedan flera år, vänder sig bland annat till utsatta EU-medborgare.

-?Att sluta stödja verksamheter som Crossroads är att dra bort det sista stolsbenet för utsatta människor som vill skapa en förändring i sina liv. Risken för svartarbete, tiggeri och i värsta fall kriminalitet och prostitution ökar, säger Kristina Göranzon föreståndare på Crossroads i ett pressmeddelande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

Upsala Nya Tidning 18-06-02:

Ett kallare Sverige till sidans topp

En nedläggning av Crossroads i Uppsala kommer att få flera negativa konsekvenser, skriver Kristina Göranzon och Margaretha S Paras.

Uppsala Stadsmission har sedan 2014 drivit Crossroads, en öppen råd- och stödverksamhet för utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Vi har haft möjlighet att göra det på grund av ett ekonomiskt stöd från Uppsala kommun, som nu riskerar att tas bort.

Utan stöd kommer verksamheten upphöra, vilket medför flera negativa konsekvenser.

Från starten fram till i dag har verksamhetens mål varit att ge både akut hjälp som mat, dusch och ombyte samt att ge stöd i kontakter med myndigheter. De senaste två åren har myndighetsstöd, rådgivning, samhällsinformation om skyldigheter och rättigheter samt kontakt med sjukvård dominerat verksamhetens stödinsatser. Vi har fungerat som utbildningsstöd och för att skapa förståelse mellan kulturskillnader. Vi har informerat om vilka rättigheter som människor har hemma i Rumänien samt hjälpt deltagare att hitta lediga arbeten där. Under 2016 fanns flera barn i de familjer som kom till Uppsala. Då gjordes en insats på Crossroads med målet att öka föräldrarnas förståelse för barns behov av utbildning.

Detta bidrog till att alla barn, utom tre, frivilligt åkte tillbaka till Rumänien för att börja i skolan.

Våra erfarenheter under dessa år visar att utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare (det vill säga människor som fått någon form av uppehållstillstånd i ett annat EU-land och som söker arbete i Sverige) främst har behov av stöd i kontakter med myndigheter samt med att hitta arbeten. Från 2016 har Stadsmissionens arbete därför framförallt handlat om att hitta alternativa lösningar till tiggeri och svarta jobb. I det dagliga arbetet har personal och volontärer hjälpt till med bland annat CV-skrivning, individuellt stöd i arbetssökande samt kontakt med SFI.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.