fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Övriga offentliga manifestationer och möten

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190826:

Liv utan gränser 2019:

10 september, Stockholm: Demo vid riksdagens öppnande - Vi behöver mer än plåster till sidans topp

DEN HÄR DAGEN SKA HANDLA OM OSS

Vi välkomnar riksdagen tillbaka till verkligheten, hoppas semestern har varit skön. Den här sommaren har vi sittstrejkat varje dag sen 9 juli efter att i fyra års tid farit illa av svensk migrationspolitik. Vi leds av starka mammor och representerar över 100 barnfamiljer från Afghanistan - vi behöver mer än plåster på såren, vi behöver uppehållstillstånd!

16.00 samling Norra Bantorget

16.30 Marsch till Sergels torg

17.00 Manifestation Sergels torg

Mer info kommer om dagen

Läs mer på Facebook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NU ÄR DET NOG 2019:

12 september, Stockholm: Marsch för mänsklighet - Stoppa utvisningar till Afghanistan! till sidans topp

Torsdagen den 12 september kl. 13.30 samlas vi på Norra Bantorget i Stockholm, för att marschera till Mynttorget i Gamla stan där ett program med tal och musik tar vid.

Vi kräver ett omedelbart stopp för Sveriges pågående utvisningar till kriget i Afghanistan, ett av världens farligaste, fattigaste och mest korrupta länder.

VARFÖR PROTESTERAR SÅ MÅNGA MOT UTVISNINGARNA TILL AFGHANISTAN?

Det är för att Afghanistan är ett av världens farligaste länder. Flera stora människorättsorganisationer, bland andra Amnesty International, kräver ett stopp för utvisningarna till landet; "Det finns inga säkra områden i Afghanistan."

Svenska kyrkan och Rädda Barnen vill ha ett stopp för utvisningarna.

Och svenska Röda Korset,

Svenska UD avråder från resor till Afghanistan sedan länge.

FN:organet UNHCR ber om världssamfundets stöd till Afghanistan, med anledning av den pågående krisen i landet.

Afghanistans flyktingministrar vädjar: Skicka inte människor hit.

(...)

Läs mer och följ länkar till samtliga nämnda organisationers uttalanden mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

Llv utan gränser 2019:

30 juli, Stockholm: Marschera för alla barns och kvinnors rättigheter till sidans topp

Sedan den 9 juli sittstrejkar ett stort antal afghanska barnfamiljer på Norra Bantorget. Familjerna hotas av utvisning bl a på grund av Migrationsverkets tveksamma säkerhetsbedömning av Afghanistan. De har nu organiserat sig i nätverket Liv utan gränser.

16:30 samling Norra Bantorget

17.00 marsch till Mynttorget

20:00 tillbaka till Norra Bantorget

Liv utan gränser kräver:

- att tolkningen av Barnkonventionen i Sverige omfattar även afghanska barn

- att politikerna hittar en lösning så att alla barnfamiljer från Afghanistan får stanna

- att Sverige slutar utvisa kvinnor som utsatts för hedersbrott

Migrationsverket har i uppdrag att följa barnkonventionen som Sverige skrivit under och som blir lag 1 januari 2020. I besluten ska man tag hänsyn till barnets bästa. Detta sker inte! Det kan aldrig vara barnets bästa att skickas till ett av världens farligaste land.

Liv utan gränser protesterar mot Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan! Vi protesterar mot Sveriges migrationspolitik! Vi protesterar mot att Sverige skickar barnen till världens farligaste land.

Tid: Tisdag 30 juli kl 16:30 -20:00

Plats: Samling på Norra Bantorget, marsch till Mynttorget

Arrangör: Familjenätverket Liv utan gränser

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

FARR 19-07-09:

Familjer sittstrejkar mot utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Sedan den 9 juli sittstrejkar famijlenätverket Liv utan gränser mot utvisningar till Afghanistan på Norra Bantorget i Stockholm. Strejken ska enligt uppgift pågå cirka tre veckor fram till den 30 juli.

Liv utan gränser är ett nätverk av asylsökande barnfamiljer från Afghanistan. Många kom till Sverige 2015 men har fortfarande inte fått beslut och lever fortfarande i ovisshet och osäkerhet. Liv utan gränser protesterar mot utvisningar av familjer, barn och kvinnor till Afghanistan - där respekten för barn och kvinnors rättigheter är minst sagt bristfällig. Flera av barnen som ska utvisas är födda i Sverige.

De flesta kommer från Junsele i Västernorrland. De är inte särskilt väl förberedda, men en del har med sig med filtar och varma kläder till i första hand barnen. Några har mat med sig, andra inte. En familj är från gruvsamhället Norberg i Bergslagen där en by utanför numera bebos bara av flyktingar.

Afghanistan är ett livsfarligt land för alla, men framför allt för kvinnor och barn. Den 5 juli dog 14 personer och närmare 200 personer skadades i en bilbomb i provinsen Ghazni. 60 av dessa var skolbarn. Talibanerna tog senare på sig dådet.

Liv utan gränser välkomnar stöd från privatpersoner såväl som ideella organisationer under den kommande sittstrejken. Vill du stötta? Swisha till Refugees Welcome Stockholm, swishnummer 123 28 00 001.

Följ sittstrejken på Facebook, Liv utan gränser (Extern länk)

Vårt Europa 19-07-10: Familjer från Afghanistan sittstrejkar på Norra Bantorget i Stockholm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Möte med Maryam 2019:

12, 19, 26 juni, Simrishamn: Möte med Maryam onsdagar klockan tretton till sidans topp

Stortorget 13.00.

Sverige vill utvisa över 1800 barn och deras föräldrar till Afghanistan. De flesta av dem har varit i Sverige i över fyra år och minns ofta inget annat hem än Sverige. Det strider mot barnkonventionen att skicka dessa barn till ett land där de, förutom att utsättas för självmordsattacker och bomber, löper stor risk att bli utsatta för tvångsrekrytering, prostitution, tvångsäktenskap och ett liv utan utbildning eller andra basala rättigheter. Vi läser Maryams livshistoria till politikerna lyssnar. Varje vecka på onsdagar på Stortorget i Simrishamn klockan 13.

Maryam representerar alla dessa barnfamiljer. Vill du starta upp någon annanstans i Sverige? Välkommen att kontakta oss.

Facebook-Event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

Eritreanska Familjeföreningsgruppen / FARR 19-05-27:

Manifestation för familjeåterförening till sidans topp

En manifestation ägde rum tisdag den 28 maj vid Sergels torg kl 12 och Mynttorget kl 14 av hundratals personer som har nekats familjeåterförening med sina redan etablerade familjer på grund av de orimliga försörjningskrav som infördes med den tillfälliga utlänningslagen. Denna lag förlängs inom kort i ytterligare två år med fortsatta stränga försörjningskrav om inte Socialförsäkringsutskottet lämnar ett annat besked till riksdagen inför den stundande omröstningen.

Förlängningen av lagen innehåller en ny och välkommen bestämmelse om att även alternativt skyddsbehövande och ej enbart konventionsflyktingar tillåts ta hit medlemmar i sin kärnfamilj utan krav på försörjning om ansökan inlämnas inom tre månader från att uppehållstillstånd beviljas. Trots detta kommer många konventionsflyktingar som missade att ansöka inom tre månader (ofta på grund av bristfällig information från myndigheterna) att även fortsättningsvis nekas möjlighet till familjeåterförening om de inte uppfyller försörjningskraven.

Röda korset har i sitt remissvar till propositionen om att förlänga den tillfälliga lagen ansett att syftet med införandet av den tillfälliga lagen var enligt regeringen att minska asylmottagandet i Sverige. Röda Korset har kommit fram till att syftet är uppfyllt pga andra omständigheter. Röda Korset anser också att försörjningskraven är för högt ställda. För en familj med tre barn över sju år måste den härvarande föräldern ha en lön om drygt 27 900 kr före skatt. Medellönen för en lärare som har arbetat i 9,5 år är 27 399 kr. För bilmekaniker är det 21 691 kr, en servitör 19 077 med 5 års erfarenhet. Till det läggs hyreskostnader för minst tre rum där högst två barn får dela på ett rum.

Konventionsflyktingar, som inte kan återförenas i hemlandet, anses ha en särskild stark rätt till familjeåterförening utifrån principen om familjens enhet som kommer till uttryck i Genèvekonventionen.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

Se även:

FARR:s rapport om familjesplittring och striden för återförening (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

FARR 19-05-11:

Möte med Maryam till sidans topp

En manifestation mot att barnfamiljer får utvisningsbesked till Afghanistan

Den 6 april 2019 startade Österlens stödförening för flyktingar (ÖSF) en manifestation i Simrishamn för att protestera mot att barnfamiljer får utvisningsbesked till Afghanistan. Gruppen valde att fokusera på denna grupp eftersom barnfamiljer inte har uppmärksammats så mycket i media eller på andra ställen. Följande artikel innehåller gruppens egen berättelse.

Möte med Maryam

I slutet av februari 2019 fanns det, enligt statistik från Migrationsverket, 1800 personer (vuxna och barn) i barnfamiljer från Afghanistan som fått avslag på sina asylärenden. Vi uppskattar att minst 1000, förmodligen fler, av dessa är barn i åldrarna 0 - 17 år.

De flesta av dessa familjer har varit i Sverige i flera år. Många av dem kom 2015. När de väl fått avslag i sista instans lever de i en slags limbo-situation där de vuxna inte får studera eller arbeta och ofta är deras dagersättning nedsatt till ett minimum. Livet blir en oändlig och oviss ångestfylld väntan och de vet att de vilken dag som helst kan bli tilbakaskickade till det land de flydde från.

Vi har varit i kontakt med många av dessa familjer och gemensamt för dem tycks vara att Migrationsverket inte anser att de gjort sannolikt att de behöver skydd. Många av dem har utsatts för hedersrelaterade hot och våld och ofta har det varit mycket svårt för dem att berätta vad de har utsatts för, kanske på grund av posttraumatiska tillstånd som gjort att de inte kunnat prata om vad som hänt dem eller helt enkelt för att de inte har vågat berätta. Kvinnor berättar till exempel vanligtvis inte något som har med sexualitet att göra om det finns män i närheten. När historierna väl kommit fram blir de inte sannolika, enligt Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln med länkar till logga, flygbladsförslag och Maryams berättelse som inspiration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingrid Eckerman (Stoppa utvisningarna) 2019:

12-16 juni, Stockholm: Järvaveckan: Rösta nej till tillfälliga lagen! till sidans topp

Spånga Idrottsplats

Flygbladsutdelning och samtal med politiker på Järvaveckan. Den tillfälliga lagen 2010 syftade till att minska antalet flyktingar i Sverige. Nu utvisas gamla, barn, kvinnor, sjuka, unga till länder i krig och konflikt. Den 18 juni ska riksdagen rösta för att förlänga lagen i två år. Vi vill att några politiker röstar enligt sina samveten!

Onsdag 12 juni 14-21: Miljöpartiet, Centerpartiet och Feministiskt initiativ talar.

Torsdag 13 juni 14-21: Vänsterpartiet och Kristdemokraterna talar.

Fredag 14 juni 14-21: Liberalerna och Sverigedemokraterna talar.

Lördag 15 juni 14-21: Socialdemokraterna talar

Söndag 16 juni 14-21: Moderaterna talar

Se eventet för kontakt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

NU ÄR DET NOG 2019:

Stockholm, 29 januari-24 mars: Just nu! "17000 liv 17000 blommor" till sidans topp

Låt oss uppmärksamma varje människoliv med en blomma utanför entrén till Liljevalchs konsthall under den pågående Vårsalongen.

VARFÖR 17000?

Ett av Vårsalongens mest uppmärsammade verk "17000" symboliserar varje individ som Sverige planerar att deportera till det pågående kriget i Afghanistan.

VILKA ÄR VI?

Vi som initierat denna manifestation, är en grupp representanter för olika organisationer, bland andra yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut, Förbundet Tillsammansskapet och nätverket NU ÄR DET NOG!

VARFÖR MANIFESTERAR VI?

Vi arbetar sedan länge för att stoppa utvisningarna till Afghanistan, eftersom det är ett av världens farligaste länder.

Vi möter dagligen - i våra yrken eller genom ideellt arbete - de människor av kött och blod, som drabbas av Sveriges omänskliga asylpolitik. Vi vill ta tillfället i akt och visa på verkligheten bakom verket - den verklighet som vi själva möter varje dag.

HUR GÅR DET TILL?

Låt oss - alla som vill - i all enkelhet lägga en blomma vid sockeln utanför konsthallens entré. Detta i syfte att påminna om de människoliv som redan gått till spillo, bland annat i form av ett anmärkningsvärt stort antal självmord, samt om de unga människor som redan fått sina liv förstörda genom att tvångsdeporteras från en trygg tillvaro i Sverige, till Afghanistan - ett av världens farligaste och mest korrupta länder.

Du som vill, kan låta din blomma åtföljas av en liten bild eller beskrivning av din, eller någon annans, verklighet.

Bidra gärna med dina frågor eller förslag här på evenemangssidan.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Sverige för flyktingamnesti 2018:

24 november: Nationell ljusmanifestation för amnesti för ensamkommande till sidans topp

Tusentals ensamkommande asylsökande ungdomar har fallit offer för en ytterst rättsosäker asylprocess med godtyckliga åldersuppskrivningar samt ett ifrågasättande av sina asylskäl. Många lyckades ta sig hit 2015 från världens farligaste länder, från krig, konflikt och förföljelse. Vi kräver amnesti för alla ensamkommande barn och unga som har varit i Sverige i mer än ett år samt att utvisningarna av dessa stoppas omgående.

Läget är väldigt tufft för många ensamkommande. År av väntan har satt sina spår, vissa är hemlösa eller utan mat. Osäkerheten fortsätter. Sverige har EU:s tuffaste lagstiftning just nu, i och med den tillfälliga asylpolitiken som annonserades av regeringen den 24 november 2015. Många ensamkommande får avslag och utvisas på grunder som inte är rättssäkra. Konvertiter, ateister, HBTQ-personer utvisas, trots att det innebär livsfara för dem. Tortyroffer blir inte trodda. Tonåringar med liknande historier får helt olika bedömningar. Åldersbedömningarna är ovetenskapliga. Lillebror blir storebror trots papper. Asylprocesserna visar generellt bristande rättssäkerhet. En lösning måste till, för medmänsklighet och för att respektera de mänskliga rättigheterna. Behandlingen av de ensamkommande har passerat alla gränser.

Vi kräver:

* Amnesti för de ensamkommande

* Stoppa alla utvisningar till länder i krig

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

FARR 18-10-15:

Manifestationer mot deportationer på 30 orter till sidans topp

Manifestationer mot utvisningarna till Afghanistan hölls på 30 orter i Sverige under kampanjdagarna 4-8 oktober. Här finns bilder från manifestationerna och länkar till talen från den internationella konferensen om Afghanistan 4 oktober. Lokala organisationer arrangerade på varje ort. I Stockholm var det Ung i Sverige som höll i trådarna för manifestationen som samlade många trots ruskvädret (bilderna nedan).

En lång rad talare från olika organisationer och partier uppträdde i Stockholm, bland dem FARR:s Emma Persson. Ett av de mest uppskattade talen hölls av "Sara" som flydde från ett barnäktenskap i Afghanistan men skulle utvisas till maken. Utvisningen hejdades då Europadomstolen ville titta på ärendet. Sara markerade i sitt tal att hon tänker leva sitt eget liv och inte låta sig begränsas till att vara en flykting. Lyssna till Saras tal här, eller se och lyssna till hela manifestationen (ca 1 timme) här! (Video via Facebook).

Kampanjdagarna inleddes med ett internationellt seminarium i centrala Stockholm den 4 oktober under rubriken "How safe is Afghanistan". Seminariet hölls på årsdagen av EU:s återtagandeavtal 2016, "Joint Way Forward", och arrangerades av organisationen "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar" i samarbete med Utrikespolitiska föreningen i Stockholm. Seminariet blev fullsatt. (...)

Inspelningar från den internationella konferensen 4 oktober.

Vid konferensen föreläste William Maley och Niamatullah Ibrahimih, Australien; Anders Fänge, Sverige (SAK); Vera Meijering, Nederländerna; Abdul Ghafoor, Afghanistan; Liza Schuster, Storbritannien; Therese Pettersson, Sverige; om olika aspekter av säkerhetsläget och utvisningarna. Hellen Kooijman, Nederländerna; Olof Molund (Rädda Barnen) och Sanna Vestin (FARR), båda Sverige; bidrog med kortare kommentarer.

(...)

Artikeln med inspelningar och bilder från manifestationerna samt länkar till talen vid konferensen (Extern länk)

Se även rapportering i lokalmedia:

Dala-Demokraten, ett av talen i Borlänge: Ord från en ensamkommande (Extern länk)

SvT Småland, Växjö: Protester i Växjö mot utvisningar till Afghanistan (Extern länk)

SvT Västerbotten, Umeå: Flera hundra i upprop mot utvisningar (Extern länk)

Borås Tidning: Manifestation mot utvisningar (Extern länk)

Sörmlands Nyheter, Nyköping: Manifestation på torget mot utvisningar av afghanska ungdomar (Extern länk)

SR Värmland, Karlstad: Ljus för asylsökande: "Känns härligt att få kämpa för deras skull" (Extern länk)

SvT Jämtland, Östersund: Manifestation mot utvisningar (Extern länk)

SvT Stockholm: Ung i Sverige ljusmanifestera mot utvisningar på Sergels torg (Extern länk)

Jönköpings-Posten: De manifesterade för att hedra Mahmoud: "De är inte ensamma" (Extern länk)

Sydnärke-Nytt, Kumla: De kräver stopp för deporteringar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

FARR 2018:

Sverige mot deportationer till Afghanistan 4-8 oktober till sidans topp

Under dagarna 4 - 8 oktober genomförs en rad aktiviteter på många orter i Sverige för att belysa och protestera mot tvångsutvisningar till Afghanistan. FARR är medarrangör till det övergripande eventet "Sverige mot deportationer okt 2018" och står bakom uttalandet. Aktiviteterna sker samordnat med liknande manifestationer på andra platser i Europa. Tidpunkten är vald eftersom det är två år sedan den 4 oktober 2016 då EU-länderna slöt en överenskommelse med Afghanistan om återtagande av utvisade asylsökande. Dagen därpå vid samma konferens utlovade EU-länderna ett stort biståndspaket värt 5 miljarder till Afghanistan. Sedan dess har säkerhetsläget i Afghanistan försämrats och vi protesterar mot de fortsatta tvångsutvisningarna.

Detta händer 4-8 oktober:

4 oktober: Den internationella konferensen How safe is Afghanistan? i Stockholm.

Nu fullbokat!

Bland talarna märks professor och Afghanistanexperten William Maley och Dr Niamatullah Ibrahimi, båda från Australien, Dr Liza Schuster från Storbritannien, som forskat om de utvisade, Mr Abdul Ghafoor, grundare av AMASO som stödjer utvisade i Kabul, Dr Anders Fänge, fd ordförande i Afghanistankommittén, Dr Hellen Kooijman från det europeiska nätverket "Don't send Afghans back".

FARR:s Sanna Vestin deltar med en kort kommentar till Sveriges Afghanistanpolitik.

6-7 oktober: Sittstrejker på ett flertal orter (mellan kl ca 10-16).

Se Facebooksidan "Sverige mot deportationer okt 2018".

8 oktober: Ljusmanifestationer i hela EU (kl ca 18-20).

I Sverige deltar ca 20 orter. Se Facebooksidan "Sverige mot deportationer okt 2018".

FARR:s Emma Persson talar vid manifestationen i Stockholm.

Vill du hjälpa till med något på din ort, se facebookgruppen med samma namn SVERIGE MOT DEPORTATIONER OKT 2018! Från denna sida kan du även hämta flygblad, affischer, mm.

Manifestationer i andra länder, se sidan Don't send Afghans back - a platform for positive action.

(...)

Läs mer; uttalande, deltagande orter och medarrangörer, kontakt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna... 18-09-13:

4 oktober, Stockholm: Pressinbjudan: How safe is Afghanistan? till sidans topp

Välkommen till konferensen How safe is Afghanistan?

Situationen i Afghanistan försämras snabbt. Talibanerna har sedan 2017 kontroll över ett större område än någonsin sedan den amerikanska invasionen 2001. Attacker mot regeringsstyrkor, polis och civila rapporteras nästan dagligen. Säkerhetsläget i Afghanistan har betydelse för Europa eftersom det i många länder finns ett stort antal asylsökande sedan flyktingkrisen 2015.

Syftet med konferensen är att öka förståelsen för den nuvarande situationen i Afghanistan, och på så sätt bidra till migrationsmyndigheternas bedömningar av säkerhet och risk för dem som utvisas dit.

Konferensen har rönt stort internationellt intresse då en fördjupad diskussion av aktuellt säkerhetsläge saknas. Konferensen planeras att sändas live, och vi räknar med åhörare i många länder.

Bland föreläsarna märks den kände forskaren professor William Maley, Asia-Pacific College of Diplomacy, Australien som talar om politiska och militära utmaningar i Afganistan. Dr Liza Schuster, City University of London, har forskat på återvändarnas situation. Anders Fänge, hedersdoktor vid Umeå universitet, var tidigare Svenska Afghanistankommitténs landchef och har vistats i Afghanistan i nästan 20 år.

Konferensen anordnas i samarbete mellan Utrikespolitiska föreningen Stockholm och nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar.

Bifogas: Utkast till artikel samt inbjudan. Ett underlag för annons i ppt fås vid begäran.

Konferensen äger rum på Convendum, Vasagatan 16 i Stockholm, torsdag 4 oktober kl 9-17. Den är kostnadsfri för pressen. På grund av begränsat platsantal behövs för registrering på hemsidan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

FARR 2018:

Stockholm, 6-12 augusti: Ung i Sverige bjuder in till ny manifestation till sidans topp

ÅRSDAGEN FÖR SITTSTREJKEN 6 AUGUSTI SÅ STREJKAR VI IGEN! skriver Ung i Sverige och fortsätter: Vi kräver mer. En majoritet av riksdagen har redan gett oss rätt i och med gymnasielagen, därför kan de tillsammans nu genomföra en långsiktig lösning. Vi ska visa styrkan i ett civilsamhälle som vill och kan växa och välkomna!

VI VILL SE * Permanenta uppehållstillstånd till ensamkommande barn och ungdomar som varit i Sverige i över ett års tid. * Ny bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan och ett stopp för utvisningarna dit.

Tid och plats: 6 augusti - 12 augusti, 10.00 - 22.00 varje dag, Mynttorget, gamla stan, Stockholm

Bakgrund, från Ung i Sverige:

Tusentals utvisningshotade ungdomar som missgynnats av vårdslösa politiska beslut från 2015 fram till nu har samlats u strejk och aktion i massor det senaste året. För ett år sen gjorde började en historisk strejk mot utvisningarna till Afghanistan som gick från Mynttorget till Medborgarplatsen till Norra Bantorget. Det har gjorts hundratals aktioner sen dess, debatter, nya familjehem och stoppade utvisningar.

Den senaste utvecklingen är ännu en ångestvåg när den så kallade gymnasielagen underkändes i svenska domstolar. Än vet man inte vart det leder men ungdomarna kan inte vänta. Att kastas mellan hopp och förtvivlan år efter år skapar djupa sår både i själen och på ungdomarnas armar. Det river även upp sår i samhället när nya familjer splittras och civilsamhället får bära ohälsan som samhället skulle kunna åtgärda.

En majoritet i riksdagen har redan röstat för vad man menade skulle vara en lösning för ensamkommande, nu kan de inte bara i ambition utan också konkret lösa situationen med uppehållstillstånd och en trygg framtid.

Vad kan du göra? Strejka med oss!

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs hela uppropet, se undertecknare och kontaktuppgifter på eventets facebook-sida! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR augusti 2018:

Stockholm, 7 augusti: Fira Asylstafettens målgång utanför Riksdagen till sidans topp

Asylstafetten, som detta år vandrar mellan Jönköping och Stockholm för en human flyktingpolitik, går i mål utanför Riksdagen den 7 augusti. Vandringens syfte är att uppmärksamma flyktingars och papperslösas situation i Sverige, men är också ett sätt att ge dem det handlar om en röst.

Asylstafetten har vandrat varje sommar sedan 2013, och besökt bland annat Almedalen, Förvaret i Åstorp, Göteborg och Öland. Den 25 juli i år deltog man, tillsammans med många andra organisationer, i demonstrationen i Norrköping under parollen "Nu är det nog!". Demonstrationen hölls i protest mot haveriet kring den nya gymnasielagen, och med krav på stopp för utvisningar till Afghanistan och permanenta uppehållstillstånd för alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år.

Asylstafetten vill gärna fira sin målgång tillsammans med så många som möjligt, och söker samarbeten med andra lokala och nationella antirasistiska organisationer. Hör av dig till de vandrande via deras Facebook-sida om du/ni vill vara med och organisera firandet utanför Riksdagen. Fira med Asylstafetten på Mynttorget i Stockholm den 7 augusti kl 14:00!

Facebook-event för målgången (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

Asylstafetten 2018:

10 juli - 8 augusti, Jönköping-Stockholm: Asylstafetten - för en human flyktingpolitik till sidans topp

Vandra med oss från Jönköping till Stockholm i sommar för att uppmärksamma situationen för asylsökande och papperslösa i Sverige!

Asylstafetten- för en värld utan gränser!

Det är nu sjätte året som Asylstafetten vandrar. Längs med vägen samtalar vi med människor om en den värld vi vill leva i. Sverige bör vara en fristad för människor som söker skydd från krig och förföljelse. Vi vill se ett samhälle som gör sitt yttersta för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och principen om barnets bästa. Vi vill genom Asylstafetten skapa gemenskap för att tillsammans kämpa för en human migrationspolitik.

Tusentals människor sitter just nu och väntar på svar från Migrationsverket. Många riskerar att få avslag på sin asylansökan. Riksdagen har röstat igenom lagändringar som gör det svårare för människor att ta sig till Sverige i framtiden och att beviljas rätten till skydd.

Vi vill skapa en plats där vi kan känna oss hemma och veta att vi är många som vill göra skillnad tillsammans. Vi vill bli flera och bli en stor våg som når fram till de människor vars samvete sover och till alla som tror att det måste vara såhär.

Att vandra med Asylstafetten är gratis och även mat och sovplats.

Vi kommer att vandra denna rutt - preliminärt:

10/7 Jönköping - Kaxholmen 11/7 - Gränna 12/7 - Stava 13/7 - Ödeshög 14/7 - Roglösa 15/7 - Vadstena 16/7 (Pausdag) 17/7 - Mjölby 18/7 - Mantorp 19/7 - Linköping 20/7 - Gistad 21/7 - Kimstad 22/7 - Norrköping (Pausdag) 24/7 - Klingstad 25/7 - Strångsjö 26/7 -Katrineholm 27/7 - Sköldinge 28/7 - Flen (Pausdag) 30/7 - Sparreholm 31/7 - Stjärnhov 1/8 - Gnesta 2/8 - Järna 3/8 - Södertälje 4/8 - Botkyrka (Pausdag/uppladdning) 6/8 - 7/8 - Stockholm

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

FARR 18-05-28:

Fira med Ung i Sverige! till sidans topp

Under parollen "Kärleken segrar" firar Ung i Sverige-rörelsen den 9 juni kommande och redan vunna segrar tillsammans med vänner och allierade. Bland det man redan åstadkommit märks hem åt hundratusentals unga, en uthållig strid för en gymnasielag, "oräkneligt många vänskapsband, familjeband, kärleksband som knutits för att vi träffats och kämpat tillsammans". Kampen fortsätter för stoppade utvisningar, en människovärdig asylpolitik och en trygg framtid för alla Sveriges ensamkommande unga.

Demonstrationer organiseras bl a i Umeå, Luleå, Malmö, Göteborg, Stockholm och Lund. Fler platser tillkommer - vill du fira där du bor, hör av dig till Ung i Sverige!

Se alla platser och läs mer i eventet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

FARR 2018:

9 juni, flera platser: Fira med Ung i Sverige! till sidans topp

Under parollen "Kärleken segrar" firar Ung i Sverige-rörelsen den 9 juni kommande och redan vunna segrar tillsammans med vänner och allierade. Bland det man redan åstadkommit märks hem åt hundratusentals unga, en uthållig strid för en gymnasielag, "oräkneligt många vänskapsband, familjeband, kärleksband som knutits för att vi träffats och kämpat tillsammans". Kampen fortsätter för stoppade utvisningar, en människovärdig asylpolitik och en trygg framtid för alla Sveriges ensamkommande unga.

Demonstrationer organiseras bl a i Umeå, Luleå, Malmö, Göteborg, Stockholm och Lund. Fler platser tillkommer – vill du fira där du bor, hör av dig till Ung i Sverige!

Notisen på FARR:s hemsida (Extern länk)

Se alla platser och läs mer i eventet från Ung i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Låt oss leva / Ung i Sverige 2017:

1 november, Luleå: Demonstration: Stoppa utvisningarna! till sidans topp

Kl 12:00, Stadshuset, Rådstugatan 11

På onsdag den 1a november sluter vi upp i en demonstration mot Sveriges utvisningar och inhumana asylpolitik!

Demonstrationen inleds klockan 12 vid Gula Paviljongen på Storgatan med tal och musik. Talare är bland annat Fatemeh Khavari, talesperson för Ung i Sverige, rörelsen som just nu skapar kamphistoria i Sverige med start i sittstrejken mot utvisningarna till Afghanistan.

I ett gemensamt demonstrationståg går vi sen genom centrum till stadshuset där vi har utfrågning av lokala politiker i sessionssalen. Alla är inbjudna att lyssna. Utrymme att ställa egna frågor kommer att ges. Därefter följer ett stormöte för alla som är engagerade mot utvisningarna (start ca. 15).

Arrangemanget ordnas av Låt oss Leva (Sittstrejk i Luleå) och Ung i Sverige.

Lär mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Refugees Welcome Stockholm 17-06-16:

Åkesson och Löfven står inte oemotsagda när mänskliga rättigheter kränks till sidans topp

Refugees Welcome Stockholm (RWS) och Flyktingorganisationernas riksråd (FARR) deltar i Järva politikervecka under Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas dagar, lördag och söndag den 17-18:e juni. Vi bemannar ett gemensamt tält och finns tillgängliga för samtal om asyl- och integrationspolitik, samt om våra organisationers arbete. Håll utkik efter fler aktiviteter från RWS/FARR under söndagen.

Våra folkvalda politiker står inte oemotsagda när de för en politik som drabbar nyanlända och människor på flykt, som kränker grundläggande mänskliga rättigheter. Vi är här på Spånga IP för att föra fram ett annat budskap.

- För människor på flykt är det bokstavligen livsviktigt att andra invånare omkring dem och inte minst politiker förstår deras situation, så att de kan få skydd och inte stängs ut. För andra invånare och politiker är det också livsviktigt att flyktingar lär känna Sverige och inkluderas i samhället, eftersom att Sverige behöver dem i välfärdsbygget. Det är win-win att träffas, säger FARR:s ordförande Sanna Vestin.

- Förutom att det är ett fantastiskt tillfälle att nå ut med vårt budskap, så ligger Järva politikervecka helt i linje med vår strävan att ha låga trösklar för att engagera sig och främja möten mellan människor som annars kanske inte skulle ha mötts, säger RWS ordförande Daniel Carnestedt.

Våra budskap till politikerna:

+ Det är inte Sverige som drabbas av flyktingkris, krisen drabbar människor på flykt.

+ Riv upp den nya strikta asyllagstiftningen.

+ Säkerställ ett värdigt mottagande och inkludering i samhället för nyanlända, asylsökande och människor på flykt.

Sverige ska följa de internationella konventioner som landet undertecknat till skydd för mänskliga rättigheter. Vi vill att den svenska asyl- och flyktingpolitiken i sin praktiska tillämpning ska präglas av generositet, humanitet, solidaritet och rättssäkerhet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Nacka församling 2017:

19 maj, Fisksätra: Minnesstund: Inte ett liv till till sidans topp

Situationen för ensamkommande flyktingungdomar i Sverige är akut. Den långa väntan på asylbesked, oron och otryggheten är svår och plågsam att hantera. Flera av dessa ensamkommande unga har till och med valt att ta sina liv. Nu vill vi hedra deras minne och samla alla goda krafter i vårt närområde som kämpar för att de unga som ännu är här ska få ett så värdigt och tryggt liv som möjligt.

- I mitt arbete som diakon är jag oroad över alla de unga människor jag möter som befinner sig i den här svåra situationen. De som har fått avslag på sin asylansökan, som saknar bostad och inte har något att återvända till. Jag möter dem som säger "Jag dör hellre här än att vara tvungen att åka till ett land jag inte har någon anknytning till, där jag ändå kommer att dö" säger Pernilla Landin, diakon i Nacka församling.

- Jag har mött flera människor som berättat om ensamkommande unga som valt att ta sitt liv här i Sverige. De har inte fått någon minnesstund eller möjlighet att ta avsked av dem, ingenting. Det minsta vi som kyrka kan göra är att ge dem en minnesstund. Vi vill inte att ytterligare en ung människas liv ska gå till spillo. Det är vårt uppdrag som medmänniskor, menar Pernilla Landin.

Därför säger vi INTE ETT LIV TILL. Delta i minnesstunden på Fisksätra torg 19 maj kl 16.00-18.00.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Vi står inte ut 17-03-12:

Röda Tråden-marschen i Stockholm samlade drygt 3000 personer till sidans topp

Vad är Röda Tråden-kampanjen?

Kampanjen Röda Tråden har initierats av rörelsen #vistårinteut. Vi startade Röda Tråden-kampenjen efter att ha gjort en anmälan om kraftigt ökad psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. Röda Tråden-kampanjen handlar om ensamkommande barns och ungas rätt till ett liv.

Ett liv ska innehålla trygghet, sammanhang och känsla av självvärde. Det ska innehålla förhoppningar om framtiden. Det ska innebära överlevnad men också mer än bara det.

Röda Tråden-marschen

Den 4 mars inleddes Röda Tråden-marschen runt om i Sverige. Från olika delar av landet vandrade ryggsäckar, innehållande barnkonventionen och symboler för barns liv på flykt. Lördagen den 11 mars nådde ryggsäckarna Stockholm och överlämnades till inbjudna politiker vid en demonstration på Medborgarplatsen.

De politiker som deltog var Christina Höj Larsen, riksdagskvinna och migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, Meriam Chatty, migrationspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ, Anna Rantala Bonnier, gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm, Annika Hirvonnen, vice ordförande i justitieutskottet för Miljöpartiet, Max Troendlé, talesperson Miljöpartiet Kalmar, Tess Lorin, talesperson Grön Ungdom, Karin Ernlund, gruppledare Centerpartiet Stockholm, Karin Östring Bergman, Centerkvinnorna i Göteborg, Aron Modig, migrationspolitisk talesperson Kristdemokraterna.

Anmärkningsvärt är att alla socialdemokrater som vi bjöd in tackade nej och att varken liberaler eller moderater svarade på inbjudan!

Det är svårt att inte börjar fundera över hur våra politiker tänker kring ensamkommande barns och ungas situation eller det faktum att vi professionella går på knäna på grund av den rättsosäkra och inhumana hanteringen av ensamkommande. Ytterligare en sak som vi funderar över är vart all media hade tagit vägen.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Blankspot 17-03-13: Demonstration för flyktingamnesti (Extern länk)

FARR 17-03-15: Stor Röda tråden-manifestation i Stockholm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa 2017:

11 mars, Stockholm: Röda Tråden-marschen till sidans topp

VÄLKOMMEN TILL RÖDA TRÅDEN-MARSCHEN I STOCKHOLM!

Röda Tråden - Ensamkommande barn och ungas rätt till ett liv,

Ett liv ska innehålla trygghet, sammanhang och känsla av självvärde. Det ska innehålla förhoppningar om framtiden. Det ska innebära överlevnad men också mer än bara det.

Den 4 mars inleddes Röda Tråden-marschen runt om i Sverige. Från olika delar av landet "vandrar" nu små ryggsäckar, innehållande barnkonventionen och symboler för barns liv på flykt. Den 11 mars når ryggsäckarna Stockholm, och kommer att överlämnas till våra ansvariga politiker vid en demonstration på Södermalm.

Kl. 12: TYST MARSCH FRÅN OLIKA STARTPUNKTER PÅ SÖDERMALM * * *

Välj själv varifrån du vill starta:

1. T-bana HORNSTULL Långholmsgatan, via Hornsgatan - Götgatan - Medborgarplatsen. 2,9 km, 37 minuter

2. T-bana SLUSSEN Södermalmstorg, via Katarinavägen - Chokladfabriken - Folkungagatan - Meborgarplatsen. 1,5 km, 19 minuter

3. T-bana GULLMARSPLAN Torget, via Skanstull - Götgatan - Medborgarplatsen . 1,9 km, 25 minuter

Under ledning av våra kontaktpersoner promenerar vi i tysta rader, en och en, i solidaritet med barn på flykt. Kom gärna rödklädda!

OBS! Marschen får INTE innehålla plakat, högtalare eller slagord! Detta har vi inte tillstånd för. Allt sådant material kan lämnas på Medborgarplatsen från kl. 11.

* * * KL 13.00 - 15.00: MANIFESTATION PÅ MEDBORGARPLATSEN * * *

Här kommer vi att framföra vårt budskap: Amnesti för våra ensamkommande nu!

Det blir tal, musik och överlämning av ryggsäckarna till inbjudna politiker.

På Medborgarplatsen är banderoller och plakat välkomna, och kan lämnas i förväg till arrangörer på plats från kl. 11.

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om rörelsen, namninsamling, öppna brev mm (Extern länk)

Göteborgs Fria 17-03-02: Marsch för ensamkommande (Extern länk)

Sydsvenskan 17-03-04: Manifestation för ensamkommande startade i Hyllie (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 17-03-04: Manifestation idag för unga som ska utvisas till Afghanistan (Extern länk)

Dala-Demokraten 17-03-03: Marsch för ensamkommandes rätt till ett liv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Extencia 2017:

14 februari, Malmö: Håll era löften! Fackeltåg för en mänsklig asylpolitik till sidans topp

STÅR DU INTE HELLER UT MED ATT SKICKA MÄNNISKOR I DÖDEN?

I Malmö samlas vi utanför Stadshuset kl. 16.00 och följer sedan denna rutt fram till Gustav Adolfs torg:

Stadshuset- Torpgatan- Spångatan- Södra Förstadsgatan- Triangeltorget- Södra Förstadsgatan- Södra Tullgatan- Gustav Adolfs torg. Vi får lyssna till tal av bland andra Omid Mahmoudi från Ensamkommandes förbund.

VÅRT BUDSKAP

Budskapet till våra svenska politiker är lika enkelt som viktigt: Håll era löften!

Under de senaste veckorna har tre utvisningshotade ungdomar i Sverige tagit sina liv. Uppenbarligen framstår det som ett bättre alternativ än att tvångsdeporteras till Afghanistan - ett av världens farligaste länder. Svenska UD avråder svenskar från att resa dit, Röda Korset lämnar landet och i Tyskland vägrar fem delstater att utvisa människor till Afghanistan.

I Sverige uppdagas samtdigt stora brister i Migrationsverkets asylhandläggning. Problemen rör bland annat bedömningen av säkerhetsriskerna i de länder man utvisar barn och unga till. Barnen kan utvisas genom vad som visat sig vara godtyckliga och systematiska åldersuppskrivningar.

Trots att bristerna hos Migrationsverket - och konsekvenserna av dem - nu är uppenbara, fortsätter Sveriges regering att utvisa ensamma barn och ungdomar till Afghanistan. Det rimmar illa med de vallöften som gavs inför valet 2014!

"Sverige ska vara en fristad från förföljelse, tortyr och krig." (Mijöpartiet)

"Sverige ska erbjuda en trygg fristad åt människor som tvingas fly från förföljelse och våld." (Socialdemokraterna)

Bästa regering! Håll era löften!

(...)

Facebook-event (Extern länk)

Se även

14 februari, Örnsköldsvik: Stå upp för Asylrätten - stoppa utvisningarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 2017:

11 mars, Stockholm: Röda tråden-Marschen till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut arrangerar en nationell marsch med budkavle till politiker och myndigheter lördagen den 11 mars.

Vi kommer att vandra, rödklädda, från olika håll för att slutligen samlas på Sergels torg (eller annan plats) i Stockholm. Den röda färgen är en symbol för kärlek och liv. Vi visar att vi är tusentals människor i Sverige som tycker att det är dags att ensamkommande barn och unga får ett andrum!

1. Marschen handlar om mänskliga rättigheter, barns oavvisliga rätt till ett liv i trygghet, moratorium när det gäller åldersuppskrivningar och utvisningar av ensamkommande barn och unga.

2. Marschen ska bli en tusenhövdad livsvandring, en förflyttning, en migration.

3. Marschen görs i solidaritet, arm i arm, hand i hand, skuldra vid skuldra.

Vi har skapat ett evenemang på vår sida där vi planerar öppet och transparent. Vi bjuder härmed in alla journalister som är nyfikna på mobilisering på sociala medier och som vill följa vårt arbete. Vi vill att den här marschen ska bli stor och fantastisk och vi vill ha maximal mediabevakning.

Vi syr ihop Röda Tråden - marschen med vår kampanj "Röda Tråden - Rätten till ett liv" och vår konferens den 18-19 februari.

VAD ÄR "RÖDA TRÅDEN"?

Röda Tråden - Rätten till ett liv.

Ett liv ska innehålla trygghet, sammanhang och känsla av självvärde. Det ska innehålla förhoppningar om framtiden. Det ska innebära överlevnad men också mer än det.

Sverige utvisar idag ensamkommande barn och ungdomar till länder där inget värdigt liv är möjligt. Det är inte ens säkert att barnen överlever - så farligt är det i en del länder.

Vi kommer aldrig att sluta kämpa för barns överlevnad och rätten till ett värdigt liv, inte bara i ursprungslandet utan även här i Sverige. Vi vill ge ungdomar och barn som är på flykt ensamma ett sammanhang, en trygghet och en framtid.

Läs mer (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

Konferens 18-19 februari (Extern länk)

Röda Tråden-kampanjen (Extern länk)

Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa - på Facebook (Extern länk)

Hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161208:

FARR 16-11-30:

Manifestationen lyste upp på 50 platser till sidans topp

Den ljusmanifestation mot utvisningar till Afghanistan som hölls 24 november runtom i Sverige samlade runt 10.000 personer, de flesta på småorter där ensamkommande ungdomar är inhysta. Arrangörer var medlemmar ur #vistårinteut-rörelsen på varje ställe, som lärare, hvb-personal, gode män eller familjehem.

Kampen mot utvisningarna lär fortsätta. För ett par dagar kom ett nytt lagförslag om förlängning av uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Men detta ändrar inte situationen för den majoritet av ungdomarna från Afghanistan som får utvisningsbeslut utan respit.

Samtidigt, från Afghanistan, meddelas att parlamentet med stor majoritet röstat emot återtagandeavtalet med Sverige. Det är oklart hur detta påverkar avtalet som redan är undertecknat. FARR återkommer med mer information både om lagförslaget och om återtagandeavtalet.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161122:

FARR 16-10-19:

Protester mot utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Afghanistans huvudstad Kabul skakas av nya riktade bombattacker varje vecka. Staden Kunduz i norr som erövrades av talibanerna i en blixtattack för ett år sedan och senare återtogs av regeringssidan, står åter under attack. FN-missionen i Afghanistan, UNAMA, rapporterar att första halvåret 2016 skördades inbördetskrigets högsta antal civila dödsoffer sedan 2009. Trots den tragiska utvecklingen har andelen asylsökande afghaner som får beslut om utvisning från Sverige ökat kraftigt. Många av dem som utvisas är tonåringar utan kontakter i Afghanistan. Nu växer protesterna och den 22 oktober arrangeras manifestationer mot utvisningarna i många städer.

EU:s överenskommelse med Afghanistan om återtagande av utvisade, som FARR rapporterade om i början av oktober, har nu skrivits under. Strax efter undertecknades separata avtal för EU-staterna. Sveriges "Memory of Understanding" med Afghanistan kan du läsa här.

Avtalet med Afghanistan innebär att de som får utvisningsbeslut lättare kan skickas till Afghanistan istället för att bli kvar i limbo i Sverige. Det betyder inte i sig att fler får utvisningsbeslut. Men samtidigt har andelen som får uppehållstillstånd minskat stadigt och har under perioden juli-september sjunkit till omkring en tredjedel från ca hälften under första halvåret. (Dessa siffror gäller de som prövas mot Afghanistan, alltså inte personer som överförs till andra EU-länder enligt Dublinförordningen.)

Tonåringar drabbas

Många afghaner som sökte asyl förra året i Sverige är ungdomar och unga vuxna som bott i Iran större delen av livet och inte har bevis för personlig förföljelse i Afghanistan, även om deras familjer flytt av högst påtagliga skäl. Därmed kan de inte bevisa att de har rätt till skydd. Men utan några resurser eller kontakter i Afghanistan är de hänvisade till ett liv som internflyktingar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-10-24:

Tusentals deltog i manifestationerna till sidans topp

Tusentals människor demonstrerade i lördags mot utvisningar till Afghanistan, på sexton platser i Sverige. De största manifestationerna hölls på Sergels Torg i Stockholm och Möllevången i Malmö.

I fokus var de många ensamkommande barn som riskerar att utvisas genom Migrationsverkets nya praxis att barn som inte kan bevisa ett personligt skyddsbehov bara ska få tidsbegränsade tillstånd och sedan kunna skickas ut när de fyller 18 - eller åldern skrivs upp till 18. En överenskommelse som nyligen slutits med Afghanistan om återsändande berör förutom dessa barn också många vuxna och familjer som lever i Sverige med utvisningsbeslut som inte har kunnat verkställas.

FARR protesterar mot att barn utsätts för att leva med denna osäkerhet och mot planerna att utvisa mängder av människor till Afghanistan. Återtagandeavtalet garanterar att Afghanistan släpper in de utvisade - men Afghanistans regering kan inte garantera dessa människor något annat mottagande annat än redan överfulla internflyktläger. Än mindre kan deras säkerhet garanteras i ett land där de civila dödsoffren ökar för varje månad. Många av de utvisade tillhör hazaraminoriteten eller är av andra skäl särskilt utsatta.

Det kan inte vara förenligt med "Barnets bästa" enligt Barnkonventionen att utsätta barn för detta. Uppgörelsen med Afghanistan innebär att även tonåringar som inte ens växt upp i Afghanistan kan utvisas till ett land som de inte minns och där de inte har några förutsättningar att klara sig.

FARR har undertecknat uppropet "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar" som bland annat kräver att barn ska få uppehållstillstånd för hela skoltiden i Sverige.

Manifestationerna den 22 oktober arrangerades av Förbundet Shahmama & Salsal och många andra afghanska föreningar på olika orter samt Ensamkommandes Förbund. Många lärare, gode män, hvb-personal mfl från nätverket "Vi står inte ut" deltog också.

Talare från FARR fanns vid några av manifestationerna. Lyssna till Ahmad "Zaki" Khalis tal på Sergels torg i Stockholm!

Artikeln med länkar (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 16-10-15: Demonstration mot utvisning av asylsökande afghaner (Extern länk)

Göteborgs-Posten 16-10-15: Demonstration: "Stoppa utvisningen" (Extern länk)

Kristinehamns-Posten 16-10-16: Manifesterade mot asyllag (Extern länk)

Norrköpings Tidningar 16-10-20: Manifestation mot utvisningar (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen 16-10-22: Protesterade mot utvisning (Extern länk)

Norrbottens-Kuriren 16-10-22: Manifestation på Kupoltorget Kravet: Riv upp de nya asyllagarna (Extern länk)

Västerbottens-Kuriren 16-10-22: Tyst protest längs gatorna i Umeå (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 16-10-22: Jönköpingsbor manifesterade mot utvisningarna (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 16-10-23: Demonstration i Karlskrona mot utvisningar till Afghanistan (Extern länk)

Nerikes Allehanda 16-10-24: Krävde att ny utvisningslag ska avskaffas (Extern länk)

Sydsvenskan 16-10-24: Manifestation för ensamkommande (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 16-10-28: Manifestation i Västerås för humanare flyktingpolitik (Extern länk)

Vestmanlands Läns Tidning 16-10-29: 300-talet i protest mot utvisning av afghanska barn (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 16-11-19: Många bakom demonstration mot utvisningar (Extern länk)

SvT Västernorrland 16-11-20: Stor demonstration i Sundsvall mot flyktingpolitiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 2016:

24 november, många orter: Ljusmanifestation - Lys upp Sverige! till sidans topp

Står du inte heller ut med att skicka människor i döden?

Här hittar du alla anslutna orter, och information om vad du kan göra på din ort den 24 november.

Torsdagen den 24 november är årsdagen för när Sverige retroaktivt började tillämpa den nya, striktare asyllagen. En ny lag som kommer att gå till historien som en av de mest inhumana och ovärdiga i vårt lands moderna historia.

Denna sorgens dag vill vi uppmärksamma genom att lysa upp Sverige! Den över 7000 personer starka rörelsen #vistårinteut håller därför en ljusfylld manifestation över hela landet, från norr till söder.

Vi vill med manifestationen visa vårt outtröttliga motstånd mot den inhumana politik som just nu förmörkar Sverige. Vi vill kasta ljus över de förödande konsekvenser som den inhumana asyllagstiftningen medför för oskyldiga människor på flykt. Vi slutar aldrig hoppas att Sveriges politiker och civilsamhälle börjar lyssna!

Den växande rörelsen #vistårinteut är över 7000 personer som möter ensamkommande unga i vårt arbete eller i våra ideella uppdrag. Vi står inte ut med att Sverige bryter mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter i asylprocessen.

Rörelsen #vistarinteut kräver:

1. att Sverige återgår till att följa barnkonventionen

2. att Sverige slutar tvinga barn i asylprocess att bevisa sin ålder för att få skydd

3. att Sverige stoppar inhumana tvångsavvisningar

4. att Sverige bara skriver återvändandeavtal med säkra mottagarländer

5. att Sverige inför humana asyllagar

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Ensamkommandes Förbund, Shahmama och Salsal m.fl. 2016:

22 oktober, flera städer: Stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Stockholm: Sergels Torg 15-17, Malmö: Möllevångstorget 16.30-18.

Kiruna: Kupoltorget kl 12, Göteborg: Gustav Adolfs Torg 13-16.

Umeå: Väven, Storgatan 46, kl 12-14.

Svenska staten genomför nu en rad åtgärder för att utvisa människor till döden.

Det handlar om papperslösa, människor som levt under jorden utan tillgång till vård eller rättssäkerhet, som nu ska uppsökas för att utvisas.

Det handlar om barn som får sin ålder ifrågasatt, barn vars skelett ska börja mätas i den svenska statens namn.

Det handlar om människor som har riskerat sina liv, som flytt från döden, bara för att skickas tillbaka.

De som drabbas av de nya lagarna, de som inte anses behöva skydd, är till stor del flyktingar från Afghanistan. HBTQ-flyktingar, barn, familjer och minoriteter som är förföljda i hemlandet. Afghanistan: landet som Utrikesdepartementet avråder människor från att resa till för att det är för farligt, men som svenska staten inte ser några problem med att deportera människor till.

Vi KRÄVER att folk ska få leva.

Därför kräver vi:

* Att regeringen river lagens om röstades igenom i somras. Att kategorin "övrigt skyddsbehövande" återinförs och att uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande skäl åter igen börjar beviljas.

* Att jakten på papperslösa stoppas

* Att migrationsverket ser över situationen i Afghanistan och begrundar den information som gjort att UD anser att det är farligt att överhuvudtaget vistas i landet.

Vi är en samling av flertal organisationer som har valt att gemensamt sätta ner foten.

Vi kan inte längre stå och se på när Sverige flyktingpolitik blir mer och mer inhuman för var dag som går.

Event för manifestationen i Stockholm (Extern länk)

Event för manifestationen i Kiruna (Extern länk)

Event för manifestationen i Malmö (Extern länk)

Event för manifestationen i Göteborg (Extern länk)

Event för manifestationen i Umeå (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

FARR 16-08-16:

Demonstration ended but the fight will continue till sidans topp

The asylum seekers' manifestation outside the Parliament buildings in Stockholm is now closed after almost two weeks. Some members of parliament (from the left, the center and liberals) have promised to raise the unfair rules of the temporary law again in the parliament. The demonstration also got some attention in media. The asylum seekers were satisfied for now with these acchievements, but they have decided to come back for a new sit-in in the middle of September.

The member organizations of FARR are invited to announce their local activities at the demonstration's facebook site.

The main demand from the demonstration was that those who seeked asylum already before the law was announced on November 24th last year should not be affected of it, even if they arrived here without children. But there are many other unfair parts of the law, affecting different groups. Read more about it here.

Many details of the law and its consequences was discussed at an indoor meeting housed by the Workers' Educational Association, ABF, in Stockholm, last Saturday. Sanna Vestin, chair of FARR, and the lawyer Kristina Tollbäck informed an answered questions about the law. Law students from "Asylrättstudenterna" contributed with legal advice in groups.

Those around 150 persons who attended the meeting also discussed different ways to fight the law. Many asylum seekers hope that politicians will change their minds when they hear about the consequences. The asylum seekers also search for legal ways, perhaps in international courts, to challenge discriminating parts of the law. Sanna Vestin promised to forward the ideas to lawyers, but warned of too high expectations of a quick fix. The fight for understanding and solidarity must involve both asylum seekers and other inhabitants, not only at Mynttorget, she said.

FARR has now urged its member organizations to inform the protesters about local arrangements, may it be legal advice, language trainings or manifestations. This could be an opportunity to join forces when the demonstrators have come back to their camps.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Our Future Deserves Reconsideration 2016:

12-22 september, Stockholm: The second sit-in to modify the temporary residence till sidans topp

We are doing a sit-in to modify the temporary residence decision that has been proposed in 24th of November and it started to apply on who seeked asylum before that date.

The sit-in will be in the capital Stockholm, infront of the swedish Parliament.

We hope everyone to participate.

The decision doesn't effects me as a person, it effects the justice in sweden.

Vår sittstrejk, i protest mot lagen om tillfälliga uppehållstillstånd med retroaktiv verkan på asylsökande som kom innan 24/11-2015, fortsätter. Vi fick tillstånd att demonstrera på mynttorget utanför Sveriges riksdag från och med 12/9.

Vi kämpar vidare och hoppas på stor deltagning. Lagen påverkar inte enbart mig, utan påverkar också rättvisan i Sverige

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.