fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Övriga offentliga manifestationer och möten

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190610:

Möte med Maryam 2019:

12, 19, 26 juni, Simrishamn: Möte med Maryam onsdagar klockan tretton till sidans topp

Stortorget 13.00.

Sverige vill utvisa över 1800 barn och deras föräldrar till Afghanistan. De flesta av dem har varit i Sverige i över fyra år och minns ofta inget annat hem än Sverige. Det strider mot barnkonventionen att skicka dessa barn till ett land där de, förutom att utsättas för självmordsattacker och bomber, löper stor risk att bli utsatta för tvångsrekrytering, prostitution, tvångsäktenskap och ett liv utan utbildning eller andra basala rättigheter. Vi läser Maryams livshistoria till politikerna lyssnar. Varje vecka på onsdagar på Stortorget i Simrishamn klockan 13.

Maryam representerar alla dessa barnfamiljer. Vill du starta upp någon annanstans i Sverige? Välkommen att kontakta oss.

Facebook-Event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

Eritreanska Familjeföreningsgruppen / FARR 19-05-27:

Manifestation för familjeåterförening till sidans topp

En manifestation ägde rum tisdag den 28 maj vid Sergels torg kl 12 och Mynttorget kl 14 av hundratals personer som har nekats familjeåterförening med sina redan etablerade familjer på grund av de orimliga försörjningskrav som infördes med den tillfälliga utlänningslagen. Denna lag förlängs inom kort i ytterligare två år med fortsatta stränga försörjningskrav om inte Socialförsäkringsutskottet lämnar ett annat besked till riksdagen inför den stundande omröstningen.

Förlängningen av lagen innehåller en ny och välkommen bestämmelse om att även alternativt skyddsbehövande och ej enbart konventionsflyktingar tillåts ta hit medlemmar i sin kärnfamilj utan krav på försörjning om ansökan inlämnas inom tre månader från att uppehållstillstånd beviljas. Trots detta kommer många konventionsflyktingar som missade att ansöka inom tre månader (ofta på grund av bristfällig information från myndigheterna) att även fortsättningsvis nekas möjlighet till familjeåterförening om de inte uppfyller försörjningskraven.

Röda korset har i sitt remissvar till propositionen om att förlänga den tillfälliga lagen ansett att syftet med införandet av den tillfälliga lagen var enligt regeringen att minska asylmottagandet i Sverige. Röda Korset har kommit fram till att syftet är uppfyllt pga andra omständigheter. Röda Korset anser också att försörjningskraven är för högt ställda. För en familj med tre barn över sju år måste den härvarande föräldern ha en lön om drygt 27 900 kr före skatt. Medellönen för en lärare som har arbetat i 9,5 år är 27 399 kr. För bilmekaniker är det 21 691 kr, en servitör 19 077 med 5 års erfarenhet. Till det läggs hyreskostnader för minst tre rum där högst två barn får dela på ett rum.

Konventionsflyktingar, som inte kan återförenas i hemlandet, anses ha en särskild stark rätt till familjeåterförening utifrån principen om familjens enhet som kommer till uttryck i Genèvekonventionen.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

Se även:

FARR:s rapport om familjesplittring och striden för återförening (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

FARR 19-05-11:

Möte med Maryam till sidans topp

En manifestation mot att barnfamiljer får utvisningsbesked till Afghanistan

Den 6 april 2019 startade Österlens stödförening för flyktingar (ÖSF) en manifestation i Simrishamn för att protestera mot att barnfamiljer får utvisningsbesked till Afghanistan. Gruppen valde att fokusera på denna grupp eftersom barnfamiljer inte har uppmärksammats så mycket i media eller på andra ställen. Följande artikel innehåller gruppens egen berättelse.

Möte med Maryam

I slutet av februari 2019 fanns det, enligt statistik från Migrationsverket, 1800 personer (vuxna och barn) i barnfamiljer från Afghanistan som fått avslag på sina asylärenden. Vi uppskattar att minst 1000, förmodligen fler, av dessa är barn i åldrarna 0 - 17 år.

De flesta av dessa familjer har varit i Sverige i flera år. Många av dem kom 2015. När de väl fått avslag i sista instans lever de i en slags limbo-situation där de vuxna inte får studera eller arbeta och ofta är deras dagersättning nedsatt till ett minimum. Livet blir en oändlig och oviss ångestfylld väntan och de vet att de vilken dag som helst kan bli tilbakaskickade till det land de flydde från.

Vi har varit i kontakt med många av dessa familjer och gemensamt för dem tycks vara att Migrationsverket inte anser att de gjort sannolikt att de behöver skydd. Många av dem har utsatts för hedersrelaterade hot och våld och ofta har det varit mycket svårt för dem att berätta vad de har utsatts för, kanske på grund av posttraumatiska tillstånd som gjort att de inte kunnat prata om vad som hänt dem eller helt enkelt för att de inte har vågat berätta. Kvinnor berättar till exempel vanligtvis inte något som har med sexualitet att göra om det finns män i närheten. När historierna väl kommit fram blir de inte sannolika, enligt Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln med länkar till logga, flygbladsförslag och Maryams berättelse som inspiration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingrid Eckerman (Stoppa utvisningarna) 2019:

12-16 juni, Stockholm: Järvaveckan: Rösta nej till tillfälliga lagen! till sidans topp

Spånga Idrottsplats

Flygbladsutdelning och samtal med politiker på Järvaveckan. Den tillfälliga lagen 2010 syftade till att minska antalet flyktingar i Sverige. Nu utvisas gamla, barn, kvinnor, sjuka, unga till länder i krig och konflikt. Den 18 juni ska riksdagen rösta för att förlänga lagen i två år. Vi vill att några politiker röstar enligt sina samveten!

Onsdag 12 juni 14-21: Miljöpartiet, Centerpartiet och Feministiskt initiativ talar.

Torsdag 13 juni 14-21: Vänsterpartiet och Kristdemokraterna talar.

Fredag 14 juni 14-21: Liberalerna och Sverigedemokraterna talar.

Lördag 15 juni 14-21: Socialdemokraterna talar

Söndag 16 juni 14-21: Moderaterna talar

Se eventet för kontakt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

NU ÄR DET NOG 2019:

Stockholm, 29 januari-24 mars: Just nu! "17000 liv 17000 blommor" till sidans topp

Låt oss uppmärksamma varje människoliv med en blomma utanför entrén till Liljevalchs konsthall under den pågående Vårsalongen.

VARFÖR 17000?

Ett av Vårsalongens mest uppmärsammade verk "17000" symboliserar varje individ som Sverige planerar att deportera till det pågående kriget i Afghanistan.

VILKA ÄR VI?

Vi som initierat denna manifestation, är en grupp representanter för olika organisationer, bland andra yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut, Förbundet Tillsammansskapet och nätverket NU ÄR DET NOG!

VARFÖR MANIFESTERAR VI?

Vi arbetar sedan länge för att stoppa utvisningarna till Afghanistan, eftersom det är ett av världens farligaste länder.

Vi möter dagligen - i våra yrken eller genom ideellt arbete - de människor av kött och blod, som drabbas av Sveriges omänskliga asylpolitik. Vi vill ta tillfället i akt och visa på verkligheten bakom verket - den verklighet som vi själva möter varje dag.

HUR GÅR DET TILL?

Låt oss - alla som vill - i all enkelhet lägga en blomma vid sockeln utanför konsthallens entré. Detta i syfte att påminna om de människoliv som redan gått till spillo, bland annat i form av ett anmärkningsvärt stort antal självmord, samt om de unga människor som redan fått sina liv förstörda genom att tvångsdeporteras från en trygg tillvaro i Sverige, till Afghanistan - ett av världens farligaste och mest korrupta länder.

Du som vill, kan låta din blomma åtföljas av en liten bild eller beskrivning av din, eller någon annans, verklighet.

Bidra gärna med dina frågor eller förslag här på evenemangssidan.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Sverige för flyktingamnesti 2018:

24 november: Nationell ljusmanifestation för amnesti för ensamkommande till sidans topp

Tusentals ensamkommande asylsökande ungdomar har fallit offer för en ytterst rättsosäker asylprocess med godtyckliga åldersuppskrivningar samt ett ifrågasättande av sina asylskäl. Många lyckades ta sig hit 2015 från världens farligaste länder, från krig, konflikt och förföljelse. Vi kräver amnesti för alla ensamkommande barn och unga som har varit i Sverige i mer än ett år samt att utvisningarna av dessa stoppas omgående.

Läget är väldigt tufft för många ensamkommande. År av väntan har satt sina spår, vissa är hemlösa eller utan mat. Osäkerheten fortsätter. Sverige har EU:s tuffaste lagstiftning just nu, i och med den tillfälliga asylpolitiken som annonserades av regeringen den 24 november 2015. Många ensamkommande får avslag och utvisas på grunder som inte är rättssäkra. Konvertiter, ateister, HBTQ-personer utvisas, trots att det innebär livsfara för dem. Tortyroffer blir inte trodda. Tonåringar med liknande historier får helt olika bedömningar. Åldersbedömningarna är ovetenskapliga. Lillebror blir storebror trots papper. Asylprocesserna visar generellt bristande rättssäkerhet. En lösning måste till, för medmänsklighet och för att respektera de mänskliga rättigheterna. Behandlingen av de ensamkommande har passerat alla gränser.

Vi kräver:

* Amnesti för de ensamkommande

* Stoppa alla utvisningar till länder i krig

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

FARR 18-10-15:

Manifestationer mot deportationer på 30 orter till sidans topp

Manifestationer mot utvisningarna till Afghanistan hölls på 30 orter i Sverige under kampanjdagarna 4-8 oktober. Här finns bilder från manifestationerna och länkar till talen från den internationella konferensen om Afghanistan 4 oktober. Lokala organisationer arrangerade på varje ort. I Stockholm var det Ung i Sverige som höll i trådarna för manifestationen som samlade många trots ruskvädret (bilderna nedan).

En lång rad talare från olika organisationer och partier uppträdde i Stockholm, bland dem FARR:s Emma Persson. Ett av de mest uppskattade talen hölls av "Sara" som flydde från ett barnäktenskap i Afghanistan men skulle utvisas till maken. Utvisningen hejdades då Europadomstolen ville titta på ärendet. Sara markerade i sitt tal att hon tänker leva sitt eget liv och inte låta sig begränsas till att vara en flykting. Lyssna till Saras tal här, eller se och lyssna till hela manifestationen (ca 1 timme) här! (Video via Facebook).

Kampanjdagarna inleddes med ett internationellt seminarium i centrala Stockholm den 4 oktober under rubriken "How safe is Afghanistan". Seminariet hölls på årsdagen av EU:s återtagandeavtal 2016, "Joint Way Forward", och arrangerades av organisationen "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar" i samarbete med Utrikespolitiska föreningen i Stockholm. Seminariet blev fullsatt. (...)

Inspelningar från den internationella konferensen 4 oktober.

Vid konferensen föreläste William Maley och Niamatullah Ibrahimih, Australien; Anders Fänge, Sverige (SAK); Vera Meijering, Nederländerna; Abdul Ghafoor, Afghanistan; Liza Schuster, Storbritannien; Therese Pettersson, Sverige; om olika aspekter av säkerhetsläget och utvisningarna. Hellen Kooijman, Nederländerna; Olof Molund (Rädda Barnen) och Sanna Vestin (FARR), båda Sverige; bidrog med kortare kommentarer.

(...)

Artikeln med inspelningar och bilder från manifestationerna samt länkar till talen vid konferensen (Extern länk)

Se även rapportering i lokalmedia:

Dala-Demokraten, ett av talen i Borlänge: Ord från en ensamkommande (Extern länk)

SvT Småland, Växjö: Protester i Växjö mot utvisningar till Afghanistan (Extern länk)

SvT Västerbotten, Umeå: Flera hundra i upprop mot utvisningar (Extern länk)

Borås Tidning: Manifestation mot utvisningar (Extern länk)

Sörmlands Nyheter, Nyköping: Manifestation på torget mot utvisningar av afghanska ungdomar (Extern länk)

SR Värmland, Karlstad: Ljus för asylsökande: "Känns härligt att få kämpa för deras skull" (Extern länk)

SvT Jämtland, Östersund: Manifestation mot utvisningar (Extern länk)

SvT Stockholm: Ung i Sverige ljusmanifestera mot utvisningar på Sergels torg (Extern länk)

Jönköpings-Posten: De manifesterade för att hedra Mahmoud: "De är inte ensamma" (Extern länk)

Sydnärke-Nytt, Kumla: De kräver stopp för deporteringar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

FARR 2018:

Sverige mot deportationer till Afghanistan 4-8 oktober till sidans topp

Under dagarna 4 - 8 oktober genomförs en rad aktiviteter på många orter i Sverige för att belysa och protestera mot tvångsutvisningar till Afghanistan. FARR är medarrangör till det övergripande eventet "Sverige mot deportationer okt 2018" och står bakom uttalandet. Aktiviteterna sker samordnat med liknande manifestationer på andra platser i Europa. Tidpunkten är vald eftersom det är två år sedan den 4 oktober 2016 då EU-länderna slöt en överenskommelse med Afghanistan om återtagande av utvisade asylsökande. Dagen därpå vid samma konferens utlovade EU-länderna ett stort biståndspaket värt 5 miljarder till Afghanistan. Sedan dess har säkerhetsläget i Afghanistan försämrats och vi protesterar mot de fortsatta tvångsutvisningarna.

Detta händer 4-8 oktober:

4 oktober: Den internationella konferensen How safe is Afghanistan? i Stockholm.

Nu fullbokat!

Bland talarna märks professor och Afghanistanexperten William Maley och Dr Niamatullah Ibrahimi, båda från Australien, Dr Liza Schuster från Storbritannien, som forskat om de utvisade, Mr Abdul Ghafoor, grundare av AMASO som stödjer utvisade i Kabul, Dr Anders Fänge, fd ordförande i Afghanistankommittén, Dr Hellen Kooijman från det europeiska nätverket "Don't send Afghans back".

FARR:s Sanna Vestin deltar med en kort kommentar till Sveriges Afghanistanpolitik.

6-7 oktober: Sittstrejker på ett flertal orter (mellan kl ca 10-16).

Se Facebooksidan "Sverige mot deportationer okt 2018".

8 oktober: Ljusmanifestationer i hela EU (kl ca 18-20).

I Sverige deltar ca 20 orter. Se Facebooksidan "Sverige mot deportationer okt 2018".

FARR:s Emma Persson talar vid manifestationen i Stockholm.

Vill du hjälpa till med något på din ort, se facebookgruppen med samma namn SVERIGE MOT DEPORTATIONER OKT 2018! Från denna sida kan du även hämta flygblad, affischer, mm.

Manifestationer i andra länder, se sidan Don't send Afghans back - a platform for positive action.

(...)

Läs mer; uttalande, deltagande orter och medarrangörer, kontakt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna... 18-09-13:

4 oktober, Stockholm: Pressinbjudan: How safe is Afghanistan? till sidans topp

Välkommen till konferensen How safe is Afghanistan?

Situationen i Afghanistan försämras snabbt. Talibanerna har sedan 2017 kontroll över ett större område än någonsin sedan den amerikanska invasionen 2001. Attacker mot regeringsstyrkor, polis och civila rapporteras nästan dagligen. Säkerhetsläget i Afghanistan har betydelse för Europa eftersom det i många länder finns ett stort antal asylsökande sedan flyktingkrisen 2015.

Syftet med konferensen är att öka förståelsen för den nuvarande situationen i Afghanistan, och på så sätt bidra till migrationsmyndigheternas bedömningar av säkerhet och risk för dem som utvisas dit.

Konferensen har rönt stort internationellt intresse då en fördjupad diskussion av aktuellt säkerhetsläge saknas. Konferensen planeras att sändas live, och vi räknar med åhörare i många länder.

Bland föreläsarna märks den kände forskaren professor William Maley, Asia-Pacific College of Diplomacy, Australien som talar om politiska och militära utmaningar i Afganistan. Dr Liza Schuster, City University of London, har forskat på återvändarnas situation. Anders Fänge, hedersdoktor vid Umeå universitet, var tidigare Svenska Afghanistankommitténs landchef och har vistats i Afghanistan i nästan 20 år.

Konferensen anordnas i samarbete mellan Utrikespolitiska föreningen Stockholm och nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar.

Bifogas: Utkast till artikel samt inbjudan. Ett underlag för annons i ppt fås vid begäran.

Konferensen äger rum på Convendum, Vasagatan 16 i Stockholm, torsdag 4 oktober kl 9-17. Den är kostnadsfri för pressen. På grund av begränsat platsantal behövs för registrering på hemsidan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

FARR 2018:

Stockholm, 6-12 augusti: Ung i Sverige bjuder in till ny manifestation till sidans topp

ÅRSDAGEN FÖR SITTSTREJKEN 6 AUGUSTI SÅ STREJKAR VI IGEN! skriver Ung i Sverige och fortsätter: Vi kräver mer. En majoritet av riksdagen har redan gett oss rätt i och med gymnasielagen, därför kan de tillsammans nu genomföra en långsiktig lösning. Vi ska visa styrkan i ett civilsamhälle som vill och kan växa och välkomna!

VI VILL SE * Permanenta uppehållstillstånd till ensamkommande barn och ungdomar som varit i Sverige i över ett års tid. * Ny bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan och ett stopp för utvisningarna dit.

Tid och plats: 6 augusti - 12 augusti, 10.00 - 22.00 varje dag, Mynttorget, gamla stan, Stockholm

Bakgrund, från Ung i Sverige:

Tusentals utvisningshotade ungdomar som missgynnats av vårdslösa politiska beslut från 2015 fram till nu har samlats u strejk och aktion i massor det senaste året. För ett år sen gjorde började en historisk strejk mot utvisningarna till Afghanistan som gick från Mynttorget till Medborgarplatsen till Norra Bantorget. Det har gjorts hundratals aktioner sen dess, debatter, nya familjehem och stoppade utvisningar.

Den senaste utvecklingen är ännu en ångestvåg när den så kallade gymnasielagen underkändes i svenska domstolar. Än vet man inte vart det leder men ungdomarna kan inte vänta. Att kastas mellan hopp och förtvivlan år efter år skapar djupa sår både i själen och på ungdomarnas armar. Det river även upp sår i samhället när nya familjer splittras och civilsamhället får bära ohälsan som samhället skulle kunna åtgärda.

En majoritet i riksdagen har redan röstat för vad man menade skulle vara en lösning för ensamkommande, nu kan de inte bara i ambition utan också konkret lösa situationen med uppehållstillstånd och en trygg framtid.

Vad kan du göra? Strejka med oss!

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs hela uppropet, se undertecknare och kontaktuppgifter på eventets facebook-sida! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR augusti 2018:

Stockholm, 7 augusti: Fira Asylstafettens målgång utanför Riksdagen till sidans topp

Asylstafetten, som detta år vandrar mellan Jönköping och Stockholm för en human flyktingpolitik, går i mål utanför Riksdagen den 7 augusti. Vandringens syfte är att uppmärksamma flyktingars och papperslösas situation i Sverige, men är också ett sätt att ge dem det handlar om en röst.

Asylstafetten har vandrat varje sommar sedan 2013, och besökt bland annat Almedalen, Förvaret i Åstorp, Göteborg och Öland. Den 25 juli i år deltog man, tillsammans med många andra organisationer, i demonstrationen i Norrköping under parollen "Nu är det nog!". Demonstrationen hölls i protest mot haveriet kring den nya gymnasielagen, och med krav på stopp för utvisningar till Afghanistan och permanenta uppehållstillstånd för alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år.

Asylstafetten vill gärna fira sin målgång tillsammans med så många som möjligt, och söker samarbeten med andra lokala och nationella antirasistiska organisationer. Hör av dig till de vandrande via deras Facebook-sida om du/ni vill vara med och organisera firandet utanför Riksdagen. Fira med Asylstafetten på Mynttorget i Stockholm den 7 augusti kl 14:00!

Facebook-event för målgången (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

Asylstafetten 2018:

10 juli - 8 augusti, Jönköping-Stockholm: Asylstafetten - för en human flyktingpolitik till sidans topp

Vandra med oss från Jönköping till Stockholm i sommar för att uppmärksamma situationen för asylsökande och papperslösa i Sverige!

Asylstafetten- för en värld utan gränser!

Det är nu sjätte året som Asylstafetten vandrar. Längs med vägen samtalar vi med människor om en den värld vi vill leva i. Sverige bör vara en fristad för människor som söker skydd från krig och förföljelse. Vi vill se ett samhälle som gör sitt yttersta för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och principen om barnets bästa. Vi vill genom Asylstafetten skapa gemenskap för att tillsammans kämpa för en human migrationspolitik.

Tusentals människor sitter just nu och väntar på svar från Migrationsverket. Många riskerar att få avslag på sin asylansökan. Riksdagen har röstat igenom lagändringar som gör det svårare för människor att ta sig till Sverige i framtiden och att beviljas rätten till skydd.

Vi vill skapa en plats där vi kan känna oss hemma och veta att vi är många som vill göra skillnad tillsammans. Vi vill bli flera och bli en stor våg som når fram till de människor vars samvete sover och till alla som tror att det måste vara såhär.

Att vandra med Asylstafetten är gratis och även mat och sovplats.

Vi kommer att vandra denna rutt - preliminärt:

10/7 Jönköping - Kaxholmen 11/7 - Gränna 12/7 - Stava 13/7 - Ödeshög 14/7 - Roglösa 15/7 - Vadstena 16/7 (Pausdag) 17/7 - Mjölby 18/7 - Mantorp 19/7 - Linköping 20/7 - Gistad 21/7 - Kimstad 22/7 - Norrköping (Pausdag) 24/7 - Klingstad 25/7 - Strångsjö 26/7 -Katrineholm 27/7 - Sköldinge 28/7 - Flen (Pausdag) 30/7 - Sparreholm 31/7 - Stjärnhov 1/8 - Gnesta 2/8 - Järna 3/8 - Södertälje 4/8 - Botkyrka (Pausdag/uppladdning) 6/8 - 7/8 - Stockholm

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

FARR 18-05-28:

Fira med Ung i Sverige! till sidans topp

Under parollen "Kärleken segrar" firar Ung i Sverige-rörelsen den 9 juni kommande och redan vunna segrar tillsammans med vänner och allierade. Bland det man redan åstadkommit märks hem åt hundratusentals unga, en uthållig strid för en gymnasielag, "oräkneligt många vänskapsband, familjeband, kärleksband som knutits för att vi träffats och kämpat tillsammans". Kampen fortsätter för stoppade utvisningar, en människovärdig asylpolitik och en trygg framtid för alla Sveriges ensamkommande unga.

Demonstrationer organiseras bl a i Umeå, Luleå, Malmö, Göteborg, Stockholm och Lund. Fler platser tillkommer - vill du fira där du bor, hör av dig till Ung i Sverige!

Se alla platser och läs mer i eventet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

FARR 2018:

9 juni, flera platser: Fira med Ung i Sverige! till sidans topp

Under parollen "Kärleken segrar" firar Ung i Sverige-rörelsen den 9 juni kommande och redan vunna segrar tillsammans med vänner och allierade. Bland det man redan åstadkommit märks hem åt hundratusentals unga, en uthållig strid för en gymnasielag, "oräkneligt många vänskapsband, familjeband, kärleksband som knutits för att vi träffats och kämpat tillsammans". Kampen fortsätter för stoppade utvisningar, en människovärdig asylpolitik och en trygg framtid för alla Sveriges ensamkommande unga.

Demonstrationer organiseras bl a i Umeå, Luleå, Malmö, Göteborg, Stockholm och Lund. Fler platser tillkommer – vill du fira där du bor, hör av dig till Ung i Sverige!

Notisen på FARR:s hemsida (Extern länk)

Se alla platser och läs mer i eventet från Ung i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.