fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Stöd till barn och barnfamiljer

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200107:

Asylrättscentrum 19-12-16:

Att bli 18 år - en handbok till sidans topp

Den här handboken riktar sig till dig som kom till Sverige som ensamkommande barn, och blir 18 år under asylprocessen.

När du fyller 18 år blir du myndig i Sverige och ses därför som vuxen. För dig utan uppehållstillstånd i Sverige kan det bli en tid av stora och omvälvande förändringar - från att ha betraktats som barn och haft tillgång till en god man som hjälpt dig i din kontakt med svenska myndigheter kan du nu tvingas klara dig helt själv.

Den här handboken riktar sig till dig som kom till Sverige som ensamkommande barn, och blir 18 år under asylprocessen. I handboken har vi sammanställt information som vi tycker att du bör känna till om vad som händer när du blir 18 år och därmed betraktas som vuxen i Sverige. Handboken kan även läsas av andra vuxna i din närhet så att de förstår vad som förändras när du blir 18 år.

Hämta handboken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Röda Korset 19-03-13:

Ytterligare 30 miljoner till stöd för ensamkommande till sidans topp

Nu står det klart att regeringen förlänger stödet till Svenska Röda Korsets verksamheter för ensamkommande barn och unga. Ytterligare 30 miljoner beviljas för att fortsätta utveckla organisationens humanitära insatser.

Svenska Röda Korset är positiva till beslutet att regeringen nu väljer att förlänga stödet till organisationens arbete med ensamkommande barn och ungdomar som fortsatt befinner sig i en utsatt situation.

- Behovet av stöd till ensamkommande barn och ungdomar som är på flykt från sina hemländer och separerade från sina anhöriga är fortsatt mycket stort. Därför är det positivt att regeringen fortsätter satsningarna för att möta de humanitära behoven, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

Redan 2018 fattade regering beslut om att ge Röda Korset 30 miljoner kronor för att utveckla arbetet till stöd för ensamkommande. Nu står det klart att regeringen förlänger stödet även under år 2019. Regeringens satsning möjliggör förstärkning av det breda arbete som redan bedrivs, men även utveckling av humanitära insatser för målgruppen.

- I dagsläget bedriver Svenska Röda Korset verksamheter för ensamkommande barn och unga som befinner sig i eller utanför migrationsprocessen. Vi erbjuder bland annat genom våra 140 mötesplatser gemenskap, sociala aktiviteter och kost. Därtill bedriver vi även behandlingscenter för krigsskadade och torterade, vårdförmedling, migrationsrådgivning och arbetar med boendestödjande insatser, fortsätter Martin Ärnlöv.

Samtidigt menar Röda Korset fortfarande att regeringen bör åtgärda grundorsakerna till en stor del av den utsatthet som organisationen möter, och därför behöver se över bland annat Lagen om mottagande av asylsökande och möjligheterna att beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Europarådet 18-12-18:

Children in migration must be informed about their rights till sidans topp

Children in migration have the right to be informed about their rights. Such information is crucial for having their voice heard and enabling them to participate in procedures affecting them. These children, despite being one of the most vulnerable groups in Europe today, face barriers in access to information that is child-friendly and age-appropriate.

In response to these challenges, on the occasion of the International Migrants Day marked today, the Council of Europe, has launched the Handbook for frontline professional on how to convey child-friendly information to children in migration.

The Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees Tomá? Bo?ek said: "The protection of refugee and migrant children is a one of the priorities among the activities of the Council of Europe. Developed in the framework of the Action Plan on protecting refugee and migrant children, the handbook on child-friendly information is crucial for keeping children safe and able to access their rights. This handbook also addresses one of the main challenges countries are facing today," said.

The handbook includes examples of promising practices implemented around Europe, practical tips to highlight ways to implement this guidance in practice, specific situations or risk factors that would increase a child's vulnerability or increase the barriers in access to rights; questions children may have at different stages of their journey; children's recommendations; "golden rules" for each context.

Quotes from children, too, make part of the book. " In class, there are some who are a little embarrassed, others who are shy and others who are ashamed of not knowing. They feel stuck, blocked. Everyone has his story. There are some who are there, they are in class but in their head they are elsewhere. They think of their past. Sometimes people are scared, their situation is very complicated, it's not easy," - says 15-year-old Hafidjou.

The book is launched under the Strategy for the Rights of the Child (2016-2021).

Läs mer, ladda ner handboken och läs intervju med författaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

Rädda Barnen 16-12-24:

Ett år med stödlinjen - Det här frågar barnen om till sidans topp

Psykisk ohälsa, missförhållanden på boenden men också praktiska frågor om vardagsproblem, sjukvård, skolan eller översättningshjälp. Det handlar många av de drygt 1 400 samtal Rädda Barnens stödlinje för nyanlända barn har tagit emot sedan starten för ett år sedan.

- De jag pratar med är ofta helt ensamma i Sverige och har ingen som de kan prata med på sitt eget språk. Bara det att vi kan lyssna och svara dem på deras hemspråk gör att de får förtroende för oss och vågar ställa frågor, be om hjälp och berätta svåra saker, säger Fahim Sawez som själv har rötter i Afghanistan och svarar på dari, pashto eller engelska.

I samtalen försöker stödlinjens svarare lyssna och stötta och i de fall där det har varit möjligt agera för att hjälpa. Det kan handla om att kontakta socialtjänsten eller att boka tid hos läkare.

Stödlinjen tar också emot många praktiska frågor om hur saker fungerar i Sverige och var man vänder sig i olika frågor. Bristen på tolkar gör att samtal ibland kommer från barn och föräldrar som behöver hjälp att förstå något som till exempel boendepersonal, läkare eller psykologer inte kan översätta.

- Jag har tagit emot tar emot många samtal från oroliga föräldrar inte förstår språket eller det svenska systemet. En familj behövde till exempel hjälp att hitta vård till sitt hjärtsjuka barn. När barn mår psykiskt dåligt och behöver hjälp att uttrycka sig har jag kunnat vara med som tredje part och hjälpa till med översättning, berättar Hania som är psykolog och svarar på arabiska.

Uppgivenhet och oro efter nya asyllagar

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161122:

FARR 16-11- 07:

Vad händer med de ensamkommande barnen? till sidans topp

Många ensamkommande flyktingungdomar har den senaste tiden ryckts upp från skola och boende, och en del har samtidigt fått beslut om att de ska utvisas. Det finns inte bara en orsak till detta. Flera regler har ändrats samtidigt, vilket har gjort det svårt för alla att förstå vad som händer. Bland ungdomarna sprids ryktet att alla kommer att utvisas.

Det är en pågående katastrof. Oron för att drabbas leder till att ungdomar själva avviker och blir papperslösa. Andra skadar sig. Det överväldigande för många är tankarna på hemlandet, som de själva flytt från eller bara hört hemska historier om. Nu tycks alla vägar bära dit.

FARR kräver av alla inblandade myndigheter att ta sitt ansvar för de barn som tagit sin tillflykt till Sverige. Det kan inte ha varit lagstiftarens avsikt att skapa ett inferno för barnen. Här nedan går vi igenom bakgrunden och förklarar de ändringar i lag och praxis som skett. Vi ger också våra konkreta förslag till myndigheterna för att stoppa katastrofen och goda råd till ungdomarna själva för att påverka sin situation och inte tappa taget.

Läs dokumentet i sin helhet (Extern länk)

FARR:s krav till myndigheterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.