fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Attacker mot manifestationer och aktivister

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170515:

FARR 17-05-08:

Våldsverkare försökte stoppa manifestation för asylsökande till sidans topp

De flesta asylsökande är på flykt från olika slags terror i sina hemländer. De borde inte dessutom behöva riskera att möta organiserade grupper som vill driva bort dem med våld även här. Det konstaterar Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, i ett uttalande om attacken mot en fredlig demonstration i Stockholm.

I söndags attackerade organisationen Nordisk Ungdom en fredlig demonstration mitt i Stockholm. Demonstranterna manifesterade för att ensamkommande asylsökande tonåringar inte ska flyttas omkring och hamna på förläggningar för vuxna, utan få bo kvar och gå i skola. Motdemonstranterna gick till angrepp med knytnävar mot de ungdomar och vuxna som samlats. Till slut ingrep polisen - men tillät mobben stå kvar och skrika hatiska paroller intill mötet som hade polistillstånd.

För några dagar sedan valde polisen att evakuera ett boende för ensamkommande barn i Dalarna för att Nordiska Motståndsrörelsen (som själva beskriver sig som nationalsocialister) skulle demonstrera. Det kallas yttrandefrihet - men handlar om personer som utövar våld och hotar sina motståndare i verkligheten. Avsikten är att skrämma och tysta.

De flesta asylsökande är på flykt från olika slags terror i sina hemländer. De borde inte dessutom behöva riskera att möta organiserade grupper som vill driva bort dem med våld även här. Det var bra att polisen ingrep mot Nordisk Ungdom. Men händelsen visar att polisen behöver vara på plats från början i sådana situationer. Regeringens åtgärder mot terrorism behöver riktas mot de verkligt farliga individerna och organisationerna, antingen de hyllar den islamiska staten eller den svenska nationen.

För oss fortsätter kampen för rätten till asyl, en rättssäker asylprocess och de ensamkommandes rättigheter. Vi låter oss inte skrämmas.

Se även:

#vistårinteut 17-05-08: Barn och unga attackerade av högerextrema våldsverkare (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-05-08: Hynek Pallas: Det är en skam att fascister tillåts gå till attack mot demonstranter (Extern länk)

Fria Tidningen 17-05-09: Poliskritik efter nazistattack mot ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.