fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Allmänt

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190620:

Reliefweb 19-04-23:

Displaced and Disconnected - Connectivity for Refugees till sidans topp

Executive Summary

UNHCR recognizes that one of the 'hard stops' in facilitating mobile connectivity and access to finance for displaced populations is non-conducive regulatory environments. In particular, ID-related legal requirements have proven a significant barrier to access. For example, a refugee who cannot legally activate a mobile connection, open a bank account or access a mobile money wallet in his or her own name may be further marginalized and disempowered as access to information, communication, cash assistance, and transfers is severely limited. Moreover, the lack of legal certainty, inconsistently applied regulations or sudden changes in regulatory expectations as regards identification can disrupt the delivery of humanitarian assistance.

As such, UNHCR undertook research in partnership with the GSM Association (GSMA) in the latter half of 2018 to examine these access barriers across 20 priority countries:

Afghanistan, Bangladesh, Brazil, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad,

Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Jordan, Kenya, Lebanon, Mauritania, Niger,

Nigeria, Rwanda, Tanzania, Turkey, Uganda, and Zambia. The results of the study demonstrate that:

+ In a majority of countries, displaced persons continue to face legal barriers to accessing SIM cards and opening bank and mobile money accounts in their own name. Many of the issues relate to proof-of-identity documentation for the displaced. There are both policy issues at play (i.e. government positions to restrict access to ID credentials), as well as operational concerns (e.g. the time it takes for governments to issue ID credentials to displaced groups).

(...)

Läs mer, hämta studien och landrapporter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-06-17:

Rådgivningsbyrån blir Asylrättscentrum till sidans topp

Vid föreningens årsmöte den 24 april beslutades att Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar byter namn till Asylrättscentrum. Syftet med ett kortare och mer rättvisande namn är att öka möjligheten att uppnå vår övergripande målsättning - en rättssäker och konventionsenlig asylprocess.

Asylrättscentrum beskriver på ett korrekt och lättförståeligt sätt vilka vi är och vad vi gör. Asylrätt understryker att vi ägnar oss åt juridisk verksamhet och är en korrekt beskrivning av den juridik vi fokuserar på. Vi markerar att vi är ett centrum för policydialog och analys om asylrätt. Genom att byta namn till Asylrättscentrum hoppas vi kunna öka våra möjligheter att nå ut till en större grupp av intressenter. Det engelska namnet blir Swedish Refugee Law Center. Vi ändrar inte vårt organisationsnummer, kontaktuppgifter eller vår struktur i övrigt på grund av namnbytet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Rådgivningsbyrån 18-12-04:

Enkätundersökning om behov av juridiskt stöd till sidans topp

Rådgivningsbyrån och UNHCR initierar under hösten 2018 ett arbete för att utöka det stöd som vi ger till ombud och offentliga biträden i migrationsärenden.

Den här enkäten är ett led i vårt påbörjade arbete att kartlägga hur det stödet ska kunna tillhandahållas på bästa sätt. Enkäten tar cirka 5 min. Tack för din hjälp!

Till undersökningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Civil Rights Defenders 18-07-30:

Efterlysning av asylärenden till sidans topp

Sveriges hantering av ensamkommande ungas asylärenden har den senaste tiden kritiserats hårt på grund av bristande rättssäkerhet. Därför vill vi påminna om att Civil Rights Defenders, tillsammans med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, efterlyser asylärenden.

Har du genomgått en medicinsk åldersbedömning där du blivit bedömd som vuxen istället för barn av Migrationsverket och fått avslag på din asylansökan? Eller känner du till ett sådant fall? Hör av dig till oss.

Genom att driva fall vill vi belysa allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som drabbar en av de mest utsatta grupperna i samhället.

Läs mer (Extern länk)

Information och instruktioner om hur du skickar in ärenden (Extern länk)

John Stauffer, Civil Rights Defenders, och Erica Molin, Rådgivningsbyrån, i Svenska Dagbladet: "Åldersbedömningar bör inte ses som enda bevis" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

Rådgivingsbyrån 18-07-06:

Att bli 18 år i asylprocessen - en handbok till sidans topp

Att fylla 18 år är för många spännande och början på ens självständiga vuxna liv. Den som fyllt 18 år får bland annat skaffa körkort, gifta sig och ingå avtal. För dig utan uppehållstillstånd i Sverige kan det dock vara en tid av stora och omvälvande förändringar - från att ha betraktats som barn och haft tillgång till en god man som hjälpt dig i din kontakt med svenska myndigheter kan du nu tvingas klara dig helt själv.

Rådgivningsbyrån har därför skrivit en handbok som riktar sig till dig som kom till Sverige som ensamkommande barn, och blir 18 år under asylprocessen. I handboken har vi sammanställt information som vi tycker att du bör känna till om vad som händer när du blir 18 år och därmed betraktas som vuxen i Sverige. Handboken kan även läsas av andra vuxna i din närhet så att de förstår vad som förändras när du blir 18 år.

Hämta digital kopia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-07-06:

Good Advice - Buenos Consejos - 2018 till sidans topp

FARR's booklet "Good advice for asylum seekers in Sweden" is now updated also in English and Spanish, as well as in Swedish, Arabic, Farsi and Russian.

In this version all amendments of law from 2017 are included. The chapters on LGBT and advice for unaccompanied minors are updated. The senior secondary school law (gymnasielagen) is not included. Find fact sheet in English about this here.

Read more and download all versions here! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

FARR 18-01-16:

Goda Råd är uppdaterad till sidans topp

FARR:s "GODA RÅD till dig som söker asyl i Sverige" finns nu i uppdaterad version. Den nya pdf-boken är justerad i enlighet med lagändringar som skett 2017, till exempel rörande uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier och rättigheter för papperslösa. Dessutom är avsnitten om asylproceduren för ensamkommande barn och för hbtq-personer uppdaterade.

FARR:s GODA RÅD innehåller fakta och råd om hur det går till att söka asyl, vilka skäl som ger uppehållstillstånd, regler för arbetstillstånd och anhöriginvandring, utvisning och verkställighet, ny prövning, etc. Det finns särskilda avsnitt om hur du kan påverka ditt ärende, vanliga skäl för avslag, rättigheter för asylsökande, rättigheter för papperslösa...

Goda råd är "shareware". Filerna kan laddas ned utan kostnad, men omkostnaderna för översättningarna och layout är höga. Du som har råd uppmanas betala minst 100 kronor för en fil, 30 kr per deltagare för studiecirklar. Betala med Swish till 123 327 8983 eller till plusgiro 520890-5. Tack!

Den senaste versionen v5.02 finns ännu bara på svenska, farsi och arabiska, men ytterligare översättningar pågår.

GODA RÅD version 5.01 finns på engelska, spanska och ryska. Denna version stämmer med lagstiftningen, inklusive den tillfälliga begränsningslagen, fram till januari 2017.

Läs mer om GODA RÅD och hämta översättningar här! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

FARR 17-05-24:

FARR Good Advice - Buenos Consejos till sidans topp

FARR:s "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" finns nu i en ny version med parallella språk. Du känner igen den nya versionen på det blå omslaget. Hela Goda Råd på svenska finns tryckt och har gått ut till alla medlemmar och prenumeranter som inlaga i nummer 1/2017 av FARR:s tidskrift Artikel 14. Fråga efter den på pressbyrån! Här på hemsidan finns nu översättningar till engelska och spanska, utformade på samma sätt som den svenska. Även listan med adresser till FARR-grupper och andra organisationer finns uppdaterad på dessa språk. Rå-översättningar i text utan layout finns på farsi, arabiska och ryska. Alla versionerna kommer att layoutas, men det tar tyvärr längre tid än vi hade förutsett.

Obs: Du som tänker skriva ut farsi-versionen - vänta några dagar så kommer en layoutad utgåva!

Hämta Goda Råd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161208:

FARR 16-11-24:

Tungt år för människor på flykt till sidans topp

Ett år har gått sedan regeringen presenterade Sveriges nya asylpolitik, med stängda gränser och nya hinder för uppehållstillstånd och familjeåterförening. FARR:s ordförande Sanna Vestin skriver om året som gått.

FARR varnade från första dagen för konsekvenserna. Vi varnade för att andra EU-länder skulle följa efter och stoppa flyktingar på olika sätt, att familjer skulle splittras och barn bli kvar i krig eller misär, att integrationen skulle saboteras, att några av de mest utsatta skulle utvisas. Vi såg också framför oss att barnen skulle drabbas värst, inte minst de ensamkommande.

Allt detta har inträffat och många gånger har det blivit ännu värre. Myndigheter som Migrationsverket, ambassaderna och även kommuner har uppfattat signalen från regeringen att asylsökande ska behandlas avskräckande. Nya regler har införts under året som saboterar rätten till skolgång, barns rättigheter i asylprocessen och den rätt till familjeåterförening som trots allt finns. Återtagandeavtal har undertecknats som gör det möjligt att utvisa tonåringar till ett land i krig där de aldrig varit. Mänskliga rättigheter som mat för dagen har nekats människor som är oönskade i Sverige men inte kunnat utvisas.

Tungt år

Det har varit ett extremt tungt år för människor på flykt i Sverige liksom vid Europas gränser. Det har också varit tungt för alla som möter asylsökande och papperslösa.

Idag tänder människor ljus på mer än 50 orter runtom i Sverige, med krav på humana asyllagar. Rörelsen #vistårinteut som uppmanat till manifestationerna samlar mer än 7000 gode män, familjehemsföräldrar, lärare, socialsekreterare och andra som möter ensamkommande barn. De har redan tänt ett ljus i det politiska mörkret genom att reagera, gå ihop och få ut sitt budskap över hela Sverige. Deras vittnesmål och löfte att försvara de utsatta har pressat regeringen att lägga fram förslag som mildrar några av åtgärderna som riktat sig mot ensamkommande barn.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.