fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Allmänt

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 181218:

Rådgivningsbyrån 18-12-04:

Enkätundersökning om behov av juridiskt stöd till sidans topp

Rådgivningsbyrån och UNHCR initierar under hösten 2018 ett arbete för att utöka det stöd som vi ger till ombud och offentliga biträden i migrationsärenden.

Den här enkäten är ett led i vårt påbörjade arbete att kartlägga hur det stödet ska kunna tillhandahållas på bästa sätt. Enkäten tar cirka 5 min. Tack för din hjälp!

Till undersökningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Civil Rights Defenders 18-07-30:

Efterlysning av asylärenden till sidans topp

Sveriges hantering av ensamkommande ungas asylärenden har den senaste tiden kritiserats hårt på grund av bristande rättssäkerhet. Därför vill vi påminna om att Civil Rights Defenders, tillsammans med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, efterlyser asylärenden.

Har du genomgått en medicinsk åldersbedömning där du blivit bedömd som vuxen istället för barn av Migrationsverket och fått avslag på din asylansökan? Eller känner du till ett sådant fall? Hör av dig till oss.

Genom att driva fall vill vi belysa allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som drabbar en av de mest utsatta grupperna i samhället.

Läs mer (Extern länk)

Information och instruktioner om hur du skickar in ärenden (Extern länk)

John Stauffer, Civil Rights Defenders, och Erica Molin, Rådgivningsbyrån, i Svenska Dagbladet: "Åldersbedömningar bör inte ses som enda bevis" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

Rådgivingsbyrån 18-07-06:

Att bli 18 år i asylprocessen - en handbok till sidans topp

Att fylla 18 år är för många spännande och början på ens självständiga vuxna liv. Den som fyllt 18 år får bland annat skaffa körkort, gifta sig och ingå avtal. För dig utan uppehållstillstånd i Sverige kan det dock vara en tid av stora och omvälvande förändringar - från att ha betraktats som barn och haft tillgång till en god man som hjälpt dig i din kontakt med svenska myndigheter kan du nu tvingas klara dig helt själv.

Rådgivningsbyrån har därför skrivit en handbok som riktar sig till dig som kom till Sverige som ensamkommande barn, och blir 18 år under asylprocessen. I handboken har vi sammanställt information som vi tycker att du bör känna till om vad som händer när du blir 18 år och därmed betraktas som vuxen i Sverige. Handboken kan även läsas av andra vuxna i din närhet så att de förstår vad som förändras när du blir 18 år.

Hämta digital kopia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-07-06:

Good Advice - Buenos Consejos - 2018 till sidans topp

FARR's booklet "Good advice for asylum seekers in Sweden" is now updated also in English and Spanish, as well as in Swedish, Arabic, Farsi and Russian.

In this version all amendments of law from 2017 are included. The chapters on LGBT and advice for unaccompanied minors are updated. The senior secondary school law (gymnasielagen) is not included. Find fact sheet in English about this here.

Read more and download all versions here! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.