fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Aktiviteter för aktivister

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190826:

Ingen Människa är Illegal 2019:

26 augusti, Uppsala: Månadsmöte augusti/August IMÄI Monthly Meeting till sidans topp

Företagshuset Drabanten, måndag 17:30-19.30

Come and join us for the first group meeting after the summer break! We will be talking about the current situation for our contacts, the group's finances and planning ahead. Welcome all!

Läs mer i Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

FARR 19-05-27:

Samverkan ledord i FARR:s verksamhetsplan till sidans topp

För ett par veckor sedan träffades FARR:s styrelse med många nya ledamöter och några veteraner på sin första styrelsehelg. Mötet var det första med Sara Edvardson Ehrnborg som ny ordförande för FARR.

- Jag är oerhört stolt och glad över mitt nya uppdrag som ordförande, säger Sara. Att få ta del av den stora kompetens och kunskap som FARRs styrelse besitter är en ära. Styrelsen består av människor från en mängd olika domäner och extra roligt är att vi också har fått flera yngre ledamöter som kan bidra med energi och goda idéer.

Styrelsehelgen kom till stor del att handla om arbetsformer och flöden inom den nya styrelsen och om verksamhetsplanen för 2019-2020.

Samverkan och kommunikation första punkt

Verksamhetsplanen har samverkan och kommunikation som sin första punkt. Det handlar om att förbättra samverkan mellan styrelsen och medlemsföreningar och inom styrelsen, med alla medlemmar och volontärer som är verksamma för FARR och för FARR:s mål. Vi behöver till exempel diskussionsforum, arbetsgrupper och en ny kommunikationsplan.

Områden som FARR behöver prioritera inom Sverige är att bidra till att asylsökande kommer till tals mer och att verka för att det kommer till stånd en kommission som granskar rättssäkerheten från asylsökandes perspektiv. Samverkan med ombud och juristnätverk, förvarsnätverk, kontakt med journalister och andra former av strategisk påverkan nämns också i planen, liksom att fortsätta bevaka ändringar i praxis.

Även när det gäller utvecklingen i Europa är samverkan ett ledord i verksamhetsplanen - FARR behöver fördjupa samarbetet med organisationer och juristnätverk inom Europa och fortsätta bevaka utvecklingen av EU:s gränspolitik.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

Ingen Människa är Illegal 2019:

Lördagar, Umeå: Vegansk Soppa <3 Ingen Illegal till sidans topp

Kulturhuset Klossen

Ingen Människa Är Illegal serverar vegansk soppa varje lördag med bröd, kaffe/te och kaka mellan kl 13 och 16! Betala vad du vill och kan (rekommenderat pris för hela sopplunchen är 30-60 kr, men du får vara så generös eller sparsam du vill!) Alla pengar går oavkortat till Imäi Umeås arbete eftersom alla jobbar volontärt i köket. Betala med Swish eller kontanter!

Vill du vara med och hjälpa till i köket med matlagning, disk och/eller städning? Oavsett hur erfaren du är med vegansk mat eller matlagning generellt så kan du hjälpa till på din nivå och lära dig allt eftersom! Vi vägleder och lär dig som är ny. Skriv ett meddelande till Facebook-sidan Imäi Umeå om du har några funderingar eller bara dyk upp för att äta och/eller hjälpa till Det går också bra att mejla till umea@ingenillegal.org

Vi ses på lördag!

English:

No Human Is Illegal serve vegan soup lunch every saturday with bread, coffee/tea and cookie between 1 pm and 4 pm! Pay what you want and can (recommended price for the whole soup lunch is 30-60 kr, but you can be as generous or thrifty as you like!) All money goes in its entirety goes to Imäi Umeå and its work since everyone work on a volonteer basis in the kitchen. Pay by the banking app Swish or with cash!

Would you like to help out in the kitchen cooking, wash up or cleaning? Regardless of how experienced you are with vegan food or cooking in general, you can help out at your level and we'll teach you as we go! We guide and teach you who are new. Write a message to the Facebook page Imäi Umeå if you got any questions or just show up to eat and/or help out You can also e-mail to umea@ingenillegal.org

See you on saturday!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

FARR 19-04-07:

FARR hyllade ungdomar och veteraner till sidans topp

Ett uppbåd av veteraner och aktivister var med när FARR firade 30 år av kamp för asylrätten den 30 mars. Samma dag utsågs två ungdomsstipendiater, Yahya Aliyar, en av grundarna till Ung i Sverige och Muhammed Juma Muhammedi, författare till boken "Ska vi dansa?" Dagen därpå hölls årsmöte och FARR valde en ny ordförande, Sara Edvardson Ehrnborg. Organisationen stärktes med inte mindre än åtta nya styrelseledamöter som tillför kunskaper och engagemang från hela landet.

Läs mer och se bilder från evenemangen (Extern länk)

Läs mer om stipendiaterna (Extern länk)

Se dokument från årsmötet här, bland annat den nya styrelsen, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190219:

FARR 19-02-13:

Brev från FARR ligger i tidningen! till sidans topp

Senaste numret av FARR:s tidning Artikel 14 innehåller KALLELSE till årsmötet till alla medlemmar och INBETALNINGSKORT för årsavgiften. Inbetalningskortet har även gått till prenumeranter som inte är med i FARR. Bläddra igenom din tidning så att du inte missar dessa brev!

Medlems- eller prenumerantnumret som efterfrågas vid inbetalning står på tidningspåsens adresslapp. Har du slängt bort påsen så kolla ett äldre nummer med fastklistrad adresslapp på baksidan - eller meddela ditt namn och mailadress när du betalar. Tack för att du fortsätter följa oss - allt FARR gör bygger på att vi får in dessa avgifter.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

FARR 2019:

Fira 30 års kamp för asylrätten den 30 mars till sidans topp

I dagarna kommer FARR:s tidning Artikel 14 ut med ett jubileumsnummer, med bilder och berättelser från 30 års kamp för asylrätten. FARR firar även jubileet med ett annorlunda seminarium den 30 mars - och inget annat datum. I Artikel 14 står tyvärr fel tid och datum - bortse från det!

FARR grundades 1988 och höll sitt första ordinarie årsmöte 1989. Vi har alltså funnits i 30 år - och det ska vi fira!

I samband med firandet av ett av Sveriges viktigaste födelsedagsbarn håller FARR årsmöte för medlemmarna. Årsmötet är FARR:s högsta beslutande organ och en av medlemmarnas absolut bästa möjligheter att styra FARR:s verksamhet.

Jubileet är öppet för alla! Det hålls på Röda korsets Folkhögskola i Skärholmen. Mer information kommer här på hemsidan - men skriv upp den 30-31 mars i kalendern nu direkt!

FARR firar 30 år med seminarier, minnen, möten och utställning!

FARR grundades som ett svar på det behov enskilda aktivister och asylgrupper hade av att utbyta erfarenheter och samråda till stöd för asylsökande. Behovet av en organisation som arbetar för att stärka asylrätten var stort då, det är stort idag och det har varit stort varje dag mellan de två tidpunkterna.

Därför kommer FARR att ägna den 30 mars åt att lyfta fram aktivister som varit viktiga i FARR och flyktingrättsrörelsen sedan grundandet. Vi kommer att ordna samtal mellan aktivister som var med när FARR grundades och sådana som knappt ens var födda då. Vi kommer att kunna samla sammanlagt hundratals år av erfarenhet från den folkrörelse för flyktingars rättigheter som FARR varit så viktig i.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Ingen Människa är Illegal 2018:

6 november, Göteborg: Kafé Illegal 2018-11-06 till sidans topp

Flera möten har tyvärr blivit inställda i höst men den 6/11 blir det av, så kom!

Kafé Illegal börjar kl 17.30 och håller på i ungefär en timme. Det är ett introduktionsmöte för dig som vill veta mer om hur Ingen människa är illegal i Göteborg arbetar och/eller är intresserad av att börja engagera dig i nätverket.

Medlemsmötet börjar ca kl 18.30 och är till för alla grupper inom nätverket och såväl nya som gamla medlemmar är väldigt välkomna.

Vi håller som vanligt till i lokalen vid Hjällbo kyrka på torget i Hjällbo centrum. Dit tar du dig med spårvagn 4, 8 eller 9 och hållplatsen heter Hjällbo.

Länk till facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

FARR 18-08-24:

Val 2018 - Material från FARR till sidans topp

Kommer du att stå vid en valbyrå under kampanjen #röstamermänskligt? Eller kommer du att prata med några partiföreträdare före valet 9 september? Kommer du att gå på valmöten? Eller ha lektioner om valet i skolan? Eller funderar du bara på vilka frågor som är viktiga för dig när du röstar?

Här kommer FARR:s valmaterial! Lägg flygbladen i valbyrån, lämna dem efter dig på caféet eller ge dem till intresserade!

Faktablad om asylrätt: Använd denna som stöd när du behöver förklara att asylrätt fortfarande är en viktig fråga!

Faktablad om Goda Råd för asylsökande: Använd denna när du möter personer som frågar om asylärenden och asylproceduren!

Faktablad om FARR: Använd denna när du möter personer som är intresserade av asylrätt och borde vara med i FARR!

Läs mer och skriv ut flygblad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

Rädda Barnen Malmö och Skåne Stadsmission 2018:

28 augusti, Malmö: Informationsträff - Intresserad av att vara fadderhem? till sidans topp

18:00-20:00, Norra Parkgatan 17, Malmö

Har du plats i ditt hem och vill göra en insats för en medmänniska? Som fadderhem får du chans att lära känna och vara ett vuxenstöd åt en ungdom som sökt asyl i Sverige som ensamkommande barn och som rotat sig i Skåne. På grund av olika orsaker behöver många individer nu boende och en trygg plats i sina liv. När ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige fyller 18 år förlorar de sitt boende och tvingas flytta till Migrationsverkets boenden - ofta i en annan kommun.

Att vara fadderhem innebär att du upplåter plats i ditt hem under en kortare period så att ungdomen slipper ryckas upp från skolan som ofta är det enda sociala sammanhang de har. Som fadderhem gör du en konkret skillnad för en annan medmänniska. Skåne Stadsmission, Rädda Barnen och Röda Korset på olika orter i Skåne går nu tillsammans för att möta det stora behovet hos hemlösa ungdomar!

Vi vill bjuda in till en informationsträff för alla intresserade av att öppna sina hem för denna grupp medmänniskor. Träffa dem som redan är fadderhem och ta del av deras erfarenheter. Det kommer även ges möjlighet att ställa frågor och få mer information om vad åtagandet innebär.

Facebook-event - obs anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Ingen Människa är Illegal 2017:

4 november, Stockholm: Stödpub för Ingen Människa är Illegal till sidans topp

Oavsett om du vill runda av en dag på stan eller starta upp kvällen så är cafe 44 the place to be! Till förmån för papperslösa personer bjuder ingen människa är illegal in till stödpub med start kl 19:00.

Vi kokar ihop smaskig vegansk soppbuffé och bakar bröd till alla frusna och hungriga (fast kom i tid om du vill va säker på att bli mätt). I baren kan du välja och vraka bland ful- och finöl, vin & groggmöjligheter! Självklart även alkoholfria fin och fulöl + läskedryck.

No papers? No problem!

Håll er uppdaterade här för mer info. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2017:

7 november, Göteborg: Kafé Illegal - Introduktionsmöte för IMäI Göteborg till sidans topp

Välkommen till Kafé Illegal, en introduktionsträff som anordnas en gång i månaden av nätverket Ingen Människa är Illegal. Träffarna är öppna för alla som vill engagera sig i nätverket eller bara veta mer om asylpolitik.

På introduktionsträffarna går vi kort igenom det svenska asylsystemet, berättar om vårt vardagliga arbete med papperslösa och pratar svensk flyktingpolitik.

Träffarna börjar 17.30 och vi lånar kafélokal i Hjällbo Kyrka som ligger på Hjällbo torg (hit kommer du med spårvagn 4, 8 och 9).

Efter introduktionsmötet följer ett medlemsmöte med nätverket Ingen Människa är Illegal (kl 18.30) som också är öppet för alla.

Fika finns. Varmt välkomna!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

Ingen Människa är Illegal 2017:

15 oktober, Göteborg: Kontaktpersonsutbildning till sidans topp

Söndagen 15/10 är det dags för kontaktpersonsutbildning. Denna utbildning riktar sig till dig som är eller vill bli kontaktperson åt papperslösa eller som på andra sätt kommer i kontakt med papperslösa och vill få konkreta tips inför detta.

Utbildningen kommer att hållas i Hjällbo kyrka som ligger på Hjällbo torg. Hit kommer du med spårvagn 4,8 och 9.

Vi börjar utbildningen 10.30 och avslutar kl 15.00. Det blir en timmes lunchpaus, möjlighet att värma medhavd mat finnes och på Hjällbo torg kan du köpa mat.

Under dagen kommer vi att presentera nätverket, vår kontaktpersonsgrupp och de resurser vi har, gå igenom konkreta tips samt diskutera utmanande situationer som kontaktpersoner kan ställas inför.

Utbildningen är helt kostnadsfri och du anmäler dig till sarah(at)ingenillegal.org. Meddela gärna om du har någon specifik fråga eller om du behöver stöd med något som tex språk under mötet.

Kom gärna på vårt Introduktionskafe och medlemsmöte 10/10 för att få en helhetsbild av nätverket och de olika arbetsgrupper som finns.

Välkomna!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

Ingen Människa är Illegal 2017:

Höstens Kafé Illegal för IMäI Göteborg till sidans topp

Välkommen till Kafé Illegal, en introduktionsträff som anordnas en gång i månaden av nätverket Ingen Människa är Illegal. Träffarna är öppna för alla som vill engagera sig i nätverket eller bara veta mer om asylpolitik.

På introduktionsträffarna går vi kort igenom det svenska asylsystemet, berättar om vårt vardagliga arbete med papperslösa och pratar svensk flyktingpolitik.

Under hösten träffas vi dessa datum: 12/9, 10/10, 7/11 och 5/12.

Träffarna börjar 17.30 och vi lånar kafélokal i Hjällbo Kyrka som ligger på Hjällbo torg (hit kommer du med spårvagn 4, 8 och 9).

Efter introduktionsmötet följer ett medlemsmöte med nätverket Ingen Människa är Illegal (kl 18.30) som också är öppet för alla.

Fika finns. Varmt välkomna!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Illegal 2017:

Uppstartsmöten för IMÄI hösten 2017 till sidans topp

Välkomna på uppstartsmöte för Ingen människa är illegal Göteborg!

Tisdagen 12/9 klockan 17.30 välkomnar vi till kick off av hösten och hoppas att både nya och gamla medlemmar kommer!

Alla ni som funderar på vad nätverket Ingen människa är illegal är, hur vi kämpar för att förbättra svensk asylrätt och hur vårt dagliga arbete med papperslösa ser ut är varmt välkomna på denna introduktion. Vi uppmanar också alla gamla medlemmar att komma, ingen presenterar ett nätverk så bra som de aktivister som jobbar inom det.

Det kommer att finnas lite tid för olika arbetsgrupper att samlas och kort berätta om vad ni gör samt informera om redan satta datum eller planera in tillfällen för vidare träffar. Ta tillfället i akt att värva nytt folk till det arbete och de projekt ni redan bedriver eller vill starta upp.

För dig som har en ny idé, tanke, projekt, grupp eller plan på event är detta ett utmärkt tillfälle att hitta fler som vill genomföra det. För er som letar lokaler, behöver bli fler för att gruppen ska kunna få nytt liv - kom på detta möte och finn andra!

Mötet kommer inledas med fika så vi har ork med kvällen. Därefter presenteras svenskt asylsystem, vårt nätverk och de olika arbetsgrupperna. Arbetsgrupper får sedan chans att träffas vilket gör att alla nya intresserade kan få mer information direkt. Kvällen avslutas med en uppsamling där alla höstens händelser presenteras och ev frågor kan avhandlas. Protokoll kommer att skrivas.

Mötet går av stapel i Hjällbo kyrka. Hit kommer du med spårvagn 4,9 och 8. Kyrkan ligger på hjällbo torg och är en stor tegelbyggnad. Inne på gården hittar du till stora församlingssalen där mötet äger rum. Vi beräknar att mötet avslutas senast kl 20.

Välkomna!!

Se även: (Extern länk)

IMäI Gotland: Intromöte med IMäI-Gotland 14/9 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

Ingen Människa är Illegal 2017:

12 september, Göteborg: Uppstartsmöte för IMÄI Göteborg hösten 2017 till sidans topp

Tisdagen 12/9 klockan 17.30 välkomnar vi till kick off av hösten och hoppas att både nya och gamla medlemmar kommer!

Alla ni som funderar på vad nätverket Ingen människa är illegal är, hur vi kämpar för att förbättra svensk asylrätt och hur vårt dagliga arbete med papperslösa ser ut är varmt välkomna på denna introduktion. Vi uppmanar också alla gamla medlemmar att komma, ingen presenterar ett nätverk så bra som de aktivister som jobbar inom det.

Det kommer att finnas lite tid för olika arbetsgrupper att samlas och kort berätta om vad ni gör samt informera om redan satta datum eller planera in tillfällen för vidare träffar. Ta tillfället i akt att värva nytt folk till det arbete och de projekt ni redan bedriver eller vill starta upp.

För dig som har en ny idé, tanke, projekt, grupp eller plan på event är detta ett utmärkt tillfälle att hitta fler som vill genomföra det. För er som letar lokaler, behöver bli fler för att gruppen ska kunna få nytt liv - kom på detta möte och finn andra!

Mötet kommer inledas med fika så vi har ork med kvällen. Därefter presenteras svenskt asylsystem, vårt nätverk och de olika arbetsgrupperna. Arbetsgrupper får sedan chans att träffas vilket gör att alla nya intresserade kan få mer information direkt. Kvällen avslutas med en uppsamling där alla höstens händelser presenteras och ev frågor kan avhandlas. Protokoll kommer att skrivas.

Mötet går av stapel i Hjällbo kyrka. Hit kommer du med spårvagn 4,9 och 8. Kyrkan ligger på hjällbo torg och är en stor tegelbyggnad. Inne på gården hittar du till stora församlingssalen där mötet äger rum. Vi beräknar att mötet avslutas senast kl 20.

Välkomna!!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

FARR 17-04-27:

Nytt på medlemssidorna till sidans topp

På FARR:s medlemssidor finns en hel del nytt att hämta. Vi har till exempel lagt ut statistik över beslut och åldersuppskrivningar för ensamkommande barn, JO:s beslut om socialens skyldighet att lämna ut adressuppgifter till polisen, intressanta uppsatser, nyhetsbrev från andra organisationer och även några viktiga domar, till exempel en som rör rätten till muntlig förhandling när trovärdigheten ifrågasatts. På medlemssidorna kan du också läsa månadsbrevet som går till alla FARR:s medlemmar, om du inte fått det till din mail.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170424:

IMäI Sörmland 17-04-14:

Detta är på gång i Nyköping till sidans topp

IMÄI - gruppen i Nyköping har legat lite i dvala under en period men vi kan nu meddela att vi har kommit igång igen.

Närmast i tiden ligger söndagslunch på magasinet den 23 april kl 14 som vi håller i där ni alla är välkomna. Där kommer vi berätta mer om vad nätverket IMÄI gör för något och tillsammans komma fram till vad vi i Nyköping vill ha för verksamhet. Vi behöver bygga upp vårt kontaktnät och håller just nu på att gå ut till personer och grupper som vi vill samarbeta med. Söndagslunchen är en början på det arbetet.

Sen är det 1 maj och IMÄI kommer självklart vara ute på gatorna. Kl 13 är det samling i teaterparken tillsammans med F! och SAC går vi vidare till Gripsholmsparken där lite liveframträdanden och tal kommer att hållas. Låt oss visa Nyköping att vi är många. I år går vi under parollen Gränslös feminism och arbetsplatskamp.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 17-03-04:

Information från uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar till sidans topp

Aktiviteten är hög i det här nätverket!

Trots detta är slaget långt ifrån är vunnet, även om nyhetsmedia kan ge ett sådant intryck. De åtgärder som hittills diskuteras (rätt till gymnasiestudier, uppehåll i åldersbedömningarna) betyder i stort sett ingenting så länge utvisningspolitiken ligger kvar. De allra flesta av de ensamkommande med afghansk bakgrund kommer att utvisas till Afghanistan, ett land i kaos där många aldrig varit.

Brevet till socialdemokraterna

Tusentals socialdemokratiska politiker i kommuner och landsting har, inför partikongressen i april, nåtts av brevet som något hundratal av er har skickat ut. Brevet har skickats som pressmeddelande och publicerats i minst tre lokaltidningar.

Än så länge finns det några kommuner kvar att nå. (...)

Pressmeddelanden

De senaste veckorna har pressmeddelanden gått ut nästan dagligen. Förutom till TT går de direkt till ett antal medias brevlådor och de flesta också till (nästan alla) riksdagspolitiker. Under februari hade de mest lästa meddelandena öppnats mellan 336 och 836 gånger. (...)

Uppropet

Uppropet växer långsamt och är nu uppe i 7 220 undertecknare.

Hemsidan

Hemsidan innehåller dels ett antal flikar där fakta fylls på, dels artiklar med bland annat pressmeddelanden.

Kommer du till Stockholm 11 mars?

(...)

Läs mer och anmäl deltagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2017:

14 mars, Göteborg: Kafé Illegal & årsmöte IMÄI Gbg till sidans topp

Välkommen till Kafé illegal och årsmöte för Ingen människa är illegal Göteborg!

Kafé Illegal är en introduktionsträff för de nyfikna och intresserade, som anordnas en gång i månaden av nätverket Ingen Människa är Illegal-Göteborg. Träffarna är öppna för alla som vill engagera sig i nätverket eller bara veta mer om asylpolitik.

På introduktionsträffarna går vi kort igenom det svenska asylsystemet, berättar om vårt vardagliga arbete med papperslösa och om de olika arbetsgrupperna en kan engagera sig i.

Träffarna börjar 17.30 och vi lånar kafélokal i Hjällbo Kyrka som ligger på Hjällbo torg (hit kommer du med spårvagn 4, 8 och 9 och du ser kyrkan i från hållplatsen).

Efter introduktionsmötet följer ett årsmöte med nätverket Ingen Människa är Illegal (ca 18.30) som också är öppet för alla. Observera dock att för rösträtt på årsmötet behöver du ha betalt medlemsavgiften på 50 kronor till vårt plusgirokonto: 27 63 64-7

Fika finns såklart!

Väl mött!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170126:

Ingen Människa är Illegal 2017:

14 februari, Göteborg: Kick-off 2017 till sidans topp

2017 är här och nu river vi igång Ingen Illegal-året med ett kick off möte. 14 februari är datumet du ska skriva in i kalendern och sprida vidare till alla som redan är, eller vill bli, aktiva i nätverket. Vi behöver bli flera! Vi behöver alla som redan är aktiva och vi behöver påfyllning i alla våra arbetsgrupper! Vårt arbete med papperslösa och för att förändra den svenska flyktingpolitiken har aldrig varit viktigare!

Kom på möte i Hjällbo kyrka tisdagen den 14 februari klockan 17.30. Kom och träffa aktiva som berättar mer om nätverket, om att sprida information om hur svensk asylpolitik egentligen ser ut, om att anordna aktiviteter för papperslösa barn, om att planera och genomföra festivaler och spelningar, om att vara kontaktperson till människor som lever utan papper i Sverige, om att skapa en fristad i Göteborg, om att samla in datorer och dela ut dem till de som inga har, om att hålla i svenska-undervisning, om att påverka politiker för att Sverige ska bli ett land som följer internationella lagar och förordningar och om grupper som träffar människor på förvaret när Sverige misslyckas med att följa just dessa.

Och du som redan är med i en av dessa grupper, eller är intresserad av att skapa en grupp som inte finns, KOM! Kom och planera vad nätverket ska göra under 2017. Vi kickar igång året rejält!

Välkomna den 14/2!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

Ingen Människa är Illegal 2016:

13 september, Göteborg: Kafé Illegal och medlemsmöte till sidans topp

17:30 | Hjällbo Kyrka, Angered

Kafé illegal är platsen för dig som är eller vill bli aktiv inom Ingen människa är illegal, för dig som vill veta mer om hur vårt arbete med papperslösa ser ut, hur svensk flyktingpolitik egentligen fungerar och för dig som bara är sugen på en trevlig kväll med gott veganfika.

Under kvällen berättar vi om nätverket Ingen människa är illegal och om saker som händer framöver.

Kom och träffa oss på ett introduktionsmöte!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2016:

9 oktober, Göteborg: Kontaktpersonsutbildning + information om stöd från socialen till sidans topp

Söndagen den 9:e Oktober anordnar Ingen människa är illegal-Göteborg en dag för dig som vill veta mer om att arbeta konkret med papperslösa och vad det innebär att vara kontaktperson samt även ett pass där vi informerar om och diskuterar erfarenheter av kontakt med socialtjänsten.

Kontaktpersonsutbildningen riktar sig till dig som är ny kontaktperson eller som vill bli det i framtiden. Till passet om socialtjänsten uppmanar vi båda nya och gamla kontaktpersoner att delta.

Utbildningsdagen börjar klockan tio och håller på till klockan fyra. Det blir en timmes lunchpaus samt kortare avbrott för fika. Vi återkommer med ett mer specifikt schema och hur en ska anmäla sig. Platsen är Hjällbo kyrka!

Tillsammans skapar vi en bättre värld, välkomna den 9:e oktober!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.