fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Vistelsetid och anknytning till Sverige

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170330:

Asylnytt 17-03-00

Migrationsöverdomstolen nekar pensionärer med egen försörjning uppehållstillstånd till sidans topp

Ett äldre par som tidigare nekats asyl i Sverige, ville flytta närmare sina barn och barnbarn som är svenska medborgare. De sökte uppehållstillstånd enligt en paragraf i Utlänningslagen som tillåter bosättning för personer som har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning och dessutom särskild anknytning till Sverige. Makarna hade (låg) pension från hemlandet, del i fastigheter i hemlandet och i Sverige, vissa hyresinkomster samt ca 2 miljoner på banken. Paragrafen har tillämpats bl.a. för tyskar som velat bosätta sig i sina fritidshus efter pension. Migrationsöverdomstolen resonerar kring att paragrafen inte får utnyttjas för att kringgå reglerna om anhöriginvandring och ifrågasätter om makarna tillhör personkretsen. Dessutom anser Migrationsöverdomstolen att försörjningen inte kan anses varaktigt tryggad genom makarnas tillgångar. Ansökan avslås. Domen är vägledande.

Målnummer UM 623-16, MIG 2017:8

Hämta referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160422:

MinKampanj 2016:

För Abdalla Abood Harbawi, för oss & för sympatin! till sidans topp

TILL: Alla men främst Migrationsverket.

Kära invånare i Sverige,

vår nära vän Abdalla blir utvisad till landet Jordanien, där han kommer sakna såväl som familj, som tak över huvudet. Som de flesta redan vet, är situationen i Jordanien inte alls okej för en ung pojke att vara ensam i. Med tanke på Jordaniens deltagande i sammanslutningen mot ISIS ökar risken för eventuella hämndaktioner i landet.

Abdalla har levt här i Sverige i hela sex år och har byggt upp en otroligt stark, kärleksfull och bra närkrets. Abdallas personlighet är det allra dyrbaraste med honom, och hans ödmjukhet och omtänksamhet han har för andra är sällsynt. Han älskar att hjälpa andra, i gengäld hade vi tänkt försöka hjälpa honom.

(...)

Hela texten och namninsamlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160315:

Asylnytt 16-03-15:

Migrationsdomstol ger tillstånd åt afghanska tolkar med anknytning till Sverige till sidans topp

Beslut från migrationsdomstol: Det är andra gången som migrationsdomstolen i Malmö behandlar fyra ärenden. Bakgrunden är att personerna inte befinner sig i Sverige och därför inte kan få asyl. De har inte omfattats av försvarsmaktens uttagning eftersom de inte längre är anställda. När de fått avslag första gången bedömde domstolen att Sverige hade en "extra-territoriell jurisdiktion" som enligt Europakonventionen medför ett särskilt ansvar. Ärendena skickades tillbaka till Migrationsverket för prövning av uppehållstillstånd på grund av särskild anknytning till Sverige. Det blev avslag en andra gång från Migrationsverket, nu med motivering att omständigheterna inte var så udda och ömmande som krävs. Migrationsverket höll inte med om att Sverige skulle haft någon makt eller kontroll över individer i Afghanistan. Domstolen kritiserar nu att Migrationsverket trots överinstansens begäran inte utrett de sökandes säkerhetsmässiga situation varken enligt den paragraf som använts eller i förhållande till skyldigheterna enligt Europakonventionen. Den här gången fattar domstolen beslut i sakfrågan och beviljar de sökande uppehållstillstånd på grund av den särskilda anknytningen.

Domstolens pressmeddelande med länk till en av domarna (Extern länk)

Sydsvenskan 16-03-07: Afghanska tolkar får uppehållstillstånd i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150529:

Asylnytt 15-05-29:

Oproportionerligt lång handläggningstid bidrar till uppehållstillstånd till sidans topp

Beslut från migrationsdomstol: En man som hade arbetstillstånd ansökte om förlängning men hade då bytt arbetsgivare. Den sökande har rätt att arbeta i Sverige tills beslutet om förlängning har kommit. I det här fallet tog det nästan tre år för Migrationsverket att fatta beslut. Mannen fick avslag på grund av att arbetsgivaren inte missat att annonsera ut tjänsten. Under tiden har mannen inlett ett förhållande och hans fästmö väntar barn. Migrationsdomstolen konstaterar att mannen inte kan få uppehållstillstånd på grund av anknytningen eftersom han inte bor ihop med flickvännen. Men Migrationsverkets handläggningstid framstår som "både orimlig och oförklarlig". Mannen har efter fem och ett halvt år i Sverige ett sådant privatliv som skyddas av Europakonventionen och att utvisa honom nu är enligt domstolen inte proportionerligt i förhållande till Sveriges intresse att reglera invandringen. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.