fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Värnpliktsvägran, krigsvägran

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 150511:

Migrationsverket 15-05-04:

Ukraina: Militärtjänstgöring, mobilisering och desertering till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en uppdatering av en rapport om hur ukrainsk lagstiftning reglerar bestraffning av personer som undanhåller sig från militärtjänst och mobilisering samt de som deserterar från pågående tjänstgöring. Rapporten syftar också till att klargöra vissa av gränsdragningarna mellan militärtjänst (värnplikt) och mobilisering. Rapporten behandlar enbart gällande rätt och praktisk rättstillämpning som utgår från ukrainska myndigheter. Vad som gäller för de delar av länen Donetsk och Luhansk som inte kontrolleras av ukrainska myndigheter samt för Krim berörs inte.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150305:

EU-domstolen 15-02-26:

Civilanställd kan få asyl för krigsvägran - men med många villkor till sidans topp

Beslut från EU-domstolen: En flygmekaniker i ett amerikanskt helikopterförband i Irak ansåg att han bidrog till krigsbrott, då helikoptrarna användes mot civilbefolkning. Efter en permission återvände han inte till sin tjänst och sökte istället asyl i Tyskland. En tysk domstol har ställt en rad frågor till EU-domstolen. EU-domstolen anser liksom tidigare generaladvokaten att en civilanställd skulle kunna anses riskera förföljelse på grund av att ha vägrat militärtjänst, om yrkeskategorin är nödvändig för insatsen och denna skulle kunna utgöra krigsförbrytelser i framtiden. Men den nationella domstolen måste bedöma om personen hade möjlighet att vägra vapen, om krigsförbrytelser beivras och om ett eventuellt straff är proportionerligt - EU-domstolen ser inte fem års fängelse som orimligt mycket. Till skillnad från generaladvokatens förslag anser EU-domstolen dessutom att en krigsinsats med stöd av en FN-resolution eller konsensus i det internationella samfundet i princip utesluter krigsförbrytelser.

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen i sin helhet på svenska (Extern länk)

Referat av ECRE med länkar till fler referat och kommentarer (Extern länk)

Se även analys av Statewatch expert Steve Peers:

EU Law Analyses 15-02-27: The Iraq war and EU asylum law: the CJEU's answers are blowin' in the wind (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.