fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Asylsökande med uppehållstillstånd i EU-land

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171229:

Asylnytt 17-12-29:

Migrationsöverdomstolen: Sverige kan utvisa trots att ett annat EU-land gett tillstånd till sidans topp

En man från Somalia som fått uppehållstillstånd med skyddsstatus i Italien fick trots detta sin asylansökan prövad i Sverige. Migrationsverket beslutade i enlighet med nuvarande praxis att mannen inte hade skyddsbehov. Han fick beslut om utvisning till Somalia. Eftersom han hållit sig undan tidigare och sökt asyl i flera länder beviljades ingen tidsfrist för frivillig återresa, utan han fick återreseförbud direkt. Migrationsdomstolen upphävde beslutet med motivering att Sverige inte kan utvisa en person som fått skyddsstatus i ett annat EU-land. Mannen skulle istället utvisas till Italien. MIgrationsöverdomstolen anser däremot att EU-rätten inte hindrar Sverige att fatta ett annat beslut än Italien. Huvudsaken är att principen om non-refoulement respekteras. Men enligt MIgrationsöversomstolen gör mannens skyddsstatus i Italien att utvisningsbeslutet ska kunna verkställas antingen till Somalia eller Italien, och återreseförbud ska inte ges. Målnummer UM8683-16, MIG 2017:27

Målet har även publicerats i sin helhet av Migrationsverket

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

Hämta Migrationsöverdomstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150625:

Asylnytt 15-06-25:

Uppehållstillstånd inom EU utan skyddsstatus är inte skäl avvisa ansökan till sidans topp

I föregående utgåva av Asylnytt refererades ett beslut från Migrationsöverdomstolen som innebar att en person med uppehållstillstånd utan skyddsstatus i Spanien, skulle få sin asylansökan prövad i Sverige (om inte överföring kan ske enligt Dublinförordningen, som ska vara det normala i den situationen). Denna dom har nu publicerats i sin helhet av Migrationsverket.

Hämta domen och läs Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150608:

Asylnytt 15-06-08

Uppehållstillstånd inom EU utan skyddsstatus är inte skäl avvisa ansökan till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person som hade ett uppehållstillstånd i Spanien sökte asyl i Sverige. Hans ansökan avvisades som uppenbart ogrundad eftersom han redan ansågs ha skydd i Spanien. Han fick också beslut om utvisning. Men det uppehållstillstånd mannen hade i Spanien hade inte getts på grund av skyddsbehov. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att ett EU-land inte kan vara ett "säkert tredje land" eller "ett första asylland" som de definieras i Utlänningslagen. Om en person har uppehållstillstånd med skyddsstatus i ett EU-land kan ansökan enligt en annan paragraf avvisas som uppenbart ogrundad och personen kan utvisas. Men om uppehållstillståndet inte getts på grund av skyddsbehov så är det Dublinförordningen som gäller. Om Dublinförordningen av någon anledning inte kan användas för beslut om överföring, så ska mannens ansökan prövas i sak. (källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.