fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Skäl som uppstått utanför hemlandet (Surplace)

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 151230:

FARR 15-12-27:

Iransk filmare fick stanna till slut till sidans topp

- Vårt öde ändrades enbart på grund av er som stod bredvid mig och min familj. Det säger Roozbeh Janghorban, som bara några dagar före jul fick veta att han och hans familj hade fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Han är en iransk dokumentärfilmare som, efter att ha släppt en regimkritisk film, blev mordhotad och förföljd av den iranska regimen. Men trots den överhängande risken nekades han först asyl i Sverige.

Precis före jul kom Migrationsverket med beskedet: de hade tagit ett nytt beslut och Roozbeh Janghorban hans familj fick stanna i Sverige. I sitt eget filmklipp (länk längst ner i artikeln) tackar Roozbeh alla som hjälpt honom och säger:

- Jag vill bara säga att vårt öde ändrades enbart på grund av er som stod bredvid mig och min familj. Jag vet med säkerhet att utan er hade vår berättelse fått ett helt annat slut. Tack för allt ert stöd, god jul och gott nytt år!

På årsdagen fyra år efter att han anlände till Sverige fick Roozbeh Janghorban alltså till slut uppehållstillstånd. Men vägen dit var lång. Migrationsverket beslutade från början att Roozbeh och hans familj inte skulle få stanna i Sverige. Och detta trots de överhängande hoten från den religiösa regimen i hans hemland. Migrationsverket valde inte heller att se det som en ny omständighet att Roozbehs regimkritiska film "Holy brainwash" hade fått större spridning än han någonsin hade kunnat önska med hjälp av internet. Migrationsöverdomstolen slog fast den tolkningen trots att spridningen av filmen inte hade prövats tidigare.

Men när domen tillkännagavs slöt många upp bakom Roozbeh och hans familj. Reportrar utan gränser, Journalistförbundet och tusentals privatpersoner argumenterade för Roozbehs sak och påpekade att Iran är ett av de länder i världen där det är farligast att vara journalist. Allt det stöd som visades för Roozbeh gav också resultat - i april beslutade Migrationsverket att fallet skulle omprövas.

(...)

Läs mer och se Roozbehs video (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150221:

FARR 15-02-16:

Iransk filmare får ingen ny prövning till sidans topp

Filmaren Roozbeh Janghorban från Iran och hans hustru, som sökt asyl efter att ha producerat regimkritiska filmer, har drabbats hårt av ett beslut i Migrationsöverdomstolen. Domen lägger en mycket hög ribba för möjligheten att få en ny prövning på grund av nya omständigheter. Enligt domen ska Sverige inte ta hänsyn till att en film publicerats på Internet och visats tiotusentals gånger, och inte heller till de nya hot som paret fått på grund av detta. En rad kulturarbetare verksamma i Sverige och med rötter från Iran har startat en namninsamling mot utvisningen.

Reportrar Utan Gränser har undersökt riskerna genom sitt nätverk i Iran och skickade in resultatet till domstolen, med en vädjan om att Roozbeh Janghorban måste få skydd.

En av initiativtagarna till kulturarbetarnas upprop, Foujan Rouzbeh, som också är aktiv i FARR, förklarade för Kulturnyheterna i SvT:

- Jag kommer ursprungligen från Iran, och kunde inte sluta tänka på det här. Bilderna inifrån landet - från fängelser, massgravar och tortyr - etsar sig fast. Det här kunde lika gärna ha varit jag. Förhoppningen är att människor höjer rösten nu när systemet sviker.

Vägledande beslut

Beslutet från Migrationsöverdomstolen kan få betydelse även i andra fall. Paret fick ursprungligen avslag för att Migrationsverket och domstolarna inte ansåg att de var så kända regimkritiker att de löpte någon risk i Iran. Senare försökte de påtala verkställighetshinder då en av filmerna publicerats och visats på internet med 40.000 träffar. Men då beviljades de ingen ny prövning eftersom uppgifterna betraktades som tillägg och filmerna inte kunde kopplas till paret. Redan innan överklagningsproceduren var avslutad gjorde paret ytterligare en ny ansökan då de faktiskt hotats på grund av filmen. Migrationsverket och Migrationsdomstolen ansåg då att publiceringen av filmen inte var en ny omständighet (trots att någon ny prövning om detta aldrig beviljats), samt att det inte fanns giltig ursäkt varför hoten inte nämnts tidigare.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150211:

Asylnytt 15-02-11:

Iran: Skäl som filmare försökt åberopa tidigare räknas inte som nya till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Ett par från Iran som sökt asyl efter att ha producerat regimkritiska filmer, fick avslag. Senare försökte de påtala verkställighetshinder då en av filmerna publicerats och visats på internet med 40.000 träffar. De beviljades ingen ny prövning eftersom uppgifterna betraktades som tillägg och filmerna inte kunde kopplas till paret. Makarna gjorde ytterligare en ny ansökan då de hotats på grund av filmen. Migrationsverket och Migrationsdomstolen ansåg då att publiceringen av filmen inte var en ny omständighet (trots att någon ny prövning om detta aldrig beviljats), samt att det inte fanns giltig ursäkt varför hoten inte nämnts tidigare. Utvisningen har varit inhiberad sedan våren 2013 men nu slår Migrationsöverdomstolen fast en skarp tolkning av vad som är nya omständigheter. Enligt domen ska alla omständigheter som givits in i syfte att få en ny prövning tidigare betraktas som materiellt prövade oavsett om ny prövning beviljats och oavsett om omständigheterna nämnts i beslutet. Inhibitionen hävs och utvisningen får verkställas (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Domen har senare även refererats av Migrationsöverdomstolen och är vägledande. Målnummer UM2670-13.

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Se även Resumé 15-02-09: Dokumentärfilmare utvisas till Iran trots RUG:s vädjan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.