fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Uppehållstillstånd för studier

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 200306:

SvT Värmland 20-02-28:

Ett tiotal flyktingar i Säffle gick fel utbildning - riskerar utvisning till sidans topp

Ett tiotal afghanska flyktingar som bor och studerar i Säffle enligt den så kallade flyktinglagen riskerar nu att utvisas. Migrationsverket anser att den vuxenutbildning som de går inte motsvarar gymnasiala studier.

I samband med den stora flyktingvågen 2015 kom bland andra Mirhossein Shirazad till Säffle. Han hade 15 år gammal flytt från Afghanistan. Först utvisades, men sedan räddades han av gymnasielagen.

Utbildningen var inte godkänd

Kommunen gjorde en studieplan och efter att först ha gått på gymnasieskolans introduktionsprogram hamnade han på vuxenutbildningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Värmland 20-02-28: Skolchefen i Säffle är kritisk till Migrationsverkets bedömning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-03-02:

"Jag vill att någon ska se oss och vår situation" till sidans topp

I Östergötland finns det 337 ungdomar som fått tillfälliga uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen. P4 Östergötland har träffat två av ungdomarna.

Om de hittar ett jobb ett halvår efter att studierna är avklarade kan de få stanna i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ötergötland 20-03-02: Tungt ansvar för skolpersonal (Extern länk)

Arkiveringsdatum 200224:

Sveriges Radio Ekot 20-02-14:

Lärarkritik: Fortsatt oklart vad aktivt deltagande betyder till sidans topp

Migrationsverket har nu preciserat vilka studiekrav som ska ställas på ungdomar som fått stanna tillfälligt i Sverige för att de ska få förlängt uppehållstillstånd. Men från lärarhåll kommer nu kritik om att det är fortsatt luddigt.

- Man definierar inte vad man menar med aktivt deltagande. Man hänvisar till en del paragrafer i skollagen, med innehåll i individuella studieplaner och så vidare, men det framgår fortfarande inte vad som är aktivt deltagande, säger Jesper Rehn, ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd.

För att inte uppehållstillståndet ska dras in, måste ungdomarna, däribland de över 7000 ensamkommande som fått stanna tillfälligt genom nya gymnasielagen, en gång om året visa att de "aktivt deltar" i utbildningen. Vad det betyder i praktiken har hittills varit oklart. Inte minst lärare och skolpersonal har efterfrågat ett tydligare regelverk. Nu har Migrationsverket definierat detta.

Myndigheten slår fast att även om en elev saknar ett eller flera godkända betyg, så kan den ändå behålla sitt uppehållstillstånd om den lämnar in annan bevisning, som visar att eleven fullföljer utbildningen. Vilken bevisning det kan handla om, framgår inte. Detta är inte mycket till vägledning, anser Jesper Rehn från Lärarnas yrkesetiska råd, som bedömer att det nu kan bli olika bedömningar på olika skolor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 20-02-22:

Ny lucka i gymnasielagen: Snabba elever kan avvisas till sidans topp

Några av de ambitiösaste ensamkommande riskerar att missa chansen att stanna med gymnasielagen. Långa köer i domstolarna gör att lagen inte hinner prövas innan de går ut gymnasiet.

Gymnasielagen som klubbades igenom 2018 skulle ge tusentals ensamkommande ungdomar en chans att stanna i Sverige för att avsluta sina gymnasiestudier. Om de därefter får en anställning på minst två år inom sex månader ska de kunna få permanent uppehållstillstånd.

Men innan en myndighet kan besluta om en asylsökande får stanna enligt gymnasielagen ska det ursprungliga asylärendet vara avgjort. Först då, om beslutet blir att den sökande inte har skyddsskäl, tas ställning till om den sökande får stanna enligt gymnasielagen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Expressen 19-11-29:

Afghansk ungdom utvisas trots gymnasielagen till sidans topp

En ungdom från Afghanistan ska utvisas till hemlandet trots att han omfattas av gymnasielagen - enligt vägledande beslut från Migrationsöverdomstolen.

Orsaken är att bötesbrottsligheten han dömts för anses väga tyngre än hans skyddsbehov.

- Om det finns prejudicerande domar som anses göra det lättare att visa ut folk för sådana här saker så kommer det säkert att påverka, säger Nils Pålbrant, rådman som är specialiserad på ungdomsmål och brottmål.

Under torsdagen meddelade Migrationsöverdomstolen en prejudicerande dom kring de ungdomar, cirka 7 500 stycken, som omfattas av gymnasielagen och sökt uppehållstillstånd med stöd av den.

En ungdom som omfattas av gymnasielagen, som trädde i kraft i juli 2018, vägras nämligen uppehållstillstånd och ska utvisas till hemlandet Afghanistan.

Detta på grund av att han i maj förra året dömdes av Malmö tingsrätt för en rad brott som ägde rum i november 2017. Två fall av våldsamt motstånd, olovlig körning, drograttfylleri och ringa narkotikabrott.

Staffet stannade vid böter på grund av ungdomens uppgivna ålder.

- Bötesbrott brukar normalt inte leda till utvisning, säger Nils Pålbrant, rådman är specialiserad på ungdomsmål och brottmål vid Uppsala tingsrätt.

Rådmannen tror att beslutet kan få effekter

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

Sveriges Radio Jämtland 19-10- 25:

Elever och lärare: Gymnasielagen är ohållbar till sidans topp

En osäker framtid väntar tusentals ensamkommande som måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. En av dem är 19-årige Mohammad Hoseinzada i Östersund.

Den nya gymnasielagen trädde i kraft 1 juli 2018. De som fått avslag på sin asylansökan får en ny chans att stanna i Sverige om de studerar och sen hittar ett jobb.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 19-10-29: Migrationsverket om pressade lärare: Gäller att hålla isär vem som ska göra vad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 19-10-29:

Lärarna pressade när ensamkommande söker uppehållstillstånd till sidans topp

Lärare hamnar i en pressad situation när unga som fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen ansöker om förlängning.

På Östra Grevie folkhögskola går flera ensamkommande elever som nu ska ansöka om förlängning på sina uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Sveriges Radio Ekot 19-06-16:

Oklart vilka utbildningar som ger rätt att stanna till sidans topp

Det är oklart vilka yrkesutbildningar som kommer att accepteras för att ensamkommande ska få uppehållstillstånd för att studera i och med den nya gymnasielagen.

- Det är en djungel att försöka förstå den här gymnasielagen och hur den är tänkt att implementeras. Det är ingen som riktigt vill gå ut med information om vad som gäller, säger Joel Granström, studie- och yrkesvägledare på Norra Sorgenfri gymnasiet i Malmö.

- Vi vet inte om den hjälp vi ger, om det är fullständigt rätt och om den kommer att hjälpa dem i migrationsprocessen.

Joel Granström får ofta frågor från ensamkommande om vilken utbildning de ska välja för att få stanna i Sverige. För elever som väljer nationella program i gymnasieskolan råder inga oklarheter, men för elever som väljer introduktionsprogram eller yrkesutbildning på komvux finns fler frågetecken.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

SvT Väst 19-04-05:

Jobb efter sex månader - annars utvisning till sidans topp

Den nya gymnasielagen innebär att ensamkommande barn kan få permanent uppehållstillstånd efter studierna. Men då krävs det att de hittar en varaktig anställning på minst två år. Ett tufft krav, visar statistiken.

- Men vi har en ljus arbetsmarknad, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Mahdi Heydari går på Lerums gymnasium och har ansökt om att få stanna i Sverige enligt den nya gymnasielagen. Men han är orolig över hur han ska få ett fast jobb inom sex månader efter att gymnasiet är avklarat.

- Om jag inte får jobb kommer de skicka tillbaka mig. Det känns inte tryggt, säger han.

Hör honom berätta mer i klippet ovan.

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister, säger till SVT Nyheter att det inte finns några planer på att ändra den här lagen.

Varaktig anställning sex månader efter avslutade studier, ett tufft krav menar de vi har pratat med?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Väst 19-04-08: Lärarna kritiska mot den nya gymnasielagen (Extern länk)

SvT Väst 19-04-08: Morgan Johansson om lärarnas kritik mot gymnasielagen (Extern länk)

Titti Schönbeck i Elevhälsan 19-04-08: Hur säkras att elever inte diskrimineras? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

SvT Nyheter 19-03-12:

Migrationsverket erkänner fel - men Jaweeds bror utvisas ändå till sidans topp

Trots att Migrationsverket själva säger att de gjorde fel när de bedömde två bröders ärende på olika sätt, kan beslutet nu inte ändras.

För Massud innebär det att han när som helst kan skickas till Afghanistan, där han inte har varit sedan han var liten.

- Jag är rädd, jag kan inte lämna min bror, säger han.

Jaweed och Massud Sadighi är bröder och kom till Malmö i november 2015 med två kompisar, som ensamkommande unga från Afghanistan.

De har delat allt sedan de, likt många andra i samma situation, tog sig över Medelhavet i en liten gummibåt från Turkiet. Målet: hitta ett bättre liv i Europa.

- Det var jobbigt ute på havet. Motorn dog gång på gång, säger lillebror Jaweed, som var 14 då.

- Jag tänkte att jag skulle dö.

Myndigheter registrerade olika datum

Den 24 november registrerades de som ensamkommande barn av Socialtjänstens uppsökande team i Malmö. En vecka senare registrerades de som asylsökande av Migrationsverket. Ingen av dem visste att den veckan skulle bli helt avgörande för deras framtid. Hösten 2015 var det kaotiskt på Migrationsverket och alla myndigheter hade fokus på att hitta sängplatser till alla.

Jaweed och Massud bussades från Malmö till Västerås, där de nu går i gymnasiet.

Deras ansökan om uppehållstillstånd avslogs av Migrationsverket, eftersom de hunnit fylla 18 år.

Men den 1 juli 2018 kom den så kallade gymnasielagen, som säger att ungdomar som fått avslag ändå kan söka ett tillfälligt uppehållstillstånd för att gå ut gymnasiet, om de registrerats som asylsökande i Sverige senast den 24 november 2015.

Massud fick avslag

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Sveriges Radio Ekot 18-12-20:

Många avslag efter gymnasielagen till sidans topp

Var tredje person som sökte uppehållstillstånd enligt den tillfälliga gymnasielagen har fått avslag. Det är resultatet när drygt hälften av ansökningarna har avgjorts.

- Jag har varit två dagar försent, bara för två dagar försent gav de mig ett till avslag, säger Shokorllah Safari som var en av de 11 715 personer som i somras sökte uppehållstillstånd enligt den tillfälliga gymnasielagen.

När 7 203 ansökningar nu har avgjorts har 4 834 beviljats uppehållstillstånd och knappt 2 369 fått avslag.

För att få uppehållstillstånd enligt gymnasielagen krävs bland annat att man kom till Sverige som ensamkommande före den 25 november 2015, och att man under en lång asylutredning hann fylla 18 år.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Svenska Dagbladet 18-12-04:

Abbas får stanna: "Lättad, men det är inte rätt" till sidans topp

Abbas skulle utvisas som vuxen trots att RMV bedömt honom som "möjligen" under 18 år. Nu får han stanna tillfälligt för att gå klart skolan - enligt ett beslut där han anses vara över 18 år.

- Första gången gällde RMV:s utlåtande men inte nu. Det är jättekonstigt, konstaterar Frans Schlyter som var Abbas gode man.

Abbas Yosefi är mitt i ett firande när SvD når honom på telefon. Denna dag kom beskedet från Migrationsverket om att han fått tillfälligt uppehållstillstånd för att studera. Abbas kommer inte att utvisas till Afghanistan de närmaste 13 månaderna - ändå känns det inte rätt.

- Jag känner mig lugnare nu. Jag kan gå i skolan, jag kan jobba. Men det här, det känns orättvist, säger Abbas.

SvD har tidigare berättat om Abbas. Första gången för cirka ett år sen. Då tog rättsläkaren som skrev under Rättsmedicinalverkets utlåtande om Abbas ålder avstånd från dokumentet som han själv signerat och som sa att undersökningarna av Abbas tand och knä talar för att han är 18 år eller äldre.

- Vi har tryckt in vår signatur på ett av en algoritm färdigställt dokument, sade rättsläkaren till SvD då och gjorde klart att han inte tar ansvar för det som står i utlåtandet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Upsala Nya Tidning 18-10-19:

"Det är ett lotteri vem som får stanna" till sidans topp

UNT har i flera artiklar följt Mokhtar Kassemi. Nu har han fått besked om utvisning - han kom två dagar för sent för att omfattas av gymnasielagen. "Det är ett lotteri vem som får stanna" säger Britt Sofi Karlsson som han bor hos.

Den 25 september gav Migrationsöverdomstolen grönt ljus åt den så kallade gymnasielagen. Lagen innebär att personer som annars skulle ha utvisats kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

- Jag blev glad för mina kompisars skull, säger Mokhtar Kassemi.

Men själv visste han att lagen förmodligen inte gäller honom. Då ska man nämligen ha kommit till Sverige senast den 24 november 2015. Mokhtar kom den 26 november. Det är i alla fall den första anteckningen som finns om honom i Sverige, gjord av socialtjänsten i Malmö.

- Men då hade jag redan varit i Sverige i flera veckor, säger Mokhtar.

Vi sitteri köket i Rasbo strax öster om Uppsala, där Mokhtar Kassemi bor sedan januari i år. Första gången vi träffade Mokhtar var i december i fjol. Då var han snubblande nära att bli hemlös sedan Migrationsverket skrivit upp honom i ålder från 16 till 18 och han då förlorade sitt familjehem. Nästa gång vi möttes var här i köket hemma hos Britt Sofi Karlsson, som öppnade sitt hem för honom inom ramen för Stadsmissionens fadderhemsprojekt. När UNT i mars hälsade på här i tegelvillan var de bägge glada och skrattade mycket.

Den här gången är de betydligt mer dämpade. Mokhtar sitter mest tyst och tittar ut genom fönstret. På den blåvitrutiga köksduken ligger brevet som för några dagar sedan kom från Migrationsverket: ett utvisningsbeslut. Om några veckor måste Mokhtar ha lämnat Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-10-27:

Gymnasielagen har gett Benjamin nytt hopp till sidans topp

Den omdiskuterade gymnasielagen fick till slut godkänt - och hoppet om att få stanna i Sverige tändes på nytt hos tusentals ungdomar.

En av dem är 18-åriga Benjamin från Afghanistan.

Ända sedan Benjamin kom till Sverige för tre år sedan har hans tillvaro kantats av utdragna asylprocesser och negativa besked från Migrationsverket. Trots ovissheten har han fortsatt att läsa både svenska och de ämnen som krävs för att få behörighet till gymnasiet.

En kort tid in på hans första termin på gymnasieprogrammet vård- och omsorg kom beskedet att gymnasielagen fått grönt ljus i Migrationsöverdomstolen - och Benjamin en andra chans.

- Jag trodde inte att det skulle bli verklighet. Det känns jättebra, inte bara för mig utan för så många andra i min situation. När man inte vet vad som kommer hända eller om man kommer att få stanna är det svårt att tänka på något annat, säger han.

Även om Benjamin är lättad tänker han mycket på dem som inte får samma chans. Reglerna för vilka som omfattas av gymnasielagen är specifika och långt ifrån alla uppfyller kriterierna.

- En av mina bästa kompisar i Sverige fick vänta tre år på sitt beslut och nu har han tvingats flytta härifrån. Det skedde så plötsligt. Jag såg hur han kämpade med att lära sig språket och läsa klart gymnasiet och sedan fick han bara lämna. När man är ensamkommande och inte har familj blir kompisarna väldigt viktiga.

De där plötsliga uppbrotten är något som Benjamin kan relatera till. Under hela sitt 18-åriga liv har han försökt bygga en stabil tillvaro utan att känna sig trygg eller välkommen någonstans.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Upsala Nya Tidning 18-09-26:

Skilda världar efter migrationsbesked till sidans topp

Efter många turer, kritik från Lagrådet och olika domstolsbesked kom så på tisdagen ett slutgiltigt besked från Migrationsöverdomstolen - den omstridda "gymnasielagen" får tillämpas.

Ett besked som potentiellt berör ungefär 9000 ensamkommande ungdomar i Sverige, som nu får en ny chans att stanna i landet för att studera.

- När man väl lärt känna de här ungdomarna känns det fruktansvärt orättvist att vissa får okej och andra avslag när de kämpat lika hårt med skolan, säger Karin Sehlin, som i sitt tidigare arbete som kurator på LYSA-skolan i Uppsala kom i kontakt med många asylsökande. Hon har fortsatt hjälpa många av dem ideellt efter att skolan lades ner.

Amir Ali Mohammadi kom till Sverige 2015, och kämpat med skolan i två år för att få chansen att börja på gymnasiet. Han drömmer om att bli snickare som sin bror, men som det ser ut nu omfattas han inte av den nya lagen, som endast gäller personer som sökte asyl senast 24:e november 2015. Amir kom till Sverige i december.

- Jag är mycket glad för många av mina kompisars skull, och tänkte inte på mig själv direkt. Men jag vet inte hur det kommer bli för mig, säger Amir och fortsätter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio 18-09-30: 18 ungdomar i Lysekil sätter sitt hopp till gymnasielagen (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 18-10-09: Nya gymnasielagen tänder hopp - men inte för alla (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 18-10-09: Migrationsverket om nya gymnasielagen: Kan inte göra undantag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland yyy 18-09-28:

Linda hjälper ensamkommande - en kamp mot klockan till sidans topp

På söndag går tiden ut för asylsökande ensamkommande ungdomar att ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Ungdomar som inte uppfyller kraven på grund av att deras ankomst inte registrerades i tid kämpar nu mot klockan för att kunna omfattas av den nya lagen. Linda från Nybro är en av de frivilliga som hjälper ungdomarna.

Amin kom till Sverige den 24 november 2015. På kvällen kördes han till en stor sporthall någonstans i Malmö och ombads att skriva sitt namn på en namnlista.

Tre dagar senare bestämde han sig för att slippa kaoset i Malmö och tog tåget mot Norrköping - ett beslut som kan kosta honom en ny chans att få stanna i Sverige. Ett av kraven för att omfattas av den nya gymnasielagen är nämligen att ha sökt asyl i Sverige senast den 24 november. I Amins asylansökan står det 27 november 2015.

Det är tre dagar efter att han kom till Sverige. Tre dagar för sent för att omfattas av den nya gymnasielagen.

- Det var kaotiskt i Malmö på den tiden och man prioriterade boendesituationen. Det har gjort att många registrerades dagar senare vilket drabbar personer som Amin idag, säger Linda Wåhlin, egenföretagare i Nybro som hjälper Amin med hans ansökan.

"Riktigt detektivarbete"

Namnlistorna som upprättades i den där sporthallen i Malmö är idag borta och nu pågår ett riktigt detektivarbete för att hitta något slags bevisning som kan styrka Amins ankomstdatum till Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

Sveriges Radio Sjuhärad 18-09-13:

Killarna får inte börja skolan - riskerar att utvisas till sidans topp

Nu riskerar ett 20-tal ensamkommande i 19-20-års åldern i Svenljunga att utvisas. Anledningen är att de skolkat från skolan.

Ungdomarna menar att de har mått för dåligt för att gå till skolan. Och kommunen har haft svårt att hantera situationen, nyligen anlitade skolan ett vaktbolag under några dagar efter att en av ungdomarna uppträtt hotfullt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.