fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Flykt från blodshämnd, klanstrider eller kriminella nätverk

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190826:

Immigration Impact 19-07-31:

US: Attorney General Barr rolls back asylum protections for families till sidans topp

Attorney General William Barr issued a decision that significantly restricts the ability of many current asylum seekers to win their cases on Monday. In Matter of L-E-A-, Barr issued a new immigration court decision that says people should generally not be granted asylum if they face persecution because of who their family is.

Many individuals currently qualify for asylum because they have been targeted for persecution based on who is in their family. For example, cartels often kill a target's relatives to send a message or governments may go after a political dissident's family as a means of leverage.

Despite the courts granting such "family-based" asylum claims for years, in Matter of L-E-A-, Barr declared that membership in a family would generally not qualify as "membership in a particular social group" for the purposes of asylum law. This essentially means that families are not "social groups" under the law.

Under Barr's decision, "family-based" asylum could largely be eliminated. Barr left in place only a few exceptions. This includes individuals who come from families of "greater societal import" and people from clan-based societies where family groups are significantly larger than in most Western societies.

Although Barr did not give an exact definition for families that are of "greater societal important," it suggests that he believes only some families matter enough to qualify for asylum. For example, the child of a rich and powerful family might qualify for asylum while the child of a poor family might not, even if the motive of the persecutor-and potential for harm or death-is the same.

Barr's decision comes slightly more than a year after former Attorney General Jeff Sessions issued a similarly sweeping decision restricting asylum for victims of domestic violence. That decision was decried by former immigration judges as "an affront to the rule of law." Not surprisingly, asylum grant rates this year have fallen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

ECRE 18-06-15:

USA: Attorney General rules out domestic and gang violence as grounds for asylum till sidans topp

Attorney General Jeff Sessions has overturned a legal precedent that had allowed women fleeing domestic violence to claim asylum in the USA, in a ruling which also minimises the right to asylum for victims of gang violence.

The decision, announced on Monday, reversed an immigration appeals court ruling that granted asylum to a Salvadoran woman who said she had been sexually, emotionally and physically abused by her husband. In the decision, the Attorney General disagreed with the way in which women victims of domestic violence had previously been categorised as "members of a particular social group", which is one of the predetermined legal reasons for persecution that can constitute grounds for an asylum claim.

In Monday's ruling the Attorney General narrowed the definition of a particular social group, stating that it must be "composed of members who share a common immutable characteristic, defined with particularity, and socially distinct within the society in question." He argued that the common circumstances of women subjected to domestic violence were not sufficient for them to be categorised as a particular social group. In the ruling, domestic abuse of this kind is described as "private violence", which "does not constitute evidence of persecution."

The ruling was condemned by immigrants' rights groups, some of whom viewed it as a return to a time when domestic violence was considered a private matter, outside of the responsibility of the government. Karen Musalo, a defence lawyer on the case and director of the Centre for Gender and Refugee Studies at the University of California Hastings College of Law, said that the decision would "yank us all back to the Dark Ages of human rights and women's human rights."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Asylnytt 17-10-27:

Flykt från gäng i El Salvador kan ge flyktingstatus enligt domstol till sidans topp

En man flydde från El Salvador efter att ha blivit attackerad av ett kriminellt gäng som misstänkte att han tillhörde ett annat gäng. När angriparna försäkrat sig om att så inte var fallet krävde de istället att han skulle samarbeta och samla information åt dem. Mannen vågade inte gå till polisen men höll sig undan tills han lyckats skaffa pengar för att fly. Migrationsverket ansåg att mannen borde ha sökt skydd av polisen i hemlandet om han behövde skydd. Det talar också emot honom att han klarade sig flera månader i hemlandet och att han dröjde en månad med att söka asyl i Sverige. Migrationsdomstolen tillför målet UNHCR:s rapport om flyktingar från El Salvador där det framgår att myndigheternas skydd inte fungerar samt att personer som vänt sig till polisen riskerar allvarliga repressalier från gängen. Mannen beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Asylnytt 16-11-23:

Ordföranden nedröstad i domstolsbeslut om skyddsbehov i Albanien till sidans topp

En polis i Albanien hotades till livet av en kriminell organisation sedan han stoppat smuggelaffärer. Därefter följde olika incidenter, bland annat ett kidnappningsförsök mot en dotter. Mannen försökte få skydd av arbetsgivaren och av en politiker, men blev istället själv avskedad. Migrationsverket ansåg att hotbilden inte var tillräckligt konkret utan avslog. Migrationsdomstolen anser att berättelsen är trovärdig och stämmer med landinformation, och att myndighetsskyd kan saknas i individuella fall. I detta fall tycks krafter inom rättsväsendet ha hindrat mannen från att få skydd. Familjen beviljas därför uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Beslutet fattades av nämndemännen mot domarens röst. Domaren höll med om att berättelsen är trovärdig men ansåg att de kriminella inte längre har något intresse av att skada familjen sedan mannen slutat som polis samt att det inte är visat att de inte kunde få skydd av myndigheterna. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.