fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Flykt från blodshämnd, klanstrider eller kriminella nätverk

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180625:

ECRE 18-06-15:

USA: Attorney General rules out domestic and gang violence as grounds for asylum till sidans topp

Attorney General Jeff Sessions has overturned a legal precedent that had allowed women fleeing domestic violence to claim asylum in the USA, in a ruling which also minimises the right to asylum for victims of gang violence.

The decision, announced on Monday, reversed an immigration appeals court ruling that granted asylum to a Salvadoran woman who said she had been sexually, emotionally and physically abused by her husband. In the decision, the Attorney General disagreed with the way in which women victims of domestic violence had previously been categorised as "members of a particular social group", which is one of the predetermined legal reasons for persecution that can constitute grounds for an asylum claim.

In Monday's ruling the Attorney General narrowed the definition of a particular social group, stating that it must be "composed of members who share a common immutable characteristic, defined with particularity, and socially distinct within the society in question." He argued that the common circumstances of women subjected to domestic violence were not sufficient for them to be categorised as a particular social group. In the ruling, domestic abuse of this kind is described as "private violence", which "does not constitute evidence of persecution."

The ruling was condemned by immigrants' rights groups, some of whom viewed it as a return to a time when domestic violence was considered a private matter, outside of the responsibility of the government. Karen Musalo, a defence lawyer on the case and director of the Centre for Gender and Refugee Studies at the University of California Hastings College of Law, said that the decision would "yank us all back to the Dark Ages of human rights and women's human rights."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.