fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Skydd på grund av inbördeskrig

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 181231:

Asylnytt 18-12-31:

Migrationsverket om vilken artikel som ska tillämpas vid urskillningslöst våld till sidans topp

Migrationsverket tillämpar sedan länge principen att den som riskerar att drabbas av urskillningslöst våld i en väpnad konflikt ska betraktas som alternativt skyddsbehövande enligt EU:s skyddsgrundsdirektiv. Detta följer efter klargöranden av EU-domstolen. Migrationsverket har hittills valt, till exempel beträffande syrier utan individuella skyddsskäl, att tillämpa skyddsgrundsdirektivets artikel 15b, som motsvarar artikel 3 i Europakonventionen, dvs risk för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. De flesta andra medlemsstater använder artikel 15c som enbart gäller civilpersoner men uttryckligen handlar om "urskillningslöst våld i situationer av internationell eller intern väpnad konflikt". Detta motsvarar det andra ledet istället för det första i Utlänningslagens paragraf 4:2, 1 stycket. Rätten till skydd är densamma. Efter en rättsutredning har Migrationsverket nu beslutat att gå över till denna praxis. Artikel 15b kan fortfarande användas då det rör sig om individuella skyddsskäl eller någon som inte är en civilperson.

Hämta det rättsliga ställningstagandet SR 47/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161208:

UNHCR 16-12-02:

UNHCR urges governments: People fleeing war to be considered as refugees till sidans topp

This is a summary of what was said by UNHCR spokesperson Adrian Edwards - to whom quoted text may be attributed - at today's press briefing at the Palais des Nations in Geneva.

Faced with record displacement from conflict, UNHCR, the UN Refugee Agency, has this week moved to reinforce the global refugee protection regime by issuing new guidelines on dealing with people fleeing their country because of war.

The guidelines aim to ensure that states generally consider those fleeing armed conflict and other violent crises as refugees. Discrepancies still exist today when determining refugee eligibility, with some countries not recognizing such a claim by victims of violence.

"The idea that one has to be singled out and individually targeted to be a refugee is a myth," said UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection Volker Türk. "The 1951 Refugee Convention, the cornerstone of our work, has always included refugees from war. But over the years it has been inconsistently applied, and some countries have required people fleeing war to prove they were individually targeted."

"These guidelines are crucial because most conflicts today target groups of civilians because of their real or perceived ethnic, religious, social or political affiliation. There is no question that those fleeing the devastating effects of armed conflict may indeed be refugees," he added.

UNHCR calls on all countries to follow the new guidelines in order to apply a consistent and harmonized standard for refugees, one that provides international protection to all who need it.

Forced displacement is at a record high globally, with 65.3 million people displaced as of the end of 2015. Refugees make up about a third of this total (21.3 million) with the overwhelming majority being people displaced within their own country.

(...)

Läs mer och hämta riktlinjerna (Extern länk)

Q&A: The 1951 Refugee Convention 'is as relevant today as it was at the time' (Extern länk)

UNHCR 16-12-07: UNHCR updates protection 'toolkit' for a world on the move (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.