fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Kvinnoförtryck och "heders"-relaterat våld

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190721:

Asylnytt 19-07-21:

Ingen risk för könsstympning i Elfenbenskusten enligt FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har publicerat en rad beslut från session 66 i april-maj 2019. Ett av besluten rörde en nu fyraårig flicka som enligt anmälan riskerar att utsättas för könsstympning om hon utvisas till Elfenbenskusten. Modern hade tidigare sökt asyl i Nederländerna på flykt från ett tvångsäktenskap som bland annat inneburit att hon könsstympats som nittonåring. Hon fick avslag men då hon fött en dotter ansökte hon på nytt på grund av risken att dottern skulle könsstympas. Nederländska myndigheter ansåg dock att skyddet mot könsstympning i Elfenbenskusten är väl utbyggt och att risken är liten då flickans mamma är motståndare till sedvänjan. Samma bedömning gjorde CAT och motsatte sig inte utvisningen.

Hämta beslutet om flickan, com No. 757/2016, M.J.S. v. The Netherlands (Extern länk)

Sök fler ärenden från mr-kommittéernas databas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Migrationsverket 19-03-07:

Lifosrapport: Sudan - Kvinnlig könsstympning till sidans topp

Rapporten belyser frågan om kvinnlig könsstympning eller på engelska female genital mutilation (FGM) i Sudan inklusive frågor om familjens beslutsmönster och statens möjlighet att erbjuda rättsligt skydd. Frågor om återomskärelse (reinfibulering) berörs också i rapporten.

/Utdrag:/

I ljuset av det begränsade informationsläget i Sudan konstaterar Lifos att de konsulterade källorna pekar på att förekomsten av könsstympning är mycket utbredd i Sudan. Även i delstater där förekomsten är mindre rör det sig som minst om omkring hälften av kvinnorna som utsätts. I vissa delstater är så gott som alla flickor och kvinnor könsstympade, och den etablerade terminologin kring icke-könsstympade flickor har generellt varit starkt negativ. Lifos bedömning utifrån konsulterade källor är därför att majoriteten av sudanesiska flickor och kvinnor fortsatt löper risk att utsättas för könsstympning.

(...)

Trots att Sudan historiskt haft lagar som förbjudit könsstympning av kvinnor finns det idag, efter påtryckningar från vissa religiösa ledare, ingen nationell lagstiftning mot kvinnlig könsstympning. Av de delstater som infört regionala lagar förekommer kritik mot implementeringen av lagarna, inte minst i delstaten Röda havet där den regionala lagen kallats för en "papperstiger".

(...)

Det finns inte heller någon sedvanerättslig lagstiftning som förbjuder kvinnlig könsstympning, och trots att skadliga sedvänjor förbjuds i konstitutionen, och annan sudanesisk lagstiftning teoretiskt kan kriminalisera könsstympning, finns det till Lifos kännedom inga exempel på att personer som utfört könsstympning lagförts inom ramen för dessa bestämmelser.

Hämta rapporten /utgåva 190827, språkligt förtydligad/ (Extern länk)

Se även:

Lifosrapport 19-03-14: Etiopien - Kvinnlig könsstympning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-03-11

Brief of the UNHCR in the case O.L.B.D v. William P. Barr, Attorney General till sidans topp

/Asylnytt: UNHCR:s yttrande rörande om våld i hemmet kan grunda flyktingskäl/

UNHCR has a specific interest in this matter because the Board rested its decision on the former Attorney General's decision in Matter of A-B-, 27 I. & N. Dec. 316 (A.G. 2018), which diverges from UNHCR's authoritative interpretation of States' obligations under the 1951 Convention and 1967 Protocol in several key respects. In particular, the decision conflicts with UNHCR's interpretations of the definition of a "particular social group," the standard used to assess whether states are "unable or unwilling" to provide effective protection against non-state agents of persecution, and the "nexus" requirement concerning whether persecution by non-state actors is "on account of" membership in a particular social group.

/Utdrag:/

Matter of A-B-changes the approach to asylum claims based upon "membership in a particular social group," elevating the standard far beyond the international threshold. Although "membership in a particular social group" is on its facean ambiguous term, Matter of A-B-, 27 I.&N. Dec.at 326, jurisprudence and commentary have over time helped clarify its meaning.

(...)

The hallmark of state protection is the state's ability to provide effective protection, which requires effective control of non-state actors. SeeHandbook¶ 65 (acts constitute persecution "if they are knowingly tolerated by the authorities, or if the authorities refuse, or prove unable,to offer effective protection"); see also Interpreting 1951 Convention¶15 (providing that a state's ability to offer effective protection is meas-ured by "the general state of law, order and justice in the country, and its effectiveness, including the resources available and the ability and willingness to use them properly and effectively to protect residents").

(...)

Läs eller hämta hela dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

Human Rights Watch 19-02-14:

An Emirati woman's ordeal to seek protection from abuse till sidans topp

Escape highlights state of women's rights in UAE

Hiba Zayadin

Hind Albolooki fled the United Arab Emirates (UAE) after receiving threats from family members for wanting to divorce an abusive husband.

"I am a mother of four children," she said. "No mother would leave her children just like this. But I had to leave my kids. I had no other choice." Her decision to flee says much about the lack of protection available to women in the UAE.

Hind sought asylum in North Macedonia, but authorities rejected her asylum claim. She is now trapped in an immigration detention center, begging not to be deported back to the UAE and instead allowed to claim asylum elsewhere. The European Court of Human Rights (ECHR) has barred her deportation while it processes her case. But it is unclear whether Macedonian authorities will send her back to the UAE or comply with the ECHR's decision.

If you believe the UAE's rhetoric on women's rights, it might be difficult to understand why women like Hind believe that to leave an abusive husband, they have no choice but to flee the UAE. Indeed, in response to news of Hind's ordeal, Ahmed Almulla, deputy head of mission at the UAE embassy in Rome, said: "Domestic abuse is a serious crime, and has no place whatsoever in the UAE; Emirati women are protected and fully empowered under UAE laws."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

Asylnytt 18-11-00:

Afghanistan: Skild kvinna ska inte utvisas utan nätverk enligt domstol till sidans topp

En kvinna från Afghanistan växte upp hos sin farbror i Kabul där hon och hennes bror behandlades illa. För att komma ifrån detta ville hon gifta sig, men farbrodern tillät inte äktenskapet. Paret rymde och bosatte sig i makens hemby i Wardak där de bodde i sju år, men efter det i Kabul ett år då de fruktade nomaderna som regelbundet angrep byn. Därefter flydde de till Sverige med sina tre barn. Kvinnan och hennes familj fick dock avslag. Migrationsverket ifrågasatte inte att kvinnan blivit illa behandlad av farbrodern men trodde inte att det fanns någon risk för att han fortfarande skulle hota dem när inget hänt på åtta år. De ansågs inte heller riskerar personlig förföljelse av nomaderna eller som hazarer. Efter avslaget har kvinnan valt att separera från mannen (som är betydligt äldre) och bor nu ensam med barnen. Migrationsdomstolen anser att även om farbrodern inte utgör något hot så kan han inte anses utgöra ett manligt nätverk för kvinnan. Som ensam kvinna i Afghanistan riskerar hon förföljelse på grund av kön och får därför uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Asylnytt 18-10-18:

Domstol: Minderårig flicka utan manligt nätverk i Mogadishu har flyktingstatus till sidans topp

En flicka från Somalia som sökte asyl berättade att hon kidnappats och utsatts för övergrepp av män som hon uppfattade kom från Al Shabaab. Efter att flickan flytt har även pappan och syskonen lämnat Somalia. Migrationsverket avslog eftersom de ansåg att berättelsen var vag och detaljfattig och det fanns detaljer som inte stämde överens. Dessutom ansågs det inte troligt att Al Shabaab har intresse av henne. Hennes klan är stor och mäktig och hon kunde därför antas ha ett nätverk. Domstolen höll muntlig förhandling och bedömde flickan som trovärdig. De mindre skiljaktigheterna kunde förklaras. Domstolen anser ändå inte att hon riskerar förföljelse framöver på grund av överfallet. Eftersom hennes familj lämnat landet och hon inte har något annat manligt nätverk kan hon inte få klanens skydd. Som ensam flicka riskerar hon enligt domstolen förföljelse på grund av sitt kön. Hon beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-10-18:

Afghanistan: Kvinna som vägrat giftermål riskerar "hedersvåld" enligt domstol till sidans topp

En kvinna i Afghanistan vägrade gifta sig med den man som hennes bror, familjens överhuvud, lovat henne till. Mannen blev arg och utsatte henne för övergrepp som han fotograferade. Kvinnan rymde och tog sig till Iran. Där har hon senare gift sig och fått flera barn. Hon hävdar att hon fortfarande hotas av sin familj. Migrationsverket fann henne helt trovärdig men anser inte att det hon utsatts för har med någon flyktinggrund att göra. Det ansågs inte heller troligt att hon skulle utsättas för någon skada 11.5 år senare. Därför är hon inte skyddsbehövande enligt verket. Migrationsdomstolen däremot anser att även uppgifterna om hotbilden är trovärdiga och att hederskonflikten fortfarande är aktuell. Eftersom det i Afghanistan är ett moralbrott att gå emot familjens överhuvud riskerar kvinnan förföljelse på grund av kön. Migrationsverket hade i andra hand föreslagit internflykt i Kabul, men domstolen anser inte att det är rimligt för en barnfamilj. Kvinnan (samt make och barn) får uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

ECRE 18-06-15:

USA: Attorney General rules out domestic and gang violence as grounds for asylum till sidans topp

Attorney General Jeff Sessions has overturned a legal precedent that had allowed women fleeing domestic violence to claim asylum in the USA, in a ruling which also minimises the right to asylum for victims of gang violence.

The decision, announced on Monday, reversed an immigration appeals court ruling that granted asylum to a Salvadoran woman who said she had been sexually, emotionally and physically abused by her husband. In the decision, the Attorney General disagreed with the way in which women victims of domestic violence had previously been categorised as "members of a particular social group", which is one of the predetermined legal reasons for persecution that can constitute grounds for an asylum claim.

In Monday's ruling the Attorney General narrowed the definition of a particular social group, stating that it must be "composed of members who share a common immutable characteristic, defined with particularity, and socially distinct within the society in question." He argued that the common circumstances of women subjected to domestic violence were not sufficient for them to be categorised as a particular social group. In the ruling, domestic abuse of this kind is described as "private violence", which "does not constitute evidence of persecution."

The ruling was condemned by immigrants' rights groups, some of whom viewed it as a return to a time when domestic violence was considered a private matter, outside of the responsibility of the government. Karen Musalo, a defence lawyer on the case and director of the Centre for Gender and Refugee Studies at the University of California Hastings College of Law, said that the decision would "yank us all back to the Dark Ages of human rights and women's human rights."

(...)

Läs mer (Extern länk)

Thomson Reuters 18-06-13: Denying U.S. asylum to domestic violence victim has global impact - experts (Extern länk)

Sabi Ardalan in The Conversation 18-06-15: Why domestic abuse and anti-gay violence qualify as persecution in asylum law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Asylnytt 18-05-28:

Oenig domstol låter familj stanna sedan en dotter utsatts för övergrepp i Sverige till sidans topp

En familj från Dyiala i Irak sökte asyl på grund av hot främst mot mannen från vissa milisledare. Varken det hotet eller den allmänna konfliktnivån ansågs tillräckliga och familjen fick avslag. När saken kom till domstol hade en av döttrarna utsatts för ett övergrepp i Sverige. När detta kom i TV och spriddes via facebook till mannens släktingar i Irak uppstod ett hedersrelaterat hot mot flickan. Föräldrarna förklarade att de inte hade trott att släktingarna skulle reagera på det viset. Migrationsverket framförde att flickan var för ung för att släktingarna skulle lägga skulden på henne. Men domstolen tror på berättelsen om hotet och beviljade familjemedlemmarna uppehållstillstånd med flyktingstatus. En nämndledamot var skiljaktig och ansåg att det var osannolikt att en förälder skulle ha bidragit till att sprida uppgifterna om dottern om hon visste vilka konsekvenser det skulle kunna få. Domen är inte vägledande. Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

Asylnytt 17-10-13:

Migrationsdomstol: Trovärdigt att arbete för kvinnoorganisation lett till hot till sidans topp

En kvinna som arbetat för en kvinnoorganisation i Afghanistan hade försökt hålla det hemligt och låtsades arbeta som sjuksköterska. Men talibanerna fick veta om uppdraget. Hemmet attackerades men kvinnan och barnen lyckades fly. Migrationsverket misstrodde kvinnan på punkt efter punkt och anser inte ens att hon arbetat för organisationen eftersom hon inte kunnat redogöra för exakta antalet anställda eller antalet medlemmar, anställningkrav på olika nivåer etc. Hon kunde inte heller förklara varför talibanerna attackerat trots att hon slutat sitt arbete efter det första hotet. Migrationsdomstolen däremot anser att berättelsen är sammanhängade, detaljrik och oförändrad. Hon har kunnat redogöra för sina dagliga uppgifter, resor, sammanträffanden med ledare etc och även för organisationens struktur. Hon beskriver attacken på ett självupplevt sätt. Domstolen anser inte att hon behöver kunna redogöra för hur talibanerna resonerat. Kvinnan och därmed även barnen får uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

Asylnytt 17-07-28:

Migrationsdomstol tror på att par lyckats träffas trots hedersregler till sidans topp

En kvinna i Afghanistan tvingades gifta sig med en kusin som redan var gift och använde narkotika. Hon flydde tillsammans med en man som hon träffat i smyg och de lyckades gifta sig i en annan stad med hjälp av släktingar som stödde kvinnan och imamer som lät sig mutas. Men de hotades till livet av familjemedlemmar och tvingades fly först till Iran och sedan till Sverige. Migrationsverket anser att det är osannolikt att de skulle ha lyckats träffas och anser dessutom att de berättat för lite om hur de känt inför riskerna och att andra familjemedlemmar kunde straffas. Migrationsdomstolen bedömer efter muntlig förhandling att berättelserna är trovärdiga eftersom de varit samstämmiga och detaljerade och att makarna redogjort för varför de inte ansåg den första vigseln giltig. Förklaringarna är inte orimliga. De beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Migrationsverket 17-06-26:

Migrationsverkets om utredning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor till sidans topp

Detta rättsliga ställningstagande ska ge stöd för utredning och bedömning av den framåtsyftande risken för kvinnor som åberopar förföljelse på grund av kön.

(...)

Migrationsverket fick 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för hur vi ska få ett jämställdhetsperspektiv i vår kärnverksamhet. Uppdraget resulterade i "Handlingsplan för jämställdhetsintegrering - Migrationsverket 2016 - 2018".

Detta innebär bl.a. att vi ska motverka osakliga skillnader på grund av kön som rör asylsökande i handläggning, beslutsfattande och bemötande av kvinnor och män.

Undersökningarna visar bl.a. att det finns brister i den individuella prövningen. Det förekommer att ärenden inte utreds efter dess beskaffenhet och att det finns kunskapsbrist i fråga om att utreda könsrelaterad förföljelse och att koppla kvinnors livsvillkor och livssituation till landinformation.

För att uppnå likvärdig prövning och för att säkerställa att prövningen håller hög rättslig kvalitet, behöver vi bl.a. utveckla det rättsliga stödet avseende utredning och bedömning av kvinnors asylskäl.

(...)

Det här ställningstagandet belyser förföljelse på grund av kön med fokus på kvinnors asylskäl och ska ge stöd för utredning och bedömning av den framåtsyftande risken för kvinnor som åberopar skyddsskäl på grund av kön. Anledningen till denna avgränsning är att Migrationsverkets kvalitetsuppföljningar har påvisat att det finns ett särskilt behov av att lyfta fram kvinnor i asylprocessen. Med kvinnor avses här personer som själva identifierar sig som kvinnor och som riskerar förföljelse på grund av sitt kön.

Transpersoner och intersexuella personer omfattas av ställningstagandet i den mån det är tillämpligt utifrån personens självidentifikation och asylberättelse. Rättsligt stöd för utredning och beslutsfattande för hbtq-personer finns också i SR 38/2015.5

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

Migrationsverket 17-05-02:

Temarapport: Våld mot kvinnor i Palestina och möjligheter till skydd till sidans topp

Temarapporten handlar om våld mot kvinnor i Palestina och deras möjligheter att få skydd. Den går igenom olika typer av våld mot kvinnor och de lagar och skyddssystem som är applicerbara i dessa situationer. Rapporten bygger på intervjuer som genomfördes vid en utredningsresa av Lifos och norska Landinfo till Palestina mellan den 24 oktober och den 4 november 2016, samt kompletterande skriftliga källor.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Asylnytt 17-03-08:

Könsstympning kan undvikas i Nigeria eller Italien enligt FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

En kvinna från Nigeria har bott med sin man i Italien med två döttrar. Vid en resa till hemlandet krävde barnens farmor att de skulle könsstympas. Eftersom maken/fadern var med på detta lämnade kvinnan honom i samband med att hon väntade ett tredje barn, för att maken inte skulle ta barnen till Nigeria i samband med förlossningen. Hon fick dock avslag eftersom svenska myndigheter inte ansåg risken för könsstympning så hög i Nigeria, särskilt som kvinnan själv inte utsatts för ingreppet. Senare under proceduren kom det fram att kvinnan har permanent uppehållstillstånd i Italien. Hon hävdar dock att detta kan dras in då hon inte har arbete. Kvinnan har också framfört flera andra skäl mot utvisningen. Verkställigheten har stoppats i avvaktan på beslut från FN:s kommitté mot tortyr. Men i sitt beslut i november 2016 drar kommittén slutsatsen att barnen inte riskerar behandling i strid med konventionen varken i Italien eller i hemlandet. Utvisningen kan därmed verkställas, om inte kvinnan väljer att resa till Italien med döttrarna. (Complaint No. 644/2014)

Domen har publicerats av Migrationsverket med ett längre referat.

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

Asylnytt 17-01-09:

Domstol avfärdar Migrationsverkets tolkning av språkanalys för kvinna från Somalia till sidans topp

En kvinna bodde med en yngre manlig släkting i Somalia sedan hennes egna barn lämnat landet. Hennes make var borta sedan länge. Men mannen försvann och kvinnan kände sig hotad av inkräktare som letade efter honom. En dotter och andra släktingar bor i Sverige. Två språkanalyser pekade på att hon kom från centrala eller nordöstra Somalia. Själv hävdar hon att hon bott i Mogadishu i ett blandat område. Hon är sjuklig och dement och klarar sig inte själv längre. Migrationsverket påpekade att ett av hennes barn fötts i Hargeisa, vilket hon själv säger beror på att hon var där på besök. Migrationsdomstolen noterar att kvinnans kunskaper om Mogadishu stämmer med hur det såg ut förr. Att en dotter fötts i Hargeisa menar domstolen inte bekräftar språkanalysen, eftersom Hargeisa ligger i nordvästra Somalia. Domstolen kritiserar att Migrationsverket utan underlag påstår att kvinnan har ett manligt nätverk i Somalia. Sammantaget väljer domstolen att pröva skyddsbehoven gentemot Mogadishu. Där riskerar hon att utsättas för förföljelse på grund av kön. Hon beviljas flyktingstatus. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Asylnytt 16-10-15

Migrationsdomstol: Tvångsäktenskap ger flyktingstatus trots trovärdighetsbrister till sidans topp

En då femtonårig flicka rymde från ett äktenskap med en al Shabab-ledare som hennes farbror tvingat henne till. Migrationsverket trodde inte på att hon kom från den by hon uppgivit, bland annat eftersom hon inte kunde berätta tillräckligt detaljerat. Därmed avfärdades även berättelsen om tvångsäktenskapet. Migrationsverket beslutade om utvisning med verkställighetsföreskriften att det måste finnas ett ordnat mottagande, till exempel barnhem. Migrationsdomstolen anser liksom Migrationsverket att det finns tecken på att flickan inte bara bott på landet, men bedömer ändå utifrån språkanalys och det hon sagt om hembyn att hon kommer därifrån. Hennes berättelse är enligt domstolen trovärdig och sammanhängande och hon bevilijas flyktingstatus eftersom myndigheterna inte kan skydda henne. Det kan inte ställas samma krav på detaljrikedom på ett barn som på en vuxen, påpekar domstolen. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm.)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15:

Domstol: Ensam kvinna kan utvisas till Somalia, men inte som gravid till sidans topp

En kvinna som förföljts sedan hon gift sig med en man från en minoritetsgrupp i Somalia flyttade inom landet. I det nya området blev familjen hotade av al-Shabab som trodde att mannen arbetat för regeringen då han tidigare bott i Mogadishu. Mannen flydde till Kenya men kvinnan har fortsatt trakasseras. Migrationsverket trodde på kvinnans identitet och berättelse, men ansåg ändå att hon kunde utvisas till internflykt i Mogadishu. Hon kommer inte att betraktas som ensam eftersom hon är gift, och hennes man har ett nätverk i Mogadishu. När ärendet kom upp i domstol har kvinnan inlett en relation med en annan man och är gravid. I den situationen anser både Migrationsverket och domstolen att hon riskerar dödsstraff på grund av äktenskapsbrott. Hon och hennes barn beviljas därför uppehållstillstånd som flyktingar. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.