fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Kvinnoförtryck och "heders"-relaterat våld

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190318:

Migrationsverket 19-03-07:

Lifosrapport: Sudan - Kvinnlig könsstympning till sidans topp

Rapporten belyser frågan om kvinnlig könsstympning eller på engelska female genital mutilation (FGM) i Sudan inklusive frågor om familjens beslutsmönster och statens möjlighet att erbjuda rättsligt skydd. Frågor om återomskärelse (reinfibulering) berörs också i rapporten.

/Utdrag:/

I ljuset av det begränsade informationsläget i Sudan konstaterar Lifos att de konsulterade källorna pekar på att förekomsten av könsstympning är mycket utbredd i Sudan. Även i delstater där förekomsten är mindre rör det sig som minst om omkring hälften av kvinnorna som utsätts. I vissa delstater är så gott som alla flickor och kvinnor könsstympade, och den etablerade terminologin kring icke-könsstympade flickor har generellt varit starkt negativ. Lifos bedömning utifrån konsulterade källor är därför att majoriteten av sudanesiska flickor och kvinnor fortsatt löper risk att utsättas för könsstympning.

(...)

Trots att Sudan historiskt haft lagar som förbjudit könsstympning av kvinnor finns det idag, efter påtryckningar från vissa religiösa ledare, ingen nationell lagstiftning mot kvinnlig könsstympning. Av de delstater som infört regionala lagar förekommer kritik mot implementeringen av lagarna, inte minst i delstaten Röda havet där den regionala lagen kallats för en "papperstiger".

(...)

Det finns inte heller någon sedvanerättslig lagstiftning som förbjuder kvinnlig könsstympning, och trots att skadliga sedvänjor förbjuds i konstitutionen, och annan sudanesisk lagstiftning teoretiskt kan kriminalisera könsstympning, finns det till Lifos kännedom inga exempel på att personer som utfört könsstympning lagförts inom ramen för dessa bestämmelser.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Lifosrapport 19-03-14: Etiopien - Kvinnlig könsstympning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-03-11

Brief of the UNHCR in the case O.L.B.D v. William P. Barr, Attorney General till sidans topp

/Asylnytt: UNHCR:s yttrande rörande om våld i hemmet kan grunda flyktingskäl/

UNHCR has a specific interest in this matter because the Board rested its decision on the former Attorney General's decision in Matter of A-B-, 27 I. & N. Dec. 316 (A.G. 2018), which diverges from UNHCR's authoritative interpretation of States' obligations under the 1951 Convention and 1967 Protocol in several key respects. In particular, the decision conflicts with UNHCR's interpretations of the definition of a "particular social group," the standard used to assess whether states are "unable or unwilling" to provide effective protection against non-state agents of persecution, and the "nexus" requirement concerning whether persecution by non-state actors is "on account of" membership in a particular social group.

/Utdrag:/

Matter of A-B-changes the approach to asylum claims based upon "membership in a particular social group," elevating the standard far beyond the international threshold. Although "membership in a particular social group" is on its facean ambiguous term, Matter of A-B-, 27 I.&N. Dec.at 326, jurisprudence and commentary have over time helped clarify its meaning.

(...)

The hallmark of state protection is the state's ability to provide effective protection, which requires effective control of non-state actors. SeeHandbook¶ 65 (acts constitute persecution "if they are knowingly tolerated by the authorities, or if the authorities refuse, or prove unable,to offer effective protection"); see also Interpreting 1951 Convention¶15 (providing that a state's ability to offer effective protection is meas-ured by "the general state of law, order and justice in the country, and its effectiveness, including the resources available and the ability and willingness to use them properly and effectively to protect residents").

(...)

Läs eller hämta hela dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

Human Rights Watch 19-02-14:

An Emirati woman's ordeal to seek protection from abuse till sidans topp

Escape highlights state of women's rights in UAE

Hiba Zayadin

Hind Albolooki fled the United Arab Emirates (UAE) after receiving threats from family members for wanting to divorce an abusive husband.

"I am a mother of four children," she said. "No mother would leave her children just like this. But I had to leave my kids. I had no other choice." Her decision to flee says much about the lack of protection available to women in the UAE.

Hind sought asylum in North Macedonia, but authorities rejected her asylum claim. She is now trapped in an immigration detention center, begging not to be deported back to the UAE and instead allowed to claim asylum elsewhere. The European Court of Human Rights (ECHR) has barred her deportation while it processes her case. But it is unclear whether Macedonian authorities will send her back to the UAE or comply with the ECHR's decision.

If you believe the UAE's rhetoric on women's rights, it might be difficult to understand why women like Hind believe that to leave an abusive husband, they have no choice but to flee the UAE. Indeed, in response to news of Hind's ordeal, Ahmed Almulla, deputy head of mission at the UAE embassy in Rome, said: "Domestic abuse is a serious crime, and has no place whatsoever in the UAE; Emirati women are protected and fully empowered under UAE laws."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

Asylnytt 18-11-00:

Afghanistan: Skild kvinna ska inte utvisas utan nätverk enligt domstol till sidans topp

En kvinna från Afghanistan växte upp hos sin farbror i Kabul där hon och hennes bror behandlades illa. För att komma ifrån detta ville hon gifta sig, men farbrodern tillät inte äktenskapet. Paret rymde och bosatte sig i makens hemby i Wardak där de bodde i sju år, men efter det i Kabul ett år då de fruktade nomaderna som regelbundet angrep byn. Därefter flydde de till Sverige med sina tre barn. Kvinnan och hennes familj fick dock avslag. Migrationsverket ifrågasatte inte att kvinnan blivit illa behandlad av farbrodern men trodde inte att det fanns någon risk för att han fortfarande skulle hota dem när inget hänt på åtta år. De ansågs inte heller riskerar personlig förföljelse av nomaderna eller som hazarer. Efter avslaget har kvinnan valt att separera från mannen (som är betydligt äldre) och bor nu ensam med barnen. Migrationsdomstolen anser att även om farbrodern inte utgör något hot så kan han inte anses utgöra ett manligt nätverk för kvinnan. Som ensam kvinna i Afghanistan riskerar hon förföljelse på grund av kön och får därför uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Asylnytt 18-10-18:

Domstol: Minderårig flicka utan manligt nätverk i Mogadishu har flyktingstatus till sidans topp

En flicka från Somalia som sökte asyl berättade att hon kidnappats och utsatts för övergrepp av män som hon uppfattade kom från Al Shabaab. Efter att flickan flytt har även pappan och syskonen lämnat Somalia. Migrationsverket avslog eftersom de ansåg att berättelsen var vag och detaljfattig och det fanns detaljer som inte stämde överens. Dessutom ansågs det inte troligt att Al Shabaab har intresse av henne. Hennes klan är stor och mäktig och hon kunde därför antas ha ett nätverk. Domstolen höll muntlig förhandling och bedömde flickan som trovärdig. De mindre skiljaktigheterna kunde förklaras. Domstolen anser ändå inte att hon riskerar förföljelse framöver på grund av överfallet. Eftersom hennes familj lämnat landet och hon inte har något annat manligt nätverk kan hon inte få klanens skydd. Som ensam flicka riskerar hon enligt domstolen förföljelse på grund av sitt kön. Hon beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-10-18:

Afghanistan: Kvinna som vägrat giftermål riskerar "hedersvåld" enligt domstol till sidans topp

En kvinna i Afghanistan vägrade gifta sig med den man som hennes bror, familjens överhuvud, lovat henne till. Mannen blev arg och utsatte henne för övergrepp som han fotograferade. Kvinnan rymde och tog sig till Iran. Där har hon senare gift sig och fått flera barn. Hon hävdar att hon fortfarande hotas av sin familj. Migrationsverket fann henne helt trovärdig men anser inte att det hon utsatts för har med någon flyktinggrund att göra. Det ansågs inte heller troligt att hon skulle utsättas för någon skada 11.5 år senare. Därför är hon inte skyddsbehövande enligt verket. Migrationsdomstolen däremot anser att även uppgifterna om hotbilden är trovärdiga och att hederskonflikten fortfarande är aktuell. Eftersom det i Afghanistan är ett moralbrott att gå emot familjens överhuvud riskerar kvinnan förföljelse på grund av kön. Migrationsverket hade i andra hand föreslagit internflykt i Kabul, men domstolen anser inte att det är rimligt för en barnfamilj. Kvinnan (samt make och barn) får uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

ECRE 18-06-15:

USA: Attorney General rules out domestic and gang violence as grounds for asylum till sidans topp

Attorney General Jeff Sessions has overturned a legal precedent that had allowed women fleeing domestic violence to claim asylum in the USA, in a ruling which also minimises the right to asylum for victims of gang violence.

The decision, announced on Monday, reversed an immigration appeals court ruling that granted asylum to a Salvadoran woman who said she had been sexually, emotionally and physically abused by her husband. In the decision, the Attorney General disagreed with the way in which women victims of domestic violence had previously been categorised as "members of a particular social group", which is one of the predetermined legal reasons for persecution that can constitute grounds for an asylum claim.

In Monday's ruling the Attorney General narrowed the definition of a particular social group, stating that it must be "composed of members who share a common immutable characteristic, defined with particularity, and socially distinct within the society in question." He argued that the common circumstances of women subjected to domestic violence were not sufficient for them to be categorised as a particular social group. In the ruling, domestic abuse of this kind is described as "private violence", which "does not constitute evidence of persecution."

The ruling was condemned by immigrants' rights groups, some of whom viewed it as a return to a time when domestic violence was considered a private matter, outside of the responsibility of the government. Karen Musalo, a defence lawyer on the case and director of the Centre for Gender and Refugee Studies at the University of California Hastings College of Law, said that the decision would "yank us all back to the Dark Ages of human rights and women's human rights."

(...)

Läs mer (Extern länk)

Thomson Reuters 18-06-13: Denying U.S. asylum to domestic violence victim has global impact - experts (Extern länk)

Sabi Ardalan in The Conversation 18-06-15: Why domestic abuse and anti-gay violence qualify as persecution in asylum law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Asylnytt 18-05-28:

Oenig domstol låter familj stanna sedan en dotter utsatts för övergrepp i Sverige till sidans topp

En familj från Dyiala i Irak sökte asyl på grund av hot främst mot mannen från vissa milisledare. Varken det hotet eller den allmänna konfliktnivån ansågs tillräckliga och familjen fick avslag. När saken kom till domstol hade en av döttrarna utsatts för ett övergrepp i Sverige. När detta kom i TV och spriddes via facebook till mannens släktingar i Irak uppstod ett hedersrelaterat hot mot flickan. Föräldrarna förklarade att de inte hade trott att släktingarna skulle reagera på det viset. Migrationsverket framförde att flickan var för ung för att släktingarna skulle lägga skulden på henne. Men domstolen tror på berättelsen om hotet och beviljade familjemedlemmarna uppehållstillstånd med flyktingstatus. En nämndledamot var skiljaktig och ansåg att det var osannolikt att en förälder skulle ha bidragit till att sprida uppgifterna om dottern om hon visste vilka konsekvenser det skulle kunna få. Domen är inte vägledande. Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.