fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Förlängning av uppehållstillstånd

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171027:

Migrationsverket 17-10-23:

Nästan alla får bifall i förlängningsärenden till sidans topp

Migrationsverkets arbete med förlängningar av tidsbegränsade tillstånd är nu i full gång. Av dem som fått sina ärenden prövade i sak* har nästan alla fått bifall.

Den tillfälliga lagen infördes 20 juli förra året. Den medförde bland annat att asylsökande som bedöms ha behov av skydd i regel får tidsbegränsade tillstånd. De som bedöms vara flyktingar får uppehållstillstånd i tre år och de som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader.

Flera skäl för att få förlängt uppehållstillstånd

De första tidsbegränsade uppehållstillstånden gick ut den 20 augusti. De som fortfarande bedöms ha behov av skydd kan få tillfälliga tillstånd i ytterligare två år.

Andra skäl för att få stanna i Sverige kan till exempel vara försörjning eller studier, men det är också möjligt att få uppehållstillstånd som anhörig till en person i Sverige.

Anställda eller egna företagare som kan försörja sig själva kan få permanent uppehållstillstånd. Dessutom kan personer i åldern 17-24 år som studerar på gymnasium i vissa fall få tillstånd för att slutföra sin studier.

Nästan alla har fått bifall

Om man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska man ansöka om förlängning senast innan tillståndet går ut och tidigast tre månader i förväg. Hittills har 4 431* fått sina ärenden prövade i sak och 4 424* av dem har fått bifall.

Det finns flera tänkbara orsaker till ett avslag. En kan vara att det funnits ett tillfälligt hinder för en utvisning som inte längre finns. Det kan till exempel handla om att en ung person har hunnit fylla 18 år sedan förra prövningen. Andra orsaker kan vara att den sökande visat sig ha en annan identitet eller utfört grova brott och därför inte har rätt till skydd.

15 permanenta uppehållstillstånd på grund av arbete

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Mer information från Migrationsverket om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd (Extern länk)

Migrationsverkets film om förlängningsärenden på Facebook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.