fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Barnets bästa och barns egna skäl

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190415:

Asylnytt 19-04-15:

Migrationsdomstol: Operation av klumpfot kommer inte att följas upp i Afghanistan till sidans topp

En familj som försökt återvända till Afghanistan från Iran flydde på nytt efter en marktvist och andra konflikter. Migrationsverket anser att berättelsen inte är trovärdig och i alla händelser har det gått 10 år. Ett av familijens fyra barn har sedan födseln en svår form av klumfot i båda fötterna, som felbehandlades i Iran med förödande följder. Vid ankomst till Sverige hade han svåra smärtor och kunde knappast stå eller gå. Han har genomgått komplicerade operationer och gipsbehandlingar. Smärtorna har minskat och funktionen är bättre, men eftersom skelettet växer behöver behandlingen följas upp regelbundet av expertis. Enligt Migrationsverket utgör detta inte särskilt ömmande omständigheter eftersom det finns vård i Afghanistan. Migrationsdomstolen däremot skriver att sjukhusen generellt är oförmögna att erbjuda adekvat vård. Dessutom blir personer med funktionshinder ofta stigmatiserade. Domstolen anser att detta sammantaget med de negativa konsekvenserna för barnets hälsa av avbrott i den planerade behandlingen och barnets anpassning till Sverige gör att det föreligger särskilt ömmande omständigheter. Familjen beviljas uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

EASO 19-02-20:

New EASO Practical Guide on the best interests of the child in asylum procedures till sidans topp

Why was this practical guide created?

The aim of this practical guide is to help to identify and highlight the key milestones for the implementation of the best interests of the child. This is done in order to support EU+ states in applying the best interests principle and enhancing the guarantees within asylum procedures for children. EU+ states should establish child-friendly asylum processes that ensure the protection of the child throughout the procedure in line with EU and international law.

(...)

What is in the practical guide?

This new practical guide aims to provide guidance and support to the competent national authorities on the required guarantees and safeguards which will ensure that the child's best interests are given primary consideration when making decisions affecting the child in the asylum procedures. It is divided into five sections including an overview of the terminology, the background and elements of the best interests of the child, the relevant guarantees, guidance on how to assess the best interests in practice and vulnerability and risk indicators.

At the end, the practical guide presents a comprehensive checklist designed to ensure that all key steps are completed by the responsible authorities and appropriately taken into account when assessing the child's best interests. The guide is complemented with a set of annexes; a compilation of policy and guidance documents relevant to the topic and an overview of the legal framework including international, European and EU legal instruments.

How to use this guide?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

Asylnytt 18-11-00:

Domstol: Familj med oklar hemhörighet får stanna för barnens anknytning till sidans topp

En familj med fem barn uppgav vid asylansökan att de är bidooner från Kuwait. De berättade att de diskrimineras som bidooner samt att familjen blivit förföljd efter att mannen hade deltagit i en demonstration. De hävdar att de lämnade Kuwait med falska pass. Migrationsverket hävdar att familjen kommer från Irak, som deras pass utvisar och som Irak har bekräftat. Två asylintervjuer fick avbrytas på grund av språksvårigheter, då de talar en kuwaitisk dialekt. Familjen har begärt språkgranskning mm men Migrationsverket ansåg saken utredd och eftersom familjen inte har framfört några asylskäl mot Irak fick de avslag. Migrationsdomstolen gör samma bedömning av Irak som hemland beträffande skyddsbehov, men bedömer samtidigt att barnen inte har någon förankring i Irak. Deras starka anknytning till Sverige tillsammans med påfrestningen att utvisas till Irak och den allmänna situationen där bedöms som särskilt ömmande omständigheter och leder till att familjen får uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Asylnytt 18-11-08:

Rättsmedicinskt utlåtande inte ensamt avgörande i åldersbedöming enligt domstol till sidans topp

I juni 2018 beviljade förvaltningsrätten i Malmö uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande för en tonåring som är afghansk medborgare men har vuxit upp i Iran. Det avgörande blev hur Rättsmedicinalverkets utlåtande om åldern ska bedömas i förhållande till pojkens egna uppgifter. Pojken hade lämnat in vaccinationskort samt kopior av anteckning i koranen och ett antagningsbesked. Han hade lämnat relativt detaljerade uppgifter om sin ålder relaterat till olika händelser under uppväxten. Familjehemmet hade bedömt honom som minderårig och socialtjänsten hade ingen anledning att tro något annat. Pojken saknade visdomständer i underkäken men lårbenet var enligt RMV fullmoget och undersökningen talade för att han var 18 år eller äldre. Det blev avgörande för Migrationsverket. Som vuxen ansågs pojken inte ha skyddsbehov gentemot Afghanistan trots att han saknar nätverk där. Migrationsdomstolen påpekar att RMV:s sannolikhetsskala inte säger något om hur osäker själva bedömningen av tillväxtzonen i lårbenet är. Domstolen relaterade till tidigare fall där olika bedömningar gjorts utifrån samma röntgenbilder. Med hänvisning till UNHCR:s riktlinjer anser domstolen att RMV:s utlåtande inte ensamt kan vara avgörande. Domstolen bedömer pojken som minderårig. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Migrationsverket 18-10-17:

Migrationsverket utreder sexårings ärende ytterligare till sidans topp

Migrationsverket har på onsdagen inhiberat det ärende som gäller en ukrainsk sexårig pojke som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Detta görs för att Migrationsverket anser att det finns fler omständigheter som behöver utredas närmare.

- Vi kan konstatera att vi gick till beslut för snabbt. Det finns flera utredningsåtgärder som vi borde ha vidtagit. Det är sådant vi kommer att arbeta med nu, säger Per Ek, presschef vid Migrationsverket.

För att ett barn utan vårdnadshavare ska kunna utvisas krävs ett så kallat ordnat mottagande för barnet i hemlandet. Ett ordnat mottagande kan innebära att barnet får bo hos släktingar i hemlandet, exempelvis. Det är sådana aspekter som kommer att utredas vidare, liksom de alternativ som finns i Sverige.

Inhibitionen innebär att beslutet om att pojken ska återvända till Ukraina stoppas medan Migrationsverkets utredning fortsätter. Därefter kommer Migrationsverket att på nytt fatta beslut i ärendet.

Pojken och hans mor ansökte om uppehållstillstånd i Sverige i april 2015. De fick avslag från Migrationsverket 2016 och därefter även avslag i migrationsdomstolen. Utvisningen vann laga kraft i september 2016. Modern avled i mars 2018 och pojken har därefter fått en god man och bor tillsammans med sina morföräldrar.

Läs mer (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 18-10-17: Migrationsverket stoppar utvisning av 6-åriga Denis (Extern länk)

Aftonbladet 18-10-17: Migrationsverket stoppar utvisning av Denis tills vidare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

ECRE 18-06-21:

ECRE/ELENA legal note on ageing out and family reunification till sidans topp

ECRE and the ELENA Network have published a new Legal Note on the right of unaccompanied children who "age out" to family reunification in light of international and EU law.

The relevant moment for determining whether an applicant can be regarded as a child can have a profound impact on his or her ability to access and enjoy child-specific guarantees in practice, including regarding family reunification. When unaccompanied children reach the age of majority pending the outcome of the asylum or family reunification procedure (a phenomenon commonly referred to as "ageing out"), they risk being considered as adults and thus being deprived of their rights as unaccompanied children.

The note first provides a brief overview of the "ageing out" issue in view of the number of unaccompanied children seeking asylum in the EU and the delays in asylum determination and family reunification procedures. Secondly, it briefly points to the guarantees for unaccompanied children in relation to family reunification/family unity under the Family Reunification Directive and the Dublin III Regulation. It then indicates the diverse administrative practices and case law among European countries on the decisive date for establishing an applicant's age for family reunification purposes.

Particular attention is given to the CJEU's recent judgment in C-550/16 A and S, which is generally considered as a welcome step for the protection of the rights of unaccompanied children to be reunited with their families.

Finally, the Legal Note relies upon international human rights law and EU law to reiterate that States are under the obligation to duly consider the best interests of the child in all actions concerning children, including in relation to their right to family life, even where a child "ages out".

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Asylnytt 18-06-15:

Migrationsverket om vårdnad av barn i Eritrea, Somalia, Syrien och Afghanistan till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat flera rapporter om vårdnad av barn i olika länder. Rapporterna tar upp sådant som familjerätt, äktenskapslagstifning, vårdnadslagstiftning, vårdnad efter skilsmässa, adoption och motsvarande sedvänjor, barn födda utom äktenskapet, registrering.

Eritrea - vårdnad av barn (version 2.0) (Extern länk)

Somalia - familjerätt och vårdnad (version 1.0) (Extern länk)

Syrien - familjerätt och vårdnad (Extern länk)

Afghanistan - vårdnad av barn (version 1.0) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.