fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Tillgång till hälso- och sjukvård för papperslösa

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 150429:

Statskontoret 15-04-15:

Förbättrad vård för papperslösa till sidans topp

De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär.

Sedan den 1 juli 2013 ska papperslösa som vistas i Sverige och söker vård få subventionerad vård. Tidigare hade de bara rätt till akut vård och till fullt pris. Landstingen registrerade 19 000 besök av papperslösa under 2014 till en kostnad av drygt 100 miljoner kronor. Storstadsregionerna svarar för 85 procent av den vården.

Mer information och utbildning till vårdpersonal behövs

Landstingen behöver förbättra sitt arbete med att föra ut kunskap om det nya regelverket och om vilken vård papperslösa har rätt till. Dessutom behöver landstingen utveckla riktlinjer och rutiner för hur vården ska bedrivas, exempelvis i form av handböcker med uppgifter om hur papperslösa ska bemötas, hur vård ska registreras och hur recept ska utformas för att ge tillgång till subventionerade läkemedel.

"Landstingen har kommit igång bra men behöver ta ytterligare steg för att leva upp till kraven fullt ut", säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Gemensamt system för patientsäkerhet

Papperslösa har rätt till vård utan att styrka sin identitet. Det gör det svårt för landstingen att leva upp till de patientsäkerhetskrav som finns i vården. Statskontoret menar att ett nationellt reservnummersystem för registrering av vård av papperslösa skulle förbättra förutsättningarna för en säker vård.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Socialstyrelsen: Vilken vård ska ett landsting erbjuda asylsökande och papperslösa? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.