fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Medborgarskap

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 150413:

Migrationsverket 15-04-01:

Medborgarskap som grundas på samhörighet till sidans topp

Den 1 april 2015 ändras medborgarskapslagen. I den nya lagen likställs kvinnor och män när det gäller att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Lagändringen gör det möjligt för personer som tidigare förlorat sitt svenska medborgarskap att anmäla om att återfå det.

Medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och individen som bygger på rättigheter och skyldigheter. Syftet med lagändringarna den 1 april är att ge det svenska medborgarskapet en mer symbolisk betydelse med grund i samhörigheten mellan medborgaren och staten. Detta manifesteras dels genom en portalparagraf där det svenska medborgarskapet definieras, dels genom att kommunerna nu åläggs att genomföra välkomstceremonier för nya svenska medborgare.

Kvinnor och män jämställs

För individen innebär lagändringen bland annat att kvinnan och mannen jämställs när det gäller att föra över det svenska medborgarskapet till barn som föds efter 1 april 2015. För barn födda efter 1 april 2015 spelar det ingen roll om mamman eller pappan bär ett svenskt medborgarskap, barnet får automatiskt förälderns svenska medborgarskap oavsett var i världen det är fött.

Möjligt att återfå sitt medborgarskap

Lagändringarna kommer också innebära att personer som tidigare förlorat sitt svenska medborgarskap nu kan få tillbaka det. Innan år 2001 var det inte tillåtet att ha dubbla medborgarskap i Sverige. Blev en person medborgare i ett annat land genom en ansökan eller samtycke förlorade han eller hon sitt svenska medborgarskap. I och med lagändringen blir det nu möjligt för dessa personer att anmäla om att återfå sitt svenska medborgarskap.

Kortare tidskrav för bosättning

(...)

Migrationsverkets meddelande (Extern länk)

Regeringens information (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.