fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Bedömning av verkställighetshinder

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171110:

Justitiedepartementet 17-11-01:

Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription till sidans topp

Betänkande av Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

Regeringen beslutade den 3 november 2016 att ge en särskild utredare, Anna Lundberg, i uppdrag att kartlägga förekomsten av och rättstillämpningen i ärenden om uppehållstillstånd där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. Uppdraget skulle redovisas senast den 1 september 2017. Genom tilläggsdirektiv den 6 juli 2017 förlängdes utredningstiden till den 1 november 2017.

Hämta betänkandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170712:

Justitiedepartementet 17-07-06:

Utredningstiden förlängs för utredning om praktiska verkställighetshinder till sidans topp

Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21)

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas den 1 november 2017.

Hämta tilläggsdirektiv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Justitiedepartementet 16-11-03:

Utredning om uppehållstillstånd när ett utvisningsbeslut inte kan verkställas till sidans topp

Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Regeringen har i dag, torsdagen den 3 november, beslutat att en särskild utredare ska ges i uppdrag att undersöka situationer där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll.

Utredaren ska bland annat kartlägga förekomsten av situationer där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. Utredaren ska också kartlägga rättstillämpningen när det gäller Migrationsverkets och domstolarnas möjlighet att beakta sådana verkställighetshinder i ärenden om uppehållstillstånd.

Vid behov ska utredaren lämna förslag som syftar till att motverka att personer som har ansökt om asyl hamnar eller blir kvar i en situation där deras avlägsnandebeslut inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför deras kontroll.

Anna Lundberg, docent i mänskliga rättigheter vid Malmö högskola, tilldelas uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2017.

Läs mer och ladda ner direktiv (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-11-03: Regeringen ska utreda limbofallen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.