fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Arbetskraftsinvandring

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180819:

Justitiedepartementet 18-08-13:

Utredning om mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd till sidans topp

/under en samlad artikel om "Arbetskraftsinvandring och kompetensförsörjning":/

Regeringen har ... under andra halvåret 2017 låtit utreda möjligheten att, under vissa omständigheter, avstå från att återkalla tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete även om Migrationsverket påtalat brister i villkoren.

Mot bakgrund av avgöranden i Migrationsöverdomstolen under 2017 (MIG 2017:24 och MIG 2017:25) av vilka det framgår att det ska göras en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor och därefter rådande praxis, anser regeringen att det finns skäl att avvakta med att lägga fram de förslag till lagändringar som utredaren överlämnade i december 2017 (Ds 2017:64). Regeringen kommer dock att följa utvecklingen noga och vid behov vidta åtgärder.

Artikeln i sin helhet (Extern länk)

Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Extern länk)

Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:24 (på Migrationsverkets webbplats) (Extern länk)

Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:25 (på Migrationsverkets webbplats) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.