fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Papperslösa, gömda och utvisade

Papperslösa/oönskade grupper internationellt

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190703:

Comparative Migration Studies 19-06-27:

Malta/ Lost in limbo? Navigating practices of appropriation of non-deportable refugees till sidans topp

Sarah Nimführ Buba Sesay

Malta, an island-state, limits the mobility of non-deportable, rejected asylum seekers who want to leave due to the lived consequences of disintegration. Stripped of any legal entitlements non-deportable refugees only have restricted access to the job market, basic services, and health care. They have no formal legal status whilst their presence and stay are known by the immigration authorities. However, although non-deportability restricts refugees' mobility, they find ways to navigate the system governing their physical and social immobilities.

Based on (auto-)ethnographic fieldwork conducted in Malta and Italy, non-deportable, rejected asylum seekers' lived experiences of first reception in Malta and migrating to Italy are illuminated. While enacting their denied right of mobility, new challenges reveal themselves, resulting in a life in limbo that continues even after they leave Malta. Through the conceptual lens of the 'perspective of migration' we consider the making and unmaking of refugees' (im)mobilities. In doing so, we pursue a three-stage approach. First, we shed light on produced immobilities while in Malta. Second, we explore refugees' practices of appropriation of mobility and third, we turn to new possibilities and challenges they face after a secondary movement to Italy. From a micro-analytical perspective, we examine how non-deportable refugees navigate the system governing their social and physical (im)mobilities. Practices of resistance and conciliation are illustrated.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Migrationsverket 18-05-23:

Iran/ Lifosrapport: Irans rekrytering av afghaner till kriget i Syrien till sidans topp

Denna rapport syftar till att belysa Irans rekrytering av afghaner i Iran till kriget i Syrien. Den behandlar ämnen så som rekryteringsmetoder och träning i Iran; stationeringsorter och roll i konflikten; liksom eventuella risker vid ett återvändande till Afghanistan. Iran har länge hållit en låg profil avseende sin inblandning i Syrien, och man har inte varit helt öppen med det engagemang man faktisk har haft i landet, exempelvis gällande rekryteringen av afghaner. Tillgången på tillförlitlig information om detaljer kring fenomenet är därmed i viss mån begränsad, i vart fall i engelskspråkig media. Det finns dock en hel del fotografier och videoklipp i olika sociala medier föreställande afghaner som strider i Syrien eller som har tillfångatagits av rebellgrupper i landet. Det saknas vidare, enligt Lifos kännedom, detaljerad rapportering om kända fall av afghanska krigare som återvänt till Afghanistan efter tjänstgöring i Syrien. Föreliggande rapport bör läsas i ljuset av dessa begränsningar, och skall inte ses som en uttömmande redogörelse av fenomenet.

Vidare så avgränsas rapporten till att fokusera på den rekrytering av afghaner till Syrienkonflikten som sker i Iran. Det har enligt vissa uppgifter också skett rekrytering på afghansk mark, men informationen om detta är mycket begränsad, varför denna avgränsning görs. Rapporten tar inte heller upp den rekrytering som skett i Syrien av afghaner som befann sig i landet redan 2011 när konflikten bröt ut eller de som eventuellt rekryterats i andra länder.

Version 1.1 av denna rapport har uppdaterats utifrån Afghanistans reviderade strafflag (Penal Code 2017) samt något i de avsnitt som rör islamiska staten.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

Human Rights Watch 17-12-18:

Frankrike/ Calais migrants at risk as cold arrives till sidans topp

Police abuse, freezing conditions threaten their safety

Migrants and asylum seekers in Calais are facing desperate living conditions, especially as temperatures drop, Human Rights Watch said today. Many child and adult migrants described an increase in the police destruction and confiscation of their belongings since the beginning of November 2017, making it harder for the migrants to live outdoors.

Police in the northern French city employ excessive force against asylum seekers and other migrants. The police frequently confiscate or destroy asylum seekers' and other migrants' sleeping bags, clothing, and other possessions, apparently to deter migrants from staying in Calais.

"The ongoing police violence and destruction and confiscation of people's belongings is inhumane and unconscionable," said Bénédicte Jeannerod, France director at Human Rights Watch. "The French authorities should immediately put an end to these abuses and ensure that migrants are treated with the dignity to which every human being is entitled."

Human Rights Watch found that as recently as the first week of December, police, particularly the riot police (Compagnies républicaines de sécurité, CRS), have confiscated or destroyed asylum seekers' and other migrants' personal belongings, such as sleeping bags, blankets, clothing, and sometimes phones, medication, and documents.

At least 500 migrants and asylum seekers, of whom an estimated 100 are unaccompanied children, are living on the streets and in wooded areas in and around Calais. Most are from Eritrea, Ethiopia, and Afghanistan.

(...)

Läs uttalandet med vittnesmål (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

CPT 17-09-26:

Grekland/ Anti-torture committee criticises treatment of irregular migrants till sidans topp

In a report on its April and July 2016 visits to Greece, published today, the Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) raises concerns over the situation in the "hotspots" on the Aegean islands. It is highly critical of the continued immigration detention of unaccompanied children. The report criticises the situation of adult immigration detainees in Athens and Thessaloniki, and calls for action to tackle the problem of police ill-treatment.

In the report, the CPT is critical about the treatment of foreign nationals in the "hotspots" on the Aegean islands. In particular, overcrowding, combined with high levels of inter-detainee violence, insufficient basic health-care provision, inadequate assistance to vulnerable groups and deficient legal safeguards, has created a highly explosive situation.

The report is highly critical of the continued and routine detention of foreign national children for lengthy periods in poor living conditions and with insufficient care offered to them. While acknowledging the Greek authorities' efforts to find additional accommodation, the CPT considers that the authorities should review their approach with regard to "protective custody" of unaccompanied children and end their immigration detention.

Läs mer (Extern länk)

Download report (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.