fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Papperslösa, gömda och utvisade

Tillgång till vård

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180926:

Röda Korset 18-09-19:

Ny rapport beskriver de hinder papperslösa möter i vården till sidans topp

Röda Korset bedriver sedan 2006 en vårdförmedling för papperslösa och andra migranter som faller utanför det offentliga skyddsnätet och som inte kan eller vågar vända sig till det ordinarie sjukvårdssystemet. Vårdförmedlingen kommer varje dag i kontakt med migranter som av olika skäl inte får den vård de behöver. Idag släpper Röda Korset en rapport som beskriver hinder papperslösa personer stöter på när de behöver tillgång till vård, och de humanitära konsekvenser detta för med sig.

"Rapporten är ett nedslag i den verklighet vi möter. En konsekvens av hinder till vård är att man uppsöker vården först när problemet är akut. Patienter kommer till oss med långt framskridna sjukdomstillstånd och får då hänvisas till mer akut sjukvård, vilket ofta leder till större ingrepp och mer lidande", säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset

Dagens lagstiftning är otydlig vilket gör det svårare för papperslösa att få tillgång till vård. Sättet lagen är utformad på ålägger vårdpersonal att bedöma vilken vård som kan eller inte kan anstå. Det leder till att vårdpersonal hamnar i situationer där de kan tvingas välja bort att hjälpa en person enbart utifrån personens rättsliga ställning och inte utifrån en medicinsk bedömning.

Erfarenheter från Röda Korsets vårdförmedling visar också att vårdpersonals bristande tillgång till information och kunskap om lagen står för ungefär hälften av de hinder som papperslösa möter i vården. Papperslösa har ofta svårt att hävda sina rättigheter, dels i brist på stöd i att förstå det svenska systemet, dels i att överkomma språkliga hinder. Detta skapar en problematisk krock med vårdpersonals ofta bristande tillgång till riktlinjer och kunskap om gällande lagstiftning. Dessutom leder rädsla för myndigheter och bristande kunskap om sekretesslagstiftning till att många papperslösa undviker att berätta om sin rättsliga ställning.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.